FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2019. GODINE
Obrada podataka izvršena je 21.10.2019. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MIRO ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 18.662.889,04 0,00 0,00 601.608,72 0,00 0,00 19.264.497,76
2. JOZO PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 249.877,67 11.606.219,32 6.677.293,04 0,00 1.164,53 0,00 0,00 18.534.554,56
3. RINO ROŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1995 ZAGREB -375,00 0,00 5.053,52 0,00 12.660.437,06 82,27 0,00 0,00 12.665.197,85
4. MATO CRNAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 2.124.874,10 0,00 5.752.920,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.877.794,26
5. DAVOR ŠUKER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 5.895.284,61 0,00 0,00 -340,62 0,00 0,00 5.894.943,99
6. PAŠKO ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 4.106.587,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.106.587,27
7. IBRAHIM HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE -74.501,45 35.941,87 2.054.499,00 1.287.620,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.303.560,01
8. DAVOR BUTKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 2.054.189,90 539.665,75 68.477,84 567.032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3.229.365,72
9. ŽELJKO RATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 2.098.227,98 114.175,45 0,00 106.354,53 0,00 612.895,82 0,00 0,00 2.931.653,78
10. JOSIP JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 JEŽDOVEC 1.494.063,00 939.089,87 186.282,55 301.449,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920.885,38
11. BORIS ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 3,58 -6.135,50 2.806.839,93 -95,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.612,92
12. PERO KOPREN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 2.636.384,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.636.384,59
13. ZORAN PRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 1.143.121,92 0,00 35,40 1.445.401,13 0,00 -20,71 0,00 0,00 2.588.537,74
14. IVAN JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 1.004.900,93 0,00 1.347.921,98 107.027,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.459.850,83
15. STJEPAN ZRINSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 375.936,13 1.978.525,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.354.461,69
16. ILIJA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 2.135.750,34 0,00 0,00 103.819,09 0,00 39.387,53 0,00 0,00 2.278.956,96
17. ZORAN ZELENIKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 1.207.193,61 6.621,12 0,00 966.422,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180.237,60
18. FRANJO BOLČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 794.719,23 0,00 171.427,28 1.043.719,88 0,00 50.845,27 0,00 0,00 2.060.711,66
19. DARKO ZADRO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 876,21 267.966,24 251.833,34 1.132.486,07 0,00 375.462,86 0,00 0,00 2.028.624,72
20. ROBERT LANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 602.954,47 0,00 891.482,74 506.971,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.001.408,49
21. ŽELJKO PAKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 MORAVČE 285.576,13 0,00 1.450.646,94 165.575,59 0,00 22.888,78 0,00 0,00 1.924.687,44
22. DRAŽEN BALAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 242.935,26 -20,30 0,00 1.445.840,95 0,00 0,00 1.688.755,91
23. DRAGO JAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 566.332,48 18.813,59 129.869,72 636.515,19 0,00 316.251,43 0,00 0,00 1.667.782,41
24. JORGE SAMMIR CRUZ CAMPOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 1.460.111,31 0,00 0,00 123.173,29 0,00 0,00 1.583.284,60
25. VELJKO TOPOLOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 489.898,19 1.082.270,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572.168,40
26. DRAŽENA KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 248.125,66 509.225,21 214.845,00 506.811,77 0,00 56.421,29 0,00 0,00 1.535.428,93
27. ZVONKO KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 232.133,61 0,00 173.080,93 1.056.861,36 0,00 42.861,43 0,00 0,00 1.504.937,33
28. VELJKO ĐUZEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 1.003.194,08 8.228,56 57.081,69 289.966,24 0,00 137.590,23 0,00 0,00 1.496.060,80
29. LIDIJA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 1.175.504,68 0,00 0,00 302.142,37 0,00 -12.211,04 0,00 0,00 1.465.436,01
30. ŽELJKO BREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 947.990,85 138.482,19 282.502,82 44.210,91 0,00 45.124,37 0,00 0,00 1.458.311,14
31. ZORAN OBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 615.156,55 0,00 387.603,66 364.510,16 0,00 24.627,42 0,00 0,00 1.391.897,79
