FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. PETAR PRENI ISTARSKA,ŽMINJ 1964 ŠIVATI -0,27 0,00 0,00 231.883,92 0,00 0,00 0,00 0,00 231.883,65
102. EDUARD HASANOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1972 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 231.707,50 0,00 0,00 0,00 0,00 231.707,50
103. MATIJAS SEKULIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJ - ROVIGNO 7.476,92 0,00 5.443,32 218.488,61 0,00 0,00 0,00 0,00 231.408,85
104. MILAN IVANKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1981 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 8.819,57 219.912,04 0,00 0,00 0,00 0,00 228.731,61
105. IVANA ĐUKIĆ IVANČIĆ ISTARSKA,POREČ 1979 MUGEBA - MONGHEBBO 123.979,40 0,00 9.837,03 94.832,30 0,00 0,00 0,00 0,00 228.648,73
106. RATKO ANTIĆ ISTARSKA,LABIN 1971 LABIN 226.631,17 0,00 -509,44 1.373,29 0,00 0,00 0,00 0,00 227.495,02
107. IVAN PARIS ISTARSKA,PAZIN 1963 ZABREŽANI 0,00 0,00 0,63 224.375,54 0,00 0,00 0,00 0,00 224.376,17
108. ANA MORGAN ISTARSKA,BRTONIGLA 1981 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 146.790,59 0,00 77.606,23 -578,23 0,00 0,00 0,00 0,00 223.818,59
109. MIRKO BREŠKI ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ - ROVIGNO -3.049,00 0,00 11.138,00 212.508,59 0,00 0,00 0,00 0,00 220.597,59
110. PREN BERISHA ISTARSKA,POREČ 1953 POREČ - PARENZO 188.880,94 0,00 32.037,75 -338,37 0,00 0,00 0,00 0,00 220.580,32
111. SREĆKO SABLJAK ISTARSKA,BUZET 1956 KODOLJE 0,00 0,00 6.589,89 213.255,02 0,00 446,63 0,00 0,00 220.291,54
112. MLADEN BAKŠA ISTARSKA,CEROVLJE 1966 GRIMALDA 0,00 0,00 0,00 218.392,04 0,00 0,00 0,00 0,00 218.392,04
113. ŽELIMIR BILANDŽIĆ ISTARSKA,FUNTANA 1963 FUNTANA 0,00 0,00 3.362,08 212.841,15 0,00 -26,68 0,00 0,00 216.176,55
114. ALESSANDRO DRAGAN ISTARSKA,UMAG 1973 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 0,00 215.662,59 0,00 0,00 0,00 0,00 215.662,59
115. SLAVKO GRUBIĆ ISTARSKA,POREČ 1963 JEHNIĆI 0,00 0,00 0,00 213.968,60 0,00 0,00 0,00 0,00 213.968,60
116. BRUNO FERNETIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1954 PREMANTURA -0,10 122.478,91 -1.257,71 -63,41 89.983,88 0,00 0,00 0,00 211.141,57
117. INGRID KALČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1979 VODNJAN 0,00 0,00 19.213,02 190.913,37 0,00 0,00 0,00 0,00 210.126,39
118. ŽELJKO POSEDEL ISTARSKA,PULA 1953 PULA 209.807,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.807,73
119. DAMIR GRÜNBAUM ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 20.213,09 16.611,40 0,00 172.507,60 0,00 0,00 209.332,09
120. MARK SHALA ISTARSKA,NOVIGRAD 1965 BUŽINIJA - BUSINA 0,00 0,00 3.279,31 183.463,89 22.238,99 0,00 0,00 0,00 208.982,19
121. VALDI MATKOVIĆ ISTARSKA,CEROVLJE 1965 PAGUBICE 21.769,19 0,00 21.205,33 165.612,19 0,00 0,00 0,00 0,00 208.586,71
122. MLADEN PAULETIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 204.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.712,00
123. ERIK PERKAVAC ISTARSKA,POREČ 1970 POREČ - PARENZO 2.921,17 0,00 17.994,68 182.860,87 0,00 0,00 0,00 0,00 203.776,72
124. KRIST PASULI ISTARSKA,NOVIGRAD 1959 BUŽINIJA - BUSINA 49.335,40 0,00 11.176,25 141.669,02 0,00 0,00 0,00 0,00 202.180,67
