OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
501. JOVICA ŠUPUT ISTARSKA,PULA 1949 PULA -696,52 0,00 -964,03 98.765,80 0,00 0,00 0,00 0,00 97.105,25
502. BOJAN RADETIĆ ISTARSKA,PULA 1987 PULA 0,00 0,00 5.095,86 91.773,45 0,00 0,00 0,00 0,00 96.869,31
503. VESNA BILIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1953 VALBANDON 0,00 0,00 0,00 96.766,87 0,00 0,00 0,00 0,00 96.766,87
504. MARIJA ČRNEKA ISTARSKA,BUZET 1929 SOVINJSKA BRDA 0,00 0,00 0,00 96.734,36 0,00 0,00 0,00 0,00 96.734,36
505. ZEF KOLGJERAJ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 0,00 96.686,20 0,00 0,00 0,00 0,00 96.686,20
506. MIROSLAV VUKANČIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1966 DAJLA - DAILA -430,32 0,00 -3.240,27 100.124,15 0,00 0,00 0,00 0,00 96.453,56
507. IVICA ŽEŽELIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 96.188,09 0,00 0,00 0,00 0,00 96.188,09
508. DINO PASTORČIĆ ISTARSKA,PULA 1953 PULA 0,00 0,00 0,00 96.170,68 0,00 0,00 0,00 0,00 96.170,68
509. IVICA STANIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 0,00 0,00 72,76 96.049,47 0,00 0,00 0,00 0,00 96.122,23
510. MAXIM SADIKAJ ISTARSKA,PULA 1959 PULA -868,87 0,00 0,00 96.946,01 0,00 0,00 0,00 0,00 96.077,14
511. VEBI FETAI ISTARSKA,VODNJAN 1962 PEROJ 0,00 0,00 3.130,46 88.270,98 0,00 4.674,42 0,00 0,00 96.075,86
512. FLAVIO PILAT ISTARSKA,VIŽINADA 1963 VRH LAŠIĆI 0,00 0,00 0,00 95.480,11 592,75 0,00 0,00 0,00 96.072,86
513. MARJAN MIKEC ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ - ROVIGNO -1,10 0,00 2.114,89 93.877,81 0,00 0,00 0,00 0,00 95.991,60
514. ZDENKA GIANGRANDE ISTARSKA,NOVIGRAD 1953 NOVIGRAD - CITTANOVA 0,00 0,00 0,00 95.709,62 0,00 0,00 0,00 0,00 95.709,62
515. ALEXANDER FROLOV ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 0,00 95.617,03 0,00 0,00 0,00 0,00 95.617,03
516. MERIS EJUBOVIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1990 VALTURA 0,00 0,00 3.837,84 75.354,64 0,00 16.313,73 0,00 0,00 95.506,21
517. VESNA OKMAŽIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 95.153,79 0,00 0,00 0,00 0,00 95.153,79
518. MATEJA LUKIĆ ISTARSKA,PULA 1991 PULA 22.574,01 0,00 57.990,79 14.187,06 0,00 0,00 0,00 0,00 94.751,86
519. BRUNO PILAR ISTARSKA,PULA 1952 PULA 0,00 0,00 6.270,00 88.406,47 0,00 0,00 0,00 0,00 94.676,47
520. LIDIJA ŠLEZINGER ISTARSKA,PULA 1962 PULA 49.816,50 0,00 247,50 44.563,71 0,00 0,00 0,00 0,00 94.627,71
521. ALDO LICUL ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1963 ŠUMBER 0,00 0,00 0,00 94.138,27 0,00 82,35 0,00 0,00 94.220,62
522. IVO MATIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 94.213,80 0,00 0,00 0,00 0,00 94.213,80
523. DARIO NIKIĆ ISTARSKA,PULA 1977 TUX 0,00 0,00 0,00 94.163,13 0,00 0,00 0,00 0,00 94.163,13
524. ĐENIO LAKOŠELJAC ISTARSKA,KAROJBA 1966 ŠKROPETI 14.643,99 0,00 0,00 79.254,86 0,00 0,00 0,00 0,00 93.898,85
525. MARIO BEDIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1972 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 93.698,72 0,00 0,00 0,00 0,00 93.698,72
526. FLJORINA KOLGJERAJ ISTARSKA,PULA 1980 PULA 0,00 0,00 0,00 93.577,19 0,00 0,00 0,00 0,00 93.577,19
