OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
LIČKO-SENJSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. IVO PENDE LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1963 NOVALJA 202.952,46 0,00 -24,49 391.693,34 0,00 0,00 0,00 0,00 594.621,31
2. IVICA DATKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1981 METAJNA 354.552,55 0,00 23.075,76 127.594,50 0,00 62.496,42 0,00 0,00 567.719,23
3. JURAJ DASOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1961 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 546.516,99 0,00 0,00 0,00 0,00 546.516,99
4. MIHAEL ANDRIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1989 DONJI LAPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 468.550,81 0,00 0,00 0,00 468.550,81
5. VEDRANA NEKIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1985 SENJ 253.948,66 0,00 65.337,38 103.080,62 0,00 0,00 0,00 0,00 422.366,67
6. IVAN RUKAVINA LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1968 LIČKO CERJE 0,00 0,00 0,00 1,36 413.688,88 0,00 0,00 0,00 413.690,24
7. MILE VRBAN LIČKO-SENJSKA,SENJ 1958 SVETI JURAJ 0,00 0,00 -0,15 412.688,37 0,00 0,00 0,00 0,00 412.688,22
8. IVICA LOVRIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1959 BRUŠANE 0,00 0,00 7.559,97 332.509,92 0,00 0,00 0,00 0,00 340.069,88
9. TOMISLAV VRAŽIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1975 NOVALJA 66.794,62 0,00 26.257,73 232.653,23 0,00 0,00 0,00 0,00 325.705,59
10. MARIJAN PRPIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1954 KRIVI PUT 577,75 0,00 0,00 302.526,60 0,00 2.257,49 0,00 0,00 305.361,83
11. MARKO PAVELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1956 SENJ 150.313,50 0,00 135.709,23 -64,72 -245,85 0,00 0,00 0,00 285.712,16
12. DUŠAN OGNJENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1951 GRABUŠIĆ 8.772,80 0,00 -478,82 259.137,90 0,00 0,00 0,00 0,00 267.431,88
13. NIKOLA DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1984 SENJ 250.906,16 0,00 0,00 -190,10 0,00 0,00 0,00 0,00 250.716,06
14. DAVOR ĆOSIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1968 KARLOBAG 0,00 0,00 1.585,41 248.574,16 0,00 0,00 0,00 0,00 250.159,56
15. BRANKO ŽUŽA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 143.538,55 0,00 42.296,12 62.462,96 0,00 0,00 0,00 0,00 248.297,64
16. MILAN MATANIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1961 PODLAPAČA 0,00 0,00 3.669,38 233.813,77 0,00 0,00 0,00 0,00 237.483,15
17. IVAN KREKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1954 PERUŠIĆ 0,00 0,00 187.932,88 18.284,50 0,00 23.276,71 0,00 0,00 229.494,09
18. MIJAT TOMLJENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 221.859,46 0,00 0,00 0,00 0,00 221.859,46
19. DANIJEL ROPUŠ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1960 NOVALJA 116.882,62 0,00 100.273,87 4.691,36 0,00 0,00 0,00 0,00 221.847,85
20. DRAGAN ŠIMIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1983 NOVALJA 0,00 0,00 167.606,46 52.867,85 0,00 0,00 0,00 0,00 220.474,31
21. IVAN PERANIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1953 STARA NOVALJA 0,00 0,00 17.430,09 192.157,25 0,00 0,00 0,00 0,00 209.587,34
22. MARIO JELIČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1977 NOVALJA 96.386,30 0,00 30.150,13 54.872,71 0,00 25.686,39 0,00 0,00 207.095,53
23. MATE KATALINIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 SENJ 49.967,52 0,00 5.296,38 151.310,39 0,00 0,00 0,00 0,00 206.574,29
24. MILAN HUNJADI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 SENJ 0,00 0,00 14.496,53 188.368,75 0,00 0,00 0,00 0,00 202.865,28
25. MILOŠ VUKMIROVIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1955 DONJI BABIN POTOK -11.025,91 0,00 -262,95 211.061,01 0,00 0,00 0,00 0,00 199.772,14