125. LJUBOMIR NEŽIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 75.426,08 0,00 -3.137,61 127.879,25 0,00 0,00 0,00 0,00 200.167,72
126. RAUL SEDEJ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 809,84 0,00 0,07 197.798,22 0,00 0,00 0,00 0,00 198.608,13
127. PETAR GRUBIŠIĆ ISTARSKA,GRAČIŠĆE 1962 GRAČIŠĆE 0,00 0,00 14.254,01 184.432,28 -100,00 0,00 0,00 0,00 198.586,29
128. ZLATKO SOPJANAC ISTARSKA,KRŠAN 1962 PLOMIN LUKA 0,00 0,00 520,05 197.887,28 0,00 0,00 0,00 0,00 198.407,33
129. ROBERT ZOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA -4.571,02 0,00 174,35 198.533,65 0,00 0,00 0,00 0,00 194.136,98
130. BOJAN DEBELJUH ISTARSKA,ROVINJ 1975 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 -723,01 193.868,04 0,00 -24,14 0,00 0,00 193.120,89
131. MARA BUBIČIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 POREČ - PARENZO -0,20 0,00 455,81 192.200,58 0,00 0,00 0,00 0,00 192.656,19
132. ROBERT VUKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1961 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -20.438,76 212.529,57 0,00 0,00 0,00 0,00 192.090,81
133. EROS MILEVOJ ISTARSKA,KRŠAN 1957 VOZILIĆI 0,00 0,00 270,52 190.519,88 0,00 0,00 0,00 0,00 190.790,40
134. SANDI BREŠČIĆ ISTARSKA,CEROVLJE 1976 GRIMALDA 0,00 0,00 979,71 189.520,02 0,00 0,00 0,00 0,00 190.499,73
135. PETAR ŠTIHOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1945 VELA TRABA 0,00 0,00 0,00 186.945,19 0,00 0,00 0,00 0,00 186.945,19
136. LUCIANO UGRIN ISTARSKA,ROVINJ 1959 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 3.482,35 183.200,38 0,00 0,00 0,00 0,00 186.682,73
137. MORENO BAĆAC ISTARSKA,SVETI PETAR U ŠUMI 1980 SVETI PETAR U ŠUMI 0,00 0,00 0,00 183.151,34 0,00 0,00 0,00 0,00 183.151,34
138. MIRKO KAMBER ISTARSKA,PULA 1958 PULA 6.814,97 0,00 4.523,47 170.703,84 0,00 0,00 0,00 0,00 182.042,28
139. IVAN TOLIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1971 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 181.198,03 0,00 0,00 0,00 0,00 181.198,03
140. ADRIANO GRASSI ISTARSKA,UMAG 1978 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -1.130,22 181.098,53 0,00 0,00 0,00 0,00 179.968,31
141. RINO RABAR ISTARSKA,KANFANAR 1968 OKRETI 0,00 0,00 252,86 179.120,79 0,00 0,00 0,00 0,00 179.373,65
142. ZULKARNI MEMETI ISTARSKA,UMAG 1963 TETOVO 0,00 0,00 0,00 178.948,26 0,00 0,00 0,00 0,00 178.948,26
143. SUZANA TONKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA -18,00 0,00 -1.162,94 178.075,49 0,00 0,00 0,00 0,00 176.894,55
144. ELMA OSMANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 1,91 139.301,58 0,00 36.060,86 0,00 0,00 175.364,35
145. NEVEN MAJCAN ISTARSKA,BUZET 1981 MARČENEGLA 0,00 0,00 2.621,28 172.374,05 0,00 0,00 0,00 0,00 174.995,33
146. ILIJA MATIJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 0,00 174.875,34 0,00 0,00 0,00 0,00 174.875,34
147. JOZO MIŠKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1962 KMETI - METTI -11.789,66 0,00 -17.594,76 196.943,80 0,00 6.455,05 0,00 0,00 174.014,43
148. ALEKSANDAR VITASOVIĆ ISTARSKA,KANFANAR 1983 MARUŽINI -3.099,59 0,00 0,00 175.125,48 0,00 0,00 0,00 0,00 172.025,89
149. SANJA MATEJČIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 3.484,89 167.750,28 0,00 0,00 0,00 0,00 171.235,17
