FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
601. VEJSEL ASAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.884,73 0,00 29.813,39 0,00 0,00 200.698,12
602. LIDIJA KAFKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 13.352,90 0,00 1.778,13 185.249,85 0,00 0,00 0,00 0,00 200.380,88
603. ZVONIMIR VARGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 12.018,75 188.276,94 0,00 0,00 0,00 0,00 200.295,69
604. MIRELA HRGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB -536,95 0,00 0,00 200.647,30 0,00 0,00 0,00 0,00 200.110,35
605. BORIS VODOPIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 5.375,53 0,00 5.408,63 189.262,23 0,00 0,00 0,00 0,00 200.046,39
606. STJEPAN DRAGOZET GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 199.981,48 0,00 0,00 0,00 0,00 199.981,48
607. DAVORKA BRAJDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -5.852,30 -25.499,06 2.900,14 218.055,45 0,00 9.964,46 0,00 0,00 199.568,69
608. ZLATKO GUTERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 21.897,27 177.502,94 0,00 0,00 0,00 0,00 199.400,21
609. RIFET KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,07 0,00 47.029,24 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 199.094,92
610. ANTON DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 7.388,93 0,00 1.489,75 190.187,89 0,00 0,00 0,00 0,00 199.066,57
611. RENATA DRAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 4.526,00 0,00 0,00 194.416,14 0,00 0,00 198.942,14
612. NADA ŠAINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1,72 0,00 6.428,92 192.410,69 0,00 0,00 0,00 0,00 198.841,33
613. ROBERT NEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 63.272,39 0,00 88.143,11 47.301,81 0,00 0,00 0,00 0,00 198.717,31
614. FRANČEŠKO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 46.475,10 152.065,68 0,00 0,00 0,00 0,00 198.540,78
615. DRAŽAN HRSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 358,51 0,00 17.965,79 179.028,98 0,00 0,00 0,00 0,00 197.353,28
616. DRAŽEN DOMENKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VUGROVEC GORNJI 98.098,74 0,00 6.261,48 92.909,96 0,00 0,00 0,00 0,00 197.270,18
617. DARKO BEGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 14.194,32 183.071,71 0,00 0,00 0,00 0,00 197.266,03
618. VJEKOSLAVA JANTOLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -0,79 0,00 4.324,23 192.848,42 0,00 0,00 0,00 0,00 197.171,86
619. ĐURO TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 16.898,48 179.859,02 0,00 0,00 0,00 0,00 196.757,50
620. KREŠIMIR DUBRAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 18.163,89 178.417,89 0,00 0,00 0,00 0,00 196.581,78
621. BORIS MARKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -5.050,00 -16.814,01 13.233,71 174.488,21 0,00 30.687,05 0,00 0,00 196.544,96
622. STJEPAN JANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 50.528,45 145.836,02 0,00 0,00 0,00 0,00 196.364,47
623. BRANKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 44.158,85 152.066,22 0,00 0,00 0,00 0,00 196.225,07
624. MANUEL BISAKU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 555,64 0,00 36.680,67 158.925,65 0,00 0,00 0,00 0,00 196.161,96
625. MARIJA LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 4.393,90 191.529,18 0,00 0,00 0,00 0,00 195.923,08
626. INDIRA KARTAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 96.773,12 0,00 -177,18 98.416,24 0,00 0,00 0,00 0,00 195.012,18
627. TOMISLAV KRLEŽA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 14.189,53 0,00 0,00 180.641,89 0,00 15,80 0,00 0,00 194.847,22
628. IVICA GELO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -10.850,23 0,00 142.037,99 63.466,69 0,00 0,00 0,00 0,00 194.654,45
629. JADRANKA JURICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 11.217,20 183.410,58 0,00 0,00 0,00 0,00 194.627,78
630. SONJA PILATO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 8.486,90 186.087,03 0,00 0,00 0,00 0,00 194.573,93
631. TINOSLAV JUTRIŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 48.564,83 145.901,18 0,00 0,00 0,00 0,00 194.466,01
632. VELIMIR PISTIVŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.328,79 192.066,12 0,00 0,00 0,00 0,00 194.394,91
633. ZORAN RADETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.432,24 192.386,04 0,00 0,00 0,00 0,00 193.818,28
