OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
501. MILAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1967 MOHOVO -762,57 0,00 105,03 54.057,02 0,00 0,00 0,00 0,00 53.399,49
502. ANTUN DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1982 3371 WIESELBURG-LAND 0,00 0,00 806,79 52.492,03 0,00 0,00 0,00 0,00 53.298,83
503. VLADO SALOPEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 IVANKOVO 0,00 0,00 -138,71 53.411,02 0,00 0,00 0,00 0,00 53.272,31
504. MILAN STANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1965 GUNJA 0,00 0,00 3.697,86 49.537,08 0,00 0,00 0,00 0,00 53.234,93
505. IVAN KARDUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1953 ČAKOVCI 0,00 0,00 -216,01 53.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00 53.212,56
506. JELKA ŽUPČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1981 ILOK 0,00 0,00 0,00 53.212,33 0,00 0,00 0,00 0,00 53.212,33
507. UROŠ ZAVOĐA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1988 GABOŠ -405,96 0,00 0,00 53.091,93 0,00 0,00 0,00 0,00 52.685,97
508. IVICA TEKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 0,00 0,00 -131,02 52.614,54 0,00 0,00 0,00 0,00 52.483,52
509. PEJO JERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 SOTIN 0,00 0,00 0,00 52.438,46 0,00 0,00 0,00 0,00 52.438,46
510. MANDA MIHETEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1954 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 52.373,74 0,00 0,00 0,00 0,00 52.373,74
511. IVAN BELAJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1954 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 52.296,66 0,00 0,00 0,00 0,00 52.296,66
512. PAULA DROPULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1937 CERNA 0,00 0,00 0,00 51.957,23 0,00 0,00 0,00 0,00 51.957,23
513. FRANJO PRŠA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1962 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 0,00 51.942,84 0,00 0,00 0,00 0,00 51.942,84
514. TOMISLAV JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1980 BOŠNJACI 0,00 0,00 803,25 50.973,23 0,00 0,00 0,00 0,00 51.776,48
515. ALENKA BILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 51.704,07 0,00 0,00 0,00 0,00 51.704,07
516. MATO HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1967 BOŠNJACI 0,08 0,00 0,00 51.697,37 0,00 0,00 0,00 0,00 51.697,44
517. ANĐELKA ORKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1977 ŽUPANJA 0,00 0,00 5.524,14 46.124,63 0,00 0,00 0,00 0,00 51.648,77
518. OZREN MIŠČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 HRTKOVCI 0,00 0,00 0,00 51.590,53 0,00 0,00 0,00 0,00 51.590,53
519. TOMISLAV PAPAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1995 CERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 51.369,47 0,00 0,00 0,00 51.369,47
520. ĐURO BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1960 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 51.235,05 0,00 0,00 0,00 0,00 51.235,05
521. ZVONKO IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1961 ŽUPANJA 23.943,13 0,00 0,00 26.862,98 0,00 0,00 0,00 0,00 50.806,11
522. SNJEŽANA KAPULICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI -60,05 0,00 -40,46 33.439,62 0,00 17.374,41 0,00 0,00 50.713,51
523. BOJANA LOJDL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 50.711,10 0,00 0,00 0,00 0,00 50.711,10
524. JOSIP BOROŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1967 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 50.680,29 0,00 0,00 0,00 0,00 50.680,29
525. SMILJA GRUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 MIRKOVCI 0,00 0,00 -300,02 50.727,15 0,00 0,00 0,00 0,00 50.427,13
526. ANDRIJA HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1994 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 50.394,13 0,00 0,00 0,00 0,00 50.394,13
527. MARIJA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1950 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 50.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 50.250,74
528. MIRSADA OMEROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1984 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 50.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 50.250,74
529. SHPRESA AZIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1991 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 50.246,90 0,00 0,00 0,00 0,00 50.246,90
530. SEVDARE HAJDARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1977 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 50.237,18 0,00 0,00 0,00 0,00 50.237,18
531. IVANA ĆURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1988 ILOK 0,00 0,00 0,00 50.227,46 0,00 0,00 0,00 0,00 50.227,46
532. MARINA IVANOVSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 50.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.209,00
533. SANJA MIHALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 0,00 0,00 7.390,44 39.093,96 0,00 0,00 0,00 3.483,05 49.967,45