150. DARIO LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1985 WALUBACHTAL 0,00 0,00 0,00 171.148,11 0,00 0,00 0,00 0,00 171.148,11
151. SVETLANA ŠAINI ISTARSKA,PULA 1958 PULA 16.181,72 0,00 -627,59 155.457,60 0,00 0,00 0,00 0,00 171.011,73
152. DRAGAN PRANJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1980 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 0,00 170.854,66 0,00 0,00 0,00 0,00 170.854,66
153. MARKO LUČIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1986 MEDULIN 0,00 0,00 -3.342,17 173.916,38 0,00 0,00 0,00 0,00 170.574,21
154. DINO MUCK ISTARSKA,PULA 1975 PULA 0,00 0,00 143.651,84 25.133,31 0,00 20,15 0,00 0,00 168.805,30
155. SAFET MRKONJIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1957 LIŽNJAN 34.117,61 0,00 66.425,87 62.559,54 0,00 5.500,00 0,00 0,00 168.603,02
156. SLAVKO STANEŠIĆ ISTARSKA,PAZIN 1965 PAZIN 0,00 0,00 0,00 167.765,45 0,00 0,00 0,00 0,00 167.765,45
157. KRISTIJAN MATOŠEVIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 0,00 167.750,11 0,00 0,00 0,00 0,00 167.750,11
158. SRBA STANKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 50.222,17 0,00 9.294,33 106.522,79 0,00 0,00 0,00 0,00 166.039,29
159. DALIBOR BABIĆ ISTARSKA,UMAG 1974 PETROVIJA - PETROVIA 101.748,62 0,00 34.117,82 22.458,73 7.652,25 0,00 0,00 0,00 165.977,42
160. MILENKO MATIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1971 BAŠKOTI 0,00 0,00 6.103,39 159.466,16 0,00 0,00 0,00 0,00 165.569,55
161. VIKTORIJA PAOLETIĆ ISTARSKA,UMAG 1950 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 165.559,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.559,63
162. HUSE MILJKOVIĆ ISTARSKA,BUZET 1969 BUZET -0,21 0,00 -736,17 166.130,84 0,00 0,00 0,00 0,00 165.394,46
163. NADA DRAKULIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA -20,97 0,00 263,45 165.092,94 0,00 0,00 0,00 0,00 165.335,42
164. MUHAMED KURTIŠI ISTARSKA,UMAG 1976 UMAG - UMAGO 14.629,73 0,00 126.822,36 22.319,12 0,00 0,00 0,00 0,00 163.771,21
165. BILJANA LABINAC ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ - ROVIGNO 0,00 0,00 0,00 163.656,87 0,00 0,00 0,00 0,00 163.656,87
166. DENIS PUTINJA ISTARSKA,LABIN 1963 LABIN 0,00 0,00 -682,62 163.348,43 0,00 0,00 0,00 0,00 162.665,81
167. BRIGITA GASPARINI ISTARSKA,POREČ 1975 CANCINI 67.370,64 0,00 94.083,54 -23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 161.430,58
168. JOSIP BULIĆ ISTARSKA,BUJE 1971 BUJE - BUIE 22.911,57 -11,77 -2.993,51 139.770,16 0,00 0,00 0,00 0,00 159.676,45
169. NATAŠA MILIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1987 MEDULIN 0,00 0,00 79.410,86 80.082,75 0,00 0,00 0,00 0,00 159.493,61
170. MARKO CVITIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1982 RUDANI 0,00 0,00 -49,15 159.314,76 0,00 0,00 0,00 0,00 159.265,61
171. ĐANI FABLE ISTARSKA,KRŠAN 1957 KRŠAN 0,00 0,00 0,00 158.963,27 0,00 0,00 0,00 0,00 158.963,27
172. MARIA CAPPELLARI ISTARSKA,BRTONIGLA 1948 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 0,00 0,00 82.953,84 74.992,67 0,00 0,00 0,00 0,00 157.946,51
173. DRAGAN PRAVDIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA -3.412,25 0,00 869,43 160.378,11 0,00 0,00 0,00 0,00 157.835,29
174. NEVEN ZGRABLIĆ ISTARSKA,PAZIN 1973 ZABREŽANI 59.145,24 0,00 13.185,57 85.478,43 0,00 0,00 0,00 0,00 157.809,24
