FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
601. FATMIR ZULFIKARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 456.100,76 0,00 0,00 0,00 456.100,76
602. MILKA GAĆEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 38.906,25 415.910,70 0,00 0,00 0,00 454.816,95
603. VLADIMIR WOLF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 453.533,68 0,00 0,00 0,00 453.533,68
604. JADRANKA ROGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 452.751,51 0,00 0,00 0,00 452.751,51
605. MARIJAN FRANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 120.517,59 0,00 33.018,02 299.364,65 0,00 -567,50 0,00 452.332,76
606. IVAN MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -2.991,11 0,00 83,73 454.333,04 0,00 0,00 0,00 451.425,66
607. BOŽO CELINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 15.774,89 435.646,76 0,00 0,00 0,00 451.421,65
608. DRAGAN RADIĆ-TUNJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 2.096,95 0,00 3.842,88 445.321,98 0,00 0,00 0,00 451.261,81
609. EUGEN ĐURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 5.697,45 444.811,75 0,00 0,00 0,00 450.509,20
610. ŽELJKO JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 93.067,37 0,00 46.616,96 309.368,21 0,00 0,00 0,00 449.052,54
611. ANTE RADIN-MAČUKAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 170,15 0,00 4.608,91 444.016,92 0,00 0,00 0,00 448.795,98
612. MIROSLAV BALENT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 67.059,62 0,00 28.559,24 353.145,85 0,00 0,00 0,00 448.764,71
613. SANJA KOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 70.173,83 0,00 333.978,28 44.594,25 0,00 0,00 0,00 448.746,36
614. MATO MAROJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 56.498,33 0,00 2.343,63 389.482,24 0,00 0,00 0,00 448.324,20
615. JOLANTA NAĐ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 10.042,06 437.815,86 0,00 0,00 0,00 447.857,92
616. HRVOJE BELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 902,11 444.879,11 0,00 0,00 0,00 445.781,22
617. IGOR VUKASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -80,38 445.226,31 0,00 0,00 0,00 445.145,93
618. ROBERT GAŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 5.589,02 424.249,51 14.646,27 0,00 0,00 444.484,80
619. VESNA GARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 2.461,09 0,00 9.766,76 431.419,05 0,00 0,00 0,00 443.646,90
620. IGOR SENTE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 93.489,12 0,00 -936,66 350.372,54 0,00 0,00 0,00 442.925,00
621. SAŠA KRIŽANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -26.962,57 0,00 17.358,77 451.812,06 0,00 0,00 0,00 442.208,26
622. NAZMI MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 2.565,05 0,00 3.129,42 436.378,92 0,00 0,00 0,00 442.073,39
623. MLADEN MARINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 25.973,25 0,00 19.735,05 396.212,79 0,00 0,00 0,00 441.921,09
624. IMBRLI IBRAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 38.490,12 403.155,47 0,00 0,00 0,00 441.645,59
625. NAIM PLAKOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 441.461,82 0,00 0,00 0,00 441.461,82
626. RUŽA PETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 144,77 0,00 2.803,04 437.603,30 0,00 0,00 0,00 440.551,11
627. ZVJEZDAN VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 14.240,52 0,00 17.770,58 407.866,96 0,00 0,00 0,00 439.878,06
628. MIRJANA SPORIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -0,37 0,00 17.041,14 422.757,98 0,00 0,00 0,00 439.798,75
629. VLATKO MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -23.503,82 0,00 0,00 463.142,55 0,00 0,00 0,00 439.638,73
630. KRISTINA ČEAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 56.947,38 0,00 2.826,40 378.840,56 0,00 0,00 0,00 438.614,34
631. ZORAN RADETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.635,72 436.463,41 0,00 0,00 0,00 438.099,13
632. JASMIN ŠKAPUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -468,82 438.232,28 0,00 0,00 0,00 437.763,46
633. ŽELJKO GVOZDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 43.298,06 0,00 -17.563,11 411.487,54 0,00 0,00 0,00 437.222,49
