OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. STJEPAN PEREK LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1948 NOVALJA 224.397,67 0,00 314.806,28 435.015,10 0,00 2.300,00 0,00 0,00 976.519,05
2. IVO PENDE LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 NOVALJA 198.658,24 0,00 -24,49 381.378,01 0,00 0,00 0,00 0,00 580.011,76
3. IVICA DATKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 METAJNA 338.202,51 0,00 22.178,41 121.248,44 0,00 59.356,37 0,00 0,00 540.985,73
4. JURAJ DASOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1961 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 530.042,27 0,00 0,00 0,00 0,00 530.042,27
5. MIHAEL ANDRIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1989 DONJI LAPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 449.256,62 0,00 0,00 0,00 449.256,62
6. MILE VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1958 SVETI JURAJ 0,00 0,00 -0,16 412.688,46 0,00 0,00 0,00 0,00 412.688,30
7. VEDRANA NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1985 SENJ 241.565,93 0,00 62.281,97 98.203,74 0,00 0,00 0,00 0,00 402.051,64
8. IVAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1968 LIČKO CERJE 0,00 0,00 0,00 0,00 393.970,62 0,00 0,00 0,00 393.970,62
9. IVICA LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1959 BRUŠANE 0,00 0,00 8.050,88 332.509,84 0,00 0,00 0,00 0,00 340.560,72
10. TOMISLAV VRAŽIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1975 NOVALJA 66.679,15 0,00 26.257,66 245.666,50 0,00 0,00 0,00 0,00 338.603,31
11. MARIJAN PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1954 KRIVI PUT 577,75 0,00 0,00 302.526,79 0,00 2.257,50 0,00 0,00 305.362,04
12. MARKO PAVELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1956 SENJ 142.256,01 0,00 125.911,17 32.194,77 -245,88 0,00 0,00 0,00 300.116,07
13. DUŠAN OGNJENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1951 GRABUŠIĆ 8.772,82 0,00 -478,86 259.137,94 0,00 0,00 0,00 0,00 267.431,90
14. BRANKO ŽUŽA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 143.538,54 0,00 42.296,00 62.462,74 0,00 0,00 0,00 0,00 248.297,28
15. MILAN MATANIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1961 PODLAPAČA 0,00 0,00 3.669,38 242.014,85 0,00 0,00 0,00 0,00 245.684,23
16. NIKOLA DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1984 SENJ 242.654,01 0,00 1.844,04 -190,32 0,00 0,00 0,00 0,00 244.307,73
17. DAVOR ĆOSIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1968 KARLOBAG 0,00 0,00 1.585,40 238.882,21 0,00 0,00 0,00 0,00 240.467,61
18. ARIJANA ANTOLIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 SENJ 104.163,72 0,00 128.954,97 4.289,90 0,00 0,00 0,00 0,00 237.408,59
19. MIJAT TOMLJENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 GOSPIĆ 0,00 0,00 4,65 214.693,67 0,00 0,00 0,00 0,00 214.698,32
20. DAVORKA IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1984 OTOČAC 3.392,68 0,00 49.356,16 161.590,74 0,00 0,00 0,00 0,00 214.339,58
21. IVAN PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1953 STARA NOVALJA 0,00 0,00 17.430,09 192.157,31 0,00 0,00 0,00 0,00 209.587,40
22. MARIO JELIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 96.386,31 0,00 30.150,32 54.871,79 0,00 25.686,40 0,00 0,00 207.094,82
23. MATE KATALINIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 SENJ 49.967,49 0,00 5.296,32 151.310,42 0,00 0,00 0,00 0,00 206.574,23
24. MILAN HUNJADI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 SENJ 0,00 0,00 14.496,54 188.368,72 0,00 0,00 0,00 0,00 202.865,26
25. TOMISLAV ASIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 71.801,95 0,00 96.619,70 31.927,57 0,00 0,00 0,00 0,00 200.349,22
26. MILOŠ VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1955 DONJI BABIN POTOK -11.025,90 0,00 -263,00 211.061,28 0,00 0,00 0,00 0,00 199.772,38
27. NATALIJA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1976 SMOLJANAC 51.018,08 0,00 1.821,95 145.259,42 0,00 0,00 0,00 0,00 198.099,45
28. IVAN BURIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 KUTEREVO 61.271,06 0,00 0,00 133.556,21 0,00 0,00 0,00 0,00 194.827,27
29. MILAN SERDAR LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 36.873,26 0,00 11.596,04 142.385,68 0,00 0,00 0,00 0,00 190.854,98
30. ANTE MARIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1954 NOVALJA 43.260,73 0,00 4.886,89 140.016,86 0,00 0,00 0,00 0,00 188.164,48
31. DRAGAN ŠIMIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1983 NOVALJA 0,00 0,00 159.926,79 24.044,93 0,00 0,00 0,00 0,00 183.971,72
32. MILAN ŽIGIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1960 GRABUŠIĆ 0,00 0,00 181.391,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.391,88
33. KATA ČOP LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1957 LIČKO LEŠĆE 32.207,54 0,00 265,57 140.754,29 0,00 0,00 0,00 0,00 173.227,40
