OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
401. FLORIJAN LADAVAC ISTARSKA,PAZIN 1975 LOVRIN 74.643,59 0,00 0,00 61.439,49 0,00 0,00 0,00 0,00 136.083,08
402. VANES ČANDIĆ ISTARSKA,RAŠA 1972 RAŠA 0,00 0,00 1.367,80 134.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.687,80
403. MARIJAN STABILE ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 135.631,41 0,00 0,00 0,00 0,00 135.631,41
404. IGOR ROSANDA ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 2.536,43 131.550,83 0,00 0,00 0,00 0,00 134.087,26
405. MARIN HOST ISTARSKA,UMAG 1982 UMAG - UMAGO 5.078,03 0,00 15.810,49 113.073,58 0,00 0,00 0,00 0,00 133.962,10
406. ANTO MARIJIĆ ISTARSKA,UMAG 1981 MURINE - MORNO -2,57 0,00 1.191,36 132.727,65 0,00 0,00 0,00 0,00 133.916,44
407. ZORAN ULJANČIĆ ISTARSKA,POREČ 1982 POREČ - PARENZO 61.714,24 0,00 12.009,16 60.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 133.912,20
408. BRANKO PAVLIĆ ISTARSKA,POREČ 1957 KUKCI 1.411,35 1.472,45 111.880,42 19.009,71 0,00 0,00 0,00 0,00 133.773,93
409. ELEDIN KRPIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA (Labin) 1978 ŠTRMAC 46.918,11 0,00 2.622,88 65.564,32 0,00 18.626,44 0,00 0,00 133.731,75
410. MILAN KOŠIR ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 11.098,57 122.467,60 0,00 0,00 0,00 0,00 133.566,17
411. ZORAN MAKSIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 15.143,53 0,00 12.475,00 105.769,29 0,00 0,00 0,00 0,00 133.387,82
412. TEODORA KUSIĆ ISTARSKA,PULA 1994 PULA 0,00 0,00 0,00 123.242,26 0,00 10.104,73 0,00 0,00 133.346,99
413. MARKO BARAĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1986 ROŠINI 0,00 0,00 75.703,46 55.847,61 0,00 -10,22 0,00 0,00 131.540,85
414. DANILO-LOLA ILIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 0,00 0,00 0,00 130.466,68 0,00 0,00 0,00 0,00 130.466,68
415. DAVORIN DVORSKI ISTARSKA,PAZIN 1983 ZABREŽANI 0,00 0,00 0,00 130.460,98 0,00 0,00 0,00 0,00 130.460,98
416. BRUNO BLAŽENIĆ ISTARSKA,MARČANA 1953 MARČANA 0,00 0,00 2.159,44 128.183,80 0,00 0,00 0,00 0,00 130.343,24
417. IGOR LEGAC ISTARSKA,BUJE 1973 KAŠTEL - CASTELVENERE 0,00 0,00 0,00 128.586,03 0,00 0,00 0,00 0,00 128.586,03
418. ALEN ZENZEROVIĆ ISTARSKA,LUPOGLAV 1973 SEMIĆ 0,00 0,00 0,00 84.511,70 0,00 43.782,40 0,00 0,00 128.294,10
419. MASSIMO LENCOVIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 1.363,03 126.717,34 0,00 0,00 0,00 0,00 128.080,37
420. NEDŽAD MURTIĆ ISTARSKA,LABIN 1969 LABIN 0,00 0,00 0,00 127.579,71 0,00 0,00 0,00 0,00 127.579,71
421. MATIJA ROJNIĆ ISTARSKA,PULA 1947 PULA 0,00 0,00 0,00 127.547,95 0,00 0,00 0,00 0,00 127.547,95
422. ALFREDO ČITAR ISTARSKA,POREČ 1960 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 7.125,02 120.403,56 0,00 0,00 0,00 0,00 127.528,58
423. NENAD FRANCIULLA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 7.503,39 0,00 -19,30 119.920,93 0,00 0,00 0,00 0,00 127.405,02
424. BARBARA PEKICA ISTARSKA,PULA 1975 CHEMNITZ 0,00 0,00 0,00 127.241,57 0,00 0,00 0,00 0,00 127.241,57
425. DANIJELA RUŠNJAK ISTARSKA,POREČ 1989 KUKCI 4.765,56 0,00 -7,80 122.216,33 0,00 0,00 0,00 0,00 126.974,09
