OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
601. GORAN MAŠOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 81.707,10 0,00 0,00 0,00 81.707,10
602. MARIJAN KRIVIČIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 0,00 81.221,95 0,00 0,00 0,00 0,00 81.221,95
603. RATKO ŠIROL ISTARSKA,PIČAN 1956 PIĆAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.184,40 0,00 0,00 81.184,40
604. DŽAVIT BAJRAMI ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 -685,92 80.720,65 0,00 1.074,00 0,00 0,00 81.108,73
605. ROMANINO BALANZIN ISTARSKA,UMAG 1967 JURICANI - GIURIZZANI 32.123,16 0,00 3.821,39 45.156,30 0,00 0,00 0,00 0,00 81.100,85
606. LIDIJA PERIŠA ISTARSKA,MEDULIN 1963 MEDULIN 0,00 0,00 66.758,00 3.195,84 0,00 11.139,15 0,00 0,00 81.092,99
607. DALIBOR FILIMONOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1976 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 80.614,73 0,00 0,00 0,00 0,00 80.614,73
608. EMANUEL ŠESTAN ISTARSKA,BALE 1981 BALE 26.309,42 0,00 19.290,51 34.888,71 0,00 0,00 0,00 0,00 80.488,64
609. MLADENKO NIKIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 80.314,60 0,00 0,00 0,00 0,00 80.314,60
610. ŽELJKO PAVRLIŠEK ISTARSKA,BRTONIGLA 1960 KARIGADOR - CARIGADOR 4.313,25 0,00 2.667,77 73.291,25 0,00 0,00 0,00 0,00 80.272,27
611. BRANKO LADAVAC ISTARSKA,PAZIN 1969 LOVRIN 0,00 0,00 1.736,33 78.444,82 0,00 0,00 0,00 0,00 80.181,15
612. DUŠAN MLADENOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1964 POREČ - PARENZO 28.646,16 0,00 2.817,98 48.712,98 0,00 0,00 0,00 0,00 80.177,12
613. DEJAN TOMIĆ ISTARSKA,LABIN 1963 RABAC 0,00 0,00 0,00 80.176,88 0,00 0,00 0,00 0,00 80.176,88
614. VESNA STIJEPOVIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1960 RAČJA VAS 0,00 0,00 0,00 80.116,95 0,00 0,00 0,00 0,00 80.116,95
615. ROY DANIEL CORRIGAN ISTARSKA,TAR VABRIGA 1955 TAR 0,00 0,00 0,00 79.610,81 0,00 0,00 0,00 0,00 79.610,81
616. ADNAN NESIMI ISTARSKA,PULA 1981 PULA 0,00 0,00 17.323,05 62.244,22 0,00 0,00 0,00 0,00 79.567,27
617. GENNADIY OBLEKOV ISTARSKA,MEDULIN 1950 NADIM 0,00 0,00 0,00 79.510,89 0,00 0,00 0,00 0,00 79.510,89
618. KRISTINA ĆOSIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 6.854,47 72.565,73 0,00 0,00 0,00 0,00 79.420,20
619. DUŠKO PRICA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 68.038,08 0,00 3.206,89 12.340,84 0,00 -4.224,48 0,00 0,00 79.361,33
620. GORDANA BAKŠA ISTARSKA,PULA 1977 PULA 4.385,52 0,00 -1.495,57 76.413,43 0,00 0,00 0,00 0,00 79.303,38
621. NEBOJŠA DRAGIČEVIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 0,00 78.896,88 0,00 0,00 0,00 0,00 78.896,88
622. RANKO BARAĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1988 ROŠINI 0,00 0,00 78.791,17 0,00 0,00 -10,22 0,00 0,00 78.780,95
623. DENIS IVANČIĆ ISTARSKA,PULA 1953 PULA 0,00 0,00 19.821,82 58.576,54 0,00 0,00 0,00 0,00 78.398,36
624. KLAUDIO KOSINOŽIĆ ISTARSKA,POREČ 1962 POREČ - PARENZO 7.411,46 0,00 834,58 70.133,39 0,00 0,00 0,00 0,00 78.379,43
625. PERO RAJIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1982 MUNTIĆ 7.245,99 0,00 42.551,80 28.323,60 0,00 0,00 0,00 0,00 78.121,39
