FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. ZDRAVKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 78.911,80 866.467,81 0,00 0,00 0,00 945.379,62
102. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 165.794,77 0,00 35.887,64 741.173,84 0,00 0,00 0,00 942.856,25
103. ZVONIMIR PLEĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,15 0,00 53.215,29 888.441,86 0,00 0,00 0,00 941.657,30
104. ZDENKA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 146.332,24 0,00 39.886,95 754.045,93 0,00 0,00 0,00 940.265,12
105. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 200.986,17 732.228,96 0,00 0,00 0,00 933.215,13
106. SMAJL SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 62.564,32 839.666,30 0,00 29.111,71 0,00 931.342,33
107. JURAJ KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 76.868,95 0,00 211.815,02 611.764,92 0,00 26.249,63 0,00 926.698,52
108. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,04 0,00 -48.381,85 971.584,02 0,00 0,00 0,00 923.202,13
109. IVAN PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 225.076,62 0,00 148.700,53 547.672,09 0,00 0,00 0,00 921.449,24
110. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 346.938,37 0,00 168.482,46 404.957,00 0,00 0,00 0,00 920.377,83
111. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 63.396,67 850.554,07 0,00 0,00 0,00 913.950,78
112. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 132.835,02 0,00 138.690,73 640.886,01 0,00 0,00 0,00 912.411,76
113. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 218.585,96 0,00 226.593,36 463.950,06 0,00 182,87 0,00 909.312,25
114. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 167.370,12 0,00 99.636,63 640.940,99 0,00 0,00 0,00 907.947,74
115. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 3.143,86 904.102,21 0,00 0,00 0,00 907.246,07
116. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 32.342,22 871.329,30 0,00 0,00 0,00 902.927,97
117. MIRKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 460.384,81 104,18 30.597,56 398.910,28 0,00 7.414,36 0,00 897.411,19
118. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 195.407,36 700.007,51 0,00 0,00 0,00 895.414,87
119. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 166.937,09 0,00 86.799,33 641.142,24 0,00 0,00 0,00 894.878,66
120. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 892.528,14 0,00 0,00 0,00 892.528,14
121. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 40.854,78 0,00 0,00 851.348,10 0,00 0,00 0,00 892.202,88
122. KRUNO LOVREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 151.265,68 733.226,09 0,00 0,00 0,00 884.491,77
123. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 116.837,75 766.143,50 0,00 0,00 0,00 882.981,25
124. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 159.890,79 710.282,55 0,00 12.799,52 0,00 882.972,86
125. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -3.636,00 0,00 31.122,81 856.097,61 0,00 -1.155,15 0,00 882.429,27
126. MAJA CRNOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 IVANJA REKA 770.526,93 0,00 106.732,16 0,00 0,00 0,00 0,00 877.259,09
127. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 34.522,54 0,00 -2.510,61 844.398,25 0,00 0,00 0,00 876.410,18
128. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 135.694,04 738.086,16 0,00 0,00 0,00 873.780,20
129. VELJKO RAMLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -82.867,45 0,00 177.266,31 778.851,01 0,00 0,00 0,00 873.249,87
130. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 870.304,94 0,00 0,00 0,00 0,00 870.304,94
131. KSENIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 20.309,91 0,00 67.481,78 778.283,82 0,00 0,00 0,00 866.075,51
132. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 68.453,70 0,00 19.719,56 773.916,44 0,00 0,00 0,00 862.089,70
133. MILJENKA DOMINIKOVIĆ LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,04 0,00 155.367,76 702.585,73 0,00 0,00 0,00 857.953,53
134. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 11.167,15 0,00 34.962,76 808.925,43 0,00 0,00 0,00 855.055,34
135. IVAN FABIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 47.784,72 0,00 81.280,01 724.999,90 0,00 0,00 0,00 854.064,63
136. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 7.950,97 844.613,62 0,00 0,00 0,00 852.836,19
137. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 8.066,12 0,00 67.392,44 776.773,34 0,00 0,00 0,00 852.231,90
138. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 101.988,47 748.054,01 0,00 0,00 0,00 850.042,48
139. JOSIP BRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 99.722,43 0,00 36.783,13 712.146,43 0,00 0,00 0,00 848.651,99
140. DAMIR STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 52.567,54 0,00 121.463,36 627.786,94 0,00 40.025,63 0,00 841.843,47
141. ROBERT LANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 224.876,67 0,00 176.448,87 372.951,62 0,00 67.331,45 0,00 841.608,61
142. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 840.507,40 0,00 -13,49 0,00 840.483,91
143. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 154.056,47 680.668,78 0,00 0,00 0,00 834.725,25
144. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 669,97 0,00 65.069,23 757.985,64 0,00 0,00 0,00 823.724,84
145. IVAN STRBAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 157.614,73 0,00 37.547,13 627.458,60 0,00 0,00 0,00 822.620,46
146. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 207.950,93 0,00 49.477,89 564.020,78 0,00 0,00 0,00 821.449,60
147. BILJANA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 347.909,23 0,00 62.057,93 393.190,59 0,00 17.803,36 0,00 820.961,11
148. KSENIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -76.921,89 0,00 84.701,85 812.941,94 0,00 0,00 0,00 820.721,90
149. MARINA BOTUNAC-PREBEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HORVATI 39.744,14 0,00 184.771,38 595.404,56 0,00 0,00 0,00 819.920,08
150. JOSIP-VATROSLAV ŽELJEZNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 78.111,92 0,00 15.280,34 722.829,98 0,00 0,00 0,00 816.222,24
