OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MARJAN PIRŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1954 ŠTORE 0,00 0,00 0,00 0,00 7.719.424,13 0,00 0,00 0,00 7.719.424,13
2. STEFAN SLIVAROV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1959 KRIVINA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.875.091,64 0,00 0,00 0,00 6.875.091,64
3. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 767.801,64 190.876,01 32.860,67 2.521.223,47 0,00 89.901,05 0,00 0,00 3.602.662,84
4. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 1.609.943,78 2.063,62 109.520,14 1.156.958,11 0,00 1.133,04 0,00 0,00 2.879.618,69
5. TOMISLAV BAŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1976 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.791.189,34 0,00 0,00 0,00 1.791.189,34
6. PETAR ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1960 ULICE 0,00 0,00 0,00 2.256,21 1.385.802,95 0,00 0,00 0,00 1.388.059,16
7. ANTUN KOPČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 1.273.917,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.917,51
8. VLADO BUTORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1973 IVANKOVO 235.307,56 19.496,57 96.630,26 906.108,54 0,00 5.000,04 0,00 0,00 1.262.542,98
9. SHEFQET MUHADRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 249.763,02 0,00 104.583,83 749.289,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.636,00
10. LAZAR ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1955 BOROVO 2.437,18 0,00 80.406,53 987.294,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.138,45
11. ŽELJKO ŠEN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1958 STROŠINCI -28.693,33 0,00 179.902,39 848.683,52 0,00 0,00 0,00 0,00 999.892,57
12. SANJA KALAICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 977.807,90 0,00 -1.191,58 11.748,70 0,00 -3.512,28 0,00 0,00 984.852,73
13. ROKA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 ŠIŠKOVCI 394.237,89 0,00 121.751,12 423.910,33 0,00 12.018,58 0,00 0,00 951.917,92
14. LIDIJA VRSELJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1972 CERIĆ 506.685,86 0,00 413.309,67 5.982,09 0,00 0,00 0,00 0,00 925.977,62
15. MANDA HASILO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1937 VINKOVCI 0,00 0,00 20.359,42 857.330,71 0,00 7.318,71 0,00 0,00 885.008,85
16. MARINA ANTUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1960 IVANKOVO 185.847,03 0,00 136.524,24 544.422,55 0,00 900,45 0,00 0,00 867.694,27
17. IVAN ŠIMUNOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1956 BOŠNJACI 403.985,35 0,00 45.232,39 319.790,93 0,00 74.450,50 0,00 0,00 843.459,17
18. MARTIN LEVAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1946 VINKOVCI 2.475,08 0,00 31.569,63 792.513,59 0,00 0,00 0,00 0,00 826.558,31
19. ZLATKO MAŽAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 0,00 0,00 749.938,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749.938,85
20. DALIBOR KOŽUL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1980 VINKOVCI 325.867,95 0,00 414.664,52 -1,28 -19,97 0,00 0,00 0,00 740.511,23
21. MATEJ VRSELJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1991 CERIĆ 408.749,64 0,00 291.497,00 15.962,89 0,00 0,00 0,00 0,00 716.209,53
22. ZVONIMIR PRGOMET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 125.469,09 0,00 69.363,36 509.055,38 0,00 5.444,81 0,00 0,00 709.332,64
23. LJUBOMIR VUKIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1946 BRŠADIN 476.108,67 0,00 31.171,66 140.424,24 0,00 0,00 0,00 0,00 647.704,57
24. IVAN KLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 183.440,44 0,00 274.896,31 186.855,98 0,00 0,00 0,00 0,00 645.192,72
25. NIKOLA DUJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 163.820,52 0,00 35.643,99 431.338,45 0,00 0,00 0,00 0,00 630.802,96
26. IVAN PENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1963 ŠIŠKOVCI 193.057,93 0,00 310.426,60 117.682,79 0,00 0,00 0,00 0,00 621.167,31
27. ŽELJKO IVANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1959 OTOK 237.480,51 -1.445,12 25.818,62 356.595,53 0,00 0,00 0,00 0,00 618.449,54
28. BRANKA SMILJANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 131.828,36 0,00 35.344,34 421.232,80 0,00 0,00 0,00 0,00 588.405,50
29. DIMITRIJE ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1998 VUKOVAR 278.927,27 0,00 307.132,67 -0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 586.058,95
30. DRAŽEN PASTUOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1966 LONDON 128.814,11 0,00 50.707,03 383.445,02 0,00 0,00 0,00 0,00 562.966,16
31. DRAŽEN CINDRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1968 CERNA 127.907,56 0,00 22.594,38 402.312,31 0,00 0,00 0,00 0,00 552.814,25
32. SINIŠA LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1959 TRPINJA 154.728,94 0,00 123.922,03 273.738,26 0,00 0,00 0,00 0,00 552.389,23