426. BORIS RABAC ISTARSKA,PAZIN 1954 ZAREČJE 9.933,86 0,00 0,00 116.759,04 0,00 0,00 0,00 0,00 126.692,90
427. LJILJANA KLIMAN ISTARSKA,ŽMINJ 1977 CERE 44.081,32 0,00 30.475,91 52.029,02 0,00 0,00 0,00 0,00 126.586,25
428. DORIANO MALUSA ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 126.503,41 0,00 0,00 0,00 0,00 126.503,41
429. MARIJA DEPRATO ISTARSKA,LIŽNJAN 1951 VALTURA 0,00 0,00 8.178,98 117.100,72 0,00 0,00 0,00 0,00 125.279,70
430. MASSIMO CERIN ISTARSKA,ROVINJ 1974 ROVINJSKO SELO 9,80 0,00 -1,12 125.437,87 -275,20 0,00 0,00 0,00 125.171,35
431. SENKA ŽAGAR ISTARSKA,PULA 1969 PULA 24.788,80 45.700,03 5.619,87 48.737,35 0,00 0,00 0,00 0,00 124.846,05
432. BRANISLAV JAKOVETIĆ ISTARSKA,FUNTANA 1958 BALBRIGGAN 8.230,56 0,00 0,00 116.539,16 0,00 0,00 0,00 0,00 124.769,72
433. DANA VIŠKANIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 124.766,65 0,00 0,00 0,00 0,00 124.766,65
434. IVICA STANIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 0,00 0,00 72,76 124.192,64 0,00 0,00 0,00 0,00 124.265,40
435. ZORAN LICARDO ISTARSKA,PULA 1968 PULA 36.681,25 0,00 23.304,47 64.017,05 -28,29 0,00 0,00 0,00 123.974,48
436. GAŠPAR ČETTA ISTARSKA,POREČ 1966 MUŠALEŽ 50.575,41 0,00 27.395,99 45.898,89 0,00 0,00 0,00 0,00 123.870,29
437. FILIP PETERNEL ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 -1.530,00 126.330,69 0,00 -950,51 0,00 0,00 123.850,18
438. HRVOJE KRALJIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 47.864,80 0,00 36.259,21 39.580,32 0,00 0,00 0,00 0,00 123.704,33
439. JANKO CVITKO ISTARSKA,MOTOVUN 1944 KALDIR 0,00 0,00 0,00 123.643,79 0,00 0,00 0,00 0,00 123.643,79
440. LJUBA JURIŠIĆ ISTARSKA,LABIN 1962 VINEŽ 0,00 0,00 4.610,56 118.750,34 0,00 0,00 0,00 0,00 123.360,90
441. VESNA OKMAŽIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 0,00 0,00 0,00 123.284,25 0,00 0,00 0,00 0,00 123.284,25
442. BRANKO-BOGOMIL MIKOLI ISTARSKA,KAROJBA 1947 KAROJBA 0,00 0,00 0,00 123.042,72 0,00 0,00 0,00 0,00 123.042,72
443. GJON KOCA ISTARSKA,VODNJAN 1951 GALIŽANA 9.393,82 0,00 62.252,56 51.280,18 0,00 0,00 0,00 0,00 122.926,56
444. JURICA BUBANJ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 2.225,11 0,00 3.879,91 116.609,20 0,00 0,00 0,00 0,00 122.714,22
445. DRAGUTIN GORIČANEC ISTARSKA,LABIN 1951 KAPELICA 21.780,87 0,00 34.086,86 66.673,82 0,00 0,00 0,00 0,00 122.541,55
446. VESNA TOMIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 0,00 0,00 31.675,73 90.700,89 0,00 0,00 0,00 0,00 122.376,62
447. JADRANKA RADOSLAV ISTARSKA,KAROJBA 1965 RAKOTULE -0,50 0,00 4.914,58 117.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.266,08
448. BRANKO VILOTIĆ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 39.952,98 0,00 -77,67 79.957,41 0,00 2.290,00 0,00 0,00 122.122,72
449. BRUNO VIŠKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 0,00 122.083,52 0,00 0,00 0,00 0,00 122.083,52
450. NEVIO SIROTIĆ ISTARSKA,BUZET 1964 SOVINJAK 6.718,10 0,00 115.198,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.917,04
451. ĐINA VLAHOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1956 PAZIN 0,00 0,00 0,00 121.914,48 0,00 0,00 0,00 0,00 121.914,48
