FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. DUŠKO BARTOLINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 VELIKO POLJE 253.364,75 0,00 402.999,93 393.435,45 650,44 0,00 0,00 1.050.450,57
102. MLADEN JOKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 38.598,30 1.010.657,54 0,00 0,00 0,00 1.049.255,84
103. SMAIL MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 557.294,87 0,00 75.796,80 407.745,67 0,00 0,00 0,00 1.040.837,34
104. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 258.403,84 0,00 115.084,52 657.142,03 0,00 0,00 0,00 1.030.630,39
105. TOMISLAV ZADRAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 76.698,37 0,00 116.465,17 812.028,96 0,00 2.552,80 0,00 1.007.745,30
106. ANA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 159.022,08 0,00 220.022,46 620.343,56 0,00 0,00 0,00 999.388,10
107. SANJA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 780,20 998.143,82 0,00 0,00 0,00 998.924,02
108. KSENIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 8.038,59 0,00 62.187,76 926.072,96 0,00 0,00 0,00 996.299,31
109. TOMISLAV BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -382,64 991.627,98 0,00 0,00 0,00 991.245,34
110. DANIJEL KESTEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 73.929,54 0,00 311.711,42 585.943,62 0,00 11.604,82 0,00 983.189,40
111. DUBRAVKO BIČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 195.719,42 777.252,21 0,00 0,00 0,00 972.971,63
112. TOMISLAV ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 BUZIN 0,00 0,00 967.034,37 0,00 0,00 0,00 0,00 967.034,37
113. ZDRAVKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 316.894,25 0,00 18.246,29 631.147,10 0,00 0,00 0,00 966.287,64
114. NIVES PAVLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 6.940,80 0,00 17.787,34 938.236,64 0,00 0,00 0,00 962.964,78
115. ANAMARIJA CRLENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 943.251,41 0,00 0,00 0,00 0,00 943.251,41
116. MUJO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 2.972,09 939.371,57 0,00 0,00 0,00 942.343,66
117. NEDJELJKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 35.888,29 0,00 8.209,35 889.530,16 0,00 8.646,46 0,00 942.274,26
118. IVICA MIKULIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 152.810,96 789.010,40 0,00 0,00 0,00 941.821,36
119. TATJANA KUFNER-PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 64.398,46 0,00 533.361,25 342.844,39 0,00 0,00 0,00 940.604,10
120. SUZANA BAČELIĆ MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 102.108,47 819.291,47 0,00 0,00 0,00 921.399,94
121. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 185.089,47 0,00 51.275,76 683.990,74 0,00 0,00 0,00 920.355,97
122. MARIO POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 28.562,92 890.478,73 0,00 0,00 0,00 919.041,65
123. KRISTIJAN IŠTEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 797.350,61 0,00 0,00 110.485,53 0,00 10.382,35 0,00 918.218,49
124. ZDRAVKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 75.859,50 841.300,44 0,00 0,00 0,00 917.159,95
125. IGOR JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 480.291,74 393.794,04 13.810,08 26.156,70 0,00 0,00 0,00 914.052,56
126. MILJENKA DOMINIKOVIĆ LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,04 0,00 140.727,93 770.973,38 0,00 0,00 0,00 911.701,35
127. ŽELJKO CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 907.285,60 0,00 2.479,97 0,00 909.765,57
128. HAJRA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 19.758,97 889.699,16 0,00 0,00 0,00 909.458,13
129. MARIJAN JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 57.877,56 0,00 103.618,33 747.940,89 0,00 0,00 0,00 909.436,78
130. SMAJL SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 55.700,53 814.440,98 0,00 27.060,82 0,00 897.202,33
131. EMBRLI AMZAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 888.041,71 0,00 0,00 0,00 888.041,71
132. MIJO DOJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 161.633,52 0,00 77.631,27 640.899,38 0,00 1.973,56 0,00 882.137,73
133. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 333.538,81 0,00 162.680,52 385.560,95 0,00 0,00 0,00 881.780,28
134. VERICA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -20.983,76 0,00 71.869,81 828.418,36 0,00 0,00 0,00 879.304,41
135. ZVONIMIR PLEĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,15 0,00 51.330,80 825.697,24 0,00 0,00 0,00 877.028,19
136. ZDENKA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 139.893,62 0,00 38.305,67 694.363,20 0,00 0,00 0,00 872.562,49
137. MARKO KERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 39.786,81 0,00 22.472,33 703.171,30 0,00 107.063,24 0,00 872.493,68
138. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 127.012,60 0,00 133.821,07 610.578,27 0,00 0,00 0,00 871.411,94
139. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 194.873,94 674.559,60 0,00 0,00 0,00 869.433,54
140. DRAŠKO ZALOKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 156.736,04 709.685,47 0,00 0,00 0,00 866.421,51
141. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,04 0,00 -24.479,55 880.233,82 0,00 0,00 0,00 855.754,23
142. IVAN PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 211.664,99 0,00 138.069,44 505.788,77 0,00 0,00 0,00 855.523,20
143. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 147.897,70 0,00 103.633,66 601.462,76 0,00 0,00 0,00 852.994,12
144. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 60.234,01 788.136,32 0,00 0,00 0,00 848.370,37
145. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 842.682,33 0,00 0,00 0,00 842.682,33
146. SONJA ŠILJEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 173.250,70 669.257,28 0,00 0,00 0,00 842.507,98
147. DINO KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 839.840,01 0,00 0,00 0,00 839.840,01
148. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 30.844,19 809.402,31 0,00 0,00 0,00 839.502,95
149. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 209.413,16 0,00 212.210,81 415.907,17 0,00 182,87 0,00 837.714,01
150. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 828.475,19 0,00 0,00 0,00 828.475,19
151. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 39.304,44 0,00 0,00 789.139,76 0,00 0,00 0,00 828.444,20
152. STEVO BOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 43.334,21 0,00 91.536,05 692.531,33 0,00 0,00 0,00 827.401,59
153. VESNA DŽUBUR-KUSTURICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -474,93 0,00 287.990,79 538.838,07 0,00 0,00 0,00 826.353,93
154. MAJA ZDJELAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 729.182,27 0,00 96.032,36 0,00 0,00 0,00 0,00 825.214,63
155. SLAVEN MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 823.419,73 0,00 0,00 0,00 0,00 823.419,73
156. HAJDAR SUFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 146.890,99 0,00 141.635,54 533.125,40 0,00 0,00 0,00 821.651,93
157. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 154.376,85 654.342,84 0,00 12.448,76 0,00 821.168,45
158. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 114.202,38 706.768,45 0,00 0,00 0,00 820.970,83
159. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 176.624,16 642.800,03 0,00 0,00 0,00 819.424,19
160. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 33.178,31 0,00 -2.510,61 782.520,45 0,00 0,00 0,00 813.188,15
161. MIROSLAV PUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 DONJI DRAGONOŽEC 19.787,04 0,00 47.350,48 722.274,10 0,00 16.389,03 0,00 805.800,65
162. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 142.781,79 0,00 31.487,42 629.522,60 0,00 0,00 0,00 803.791,81
163. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 122.907,26 680.205,88 0,00 0,00 0,00 803.113,14
164. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 800.365,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800.365,20
165. MUHAMET ZENUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 -135,89 798.745,72 0,00 0,00 0,00 798.609,83
166. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 64.594,43 0,00 18.868,68 714.624,19 0,00 0,00 0,00 798.087,30
167. FROK PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 112.028,70 210.589,31 129.226,19 345.352,15 0,00 58,47 0,00 797.254,82
168. DRAGUTIN ČEREPINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 268.067,29 0,00 528.854,75 0,00 0,00 0,00 0,00 796.922,04
169. TOMA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.156,89 0,00 30.135,10 761.240,16 0,00 0,00 0,00 796.532,15
170. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 7.460,77 0,00 62.138,95 726.199,73 0,00 0,00 0,00 795.799,45
171. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 7.654,32 786.380,18 0,00 0,00 0,00 794.306,10
172. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 95.872,01 697.972,03 0,00 0,00 0,00 793.844,04
173. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 10.723,75 0,00 31.685,43 750.803,72 0,00 0,00 0,00 793.212,90
174. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 199.941,27 0,00 47.784,78 543.152,52 0,00 0,00 0,00 790.878,57
175. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 140.567,70 647.690,43 0,00 0,00 0,00 788.258,13
176. KRUNO LOVREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 135.349,87 652.142,91 0,00 0,00 0,00 787.492,78
177. INES MEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 23.533,04 0,00 131.255,50 630.998,28 0,00 0,00 0,00 785.786,82
178. IVAN FABIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 45.501,52 0,00 68.221,29 668.783,58 0,00 0,00 0,00 782.506,39
179. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -9.038,87 0,00 27.793,34 762.591,74 0,00 0,00 0,00 781.346,21
180. RENATO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 5.412,68 645.179,30 0,00 130.391,01 0,00 780.982,99
181. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -3.636,00 0,00 17.723,41 768.029,56 0,00 -1.155,15 0,00 780.961,82
182. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 780.870,54 0,00 -13,49 0,00 780.847,05
183. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 637,64 0,00 61.662,70 710.607,99 0,00 0,00 0,00 772.908,33
184. MIRKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 366.044,22 1.647,55 28.209,00 366.982,97 0,00 6.761,16 0,00 769.644,90
185. DUŠKO DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 27.025,75 740.256,56 0,00 0,00 0,00 767.282,31
186. IVAN STRBAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 149.562,04 0,00 46.641,02 571.000,38 0,00 0,00 0,00 767.203,44
187. DAMIR PUKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 17.137,60 748.068,44 0,00 0,00 0,00 765.206,04
188. MILJENKO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 404.335,30 45.681,29 13.113,26 295.642,75 0,00 0,00 0,00 758.772,60
189. MARINA BOTUNAC-PREBEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HORVATI 38.246,41 0,00 177.773,76 541.948,88 0,00 0,00 0,00 757.969,05
190. NIKOLINA KRAVARŠČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 112.053,30 0,00 318.097,00 327.806,69 0,00 0,00 0,00 757.956,99
191. VELJKO RAMLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -82.867,45 0,00 164.603,90 676.073,78 0,00 0,00 0,00 757.810,23
192. DUBRAVKO LETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 6.107,65 751.330,59 0,00 0,00 0,00 757.438,24
193. KSENIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -76.921,89 0,00 83.519,84 750.769,46 0,00 0,00 0,00 757.367,41
194. DUŠANKA VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,03 0,00 32.981,61 721.698,77 0,00 0,00 0,00 754.680,41
195. JOSIP-VATROSLAV ŽELJEZNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 74.534,29 0,00 14.940,74 664.701,64 0,00 0,00 0,00 754.176,67
196. DAMIR STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 49.616,38 0,00 114.881,12 548.562,98 0,00 37.009,17 0,00 750.069,65
197. MARIJA GVOZDENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 81.627,44 663.520,30 3.217,44 0,00 0,00 748.365,18
198. BORIS VOLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 747.373,43 0,00 0,00 0,00 747.373,43
199. VLADO MARAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 740.744,82 0,00 0,00 0,00 740.744,82
200. DAVOR CELINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 30.018,13 710.195,80 0,00 0,00 0,00 740.213,93