OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. ŽELJKO ŠAKIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1964 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 22.436,96 0,00 0,00 0,00 0,00 22.436,96
202. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 22.436,96 0,00 0,00 0,00 0,00 22.436,96
203. ŽELJKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1972 KRBAVA 0,00 0,00 0,00 22.436,96 0,00 0,00 0,00 0,00 22.436,96
204. FRANJO BOGDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1996 SINAC 11.035,16 0,00 0,00 11.070,02 0,00 0,00 0,00 0,00 22.105,18
205. ANA DUJMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1993 ČOVIĆI 10.838,39 0,00 0,00 11.005,83 0,00 0,00 0,00 0,00 21.844,22
206. EUGEN WUNSCH LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1982 AUGSBURG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.840,37 0,00 0,00 21.840,37
207. PAVAL BADURINA-PAVIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 LUN 0,00 0,00 0,00 21.466,87 0,00 0,00 0,00 0,00 21.466,87
208. ANTONIO JURJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1996 LOVINAC 11.130,44 0,00 72,88 10.142,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21.346,07
209. DANIJEL TADIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 SENJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.264,68 0,00 0,00 21.264,68
210. NEVEN JERKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1951 UDBINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.906,49 0,00 0,00 20.906,49
211. RUDOLF BOGDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1977 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 20.714,54 0,00 0,00 0,00 0,00 20.714,54
212. CVJETANA KRZNARIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 BRINJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.560,90 0,00 0,00 20.560,90
213. MARKO KREKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1985 PERUŠIĆ -560,00 0,00 0,00 21.062,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.502,01
214. SAMO FEŠTAJN LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1982 ZAGORJE OB SAVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.688,56 0,00 0,00 19.688,56
215. ALAIN POLJANEC LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1974 TREBNJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.167,01 0,00 0,00 19.167,01
216. STJEPAN PERLIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 4.068,18 0,00 0,00 15.027,72 0,00 0,00 0,00 0,00 19.095,90
217. MILE-MOKO ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1958 SENJ 0,00 0,00 -90,13 19.105,30 0,00 0,00 0,00 0,00 19.015,17
218. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 18.896,45 0,00 0,00 0,00 0,00 18.896,45
219. ANKA NJEGOMIR-IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1952 MOGORIĆ 0,00 0,00 0,00 18.839,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18.839,82
220. FRANKO PANTALON LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1975 TURJANSKI -127,91 0,00 -1.696,50 -5,44 0,00 20.609,36 0,00 0,00 18.779,51
221. BOŽIDAR RAJIČ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1966 DONJI ŠTRBCI 0,00 0,00 -91,71 18.860,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18.768,59
222. MIRJANA BAUER LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1956 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.202,47 0,00 0,00 18.202,47
223. ROBERT MODRIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 KRASNO 0,00 0,00 163,75 0,00 0,00 18.026,18 0,00 0,00 18.189,93
224. NIKOLAI KAZAKOV LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1967 MOSKVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.144,73 0,00 0,00 18.144,73
225. VIVIEN BIEWER-PRZYDRYGA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 GROSSROSSELN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.069,64 0,00 0,00 18.069,64
226. ZLATKO BAKO LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.929,54 0,00 0,00 17.929,54
227. IVAN BAČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1941 METAJNA 0,00 0,00 17.928,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.928,80
228. DARIO PETROVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1999 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 17.634,06 0,00 0,00 0,00 0,00 17.634,06
229. ANDREJA GLAVIČ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 ŠMARJE-SAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.569,18 0,00 0,00 17.569,18
230. MILAN TOMIČIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1961 ŠTIKADA 0,00 0,00 0,00 17.558,63 0,00 0,00 0,00 0,00 17.558,63
231. BRANKO MARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1959 SVETI JURAJ 0,00 0,00 0,00 17.484,24 0,00 0,00 0,00 0,00 17.484,24
232. OZREN ABRAMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1978 BRUŠANE 0,00 0,00 0,00 17.398,73 0,00 0,00 0,00 0,00 17.398,73
233. ANTONIO MILINKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 0,00 0,00 6.748,80 0,00 0,00 10.481,17 0,00 0,00 17.229,97
234. MEHO VARUPA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1949 SENJ 0,00 0,00 0,00 16.991,21 0,00 0,00 0,00 0,00 16.991,21
235. TADEJ KOPRIVNIK LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1987 ZREČE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.942,34 0,00 0,00 16.942,34
236. MILAN UZELAC LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1957 ONDIĆ 0,00 0,00 0,00 16.939,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16.939,71
237. JOSIPA KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1942 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 16.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.746,00
238. IVAN KOLAK LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1993 PERUŠIĆ 9.037,71 0,00 0,00 7.436,48 0,00 0,00 0,00 0,00 16.474,19
239. NEDELJKO ŠOŠTAR LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1957 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 16.383,29 0,00 0,00 0,00 0,00 16.383,29
240. MIRKO SERTIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1956 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.242,50 0,00 0,00 16.242,50
241. IRMA RAMIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1987 METAJNA 0,00 0,00 0,00 16.221,62 0,00 0,00 0,00 0,00 16.221,62
242. MARIANA-RODICA CIRPACI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 15.894,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15.894,95
243. GORDANA JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1997 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 15.887,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.887,33
244. KATA MOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1945 STAJNICA 0,00 0,00 0,00 15.821,01 0,00 0,00 0,00 0,00 15.821,01
245. FEJZO ALAGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1990 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.806,69 0,00 0,00 15.806,69
246. MILORAD BANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1955 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 15.744,45 0,00 0,00 0,00 0,00 15.744,45
247. STJEPAN ĆAĆIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 3.846,31 0,00 11.856,11 0,00 0,00 15.702,42
248. JOSIP KOSTELAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1985 PROZOR 0,00 0,00 0,00 15.475,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15.475,60
249. HARIS RAIFI LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1999 GAJAC 0,00 0,00 15.463,53 -0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 15.462,76
250. DARKO PIL LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1959 LIČKI OSIK 0,00 0,00 34,78 0,00 15.242,34 0,00 0,00 0,00 15.277,12
251. MARIJAN MATIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1993 WIEN 0,00 0,00 0,00 13.351,31 0,00 1.876,01 0,00 0,00 15.227,32
252. IVAN FURLIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1987 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 15.008,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.008,02