OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. STJEPAN PEREK LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1948 NOVALJA 224.397,67 0,00 314.489,44 432.911,14 0,00 2.300,00 0,00 0,00 974.098,25
2. IVAN PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1953 STARA NOVALJA 0,00 0,00 52.314,58 549.465,87 0,00 0,00 0,00 0,00 601.780,45
3. IVO PENDE LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 NOVALJA 194.652,09 0,00 4.396,74 379.497,61 0,00 0,00 0,00 0,00 578.546,44
4. JURAJ DASOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1961 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 548.957,53 0,00 0,00 0,00 0,00 548.957,53
5. MIHAEL ANDRIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1989 DONJI LAPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 431.256,71 0,00 0,00 0,00 431.256,71
6. MILE VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1958 SVETI JURAJ 0,00 0,00 -0,16 412.688,46 0,00 0,00 0,00 0,00 412.688,30
7. MILAN MATANIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1961 PODLAPAČA 0,00 0,00 21.839,23 376.197,12 0,00 0,00 0,00 0,00 398.036,35
8. VEDRANA NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1985 SENJ 240.440,85 0,00 60.451,27 93.654,22 0,00 0,00 0,00 0,00 394.546,34
9. MILIVOJ MATIČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1962 SENJ 0,00 0,00 7.412,78 383.267,92 0,00 0,00 0,00 0,00 390.680,70
10. IVAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1968 LIČKO CERJE 0,00 0,00 0,00 0,00 375.575,04 0,00 0,00 0,00 375.575,04
11. IVICA LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1959 BRUŠANE 0,00 0,00 10.037,94 353.371,05 0,00 0,00 0,00 0,00 363.408,99
12. TOMISLAV VRAŽIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1975 NOVALJA 73.964,64 0,00 41.594,85 244.874,04 0,00 0,00 0,00 0,00 360.433,53
13. MARIJAN PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1954 KRIVI PUT 577,75 0,00 0,00 302.526,79 0,00 2.257,50 0,00 0,00 305.362,04
14. DEJAN TOMIČIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1976 VISUĆ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.654,76 0,00 0,00 295.654,76
15. DUŠAN OGNJENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1951 GRABUŠIĆ 8.772,82 0,00 -478,86 259.137,94 0,00 0,00 0,00 0,00 267.431,90
16. DAVORKA IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1984 OTOČAC 3.251,15 0,00 64.428,89 184.396,59 0,00 0,00 0,00 0,00 252.076,63
17. BRANKO ŽUŽA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 143.538,54 0,00 42.296,00 62.462,74 0,00 0,00 0,00 0,00 248.297,28
18. NIKOLA DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1984 SENJ 234.955,37 0,00 8.124,51 -190,32 0,00 0,00 0,00 0,00 242.889,56
19. KATICA PIRŠLJIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1980 KUTEREVO 29.804,21 0,00 5.074,01 207.524,70 0,00 0,00 0,00 0,00 242.402,92
20. DAVOR ĆOSIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1968 KARLOBAG 0,00 0,00 1.585,40 229.840,45 0,00 0,00 0,00 0,00 231.425,85
21. ARIJANA ANTOLIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 SENJ 98.974,32 0,00 122.814,75 4.079,43 0,00 0,00 0,00 0,00 225.868,50
22. MIJAT TOMLJENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 GOSPIĆ 0,00 0,00 96,01 218.262,04 0,00 0,00 0,00 0,00 218.358,05
23. NATALIJA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1976 SMOLJANAC 52.264,98 0,00 1.821,95 162.558,19 0,00 0,00 0,00 0,00 216.645,12
24. ROBERT RUBČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1986 ŠVICA 38.711,67 0,00 107.831,89 67.952,62 0,00 0,00 0,00 0,00 214.496,18
25. MARIO JELIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 96.386,31 0,00 30.150,32 54.871,79 0,00 25.686,40 0,00 0,00 207.094,82
26. MATE KATALINIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 SENJ 49.967,49 0,00 5.296,32 151.310,42 0,00 0,00 0,00 0,00 206.574,23
27. RAMIZ BABIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 KANIŽA GOSPIĆKA 0,00 0,00 0,00 205.509,50 0,00 0,00 0,00 0,00 205.509,50
28. MILAN HUNJADI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 SENJ 0,00 0,00 14.496,54 188.368,72 0,00 0,00 0,00 0,00 202.865,26
29. TOMISLAV ASIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 78.578,60 0,00 92.302,41 30.509,85 0,00 0,00 0,00 0,00 201.390,86
30. MILOŠ VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1955 DONJI BABIN POTOK -11.025,90 0,00 -263,00 211.061,28 0,00 0,00 0,00 0,00 199.772,38
31. IVAN BURIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 KUTEREVO 61.271,06 0,00 0,00 133.556,21 0,00 0,00 0,00 0,00 194.827,27
32. ANTE MARIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1954 NOVALJA 43.260,73 0,00 4.886,89 140.016,86 0,00 0,00 0,00 0,00 188.164,48
33. MILAN SERDAR LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 35.605,11 0,00 11.186,95 137.348,56 0,00 0,00 0,00 0,00 184.140,62
