FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MANDA ANDRIJANIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 4.115.946,13 2.587.808,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6.703.754,89
2. MARICA ERMAN ISTARSKA,ŽMINJ 1961 ŽMINJ 1.984.200,46 -15.369,83 129.367,50 1.693.368,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.791.566,53
3. MARKO KUFTIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1980 VODNJAN 415.119,51 824.945,46 1.704.516,99 119.738,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.064.320,28
4. THOMAS TOMISLAV PAJTAK ISTARSKA,ROVINJ 1944 ROVINJ 992.461,38 0,00 1.080.116,74 361.344,09 0,00 189.626,34 0,00 0,00 2.623.548,55
5. DANIJELA BULEŠIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 864.872,70 0,00 863.717,42 226.014,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.954.604,76
6. IDA BRATOVIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1957 KOVAČI 1.010.675,49 -0,46 44.397,37 642.458,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697.531,29
7. DRAGO RADOLOVIĆ ISTARSKA,CEROVLJE 1962 GRIMALDA 106.163,36 0,00 176.367,79 54.917,94 0,00 1.315.541,71 0,00 0,00 1.652.990,80
8. VESNA ŽANETIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1952 BANJOLE 125,53 0,00 108.858,29 1.390.867,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.851,50
9. DRAGAN BOGDANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 90.699,65 0,00 106.157,82 1.181.814,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.672,30
10. IGOR BENIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1965 BANJOLE 1.030.416,08 20.492,31 54.883,04 242.590,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348.382,40
11. BILAL BILALI ISTARSKA,POREČ 1971 POREČ - PARENZO 154.080,19 0,00 355.824,72 413.848,00 0,00 333.972,98 0,00 0,00 1.257.725,89
12. RASIM DŽAFIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 NOVA VAS 307.925,45 0,00 144.728,21 804.747,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257.401,60
13. STIPO MARIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 PETROVIJA - PETROVIA 464.907,88 0,00 257.163,84 459.087,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.158,83
14. IVAN HRVATIN ISTARSKA,FAŽANA 1949 VALBANDON 133.908,59 0,00 143.610,21 862.278,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.797,41
15. JADRANKO TUNUKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 7.930,01 0,00 50.118,19 1.028.372,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.420,35
16. STEVA RADULOV ISTARSKA,VRSAR 1965 VRSAR 96.439,89 0,00 350.262,99 619.825,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.528,54
17. HAMDIJA MEHMEDAGIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1954 ROVINJ 32.218,48 0,00 80.953,43 914.421,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.593,01
18. VILMA DAMJANOVIĆ ŠPIRIĆ ISTARSKA,UMAG 1955 UMAG - UMAGO 0,00 56.456,11 230.426,91 693.854,62 0,00 9.853,71 0,00 0,00 990.591,35
19. DARKO JUKICA ISTARSKA,MARČANA 1958 PINEZIĆI 194.332,27 0,00 431.072,87 339.858,90 0,00 10.836,10 0,00 0,00 976.100,14
20. MARGARITA ŽIKOVIĆ ŽGRABLIĆ ISTARSKA,SVETI PETAR U ŠUMI 1978 SVETI PETAR U ŠUMI 629.804,51 16.424,11 36.417,31 180.379,80 0,00 31.338,64 0,00 0,00 894.364,37
21. TUN TUSHAJ ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ 287.670,75 0,00 509.192,07 64.822,82 0,00 0,00 0,00 0,00 861.685,64
