OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
601. SANDA RABAR ISTARSKA,PULA 1972 PULA -821,77 0,00 11.797,58 78.929,59 0,00 0,00 0,00 0,00 89.905,40
602. MIRELA HAJDUK ISTARSKA,UMAG 1978 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 89.608,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.608,31
603. GRACIELA PANČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1951 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 89.492,46 0,00 0,00 0,00 0,00 89.492,46
604. ALEKSANDER GABERŠČEK ISTARSKA,PULA 1964 PULA -63,45 0,00 0,00 89.445,51 0,00 0,00 0,00 0,00 89.382,06
605. FLJORINA KOLGJERAJ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 0,00 89.319,24 0,00 0,00 0,00 0,00 89.319,24
606. ADNAN NESIMI ISTARSKA,PULA 1981 PULA 0,00 0,00 18.686,02 70.607,93 0,00 0,00 0,00 0,00 89.293,95
607. SAŠA RADETIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 89.161,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.161,31
608. PETAR FABRIS ISTARSKA,PAZIN 1944 PAZIN 0,00 0,00 0,00 88.940,75 0,00 0,00 0,00 0,00 88.940,75
609. VLADIMIR BLAŠKOVIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1946 PLOMIN LUKA 89.133,63 0,00 -699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.433,76
610. MAURIZIO GRBAC ISTARSKA,MARČANA 1969 KRNICA 0,00 0,00 0,00 88.402,31 0,00 0,00 0,00 0,00 88.402,31
611. METKA JURČIĆ ISTARSKA,PAZIN 1957 LOVRIN 23.298,10 0,00 15.738,42 49.348,25 0,00 0,00 0,00 0,00 88.384,77
612. VELJKO BRAVAR ISTARSKA,PAZIN 1952 PAZIN 0,00 0,00 0,00 88.384,33 0,00 0,00 0,00 0,00 88.384,33
613. SEAD MUJANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 88.252,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.252,58
614. JENS SEBASTIAN OPITZ ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1987 PLANEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.248,81 0,00 0,00 88.248,81
615. VELIMIR BARIŠIĆ ISTARSKA,POREČ 1962 MIHELIĆI 0,00 0,00 -0,23 88.230,36 0,00 0,00 0,00 0,00 88.230,13
616. ZDENKO MIŠKULIN ISTARSKA,FAŽANA 1957 FAŽANA 0,00 0,00 -300,55 88.416,88 0,00 0,00 0,00 0,00 88.116,33
617. DENIS DRNDIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 17.450,70 0,00 0,00 70.529,46 0,00 0,00 0,00 0,00 87.980,16
618. SUANITA MIŠČEVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1982 ROVINJ 6.749,42 0,00 -12,35 81.166,37 0,00 0,00 0,00 0,00 87.903,44
619. SUZANA DOBLANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA -3,66 0,00 1.683,98 86.219,61 0,00 0,00 0,00 0,00 87.899,93
620. FRANKO BOBIĆ ISTARSKA,BUZET 1959 POČEKAJI 0,00 0,00 0,00 87.880,62 0,00 0,00 0,00 0,00 87.880,62
621. MARGITA KARLIĆ IVANDIĆ ISTARSKA,PAZIN 1973 PAZIN 0,00 0,00 0,00 87.872,29 0,00 0,00 0,00 0,00 87.872,29
622. BRANKO STOJANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1953 PULA 1.561,12 0,00 12.201,04 73.695,13 0,00 0,00 0,00 0,00 87.457,29
623. DRAŽEN ILIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 2.479,49 0,00 13.037,25 39.424,91 0,00 32.490,00 0,00 0,00 87.431,65
624. AVARELA DURMIŠEVIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 0,00 0,00 0,00 87.071,46 0,00 0,00 0,00 0,00 87.071,46
