FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 203.435,91 748.080,60 0,00 0,00 0,00 951.516,51
102. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 189.242,44 0,00 80.540,70 668.286,14 0,00 0,00 0,00 938.069,28
103. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 352.104,88 0,00 170.830,05 412.435,57 0,00 0,00 0,00 935.370,50
104. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 65.802,60 868.236,59 0,00 0,00 0,00 934.039,23
105. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 171.916,47 0,00 104.782,38 656.162,72 0,00 0,00 0,00 932.861,57
106. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 222.122,74 0,00 231.765,39 476.090,00 0,00 182,87 0,00 930.161,00
107. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 135.079,99 0,00 140.568,34 652.571,84 0,00 0,00 0,00 928.220,17
108. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 4.751,93 921.399,95 0,00 0,00 0,00 926.151,88
109. MIRKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 473.813,53 104,18 31.518,52 411.220,58 0,00 7.666,21 0,00 924.323,02
110. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 32.919,82 888.822,59 0,00 0,00 0,00 920.998,86
111. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 -60.478,61 978.610,29 0,00 0,00 0,00 918.131,68
112. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 201.783,92 715.681,11 0,00 0,00 0,00 917.465,03
113. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 910.841,14 0,00 0,00 0,00 910.841,14
114. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 41.452,55 0,00 74,58 868.949,89 0,00 0,00 0,00 910.477,02
115. KRUNO LOVREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 156.686,79 753.685,75 0,00 0,00 0,00 910.372,54
116. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -3.636,00 0,00 32.158,85 879.250,40 0,00 -1.155,15 0,00 906.618,10
117. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 163.034,43 725.467,30 0,00 12.934,77 0,00 901.436,50
118. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 117.853,88 782.652,82 0,00 0,00 0,00 900.506,70
119. MAJA CRNOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 IVANJA REKA 786.468,30 0,00 110.458,91 0,00 0,00 0,00 0,00 896.927,21
120. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 896.433,88 0,00 0,00 0,00 0,00 896.433,88
121. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 35.040,84 0,00 -2.510,61 861.872,58 0,00 0,00 0,00 894.402,81
122. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 128.563,15 754.019,15 0,00 0,00 0,00 882.582,30
123. GORDAN BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 60.692,97 308,32 15.551,10 804.498,23 0,00 0,00 0,00 881.050,62
124. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 69.941,73 0,00 20.047,63 790.393,87 0,00 0,00 0,00 880.383,23
125. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 8.299,53 0,00 69.677,92 798.416,85 0,00 0,00 0,00 876.394,30
126. IVAN FABIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 48.665,06 0,00 85.461,47 740.291,30 0,00 0,00 0,00 874.417,83
127. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 99.438,26 768.339,24 0,00 0,00 0,00 867.777,50
128. DAMIR STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 53.705,43 0,00 124.001,29 641.867,57 0,00 41.188,70 0,00 860.762,99
129. JOSIP BRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 101.303,54 0,00 37.325,83 720.691,40 0,00 0,00 0,00 859.320,77
130. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 857.117,67 0,00 -13,49 0,00 857.094,18
131. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 158.720,75 693.384,33 0,00 0,00 0,00 852.105,08
132. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 682,44 0,00 70.137,13 778.396,86 0,00 0,00 0,00 849.216,43
133. ŽELJKO ŠILOBODEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 39.573,95 0,00 115.131,64 691.374,14 0,00 0,00 0,00 846.079,73
134. BILJANA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 355.984,22 0,00 63.444,86 407.483,34 0,00 18.133,61 0,00 845.046,03
135. IVAN STRBAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 160.719,63 0,00 39.747,08 642.843,26 0,00 0,00 0,00 843.309,97
136. PERSA PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 252.804,84 0,00 315.299,43 273.407,46 0,00 0,00 0,00 841.511,73
137. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 8.065,04 830.799,49 0,00 0,00 0,00 839.136,13
138. KSENIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -76.921,89 0,00 85.157,60 830.529,86 0,00 0,00 0,00 838.765,57
139. MARINA BOTUNAC-PREBEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HORVATI 40.321,62 0,00 187.469,47 609.631,52 0,00 0,00 0,00 837.422,61
140. JOSIP-VATROSLAV ŽELJEZNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 79.491,36 0,00 15.411,28 738.858,61 0,00 0,00 0,00 833.761,25
141. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 211.039,24 0,00 50.453,41 572.067,01 0,00 0,00 0,00 833.559,66
142. DUŠANKA VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,03 0,00 34.611,14 797.830,76 0,00 0,00 0,00 832.441,93
143. ŽELJKO HUZANIĆ-MIŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.368,63 811.451,15 0,00 0,00 0,00 829.819,78
144. DUBRAVKO LETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 306,87 828.759,92 0,00 0,00 0,00 829.066,79
145. MAJA CAR SIVKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 20.082,95 806.228,22 0,00 0,00 0,00 826.311,17
146. BORIS VOLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 822.673,02 0,00 0,00 0,00 822.673,02
147. NIKOLA ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 184.870,98 0,00 453.804,34 182.169,39 0,00 -313,44 0,00 820.531,27
148. DAVOR CELINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 31.406,77 786.232,72 0,00 0,00 0,00 817.639,49
149. STJEPAN ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 13.459,52 800.336,59 0,00 0,00 0,00 813.796,11
150. ALBERT KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 2.671,07 0,00 39.068,17 771.226,47 0,00 0,00 0,00 812.965,71
151. SNJEŽANA GAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 103.605,16 708.408,06 0,00 0,00 0,00 812.013,22
