OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
3001. JOSIP DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.992,51 0,00 0,00 0,00 0,00 42.992,51
3002. MIROSLAV ŠUPER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -1.910,89 0,00 7.354,19 37.534,12 0,00 0,00 0,00 0,00 42.977,42
3003. HANKA BEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.963,74 0,00 0,00 42.963,74
3004. DARKO PIPAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 720,52 42.226,18 0,00 0,00 0,00 0,00 42.946,70
3005. ŽELJKO LANDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 2.507,65 40.430,45 0,00 0,00 0,00 0,00 42.938,10
3006. GOJKO LEINWEBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB -1,34 0,00 0,00 42.914,88 0,00 0,00 0,00 0,00 42.913,54
3007. MARKO LJUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.884,68 0,00 0,00 0,00 0,00 42.884,68
3008. PETKO GAVRILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.868,47 0,00 0,00 42.868,47
3009. VILIM HIRŠL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.844,57 0,00 0,00 0,00 0,00 42.844,57
3010. HAMIT KUCUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.807,94 0,00 0,00 0,00 0,00 42.807,94
3011. VERA RAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.807,13 0,00 0,00 0,00 0,00 42.807,13
3012. DRAŽENKO PRVONOŽAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.803,61 0,00 0,00 42.803,61
3013. MOHAMED ALBILAL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 42.800,70 0,00 0,00 0,00 0,00 42.800,70
3014. STJEPAN MRAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 42.770,55 0,00 0,00 0,00 0,00 42.770,55
3015. GJOKE GJONI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.704,30 0,00 0,00 0,00 0,00 42.704,30
3016. STJEPAN STUBIČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 SOBLINEC 0,00 0,00 10.384,26 32.240,06 0,00 0,00 0,00 0,00 42.624,32
3017. ENVER ŠABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.611,51 0,00 0,00 0,00 0,00 42.611,51
3018. SLOBODAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 26.213,41 0,00 5.501,49 10.893,23 0,00 0,00 0,00 0,00 42.608,13
3019. SNJEŽANA FRIDRIH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 5.057,21 37.530,12 0,00 0,00 0,00 0,00 42.587,33
3020. ZORAN VIŠNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.568,59 0,00 0,00 0,00 0,00 42.568,59
3021. JAMES BRIAN FLORENCE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.558,61 0,00 0,00 0,00 0,00 42.558,61
3022. MARIJAN VUKADIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -3.280,82 45.825,07 0,00 0,00 0,00 0,00 42.544,25
3023. MIROSLAV MOKROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 1.204,80 0,00 6.217,79 35.074,46 0,00 0,00 0,00 0,00 42.497,05
3024. ALMA DIMNJAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 42.443,77 0,00 0,00 0,00 0,00 42.443,77
3025. IVO MATANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 42.426,15 0,00 0,00 0,00 0,00 42.426,15
3026. ŽELIMIR BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 4.894,91 37.519,50 0,00 0,00 0,00 0,00 42.414,41
3027. DARKO ŠTIRMER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 3.865,19 38.545,71 0,00 0,00 0,00 0,00 42.410,90
3028. MARTA IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 SESVETE 0,00 0,00 10.149,97 32.240,02 0,00 0,00 0,00 0,00 42.389,99
3029. ZLATA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.367,41 0,00 0,00 0,00 0,00 42.367,41
3030. IGOR BUŠIĆ ZUBČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 2.036,51 34.605,69 0,00 5.695,56 0,00 0,00 42.337,76
3031. DOMAGOJ PALAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 ZAGREB 4.787,22 0,00 0,00 2.066,25 33.712,63 0,00 1.740,81 0,00 42.306,91
3032. ROBERT ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 41.982,33 0,00 116,89 161,04 0,00 0,00 0,00 0,00 42.260,26
3033. BRANKO TOMLJENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 3.929,18 0,00 0,00 38.314,31 0,00 0,00 0,00 0,00 42.243,49
3034. CECILIJA ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.200,19 0,00 0,00 0,00 0,00 42.200,19
3035. LIDIJA SALJIHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.185,80 0,00 0,00 0,00 0,00 42.185,80
3036. BRANISLAV DABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.172,13 0,00 0,00 0,00 0,00 42.172,13
3037. ANICA IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.145,10 0,00 0,00 42.145,10
3038. MARIJANA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 7.979,73 34.142,88 0,00 0,00 0,00 0,00 42.122,61
3039. ANDREY POLIKSHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 MOSKVA 0,00 0,00 0,00 42.112,85 0,00 0,00 0,00 0,00 42.112,85
3040. VERA PUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 4.257,61 37.840,24 0,00 0,00 0,00 0,00 42.097,85
3041. OLEV LILLESTE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 MOLNDAL 0,00 0,00 0,00 42.078,82 0,00 0,00 0,00 0,00 42.078,82
3042. ANTE RADIN-MAČUKAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.726,16 39.339,80 0,00 0,00 0,00 0,00 42.065,96
3043. BRANIMIR IVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 42.064,20 0,00 0,00 0,00 0,00 42.064,20
3044. RAHIM KOLAŠINAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 GREVENBROICH 0,00 0,00 0,00 25.853,32 0,00 16.156,27 0,00 0,00 42.009,59
3045. AMIR MURATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.988,97 0,00 0,00 41.988,97
3046. RENATA VLADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.940,68 0,00 0,00 41.940,68
3047. DANIJEL JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 41.930,48 0,00 0,00 0,00 41.930,48
3048. VINKO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 42.425,39 0,00 0,00 -502,58 0,00 0,00 41.922,81
3049. AMRA DERVIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 BANJA LUKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.912,89 0,00 0,00 41.912,89
3050. VESNA HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 37,15 41.870,13 0,00 0,00 0,00 0,00 41.907,28
3051. DAMIR ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.890,78 0,00 0,00 0,00 0,00 41.890,78
