OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. ZLATKO BEBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1970 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 105.697,13 0,00 0,00 0,00 0,00 105.697,13
302. DAVOR PAJTAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 9.151,78 94.608,38 0,00 0,00 0,00 0,00 103.760,16
303. MARIJAN JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 103.663,72 0,00 0,00 0,00 0,00 103.663,72
304. MILAN MARIJAN POCRNJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 34.511,02 0,00 18.154,91 50.435,79 0,00 555,52 0,00 0,00 103.657,24
305. ZVONKO PAVIĆ-NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1964 GUNJA 0,00 0,00 -101,72 102.186,20 0,00 0,00 0,00 0,00 102.084,49
306. ŽELJKO MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1965 ŽUPANJA 16.036,73 0,00 0,00 85.921,03 0,00 0,00 0,00 0,00 101.957,76
307. ZVONIMIR JAKELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1953 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 101.828,16 0,00 0,00 0,00 0,00 101.828,16
308. MARIO KRIŠTOF VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 0,00 0,00 -60,73 101.834,64 0,00 0,00 0,00 0,00 101.773,92
309. BORIS LEUTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 4.371,97 0,00 75.153,02 22.106,60 0,00 0,00 0,00 0,00 101.631,59
310. DARKO BRLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 MIRKOVCI 8.988,06 0,00 15.554,67 77.070,78 0,00 0,00 0,00 0,00 101.613,51
311. ĐORĐE PEJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1947 BOROVO 29.143,97 0,00 0,00 71.378,99 0,00 0,00 0,00 0,00 100.522,96
312. ĐORĐE PARABUCKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1959 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 100.287,59 0,00 0,00 0,00 0,00 100.287,59
313. DAMIR RAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR 35.012,37 0,00 1.200,02 63.466,48 0,00 0,00 0,00 0,00 99.678,87
314. PETAR MILETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 77.883,30 0,00 0,00 0,00 19.002,31 0,00 2.273,84 0,00 99.159,44
315. ŽELJKO GAĆA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1960 VUKOVAR 0,00 0,00 -191,07 99.276,23 0,00 0,00 0,00 0,00 99.085,15
316. GORAN MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1972 GUNJA 31.979,88 0,00 20.097,37 46.638,71 0,00 0,00 0,00 0,00 98.715,96
317. MIŠO DIKONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1955 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 0,00 98.702,63 0,00 0,00 0,00 0,00 98.702,63
318. SAŠA FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI -55,00 0,00 135,09 98.496,33 0,00 0,00 0,00 0,00 98.576,43
319. IGOR JOCIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 1.913,54 96.557,86 0,00 0,00 0,00 0,00 98.471,39
320. NEBOJŠA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1964 BOROVO 31.443,65 0,00 0,00 66.583,28 0,00 0,00 0,00 0,00 98.026,93
321. JOSIP MIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1962 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 97.327,96 0,00 0,00 0,00 0,00 97.327,96
322. MIRKO JERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 92.954,18 0,00 3.566,91 0,00 0,00 96.521,09
323. NADA PEJIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA -7.248,34 0,00 182,33 103.514,24 0,00 0,00 0,00 0,00 96.448,23
324. JOSIPA MIRJANA ČIKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1967 BOGDANOVCI 0,00 0,00 6.123,14 89.683,30 0,00 0,00 0,00 0,00 95.806,44
325. MATEJ SOLDO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1992 SOLJANI 0,00 0,00 653,62 95.133,38 0,00 0,00 0,00 0,00 95.787,00
326. MARTIN BILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1965 CERNA 0,00 0,00 7.411,08 86.744,92 0,00 1.459,58 0,00 0,00 95.615,59
327. SLAVICA PEJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1964 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 95.442,30 0,00 0,00 0,00 0,00 95.442,30
328. JOSIP TUŠEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1957 JARMINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.280,99 95.280,99
329. LUKA VINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1967 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 95.168,72 0,00 0,00 0,00 0,00 95.168,72
330. BENJAMIN BEDŽETI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1992 CERNA 0,00 0,00 5.310,54 89.059,45 0,00 0,00 0,00 0,00 94.369,99
331. MIRKO KECMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1969 BOROVO 0,00 0,00 0,00 94.148,47 0,00 0,00 0,00 0,00 94.148,47
332. MIRKO DUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1951 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 94.059,04 0,00 0,00 0,00 0,00 94.059,04
333. DANI AMBRUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1960 KOROG 0,00 0,00 0,00 93.978,42 0,00 0,00 0,00 0,00 93.978,42