26. MIODRAG DRAŽENOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1976 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 199.118,45 0,00 0,00 0,00 0,00 199.118,45
27. NATALIJA BIĆANIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1976 SMOLJANAC 51.018,06 0,00 1.821,99 145.259,43 0,00 0,00 0,00 0,00 198.099,49
28. TOMISLAV ASIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1976 GOSPIĆ 62.297,28 0,00 101.247,25 33.447,15 0,00 0,00 0,00 0,00 196.991,69
29. ZDENKA ĆUBEL LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1945 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 195.231,33 0,00 0,00 0,00 0,00 195.231,33
30. IVAN BURIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 KUTEREVO 61.271,16 0,00 0,00 133.556,25 0,00 0,00 0,00 0,00 194.827,40
31. ARIJANA ANTOLIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1973 SENJ 52.661,18 0,00 135.536,69 4.515,50 0,00 0,00 0,00 0,00 192.713,37
32. MILAN ŽIGIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1960 GRABUŠIĆ 0,00 0,00 190.811,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.811,36
33. DAVORKA IVANČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1984 OTOČAC 2.691,10 0,00 44.342,42 139.762,71 0,00 0,00 0,00 0,00 186.796,23
34. ARMIN OSMANKIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1991 NOVALJA 0,00 0,00 18.556,12 156.992,68 0,00 0,00 0,00 0,00 175.548,80
35. IVO KRMPOTIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1964 SENJ 0,00 0,00 0,00 174.891,27 0,00 0,00 0,00 0,00 174.891,27
36. KATA ČOP LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1957 LIČKO LEŠĆE 32.207,50 0,00 265,59 140.754,25 0,00 0,00 0,00 0,00 173.227,35
37. SILVIO ČULINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1960 OTOČAC 6.291,23 0,00 1.844,90 156.398,74 0,00 0,00 0,00 0,00 164.534,87
38. MILAN SERDAR LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1964 GOSPIĆ 23.163,01 0,00 7.820,36 124.292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 155.276,17
39. IVICA SERTIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1973 BRINJE 0,00 0,00 0,00 154.193,02 0,00 0,00 0,00 0,00 154.193,02
40. RAMIZ BABIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 GOTTINGEN 0,00 0,00 0,00 152.372,30 0,00 0,00 0,00 0,00 152.372,30
41. STJEPAN BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1954 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 152.299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 152.299,90
42. MUHAMED HAJDINI LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 SENJ 20.354,68 0,00 8.027,03 121.178,12 0,00 0,00 0,00 0,00 149.559,83
43. BRANKO BURIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 OTOČAC -7,23 0,00 148.371,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.363,80
44. NELIO SEMENČIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1966 NOVALJA 4.356,60 0,00 638,77 137.895,06 0,00 0,00 0,00 0,00 142.890,44
45. TVRTKO HRGIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1954 NOVALJA 0,00 0,00 20.377,36 120.681,22 0,00 0,00 0,00 0,00 141.058,57
46. LJUBA GUDELJ-MARJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1958 KOMPOLJE KORENIČKO 5.034,40 0,00 0,00 123.497,91 0,00 0,00 0,00 0,00 128.532,32
47. BOŽICA PRIHER LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1961 UDBINA 0,00 0,00 0,00 124.021,11 0,00 425,02 0,00 0,00 124.446,13
48. ANTON ROPUŠ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1992 NOVALJA 0,00 0,00 113.523,44 7.533,52 0,00 0,00 0,00 0,00 121.056,96
49. TEA TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1989 SENJ 53.749,92 0,00 47.658,35 19.447,52 0,00 0,00 0,00 0,00 120.855,79
