OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. MARKO MATUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1944 LIPOVAC 0,00 0,00 0,00 157.478,36 0,00 0,00 0,00 0,00 157.478,36
202. IVANKA LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1964 DRENOVCI 23.132,20 0,00 1.669,65 132.222,71 0,00 0,00 0,00 0,00 157.024,56
203. MARIO KLANAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 156.090,20 0,00 0,00 0,00 0,00 156.090,20
204. MARICA ROMIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 SOLJANI -143,61 0,00 0,00 156.138,42 0,00 0,00 0,00 0,00 155.994,82
205. IVAN SKEJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1997 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 155.877,13 0,00 0,00 0,00 0,00 155.877,13
206. TUNJO MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1956 DRENOVCI 136.509,47 0,00 0,00 18.921,99 0,00 0,00 0,00 0,00 155.431,46
207. DRAŽEN BAGARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1977 VOĐINCI 0,00 0,00 0,00 154.677,11 0,00 0,00 0,00 0,00 154.677,11
208. ANTUN ŠALINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1969 BABINA GREDA 0,00 0,00 21.845,38 131.932,11 0,00 0,00 0,00 0,00 153.777,49
209. SULEJMAN ĐOGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1945 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 153.579,63 0,00 0,00 0,00 0,00 153.579,63
210. MARKO ČELICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1984 PRIVLAKA 0,00 0,00 0,00 152.587,04 0,00 0,00 0,00 0,00 152.587,04
211. JOSIP HASEL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1984 VINKOVCI 12.486,85 0,00 9.904,70 130.194,43 0,00 0,00 0,00 0,00 152.585,98
212. ŽILIJEN SATMARI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 151.371,72 0,00 0,00 0,00 0,00 151.371,72
213. MARIO KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1989 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.150,06 0,00 0,00 151.150,06
214. ĐORĐE JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1949 VUKOVAR 28.353,45 0,00 -3.310,06 124.906,87 0,00 0,00 0,00 0,00 149.950,26
215. RADE BOSIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1975 BOROVO 52.705,18 0,00 4.920,93 90.956,94 0,00 0,00 0,00 0,00 148.583,05
216. BRANKA KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1969 VINKOVCI 0,00 0,00 1.588,50 146.913,33 0,00 0,00 0,00 0,00 148.501,83
217. TOMISLAV MAJAČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1956 GUNJA 0,00 0,00 0,00 148.609,05 -199,97 0,00 0,00 0,00 148.409,08
218. MARKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1952 PRIVLAKA 89.164,78 0,00 27.941,32 30.429,89 0,00 0,00 0,00 0,00 147.535,98
219. VLADO PUHEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1960 ŽUPANJA 0,00 0,00 6.347,74 141.040,79 0,00 0,00 0,00 0,00 147.388,53
220. IVANKA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 7.157,55 2.109,89 8.710,79 128.926,14 0,00 0,00 0,00 0,00 146.904,37
221. VLADIMIR BALIND VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 20.377,73 -7.360,53 24.375,24 109.301,56 0,00 0,00 0,00 0,00 146.694,00
222. ŽARKO IVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1986 VUKOVAR -603,14 34.825,06 26.266,32 86.142,62 0,00 0,00 0,00 0,00 146.630,86
223. IVO SUDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 IVANKOVO 0,00 0,00 465,18 145.393,62 0,00 0,00 0,00 0,00 145.858,80
224. BRANKO KOSTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1964 VERA -3.857,44 0,00 678,33 148.645,36 0,00 0,00 0,00 0,00 145.466,26
225. SINIŠA PANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 50.670,34 0,00 490,04 94.168,52 0,00 0,00 0,00 0,00 145.328,90
226. MILAN PARLOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 13.848,94 0,00 0,00 130.750,93 0,00 0,00 0,00 0,00 144.599,86
227. VLATKA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI -4,07 -1.333,15 -3.223,03 148.084,19 0,00 0,00 0,00 0,00 143.523,94
228. DRAGO ĆAVAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 0,00 0,00 434,44 141.287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 141.721,84
229. DARKO PLAVŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 MIRKOVCI 4.429,53 0,00 27.680,40 108.128,21 0,00 0,00 0,00 0,00 140.238,14
230. BRANKO BLAŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1969 RAJEVO SELO 0,00 0,00 -218,20 140.172,97 0,00 0,00 0,00 0,00 139.954,77
231. ABDILAZIZ AZIZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1965 BOŠNJACI 0,00 0,00 479,12 139.449,81 0,00 0,00 0,00 0,00 139.928,93
232. IGOR MILOŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1980 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 31.998,80 107.532,84 0,00 0,00 0,00 0,00 139.531,63
233. ANA HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 138.823,99 0,00 0,00 0,00 0,00 138.823,99
