FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. JONUZ ALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 150.325,46 0,00 114.944,02 719.841,03 0,00 0,00 0,00 985.110,51
102. NIKOLA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 653.359,45 0,00 0,00 329.011,92 0,00 0,00 0,00 982.371,37
103. SANJA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 745,78 963.686,91 0,00 0,00 0,00 964.432,69
104. TOMISLAV KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 420.104,54 0,00 57.606,08 484.454,57 0,00 0,00 0,00 962.165,19
105. DUŠKO BARTOLINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 241.180,04 0,00 375.905,47 343.979,33 602,44 0,00 0,00 961.667,28
106. ZEF KČIRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 318.424,83 0,00 266.702,06 373.795,35 0,00 0,00 0,00 958.922,24
107. SMAIL MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 525.308,06 0,00 71.600,02 358.613,72 0,00 0,00 0,00 955.521,80
108. NEDJELJKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 33.708,93 0,00 6.462,72 906.268,32 0,00 8.151,24 0,00 954.591,21
109. TOMISLAV BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 -373,72 949.691,35 0,00 0,00 0,00 949.317,63
110. MLADEN JOKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 35.834,12 911.437,72 0,00 0,00 0,00 947.271,84
111. MARTA KRIŽANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 96.995,65 0,00 -2.863,64 846.015,28 0,00 0,00 0,00 940.147,29
112. ANA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 135.769,39 0,00 199.372,07 594.710,48 0,00 0,00 0,00 929.851,94
113. VLADO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 304.123,01 0,00 180.049,74 444.800,68 0,00 0,00 0,00 928.973,43
114. MIJO MIĆIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 88.408,94 0,00 27.889,92 812.455,39 0,00 0,00 0,00 928.754,25
115. MUSTAFA ZENUNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 54.576,48 0,00 96.869,64 769.722,76 0,00 0,00 0,00 921.168,88
116. KSENIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 8.086,74 0,00 56.318,36 841.755,75 0,00 0,00 0,00 906.160,85
117. TOMISLAV ZADRAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 72.970,53 0,00 104.843,95 722.503,11 0,00 2.306,99 0,00 902.624,58
118. DUBRAVKO BIČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 186.290,42 715.162,26 0,00 0,00 0,00 901.452,68
119. MATO KLARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 4.095,57 0,00 20.144,17 876.110,97 0,00 0,00 0,00 900.350,71
120. MILAN KRSTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 305.442,58 0,00 59.317,70 363.185,78 0,00 168.085,63 0,00 896.031,69
121. ZDRAVKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 301.688,13 0,00 17.481,65 573.377,40 0,00 0,00 0,00 892.547,18
122. DANIJEL KESTEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 69.932,65 0,00 284.553,09 526.718,41 0,00 10.893,45 0,00 892.097,60
123. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 206.761,86 0,00 95.817,51 584.529,07 0,00 0,00 0,00 887.108,44
124. TOMISLAV ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 BUZIN 0,00 0,00 880.721,17 0,00 0,00 0,00 0,00 880.721,17
125. IVICA MIKULIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 143.641,60 736.064,13 0,00 0,00 0,00 879.705,73
126. ZDRAVKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 72.331,50 805.174,66 0,00 0,00 0,00 877.506,17
127. MUJO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 2.683,32 868.484,72 0,00 0,00 0,00 871.168,04
128. NIVES PAVLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 6.311,74 0,00 16.282,46 843.925,71 0,00 0,00 0,00 866.519,91
129. MILJENKA DOMINIKOVIĆ LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,04 0,00 125.535,50 737.179,55 0,00 0,00 0,00 862.715,09
130. KRISTIJAN IŠTEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 738.886,73 0,00 0,00 108.295,05 0,00 9.485,77 0,00 856.667,55
131. SMAJL SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 46.316,37 785.284,31 0,00 24.690,29 0,00 856.290,97
132. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,04 0,00 59.465,70 795.798,87 0,00 0,00 0,00 855.264,53
133. IGOR JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 446.775,27 366.320,30 12.727,08 24.069,32 0,00 0,00 0,00 849.891,97
134. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 173.277,95 0,00 48.151,02 622.801,78 0,00 0,00 0,00 844.230,75
135. SUZANA BAČELIĆ MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 89.725,63 753.251,54 0,00 0,00 0,00 842.977,17
136. ANAMARIJA CRLENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 842.631,80 0,00 0,00 0,00 0,00 842.631,80
137. MARIJAN JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 55.022,59 0,00 99.224,84 685.553,95 0,00 0,00 0,00 839.801,38
138. ŽELJKO CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 835.842,88 0,00 2.252,20 0,00 838.095,08
139. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 318.050,92 0,00 155.605,79 363.142,07 0,00 0,00 0,00 836.798,78
140. MARINKO BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 23,02 0,00 2.641,81 827.926,36 0,00 0,00 0,00 830.591,19
141. TATJANA KUFNER-PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 60.211,89 0,00 471.324,78 296.684,55 0,00 0,00 0,00 828.221,22
142. MARIO POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 26.336,72 797.376,85 0,00 0,00 0,00 823.713,57
143. EMBRLI AMZAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 819.049,22 0,00 0,00 0,00 819.049,22
144. HAJRA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 14.715,60 798.471,65 0,00 0,00 0,00 813.187,25
145. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 195.127,70 614.655,92 0,00 0,00 0,00 809.783,62
146. ZVONIMIR PLEĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,15 0,00 49.152,61 759.927,41 0,00 0,00 0,00 809.080,17
147. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 120.282,76 0,00 128.192,47 560.321,40 0,00 0,00 0,00 808.796,63
148. MIJO DOJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 153.457,63 0,00 73.892,05 578.931,10 0,00 1.828,40 0,00 808.109,18
149. BOŽIDAR ĐURKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 65.118,56 0,00 289.546,93 446.873,31 0,00 0,00 0,00 801.538,80
