OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2301. GORANA HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 32.992,01 27.443,61 0,00 0,00 0,00 0,00 60.435,62
2302. MATO KOŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.435,18 0,00 0,00 0,00 0,00 60.435,18
2303. NAZIF LUTFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 78,53 0,00 -283,20 60.620,80 0,00 0,00 0,00 0,00 60.416,13
2304. KREŠO IVAN KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 48.454,43 11.949,85 0,00 0,00 0,00 0,00 60.404,28
2305. ARIF SALIJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 60.371,69 0,00 0,00 0,00 0,00 60.371,69
2306. NEVENKA MILČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.351,11 0,00 0,00 0,00 0,00 60.351,11
2307. ZLATKO BJELIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 0,00 60.340,53 0,00 0,00 0,00 0,00 60.340,53
2308. DAVOR BORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.337,07 0,00 0,00 0,00 0,00 60.337,07
2309. ŽELJKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.331,66 0,00 0,00 0,00 0,00 60.331,66
2310. JASNA VARGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.323,47 0,00 0,00 0,00 0,00 60.323,47
2311. DARKO HORVATIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -198,50 60.445,62 0,00 0,00 0,00 0,00 60.247,12
2312. LJILJANA ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.979,51 0,00 260,51 0,00 0,00 60.240,02
2313. BRANISLAV VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.216,48 0,00 0,00 0,00 0,00 60.216,48
2314. AHMED DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.196,51 0,00 0,00 60.196,51
2315. ŽELJKO KOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.195,61 0,00 0,00 0,00 0,00 60.195,61
2316. MAJA ŠUŠERSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.153,51 0,00 0,00 60.153,51
2317. MIRA TRBULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 2.085,63 57.995,95 0,00 0,00 0,00 0,00 60.081,58
2318. AMADOU MACKY DIOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.066,05 0,00 0,00 0,00 0,00 60.066,05
2319. ADAM-MAX SABLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 -778,15 60.829,37 0,00 0,00 0,00 0,00 60.051,22
2320. MARTIN JAKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 12.526,36 47.519,35 0,00 0,00 0,00 0,00 60.045,71
2321. ANTONIJA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 SESVETE 24.713,56 0,00 10.171,49 25.129,57 0,00 0,00 0,00 0,00 60.014,62
2322. NEVENKO HORVATH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.011,45 0,00 0,00 0,00 0,00 60.011,45
2323. BISERKA DOLOVČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.011,44 0,00 0,00 0,00 0,00 60.011,44
2324. IVAN BRANILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 1.433,60 58.575,13 0,00 0,00 0,00 0,00 60.008,73
2325. SANELA MATIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.996,43 0,00 0,00 0,00 0,00 59.996,43
2326. SLAVKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 59.975,80 0,00 0,00 0,00 0,00 59.975,80
2327. BISERKA KOLIĆ-DENAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.902,91
2328. RENATO OBRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.902,91
2329. NENAD KRASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.902,91
2330. NENAD RALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 59.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.902,91
2331. JASMIN FEJZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.902,91
2332. IVOR TOMAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.902,91
2333. TATJANA JADANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.902,91
2334. IVICA SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.902,91
2335. DARIJO STEKLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.902,87 0,00 0,00 0,00 0,00 59.902,87
2336. DAMIR MARKOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 59.982,18 -104,18 0,00 0,00 0,00 0,00 59.878,00
2337. SRBOLJUB LALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.870,74 0,00 0,00 0,00 0,00 59.870,74
2338. ETEL MEDVIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -62,12 59.902,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.840,79
2339. VANJA MAKSIMILJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 59.794,32
2340. CAROLINA FRANCES KOLETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 59.794,32
2341. ZORAN KOŠTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 59.794,32
2342. MARKO SUŠAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 59.794,32
2343. KRIŽAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 BUZIN 0,00 0,00 0,00 59.794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 59.794,32
2344. ZDRAVKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 59.794,32
2345. HRVOJE JOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.794,32 0,00 0,00 0,00 0,00 59.794,32
2346. MIRJANA ŠVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.759,55 0,00 0,00 0,00 0,00 59.759,55
2347. BERNARDO ŠIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.685,80 0,00 0,00 0,00 0,00 59.685,80
2348. SLAVICA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -3,57 0,00 4.848,99 54.754,34 0,00 0,00 0,00 0,00 59.599,76
2349. BESIM HULAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.577,24 0,00 0,00 0,00 0,00 59.577,24
2350. IGOR SERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.568,04 0,00 0,00 59.568,04
2351. ANKA JAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZADVORSKO 0,00 0,00 12.036,63 47.499,37 0,00 0,00 0,00 0,00 59.536,00