34. ANTUN KRUŠENICKI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1965 GOSPIĆ 0,00 0,00 11.522,43 157.809,99 0,00 0,00 0,00 0,00 169.332,42
35. SILVIO ČULINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 OTOČAC 6.291,23 0,00 1.844,88 156.398,70 0,00 0,00 0,00 0,00 164.534,81
36. BRANKO BURIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 OTOČAC -7,24 0,00 161.447,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.440,65
37. ROBERT RUBČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1986 ŠVICA 19.223,74 0,00 80.631,40 60.787,56 0,00 0,00 0,00 0,00 160.642,70
38. IVICA SERTIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1973 BRINJE 0,00 0,00 0,00 154.193,23 0,00 0,00 0,00 0,00 154.193,23
39. MUHAMED HAJDINI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 20.354,66 0,00 8.029,53 121.178,22 0,00 0,00 0,00 0,00 149.562,41
40. PAVLE GAJDEK LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1952 OTOČAC 13.764,98 0,00 15,35 134.758,37 0,00 0,00 0,00 0,00 148.538,70
41. IVO KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1964 SENJ 0,00 0,00 0,00 146.696,15 0,00 0,00 0,00 0,00 146.696,15
42. MIODRAG DRAŽENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1976 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 145.866,50 0,00 0,00 0,00 0,00 145.866,50
43. RAMIZ BABIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 KANIŽA GOSPIĆKA 0,00 0,00 0,00 145.386,71 0,00 0,00 0,00 0,00 145.386,71
44. ZDENKA ĆUBEL LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1945 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 142.153,13 0,00 0,00 0,00 0,00 142.153,13
45. TVRTKO HRGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1954 NOVALJA 0,00 0,00 20.377,38 120.681,22 0,00 0,00 0,00 0,00 141.058,60
46. ŠTEFICA KOS LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1953 NOVALJA 57.621,36 0,00 47.243,05 31.892,79 0,00 0,00 0,00 0,00 136.757,20
47. TEA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1989 SENJ 51.067,96 0,00 62.128,10 18.469,85 0,00 0,00 0,00 0,00 131.665,91
48. NELIO SEMENČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1966 NOVALJA 4.356,61 0,00 793,70 121.599,88 0,00 0,00 0,00 0,00 126.750,19
49. BOŽICA PRIHER LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1961 UDBINA 0,00 0,00 0,00 124.020,98 0,00 601,59 0,00 0,00 124.622,57
50. ARMIN OSMANKIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1991 NOVALJA 0,00 0,00 17.753,35 105.818,20 0,00 0,00 0,00 0,00 123.571,55
51. KATICA PIRŠLJIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1980 KUTEREVO 14.676,76 0,00 2.517,06 101.293,53 0,00 0,00 0,00 0,00 118.487,35
52. DRAGOLJUB KAČAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1948 SENJ 29.573,02 0,00 -271,31 85.388,34 0,00 0,00 0,00 0,00 114.690,05
53. NENAD TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 BUNICA 12.673,16 0,00 562,26 99.947,53 0,00 0,00 0,00 0,00 113.182,95
54. ĐURO ĐUKIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1954 DONJI LAPAC 16.331,85 0,00 3.781,57 92.355,06 0,00 48,29 0,00 0,00 112.516,77
55. ANTE DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1956 SENJ 0,00 0,00 3.600,00 105.134,07 0,00 0,00 0,00 0,00 108.734,07
56. HRVOJE LOPAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SENJSKA DRAGA 0,00 0,00 0,00 107.443,41 0,00 0,00 0,00 0,00 107.443,41
57. SANDRA MATASIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1968 SINAC 0,00 0,00 0,00 105.465,77 0,00 0,00 0,00 0,00 105.465,77
58. MARKO NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1965 BARIĆ DRAGA 0,00 0,00 0,00 99.623,40 0,00 0,00 0,00 0,00 99.623,40
59. NEDJELJKO OŠTARČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1952 VRELO KORENIČKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.444,39 0,00 0,00 99.444,39
60. ANTONIO MARENIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1986 KRASNO 92.478,38 579,04 -101,20 3.448,52 0,00 0,00 0,00 0,00 96.404,74
61. LOVRE VIDAS LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1953 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 93.383,55 1.828,78 0,00 0,00 0,00 95.212,33
62. DRAGANA DUJMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1979 PROZOR 0,00 0,00 0,00 95.039,21 0,00 0,00 0,00 0,00 95.039,21
63. MILKA ĆORMARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1932 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 94.406,97 0,00 0,00 0,00 0,00 94.406,97
64. ZDENKA VUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 93.641,90 0,00 0,00 0,00 0,00 93.641,90
65. JOSIP PUŠKARIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1964 NOVALJA 1.506,42 0,00 0,00 90.347,21 0,00 0,00 0,00 0,00 91.853,63
66. JURICA SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1972 BILJEVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 90.096,12 0,00 0,00 0,00 90.096,12
