FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. NATAŠA MILIVOJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 163.925,05 0,00 0,00 0,00 0,00 163.925,05
202. NADA HRUSTIĆ ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 4.180,09 143.353,67 0,00 15.436,20 0,00 0,00 162.969,96
203. BRIGITA GASPARINI ISTARSKA,POREČ 1975 CANCINI 68.894,74 0,00 94.083,54 -23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 162.954,68
204. MIRKO KAMBER ISTARSKA,PULA 1958 PULA 6.814,97 0,00 3.905,64 149.643,88 0,00 0,00 0,00 0,00 160.364,49
205. MILENKO MATIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1971 BAŠKOTI 0,00 0,00 13.498,75 146.333,05 0,00 0,00 0,00 0,00 159.831,80
206. ĐANI FABLE ISTARSKA,KRŠAN 1957 KRŠAN 0,00 0,00 0,00 159.113,92 0,00 0,00 0,00 0,00 159.113,92
207. DRAGAN KOVAČEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1962 BUJE - BUIE 0,00 0,00 22.052,73 136.021,43 0,00 0,00 0,00 0,00 158.074,16
208. DRAGAN PRAVDIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA -3.412,25 0,00 869,43 160.378,11 0,00 0,00 0,00 0,00 157.835,29
209. BORIS MUJEŠIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 5.762,74 0,00 0,00 151.939,57 0,00 0,00 0,00 0,00 157.702,31
210. KLAUDIO MARETIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1968 MUŽINI -4.245,29 0,00 16.987,59 144.265,41 0,00 0,00 0,00 0,00 157.007,71
211. TANJA MILIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 0,00 0,00 6.533,98 149.226,58 0,00 0,00 0,00 0,00 155.760,56
212. JANKO DAMIJANIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1965 DOMIJANIĆI 0,00 0,00 -0,23 155.478,03 0,00 0,00 0,00 0,00 155.477,80
213. DENIS PUTINJA ISTARSKA,LABIN 1963 LABIN 0,00 0,00 -682,62 155.451,39 0,00 0,00 0,00 0,00 154.768,77
214. MUHAMED KURTIŠI ISTARSKA,UMAG 1976 UMAG - UMAGO 22.645,51 0,00 97.447,61 34.544,12 0,00 0,00 0,00 0,00 154.637,24
215. MARČELO ZEC ISTARSKA,ŽMINJ 1965 KRCULI 93.235,51 0,00 4.670,85 56.727,90 0,00 0,00 0,00 0,00 154.634,26
216. JOSIP BULIĆ ISTARSKA,BUJE 1971 BUJE - BUIE 30.620,13 -11,77 -2.993,51 126.357,88 0,00 0,00 0,00 0,00 153.972,73
217. ZORAN BRKIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1961 VINKURAN 0,00 0,00 -5.530,56 159.048,29 0,00 0,00 0,00 0,00 153.517,73
218. IVAN LISICA ISTARSKA,PAZIN 1955 PAZIN -0,03 0,00 335,17 152.089,25 0,00 0,00 0,00 0,00 152.424,39
219. EKREM BEGANOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1961 ROVINJSKO SELO -1.907,52 0,00 13.129,14 140.373,86 0,00 0,00 0,00 0,00 151.595,48
220. SVEN SABLJAK ISTARSKA,BUZET 1987 KODOLJE 14.904,18 0,00 4.669,00 130.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.383,18
221. GINO BARTOLIĆ ISTARSKA,BUZET 1957 BUZET 0,00 0,00 150.387,43 -59,51 0,00 0,00 0,00 0,00 150.327,92
222. IGOR FATTORICH ISTARSKA,ROVINJ 1958 ROVINJ 0,00 0,00 8.140,85 141.020,35 0,00 0,00 0,00 0,00 149.161,20
223. HARDO GALLE` ISTARSKA,UMAG 1950 KLAGENFURT 0,00 0,00 -1.906,40 0,00 0,00 150.969,33 0,00 0,00 149.062,93
224. MARKO REČIĆ ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 4.514,53 144.284,32 0,00 0,00 0,00 0,00 148.798,85
225. TONĆI GRANIĆ ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 4.942,94 143.353,59 0,00 0,00 0,00 0,00 148.296,53
