OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
601. ADELA FILIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1934 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 40.946,92 0,00 0,00 0,00 0,00 40.946,92
602. MARTA VAREŠEVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1956 GUNJA 0,00 0,00 0,00 40.796,83 0,00 0,00 0,00 0,00 40.796,83
603. ŽELJKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 40.415,74 0,00 0,00 0,00 0,00 40.415,74
604. RENATA RAGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1984 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 40.242,14 0,00 0,00 0,00 0,00 40.242,14
605. DUŠANKA MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1997 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 40.189,32 0,00 0,00 0,00 0,00 40.189,32
606. ŽELJKO KITIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 14.781,94 0,00 0,00 25.368,96 0,00 0,00 0,00 0,00 40.150,90
607. MIROSLAV ŠKONDRO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 11.901,27 0,00 0,00 28.166,15 0,00 0,00 0,00 0,00 40.067,42
608. KATICA KRUŠČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 39.969,32 0,00 0,00 0,00 39.969,32
609. ANDRIJA GLUHAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 MIRKOVCI 0,00 0,00 -1,88 39.959,60 0,00 0,00 0,00 0,00 39.957,71
610. ANA KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1957 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 39.918,08 0,00 0,00 0,00 0,00 39.918,08
611. DAVOR DUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 39.774,17 0,00 0,00 0,00 0,00 39.774,17
612. BRACO GRAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 DUBRAVE 0,00 0,00 0,00 39.603,82 0,00 0,00 0,00 0,00 39.603,82
613. MIHAEL RUNTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 39.512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 39.512,50
614. MATO LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1975 VRBANJA -18.358,71 0,00 0,00 57.822,47 0,00 0,00 0,00 0,00 39.463,75
615. VERICA JUKIĆ-ROHAČEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1960 CERNA -0,45 0,00 -306,96 39.721,81 0,00 0,00 0,00 0,00 39.414,40
616. ZORAN HRGOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1962 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 39.265,07 0,00 0,00 0,00 0,00 39.265,07
617. JADRANKA UDOVČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1968 NOVI JANKOVCI -7.018,54 0,00 -822,77 46.783,37 0,00 0,00 0,00 0,60 38.942,67
618. DRAGICA HRUBENJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 38.526,08 0,00 0,00 0,00 0,00 38.526,08
619. PETAR MIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1994 VINKOVCI 0,00 0,00 23.032,14 15.326,08 0,00 0,00 0,00 0,00 38.358,21
620. ISA IBRAHIMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1940 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 -538,34 38.814,35 0,00 0,00 0,00 0,00 38.276,01
621. JASMINE HAJDARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 38.191,63 0,00 0,00 0,00 0,00 38.191,63
622. SINIŠA ŠOIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1975 BOGDANOVCI 0,00 0,00 1.243,12 36.832,78 0,00 0,00 0,00 0,00 38.075,90
623. TOMISLAV ŠPOLJAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1984 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 38.020,22 0,00 0,00 0,00 0,00 38.020,22
624. GENKA BAKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1962 PETROVCI 5.289,14 0,00 0,00 32.696,34 0,00 0,00 0,00 0,00 37.985,48
625. FLUTRA DUHANAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1980 MARINCI 0,00 0,00 0,00 37.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00 37.874,50
626. DARIO GRUBIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 0,00 0,00 4.150,08 33.610,65 0,00 0,00 0,00 0,00 37.760,73
627. HRVOJE KALAICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1988 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 37.677,02 0,00 0,00 0,00 0,00 37.677,02
628. NEBOJŠA UVALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1964 NEGOSLAVCI 7.631,32 0,00 0,00 29.937,43 0,00 0,00 0,00 0,00 37.568,75
629. OGNJEN TEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 37.516,08 0,00 0,00 0,00 37.516,08
630. GOJKO ŠEVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 0,00 0,00 -340,11 37.849,49 0,00 0,00 0,00 0,00 37.509,38
631. MARINA BULJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1960 CERNA 0,00 0,00 0,00 37.445,56 0,00 0,00 0,00 0,00 37.445,56
632. MANUELA THOMAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1972 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.415,20 0,00 0,00 37.415,20
633. ILIJA ILJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1959 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 37.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 37.323,50