634. ĐURĐICA JAKOBČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 131,82 436.690,67 0,00 0,00 0,00 436.822,49
635. FRANJO GRDENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 BELOVAR 0,00 0,00 0,00 436.766,79 0,00 0,00 0,00 436.766,79
636. HIMZO MUSEMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 3.370,22 177,86 0,00 433.190,29 0,00 436.738,37
637. STJEPAN BENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 902,32 435.341,87 0,00 0,00 0,00 436.244,19
638. IDRIZ AZIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 2.838,44 432.938,15 0,00 0,00 0,00 435.776,59
639. BEŠO BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 180,40 435.428,99 0,00 0,00 0,00 435.609,39
640. FARUK BULJUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 99.711,22 0,00 31.551,21 261.978,37 0,00 42.219,73 0,00 435.460,53
641. MIRJANA IVANČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,90 0,00 58.427,78 375.113,56 0,00 1.753,95 0,00 435.296,19
642. MIĆI KUZMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 5.552,77 0,00 3.241,85 424.720,55 0,00 -40,00 0,00 433.475,17
643. DAVORIN SINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 91.759,64 0,00 59.881,57 281.721,70 0,00 0,00 0,00 433.362,91
644. ZDRAVKO CVRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE -8,75 0,00 4,47 433.173,37 0,00 0,00 0,00 433.169,09
645. RUŽA KOVŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB -55,12 0,00 -173,39 432.827,83 0,00 0,00 0,00 432.599,32
646. ARIF HUSEJNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 7.928,56 424.422,08 0,00 0,00 0,00 432.350,64
647. DAVORKO VAZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 158.231,83 0,00 74.643,73 199.459,69 0,00 0,00 0,00 432.335,25
648. DAMIR PUĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 DOBRODOL 0,00 0,00 48.761,81 383.061,58 0,00 0,00 0,00 431.823,39
649. GORAN SAMARDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 6.534,08 424.388,14 0,00 0,00 0,00 430.922,22
650. ŽELJAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -809,31 431.065,32 0,00 0,00 0,00 430.256,01
651. KRUNOSLAV SIMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 321.441,06 0,00 0,00 108.543,36 0,00 0,00 0,00 429.984,42
652. MISLAV JURENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 31.262,26 0,00 15.703,72 382.832,56 0,00 0,00 0,00 429.798,54
653. DAVOR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 7.503,01 421.667,33 0,00 0,00 0,00 429.170,34
654. DUBRAVKO IVEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 9,17 0,00 6.922,22 421.132,45 0,00 0,00 0,00 428.063,84
655. ADEMSAFI REĐEPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 67.103,39 0,00 7.464,22 353.382,23 0,00 0,00 0,00 427.949,84
656. TOMISLAV POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -48.394,82 331.079,22 -79,80 145.208,11 0,00 0,00 0,00 427.812,71
657. STJEPAN KOLOVRAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 15.815,74 411.887,98 0,00 0,00 0,00 427.703,72
658. KRISTIJAN PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 77.882,85 0,00 13.415,31 335.750,90 0,00 0,00 0,00 427.049,06
659. ZDRAVKO NOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 74.613,44 0,00 -1.115,69 351.621,06 0,00 0,00 0,00 425.118,81
660. JELICA DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 3.701,82 -1.693,86 0,00 422.999,78 0,00 425.007,74
661. ANTON DABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 43.205,45 0,00 161.925,35 219.549,51 0,00 0,00 0,00 424.680,31
662. ANDREJA KUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -3.780,01 427.733,22 0,00 0,00 0,00 423.953,21
663. JOSIP SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 39.004,41 0,00 -2.785,43 387.536,29 0,00 175,95 0,00 423.931,22
664. NEBOJŠA DIMITRIJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 77.424,68 0,00 45.098,69 300.866,85 0,00 0,00 0,00 423.390,22
665. NURA KADRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 6.542,86 0,00 1.421,80 414.740,58 0,00 0,00 0,00 422.705,24
666. LAZAR MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 42.461,42 0,00 60.296,22 318.686,78 0,00 0,00 0,00 421.444,42