234. DAVOR ČOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1970 VINKOVCI 33.920,85 0,00 51.622,63 44.107,34 0,00 7.667,48 0,00 0,00 137.318,30
235. ŽELJKO LUKADINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1969 ANTIN 0,00 0,00 0,00 137.200,91 0,00 0,00 0,00 0,00 137.200,91
236. TIHOMIR KOVAČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1966 BOKŠIĆ 0,00 0,00 5.437,50 130.136,26 0,00 0,00 0,00 0,00 135.573,76
237. IVAN ILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 17.862,72 0,00 0,00 117.325,50 0,00 0,00 0,00 0,00 135.188,22
238. IVAN KOŠTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1974 IVANKOVO 0,00 0,00 0,00 134.229,98 0,00 0,00 0,00 0,00 134.229,98
239. AVDO PARAĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1959 ANDRIJAŠEVCI 17.850,06 0,00 291,51 108.230,61 0,00 7.330,01 0,00 0,00 133.702,19
240. IVAN MILOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 133.562,65 0,00 0,00 0,00 0,00 133.562,65
241. KATA SLIŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 0,00 0,00 133.347,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.347,77
242. DRAŽEN ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1973 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 6.031,52 126.911,42 0,00 0,00 0,00 0,00 132.942,94
243. ALEN MARIJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1991 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 130.290,42 0,00 0,00 0,00 0,00 130.290,42
244. ZLATKO SERTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1949 VINKOVCI 0,00 0,00 -595,23 130.192,92 0,00 0,00 0,00 0,00 129.597,69
245. MILORAD GRUBIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 MIRKOVCI 0,00 0,00 1.735,20 127.491,65 0,00 0,00 0,00 0,00 129.226,85
246. ILIJA MARŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1951 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 129.160,92 0,00 0,00 0,00 0,00 129.160,92
247. JURO ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 BRŠADIN 4.643,51 0,00 2.392,66 111.970,20 0,00 10.000,01 0,00 0,00 129.006,39
248. MARIJA SERDARUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 0,00 0,00 5.411,35 122.639,06 0,00 0,00 0,00 0,00 128.050,41
249. SLAVICA ZGODIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 61.670,11 0,00 4.460,12 61.692,79 0,00 0,00 0,00 0,00 127.823,02
250. DUBRAVKA BEGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 0,00 0,00 2.978,39 124.591,17 0,00 0,00 0,00 0,00 127.569,56
251. DED KAJTAZI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR -14.514,23 0,00 34.823,71 107.188,51 0,00 0,00 0,00 0,00 127.497,98
252. DARIO BAJTAL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1969 VINKOVCI 118.220,90 0,00 0,00 8.958,37 0,00 0,00 0,00 0,00 127.179,27
253. TOMISLAV ĐURASOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1978 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 0,00 126.844,14 0,00 0,00 0,00 0,00 126.844,14
254. MIRINDETE MUHADRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1977 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 126.776,18 0,00 0,00 0,00 0,00 126.776,18
255. TOMISLAV JAPUNDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 0,00 0,00 87.313,25 39.428,42 0,00 0,00 0,00 0,00 126.741,67
256. ŽELJKO LEUTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 60.276,75 0,00 1.089,19 63.996,91 0,00 0,00 0,00 0,00 125.362,85
257. JELKA DŽEPINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1959 NUŠTAR 0,00 0,00 0,00 125.025,53 0,00 0,00 0,00 0,00 125.025,53
258. ZLATA MARTINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1962 LIPOVAC 27.909,37 0,00 11.933,22 84.942,67 0,00 0,00 0,00 0,00 124.785,26
259. SLAVEN KUJUNDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1968 ČAKOVCI 0,00 0,00 18.621,37 105.583,81 0,00 0,00 0,00 0,00 124.205,18
260. NIKOLA TURDA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1990 MIRKOVCI 0,00 0,00 0,00 123.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 123.272,78
261. MARA LUCIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1973 GRADIŠTE 3.119,96 0,00 5.918,95 114.219,55 0,00 0,00 0,00 0,00 123.258,47
262. RUDI BARBULJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 0,00 0,00 0,00 122.551,43 0,00 0,00 0,00 0,00 122.551,43
263. ZLATKO IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 42.398,89 0,00 803,03 79.156,18 0,00 0,00 0,00 0,00 122.358,09
264. ĐURO ORŠOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ERDING 0,00 0,00 0,00 121.234,93 0,00 0,00 0,00 0,00 121.234,93
265. ANTUN FRANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1959 BOŠNJACI 29.943,46 0,00 7.098,55 83.198,28 0,00 0,00 0,00 0,00 120.240,30
266. FADIL ETEMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1968 ŽUPANJA 0,00 0,00 -1.004,57 121.093,35 0,00 0,00 0,00 0,00 120.088,78