626. BORIVOJE ĐORIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 12.287,63 0,00 11.562,55 54.208,53 0,00 0,00 0,00 0,00 78.058,71
627. NAGIB HAMZAI ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 78.029,86 0,00 0,00 0,00 0,00 78.029,86
628. ZDENKA ZLATIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1966 PRAPOĆE 0,00 0,00 0,00 77.987,90 0,00 0,00 0,00 0,00 77.987,90
629. IBRAIM HADŽI ISTARSKA,LABIN 1958 PRESIKA 0,00 0,00 0,00 77.920,73 0,00 0,00 0,00 0,00 77.920,73
630. MILAN DOKL ISTARSKA,RAŠA 1954 LENART V SLOV.GORICAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.729,96 0,00 0,00 77.729,96
631. VIOLETA POPOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1963 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 77.585,42 0,00 0,00 0,00 0,00 77.585,42
632. JADRAN BOŽINOVSKI ISTARSKA,PULA 1966 PULA 27.452,94 0,00 1,81 49.608,53 0,00 0,00 0,00 0,00 77.063,28
633. SUZANA TIDIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1976 ZORIČIĆI -1.831,71 0,00 2.036,65 76.701,25 0,00 0,00 0,00 0,00 76.906,19
634. AVARELA DURMIŠEVIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 0,00 0,00 0,00 76.798,84 0,00 0,00 0,00 0,00 76.798,84
635. IRENA GAMBAR ISTARSKA,POREČ 1975 MUŠALEŽ 31.270,86 0,00 21.288,16 22.105,36 0,00 1.706,25 0,00 0,00 76.370,63
636. LINO JAKAC ISTARSKA,BUZET 1946 ŠTRPED 0,00 0,00 0,00 75.976,81 0,00 0,00 0,00 0,00 75.976,81
637. DUŠAN HAJDUKOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1965 BANJOLE 10.506,41 0,00 5.580,63 59.886,55 0,00 0,00 0,00 0,00 75.973,59
638. VALTER GARGER ISTARSKA,LABIN 1968 LABIN 0,00 0,00 0,00 75.949,12 0,00 0,00 0,00 0,00 75.949,12
639. ANTON DUŠAJ ISTARSKA,VRSAR 1951 VRSAR 0,00 0,00 76.004,46 -230,28 0,00 0,00 0,00 0,00 75.774,18
640. FRANKO MAGLICA ISTARSKA,UMAG 1966 MURINE - MORNO 0,00 0,00 634,77 74.883,30 0,00 0,00 0,00 0,00 75.518,07
641. DRAGAN DUŠANIĆ ISTARSKA,LABIN 1968 TRAUN 0,00 0,00 0,00 75.515,05 0,00 0,00 0,00 0,00 75.515,05
642. DEAN NEFAT ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 -228,24 75.367,94 0,00 0,00 0,00 0,00 75.139,70
643. ŽELJKO MARONIĆ ISTARSKA,PAZIN 1955 PAZIN 0,00 0,00 0,00 75.074,96 0,00 0,00 0,00 0,00 75.074,96
644. DUŠAN BREČEVIĆ ISTARSKA,BRTONIGLA 1958 KARIGADOR - CARIGADOR 0,00 0,00 0,00 74.921,36 0,00 42,90 0,00 0,00 74.964,26
645. PATRIŠA KRPIĆ ISTARSKA,LABIN 1973 LABIN 0,00 0,00 8.109,67 59.421,75 0,00 7.228,31 0,00 0,00 74.759,73
646. IVAN BULIĆ ISTARSKA,PULA 1951 PULA 0,00 0,00 0,00 74.725,74 0,00 0,00 0,00 0,00 74.725,74
647. TRIANA RABAR ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 74.720,72 0,00 0,00 0,00 0,00 74.720,72
648. ALEKSANDRA KUKUČKA ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 74.663,37 0,00 0,00 0,00 0,00 74.663,37
649. RENATO CELOTTO ISTARSKA,NOVIGRAD 1967 MARCON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.559,87 0,00 0,00 74.559,87
650. ZVONKO ĐURIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 74.156,11 0,00 0,00 0,00 0,00 74.156,11
