FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2018. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.10.2018. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MIRO ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 17.644.024,31 0,00 0,00 577.574,49 0,00 0,00 18.221.598,80
2. JOZO PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 242.115,59 11.212.663,09 6.450.914,13 0,00 1.127,87 0,00 0,00 17.906.820,68
3. RINO ROŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB -375,00 0,00 1.295,32 0,00 8.629.408,10 77,24 0,00 0,00 8.630.405,66
4. ALEKSANDAR MAJETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 4.225.114,55 0,00 45.142,08 4.195.285,22 0,00 52.468,32 0,00 0,00 8.518.010,17
5. MATO CRNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 2.069.856,33 0,00 5.603.276,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.673.132,64
6. PAŠKO ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 509.888,77 0,00 3.966.720,36 0,00 0,00 123,88 0,00 0,00 4.476.733,01
7. IBRAHIM HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE -74.501,45 34.573,79 1.963.357,77 1.219.072,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142.502,15
8. DAVOR BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.974.096,81 512.907,13 65.815,61 545.044,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.097.864,32
9. ILIJA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 2.660.386,70 0,00 12.706,13 302.231,73 0,00 38.090,91 0,00 0,00 3.013.415,47
10. ŽELJKO RATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 2.031.458,75 110.000,77 0,00 102.628,65 0,00 593.817,34 0,00 0,00 2.837.905,51
11. IVAN JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 954.641,73 0,00 1.768.423,02 101.967,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2.825.032,50
12. JOSIP JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 JEŽDOVEC 1.428.232,49 886.733,31 179.246,94 289.171,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.384,72
13. DUBRAVKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 9.026,99 2.621.434,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.461,66
14. ZORAN PRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 1.102.823,67 0,00 33,97 1.426.022,98 0,00 -20,71 0,00 0,00 2.528.859,91
15. PERO KOPREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 2.488.650,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.488.650,87
16. ZLATKO PUNTIJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 29.459,31 0,00 1.211.746,09 1.145.179,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.386.385,04
17. STJEPAN ZRINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 366.687,67 1.929.765,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296.453,01
18. VELJKO TUMPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.428.953,64 0,00 60.026,45 654.515,15 0,00 814,63 0,00 0,00 2.144.309,87
19. ZORAN ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 1.168.725,36 6.369,40 -370,11 934.728,55 0,00 -1.642,11 0,00 0,00 2.107.811,09
20. DALIBOR BASTALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 LUŽAN 1.767.778,46 -13.871,51 23.696,23 272.451,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.054,77
21. FRANJO BOLČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 776.719,80 0,00 160.379,12 1.002.528,41 0,00 48.873,96 0,00 0,00 1.988.501,29
22. ŽELJKO PAKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 MORAVČE 273.796,46 0,00 1.415.552,42 160.091,56 0,00 22.098,20 0,00 0,00 1.871.538,64
23. DINKO ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 14.909,48 0,00 460.678,66 1.344.510,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.098,78
24. DRAŽEN BALAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 225.607,06 -20,30 0,00 1.399.050,72 0,00 0,00 1.624.637,48
25. DRAGO JAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 546.343,41 18.184,16 125.631,98 613.789,76 0,00 305.761,86 0,00 0,00 1.609.711,17
26. VELJKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 470.979,93 1.040.085,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511.065,22
27. ROBERT LANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 417.107,73 0,00 707.461,84 373.166,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497.735,60
28. DRAŽENA KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 237.298,18 489.603,83 207.905,29 490.799,06 0,00 54.541,01 0,00 0,00 1.480.147,37
29. JORGE SAMMIR CRUZ CAMPOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 1.360.551,54 0,00 0,00 115.727,49 0,00 0,00 1.476.279,03
30. BRANIMIR JOBAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 754.348,43 0,00 10.792,94 699.856,08 0,00 5.474,96 0,00 0,00 1.470.472,41
31. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 1.470.135,40 103,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.238,88
32. ZVONKO KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 226.737,49 0,00 167.861,95 1.034.565,78 0,00 18.803,07 0,00 0,00 1.447.968,29
33. VELJKO ĐUZEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 945.835,50 7.747,77 53.938,13 275.764,53 0,00 130.283,62 0,00 0,00 1.413.569,55
34. ŽELJKO BREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 918.950,94 134.227,84 273.909,01 42.851,84 0,00 43.624,69 0,00 0,00 1.413.564,32
35. ZORAN OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 594.270,97 0,00 376.786,69 353.092,66 0,00 23.873,53 0,00 0,00 1.348.023,85
36. LUKA BRAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -28.475,68 60.681,87 347.805,45 949.969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329.981,24
37. LIDIJA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 1.106.822,03 0,00 0,00 208.873,42 0,00 -12.211,04 0,00 0,00 1.303.484,41
38. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 231.389,76 0,00 26.463,65 1.004.775,95 0,00 0,00 0,00 23.389,72 1.286.019,08
39. ŽELJKO CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 562,62 1.119.745,88 588,90 5.680,21 0,00 0,00 1.126.577,61
40. JURAJ KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 91.327,39 0,00 249.115,51 740.820,07 0,00 31.186,98 0,00 0,00 1.112.449,95
41. MARIJAN JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 65.287,14 0,00 113.653,46 931.095,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.036,51
42. AMIRA RADEVENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 944.431,21 0,00 0,00 151.110,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.541,55
43. ŽELJKO ŠILOBODEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 69.502,37 0,00 141.574,03 870.325,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.401,46
44. STJEPAN KUČIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 6.979,35 1.037.235,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044.215,08
45. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -3.636,00 0,00 36.954,91 1.008.447,85 0,00 -1.155,15 0,00 0,00 1.040.611,61
46. MIRKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 530.034,23 104,18 35.374,23 462.758,92 0,00 8.720,61 0,00 0,00 1.036.992,17
47. MIJO DOJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 182.852,64 0,00 87.335,78 760.766,86 0,00 2.350,30 0,00 0,00 1.033.305,58
48. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.030.930,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.930,47
49. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 171.374,79 825.864,42 0,00 13.500,99 0,00 0,00 1.010.740,20
50. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 10.006,47 947.727,49 0,00 0,00 0,00 0,00 958.005,56
51. RUDOLF MULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 641.130,72 0,00 179.605,33 82.565,57 0,00 49.010,63 0,00 0,00 952.312,25
52. DAMIR STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 58.469,31 0,00 134.626,60 700.817,55 0,00 46.058,00 0,00 0,00 939.971,46
53. DRAGUTIN MRVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 15.974,25 0,00 907,84 879.834,81 0,00 23.646,79 0,00 0,00 920.363,69
54. MAJA CAR SIVKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 21.377,16 892.138,54 0,00 0,00 0,00 0,00 913.515,70
55. DINO DRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 22.697,84 695.712,38 0,00 185.232,09 0,00 9.234,24 0,00 0,00 912.876,55
56. NIKOLA ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 201.670,17 0,00 496.401,53 205.414,53 0,00 -313,44 0,00 0,00 903.172,79
57. BOŽO KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 353.508,25 0,00 282.062,68 265.750,15 0,00 0,00 0,00 0,00 901.321,08
58. DIANA PAJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 22.846,68 0,00 271,97 822.346,29 0,00 53.224,40 0,00 0,00 898.689,34
59. STJEPAN ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 13.860,93 861.554,90 0,00 0,00 0,00 0,00 875.415,83
60. VINKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 7.891,73 683.132,17 0,00 170.887,88 0,00 0,00 861.911,78
61. MIRKO HUSTNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 354.262,84 -1.553,83 29.002,76 476.894,27 0,00 0,00 0,00 0,00 858.606,04
62. TONINA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 845.241,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.241,48
63. RAUL BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 27.654,00 0,00 86.501,42 725.211,83 0,00 0,00 0,00 0,00 839.367,25
64. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 226.305,47 0,00 85.494,27 502.076,16 0,00 0,00 0,00 0,00 813.875,90
