FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. ILIJA RAVNJAK ISTARSKA,VODNJAN 1952 VODNJAN 38.974,96 0,00 1.491,72 238.628,33 0,00 0,00 0,00 0,00 279.095,01
102. SAŠA KREVATIN ISTARSKA,NOVIGRAD 1982 NOVIGRAD - CITTANOVA -13,14 0,00 67.737,59 184.829,24 0,00 24.315,83 0,00 0,00 276.869,52
103. BORIS MANDIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 -868,00 277.080,23 0,00 0,00 0,00 0,00 276.212,23
104. EDUARD HASANOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1972 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 274.810,16 0,00 0,00 0,00 0,00 274.810,16
105. EDI RAKAR ISTARSKA,BUJE 1961 BUJE - BUIE 0,00 0,00 2.752,99 271.226,74 0,00 0,00 0,00 0,00 273.979,73
106. MEHO DURMIŠEVIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA -14.519,18 0,00 44.757,95 243.448,58 0,00 0,00 0,00 0,00 273.687,35
107. MATIJAS SEKULIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1967 ROVINJ 12.586,83 0,00 9.987,17 244.914,59 0,00 0,00 0,00 0,00 267.488,59
108. LUCIJAN BALDE ISTARSKA,PAZIN 1959 PAZIN 17.518,21 0,00 4.736,20 236.388,32 0,00 0,00 0,00 0,00 258.642,73
109. SANDI STABILE ISTARSKA,NOVIGRAD 1984 BUŽINIJA - BUSINIA -58.141,10 0,00 312.853,63 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 254.713,49
110. MARKO MAČINKOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1964 MODLING 19.864,66 0,00 7.346,29 122.916,29 0,00 103.365,61 0,00 0,00 253.492,85
111. ILIJA ANTIĆ ISTARSKA,LABIN 1972 LABIN 0,00 0,00 0,00 249.205,73 0,00 3.169,00 0,00 0,00 252.374,73
112. ĐANI GRŽETIĆ ISTARSKA,PAZIN 1967 ZAREČJE 0,00 0,00 13.290,28 236.295,03 0,00 0,00 0,00 0,00 249.585,31
113. KLAUDIO BAĆAC ISTARSKA,LABIN 1948 RABAC 109.137,54 0,00 17.847,67 122.482,46 0,00 0,00 0,00 0,00 249.467,67
114. SUZANA TONKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA -18,00 0,00 -1.162,94 246.851,42 0,00 0,00 0,00 0,00 245.670,48
115. ALEN ŠARIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1974 BANJOLE 14.631,61 0,00 12.692,52 215.899,55 0,00 0,00 0,00 0,00 243.223,68
116. RUŽA KOSTELAC ISTARSKA,BUJE 1958 MOMJAN - MOMIANO 0,00 0,00 165.104,80 76.620,23 0,00 0,00 0,00 0,00 241.725,03
117. MLADEN POROPAT ISTARSKA,POREČ 1954 NOVA VAS 26.618,98 0,00 0,13 214.236,76 0,00 0,00 0,00 0,00 240.855,87
118. DAMIR MIŠETIĆ ISTARSKA,POREČ 1968 RAKOVCI - RACOVAZ 28.445,13 0,00 -1.165,44 212.832,25 0,00 0,00 0,00 0,00 240.111,94
119. SLOBODAN MASLARIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1982 FAŽANA 14.394,44 0,00 -1.080,95 224.228,06 0,00 0,00 0,00 0,00 237.541,55
120. RAUL SEDEJ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 809,84 0,00 0,07 226.964,93 0,00 0,00 0,00 0,00 227.774,84
121. BERNARD BRATOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1972 POREČ - PARENZO 91.569,95 0,00 56.418,02 54.750,42 0,00 24.925,31 0,00 0,00 227.663,70
122. BRANKO FLEGO ISTARSKA,BUZET 1964 ŠTRPED 0,00 0,00 13.600,48 213.192,20 0,00 0,00 0,00 0,00 226.792,68
123. MARIO KRIZMAN ISTARSKA,ŽMINJ 1964 KRNIČARI 0,00 0,00 -957,93 219.032,52 0,00 -321,33 0,00 0,00 217.753,26
124. SREĆKO SABLJAK ISTARSKA,BUZET 1956 KODOLJE 0,00 0,00 4.982,33 211.184,27 0,00 428,51 0,00 0,00 216.595,11