651. MIRELA KLEČIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 2.059,93 0,00 27.638,11 43.851,01 0,00 331,33 0,00 0,00 73.880,38
652. LORENZO ANANIA ISTARSKA,LIŽNJAN 1958 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 73.618,20 0,00 0,00 0,00 0,00 73.618,20
653. DANILO BRAJKOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1997 MEDULIN 0,00 0,00 36.722,35 0,00 0,00 36.866,50 0,00 0,00 73.588,85
654. RINO ZAHARIJA ISTARSKA,ŽMINJ 1963 PRKAČINI 26.618,78 0,00 0,00 46.840,56 0,00 0,00 0,00 0,00 73.459,34
655. ŽELJKO MAZIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1953 NOVIGRAD - CITTANOVA 0,00 0,00 0,00 73.372,60 0,00 0,00 0,00 0,00 73.372,60
656. BRANKO STOJANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1953 PULA -538,88 0,00 2.500,00 71.410,81 0,00 0,00 0,00 0,00 73.371,93
657. ERNEST MILETIĆ ISTARSKA,LABIN 1975 LABIN -882,49 0,00 28.457,47 45.682,97 0,00 0,00 0,00 0,00 73.257,95
658. ROBERT HENDRIK VAN OLFFEN ISTARSKA,TAR VABRIGA 1971 VABRIGA 0,00 0,00 50.230,31 23.016,53 0,00 0,00 0,00 0,00 73.246,84
659. MIRKO MILOVAN ISTARSKA,PULA 1944 PULA 0,00 0,00 0,00 73.219,14 0,00 0,00 0,00 0,00 73.219,14
660. ROBERT BLAŠKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 73.172,74 0,00 0,00 0,00 0,00 73.172,74
661. SEMKA MATIĆ ISTARSKA,PAZIN 1976 PAZIN 0,00 0,00 3.787,36 69.083,68 0,00 0,00 0,00 0,00 72.871,04
662. VLADIMIR KORZHENEVICH ISTARSKA,UMAG 1972 MOSKVA 0,00 0,00 0,00 72.068,76 0,00 0,00 0,00 0,00 72.068,76
663. BRANKA ĐORĐIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1965 KRŠAN 0,00 0,00 13.910,59 58.113,85 0,00 0,00 0,00 0,00 72.024,44
664. MIROSLAV LIPOVAC ISTARSKA,PULA 1962 AACHEN 0,00 0,00 0,00 0,00 70.457,52 1.525,64 0,00 0,00 71.983,16
665. VANJA ANDRIOLLO ISTARSKA,PULA 1939 PULA 0,00 0,00 71.946,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.946,12
666. DRAGICA VRDOLJAK ISTARSKA,VODNJAN 1966 VODNJAN 0,00 0,00 13.259,77 58.493,13 0,00 0,00 0,00 0,00 71.752,90
667. ISMETA PREDEN ISTARSKA,PULA 1971 PULA 14.612,95 0,00 -2.399,64 59.446,74 0,00 0,00 0,00 0,00 71.660,05
668. ANA BRLJAFA JUKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1988 PULA 0,00 0,00 0,00 71.589,59 0,00 0,00 0,00 0,00 71.589,59
669. MARIJA BANKO ISTARSKA,POREČ 1987 KOSINOŽIĆI -0,10 0,00 10.187,50 61.383,48 0,00 0,00 0,00 0,00 71.570,88
670. KORALJKA DESPOT ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 -2.475,15 73.803,39 0,00 0,00 0,00 0,00 71.328,24
671. MENES JAHOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1957 ČERVAR-PORAT 0,00 0,00 2.906,09 68.057,09 0,00 0,00 0,00 0,00 70.963,18
672. TOMISLAV VEDO ISTARSKA,UMAG 1980 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -3.006,69 73.823,47 0,00 0,00 0,00 0,00 70.816,78
673. SENADA VIZINTIN ISTARSKA,TAR VABRIGA 1973 TAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.745,59 0,00 0,00 70.745,59
674. WERNER OBERMULLER ISTARSKA,RAŠA 1957 LINZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.722,07 0,00 0,00 70.722,07
675. LEKO PRENKA ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 70.554,77 0,00 0,00 0,00 0,00 70.554,77
