OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2601. DAVID HAUSER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.486,54 0,00 0,00 55.486,54
2602. HRVOJE NOVINC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.484,81 0,00 0,00 0,00 0,00 55.484,81
2603. SUZANA ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 55.472,61 0,00 0,00 0,00 0,00 55.472,61
2604. ALEN ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 55.469,14 0,00 0,00 0,00 0,00 55.469,14
2605. VINKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.454,60 0,00 0,00 55.454,60
2606. NEVEN GRAH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.454,15 0,00 0,00 0,00 0,00 55.454,15
2607. SEFA PERVIZAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.415,49 0,00 0,00 0,00 0,00 55.415,49
2608. HRVOJE ČIČMAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.403,97 0,00 0,00 0,00 0,00 55.403,97
2609. DOMAGOJ BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.344,14 0,00 0,00 0,00 0,00 55.344,14
2610. SAŠA BRIŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.322,90 0,00 0,00 0,00 0,00 55.322,90
2611. DIMITRIOS GKIKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 55.319,20
2612. MANDE ŽUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.314,00
2613. MATIJA DRAVINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.306,17 0,00 0,00 0,00 0,00 55.306,17
2614. VESNA DOMINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.297,19 52.999,18 0,00 0,00 0,00 0,00 55.296,37
2615. ROBERT RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.254,63 0,00 33,30 0,00 0,00 55.287,93
2616. DINO LUINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 17.080,11 38.206,17 0,00 0,00 0,00 0,00 55.286,28
2617. ANTO HRNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.285,83 0,00 0,00 0,00 0,00 55.285,83
2618. NIKŠA ŠARLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -150,69 55.421,07 0,00 0,00 0,00 0,00 55.270,38
2619. MARIO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 36.140,13 0,00 19.115,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.255,61
2620. ŽELJKO MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.238,89 0,00 0,00 0,00 0,00 55.238,89
2621. MIRKO SAKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 13.935,51 0,00 0,00 40.786,96 512,72 0,00 0,00 0,00 55.235,19
2622. TOMISLAV ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.227,21 0,00 0,00 0,00 0,00 55.227,21
2623. KEMAL BOBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.214,93 0,00 0,00 0,00 0,00 55.214,93
2624. DRAŽEN HOBOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 BREBERNICA 0,00 0,00 0,00 55.211,91 0,00 0,00 0,00 0,00 55.211,91
2625. IVICA MRĐEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.200,53 0,00 0,00 0,00 0,00 55.200,53
2626. VOJISLAV VRZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SREMSKA KAMENICA 0,00 0,00 0,00 55.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 55.187,50
2627. DANIJEL JAKUPANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.162,79 0,00 0,00 55.162,79
2628. RIFET SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 SESVETE 0,00 0,00 0,00 55.158,72 0,00 0,00 0,00 0,00 55.158,72
2629. PREDRAG PEJNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.150,43 0,00 0,00 0,00 0,00 55.150,43
2630. NAZIF LUTFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -283,22 55.431,39 0,00 0,00 0,00 0,00 55.148,17
2631. MARKO TOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.109,14 0,00 0,00 0,00 0,00 55.109,14
2632. ROBERT VOLLMAJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 55.108,92 0,00 0,00 0,00 0,00 55.108,92
2633. MIRELA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 0,00 55.100,40 0,00 0,00 0,00 0,00 55.100,40
2634. NENAD PURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 PRIJEDOR 0,00 0,00 0,00 55.099,87 0,00 0,00 0,00 0,00 55.099,87
2635. AVDYL GJUGJAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.097,84 0,00 0,00 0,00 0,00 55.097,84
2636. ROBERT BIKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.078,17 0,00 0,00 0,00 0,00 55.078,17
2637. MIJO KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 DOMŽALE 0,00 0,00 0,00 55.072,67 0,00 0,00 0,00 0,00 55.072,67
2638. LJILJANA-ANJA LULEDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 PETROVARADIN 0,00 0,00 0,00 55.067,70 0,00 0,00 0,00 0,00 55.067,70
2639. FILIP PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -1.416,03 56.480,87 0,00 0,00 0,00 0,00 55.064,84
2640. SNJEŽANA TRSTENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 21.600,28 33.462,22 0,00 0,00 0,00 0,00 55.062,50
2641. MARIJAN GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.057,53 0,00 0,00 0,00 0,00 55.057,53
2642. VIKTORIA AGEJENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.043,97 0,00 0,00 0,00 0,00 55.043,97
2643. DARIO MATIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 55.021,29 0,00 0,00 0,00 0,00 55.021,29
2644. GAZMEND JETISHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 SAUVAGNON 0,00 0,00 0,00 54.998,76 0,00 0,00 0,00 0,00 54.998,76
2645. IVANA TOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.975,93 0,00 0,00 0,00 0,00 54.975,93
2646. DRAGO KORLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 DIEDORF 0,00 0,00 0,00 -64,80 0,00 55.038,24 0,00 0,00 54.973,44
2647. IGOR MELEH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 1.702,57 15.964,32 0,00 37.281,23 0,00 0,00 54.948,13
2648. ANTE PANDŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.914,60 0,00 0,00 54.914,60
2649. DANIJEL IVANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 60.905,81 0,00 0,00 0,00 -6.000,02 0,00 0,00 0,00 54.905,79
2650. SUZANA PFEIFFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.897,12 0,00 0,00 54.897,12
2651. LASZLO TOTH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -547,53 55.441,64 0,00 0,00 0,00 0,00 54.894,11
