OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. ŽELJKO ŽUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 12.599.013,72 0,00 0,00 31.723.470,23 0,00 0,00 44.322.483,95
2. BENJAMIN ŠEHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 1.747,32 0,00 31.003.003,09 0,00 0,00 0,00 31.004.750,41
3. MIRO VRLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 30.563.492,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.563.492,28
4. ALEN MARČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 29.434.954,51 0,00 0,00 0,00 29.434.954,51
5. LUKA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 21.888.827,97 0,00 0,00 -18,73 0,00 0,00 21.888.809,24
6. MATO MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 25.228,30 15.814.679,84 0,00 0,00 0,00 15.839.908,14
7. MIRKO TOMAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 334,28 0,00 15.149.504,52 0,00 0,00 0,00 15.149.838,80
8. VEDRAN BODO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 14.762.635,35 0,00 0,00 0,00 14.762.635,35
9. NADAN VIDOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 13.719.727,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.719.727,32
10. FRANJO PISKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -153,00 1.416,82 8.794.890,12 0,00 0,00 0,00 8.796.153,94
11. ERWIN ENVER KUMALIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 8.746.752,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.746.752,78
12. MATO CRNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 2.199.398,96 0,00 5.955.621,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.155.020,66
13. MARTIN PISKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 8.094.207,58 0,00 0,00 0,00 8.094.207,58
14. IVAN BALEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 8.091.853,81 0,00 0,00 0,00 8.091.853,81
15. DANIJEL SZABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 7.986.987,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.986.987,83
16. JOZO LUBURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ČITLUK 0,00 0,00 0,00 0,00 7.895.755,52 0,00 0,00 0,00 7.895.755,52
17. GORDAN ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 2.549.982,13 4.594.528,70 129.129,82 417.805,03 0,00 154.028,26 0,00 0,00 7.845.473,94
18. DALIBOR FILETIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 60.445,62 7.447.045,96 0,00 0,00 0,00 7.507.491,58
19. GORAN GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 7.232.338,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.232.338,77
20. TONČI GAĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -13.296,00 6.610.365,83 -0,66 -416,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6.596.652,73
21. MARIO MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 TOMISLAVGRAD 0,00 0,00 6.412.833,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.412.833,39
22. MARIJO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 6.302.365,16 0,00 0,00 0,00 6.302.365,16
23. HRVOJE ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 6.253.818,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.253.818,48
24. FRANO ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 6.144.221,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.144.221,84
25. LASZLO MARJANOVICS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.997.808,48 0,00 0,00 0,00 5.997.808,48
26. ANTO PURKOVIĆ-CRNOGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -3.780,20 0,00 5.938.366,60 0,00 0,00 0,00 5.934.586,40
27. PAŠKO ĆIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -247,80 0,00 5.652.202,60 0,00 0,00 0,00 5.651.954,80
28. DALIBOR LOPARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 5.647.751,49 0,00 0,00 0,00 5.647.751,49
29. ROBERT PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -11.364,53 0,00 5.281.065,84 -3.123,34 0,00 4.332,75 0,00 0,00 5.270.910,72
30. JOSIP SLOMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 4.960.288,98 0,00 0,00 0,00 4.960.288,98
31. ALEKSANDAR MAJETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 1.036.314,43 116.913,28 470.397,01 2.528.199,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.151.823,88
32. MIONA KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 1.168.915,25 241.959,14 1.172.028,51 1.532.543,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.115.446,78
33. SINIŠA CAKTAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 3.408.659,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.408.659,01
34. TOMAŽ POTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.385.459,64 0,00 0,00 0,00 3.385.459,64
35. IVKA RANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 619.621,88 0,00 290.929,87 2.438.831,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.349.383,44
36. MARINKO PETRAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 3.309.487,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.309.487,41
37. DRAGAN MRĐEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 3.307.843,20 0,00 0,00 0,00 3.307.843,20
38. ŽELJKO ŠIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 259.265,42 0,00 99.192,02 2.934.710,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.293.168,03
39. IGOR KUDUMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 3.252.208,73 0,00 0,00 0,00 3.252.208,73
40. STJEPAN ŽAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 3.252.208,72 0,00 0,00 0,00 3.252.208,72
41. SEAD REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 991.493,71 0,00 1.702.825,89 195.887,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.890.207,15
42. JURE ŠKALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 126.440,13 -497,03 34.016,35 2.706.937,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866.896,70
43. ANTONIO FILETIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1999 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 2.742.355,53 0,00 0,00 0,00 2.742.355,53
44. DUBRAVKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 5.466,49 2.730.908,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.736.375,05
45. GORDANA MIHAJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 2.731.166,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.731.166,55
46. ALBERT PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 2.705.635,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705.635,93
47. BOBAN KOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.586.221,33 0,00 0,00 0,00 2.586.221,33
48. PATRIK ŠEGOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 2.561.391,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.561.391,09
49. ZLATKO PETEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 1.558.357,93 806.304,87 0,00 193.378,03 0,00 0,00 2.558.040,83
50. KATRIN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 CERJE 0,00 0,00 2.545.149,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.149,16
