OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2201. ABRA FELDBAUER SERMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.549,53 0,00 0,00 0,00 0,00 63.549,53
2202. ROBERT DOMINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 63.450,74 0,00 0,00 0,00 63.450,74
2203. NADICA KENĐELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.412,53 0,00 0,00 0,00 0,00 63.412,53
2204. DESTAN ČABRATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 9.366,17 0,00 -736,80 54.783,06 0,00 0,00 0,00 0,00 63.412,43
2205. ANITA POLAŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 63.394,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.394,20
2206. SREĆKO BLAŽ URBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.370,19 0,00 0,00 63.370,19
2207. GORDANA BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.256,03 0,00 0,00 0,00 0,00 63.256,03
2208. IVANA SAMBOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 7.783,43 55.422,08 0,00 0,00 0,00 0,00 63.205,51
2209. ZORKA VELJANOSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.174,06 0,00 0,00 0,00 0,00 63.174,06
2210. LUKA POFUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 8.300,39 0,00 8.689,79 46.182,15 0,00 0,00 0,00 0,00 63.172,33
2211. MATEJ KORŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB -311,76 0,00 -3.041,69 66.498,75 0,00 0,00 0,00 0,00 63.145,30
2212. NADA GALETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.731,96 0,00 5.375,29 0,00 0,00 63.107,25
2213. MARIJAN DERDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 HORVATI 0,00 0,00 -9.109,99 72.210,44 0,00 0,00 0,00 0,00 63.100,45
2214. BRANKO DAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 158,47 62.901,25 0,00 0,00 0,00 0,00 63.059,72
2215. KASIM MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -541,96 63.582,19 0,00 0,00 0,00 0,00 63.040,23
2216. BARBARA PUKEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 25.952,16 37.078,10 0,00 0,00 0,00 0,00 63.030,26
2217. IVANA BOČKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB -5.613,47 0,00 1.050,76 67.584,40 0,00 0,00 0,00 0,00 63.021,69
2218. ZDENKA CIKOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 27,54 62.909,60 0,00 0,00 0,00 0,00 62.937,14
2219. ŽELJKO PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -20.417,75 0,00 0,00 83.351,55 0,00 0,00 0,00 0,00 62.933,80
2220. ROBERT ŠUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 0,00 62.908,50 0,00 0,00 0,00 0,00 62.908,50
2221. MISLAV ČUPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.908,50 0,00 0,00 0,00 0,00 62.908,50
2222. JADRANKA ROGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.908,49 0,00 0,00 0,00 0,00 62.908,49
2223. ANA VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 62.905,30 0,00 0,00 0,00 0,00 62.905,30
2224. JOZO DILJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.901,22 0,00 0,00 0,00 0,00 62.901,22
2225. INGRID KUNDICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 1.907,34 60.991,13 0,00 0,00 0,00 0,00 62.898,47
2226. JASMINKA DROPULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -2.861,85 65.750,82 0,00 0,00 0,00 0,00 62.888,97
2227. DARIO PLEIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -0,16 0,00 -425,98 63.291,10 0,00 0,00 0,00 0,00 62.864,96
2228. MIHAL KREKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 15.239,25 0,00 0,00 37.304,60 0,00 10.174,24 0,00 0,00 62.718,09
2229. ANKA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.640,95 0,00 0,00 0,00 0,00 62.640,95
2230. VILIM KOBEŠČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.633,45 0,00 0,00 0,00 0,00 62.633,45
2231. LASZLO ATTILA DALLOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 BUDIMPEŠTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.619,92 0,00 0,00 62.619,92
2232. DAMIR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 30.925,70 0,00 31.646,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.572,14
2233. MARIO VRANJEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 15.472,47 47.081,70 0,00 0,00 0,00 0,00 62.554,17
2234. AMIR KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 -717,48 63.206,34 0,00 0,00 0,00 0,00 62.488,86
2235. MATE POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.481,48 0,00 0,00 0,00 0,00 62.481,48
2236. NIKOLA PLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 62.463,81 0,00 0,00 0,00 0,00 62.463,81
2237. ANTO PRINCIP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 19.227,10 10.443,31 0,00 32.651,48 0,00 0,00 62.321,89
2238. MERSID MEHMEDAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 639,74 0,00 -2.607,56 64.286,57 0,00 0,00 0,00 0,00 62.318,75
2239. DENIS PAVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 6.472,31 55.775,86 0,00 0,00 0,00 0,00 62.248,17
2240. MIJO ŠOKČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 LUČKO 0,00 0,00 57.887,74 4.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.182,74
2241. SLAVKO PECIMOTIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 5.481,52 0,00 10.224,54 46.457,06 0,00 0,00 0,00 0,00 62.163,12
2242. JOZO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 19.190,26 42.834,83 0,00 0,00 0,00 0,00 62.025,09
2243. IVICA ŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.993,77 0,00 0,00 0,00 0,00 61.993,77
2244. ALEKSANDRA MATOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.975,82 0,00 0,00 61.975,82
2245. EMINA JOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 41.021,28 0,00 -162,61 21.112,85 0,00 0,00 0,00 0,00 61.971,52
2246. TIHOMIR VDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 5.561,59 56.365,98 0,00 0,00 0,00 0,00 61.927,57
2247. MARKO KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.756,61 0,00 0,00 0,00 0,00 61.756,61
2248. MARIO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -396,98 0,00 0,00 62.146,79 0,00 0,00 0,00 0,00 61.749,81
2249. DUBRAVKA DRAGUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -919,79 62.649,19 0,00 0,00 0,00 0,00 61.729,40
