FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. ROBERT ŠERBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 351.253,55 0,00 0,00 0,00 0,00 351.253,55
302. ANA STANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 146.933,39 0,00 54.049,94 128.918,05 0,00 21.178,48 0,00 0,00 351.079,86
303. PERSA PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 198.228,88 151.953,66 0,00 0,00 0,00 0,00 350.182,54
304. ZDENKO ČAČIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 111.023,16 0,00 86.791,97 152.065,56 0,00 0,00 0,00 0,00 349.880,69
305. KATICA IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 8.806,93 340.441,05 0,00 0,00 0,00 0,00 349.247,98
306. BOŽIDAR ŠTEFKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 DEMERJE 21.447,54 0,00 42.775,63 283.733,78 0,00 0,00 0,00 0,00 347.956,95
307. HRVOJE BRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 90.447,07 257.343,70 0,00 0,00 0,00 0,00 347.790,77
308. AŠIM DUBNICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 501,93 322.381,44 24.729,56 0,00 0,00 0,00 347.612,93
309. JOSIP VODOPIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 39.928,00 0,00 29.772,13 277.029,88 0,00 0,00 0,00 0,00 346.730,01
310. TOMISLAV ZADRAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 33.444,55 310.051,97 0,00 3.045,71 0,00 0,00 346.542,23
311. VANJA PEH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 242.779,68 0,00 59.983,21 43.702,82 0,00 0,00 0,00 0,00 346.465,71
312. ZVONKO BARBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -9.556,89 0,00 48.162,43 307.475,03 0,00 0,00 0,00 0,00 346.080,57
313. DARKO RANOGAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 -1.880,92 347.851,18 0,00 0,00 0,00 0,00 345.970,26
314. DAVOR ARAPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 3.423,47 342.367,75 0,00 0,00 0,00 0,00 345.791,22
315. IVICA IŠTVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 23.747,29 0,00 6.261,75 315.709,35 0,00 0,00 0,00 0,00 345.718,39
316. RANKO BRATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 40.404,28 0,00 72.491,08 232.822,13 0,00 -14,63 0,00 0,00 345.702,86
317. MARTINA ČOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 150.815,85 0,00 12.116,46 159.712,80 0,00 22.935,00 0,00 0,00 345.580,11
318. VELJKO ĐUZEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -1.907,00 0,00 16.197,76 208.561,03 0,00 122.362,53 0,00 0,00 345.214,32
319. DANIJEL FRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 -2.103,77 345.119,73 0,00 0,00 0,00 0,00 343.015,96
320. TATJANA KUFNER-PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 192.993,46 149.772,72 0,00 0,00 0,00 0,00 342.766,18
321. MILJENKO LOZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 44.534,95 0,00 56.139,24 241.637,55 0,00 32,12 0,00 0,00 342.343,86
322. MATE JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 154.755,84 115.795,93 9.239,85 61.637,15 0,00 0,00 0,00 0,00 341.428,77
323. MARKO MUŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 5.833,48 0,00 257.720,25 77.511,59 0,00 0,00 0,00 0,00 341.065,32
324. NASTINKA SEKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 17.080,87 323.769,06 0,00 0,00 0,00 0,00 340.849,93
325. DRAŠKO ZALOKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 83.456,62 257.343,64 0,00 0,00 0,00 0,00 340.800,26
326. BORIS SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 25.315,15 0,00 18.764,42 296.404,55 0,00 0,00 0,00 0,00 340.484,12
327. STEVO BOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 70.416,54 268.847,73 0,00 0,00 0,00 0,00 339.264,27
328. DUBRAVKA STAINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 118.259,45 220.890,18 0,00 0,00 0,00 0,00 339.149,63
329. ZLATKO BREZOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -192,37 339.015,74 0,00 0,00 0,00 0,00 338.823,37
330. KATARINA BRLOBAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -3,37 0,00 33.204,91 298.675,85 0,00 6.323,71 0,00 0,00 338.201,10
331. DAMIR ALITOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 25.223,56 312.820,37 0,00 0,00 0,00 0,00 338.043,93
332. BOŽO CELINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 16.238,13 316.999,25 0,00 0,00 0,00 0,00 333.237,38
333. BOŽENA KLADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -35,01 0,00 17.963,74 314.799,14 0,00 0,00 0,00 0,00 332.727,87