152. SAMIR FERIZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 244.146,07 0,00 98.167,41 468.527,42 0,00 0,00 0,00 810.840,90
153. NEĐBEDIN ISMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 22.358,63 788.064,51 0,00 0,00 0,00 810.423,14
154. BORISLAV SLIVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 74.880,28 0,00 103.285,60 631.784,21 0,00 0,00 0,00 809.950,09
155. NIKOLINA WARD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 117.593,84 0,00 341.678,09 350.187,82 0,00 0,00 0,00 809.459,75
156. ZORAN BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 26.429,69 781.384,42 0,00 0,00 0,00 807.814,11
157. PETAR GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 32.091,87 774.371,02 0,00 0,00 0,00 806.462,89
158. VLADO MARAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 805.044,83 0,00 0,00 0,00 805.044,83
159. NEDŽAT ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 122.643,47 680.416,05 0,00 0,00 0,00 803.059,52
160. DRAGUTIN MRVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 15.426,44 0,00 907,84 763.986,31 0,00 21.304,36 0,00 801.624,95
161. DUJE ODŽAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 218.502,34 0,00 55.678,90 525.188,83 0,00 0,00 0,00 799.370,07
162. VINKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 5.149,31 638.053,74 0,00 155.095,40 0,00 798.298,45
163. MUJIN ŠAINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 689,60 791.018,03 0,00 0,00 0,00 791.707,63
164. ŽELJKO VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -0,11 0,00 68.021,09 723.172,84 0,00 0,00 0,00 791.193,82
165. BOŽIDAR TOMAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 14.864,33 775.015,29 0,00 0,00 0,00 789.879,62
166. IVICA KRLUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 6.679,98 777.973,72 0,00 0,00 0,00 784.653,70
167. DRAGAN EREMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -1.514,00 0,00 97.063,04 687.582,32 0,00 0,00 0,00 783.131,36
168. ZDRAVKO BILAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 10.365,00 771.323,37 0,00 0,00 0,00 781.688,37
169. DIANA PAJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 21.509,52 0,00 255,95 707.718,88 0,00 49.483,64 0,00 778.967,99
170. MIROSLAV PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 53.410,96 0,00 425.364,37 299.012,13 0,00 0,00 0,00 777.787,46
171. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -8.602,00 0,00 39.944,07 745.487,67 0,00 0,00 0,00 776.829,74
172. ZORAN BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 775.185,12 0,00 0,00 0,00 775.185,12
173. ĐURĐA DETELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 374.847,04 396.271,46 0,00 3.694,38 0,00 774.812,88
174. ANTONIO SCRIMIERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 63.963,42 0,00 210.678,29 495.385,90 0,00 0,00 0,00 770.027,61
175. DAMIR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 59.526,44 0,00 133.398,02 577.084,44 0,00 0,00 0,00 770.008,90
176. ZLATKO LAZARIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,01 0,00 264,82 767.294,86 0,00 0,00 0,00 767.559,69
177. MATE BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 -4,44 767.420,38 0,00 0,00 0,00 767.415,94
178. ŽELJKO LANDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 9.214,08 757.487,99 0,00 0,00 0,00 766.702,07
179. MILJENKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 344.458,03 0,00 64.785,40 355.273,50 0,00 0,00 0,00 764.516,93
180. VAIDIN DEZDANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 6.576,57 755.527,86 0,00 0,00 0,00 762.104,43
181. ŽELJKO ŠVEDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 19.916,99 742.161,07 0,00 0,00 0,00 762.078,06
182. FEZAD DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 51.583,99 0,00 34.426,10 673.019,65 0,00 0,00 0,00 759.029,74
183. ALEN ALAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 236.371,92 0,00 263.826,20 257.288,81 0,00 0,00 0,00 757.486,93
184. BRANIMIR RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 7,11 0,00 2.076,99 753.819,71 0,00 0,00 0,00 755.903,81
185. KSENIJA BRLETIĆ BERNAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 42.448,75 712.544,52 0,00 0,00 0,00 754.993,27
186. IVAN LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 90.047,08 664.373,61 0,00 0,00 0,00 754.420,69
187. ZVONIMIR VALENŠČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 11.079,10 743.321,59 0,00 0,00 0,00 754.400,69
188. MATO MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,04 0,00 37.209,93 716.297,79 0,00 0,00 0,00 753.507,76
189. ALEN MOHORKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 22.414,25 730.625,75 0,00 0,00 0,00 753.040,00
190. DARKO GREGET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 17.677,71 733.400,27 0,00 0,00 0,00 751.077,98
191. BRANKO LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 749.313,62 0,00 0,00 0,00 749.313,62
192. NIKOLA MATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 747.665,81 0,00 0,00 0,00 747.665,81
193. ZORAN JELAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 72.439,58 0,00 12.042,55 662.270,99 0,00 0,00 0,00 746.753,12
194. DRAGUTIN OBROVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 2.735,03 741.386,77 0,00 0,00 0,00 744.121,80
195. MILAN GRAHOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 DEMERJE 0,00 0,00 20.402,47 715.452,72 0,00 7.987,93 0,00 743.843,12
196. RENATO SVETLIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 MIKOLOW 274.219,47 0,00 70.680,94 395.392,22 0,00 0,00 0,00 740.292,63
197. RAUL BELAMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 23.816,26 0,00 73.395,72 642.147,19 0,00 0,00 0,00 739.359,17
198. VLADIMIR MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 237.651,48 34.121,03 329.338,77 137.000,77 0,00 0,00 0,00 738.112,05
199. MARIJANA BELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 BAR 312.270,34 0,00 140.128,64 283.506,68 0,00 0,00 0,00 735.905,66
200. SLAVKO BOGADI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -21,01 735.013,20 0,00 0,00 0,00 734.992,19