OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2001. HRVOJKA MATASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -17,02 73.112,25 0,00 0,00 0,00 0,00 73.095,23
2002. HAŠIM BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 73.077,54 0,00 0,00 0,00 0,00 73.077,54
2003. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 73.077,15 0,00 0,00 0,00 73.077,15
2004. HRVOJE ŠUPIH-KVATERNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.072,44 0,00 0,00 0,00 0,00 73.072,44
2005. ROBERT KOBEŠČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 11.252,74 61.776,20 0,00 0,00 0,00 0,00 73.028,94
2006. ŽELJKO TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 51.716,38 21.306,19 0,00 0,00 0,00 73.022,57
2007. DEJAN ĐANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 18.817,97 54.124,78 0,00 0,00 0,00 72.942,75
2008. KATARINA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.853,78 0,00 0,00 0,00 0,00 72.853,78
2009. DARKO PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 4.006,94 0,00 0,00 68.777,75 0,00 0,00 72.784,69
2010. VENERA PERIŠA PANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 59.300,15 13.475,42 0,00 0,00 0,00 0,00 72.775,57
2011. IVO LUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 19.381,34 0,00 1.197,35 52.178,78 0,00 0,00 0,00 0,00 72.757,47
2012. RUŽA PETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.467,08 70.246,57 0,00 0,00 0,00 0,00 72.713,65
2013. FEHMI NALLBANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.667,87 0,00 0,00 0,00 0,00 72.667,87
2014. VIŠNJICA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 23.249,57 0,00 -60.693,69 110.065,31 0,00 0,00 0,00 0,00 72.621,19
2015. SANJA MLINARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 5.295,93 67.231,19 0,00 0,00 0,00 0,00 72.527,12
2016. AJET RISTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.521,74 0,00 0,00 0,00 0,00 72.521,74
2017. KRISTIJAN BULE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 -8,27 72.411,25 0,00 0,00 0,00 0,00 72.402,98
2018. PREDRAG GALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -4.379,51 0,00 0,00 76.701,31 0,00 0,00 0,00 0,00 72.321,80
2019. SREĆKO PENEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.318,56 0,00 0,00 0,00 0,00 72.318,56
2020. ŽELJKO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 55.855,19 0,00 16.443,48 0,00 0,00 72.298,68
2021. KATICA KARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.221,67 0,00 0,00 72.221,67
2022. LIDIJA STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 72.915,13 0,00 -760,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.154,15
2023. DAVOR MARCELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -35,32 0,00 0,00 0,00 0,00 72.111,89 0,00 0,00 72.076,57
2024. ANDREJA CVETANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.067,56 0,00 0,00 0,00 0,00 72.067,56
2025. ROBERT HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.065,20 0,00 0,00 0,00 0,00 72.065,20
2026. PETAR DABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.061,06 0,00 0,00 0,00 0,00 72.061,06
2027. FRANJO BIBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.038,35 0,00 0,00 72.038,35
2028. PETAR MAHOVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 72.024,27 0,00 0,00 0,00 0,00 72.024,27
2029. BOŽIDAR GRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 4.919,80 67.061,81 0,00 0,00 0,00 0,00 71.981,61
2030. ERMANDO FERNANDEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 MONTREVIL 0,00 0,00 0,00 71.902,69 0,00 40,31 0,00 0,00 71.943,00
2031. ZLATKO BREZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -50,00 0,00 438,30 71.533,81 0,00 0,00 0,00 0,00 71.922,11
2032. SINIŠA BJAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 4.489,77 67.402,08 0,00 0,00 0,00 0,00 71.891,85
2033. DRAGAN KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 2.782,48 69.059,92 0,00 0,00 0,00 0,00 71.842,40
2034. LOVORKA-MARIJA BUŠELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 43.816,65 0,00 -1.000,89 28.908,71 0,00 0,00 0,00 0,00 71.724,47
2035. KREŠIMIR ŠPANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.721,87 0,00 0,00 0,00 0,00 71.721,87
2036. VESNA ŠIJAK GABAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 71.696,21 0,00 0,00 0,00 0,00 71.696,21
2037. DARKO MILOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 10.773,99 60.897,72 0,00 0,00 0,00 0,00 71.671,71
2038. ŽELJKO CIKOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 5.600,81 0,00 0,00 66.009,27 0,00 0,00 0,00 0,00 71.610,08
2039. MILAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 6.773,01 0,00 31.329,79 33.463,10 0,00 0,00 0,00 0,00 71.565,90
2040. ANDREJ MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.397,17 0,00 10.165,78 0,00 0,00 71.562,95
2041. MARIJA ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.213,20 0,00 69.345,44 0,00 0,00 71.558,64
2042. ZLATKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 6.215,82 65.301,83 0,00 0,00 0,00 0,00 71.517,65
2043. ZDENKO ROBINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.458,47 0,00 0,00 0,00 0,00 71.458,47
2044. TONKA GLAVAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 71.352,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.352,38
2045. HRVOJE ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 240,77 16.835,99 0,00 54.191,07 0,00 0,00 71.267,83
2046. HASHRIJE ZENDELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.188,73 0,00 0,00 0,00 0,00 71.188,73
2047. ANTONETA KASOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 71.086,99 0,00 0,00 0,00 0,00 71.086,99
2048. ŽELJKO IPŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.039,35 0,00 0,00 71.039,35
2049. BRANKO RAJH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.975,75 0,00 0,00 0,00 0,00 70.975,75
2050. DANIELA RAŽOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.974,05 0,00 0,00 0,00 0,00 70.974,05
