FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. DRAŠKO JORGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 GORNJI TRPUCI 115.367,74 0,00 256.626,85 202.576,55 0,00 105.454,98 0,00 0,00 680.026,12
102. IBRAHIM BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 675.297,74 0,00 1.810,48 0,00 0,00 677.108,22
103. MIRICA HARAPIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 7.646,27 668.581,39 0,00 0,00 0,00 0,00 676.227,66
104. ŽELJKO ČIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 11.167,74 660.809,21 0,00 0,00 0,00 0,00 671.976,95
105. DANIEL VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 80.575,29 0,00 0,00 590.665,39 0,00 0,00 671.240,68
106. IVAN KLOBUČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.451,39 657.603,35 0,00 0,00 0,00 0,00 671.054,74
107. MIRJANA ZAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 14.192,69 653.883,12 0,00 0,00 0,00 0,00 668.075,81
108. STANA ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 10.997,49 654.340,35 0,00 0,00 0,00 0,00 665.337,84
109. DRAGUTIN ŠTRIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 74.798,44 589.065,42 0,00 0,00 0,00 0,00 663.863,86
110. ERVIN FRESL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 506.527,74 152.065,54 0,00 0,00 0,00 0,00 658.593,28
111. ŽELJKO BALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 13.600,30 640.394,81 0,00 0,00 0,00 0,00 653.995,11
112. ALEKSANDAR-SAŠA ŠTIH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 243.069,27 0,00 410.521,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.590,73
113. AVNI MUSLIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -2.164,45 0,00 253,74 653.093,13 0,00 0,00 0,00 0,00 651.182,42
114. VINCENC FRANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 509.284,81 0,00 21.213,88 119.320,14 0,00 0,00 0,00 0,00 649.818,83
115. MASAR DOBRUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 17.401,83 0,00 21.484,98 610.835,67 0,00 0,00 0,00 0,00 649.722,48
116. DEAN MARCAPAN-KRESNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 202.197,33 0,00 219.702,90 227.315,89 0,00 0,00 0,00 0,00 649.216,12
117. MARIO BEDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 22.176,70 0,00 119.555,50 500.101,97 0,00 0,00 0,00 0,00 641.834,17
118. MIHALJ SITAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.733,25 635.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.146,25
119. SANDRA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 91.300,91 0,00 71.115,91 472.523,14 0,00 0,00 0,00 0,00 634.939,96
120. ĐURICA LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 35.889,34 596.416,22 0,00 0,00 0,00 0,00 632.305,56
121. STIPE ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 6.456,22 625.335,02 0,00 0,00 0,00 0,00 631.791,24
122. ŽELJKO MIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -10.460,07 0,00 22.705,10 615.309,97 0,00 0,00 0,00 0,00 627.555,00
123. MIROSLAV MARČELJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 65.926,94 0,00 28.104,57 529.932,94 0,00 0,00 0,00 0,00 623.964,45
124. THOMAS PAPIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 8.550,57 614.601,39 0,00 0,00 0,00 0,00 623.151,96
125. TATJANA SABLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 95.221,58 0,00 135.028,28 391.050,59 0,00 353,20 0,00 0,00 621.653,65
126. MIROSLAV IVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 39.852,29 580.549,49 0,00 0,00 0,00 0,00 620.401,78
127. MLADEN IVIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 79.954,83 0,00 320.570,94 219.629,34 0,00 0,00 0,00 0,00 620.155,11
128. TOMISLAV KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 223.682,74 0,00 62.044,16 333.157,06 0,00 0,00 0,00 0,00 618.883,96
129. MIROSLAV PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 23.081,37 0,00 336.262,06 257.079,28 0,00 0,00 0,00 0,00 616.422,71
130. PERO PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 24.070,08 591.839,57 0,00 0,00 0,00 0,00 615.909,65
131. EGON SCHROTT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ODRA 0,00 0,00 295.240,68 318.366,14 0,00 0,00 0,00 0,00 613.606,82
132. MIROSLAV PLIŠO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -3.205,81 0,00 8.124,53 81.699,63 0,00 523.962,48 0,00 0,00 610.580,83
133. JURAJ MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DEMERJE 62.392,27 0,00 1.874,78 541.247,08 0,00 0,00 0,00 0,00 605.514,13
