OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2601. MANDA MISLIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 60.074,46 0,00 0,00 0,00 0,00 60.074,46
2602. MARIO VRANJEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 14.854,22 45.195,31 0,00 0,00 0,00 0,00 60.049,53
2603. DAMIR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 29.526,90 0,00 30.495,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.022,35
2604. IVANKA KAJBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 0,00 57.463,39 0,00 2.553,04 0,00 0,00 60.016,43
2605. ŽELJKO MIJOČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.999,54 0,00 0,00 0,00 0,00 59.999,54
2606. JADRANKA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.949,78 0,00 0,00 0,00 0,00 59.949,78
2607. STJEPAN FILIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 57.960,19 0,00 0,00 1.985,00 0,00 0,00 59.945,19
2608. HABIBE BERISHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.913,60 0,00 0,00 0,00 0,00 59.913,60
2609. SLAVICA KOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.338,29 0,00 -786,18 59.416,68 -94,33 0,00 0,00 0,00 59.874,46
2610. IVAN MEĐIMOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 59.861,61 0,00 0,00 0,00 0,00 59.861,61
2611. DRAŽEN MARTINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 59.857,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.857,49
2612. BLAŽO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 18.841,62 0,00 0,00 41.008,45 0,00 0,00 59.850,07
2613. MARIJAN DERDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 HORVATI 0,00 0,00 -9.109,99 68.923,13 0,00 0,00 0,00 0,00 59.813,14
2614. ANKA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.760,97 0,00 0,00 0,00 0,00 59.760,97
2615. ŽELJKO PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -20.417,75 0,00 0,00 80.169,65 0,00 0,00 0,00 0,00 59.751,90
2616. RADOJICA BILAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.735,49 0,00 0,00 0,00 0,00 59.735,49
2617. TOMISLAV GRUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 22.071,85 0,00 0,00 37.639,17 0,00 0,00 0,00 0,00 59.711,02
2618. MATE POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.671,71 0,00 0,00 0,00 0,00 59.671,71
2619. ANTON RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 2.365,20 0,00 166,11 57.130,88 0,00 0,00 0,00 0,00 59.662,19
2620. MARJAN RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 59.530,30 0,00 0,00 0,00 59.530,30
2621. EMINA JOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 39.430,35 0,00 -162,61 20.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.498,74
2622. ŽELJKO SLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -788,11 60.263,76 0,00 0,00 0,00 0,00 59.475,65
2623. LORENC PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -3.820,06 0,00 2.494,94 60.767,22 0,00 0,00 0,00 0,00 59.442,10
2624. ROBERT TOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 473,35 58.968,70 0,00 0,00 59.442,05
2625. MARJAN KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -3.472,29 62.870,12 0,00 0,00 0,00 0,00 59.397,83
2626. KREŠIMIR BEŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 31.039,36 28.353,99 0,00 0,00 0,00 59.393,35
2627. BORIS POLHART GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 DEMERJE 0,00 0,00 0,00 59.326,07 0,00 0,00 0,00 0,00 59.326,07
2628. ALEKSANDRA MATOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.323,22 0,00 0,00 59.323,22
2629. MIRKO VINCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 697,42 57.463,85 202,59 914,27 0,00 0,00 59.278,13
2630. DEAN GOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -1.285,87 60.368,58 0,00 191,08 0,00 0,00 59.273,79
2631. JOSIP MAROHNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB -0,31 -0,63 -2.459,11 -794,07 0,00 62.517,77 0,00 0,00 59.263,65
2632. ZLATKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 8.549,70 50.636,88 0,00 0,00 0,00 0,00 59.186,58
2633. BRUNO GAŠPEROV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 59.159,16 0,00 0,00 59.161,34
2634. BOŽICA ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 82.737,55 0,00 -23.580,78 0,00 0,00 59.156,77
2635. MATO KOŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.145,53 0,00 0,00 0,00 0,00 59.145,53
2636. VALERIJA JALŠOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 3.348,85 55.789,63 0,00 0,00 0,00 0,00 59.138,48
2637. DRAŽEN HUKAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 0,00 59.074,46 0,00 0,00 0,00 0,00 59.074,46
2638. BOŽENA KARDUM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 3.975,81 0,00 18.948,79 36.132,04 0,00 0,00 0,00 0,00 59.056,64
2639. MARIJA JUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.009,03 0,00 0,00 59.009,03
2640. DRAGUTIN SASTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 1.490,86 57.509,18 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,04
2641. STEPHANE PAUL MICHEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.969,36 0,00 0,00 58.969,36
2642. ZDRAVKO HABUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.930,46 0,00 0,00 0,00 0,00 58.930,46
2643. BRANKA FRLAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 58.909,79 0,00 0,00 0,00 0,00 58.909,79
2644. ALEKSANDAR POLETTI KOPEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.904,91 0,00 0,00 0,00 0,00 58.904,91
2645. VESNA MEŠTROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -4,02 58.837,26 0,00 0,00 0,00 0,00 58.833,24
2646. ANKA TENŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.768,68 0,00 0,00 0,00 0,00 58.768,68
2647. DAMIR VLADAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 9.333,23 49.413,77 0,00 0,00 0,00 0,00 58.747,00
2648. MIRJANA ŠVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.746,97 0,00 0,00 0,00 0,00 58.746,97
2649. GORANA HEGEDIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 31.964,18 26.701,58 0,00 0,00 0,00 0,00 58.665,76
2650. MATO KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 -0,08 58.621,93 0,00 0,00 0,00 0,00 58.621,85
2651. ZORAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.609,26 0,00 0,00 0,00 0,00 58.609,26