175. ELIO MATIJAŠIĆ ISTARSKA,BUZET 1950 BUZET 48.638,43 0,00 7.489,96 98.940,54 0,00 2.606,16 0,00 0,00 157.675,09
176. NATAŠA MILIVOJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 0,00 156.816,18 0,00 0,00 0,00 0,00 156.816,18
177. JANKO DAMIJANIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1965 DOMIJANIĆI 0,00 0,00 -0,23 156.507,20 0,00 0,00 0,00 0,00 156.506,97
178. HARDO GALLE` ISTARSKA,UMAG 1950 KLAGENFURT 0,00 0,00 -1.906,40 0,00 0,00 158.377,99 0,00 0,00 156.471,59
179. TULIO GLUŠIĆ ISTARSKA,LABIN 1960 RIPENDA VERBANCI 0,00 0,00 -484,82 154.347,56 0,00 0,00 0,00 0,00 153.862,74
180. ZIKRIJA TALETOVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA -120,99 0,00 6.679,54 146.377,76 0,00 0,00 0,00 0,00 152.936,31
181. GINO BARTOLIĆ ISTARSKA,BUZET 1957 BUZET 0,00 0,00 151.385,75 -59,51 0,00 0,00 0,00 0,00 151.326,24
182. EKREM BEGANOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1961 ROVINJSKO SELO -1.907,52 0,00 11.937,78 140.715,21 0,00 0,00 0,00 0,00 150.745,47
183. IVAN KUSTIĆ ISTARSKA,BUZET 1960 POČEKAJI 0,00 0,00 5.915,55 144.547,59 0,00 0,00 0,00 0,00 150.463,14
184. DARKO ZOHIL ISTARSKA,ŽMINJ 1969 LAGINJI -1.978,18 0,00 -0,33 151.575,28 0,00 0,00 0,00 0,00 149.596,77
185. DRAGAN KOVAČEVIĆ ISTARSKA,BUJE 1962 BUJE - BUIE 0,00 0,00 6.541,78 142.760,10 0,00 0,00 0,00 0,00 149.301,88
186. DANIELA KOLAR ISTARSKA,ROVINJ 1975 ROVINJ 8.931,36 0,00 2.613,92 136.236,17 0,00 0,00 0,00 0,00 147.781,45
187. TANJA MILIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 0,00 0,00 7.245,63 140.172,45 0,00 0,00 0,00 0,00 147.418,08
188. DEJAN ŠKRLJ ISTARSKA,LUPOGLAV 1978 LUPOGLAV 12.860,57 0,00 3.678,14 130.865,24 0,00 0,00 0,00 0,00 147.403,95
189. SANJA RADOŠEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1978 MEDULIN 0,00 0,00 9.659,13 137.426,77 0,00 0,00 0,00 0,00 147.085,90
190. ALEKSANDAR ŠVERKO ISTARSKA,PAZIN 1978 PAZIN 0,00 0,00 2.024,97 144.718,25 0,00 0,00 0,00 0,00 146.743,22
191. KLAUDIO MARETIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1968 MUŽINI -4.245,29 0,00 5.125,90 144.709,33 0,00 0,00 0,00 0,00 145.589,94
192. ILIJA RAVNJAK ISTARSKA,VODNJAN 1952 VODNJAN 780,46 0,00 0,00 144.702,96 0,00 0,00 0,00 0,00 145.483,42
193. SEJAD KRUŠKIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1960 VODNJAN 0,00 0,00 677,51 144.682,80 0,00 0,00 0,00 0,00 145.360,31
194. IVICA MIHELČIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 603,18 144.702,96 0,00 0,00 0,00 0,00 145.306,14
195. IVO MARTINOVIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1967 BRGUDAC 0,00 0,00 569,54 144.551,78 0,00 0,00 0,00 0,00 145.121,32
196. VILIM FILIPOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1965 VINEŽ 0,00 0,00 231,93 144.585,67 0,00 0,00 0,00 0,00 144.817,60
197. MARINO SMOLICA ISTARSKA,TINJAN 1966 TINJAN 193,35 0,00 0,00 144.595,17 0,00 0,00 0,00 0,00 144.788,52
198. EDI SIROTIĆ ISTARSKA,TINJAN 1965 BRČIĆI 0,00 0,00 0,00 144.718,25 0,00 0,00 0,00 0,00 144.718,25
199. ŽELJKO DUKIĆ ISTARSKA,PAZIN 1962 PAZIN 0,00 0,00 0,00 144.718,25 0,00 0,00 0,00 0,00 144.718,25
200. ELVIS RIGO ISTARSKA,PAZIN 1966 PAZIN -0,29 0,00 -0,34 144.718,24 0,00 0,00 0,00 0,00 144.717,61