OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. ALBINO JURMAN ISTARSKA,UMAG 1938 UMAG - UMAGO 953.009,98 0,00 27.036.117,28 26.686.159,86 0,00 0,00 0,00 0,00 54.675.287,12
2. ASJA PIPLOVIĆ ISTARSKA,BUJE 1956 BUJE - BUIE 5.470.394,30 3.571.343,75 24,20 321.953,55 0,00 0,00 0,00 0,00 9.363.715,80
3. SADIK ĆORDIĆ ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 2.352.096,57 5.910.077,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.262.174,54
4. ROMINA HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 7.816.759,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.816.759,50
5. MIJO JURIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 2.010.465,75 0,00 3.393.042,22 980.167,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.383.675,35
6. SRĐAN ČERVAR ISTARSKA,NOVIGRAD 1954 BUŽINIJA - BUSINIA 392.030,49 0,00 2.887.191,34 2.929.523,17 0,00 -21,79 0,00 0,00 6.208.723,21
7. ZVONKO BRKLJAČIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PRAG 5.381.068,13 0,00 33.473,58 0,00 0,00 314,60 0,00 0,00 5.414.856,31
8. FAHTIJE HAXHIJAJ ISTARSKA,UMAG 1980 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 4.886.833,39 10.938,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4.897.772,22
9. SEFEDIN BILALI ISTARSKA,POREČ 1939 POREČ - PARENZO 511.384,31 1.163.559,39 618.435,86 2.042.811,49 0,00 346.411,40 0,00 0,00 4.682.602,45
10. SREĆKO RADELIĆ ISTARSKA,UMAG 1964 UMAG - UMAGO 3.701.300,02 957.585,86 2.821,26 18.077,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679.784,93
11. MARIN SORGO ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 3.945.448,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.945.448,29
12. PJETER JAKUPI ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ 610.762,35 24.447,72 54.787,82 1.673.963,05 0,00 188.076,76 0,00 0,00 2.552.037,70
13. FRANKO COTIĆ ISTARSKA,OPRTALJ 1966 GRADINJE - GRADIGNE 1.948.278,23 2.026,41 27.276,70 262.484,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.065,49
14. NAMIK HASIPI ISTARSKA,POREČ 1948 POREČ - PARENZO 127.553,15 0,00 304.831,29 1.669.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101.837,44
15. STANKO MOŠNJA ISTARSKA,ROVINJ 1968 ROVINJ 1.176.152,04 0,00 159.591,87 695.022,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.765,99
16. MILAN ŠPEHAR ISTARSKA,ROVINJ 1951 ROVINJ 755.140,50 0,00 387.389,70 671.459,95 189,98 0,00 0,00 0,00 1.814.180,13
17. ALMA OMIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 825.397,19 0,00 756.962,13 128.588,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.948,24
18. VINICIO CAVENAGO ISTARSKA,RAŠA 1953 KOROMAČNO 515.021,00 1.912,82 435.238,82 755.914,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708.087,12
19. STIPO MARIČIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 1.389.856,41 0,00 0,00 7.809,35 0,00 73.116,28 0,00 0,00 1.470.782,04
20. MARINO ŠTIFANIĆ ISTARSKA,PAZIN 1956 PAZIN 636.915,24 331.002,77 0,00 405.990,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373.908,44
21. ZLATKO KOMIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 856.307,16 446.462,42 8.602,28 44.649,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.021,20
22. DALIMIR ČEHIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1950 ROVINJ 239.964,35 0,00 309.806,61 727.555,93 0,00 77.955,76 0,00 0,00 1.355.282,65
23. ANTO ANDRIJANIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 POREČ - PARENZO 1.317.087,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.087,44