150. ZDENKA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 132.451,55 0,00 36.477,96 632.152,82 0,00 0,00 0,00 801.082,33
151. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 144.403,88 0,00 60.655,22 593.406,55 0,00 0,00 0,00 798.465,65
152. VERICA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -6.715,94 0,00 56.875,52 741.480,52 0,00 0,00 0,00 791.640,10
153. IVAN PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 210.736,11 0,00 123.659,12 451.286,18 0,00 0,00 0,00 785.681,41
154. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 778.443,59 0,00 0,00 0,00 778.443,59
155. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 135.196,12 0,00 85.164,57 555.831,86 0,00 0,00 0,00 776.192,55
156. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 52.316,76 722.744,19 0,00 0,00 0,00 775.060,99
157. MARKO KERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 37.060,47 0,00 21.302,56 618.147,34 0,00 97.661,94 0,00 774.172,31
158. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 29.112,69 744.577,39 0,00 0,00 0,00 772.946,53
159. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 122.435,87 644.893,20 0,00 0,00 0,00 767.329,07
160. MAJA ZDJELAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 681.394,05 0,00 84.686,90 0,00 0,00 0,00 0,00 766.080,95
161. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 198.810,78 0,00 196.543,77 367.130,21 0,00 182,87 0,00 762.667,63
162. DAMIR MATEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 132.446,40 629.160,10 0,00 0,00 0,00 761.606,50
163. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 37.512,48 0,00 0,00 723.989,62 0,00 0,00 0,00 761.502,10
164. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 761.193,00 0,00 0,00 0,00 761.193,00
165. DRAŠKO ZALOKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 135.133,37 625.751,26 0,00 0,00 0,00 760.884,63
166. DRAŽEN MILJUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 91.633,69 667.651,47 0,00 0,00 0,00 759.285,19
167. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 147.975,93 596.438,35 0,00 12.043,33 0,00 756.457,61
168. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 190.683,31 0,00 45.160,64 519.031,92 0,00 0,00 0,00 754.875,87
169. LJILJANA IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 45.876,77 0,00 92.022,90 613.396,94 0,00 0,00 0,00 751.296,61
170. DINO KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 749.924,34 0,00 0,00 0,00 749.924,34
171. VITOMIR PLANČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 49.613,04 0,00 61.247,06 630.557,20 0,00 7.938,14 0,00 749.355,44
172. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 31.624,58 0,00 -418,41 717.752,37 0,00 0,00 0,00 748.958,54
173. STEVO BOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 40.138,80 0,00 75.509,42 627.774,24 0,00 0,00 0,00 743.422,46
174. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 157.131,93 583.430,16 0,00 0,00 0,00 740.562,09
175. JADRANKA KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 63.763,92 676.088,16 0,00 0,00 0,00 739.852,08
176. MIRO ANTOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 STRMEC 57.698,19 0,00 124.123,94 553.591,08 764,93 0,00 0,00 736.178,14
177. SLAVEN MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 736.144,09 0,00 0,00 0,00 0,00 736.144,09
178. FROK PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 104.528,06 195.957,04 113.509,53 321.656,79 0,00 0,00 0,00 735.651,42
179. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 6.761,08 0,00 56.621,65 671.255,99 0,00 0,00 0,00 734.638,72
180. TOMA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 4.908,78 0,00 28.748,84 700.274,20 0,00 0,00 0,00 733.931,82
181. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 88.498,96 645.259,97 0,00 0,00 0,00 733.758,93
182. MUHAMET ZENUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 -135,89 733.801,81 0,00 0,00 0,00 733.665,92
183. KREŠO BOBINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 58.725,16 674.602,70 0,00 0,00 0,00 733.327,86
184. ZLATKO PUNTIJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -12.232,91 0,00 57.833,87 687.149,16 0,00 0,00 0,00 732.750,12
185. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 10.211,25 0,00 31.026,55 690.830,17 0,00 0,00 0,00 732.067,97
186. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 60.133,69 0,00 17.885,20 652.844,62 0,00 0,00 0,00 730.863,51
187. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 109.637,82 620.058,33 0,00 0,00 0,00 729.696,15
188. VLADIMIR WOLF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 85.988,97 0,00 79.416,10 563.265,66 0,00 0,00 0,00 728.670,73
189. SNJEŽANA GAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 116.710,24 608.276,09 0,00 0,00 0,00 724.986,33
190. NIKOLINA KRAVARŠČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 113.985,63 0,00 298.425,56 309.136,29 0,00 0,00 0,00 721.547,48
191. DRAGUTIN ČEREPINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 242.112,70 0,00 477.501,74 0,00 0,00 0,00 0,00 719.614,44
192. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 719.232,50 0,00 0,00 0,00 0,00 719.232,50
193. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -30,34 0,00 126.351,75 592.798,15 0,00 0,00 0,00 719.119,56
194. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 718.692,70 0,00 -13,49 0,00 718.669,21
195. DUŠKO DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 25.099,78 691.653,20 0,00 0,00 0,00 716.752,98
196. VESNA DŽUBUR-KUSTURICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -474,93 0,00 261.926,24 455.072,41 0,00 0,00 0,00 716.523,72
197. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 600,27 0,00 55.458,71 660.002,39 0,00 0,00 0,00 716.061,37
198. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -10.165,13 0,00 24.114,46 700.324,87 0,00 0,00 0,00 714.274,20
199. IVICA IMENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 346.260,76 0,00 159.018,68 194.446,58 0,00 12.746,29 0,00 712.472,31
200. DAMIR PUKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 14.164,76 697.278,02 0,00 0,00 0,00 711.442,78