OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. BRANKO ZENERAL LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1953 NOVALJA -2.865,25 0,00 0,00 54.578,28 0,00 0,00 0,00 0,00 51.713,03
102. BOŽICA BANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1977 ČOVIĆI 0,00 0,00 0,00 51.302,29 0,00 0,00 0,00 0,00 51.302,29
103. TOMISLAV VUČETIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1975 BRINJE -2.497,28 0,00 0,00 53.655,03 0,00 0,00 0,00 0,00 51.157,75
104. JASNA SPAJIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1964 STUDENCI 0,00 0,00 0,00 50.614,27 0,00 0,00 0,00 0,00 50.614,27
105. MARIJA MUCIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 OTEŠ 0,00 0,00 -2.711,33 52.623,44 0,00 0,00 0,00 0,00 49.912,11
106. MATEJ MARENIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1992 MUNCHEN 0,00 0,00 29.908,18 19.169,22 0,00 0,00 0,00 0,00 49.077,40
107. HRVOJE RUPČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1968 GOSPIĆ 1.709,68 0,00 3.698,03 43.591,88 0,00 0,00 0,00 0,00 48.999,59
108. STIJEPAN BARUN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1965 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 48.851,69 0,00 0,00 0,00 0,00 48.851,69
109. ALEKSANDRA STIJELJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1973 BREZIK 0,00 0,00 0,00 47.889,75 0,00 0,00 0,00 0,00 47.889,75
110. ZDRAVKO PERKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1963 STAJNICA -16.738,48 0,00 0,00 64.583,79 0,00 0,00 0,00 0,00 47.845,31
111. MATE DOŠEN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 47.558,13 0,00 0,00 0,00 0,00 47.558,13
112. BESNIK ABDI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 21.040,21 0,00 602,16 25.758,24 0,00 0,00 0,00 0,00 47.400,61
113. LJILJANA BUCHER LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1970 NOTTWIL 0,00 0,00 0,00 47.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.315,00
114. JOSEF JANSKÝ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1929 PRAHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.859,61 0,00 0,00 45.859,61
115. TOMISLAV TOLJAN LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1972 KRIŽ KAMENICA 2.453,12 0,00 230,53 43.037,07 0,00 0,00 0,00 0,00 45.720,72
116. MARIO KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ 0,00 0,00 0,00 44.241,97 0,00 0,00 0,00 0,00 44.241,97
117. IVAN PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1977 KRIVI PUT 0,00 0,00 0,00 43.100,77 0,00 0,00 0,00 0,00 43.100,77
118. VIVIEN SOLOMUN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SVETI JURAJ 0,00 0,00 0,00 42.772,35 0,00 0,00 0,00 0,00 42.772,35
119. DARKO SERTIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1973 JEZERANE 25.548,89 0,00 4.278,12 12.854,14 0,00 -15,54 0,00 0,00 42.665,61
120. ZLATKO BRESTAK LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1970 UDBINA -572,12 0,00 8.025,46 21.511,81 0,00 13.317,10 0,00 0,00 42.282,25
121. BOGDAN ŽAKULA LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1964 KORENICA 6.887,88 0,00 52,91 35.330,43 0,00 0,00 0,00 0,00 42.271,22
122. LATIF HAJDINI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 7.850,12 0,00 9.814,24 23.715,95 0,00 0,00 0,00 0,00 41.380,31
123. TONI BARNJAK LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1990 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 41.323,30 0,00 0,00 0,00 0,00 41.323,30
124. VLADIMIR BARIČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1955 LUN 0,00 0,00 0,00 40.970,77 0,00 0,00 0,00 0,00 40.970,77
125. ALEN KNEŽEVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1991 SENJ 0,00 0,00 0,00 40.946,67 0,00 0,00 0,00 0,00 40.946,67
126. DANIJELA LJUBETIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 SENJ 0,00 0,00 0,00 40.839,33 0,00 0,00 0,00 0,00 40.839,33
127. ANTE ATALIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1978 OTOČAC -1,35 0,00 4.103,15 36.590,78 0,00 0,00 0,00 0,00 40.692,58
128. MARIJA SUČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 40.606,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.606,30
129. VERA RAPAIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1955 OTOČAC 0,00 0,00 85,49 40.359,69 0,00 0,00 0,00 0,00 40.445,18
130. PETAR JOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1941 ZALUŽNICA 0,00 0,00 0,00 38.866,66 0,00 0,00 0,00 0,00 38.866,66
131. GORAN TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1983 BUNICA 0,00 0,00 6.682,67 29.551,74 0,00 0,00 0,00 2.541,69 38.776,10
132. MIRJANA TRSTENJAK LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1986 SMILJAN 0,00 0,00 0,00 38.756,42 0,00 0,00 0,00 0,00 38.756,42
133. AUGUST ŠTAMPAR LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 DONJI VAGANAC 0,00 0,00 -68,40 38.663,87 0,00 0,00 0,00 0,00 38.595,47
134. IGOR GALE LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1964 KRŠKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.278,55 0,00 0,00 38.278,55