125. SVETLANA GAJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1951 ROVINJ 11.549,42 0,00 6.789,88 198.016,11 0,00 0,00 0,00 0,00 216.355,41
126. SLAVKO GRUBIĆ ISTARSKA,POREČ 1963 JEHNIĆI 0,00 0,00 0,00 215.354,04 0,00 0,00 0,00 0,00 215.354,04
127. FILIP KASALICA ISTARSKA,PULA 1988 PULA 0,00 0,00 0,00 213.253,94 0,00 0,00 0,00 0,00 213.253,94
128. INGRID KALČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1979 VODNJAN 0,00 0,00 24.898,17 188.201,67 0,00 0,00 0,00 0,00 213.099,84
129. VOJIN PAŠIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 -2.676,23 215.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.091,77
130. LUCIANO UGRIN ISTARSKA,ROVINJ 1959 ROVINJ 0,00 0,00 3.910,62 206.315,28 0,00 0,00 0,00 0,00 210.225,90
131. PETAR PRENI ISTARSKA,ŽMINJ 1964 ŠIVATI -0,27 0,00 0,00 209.646,30 0,00 0,00 0,00 0,00 209.646,03
132. JOZO MIŠKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1962 KMETI - METTI -11.789,66 0,00 -17.595,86 230.853,53 0,00 6.455,05 0,00 0,00 207.923,06
133. VILIM MANZIN ISTARSKA,UMAG 1968 UMAG - UMAGO 71.671,94 0,00 14.093,89 122.001,79 0,00 0,00 0,00 0,00 207.767,62
134. ADRIANO GRASSI ISTARSKA,UMAG 1978 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -1.130,22 208.241,39 0,00 0,00 0,00 0,00 207.111,17
135. TAMARA POKRAJAC ISTARSKA,ROVINJ 1977 ROVINJSKO SELO 93.832,51 0,00 26.949,87 84.252,65 0,00 0,00 0,00 0,00 205.035,03
136. ERIK PERKAVAC ISTARSKA,POREČ 1970 POREČ - PARENZO 2.921,17 0,00 21.109,03 180.885,62 0,00 0,00 0,00 0,00 204.915,82
137. MARINO ROTA ISTARSKA,POREČ 1963 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 21.972,12 182.710,27 0,00 0,00 0,00 0,00 204.682,39
138. DAMIR GRÜNBAUM ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 11.432,88 18.582,21 0,00 172.507,60 0,00 0,00 202.522,69
139. ROBERT BIRSA ISTARSKA,UMAG 1975 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 201.754,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.754,58
140. NEVEN ZGRABLIĆ ISTARSKA,PAZIN 1973 ZABREŽANI 75.810,02 0,00 16.140,46 108.655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 200.606,21
141. VALDI MATKOVIĆ ISTARSKA,CEROVLJE 1965 PAGUBICE 20.782,36 0,00 20.295,46 157.956,40 0,00 0,00 0,00 0,00 199.034,22
142. MLADEN BAKŠA ISTARSKA,CEROVLJE 1966 GRIMALDA 15.885,54 0,00 0,00 182.384,23 0,00 0,00 0,00 0,00 198.269,77
143. PETAR GRUBIŠIĆ ISTARSKA,GRAČIŠĆE 1962 GRAČIŠĆE 0,00 0,00 13.046,85 184.826,09 -9,37 0,00 0,00 0,00 197.863,57
144. MARIA CAPPELLARI ISTARSKA,BRTONIGLA 1948 BRTONIGLA - VERTENEGLIO 0,00 0,00 97.303,65 99.039,92 0,00 0,00 0,00 0,00 196.343,57
145. MARIJAN BENČIĆ ISTARSKA,UMAG 1965 VALICA - VALIZZA 0,00 0,00 -1.554,92 192.283,54 0,00 0,00 0,00 0,00 190.728,62
146. NEVEN MAJCAN ISTARSKA,BUZET 1981 MARČENEGLA 0,00 0,00 2.490,51 188.091,40 0,00 0,00 0,00 0,00 190.581,91
147. LUČANO LOVREČIĆ ISTARSKA,POREČ 1955 MUGEBA - MONGHEBBO 19.810,81 0,00 -1.632,55 170.632,01 0,00 0,00 0,00 0,00 188.810,27
148. ŽELIMIR BILANDŽIĆ ISTARSKA,FUNTANA 1963 FUNTANA 0,00 0,00 4.622,79 182.710,81 0,00 -26,68 0,00 0,00 187.306,92
149. MARA BUBIČIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 POREČ - PARENZO -0,20 0,00 4.869,63 181.767,11 0,00 0,00 0,00 0,00 186.636,54