50. ILIJA CARIĆ LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1981 UDBINA 0,00 0,00 0,00 119.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.248,00
51. KATICA PIRŠLJIN LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1980 KUTEREVO 14.676,75 0,00 2.517,05 101.293,52 0,00 0,00 0,00 0,00 118.487,32
52. HRVOJE HUDOROVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1989 OTOČAC 0,00 0,00 115.979,54 59,45 0,00 36,32 0,00 0,00 116.075,30
53. NENAD TOMLJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1963 BUNICA 12.673,18 0,00 589,42 99.947,55 0,00 0,00 0,00 0,00 113.210,16
54. HRVOJE LOPAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1980 SENJSKA DRAGA 0,00 0,00 0,00 113.135,19 0,00 0,00 0,00 0,00 113.135,19
55. ĐURO ĐUKIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1954 DONJI LAPAC 16.331,86 0,00 3.781,57 92.355,19 0,00 50,93 0,00 0,00 112.519,54
56. PAVLE GAJDEK LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1952 OTOČAC 0,00 0,00 -50,18 111.139,90 0,00 0,00 0,00 0,00 111.089,72
57. ANTE DEVČIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1956 SENJ 0,00 0,00 3.599,98 105.134,08 0,00 0,00 0,00 0,00 108.734,06
58. SLAVEN BROZOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1979 JEZERCE 33.202,13 0,00 52.889,63 20.210,54 0,00 0,00 0,00 0,00 106.302,30
59. SANDRA MATASIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1968 SINAC 0,00 0,00 0,00 105.465,75 0,00 0,00 0,00 0,00 105.465,75
60. ANKICA JELEČANIN LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1955 GORNJI VAGANAC 0,00 0,00 -444,99 102.126,98 0,00 0,00 0,00 0,00 101.682,00
61. MARKO NJEGOVAN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1965 BARIĆ DRAGA 0,00 0,00 0,00 99.608,58 0,00 0,00 0,00 0,00 99.608,58
62. DRAGOLJUB KAČAR LIČKO-SENJSKA,SENJ 1948 SENJ 21.411,84 0,00 -271,32 78.071,28 0,00 0,00 0,00 0,00 99.211,81
63. DARKO AMIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1995 PERUŠIĆ 0,00 0,00 0,00 68.052,66 0,00 29.142,32 0,00 0,00 97.194,97
64. JOSIP PUŠKARIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1964 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 95.882,99 0,00 0,00 0,00 0,00 95.882,99
65. MIROSLAV BIONDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1966 SENJ 0,00 0,00 0,00 95.648,74 0,00 0,00 0,00 0,00 95.648,74
66. LOVRE VIDAS LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1953 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 93.383,57 1.927,55 0,00 0,00 0,00 95.311,12
67. MILKA ĆORMARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1932 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 95.090,51 0,00 0,00 0,00 0,00 95.090,51
68. JURICA SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1972 BILJEVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 94.773,54 0,00 0,00 0,00 94.773,54
69. DRAGANA DUJMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1979 PROZOR 0,00 0,00 0,00 93.658,36 0,00 0,00 0,00 0,00 93.658,36
70. ZDENKA VUKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1952 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 93.641,93 0,00 0,00 0,00 0,00 93.641,93
71. AHMET BALČINOVIĆ LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1950 CESARICA 9.853,32 0,00 81.768,39 -811,54 0,00 0,00 0,00 0,00 90.810,16
72. ROBERT RUBČIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1986 ŠVICA 4.128,45 0,00 0,00 86.609,15 0,00 0,00 0,00 0,00 90.737,61
73. RANKO ŠPEHAR LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1959 RASTOVAČA 0,00 0,00 1.312,51 86.987,46 0,00 0,00 0,00 0,00 88.299,97