226. MARK SHALA ISTARSKA,NOVIGRAD 1965 BUŽINIJA - BUSINIA 0,00 0,00 3.118,35 144.271,79 0,00 0,00 0,00 0,00 147.390,14
227. IVICA BAŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1967 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 2.741,11 144.284,09 0,00 0,00 0,00 0,00 147.025,20
228. SILVIO JURAVIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA -690,39 0,00 -441,09 146.897,85 0,00 0,00 0,00 0,00 145.766,37
229. TONI RADUNIĆ-PROGAR ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 144.284,36 0,00 1.407,86 0,00 0,00 145.692,22
230. TADIJA ĆOSIĆ ISTARSKA,BUJE 1975 MOMJAN - MOMIANO 0,00 0,00 105.212,36 39.893,77 0,00 0,00 0,00 0,00 145.106,13
231. BORIS FUHRMANN ISTARSKA,PULA 1985 PULA 0,00 0,00 -76,09 144.818,23 0,00 0,00 0,00 0,00 144.742,14
232. DRAGAN PRANJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1980 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 144.293,51 0,00 0,00 0,00 0,00 144.293,51
233. IGOR DRAGIŠIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 144.284,06 0,00 0,00 0,00 0,00 144.284,06
234. KSENIJA FRANJKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 144.284,04 0,00 0,00 0,00 0,00 144.284,04
235. HALID AJANOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1967 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 144.284,03 0,00 0,00 0,00 0,00 144.284,03
236. DRAGO BOKOR ISTARSKA,BUJE 1978 BUJE - BUIE 0,00 0,00 0,00 144.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.284,00
237. ERVIN JAKUPOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 144.265,39 0,00 0,00 0,00 0,00 144.265,39
238. ALIJA OMERHODŽIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1956 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 144.261,46 0,00 0,00 0,00 0,00 144.261,46
239. RENATA RAJČEVIĆ ISTARSKA,BALE 1973 BALE 0,00 0,00 0,00 144.261,31 0,00 0,00 0,00 0,00 144.261,31
240. IVAN TOLIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1971 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 144.261,03 0,00 0,00 0,00 0,00 144.261,03
241. ZRINKO PLAZONIĆ ISTARSKA,PULA 1972 PULA 0,00 0,00 0,00 144.254,26 0,00 0,00 0,00 0,00 144.254,26
242. TULIO GLUŠIĆ ISTARSKA,LABIN 1960 RIPENDA VERBANCI 0,00 0,00 -484,82 144.489,78 0,00 0,00 0,00 0,00 144.004,96
243. BARTUL PEREŠA ISTARSKA,PULA 1945 PULA 0,00 0,00 8.511,89 135.442,79 0,00 0,00 0,00 0,00 143.954,68
244. MIRSAD HUSEJNAGIĆ ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -89,40 143.582,76 0,00 0,00 0,00 0,00 143.493,36
245. LIVIO RUNKO ISTARSKA,UMAG 1952 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 0,00 143.469,99 0,00 0,00 0,00 0,00 143.469,99
246. JANUZ HAJRULA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 143.353,60 0,00 0,00 0,00 0,00 143.353,60
247. SELMAN KAMBERI ISTARSKA,PULA 1963 PULA 0,00 0,00 0,00 143.353,52 0,00 0,00 0,00 0,00 143.353,52
248. ŠEJLA KAMBER ISTARSKA,PULA 1986 PULA 0,00 0,00 -10,42 143.353,53 0,00 0,00 0,00 0,00 143.343,11
249. BATIR TAHIR ISTARSKA,MARČANA 1952 MARČANA 0,00 0,00 0,00 143.100,08 0,00 0,00 0,00 0,00 143.100,08
250. SUZANA HETZEL ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 142.689,54 0,00 0,00 0,00 0,00 142.689,54
