FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. ANDREJA LORENZIN ISTARSKA,MEDULIN 1968 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 144.712,81 0,00 0,00 0,00 0,00 144.712,81
202. ERVIN JAKUPOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 144.709,42 0,00 0,00 0,00 0,00 144.709,42
203. ALIJA OMERHODŽIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1956 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 144.705,30 0,00 0,00 0,00 0,00 144.705,30
204. RENATA RAJČEVIĆ ISTARSKA,BALE 1973 BALE 0,00 0,00 0,00 144.705,27 0,00 0,00 0,00 0,00 144.705,27
205. ENIZ MUJIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 144.702,95 0,00 0,00 0,00 0,00 144.702,95
206. MARIO MEDJEDOVIĆ ISTARSKA,PULA 1973 KAKANJ 0,00 0,00 0,00 144.702,91 0,00 0,00 0,00 0,00 144.702,91
207. BRUNO LUKIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1979 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 144.702,91 0,00 0,00 0,00 0,00 144.702,91
208. HAČIM FARIZI ISTARSKA,FAŽANA 1967 MALA REČICA 0,00 0,00 0,00 144.702,91 0,00 0,00 0,00 0,00 144.702,91
209. BRANKO RADOSAVLJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 144.702,91 0,00 0,00 0,00 0,00 144.702,91
210. ALIJA TURKEŠ ISTARSKA,POREČ 1955 DŽEMILIĆ PLANJE 0,00 0,00 0,00 144.584,51 0,00 0,00 0,00 0,00 144.584,51
211. MEHMEDALIJ TURKEŠ ISTARSKA,POREČ 1952 TEŠANJ 0,00 0,00 0,00 144.584,51 0,00 0,00 0,00 0,00 144.584,51
212. FERUČO ZORNADA ISTARSKA,BUZET 1965 FORČIĆI 0,00 0,00 332,81 144.075,07 0,00 0,00 0,00 0,00 144.407,88
213. SUZANA ANTIĆ REHAK ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 144.378,80 0,00 0,00 0,00 0,00 144.378,80
214. BARTUL PEREŠA ISTARSKA,PULA 1945 PULA 0,00 0,00 8.918,47 135.442,79 0,00 0,00 0,00 0,00 144.361,26
215. MIĆO KOSANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA -433,69 0,00 0,00 144.702,96 0,00 0,00 0,00 0,00 144.269,27
216. ŽARKO BOŽIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ 23.000,51 0,00 28.486,30 92.756,89 0,00 0,00 0,00 0,00 144.243,70
217. BARBARA MAČINA KRIVIČIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1972 LIŽNJAN 0,00 0,00 -529,36 144.702,91 0,00 0,00 0,00 0,00 144.173,55
218. SANDRO LADAVAC ISTARSKA,PAZIN 1969 HEKI 0,00 0,00 0,00 144.149,83 0,00 0,00 0,00 0,00 144.149,83
219. TADIJA ĆOSIĆ ISTARSKA,BUJE 1975 MOMJAN - MOMIANO 0,00 0,00 104.858,12 38.329,11 0,00 0,00 0,00 0,00 143.187,23
220. BORIS MUJEŠIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 3.505,91 0,00 0,00 139.583,58 0,00 0,00 0,00 0,00 143.089,49
221. VLATKA VUKŠIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 2.722,35 140.111,61 0,00 0,00 0,00 0,00 142.833,96
222. IGOR FATTORICH ISTARSKA,ROVINJ 1958 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 462,67 141.466,20 0,00 0,00 0,00 0,00 141.928,87
223. DJEGO MACAN ISTARSKA,SVETVINČENAT 1976 PAJKOVIĆI -3.561,98 0,00 0,00 145.473,15 0,00 0,00 0,00 0,00 141.911,17
224. ŽELJKO LILIĆ ISTARSKA,LABIN 1955 KAPELICA 0,00 0,00 13.864,83 130.423,71 -3.420,00 0,00 0,00 0,00 140.868,54
225. OLEG VLAHOV ISTARSKA,PAZIN 1970 PAZIN 0,00 0,00 0,00 140.387,36 0,00 0,00 0,00 0,00 140.387,36