151. DUŠANKA VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,03 0,00 34.157,68 781.252,54 0,00 0,00 0,00 815.410,25
152. DUBRAVKO LETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -29,59 811.820,67 0,00 0,00 0,00 811.791,08
153. PERSA PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 247.284,88 0,00 300.062,56 264.107,60 0,00 0,00 0,00 811.455,04
154. BORIS VOLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 806.326,41 0,00 0,00 0,00 806.326,41
155. MAJA CAR SIVKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.773,82 785.813,45 0,00 0,00 0,00 805.587,27
156. DAVOR CELINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 31.020,34 769.680,92 0,00 0,00 0,00 800.701,26
157. STJEPAN ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 14.317,59 783.799,46 0,00 0,00 0,00 798.117,05
158. SNJEŽANA GAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 107.854,53 689.927,23 0,00 0,00 0,00 797.781,76
159. JOSIP ANTOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 797.766,43 0,00 0,00 0,00 797.766,43
160. NIKOLINA WARD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 114.629,27 0,00 335.116,02 343.959,66 0,00 0,00 0,00 793.704,95
161. NIKOLA ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 179.589,87 0,00 440.752,56 173.056,45 0,00 -613,44 0,00 792.785,44
162. ZORAN BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 26.089,59 766.138,94 0,00 0,00 0,00 792.228,53
163. SAMIR FERIZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 239.204,55 0,00 97.313,35 455.437,12 0,00 0,00 0,00 791.955,02
164. ŽELJKO ŠILOBODEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 38.459,40 0,00 87.107,16 665.995,47 0,00 0,00 0,00 791.562,03
165. VLADO MARAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 790.555,59 0,00 0,00 0,00 790.555,59
166. BORISLAV SLIVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 73.255,00 0,00 98.668,57 614.254,06 0,00 0,00 0,00 786.177,63
167. NEĐBEDIN ISMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 23.628,13 761.495,53 0,00 0,00 0,00 785.123,66
168. PETAR GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 30.423,13 754.417,18 0,00 0,00 0,00 784.840,31
169. NEDŽAT ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 118.750,95 665.380,90 0,00 0,00 0,00 784.131,85
170. ZDRAVKO PAVLIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 12.135,04 770.341,16 0,00 0,00 0,00 782.476,20
171. DUJE ODŽAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 214.728,81 0,00 54.850,34 512.080,37 0,00 0,00 0,00 781.659,52
172. VINKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 4.095,16 626.716,74 0,00 150.680,79 0,00 781.492,69
173. ŽELJKO HUZANIĆ-MIŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.991,72 761.022,38 0,00 0,00 0,00 780.014,10
174. DRAGUTIN MRVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 15.295,59 0,00 907,84 738.241,77 0,00 20.744,86 0,00 775.190,06
175. BOŽIDAR TOMAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 14.614,21 759.067,86 0,00 0,00 0,00 773.682,07
176. IVICA KRLUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -164,49 0,00 11.099,59 762.329,09 0,00 0,00 0,00 773.264,19
177. MLADEN ŠKRLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 53.046,47 188.683,01 61.085,72 470.067,34 0,00 0,00 0,00 772.882,54
178. ŽELJKO VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -0,11 0,00 65.759,93 702.421,51 0,00 0,00 0,00 768.181,33
179. IVAN JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 518.194,55 0,00 182.443,47 66.312,27 0,00 0,00 0,00 766.950,29
180. MUJIN ŠAINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 671,34 765.275,74 0,00 0,00 0,00 765.947,08
181. DRAGAN EREMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -1.514,00 0,00 94.135,36 672.859,01 0,00 0,00 0,00 765.480,37
182. ALBERT KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -4.664,87 0,00 37.902,96 730.467,84 0,00 0,00 0,00 763.705,93
183. ZDRAVKO BILAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 7.433,68 755.557,83 0,00 0,00 0,00 762.991,51
184. DIANA PAJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 21.190,13 0,00 252,12 692.624,76 0,00 48.590,13 0,00 762.657,14
185. BOŽICA PAVIČIĆ-KRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -2.216,32 763.175,92 0,00 0,00 0,00 760.959,60
186. IVICA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 68.098,93 690.875,01 0,00 0,00 0,00 758.973,94
187. ĐURĐA DETELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 368.144,88 385.079,25 0,00 3.633,46 0,00 756.857,59
188. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -9.013,22 0,00 28.878,59 732.673,35 0,00 0,00 0,00 752.538,72
189. MATE BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 -4,44 751.948,07 0,00 0,00 0,00 751.943,63
190. ZLATKO LAZARIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,01 0,00 264,82 751.560,34 0,00 0,00 0,00 751.825,17
191. DAMIR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 58.499,76 0,00 129.167,86 563.385,46 0,00 0,00 0,00 751.053,08
192. BRANIMIR RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 6,98 0,00 2.298,66 748.429,15 0,00 0,00 0,00 750.734,79
193. ANTONIO SCRIMIERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 63.080,93 0,00 204.613,53 482.765,56 0,00 0,00 0,00 750.460,02
194. DRAGO MUHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB -378,98 0,00 21.237,28 728.358,19 0,00 0,00 0,00 749.216,49
195. IVAN LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 96.662,70 652.453,62 0,00 0,00 0,00 749.116,32
196. VAIDIN DEZDANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.793,00 740.137,35 0,00 0,00 0,00 747.930,35
197. ŽELJKO LANDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 8.929,84 737.356,45 0,00 0,00 0,00 746.286,29
198. ŽELJKO ŠVEDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 19.869,75 726.216,26 0,00 0,00 0,00 746.086,01
199. MILJENKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 337.075,69 0,00 63.547,20 344.745,50 0,00 0,00 0,00 745.368,39
200. FEZAD DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 50.703,33 0,00 33.956,10 658.381,80 0,00 0,00 0,00 743.041,23