74. JOSO BEGIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 VRATARUŠA 61.831,27 0,00 0,00 22.621,51 0,00 3.583,41 0,00 0,00 88.036,19
75. VESNA LIČINA LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1963 MEDAK 0,00 0,00 0,00 85.807,63 0,00 0,00 0,00 0,00 85.807,63
76. MIROSLAV TOMAS LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1956 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 1.278,08 0,00 81.821,43 0,00 0,00 83.099,51
77. ZDENKO FAŠAIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1955 NOVALJA 0,00 0,00 0,00 83.027,48 0,00 0,00 0,00 0,00 83.027,48
78. DAVOR BEZJAK LIČKO-SENJSKA,SENJ 1961 SENJ 0,00 0,00 -12,88 80.901,62 0,00 0,00 0,00 0,00 80.888,73
79. GORDAN ŠOLAJA LIČKO-SENJSKA,UDBINA 1968 UDBINA 0,00 0,00 0,00 78.291,06 0,00 0,00 0,00 0,00 78.291,06
80. JELENA ŠPANIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1990 SVETA JELENA 20.634,96 0,00 18.741,54 37.958,66 0,00 0,00 0,00 0,00 77.335,16
81. JURE PAVIČIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1961 LIČKI OSIK 37.474,72 0,00 0,00 38.893,84 0,00 0,00 0,00 0,00 76.368,56
82. NEBOJŠA MAŽAR LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1960 RUDANOVAC 0,00 0,00 0,00 76.152,70 0,00 0,00 0,00 0,00 76.152,70
83. STIPE BRAJKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1949 NOVOSELO BILAJSKO 0,00 0,00 13.294,70 62.319,36 0,00 0,00 0,00 0,00 75.614,06
84. IVICA SMOJVER LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1967 ZUBOVIĆI 0,00 0,00 0,00 73.414,44 0,00 0,00 0,00 0,00 73.414,44
85. MATE DOŠEN LIČKO-SENJSKA,KARLOBAG 1958 KARLOBAG 0,00 0,00 0,00 70.681,97 0,00 0,00 0,00 0,00 70.681,97
86. VLADIMIR BARIČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1955 LUN 0,00 0,00 0,00 68.119,11 0,00 0,00 0,00 0,00 68.119,11
87. MARIJA ŠESTAN LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1956 NOVALJA 0,00 0,00 5.636,18 0,00 0,00 61.754,12 0,00 0,00 67.390,30
88. TONKO JELINIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1979 LIČKI OSIK 0,00 0,00 0,00 47.113,00 0,00 20.000,03 0,00 0,00 67.113,03
89. JOSIP KRALJIĆ LIČKO-SENJSKA,VRHOVINE 1971 ZALUŽNICA 3.296,27 0,00 -156,87 58.775,73 0,00 3.406,42 0,00 0,00 65.321,55
90. AUGUST ŠTAMPAR LIČKO-SENJSKA,PLITVIČKA JEZERA 1967 DONJI VAGANAC 0,00 0,00 -68,41 64.374,47 0,00 0,00 0,00 0,00 64.306,05
91. NEVEN VUKELIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 2001 GOSPIĆ 0,00 0,00 0,00 63.324,46 0,00 0,00 0,00 0,00 63.324,46
92. JOSIP SAMARŽIJA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1967 KRASNO 0,00 0,00 0,00 62.550,97 0,00 0,00 0,00 0,00 62.550,97
93. KRISTINA MLINARIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1968 SENJ 0,00 0,00 4.400,75 57.548,66 0,00 0,00 0,00 0,00 61.949,41
94. MILAN SEKULA LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1952 OTOČAC 0,00 0,00 0,00 60.714,06 0,00 0,00 0,00 0,00 60.714,06
95. NIKOLA BARIČEVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1956 GOSPIĆ -1.221,04 0,00 -1.244,32 62.169,19 0,00 0,00 0,00 0,00 59.703,83
96. STIPE JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 59.019,92 -198,46 0,00 0,00 0,00 58.821,46
97. VEDRANA ŠLAT PAVLOVIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1990 KRIŽPOLJE 0,00 0,00 7.837,76 50.804,23 0,00 0,00 0,00 0,00 58.641,99
98. DANICA RAJAČIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1963 PROKIKE 0,00 0,00 0,00 58.203,79 0,00 0,00 0,00 0,00 58.203,79
99. DARKO SERTIĆ LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1973 JEZERANE 26.872,70 0,00 4.473,01 26.539,30 0,00 -15,52 0,00 0,00 57.869,48
100. MIRKO BELOW LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1971 STARA NOVALJA 0,00 0,00 0,00 57.766,48 0,00 0,00 0,00 0,00 57.766,48