FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. DANICA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 551,73 0,00 0,00 640.311,53 0,00 0,00 0,00 640.863,26
302. IVAN KLOBUČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.040,25 627.728,77 0,00 0,00 0,00 640.769,02
303. DRAŽEN BREBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 5.070,98 635.608,35 0,00 0,00 0,00 640.679,33
304. DRAŠKO JORGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 GORNJI TRPUCI 110.643,68 0,00 235.757,73 194.465,58 0,00 99.017,95 0,00 639.884,94
305. DAMIR ŠANTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 6.282,76 632.919,66 0,00 0,00 0,00 639.202,42
306. ANTUN TURKALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 85.273,82 506.085,45 0,00 47.118,21 0,00 638.477,48
307. MIRJANA ZAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 13.833,41 623.917,31 0,00 0,00 0,00 637.750,72
308. DALEN SLOGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 23.567,95 614.158,35 0,00 0,00 0,00 637.726,30
309. DAMIR JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 126.098,83 0,00 36.139,18 475.209,12 0,00 0,00 0,00 637.447,13
310. DUŠKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 11.498,19 0,00 143.275,81 482.554,92 0,00 0,00 0,00 637.328,92
311. MILJENKO PETRINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.370,85 635.355,89 0,00 0,00 0,00 636.726,74
312. MALIN ELISABETH HOLMBERG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 STOCKHOLM 0,00 0,00 636.391,28 0,00 0,00 0,00 0,00 636.391,28
313. STANA ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 10.721,25 624.860,99 0,00 0,00 0,00 635.582,24
314. DRAGUTIN ŠTRIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 71.656,85 563.712,56 0,00 0,00 0,00 635.369,41
315. SVETISLAV GALE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 11.186,70 0,00 94.144,15 526.331,16 0,00 0,00 0,00 631.662,01
316. YOUSEF EL-KARISLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 8.928,53 0,00 32.361,49 589.506,22 0,00 0,00 0,00 630.796,24
317. ROBERT GAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 233.999,63 0,00 3.794,40 389.985,32 0,00 0,00 0,00 627.779,35
318. SABRI MUHADRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -24.633,78 0,00 220.628,69 430.460,04 0,00 0,00 0,00 626.454,95
319. MIRICA HARAPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 4.874,45 621.342,11 0,00 0,00 0,00 626.216,56
320. ČEDOMIR KLEMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 625.942,50 0,00 0,00 0,00 625.942,51
321. NEVENKA RAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 89.751,12 -2.830,12 3.545,55 535.280,24 -14,82 0,00 0,00 625.731,97
322. AGRON SARIQKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 13.474,30 609.586,91 0,00 0,00 0,00 623.061,21
323. ZDRAVKO FRČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 66.153,56 0,00 8.803,73 173.658,17 0,00 372.614,42 0,00 621.229,88
324. AVNI MUSLIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -2.164,45 0,00 253,74 622.954,81 0,00 0,00 0,00 621.044,10
325. ŽELIMIR FEKONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 40.505,98 -601,92 24.153,05 556.585,74 0,00 0,00 0,00 620.642,85
326. MASAR DOBRUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 16.753,58 0,00 21.537,54 581.574,73 0,00 0,00 0,00 619.865,85
327. JADRANKA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 LUČKO 58.594,64 0,00 173.815,28 381.976,71 0,00 5.321,83 0,00 619.708,46
328. ŽELJKO DEJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 29.862,18 588.051,26 0,00 0,00 0,00 617.913,44
329. STJEPAN ŠKRINJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 22.109,66 594.201,96 0,00 0,00 0,00 616.311,62
330. ZVONKO ŽUVELA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 7.703,11 608.403,87 0,00 0,00 0,00 616.106,98
331. MIRJANA KOSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 24.077,62 544.621,22 0,00 47.309,42 0,00 616.008,26
332. DARIO ŠTEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 139.757,66 0,00 203.123,59 231.478,58 0,00 41.151,26 0,00 615.511,09
333. KRISTIJAN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 69.698,94 543.953,18 0,00 0,00 0,00 613.652,12