452. ADRIANO BAKSA ISTARSKA,UMAG 1960 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -1.601,93 123.133,02 0,00 0,00 0,00 0,00 121.531,09
453. DIMŠO JOVANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 1.746,19 119.723,28 0,00 0,00 0,00 0,00 121.469,47
454. IVICA ŽEŽELIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 121.086,79 0,00 0,00 0,00 0,00 121.086,79
455. MARJAN MIKEC ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ -1,10 0,00 -1.079,19 122.109,76 0,00 0,00 0,00 0,00 121.029,47
456. ADRIJANA RADOVAN ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1976 SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 0,00 0,00 16.098,79 104.651,28 0,00 0,00 0,00 0,00 120.750,07
457. MARTA ČIČIĆ ISTARSKA,PULA 1945 PULA 59.851,00 0,00 28.856,21 31.769,89 0,00 0,00 0,00 0,00 120.477,10
458. ŽELJKO GRACER ISTARSKA,POREČ 1978 ČERVAR-PORAT -780,74 0,00 336,09 120.721,76 0,00 0,00 0,00 0,00 120.277,11
459. SINIŠA MRVOŠ ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 0,00 120.236,39 0,00 0,00 0,00 0,00 120.236,39
460. RAUL HOST ISTARSKA,UMAG 1952 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 29.275,83 90.895,23 0,00 0,00 0,00 0,00 120.171,06
461. LORIS PERKAVAC ISTARSKA,POREČ 1951 POREČ - PARENZO 20.355,38 0,00 3.168,37 96.542,02 0,00 0,00 0,00 0,00 120.065,77
462. GRACIELA MATTICCHIO ISTARSKA,VODNJAN 1961 GALIŽANA 96.838,37 -2.588,54 -4.174,41 29.963,17 0,00 0,00 0,00 0,00 120.038,59
463. MAXIM SADIKAJ ISTARSKA,PULA 1959 PULA -868,87 0,00 0,00 120.812,18 0,00 0,00 0,00 0,00 119.943,31
464. ZLATIMIR BIZJAK ISTARSKA,BARBAN 1955 GLAVANI -719,37 0,00 78.721,68 41.786,94 0,00 0,00 0,00 0,00 119.789,25
465. VESNA STIJEPOVIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1960 RAČJA VAS 0,00 0,00 0,00 119.347,48 0,00 0,00 0,00 0,00 119.347,48
466. IVAN SEVER ISTARSKA,UMAG 1952 UMAG - UMAGO 808,34 0,00 0,00 118.492,64 0,00 0,00 0,00 0,00 119.300,98
467. BARICA POROPAT ISTARSKA,BRTONIGLA 1944 NOVA VAS - VILLANOVA 0,00 0,00 0,00 118.847,98 0,00 0,00 0,00 0,00 118.847,98
468. SPOMENKA BEDRINA ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 0,00 117.951,23 0,00 0,00 0,00 0,00 117.951,23
469. SLAVEN TUKA ISTARSKA,VODNJAN 1988 GALIŽANA 0,00 0,00 0,00 117.866,12 0,00 0,00 0,00 0,00 117.866,12
470. KRISTINA ĆOSIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 10.539,67 106.669,86 0,00 0,00 0,00 0,00 117.209,53
471. MIODRAG MARINIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1959 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 116.978,69 0,00 0,00 0,00 0,00 116.978,69
472. IBRAHIM BARJAMOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1950 LOVREČICA - SAN LORENZO -0,24 0,00 -307,09 117.258,44 0,00 0,00 0,00 0,00 116.951,11
473. KATARINA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 -1.332,05 117.558,49 0,00 0,00 0,00 0,00 116.226,44
474. DANIJEL PETROVIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1972 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 116.007,77 0,00 0,00 0,00 0,00 116.007,77
475. NEDELJKO RAŠLJIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 7.507,52 107.992,07 0,00 0,00 0,00 0,00 115.499,59