34. ANTUN KRUŠENICKI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1965 GOSPIĆ 0,00 0,00 13.101,57 166.617,71 0,00 0,00 0,00 0,00 179.719,28
35. JOSO BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 VRATARUŠA 126.012,64 0,00 0,00 45.708,40 0,00 7.519,60 0,00 0,00 179.240,64
36. JURE PAVIČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 LIČKI OSIK 80.527,66 0,00 0,00 97.603,65 0,00 0,00 0,00 0,00 178.131,31
37. DRAGANA DUJMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1979 PROZOR 0,00 0,00 0,00 174.965,09 0,00 0,00 0,00 0,00 174.965,09
38. SEBASTIJAN ČIBARIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1954 NOVALJA 55.497,76 17.902,83 0,00 100.604,65 0,00 0,00 0,00 0,00 174.005,24
39. KATA ČOP LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1957 LIČKO LEŠĆE 32.207,54 0,00 265,57 140.754,29 0,00 0,00 0,00 0,00 173.227,40
40. MILAN ŽIGIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1960 GRABUŠIĆ 0,00 0,00 172.604,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.604,20
41. NIKOLA BERIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1955 NOVALJA 11.715,56 0,00 8.235,12 148.055,78 0,00 0,00 0,00 0,00 168.006,46
42. DRAGAN ŠIMIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1983 NOVALJA 0,00 0,00 152.762,25 12.624,27 0,00 0,00 0,00 0,00 165.386,52
43. SILVIO ČULINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 OTOČAC 6.291,23 0,00 1.844,88 156.398,70 0,00 0,00 0,00 0,00 164.534,81
44. ŠTEFICA KOS LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1953 NOVALJA 57.621,36 0,00 70.794,27 31.892,79 0,00 0,00 0,00 0,00 160.308,42
45. IVICA SERTIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1973 BRINJE 0,00 0,00 0,00 154.193,23 0,00 0,00 0,00 0,00 154.193,23
46. MATE FAJDIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1951 BUDAK 17.400,85 0,00 77.442,90 58.649,08 0,00 0,00 0,00 0,00 153.492,83
47. GORDAN ŠOLAJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1968 UDBINA 0,00 0,00 0,00 152.305,85 0,00 0,00 0,00 0,00 152.305,85
48. MUHAMED HAJDINI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 20.354,66 0,00 9.038,08 121.178,22 0,00 0,00 0,00 0,00 150.570,96
49. MANDA STARČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1962 DONJE PAZARIŠTE 0,00 -3.377,33 -7.177,82 9,86 159.712,80 0,00 0,00 0,00 149.167,51
50. PAVLE GAJDEK LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1952 OTOČAC 13.764,98 0,00 15,35 134.758,37 0,00 0,00 0,00 0,00 148.538,70
51. DRAGOLJUB KAČAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1948 SENJ 37.169,69 0,00 -271,31 108.766,06 0,00 0,00 0,00 0,00 145.664,44
52. TVRTKO HRGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1954 NOVALJA 0,00 0,00 20.377,38 120.681,22 0,00 0,00 0,00 0,00 141.058,60
53. TEA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1989 SENJ 48.565,95 0,00 72.971,43 17.557,72 0,00 0,00 0,00 0,00 139.095,10
54. BOŽICA PRIHER LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1961 UDBINA 0,00 0,00 0,00 131.972,82 0,00 578,32 0,00 0,00 132.551,14
55. JOSIP KARADAKIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1989 NOVALJA 0,00 0,00 2.286,80 86.173,59 0,00 38.198,00 0,00 0,00 126.658,39
56. NELIO SEMENČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1966 NOVALJA 4.356,61 0,00 1.670,11 116.446,19 0,00 0,00 0,00 0,00 122.472,91
57. ANTE DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1956 SENJ 0,00 0,00 6.465,32 113.217,72 0,00 0,00 0,00 0,00 119.683,04
58. RENATO ČIBARIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1988 NOVALJA 113.188,26 0,00 0,00 -3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 113.185,07
59. NENAD TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 BUNICA 12.673,16 0,00 536,96 99.947,53 0,00 0,00 0,00 0,00 113.157,65
60. ĐURO ĐUKIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1954 DONJI LAPAC 16.331,85 0,00 3.781,57 92.355,06 0,00 45,87 0,00 0,00 112.514,35
61. TONI BARNJAK LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1990 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 112.066,88 0,00 0,00 0,00 0,00 112.066,88
62. RANKO ŠPEHAR LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1959 RASTOVAČA 0,00 0,00 1.342,71 107.848,60 0,00 0,00 0,00 0,00 109.191,31
63. DUBRAVKA MATIČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 SENJ 10.213,67 0,00 6.766,18 90.946,47 0,00 0,00 0,00 0,00 107.926,32
64. MARKO NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1965 BARIĆ DRAGA 0,00 0,00 0,00 107.360,66 0,00 0,00 0,00 0,00 107.360,66
65. SANDRA MATASIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1968 SINAC 0,00 0,00 0,00 105.465,77 0,00 0,00 0,00 0,00 105.465,77
66. IVO KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1964 SENJ 0,00 0,00 0,00 105.319,16 0,00 0,00 0,00 0,00 105.319,16
67. HRVOJE LOPAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SENJSKA DRAGA 0,00 0,00 0,00 103.325,83 0,00 0,00 0,00 0,00 103.325,83