625. ROBERTO STARČIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA -163,14 0,00 0,00 87.001,99 0,00 0,00 0,00 0,00 86.838,85
626. KLAUDIO SUDOLIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 MATERADA - MATTERADA 0,00 0,00 0,00 86.783,31 0,00 0,00 0,00 0,00 86.783,31
627. RENE ŠIMETIĆ ISTARSKA,POREČ 1982 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 86.780,03 0,00 0,00 86.779,98
628. MARINA KAPELOTO ISTARSKA,KAROJBA 1958 NOVAKI MOTOVUNSKI 0,00 0,00 0,00 86.635,31 0,00 0,00 0,00 0,00 86.635,31
629. MARCO DRIGO ISTARSKA,LIŽNJAN 1984 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 86.221,64 0,00 0,00 0,00 0,00 86.221,64
630. SLAVKO RUBA ISTARSKA,MARČANA 1954 KUJIĆI 0,00 0,00 14.576,39 71.344,79 0,00 0,00 0,00 0,00 85.921,18
631. ADRIANO BALANZIN ISTARSKA,UMAG 1962 ČEPLJANI - CEPPIANI 0,00 0,00 85.916,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.916,02
632. MARICA KOS ISTARSKA,LABIN 1956 LABIN 0,00 0,00 0,00 85.908,22 0,00 0,00 0,00 0,00 85.908,22
633. ORHAN ZEKA ISTARSKA,POREČ 1962 GRAZ 53.649,58 0,00 -84,40 32.325,10 0,00 0,00 0,00 0,00 85.890,28
634. MATTIA VIDONIŠ ISTARSKA,UMAG 1992 SAVUDRIJA - SALVORE 6.722,85 0,00 48.446,69 30.668,13 0,00 0,00 0,00 0,00 85.837,67
635. BOŠKO MAKOVAC ISTARSKA,GROŽNJAN 1960 MAKOVCI - MACOVZI 0,00 0,00 0,00 85.747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 85.747,12
636. LJILJANA KALUĐEROVIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA -2,76 0,00 14.704,92 70.995,92 0,00 0,00 0,00 0,00 85.698,08
637. DAMIR TONČINIĆ ISTARSKA,LUPOGLAV 1963 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 85.601,27 0,00 0,00 0,00 0,00 85.601,27
638. MIRKO MILOVAN ISTARSKA,PULA 1944 PULA 0,00 0,00 0,00 85.426,78 0,00 0,00 0,00 0,00 85.426,78
639. LIDIJA MUSTIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1961 VALBANDON 0,00 0,00 -2.674,62 88.052,61 0,00 0,00 0,00 0,00 85.377,99
640. ENIO PAŠALIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 85.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 85.289,34
641. ĐANI CELIJA ISTARSKA,PULA 1977 PULA 1.087,00 0,00 8.813,62 75.004,19 0,00 0,00 0,00 0,00 84.904,81
642. MILAN BURŠIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1956 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 84.692,50 0,00 0,00 0,00 0,00 84.692,50
643. LUKA TOMIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 0,00 0,00 0,00 84.503,30 0,00 0,00 0,00 0,00 84.503,30
644. SNJEŽANA KARAN ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ 22.271,41 0,00 7.389,37 54.833,76 0,00 0,00 0,00 0,00 84.494,54
645. KATARINA PARONIĆ RAJKOVIĆ ISTARSKA,RAŠA 1989 BRGOD 24.723,27 0,00 0,00 59.680,74 0,00 0,00 0,00 0,00 84.404,01
646. SINIŠA KANEŠIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.306,34 0,00 0,00 84.306,34
647. ANGELINA ILOVSKA ISTARSKA,PULA 1943 PULA 42.373,82 0,00 41.883,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.256,87
648. SUSAN ANN FAZLIĆ ISTARSKA,UMAG 1976 MURINE - MORNO 0,00 0,00 53.521,06 30.615,55 0,00 0,00 0,00 0,00 84.136,61
649. TATJANA KOŠARA ISTARSKA,MARČANA 1967 MARČANA 13.846,26 0,00 -1.704,28 71.950,26 0,00 0,00 0,00 0,00 84.092,24
