FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. DUŠKO BARTOLINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 VELIKO POLJE 250.293,53 0,00 411.167,17 380.618,79 638,34 0,00 0,00 1.042.717,83
102. JONUZ ALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 162.434,17 0,00 115.382,92 750.096,99 0,00 0,00 0,00 1.027.914,08
103. MLADEN JOKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 39.905,58 985.054,69 0,00 0,00 0,00 1.024.960,27
104. SMAIL MRŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 549.232,44 0,00 74.738,98 395.010,72 0,00 0,00 0,00 1.018.982,14
105. VLADO BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 326.506,45 0,00 199.505,53 486.332,76 0,00 0,00 0,00 1.012.344,74
106. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 247.906,31 0,00 109.637,60 639.401,94 0,00 0,00 0,00 996.945,85
107. SANJA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 771,52 989.458,79 0,00 0,00 0,00 990.230,31
108. ANA DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 156.619,29 0,00 217.380,31 613.390,03 0,00 0,00 0,00 987.389,63
109. TOMISLAV ZADRAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 75.758,75 0,00 113.494,11 794.896,14 0,00 2.490,84 0,00 986.639,84
110. TOMISLAV BARIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,12 981.057,66 0,00 0,00 0,00 981.057,78
111. KSENIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 7.006,37 0,00 69.351,61 904.469,40 0,00 0,00 0,00 980.827,38
112. DANIJEL KESTEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 72.922,10 0,00 304.783,72 570.664,62 0,00 11.425,52 0,00 959.795,96
113. DUBRAVKO BIČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 193.342,80 761.251,15 0,00 0,00 0,00 954.593,95
114. ZDRAVKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 313.061,47 0,00 18.053,56 616.234,97 0,00 0,00 0,00 947.350,00
115. TOMISLAV ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 BUZIN 0,00 0,00 945.278,72 0,00 0,00 0,00 0,00 945.278,72
116. MILAN KRSTINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 317.410,22 0,00 62.497,12 381.788,68 0,00 179.422,01 0,00 941.118,03
117. NIVES PAVLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 6.782,24 0,00 17.408,03 914.114,14 0,00 0,00 0,00 938.304,41
118. HANA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 98.659,55 0,00 163.906,97 670.139,18 0,00 0,00 0,00 932.705,70
119. NEDJELJKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 35.338,97 0,00 7.758,14 878.991,88 0,00 8.521,63 0,00 930.610,62
120. IVICA MIKULIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 150.483,15 775.449,02 0,00 0,00 0,00 925.932,17
121. MUJO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 SESVETE 0,00 0,00 2.899,30 922.260,37 0,00 0,00 0,00 925.159,67
122. ANAMARIJA CRLENJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 917.889,75 0,00 0,00 0,00 0,00 917.889,75
123. TATJANA KUFNER-PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 63.343,22 0,00 517.483,09 330.858,57 0,00 0,00 0,00 911.684,88
124. KRISTIJAN IŠTEF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 782.614,51 0,00 0,00 108.885,88 0,00 10.156,37 0,00 901.656,76
125. SUZANA BAČELIĆ MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 98.935,09 802.294,80 0,00 0,00 0,00 901.229,89
126. ZDRAVKO KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,01 0,00 74.970,25 826.236,69 0,00 0,00 0,00 901.206,95
127. MILJENKA DOMINIKOVIĆ LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,04 0,00 136.839,63 762.455,49 0,00 0,00 0,00 899.295,16
128. ANTON PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 182.112,32 0,00 48.703,61 668.216,78 0,00 0,00 0,00 899.032,71
129. IGOR JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 471.843,75 386.869,15 13.537,11 25.630,57 0,00 0,00 0,00 897.880,58
130. MARIO POLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 30.695,22 866.417,95 0,00 0,00 0,00 897.113,17
131. JOSIP JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 JEŽDOVEC 594.777,15 291.501,77 -81,61 8.018,01 0,00 0,00 0,00 894.215,32
132. ŽELJKO CVITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 888.927,11 0,00 2.422,56 0,00 891.349,67