32. LUKA BRAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -28.475,68 62.672,68 358.951,44 982.619,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375.768,06
33. AMIRA RADEVENJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 982.844,58 0,00 0,00 228.574,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211.418,80
34. ŽELJKO ŠILOBODEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 91.927,72 0,00 159.224,11 929.272,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.423,84
35. JURAJ KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 95.875,79 0,00 261.242,23 769.211,20 0,00 32.740,19 0,00 0,00 1.159.069,41
36. JOSIP VRBANEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 419.808,48 5.263,84 112.713,02 617.827,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.612,74
37. MIRKO BALJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 787,70 -354,24 1.396,48 1.151.251,95 0,00 0,00 1.153.081,89
38. MARIJAN JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 66.841,06 0,00 115.973,14 957.688,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.502,44
39. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 38.672,02 1.063.737,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.410,00
40. STJEPAN KUČIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 7.354,87 1.090.400,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.755,46
41. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1.085.751,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.751,81
42. BOŽO KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 435.110,44 0,00 366.193,33 267.260,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.564,19
43. RUDOLF MULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 707.033,61 0,00 187.017,66 108.723,51 0,00 51.699,94 0,00 0,00 1.054.474,72
44. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 174.964,74 850.017,04 0,00 13.721,66 0,00 0,00 1.038.703,44
45. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 10.660,52 976.980,08 0,00 0,00 0,00 0,00 987.912,20
46. ANTE ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 ZAGREB 381.826,08 0,00 559.543,34 44.127,68 0,00 0,00 0,00 0,00 985.497,10
47. DRAGUTIN MRVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 16.187,75 0,00 907,84 931.147,15 0,00 24.559,69 0,00 0,00 972.802,43
48. DINO DRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 24.106,34 738.884,06 0,00 194.729,13 0,00 9.807,27 0,00 0,00 967.526,80
49. BRANIMIR JOBAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 642.625,56 0,00 10.426,15 308.631,44 0,00 2.976,99 0,00 0,00 964.660,14
50. DIANA PAJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 23.367,80 0,00 278,22 870.101,85 0,00 54.682,26 0,00 0,00 948.430,13
51. MAJA CAR SIVKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 21.881,55 920.988,21 0,00 0,00 0,00 0,00 942.869,76
52. NIKOLA ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 210.063,37 0,00 517.190,02 214.944,15 0,00 -313,44 0,00 0,00 941.884,10
53. MIRKO HUSTNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 376.109,47 -1.553,83 30.693,79 505.495,93 0,00 0,00 0,00 0,00 910.745,36
54. STJEPAN ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 14.148,19 885.413,22 0,00 0,00 0,00 0,00 899.561,41
55. RAUL BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 29.149,65 0,00 91.609,04 759.811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 880.570,49
56. DUŠKO MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 13.094,50 0,00 159.406,63 707.723,51 0,00 0,00 0,00 0,00 880.224,64
57. TONINA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 871.573,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.573,04
58. MIROSLAV PLIŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -14.093,43 0,00 9.474,90 290.432,25 0,00 580.257,61 0,00 0,00 866.071,33
59. ZVONKO STRMEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 141.936,28 0,00 175.004,81 543.320,24 0,00 0,00 0,00 0,00 860.261,33
60. PAVO MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 JEŽDOVEC 0,00 0,00 4.330,29 837.876,60 0,00 0,00 0,00 0,00 842.206,89
61. MIRJANA KOSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 25.012,31 696.312,33 0,00 113.479,04 0,00 0,00 834.803,68
62. NIKOLA HORVATEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 9.241,65 823.173,82 0,00 0,00 0,00 0,00 832.415,47
63. IVAN BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 -34,98 801.914,88 0,00 0,00 0,00 0,00 801.879,90
64. RUDOLF IVANJKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 226.439,70 0,00 187.518,79 381.421,96 0,00 0,00 0,00 0,00 795.380,45
