FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
ISTARSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. MANDA ANDRIJANIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 4.220.747,87 2.652.196,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6.872.944,06
2. JOZO GAVRAN ISTARSKA,VODNJAN 1970 GALIŽANA 0,00 0,00 2.858.981,56 48.401,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.907.383,19
3. THOMAS TOMISLAV PAJTAK ISTARSKA,ROVINJ 1944 ROVINJ - ROVIGNO 1.031.464,89 0,00 1.127.834,43 373.277,75 0,00 195.532,41 0,00 0,00 2.728.109,48
4. MARICA ERMAN ISTARSKA,ŽMINJ 1961 ŽMINJ 1.445.151,17 -15.369,83 64.950,40 1.120.654,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.386,32
5. DRAGAN BOGDANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1957 PULA 90.699,65 0,00 111.975,46 1.181.814,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384.489,94
6. IGOR BENIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1965 BANJOLE 1.029.571,85 20.492,31 54.883,04 242.580,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347.527,66
7. RASIM DŽAFIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 NOVA VAS 311.947,14 0,00 147.268,86 804.747,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263.963,94
8. IDA BRATOVIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1957 KOVAČI 612.692,14 0,00 26.430,51 560.805,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.928,29
9. STIPO MARIĆ ISTARSKA,UMAG 1971 PETROVIJA - PETROVIA 464.907,88 0,00 259.325,35 392.929,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117.162,81
10. STEVA RADULOV ISTARSKA,VRSAR 1965 VRSAR 96.439,89 0,00 350.262,99 604.156,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.859,74
11. JADRANKO TUNUKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 7.930,01 0,00 46.242,89 992.892,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.065,41
12. DARKO JUKICA ISTARSKA,MARČANA 1958 PINEZIĆI 194.332,00 0,00 431.072,87 342.691,40 0,00 10.836,10 0,00 0,00 978.932,37
13. TUN TUSHAJ ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ 301.277,04 0,00 533.436,72 81.739,34 0,00 0,00 0,00 0,00 916.453,10
14. VILMA DAMJANOVIĆ ŠPIRIĆ ISTARSKA,UMAG 1955 UMAG - UMAGO 0,00 47.002,62 170.122,07 690.953,22 0,00 36,07 0,00 0,00 908.113,98
15. MARGARITA ŽIKOVIĆ ŽGRABLIĆ ISTARSKA,SVETI PETAR U ŠUMI 1978 SVETI PETAR U ŠUMI 629.804,51 16.424,11 36.231,19 180.379,80 0,00 31.338,64 0,00 0,00 894.178,25
16. IGOR ĐORĐEVIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 116.729,43 0,00 358.507,12 402.929,89 0,00 0,00 0,00 0,00 878.166,44
17. DJAFER HASANI ISTARSKA,UMAG 1965 UMAG - UMAGO 89.468,78 0,00 33.240,71 662.986,38 0,00 73.875,97 0,00 0,00 859.571,84
18. DRAGO RADOLOVIĆ ISTARSKA,CEROVLJE 1962 GRIMALDA 105.673,40 0,00 146.624,70 93.850,29 0,00 489.518,67 0,00 0,00 835.667,06
19. MARIJA VITASOVIĆ ISTARSKA,PULA 1941 PULA 450.758,84 280.590,71 5.854,03 88.446,74 0,00 0,00 0,00 0,00 825.650,32