22. DJAFER HASANI ISTARSKA,UMAG 1965 UMAG - UMAGO 86.989,33 0,00 27.258,77 649.259,31 0,00 72.362,94 0,00 0,00 835.870,35
23. IGOR ĐORĐEVIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 87.961,78 0,00 343.324,73 324.797,01 0,00 0,00 0,00 0,00 756.083,52
24. KRIST PASULI ISTARSKA,NOVIGRAD 1959 BUŽINIJA - BUSINIA 148.195,79 0,00 83.777,12 512.291,36 0,00 0,00 0,00 0,00 744.264,27
25. DANKO DIKLIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1957 DEKLIĆI 21.810,56 0,00 0,00 707.421,53 0,00 0,00 0,00 0,00 729.232,09
26. SEVDIJE SULEJMANI ISTARSKA,POREČ 1971 POREČ - PARENZO 8,72 124.187,73 548.968,80 53.765,71 0,00 -21,82 0,00 0,00 726.909,14
27. DORIJAN ZULIM ISTARSKA,MEDULIN 1957 MEDULIN 62.329,86 0,00 246.569,98 400.255,75 0,00 0,00 0,00 0,00 709.155,59
28. ANTON RAMAJA ISTARSKA,ROVINJ 1978 ROVINJ 69.949,09 0,00 74.843,80 455.348,04 0,00 99.999,32 0,00 0,00 700.140,25
29. ILIJA KRTALIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1948 POMER 595.828,47 0,00 101.668,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.497,21
30. DANIJEL BELETIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1961 KOŽLJAK 51.026,09 0,00 27.051,27 547.111,77 0,00 0,00 0,00 0,00 625.189,13
31. VILIM ŠAHINI ISTARSKA,ROVINJ 1956 ROVINJ 13.295,97 0,00 588.703,38 2.700,70 -5,71 0,00 0,00 0,00 604.694,34
32. VELJKO ULJANČIĆ ISTARSKA,POREČ 1955 POREČ - PARENZO 14.825,36 0,00 96.377,23 487.912,67 0,00 0,00 0,00 0,00 599.115,26
33. KATA VORKAPIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1957 MEDULIN 533.060,98 0,00 65.894,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598.955,28
34. MLADEN ŠUŠKIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1978 GALIŽANA 394.989,60 0,00 -647,64 200.668,57 0,00 0,00 0,00 0,00 595.010,53
35. ŽELJKO MILUTINOVIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 317.781,55 0,00 119.547,86 152.712,48 0,00 0,00 0,00 0,00 590.041,89
36. RENATO DELBIANCO ISTARSKA,MARČANA 1963 KRNICA 0,00 0,00 1.463,33 588.320,57 0,00 0,00 0,00 0,00 589.783,90
37. ANTON SARIĆ ISTARSKA,POREČ 1943 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 274,82 573.951,74 0,00 0,00 0,00 0,00 574.226,56
38. EMIL KOVAČIĆ ISTARSKA,PULA 1961 PULA 65.481,91 0,00 25.520,45 468.020,70 0,00 786,46 0,00 0,00 559.809,52
39. EDI BALDE ISTARSKA,LIŽNJAN 1994 LIŽNJAN 48.585,58 0,00 451.711,75 55.690,87 0,00 0,00 0,00 0,00 555.988,20
40. KRISTIJAN MRZLIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1978 PLOMIN 110.466,35 0,00 9.318,29 431.990,75 0,00 0,00 0,00 0,00 551.775,39
41. FRANKO TURINA ISTARSKA,BRTONIGLA 1955 BRTONIGLA - VERTENEGLIO -2,77 0,00 -247,76 543.894,18 0,00 0,00 0,00 0,00 543.643,65
42. DENIS KLARIĆ ISTARSKA,UMAG 1964 VALICA - VALIZZA 204.320,35 0,00 103.789,78 228.019,80 0,00 0,00 0,00 0,00 536.129,93
43. ORIJANA GRUBIŠIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1961 FAŽANA 213.337,37 0,00 -5.509,98 325.609,12 0,00 0,00 0,00 0,00 533.436,51
44. VLADIMIR CERIN ISTARSKA,POREČ 1962 POREČ - PARENZO 24.236,85 0,00 18.537,17 453.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.670,02
45. SILVANO BRAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 50.679,65 -22.109,78 3.579,44 462.349,74 0,00 0,00 0,00 0,00 494.499,05
46. ZEF KAJTAZI ISTARSKA,MEDULIN 1965 MEDULIN 13.273,63 0,00 457.343,39 15.100,27 0,00 0,00 0,00 0,00 485.717,29