676. IVAN KRIŽAN ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.516,06 0,00 0,00 70.516,06
677. IVAN GOVIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 0,00 0,00 0,00 70.489,66 0,00 0,00 0,00 0,00 70.489,66
678. MIRKO JURIČIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1973 ROVINJ - ROVIGNO 79.758,24 0,00 -9.151,93 -389,26 0,00 0,00 0,00 0,00 70.217,05
679. RADMILA KIŠBERI ISTARSKA,POREČ 1959 POREČ - PARENZO 57.176,58 -127,94 9.822,70 3.323,57 0,00 0,00 0,00 0,00 70.194,91
680. GORDAN GRUBIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1969 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 -626,24 70.758,35 0,00 0,00 0,00 0,00 70.132,11
681. VANJA BERC ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 442,29 69.412,40 0,00 0,00 0,00 0,00 69.854,69
682. ALEKSANDAR DELIĆ ISTARSKA,PULA 1984 PULA 0,00 0,00 0,00 69.668,68 0,00 0,00 0,00 0,00 69.668,68
683. SLAVICA GERMIN ISTARSKA,KRŠAN 1949 STEPČIĆI 0,00 0,00 0,00 69.571,47 0,00 0,00 0,00 0,00 69.571,47
684. ATILIO ŠEGOTA ISTARSKA,MARČANA 1960 KRNICA 35,41 0,00 0,00 69.527,31 0,00 0,00 0,00 0,00 69.562,72
685. LIVIJANO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,UMAG 1963 VALICA - VALIZZA 0,00 0,00 32.618,18 36.472,35 0,00 0,00 0,00 0,00 69.090,53
686. LEOPOLD BOŠNJAKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 68.996,48 0,00 0,00 0,00 0,00 68.996,48
687. ZDENKO MIŠKULIN ISTARSKA,FAŽANA 1957 FAŽANA 0,00 0,00 -300,55 69.274,71 0,00 0,00 0,00 0,00 68.974,16
688. LJUDMILA BOKOVA ISTARSKA,FAŽANA 1951 VALBANDON 0,00 0,00 0,00 68.846,98 0,00 0,00 0,00 0,00 68.846,98
689. DANIJEL ŽIKOVIĆ ISTARSKA,VRSAR 1980 VRSAR 0,00 0,00 0,00 68.825,14 0,00 0,00 0,00 0,00 68.825,14
690. NENAD CIZMIC ISTARSKA,POREČ 1990 ROMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.822,22 0,00 0,00 68.822,22
691. MANUELA KRAKAR AHMEDOVIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 0,00 0,00 -606,77 69.428,91 0,00 0,00 0,00 0,00 68.822,14
692. MILIVOJ TRANDAFILOVIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1952 LABINCI 0,00 0,00 2.320,07 66.391,40 0,00 0,00 0,00 0,00 68.711,47
693. CARL JOHAN ANDREAS LUKIC ISTARSKA,POREČ 1983 JONKOPING 0,00 0,00 0,00 68.637,09 0,00 0,00 0,00 0,00 68.637,09
694. BENEDIKT JOSEPH HUBERTUS MARIA GRAF BEISSEL VON GYMNICH ISTARSKA,VRSAR 1960 BERLIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.501,13 0,00 0,00 68.501,13
695. SEBASTIJAN JOO ISTARSKA,PULA 1976 PULA 3.552,30 0,00 22.168,44 42.616,37 0,00 0,00 0,00 0,00 68.337,11
696. MIRANDA JEROMELA ISTARSKA,ROVINJ 1956 ROVINJSKO SELO 4.465,58 0,00 3.433,70 60.289,32 0,00 0,00 0,00 0,00 68.188,60
697. TOMISLAV HRANJ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1988 LABINCI 0,00 0,00 6.951,95 61.184,49 0,00 0,00 0,00 0,00 68.136,44
698. ALEKSANDR GLUSHKO ISTARSKA,PULA 1943 MOSKOVSKA OBLAST 0,00 0,00 0,00 67.762,15 0,00 0,00 0,00 0,00 67.762,15
699. ALBERT HUGO HESSE ISTARSKA,PULA 1967 WENDEN 0,00 0,00 0,00 67.762,15 0,00 0,00 0,00 0,00 67.762,15
700. NEIL HAMILTON PEARCE ISTARSKA,UMAG 1965 HONG KONG 0,00 0,00 0,00 67.762,15 0,00 0,00 0,00 0,00 67.762,15