650. IBRAIM HADŽI ISTARSKA,LABIN 1958 PRESIKA 0,00 0,00 0,00 83.960,83 0,00 0,00 0,00 0,00 83.960,83
651. SILVANA KOMLJENOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 28.419,80 0,00 8.333,82 47.085,81 0,00 0,00 0,00 0,00 83.839,43
652. ŽELJKO MARJANOVIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1963 VRHJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.778,81 0,00 0,00 83.778,81
653. VESELKO BERGER ISTARSKA,MOTOVUN 1964 KALDIR 0,00 0,00 0,00 83.604,37 0,00 0,00 0,00 0,00 83.604,37
654. SERĐO KOŽLJAN ISTARSKA,PULA 1946 PULA 15.578,26 0,00 7,23 67.454,67 0,00 0,00 0,00 0,00 83.040,16
655. NENAD BRŠČIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1968 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 82.689,67 0,00 0,00 0,00 0,00 82.689,67
656. NEBOJŠA PAVLOVIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1955 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 82.684,20 0,00 0,00 0,00 0,00 82.684,20
657. SILVANA ŠAĆIRI ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 82.480,94 0,00 0,00 0,00 0,00 82.480,94
658. ŽANIN PALAŠKOV ISTARSKA,LABIN 1976 PRESIKA -0,09 0,00 -55,83 82.487,11 0,00 0,00 0,00 0,00 82.431,19
659. IVAN VOŠTEN ISTARSKA,FAŽANA 1985 VALBANDON 1.688,68 0,00 -176,43 67.360,05 0,00 13.386,64 0,00 0,00 82.258,94
660. DEAN BILIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1966 REŽANCI 0,00 0,00 9.904,09 72.295,33 0,00 0,00 0,00 0,00 82.199,42
661. DARVIN ŠETIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ 2.458,22 0,00 0,00 79.488,81 0,00 0,00 0,00 0,00 81.947,03
662. EMANUELA VLAČIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1979 NEDEŠĆINA 0,00 0,00 0,00 81.378,44 0,00 0,00 0,00 0,00 81.378,44
663. RATKO ŠIROL ISTARSKA,PIČAN 1956 PIĆAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.184,40 0,00 0,00 81.184,40
664. NAGIB HAMZAI ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 3.088,27 0,00 0,00 78.029,86 0,00 0,00 0,00 0,00 81.118,13
665. DŽAVIT BAJRAMI ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 -685,92 80.720,65 0,00 1.074,00 0,00 0,00 81.108,73
666. LIDIJA PERIŠA ISTARSKA,MEDULIN 1963 MEDULIN 0,00 0,00 66.758,00 3.195,84 0,00 11.139,15 0,00 0,00 81.092,99
667. DEAN NEFAT ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 -228,24 81.313,53 0,00 0,00 0,00 0,00 81.085,29
668. ERNEST MILETIĆ ISTARSKA,LABIN 1975 LABIN -882,49 0,00 27.164,32 54.597,85 0,00 0,00 0,00 0,00 80.879,68
669. RADMILA KIŠBERI ISTARSKA,POREČ 1959 POREČ - PARENZO 65.520,83 -127,94 9.407,30 5.734,04 0,00 0,00 0,00 0,00 80.534,23
670. LEONARDO LUCA CHIAPPELLI ISTARSKA,FAŽANA 1955 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 80.368,39 0,00 0,00 0,00 0,00 80.368,39
671. ŽELJKO PAVRLIŠEK ISTARSKA,BRTONIGLA 1960 KARIGADOR - CARIGADOR 4.313,25 0,00 2.667,77 73.291,25 0,00 0,00 0,00 0,00 80.272,27
672. MANUEL BUČIĆ ISTARSKA,LABIN 1972 LABIN 9.789,41 0,00 23.932,93 46.545,33 0,00 0,00 0,00 0,00 80.267,67
673. AMBROZ KRISTAJ ISTARSKA,MEDULIN 1960 MEDULIN -28.946,41 0,00 33.121,35 75.665,46 0,00 0,00 0,00 0,00 79.840,40
674. TIHOMIR KRVAR ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 59.351,29 7.670,44 12.511,23 0,00 0,00 79.532,96