2051. IGOR BUJAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.961,89 0,00 0,00 70.961,89
2052. LIDIJA ROMŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.925,25 0,00 0,00 70.925,25
2053. IVAN ŠPIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 LUČKO 0,00 0,00 -3.555,60 74.432,43 0,00 0,00 0,00 0,00 70.876,83
2054. DRAGAN ŠPOLJARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 2.127,07 31.889,32 36.791,36 0,00 0,00 0,00 70.807,75
2055. BORAN PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -46,46 0,00 0,00 70.840,07 0,00 0,00 70.793,61
2056. MIRKO SAKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 14.448,03 0,00 0,00 55.744,65 465,42 0,00 0,00 0,00 70.658,10
2057. ANA TAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 5.220,12 65.432,43 0,00 0,00 0,00 0,00 70.652,55
2058. MIJO MIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.643,82 0,00 0,00 70.643,82
2059. RADOSLAV PRANJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.630,12 0,00 0,00 0,00 0,00 70.630,12
2060. MARICA JARANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 12.746,57 0,00 0,00 57.739,89 0,00 0,00 0,00 0,00 70.486,46
2061. GIANFRANCO BALDAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 TRIESTE 0,00 0,00 0,00 70.450,85 0,00 0,00 0,00 0,00 70.450,85
2062. IVAN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.337,61 0,00 0,00 0,00 0,00 70.337,61
2063. NADICA PRUSEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 VUGROVEC 0,00 0,00 0,00 70.272,33 0,00 0,00 0,00 0,00 70.272,33
2064. DARKO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 9.741,60 60.471,56 0,00 0,00 0,00 0,00 70.213,16
2065. ANTE ROGLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 70.149,56 0,00 0,00 0,00 0,00 70.149,56
2066. JOSIP TUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 70.023,64 0,00 0,00 0,00 70.023,64
2067. BRUNO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 13.261,95 56.742,40 0,00 0,00 0,00 0,00 70.004,35
2068. TEODOR MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.895,02 0,00 0,00 0,00 0,00 69.895,02
2069. ROBERT MATOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.894,87 0,00 0,00 0,00 0,00 69.894,87
2070. KRISTINA JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.879,07 0,00 0,00 0,00 0,00 69.879,07
2071. ANTE GLUŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 49.295,19 0,00 0,00 20.552,50 0,00 0,00 0,00 0,00 69.847,69
2072. ASIM KUBURAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.697,01 0,00 0,00 69.697,01
2073. BOŠKO STOJČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.685,34 0,00 0,00 0,00 0,00 69.685,34
2074. MIROSLAV RAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 51.434,54 0,00 18.238,14 0,00 0,00 69.672,68
2075. PETAR PETRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -3.681,73 73.222,05 0,00 0,00 0,00 0,00 69.540,32
2076. DRAGUTIN BOROŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 36.606,63 11.708,42 0,00 21.124,78 0,00 0,00 69.439,83
2077. MIRKO BUREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 14.624,97 0,00 3.377,36 51.377,09 0,00 0,00 0,00 0,00 69.379,42
2078. DRAŽEN HUKAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 69.299,87 0,00 0,00 0,00 0,00 69.299,87
2079. JOSEPH WALTER RALPH WHITFIELD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.286,78 0,00 0,00 0,00 0,00 69.286,78
2080. NIKOLA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 FREUDENSTADT 0,00 0,00 69.258,49 0,00 0,00 -50,64 0,00 0,00 69.207,85
2081. ĐANA RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 0,00 0,00 0,00 69.129,95 0,00 0,00 0,00 0,00 69.129,95
2082. JASNA BRATULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 69.053,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.053,22
2083. ROMEO DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.868,36 0,00 0,00 0,00 0,00 68.868,36
2084. RAMADAN RUSTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.297,25 6.406,49 0,00 0,00 0,00 68.703,74
2085. RUDOLF RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 -260,84 68.845,84 0,00 0,00 0,00 0,00 68.585,00
2086. MARTIN MILOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.465,65 0,00 0,00 0,00 0,00 68.465,65
2087. TATJANA POKRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 260,18 79.957,47 0,00 -11.796,82 0,00 0,00 68.420,83
2088. BLAŽENKA BLAŽINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 26.529,45 0,00 0,00 41.740,26 0,00 0,00 68.269,71
2089. ŽELJKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.224,88 0,00 0,00 0,00 0,00 68.224,88
2090. ANTE ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 MUNCHEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.152,87 0,00 0,00 68.152,87
2091. DRAGUTIN IMPRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 HUDI BITEK 0,00 0,00 0,00 68.134,21 0,00 12,97 0,00 0,00 68.147,18
2092. IGOR ČAPETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 68.131,40 0,00 0,00 0,00 0,00 68.131,40
2093. ELVIS AĐULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 68.104,50 0,00 0,00 0,00 68.104,50
2094. MARKO VUKOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 67.989,68 0,00 0,00 0,00 0,00 67.989,68
2095. MIJO SAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB -2,85 0,00 22.949,33 13.138,16 0,00 31.825,08 0,00 0,00 67.909,72
2096. MILE PERAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 67.838,84 0,00 0,00 0,00 0,00 67.838,84
2097. SWEN STRAJNAR AJDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 67.726,65 0,00 0,00 0,00 0,00 67.726,65
2098. GORAN LIVADA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 6.858,03 60.845,21 0,00 0,00 0,00 0,00 67.703,24
2099. IVICA MUNĐER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 849,97 63.121,90 0,00 3.601,37 0,00 0,00 67.573,24
2100. MARINA KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -142,27 67.700,42 0,00 0,00 0,00 0,00 67.558,15