FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. ZDRAVKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 324.434,82 0,00 18.625,47 661.160,64 0,00 0,00 0,00 1.004.220,93
102. TATJANA KUFNER-PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 66.474,54 0,00 565.396,90 367.100,73 0,00 0,00 0,00 998.972,17
103. LJERKA PINJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 179.397,15 0,00 36.203,90 777.569,64 0,00 0,00 0,00 993.170,69
104. ANAMARIJA CRLENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 993.147,71 0,00 0,00 0,00 0,00 993.147,71
105. MARIO POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 31.435,55 938.958,81 0,00 0,00 0,00 970.394,36
106. MUJO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 3.115,29 964.696,78 0,00 0,00 0,00 967.812,07
107. NEDJELJKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 36.969,01 0,00 9.133,27 910.263,13 0,00 8.892,03 0,00 965.257,44
108. KRISTIJAN IŠTEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 826.342,29 0,00 0,00 126.527,62 0,00 10.826,96 0,00 963.696,87
109. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 190.946,69 0,00 56.559,87 715.699,88 0,00 0,00 0,00 963.206,44
110. SUZANA BAČELIĆ MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 108.524,11 853.406,15 0,00 0,00 0,00 961.930,26
111. HAJRA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 20.742,46 937.249,78 0,00 0,00 0,00 957.992,24
112. ADEM BINAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 11.124,22 946.766,73 0,00 0,00 0,00 957.890,95
113. ŽELJKO CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 943.286,63 0,00 4.697,65 0,00 947.984,28
114. MARIJAN JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 59.293,31 0,00 106.428,28 780.244,09 0,00 0,00 0,00 945.965,68
115. IGOR JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 496.912,24 407.418,00 14.347,13 27.191,82 0,00 0,00 0,00 945.869,19
116. MILJENKA DOMINIKOVIĆ LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,04 0,00 148.572,35 787.731,42 0,00 0,00 0,00 936.303,81
117. ZDRAVKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 77.609,00 855.718,80 0,00 0,00 0,00 933.327,81
118. VERICA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -24.253,21 0,00 76.078,53 874.055,98 0,00 0,00 0,00 925.881,30
119. EMBRLI AMZAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 923.620,54 0,00 0,00 0,00 923.620,54
120. MARKO KERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 41.138,78 0,00 23.052,41 747.645,61 0,00 111.725,26 0,00 923.562,06
121. DRAŠKO ZALOKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 167.998,80 753.619,40 0,00 0,00 0,00 921.618,20
122. MIJO DOJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 165.687,86 0,00 79.485,51 672.994,97 0,00 2.045,55 0,00 920.213,89
123. SMAJL SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 60.056,87 828.899,50 0,00 28.236,34 0,00 917.192,71
124. ZVONIMIR PLEĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,15 0,00 52.410,94 859.678,04 0,00 0,00 0,00 912.089,13
125. ZDENKA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 143.584,07 0,00 39.212,02 726.596,55 0,00 0,00 0,00 909.392,64
126. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 341.219,10 0,00 166.188,81 396.678,27 0,00 0,00 0,00 904.086,18
127. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 198.377,32 705.631,39 0,00 0,00 0,00 904.008,71
128. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 130.349,86 0,00 136.612,24 627.949,89 0,00 0,00 0,00 894.911,99
129. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 162.284,75 0,00 41.175,30 689.828,01 0,00 0,00 0,00 893.288,06
130. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,04 0,00 -38.386,95 929.241,48 0,00 0,00 0,00 890.854,49
131. IVAN PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 219.352,19 0,00 146.259,98 523.257,58 0,00 0,00 0,00 888.869,75
132. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 162.337,35 0,00 102.094,89 624.090,68 0,00 0,00 0,00 888.522,92
133. DINO KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 886.740,09 0,00 0,00 0,00 886.740,09
134. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 59.874,02 821.929,78 0,00 0,00 0,00 881.803,84
135. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 1.515,51 875.903,82 0,00 0,00 0,00 877.419,33
136. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 214.670,78 0,00 220.151,88 441.461,31 0,00 182,87 0,00 876.466,84
137. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 31.702,82 842.914,48 0,00 0,00 0,00 873.873,75
138. KSENIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 12.366,79 0,00 70.811,62 790.024,66 0,00 0,00 0,00 873.203,07
139. STEVO BOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 44.918,78 0,00 99.947,74 726.009,87 0,00 0,00 0,00 870.876,39
140. SLAVEN MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 866.698,88 0,00 0,00 0,00 0,00 866.698,88
141. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 863.205,88 0,00 0,00 0,00 863.205,88
142. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 40.193,06 0,00 0,00 822.813,17 0,00 0,00 0,00 863.006,23
143. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 186.688,72 673.607,10 0,00 0,00 0,00 860.295,82
144. MAJA CRNOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 IVANJA REKA 752.879,99 0,00 101.842,07 0,00 0,00 0,00 0,00 854.722,06
145. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 115.712,91 738.817,91 0,00 0,00 0,00 854.530,82
146. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 155.667,44 684.423,23 0,00 12.649,81 0,00 852.740,48
147. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 33.948,79 0,00 -2.510,61 816.004,42 0,00 0,00 0,00 847.442,60
148. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 129.758,76 711.398,58 0,00 0,00 0,00 841.157,34
149. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 840.620,95 0,00 0,00 0,00 0,00 840.620,95
150. KRUNO LOVREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 143.892,56 695.262,19 0,00 0,00 0,00 839.154,75
