OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. ŽELJKO ŠAKIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1964 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 23.484,74 0,00 0,00 0,00 0,00 23.484,74
202. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 23.484,74 0,00 0,00 0,00 0,00 23.484,74
203. ŽELJKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1972 KRBAVA 0,00 0,00 0,00 23.484,74 0,00 0,00 0,00 0,00 23.484,74
204. EMANUELA DENONA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1982 NOVALJA 0,00 0,00 13.818,05 9.664,73 0,00 0,00 0,00 0,00 23.482,78
205. DEJAN TOMIČIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1976 VISUĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.242,50 0,00 0,00 23.242,50
206. MARKO BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1959 SENJ 21.647,90 0,00 -105,94 1.698,05 0,00 0,00 0,00 0,00 23.240,01
207. ALEN VALENTIN LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1989 BRINJE 0,00 0,00 0,00 23.047,43 0,00 0,00 0,00 0,00 23.047,43
208. MARIUS KAISER LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1986 POTSDAM 0,00 0,00 0,00 23.009,16 0,00 0,00 0,00 0,00 23.009,16
209. EUGEN WUNSCH LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1982 AUGSBURG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.876,17 0,00 0,00 22.876,17
210. RAFAL GRZEGORZ GORECKI LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 EROCKAW 0,00 0,00 0,00 22.704,09 0,00 0,00 0,00 0,00 22.704,09
211. ANTONIO JURJEVIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1996 LOVINAC 11.672,82 0,00 101,26 10.617,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.391,10
212. MARKO KREKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1985 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 22.136,51 0,00 0,00 0,00 0,00 22.136,51
213. DALIBOR VUJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1983 KORENICA 0,00 0,00 0,00 22.035,85 0,00 0,00 0,00 0,00 22.035,85
214. VERA RAPAIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1955 OTOČAC 0,00 0,00 85,52 21.816,30 0,00 0,00 0,00 0,00 21.901,81
215. ANA DUJMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1993 ČOVIĆI 10.838,45 0,00 0,00 11.005,87 0,00 0,00 0,00 0,00 21.844,32
216. IVICA JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1992 KRBAVA 0,00 0,00 0,00 21.585,51 0,00 0,00 0,00 0,00 21.585,51
217. MILORAD BANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1955 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 21.341,92 0,00 0,00 0,00 0,00 21.341,92
218. DANIEL MÉSZÁROŠ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1974 MALACKY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.326,55 0,00 0,00 21.326,55
219. SAMO FEŠTAJN LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1982 IZLAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.653,19 0,00 0,00 20.653,19
220. CVJETANA KRZNARIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1954 BRINJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.560,90 0,00 0,00 20.560,90
221. MARIO UDOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 2001 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 0,00 20.471,91 85,37 0,00 0,00 0,00 20.557,28
222. MIHAELA BOLJEŠIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 2001 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 20.494,52 0,00 0,00 0,00 0,00 20.494,52
223. DAMIR BRAJDIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1973 SINAC 0,00 0,00 0,00 20.311,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20.311,35
224. KATICA UDOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1985 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 0,00 19.852,43 0,00 0,00 0,00 0,00 19.852,43
225. ROBERT MODRIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1976 KRASNO 0,00 0,00 172,01 0,00 0,00 19.000,65 0,00 0,00 19.172,67
226. ALAIN POLJANEC LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1974 TREBNJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.167,01 0,00 0,00 19.167,01
227. VIVIEN BIEWER-PRZYDRYGA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 GROSSROSSELN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.114,35 0,00 0,00 19.114,35
228. STJEPAN PERLIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1962 BRINJE 4.068,18 0,00 0,00 15.027,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19.095,89
229. IVAN BAČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1941 METAJNA 0,00 0,00 18.961,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.961,70
230. MLADEN JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1961 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 18.896,45 0,00 0,00 0,00 0,00 18.896,45
231. MARIJAN PEMPER LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1973 LIČKO PETROVO SELO 20.607,01 0,00 -1.721,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.885,98
232. ANKA NJEGOMIR-IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1952 MOGORIĆ 0,00 0,00 0,00 18.839,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.839,79
233. ZLATKO BAKO LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1981 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.749,53 0,00 0,00 18.749,53
234. BOGDAN VOŠTIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1981 ŠALAMUNIĆ 0,00 0,00 0,00 18.500,96 0,00 4,90 0,00 0,00 18.505,86
235. BRANKO MARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1959 SVETI JURAJ 0,00 0,00 0,00 18.462,39 0,00 0,00 0,00 0,00 18.462,39
236. ŽELJKO BRLIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1984 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 18.443,02 0,00 0,00 0,00 0,00 18.443,02
237. OLIVER SERTIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1984 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 18.432,85 0,00 0,00 0,00 0,00 18.432,85
238. MARKO BOLJEŠIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1993 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 0,00 18.425,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18.425,32
239. ANDREJA GLAVIČ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 ŠMARJE-SAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.361,80 0,00 0,00 18.361,80
240. NENAD BLAŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1996 GAJAC 0,00 0,00 0,00 18.326,09 0,00 0,00 0,00 0,00 18.326,09
241. ANTONIO MILINKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 0,00 0,00 7.074,14 0,00 0,00 10.968,27 0,00 0,00 18.042,42
242. EMINA VUKADINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1971 RAPAIN KLANAC 0,00 0,00 151,29 17.661,77 0,00 0,00 0,00 0,00 17.813,06
243. SAID LOVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1962 UDBINA 0,00 0,00 0,00 16.969,80 0,00 0,00 0,00 0,00 16.969,80
244. JOSIPA KOVAČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1942 LIČKO LEŠĆE 0,00 0,00 0,00 16.746,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16.746,10
245. MARIANA-RODICA CIRPACI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 16.723,27 0,00 0,00 0,00 0,00 16.723,27
246. FEJZO ALAGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1990 CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.672,87 0,00 0,00 16.672,87
247. DARKO PIL LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1959 LIČKI OSIK 0,00 0,00 34,81 0,00 16.542,45 0,00 0,00 0,00 16.577,26
248. TOMICA BUKOVAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1979 LIPOVLJE 0,00 0,00 0,00 16.767,43 -355,93 0,00 0,00 0,00 16.411,50
249. IRMA RAMIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1987 METAJNA 0,00 0,00 0,00 16.344,52 0,00 0,00 0,00 0,00 16.344,52
250. MILAN TOMIČIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1961 ŠTIKADA 0,00 0,00 0,00 16.340,22 0,00 0,00 0,00 0,00 16.340,22
251. HARIS RAIFI LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1999 GAJAC 0,00 0,00 16.339,84 -0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 16.338,94
252. JOSIP KOSTELAC LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1985 PROZOR 0,00 0,00 0,00 16.299,01 0,00 0,00 0,00 0,00 16.299,01
253. MARIJAN MATIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1993 WIEN 0,00 0,00 0,00 14.289,41 0,00 1.978,33 0,00 0,00 16.267,74
254. MIRKO SERTIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1956 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.242,50 0,00 0,00 16.242,50
255. ANTE KRZNARIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1998 KRIŽ KAMENICA 0,00 0,00 0,00 16.069,66 0,00 0,00 0,00 0,00 16.069,66
256. HILDEGARD MARIA BURZLE LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1955 BALZERS 0,00 0,00 0,00 15.582,48 0,00 0,00 0,00 0,00 15.582,48
257. SAŠO BELIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1980 MARIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.243,20 0,00 0,00 15.243,20
258. MILKA MAŠIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1958 VRHOVINE 0,00 0,00 938,65 14.173,22 0,00 0,00 0,00 0,00 15.111,87