226. ZORAN KOMLENIĆ ISTARSKA,UMAG 1968 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 26.902,87 0,00 2.278,41 109.152,12 0,00 0,00 0,00 0,00 138.333,40
227. ANTON PERKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1963 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 138.034,18 0,00 0,00 0,00 0,00 138.034,18
228. SILVIO FORZA ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 -6.166,74 142.163,59 0,00 0,00 0,00 0,00 135.996,85
229. TATIANA ROŞCA PAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 1.748,26 132.745,10 0,00 0,00 0,00 0,00 134.493,36
230. SILVIJA VOŠTEN ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1977 LABINCI 69.984,98 0,00 7.941,25 56.391,82 0,00 0,00 0,00 0,00 134.318,05
231. RAFAEL JESUS NAVARRO MAZUECOS ISTARSKA,LIŽNJAN 1994 LIŽNJAN 131.444,04 0,00 0,00 2.363,62 0,00 0,00 0,00 0,00 133.807,66
232. NADA HRUSTIĆ ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 841,82 116.299,26 0,00 16.117,84 0,00 0,00 133.258,92
233. KRISTINA POROPAT ISTARSKA,PULA 1985 PULA 0,00 0,00 564,74 132.688,18 0,00 0,00 0,00 0,00 133.252,92
234. ZDRAVKO ŠILJEG ISTARSKA,LABIN 1959 LABIN 0,00 0,00 14.894,71 117.497,97 0,00 0,00 0,00 0,00 132.392,68
235. DEJAN MARKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA -562,02 0,00 8.623,41 123.664,04 0,00 0,00 0,00 0,00 131.725,43
236. IVAN KUFTIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1985 BUTKOVIĆI 62.029,72 3.578,47 14.511,79 50.416,58 0,00 0,00 0,00 0,00 130.536,56
237. STOJAN BRAIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 13.028,85 117.476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 130.505,31
238. ROBERT MIKULIČIĆ ISTARSKA,BUJE 1955 BUJE - BUIE 0,00 0,00 12.372,62 117.497,88 0,00 0,00 0,00 0,00 129.870,50
239. DENI KRANJČIĆ ISTARSKA,UMAG 1984 JURICANI - GIURIZZANI 0,00 0,00 6.735,50 122.313,07 0,00 0,00 0,00 0,00 129.048,57
240. EMIL OLIĆ ISTARSKA,POREČ 1973 POREČ - PARENZO 1.612,25 0,00 -12,81 93.135,51 0,00 33.913,85 0,00 0,00 128.648,80
241. GORAN OSTOVIĆ ISTARSKA,PULA 1986 PULA 0,00 0,00 10.598,73 117.924,08 0,00 0,00 0,00 0,00 128.522,81
242. DEAN ĐURĐEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1965 MARUŠIĆI - MARUSSICI 0,00 0,00 12.354,05 115.112,33 0,00 0,00 0,00 0,00 127.466,38
243. GORDANA KOLIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 12.308,68 114.864,23 0,00 0,00 0,00 0,00 127.172,91
244. DAMIR HASANOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1968 VODNJAN 0,00 0,00 -147,67 127.275,03 0,00 0,00 0,00 0,00 127.127,36
245. BORIS SINČIĆ ISTARSKA,UMAG 1973 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 12.334,93 114.743,45 0,00 0,00 0,00 0,00 127.078,38
246. IVAN LISICA ISTARSKA,PAZIN 1955 PAZIN -0,03 0,00 1.051,61 125.921,19 0,00 0,00 0,00 0,00 126.972,77
247. JOZO ĆURKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA -3.000,00 0,00 13.851,92 114.486,45 0,00 0,00 0,00 0,00 125.338,37
248. MARTINA JURAN ISTARSKA,BARBAN 1990 SUTIVANAC 0,00 0,00 7.835,72 117.321,57 0,00 0,00 0,00 0,00 125.157,29
249. EDIBE ŠEHU-SADIKAJ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 16.936,95 105.231,37 0,00 2.278,24 0,00 0,00 124.446,56
250. JOSIP MARAS ISTARSKA,BUZET 1981 ČIRITEŽ 0,00 0,00 6.802,90 117.497,90 0,00 0,00 0,00 0,00 124.300,80