251. ŽARKO BOŽIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1979 ROVINJ 23.000,51 0,00 24.914,71 92.756,89 0,00 0,00 0,00 0,00 140.672,11
252. IVANČICA JURKOVIĆ KNEŽEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1959 TRIBAN - TRIBANO 0,00 0,00 -1.049,82 141.585,21 0,00 0,00 0,00 0,00 140.535,39
253. NATAŠA MILIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1987 MEDULIN 0,00 0,00 49.778,13 90.715,32 0,00 0,00 0,00 0,00 140.493,45
254. SILVIO FORZA ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 -6.166,74 146.119,15 0,00 0,00 0,00 0,00 139.952,41
255. MARIJAN GOLDIN ISTARSKA,LIŽNJAN 1982 MUNTIĆ 7.203,81 0,00 974,60 131.666,16 0,00 0,00 0,00 0,00 139.844,57
256. ILIJA MATIJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 0,00 139.471,66 0,00 0,00 0,00 0,00 139.471,66
257. MARIO MEDJEDOVIĆ ISTARSKA,PULA 1973 KAKANJ 0,00 0,00 0,00 138.243,29 0,00 0,00 0,00 0,00 138.243,29
258. ANTON PERKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1963 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 137.589,14 0,00 0,00 0,00 0,00 137.589,14
259. MARKO JURILJ ISTARSKA,ROVINJ 1977 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 137.487,45 0,00 0,00 0,00 0,00 137.487,45
260. DANIJELA GOLEMOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1974 VARVARI 0,00 0,00 75.446,98 0,00 0,00 61.958,99 0,00 0,00 137.405,97
261. DEAN ĐURĐEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1965 MARUŠIĆI - MARUSSICI 0,00 0,00 10.480,14 125.843,60 0,00 0,00 0,00 0,00 136.323,74
262. BORIS SINČIĆ ISTARSKA,UMAG 1973 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 10.456,40 125.474,69 0,00 0,00 0,00 0,00 135.931,09
263. VERICA JOVANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 11.326,89 124.375,69 0,00 0,00 0,00 0,00 135.702,58
264. ANTONIJO KEBA ISTARSKA,PULA 1974 PULA 0,00 0,00 0,00 134.619,37 0,00 0,00 0,00 0,00 134.619,37
265. RUŽICA DEGMEČIĆ ISTARSKA,UMAG 1956 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 133.435,92 0,00 0,00 0,00 0,00 133.435,92
266. SAŠA FARKAŠ ISTARSKA,PAZIN 1985 PAZIN 83.742,54 0,00 3.196,68 46.017,97 0,00 0,00 0,00 0,00 132.957,19
267. SENKA LAKTAŠIĆ ISTARSKA,FUNTANA 1985 FUNTANA 53.372,05 0,00 43.491,06 36.075,18 0,00 0,00 0,00 0,00 132.938,29
268. ILIJA RAGUŽ ISTARSKA,BRTONIGLA 1979 BRTONIGLA - VERTENEGLIO -11.908,43 0,00 0,00 144.284,25 0,00 0,00 0,00 0,00 132.375,82
269. JELENA ŠEBIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1966 ROVINJ 0,00 0,00 -112,66 131.920,11 0,00 0,00 0,00 0,00 131.807,45
270. MARKO CVITIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1982 RUDANI 0,00 0,00 -49,15 131.676,48 0,00 0,00 0,00 0,00 131.627,33
271. ĐANI VLAČIĆ ISTARSKA,LABIN 1967 LABIN 0,00 0,00 1.024,55 129.560,79 0,00 0,00 0,00 0,00 130.585,34
272. MIRJANA BURLOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1976 UMAG - UMAGO 1.080,64 0,00 78.231,58 45.100,63 0,00 5.311,69 0,00 0,00 129.724,54
273. GORDANA BABIĆ ISTARSKA,PAZIN 1960 PAZIN 0,00 0,00 0,00 129.239,19 0,00 0,00 0,00 0,00 129.239,19
274. ROBERT MIKULIČIĆ ISTARSKA,BUJE 1955 BUJE - BUIE 0,00 0,00 12.746,72 115.832,89 0,00 0,00 0,00 0,00 128.579,61
275. VILKO JURČIĆ ISTARSKA,BUZET 1961 BUZET 0,00 0,00 12.701,19 115.806,85 0,00 0,00 0,00 0,00 128.508,04
