FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. ZEF KČIRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 330.469,15 0,00 278.422,42 382.759,45 0,00 0,00 0,00 991.651,02
102. VLADO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 318.713,09 0,00 196.873,44 472.042,83 0,00 0,00 0,00 987.629,36
103. SANJA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 762,85 980.773,76 0,00 0,00 0,00 981.536,61
104. ANA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 154.216,49 0,00 214.802,62 606.436,48 0,00 0,00 0,00 975.455,59
105. TOMISLAV BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -374,22 970.487,32 0,00 0,00 0,00 970.113,10
106. TOMISLAV ZADRAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 74.819,13 0,00 110.557,53 777.938,84 0,00 2.428,89 0,00 965.744,39
107. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 233.146,69 0,00 106.204,13 617.776,73 0,00 0,00 0,00 957.127,55
108. KSENIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 8.035,61 0,00 64.901,81 883.041,35 0,00 0,00 0,00 955.978,77
109. MATO KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 4.189,27 0,00 23.157,11 917.501,19 0,00 0,00 0,00 944.847,57
110. DANIJEL KESTEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 71.914,67 0,00 297.923,75 555.561,12 0,00 11.246,21 0,00 936.645,75
111. DUBRAVKO BIČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 190.966,17 745.425,59 0,00 0,00 0,00 936.391,76
112. ZDRAVKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 309.228,70 0,00 17.860,83 601.498,34 0,00 0,00 0,00 928.587,87
113. MILAN KRSTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 313.377,17 0,00 61.425,67 375.519,57 0,00 175.601,69 0,00 925.924,10
114. TOMISLAV ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 BUZIN 0,00 0,00 923.523,06 0,00 0,00 0,00 0,00 923.523,06
115. NEDJELJKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 34.789,65 0,00 7.315,95 868.453,56 0,00 8.396,81 0,00 918.955,97
116. NIVES PAVLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 6.623,68 0,00 17.028,72 890.167,11 0,00 0,00 0,00 913.819,51
117. IVICA MIKULIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 147.252,47 761.995,67 0,00 0,00 0,00 909.248,14
118. MUJO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 2.826,52 903.844,39 0,00 0,00 0,00 906.670,91
119. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,04 0,00 61.854,25 841.613,75 0,00 0,00 0,00 903.467,96
120. ZDRAVKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 74.081,00 819.138,86 0,00 0,00 0,00 893.219,87
121. ANAMARIJA CRLENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 892.528,10 0,00 0,00 0,00 0,00 892.528,10
122. KRISTIJAN IŠTEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 767.878,41 0,00 0,00 114.010,06 0,00 9.930,38 0,00 891.818,85
123. MILJENKA DOMINIKOVIĆ LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,04 0,00 132.999,86 753.937,59 0,00 0,00 0,00 886.937,49
124. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 179.135,17 0,00 53.435,72 652.618,28 0,00 0,00 0,00 885.189,17
125. TATJANA KUFNER-PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 62.287,97 0,00 501.803,74 319.048,25 0,00 0,00 0,00 883.139,96
126. IGOR JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 463.395,77 379.944,26 13.264,13 25.104,44 0,00 0,00 0,00 881.708,60
127. SUZANA BAČELIĆ MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 95.804,68 785.473,62 0,00 0,00 0,00 881.278,30
128. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 151.475,39 0,00 72.085,77 655.089,36 0,00 0,00 0,00 878.650,52
129. SMAJL SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 50.612,95 799.742,83 0,00 25.865,81 0,00 876.221,59
130. MARIJAN JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 56.438,34 0,00 100.808,71 715.964,53 0,00 0,00 0,00 873.211,58
131. ŽELJKO CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 870.744,13 0,00 2.365,15 0,00 873.109,28
132. MARIO POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 29.209,64 842.654,15 0,00 0,00 0,00 871.863,79
133. MARINKO BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 23,72 0,00 2.641,81 862.523,68 0,00 0,00 0,00 865.189,21
134. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 325.731,21 0,00 159.114,08 374.259,39 0,00 0,00 0,00 859.104,68
135. HAJRA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 15.496,92 842.819,47 0,00 0,00 0,00 858.316,39
136. EMBRLI AMZAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 852.735,45 0,00 0,00 0,00 852.735,45
137. MIJO DOJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 157.511,97 0,00 75.746,29 609.134,09 0,00 1.900,39 0,00 844.292,74
138. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 123.620,02 0,00 130.983,64 588.030,59 0,00 0,00 0,00 842.634,25
139. ZVONIMIR PLEĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,15 0,00 50.232,75 792.015,54 0,00 0,00 0,00 842.248,44
140. BOŽIDAR ĐURKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 66.943,17 0,00 298.963,36 472.887,91 0,00 0,00 0,00 838.794,44
141. ZDENKA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 136.142,00 0,00 37.384,31 662.475,84 0,00 0,00 0,00 836.002,15
142. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 191.312,49 643.835,09 0,00 0,00 0,00 835.147,58
143. VERICA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -20.129,67 0,00 60.713,72 783.649,66 0,00 0,00 0,00 824.233,71
144. MARKO KERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 38.412,44 0,00 21.882,64 659.418,86 0,00 102.323,96 0,00 822.037,90
145. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 141.494,71 0,00 94.207,69 578.459,78 0,00 0,00 0,00 814.162,18
146. DRAŠKO ZALOKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 145.722,97 666.482,39 0,00 0,00 0,00 812.205,36
147. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 56.196,74 754.645,02 0,00 0,00 0,00 810.841,80
148. IVAN PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 203.850,37 0,00 129.170,86 477.786,99 0,00 0,00 0,00 810.808,22
149. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 809.772,47 0,00 0,00 0,00 809.772,47
150. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 29.971,32 776.196,95 0,00 0,00 0,00 805.424,72
151. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 204.068,40 0,00 204.274,48 390.791,74 0,00 182,87 0,00 799.317,49
152. MAJA ZDJELAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 705.091,77 0,00 90.271,98 0,00 0,00 0,00 0,00 795.363,75
153. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 38.401,10 0,00 0,00 755.770,46 0,00 0,00 0,00 794.171,56
154. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 794.031,09 0,00 0,00 0,00 794.031,09
155. DINO KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 793.621,62 0,00 0,00 0,00 793.621,62
156. DRAŽEN MILJUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 96.535,74 696.359,58 0,00 0,00 0,00 792.895,35
157. MIONA KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 38.909,87 0,00 87.188,51 664.860,11 0,00 0,00 0,00 790.958,49
158. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 112.666,82 675.050,04 0,00 0,00 0,00 787.716,86
159. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 149.278,91 624.626,15 0,00 12.244,38 0,00 786.149,44
160. STEVO BOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 41.723,37 0,00 83.353,13 659.360,15 0,00 0,00 0,00 784.436,65
161. JOSIP JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 JEŽDOVEC 558.032,19 218.473,73 -81,61 7.786,05 0,00 0,00 0,00 784.210,36
162. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 32.395,06 0,00 -418,41 749.343,73 0,00 0,00 0,00 781.320,38
163. SLAVEN MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 779.423,24 0,00 0,00 0,00 0,00 779.423,24
164. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 166.708,87 612.344,60 0,00 0,00 0,00 779.053,47
165. JADRANKA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 66.460,77 706.142,44 0,00 0,00 0,00 772.603,21
166. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 195.274,24 0,00 46.290,36 530.993,09 0,00 0,00 0,00 772.557,69
167. VESNA DŽUBUR-KUSTURICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -474,93 0,00 274.851,40 495.719,96 0,00 0,00 0,00 770.096,43
168. FROK PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 108.247,55 203.213,04 121.249,05 333.407,09 0,00 0,00 0,00 766.116,73
169. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 116.157,38 649.358,43 0,00 0,00 0,00 765.515,81
170. MUHAMET ZENUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 -135,89 765.480,39 0,00 0,00 0,00 765.344,50
171. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 7.108,05 0,00 59.378,55 698.502,73 0,00 0,00 0,00 764.989,33
172. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 94.566,48 670.143,14 0,00 0,00 0,00 764.709,62
173. TOMA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.031,81 0,00 29.436,27 729.980,14 0,00 0,00 0,00 764.448,22
174. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 62.345,73 0,00 18.372,90 682.954,03 0,00 0,00 0,00 763.672,66
175. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 10.465,39 0,00 31.353,28 719.815,62 0,00 0,00 0,00 761.634,29
176. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 759.432,44 0,00 0,00 0,00 0,00 759.432,44
177. DRAGUTIN ČEREPINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 254.983,33 0,00 502.967,20 0,00 0,00 0,00 0,00 757.950,53
178. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 4.774,55 751.106,07 0,00 0,00 0,00 756.152,22
179. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 133.346,10 621.936,77 0,00 0,00 0,00 755.282,87
180. MIROSLAV PUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 DONJI DRAGONOŽEC 31.968,15 0,00 35.040,21 663.793,21 0,00 18.561,22 0,00 749.362,79
181. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 748.999,58 0,00 -13,49 0,00 748.976,09
182. HAJDAR SUFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 137.895,28 0,00 116.160,69 493.775,88 0,00 0,00 0,00 747.831,85
183. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -8.649,29 0,00 22.930,03 732.935,60 0,00 0,00 0,00 747.216,34
184. RENATO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 5.214,04 614.927,53 0,00 124.598,19 0,00 744.739,76
185. IVAN FABIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 44.171,15 0,00 61.627,12 638.905,69 0,00 0,00 0,00 744.703,96
186. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 618,80 0,00 58.505,87 684.773,22 0,00 0,00 0,00 743.897,89
187. DUŠKO DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 26.971,35 715.226,39 0,00 0,00 0,00 742.197,74
188. JOSO TESKERA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 9.096,55 0,00 94.254,40 636.262,22 0,00 0,00 0,00 739.613,17
189. NIKOLINA KRAVARŠČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 113.033,39 0,00 308.180,44 318.394,77 0,00 0,00 0,00 739.608,60
190. MIRO ANTOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 STRMEC 60.486,26 0,00 126.740,73 549.485,52 794,68 0,00 0,00 737.507,19
191. DAMIR PUKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 14.752,51 722.140,50 0,00 0,00 0,00 736.893,01
192. KRUNO LOVREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 126.926,85 609.768,03 0,00 0,00 0,00 736.694,88
193. ZORAN PROTUĐER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -5.100,92 0,00 77.904,99 658.439,92 0,00 0,00 0,00 731.243,99
194. IVAN STRBAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 144.869,94 0,00 42.095,96 540.981,55 0,00 0,00 0,00 727.947,45
195. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -3.636,00 0,00 10.906,73 721.584,74 0,00 -1.155,15 0,00 727.700,32
196. MARINA BOTUNAC-PREBEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HORVATI 37.373,72 0,00 173.696,43 513.679,56 0,00 0,00 0,00 724.749,71
197. DUBRAVKO LETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 5.309,15 718.962,49 0,00 0,00 0,00 724.271,64
198. KSENIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -76.921,89 0,00 82.831,11 717.421,08 0,00 0,00 0,00 723.330,30
199. DUŠANKA VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,03 0,00 32.296,34 689.876,25 0,00 0,00 0,00 722.172,62
200. VINKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 219,03 586.107,07 0,00 135.197,11 0,00 721.523,21