634. SUZANA BAČELIĆ MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 41.728,25 152.065,55 0,00 0,00 0,00 0,00 193.793,80
635. DAMIR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 41.697,38 152.066,19 0,00 0,00 0,00 0,00 193.763,57
636. SVJETLANA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 VELIKO POLJE 52.177,32 0,00 25.763,75 115.718,50 0,00 0,00 0,00 0,00 193.659,57
637. IBADETE HAJDARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 728,17 192.847,80 0,00 0,00 0,00 0,00 193.575,97
638. TEA MILANKOVIĆ-PODBREZNIČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 1.822,10 0,00 169,95 191.350,26 0,00 0,00 0,00 0,00 193.342,31
639. MUJIN ŠAINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 216,98 192.847,75 0,00 0,00 0,00 0,00 193.064,73
640. ZORAN ZEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 40.965,40 152.066,27 0,00 0,00 0,00 0,00 193.031,67
641. BEŠO BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 180,40 192.850,84 0,00 0,00 0,00 0,00 193.031,24
642. TEREZA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 118,14 192.851,03 0,00 0,00 0,00 0,00 192.969,17
643. BOJAN KORENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 192.826,54 0,00 0,00 0,00 0,00 192.826,54
644. SANJIN VRENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -0,14 0,00 0,00 192.691,98 0,00 0,00 0,00 0,00 192.691,84
645. DAMIR VARDIAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 95.049,62 0,00 854,62 96.817,45 0,00 -74,37 0,00 0,00 192.647,32
646. DAMIR ZAGAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 5.693,40 186.942,12 0,00 0,00 0,00 0,00 192.635,52
647. DANICA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -308,90 0,00 0,00 192.848,42 0,00 0,00 0,00 0,00 192.539,52
648. VINKA DELAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -11,91 0,00 21.302,62 171.179,85 0,00 0,00 0,00 0,00 192.470,56
649. JOSIP LALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 2.354,28 0,00 9.042,08 180.980,61 0,00 0,00 0,00 0,00 192.376,97
650. MARIO NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 35.559,07 0,00 4.714,14 152.065,48 0,00 0,00 0,00 0,00 192.338,69
651. DŽEVAD MUŠINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 40.183,80 152.065,57 0,00 0,00 0,00 0,00 192.249,37
652. SAŠA SLADKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 129.136,26 0,00 29.100,57 33.611,15 0,00 0,00 0,00 0,00 191.847,98
653. KRUNOSLAV PREKSAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -252,56 192.085,32 0,00 0,00 0,00 0,00 191.832,76
654. JUSUF BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 17.142,16 0,00 25.123,46 148.940,59 0,00 0,00 0,00 0,00 191.206,21
655. NATAŠA BROZOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 DONJI DRAGONOŽEC 0,00 0,00 492,16 190.176,56 0,00 0,00 0,00 0,00 190.668,72
656. BRUNO ŠIROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 190.520,65 0,00 0,00 0,00 0,00 190.520,65
657. MIRJANA STANIĆ ALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 -8,87 190.517,31 0,00 0,00 0,00 0,00 190.508,44
658. DANIJEL ERCEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -1.915,66 192.245,82 0,00 0,00 0,00 0,00 190.330,16
659. VLATKO BUBENIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 190.215,28 0,00 0,00 0,00 0,00 190.215,28
660. TOMA ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 190.195,55 0,00 0,00 0,00 0,00 190.195,55
661. ZDRAVKO KUNC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -0,44 0,00 -1.331,23 191.578,61 0,00 -64,06 0,00 0,00 190.182,88
662. MARIJA KELAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 111.861,76 0,00 14.385,67 63.792,57 0,00 0,00 0,00 0,00 190.040,00
663. MARINA BULJAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 117.243,61 0,00 32.174,63 40.410,03 0,00 0,00 0,00 0,00 189.828,27
664. BISERKA VUK-SUBOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 189.408,70 0,00 0,00 0,00 0,00 189.408,70
665. NEDŽAT ABDURAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 36.903,06 152.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 188.968,67
666. FAHRUDIN ŠKILJO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 152.066,21 0,00 36.829,95 0,00 0,00 188.896,16
667. BRANKA PAP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -7,77 0,00 -544,73 189.432,28 0,00 0,00 0,00 0,00 188.879,78
