OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2601. JOSIP GAŠPAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 32,43 51.446,67 0,00 29,10 0,00 0,00 51.508,20
2602. IVAN ĐONOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 51.460,21 0,00 0,00 0,00 51.460,21
2603. IVAN BONOVIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 51.394,25 0,00 0,00 0,00 0,00 51.394,25
2604. IGOR LERINC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 51.798,56 0,00 -413,67 0,00 0,00 51.384,89
2605. ŽAKLINA DULČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 13.190,53 14.463,21 -4,20 23.712,19 0,00 0,00 0,00 0,00 51.361,73
2606. MILJENKO STOJANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 22.178,47 0,00 -3.035,66 32.119,66 0,00 0,00 0,00 0,00 51.262,47
2607. MARJAN RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 51.208,67 0,00 0,00 0,00 51.208,67
2608. BOŠKO KURBAŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 -262,45 51.440,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.177,56
2609. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,06 0,00 79,76 51.093,43 0,00 0,00 0,00 0,00 51.173,25
2610. STANISLAV MEIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.114,47 0,00 0,00 51.114,47
2611. DARIO LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.107,62 0,00 0,00 51.107,62
2612. IVAN ŠPICNAGLN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.056,79 0,00 0,00 51.056,79
2613. MIROSLAV ŠUŠKOVIĆ-MIHIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.163,14 0,00 24.874,38 0,00 0,00 51.037,52
2614. LJERKA JAKUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ŠIMUNČEVEC 0,00 0,00 0,00 51.010,53 0,00 0,00 0,00 0,00 51.010,53
2615. SREĆKO PAUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 843,49 50.132,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.975,50
2616. MILAN ZORMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 7.465,07 43.487,28 0,00 0,00 0,00 0,00 50.952,35
2617. BORISLAV KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.948,83 0,00 0,00 0,00 0,00 50.948,83
2618. DANIJELA RAZUM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.840,03 0,00 0,00 0,00 0,00 50.840,03
2619. ZORAN ČUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 41.077,16 -30,72 0,00 9.778,05 0,00 0,00 50.824,49
2620. MILAN BRIZAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.785,00
2621. JOSIP PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -31.857,14 0,00 -2,32 82.631,97 0,00 0,00 0,00 0,00 50.772,51
2622. BRANKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.752,72 0,00 0,00 0,00 0,00 50.752,72
2623. MARKO KOBASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 20.683,85 0,00 19.130,83 10.895,14 0,00 0,00 0,00 0,00 50.709,82
2624. RUBEN ALEXANDER ROCHA LIMA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 31.478,42 0,00 0,00 19.227,80 0,00 0,00 0,00 0,00 50.706,22
2625. MUSTAFA ZENUNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.678,86 0,00 0,00 0,00 0,00 50.678,86
2626. DAMIR GOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 42.727,52 7.927,90 0,00 0,00 0,00 0,00 50.655,42
2627. MIHOVIL BUREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.636,69 0,00 0,00 0,00 0,00 50.636,69
2628. URSULA SZABO-DUBENDORFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.604,88 0,00 0,00 0,00 0,00 50.604,88
2629. GROZDANA MIHOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 7.899,18 42.683,35 0,00 0,00 0,00 0,00 50.582,53
2630. ZORA PAVLEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.547,20 0,00 0,00 50.547,20
2631. LINO MAŽURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 44.083,33 5.254,30 -735,77 1.901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 50.503,82
2632. AGIM AJRULI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 8.654,69 0,00 0,00 41.846,92 0,00 0,00 50.501,61
2633. ANA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 23.965,82 26.502,02 0,00 0,00 0,00 0,00 50.467,84
2634. LIDIJA MAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.448,68 0,00 0,00 50.448,68
2635. SNJEŽANA GAŠPAR SAMARDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.366,25 0,00 0,00 50.366,25
2636. MARIJAN KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 GLAVNICA GORNJA 0,00 0,00 0,00 50.324,45 0,00 0,00 0,00 0,00 50.324,45
2637. NIKICA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.318,84 0,00 0,00 0,00 0,00 50.318,84
2638. ZVONIMIR ŽAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 43.345,51 0,00 6.950,77 0,00 0,00 50.296,28
2639. TOMO JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 50.279,44 0,00 0,00 0,00 50.279,44
2640. ANA RIEGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.254,66 0,00 0,00 50.254,66
2641. SMILJANA BELIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 14.794,13 0,00 0,00 35.447,62 0,00 0,00 50.241,75
2642. DAVOR ŠKRLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.173,79 0,00 0,00 0,00 0,00 50.173,79
2643. DANIJEL JAKUPANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.002,26 0,00 0,00 50.002,26
2644. IDRIZ ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 12.303,78 37.681,88 0,00 0,00 0,00 0,00 49.985,66
2645. IVOR HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 8.564,10 0,00 11.115,97 30.256,28 0,00 0,00 0,00 0,00 49.936,35
2646. VINKO ŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.911,34 0,00 0,00 49.911,34
2647. DŽEVAIR HUSEJNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,77 0,00 20.057,17 29.835,47 0,00 0,00 0,00 0,00 49.891,87
2648. ĐURĐICA ĐURINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 49.866,70 0,00 -0,77 0,00 0,00 49.865,93
2649. DANIJEL MESEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 6.189,62 0,00 37.285,94 6.311,23 0,00 0,00 0,00 0,00 49.786,79
2650. DRINKA MAČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 9.002,83 0,00 26.247,68 14.516,79 0,00 0,00 0,00 0,00 49.767,30