3052. DANIJELA ROGIĆ DAVIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 3.036,71 38.808,58 0,00 0,00 0,00 0,00 41.845,29
3053. GORDANA MOLINAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.803,04 0,00 0,00 41.803,04
3054. MARKO ROGULJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 CORK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.776,04 0,00 0,00 41.776,04
3055. ANĐELKO JOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.737,43 0,00 0,00 0,00 0,00 41.737,43
3056. ELLI GALEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,13 0,00 1.888,30 39.812,41 0,00 0,00 0,00 0,00 41.700,84
3057. DARIJA GOVEDNIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 4.445,28 37.235,58 0,00 0,00 0,00 0,00 41.680,86
3058. JADRANKA JELENEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.686,06 0,00 0,00 38.991,90 0,00 0,00 41.677,96
3059. SANDRA SALAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 0,00 0,00 4.471,05 37.206,43 0,00 0,00 0,00 0,00 41.677,48
3060. MERSIM ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.671,50 0,00 0,00 0,00 0,00 41.671,50
3061. BOJAN KAČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 41.660,85 0,00 0,00 0,00 0,00 41.660,85
3062. ANTONYO KOKORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 2.209,84 39.405,56 0,00 0,00 0,00 0,00 41.615,40
3063. VESNA ČERENŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.609,16 0,00 0,00 0,00 0,00 41.609,16
3064. MIRJANA SUBOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.549,92 0,00 0,00 0,00 0,00 41.549,92
3065. SNJEŽANA SRŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.519,16 0,00 0,00 0,00 0,00 41.519,16
3066. SANJA MELEH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 3.323,02 0,00 0,00 38.154,61 0,00 0,00 41.477,63
3067. JASMINKA GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 26.929,75 0,00 14.536,90 0,00 0,00 41.466,65
3068. ANTONIO BREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 41.438,07 0,00 0,00 0,00 41.438,07
3069. DRAŽEN OREŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 35.542,85 5.838,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41.381,45
3070. KATARINA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.257,89 0,00 0,00 41.257,89
3071. MIRSAD HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1997 SESVETE 0,00 0,00 5.858,81 0,00 0,00 35.388,40 0,00 0,00 41.247,21
3072. IGOR CIGLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 2.506,82 0,00 4.455,79 34.269,44 0,00 0,00 0,00 0,00 41.232,05
3073. DANIJEL PLEHAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.231,60 0,00 0,00 41.231,60
3074. MARIJAN KOVAČIĆEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 3.170,65 0,00 1.491,85 36.512,49 0,00 0,00 0,00 0,00 41.174,99
3075. DARKO HOJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ODRA 0,00 0,00 41.950,21 -821,59 0,00 0,00 0,00 0,00 41.128,62
3076. JOSIP MATUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 GORNJI ČEHI 0,00 0,00 0,00 41.117,09 0,00 0,00 0,00 0,00 41.117,09
3077. MARTINA MARTINIĆ DRMAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.111,02 0,00 0,00 41.111,02
3078. ELVIS DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.099,90 0,00 0,00 41.099,90
3079. ZRINKA PLAVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 -232,94 0,00 0,00 41.327,71 0,00 0,00 41.094,77
3080. NAEL HELALI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.092,96 0,00 0,00 0,00 0,00 41.092,96
3081. BENITA CHANTELLE MC LAURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.071,54 0,00 0,00 0,00 0,00 41.071,54
3082. KRISTIJAN BATOR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 41.038,14 0,00 0,00 0,00 0,00 41.038,14
3083. DUBRAVKA HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 10.073,12 30.941,10 0,00 0,00 0,00 0,00 41.014,22
3084. RADE VUKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.011,40 0,00 0,00 41.011,40
3085. IVICA TUŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 JESENOVEC 0,00 0,00 0,00 40.999,02 0,00 0,00 0,00 0,00 40.999,02
3086. ROBERT KOZLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.996,07 0,00 0,00 40.996,07
3087. KLARICA KERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 KUPINEČKI KRALJEVEC 0,00 0,00 0,00 40.990,96 0,00 0,00 0,00 0,00 40.990,96
3088. KELVIN EDWARD THOMPSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 0,00 0,00 0,00 40.939,26 0,00 0,00 0,00 0,00 40.939,26
3089. ANTONIO VINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1993 ZAGREB 40.907,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.907,72
3090. SANDRA SUŠANJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB -3.285,36 0,00 28.960,32 15.228,96 0,00 0,00 0,00 0,00 40.903,92
3091. BERISLAV MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.902,04 0,00 0,00 40.902,04
3092. GORAN ČALE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 7.563,30 0,00 17.751,93 15.573,39 0,00 0,00 0,00 0,00 40.888,62
3093. SANJA HUZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -18.817,44 0,00 0,00 59.552,75 0,00 0,00 0,00 0,00 40.735,31
3094. NIHAD TABAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 40.693,40
3095. DARKO KRANJČINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 BUZIN 0,00 0,00 0,00 12.621,90 0,00 28.021,99 0,00 0,00 40.643,89
3096. IVANA KRZNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 SESVETE 0,00 0,00 1.207,89 39.419,45 0,00 0,00 0,00 0,00 40.627,34
3097. LJATIFE OLOMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 40.615,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40.615,56
3098. DENNIS JAŠAREVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1994 ZAGREB 40.607,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.607,92
3099. HRVATKO ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 22.916,31 0,00 17.678,41 0,00 0,00 40.594,72
3100. GORDANA PINTARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 GAJEC 0,00 0,00 0,00 40.594,69 0,00 0,00 0,00 0,00 40.594,69