527. VALTER BINETTI ISTARSKA,UMAG 1964 ZOVENCEDO 0,00 0,00 0,00 93.081,41 0,00 0,00 0,00 0,00 93.081,41
528. MIRELA HAJDUK ISTARSKA,UMAG 1978 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 92.806,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.806,58
529. VEDRAN ZONTA ISTARSKA,BALE 1972 BALE 15.338,19 0,00 0,00 77.096,79 0,00 0,00 0,00 0,00 92.434,98
530. DRAGAN JURKOTA ISTARSKA,ŽMINJ 1967 MATIJAŠI 0,00 0,00 0,00 90.581,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 92.331,00
531. VLADIMIR BLAŠKOVIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1946 PLOMIN LUKA 92.972,37 0,00 -699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.272,50
532. AIDA DRANDIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 92.046,05 0,00 0,00 0,00 0,00 92.046,05
533. IVAN PAPIĆ ISTARSKA,POREČ 1983 BADERNA - MOMPADERNO 0,00 0,00 123,37 91.714,36 0,00 0,00 0,00 0,00 91.837,73
534. JOSIP IVKIĆ ISTARSKA,UMAG 1972 UMAG - UMAGO 12.179,49 0,00 0,00 79.551,22 0,00 0,00 0,00 0,00 91.730,71
535. SLAVICA NILAŠ ISTARSKA,BUJE 1961 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 91.710,87 0,00 0,00 0,00 0,00 91.710,87
536. SIMON NICHOLAS CHAMP ISTARSKA,POREČ 1967 LONDON NOTTING HILL 0,00 0,00 0,00 91.690,26 0,00 0,00 0,00 0,00 91.690,26
537. ADRIANO ZAULOVIĆ ISTARSKA,VIŽINADA 1983 VIŽINADA -988,53 0,00 0,01 92.542,22 0,00 0,00 0,00 0,00 91.553,70
538. MELANY SACHER ISTARSKA,POREČ 1975 LADROVIĆI 0,00 0,00 11.906,07 79.079,89 0,00 0,00 0,00 0,00 90.985,96
539. FILIP PETERNEL ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 -1.530,00 93.022,56 0,00 -950,51 0,00 0,00 90.542,05
540. GORAN LOVRIĆ ISTARSKA,UMAG 1978 UMAG - UMAGO -3,54 0,00 57.971,07 32.572,05 0,00 0,00 0,00 0,00 90.539,58
541. ROBERTO STARČIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA -163,14 0,00 0,00 90.634,69 0,00 0,00 0,00 0,00 90.471,55
542. IVICA MILIČEVIĆ ISTARSKA,BALE 1956 BAD EISENKAPPEL 0,00 0,00 0,00 88.467,00 0,00 1.842,00 0,00 0,00 90.309,00
543. PETAR FABRIS ISTARSKA,PAZIN 1944 PAZIN 0,00 0,00 752,47 88.940,75 0,00 0,00 0,00 0,00 89.693,22
544. GRACIELA PANČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1951 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 89.492,46 0,00 0,00 0,00 0,00 89.492,46
545. SLAVEN TUKA ISTARSKA,VODNJAN 1988 GALIŽANA 0,00 0,00 0,00 89.406,44 0,00 0,00 0,00 0,00 89.406,44
546. MATTIA VIDONIŠ ISTARSKA,UMAG 1992 SAVUDRIJA - SALVORE 7.036,97 0,00 50.402,93 31.944,87 0,00 0,00 0,00 0,00 89.384,77
547. DIMŠO JOVANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 1.746,19 87.296,56 0,00 0,00 0,00 0,00 89.042,75
548. ENIO PAŠALIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 89.010,15 0,00 0,00 0,00 0,00 89.010,15
549. MIODRAG MARINIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1959 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 88.595,54 0,00 0,00 0,00 0,00 88.595,54
550. METKA JURČIĆ ISTARSKA,PAZIN 1957 LOVRIN 23.298,10 0,00 15.738,42 49.348,25 0,00 0,00 0,00 0,00 88.384,77
551. MUHO SUHONJIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 1.591,20 86.761,68 0,00 0,00 0,00 0,00 88.352,88
