OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2801. MLADEN SUNTEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 4.146,89 0,00 41.093,55 0,00 0,00 45.240,44
2802. KATICA MIKUŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,08 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,08
2803. IGOR MOJZEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,08 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,08
2804. RAŠID ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 0,00 0,00 0,00 45.211,08 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,08
2805. DAVORIN ŠPIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,07 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,07
2806. IBRAHIM TRNKOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,07 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,07
2807. GHIORGHITA BUNGIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,06
2808. DAJANA SAMARDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,06
2809. GORDANA KARALITI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,06
2810. GROZDANA ŠABANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,06
2811. TOMA JELAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1928 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,06
2812. MILENA MAČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,06
2813. RADOJKA GRŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,06
2814. ZDENKA PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,06
2815. ROBERT VEKONY BROOKS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,06 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,06
2816. IRMA PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1927 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2817. IVAN RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2818. MIRKO JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2819. GORDANA STAMENKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2820. ANUŠA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2821. AMIR HADŽIBEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2822. MLADEN TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2823. MILENKO TIKVICKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2824. VLADIMIR POLGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2825. OLGA JAREB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1927 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2826. KAZIMIR KATALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1927 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2827. DRAGUTIN KUHAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1919 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2828. DRITA SALIHU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2829. VIŠNJA RADOEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2830. DALIBOR DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,05 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,05
2831. JACK MICHAEL PETRI JR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2832. DARKO POLANČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2833. DANIEL KURTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2834. ANA MARIA PELAEZ BASTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2835. VIDA MILOVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2836. JOHANNA ELISABET GRANLUND GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2837. MARTINA RUNJE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2838. SANJA VIDAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2839. RENATO ALEXANDRE DOS SANTOS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2840. JOYCE ELLEN POGAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 BUZIN 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2841. MARA SMOLJO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2842. RADENKO PAVUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2843. NIKOLA KUTLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2844. ZLATKO MOČILAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2845. PERO KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2846. DINKA PAVIĆ-ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2847. AGE ČIVLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1935 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2848. MILKA DODIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2849. KARLO HOIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2850. MUHAREM GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2851. LADISLAV LADAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,04 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,04
2852. STJEPO RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2853. DRAGAN VUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2854. DRAGICA ROBINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2855. MARIJANA JENGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2856. ZLATKO PETREK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2857. ROZA ŠARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2858. LABINOT TRNKOLLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2859. ŽELJKO MITROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 N READING 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2860. SUZANA SUŠILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2861. ŽELJKA MILETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2862. EŠEFA HAŠIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2863. ROKO KARADAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2864. STJEPAN ĆIBAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2865. LEO STANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2866. SUSANNA ELEANOR CLARK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2867. JERE JAREB GRAD ZAGREB,ZAGREB 1922 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2868. ANDRIANA KADRŽABEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1990 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2869. ROBERT LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2870. MATO GREJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2871. JURIJ FOMIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,03
2872. NEDILJKO STRIŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,02 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,02
2873. FERAT BARA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,02 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,02
2874. KATA TOBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,02 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,02
2875. MIRA VESEL DE IVANDIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1922 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,02 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,02
2876. LIDIJA JON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,02 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,02
2877. ĐURĐA MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,02 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,02
2878. VINKO KULAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1931 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,02 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,02
2879. MANDE ŽUTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,01
2880. ANTO MILEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,01
2881. ANDRO VICELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,01
2882. VEDRANA PAVLJAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,01
2883. ANITA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 0,00 0,00 0,00 45.211,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,01
2884. VALBONA FERIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,00
2885. LEON SUCHANEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,00
2886. BAJRAM TOSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 IVANJA REKA 0,00 0,00 0,00 45.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,00
2887. RUŽA KAPULAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1931 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,00
2888. KAROLINA HARRINE BORJESSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.211,00
2889. IBRAHIM TALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.194,41 0,00 0,00 0,00 0,00 45.194,41
2890. SANJA RAJOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB -29,98 0,00 45.168,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.138,76
2891. FEKRIJA AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 SESVETE 0,00 0,00 0,00 45.133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 45.133,35
2892. TIHOMIR RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -1.062,58 8.749,57 0,00 37.411,62 0,00 0,00 45.098,61
2893. KREŠIMIR KOVAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1996 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 45.094,60 0,00 0,00 0,00 45.094,60
2894. TANJA MAJCEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -1.338,13 46.403,77 0,00 0,00 0,00 0,00 45.065,64
2895. ROBERT RUKAVINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.022,29 0,00 30,43 0,00 0,00 45.052,72
2896. LIUDMILA SHAMBEEVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.041,36 0,00 0,00 0,00 0,00 45.041,36
2897. CATERINA JOHNSON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 45.024,96 0,00 0,00 0,00 0,00 45.024,96
2898. ANTE MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -0,01 0,00 950,25 44.045,21 0,00 0,00 0,00 0,00 44.995,45
2899. DAMIR BURDALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 0,00 44.983,86 0,00 0,00 0,00 0,00 44.983,86
2900. IVANA FOŠKULO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 27.062,36 0,00 18.254,65 -360,89 0,00 0,00 0,00 0,00 44.956,12