267. DJURO CVITKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1955 VOĐINCI 78.624,99 0,00 359,40 40.502,76 0,00 0,00 0,00 0,00 119.487,15
268. ĐURO LIŠČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1955 NIJEMCI 0,00 0,00 670,95 118.345,97 0,00 0,00 0,00 0,00 119.016,92
269. DAMIR VUČIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1975 ŽUPANJA 0,00 0,00 19.072,76 99.156,21 0,00 0,00 0,00 0,00 118.228,96
270. ŽELJKO KROLO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1955 PAČETIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.710,51 0,00 0,00 117.710,51
271. KATICA BIKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1965 BOŠNJACI 3.325,88 0,00 0,00 114.273,28 0,00 0,00 0,00 0,00 117.599,15
272. NIKOLA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 MIRKOVCI 18.579,85 0,00 20.580,26 78.398,05 0,00 0,00 0,00 0,00 117.558,17
273. IVAN DEVČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1960 CERNA 54.837,67 0,00 0,00 62.703,69 0,00 0,00 0,00 0,00 117.541,36
274. MIROSLAV KOVAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1966 VUKOVAR 0,00 0,00 18.111,66 99.157,94 0,00 0,00 0,00 0,00 117.269,60
275. IGOR ČULE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1976 VINKOVCI -1,28 0,00 3.918,77 112.864,47 0,00 0,00 0,00 0,00 116.781,96
276. TEO OMEROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1995 VINKOVAČKI BANOVCI 0,00 0,00 0,00 115.737,45 0,00 0,00 0,00 0,00 115.737,45
277. DAMIR JEGER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 114.745,24 0,00 0,00 0,00 0,00 114.745,24
278. NADIR DŽEMAILI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1988 OTOK 0,00 0,00 534,80 114.166,89 0,00 0,00 0,00 0,00 114.701,69
279. MARTINA MARJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1994 VINKOVCI 100,89 0,00 19.540,35 94.856,19 0,00 0,00 0,00 0,00 114.497,43
280. DRAGAN BARTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1976 SLAKOVCI 0,00 0,00 0,00 114.234,77 0,00 0,00 0,00 0,00 114.234,77
281. FILIP MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1963 MARINCI 0,00 0,00 0,00 0,00 113.460,38 0,00 0,00 0,00 113.460,38
282. ADIN DŽAFIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1989 VINKOVCI 0,00 0,00 -44,75 113.320,24 0,00 0,00 0,00 0,00 113.275,48
283. SAŠA LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 0,00 0,00 -695,89 113.461,43 0,00 0,00 0,00 0,00 112.765,55
284. VESNA RAMAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 112.500,63 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,63
285. BRANKO JANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 44.647,26 0,00 0,00 67.852,54 0,00 0,00 0,00 0,00 112.499,80
286. MILENA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 0,00 0,00 1.473,22 109.420,15 0,00 0,00 0,00 0,00 110.893,37
287. MARKO DOKNJAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1968 OTOK 73.084,50 0,00 0,00 37.577,87 0,00 0,00 0,00 0,00 110.662,37
288. JELICA BOCKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1949 VUKOVAR 7.429,24 0,00 -2.179,73 104.800,68 0,00 0,00 0,00 0,00 110.050,19
289. IVICA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1971 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.978,61 0,00 0,00 109.978,61
290. ANTO GELO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 14.038,58 0,00 -3,99 95.724,01 0,00 0,00 0,00 0,00 109.758,60
291. SENAHID AHMETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1976 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 109.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.578,00
292. ROBERT VARGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1982 TORDINCI 0,00 0,00 757,22 108.698,35 0,00 0,00 0,00 0,00 109.455,57
293. RADOSLAV VRLJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 0,00 0,00 64,27 0,00 108.336,39 0,00 0,00 0,00 108.400,66
294. ŽELJKO VIDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 11.823,29 96.345,91 0,00 0,00 0,00 0,00 108.169,20
295. FRANJO LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1957 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 12.414,14 95.692,82 0,00 0,00 0,00 0,00 108.106,96
296. ZLATKO PTIČAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 0,00 0,00 6.047,34 101.833,21 0,00 0,00 0,00 0,00 107.880,55
297. DRAGAN MECANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1971 CERIĆ 0,00 0,00 0,00 107.638,85 0,00 0,00 0,00 0,00 107.638,85
298. ŽIVORAD PAVIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1965 MARKUŠICA 32.189,72 0,00 -2.918,41 78.332,58 0,00 0,00 0,00 0,00 107.603,89
299. SLAVKO PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1975 IVANKOVO -297,01 0,00 823,97 106.320,01 0,00 0,00 0,00 0,00 106.846,97
300. ŠAĆIR NEZAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1996 IVANKOVO 35.386,08 0,00 21.930,14 49.406,88 0,00 0,00 0,00 0,00 106.723,10