68. ANTONIO MARENIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1986 KRASNO 88.832,03 556,21 -101,20 12.409,04 0,00 0,00 0,00 0,00 101.696,08
69. MILKA ĆORMARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1932 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 100.106,02 0,00 0,00 0,00 0,00 100.106,02
70. MIODRAG DRAŽENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1976 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 98.389,81 0,00 0,00 0,00 0,00 98.389,81
71. BOŽICA DEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1962 UDBINA 0,00 0,00 6.962,74 88.916,28 0,00 0,00 0,00 0,00 95.879,02
72. ZDENKA ĆUBEL LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1945 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 94.838,74 0,00 0,00 0,00 0,00 94.838,74
73. ZDENKA VUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 93.641,90 0,00 0,00 0,00 0,00 93.641,90
74. LOVRE VIDAS LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1953 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 93.383,55 0,00 0,00 0,00 0,00 93.383,55
75. VLADIMIRA KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1971 SENJ 0,00 0,00 -1.563,08 86.205,44 0,00 0,00 0,00 0,00 84.642,36
76. VEDRANA ŠLAT PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1990 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 8.334,10 76.018,92 0,00 0,00 0,00 0,00 84.353,02
77. DAVOR BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 SENJ 0,00 0,00 -12,86 80.901,67 0,00 0,00 0,00 0,00 80.888,81
78. IVAN ŠOJAT LIČKO-SENJSKA,SENJ 1950 SENJ 0,00 0,00 -1.439,56 80.260,04 0,00 0,00 0,00 0,00 78.820,48
79. AHMET BALČINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1950 CESARICA 13.369,35 0,00 67.056,35 -2.245,74 0,00 0,00 0,00 0,00 78.179,96
80. JELENA ŠPANIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1990 SVETA JELENA 26.665,25 0,00 17.019,25 34.416,49 0,00 0,00 0,00 0,00 78.100,99
81. DARKO AMIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1995 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 51.699,23 0,00 26.297,21 0,00 0,00 77.996,44
82. ARMIN OSMANKIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1991 NOVALJA 0,00 0,00 17.004,48 60.280,07 0,00 0,00 0,00 0,00 77.284,55
83. KREŠIMIR BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1980 NOVALJA 5.724,10 0,00 24.077,60 46.685,84 0,00 0,00 0,00 0,00 76.487,54
84. NEBOJŠA MAŽAR LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1960 RUDANOVAC 0,00 0,00 0,00 76.152,77 0,00 0,00 0,00 0,00 76.152,77
85. STIPE BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1949 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 13.294,67 62.319,38 0,00 0,00 0,00 0,00 75.614,05
86. BOJAN HRKALOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1986 MUNCHEN 0,00 0,00 7.746,48 65.858,09 700,83 0,00 0,00 0,00 74.305,40
87. MARIJA MUCIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1974 OTEŠ 0,00 0,00 -2.711,33 75.202,12 0,00 0,00 0,00 0,00 72.490,79
88. TOMISLAV ŠKUNCA LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1978 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 71.836,95 0,00 0,00 0,00 0,00 71.836,95
89. BISERKA LASIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1969 BRINJE -11.162,83 0,00 0,30 82.870,11 0,00 0,00 0,00 0,00 71.707,58
90. ANKICA JELEČANIN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1955 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 -110,93 70.873,95 0,00 0,00 0,00 0,00 70.763,02
91. IVAN MATAIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1954 SENJ 0,00 0,00 386,00 69.383,05 0,00 0,00 0,00 0,00 69.769,05
92. ANTO MARJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1989 VRANOVAČA 31.138,86 0,00 912,27 37.694,97 0,00 0,00 0,00 0,00 69.746,10
93. BESNIK ABDI LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1967 GOSPIĆ 34.941,10 0,00 7.849,51 26.403,03 0,00 0,00 0,00 0,00 69.193,64
94. NAZA DURMIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1989 LIČKI OSIK 0,00 0,00 -958,69 68.878,40 0,00 0,00 0,00 0,00 67.919,71
95. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 0,00 67.852,31 0,00 0,00 0,00 0,00 67.852,31
96. ZITA PERCHY LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1967 BUDAPEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.453,36 0,00 0,00 67.453,36
97. TONKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1979 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 47.113,10 0,00 20.000,00 0,00 0,00 67.113,10
98. MILAN TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1965 PODBILO 0,00 0,00 0,00 66.262,74 0,00 0,00 0,00 0,00 66.262,74
99. TIHOMIR IVANČAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1975 KARLOBAG 19.963,51 0,00 448,85 45.167,09 0,00 0,00 0,00 0,00 65.579,45
100. JOSIP KRALJIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 3.296,22 0,00 -156,85 58.775,94 0,00 3.084,03 0,00 0,00 64.999,34