2651. ZVONIMIR MOGU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 POPOVEC 15.283,40 0,00 0,00 -293,75 29.215,88 0,00 5.557,34 0,00 49.762,87
2652. MIRIDA IBRAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 49.693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 49.693,50
2653. MILICA KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 49.680,11 0,00 0,00 0,00 0,00 49.680,11
2654. MARKO PALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 10.810,57 0,00 552,51 38.311,51 0,00 0,00 0,00 0,00 49.674,59
2655. ZORAN MARINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.033,18 47.622,87 0,00 0,00 0,00 0,00 49.656,05
2656. ŠEFIK OSMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 49.636,50 0,00 0,00 0,00 0,00 49.636,50
2657. ANTON RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 49.609,85 0,00 0,00 0,00 49.609,85
2658. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 11.276,04 0,00 38.312,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.588,33
2659. ANTE PANDŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.581,41 0,00 0,00 49.581,41
2660. KREŠIMIR TKALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 49.580,39 0,00 0,00 0,00 0,00 49.580,39
2661. SIMON PERKOVIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 49.579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.579,39
2662. KATICA MATIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.572,08 0,00 0,00 49.572,08
2663. SUZANA PFEIFFER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.472,12 0,00 0,00 49.472,12
2664. ŽELJKA BASTALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 POPOVEC 35.267,59 0,00 14.225,62 -40,64 0,00 0,00 0,00 0,00 49.452,57
2665. MILIJAN ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 49.452,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.452,46
2666. NATALIA HERASYMOVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 KIJEV 0,00 0,00 0,00 49.371,89 0,00 0,00 0,00 0,00 49.371,89
2667. MEVLA SALČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 49.367,07 0,00 0,00 0,00 0,00 49.367,07
2668. SAMIR KHARBOUTLY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB -219,49 0,00 50,39 49.516,36 0,00 0,00 0,00 0,00 49.347,26
2669. BORIS CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.297,20 0,00 0,00 49.297,20
2670. IVAN BIRUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 49.167,68 0,00 0,00 0,00 0,00 49.167,68
2671. ROZO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 17.036,54 0,00 -2.147,81 34.197,77 0,00 0,00 0,00 0,00 49.086,50
2672. ANTO ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 BAD GASTEIN 25.380,16 0,00 7.907,13 15.794,48 0,00 0,00 0,00 0,00 49.081,77
2673. MARICA PUZAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 49.056,69 0,00 0,00 0,00 0,00 49.056,69
2674. ANTONIO ČULKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 48.995,31 0,00 0,00 0,00 48.995,31
2675. ROZINA BIGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 -1.018,12 49.970,70 0,00 0,00 0,00 0,00 48.952,58
2676. FATIME BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 48.874,61 0,00 0,00 0,00 0,00 48.874,61
2677. NIKŠA ŠARLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 133,43 48.679,93 0,00 0,00 0,00 0,00 48.813,36
2678. VEDRAN TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -0,77 0,00 3.897,93 12,31 0,00 44.878,00 0,00 0,00 48.787,47
2679. ŠTEFICA MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 48.725,84 0,00 0,00 0,00 0,00 48.725,84
2680. KREŠIMIR KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 BLAGUŠA 0,00 0,00 0,00 48.688,77 0,00 0,00 0,00 0,00 48.688,77
2681. MAJA POSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 48.614,28 0,00 0,00 0,00 0,00 48.614,28
2682. DRAGAN OSTOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 48.583,94 0,00 0,00 0,00 48.583,94
2683. BRANKA KOŠČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 8.488,35 40.070,28 0,00 0,00 0,00 0,00 48.558,63
2684. IVICA BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.555,72 0,00 0,00 48.555,72
2685. IGOR BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.516,39 0,00 0,00 48.516,39
2686. KLAUS PETER KÜHNEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 AVERLAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.510,45 0,00 0,00 48.510,45
2687. MIRUN GRABOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 LIJEŠĆE 0,00 0,00 0,00 48.492,55 0,00 0,00 0,00 0,00 48.492,55
2688. ANTUN MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -0,08 0,00 13.050,84 35.400,28 0,00 0,00 0,00 0,00 48.451,04
2689. PREDRAG TAKAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 641,88 47.762,93 0,00 0,00 0,00 0,00 48.404,81
2690. NIALL KELLEGHER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.369,83 0,00 0,00 48.369,83
2691. GORANA TOCILJ-ŠIMUNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 53.445,25 0,00 0,00 -5.105,90 0,00 0,00 48.339,35
2692. MARA PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ČAPLJINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.335,82 0,00 0,00 48.335,82
2693. FADIL ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 3.440,56 44.885,04 0,00 0,00 0,00 0,00 48.325,60
2694. DRAGICA JAHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -1.430,55 49.741,22 0,00 0,00 0,00 0,00 48.310,67
2695. PASHK JETISHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -1,92 0,00 9.553,00 38.713,96 0,00 0,00 0,00 0,00 48.265,04
2696. HILMIJA JAŠAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 48.149,69 0,00 0,00 0,00 0,00 48.149,69
2697. ĐURĐA RADIN-MAČUKAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 48.135,98 0,00 0,00 0,00 0,00 48.135,98
2698. IVAN JURŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.104,24 0,00 0,00 48.104,24
2699. JASNA SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 48.089,16 0,00 0,00 0,00 0,00 48.089,16
2700. DRAŽEN MILJUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 7.904,85 40.179,21 0,00 0,00 0,00 0,00 48.084,09