OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. ŽELJKO ŽUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 8.527.578,33 0,00 0,00 32.803.043,44 0,00 0,00 41.330.621,77
2. MIRO VRLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 31.890.556,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.890.556,26
3. BENJAMIN ŠEHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 1.840,91 10.425,19 31.581.192,50 0,00 0,00 0,00 31.593.458,60
4. ALEN MARČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 2.588,94 30.915.987,10 0,00 0,00 0,00 30.918.576,04
5. LUKA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 22.386.365,50 0,00 0,00 -18,73 0,00 0,00 22.386.346,77
6. MATO MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 52.343,16 16.618.301,38 0,00 0,00 0,00 16.670.644,54
7. MIRKO TOMAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 66,69 0,00 15.752.523,87 0,00 0,00 0,00 15.752.590,56
8. VEDRAN BODO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 15.237.447,46 0,00 0,00 0,00 15.237.447,46
9. ALEN KAILER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 23.915,39 13.383.316,66 0,00 0,00 0,00 13.407.232,05
10. ANAMARIJA FIAMENGO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.824.719,66 41,24 0,00 0,00 10.824.760,90
11. IVAN BALEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 14.869,75 8.500.863,23 0,00 0,00 0,00 8.515.732,98
12. MARTIN PISKOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 8.503.217,00 0,00 0,00 0,00 8.503.217,00
13. JOZO LUBURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ČITLUK 0,00 0,00 0,00 0,00 8.311.232,96 0,00 0,00 0,00 8.311.232,96
14. DANIJEL SZABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 7.706.945,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.706.945,11
15. GORAN GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 7.622.415,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.622.415,91
16. DALIBOR FILETIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 69.203,94 7.005.199,57 0,00 0,00 0,00 7.074.403,51
17. TONČI GAĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -13.296,00 6.917.623,62 -0,66 -416,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6.903.910,52
18. MARIJO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 6.630.077,63 0,00 0,00 0,00 6.630.077,63
19. MARIO MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 TOMISLAVGRAD 0,00 0,00 6.584.433,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.584.433,94
20. HRVOJE ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 6.392.143,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.392.143,93
21. LASZLO MARJANOVICS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 6.247.127,31 0,00 0,00 0,00 6.247.127,31
22. ANTO PURKOVIĆ-CRNOGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 -3.780,20 0,00 6.247.181,69 0,00 0,00 0,00 6.243.401,49
23. DALIBOR LOPARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 5.875.241,86 0,00 0,00 0,00 5.875.241,86
24. PAŠKO ĆIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -247,80 0,00 5.872.093,12 0,00 0,00 0,00 5.871.845,32
25. ROBERT PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -11.364,53 0,00 5.561.494,12 -3.123,34 0,00 4.556,83 0,00 0,00 5.551.563,08
26. BRANKO DOLINAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 53.167,42 5.236.016,91 0,00 0,00 0,00 5.289.184,33
27. JOSIP SLOMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148.822,21 0,00 0,00 0,00 5.148.822,21
28. ALEKSANDAR MAJETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 992.474,96 122.543,96 493.051,88 2.660.893,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4.268.964,25
29. MIONA KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 1.184.810,32 173.810,81 1.183.279,15 1.556.223,82 0,00 0,00 0,00 0,00 4.098.124,10
30. SINIŠA CAKTAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 3.562.841,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.562.841,70
31. TOMAŽ POTOČNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.558.177,90 0,00 0,00 0,00 3.558.177,90
32. MARINKO PETRAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 3.482.513,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482.513,26
33. DRAGAN MRĐEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 3.438.162,04 0,00 0,00 0,00 3.438.162,04
34. IGOR KUDUMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.873,68 3.409.885,18 0,00 0,00 0,00 3.412.758,86
35. STJEPAN ŽAGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 3.402.436,82 0,00 0,00 0,00 3.402.436,82
36. STJEPAN KREZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327.403,52 0,00 0,00 0,00 3.327.403,52
37. ŽELJKO ŠIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 254.010,28 0,00 97.480,54 2.890.543,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3.242.034,76
38. MATO CRNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 842.358,40 0,00 2.291.146,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.133.504,48
39. PERO KOPREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 2.954.041,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.954.041,94
40. ANTONIO FILETIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1999 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 2.878.797,02 0,00 0,00 0,00 2.878.797,02
41. GORDANA MIHAJLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ŠAŠINOVEC 0,00 0,00 2.872.958,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872.958,02
42. SEAD REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 954.291,21 0,00 1.638.933,02 188.537,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.781.761,75
43. DUBRAVKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 4.949,63 2.700.544,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705.494,51
44. BOBAN KOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705.147,87 0,00 0,00 0,00 2.705.147,87
45. KRISTIJAN PETANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 39.556,22 2.589.185,38 0,00 0,00 0,00 2.628.741,60
46. TINO BRALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 2.083.160,36 484.605,52 0,00 0,00 2.567.765,88
47. FRANJO PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 1.596.188,68 0,00 456.640,20 427.227,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.056,33
48. TOMO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 2.448.182,67 0,00 0,00 -22,95 0,00 0,00 2.448.159,72
49. DUBRAVKO TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.310.948,44 -10.132,08 0,00 138.931,65 0,00 0,00 2.439.748,01
50. ALEN BARKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 15.144,68 2.193.945,67 217.752,67 0,00 0,00 2.426.843,02
51. ANTE PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 2.424.293,85 0,00 0,00 -33,84 0,00 0,00 2.424.260,01