65. NIKOLA HORVATEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 9.241,65 799.041,76 0,00 0,00 0,00 0,00 808.283,41
66. DUŠKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 12.646,84 0,00 154.883,01 638.711,38 0,00 0,00 0,00 0,00 806.241,23
67. MATO MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,04 0,00 40.354,26 765.162,61 0,00 0,00 0,00 0,00 805.516,91
68. ANKICA VAZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 357.769,60 0,00 144.777,39 302.011,05 0,00 0,00 0,00 0,00 804.558,04
69. RUDOLF IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 213.473,81 0,00 224.727,73 360.978,77 0,00 0,00 0,00 0,00 799.180,31
70. IVAN ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 177.085,51 0,00 66.834,46 544.827,56 0,00 0,00 0,00 0,00 788.747,53
71. MIRJANA KOSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 24.627,81 651.474,68 0,00 108.235,70 0,00 0,00 784.338,19
72. ZVONKO STRMEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 137.604,84 0,00 169.817,25 475.018,30 0,00 0,00 0,00 0,00 782.440,39
73. DAMIR PUTAK-IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 263.977,69 0,00 512.579,32 -10,49 0,00 0,00 0,00 0,00 776.546,52
74. MARIJO ŠKEGRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 197.957,34 0,00 147.652,67 187.673,94 0,00 240.464,80 0,00 0,00 773.748,75
75. PAVO MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 4.300,06 756.328,48 0,00 0,00 0,00 0,00 760.628,54
76. ZDRAVKO PAVLIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -1.925,23 749.253,09 0,00 0,00 0,00 0,00 747.327,86
77. ŽELJKO BALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 12.943,14 730.368,93 0,00 0,00 0,00 0,00 743.312,07
78. DRAŠKO ŠOĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 167.186,14 0,00 252.376,07 322.372,17 0,00 0,00 0,00 0,00 741.934,38
79. MAJA SABLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 91.602,61 248.263,27 390.906,74 6.504,62 0,00 0,00 0,00 0,00 737.277,24
80. IVAN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -34,98 731.450,55 0,00 0,00 0,00 0,00 731.415,57
81. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 115.275,06 0,00 95.284,01 519.379,80 0,00 0,00 0,00 0,00 729.938,87
82. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 15.227,78 0,00 30.479,50 675.172,98 0,00 0,00 0,00 0,00 720.880,26
83. MIRICA HARAPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 9.970,46 705.544,68 0,00 0,00 0,00 0,00 715.515,14
84. DANIEL VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 83.738,13 0,00 0,00 630.278,50 0,00 0,00 714.016,63
85. DRAŠKO JORGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 GORNJI TRPUCI 118.823,89 0,00 275.481,00 208.510,54 0,00 110.164,34 0,00 0,00 712.979,77
86. STIPE ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 9.058,04 698.043,73 0,00 0,00 0,00 0,00 707.101,77
87. TATJANA SABLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 99.064,67 0,00 139.387,81 466.173,67 0,00 376,63 0,00 0,00 705.002,78
88. ŽELJKO MIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -10.460,07 0,00 20.985,06 693.321,33 0,00 0,00 0,00 0,00 703.846,32
89. MLADEN JANIŠKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 295.100,92 0,00 405.380,52 -2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 700.479,13
90. IBRAHIM BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 697.630,41 0,00 1.875,79 0,00 0,00 699.506,20
91. JURAJ MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DEMERJE 65.057,97 0,00 1.328,00 632.540,40 0,00 0,00 0,00 0,00 698.926,37
92. MIROSLAV MARČELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 68.896,07 0,00 29.413,46 600.152,50 0,00 0,00 0,00 0,00 698.462,03
93. THOMAS PAPIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 10.399,08 687.755,34 0,00 0,00 0,00 0,00 698.154,42
94. IVAN KLOBUČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.752,17 682.748,17 0,00 0,00 0,00 0,00 696.500,34
95. ANTE ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 ZAGREB 328.022,14 0,00 361.537,34 5.961,68 0,00 0,00 0,00 0,00 695.521,16
96. SEAD TABAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -19.503,53 0,00 0,00 36.385,23 0,00 677.529,00 0,00 0,00 694.410,70
97. MIRJANA ZAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 14.455,54 675.806,25 0,00 0,00 0,00 0,00 690.261,79
98. DRAGUTIN ŠTRIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 77.120,00 607.613,68 0,00 0,00 0,00 0,00 684.733,68
99. DEAN MARCAPAN-KRESNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 212.508,38 0,00 211.366,83 249.646,84 0,00 0,00 0,00 0,00 673.522,05
100. MARIO BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 22.467,23 0,00 124.833,32 522.562,61 0,00 0,00 0,00 0,00 669.863,16