FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
101. IVAN KERETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 202.164,52 741.112,14 0,00 0,00 0,00 943.276,66
102. JURAJ KUKOLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 78.262,78 0,00 214.582,62 621.613,49 0,00 26.725,60 0,00 941.184,49
103. SMAJL SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 63.753,94 844.529,39 0,00 29.507,09 0,00 937.790,42
104. IVAN PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 227.662,20 0,00 152.005,62 555.569,22 0,00 0,00 0,00 935.237,04
105. ZORAN GAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -0,04 0,00 -54.381,87 985.411,67 0,00 0,00 0,00 931.029,76
106. ZORAN KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 349.521,62 0,00 169.656,26 408.696,29 0,00 0,00 0,00 927.874,17
107. MILOSLAV KUKULJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,04 0,00 65.123,63 860.352,67 0,00 0,00 0,00 925.476,34
108. ZDENKA KECUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 169.643,30 0,00 103.522,45 648.551,85 0,00 0,00 0,00 921.717,60
109. VLADIMIR FERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 220.354,35 0,00 229.616,03 470.977,37 0,00 182,87 0,00 921.130,62
110. TOMISLAV RADIELOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 133.957,50 0,00 139.629,53 646.728,92 0,00 0,00 0,00 920.315,95
111. STJEPAN KUĆIŠ-VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,00 0,00 4.665,18 913.708,44 0,00 0,00 0,00 918.373,62
112. ROBERT LANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 251.862,78 0,00 179.713,69 417.780,49 0,00 68.113,08 0,00 917.470,04
113. VESNA SEDLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 179.309,10 0,00 79.462,40 654.631,39 0,00 0,00 0,00 913.402,89
114. IVICA MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -743,55 0,00 32.631,02 881.033,29 0,00 0,00 0,00 912.920,76
115. MIRKO HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 467.099,17 104,18 31.058,04 405.065,44 0,00 7.540,29 0,00 910.867,12
116. IGOR KONEVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 199.607,80 708.801,66 0,00 0,00 0,00 908.409,46
117. SMILJAN BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 902.641,99 0,00 0,00 0,00 902.641,99
118. PERO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 41.153,66 0,00 0,00 861.106,33 0,00 0,00 0,00 902.259,99
119. KRUNO LOVREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 154.812,87 745.076,04 0,00 0,00 0,00 899.888,91
120. MILAN JUNGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -3.636,00 0,00 31.640,83 869.294,13 0,00 -1.155,15 0,00 896.143,81
121. DRAGUTIN KEKELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 161.915,93 718.832,28 0,00 12.867,14 0,00 893.615,35
122. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 117.345,81 775.355,52 0,00 0,00 0,00 892.701,33
123. MAJA CRNOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 IVANJA REKA 778.497,62 0,00 109.061,80 0,00 0,00 0,00 0,00 887.559,42
124. TIHOMIR BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 34.781,69 0,00 -2.510,61 854.092,76 0,00 0,00 0,00 886.363,84
125. IVAN JANEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 632.872,53 0,00 185.961,06 67.423,77 0,00 0,00 0,00 886.257,36
126. BLAŽENKA KOVAČEVIĆ-ŠIPRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 883.387,38 0,00 0,00 0,00 0,00 883.387,38
127. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 132.930,66 747.010,00 0,00 0,00 0,00 879.940,66
128. KSENIJA MUSA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 22.384,66 0,00 61.379,53 790.833,49 0,00 0,00 0,00 874.597,68
129. MILIVOJ ĐURĐAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 69.197,71 0,00 19.883,60 783.112,50 0,00 0,00 0,00 872.193,81
130. BISERKA ĐORDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 11.252,63 0,00 37.058,08 817.895,79 0,00 0,00 0,00 866.206,50
131. IVAN FABIJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 48.224,89 0,00 84.368,74 733.602,95 0,00 0,00 0,00 866.196,58
132. LJUBICA SABLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 271,60 0,00 7.556,87 855.614,86 0,00 0,00 0,00 863.443,33
133. NEVENKA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 8.182,82 0,00 68.083,72 786.356,07 0,00 0,00 0,00 862.622,61