552. VICE ŠOLJAN ISTARSKA,POREČ 1968 BUSSIGNY 0,00 0,00 0,00 88.341,36 0,00 0,00 0,00 0,00 88.341,36
553. SEAD MUJANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 88.252,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.252,58
554. MARICA KOS ISTARSKA,LABIN 1956 LABIN 0,00 0,00 0,00 88.234,89 0,00 0,00 0,00 0,00 88.234,89
555. SANDA RABAR ISTARSKA,PULA 1972 PULA -821,77 0,00 7.648,03 81.334,92 0,00 0,00 0,00 0,00 88.161,18
556. GIANMARCO ZANOTTI ISTARSKA,POREČ 1987 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 88.009,49 0,00 0,00 0,00 0,00 88.009,49
557. SUANITA MIŠČEVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1982 ROVINJ - ROVIGNO 6.749,42 0,00 -2,74 81.166,37 0,00 0,00 0,00 0,00 87.913,05
558. ZORAN STANKOVSKI ISTARSKA,TAR VABRIGA 1957 VABRIGA 0,00 0,00 5.114,01 82.673,53 0,00 0,00 0,00 0,00 87.787,54
559. EDO RAĐA ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 -1.230,34 89.766,49 0,00 -930,82 0,00 0,00 87.605,33
560. VIKTOR FRANJIĆ ISTARSKA,UMAG 1975 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -4.644,98 92.187,58 0,00 0,00 0,00 0,00 87.542,60
561. DRAŽEN ILIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 2.479,49 0,00 13.037,25 39.424,91 0,00 32.490,00 0,00 0,00 87.431,65
562. MARINA KAPELOTO ISTARSKA,KAROJBA 1958 NOVAKI MOTOVUNSKI 0,00 0,00 0,00 87.412,01 0,00 0,00 0,00 0,00 87.412,01
563. DAMIR TONČINIĆ ISTARSKA,LUPOGLAV 1963 LUPOGLAV 0,00 0,00 0,00 87.368,53 0,00 0,00 0,00 0,00 87.368,53
564. ŽELJKA MARKULINČIĆ ISTARSKA,BUJE 1968 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 87.350,83 0,00 0,00 0,00 0,00 87.350,83
565. SINIŠA KANEŠIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.077,24 0,00 0,00 87.077,24
566. NENAD BRŠČIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1968 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 86.286,72 0,00 0,00 0,00 0,00 86.286,72
567. MARGITA KARLIĆ IVANDIĆ ISTARSKA,PAZIN 1973 PAZIN 0,00 0,00 0,00 86.089,39 0,00 0,00 0,00 0,00 86.089,39
568. SLAVKO RUBA ISTARSKA,MARČANA 1954 KUJIĆI 0,00 0,00 14.668,39 71.344,79 0,00 0,00 0,00 0,00 86.013,18
569. ŠEMSEDIN NURIŠI ISTARSKA,VODNJAN 1968 PEROJ 4.526,41 0,00 54.886,50 26.581,20 0,00 0,00 0,00 0,00 85.994,11
570. ADRIANO BALANZIN ISTARSKA,UMAG 1962 ČEPLJANI - CEPPIANI 0,00 0,00 85.916,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.916,02
571. ENISA ULINOVIĆ ISTARSKA,VRSAR 1956 VRSAR 0,00 0,00 783,47 85.024,87 0,00 0,00 0,00 0,00 85.808,34
572. ĐANINO ĆURKO ISTARSKA,VIŠNJAN 1976 VIŠNJAN 0,00 0,00 0,00 85.594,62 0,00 0,00 0,00 0,00 85.594,62
573. HRVOJE KRALJIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 33.600,65 0,00 23.429,98 28.561,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85.592,36
574. IAVOR VASSILEV KARAMFILOV ISTARSKA,ROVINJ 1976 SOFIJA 0,00 0,00 0,00 85.549,05 0,00 0,00 0,00 0,00 85.549,05
575. DEAN TOMIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA -1,39 0,00 0,00 85.382,52 0,00 0,00 0,00 0,00 85.381,13
576. ŽELJKO MARJANOVIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1963 VRHJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.981,06 0,00 0,00 84.981,06
