OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
501. MARIO PRANJIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1983 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 108.325,69 0,00 0,00 0,00 0,00 108.325,69
502. ANTON JUGOVAC ISTARSKA,BRTONIGLA 1975 NOVA VAS - VILLANOVA 0,00 0,00 0,00 108.247,64 0,00 0,00 0,00 0,00 108.247,64
503. MILIVOJ TRANDAFILOVIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1952 LABINCI 0,00 0,00 17.287,59 90.703,76 0,00 0,00 0,00 0,00 107.991,35
504. ANDREJ LEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1969 UMAG - UMAGO 19.339,23 0,00 3.607,62 92.594,29 0,00 -7.555,57 0,00 0,00 107.985,57
505. ADRIANO KRBAVAC ISTARSKA,KRŠAN 1958 PLOMIN 10.832,50 0,00 0,00 97.026,77 0,00 0,00 0,00 0,00 107.859,27
506. DAMIRKA HORVAT ISTARSKA,PAZIN 1970 PAZIN 92.813,60 0,00 -1.722,43 16.668,82 0,00 0,00 0,00 0,00 107.759,99
507. NENAD JOVANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 107.748,52 0,00 0,00 0,00 0,00 107.748,52
508. SAŠA LEKOVIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1959 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 107.553,41 0,00 0,00 0,00 0,00 107.553,41
509. IBRAHIM ŠEHIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1978 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 107.508,25 0,00 0,00 0,00 0,00 107.508,25
510. OLIVER SELAK ISTARSKA,PULA 1975 PULA -2.701,15 0,00 26.774,84 82.885,92 0,00 0,00 0,00 0,00 106.959,61
511. DENIS PERUŠKO ISTARSKA,LIŽNJAN 1961 VALTURA -3,21 0,00 0,00 106.892,36 0,00 0,00 0,00 0,00 106.889,15
512. RAMO ZEJNILHODŽIĆ ISTARSKA,PULA 1949 PULA -56,09 0,00 9.220,61 97.575,33 0,00 0,00 0,00 0,00 106.739,85
513. CIRILA KARNER ISTARSKA,BARBAN 1954 LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.568,42 0,00 0,00 106.568,42
514. EGIDIO GASPARINI ISTARSKA,VIŠNJAN 1957 VIŠNJAN 0,00 0,00 0,00 106.490,32 0,00 0,00 0,00 0,00 106.490,32
515. ALEN BUIĆ ISTARSKA,MARČANA 1972 PAVIĆINI 35.869,15 0,00 -45,60 70.647,80 0,00 0,00 0,00 0,00 106.471,35
516. MICHEL, PATRICK ESPINOSA ISTARSKA,PULA 1993 PULA 100.662,60 0,00 0,00 5.743,19 0,00 0,00 0,00 0,00 106.405,79
517. KLAUDIJA VLAHOVIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 20.826,16 0,00 2.795,00 82.721,97 0,00 0,00 0,00 0,00 106.343,13
518. BORIS KRIŽMANIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1961 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 106.131,20 0,00 0,00 0,00 0,00 106.131,20
519. DEDE DEDAJ ISTARSKA,POREČ 1932 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 -5.999,25 112.028,09 0,00 0,00 0,00 0,00 106.028,84
520. KARLA OŠO ISTARSKA,BUZET 1993 SVETI IVAN 107.344,76 0,00 -1.225,48 -288,14 0,00 0,00 0,00 0,00 105.831,14
521. DAMIR SABLJAK ISTARSKA,NOVIGRAD 1958 BUŽINIJA - BUSINIA 0,00 0,00 0,00 105.787,15 0,00 0,00 0,00 0,00 105.787,15
522. SINIŠA URŠIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 0,00 0,00 0,00 105.770,23 0,00 0,00 0,00 0,00 105.770,23
523. IVAN IVANČIĆ ISTARSKA,PAZIN 1958 KAŠĆERGA 0,00 0,00 4.347,01 101.333,10 0,00 0,00 0,00 0,00 105.680,11
