OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2401. PETAR GAVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.650,66 0,00 0,00 0,00 0,00 52.650,66
2402. FILIP KOROLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 SESVETE 0,00 0,00 0,00 52.650,66 0,00 0,00 0,00 0,00 52.650,66
2403. NEĐAD FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1998 SESVETE 0,00 0,00 0,00 52.647,12 0,00 0,00 0,00 0,00 52.647,12
2404. IVICA KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.646,79 0,00 0,00 0,00 0,00 52.646,79
2405. JELENA BEGOVIĆ VALENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 788,48 51.855,22 0,00 0,00 0,00 0,00 52.643,70
2406. KREŠIMIR MIHELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.643,11 0,00 0,00 0,00 0,00 52.643,11
2407. DENI ELEKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.639,19 0,00 0,00 0,00 0,00 52.639,19
2408. ROBERT SVETLAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.639,18 0,00 0,00 0,00 0,00 52.639,18
2409. IVAN DELIMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.639,18 0,00 0,00 0,00 0,00 52.639,18
2410. JASNA BALONČIĆ BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.631,87 0,00 0,00 0,00 0,00 52.631,87
2411. HUSEIN ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.631,56 0,00 0,00 0,00 0,00 52.631,56
2412. ZVONKO ČAMBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.631,56 0,00 0,00 0,00 0,00 52.631,56
2413. ARSEN DOMJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.631,53 0,00 0,00 0,00 0,00 52.631,53
2414. JOSIP JANTULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.631,53 0,00 0,00 0,00 0,00 52.631,53
2415. LEON VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.631,53 0,00 0,00 0,00 0,00 52.631,53
2416. ELVIS RISTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.631,53 0,00 0,00 0,00 0,00 52.631,53
2417. ALEKSANDAR-SAŠA ŠAFRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.627,71 0,00 0,00 0,00 0,00 52.627,71
2418. SINIŠA KELHER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.623,70 0,00 0,00 0,00 0,00 52.623,70
2419. MARČELO SUPIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.623,57 0,00 0,00 0,00 0,00 52.623,57
2420. SUZANA OREL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -8,70 0,00 7,91 52.624,21 0,00 0,00 0,00 0,00 52.623,42
2421. HRVOJE NOVINC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 52.612,73 0,00 0,00 0,00 0,00 52.612,73
2422. MILIJAN MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.612,73 0,00 0,00 0,00 0,00 52.612,73
2423. ANTE LUKENDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.608,55 0,00 0,00 0,00 0,00 52.608,55
2424. SUZANA ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 52.600,67 0,00 0,00 0,00 0,00 52.600,67
2425. IVICA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.517,22 0,00 81,04 0,00 0,00 52.598,26
2426. MILE KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 52.597,13 0,00 0,00 0,00 0,00 52.597,13
2427. ALEN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 52.597,11 0,00 0,00 0,00 0,00 52.597,11
2428. VIKTOR DRAGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.589,29 0,00 0,00 0,00 0,00 52.589,29
2429. IVAN POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 BERLIN 0,00 0,00 14.835,38 37.751,51 0,00 0,00 0,00 0,00 52.586,89
2430. SNJEŽANA GAŠPAR SAMARDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.586,06 0,00 0,00 52.586,06
2431. EDIS JAŠAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.585,96 0,00 0,00 0,00 0,00 52.585,96
2432. NEVEN GRAH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.582,13 0,00 0,00 0,00 0,00 52.582,13
2433. SANDRA GAVRILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.582,13 0,00 0,00 0,00 0,00 52.582,13
2434. MARINA PLEŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 51.820,97 0,00 757,22 0,00 0,00 52.578,19
2435. SANJA BOSNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.574,47 0,00 0,00 0,00 0,00 52.574,47
2436. KREŠIMIR DERK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.574,47 0,00 0,00 0,00 0,00 52.574,47
2437. DAVOR TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.569,85 0,00 0,00 0,00 0,00 52.569,85
2438. IVA JAKOPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 52.559,17 0,00 0,00 0,00 0,00 52.559,17
2439. VULNET SELIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.558,86 0,00 0,00 0,00 0,00 52.558,86
2440. MILE STOJSAVLJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.558,86 0,00 0,00 0,00 0,00 52.558,86
2441. TONI OSTOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.555,13 0,00 0,00 0,00 0,00 52.555,13
2442. ŽANET ZDENKOVIĆ-GOLD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.555,04 0,00 0,00 0,00 0,00 52.555,04
2443. MANUELA NERAL MALUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.555,03 0,00 0,00 0,00 0,00 52.555,03
2444. DEJAN VIDAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.555,03 0,00 0,00 0,00 0,00 52.555,03
2445. DOMINIK CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.551,24 0,00 0,00 0,00 0,00 52.551,24
2446. IVANA KMETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.551,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52.551,20
2447. BRANKO PEJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.547,71 0,00 0,00 0,00 0,00 52.547,71
2448. ROBERT HERCEG-GOGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.547,37 0,00 0,00 0,00 0,00 52.547,37
2449. SEFA PERVIZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.543,55 0,00 0,00 0,00 0,00 52.543,55
2450. HRVOJE ČIČMAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.532,07 0,00 0,00 0,00 0,00 52.532,07