47. GORAN JURIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA -91,51 0,00 113.759,21 342.036,18 0,00 28.981,90 0,00 0,00 484.685,78
48. DANIJEL MASLIĆ ISTARSKA,MARČANA 1979 SWISTTAL 10.316,03 0,00 1.261,03 462.294,94 0,00 0,00 0,00 0,00 473.872,00
49. IGOR VOŠTEN ISTARSKA,PULA 1961 PULA 0,00 0,00 4.817,21 464.328,46 0,00 0,00 0,00 0,00 469.145,67
50. JADRANKO ORBANIĆ ISTARSKA,UMAG 1965 PETROVIJA - PETROVIA 40.969,53 0,00 18.879,11 392.962,39 0,00 0,00 0,00 0,00 452.811,03
51. ŽELJKO BILIĆ ISTARSKA,BALE 1976 GOLAŠ 3.537,40 0,00 402.857,26 20.465,78 0,00 0,00 0,00 0,00 426.860,44
52. SNEŽANA GARBIN ISTARSKA,ROVINJ 1959 ROVINJ 44.026,31 0,00 18.732,01 344.409,11 0,00 14.702,40 0,00 0,00 421.869,83
53. EDI ŽULIĆ ISTARSKA,BUZET 1963 ROČKO POLJE 0,00 0,00 1.304,56 420.133,25 0,00 0,00 0,00 0,00 421.437,81
54. SLAVKO MATIJEVIĆ ISTARSKA,BALE 1953 BALE 0,00 0,00 22.333,20 397.710,70 0,00 0,00 0,00 0,00 420.043,90
55. IGOR ŠKUFLIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1979 MUNTIĆ 0,00 0,00 17.833,28 395.326,51 0,00 0,00 0,00 0,00 413.159,79
56. VALENTINO STEPČIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1990 STEPČIĆI 27.830,61 0,00 141.070,00 244.163,32 0,00 0,00 0,00 0,00 413.063,93
57. MEHO JUPIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 11.088,56 0,00 9.030,17 390.321,31 0,00 0,00 0,00 0,00 410.440,04
58. DŽEVAIR ABDULI ISTARSKA,BUJE 1961 BUJE - BUIE 0,00 0,00 1.051,49 392.472,35 0,00 11.480,94 0,00 0,00 405.004,78
59. IGOR KLEMŠE ISTARSKA,BUJE 1956 KAŠTEL - CASTELVENERE 54.478,41 0,00 69.494,04 276.292,73 0,00 0,00 0,00 0,00 400.265,18
60. BUJAR BERISHA ISTARSKA,POREČ 1980 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 239.432,38 157.446,58 0,00 0,00 0,00 0,00 396.878,96
61. ALEN JUKOPILA ISTARSKA,LIŽNJAN 1973 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 393.559,53 0,00 0,00 0,00 0,00 393.559,53
62. ANA KOZLIČEK ISTARSKA,PULA 1969 PULA 135.929,87 0,00 57.030,67 197.897,58 0,00 0,00 0,00 0,00 390.858,12
63. ALESSANDRO DRAGAN ISTARSKA,UMAG 1973 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 0,00 0,00 0,00 371.271,90 0,00 0,00 0,00 0,00 371.271,90
64. ELVIS GRUBIŠIĆ ISTARSKA,GRAČIŠĆE 1982 GRAČIŠĆE -273,64 0,00 0,00 362.101,37 0,00 0,00 0,00 0,00 361.827,73
65. ILIJA BRIŠKOSKI ISTARSKA,ROVINJ 1983 ROVINJ 137.630,96 0,00 97.550,02 126.249,39 0,00 0,00 0,00 0,00 361.430,37
66. SVETO VUKOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1960 MARCELJANI 24.395,08 0,00 1.864,53 334.289,09 0,00 0,00 0,00 0,00 360.548,70
67. ZORAN BEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1974 UMAG - UMAGO -5.427,04 0,00 80.907,20 284.794,53 0,00 0,00 0,00 0,00 360.274,69
68. ANDRIJANI GRUNER ISTARSKA,MARČANA 1946 LOBORIKA 0,00 0,00 -399,03 354.658,84 0,00 0,00 0,00 0,00 354.259,81
69. MARIJAN IVIĆ ISTARSKA,UMAG 1978 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 69.626,46 0,00 76.681,24 193.090,07 13.946,99 0,00 0,00 0,00 353.344,76
70. VELIMIR KANCELJAK ISTARSKA,POREČ 1961 BUIĆI 83.717,39 0,00 27.421,39 241.990,63 0,00 0,00 0,00 0,00 353.129,41
71. VLADIMIR RADEKA ISTARSKA,PULA 1948 PULA 32.547,39 0,00 34.674,24 282.140,50 0,00 0,00 0,00 0,00 349.362,13
72. RANKO MARTINOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1959 PREMANTURA 33.647,09 0,00 72.880,53 217.764,15 0,00 22.364,13 0,00 0,00 346.655,90
73. ŽANET VLAČIĆ ISTARSKA,MARČANA 1981 KRNICA 214.789,76 0,00 26.308,74 104.600,44 0,00 0,00 0,00 0,00 345.698,94