65. NIKOLA SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 331.445,32 0,00 128.945,49 309.586,27 0,00 12.695,97 0,00 0,00 782.673,05
66. IVAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 775.279,91 268,54 0,00 0,00 0,00 0,00 775.548,45
67. MAJA SABLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 96.164,20 261.280,88 409.388,36 6.887,73 0,00 0,00 0,00 0,00 773.721,17
68. DANIEL VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 106.649,51 0,00 0,00 666.818,60 0,00 0,00 773.468,11
69. MIROSLAV MARČELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 73.173,19 0,00 30.620,81 669.002,85 0,00 0,00 0,00 0,00 772.796,85
70. IVAN KLOBUČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 14.029,63 754.017,89 0,00 0,00 0,00 0,00 768.047,52
71. VINKO JOZELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 166.672,72 0,00 53.372,71 539.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.827,43
72. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 119.850,03 0,00 98.949,00 537.944,22 0,00 0,00 0,00 0,00 756.743,25
73. STIPE ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 9.558,15 745.734,53 0,00 0,00 0,00 0,00 755.292,68
74. MIRICA HARAPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 12.372,27 742.166,03 0,00 0,00 0,00 0,00 754.538,30
75. TATJANA SABLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 102.609,62 0,00 143.409,12 506.882,37 0,00 398,24 0,00 0,00 753.299,35
76. MIODRAG METER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 44.997,04 0,00 72.850,54 569.035,30 0,00 51.542,77 0,00 0,00 738.425,65
77. IVAN SAMEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 DOBRODOL 35.483,56 0,00 7.290,28 694.008,55 0,00 0,00 0,00 0,00 736.782,39
78. DRAŠKO JORGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 GORNJI TRPUCI 122.011,92 0,00 289.760,26 213.984,21 0,00 110.083,87 0,00 0,00 735.840,26
79. MIRKO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 4.268,21 0,00 34.035,34 695.656,34 0,00 0,00 0,00 0,00 733.959,89
80. JURAJ MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DEMERJE 67.516,86 0,00 1.328,01 659.332,63 0,00 0,00 0,00 0,00 728.177,50
81. DRAŠKO ŠOĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 169.597,02 0,00 224.560,29 321.986,76 0,00 6.519,30 0,00 0,00 722.663,37
82. THOMAS PAPIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 10.893,19 711.407,06 0,00 0,00 0,00 0,00 722.300,25
83. IBRAHIM BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 718.230,60 0,00 1.936,02 0,00 0,00 720.166,62
84. MIROSLAV IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 41.364,70 672.592,04 0,00 0,00 0,00 0,00 713.956,74
85. TONGO HAMED DOUMBIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 120.789,27 565.462,03 0,00 25.763,86 0,00 0,00 0,00 0,00 712.015,16
86. MIRJANA ZAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 14.698,00 696.028,68 0,00 0,00 0,00 0,00 710.726,68
87. JASMINKA CVRLJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 21.308,13 0,00 24.273,08 663.110,82 0,00 0,00 0,00 0,00 708.692,03
88. DRAGUTIN ŠTRIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 79.160,80 624.723,05 0,00 0,00 0,00 0,00 703.883,85
89. MIĆI KUZMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 71.848,55 0,00 3.960,20 626.883,63 0,00 -40,00 0,00 0,84 702.653,22
90. ĐURICA LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 38.235,61 663.889,39 0,00 0,00 0,00 0,00 702.125,00
91. SEAD TABAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -17.981,27 0,00 0,00 91.566,13 0,00 622.688,33 0,00 0,00 696.273,19
92. EGON SCHROTT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRA 0,00 0,00 316.631,15 376.281,37 0,00 0,00 0,00 0,00 692.912,52
93. DEAN MARCAPAN-KRESNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 216.301,95 0,00 212.427,27 263.401,81 0,00 0,00 0,00 0,00 692.131,03
94. SILVIJE PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 62.724,31 0,00 240.947,09 386.673,58 0,00 0,00 0,00 0,00 690.344,98
95. MUHAMED KARTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 37.132,03 0,00 24.299,37 623.672,12 0,00 0,00 0,00 0,00 685.103,52
96. JOSIP ŽUGLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 25.890,14 0,00 -13.011,40 672.555,13 0,00 -464,08 0,00 0,00 684.969,79
97. MARIO BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 23.514,73 0,00 117.493,16 543.280,87 0,00 0,00 0,00 0,00 684.288,76
98. DARKO DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ODRA 98.275,60 0,00 -3.453,84 588.208,83 0,00 0,00 0,00 0,00 683.030,59
99. STIPICA MARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 50,18 0,00 26.238,79 623.287,81 0,00 28.102,64 0,00 0,00 677.679,42
100. ZORAN ROBAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 47,15 0,00 26.805,25 643.710,29 0,00 0,00 0,00 0,00 670.562,69