276. MARIJA MAGDIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1958 NOVIGRAD - CITTANOVA 0,00 0,00 4.580,38 123.661,42 0,00 0,00 0,00 0,00 128.241,80
277. STOJAN BRAIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 12.373,33 115.717,36 0,00 0,00 0,00 0,00 128.090,69
278. DAMIR HASANOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1968 VODNJAN 0,00 0,00 208,13 127.275,03 0,00 0,00 0,00 0,00 127.483,16
279. VILIM FILIPOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1965 VINEŽ 0,00 0,00 1.196,26 126.182,31 0,00 0,00 0,00 0,00 127.378,57
280. ANDREJ BOŽAC ISTARSKA,FUNTANA 1980 FUNTANA 16.408,23 0,00 4.247,12 106.553,92 0,00 0,00 0,00 0,00 127.209,27
281. EMIL OLIĆ ISTARSKA,POREČ 1973 POREČ - PARENZO 1.612,25 0,00 289,20 93.135,51 0,00 32.161,65 0,00 0,00 127.198,61
282. NEDA MILOTIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 31.829,45 0,00 21.019,93 74.228,20 0,00 0,00 0,00 0,00 127.077,58
283. KRISTINA POROPAT ISTARSKA,PULA 1985 PULA 0,00 0,00 0,00 127.015,05 0,00 0,00 0,00 0,00 127.015,05
284. IVANA ĐUKIĆ IVANČIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 MUGEBA - MONGHEBBO 67.145,75 0,00 8.224,22 51.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.692,97
285. GORDANA KOLIĆ ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 12.161,81 113.102,93 0,00 0,00 0,00 0,00 125.264,74
286. SANJA RADOŠEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1978 MEDULIN 0,00 0,00 10.043,15 115.141,69 0,00 0,00 0,00 0,00 125.184,84
287. EDIBE ŠEHU-SADIKAJ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 17.334,48 107.687,37 0,00 0,00 0,00 0,00 125.021,85
288. MIODRAG MILINKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1968 ĐUBA - GIUBBA -20.072,14 0,00 0,00 144.284,22 0,00 0,00 0,00 0,00 124.212,08
289. ZORAN KOMLENIĆ ISTARSKA,UMAG 1968 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA -6.907,03 0,00 9.207,04 121.678,69 0,00 0,00 0,00 0,00 123.978,70
290. NIKOLA BEBLEK ISTARSKA,PULA 1958 PULA 0,00 0,00 7.408,43 116.529,68 0,00 0,00 0,00 0,00 123.938,11
291. MARIJA BULIĆ ISTARSKA,BUJE 1969 BUJE - BUIE 0,00 0,00 12.699,93 110.922,35 0,00 0,00 0,00 0,00 123.622,28
292. ŽELJKO LILIĆ ISTARSKA,LABIN 1955 KAPELICA 0,00 0,00 12.235,08 114.056,14 -3.420,00 0,00 0,00 0,00 122.871,22
293. BORIS ŠKRLJ ISTARSKA,NOVIGRAD 1964 DAJLA - DAILA -28,53 0,00 0,00 122.101,48 0,00 0,00 0,00 0,00 122.072,95
294. VLATKA VUKŠIĆ ISTARSKA,PULA 1979 PULA 0,00 0,00 3.529,06 117.896,10 0,00 0,00 0,00 0,00 121.425,16
295. MATO KADIĆ ISTARSKA,PAZIN 1960 PAZIN 0,00 0,00 9.862,79 111.275,47 0,00 -13,83 0,00 0,00 121.124,43
296. NESET SALIJI ISTARSKA,LABIN 1971 RABAC 34.642,89 0,00 3.531,97 82.803,32 0,00 0,00 0,00 0,00 120.978,18
297. ZDRAVKO ŠILJEG ISTARSKA,LABIN 1959 LABIN 0,00 0,00 4.955,73 115.832,97 0,00 0,00 0,00 0,00 120.788,70
298. SILVIJA VOŠTEN ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1977 LABINCI 66.597,82 0,00 7.166,48 46.930,91 0,00 0,00 0,00 0,00 120.695,21
299. MATO BRKIĆ ISTARSKA,LABIN 1968 ROGOČANA 50.066,98 0,00 29.719,24 39.999,51 0,00 0,00 0,00 0,00 119.785,73
300. LIVIO HRVATIN ISTARSKA,POREČ 1975 RADMANI 0,00 0,00 0,00 119.504,18 0,00 0,00 0,00 0,00 119.504,18