FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. DUŠKO BARTOLINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 VELIKO POLJE 244.184,49 0,00 387.436,84 353.883,24 614,28 0,00 0,00 986.118,85
102. ZEF KČIRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 324.413,72 0,00 272.529,86 378.252,63 0,00 0,00 0,00 975.196,21
103. SMAIL MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 533.195,22 0,00 72.634,84 368.437,70 0,00 0,00 0,00 974.267,76
104. SANJA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 754,27 972.183,14 0,00 0,00 0,00 972.937,41
105. MLADEN JOKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 37.163,91 932.026,16 0,00 0,00 0,00 969.190,07
106. NEDJELJKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 34.246,31 0,00 6.884,23 917.578,48 0,00 8.273,35 0,00 966.982,37
107. ANA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 151.839,81 0,00 212.191,58 599.558,53 0,00 0,00 0,00 963.589,92
108. TOMISLAV BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -373,72 960.031,88 0,00 0,00 0,00 959.658,16
109. VLADO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 309.633,68 0,00 188.596,28 456.317,52 0,00 0,00 0,00 954.547,48
110. KSENIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 7.681,38 0,00 60.558,28 860.255,54 0,00 0,00 0,00 928.495,20
111. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 221.788,23 0,00 100.955,86 599.294,92 0,00 0,00 0,00 922.039,01
112. MATO KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 4.142,16 0,00 21.632,51 894.662,76 0,00 0,00 0,00 920.437,43
113. TOMISLAV ZADRAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 73.889,72 0,00 107.674,46 736.326,22 0,00 2.367,60 0,00 920.258,00
114. DUBRAVKO BIČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 188.615,38 728.181,35 0,00 0,00 0,00 916.796,73
115. DANIJEL KESTEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 70.918,18 0,00 291.180,86 539.031,14 0,00 11.068,86 0,00 912.199,04
116. MILAN KRSTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 309.387,95 0,00 60.365,86 369.318,60 0,00 171.822,91 0,00 910.895,32
117. ZDRAVKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 305.437,58 0,00 17.670,19 585.331,22 0,00 0,00 0,00 908.438,99
118. TOMISLAV ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 BUZIN 0,00 0,00 902.003,88 0,00 0,00 0,00 0,00 902.003,88
119. IVICA MIKULIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 145.437,06 747.709,67 0,00 0,00 0,00 893.146,73
120. NIVES PAVLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 6.466,85 0,00 16.653,53 864.889,70 0,00 0,00 0,00 888.010,08
121. MUJO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 2.754,52 884.037,92 0,00 0,00 0,00 886.792,44
122. ZDRAVKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 73.201,42 812.118,18 0,00 0,00 0,00 885.319,61
123. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,04 0,00 60.653,38 815.146,07 0,00 0,00 0,00 875.799,41
124. MILJENKA DOMINIKOVIĆ LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,04 0,00 129.232,29 745.512,28 0,00 0,00 0,00 874.744,61
125. KRISTIJAN IŠTEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 753.302,48 0,00 0,00 110.706,77 0,00 9.706,85 0,00 873.716,10
126. ANAMARIJA CRLENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 867.442,11 0,00 0,00 0,00 0,00 867.442,11
127. IGOR JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 455.039,60 373.094,65 12.994,12 24.584,02 0,00 0,00 0,00 865.712,39
128. SMAJL SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 47.146,30 792.473,63 0,00 25.274,80 0,00 864.894,73
129. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 176.190,38 0,00 50.761,79 635.598,70 0,00 0,00 0,00 862.550,87
130. SUZANA BAČELIĆ MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 92.735,28 767.244,63 0,00 0,00 0,00 859.979,91
131. MARIJAN JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 55.726,56 0,00 100.619,29 698.646,27 0,00 0,00 0,00 854.992,12
132. ŽELJKO CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 851.168,13 0,00 2.308,36 0,00 853.476,49
133. TATJANA KUFNER-PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 61.244,20 0,00 486.419,55 305.775,65 0,00 0,00 0,00 853.439,40
134. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 321.869,85 0,00 157.350,24 368.670,01 0,00 0,00 0,00 847.890,10
135. MARINKO BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 23,37 0,00 2.641,81 843.100,49 0,00 0,00 0,00 845.765,67
136. MARIO POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 27.757,07 816.456,77 0,00 0,00 0,00 844.213,84
137. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 148.280,73 0,00 66.327,95 621.881,38 0,00 0,00 0,00 836.490,06
138. EMBRLI AMZAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 833.770,32 0,00 0,00 0,00 833.770,32
139. HAJRA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 15.104,10 817.089,39 0,00 0,00 0,00 832.193,49
140. MIJO DOJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 155.473,60 0,00 74.814,05 591.920,20 0,00 1.864,19 0,00 824.072,04
141. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 121.942,17 0,00 129.580,34 572.070,48 0,00 0,00 0,00 823.592,99
142. ZVONIMIR PLEĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,15 0,00 49.689,70 773.853,90 0,00 0,00 0,00 823.543,75
143. BOŽIDAR ĐURKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 66.025,82 0,00 299.557,50 457.779,79 0,00 0,00 0,00 823.363,11
144. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 189.551,13 627.135,94 0,00 0,00 0,00 816.687,07
145. ZDENKA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 134.286,58 0,00 36.928,63 645.201,61 0,00 0,00 0,00 816.416,82
146. VERICA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -16.380,49 0,00 58.732,30 759.777,70 0,00 0,00 0,00 802.129,51
147. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 138.328,02 0,00 89.636,56 567.083,33 0,00 0,00 0,00 795.047,91
148. MARKO KERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 37.732,72 0,00 21.591,00 635.235,43 0,00 99.980,07 0,00 794.539,22
149. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 791.992,54 0,00 0,00 0,00 791.992,54
150. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 54.236,22 736.577,52 0,00 0,00 0,00 790.813,78
151. DRAŽENA KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 KAŠINA 170.681,04 19.458,92 165.208,02 392.279,12 0,00 42.972,47 0,00 790.599,57
152. IVAN PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 199.985,54 0,00 125.427,48 462.434,40 0,00 0,00 0,00 787.847,42
153. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 29.539,64 758.270,87 0,00 0,00 0,00 787.066,96
154. DRAŠKO ZALOKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 140.372,74 642.570,64 0,00 0,00 0,00 782.943,38
155. MAJA ZDJELAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 693.177,45 0,00 87.455,28 0,00 0,00 0,00 0,00 780.632,73
156. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 201.425,07 0,00 200.379,59 376.866,63 0,00 182,87 0,00 778.854,16
157. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 37.954,33 0,00 0,00 737.763,29 0,00 0,00 0,00 775.717,62
158. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 775.492,38 0,00 0,00 0,00 775.492,38
159. DRAŽEN MILJUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 94.061,47 679.897,25 0,00 0,00 0,00 773.958,75
160. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 111.907,38 657.859,36 0,00 0,00 0,00 769.766,74
161. DINO KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 768.218,62 0,00 0,00 0,00 768.218,62
162. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 146.788,94 608.425,42 0,00 12.143,30 0,00 767.357,66
163. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 192.966,09 0,00 45.721,41 524.979,45 0,00 0,00 0,00 763.666,95
164. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 32.007,69 0,00 -418,41 731.431,82 0,00 0,00 0,00 763.021,10
165. STEVO BOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 40.926,71 0,00 79.387,53 641.451,00 0,00 0,00 0,00 761.765,24
166. MIONA KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 22.979,17 0,00 93.640,46 641.669,43 0,00 0,00 0,00 758.289,06
167. SLAVEN MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 757.664,11 0,00 0,00 0,00 0,00 757.664,11
168. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 161.874,98 595.778,55 0,00 0,00 0,00 757.653,53
169. JADRANKA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 65.124,96 690.820,36 0,00 0,00 0,00 755.945,32
170. FROK PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 106.377,53 199.565,00 117.346,36 327.499,48 0,00 0,00 0,00 750.788,37
171. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 6.933,61 0,00 57.988,27 682.766,37 0,00 0,00 0,00 747.688,25
172. MUHAMET ZENUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 -135,89 747.524,62 0,00 0,00 0,00 747.388,73
173. TOMA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 4.969,96 0,00 29.090,66 713.016,16 0,00 0,00 0,00 747.076,78
174. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 112.866,69 632.598,47 0,00 0,00 0,00 745.465,16
175. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 61.233,60 0,00 18.127,70 665.787,19 0,00 0,00 0,00 745.148,49
176. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 10.337,62 0,00 31.189,02 702.986,08 0,00 0,00 0,00 744.512,72
177. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 91.504,84 652.263,40 0,00 0,00 0,00 743.768,24
178. VLADIMIR WOLF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 87.109,16 0,00 80.303,20 575.344,03 0,00 0,00 0,00 742.756,39
179. SNJEŽANA GAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 121.139,49 619.151,37 0,00 0,00 0,00 740.290,86
180. VESNA DŽUBUR-KUSTURICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -474,93 0,00 268.353,12 471.850,22 0,00 0,00 0,00 739.728,41
181. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 739.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.211,00
182. DRAGUTIN ČEREPINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 248.512,46 0,00 490.164,12 0,00 0,00 0,00 0,00 738.676,58
183. MIRO ANTOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 STRMEC 59.084,52 0,00 125.410,16 551.406,08 779,72 0,00 0,00 736.680,48
184. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -30,34 0,00 129.817,86 605.258,03 0,00 0,00 0,00 735.045,55
185. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -7.659,26 0,00 23.739,88 717.187,20 0,00 0,00 0,00 733.267,82
186. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 731.733,46 0,00 -13,49 0,00 731.709,97
187. NIKOLINA KRAVARŠČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 113.480,65 0,00 303.276,05 313.739,95 0,00 0,00 0,00 730.496,65
188. DUŠKO DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 26.026,18 702.781,31 0,00 0,00 0,00 728.807,49
189. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 609,48 0,00 56.968,16 671.070,79 0,00 0,00 0,00 728.648,43
190. MIROSLAV PUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 DONJI DRAGONOŽEC 39.236,98 0,00 33.921,29 634.066,16 0,00 18.151,82 0,00 725.376,25
191. RENATO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 5.115,79 598.462,19 0,00 121.733,26 0,00 725.311,24
192. IVAN FABIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 43.513,20 0,00 58.434,78 622.625,25 0,00 0,00 0,00 724.573,23
193. MILJENKO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 402.945,22 73.251,40 12.143,13 236.164,42 0,00 0,00 0,00 724.504,17
194. DAMIR PUKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 14.908,51 708.391,97 0,00 0,00 0,00 723.300,48
195. JOSO TESKERA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 8.990,72 0,00 91.148,95 620.074,49 0,00 0,00 0,00 720.214,16
196. ROBERT BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 21.018,56 0,00 80.123,16 616.215,80 0,00 0,00 0,00 717.357,52
197. ZORAN PROTUĐER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -1.752,53 0,00 76.888,26 641.498,41 0,00 0,00 0,00 716.634,14
198. KRUNO LOVREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 122.818,89 586.265,87 0,00 0,00 0,00 709.084,76
199. DRAGUTIN MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 133.589,40 0,00 128.402,77 445.804,30 0,00 0,00 0,00 707.796,47
200. IVAN STRBAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 142.549,40 0,00 39.896,37 524.631,43 0,00 0,00 0,00 707.077,20