OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. PERO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1950 ŽUPANJA 0,00 0,00 39.079,04 215.027,77 0,00 0,00 0,00 0,00 254.106,81
102. ALEN MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1989 IVANKOVO 40.592,95 0,00 17.405,00 195.196,59 0,00 0,00 0,00 0,00 253.194,54
103. GORAN LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1985 BOBOTA 118.770,32 0,00 133.867,57 -1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 252.636,83
104. IVANA RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI -4.719,84 0,00 6.472,44 250.610,50 0,00 0,00 0,00 0,00 252.363,10
105. IGOR ŠEVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 HEILBRONN 0,00 0,00 0,00 251.773,61 0,00 0,00 0,00 0,00 251.773,61
106. DAMIR LEHOTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1966 CERIĆ 107.972,32 0,00 134.785,80 8.648,33 0,00 0,00 0,00 0,00 251.406,45
107. IVAN KALAICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1987 VINKOVCI 30.084,05 89.384,71 47.583,46 76.119,47 0,00 7.487,48 0,00 0,00 250.659,18
108. ANKICA VINCETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1960 ŽUPANJA 14.886,21 0,00 149.320,23 85.104,59 0,00 0,00 0,00 0,00 249.311,03
109. MARIO ANDRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1984 ANTIN 4.090,71 0,00 1.012,26 242.394,74 0,00 0,00 0,00 0,00 247.497,70
110. MATO SKEJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1963 ŠTITAR -1.722,91 106.275,48 -483,87 141.645,81 0,00 0,00 0,00 0,00 245.714,51
111. MATO MIŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1968 ŽUPANJA 0,00 0,00 13.074,47 231.041,22 0,00 0,00 0,00 0,00 244.115,69
112. MARIN LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 3.640,07 0,00 0,00 240.225,48 0,00 0,00 0,00 0,00 243.865,54
113. PAVLE KOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 241.968,58 0,00 0,00 0,00 241.968,58
114. MATO MRKONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 59.622,76 0,00 33.230,23 145.350,60 0,00 0,00 0,00 0,00 238.203,59
115. DEJAN BLAGOJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1985 VUKOVAR 65.232,80 18.104,27 185,95 147.879,03 0,00 5.788,53 0,00 0,00 237.190,58
116. ANTO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1949 MARINCI 0,00 0,00 -15,07 236.495,90 0,00 0,00 0,00 0,00 236.480,83
117. JOSIP ANTINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1959 ANTIN 0,00 0,00 11.535,39 224.269,21 0,00 0,00 0,00 0,00 235.804,61
118. MILENKO BOŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,90 0,00 0,00 235.000,90
119. ZVONIMIR BRIZGALO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1966 ILOK 5.793,96 0,00 0,00 226.370,44 0,00 0,00 0,00 0,00 232.164,39
120. MILAN SUDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1954 IVANKOVO 41.200,60 0,00 0,00 187.835,09 0,00 0,00 0,00 0,00 229.035,69
121. ROBERT BERIŠA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1983 VUKOVAR -10.300,57 0,00 87.702,26 151.138,98 0,00 0,00 0,00 0,00 228.540,67
122. DRAGO MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1966 DRENOVCI 95.336,51 0,00 308,16 128.925,39 0,00 0,00 0,00 0,00 224.570,07
123. TARA SRDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 2000 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.935,81 0,00 0,00 223.935,81
124. MARTINKA SESAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1972 OTOK 49.881,10 0,00 325,26 173.686,20 0,00 0,00 0,00 0,00 223.892,56
125. BLAŽENKA LOZANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 0,00 0,00 219.152,16 2.937,93 0,00 0,00 0,00 0,00 222.090,09
126. DRAGO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1966 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 221.795,86 0,00 0,00 0,00 0,00 221.795,86
127. KREŠIMIR STANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 4.931,56 0,00 6.071,83 210.562,08 0,00 0,00 0,00 0,00 221.565,46
128. IVAN GALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1974 VOĐINCI 0,00 0,00 0,00 165.772,94 55.697,13 0,00 0,00 0,00 221.470,07
129. SAŠA ZEKANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 106.791,14 0,00 15.991,67 72.124,00 0,00 26.560,02 0,00 0,00 221.466,83
130. JOSIP PARAĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 53.503,16 0,00 6.646,11 161.017,84 0,00 0,00 0,00 0,00 221.167,11
131. NUSRETA KELJMENTI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 43.178,26 0,00 1.344,00 176.050,83 0,00 0,00 0,00 0,00 220.573,09
132. MARINKO HRGOVČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1966 SOLJANI -14,24 0,00 -190,55 220.559,53 0,00 0,00 0,00 0,00 220.354,74
133. STJEPAN HUNDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1973 ESSLINGEN AM NECKAR 0,00 0,00 10.712,78 208.966,27 0,00 0,00 0,00 0,00 219.679,05
134. NIKICA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 0,00 0,00 22.016,19 197.445,19 0,00 0,00 0,00 0,00 219.461,37