524. KRISTINA ĐUROVIĆ ISTARSKA,PIČAN 1975 KUKURINI 0,00 0,00 0,00 105.316,41 0,00 0,00 0,00 0,00 105.316,41
525. ZORAN UZELAC ISTARSKA,POREČ 1961 POREČ - PARENZO 1.058,93 0,00 -0,01 103.763,71 0,00 0,00 0,00 0,00 104.822,63
526. MIRKO KAPELOTO ISTARSKA,KAROJBA 1957 NOVAKI MOTOVUNSKI 0,00 0,00 0,00 104.710,29 0,00 0,00 0,00 0,00 104.710,29
527. FRANKO MAGLICA ISTARSKA,UMAG 1966 MURINE - MORNO 0,00 0,00 634,77 103.955,80 0,00 0,00 0,00 0,00 104.590,57
528. IGOR JADREŠKO ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 35.996,94 67.712,78 0,00 0,00 0,00 0,00 103.709,72
529. DINO PASTORČIĆ ISTARSKA,PULA 1953 PULA 0,00 0,00 0,00 103.598,15 0,00 0,00 0,00 0,00 103.598,15
530. MILAN BRAČULJ ISTARSKA,PULA 1948 PULA 0,00 0,00 -1.104,60 104.634,50 0,00 0,00 0,00 0,00 103.529,90
531. PATRIK SEVER ISTARSKA,LIŽNJAN 1981 LIŽNJAN 39.256,16 0,00 54.809,15 9.474,47 0,00 -12,40 0,00 0,00 103.527,38
532. ZVONKO ĐURIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 103.479,70 0,00 0,00 0,00 0,00 103.479,70
533. GORAN MRĐENOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 103.290,13 0,00 0,00 0,00 0,00 103.290,13
534. MARIJA ČRNEKA ISTARSKA,BUZET 1929 SOVINJSKA BRDA 0,00 0,00 0,00 102.808,98 0,00 0,00 0,00 0,00 102.808,98
535. FILIP ILJIĆ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 0,00 102.682,24 0,00 0,00 0,00 0,00 102.682,24
536. MERI GREBLO ISTARSKA,BUZET 1948 BUZET 27.088,84 0,00 171,40 75.290,22 0,00 0,00 0,00 0,00 102.550,46
537. LORIS KERNJUS ISTARSKA,BUJE 1972 GAMBOCI - GAMBOZZI 27.339,04 0,00 104,12 75.105,59 0,00 0,00 0,00 0,00 102.548,75
538. MARIJA ŠURAN ISTARSKA,TINJAN 1967 TINJAN 0,00 0,00 0,00 22.374,24 0,00 0,00 0,00 79.976,61 102.350,85
539. GORAN LOVRIĆ ISTARSKA,UMAG 1978 UMAG - UMAGO 5.534,32 0,00 65.712,86 31.097,25 0,00 0,00 0,00 0,00 102.344,43
540. DANIEL-DRAGO KOLIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1971 PJEŠČANA UVALA -3.580,85 0,00 0,00 105.357,89 0,00 0,00 0,00 0,00 101.777,04
541. MLADEN URTI ISTARSKA,MEDULIN 1960 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 101.266,92 0,00 0,00 0,00 0,00 101.266,92
542. SUVAD MAHMUTOVIĆ ISTARSKA,BUJE 1964 BUJE - BUIE -2,87 0,00 -732,14 101.608,12 0,00 0,00 0,00 0,00 100.873,11
543. NATAŠA PICCO ISTARSKA,POREČ 1974 DRAČEVAC - MONSPINOSO 4.755,27 0,00 -3.943,21 99.507,43 0,00 0,00 0,00 0,00 100.319,49
544. ANTE GEČEVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1978 ROVINJ 0,00 0,00 3.187,83 97.000,92 0,00 0,00 0,00 0,00 100.188,75
545. IVAN PEČKAJ ISTARSKA,POREČ 1977 WANGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.052,90 0,00 0,00 100.052,90
546. ZORAN ARDALIĆ ISTARSKA,LABIN 1974 ASTORIA 0,00 0,00 0,00 99.043,28 0,00 0,00 0,00 0,00 99.043,28
547. ARSEN GLAVA ISTARSKA,POREČ 1967 POREČ - PARENZO 35.270,30 0,00 -0,58 54.334,45 0,00 9.278,82 0,00 0,00 98.882,99
548. KRISTINA ŠAHINI ISTARSKA,ROVINJ 1990 ROVINJ 14.679,17 0,00 36.028,53 48.122,64 0,00 0,00 0,00 0,00 98.830,34
549. ĐURĐICA MIJANDRUŠIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 3.724,70 0,00 -250,88 95.346,82 0,00 0,00 0,00 0,00 98.820,64
550. ŽELJKO BANA ISTARSKA,ROVINJ 1962 ROVINJ 6.086,13 0,00 22.555,90 69.915,27 0,00 0,00 0,00 0,00 98.557,30
