OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
401. JOSIP KORDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI -2,26 0,00 22,23 74.584,92 0,00 0,00 0,00 0,00 74.604,89
402. ŽELJKA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1978 NUŠTAR -3.854,27 0,00 -288,42 78.722,72 0,00 0,00 0,00 0,00 74.580,02
403. ANTO TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1979 LIPOVAC 0,00 0,00 555,67 73.241,59 0,00 0,00 0,00 0,00 73.797,26
404. ROBERT LASIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 20.759,28 52.996,84 0,00 0,00 0,00 0,00 73.756,12
405. MARIO BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1975 MARKUŠICA 0,00 0,00 -226,94 73.755,67 0,00 0,00 0,00 0,00 73.528,73
406. MARIJANA SOLJAČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1978 ŽUPANJA 6.405,53 0,00 0,00 66.942,22 0,00 0,00 0,00 0,00 73.347,75
407. DEJAN BOCKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1981 VUKOVAR 0,00 0,00 303,79 73.036,96 0,00 0,00 0,00 0,00 73.340,75
408. MARIJO BOGUTOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1972 GUNJA 35.541,67 0,00 15.489,12 21.716,31 0,00 0,00 0,00 0,00 72.747,10
409. IVKA PAJVANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI -0,08 0,00 0,00 72.686,38 0,00 0,00 0,00 0,00 72.686,30
410. SILVESTER ČULJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1954 ILOK 0,00 0,00 -111,06 72.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.563,94
411. MILA BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1955 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 30.295,92 41.567,99 0,00 0,00 0,00 71.863,91
412. ANITA ŽARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR -18.883,64 0,00 0,00 90.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.732,36
413. MIROSLAV TANER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 0,00 0,00 -52,59 71.639,31 0,00 0,00 0,00 0,00 71.586,72
414. RENATO RADULOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1988 VINKOVCI 0,00 0,00 -22,00 71.503,16 0,00 0,00 0,00 0,00 71.481,16
415. ZORICA BELANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 34.433,64 0,00 1.123,32 35.827,23 0,00 0,00 0,00 0,00 71.384,19
416. ZORA OROS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1950 VUKOVAR 14.849,07 0,00 0,00 56.255,06 0,00 0,00 0,00 0,00 71.104,13
417. MILAN ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 9.943,81 0,00 0,00 61.117,83 0,00 0,00 0,00 0,00 71.061,64
418. JOSIP ŠKVORC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1994 RETKOVCI 0,00 0,00 5.465,30 64.388,25 0,00 1.188,19 0,00 0,00 71.041,75
419. MARTIN MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1991 VINKOVCI -521,31 0,00 0,00 71.553,49 0,00 0,00 0,00 0,00 71.032,18
420. MLADEN GRABAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 70.832,29 0,00 0,00 0,00 0,00 70.832,29
421. TATJANA DRAŽENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1990 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 70.546,73 0,00 0,00 0,00 0,00 70.546,73
422. ZORAN NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA -2.127,97 0,00 14.232,37 58.362,69 0,00 0,00 0,00 0,00 70.467,09
423. DRAGAN NIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1963 TUBINGEN 21.663,12 0,00 0,00 48.754,17 0,00 0,00 0,00 0,00 70.417,29
424. ALEKSANDAR CVIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1987 BOROVO 0,00 0,00 0,00 69.520,91 0,00 0,00 0,00 0,00 69.520,91
425. IGOR STRINIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 8.349,13 61.034,95 0,00 0,00 0,00 0,00 69.384,08
426. ZDENKA MIHAJLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1967 BOGDANOVCI 21.486,59 0,00 2.050,51 45.799,06 0,00 0,00 0,00 0,00 69.336,16
427. BRANKA SENDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR 52.986,52 0,00 -14.690,01 31.024,21 0,00 0,00 0,00 0,00 69.320,72
428. LOKMAN AZIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1952 SLAKOVCI 0,00 0,00 0,00 69.259,61 0,00 0,00 0,00 0,00 69.259,61
429. ĐANI ZOVKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1979 ILOK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.227,44 69.227,44
430. ĐURO VIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 69.207,09 0,00 0,00 0,00 0,00 69.207,09
431. ŽELJKO DUBRAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1961 GRADIŠTE -222,72 0,00 -2.726,96 70.934,23 0,00 0,00 0,00 0,00 67.984,55
432. JURE SALOPEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1953 NOVI MIKANOVCI 49.794,23 0,00 3.334,02 11.033,30 3.747,13 0,00 0,00 0,00 67.908,67
433. IVA LABO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 VUKOVAR 0,00 0,00 1.807,23 66.048,78 0,00 0,00 0,00 0,00 67.856,01
434. STJEPAN VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 67.694,85 0,00 0,00 0,00 0,00 67.694,85