251. MIROSLAV RADOVČIĆ ISTARSKA,POREČ 1969 JAKIĆI GORINJI - IACHICI 0,00 0,00 1.090,50 122.845,03 0,00 0,00 0,00 0,00 123.935,53
252. MARIJA BULIĆ ISTARSKA,BUJE 1969 BUJE - BUIE 0,00 0,00 8.272,20 115.016,24 0,00 0,00 0,00 0,00 123.288,44
253. MARINA ZEC ISTARSKA,BRTONIGLA 1978 NOVA VAS - VILLANOVA 0,00 0,00 9.590,52 112.870,97 0,00 0,00 0,00 0,00 122.461,49
254. SVEN SABLJAK ISTARSKA,BUZET 1987 KODOLJE -190,03 0,00 5.941,28 116.398,13 0,00 0,00 0,00 0,00 122.149,38
255. BORISLAV MORAČA ISTARSKA,NOVIGRAD 1947 NOVIGRAD - CITTANOVA 49.076,01 0,00 66.416,01 6.027,41 0,00 0,00 0,00 0,00 121.519,43
256. NIKOLA BEBLEK ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 9.026,85 111.948,02 0,00 0,00 0,00 0,00 120.974,87
257. DANIJEL ŠIPRAK ISTARSKA,ROVINJ 1980 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 13.996,30 106.862,68 0,00 0,00 0,00 0,00 120.858,98
258. ELIO MILEVOJ ISTARSKA,LABIN 1953 LABIN 39.928,45 -159,00 0,00 80.189,93 0,00 0,00 0,00 0,00 119.959,38
259. ŽELJKO DIVKOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1967 LABIN 0,00 0,00 419,11 119.455,48 0,00 0,00 0,00 0,00 119.874,59
260. ĐULIO MILETA ISTARSKA,KRŠAN 1968 BOLJEVIĆI 0,00 0,00 10.498,53 109.333,12 0,00 0,00 0,00 0,00 119.831,65
261. ZORAN BRKIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1961 VINKURAN 0,00 0,00 -5.530,56 124.814,45 0,00 0,00 0,00 0,00 119.283,89
262. TONI RADUNIĆ-PROGAR ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 117.141,34 0,00 1.466,48 0,00 0,00 118.607,82
263. ANDREJ BOŽAC ISTARSKA,FUNTANA 1980 FUNTANA 5.673,37 0,00 4.489,94 107.740,63 0,00 0,00 0,00 0,00 117.903,94
264. BORIS FUHRMANN ISTARSKA,PULA 1985 PULA 0,00 0,00 -76,09 117.721,21 0,00 0,00 0,00 0,00 117.645,12
265. NENAD ZIMAN ISTARSKA,POREČ 1977 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 631,33 116.996,35 0,00 0,00 0,00 0,00 117.627,68
266. IVICA BAŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1967 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 446,16 117.141,07 0,00 0,00 0,00 0,00 117.587,23
267. ZORAN KARLOVIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1969 KARLOVIĆI 0,00 0,00 0,00 117.497,97 0,00 0,00 0,00 0,00 117.497,97
268. TONĆI GRANIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 995,43 116.299,25 0,00 0,00 0,00 0,00 117.294,68
269. SRĐAN ŠAMARA ISTARSKA,VRSAR 1990 VRSAR -2.074,95 0,00 92.902,46 26.357,54 0,00 0,00 0,00 0,00 117.185,05
270. PAULA BIZJAK ISTARSKA,BARBAN 1989 GLAVANI 29.341,71 0,00 1.556,74 86.275,86 0,00 0,00 0,00 0,00 117.174,31
271. SILVIO JURAVIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA -690,39 0,00 -441,07 118.281,38 0,00 0,00 0,00 0,00 117.149,92
272. HALID AJANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1967 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 117.141,14 0,00 0,00 0,00 0,00 117.141,14
273. IGOR DRAGIŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 117.141,14 0,00 0,00 0,00 0,00 117.141,14
274. KSENIJA FRANJKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 117.141,14 0,00 0,00 0,00 0,00 117.141,14