133. MARIJAN JURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 57.157,95 0,00 102.208,90 731.864,95 0,00 0,00 0,00 891.231,80
134. SMAJL SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 53.132,82 807.091,91 0,00 26.463,32 0,00 886.688,05
135. HAJRA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 15.894,06 866.110,83 0,00 0,00 0,00 882.004,89
136. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 329.635,01 0,00 160.897,30 379.910,16 0,00 0,00 0,00 870.442,47
137. EMBRLI AMZAI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 870.300,81 0,00 0,00 0,00 870.300,81
138. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,04 0,00 4.578,31 865.650,80 0,00 0,00 0,00 870.229,07
139. MIJO DOJDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 159.572,75 0,00 76.688,78 624.929,00 0,00 1.936,97 0,00 863.127,50
140. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 125.316,31 0,00 132.402,35 602.557,92 0,00 0,00 0,00 860.276,58
141. ZVONIMIR PLEĆAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,15 0,00 50.781,78 808.768,64 0,00 0,00 0,00 859.550,57
142. VERICA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -20.597,04 0,00 69.654,78 805.480,40 0,00 0,00 0,00 854.538,14
143. ZDENKA BEDEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 138.017,81 0,00 37.844,99 678.331,77 0,00 0,00 0,00 854.194,57
144. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 193.093,21 659.109,59 0,00 0,00 0,00 852.202,80
145. MARKO KERN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 39.099,62 0,00 22.177,48 681.146,59 0,00 104.693,60 0,00 847.117,29
146. DRAŠKO ZALOKAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 151.186,52 687.935,42 0,00 0,00 0,00 839.121,94
147. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 144.696,20 0,00 98.880,28 589.961,27 0,00 0,00 0,00 833.537,75
148. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 58.199,25 771.302,91 0,00 0,00 0,00 829.502,20
149. IVAN PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 207.757,68 0,00 127.005,29 491.700,13 0,00 0,00 0,00 826.463,10
150. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 826.139,65 0,00 0,00 0,00 826.139,65
151. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 30.407,76 792.711,88 0,00 0,00 0,00 822.376,09
152. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 206.740,78 0,00 208.229,20 403.261,70 0,00 182,87 0,00 818.414,55
153. DINO KLISOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 816.582,31 0,00 0,00 0,00 816.582,31
154. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 38.852,77 0,00 0,00 772.367,35 0,00 0,00 0,00 811.220,12
155. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 811.165,39 0,00 0,00 0,00 811.165,39
156. DRAŽEN MILJUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,03 0,00 99.057,44 711.394,66 0,00 0,00 0,00 810.452,13
157. MAJA ZDJELAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 717.137,02 0,00 93.137,83 0,00 0,00 0,00 0,00 810.274,85
158. STEVO BOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 42.528,79 0,00 87.408,33 675.858,00 0,00 0,00 0,00 805.795,12
159. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 113.434,60 690.821,49 0,00 0,00 0,00 804.256,09
160. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 151.813,94 639.396,75 0,00 12.346,57 0,00 803.557,26
161. SLAVEN MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 801.421,48 0,00 0,00 0,00 0,00 801.421,48
162. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 171.635,38 627.484,56 0,00 0,00 0,00 799.119,94
163. VESNA DŽUBUR-KUSTURICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -474,93 0,00 281.421,10 517.130,52 0,00 0,00 0,00 798.076,69
164. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 32.786,68 0,00 -2.510,61 765.844,32 0,00 0,00 0,00 796.120,39
165. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 119.511,13 664.694,39 0,00 0,00 0,00 784.205,52
166. MUHAMET ZENUNAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 -135,89 782.025,31 0,00 0,00 0,00 781.889,42
167. FROK PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 110.138,12 206.901,18 125.218,66 339.379,64 0,00 -116,63 0,00 781.520,97
168. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 63.470,08 0,00 18.620,79 698.701,34 0,00 0,00 0,00 780.792,21
169. TOMA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.094,35 0,00 29.785,69 745.522,40 0,00 0,00 0,00 780.402,44
170. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 197.607,76 0,00 45.426,84 537.072,79 0,00 0,00 0,00 780.107,39
171. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 779.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779.887,00
172. HAJDAR SUFAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 142.903,45 0,00 123.106,48 513.669,77 0,00 0,00 0,00 779.679,70
173. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 7.284,41 0,00 59.397,51 712.297,25 0,00 0,00 0,00 778.979,17
174. DRAGUTIN ČEREPINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 261.525,31 0,00 515.910,97 0,00 0,00 0,00 0,00 777.436,28
175. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 10.594,57 0,00 31.519,35 735.221,92 0,00 0,00 0,00 777.335,84
176. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 92.862,63 684.014,42 0,00 0,00 0,00 776.877,05
177. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 136.937,60 637.190,67 0,00 0,00 0,00 774.128,27
178. DAMIR STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 48.756,60 0,00 112.963,48 574.496,93 0,00 36.130,36 0,00 772.347,37
179. MIROSLAV PUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 DONJI DRAGONOŽEC 24.662,73 0,00 36.152,17 691.029,15 0,00 18.975,13 0,00 770.819,18
180. INES MEDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 23.243,01 0,00 127.607,67 616.222,94 0,00 0,00 0,00 767.073,62
181. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 4.409,01 762.106,19 0,00 0,00 0,00 766.786,80
182. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 764.847,31 0,00 -13,49 0,00 764.823,82
183. STJEPAN HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 138.913,27 0,00 26.588,56 599.082,29 0,00 0,00 0,00 764.584,12
184. IVAN FABIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 44.836,33 0,00 64.893,50 653.756,89 0,00 0,00 0,00 763.486,72
185. RENATO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 5.313,36 629.965,65 0,00 127.494,60 0,00 762.773,61
186. KRUNO LOVREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 131.112,62 630.806,98 0,00 0,00 0,00 761.919,60
187. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -9.072,87 0,00 22.427,70 747.776,87 0,00 0,00 0,00 761.131,70
188. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 628,22 0,00 60.072,24 697.636,62 0,00 0,00 0,00 758.337,08
189. DUŠKO DUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 26.540,30 727.223,77 0,00 0,00 0,00 753.764,07
190. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -3.636,00 0,00 11.155,03 744.658,65 0,00 -1.155,15 0,00 751.022,53
191. NIKOLINA KRAVARŠČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 112.781,22 0,00 313.138,72 323.100,73 0,00 0,00 0,00 749.020,67
192. JOSO TESKERA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 9.203,54 0,00 88.436,64 651.019,67 0,00 0,00 0,00 748.659,85
193. DAMIR PUKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 13.245,27 735.050,47 0,00 0,00 0,00 748.295,74
194. IVAN STRBAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 147.215,99 0,00 44.347,00 555.903,23 0,00 0,00 0,00 747.466,22
195. MIRKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 356.882,35 1.616,09 27.513,12 353.079,44 0,00 6.570,86 0,00 745.661,86
196. MILJENKO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 406.699,21 44.598,70 12.788,71 278.494,64 0,00 0,00 0,00 742.581,26
197. MARINA BOTUNAC-PREBEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HORVATI 37.810,06 0,00 175.735,09 527.726,46 0,00 0,00 0,00 741.271,61
198. DUBRAVKO LETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 5.703,83 735.058,79 0,00 0,00 0,00 740.762,62
199. KSENIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -76.921,89 0,00 83.175,47 734.007,52 0,00 0,00 0,00 740.261,10
200. VINKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 224,10 600.685,56 0,00 138.047,33 0,00 738.956,99