435. ZVONIMIR ŠITUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1992 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 67.489,53 0,00 0,00 0,00 0,00 67.489,53
436. KAJA MIŠKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1952 OTOK 29.873,31 0,00 18.858,48 5.965,59 0,00 12.607,03 0,00 0,00 67.304,41
437. MILENKO KUZMANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 67.230,42 0,00 0,00 0,00 0,00 67.230,42
438. VEDRAN ŠOŠTARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 55.419,26 0,00 11.774,24 0,00 0,00 67.193,50
439. STANKO IVANEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1965 ILOK -7.656,18 0,00 5.768,64 68.818,09 0,00 0,00 0,00 0,00 66.930,55
440. KATA ĐUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 1.056,56 65.780,25 0,00 0,00 0,00 0,00 66.836,82
441. PAVICA MRAVUNAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1983 NOVI MIKANOVCI -1.541,03 0,00 0,00 68.323,75 0,00 0,00 0,00 0,00 66.782,72
442. DRAGANA HORG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR -1.789,75 0,00 14.147,53 53.447,26 0,00 0,00 0,00 0,00 65.805,04
443. VLATKO SABADOŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1977 MIKLUŠEVCI 0,00 0,00 0,00 65.559,72 0,00 0,00 0,00 0,00 65.559,72
444. DAMIR FIŠLI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 0,00 0,00 908,43 64.323,01 0,00 0,00 0,00 0,00 65.231,44
445. MARIJA GRUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1991 MIRKOVCI 0,00 0,00 1.094,16 63.782,93 0,00 0,00 0,00 0,00 64.877,09
446. ALEXANDRA EVA PRADOUX VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1970 CANNES 0,00 0,00 0,00 64.303,57 0,00 0,00 0,00 0,00 64.303,57
447. ARPAD KRATOFIL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1964 LUDENSCHEID -31.580,86 0,00 0,00 95.875,31 0,00 0,00 0,00 0,00 64.294,45
448. MARIJA IVANČIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1956 ŽUPANJA 4.393,59 0,00 0,00 59.543,12 0,00 0,00 0,00 0,00 63.936,71
449. STJEPO MIJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1980 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 63.676,09 0,00 0,00 0,00 0,00 63.676,09
450. ROBERT PARAĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI -2.668,42 0,00 -747,65 43.745,76 0,00 23.010,66 0,00 0,00 63.340,36
451. DRAGO PARIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1960 ŽUPANJA 0,00 0,00 6.142,28 57.079,34 0,00 0,00 0,00 0,00 63.221,61
452. SVJETLANA ČIRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1984 GUNJA 0,00 0,00 2.271,50 60.923,44 0,00 0,00 0,00 0,00 63.194,94
453. ŠEMSUDIN VEJSELI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1965 GUNJA 0,00 0,00 0,00 62.929,35 0,00 0,00 0,00 0,00 62.929,35
454. MARIJA MIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1974 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 62.554,58 0,00 0,00 0,00 0,00 62.554,58
455. DRAGUTIN JOSKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1948 NOVI MIKANOVCI 0,00 0,00 34.359,43 28.104,36 0,00 0,00 0,00 0,00 62.463,79
456. ANKICA NETINGER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1947 JARMINA 0,00 0,00 0,00 62.420,77 0,00 0,00 0,00 0,00 62.420,77
457. NEVENA VIDAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1991 VUKOVAR 0,00 0,00 2.151,02 60.255,88 0,00 0,00 0,00 0,00 62.406,91
458. MIRSAD GAŠI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1959 GUNJA 0,00 0,00 0,00 61.617,82 0,00 0,00 0,00 0,00 61.617,82
459. IVAN KESEGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1969 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 61.344,62 0,00 0,00 0,00 0,00 61.344,62
460. NUHI ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1967 MILOTINO -1.120,68 0,00 0,00 62.167,16 0,00 0,00 0,00 0,00 61.046,48
461. MIRSAD DŽANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1969 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 50.740,11 10.225,45 0,00 0,00 0,00 60.965,56
462. BRANKO MILINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1952 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 0,00 60.931,20 0,00 0,00 0,00 0,00 60.931,20
463. DRAGAN NEDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1961 BOROVO 10.553,65 0,00 -1.839,47 51.889,80 0,00 0,00 0,00 0,00 60.603,98
464. NAFI ADEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1951 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 60.151,91 0,00 0,00 0,00 0,00 60.151,91
465. ANA MARKUTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 59.931,75 0,00 0,00 0,00 0,00 59.931,75
466. ZVONIMIR NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1968 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 59.572,35 0,00 0,00 0,00 0,00 59.572,35