151. DRAGUTIN ČEREPINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 280.937,92 0,00 554.320,21 0,00 0,00 0,00 0,00 835.258,13
152. VELJKO RAMLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -82.867,45 0,00 184.685,99 732.907,47 0,00 0,00 0,00 834.726,01
153. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 66.806,47 0,00 19.356,38 746.626,18 0,00 0,00 0,00 832.789,03
154. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -3.636,00 0,00 18.580,50 815.152,39 0,00 -1.155,15 0,00 828.941,74
155. TOMA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.279,92 0,00 30.822,53 792.838,71 0,00 0,00 0,00 828.941,16
156. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 101.672,03 726.205,46 0,00 0,00 0,00 827.877,49
157. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 7.974,07 818.608,54 0,00 0,00 0,00 826.854,21
158. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 7.807,74 0,00 64.989,78 753.967,05 0,00 0,00 0,00 826.764,57
159. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 10.977,89 0,00 32.012,16 782.134,79 0,00 0,00 0,00 825.124,84
160. INES MEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 24.103,65 0,00 136.064,48 660.742,67 0,00 0,00 0,00 820.910,80
161. DAMIR STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 51.307,91 0,00 118.653,90 612.199,84 0,00 38.738,13 0,00 820.899,78
162. IVAN FABIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 46.810,19 0,00 75.014,53 699.022,52 0,00 0,00 0,00 820.847,24
163. RENATO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 5.608,09 675.786,01 0,00 136.089,39 0,00 817.483,49
164. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 147.864,30 666.592,78 0,00 0,00 0,00 814.457,08
165. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 813.070,05 0,00 -13,49 0,00 813.046,56
166. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 204.532,20 0,00 48.223,19 555.113,69 0,00 0,00 0,00 807.869,08
167. IVAN STRBAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 154.177,63 0,00 51.326,60 601.377,95 0,00 0,00 0,00 806.882,18
168. MIRKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 384.069,20 104,18 29.578,06 385.282,91 0,00 7.135,55 0,00 806.169,90
169. MILJENKO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 441.527,16 38.706,48 13.751,78 310.581,57 0,00 0,00 0,00 804.566,99
170. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 656,17 0,00 63.615,24 736.543,46 0,00 0,00 0,00 800.814,87
171. DAMIR PUKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 18.735,78 774.095,56 0,00 0,00 0,00 792.831,34
172. KSENIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -76.921,89 0,00 84.197,35 784.422,32 0,00 0,00 0,00 791.697,78
173. MARINA BOTUNAC-PREBEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HORVATI 39.104,87 0,00 181.784,62 570.605,49 0,00 0,00 0,00 791.494,98
174. DUBRAVKO LETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 6.938,74 784.019,14 0,00 0,00 0,00 790.957,88
175. JOSIP-VATROSLAV ŽELJEZNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 76.584,90 0,00 15.135,39 696.036,50 0,00 0,00 0,00 787.756,79
176. DUŠANKA VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,03 0,00 33.655,70 753.850,66 0,00 0,00 0,00 787.506,39
177. MARIJA GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 87.690,17 693.880,74 3.403,10 0,00 0,00 784.974,01
178. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -11.029,22 0,00 24.509,20 770.274,12 0,00 0,00 0,00 783.754,10
179. DUŠKO DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 28.892,71 754.511,64 0,00 0,00 0,00 783.404,35
180. BORIS VOLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 779.180,97 0,00 0,00 0,00 779.180,97
181. BILJANA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 338.970,29 0,00 60.522,61 362.053,34 0,00 17.437,78 0,00 778.984,02
182. SNJEŽANA GAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 109.561,20 668.111,31 0,00 0,00 0,00 777.672,51
183. NIKOLINA KRAVARŠČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 111.347,52 0,00 327.851,88 337.065,17 0,00 0,00 0,00 776.264,57
184. MAJA CAR SIVKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.431,61 756.122,59 0,00 0,00 0,00 775.554,20
185. HRVOJE POSARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 96.195,11 678.553,01 0,00 0,00 0,00 774.748,12
186. VLADO MARAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 773.369,06 0,00 0,00 0,00 773.369,06
187. DAVOR CELINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 30.592,57 742.308,35 0,00 0,00 0,00 772.900,92
188. STJEPAN ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 14.768,89 756.443,12 0,00 0,00 0,00 771.212,01
189. JOSIP ANTOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 769.110,42 0,00 0,00 0,00 769.110,42
190. ZORAN BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 25.713,11 740.212,40 0,00 0,00 0,00 765.925,51
191. VINKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 3.055,57 614.166,79 0,00 146.505,06 0,00 763.727,42
192. PERSA PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 241.174,34 0,00 277.752,80 244.762,84 0,00 0,00 0,00 763.689,98
193. PETAR GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 28.703,19 733.481,31 0,00 0,00 0,00 762.184,50
194. SAMIR FERIZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 233.734,33 0,00 95.476,35 431.896,35 0,00 0,00 0,00 761.107,03
195. NEĐBEDIN ISMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 24.266,20 736.454,57 0,00 0,00 0,00 760.720,77
196. ZDRAVKO PAVLIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 11.628,56 748.313,19 0,00 0,00 0,00 759.941,75
197. IVAN LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 93.068,40 664.559,49 0,00 0,00 0,00 757.627,89
198. ZORAN MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 382.234,29 380.167,45 -1.894,86 -3.152,63 0,00 0,00 0,00 757.354,25
199. BORISLAV SLIVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 71.455,82 0,00 98.240,65 585.798,43 0,00 0,00 0,00 755.494,90
200. ŽELJKO HUZANIĆ-MIŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 19.068,76 734.086,30 0,00 0,00 0,00 753.155,06