634. VESNA MLINAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 36.938,41 0,00 0,00 0,00 0,00 36.938,41
635. LJUBICA JAGRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 25.073,08 0,00 15,14 11.485,67 0,00 0,00 0,00 0,00 36.573,89
636. NIKO MIĆIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 0,00 0,00 614,51 35.894,51 0,00 0,00 0,00 0,00 36.509,02
637. MLADEN FILAKOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1961 RETKOVCI 0,00 0,00 36.487,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.487,70
638. JOSIP TOMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 36.485,44 0,00 0,00 0,00 0,00 36.485,44
639. MIRA MESELJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 35.096,38 0,00 0,00 0,00 1.215,09 36.311,47
640. TOMISLAV MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1992 MARINCI 0,00 0,00 5.879,55 30.294,19 0,00 0,00 0,00 0,00 36.173,74
641. MARIJA KRAMARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1953 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 36.083,02 0,00 0,00 0,00 0,00 36.083,02
642. IVAN VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1962 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 36.029,45 0,00 0,00 0,00 0,00 36.029,45
643. ALDIONA MARTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 5.521,96 0,00 558,46 29.788,25 0,00 0,00 0,00 0,00 35.868,67
644. ŽELJKO PINJUH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 35.804,32 0,00 0,00 0,00 0,00 35.804,32
645. IVAN KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1972 VUKOVAR 0,00 0,00 -4.961,54 40.662,34 0,00 0,00 0,00 0,00 35.700,80
646. LJILJANA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1973 BOROVO -5.328,47 0,00 1.825,68 39.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.670,21
647. MARICA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1951 BABINA GREDA 0,00 0,00 9.440,88 26.169,80 0,00 0,00 0,00 0,00 35.610,68
648. ROBERT PARLOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1982 MAINZ 0,00 0,00 0,00 35.471,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35.471,60
649. LUKA MADŽAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1984 ŠTITAR 0,00 0,00 14.317,89 20.849,69 0,00 0,00 0,00 0,00 35.167,58
650. ĐUKA MIŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 11.013,40 0,00 518,52 23.466,43 0,00 0,00 0,00 0,00 34.998,36
651. MIRJANA ANDRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1975 ANTIN 0,00 0,00 0,00 34.799,37 0,00 0,00 0,00 0,00 34.799,37
652. MARIJA BLAŽANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 34.408,25 0,00 0,00 0,00 0,00 34.408,25
653. TOMISLAV BERENDI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1952 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 34.217,48 0,00 0,00 0,00 0,00 34.217,48
654. IDRIS HADŽISAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 0,00 0,00 3.615,13 30.305,87 0,00 0,00 0,00 0,00 33.921,00
655. DOBRICA PAKTER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 33.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.664,00
656. BRANKO MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1983 ŠTITAR 0,00 0,00 6.720,02 26.859,74 0,00 0,00 0,00 0,00 33.579,76
657. IVAN MASLOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1963 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 33.372,49 0,00 0,00 0,00 0,00 33.372,49
658. STEVAN AVRAMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 VERA 34.610,86 0,00 -1.346,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.263,91
659. MIRJANA MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 33.204,69 0,00 0,00 0,00 0,00 33.204,69
660. NIKOLA RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 33.132,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.132,06
661. JOSIP ŠPOLJARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1981 NOVI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 33.115,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33.115,33
662. MILAN ERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1963 ĐURIĆI 0,00 0,00 0,00 32.919,13 0,00 0,00 0,00 0,00 32.919,13
663. RAMIZA ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
664. BUDIMKO MAKSIMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1940 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
665. KATA PEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1950 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
666. KATICA PERČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1949 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