2652. VULNET SELIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.884,91 0,00 0,00 0,00 0,00 54.884,91
2653. MARIJANA PAHIĆ SAHIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.850,26 0,00 0,00 0,00 0,00 54.850,26
2654. MILAN ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.807,91 0,00 0,00 0,00 0,00 54.807,91
2655. ZDRAVKO HABUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.807,69 0,00 0,00 0,00 0,00 54.807,69
2656. AHMET HUSEJNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.797,59 0,00 0,00 0,00 0,00 54.797,59
2657. SINIŠA DANANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 6.148,15 48.631,43 0,00 0,00 0,00 0,00 54.779,58
2658. IVAN PLEŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.882,65 0,00 -124,17 0,00 0,00 54.758,49
2659. BORIS HOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.731,96 0,00 0,00 0,00 0,00 54.731,96
2660. IVANA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 54.721,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.721,04
2661. BRANKA PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.712,07 0,00 0,00 0,00 0,00 54.712,07
2662. MANUELA NERAL MALUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.692,63 0,00 0,00 0,00 0,00 54.692,63
2663. TILEN UDOVIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ILIRSKA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.689,70 0,00 0,00 54.689,70
2664. NIVES DŽAFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 16.391,53 38.284,90 0,00 0,00 0,00 0,00 54.676,43
2665. BERISLAV MILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 SESVETE 0,00 0,00 7.305,83 0,00 0,00 47.357,35 0,00 0,00 54.663,17
2666. MILAN RADAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.617,29 0,00 0,00 0,00 0,00 54.617,29
2667. FRANJO ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 0,00 41.348,88 0,00 13.240,38 0,00 0,00 54.589,26
2668. KRISTIJAN RENDULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.530,04 0,00 0,00 0,00 0,00 54.530,04
2669. MARIJA BERTOVIĆ-ŽUNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 JESENOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.509,92 0,00 0,00 54.509,92
2670. ANDREA PINJUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.508,49 0,00 0,00 54.508,49
2671. VLASTA CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.477,60 0,00 0,00 0,00 0,00 54.477,60
2672. IVANKA KAJBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 0,00 51.556,93 0,00 2.909,97 0,00 0,00 54.466,90
2673. ZDENKO DUJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 39.320,30 0,00 15.145,78 0,00 0,00 54.466,07
2674. IVAN EROR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.426,89 0,00 0,00 0,00 0,00 54.426,89
2675. TATJANA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.368,05 0,00 0,00 54.368,05
2676. ALEN ŠAJN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.359,84 0,00 0,00 0,00 0,00 54.359,84
2677. DANIEL BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 202,30 54.153,99 0,00 0,00 0,00 0,00 54.356,29
2678. IVAN BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.343,56 0,00 0,00 0,00 0,00 54.343,56
2679. MIRKO BUREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 769,88 53.572,33 0,00 0,00 0,00 0,00 54.342,20
2680. DRAGO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.277,03 0,00 0,00 0,00 0,00 54.277,03
2681. IVAN TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.477,89 0,00 52.793,34 0,00 0,00 54.271,23
2682. ANTONIO ČULKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 54.269,95 0,00 0,00 0,00 54.269,95
2683. MICHAEL RICHARD KAPPETIJN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 UELVESBULL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.258,80 0,00 0,00 54.258,80
2684. MAJDA GORJANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 LOGATEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.246,37 0,00 0,00 54.246,37
2685. KJAMILJ EMINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 GORANEC 0,00 0,00 0,00 54.235,06 0,00 0,00 0,00 0,00 54.235,06
2686. JOSIP KUZMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 2.428,67 51.765,48 0,00 0,00 0,00 0,00 54.194,15
2687. ŽELJKO PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -20.417,74 0,00 0,00 74.611,37 0,00 0,00 0,00 0,00 54.193,62
2688. NEVEN LOVREKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 SESVETE 0,00 0,00 0,00 54.192,27 0,00 0,00 0,00 0,00 54.192,27
2689. TEREZIJA OREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -2.222,23 0,00 469,78 55.926,71 0,00 0,00 0,00 0,00 54.174,26
2690. GIUSY GRECO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 GORANEC 0,00 0,00 0,00 54.109,69 0,00 0,00 0,00 0,00 54.109,69
2691. MILOVAN TRBOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.058,23 0,00 0,00 0,00 0,00 54.058,23
2692. MILJENKO KOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 54.036,61 0,00 0,00 0,00 0,00 54.036,61
2693. VERA KUŽNINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 54.019,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.019,65
2694. ZLATKO GRAF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -8.067,79 0,00 -614,74 61.525,67 0,00 1.176,36 0,00 0,00 54.019,50
2695. PETAR PETRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -3.681,73 57.690,54 0,00 0,00 0,00 0,00 54.008,80
2696. MARIJAN BAČANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -0,23 53.950,03 0,00 0,00 0,00 0,00 53.949,81
2697. ZDRAVKO ŠENJUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -13.523,22 0,00 48.392,89 19.067,63 0,00 0,00 0,00 0,00 53.937,30
2698. DIETER HORST VOELKEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 MOEGLINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.912,81 0,00 0,00 53.912,81
2699. STJEPAN HRDJOK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.887,72 0,00 0,00 53.887,72
2700. GORDANA PELKO OVČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 53.872,20 0,00 0,00 0,00 0,00 53.872,20