24. BERISLAV BLAŽEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1964 MEDULIN 1.293.343,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293.343,91
25. MIRSAD ADEMOVIĆ ISTARSKA,PULA 1963 NEW YORK, BROOKLYN 0,00 0,00 1.200.527,27 0,00 0,00 19.812,31 0,00 0,00 1.220.339,58
26. IVAN DEKLIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1951 MARKOVAC 747.406,86 0,00 215.414,74 231.465,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.287,03
27. ALEKSANDRA KORLEVIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1981 DIKLIĆI 324.304,70 0,00 392.946,23 446.435,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.686,02
28. PETAR RIBARIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1956 NOVIGRAD - CITTANOVA 309.404,96 0,00 377.104,61 468.541,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.051,08
29. MARIJA VITASOVIĆ ISTARSKA,PULA 1941 PULA 651.532,95 396.295,39 1.913,62 87.998,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.740,89
30. SILVA ZUPIČIĆ ISTARSKA,LABIN 1953 LABIN 196.013,60 0,00 354.407,59 556.857,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.278,85
31. YMRLI BILALI ISTARSKA,POREČ 1936 POREČ - PARENZO 132.414,60 0,00 10.160,42 909.448,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.023,78
32. HAMDO MEĐIĆ ISTARSKA,UMAG 1933 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 919.614,75 0,00 0,00 17.667,94 0,00 0,00 937.282,69
33. MENSUR UZEIRI ISTARSKA,FAŽANA 1940 FAŽANA 193.820,41 0,00 583.089,93 114.105,29 0,00 0,00 0,00 0,00 891.015,63
34. FRANKO ČERNJUL ISTARSKA,MEDULIN 1951 VINKURAN 307.718,70 0,00 521.489,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.208,22
35. MUHAMEDALI MAKSUTI ISTARSKA,POREČ 1979 DRAČEVAC - MONSPINOSO 658.123,04 42.002,32 13.979,77 102.231,53 0,00 0,00 0,00 0,00 816.336,66
36. ADEM MURTEZAJ ISTARSKA,BUJE 1947 BUJE - BUIE -974,45 0,00 692.030,55 118.012,28 0,00 0,00 0,00 0,00 809.068,38
37. IVAN KOVAČ ISTARSKA,POREČ 1952 RADOŠI KOD ŽBANDAJA 235.457,43 0,00 80.068,21 482.062,31 0,00 129,54 0,00 0,00 797.717,49
38. SLAVKO RUBIL ISTARSKA,BALE 1969 BALE 78.877,12 0,00 47.305,11 661.466,22 0,00 0,00 0,00 0,00 787.648,45
39. FRANC FRANKO ISTARSKA,ROVINJ 1958 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 766.741,17 0,00 0,00 0,00 0,00 766.741,17
40. ISKRA BJELANOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1959 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 752.204,62 0,00 0,00 0,00 0,00 752.204,62
41. DAVID VEGGIAN ISTARSKA,ROVINJ 1973 ROVINJ 4.355,29 0,00 14.775,76 727.894,88 0,00 0,00 0,00 0,00 747.025,93
42. MIRSADA BADNJEVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1961 ROVINJ 0,00 0,00 739.765,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.765,81
43. GORDAN DOBROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJSKO SELO 220.645,05 0,00 518.811,72 -133,85 0,00 0,00 0,00 0,00 739.322,92
44. RENATO ŽAGRIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1957 ŽMINJ 86.347,01 0,00 42.896,31 609.127,03 0,00 0,00 0,00 0,00 738.370,35
45. OBRAD JOVANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 0,00 0,00 6.947,52 729.541,88 0,00 0,00 0,00 0,00 736.489,40
46. RINO OSSICH ISTARSKA,UMAG 1952 BAŠANIJA - BASSANIA 70.174,55 0,00 21.303,29 638.768,77 0,00 0,00 0,00 0,00 730.246,61
47. TIN GALIĆ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 223.823,96 0,00 386.616,19 113.383,52 0,00 0,00 0,00 0,00 723.823,67