134. ZDRAVKO VRLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 LUČKO -27.120,45 0,00 15.728,15 609.099,80 0,00 1.570,39 0,00 0,00 599.277,89
135. MIODRAG METER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 40.426,15 0,00 67.097,90 442.298,57 0,00 47.238,96 0,00 0,00 597.061,58
136. BRANKO BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 VELIKO POLJE 88.508,14 0,00 46.858,63 448.678,03 0,00 6.830,51 0,00 0,00 590.875,31
137. MIĆI KUZMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 21.580,52 0,00 3.540,36 560.645,13 0,00 -40,00 0,00 0,78 585.726,79
138. MATEA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 0,00 0,00 489.402,32 16.277,11 0,00 77.897,67 0,00 0,00 583.577,10
139. HIL PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 14.173,86 0,00 55.972,94 513.238,99 0,00 -32,91 0,00 0,00 583.352,88
140. JASMINKA CVRLJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 19.970,52 0,00 22.464,50 537.680,76 0,00 0,00 0,00 0,00 580.115,78
141. INES HOERNLEIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 BALI 0,00 0,00 562.082,49 0,00 0,00 15.246,66 0,00 0,00 577.329,15
142. JOSIP SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 26.263,37 0,00 18.676,12 526.514,69 0,00 0,00 0,00 0,00 571.454,18
143. JOSIP ŽUGLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 24.058,73 0,00 -6.065,98 553.676,33 0,00 -464,08 0,00 0,00 571.205,00
144. SILVIJE PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 56.307,80 0,00 193.185,61 319.560,25 0,00 0,00 0,00 0,00 569.053,66
145. STIPICA MARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 46,57 0,00 17.031,51 524.119,79 0,00 25.956,13 0,00 0,00 567.154,00
146. MATO CVRTAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 25.766,45 0,00 15.686,88 521.496,30 0,00 0,00 0,00 0,00 562.949,63
147. VANJA PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 85.163,21 0,00 10.231,47 437.015,28 0,00 28.999,08 0,00 0,00 561.409,04
148. DRAGO STEVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 102.051,63 0,00 42.713,40 416.311,83 0,00 0,00 0,00 0,00 561.076,86
149. DARKO DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ODRA 90.740,63 0,00 -1.302,26 468.306,65 0,00 0,00 0,00 0,00 557.745,02
150. ZDRAVKO ANDABAKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 520.966,06 36.763,85 0,00 -153,03 0,00 -347,02 0,00 0,00 557.229,86
151. NEVENKA RAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 130.348,73 -2.830,12 3.816,89 422.340,51 -11,99 0,00 0,00 0,00 553.664,02
152. ZORAN ROBAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 44,83 0,00 25.843,10 527.712,83 0,00 0,00 0,00 0,00 553.600,76
153. THEODOR HONDL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 3.325,15 549.790,86 0,00 0,00 0,00 0,00 553.116,01
154. LIDIJA PAVELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 4,89 0,00 -3.879,06 551.052,13 0,00 0,00 0,00 0,00 547.177,96
155. MARIJAN FRANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 195.820,30 0,00 39.396,18 311.116,43 0,00 0,00 0,00 0,00 546.332,91
156. DAMIR IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 119.414,96 0,00 250.355,70 174.197,32 0,00 0,00 0,00 0,00 543.967,98
157. ZORAN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 10.730,16 514.051,21 0,00 16.209,02 0,00 0,00 540.990,39
158. JASNA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 150.118,21 0,00 190.525,29 200.317,85 0,00 0,00 0,00 0,00 540.961,35
159. ANA MANDURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 198.159,97 0,00 48.267,83 294.377,69 0,00 0,00 0,00 0,00 540.805,49
160. DARIO ŠTEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 113.959,73 0,00 214.120,52 167.323,55 0,00 43.771,04 0,00 0,00 539.174,84
161. MILJENKO DUBAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 164.619,09 0,00 78.041,68 281.745,36 0,00 14.166,91 0,00 0,00 538.573,04
162. FRANE ĐAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 58.796,68 479.734,44 0,00 0,00 0,00 0,00 538.531,12
163. DAMIR VRANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 537.435,61 0,00 0,00 0,00 0,00 537.435,61
164. RUDOLF MULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 358.536,98 0,00 80.782,36 57.233,83 0,00 32.717,58 0,00 0,00 529.270,75
165. DRAGICA RAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 12.634,30 516.672,67 0,00 -250,00 0,00 0,00 529.056,97
166. SNJEŽANA NIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -14.956,10 538.519,33 0,00 0,00 0,00 0,00 523.563,23