134. JOSIP BRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 SESVETE 100.512,99 0,00 37.054,48 716.421,43 0,00 0,00 0,00 853.988,90
135. DAMIR STANKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 53.136,48 0,00 122.732,33 634.827,25 0,00 40.607,16 0,00 851.303,22
136. VELJKO RAMLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -82.867,45 0,00 160.375,65 773.151,09 0,00 0,00 0,00 850.659,29
137. SREĆKO ORŠULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 SESVETE -10,00 0,00 0,00 849.769,89 0,00 -13,49 0,00 849.746,40
138. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 99.562,81 748.416,40 0,00 0,00 0,00 847.979,21
139. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 157.016,00 687.026,56 0,00 0,00 0,00 844.042,56
140. ROMAN SANDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 676,20 0,00 68.209,93 766.952,21 0,00 0,00 0,00 835.838,34
141. BILJANA VLAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 351.946,72 0,00 62.751,39 401.957,09 0,00 17.968,48 0,00 834.623,68
142. IVAN STRBAD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 159.167,18 0,00 39.345,76 636.108,28 0,00 0,00 0,00 834.621,22
143. PERSA PRPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 250.044,86 0,00 310.999,91 269.714,87 0,00 0,00 0,00 830.759,64
144. KSENIJA LOBOREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -76.921,89 0,00 84.929,72 822.693,24 0,00 0,00 0,00 830.701,07
145. MARINA BOTUNAC-PREBEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 HORVATI 40.032,88 0,00 186.120,42 603.475,40 0,00 0,00 0,00 829.628,70
146. BRANKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 209.495,08 0,00 49.866,18 568.043,91 0,00 0,00 0,00 827.405,17
147. JOSIP-VATROSLAV ŽELJEZNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 78.801,64 0,00 15.345,81 731.801,65 0,00 0,00 0,00 825.949,10
148. ŽELJKO ŠILOBODEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 38.458,85 0,00 108.423,25 678.614,68 0,00 0,00 0,00 825.496,78
149. DUŠANKA VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,03 0,00 34.384,41 790.499,00 0,00 0,00 0,00 824.883,44
150. DUBRAVKO LETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 300,85 821.247,66 0,00 0,00 0,00 821.548,51
151. MAJA CAR SIVKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.928,39 797.640,97 0,00 0,00 0,00 817.569,36
152. BORIS VOLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 815.457,06 0,00 0,00 0,00 815.457,06
153. DAVOR CELINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 31.213,55 778.914,17 0,00 0,00 0,00 810.127,72
154. NIKOLA ŽALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 182.230,42 0,00 447.278,45 179.233,04 0,00 -313,44 0,00 808.428,47
155. STJEPAN ŽUPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 13.364,41 793.025,38 0,00 0,00 0,00 806.389,79
156. NIKOLINA WARD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 116.111,55 0,00 338.397,06 347.073,73 0,00 0,00 0,00 801.582,34
157. SNJEŽANA GAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 102.325,83 699.152,25 0,00 0,00 0,00 801.478,08
158. SAMIR FERIZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 241.675,31 0,00 96.849,33 462.939,61 0,00 0,00 0,00 801.464,25
159. ZORAN BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 26.259,64 774.719,04 0,00 0,00 0,00 800.978,68
160. BORISLAV SLIVNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 74.067,64 0,00 101.717,31 623.976,49 0,00 0,00 0,00 799.761,44
161. VLADO MARAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 797.800,20 0,00 0,00 0,00 797.800,20
162. NEĐBEDIN ISMAILI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 22.207,16 774.895,03 0,00 0,00 0,00 797.102,19
163. NEDŽAT ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 121.315,08 673.855,82 0,00 0,00 0,00 795.170,90
164. PETAR GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 30.806,05 763.155,07 0,00 0,00 0,00 793.961,12
165. DUJE ODŽAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 216.615,58 0,00 55.264,62 519.591,95 0,00 0,00 0,00 791.472,15
166. ZDRAVKO PAVLIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 9.974,92 779.572,33 0,00 0,00 0,00 789.547,25
167. VINKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 4.170,79 632.385,25 0,00 152.566,86 0,00 789.122,90
168. GORDAN BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 46.563,29 5.417,98 11.933,00 725.103,47 0,00 0,00 0,00 789.017,74
169. DRAGUTIN MRVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 15.361,02 0,00 907,84 751.043,07 0,00 21.024,61 0,00 788.336,54
170. ŽELJKO HUZANIĆ-MIŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.191,82 770.058,45 0,00 0,00 0,00 788.250,27
171. ALBERT KAČINARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 118,86 0,00 38.604,78 748.756,31 0,00 0,00 0,00 787.479,95
172. IVICA KRLUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -164,49 0,00 6.555,05 776.913,00 0,00 0,00 0,00 783.303,56
173. BOŽIDAR TOMAŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 14.739,27 767.998,93 0,00 0,00 0,00 782.738,20
174. MUJIN ŠAINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 680,47 778.077,43 0,00 0,00 0,00 778.757,90
175. ŽELJKO VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -0,11 0,00 66.439,07 711.558,17 0,00 0,00 0,00 777.997,13
176. DRAGAN EREMIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -1.514,00 0,00 95.948,53 681.178,02 0,00 0,00 0,00 775.612,55
177. ZDRAVKO BILAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 10.201,16 764.397,96 0,00 0,00 0,00 774.599,12
178. DIANA PAJAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 21.349,83 0,00 254,03 701.129,17 0,00 49.036,88 0,00 771.769,91
179. SANJA LEONTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -10.713,64 0,00 39.384,45 740.768,94 0,00 0,00 0,00 769.439,75
180. IVICA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 69.720,97 699.524,52 0,00 0,00 0,00 769.245,49
181. ZORAN BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 767.902,93 0,00 0,00 0,00 767.902,93
182. ĐURĐA DETELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 371.495,96 391.632,70 0,00 3.663,92 0,00 766.792,58
183. MIROSLAV PEJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 52.768,16 0,00 419.247,44 294.639,24 0,00 0,00 0,00 766.654,84
184. DAMIR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 59.013,10 0,00 131.981,07 571.192,31 0,00 0,00 0,00 762.186,48
185. ANTONIO SCRIMIERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 63.522,18 0,00 208.519,23 490.033,10 0,00 0,00 0,00 762.074,51
186. ZLATKO LAZARIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 KAŠINA 0,01 0,00 264,82 760.384,96 0,00 0,00 0,00 760.649,79
187. MATE BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 -4,44 760.641,58 0,00 0,00 0,00 760.637,14
188. MILJENKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 340.766,86 0,00 64.166,30 350.966,84 0,00 0,00 0,00 755.900,00
189. VAIDIN DEZDANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 6.555,80 748.789,95 0,00 0,00 0,00 755.345,75
190. ŽELJKO LANDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 9.071,96 746.183,18 0,00 0,00 0,00 755.255,14
191. MARTIN JAKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 56.033,20 0,00 66.279,07 632.920,07 0,00 0,00 0,00 755.232,34
192. ŽELJKO ŠVEDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 19.893,37 735.146,01 0,00 0,00 0,00 755.039,38
193. BRANIMIR RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 7,05 0,00 2.036,82 752.746,07 0,00 0,00 0,00 754.789,94
194. FEZAD DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 51.143,66 0,00 34.189,97 666.658,07 0,00 0,00 0,00 751.991,70
195. ALEN ALAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 234.159,13 0,00 260.982,96 253.941,59 0,00 0,00 0,00 749.083,68
196. IVAN LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 89.547,06 658.413,61 0,00 0,00 0,00 747.960,67
197. ZVONIMIR VALENŠČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 10.982,39 736.663,10 0,00 0,00 0,00 747.645,49
198. MATO MARJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,04 0,00 36.834,42 710.461,92 0,00 0,00 0,00 747.296,38
199. KSENIJA BRLETIĆ BERNAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 41.917,78 704.075,83 0,00 0,00 0,00 745.993,61
200. BRANKO LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 742.316,78 0,00 0,00 0,00 742.316,78