2250. ANTON RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 2.399,89 0,00 171,78 59.034,41 0,00 0,00 0,00 0,00 61.606,08
2251. BAJRAMALI OSMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE -1,34 0,00 -236,91 61.822,98 0,00 0,00 0,00 0,00 61.584,73
2252. IVAN MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 39.785,69 21.726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 61.511,70
2253. ZDRAVKO HABUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.510,69 0,00 0,00 0,00 0,00 61.510,69
2254. SHYQERI CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.509,13 0,00 0,00 0,00 0,00 61.509,13
2255. NENAD ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.452,16 0,00 0,00 61.452,16
2256. DANE BUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.378,96 0,00 0,00 61.378,96
2257. DOMAGOJ KOZLEVČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 17.373,71 0,00 43.999,36 0,00 0,00 61.373,07
2258. MIROSLAV ŽUPANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 0,00 61.343,86 0,00 0,00 0,00 0,00 61.343,86
2259. TOMISLAV GRUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 22.652,41 0,00 0,00 38.629,78 0,00 0,00 0,00 0,00 61.282,19
2260. ANKA TENŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.266,51 0,00 0,00 0,00 0,00 61.266,51
2261. DAMIR VLADAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 9.727,26 51.437,39 0,00 0,00 0,00 0,00 61.164,65
2262. BORIS LUKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 VUGER SELO 0,00 0,00 -378,22 61.534,83 0,00 0,00 0,00 0,00 61.156,61
2263. VELIMIR ČERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -390,12 56.776,48 -11.229,12 -214,63 0,00 16.196,01 0,00 0,00 61.138,62
2264. IVAN-IKO LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.137,31 0,00 0,00 0,00 0,00 61.137,31
2265. MIJODRAG ŠIMUNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 61.131,03 0,00 0,00 0,00 0,00 61.131,03
2266. FILIP PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -1.416,00 62.527,44 0,00 0,00 0,00 0,00 61.111,44
2267. ZORAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.100,31 0,00 0,00 0,00 0,00 61.100,31
2268. DRAGANA VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 5.104,40 55.965,64 0,00 0,00 0,00 0,00 61.070,04
2269. BRUNO TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.984,71 0,00 0,00 0,00 0,00 60.984,71
2270. MERIMA FERATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 38.659,21 0,00 22.272,69 0,00 0,00 60.931,90
2271. MEHMED DAUTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.859,45 0,00 0,00 0,00 0,00 60.859,45
2272. LJILJANA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.855,00
2273. JAGODA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 445,27 0,00 60.402,92 0,00 0,00 60.848,19
2274. IVAN MEĐIMOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 60.820,38 0,00 0,00 0,00 0,00 60.820,38
2275. RUŽICA NADA TOMAŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.817,86 0,00 0,00 60.817,86
2276. GORAN KRAMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 53.473,15 0,00 7.326,35 0,00 0,00 60.799,50
2277. SIMO GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.792,19 0,00 0,00 0,00 0,00 60.792,19
2278. MILAN MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 44.122,87 16.629,03 0,00 0,00 0,00 60.751,90
2279. DIN KALOGJERA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 MISSISSAUGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.630,49 0,00 0,00 60.630,49
2280. DEJAN MAJSEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB -6.345,40 0,00 9.322,17 57.599,44 0,00 0,00 0,00 0,00 60.576,21
2281. ESMINA PODOLSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE -1.032,94 0,00 -1.820,51 63.425,57 -1,69 0,00 0,00 0,00 60.570,43
2282. ZLATKO PAVLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.558,30 0,00 0,00 0,00 0,00 60.558,30
2283. DAMIR GARVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.554,17 0,00 0,00 0,00 0,00 60.554,17
2284. JOSIP MARANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.554,17 0,00 0,00 0,00 0,00 60.554,17
2285. PETAR GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.554,14 0,00 0,00 0,00 0,00 60.554,14
2286. DAVORKA KRUŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 8.319,45 0,00 0,00 52.193,05 0,00 0,00 0,00 0,00 60.512,50
2287. MLADEN ŠTRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.511,05 0,00 0,00 0,00 0,00 60.511,05
2288. BOŽENA KARDUM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 4.072,81 0,00 19.402,46 37.032,60 0,00 0,00 0,00 0,00 60.507,87
2289. MEDINE RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 755,57 59.748,74 0,00 0,00 0,00 0,00 60.504,31
2290. PEJO MRVELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.502,81 0,00 0,00 0,00 0,00 60.502,81
2291. ANDREJ ŠOLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.497,21 0,00 0,00 0,00 0,00 60.497,21
2292. SAFETINO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 SESVETE 0,00 0,00 0,00 60.477,05 -0,74 0,00 0,00 0,00 60.476,31
2293. DORIS MALNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 25.743,50 0,00 0,00 34.729,94 0,00 0,00 0,00 0,00 60.473,44
2294. MIRSAD HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.454,91 0,00 0,00 0,00 0,00 60.454,91
2295. ZLATKO ŠKALIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 19.178,56 41.269,14 0,00 0,00 0,00 0,00 60.447,70
2296. DŽILVEZIJE IBRAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.445,62 0,00 0,00 0,00 0,00 60.445,62
2297. DEJAN-MARKO SABOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.445,62 0,00 0,00 0,00 0,00 60.445,62
2298. FILIP KRALJEVIĆ-SERIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.445,62 0,00 0,00 0,00 0,00 60.445,62
2299. MILIJANA KRTINIĆ RONČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.445,62 0,00 0,00 0,00 0,00 60.445,62
2300. IGOR DOBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -9,93 60.445,62 0,00 0,00 0,00 0,00 60.435,69