667. DAMIR BANOVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 49.919,45 44.501,25 50.943,37 275.142,73 0,00 0,00 0,00 420.506,80
668. SEVERINA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -124,99 419.860,48 0,00 0,00 0,00 419.735,49
669. TIHOMIR ZAGRAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 419.678,87 0,00 0,00 0,00 419.678,87
670. MARIJAN STRIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 -653,98 420.321,24 0,00 0,00 0,00 419.667,26
671. LJUBOMIR VALKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 93.009,88 0,00 4.273,37 322.213,28 0,00 0,00 0,00 419.496,53
672. SVETISLAV BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 5.703,12 412.746,39 0,00 612,87 0,00 419.062,38
673. DRAGICA MILOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 7.704,92 0,00 -4.642,83 415.844,27 0,00 0,00 0,00 418.906,36
674. BIDAJIM BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 33.696,38 0,00 7.053,60 378.109,43 0,00 0,00 0,00 418.859,41
675. NEVENKA PREBEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 LUČKO 0,00 0,00 177.360,69 241.380,13 0,00 0,00 0,00 418.740,82
676. RADOSLAV SESJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 1.358,65 416.699,97 0,00 0,00 0,00 418.058,62
677. JURICA ČABRAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ĐURĐEKOVEC 5.882,30 0,00 0,00 411.414,50 0,00 0,00 0,00 417.296,80
678. DAMIR DOBRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.482,19 415.498,32 0,00 0,00 0,00 416.980,51
679. SREĆKO KEDVEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 2.770,68 413.796,61 0,00 0,00 0,00 416.567,29
680. BAŠKIM CUBI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 414.485,85 0,00 0,00 0,00 414.485,85
681. JADRANKA MIHALJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -7.978,09 -18.853,26 146.070,79 295.177,65 0,00 0,00 0,00 414.417,09
682. SAŠA DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 414.273,02 0,00 0,00 0,00 414.273,02
683. MATO PEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 414.165,02 0,00 0,00 0,00 414.165,02
684. MARINA TRZUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 413.649,51 0,00 0,00 0,00 413.649,51
685. DAMIR ŠOŠTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 253.168,29 160.362,24 0,00 -27,80 0,00 413.502,73
686. IVAN JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 28.944,57 0,00 84.229,24 300.299,94 0,00 0,00 0,00 413.473,75
687. JADRANKA SEVER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 860,84 412.572,93 0,00 0,00 0,00 413.433,77
688. KREŠIMIR MIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -34,75 412.889,80 0,00 0,00 0,00 412.855,05
689. MLADEN DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 39.049,53 0,00 13.555,60 359.969,95 0,00 0,00 0,00 412.575,08
690. SALEM PIRAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 412.375,77 0,00 0,00 0,00 412.375,77
691. IVAN GERENČIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 DOBRODOL 0,00 0,00 2.236,44 409.501,36 0,00 0,00 0,00 411.737,80
692. DANIJEL TKALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 411.474,16 0,00 0,00 0,00 411.474,16
693. MILAN LABAŠ CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 -610,58 412.083,29 0,00 0,00 0,00 411.472,71
694. SANELLA BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 1.097,70 409.699,59 0,00 0,00 0,00 410.797,29
695. DŽEVAIR HUSEJNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -0,77 0,00 36.858,72 373.661,14 0,00 0,00 0,00 410.519,09
696. IVICA JURAJEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 6.159,73 0,00 530,77 400.261,53 0,00 3.498,01 0,00 410.450,04
697. TONKO MATANA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 180.906,75 0,00 27.138,68 202.328,74 0,00 0,00 0,00 410.374,17
698. MANUELA MALEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB -289,60 0,00 74.274,90 235.352,80 0,00 100.572,34 0,00 409.910,44
699. PERICA HEZLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 47.072,50 0,00 123.690,86 238.509,97 0,00 0,00 0,00 409.273,33
700. TOMISLAV ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 27.020,27 382.109,21 0,00 0,00 0,00 409.129,48