20. ŽANET VLAČIĆ ISTARSKA,MARČANA 1981 RAKALJ 678.813,35 0,00 27.651,62 108.833,71 0,00 0,00 0,00 0,00 815.298,68
21. IVAN HRVATIN ISTARSKA,FAŽANA 1949 VALBANDON 66.341,71 0,00 118.645,44 612.702,03 0,00 0,00 0,00 0,00 797.689,18
22. ŽELJKO MILUTINOVIĆ ISTARSKA,PULA 1977 PULA 379.218,68 0,00 123.149,50 203.834,99 0,00 0,00 0,00 0,00 706.203,17
23. ILIJA KRTALIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1948 POMER 595.828,47 0,00 101.668,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.497,21
24. DANIJEL BELETIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1961 KOŽLJAK 51.026,09 0,00 27.051,27 598.230,04 0,00 0,00 0,00 0,00 676.307,40
25. VILIM ŠAHINI ISTARSKA,ROVINJ 1956 ROVINJ - ROVIGNO 13.969,11 0,00 658.175,83 2.839,44 0,00 0,00 0,00 0,00 674.984,38
26. VELJKO ULJANČIĆ ISTARSKA,POREČ 1955 POREČ - PARENZO 15.335,21 0,00 100.051,38 502.962,25 0,00 0,00 0,00 0,00 618.348,84
27. SEVDIJE SULEJMANI ISTARSKA,POREČ 1971 POREČ - PARENZO 0,00 111.503,00 481.162,61 23.939,32 0,00 -21,82 0,00 0,00 616.583,11
28. DORIJAN ZULIM ISTARSKA,MEDULIN 1957 MEDULIN 39.058,96 0,00 199.814,27 339.863,50 0,00 0,00 0,00 0,00 578.736,73
29. DANKO DIKLIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1957 DEKLIĆI 20.269,38 0,00 0,00 558.305,65 0,00 0,00 0,00 0,00 578.575,03
30. ANTON SARIĆ ISTARSKA,POREČ 1943 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 278,10 561.868,12 0,00 0,00 0,00 0,00 562.146,22
31. KRISTIJAN MRZLIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1978 PLOMIN 112.136,01 0,00 8.673,01 429.627,65 0,00 0,00 0,00 0,00 550.436,67
32. ORIJANA GRUBIŠIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1961 FAŽANA 220.198,00 0,00 -5.509,98 332.196,04 0,00 0,00 0,00 0,00 546.884,06
33. HAMDIJA MEHMEDAGIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1954 ROVINJ - ROVIGNO 26,73 0,00 102.444,11 438.526,84 0,00 0,00 0,00 0,00 540.997,68
34. BILAL BILALI ISTARSKA,POREČ 1971 POREČ - PARENZO 11.481,17 0,00 197.448,48 137.669,13 0,00 192.102,34 0,00 0,00 538.701,12
35. ZEF KAJTAZI ISTARSKA,MEDULIN 1965 MEDULIN 13.843,41 0,00 483.700,75 19.635,29 0,00 0,00 0,00 0,00 517.179,45
36. EDI BALDE ISTARSKA,LIŽNJAN 1994 LIŽNJAN -9.381,13 0,00 468.464,61 55.301,38 0,00 0,00 0,00 0,00 514.384,86
37. VESNA ŽANETIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1952 BANJOLE 125,53 0,00 108.858,29 376.873,53 0,00 0,00 0,00 0,00 485.857,35
38. GORAN JURIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA -91,51 0,00 113.759,21 342.036,18 0,00 29.579,75 0,00 0,00 485.283,63
39. JADRANKO ORBANIĆ ISTARSKA,UMAG 1965 PETROVIJA - PETROVIA 41.000,20 0,00 18.879,11 412.990,21 0,00 0,00 0,00 0,00 472.869,52
40. SILVANO BRAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 50.679,65 -22.109,78 3.579,44 439.358,14 0,00 0,00 0,00 0,00 471.507,45
41. VLADIMIR CERIN ISTARSKA,POREČ 1962 POREČ - PARENZO 12.869,55 0,00 15.878,38 440.953,07 0,00 0,00 0,00 0,00 469.701,00