675. ALDO KNAPIĆ ISTARSKA,LABIN 1959 LABIN 0,00 0,00 -1.309,88 80.749,40 0,00 0,00 0,00 0,00 79.439,52
676. BRANKO MIRKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 7.803,35 71.624,80 0,00 0,00 0,00 0,00 79.428,15
677. GORDANA BAKŠA ISTARSKA,PULA 1977 PULA 4.385,52 0,00 -1.495,57 76.413,43 0,00 0,00 0,00 0,00 79.303,38
678. IVICA DEMARKI ISTARSKA,POREČ 1974 MUGEBA - MONGHEBBO 0,00 0,00 30.516,63 48.420,17 0,00 0,00 0,00 0,00 78.936,80
679. DAMIR BAŠANIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 993,77 0,00 4.820,16 73.080,89 0,00 0,00 0,00 0,00 78.894,82
680. IVANKA MILJAK ISTARSKA,MARČANA 1956 LOBORIKA 0,00 0,00 -681,44 79.575,15 0,00 0,00 0,00 0,00 78.893,71
681. SEDIKA NESIMI ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 0,00 79.507,36 0,00 -782,46 0,00 0,00 78.724,90
682. GORAN MAŠOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 78.717,82 0,00 0,00 0,00 78.717,82
683. JADRAN BOŽINOVSKI ISTARSKA,PULA 1966 PULA 27.452,94 0,00 1,81 50.964,74 0,00 0,00 0,00 0,00 78.419,49
684. BORIVOJE ĐORIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 12.287,63 0,00 11.562,55 54.208,53 0,00 0,00 0,00 0,00 78.058,71
685. MARIJA BANKO ISTARSKA,POREČ 1987 KOSINOŽIĆI -0,10 0,00 15.072,21 62.922,05 0,00 0,00 0,00 0,00 77.994,16
686. VEDRAN TRGOVČIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 0,00 77.972,07 0,00 0,00 0,00 0,00 77.972,07
687. SNJEŽANA SELAK ISTARSKA,PULA 1981 PULA 0,00 0,00 0,00 77.946,83 0,00 0,00 0,00 0,00 77.946,83
688. ROBERT MANDIĆ ISTARSKA,POREČ 1965 VARVARI 12.376,00 0,00 13.476,54 52.033,69 0,00 0,00 0,00 0,00 77.886,23
689. ROSA RAJKO ISTARSKA,TINJAN 1952 KRINGA 31.718,02 0,00 0,00 46.014,15 0,00 0,00 0,00 0,00 77.732,17
690. RAUL POKRAJAC ISTARSKA,ROVINJ 1978 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 256,41 77.135,16 0,00 0,00 0,00 0,00 77.391,57
691. ALEKSANDAR UDOVIČIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 26.340,68 0,00 7.359,70 43.667,70 0,00 0,00 0,00 0,00 77.368,08
692. VANJA BERC ISTARSKA,PULA 1973 PULA -52.686,45 0,00 361,92 129.688,63 0,00 0,00 0,00 0,00 77.364,10
693. VERNER PETROVIĆ ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 77.313,01 0,00 0,00 0,00 0,00 77.313,01
694. MARIJAN KRIVIČIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 0,00 77.288,08 0,00 0,00 0,00 0,00 77.288,08
695. EMINA ĆATIĆ ISTARSKA,UMAG 1977 ČEPLJANI - CEPPIANI 0,00 0,00 0,00 77.060,27 0,00 0,00 0,00 0,00 77.060,27
696. DALIBOR FILIMONOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1976 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 76.904,31 0,00 0,00 0,00 0,00 76.904,31
697. ALDINO CAPELETO ISTARSKA,PULA 1946 PULA 0,00 0,00 0,00 76.826,44 0,00 0,00 0,00 0,00 76.826,44
698. MENES JAHOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1957 ČERVAR-PORAT 446,23 0,00 3.010,57 73.324,71 0,00 0,00 0,00 0,00 76.781,51
699. MLADENKO NIKIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 76.751,93 0,00 0,00 0,00 0,00 76.751,93
700. VINKO VOLAREVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1951 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 76.364,33 0,00 0,00 0,00 0,00 76.364,33