150. SANDI BREŠČIĆ ISTARSKA,CEROVLJE 1976 GRIMALDA 0,00 0,00 0,00 186.252,53 0,00 0,00 0,00 0,00 186.252,53
151. BOJAN DEBELJUH ISTARSKA,ROVINJ 1975 ROVINJ 0,00 0,00 -723,01 186.584,38 0,00 -24,14 0,00 0,00 185.837,23
152. PETAR ŠTIHOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1945 VELA TRABA 0,00 0,00 0,00 184.239,32 0,00 0,00 0,00 0,00 184.239,32
153. DARKO ZOHIL ISTARSKA,ŽMINJ 1969 LAGINJI -40.713,76 0,00 -0,33 224.740,21 0,00 0,00 0,00 0,00 184.026,12
154. MORENO BAĆAC ISTARSKA,SVETI PETAR U ŠUMI 1980 SVETI PETAR U ŠUMI 0,00 0,00 0,00 182.890,31 0,00 0,00 0,00 0,00 182.890,31
155. FERUČO ZORNADA ISTARSKA,BUZET 1965 FORČIĆI 10.359,79 0,00 1.498,77 169.855,36 0,00 0,00 0,00 0,00 181.713,92
156. ORIANO CAPOLICCHIO ISTARSKA,VODNJAN 1961 GALIŽANA 19.531,11 0,00 1.506,48 163.231,29 0,00 -3.859,09 0,00 0,00 180.409,79
157. DARIO LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1985 WALUBACHTAL 0,00 0,00 0,00 180.367,21 0,00 0,00 0,00 0,00 180.367,21
158. BILJANA LABINAC ISTARSKA,ROVINJ 1965 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 179.739,70 0,00 0,00 0,00 0,00 179.739,70
159. VLADIMIR SINOŽIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1953 SINOŽIĆI -996,60 0,00 -894,98 181.545,68 0,00 0,00 0,00 0,00 179.654,10
160. ALEKSANDAR ŠVERKO ISTARSKA,PAZIN 1978 PAZIN 0,00 0,00 8.859,75 170.498,51 0,00 0,00 0,00 0,00 179.358,26
161. ROBERT ZOVIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA -1.959,88 0,00 165,54 179.597,94 -7,12 0,00 0,00 0,00 177.796,48
162. LJUBOMIR NEŽIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 49.593,98 0,00 1.714,86 125.244,05 0,00 0,00 0,00 0,00 176.552,89
163. ZLATKO SOPJANAC ISTARSKA,KRŠAN 1962 PLOMIN LUKA 0,00 0,00 -836,40 177.089,41 0,00 0,00 0,00 0,00 176.253,01
164. SANJA MATEJČIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 4.493,59 170.483,35 0,00 0,00 0,00 0,00 174.976,94
165. STEFAN MIŠIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 675,22 173.744,46 0,00 33,44 0,00 0,00 174.453,12
166. REVIJE AHMETI ISTARSKA,PULA 1954 PULA 0,00 0,00 180.487,55 -6.339,46 0,00 0,00 0,00 0,00 174.148,09
167. IVICA MIHELČIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 2.995,41 170.483,36 0,00 0,00 0,00 0,00 173.478,77
168. ELIO MATIJAŠIĆ ISTARSKA,BUZET 1950 BUZET 46.276,33 0,00 6.048,22 117.847,59 0,00 2.499,10 0,00 0,00 172.671,24
169. MIROSLAV DILBEROVIĆ ISTARSKA,PULA 1978 PULA 0,00 0,00 101.273,94 70.256,76 0,00 0,00 0,00 0,00 171.530,70
170. DEJAN ŠKRLJ ISTARSKA,LUPOGLAV 1978 LUPOGLAV 12.257,42 0,00 4.374,04 154.731,03 0,00 0,00 0,00 0,00 171.362,49
171. ZULKARNI MEMETI ISTARSKA,UMAG 1963 TETOVO 0,00 0,00 0,00 171.344,95 0,00 0,00 0,00 0,00 171.344,95
172. SEJAD KRUŠKIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1960 VODNJAN 0,00 0,00 677,51 170.463,16 0,00 0,00 0,00 0,00 171.140,67
173. IVAN KUSTIĆ ISTARSKA,BUZET 1960 POČEKAJI 0,00 0,00 706,28 170.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.034,28
174. IVO MARTINOVIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1967 BRGUDAC 0,00 0,00 545,56 170.332,04 0,00 0,00 0,00 0,00 170.877,60