48. ELIO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1958 TAR 25.828,46 0,00 2.866,37 670.380,02 0,00 20.502,23 0,00 0,00 719.577,08
49. ŽELJKO PALISKA ISTARSKA,KRŠAN 1956 KRŠAN 409.368,36 0,00 304.129,82 4.455,91 0,00 0,00 0,00 0,00 717.954,09
50. PEJO PEJIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1951 FREIBURG 603.839,62 0,00 105.947,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.787,30
51. PAOLO PRODAN ISTARSKA,UMAG 1963 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 184.469,54 -2.887,30 312.115,61 91.099,65 0,00 97.117,04 0,00 0,00 681.914,54
52. UROŠ ŠKOKO ISTARSKA,MEDULIN 1949 PREMANTURA 139.037,15 0,00 70.954,75 442.269,47 0,00 126,49 0,00 0,00 652.387,86
53. BAŠKIM AGAJ ISTARSKA,MEDULIN 1961 PREMANTURA 64.568,25 0,00 4.528,21 550.359,05 0,00 21.391,97 0,00 0,00 640.847,48
54. KLAUDIO ŠKRINJAR ISTARSKA,LIŽNJAN 1956 JADREŠKI 0,00 0,00 -543,63 632.484,38 0,00 0,00 0,00 0,00 631.940,75
55. EDUARD BABIĆ ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1969 SELINA 569,40 0,00 548.400,45 82.679,73 0,00 0,00 0,00 0,00 631.649,58
56. IZOLDA BOŽIĆ ISTARSKA,VRSAR 1958 VRSAR 17.529,14 0,00 211,03 604.234,01 0,00 0,00 0,00 0,00 621.974,18
57. ŠERAFET BAJRAMI ISTARSKA,PULA 1946 TOPLICE 0,00 0,00 0,00 612.664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 612.664,80
58. DAVORIN ŽUPANAC ISTARSKA,ROVINJ 1950 ROVINJ 165.526,42 0,00 -0,69 393.334,50 0,00 47.431,83 0,00 0,00 606.292,06
59. PATRIK VLAČIĆ ISTARSKA,RAŠA 1982 TRGET 216.793,94 119.933,89 25.748,88 231.172,70 0,00 0,00 0,00 0,00 593.649,41
60. ANGELO CARLI ISTARSKA,UMAG 1943 SAVUDRIJA - SALVORE 477,73 0,00 199.463,71 382.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582.300,44
61. ANTONIO PREN ISTARSKA,UMAG 1993 UMAG - UMAGO 5.168,53 0,00 449.427,01 112.567,40 0,00 0,00 0,00 0,00 567.162,94
62. ADNAN NALIĆ ISTARSKA,RAŠA 1961 RAŠA 175.335,63 0,00 66.039,31 322.106,69 0,00 0,00 0,00 0,00 563.481,63
63. VERONIKA VUJICA ISTARSKA,PULA 1964 PULA 160.113,45 0,00 33.022,69 367.009,14 205,28 1.518,51 0,00 0,00 561.869,07
64. HADŽIRE KAHRIMANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1952 MURINE - MORNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.070,28 0,00 0,00 549.070,28
65. RUŽICA ZEC ISTARSKA,PULA 1941 PULA 0,00 0,00 530.553,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.553,61
66. ALEN RAKO ISTARSKA,UMAG 1962 UMAG - UMAGO 21.923,25 0,00 736,52 504.133,31 0,00 244,01 0,00 0,00 527.037,09
67. EVICA BENČIĆ ISTARSKA,POREČ 1962 POREČ - PARENZO 125.620,75 0,00 164.098,55 82.360,56 0,00 143.556,25 0,00 0,00 515.636,11
68. ALFRED GROZDANIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 UMAG - UMAGO 46.943,44 0,00 10.444,89 455.683,83 0,00 0,00 0,00 0,00 513.072,16
69. JULIJAN TOMAC ISTARSKA,POREČ 1942 KUKCI 375.063,10 0,00 -838,26 135.274,99 0,00 1.090,78 0,00 0,00 510.590,61
70. LEO MARŠIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1978 ROVINJ 0,00 0,00 45.277,27 178.566,11 0,00 286.665,32 0,00 0,00 510.508,70
71. IVICA MARKOTIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1969 TAR 165.112,15 0,00 198.754,45 97.531,81 0,00 48.403,31 0,00 0,00 509.801,72
72. BRUNO SPONZA ISTARSKA,ROVINJ 1943 ROVINJ -4,16 0,00 399,76 498.889,40 0,00 0,00 0,00 0,00 499.285,00
73. MILAN HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1956 ROVINJ 0,00 0,00 66.050,27 432.932,41 0,00 0,00 0,00 0,00 498.982,68
74. ĐEVAD DEDUKIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1960 BANJOLE 195.286,96 0,00 302.625,42 1.019,35 0,00 0,00 0,00 0,00 498.931,73