2652. MAJA ŠUŠERSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.558,64 0,00 0,00 58.558,64
2653. SANJA RAVLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -0,02 58.543,95 0,00 0,00 0,00 0,00 58.543,93
2654. NENAD ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.525,31 0,00 0,00 58.525,31
2655. RENATO VRBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 38,70 58.474,28 0,00 0,00 0,00 0,00 58.512,98
2656. DANE BUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.496,41 0,00 0,00 58.496,41
2657. DENIS DILBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 7.776,40 0,00 9.208,14 41.466,53 0,00 0,00 0,00 0,00 58.451,07
2658. GOJKO BOSANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 22.980,86 0,00 85,78 35.359,22 0,00 0,00 0,00 0,00 58.425,86
2659. FILIP PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -1.416,00 59.806,80 0,00 0,00 0,00 0,00 58.390,80
2660. VIŠNJA ĐAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.352,04 0,00 0,00 0,00 0,00 58.352,04
2661. HAKI ISMAJLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.346,10 0,00 0,00 0,00 0,00 58.346,10
2662. JOSIP JAKARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.343,40 0,00 0,00 0,00 0,00 58.343,40
2663. NAZIF LUTFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 75,37 0,00 -283,20 58.491,30 0,00 0,00 0,00 0,00 58.283,47
2664. MILAN MLAKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.182,04 16.023,31 0,00 0,00 0,00 58.205,35
2665. BRANISLAV VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.203,09 0,00 0,00 0,00 0,00 58.203,09
2666. DRAGUTIN BERDIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 52.824,53 5.378,17 0,00 0,00 0,00 0,00 58.202,70
2667. JAGODA STOJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 428,45 0,00 57.695,91 0,00 0,00 58.124,36
2668. ANTO OLUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 -469,31 0,00 58.556,33 0,00 0,00 58.087,02
2669. DAMIR ROGINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 0,00 58.073,46 0,00 0,00 0,00 0,00 58.073,46
2670. DIN KALOGJERA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 MISSISSAUGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.022,14 0,00 0,00 58.022,14
2671. MLADEN ŠTRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 58.013,22 0,00 0,00 0,00 0,00 58.013,22
2672. RUŽICA ŠVIGLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 3.696,45 0,00 2.533,00 51.704,80 0,00 0,00 0,00 0,00 57.934,25
2673. BOŽO MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 LJUBUŠKI 0,00 0,00 0,00 57.919,23 0,00 0,00 0,00 0,00 57.919,23
2674. MAJA TOJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 34.550,55 -194,53 228,60 23.297,51 0,00 0,00 0,00 0,00 57.882,13
2675. FEKRIJA AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 57.861,64 0,00 0,00 0,00 0,00 57.861,64
2676. ADAM-MAX SABLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 -778,15 58.631,67 0,00 0,00 0,00 0,00 57.853,52
2677. BERISLAV MIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 6.590,46 0,00 0,00 51.251,05 0,00 0,00 0,00 0,00 57.841,51
2678. MIRKO CVRLJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.706,98 0,00 0,00 0,00 0,00 57.706,98
2679. MILAN BUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.629,55 0,00 0,00 0,00 0,00 57.629,55
2680. DAVORKA KRUŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 7.920,14 0,00 0,00 49.687,93 0,00 0,00 0,00 0,00 57.608,07
2681. IVAN ZLOMISLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 0,00 0,00 0,00 49.399,04 8.205,75 0,00 0,00 0,00 57.604,79
2682. SEBASTIJAN DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 349,03 57.152,56 0,00 0,00 0,00 0,00 57.501,59
2683. LEONARDA OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.491,22 0,00 0,00 57.491,22
2684. DRAGICA VINCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.463,95 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,95
2685. ANA PEČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 GRANČARI 0,00 0,00 0,00 57.463,89 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,89
2686. ĐURĐA HRISTOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.463,87 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,87
2687. EMIL BRAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.463,85 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,85
2688. ŠTEFICA MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 57.463,85 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,85
2689. STJEPAN MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 57.463,85 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,85
2690. LJILJANA KUŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.463,84 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,84
2691. SONJA ČUHALOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.463,41 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,41
2692. MILJENKO HORVAT MATOK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.463,38 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,38
2693. KATARINA HALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.463,36 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,36
2694. IVICA BEŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 57.463,36 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,36
2695. IVICA RISEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.463,33 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,33
2696. DARKO MURAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.463,33 0,00 0,00 0,00 0,00 57.463,33
2697. AMADOU MACKY DIOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 57.462,12 0,00 0,00 0,00 0,00 57.462,12
2698. MARICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 JEŽDOVEC -0,86 0,00 -0,04 57.453,50 0,00 0,00 0,00 0,00 57.452,60
2699. KSENIJA MANCE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.430,82 0,00 0,00 57.430,82
2700. MIJO VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 57.413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 57.413,20