275. DRAGO BOKOR ISTARSKA,BUJE 1978 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 117.141,14 0,00 0,00 0,00 0,00 117.141,14
276. RADIVOJE JANKOVIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1955 TAR 0,00 0,00 0,00 117.127,26 0,00 0,00 0,00 0,00 117.127,26
277. LUKA PEĆARIĆ ISTARSKA,POREČ 1985 MUŠALEŽ 0,00 0,00 0,00 117.126,96 0,00 0,00 0,00 0,00 117.126,96
278. ZRINKO PLAZONIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 0,00 117.117,72 0,00 0,00 0,00 0,00 117.117,72
279. DINO NINČEVIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 KOSINOŽIĆI -0,75 0,00 1.416,87 115.614,46 0,00 0,00 0,00 0,00 117.030,58
280. SENAD RAHIĆ ISTARSKA,POREČ 1966 TEŠANJ 0,00 0,00 0,00 116.997,47 0,00 0,00 0,00 0,00 116.997,47
281. DAMIR SALTAGIĆ ISTARSKA,POREČ 1987 TEŠANJ 0,00 0,00 0,00 116.996,35 0,00 0,00 0,00 0,00 116.996,35
282. ALMA DELKIĆ NESTOROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1974 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 1.270,32 115.680,79 0,00 0,00 0,00 0,00 116.951,11
283. MIRSAD HUSEJNAGIĆ ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -89,40 116.439,76 0,00 0,00 0,00 0,00 116.350,36
284. LIVIO RUNKO ISTARSKA,UMAG 1952 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 0,00 116.326,97 0,00 0,00 0,00 0,00 116.326,97
285. ESNAF DERVIŠEVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1971 BIHAĆ 0,00 0,00 0,00 116.308,44 0,00 0,00 0,00 0,00 116.308,44
286. JANUZ HAJRULA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 116.299,25 0,00 0,00 0,00 0,00 116.299,25
287. ZDENKO VAREŠKO ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 116.299,25 0,00 0,00 0,00 0,00 116.299,25
288. SELMAN KAMBERI ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 0,00 116.299,25 0,00 0,00 0,00 0,00 116.299,25
289. ŠEJLA KAMBER ISTARSKA,PULA 1986 PULA 0,00 0,00 -10,42 116.299,25 0,00 0,00 0,00 0,00 116.288,83
290. SUZANA HETZEL ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 115.679,73 0,00 0,00 0,00 0,00 115.679,73
291. NIKOLA DOŠENOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO -711,30 0,00 -3.641,87 119.513,46 0,00 0,00 0,00 0,00 115.160,29
292. JORG ALEXANDER ULLMANN ISTARSKA,ŽMINJ 1970 KRŠANCI 0,00 0,00 0,00 115.036,02 0,00 0,00 0,00 0,00 115.036,02
293. EDI VUKŠIĆ ISTARSKA,PULA 1984 PULA 0,00 0,00 0,00 114.742,09 0,00 0,00 0,00 0,00 114.742,09
294. KRISTIAN ROVIŠ ISTARSKA,KRŠAN 1976 VELJAKI 94.361,22 0,00 0,00 18.967,21 0,00 0,00 0,00 0,00 113.328,43
295. WALTER RUSSI ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1948 TRIESTE 0,00 0,00 641,37 112.536,56 0,00 0,00 0,00 0,00 113.177,93
296. MARIJAN GOLDIN ISTARSKA,LIŽNJAN 1982 MUNTIĆ 7.555,57 0,00 0,00 104.336,82 0,00 0,00 0,00 0,00 111.892,39
297. LUCIANA RADIN ISTARSKA,BRTONIGLA 1950 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 0,00 0,00 0,00 111.612,84 0,00 0,00 0,00 0,00 111.612,84
298. MATO BRKIĆ ISTARSKA,LABIN 1968 ROGOČANA 31.374,82 0,00 35.058,23 44.823,82 0,00 0,00 0,00 0,00 111.256,87
299. IGOR POPOVIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 110.991,78 0,00 0,00 0,00 0,00 110.991,78
300. KRISTINA HIL ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 1.810,11 108.872,60 0,00 0,00 0,00 0,00 110.682,71