135. KREŠIMIR JOVANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 36.293,39 0,00 7.759,63 102.063,24 73.199,10 0,00 0,00 0,00 219.315,36
136. MIROSLAV FLEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 0,00 0,00 -8.518,20 224.811,02 0,00 0,00 0,00 0,00 216.292,82
137. ZDENKA POLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1966 VUKOVAR 31.644,22 0,00 8,66 183.595,80 0,00 0,00 0,00 0,00 215.248,69
138. MARKO DUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 96.025,17 0,00 38.868,53 80.073,58 0,00 0,00 0,00 0,00 214.967,27
139. TOMISLAV KAURINOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1959 STARI JANKOVCI 44.130,32 0,00 482,06 169.153,07 0,00 0,00 0,00 0,00 213.765,44
140. DAVOR GVOZDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1982 VUKOVAR 0,00 0,00 3.720,08 209.909,66 0,00 0,00 0,00 0,00 213.629,75
141. ZDENKO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1971 ŠTITAR 16.590,59 0,00 13.353,17 182.150,15 0,00 0,00 0,00 0,00 212.093,91
142. MARTIN MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1956 ŽUPANJA 44.560,01 0,00 39.941,36 125.879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 210.380,80
143. IVAN HIŽA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1949 NUŠTAR 0,00 0,00 3.532,10 204.909,47 0,00 0,00 0,00 0,00 208.441,57
144. KRUNOSLAV SOLDIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 22.701,22 185.202,30 0,00 0,00 0,00 0,00 207.903,53
145. MARKO VRSELJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1966 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 205.127,82 0,00 0,00 0,00 0,00 205.127,82
146. NIKOLA BERIŠA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 203.829,25 0,00 0,00 0,00 0,00 203.829,25
147. DARIO RUGAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1991 KOMLETINCI 35.622,66 0,00 137.925,80 29.778,91 0,00 0,00 0,00 0,00 203.327,37
148. RAJKO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1963 IVANKOVO 60.721,29 0,00 0,00 141.643,93 0,00 0,00 0,00 0,00 202.365,22
149. IVAN BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1984 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 106.705,62 95.590,65 0,00 0,00 0,00 0,00 202.296,28
150. JOSIP BUNIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1957 CERIĆ -462,24 0,00 833,32 201.712,81 0,00 0,00 0,00 0,00 202.083,88
151. SABIDIN RUŠITI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 72.636,20 0,00 650,15 128.045,74 0,00 0,00 0,00 0,00 201.332,09
152. LUKA VUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1947 IVANKOVO 27.062,34 0,00 0,00 173.193,29 0,00 -28,93 0,00 0,00 200.226,70
153. ŽELJKO GALOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 IVANKOVO 99.981,46 0,00 -0,53 99.536,70 0,00 0,00 0,00 0,00 199.517,63
154. ANICA LULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1965 NOVI MIKANOVCI 65.023,49 0,00 0,00 134.153,96 0,00 0,00 0,00 0,00 199.177,45
155. MLADEN STANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1972 ROKOVCI 28.411,62 0,00 1.773,02 168.893,35 0,00 0,00 0,00 0,00 199.077,99
156. BRANISLAV BRUNER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1981 VERA 77.590,13 0,00 0,00 120.311,12 0,00 0,00 0,00 0,00 197.901,25
157. MIROSLAV JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1979 IVANKOVO 86.204,02 0,00 10.742,61 99.847,19 0,00 0,00 0,00 0,00 196.793,83
158. PERO ŠIJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1966 BRŠADIN 0,00 0,00 -2,64 195.003,71 0,00 0,00 0,00 0,00 195.001,07
159. ANTUN VINCETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 0,00 0,00 2.670,75 191.559,84 0,00 0,00 0,00 0,00 194.230,59
160. JOVICA JOVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1965 BEČ 0,00 0,00 0,00 0,00 192.205,77 0,00 0,00 0,00 192.205,77
161. MIRKO TOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1954 STARI JANKOVCI 42.208,27 0,00 463,30 148.533,02 0,00 0,00 0,00 0,00 191.204,59
162. PERO IVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 MIRKOVCI 0,00 0,00 741,24 186.634,39 0,00 0,00 0,00 0,00 187.375,63
163. BRANKA BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 71.495,85 0,00 7.116,18 108.736,70 0,00 0,00 0,00 0,00 187.348,73
164. VLADIMIR ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 30.008,41 0,00 1.681,02 154.738,96 0,00 0,00 0,00 0,00 186.428,39
165. SNJEŽANA JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1946 ŽUPANJA 64.416,06 0,00 52,21 121.853,81 0,00 0,00 0,00 0,00 186.322,08
166. ILIJA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1952 BOŠNJACI -8.512,85 0,00 48,15 194.222,01 0,00 0,00 0,00 0,00 185.757,30
167. VESNA PARAĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1961 ŽUPANJA 0,00 0,00 81.470,62 104.213,29 0,00 0,00 0,00 0,00 185.683,91