2451. SMILJANA BELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 15.410,57 0,00 0,00 37.113,47 0,00 0,00 52.524,04
2452. KSENIJA ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.504,66 0,00 0,00 0,00 0,00 52.504,66
2453. BOJANA TUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 52.499,20
2454. MARIJA TAŠLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.496,96 0,00 0,00 0,00 0,00 52.496,96
2455. LYDIA NIA LOMELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.496,92 0,00 0,00 0,00 0,00 52.496,92
2456. DARKO KOLESAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -10.639,19 0,00 -580,65 63.715,87 0,00 0,00 0,00 0,00 52.496,03
2457. DANIJEL JAKUPANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.492,97 0,00 0,00 52.492,97
2458. BORO FRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.488,99 0,00 0,00 0,00 0,00 52.488,99
2459. MARKO HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.485,35 0,00 0,00 0,00 0,00 52.485,35
2460. LINGLING ZHOU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.477,69 0,00 0,00 0,00 0,00 52.477,69
2461. DENIS ŽIGOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.474,58 0,00 0,00 0,00 0,00 52.474,58
2462. DARKO PETRIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.472,11 0,00 0,00 52.472,11
2463. ŽELJKO KOMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.462,28 0,00 0,00 0,00 0,00 52.462,28
2464. ŠENGJULJ ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.462,28 0,00 0,00 0,00 0,00 52.462,28
2465. DAVOR ŠKRLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.462,18 0,00 0,00 0,00 0,00 52.462,18
2466. MLADEN MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -158,02 52.612,42 0,00 0,00 0,00 0,00 52.454,40
2467. SAŠA BRIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.450,93 0,00 0,00 0,00 0,00 52.450,93
2468. DIMITRIOS GKIKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.447,11 0,00 0,00 0,00 0,00 52.447,11
2469. DRAGAN RAMLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 52.442,99 0,00 0,00 0,00 52.442,99
2470. BRANISLAV DUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.439,38 0,00 0,00 0,00 0,00 52.439,38
2471. VITTORINO DAVIDE PERRACINO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 OZZANO MONFERRATO 0,00 0,00 0,00 52.427,80 0,00 0,00 0,00 0,00 52.427,80
2472. ANNA BORBALA ONUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.427,78 0,00 0,00 0,00 0,00 52.427,78
2473. DEJAN LISJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 52.427,78 0,00 0,00 0,00 0,00 52.427,78
2474. ŽELJKO KOBZINEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 21.070,53 31.335,91 0,00 0,00 0,00 0,00 52.406,44
2475. MARIO RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -396,98 0,00 -6.456,96 59.253,54 0,00 0,00 0,00 0,00 52.399,60
2476. IVA PETRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.366,00
2477. ROBERT RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.318,96 0,00 31,81 0,00 0,00 52.350,77
2478. KEMAL BOBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.343,16 0,00 0,00 0,00 0,00 52.343,16
2479. IVANA LALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 -118,94 52.459,04 0,00 0,00 0,00 0,00 52.340,10
2480. VALTER TRAPLETTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 BRESCIA 0,00 0,00 0,00 52.320,68 0,00 0,00 0,00 0,00 52.320,68
2481. MANUEL FLAMINIO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 TEOLO 0,00 0,00 0,00 52.317,18 0,00 0,00 0,00 0,00 52.317,18
2482. VOJISLAV VRZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SREMSKA KAMENICA 0,00 0,00 0,00 52.315,50 0,00 0,00 0,00 0,00 52.315,50
2483. BAJRO HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.313,03 0,00 0,00 0,00 0,00 52.313,03
2484. SREĆKO PAUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.299,02 0,00 0,00 0,00 0,00 52.299,02
2485. PREDRAG PEJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.292,31 0,00 0,00 0,00 0,00 52.292,31
2486. PETAR MAMULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.285,77 0,00 0,00 0,00 0,00 52.285,77
2487. IGOR HLEVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.269,11 0,00 0,00 0,00 0,00 52.269,11
2488. VINKO VACEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -31,48 52.285,77 0,00 0,00 0,00 0,00 52.254,29
2489. VINKO ŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.252,78 0,00 0,00 52.252,78
2490. ROBERT VOLLMAJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 52.236,88 0,00 0,00 0,00 0,00 52.236,88
2491. IVICA PARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.213,15 0,00 0,00 0,00 0,00 52.213,15
2492. MIRJANA BILUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.181,53 0,00 0,00 0,00 0,00 52.181,53
2493. TATJANA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.169,18 0,00 0,00 52.169,18
2494. ANTE PANDŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.155,48 0,00 0,00 52.155,48
2495. BERISLAV MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 6.981,05 0,00 0,00 45.139,74 0,00 0,00 52.120,79
2496. DENIZ KADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 3.525,82 23.739,55 0,00 24.842,30 0,00 0,00 52.107,67
2497. VJEKOSLAV VENE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.097,70 0,00 0,00 0,00 0,00 52.097,70
2498. SUZANA PFEIFFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.090,43 0,00 0,00 52.090,43
2499. DANIEL BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 202,31 51.885,11 0,00 0,00 0,00 0,00 52.087,42
2500. VERA CERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.073,43 0,00 0,00 52.073,43