67. RANKO ŠPEHAR LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1959 RASTOVAČA 0,00 0,00 1.312,50 86.987,45 0,00 0,00 0,00 0,00 88.299,95
68. JOSO BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 VRATARUŠA 61.831,30 0,00 0,00 22.621,54 0,00 3.583,43 0,00 0,00 88.036,27
69. DARKO AMIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1995 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 59.881,22 0,00 27.628,74 0,00 0,00 87.509,96
70. IVICA RADINČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1972 BRINJE 0,00 0,00 -4.900,19 92.309,97 0,00 0,00 0,00 0,00 87.409,78
71. MIROSLAV TOMAS LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1956 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 2.865,71 0,00 81.821,44 0,00 0,00 84.687,15
72. JELENA ŠPANIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1990 SVETA JELENA 27.965,36 0,00 17.850,50 36.126,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81.942,02
73. DAVOR BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 SENJ 0,00 0,00 -12,86 80.901,67 0,00 0,00 0,00 0,00 80.888,81
74. GORDAN ŠOLAJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1968 UDBINA 0,00 0,00 0,00 78.291,31 0,00 0,00 0,00 0,00 78.291,31
75. JURE PAVIČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 LIČKI OSIK 37.474,72 0,00 0,00 38.893,87 0,00 0,00 0,00 0,00 76.368,59
76. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 0,00 76.330,55 0,00 0,00 0,00 0,00 76.330,55
77. VEDRANA ŠLAT PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1990 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 7.599,18 68.632,87 0,00 0,00 0,00 0,00 76.232,05
78. NEBOJŠA MAŽAR LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1960 RUDANOVAC 0,00 0,00 0,00 76.152,77 0,00 0,00 0,00 0,00 76.152,77
79. STIPE BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1949 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 13.294,67 62.319,38 0,00 0,00 0,00 0,00 75.614,05
80. BOŽICA DEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1962 UDBINA 0,00 0,00 4.740,29 70.728,44 0,00 0,00 0,00 0,00 75.468,73
81. IVAN MATAIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1954 SENJ 0,00 0,00 386,00 69.383,05 0,00 0,00 0,00 0,00 69.769,05
82. MILAN TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 PODBILO 0,00 0,00 0,00 68.502,59 0,00 0,00 0,00 0,00 68.502,59
83. TONKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1979 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 47.113,10 0,00 20.000,00 0,00 0,00 67.113,10
84. TIHOMIR IVANČAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1975 KARLOBAG 19.963,51 0,00 448,85 45.167,09 0,00 0,00 0,00 0,00 65.579,45
85. JOSIP KRALJIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 3.296,22 0,00 -156,85 58.775,94 0,00 3.239,67 0,00 0,00 65.154,98
86. BOJAN HRKALOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1986 MUNCHEN 0,00 0,00 6.787,01 56.855,72 733,68 0,00 0,00 0,00 64.376,41
87. IVAN KRALJ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1957 DONJI VAGANAC 0,00 0,00 0,00 63.729,86 0,00 0,00 0,00 0,00 63.729,86
88. VLADIMIRA KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1971 SENJ 0,00 0,00 -1.563,08 64.892,41 0,00 0,00 0,00 0,00 63.329,33
89. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO 0,00 0,00 0,00 61.606,05 0,00 0,00 0,00 0,00 61.606,05
90. KRISTINA MLINARIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1968 SENJ 0,00 0,00 6.509,26 55.021,77 0,00 0,00 0,00 0,00 61.531,03
91. MILAN SEKULA LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1952 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 60.510,48 0,00 0,00 0,00 0,00 60.510,48
92. STIPE JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 60.358,22 -128,34 0,00 0,00 0,00 60.229,88
93. VESNA LIČINA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 MEDAK 0,00 0,00 0,00 57.771,47 0,00 0,00 0,00 0,00 57.771,47
94. BISERKA LASIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1969 BRINJE -11.162,83 0,00 0,21 68.512,92 0,00 0,00 0,00 0,00 57.350,30
95. HASE ARNAUTOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1972 SMILJAN 1,69 0,00 47.920,62 7.658,81 0,00 0,00 0,00 0,00 55.581,12
96. FILIP NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1996 SENJ 0,00 0,00 0,00 43.576,43 0,00 10.970,65 0,00 0,00 54.547,08
97. MARIJA VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 SVETI JURAJ 0,00 0,00 1.552,08 48.552,65 0,00 0,00 0,00 3.832,86 53.937,59
98. DANICA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1963 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 53.853,91 0,00 0,00 0,00 0,00 53.853,91
99. ANKICA JELEČANIN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1955 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 -444,91 53.894,92 0,00 0,00 0,00 0,00 53.450,01
100. SLAVEN BROZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1979 JEZERCE 31.532,94 0,00 2.130,32 19.179,83 0,00 0,00 0,00 0,00 52.843,09