175. ANDREJA LORENZIN ISTARSKA,MEDULIN 1968 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 170.688,50 0,00 0,00 0,00 0,00 170.688,50
176. HUSE MILJKOVIĆ ISTARSKA,BUZET 1969 BUZET -0,21 0,00 -736,17 171.275,26 0,00 0,00 0,00 0,00 170.538,88
177. EDI SIROTIĆ ISTARSKA,TINJAN 1965 BRČIĆI 0,00 0,00 0,00 170.498,59 0,00 0,00 0,00 0,00 170.498,59
178. ŽELJKO DUKIĆ ISTARSKA,PAZIN 1962 PAZIN 0,00 0,00 0,00 170.498,57 0,00 0,00 0,00 0,00 170.498,57
179. SLAVKO STANEŠIĆ ISTARSKA,PAZIN 1965 PAZIN 0,00 0,00 0,00 170.498,53 0,00 0,00 0,00 0,00 170.498,53
180. ELVIS RIGO ISTARSKA,PAZIN 1966 PAZIN -0,29 0,00 -0,34 170.498,53 0,00 0,00 0,00 0,00 170.497,90
181. ENIZ MUJIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 170.483,30 0,00 0,00 0,00 0,00 170.483,30
182. KRISTIJAN MATOŠEVIĆ ISTARSKA,PULA 1983 PULA 0,00 0,00 0,00 170.483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 170.483,20
183. BRANKO RADOSAVLJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 0,00 170.483,18 0,00 0,00 0,00 0,00 170.483,18
184. HAČIM FARIZI ISTARSKA,FAŽANA 1967 MALA REČICA 0,00 0,00 0,00 170.483,17 0,00 0,00 0,00 0,00 170.483,17
185. BRUNO LUKIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1979 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 170.483,15 0,00 0,00 0,00 0,00 170.483,15
186. OLEG VLAHOV ISTARSKA,PAZIN 1970 PAZIN 0,00 0,00 0,00 170.232,62 0,00 0,00 0,00 0,00 170.232,62
187. MARINO SMOLICA ISTARSKA,TINJAN 1966 TINJAN 185,87 0,00 0,00 170.024,96 0,00 0,00 0,00 0,00 170.210,83
188. BARBARA MAČINA KRIVIČIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1972 LIŽNJAN 0,00 0,00 -529,36 170.483,18 0,00 0,00 0,00 0,00 169.953,82
189. SANDRO LADAVAC ISTARSKA,PAZIN 1969 HEKI 0,00 0,00 0,00 169.930,09 0,00 0,00 0,00 0,00 169.930,09
190. BRANKO ŽIGANTE ISTARSKA,UMAG 1959 PETROVIJA - PETROVIA -2.180,82 0,00 52,32 163.016,37 0,00 8.705,27 0,00 0,00 169.593,14
191. SUZANA ANTIĆ REHAK ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 0,00 169.416,81 0,00 0,00 0,00 0,00 169.416,81
192. MIĆO KOSANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA -433,69 0,00 0,00 169.665,57 0,00 0,00 0,00 0,00 169.231,88
193. EROS MILEVOJ ISTARSKA,KRŠAN 1957 VOZILIĆI 0,00 0,00 1.237,71 167.025,22 0,00 0,00 0,00 0,00 168.262,93
194. DJEGO MACAN ISTARSKA,SVETVINČENAT 1976 PAJKOVIĆI -3.561,98 0,00 0,00 171.253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 167.691,42
195. ROBERT VUKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1961 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 -20.438,76 186.779,53 0,00 0,00 0,00 0,00 166.340,77
196. SAFET MRKONJIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1957 LIŽNJAN 34.117,61 0,00 64.134,18 62.559,54 0,00 5.500,00 0,00 0,00 166.311,33
197. RINO RABAR ISTARSKA,KANFANAR 1968 OKRETI 0,00 0,00 252,86 166.048,18 0,00 0,00 0,00 0,00 166.301,04
198. NADA DRAKULIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA -20,97 0,00 248,85 165.523,47 0,00 0,00 0,00 0,00 165.751,35
199. ROBERT DUŠAJ ISTARSKA,VRSAR 1981 VRSAR 0,00 0,00 7.523,48 0,00 0,00 157.544,19 0,00 0,00 165.067,67
200. ALEKSANDAR VITASOVIĆ ISTARSKA,KANFANAR 1983 MARUŽINI -3.099,59 0,00 2.016,27 165.875,39 0,00 0,00 0,00 0,00 164.792,07