534. MATO ZGODIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 27.244,98 0,00 18.141,95 4.540,29 0,00 0,00 0,00 0,00 49.927,21
535. ZVONKO KOKAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 49.759,57 0,00 0,00 0,00 0,00 49.759,57
536. MILAN KVOČKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1969 KARADŽIĆEVO 5.427,33 0,00 43.875,96 454,56 0,00 0,00 0,00 0,00 49.757,84
537. MONIKA TURBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1979 GUNJA 0,00 0,00 0,00 49.552,07 0,00 0,00 0,00 0,00 49.552,07
538. MARIJA KOMESAROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1954 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 49.520,05 0,00 0,00 0,00 0,00 49.520,05
539. BILJANA BEKAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 0,00 0,00 6,25 49.347,21 0,00 0,00 0,00 0,00 49.353,46
540. FRANJO ZBILJSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1971 JARMINA 0,00 0,00 0,00 49.289,49 0,00 0,00 0,00 0,00 49.289,49
541. MARIO IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1987 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 49.029,48 0,00 0,00 0,00 0,00 49.029,48
542. JERKO ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 0,00 0,00 39.386,60 9.533,33 0,00 0,00 0,00 0,00 48.919,93
543. KRUNOSLAV KUSKUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1971 CERNA 27.364,17 0,00 1.630,39 19.749,81 0,00 0,00 0,00 0,00 48.744,37
544. IVAN NEVISTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1992 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 8.100,19 40.543,82 0,00 0,00 0,00 0,00 48.644,01
545. SAMER YOUNIS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 48.595,79 0,00 0,00 0,00 0,00 48.595,79
546. MESUD DEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 48.494,60 0,00 0,00 0,00 0,00 48.494,60
547. DALIBOR GAL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1983 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 48.476,52 0,00 0,00 0,00 48.476,52
548. VERICA HORAKOVSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 2.394,54 32.716,38 6.481,33 6.876,14 0,00 0,00 48.468,38
549. LUKA ŽUPAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1985 DRENOVCI -38.959,77 0,00 24.483,21 59.825,74 0,00 3.050,34 0,00 0,00 48.399,52
550. NIKOLA MANDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1995 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 48.301,65 0,00 0,00 0,00 0,00 48.301,65
551. MIRKO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1948 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 48.267,06 0,00 0,00 0,00 0,00 48.267,06
552. DORA ORSOLYA METZINGER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1975 VUKOVAR 0,00 0,00 -1.141,70 0,00 49.218,44 0,00 0,00 0,00 48.076,74
553. MIHAELA BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 2.870,12 44.804,43 0,00 0,00 0,00 0,00 47.674,55
554. KATA BELOGRAVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1955 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 47.673,72 0,00 0,00 0,00 0,00 47.673,72
555. DRAGAN NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 32.254,89 0,00 0,00 15.406,55 0,00 0,00 0,00 0,00 47.661,44
556. DRAŽEN ĐERĐ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1983 ILOK 11.667,32 0,00 7.585,73 28.309,30 0,00 0,00 0,00 0,00 47.562,36
557. KRUNOSLAV RAUT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 47.310,78 0,00 0,00 0,00 0,00 47.310,78
558. JULIJANA MARTELLO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 47.261,36 0,00 0,00 0,00 0,00 47.261,36
559. NIKICA JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1985 PRIVLAKA 0,00 0,00 -77,83 47.279,36 0,00 0,00 0,00 0,00 47.201,53
560. MARTIN PARAŠILOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1961 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 47.165,59 0,00 0,00 0,00 0,00 47.165,59
561. BRANIMIR ŠOKČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1974 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 47.108,48 0,00 0,00 0,00 0,00 47.108,48
562. ALEKSANDAR GREKSA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1988 VUKOVAR 0,00 0,00 1.128,37 45.960,07 0,00 0,00 0,00 0,00 47.088,44
563. IVAN MIHALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1955 LIPOVAC 33.730,90 0,00 13.327,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.058,83
564. MIJO PEČNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1979 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 46.742,15 0,00 0,00 0,00 0,00 46.742,15
565. ANTUN BENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1954 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 46.567,20 0,00 0,00 0,00 0,00 46.567,20
566. IVAN POKROVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1999 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 46.248,04 0,00 0,00 0,00 0,00 46.248,04
567. MIROSLAV MOGOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1980 APŠEVCI 0,00 0,00 0,00 45.729,22 0,00 350,81 0,00 0,00 46.080,02