476. NIKODEM KOLIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 0,00 115.068,22 0,00 0,00 0,00 0,00 115.068,22
477. RIKARDO ŠAHINI ISTARSKA,ROVINJ 1991 ROVINJ 0,00 0,00 19.370,17 95.402,29 0,00 0,00 0,00 0,00 114.772,46
478. GJEVALIN GJINI ISTARSKA,UMAG 1972 UMAG - UMAGO -9,70 0,00 0,00 6.303,31 108.275,13 0,00 0,00 0,00 114.568,74
479. HUSEIN KARDAŠEVIĆ ISTARSKA,PULA 1952 PULA -134,26 0,00 0,00 113.738,53 0,00 0,00 0,00 0,00 113.604,27
480. ZLATKO BARIŠIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1974 BUŽINIJA - BUSINIA 31.068,58 0,00 0,00 82.300,45 0,00 0,00 0,00 0,00 113.369,03
481. ROBERT GLASNOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA -1.788,57 0,00 5.540,62 109.360,80 0,00 0,00 0,00 0,00 113.112,85
482. ZORAN RIDJIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 5.040,86 0,00 1,97 107.755,48 0,00 0,00 0,00 0,00 112.798,31
483. VALTER MARČELIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 0,00 0,00 2.317,35 110.268,49 0,00 0,00 0,00 0,00 112.585,84
484. DEAN KRIZMAN ISTARSKA,POREČ 1966 RADOŠI KOD ŽBANDAJA 0,00 0,00 0,00 112.574,14 0,00 0,00 0,00 0,00 112.574,14
485. MLADENKA ČERLJENKO ISTARSKA,PULA 1957 PULA 0,00 0,00 112.227,77 -106,71 0,00 0,00 0,00 0,00 112.121,06
486. ROBERTO GRUBISSA ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 3.744,98 108.315,91 0,00 0,00 0,00 0,00 112.060,89
487. SAŠA BAJOK ISTARSKA,UMAG 1977 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 235,02 111.599,18 0,00 0,00 0,00 0,00 111.834,20
488. SAMANTA JURIČIĆ ISTARSKA,LABIN 1974 LABIN 34.758,90 0,00 861,20 76.211,85 0,00 0,00 0,00 0,00 111.831,95
489. NENAD KAURIN ISTARSKA,VODNJAN 1966 VODNJAN 10.801,43 0,00 0,00 100.931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 111.732,53
490. MARIJAN SAMBOLEK ISTARSKA,PULA 1950 PULA 0,00 0,00 0,00 111.645,10 0,00 0,00 0,00 0,00 111.645,10
491. DRAGO MOČIBOB ISTARSKA,MOTOVUN 1955 MOTOVUN 43.609,16 0,00 -81,35 68.008,92 0,00 0,00 0,00 0,00 111.536,73
492. NENAD LENIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 16.703,47 0,00 -64,75 87.334,45 0,00 7.005,30 0,00 0,00 110.978,47
493. DEAN TOMIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA -1,39 0,00 0,00 110.729,59 0,00 0,00 0,00 0,00 110.728,20
494. GORANKO SMOKOVIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1977 BLAŠKOVIĆI 0,00 0,00 21.001,11 89.640,05 0,00 0,00 0,00 0,00 110.641,16
495. DEJAN PEROVIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA -9.315,09 0,00 36.432,89 68.821,81 0,00 14.387,74 0,00 0,00 110.327,35
496. ENZO STABILE ISTARSKA,NOVIGRAD 1962 BUŽINIJA - BUSINIA 27.468,54 0,00 651,37 81.982,03 0,00 0,00 0,00 0,00 110.101,94
497. SILVA LENCOVIĆ ISTARSKA,PULA 1940 PULA 0,00 0,00 0,00 109.371,27 0,00 0,00 0,00 0,00 109.371,27
498. SANDRA PILAT ISTARSKA,SVETI PETAR U ŠUMI 1975 SVETI PETAR U ŠUMI 74.001,70 0,00 21.148,36 13.379,29 0,00 0,00 0,00 0,00 108.529,35
499. ANTEA GORJAN PRENC ISTARSKA,BUJE 1963 PLOVANIJA - PLOVANIA 0,00 0,00 0,00 108.484,24 0,00 0,00 0,00 0,00 108.484,24
500. ŠEMSEDIN NURIŠI ISTARSKA,VODNJAN 1968 PEROJ 6.870,73 0,00 74.759,92 26.701,30 0,00 0,00 0,00 0,00 108.331,95