551. ABDURAHMAN IMERI ISTARSKA,LABIN 1970 RABAC 0,00 0,00 0,00 98.514,64 0,00 0,00 0,00 0,00 98.514,64
552. VESNA BILIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1953 VALBANDON 0,00 0,00 0,00 98.278,75 0,00 0,00 0,00 0,00 98.278,75
553. DORIANO MATTICCHIO ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 0,00 98.148,02 0,00 0,00 0,00 0,00 98.148,02
554. JOLANTA NAĐ ISTARSKA,VODNJAN 1956 PEROJ 0,00 0,00 4.001,66 93.961,56 0,00 0,00 0,00 0,00 97.963,22
555. IVO MATIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 97.954,59 0,00 0,00 0,00 0,00 97.954,59
556. MARIJANA GABOROVIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1962 LIŽNJAN 0,00 0,00 97.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.732,00
557. STJEPAN BRAJKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -31,52 97.683,39 0,00 0,00 0,00 0,00 97.651,87
558. ĐENIO LAKOŠELJAC ISTARSKA,KAROJBA 1966 ŠKROPETI 18.208,67 0,00 0,00 79.254,86 0,00 0,00 0,00 0,00 97.463,53
559. WERNER EITH ISTARSKA,MEDULIN 1939 ALBSTADT 0,00 0,00 0,00 97.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 97.227,70
560. JOVICA ŠUPUT ISTARSKA,PULA 1949 PULA -696,52 0,00 -964,03 98.765,80 0,00 0,00 0,00 0,00 97.105,25
561. REDŽEP HODŽA ISTARSKA,PULA 1953 PULA 12.153,77 0,00 0,00 84.374,01 0,00 0,00 0,00 0,00 96.527,78
562. MIROSLAV VUKANČIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1966 DAJLA - DAILA -430,32 0,00 -3.240,27 100.124,15 0,00 0,00 0,00 0,00 96.453,56
563. ZDENKA ZLATIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1966 PRAPOĆE 0,00 0,00 0,00 96.303,58 0,00 0,00 0,00 0,00 96.303,58
564. ZDENKA GIANGRANDE ISTARSKA,NOVIGRAD 1953 NOVIGRAD - CITTANOVA 0,00 0,00 0,00 95.709,62 0,00 0,00 0,00 0,00 95.709,62
565. RUŽA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 95.531,64 0,00 0,00 0,00 0,00 95.531,64
566. PREDRAG STOJANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1980 PULA -0,01 0,00 95.356,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.356,17
567. BRUNO PILAR ISTARSKA,PULA 1952 PULA 0,00 0,00 7.305,23 87.568,89 0,00 0,00 0,00 0,00 94.874,12
568. LIDIJA ŠLEZINGER ISTARSKA,PULA 1962 PULA 49.816,50 0,00 247,50 44.563,71 0,00 0,00 0,00 0,00 94.627,71
569. MIROSLAV MATOŠOVIĆ ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1949 SELINA 0,00 0,00 8.286,08 86.242,57 0,00 0,00 0,00 0,00 94.528,65
570. VEDRAN FLEGO ISTARSKA,MOTOVUN 1974 KALDIR 0,00 0,00 0,00 94.373,51 0,00 0,00 0,00 0,00 94.373,51
571. TOMISLAV VLADIĆ ISTARSKA,BUZET 1978 BUZET 0,00 0,00 0,00 93.856,95 0,00 0,00 0,00 0,00 93.856,95
572. DEAN LICUL ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1962 ŽUPANIĆI 0,00 0,00 3.674,54 89.828,87 0,00 0,00 0,00 0,00 93.503,41
573. IVAN PAPIĆ ISTARSKA,POREČ 1983 BADERNA - MOMPADERNO 0,00 0,00 2.627,09 90.703,81 0,00 0,00 0,00 0,00 93.330,90
574. SLAVICA NILAŠ ISTARSKA,BUJE 1961 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 93.293,93 0,00 0,00 0,00 0,00 93.293,93
575. ALDO LICUL ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1963 ŠUMBER 0,00 0,00 0,00 93.177,73 0,00 82,35 0,00 0,00 93.260,08