667. NIKOLA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1942 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
668. RUŽA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1937 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
669. DUŠAN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1932 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
670. MIRJANA DRAGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1936 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
671. MILORAD DRAGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1935 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
672. DMITAR KUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1935 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
673. ĐORĐO JOVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1929 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 32.918,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.918,98
674. ALEKSANDAR ALEN PEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1981 NUENBERG 0,00 0,00 0,00 32.910,77 0,00 0,00 0,00 0,00 32.910,77
675. ANA PERAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1957 VOĐINCI 0,00 0,00 0,00 32.906,25 0,00 0,00 0,00 0,00 32.906,25
676. MARIJA BUŠNJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 MIRKOVCI 0,00 0,00 2.442,38 30.389,65 0,00 0,00 0,00 0,00 32.832,04
677. NIKOLA KRGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 NOVI SAD 0,00 0,00 0,00 32.824,05 0,00 0,00 0,00 0,00 32.824,05
678. ADEM GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 32.743,96 0,00 0,00 0,00 0,00 32.743,96
679. IVANA KOMORSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR 11.375,74 0,00 -83,56 21.374,70 0,00 0,00 0,00 0,00 32.666,88
680. RADMILA MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1945 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 32.561,25 0,00 0,00 0,00 0,00 32.561,25
681. BORO ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1962 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 32.352,09 0,00 0,00 0,00 0,00 32.352,09
682. JOSIP ČOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1976 ŽUPANJA 0,00 0,00 11.573,52 20.647,32 0,00 0,00 0,00 0,00 32.220,84
683. ZVONKO MIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 1.313,79 0,00 0,00 30.684,48 0,00 0,00 0,00 0,00 31.998,27
684. MIHAELA SILOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1980 KOROG 1.835,63 0,00 20.566,70 9.553,44 0,00 0,00 0,00 0,00 31.955,77
685. SINIŠA JANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1981 IVANKOVO 0,00 0,00 8.859,59 23.059,11 0,00 0,00 0,00 0,00 31.918,70
686. NENAD NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 30.190,67 0,00 1.727,21 0,00 0,00 31.917,87
687. RADOJKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1961 BOROVO 0,00 0,00 -2.734,12 34.498,29 0,00 0,00 0,00 0,00 31.764,17
688. NIKOLA MAČVAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1993 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 31.711,28 0,00 0,00 0,00 0,00 31.711,28
689. MIHELINA KOVAČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1980 BOKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 31.428,21 0,00 0,00 0,00 0,00 31.428,21
690. ELVEDINA BAJRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1997 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 31.250,39 0,00 0,00 0,00 0,00 31.250,39
691. MARKO TURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 0,00 0,00 10,32 31.222,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31.232,84
692. IVICA RADOČAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 27.094,59 0,00 4.056,50 0,00 0,00 31.151,09
693. MARKO TOTH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 28.116,04 0,00 2.979,14 0,00 0,00 31.095,18
694. DRAŽEN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1970 ŽUPANJA 32.393,45 0,00 0,00 -1.363,22 0,00 0,00 0,00 0,00 31.030,24
695. MARIJA ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1953 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 0,00 30.931,31 0,00 0,00 0,00 0,00 30.931,31
696. MARKO CIGANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1974 ANTIN -0,45 0,00 0,00 30.912,02 0,00 0,00 0,00 0,00 30.911,57
697. DRAŽEN ŠIMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1975 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 30.812,41 0,00 0,00 0,00 0,00 30.812,41
698. SLOBODANKA SLADEČEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1982 CERIĆ 0,00 0,00 0,00 30.473,13 0,00 0,00 0,00 0,00 30.473,13
699. GORDANA SLUGANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1970 OTOK 0,00 0,00 0,00 30.199,86 0,00 0,00 0,00 0,00 30.199,86
700. TONI MABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.015,87 0,00 0,00 30.015,87