33. ŽELJKO DORNAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR 49.795,28 0,00 4.884,09 480.459,77 0,00 0,00 0,00 0,00 535.139,14
34. FRANJO ILEKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1958 JARMINA 0,00 0,00 0,00 63.772,38 0,00 0,00 0,00 458.332,22 522.104,61
35. MARIJA PRIMORAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 63.362,58 0,00 152.609,64 298.495,42 0,00 0,00 0,00 0,00 514.467,64
36. SLAĐANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 73.104,77 0,00 28.884,64 395.093,28 0,00 0,00 0,00 0,00 497.082,69
37. PREDRAG BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 10.918,32 0,00 0,00 478.913,16 0,00 0,00 0,00 0,00 489.831,48
38. MARIJAN BUNETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1995 VINKOVCI 178.674,64 0,00 272.488,28 38.187,33 0,00 0,00 0,00 0,00 489.350,25
39. ZLATKO MUŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 159.775,10 0,00 13.517,04 305.464,98 -199,97 0,00 0,00 0,00 478.557,16
40. ZDENKO LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1959 TOVARNIK 0,00 0,00 233,95 476.913,66 0,00 0,00 0,00 0,00 477.147,60
41. IVAN STOJŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1957 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 476.900,55 0,00 0,00 0,00 0,00 476.900,55
42. PETAR MIHELČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1972 VUKOVAR 136.152,71 0,00 -17,33 337.384,96 0,00 0,00 0,00 0,00 473.520,34
43. SIMO DEMONJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1964 NEGOSLAVCI 90.543,44 0,00 9.829,06 363.532,62 0,00 0,00 0,00 0,00 463.905,12
44. NEVENKA RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 118.774,91 0,00 5.852,87 336.621,87 0,00 0,00 0,00 0,00 461.249,66
45. ĐURO PEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 210.367,91 0,00 217.495,40 26.321,10 0,00 0,00 0,00 0,00 454.184,41
46. JADRANKA COLARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 65.318,61 0,00 8.369,62 375.820,48 0,00 0,00 0,00 0,00 449.508,72
47. ANA PEKAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1961 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 437.353,61 0,00 0,00 0,00 0,00 437.353,61
48. ŽELJKA PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1962 CERNA 175.553,10 0,00 7.712,84 235.107,59 0,00 16.971,39 0,00 0,00 435.344,92
49. MILAN PERIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1956 BOROVO 261.736,78 0,00 12.334,81 157.397,81 0,00 0,00 0,00 0,00 431.469,40
50. DARIJO ZULUMOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 69.591,13 0,00 36.022,75 302.407,33 0,00 0,00 0,00 0,00 408.021,20
51. ZVONIMIR JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1976 STARI MIKANOVCI 102.538,14 0,00 24.570,31 258.340,60 0,00 0,00 0,00 0,00 385.449,05
52. RUŽA CIBULA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1959 ŠARENGRAD 81.167,06 0,00 12.027,70 291.767,48 0,00 0,00 0,00 0,00 384.962,24
53. DEJAN BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 184.455,41 0,00 193.931,32 -690,84 0,00 0,00 0,00 0,00 377.695,90
54. ALEN BORIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1983 VUKOVAR 101.119,24 0,00 94.737,15 181.420,51 0,00 0,00 0,00 0,00 377.276,90
55. ANTO RADMAN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1964 VINKOVCI 120.020,97 0,00 10.283,01 238.299,36 0,00 0,00 0,00 0,00 368.603,34
56. IVAN ŠUĆUROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1960 ILOK 202.560,81 0,00 226,19 165.070,50 0,00 0,00 0,00 0,00 367.857,50
57. SINIŠA SEILER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 VUKOVAR 0,00 0,00 3.735,00 365.632,26 0,00 -2.934,54 0,00 0,00 366.432,72
58. MILENKO PRIBIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1967 OROLIK 0,00 0,00 0,00 0,00 361.377,75 0,00 0,00 0,00 361.377,75
59. DRAGUTIN FERNBACH VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1961 NUŠTAR 5.373,38 0,00 2.520,14 350.539,07 0,00 -414,02 0,00 0,00 358.018,57
60. MIRJANA LUČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1977 BOŠNJACI 111.796,76 0,00 168.145,18 76.657,13 0,00 0,00 0,00 0,00 356.599,07
61. LJUBICA IVANČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1982 JARMINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.824,68 351.824,68
62. VLADO SOLJAČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 123.488,04 0,00 14.961,48 211.249,37 0,00 0,00 0,00 0,00 349.698,90
63. STIPE HRGOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 LIPOVAČA 18.387,80 0,00 -715,40 331.742,75 0,00 0,00 0,00 0,00 349.415,15
64. FRANJO NIŠANDŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1969 VRBANJA 78.512,13 0,00 27.119,38 234.462,26 0,00 0,00 0,00 0,00 340.093,77
65. BOŽO IŠTAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 RETKOVCI 0,00 0,00 176.848,43 148.550,35 0,00 12.191,05 0,00 0,00 337.589,83
66. MIROSLAV KOLAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 75.406,56 0,00 9.192,69 249.314,42 0,00 0,00 0,00 0,00 333.913,67