75. EDUARD SUTLOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1978 TAR 211.373,56 103.333,66 33.283,55 94.818,26 0,00 52.905,45 0,00 0,00 495.714,48
76. BRANISLAV VUKOJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 25.776,11 0,00 57.853,23 410.357,33 0,00 0,00 0,00 0,00 493.986,67
77. JOZO PONJAVIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1981 NOVIGRAD - CITTANOVA 126.706,91 0,00 931,78 363.522,47 0,00 0,00 0,00 0,00 491.161,16
78. ELEONORA VALČIĆ ISTARSKA,MARČANA 1939 LOBORIKA 25.037,71 0,00 -5.729,53 471.461,37 0,00 0,00 0,00 0,00 490.769,55
79. LUKRECIJA WEITZER ISTARSKA,BUJE 1954 BUJE - BUIE 199.820,42 0,00 145.277,35 124.687,22 0,00 19.194,50 0,00 0,00 488.979,49
80. BORIS MOHOROVIĆ ISTARSKA,LABIN 1960 VINEŽ 31.049,05 112.039,96 233.380,49 109.645,91 0,00 0,00 0,00 0,00 486.115,41
81. DAVOR NOVOSELOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ 212,53 0,00 16.956,62 468.792,89 0,00 0,00 0,00 0,00 485.962,04
82. ENGELBERT RITOŠA ISTARSKA,PULA 1968 PULA 70.364,32 33.413,14 44.869,23 336.839,66 0,00 0,00 0,00 0,00 485.486,35
83. AMEL MRKALJEVIĆ ISTARSKA,POREČ 1981 POREČ - PARENZO 100.503,80 0,00 226.774,64 156.688,29 -1,00 0,00 0,00 0,00 483.965,73
84. NEDELJKO JUŠTA ISTARSKA,VRSAR 1984 VRSAR 66.268,08 0,00 71.589,07 342.380,53 0,00 0,00 0,00 0,00 480.237,68
85. IVICA BOŠNJAK ISTARSKA,PULA 1955 PULA -12,49 0,00 131.881,33 344.003,43 0,00 0,00 0,00 0,00 475.872,27
86. MIRIJANA BRENČELA ISTARSKA,CEROVLJE 1958 CEROVLJE 42.346,34 0,00 3.095,24 427.422,05 0,00 0,00 0,00 0,00 472.863,63
87. VLADIMIR BRAJAN ISTARSKA,BRTONIGLA 1956 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 0,00 0,00 0,00 468.067,79 0,00 0,00 0,00 0,00 468.067,79
88. MARTINA RADIZLOVIĆ MANZIN ISTARSKA,BUJE 1979 KRŠETE - CARSETTE 155.142,57 0,00 7.693,98 304.449,85 0,00 0,00 0,00 0,00 467.286,40
89. ELMASA KAVGIĆ ISTARSKA,RAŠA 1951 RAŠA 0,00 0,00 36.933,92 429.710,29 0,00 0,00 0,00 0,00 466.644,21
90. SANDI IPSA ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG - UMAGO 283.900,74 0,00 147.008,94 34.655,09 0,00 0,00 0,00 0,00 465.564,77
91. EDI DUBINOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1973 VODNJAN 91.463,73 208.911,67 0,00 163.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 463.840,74
92. ŽARKO RATKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1958 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.513,38 0,00 0,00 463.513,38
93. RATKO CETINA ISTARSKA,MARČANA 1969 ŠARIĆI 104.444,34 0,00 7.546,78 301.817,67 0,00 47.397,14 0,00 0,00 461.205,93
94. ROBERT ŠAINI ISTARSKA,PULA 1960 PULA 136.561,17 145.555,82 0,00 176.365,16 0,00 0,00 0,00 0,00 458.482,15
95. MARKO BRAJKOVIĆ ISTARSKA,GROŽNJAN 1966 GROŽNJAN - GRISIGNANA 0,00 0,00 0,00 25.220,55 0,00 432.525,35 0,00 0,00 457.745,90
96. MARIJE TUŠAJ ISTARSKA,ROVINJ 1948 ROVINJ 0,00 0,00 452.779,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.779,97
97. ANKA KAJDIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1946 ROVINJ 208.547,12 0,00 75.945,53 155.814,33 0,00 0,00 0,00 0,00 440.306,98
98. RAMO FAZLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA -10.744,79 0,00 56.304,71 393.315,90 0,00 0,00 0,00 0,00 438.875,82
99. DALIBOR ŠTIKOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1960 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 436.054,60 0,00 0,00 0,00 0,00 436.054,60
100. STJEPAN JUŠTA ISTARSKA,VRSAR 1953 VRSAR 63.296,56 0,00 28.833,90 340.647,52 0,00 0,00 0,00 0,00 432.777,98