135. SANJA ČOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1980 PROKIKE 2.507,80 0,00 3.121,18 31.459,96 0,00 0,00 0,00 0,00 37.088,94
136. NINO PALMAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1964 SENJ 0,00 0,00 0,00 34.216,63 0,00 2.596,05 0,00 0,00 36.812,68
137. DAMIR BUTORAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 GOSPIĆ 5.194,00 0,00 18.200,46 13.376,93 0,00 0,00 0,00 0,00 36.771,39
138. NIKOLA BARIČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1956 GOSPIĆ -1.220,98 0,00 -1.244,30 39.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36.642,22
139. DAVOR NIŠANDŽIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1985 GOSPIĆ 0,00 0,00 800,00 34.885,55 0,00 0,00 0,00 0,00 35.685,55
140. MIROSLAV KONČAR LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1969 GORNJE VRHOVINE 0,00 0,00 0,00 35.346,19 0,00 0,00 0,00 0,00 35.346,19
141. IVAN ODOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1994 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 0,00 35.293,72 0,00 0,00 0,00 0,00 35.293,72
142. KREŠIMIR BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1980 NOVALJA 5.983,88 0,00 2.138,92 26.833,31 0,00 0,00 0,00 0,00 34.956,11
143. BOGDAN GROZDANIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1967 PONORI 0,00 0,00 0,00 34.284,30 0,00 0,00 0,00 0,00 34.284,30
144. ANTONELLA NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1995 SENJ 0,00 0,00 0,00 34.201,97 0,00 0,00 0,00 0,00 34.201,97
145. MANDICA VRANIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1976 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 33.164,23 0,00 0,00 0,00 0,00 33.164,23
146. IVAN KOVAČ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 0,00 27.791,01 5.136,46 0,00 0,00 32.927,47
147. EMANUELA DENONA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1982 NOVALJA 0,00 0,00 26.104,76 6.393,40 0,00 0,00 0,00 0,00 32.498,16
148. MARIJA VUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1935 JEZERANE 0,00 0,00 0,00 32.235,57 0,00 0,00 0,00 0,00 32.235,57
149. MILICA BASTA LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1947 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 32.235,55 0,00 0,00 0,00 0,00 32.235,55
150. NEBOJŠA ZAGORAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 32.235,55 0,00 0,00 0,00 0,00 32.235,55
151. MILAN LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1933 ŠIROKA KULA 0,00 0,00 0,00 32.235,54 0,00 0,00 0,00 0,00 32.235,54
152. STEVAN VUKADINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1950 KOMPOLJE KORENIČKO 0,00 0,00 0,00 32.235,53 0,00 0,00 0,00 0,00 32.235,53
153. DANE GRBIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1934 PLITVICA SELO 0,00 0,00 0,00 32.235,52 0,00 0,00 0,00 0,00 32.235,52
154. MILE VARIĆAK LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1969 VALJEVO 0,00 0,00 0,00 32.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.235,00
155. ĐURO ŠTAKIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1965 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 32.234,99 0,00 0,00 0,00 0,00 32.234,99
156. ANGELINA MEŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 32.234,99 0,00 0,00 0,00 0,00 32.234,99
157. STEVO BALAĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1958 MIŠLJENOVAC 0,00 0,00 0,00 31.877,79 0,00 0,00 0,00 0,00 31.877,79
158. STOJAN BAVDEK LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1964 UNEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.392,65 0,00 0,00 31.392,65
159. DANE KORICA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1972 MUNCHEN 0,00 0,00 0,00 31.318,78 0,00 0,00 0,00 0,00 31.318,78
160. DRAGANA UZELAC LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1987 DNOPOLJE 22.043,35 0,00 -198,68 9.429,16 0,00 0,00 0,00 0,00 31.273,83
161. SANJA MIŠKULIN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 0,00 0,00 2.796,10 0,00 0,00 28.384,14 0,00 0,00 31.180,24
162. MILKA MAŠIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1958 VRHOVINE 0,00 0,00 897,40 30.197,77 0,00 0,00 0,00 0,00 31.095,17
163. MARIJAN DVORSKI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1953 BOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.013,25 0,00 0,00 31.013,25
164. ŠIME ZUBOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1964 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 0,00 30.966,82 0,00 0,00 0,00 0,00 30.966,82
165. ELMEDINA HAJDINI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1995 SENJ 0,00 0,00 0,00 29.719,76 0,00 0,00 0,00 0,00 29.719,76
166. VESNA KOLARIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1969 OTEŠ 0,00 0,00 0,00 -264,93 0,00 29.847,60 0,00 0,00 29.582,67
167. MIRKO JERGOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1956 OTOČAC 0,00 0,00 1.531,37 26.323,51 0,00 824,79 0,00 0,00 28.679,67