67. VIDE RAGUŽ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 113.106,18 0,00 9.948,25 197.855,22 0,00 -348,85 0,00 0,00 320.560,80
68. JOSIP ALEKSA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1980 BERAK 136.513,01 0,00 0,00 183.239,94 0,00 0,00 0,00 0,00 319.752,95
69. SILVIJA BOŠNJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1971 MIRKOVCI 148.815,19 0,00 11.116,02 159.444,11 0,00 0,00 0,00 0,00 319.375,32
70. MIROSLAV OBRADOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1968 VUKOVAR 16.444,80 0,00 1.128,74 301.165,49 0,00 0,00 0,00 0,00 318.739,04
71. ŽELJKO MALČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1981 PFORZHEIM 0,00 0,00 0,00 318.379,49 0,00 0,00 0,00 0,00 318.379,49
72. STJEPAN DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1971 GUNJA 186.283,88 0,00 85.897,75 45.828,60 0,00 0,00 0,00 0,00 318.010,22
73. MILKA KUJUNDŽIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1957 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 -337,85 316.214,45 0,00 0,00 0,00 0,00 315.876,60
74. ILIJA PAVLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1964 STROŠINCI 0,00 0,00 0,00 311.425,07 0,00 0,00 0,00 0,00 311.425,07
75. ZVONIMIR ŠTIMAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 73.969,28 0,00 3.469,03 226.450,90 0,00 6.796,27 0,00 0,00 310.685,48
76. DRAŽEN BENČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 VINKOVCI 40.953,32 0,00 0,00 264.045,72 0,00 0,00 0,00 0,00 304.999,05
77. SUZANA-ANA PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1966 VOĐINCI 0,00 0,00 0,00 300.172,29 0,00 0,00 0,00 0,00 300.172,29
78. VELIMIR ŠARAVANJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1977 IVANKOVO 67.351,05 0,00 23.675,13 206.766,95 0,00 0,00 0,00 0,00 297.793,13
79. VLADO BEBLJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1957 GRADIŠTE 66.749,57 0,00 10.415,32 219.514,87 0,00 0,00 0,00 0,00 296.679,75
80. NIKOLA STOJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1955 VRBANJA 17.003,63 0,00 0,00 277.411,17 0,00 0,00 0,00 0,00 294.414,81
81. BRANKA TOMUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1958 OTOK 0,00 0,00 0,00 294.135,35 0,00 0,00 0,00 0,00 294.135,35
82. JADRANKA SIKIRICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1957 VUKOVAR 0,00 0,00 293.890,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.890,71
83. DANIJEL HODAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1986 ROKOVCI 78.706,74 0,00 3.405,29 209.893,99 0,00 0,00 0,00 0,00 292.006,03
84. IVAN SEČENJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1962 ANDRIJAŠEVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 286.878,88 0,00 0,00 0,00 286.878,88
85. HIS SALA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 131.380,21 0,00 10.280,15 143.748,31 0,00 0,00 0,00 0,00 285.408,67
86. JOVAN ILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1955 ŽUPANJA 53.115,36 0,00 14.681,20 217.055,53 0,00 531,86 0,00 0,00 285.383,96
87. TIHOMIR KATUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1974 BABINA GREDA 147.590,23 0,00 1.629,03 131.432,12 0,00 1.553,09 0,00 0,00 282.204,47
88. GORAN PERNAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 90.671,68 0,00 56.842,30 133.857,70 0,00 0,00 0,00 0,00 281.371,68
89. MIODRAG LACMANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 12.435,24 0,00 0,00 266.156,59 0,00 0,00 0,00 0,00 278.591,83
90. DJON BERIŠA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1962 NUŠTAR -10.083,65 0,00 -1,88 288.219,87 0,00 0,00 0,00 0,00 278.134,33
91. BOŽO MATANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1964 NUŠTAR 51.933,58 0,00 1.614,57 221.163,49 0,00 0,00 0,00 0,00 274.711,64
92. GANIMET PAJAZITI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 0,00 0,00 2.477,04 265.742,27 0,00 0,00 0,00 0,00 268.219,31
93. BLAGO JELIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1996 IVANKOVO 104.182,77 0,00 96.449,51 65.742,36 0,00 -20,80 0,00 0,00 266.353,84
94. MARINA LOJDL VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1996 NUŠTAR 0,00 0,00 2.026,86 262.461,07 0,00 0,00 0,00 0,00 264.487,92
95. IRENA ĆUTUK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1968 OTOK -1.310,85 0,00 -0,30 264.146,54 0,00 0,00 0,00 0,00 262.835,38
96. IVAN ŠPURGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 125.682,84 0,00 259,34 136.326,98 0,00 0,00 0,00 0,00 262.269,16
97. VLADIMIR ŠIRKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1961 ILOK 0,00 0,00 0,00 8.653,60 253.568,55 0,00 0,00 0,00 262.222,15
98. IVICA LOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1967 GRADIŠTE 0,00 0,00 0,00 259.288,52 0,00 0,00 0,00 0,00 259.288,52
99. KATA ŠKVORC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1967 RETKOVCI 0,00 0,00 0,00 258.918,04 0,00 0,00 0,00 0,00 258.918,04
100. NADA PANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 258.687,56 0,00 0,00 0,00 0,00 258.687,56