334. FRANJO PAVELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -34,68 0,00 7.020,53 605.775,66 0,00 0,00 0,00 612.761,51
335. MARIJAN FLEGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 KAŠINA 56.836,79 0,00 284.590,76 268.979,97 0,00 1.234,21 0,00 611.641,73
336. ALEKSANDAR-SAŠA ŠTIH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 226.752,67 0,00 384.487,22 0,00 0,00 0,00 0,00 611.239,89
337. DANICA BARABA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 43.948,79 565.126,77 0,00 0,00 0,00 609.075,56
338. MILENKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 MOSTAR 0,00 0,00 87.582,28 520.586,95 0,00 0,00 0,00 608.169,23
339. ŽELJKO IVANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 285.798,35 0,00 170.523,60 151.844,18 0,00 0,00 0,00 608.166,13
340. NEVENKA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 10.779,41 0,00 82.964,05 514.412,41 0,00 0,00 0,00 608.155,87
341. SANDRA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 86.624,21 0,00 67.411,34 453.117,45 0,00 0,00 0,00 607.153,00
342. DAMIR ZAGAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 4.516,12 601.935,86 0,00 0,00 0,00 606.451,98
343. MARIO BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 22.517,87 0,00 112.341,47 469.401,41 0,00 0,00 0,00 604.260,75
344. RADOVAN BAJSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 40.602,63 563.483,47 0,00 0,00 0,00 604.086,10
345. IVAN DUBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 178.627,28 0,00 107.724,38 317.290,01 0,00 0,00 0,00 603.641,67
346. GORAN CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 218.854,45 0,00 235.663,48 147.807,83 0,00 0,00 0,00 602.325,76
347. STIPE ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 4.675,44 596.254,07 0,00 0,00 0,00 600.929,51
348. TOMISLAV ČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 -2.754,57 602.064,40 0,00 909,81 0,00 600.219,64
349. MIHALJ SITAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 400,71 597.919,20 0,00 0,00 0,00 598.319,91
350. BORIS ŠPADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 18.767,75 578.384,62 0,00 0,00 0,00 597.152,37
351. MILJENKO MOKOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 20.334,88 576.302,85 0,00 0,00 0,00 596.637,73
352. ANA MANDURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 239.840,91 0,00 46.329,96 309.316,53 0,00 0,00 0,00 595.487,40
353. MARIJAN BARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 1.092,47 0,00 26.669,54 564.802,55 0,00 0,00 0,00 592.564,56
354. THOMAS PAPIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 6.592,45 584.992,82 0,00 0,00 0,00 591.585,27
355. TATJANA SABLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 89.968,63 0,00 131.947,32 369.628,01 0,00 0,00 0,00 591.543,96
356. ŽELJKO MIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -10.460,07 0,00 21.523,10 578.887,03 0,00 0,00 0,00 589.950,06
357. VLADO POŽEŽANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 281.032,35 0,00 16.473,73 292.040,94 0,00 0,00 0,00 589.547,02
358. ZVONIMIR FAY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 41.671,03 547.818,97 0,00 0,00 0,00 589.490,00
359. MARIJA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -209,79 0,00 -2.796,39 591.191,04 0,00 0,00 0,00 588.184,86
360. MLADEN VUKASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 1.244,35 0,00 49.577,74 537.174,12 0,00 0,00 0,00 587.996,21
361. FRANJO JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 182.549,57 0,00 124.185,46 281.191,20 0,00 0,00 0,00 587.926,23
362. ĐURICA LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 33.345,04 553.522,27 0,00 0,00 0,00 586.867,31
363. VEDRAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 70.340,72 515.328,99 0,00 0,00 0,00 585.669,71
364. ŽELJKA ČORAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 DONJI DRAGONOŽEC -0,70 0,00 1.763,73 581.468,16 0,00 0,00 0,00 583.231,19
365. VERA BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 17.964,68 564.869,91 0,00 0,00 0,00 582.834,59
366. LJILJANA MINKE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 582.207,14 0,00 0,00 0,00 582.207,14