467. JAKA MAJPRUZ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1968 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 59.514,86 0,00 0,00 0,00 0,00 59.514,86
468. MIRA BUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 59.385,65 0,00 0,00 0,00 0,00 59.385,65
469. ALEKSANDAR PARABUCKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1982 BOBOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 59.336,15 0,00 0,00 0,00 59.336,15
470. ZVONKO ŠITUM VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 16.922,94 0,00 10.529,16 31.818,95 0,00 13,26 0,00 0,00 59.284,31
471. VINKO KRALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1993 ŽUPANJA 0,00 0,00 6.508,75 52.733,97 0,00 0,00 0,00 0,00 59.242,72
472. ETEM BEDŽETI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1969 CERNA 0,00 0,00 -5.596,40 64.661,61 0,00 0,00 0,00 0,00 59.065,21
473. CECILIJA MRKONJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 5.164,98 0,00 0,00 53.710,59 0,00 0,00 0,00 0,00 58.875,56
474. IVAN SEČKAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1976 ANTIN 0,00 0,00 31.088,78 27.659,60 0,00 0,00 0,00 0,00 58.748,38
475. PETAR GELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 58.283,43 0,00 0,00 0,00 0,00 58.283,43
476. IMRA KVAKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1955 MARINCI 0,00 0,00 0,00 58.143,28 0,00 0,00 0,00 0,00 58.143,28
477. PATRIK RADOŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1993 LIPOVAC 9.808,49 0,00 6.549,21 41.775,41 0,00 0,00 0,00 0,00 58.133,11
478. MATEJ KOVAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1991 CERNA 0,00 0,00 0,00 57.920,79 0,00 0,00 0,00 0,00 57.920,79
479. EUGEN NEMETH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1974 ŽUPANJA 35.291,07 0,00 0,00 22.556,56 0,00 0,00 0,00 0,00 57.847,63
480. DAVID DANILOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1998 VUKOVAR 0,00 0,00 20.400,94 37.370,44 0,00 0,00 0,00 0,00 57.771,38
481. MIŠO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1966 PODGRAĐE 12,96 0,00 184,97 56.983,65 -99,98 0,00 0,00 0,00 57.081,60
482. MARINKO MARKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 56.989,45 0,00 0,00 0,00 0,00 56.989,45
483. IVAN DOJKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1979 BABINA GREDA 0,00 0,00 24.897,91 0,00 0,00 32.049,35 0,00 0,00 56.947,26
484. ŽELJKA ŽAGAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 VUKOVAR 0,00 0,00 1.767,52 54.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.600,52
485. JOSIP LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1948 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 56.129,76 0,00 0,00 0,00 0,00 56.129,76
486. DARKO BRNADA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1973 GRADIŠTE 4.670,86 0,00 12.876,08 33.692,25 0,00 4.749,97 0,00 0,00 55.989,17
487. SLAVKO ŠOVANJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 55.508,24 0,00 0,00 0,00 0,00 55.508,24
488. ĐURO RADAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 55.495,89 0,00 0,00 0,00 0,00 55.495,89
489. DEJAN FULJETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1981 OSTROVO 0,00 0,00 0,00 55.419,26 0,00 0,00 0,00 0,00 55.419,26
490. MIJO BRKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1955 VOĐINCI 0,00 0,00 -11,00 55.388,45 0,00 0,00 0,00 0,00 55.377,44
491. LIDIJA KARAČONJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1980 PRKOVCI 0,00 0,00 0,00 55.347,61 0,00 0,00 0,00 0,00 55.347,61
492. JELENA DESPOTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1991 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 55.330,50 0,00 0,00 0,00 0,00 55.330,50
493. ANTO MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1979 VUKOVAR 0,00 0,00 1.324,19 53.633,96 0,00 0,00 0,00 0,00 54.958,15
494. DANIJEL JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1990 BAČKO PETROVO SELO 0,00 0,00 0,00 54.809,87 0,00 0,00 0,00 0,00 54.809,87
495. BLAŽENKA EZGETA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 2.872,90 0,00 781,33 50.922,90 0,00 0,00 0,00 0,00 54.577,13
496. MIHAILO RISTANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1991 VUKOVAR 18.321,87 0,00 21.448,46 14.613,99 0,00 0,00 0,00 0,00 54.384,32
497. LJUBOMIR SUMRAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 54.379,73 0,00 0,00 0,00 0,00 54.379,73
498. JUSUF DURANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1982 RAPATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 54.310,11 0,00 0,00 0,00 54.310,11
499. MIROLJUB ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1996 LIPOVAČA 0,00 0,00 3.675,86 50.108,87 0,00 0,00 0,00 0,00 53.784,73
500. MIHAEL FIJAČKO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1993 JARMINA 0,00 0,00 0,00 53.559,37 0,00 0,00 0,00 0,00 53.559,37