74. FRANKO BASANEŽE ISTARSKA,OPRTALJ 1965 PIRELIĆI - PERELICI 28.212,34 0,00 -461,10 277.104,66 0,00 38.473,80 0,00 0,00 343.329,70
75. DRAŽEN GOLEMOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1971 VARVARI 0,00 344.620,74 -616,85 -2.524,54 0,00 -77,94 0,00 0,00 341.401,41
76. BOJAN ŠVRAKA ISTARSKA,PULA 1980 PULA 145.248,36 0,00 84.932,33 109.204,80 0,00 0,00 0,00 0,00 339.385,49
77. ANTO MAMIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 30.917,89 0,00 166,74 305.123,27 0,00 0,00 0,00 0,00 336.207,90
78. NURIMAN BILALI ISTARSKA,VRSAR 1949 VRSAR 0,00 0,00 14.034,09 321.639,48 0,00 0,00 0,00 0,00 335.673,57
79. ADEM DERGIĆ ISTARSKA,BALE 1959 BALE 9.791,27 0,00 2.365,96 319.516,01 0,00 -22,94 0,00 0,00 331.650,30
80. RIKARD GRUBIŠIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1961 FAŽANA 0,00 0,00 5.394,31 321.875,48 0,00 0,00 0,00 0,00 327.269,79
81. IVAN PARIS ISTARSKA,PAZIN 1963 ZABREŽANI 0,00 0,00 1,38 325.800,15 0,00 0,00 0,00 0,00 325.801,53
82. DENIS VERKO ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 -77,07 322.050,59 0,00 0,00 0,00 0,00 321.973,52
83. BRUNO FERNETIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1954 PREMANTURA 51.766,80 119.064,44 -1.286,05 -55,98 152.306,33 0,00 0,00 0,00 321.795,54
84. MORENO BOSE ISTARSKA,UMAG 1966 UMAG - UMAGO 7.694,36 0,00 0,00 313.729,22 0,00 0,00 0,00 0,00 321.423,58
85. MATO MARINCEL ISTARSKA,PULA 1960 PULA 235.097,62 -3.186,93 14.101,40 74.032,13 0,00 0,00 0,00 0,00 320.044,22
86. IVANA IVETIĆ ISTARSKA,POREČ 1983 KUKCI 21.964,66 0,00 -34,16 287.431,82 0,00 0,00 0,00 0,00 309.362,32
87. JOSIP MATOŠA ISTARSKA,MARČANA 1971 MARČANA 9.593,76 0,00 2.828,66 296.557,95 0,00 0,00 0,00 0,00 308.980,37
88. ROBERTO BERTOK ISTARSKA,UMAG 1968 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 0,00 307.628,01 0,00 0,00 0,00 0,00 307.628,01
89. DAVOR ŠKORIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1962 BANJOLE 0,00 0,00 -1.170,38 304.543,53 0,00 0,00 0,00 0,00 303.373,15
90. RADOSLAV ILIĆ ISTARSKA,UMAG 1942 FINIDA - FINIDA 0,00 0,00 0,00 302.493,44 0,00 0,00 0,00 0,00 302.493,44
91. ORIANO BERTOŠA ISTARSKA,UMAG 1966 FINIDA - FINIDA 0,00 0,00 2.937,13 295.543,47 0,00 0,00 0,00 0,00 298.480,60
92. MLADEN ŠKUFLIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1954 MUNTIĆ 63.019,74 0,00 74.686,98 153.694,28 0,00 0,00 0,00 0,00 291.401,00
93. SVETOZAR MILOJEVIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1950 DAJLA - DAILA 0,00 0,00 0,00 289.069,58 0,00 0,00 0,00 0,00 289.069,58
94. MLADEN SINČIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA -288,75 0,00 103.695,78 183.233,98 0,00 0,00 0,00 0,00 286.641,01
95. NEVIO ČERNJA ISTARSKA,MEDULIN 1968 MEDULIN 2,79 0,00 10.393,85 276.168,67 0,00 0,00 0,00 0,00 286.565,31
96. IVAN ŠEBALJ ISTARSKA,LIŽNJAN 1986 ŠIŠAN 36.204,82 0,00 66.857,56 183.108,42 0,00 0,00 0,00 0,00 286.170,80
97. DANA PULJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJ 8.009,53 0,00 219.313,00 0,00 0,00 56.550,56 0,00 0,00 283.873,09
98. DUŠANKA VELAN ISTARSKA,PAZIN 1951 PAZIN 0,00 0,00 0,00 281.957,45 0,00 0,00 0,00 0,00 281.957,45
99. ZVONKO GRGIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 169.621,19 0,00 7.366,12 103.246,41 0,00 0,00 0,00 0,00 280.233,72
100. MILAN IVANKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1981 UMAG - UMAGO 0,00 0,00 11.138,47 268.011,09 0,00 0,00 0,00 0,00 279.149,56