367. SREĆKO MAKARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 65.133,83 0,00 63.060,78 453.822,44 0,00 0,00 0,00 582.017,05
368. IVAN CIKOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 301.331,22 0,00 73.217,06 205.948,64 0,00 0,00 0,00 580.496,92
369. MILENKO DIMAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 6.035,29 573.931,68 0,00 0,00 0,00 579.966,97
370. SANDRA PELLARINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB -41,17 0,00 1.483,40 577.938,89 0,00 0,00 0,00 579.381,12
371. KREŠIMIR BAKOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 2.819,40 570.959,76 0,00 5.588,53 0,00 579.367,69
372. PERO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 22.541,61 556.340,85 0,00 0,00 0,00 578.882,46
373. GORAN PRANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -0,02 0,00 2.008,43 574.775,93 0,00 0,00 0,00 576.784,34
374. HRVOJE BRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 63.507,76 0,00 184.446,77 327.351,68 0,00 0,00 0,00 575.306,21
375. KEMAL MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 2.406,28 0,00 19.669,37 552.250,31 0,00 0,00 0,00 574.325,96
376. SULEJMAN MRKONJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 JEŽDOVEC 0,00 0,00 45.768,15 528.526,54 0,00 0,00 0,00 574.294,69
377. ANA SPAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 29.116,50 543.906,79 0,00 0,00 0,00 573.023,29
378. DAVOR ARAPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 992,71 571.517,54 0,00 0,14 0,00 572.510,39
379. ANTON DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 31.617,33 0,00 1.455,49 539.346,81 0,00 0,00 0,00 572.419,63
380. DIN GIGOLLAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 35.990,21 0,00 108.796,28 427.566,30 0,00 0,00 0,00 572.352,79
381. MIROSLAV GRACIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 JEŽDOVEC 0,00 0,00 -361,72 571.519,45 0,00 0,00 0,00 571.157,73
382. SLAVKO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 0,00 0,00 -315,78 571.460,36 0,00 0,00 0,00 571.144,58
383. VLADIMIR ERDELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.367,81 569.068,74 0,00 0,00 0,00 570.436,55
384. MUAZAM ZENDELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 7.091,42 0,00 14.427,46 547.585,99 0,00 0,00 0,00 569.104,87
385. ZDENKA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 569.027,02 0,00 0,00 0,00 569.027,02
386. JURAJ MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DEMERJE 58.748,66 0,00 1.821,15 507.477,88 0,00 0,00 0,00 568.047,69
387. DEMIR RRUSTEMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 69.339,82 497.990,02 0,00 0,00 0,00 567.329,84
388. MIROSLAV IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 38.776,95 528.110,47 0,00 0,00 0,00 566.887,42
389. GORAN TROHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 243.120,15 0,00 25.769,63 290.631,96 0,00 7.037,39 0,00 566.559,13
390. GORDANA IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 384.237,85 0,00 76.984,41 105.102,32 0,00 0,00 0,00 566.324,58
391. JOSIP OSMAKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -3.183,82 569.143,75 0,00 0,00 0,00 565.959,93
392. ALEKSANDER VAHČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 2.674,83 563.047,53 0,00 0,00 0,00 565.722,36
393. RUDOLF MULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 326.119,99 0,00 194.701,65 2.856,95 0,00 40.566,64 0,00 564.245,23
394. MIROSLAV PLIŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -3.205,81 0,00 7.557,16 75.723,86 0,00 483.936,22 0,00 564.011,43
395. MALIK ĐEMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 347,87 562.078,02 0,00 0,00 0,00 562.425,89
396. MLADEN PEREŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ĐURĐEKOVEC 77.903,48 0,00 37.924,22 446.513,69 0,00 0,00 0,00 562.341,39
397. DAŠMIR RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 56.679,01 504.029,14 0,00 0,00 0,00 560.708,15
398. ŽELJKO BALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 8.276,62 552.036,93 0,00 0,00 0,00 560.313,55
399. MILKA ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 4.446,77 555.349,73 0,00 0,00 0,00 559.796,50
400. PAVO PRANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 JEŽDOVEC 27.005,37 0,00 6.282,41 525.837,70 0,00 0,00 0,00 559.125,48