OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
901. FRANJO LENKEŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1953 ILOK 0,00 0,00 0,00 16.482,77 0,00 0,00 0,00 0,00 16.482,77
902. ANA DEKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1956 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.457,99 0,00 0,00 0,00 0,00 16.457,99
903. ALEKSANDAR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 16.433,50 0,00 0,00 0,00 0,00 16.433,50
904. MARINKO CRNOMARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 0,00 0,00 930,81 15.477,14 0,00 0,00 0,00 0,00 16.407,96
905. BRANKO PARLOV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1965 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 16.311,06 0,00 0,00 0,00 0,00 16.311,06
906. MATO PERKUNIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1988 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.301,27 0,00 0,00 0,00 0,00 16.301,27
907. DOMAGOJ ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1973 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.137,54 0,00 0,00 0,00 16.137,54
908. MARKO DEKANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1954 ROKOVCI 0,00 0,00 0,00 16.104,84 0,00 0,00 0,00 0,00 16.104,84
909. LJILJANA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 16.092,19 0,00 0,00 0,00 0,00 16.092,19
910. TUNJO TOMAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1947 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 16.092,19 0,00 0,00 0,00 0,00 16.092,19
911. LJILJANA KONJAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 2.350,84 13.582,37 0,00 0,00 0,00 0,00 15.933,21
912. JOSIP SEČKAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1970 NUŠTAR 0,00 0,00 1.741,68 14.149,41 0,00 0,00 0,00 0,00 15.891,09
913. SLAVICA ČORAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 15.854,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.854,02
914. SLAVICA KARAJICA-MILOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1973 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.781,61 0,00 0,00 15.781,61
915. EDIT AMBRUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1964 KOROG 0,00 0,00 0,00 15.772,65 0,00 0,00 0,00 0,00 15.772,65
916. BRANISLAV ŠLJUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1958 PAČETIN 0,00 0,00 0,00 15.763,98 0,00 0,00 0,00 0,00 15.763,98
917. MARIJA ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.590,01 0,00 0,00 15.590,01
918. ISIDORA PALIĆ IVANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 11.729,94 0,00 3.842,67 0,00 0,00 15.572,61
919. ZORAN GABRILOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1987 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 -908,51 16.458,36 0,00 0,00 0,00 0,00 15.549,85
920. ALMA BIĆO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1987 RAJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 14.591,61 927,27 0,00 0,00 0,00 15.518,88
921. ALBINA PAŠALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1979 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 15.468,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.468,33
922. STJEPAN BAINAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1955 RAČINOVCI 0,00 0,00 0,00 15.243,73 0,00 0,00 0,00 0,00 15.243,73