334. MIROSLAV MEŠTROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 69.335,11 23.865,30 0,00 0,00 0,00 0,00 93.200,41
335. KARMELA ĆAVAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 12.758,77 0,00 80,92 80.009,38 0,00 0,00 0,00 0,00 92.849,08
336. ZORAN VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR -802,73 0,00 0,00 93.534,34 0,00 0,00 0,00 0,00 92.731,61
337. IVAN BUKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1949 ŽUPANJA -193,11 0,00 0,00 92.745,63 0,00 0,00 0,00 0,00 92.552,52
338. MILAN CINDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 42.015,99 0,00 -47,39 50.464,72 0,00 0,00 0,00 0,00 92.433,32
339. IVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1963 VRBANJA 33.185,86 0,00 12.891,98 46.291,21 0,00 0,00 0,00 0,00 92.369,05
340. IVAN MATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1992 KOMLETINCI 16.554,28 0,00 11.606,29 64.094,18 0,00 0,00 0,00 0,00 92.254,75
341. DARKO ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 26.598,89 0,00 263,93 59.695,17 0,00 5.542,15 0,00 0,00 92.100,15
342. NIKOLA GUZOVSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 KILKENNY 3.404,69 0,00 -1.016,71 89.042,04 0,00 0,00 0,00 26,97 91.457,00
343. MILE RAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 89.935,18 0,00 0,00 0,00 0,00 89.935,18
344. JOSIP DUJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 5.186,75 84.498,51 0,00 0,00 0,00 0,00 89.685,26
345. RAJKO KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 12.165,88 0,00 22.691,28 54.539,91 0,00 0,00 0,00 0,00 89.397,07
346. ŽELJKO SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1984 CERNA 4.202,97 0,00 5.157,67 79.395,17 0,00 0,00 0,00 0,00 88.755,81
347. KREŠIMIR MATKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1974 ILOK 6.803,95 0,00 0,00 81.690,10 0,00 0,00 0,00 0,00 88.494,06
348. ZORISLAV MARAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI -3,84 0,00 0,00 88.078,15 0,00 0,00 0,00 0,00 88.074,31
349. ŽELJKO VRTARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1951 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 87.695,63 0,00 0,00 0,00 0,00 87.695,63
350. HRVOJE MARŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1982 IVANKOVO 10.557,94 0,00 576,99 76.398,70 0,00 0,00 0,00 0,00 87.533,64
351. DANIJEL LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1987 JARMINA 17.865,58 0,00 29.742,36 39.846,05 0,00 0,00 0,00 0,00 87.454,00
352. JOSIP VARENICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 -1.759,53 89.163,42 0,00 0,00 0,00 0,00 87.403,89
353. VERONIKA VIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1962 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 87.175,82 0,00 0,00 0,00 0,00 87.175,82
354. VINKO TOMAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1961 BOŠNJACI 24.858,80 0,00 202,53 61.854,78 -202,15 0,00 0,00 0,00 86.713,96
355. STJEPAN DESPOT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 2000 VINKOVCI 26.801,95 0,00 1.815,66 57.842,73 0,00 0,00 0,00 0,00 86.460,35
356. MIRA BALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 85.915,90 0,00 0,00 0,00 0,00 85.915,90
357. ŽELJKA SMOLČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 2.374,50 0,00 9.945,31 73.478,55 0,00 0,00 0,00 0,00 85.798,37
358. RAMO OMANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1958 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 85.723,55 0,00 0,00 0,00 0,00 85.723,55
359. ANTO DŽOIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA -656,63 0,00 6.215,51 79.921,76 0,00 0,00 0,00 0,00 85.480,64
360. JOSIP SLEPČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1966 LIPOVAC -9.508,46 0,00 -1.409,03 96.176,84 0,00 0,00 0,00 0,00 85.259,35
361. DRAGO PERAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1978 VOĐINCI 0,00 0,00 0,00 84.951,64 0,00 0,00 0,00 0,00 84.951,64
362. VLADIMIR PEKAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1956 SOLJANI -5.568,75 0,00 9.160,60 81.333,04 0,00 0,00 0,00 0,00 84.924,89
363. VESNA BAJER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1955 GUNJA 0,00 0,00 0,00 83.284,86 0,00 0,00 0,00 0,00 83.284,86
364. MILOVAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 83.168,98 0,00 0,00 0,00 0,00 83.168,98
365. JOSIP STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 8.812,13 0,00 879,88 73.240,84 0,00 0,00 0,00 0,00 82.932,84
366. NEDJELJKO BODROŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1964 CERNA 62.535,60 0,00 0,00 13.176,48 0,00 6.864,00 0,00 0,00 82.576,09
367. BILJANA RUŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 707,56 0,00 1.696,77 79.544,88 0,00 0,00 0,00 0,00 81.949,22