2352. ANTONELA AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.483,24 0,00 0,00 0,00 0,00 59.483,24
2353. LEA FURAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.474,55 0,00 0,00 59.474,55
2354. ROBERT JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.359,12 0,00 0,00 0,00 0,00 59.359,12
2355. OZANA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -0,06 59.331,58 0,00 0,00 0,00 0,00 59.331,52
2356. ENES BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 59.317,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.317,77
2357. MANUELA ČEPRNJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.656,22 0,00 32.556,47 0,00 0,00 59.212,69
2358. ALMA HORVATH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.200,56 0,00 0,00 59.200,56
2359. KRUNOSLAV ŠLOGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.175,62 0,00 0,00 0,00 0,00 59.175,62
2360. JOSIP JANTULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.162,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59.162,91
2361. ŽELJKO ŠARAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 33.918,23 25.216,68 0,00 0,00 0,00 0,00 59.134,91
2362. MIRTA ŠKALJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 59.097,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.097,14
2363. KSENIJA MANCE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.998,93 0,00 0,00 58.998,93
2364. ŽELJKO MANDURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.897,41 0,00 0,00 58.897,41
2365. ROBERT TOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 495,18 58.333,71 0,00 0,00 58.828,89
2366. ANA KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 1.999,79 56.780,01 0,00 0,00 0,00 0,00 58.779,80
2367. LUKA MALOČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.748,16 0,00 0,00 58.748,16
2368. LEONARDO GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 58.697,79 0,00 0,00 0,00 58.697,79
2369. DRAGUTIN BERDIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 53.142,49 5.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.675,49
2370. IVICA MRAZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.656,39 0,00 0,00 0,00 0,00 58.656,39
2371. MIŠEL BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 11.195,38 0,00 47.419,26 0,00 0,00 58.614,64
2372. VIŠNJA ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.594,32 0,00 0,00 0,00 0,00 58.594,32
2373. ANTE ZADRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.524,19 0,00 0,00 58.524,19
2374. MIRJANA KRMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.952,96 60.380,37 0,00 0,00 0,00 0,00 58.427,41
2375. ANA BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 406,32 58.013,98 0,00 0,00 0,00 0,00 58.420,30
2376. VIŠNJA ĐAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.352,04 0,00 0,00 0,00 0,00 58.352,04
2377. JOSIP JAKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 58.340,50
2378. KLARA CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 7.165,08 51.166,01 0,00 0,00 0,00 0,00 58.331,09
2379. TIHOMIR KELEMENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.313,61 0,00 0,00 0,00 0,00 58.313,61
2380. TOMISLAV PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.265,18 0,00 0,00 0,00 0,00 58.265,18
2381. DAVOR ZAMBELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -22,53 58.282,13 0,00 0,00 0,00 0,00 58.259,60
2382. ANTONIJO DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.411,96 0,00 12.847,18 0,00 0,00 58.259,14
2383. SANJA HAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -110,03 0,00 54,88 58.288,76 0,00 0,00 0,00 0,00 58.233,61
2384. IRENA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.152,90 0,00 0,00 58.152,90
2385. KRISTINA JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 9.179,99 48.928,86 0,00 0,00 0,00 0,00 58.108,85
2386. JAN MORGAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SILVERLAKES, PRETORIA 0,00 0,00 0,00 58.089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 58.089,39
2387. HALIM EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.062,25 0,00 0,00 0,00 0,00 58.062,25
2388. IVICA MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 58.060,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.060,18
2389. VESELKO KITIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.025,97 0,00 0,00 0,00 0,00 58.025,97
2390. IZMIT EJUPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.025,97 0,00 0,00 0,00 0,00 58.025,97
2391. VLASTA RAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.025,94 0,00 0,00 0,00 0,00 58.025,94
2392. SNJEŽANA GRBAC DOMITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.025,93 0,00 0,00 0,00 0,00 58.025,93
2393. HETEM KRASNIQI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 HANOVER 0,00 0,00 0,00 58.025,90 0,00 0,00 0,00 0,00 58.025,90
2394. RENATA KUNKERA-ŠTEFANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.025,44 0,00 0,00 0,00 0,00 58.025,44
2395. ANTONIO ATALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.025,43 0,00 0,00 0,00 0,00 58.025,43
2396. NENAD NIKOLIĆ-MALORA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.025,37 0,00 0,00 0,00 0,00 58.025,37
2397. LIDIJA PINTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.989,73 0,00 0,00 0,00 0,00 57.989,73
2398. VEDRANA MARAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.862,40 0,00 0,00 57.862,40
2399. TOM PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.779,95 0,00 0,00 0,00 0,00 57.779,95
2400. BRANKO ČERKEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -1.200,00 58.946,36 0,00 0,00 0,00 0,00 57.746,36