334. DAMIR PUKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.547,70 312.837,52 0,00 0,00 0,00 0,00 332.385,22
335. NIKŠA BATINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 29.445,26 0,00 50.639,48 251.267,39 0,00 0,00 0,00 0,00 331.352,13
336. IVANA JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 198.177,31 80.195,81 0,00 52.044,37 0,00 0,00 330.417,49
337. KRISTIJAN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 326.018,77 0,00 0,00 0,00 0,00 326.018,77
338. PJETAR KĆIRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 72.320,41 0,00 67.647,13 133.771,19 0,00 50.383,37 0,00 0,00 324.122,10
339. ŽARKO ŠIRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 HORVATI 117.009,92 0,00 64.777,45 108.578,74 0,00 33.125,44 0,00 0,00 323.491,55
340. MLADEN JOKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 22.200,64 300.389,78 0,00 0,00 0,00 0,00 322.590,42
341. ZLATKO HERŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -0,58 0,00 3.075,24 319.203,55 0,00 0,00 0,00 0,00 322.278,21
342. SNJEŽANA GAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 79.302,09 241.734,15 0,00 0,00 0,00 0,00 321.036,24
343. JAMES WILLIAM WHITE IV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 336.738,94 0,00 -16.700,00 993,71 0,00 0,00 0,00 0,00 321.032,65
344. DUŠKO BARTOLINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 VELIKO POLJE 0,00 0,00 168.468,26 151.800,59 746,69 0,00 0,00 0,00 321.015,54
345. ADOLF GRBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 45.794,23 0,00 36.844,74 238.235,79 0,00 0,00 0,00 0,00 320.874,76
346. AMBROZ PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 155.841,94 0,00 16.191,85 148.661,34 0,00 0,00 0,00 0,00 320.695,13
347. VIŠNJA REŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,67 0,00 -5.773,47 326.361,66 0,00 0,00 0,00 0,00 320.587,52
348. JULKA STAKLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ODRA -7,92 0,00 2.992,25 317.473,86 0,00 0,00 0,00 0,00 320.458,19
349. RUŽICA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 56.841,22 0,00 -266,20 260.526,25 0,00 0,00 0,00 0,00 317.101,27
350. ARNEL REDŽEPAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 165.154,22 0,00 44.249,58 107.004,51 0,00 0,00 0,00 0,00 316.408,31
351. MARIJAN BIONDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 2.462,13 313.192,47 0,00 0,00 0,00 0,00 315.654,60
352. MLADEN LAZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 19.043,35 0,00 37.347,58 258.914,22 0,00 0,00 0,00 0,00 315.305,15
353. MARIO POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 29.035,57 284.772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 313.807,77
354. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 9.473,19 300.814,29 0,00 0,00 0,00 0,00 310.287,48
355. MARIJAN JAGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 43.174,23 266.373,12 0,00 0,00 0,00 0,00 309.547,35
356. DAMIR VARIVODA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -703,78 0,00 35.039,55 274.936,42 0,00 0,00 0,00 0,00 309.272,19
357. MIRJANA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 9.928,08 0,00 39.833,90 257.801,31 0,00 0,00 0,00 0,00 307.563,29
358. IGOR REŠETAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 81.504,82 0,00 73.677,50 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 307.247,90
359. MARIJAN BUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 59.901,43 0,00 2.999,65 228.501,45 0,00 14.940,36 0,00 0,00 306.342,89
360. DAMIR GUŠTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 4.461,55 300.407,81 0,00 0,00 0,00 0,00 304.869,36
361. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 32.856,90 270.865,71 0,00 0,00 0,00 0,00 303.722,61
362. MLADEN ROŽMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 303.273,18 0,00 0,00 0,00 0,00 303.273,18
363. DANIJELA DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 -0,02 14.429,53 287.346,58 0,00 281,78 0,00 0,00 302.057,87
364. TATJANA ALAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -20.138,81 0,00 9.203,78 312.404,70 0,00 0,00 0,00 0,00 301.469,67
365. IGOR ŠIRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -703,32 301.633,96 0,00 0,00 0,00 0,00 300.930,64
366. ZLATKO PAPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 20.463,85 279.846,69 0,00 0,00 0,00 0,00 300.310,54
367. VERICA CIBOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 300.229,86 0,00 0,00 0,00 0,00 300.229,86