576. ZVONKO PAMIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1991 PAMIĆI 27.176,08 0,00 67.402,25 -1.498,08 0,00 0,00 0,00 0,00 93.080,25
577. ALISTAR PAUL RUITERS ISTARSKA,POREČ 1964 BRUXELLES, KRAAINEM 0,00 0,00 0,00 93.021,76 0,00 0,00 0,00 0,00 93.021,76
578. SNJEŽANA STOLAR ISTARSKA,ROVINJ 1969 ROVINJ 0,00 0,00 44.021,46 48.499,86 0,00 0,00 0,00 0,00 92.521,32
579. VIKTOR FRANJIĆ ISTARSKA,UMAG 1975 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -4.644,98 97.090,66 0,00 0,00 0,00 0,00 92.445,68
580. DRAGAN JURKOTA ISTARSKA,ŽMINJ 1967 MATIJAŠI 0,00 0,00 0,00 90.581,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 92.331,00
581. AIDA DRANDIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 0,00 92.046,05 0,00 0,00 0,00 0,00 92.046,05
582. ROMANINO BALANZIN ISTARSKA,UMAG 1967 JURICANI - GIURIZZANI 33.588,17 0,00 5.972,81 52.391,24 0,00 0,00 0,00 0,00 91.952,22
583. JOSIP IVKIĆ ISTARSKA,UMAG 1972 UMAG - UMAGO 12.179,49 0,00 0,00 79.551,22 0,00 0,00 0,00 0,00 91.730,71
584. DIJANA BEKIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA -7.298,98 0,00 2.890,60 96.076,37 0,00 0,00 0,00 0,00 91.667,99
585. AMEL ČIZMIĆ ISTARSKA,POREČ 2000 GENOVA 0,00 0,00 2.735,62 0,00 0,00 88.725,11 0,00 0,00 91.460,73
586. ALEXANDER FROLOV ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 0,00 91.428,82 0,00 0,00 0,00 0,00 91.428,82
587. SUZANA ZOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 0,00 0,00 0,00 91.361,90 0,00 0,00 0,00 0,00 91.361,90
588. MERIS EJUBOVIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1990 VALTURA 0,00 0,00 3.674,93 71.922,96 0,00 15.550,96 0,00 0,00 91.148,85
589. MELANY SACHER ISTARSKA,POREČ 1975 VARVARI 0,00 0,00 12.003,14 79.079,89 0,00 0,00 0,00 0,00 91.083,03
590. FLAVIO PILAT ISTARSKA,VIŽINADA 1963 VRH LAŠIĆI 0,00 0,00 0,00 90.199,54 565,38 0,00 0,00 0,00 90.764,92
591. MARIO BEDIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1972 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 90.445,59 0,00 0,00 0,00 0,00 90.445,59
592. ALEKSANDRA GOBO ISTARSKA,PAZIN 1968 PAZIN 1.452,82 0,00 0,00 88.923,46 0,00 0,00 0,00 0,00 90.376,28
593. ZORAN STANKOVSKI ISTARSKA,TAR VABRIGA 1957 VABRIGA 0,00 0,00 5.114,01 85.170,03 0,00 0,00 0,00 0,00 90.284,04
594. VICE ŠOLJAN ISTARSKA,POREČ 1968 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 90.271,18 0,00 0,00 0,00 0,00 90.271,18
595. DARIO NIKIĆ ISTARSKA,PULA 1977 TUX 0,00 0,00 0,00 90.229,27 0,00 0,00 0,00 0,00 90.229,27
596. PAOLO ZANON ISTARSKA,UMAG 1972 UMAG - UMAGO 32.273,77 0,00 0,00 57.934,43 0,00 0,00 0,00 0,00 90.208,20
597. LUKA MITROVIĆ ISTARSKA,UMAG 1981 ALTENAHR 0,00 0,00 1,96 90.062,72 0,00 0,00 0,00 0,00 90.064,68
598. ALEN GEGAČ ISTARSKA,UMAG 1981 DABLIN 0,00 0,00 0,00 90.062,72 0,00 0,00 0,00 0,00 90.062,72
599. PETAR LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 -1.401,93 91.361,98 0,00 0,00 0,00 0,00 89.960,05
600. FEHMI NIMANI ISTARSKA,POREČ 1980 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 2.000,21 87.908,17 0,00 0,00 0,00 0,00 89.908,38