368. JOSIP MIKINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1978 GRADIŠTE -11.541,65 0,00 0,00 93.415,29 0,00 0,00 0,00 0,00 81.873,64
369. RANKO ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 392,70 81.345,48 0,00 0,00 0,00 0,00 81.738,17
370. SRĐAN GRUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1993 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,08 81.715,12 0,00 0,00 0,00 0,00 81.715,19
371. VLADIMIR VRANJEŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 9.848,80 0,00 -181,96 71.490,12 0,00 0,00 0,00 0,00 81.156,96
372. GORAN GARAJSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 81.053,51 0,00 0,00 0,00 0,00 81.053,51
373. JELENA PETRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1967 RETKOVCI 50.442,35 0,00 0,00 30.469,37 0,00 0,00 0,00 0,00 80.911,71
374. IVANA TUSTONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 MIRKOVCI 21.518,38 0,00 8.911,58 50.455,08 0,00 0,00 0,00 0,00 80.885,04
375. ANDRIJANA BLAGOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1983 VUKOVAR 1.738,06 0,00 40.440,68 38.403,27 0,00 0,00 0,00 0,00 80.582,00
376. SANDRA DOMAĆINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 17.195,61 63.306,23 0,00 0,00 0,00 0,00 80.501,84
377. IVAN MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 80.439,83 0,00 0,00 0,00 0,00 80.439,83
378. JOSIP ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1966 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 80.153,37 0,00 0,00 0,00 0,00 80.153,37
379. MARIO JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1993 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 79.540,51 0,00 0,00 0,00 0,00 79.540,51
380. DANIJEL GARAJSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 79.340,92 0,00 0,00 0,00 0,00 79.340,92
381. MARIJA KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1965 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 79.300,69 0,00 0,00 0,00 0,00 79.300,69
382. ANA ARLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1978 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 79.157,46 0,00 0,00 0,00 0,00 79.157,46
383. SILVIJA VINAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1970 STARI JANKOVCI 21.236,52 0,00 0,00 57.807,32 0,00 0,00 0,00 0,00 79.043,84
384. ZLATKO BILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 17.470,02 0,00 910,32 60.499,70 0,00 0,00 0,00 0,00 78.880,04
385. NEBOJŠA SIKIRICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 78.800,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.800,40
386. ALEKSANDAR FILKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1989 ILOK 0,00 0,00 0,00 78.510,77 0,00 0,00 0,00 0,00 78.510,77
387. IVANA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1996 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 78.452,60 0,00 0,00 0,00 0,00 78.452,60
388. ŽELJKO GORJANAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1980 VOĐINCI 29.720,66 0,00 98,02 48.381,28 -99,98 0,00 0,00 0,00 78.099,99
389. JOSIP VUKOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1973 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 77.845,40 0,00 0,00 0,00 0,00 77.845,40
390. DANIJEL MESIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1988 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 77.603,99 0,00 0,00 0,00 0,00 77.603,99
391. ANTUN VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 PODGRAĐE 3.317,37 0,00 3.338,08 70.529,40 0,00 0,00 0,00 0,00 77.184,85
392. DAMIR GALOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1977 ROKOVCI 34.555,33 0,00 25.758,20 16.833,96 0,00 0,00 0,00 0,00 77.147,48
393. NIKOLA LEVAJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 75.989,28 0,00 1.083,01 0,00 0,00 77.072,28
394. MANDICA JOVANOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1981 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 76.522,27 0,00 0,00 0,00 0,00 76.522,27
395. ADAM MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 76.257,96 0,00 0,00 0,00 0,00 76.257,96
396. MIRJANA MAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 5.071,47 0,00 -629,58 71.221,52 0,00 0,00 0,00 0,00 75.663,41
397. JOŽE ANTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1984 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 75.642,09 0,00 0,00 0,00 0,00 75.642,09
398. JOSIP JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1988 PAČETIN 0,00 0,00 0,00 50.250,67 25.154,76 0,00 0,00 0,00 75.405,43
399. IVANKA JERKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 0,00 0,00 2.931,22 72.386,88 0,00 0,00 0,00 0,00 75.318,10
400. MUSTAFA KIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1950 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 75.262,95 0,00 0,00 0,00 0,00 75.262,95