52. RENATA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 1.503.336,46 783.196,00 0,00 97.988,92 0,00 0,00 2.384.521,38
53. IVAN HERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 LUČKO 1.755.928,26 0,00 72.508,49 480.023,18 0,00 34.177,17 0,00 0,00 2.342.637,10
54. ROKO RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 2.292.626,08 0,00 0,00 0,00 2.292.626,08
55. AZUR ALIČEHAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 2.241.587,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241.587,92
56. ZORA ANDRIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 1.690.433,93 0,00 529.158,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219.592,10
57. TOMISLAV ŠOLA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 2.060.853,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060.853,49
58. TONGO HAMED DOUMBIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 137.560,99 1.799.310,88 0,00 29.286,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966.158,81
59. ALAN GRECO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 GORANEC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.966.027,81 0,00 0,00 0,00 1.966.027,81
60. MARIO LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.396,21 1.904.115,11 0,00 0,00 0,00 1.963.511,32
61. JOSIP GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904.115,10 0,00 0,00 0,00 1.904.115,10
62. VELIMIR ČERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 731.255,02 375.396,90 383.564,82 377.246,76 0,00 17.058,30 0,00 0,00 1.884.521,80
63. LJUBICA MLINARIĆ-GAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871.600,60 0,00 0,00 0,00 1.871.600,60
64. ABDURAHIM ABDURAHIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 688.205,20 484.307,13 46.448,04 524.661,18 0,00 87.349,86 0,00 0,00 1.830.971,41
65. DANIEL CETINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817.881,90 0,00 0,00 0,00 1.817.881,90
66. ZVONIMIR HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 713.189,09 0,00 889.084,00 0,00 0,00 196.112,79 0,00 0,00 1.798.385,88
67. NIKOLA ANTONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 300.370,35 95.685,73 1.293.741,60 64.077,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.753.874,73
68. JOSIP ŠARKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.644.468,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.644.468,53
69. BRANKO KIRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.097.853,99 545.571,20 0,00 -959,19 0,00 0,00 1.642.466,00
70. ANKA ROSO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 1.590.513,78 -838,94 -92,48 2.170,87 0,00 43.197,04 0,00 0,00 1.634.950,27
71. TIN ŽUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1992 ZAGREB -1.845,49 -13.221,07 1.636.049,28 0,00 0,00 -24,67 0,00 0,00 1.620.958,05
72. MIROSLAV GAVRILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 84.751,87 0,00 1.514.045,80 0,00 0,00 1.598.797,67
73. REŠAT QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 58.969,66 0,00 1.011.439,83 519.810,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590.219,81
74. DENIS ĐUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553.260,82 0,00 0,00 0,00 1.553.260,82
75. ANTON KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 209,50 1.547.904,22 0,00 0,00 0,00 1.548.113,72
76. IVAN JANEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 323.624,34 0,00 392.761,24 -0,34 825.268,30 0,00 0,00 0,00 1.541.653,54
77. ANTO GRUBIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 929.978,69 0,00 541.089,95 17.922,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.488.990,69
78. RUŽICA ĐURAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 595.941,67 810.015,26 0,00 9.060,26 0,00 0,00 1.415.017,19
79. PERO ŽUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 701.677,93 0,00 704.630,87 0,00 0,00 -36,93 0,00 0,00 1.406.271,87
80. DUBRAVKO BIČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 443.618,05 961.190,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404.808,14
81. HUBERT MAMUZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.872,31 0,00 0,00 0,00 1.400.872,31
82. NIKOLA SULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 418.306,11 0,00 480.675,20 0,00 0,00 485.081,32 0,00 0,00 1.384.062,63
83. ŽARKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -45,31 0,00 0,00 1.338.665,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.338.619,84
84. IVKA RANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 247.857,26 0,00 122.324,58 964.354,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334.536,58
85. PETAR PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314.805,70 0,00 0,00 0,00 1.314.805,70
86. JOSIP VRBANEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 469.463,66 5.263,84 146.806,34 685.382,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306.916,09
87. DAMIR ZLOPAŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 309.648,57 91.435,34 13.215,14 890.597,92 0,00 789,83 0,00 0,00 1.305.686,80
88. JOSIP HANZEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 132.705,52 0,00 796.207,55 361.005,34 0,00 172,86 0,00 0,00 1.290.091,27
89. MARINKO SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289.343,60 0,00 0,00 0,00 1.289.343,60
90. RADOVAN CERJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ODRA 603.852,72 354.558,32 36.628,64 269.368,89 0,00 10.693,10 0,00 0,00 1.275.101,67
91. MARIO BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 53.624,70 0,00 576.828,19 639.789,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.242,14
92. DOMAGOJ ROBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 1.261.290,05 0,00 0,00 2.201,98 0,00 0,00 1.263.492,03
93. DAVOR STERMOLE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240.462,32 0,00 0,00 0,00 1.240.462,32
94. VESNICA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 88.526,88 0,00 623.841,40 526.449,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.817,73
95. IVAN LUGARIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.155,51 0,00 0,00 0,00 1.235.155,51
96. DRAŽEN BERDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 437.247,12 0,00 334.025,05 324.085,87 0,00 135.330,50 0,00 0,00 1.230.688,54
97. DANKO VUDRAG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 765.304,02 0,00 406.277,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.581,08
98. MILAN KRSTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 175.689,38 0,00 52.083,01 699.581,46 0,00 228.817,55 0,00 0,00 1.156.171,40
99. FRANJO GRŠETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ODRANSKI OBREŽ 586.566,25 0,00 53.534,70 503.662,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143.763,30
100. ZDRAVKO KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 0,00 0,00 1.041.576,01 0,00 0,00 94.704,10 0,00 0,00 1.136.280,11