FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. TOMISLAV BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -373,56 939.121,03 0,00 0,00 0,00 938.747,47
102. SMAIL MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 517.245,63 0,00 70.542,20 347.171,49 0,00 0,00 0,00 934.959,32
103. VLADO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 298.489,89 0,00 202.569,02 431.627,96 0,00 0,00 0,00 932.686,87
104. MILENKO KEŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 240.552,23 0,00 89.148,07 602.307,82 0,00 0,00 0,00 932.008,12
105. DUŠKO BARTOLINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 238.108,82 0,00 364.381,31 323.558,65 590,34 0,00 0,00 926.639,12
106. TOMISLAV KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 404.473,82 0,00 54.645,93 465.249,44 0,00 0,00 0,00 924.369,19
107. JONUZ ALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 129.490,36 0,00 109.486,64 684.873,51 0,00 0,00 0,00 923.850,51
108. ANA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 133.856,37 0,00 201.801,73 587.741,24 0,00 0,00 0,00 923.399,34
109. MLADEN JOKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 34.487,90 888.022,61 0,00 0,00 0,00 922.510,51
110. MARTA KRIŽANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 95.196,49 0,00 -3.782,39 829.271,57 0,00 0,00 0,00 920.685,67
111. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 10.082,07 0,00 30.860,47 868.622,99 0,00 0,00 0,00 909.565,53
112. MIJO MIĆIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 87.134,77 0,00 26.957,76 794.288,08 0,00 0,00 0,00 908.380,61
113. BORIS MEIĆ-SIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 224.395,40 -8.235,15 -578,79 674.451,00 0,00 13.146,85 0,00 903.179,31
114. MUSTAFA ZENUNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 53.827,56 0,00 94.435,54 754.081,43 0,00 0,00 0,00 902.344,53
115. DRAŽEN BERDIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 317.017,72 0,00 247.799,31 237.080,10 0,00 97.681,47 0,00 899.578,60
116. DUBRAVKO BIČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 183.913,80 700.453,87 0,00 0,00 0,00 884.367,67
117. TOMISLAV ZADRAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 72.030,91 0,00 102.010,33 706.972,84 0,00 2.245,03 0,00 883.259,11
118. MILAN KRSTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 301.409,53 0,00 58.246,25 356.916,66 0,00 164.265,31 0,00 880.837,75
119. KSENIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 8.015,45 0,00 52.091,26 819.375,38 0,00 0,00 0,00 879.482,09
120. ZDRAVKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 297.855,35 0,00 17.288,92 559.757,97 0,00 0,00 0,00 874.902,24
121. DANIJEL KESTEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 68.925,21 0,00 277.895,63 512.732,12 0,00 10.714,15 0,00 870.267,11
122. ZDRAVKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 71.442,25 798.076,82 0,00 0,00 0,00 869.519,08
123. MATO KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 4.047,94 0,00 18.399,47 844.037,04 0,00 0,00 0,00 866.484,45
124. IVICA MIKULIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 141.368,39 723.298,28 0,00 0,00 0,00 864.666,67
125. DRAŽEN MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863.839,28 0,00 863.839,28
126. TOMISLAV ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 BUZIN 0,00 0,00 858.965,52 0,00 0,00 0,00 0,00 858.965,52
127. MUJO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 2.610,54 851.185,93 0,00 0,00 0,00 853.796,47
128. MILJENKA DOMINIKOVIĆ LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,04 0,00 121.840,82 728.661,66 0,00 0,00 0,00 850.502,52
129. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 193.150,19 0,00 90.714,71 565.823,77 0,00 0,00 0,00 849.688,67
130. SMAJL SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 44.360,70 777.935,24 0,00 24.092,79 0,00 846.388,73
131. NIVES PAVLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 6.153,18 0,00 15.903,15 821.095,90 0,00 0,00 0,00 843.152,23
132. NENAD ŽABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 445.491,58 24.084,97 10.160,74 359.924,62 0,00 0,00 0,00 839.661,91