568. BOŠKO MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1951 BOROVO 0,00 0,00 0,00 45.882,39 0,00 0,00 0,00 0,00 45.882,39
569. MLADEN KORDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1986 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 45.807,12 0,00 0,00 0,00 0,00 45.807,12
570. VESNA BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1976 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 45.620,12 0,00 0,00 0,00 0,00 45.620,12
571. SINIŠA PEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1983 BOROVO 0,00 0,00 7.677,58 37.783,33 0,00 0,00 0,00 0,00 45.460,91
572. ROBERT GOLOMEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 45.377,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45.377,73
573. MARIO LUČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 45.346,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.346,54
574. SONJA POPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1984 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 44.902,08 0,00 0,00 0,00 0,00 44.902,08
575. ĐURO KON VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1950 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 44.850,39 0,00 0,00 0,00 0,00 44.850,39
576. IVAN KOMLJENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1991 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 0,00 44.355,53 0,00 0,00 0,00 0,00 44.355,53
577. KATA KLOBUČAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 IVANKOVO 0,00 0,00 29.923,49 14.392,48 0,00 0,00 0,00 0,00 44.315,97
578. MARIJAN BARIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1951 BERAK 0,00 0,00 0,00 44.287,49 0,00 0,00 0,00 0,00 44.287,49
579. BRANIMIR ŽIVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1968 GUNJA 0,00 0,00 0,00 44.078,33 0,00 0,00 0,00 0,00 44.078,33
580. JANKO HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1952 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 43.966,97 0,00 0,00 0,00 0,00 43.966,97
581. BRANKO KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1960 SVINJAREVCI 0,00 0,00 -31,57 43.771,68 0,00 0,00 0,00 0,00 43.740,11
582. ROMANA KEGALJ ALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1971 ŽUPANJA -542,94 0,00 0,00 0,00 25.910,77 18.328,05 0,00 0,00 43.695,88
583. NIKOLA-JURICA KREŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1988 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 43.422,91 0,00 0,00 0,00 0,00 43.422,91
584. VLADA ČELOVSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1968 ILOK 0,00 0,00 0,00 43.367,45 0,00 0,00 0,00 0,00 43.367,45
585. MIRKO BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1966 GRADIŠTE 0,00 0,00 6.107,09 37.081,95 0,00 0,00 0,00 0,00 43.189,03
586. NIKICA VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1993 PRIVLAKA 0,00 0,00 761,06 42.276,38 0,00 0,00 0,00 0,00 43.037,44
587. JOSIP MIĆIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 10.464,89 0,00 4.525,67 28.044,69 0,00 0,00 0,00 0,00 43.035,26
588. JURE STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1958 ANTIN 0,00 0,00 0,00 42.952,07 0,00 0,00 0,00 0,00 42.952,07
589. KATA GAĆARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1939 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 42.575,05 0,00 0,00 0,00 0,00 42.575,05
590. ŽELJKO MARIJANOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1967 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.513,72 0,00 0,00 42.513,72
591. ZRINKA ŠESTO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1972 VUKOVAR 0,00 0,00 -288,42 42.784,66 0,00 0,00 0,00 0,00 42.496,24
592. MARIN PULJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1993 ILOK 0,00 0,00 0,00 42.308,25 0,00 0,00 0,00 0,00 42.308,25
593. MARKO LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1979 BOŠNJACI 0,00 0,00 -784,94 43.003,84 0,00 0,00 0,00 0,00 42.218,89
594. STJEPAN AGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 RAČINOVCI 0,00 0,00 16.616,21 25.523,34 0,00 0,00 0,00 0,00 42.139,55
595. DIMITRIJE PAJKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1952 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 42.040,55 0,00 0,00 0,00 0,00 42.040,55
596. TOMISLAV MAROJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 41.939,44 0,00 0,00 0,00 0,00 41.939,44
597. NENAD DRAŽENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 9.014,80 0,00 0,00 32.674,72 0,00 0,00 0,00 0,00 41.689,52
598. DELFA BILANDŽIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1967 NIJEMCI 0,00 0,00 3.539,18 37.919,71 0,00 0,00 0,00 0,00 41.458,89
599. LUKA DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1954 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 41.085,25 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085,25
600. VESNA JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1960 LUDVINCI 0,00 0,00 0,00 41.068,45 0,00 0,00 0,00 0,00 41.068,45