368. DAMIR MATEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 33.731,44 265.737,64 0,00 0,00 0,00 0,00 299.469,08
369. MARKO IVANUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 299.237,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.237,49
370. IGOR TRINAJSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 48.204,82 250.351,49 0,00 0,00 0,00 0,00 298.556,31
371. MESUT AHMEDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 66.023,92 0,00 0,00 232.260,23 0,00 0,00 298.284,15
372. BORIS KRUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 233.563,15 0,00 61.833,17 2.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.274,32
373. ALEKSANDAR KRIŽETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 106.254,41 0,00 22.496,24 168.942,86 0,00 0,00 0,00 0,00 297.693,51
374. JOSIP ŠPANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.317,27 297.696,35 0,00 -1.465,60 0,00 0,00 297.548,02
375. BERAT ABAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 295.795,66 0,00 0,00 0,00 0,00 295.795,66
376. GORAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 62.833,90 0,00 7.787,23 222.784,51 0,00 0,00 0,00 0,00 293.405,64
377. DRAŽENKO GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 131.333,96 0,00 116.938,88 43.670,66 0,00 0,00 0,00 0,00 291.943,50
378. BOŽO IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 44.375,58 0,00 77.892,08 158.748,12 0,00 10.514,51 0,00 0,00 291.530,29
379. SREĆKO LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 20.282,19 0,00 0,00 269.879,66 0,00 0,00 0,00 0,00 290.161,85
380. ADEM RIZVANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 45.660,44 0,00 0,00 244.400,84 0,00 0,00 0,00 0,00 290.061,28
381. MARIO VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 84.559,99 0,00 89.828,31 114.803,18 0,00 0,00 0,00 0,00 289.191,48
382. BONO PEPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 53.911,68 0,00 16.095,10 219.008,47 0,00 0,00 0,00 0,00 289.015,25
383. MARKO DUGANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 238.445,10 0,00 5.010,65 5.536,52 0,00 39.732,47 0,00 0,00 288.724,74
384. BOŽIDAR GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 2.108,09 0,00 63.846,86 222.541,71 0,00 0,00 0,00 0,00 288.496,66
385. ANTONIJO TABULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 285.787,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.787,16
386. MIRJANA NASTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 148.882,75 0,00 54.030,63 82.195,93 0,00 0,00 0,00 0,00 285.109,31
387. SLAVEN GAŠPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 282.666,31 0,00 0,00 0,00 0,00 282.666,31
388. SREĆKO NESNIDAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB -41.648,73 0,00 84.797,37 238.516,83 0,00 0,00 0,00 0,00 281.665,47
389. VEDRAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 23.192,82 257.342,90 0,00 0,00 0,00 0,00 280.535,72
390. ROBERT GJONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 47.624,39 0,00 183.947,54 48.703,16 0,00 -24,09 0,00 0,00 280.251,00
391. ADEMSAFI REĐEPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 38.851,65 0,00 8.082,35 233.191,25 0,00 0,00 0,00 0,00 280.125,25
392. IVAN HANŽEVAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 61.912,33 0,00 -3.095,11 221.064,70 0,00 0,00 0,00 0,00 279.881,92
393. MILICA ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -42,30 0,00 4.417,29 275.085,17 0,00 0,00 0,00 0,00 279.460,16
394. ŠERIF FAZLJIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 8.091,11 0,00 59.128,32 212.204,61 0,00 -40,65 0,00 0,00 279.383,39
395. TATJANA BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 116.109,33 0,00 24.711,40 138.255,30 0,00 0,00 0,00 0,00 279.076,03
396. BRANKO ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 1.430,27 277.424,62 0,00 0,00 0,00 0,00 278.854,89
397. MARICA NIKOLIĆ-MALORA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 49.791,44 0,00 39.017,38 189.852,89 0,00 -46,40 0,00 0,00 278.615,31
398. HRVOJE ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 24.561,30 0,00 0,00 253.271,17 0,00 0,00 0,00 0,00 277.832,47
399. BRANISLAV LESKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 6.608,99 271.105,41 0,00 0,00 0,00 0,00 277.714,40
400. HAJRA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 20.313,07 257.343,63 0,00 0,00 0,00 0,00 277.656,70