668. ANDREJA KUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -4.068,99 192.848,56 0,00 0,00 0,00 0,00 188.779,57
669. ROBERT ŽIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 65.017,66 0,00 124.328,13 -640,19 0,00 0,00 0,00 0,00 188.705,60
670. HALIL BEHAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 309,82 188.298,32 0,00 0,00 0,00 0,00 188.608,14
671. BRANKO BEUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 14.423,34 55,49 2.978,26 171.053,55 0,00 0,00 188.510,64
672. DAMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 73.758,06 0,00 694,24 96.926,53 0,00 17.052,63 0,00 0,00 188.431,46
673. JASMIN BERIŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 188.147,70 256,25 0,00 0,00 0,00 188.403,95
674. MILJAN BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 11.060,83 0,00 0,00 177.324,35 0,00 0,00 188.385,18
675. IVAN GERENČIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 DOBRODOL 0,00 0,00 1.953,35 186.370,87 0,00 0,00 0,00 0,00 188.324,22
676. ŽIVORAD PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 34.225,14 0,00 1.468,55 152.089,93 0,00 0,00 0,00 0,00 187.783,62
677. JOSIP GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.870,48 0,00 31.966,30 150.814,33 0,00 0,00 0,00 0,00 187.651,11
678. VIKTOR TUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 15.399,26 172.170,92 0,00 0,00 0,00 0,00 187.570,18
679. BOŽO PRTENJAČA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 32.699,27 0,00 10.189,04 144.308,30 0,00 0,00 0,00 0,00 187.196,61
680. SANJIN HADŽIOSMANAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 7.358,17 179.729,56 0,00 0,00 0,00 0,00 187.087,73
681. ZDRAVKO BAJZEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 35.009,35 152.066,23 0,00 0,00 0,00 0,00 187.075,58
682. RAMADAN KRASNIČI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 9.487,26 177.502,91 0,00 0,00 0,00 0,00 186.990,17
683. NEVENKA OREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 47.442,12 139.167,08 0,00 0,00 0,00 0,00 186.609,20
684. NADA MUŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 186.374,74 0,00 0,00 0,00 0,00 186.374,74
685. TOMISLAV LASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 8.845,28 0,00 0,00 177.502,94 0,00 0,00 0,00 0,00 186.348,22
686. GORAN PETRINJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 3.103,27 0,00 25.330,53 157.864,51 0,00 0,00 0,00 0,00 186.298,31
687. DANIJEL KOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 78.744,98 0,00 20.137,14 87.316,36 0,00 0,00 0,00 0,00 186.198,48
688. ARMAN MIHALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 37.469,76 147.799,79 0,00 0,00 0,00 0,00 185.269,55
689. ASLLAN KRASNIĆI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -1.839,49 0,00 17.893,74 152.603,77 16.574,96 0,00 0,00 0,00 185.232,98
690. STJEPAN MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 39.786,00 0,00 138.852,69 0,00 0,00 6.488,76 0,00 0,00 185.127,45
691. MARIO ŠIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 1.197,09 183.923,40 0,00 -0,01 0,00 0,00 185.120,48
692. MIROSLAV REBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 492,70 184.484,54 0,00 0,00 0,00 0,00 184.977,24
693. ANTO MARKOVIĆ-MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 DESPRIM 9.832,60 0,00 4.599,68 170.315,76 0,00 0,00 0,00 0,00 184.748,04
694. JERKO CRNOGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 102.656,76 0,00 25.057,84 57.014,43 0,00 0,00 0,00 0,00 184.729,03
695. IVICA BUKARICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 103.608,80 0,00 -7.301,24 88.350,49 0,00 0,00 0,00 0,00 184.658,05
696. TATJANA LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB -16.539,97 0,00 5.915,71 195.258,75 0,00 0,00 0,00 0,00 184.634,49
697. VLADIMIR BOGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 53.430,72 0,00 31.801,92 140.916,72 0,00 -41.664,60 0,00 0,00 184.484,76
698. STJEPAN ŠKRINJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 22.946,34 161.507,42 0,00 0,00 0,00 0,00 184.453,76
699. MIDHETA FESTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.403,65 0,00 0,00 0,00 0,00 184.403,65
700. YOUSEF EL-KARISLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 32.309,94 152.065,58 0,00 0,00 0,00 0,00 184.375,52