167. SENKA URSIĆ-BUKOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 98.631,30 0,00 95.094,58 325.043,51 0,00 0,00 0,00 0,00 518.769,39
168. ŽELJKO GEŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 51.292,19 464.581,36 0,00 0,00 0,00 0,00 515.873,55
169. MILAN VONČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 512.399,02 0,00 0,00 0,00 0,00 512.399,02
170. DRAGAN RADIĆ-TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 2.199,54 0,00 4.207,36 504.133,80 3,00 0,00 0,00 0,00 510.543,70
171. DINO KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 251.566,04 257.342,92 0,00 0,00 0,00 0,00 508.908,96
172. KRUNOSLAV SIMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 344.717,45 0,00 0,00 163.922,43 0,00 0,00 0,00 0,00 508.639,88
173. ZLATKO KOSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 26.635,72 481.496,40 0,00 0,00 0,00 0,00 508.132,12
174. LUKA SIKIRICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 17.619,75 0,00 0,00 486.306,30 0,00 0,00 0,00 0,00 503.926,05
175. ZVEZDAN CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 71.905,84 0,00 2.353,94 399.540,09 0,00 28.893,06 0,00 0,00 502.692,93
176. ŽELJKO GVOZDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 45.519,62 0,00 -17.903,09 474.589,20 0,00 0,00 0,00 0,00 502.205,73
177. EDIS SELIMAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 VELIKO POLJE 136.604,00 0,00 135.921,35 228.850,94 0,00 0,00 0,00 0,00 501.376,29
178. BRANKO TODOROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 222.011,45 0,00 25.717,37 250.442,31 0,00 0,00 0,00 0,00 498.171,13
179. BRANKO DRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 44.137,95 0,00 23.469,87 427.976,52 0,00 0,00 0,00 0,00 495.584,34
180. ANAMARIJA PAŠALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 469.374,58 0,00 23.746,42 0,00 0,00 493.121,00
181. VESNA ČULO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -2.944,66 0,00 17.258,37 478.500,84 0,00 0,00 0,00 0,00 492.814,55
182. HRVOJE BELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 3.324,39 488.666,81 0,00 0,00 0,00 0,00 491.991,20
183. DRAŠKO ŠOĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 162.436,50 0,00 1.537,26 326.236,91 0,00 0,00 0,00 0,00 490.210,67
184. BOGOMIR MILIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 3.296,69 485.378,73 0,00 0,00 0,00 0,00 488.675,42
185. STELLA MATELJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 9.058,33 470.733,55 0,00 7.689,60 0,00 0,00 487.481,48
186. MUHAMED KARTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 113.133,13 0,00 31.256,78 342.935,61 0,00 0,00 0,00 0,00 487.325,52
187. ANKICA CVIRN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 51.207,98 0,00 49.250,94 385.049,04 0,00 0,00 0,00 0,00 485.507,96
188. MLADEN RUNKAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 75.874,25 0,00 369.242,19 40.306,19 0,00 0,00 0,00 0,00 485.422,63
189. JASMIN ŠKAPUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -11,80 484.180,16 0,00 0,00 0,00 0,00 484.168,36
190. ZLATKO MAMUZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 119.992,58 48.994,89 36.841,15 278.088,18 0,00 0,00 0,00 0,00 483.916,80
191. PERO BAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 483.516,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.516,23
192. ZDRAVKO NOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 74.493,98 0,00 547,95 408.449,79 0,00 0,00 0,00 0,00 483.491,72
193. FATMIR ZULFIKARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -141,35 480.883,23 0,00 0,00 0,00 0,00 480.741,88
194. MILE MURGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 1.962,63 478.288,58 0,00 0,00 0,00 0,00 480.251,21
195. ZORAN KOSTADINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 118.730,42 0,00 54.467,27 304.887,52 0,00 0,00 0,00 0,00 478.085,21
196. DRAGICA MILOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 9.016,87 0,00 -6.400,46 473.942,49 0,00 0,00 0,00 0,00 476.558,90
197. ANKA MESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 21.425,49 454.981,13 0,00 0,00 0,00 0,00 476.406,62
198. ROBERT GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 4.749,88 447.612,23 23.150,23 0,00 0,00 0,00 475.512,34
199. IGOR VUKASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -80,38 473.741,18 0,00 0,00 0,00 0,00 473.660,80
200. SANJA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 73.918,41 0,00 352.340,95 46.983,18 0,00 0,00 0,00 0,00 473.242,54