51. FRANJO PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 1.620.323,64 0,00 464.047,18 433.858,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.518.229,43
52. ALEN BARKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 8.003,30 2.256.810,49 242.932,54 0,00 0,00 2.507.746,33
53. KRISTIJAN PETANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.235,89 2.483.800,94 0,00 0,00 0,00 2.499.036,83
54. RENATA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.570.482,05 816.602,41 0,00 102.168,54 0,00 0,00 2.489.253,00
55. TINO BRALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.093,63 461.467,65 0,00 0,00 2.460.561,28
56. STJEPAN ZRINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 388.463,72 2.071.703,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.167,62
57. TOMO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 2.401.130,89 0,00 0,00 -22,95 0,00 0,00 2.401.107,94
58. IVAN HERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 LUČKO 1.755.928,26 0,00 72.508,49 490.632,62 0,00 34.177,17 0,00 0,00 2.353.246,54
59. DUBRAVKO TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.197.779,88 -10.132,08 0,00 141.826,40 0,00 0,00 2.329.474,20
60. ZORA ANDRIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 1.720.637,36 0,00 543.664,94 54.075,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.318.378,13
61. ANTE PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 2.307.998,50 0,00 0,00 -33,84 0,00 0,00 2.307.964,66
62. ROKO RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179.727,46 0,00 0,00 0,00 2.179.727,46
63. AZUR ALIČEHAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 2.167.291,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167.291,13
64. SEJID GAGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 2.158.240,56 0,00 0,00 0,00 4.910,68 0,00 0,00 0,00 2.163.151,24
65. PREDRAG TURK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 285,51 25.220,56 2.117.132,61 0,00 0,00 0,00 2.142.638,68
66. TOMISLAV ŠOLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 2.007.494,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.007.494,21
67. REŠAT QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 56.535,52 0,00 1.111.946,34 772.984,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.941.465,91
68. MARIO LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 73.065,98 1.826.730,30 0,00 0,00 0,00 1.899.796,28
69. ABDURAHIM ABDURAHIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 715.929,10 497.597,91 50.294,25 539.211,63 0,00 89.548,48 0,00 0,00 1.892.581,37
70. ALAN GRECO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 GORANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889.270,03 0,00 0,00 0,00 1.889.270,03
71. TONGO HAMED DOUMBIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 131.149,68 1.711.196,96 0,00 27.940,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.286,79
72. RADOVAN CERJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ODRA 904.853,20 548.183,30 71.774,89 307.565,07 0,00 20.611,22 0,00 0,00 1.852.987,68
73. ZVONIMIR HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 726.109,44 0,00 904.676,23 0,00 0,00 199.571,15 0,00 0,00 1.830.356,82
74. JOSIP GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826.730,29 0,00 0,00 0,00 1.826.730,29
75. LJUBICA MLINARIĆ-GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794.306,29 0,00 0,00 0,00 1.794.306,29
76. DANIEL CETINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.759.365,45 0,00 0,00 0,00 1.759.365,45
77. VINKA SLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 1.689.393,46 0,00 45.223,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734.617,11
78. TIN ŽUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB -1.845,49 -13.221,07 1.742.017,08 0,00 0,00 -24,67 0,00 0,00 1.726.925,85
79. BRANKO KIRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.112.066,42 585.714,81 0,00 -959,19 0,00 0,00 1.696.822,04
80. NIKOLA ANTONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 285.771,56 96.178,51 1.232.590,24 60.949,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675.490,30
81. ANKA ROSO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 1.621.121,97 -838,94 -92,48 2.061,20 0,00 41.950,60 0,00 0,00 1.664.202,35
82. JOSIP ŠARKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.563.307,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563.307,71
83. MIROSLAV GAVRILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549.411,81 0,00 0,00 1.549.411,81
84. ANTO GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 929.978,69 0,00 541.089,95 17.922,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.990,69
85. ANTON KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 200,78 1.481.089,10 0,00 0,00 0,00 1.481.289,88
86. PERO ŽUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 715.339,06 0,00 721.849,01 0,00 0,00 -36,93 0,00 0,00 1.437.151,14
87. DUBRAVKO BIČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 438.669,44 984.424,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423.093,86
88. ZLATKO PUNTIJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 71.793,12 0,00 33.041,43 1.277.812,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382.646,64
89. RUŽICA ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 570.861,85 777.173,28 0,00 9.413,48 0,00 0,00 1.357.448,61
90. DAMIR ZLOPAŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 317.430,99 100.006,23 13.732,90 916.671,16 0,00 -30,63 0,00 0,00 1.347.810,65
91. NIKOLA SULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 405.927,85 0,00 466.227,36 0,00 0,00 473.080,62 0,00 0,00 1.345.235,83
92. ŽARKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -45,31 0,00 0,00 1.338.665,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338.619,84
93. DOMAGOJ ROBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 1.297.306,68 0,00 0,00 28.662,62 0,00 0,00 1.325.969,30
94. DARKO KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 1.072.193,60 205.149,22 36.658,88 1.552,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.315.554,11
95. ZORAN PRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 616.992,81 0,00 353,92 690.263,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.610,56
96. JOSIP HANZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 135.164,14 0,00 804.522,38 362.231,59 0,00 175,69 0,00 0,00 1.302.093,80
97. MARIO BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 53.624,70 0,00 576.828,19 639.789,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.242,14
98. PETAR PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268.473,41 0,00 0,00 0,00 1.268.473,41
99. DRAŽEN BERDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 446.409,08 0,00 341.347,76 330.731,92 0,00 138.133,97 0,00 0,00 1.256.622,73
100. MARINKO SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249.006,95 0,00 0,00 0,00 1.249.006,95