577. ANTE GEČEVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1978 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 78,82 84.701,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.779,84
578. LEONARDO LUCA CHIAPPELLI ISTARSKA,FAŽANA 1955 VALBANDON 0,00 0,00 0,00 84.283,35 0,00 0,00 0,00 0,00 84.283,35
579. ANGELINA ILOVSKA ISTARSKA,PULA 1943 PULA 42.373,82 0,00 41.883,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.256,87
580. SUSAN ANN FAZLIĆ ISTARSKA,UMAG 1976 MURINE - MORNO 0,00 0,00 53.521,06 30.615,55 0,00 0,00 0,00 0,00 84.136,61
581. TATJANA KOŠARA ISTARSKA,MARČANA 1967 MARČANA 13.846,26 0,00 -1.704,28 71.950,26 0,00 0,00 0,00 0,00 84.092,24
582. SILVANA KOMLJENOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 28.419,80 0,00 8.333,82 47.085,81 0,00 0,00 0,00 0,00 83.839,43
583. ŽANIO HAVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 83.532,22 0,00 0,00 0,00 0,00 83.532,22
584. BRANKO VILOTIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 21.030,42 0,00 -223,51 59.875,37 0,00 2.397,86 0,00 0,00 83.080,14
585. SERĐO KOŽLJAN ISTARSKA,PULA 1946 PULA 15.578,26 0,00 7,23 67.454,67 0,00 0,00 0,00 0,00 83.040,16
586. NEBOJŠA PAVLOVIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1955 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 82.684,20 0,00 0,00 0,00 0,00 82.684,20
587. MARKO FILIPOVIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1969 ROŠKIĆI -5.398,00 0,00 2.164,89 85.825,32 0,00 0,00 0,00 0,00 82.592,21
588. DAMIR BAŠANIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 1.043,64 0,00 5.053,40 76.469,98 0,00 0,00 0,00 0,00 82.567,02
589. MARIO BRLJAFA ISTARSKA,FAŽANA 1950 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 82.509,14 0,00 0,00 0,00 0,00 82.509,14
590. SILVANA ŠAĆIRI ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 82.480,94 0,00 0,00 0,00 0,00 82.480,94
591. SUZANA ZOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 82.461,65 0,00 0,00 0,00 0,00 82.461,65
592. IGOR SELTHOFER ISTARSKA,UMAG 1971 SAINT-LEGER 0,00 0,00 10.035,52 61.934,86 0,00 10.445,42 0,00 0,00 82.415,80
593. SEDIKA NESIMI ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 0,00 83.066,60 0,00 -782,46 0,00 0,00 82.284,14
594. IVAN VOŠTEN ISTARSKA,FAŽANA 1985 VALBANDON 1.688,68 0,00 -176,43 67.360,05 0,00 13.386,64 0,00 0,00 82.258,94
595. SUZANA DOBLANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA -3,66 0,00 1.683,98 80.391,41 0,00 0,00 0,00 0,00 82.071,73
596. IVANKA MILJAK ISTARSKA,MARČANA 1956 LOBORIKA 0,00 0,00 -681,44 82.729,91 0,00 0,00 0,00 0,00 82.048,47
597. MASSIMO TEGON ISTARSKA,UMAG 1966 BABIĆI - BABICI 0,00 0,00 0,00 82.019,24 0,00 0,00 0,00 0,00 82.019,24
598. VALTER MARČELIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 0,00 0,00 500,73 81.447,76 0,00 0,00 0,00 0,00 81.948,49
599. DARVIN ŠETIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ - ROVIGNO 2.458,22 0,00 0,00 79.488,81 0,00 0,00 0,00 0,00 81.947,03
600. DRAGOLJUB MIHALJICA ISTARSKA,LABIN 1970 LABIN 20.579,61 0,00 0,00 61.187,11 0,00 0,00 0,00 0,00 81.766,72