168. MARKO ĆAĆIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1954 VELIKA PLANA 0,00 0,00 0,00 28.652,02 0,00 0,00 0,00 0,00 28.652,02
169. IRENA SEMENČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 28.480,51 0,00 0,00 0,00 0,00 28.480,51
170. MIHAEL OREŠKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 2003 GORNJE VRHOVINE 10.121,38 0,00 0,00 17.584,85 0,00 0,00 0,00 0,00 27.706,23
171. NATAŠA SUČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1972 LUN -3.610,39 0,00 -121,85 30.979,30 0,00 -1,85 0,00 0,00 27.245,21
172. BOŠKO IVANIŠEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1989 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 0,00 2.594,68 24.524,03 0,00 0,00 27.118,71
173. ANITA PERIŠA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1974 LUN 0,00 0,00 0,00 26.357,58 0,00 0,00 0,00 0,00 26.357,58
174. MILENA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1955 SENJ -0,04 0,00 0,00 20.948,62 0,00 5.365,28 0,00 0,00 26.313,86
175. NIKOLA KLJAJIĆ LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1960 GORNJA PLOČA 0,00 0,00 0,00 26.286,75 0,00 0,00 0,00 0,00 26.286,75
176. ALMIRA RUŽNIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1986 KAPELA KORENIČKA 19.829,46 0,00 874,24 5.538,80 0,00 0,00 0,00 0,00 26.242,50
177. IVICA PETRANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 26.223,40 0,00 0,00 0,00 0,00 26.223,40
178. DRAŽENKA BRESTAK LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 UDBINA 0,00 0,00 0,00 26.118,89 0,00 0,00 0,00 0,00 26.118,89
179. MARKO MATICA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1996 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 26.105,71 0,00 0,00 0,00 0,00 26.105,71
180. ŽELJKO DUGANDŽIJA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 26.019,71 0,00 0,00 0,00 0,00 26.019,71
181. MIHOVIL ANIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1975 KRASNO 0,00 0,00 0,00 25.718,58 0,00 0,00 0,00 0,00 25.718,58
182. ĐORĐE VASIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1985 NOVI SAD 0,00 0,00 25.410,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.410,38
183. BOŽO JOHN MIKULIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1976 BACCHUS MARSH PO BOX 940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.004,11 0,00 0,00 25.004,11
184. KENAN MUSTAFOSKI LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1973 BRISEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.940,47 0,00 0,00 24.940,47
185. SLAVICA OJUROVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1975 KVARTE 0,00 0,00 0,00 24.307,04 0,00 0,00 0,00 0,00 24.307,04
186. DANIJEL ČUTURIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1979 LIČKI NOVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.079,36 0,00 0,00 24.079,36
187. IVAN MARENIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 KRASNO 0,00 0,00 23.747,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.747,76
188. DANIJEL ABRAMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1986 KALUĐEROVAC 0,00 0,00 0,00 23.661,52 0,00 0,00 0,00 0,00 23.661,52
189. RENE KONEBERG LIČKO-SENJSKA,SENJ 1968 INGOLSTADT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.363,49 0,00 0,00 23.363,49
190. DEJAN TOMIČIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1976 VISUĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.242,62 0,00 0,00 23.242,62
191. MARKO BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1959 SENJ 21.647,89 0,00 -105,60 1.698,33 0,00 0,00 0,00 0,00 23.240,62
192. SAID LOVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1962 UDBINA 0,00 0,00 0,00 23.136,53 0,00 0,00 0,00 0,00 23.136,53
193. POLONA NOVAK LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1976 MAREZIGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.855,75 0,00 0,00 22.855,75
194. MILAN PERIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1984 JOŠANI 0,00 0,00 0,00 22.767,31 0,00 0,00 0,00 0,00 22.767,31
195. DRAGANA BALEN LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1966 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 22.679,34 0,00 0,00 0,00 0,00 22.679,34
196. ŽELJKO ŠAKIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1964 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 22.436,96 0,00 0,00 0,00 0,00 22.436,96
197. DANE PAUN LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1977 JAGODNJE 0,00 0,00 0,00 22.436,96 0,00 0,00 0,00 0,00 22.436,96
198. ŽELJKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1972 KRBAVA 0,00 0,00 0,00 22.436,96 0,00 0,00 0,00 0,00 22.436,96
199. ANA DUJMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1993 ČOVIĆI 10.838,39 0,00 0,00 11.005,83 0,00 0,00 0,00 0,00 21.844,22
200. EUGEN WUNSCH LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1982 AUGSBURG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.840,37 0,00 0,00 21.840,37