168. IVICA LEHOTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1991 CERIĆ 63.207,67 0,00 40.976,15 81.007,55 0,00 0,00 0,00 0,00 185.191,38
169. ZORAN MAJSTOROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 VINKOVCI 0,00 0,00 33.482,79 151.141,77 0,00 101,26 0,00 0,00 184.725,82
170. SLAVICA NOVOSELAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1962 STROŠINCI 0,00 0,00 14.792,41 169.314,61 0,00 0,00 0,00 0,00 184.107,01
171. ČEDOMIR VOJVODIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 183.572,52 0,00 0,00 0,00 0,00 183.572,52
172. ILIJA TIKVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1966 ŽUPANJA 67.965,71 0,00 24.114,54 91.290,26 0,00 0,00 0,00 0,00 183.370,52
173. MARA VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1956 ŽUPANJA 42.928,79 0,00 755,41 137.555,93 0,00 0,00 0,00 0,00 181.240,14
174. KARMELA VUKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1981 VINKOVCI 47.234,08 0,00 12.410,90 121.240,88 0,00 0,00 0,00 0,00 180.885,86
175. TOMISLAV PEHAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1980 PRIVLAKA -60,05 0,00 15.746,43 162.430,56 0,00 0,00 0,00 0,00 178.116,94
176. JOZO VICAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1952 VINKOVCI 18.302,73 0,00 4.359,16 154.449,34 0,00 0,00 0,00 0,00 177.111,23
177. SNJEŽANA ŠARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 0,00 0,00 3.241,94 172.160,61 0,00 0,00 0,00 0,00 175.402,56
178. FRANO BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 JENBACH 0,00 0,00 0,00 174.955,46 0,00 0,00 0,00 0,00 174.955,46
179. MARKO ŠPANJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1962 VUKOVAR 38.788,28 0,00 -1.454,54 137.112,91 0,00 0,00 0,00 0,00 174.446,66
180. MARIJANA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1980 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 146,77 173.703,68 0,00 0,00 0,00 0,00 173.850,45
181. DRAGICA MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1965 VINKOVCI 4.621,51 0,00 4.204,40 164.892,31 0,00 0,00 0,00 0,00 173.718,22
182. DAVOR LISIČAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1991 VUKOVAR -16.797,34 0,00 -160,86 188.693,79 0,00 1.248,32 0,00 0,00 172.983,91
183. JOSIP GOMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 28.886,22 0,00 -3,47 143.219,09 0,00 0,00 0,00 0,00 172.101,84
184. ĐORĐE PEURAČA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1970 MOLOVIN 0,00 0,00 1.200,02 170.883,67 0,00 0,00 0,00 0,00 172.083,69
185. DARIO MILETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1990 TORDINCI 0,00 0,00 42.876,43 128.468,05 0,00 0,00 0,00 0,00 171.344,48
186. JOSIP SEČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1971 JARMINA 47.042,40 0,00 10.602,32 112.384,60 0,00 0,00 0,00 0,00 170.029,33
187. MATO ANDROŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 SOLJANI 18.862,02 0,00 5.700,08 145.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.611,09
188. DRAGAN LJUBAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1969 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 13.588,92 0,00 0,00 154.768,73 0,00 0,00 168.357,65
189. PEJO ARLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1965 BABINA GREDA 3.478,38 0,00 4.144,50 160.035,34 0,00 0,00 0,00 0,00 167.658,22
190. IVANA BONIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 0,00 0,00 4.205,00 102.240,90 0,00 60.000,01 0,00 0,00 166.445,92
191. DAVOR ZAOBORNIJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1987 VUKOVAR 43.043,92 0,00 0,00 122.989,56 0,00 0,00 0,00 0,00 166.033,48
192. RADE JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1964 IVANKOVO 29.873,99 0,00 0,00 131.557,42 0,00 0,00 0,00 0,00 161.431,41
193. ŽELJKO STRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1961 IVANKOVO -31.855,79 0,00 15.758,11 177.260,87 0,00 0,00 0,00 0,00 161.163,18
194. BILJANA MARAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 MIRKOVCI 54.731,51 0,00 2.022,11 104.090,10 0,00 0,00 0,00 0,00 160.843,72
195. MIRKO KRALJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1954 ILOK 0,00 0,00 0,00 160.562,61 0,00 0,00 0,00 0,00 160.562,61
196. MATO DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1960 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 156.598,40 0,00 3.892,62 0,00 0,00 160.491,03
197. MARKO MIHALJKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1981 ANDRIJAŠEVCI -2.904,93 0,00 25.545,72 137.824,84 0,00 0,00 0,00 0,00 160.465,64
198. ANTO JOKIĆ-RUŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1958 NIJEMCI 6.411,41 0,00 3.578,74 150.322,77 0,00 0,00 0,00 0,00 160.312,91
199. MATO BARAĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1972 DRENOVCI -143,08 0,00 0,00 156.139,03 0,00 3.405,07 0,00 0,00 159.401,01
200. DRAGAN JURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1965 GUNJA 22.235,67 0,00 0,00 136.466,22 0,00 0,00 0,00 0,00 158.701,89