133. KRISTIJAN IŠTEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 724.150,63 0,00 0,00 105.518,37 0,00 9.259,79 0,00 838.928,79
134. IGOR JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 438.327,28 359.395,41 12.454,11 23.543,19 0,00 0,00 0,00 833.719,99
135. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,04 0,00 58.251,63 773.652,58 0,00 0,00 0,00 831.904,17
136. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 314.147,12 0,00 153.822,57 357.491,28 0,00 0,00 0,00 825.460,97
137. SUZANA BAČELIĆ MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 86.723,72 737.547,59 0,00 0,00 0,00 824.271,31
138. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 170.300,80 0,00 45.579,05 608.320,52 0,00 0,00 0,00 824.200,37
139. MARIJAN JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 54.302,98 0,00 97.815,45 670.770,71 0,00 0,00 0,00 822.889,14
140. ŽELJKO CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 818.777,12 0,00 2.194,79 0,00 820.971,91
141. MARINKO BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 22,66 0,00 2.641,81 811.015,07 0,00 0,00 0,00 813.679,54
142. EMBRLI AMZAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 802.601,03 0,00 0,00 0,00 802.601,03
143. TATJANA KUFNER-PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 59.156,65 0,00 456.239,68 285.991,44 0,00 0,00 0,00 801.387,77
144. MARIO POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 24.931,44 775.503,78 0,00 0,00 0,00 800.435,22
145. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 193.124,67 600.498,59 0,00 0,00 0,00 793.623,26
146. ZVONIMIR PLEĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,15 0,00 48.603,59 744.291,50 0,00 0,00 0,00 792.895,24
147. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 118.586,47 0,00 126.773,75 546.911,27 0,00 0,00 0,00 792.271,49
148. MIJO DOJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 151.396,86 0,00 72.949,56 564.253,41 0,00 1.791,81 0,00 790.391,64
149. ZDENKA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 130.575,74 0,00 36.017,28 617.414,09 0,00 0,00 0,00 784.007,11
150. HAJRA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 4.523,27 777.071,03 0,00 0,00 0,00 781.594,30
151. BOŽIDAR ĐURKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 64.191,13 0,00 279.649,65 434.324,50 0,00 0,00 0,00 778.165,28
152. VERICA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -1.917,14 0,00 54.982,90 720.415,91 0,00 0,00 0,00 773.481,67
153. GOJISLAV BOŽOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 82.636,81 0,00 146.015,63 544.097,88 0,00 0,00 0,00 772.750,32
154. DARKO AHEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 18.735,81 751.748,85 0,00 0,00 0,00 770.484,66
155. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 763.193,57 0,00 0,00 0,00 763.193,57
156. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 50.410,61 707.203,47 0,00 0,00 0,00 757.614,12
157. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 28.676,26 729.179,65 0,00 0,00 0,00 757.112,36
158. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 138.464,57 0,00 55.081,23 563.526,35 0,00 0,00 0,00 757.072,15
159. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 131.994,63 0,00 80.733,42 544.330,38 0,00 0,00 0,00 757.058,43
160. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 121.325,45 630.238,93 0,00 0,00 0,00 751.564,38
161. MAJA ZDJELAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 669.348,80 0,00 81.906,80 0,00 0,00 0,00 0,00 751.255,60
162. MARKO KERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 36.373,28 0,00 21.007,71 598.310,37 0,00 95.292,30 0,00 750.983,66
163. FRANJO VUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 383.455,85 59.101,16 70.763,64 236.326,46 0,00 0,00 0,00 749.647,11
164. NENAD PERŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -29.870,43 164.373,32 91.749,27 522.720,75 0,00 0,00 0,00 748.972,91
165. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 188.349,80 0,00 44.587,91 512.952,19 0,00 0,00 0,00 745.889,90
166. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 37.060,81 0,00 0,00 708.509,92 0,00 0,00 0,00 745.570,73
167. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -0,02 745.175,89 0,00 0,00 0,00 745.175,87
168. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 196.138,40 0,00 192.669,33 355.777,46 0,00 182,87 0,00 744.768,06
169. DAMIR MATEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 128.681,57 614.781,23 0,00 0,00 0,00 743.462,80
170. DRAŽEN MILJUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 89.207,29 653.733,57 0,00 0,00 0,00 742.940,89
171. LJILJANA IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 45.286,34 0,00 89.104,78 607.485,41 0,00 0,00 0,00 741.876,53
172. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 145.413,12 582.784,94 0,00 11.941,14 0,00 740.139,20
173. ZDRAVKO CVRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 25.876,17 0,00 27.962,29 682.424,24 0,00 0,00 0,00 736.262,70
174. DRAŠKO ZALOKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 129.926,80 606.188,93 0,00 0,00 0,00 736.115,73
175. MIRO ANTOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 STRMEC 56.281,05 0,00 122.802,30 555.529,57 749,81 0,00 0,00 735.362,73
176. MILIJAN ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 SESVETE 0,00 0,00 615.310,55 119.945,10 0,00 0,00 0,00 735.255,65
177. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 31.232,95 0,00 -418,41 702.368,96 0,00 0,00 0,00 733.183,50
178. DINO KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 728.854,38 0,00 0,00 0,00 728.854,38
179. DAMIR KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 725.274,24 0,00 0,00 0,00 725.274,24
180. STEVO BOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 39.333,38 0,00 71.671,06 612.393,61 0,00 0,00 0,00 723.398,05
181. ZLATKO PUNTIJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -18.185,51 0,00 94.980,27 645.696,33 0,00 0,00 0,00 722.491,09
182. JADRANKA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 62.000,15 660.292,66 0,00 0,00 0,00 722.292,81
183. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 152.391,57 569.407,38 0,00 0,00 0,00 721.798,95
184. TOMA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 4.846,24 0,00 28.399,43 685.849,11 0,00 0,00 0,00 719.094,78
185. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 6.584,72 0,00 55.686,20 656.221,59 0,00 0,00 0,00 718.492,51
186. MUHAMET ZENUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 -135,89 718.374,08 0,00 0,00 0,00 718.238,19
187. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 85.489,72 630.632,49 0,00 0,00 0,00 716.122,21
188. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 59.009,34 0,00 17.637,31 638.214,49 0,00 0,00 0,00 714.861,14
189. NIKOLINA KRAVARŠČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 115.287,70 0,00 293.467,28 304.430,33 0,00 0,00 0,00 713.185,31
190. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 106.410,80 605.839,57 0,00 0,00 0,00 712.250,37
191. FROK PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 102.637,48 192.268,91 99.453,99 315.684,28 0,00 0,00 0,00 710.044,66
192. KREŠO BOBINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 57.434,47 652.373,17 0,00 0,00 0,00 709.807,64
193. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 703.962,17 0,00 -13,49 0,00 703.938,68
194. DUŠKO DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 24.176,49 679.416,29 0,00 0,00 0,00 703.592,78
195. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 590,85 0,00 54.102,30 647.826,55 0,00 0,00 0,00 702.519,70
196. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -30,34 0,00 122.875,62 578.661,45 0,00 0,00 0,00 701.506,73
197. DRAGUTIN ČEREPINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 235.570,72 0,00 464.557,96 0,00 0,00 0,00 0,00 700.128,68
198. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 698.801,10 0,00 0,00 0,00 0,00 698.801,10
199. DAMIR PUKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 13.428,17 685.055,58 0,00 0,00 0,00 698.483,75
200. IVICA IMENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 339.370,34 0,00 155.528,98 190.939,26 0,00 12.454,55 0,00 698.293,13