42. ŽELJKO BILIĆ ISTARSKA,BALE 1976 GOLAŠ 0,00 0,00 416.873,79 21.381,60 0,00 0,00 0,00 0,00 438.255,39
43. EDI ŽULIĆ ISTARSKA,BUZET 1963 ROČKO POLJE 0,00 0,00 1.373,06 435.006,92 0,00 0,00 0,00 0,00 436.379,98
44. FRANKO TURINA ISTARSKA,BRTONIGLA 1955 BRTONIGLA - VERTENEGLIO -2,77 0,00 398,71 426.899,91 0,00 0,00 0,00 0,00 427.295,85
45. MEHO JUPIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA 11.088,56 0,00 11.015,06 398.797,69 0,00 0,00 0,00 0,00 420.901,31
46. SLAVKO MATIJEVIĆ ISTARSKA,BALE 1953 BALE 0,00 0,00 22.333,20 396.464,68 0,00 0,00 0,00 0,00 418.797,88
47. DŽEVAIR ABDULI ISTARSKA,BUJE 1961 BUJE - BUIE 0,00 0,00 1.079,73 392.472,35 0,00 11.480,94 0,00 0,00 405.033,02
48. ALEN JUKOPILA ISTARSKA,LIŽNJAN 1973 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 395.138,60 0,00 0,00 0,00 0,00 395.138,60
49. ILIJA BRIŠKOSKI ISTARSKA,ROVINJ 1983 ROVINJ - ROVIGNO 144.161,48 0,00 102.247,84 141.777,37 0,00 0,00 0,00 0,00 388.186,69
50. RANKO MARTINOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1959 PREMANTURA 33.647,09 0,00 72.880,53 256.721,12 0,00 22.364,13 0,00 0,00 385.612,87
51. VALENTINO STEPČIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1990 STEPČIĆI 0,00 0,00 137.512,46 244.901,12 0,00 0,00 0,00 0,00 382.413,58
52. SNEŽANA GARBIN ISTARSKA,ROVINJ 1959 ROVINJ - ROVIGNO 30.799,93 0,00 18.569,46 315.771,34 0,00 14.702,40 0,00 0,00 379.843,13
53. DENIS KLARIĆ ISTARSKA,UMAG 1964 VALICA - VALIZZA 145.618,65 0,00 53.717,84 179.707,11 0,00 0,00 0,00 0,00 379.043,60
54. BUJAR BERISHA ISTARSKA,POREČ 1980 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 233.533,71 143.990,10 0,00 0,00 0,00 0,00 377.523,81
55. IGOR ŠKUFLIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1979 MUNTIĆ 0,00 0,00 17.833,25 351.018,55 0,00 0,00 0,00 0,00 368.851,80
56. SVETO VUKOVIĆ ISTARSKA,LABIN 1960 MARCELJANI 18.723,44 0,00 1.312,96 328.598,98 0,00 0,00 0,00 0,00 348.635,38
57. ADEM DERGIĆ ISTARSKA,BALE 1959 BALE 9.791,27 0,00 572,23 319.455,04 0,00 -22,94 0,00 0,00 329.795,60
58. RIKARD GRUBIŠIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1961 FAŽANA 0,00 0,00 5.368,95 322.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.669,95
59. ANDRIJANI GRUNER ISTARSKA,MARČANA 1946 LOBORIKA 0,00 0,00 -399,03 325.914,57 0,00 0,00 0,00 0,00 325.515,54
60. ANTO MAMIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 30.917,89 0,00 166,74 290.628,54 0,00 0,00 0,00 0,00 321.713,17
61. ZORAN BEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1974 UMAG - UMAGO -5.427,04 0,00 78.533,45 244.032,98 0,00 0,00 0,00 0,00 317.139,39
62. ORIANO BERTOŠA ISTARSKA,UMAG 1966 FINIDA - FINIDA 0,00 0,00 3.521,82 309.304,45 0,00 0,00 0,00 0,00 312.826,27
63. EDI RAKAR ISTARSKA,BUJE 1961 BUJE - BUIE 0,00 0,00 2.849,92 306.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.654,92
64. MATO MARINCEL ISTARSKA,PULA 1960 PULA 235.097,62 -3.186,93 14.961,13 60.888,61 0,00 0,00 0,00 0,00 307.760,43
65. RADOSLAV ILIĆ ISTARSKA,UMAG 1942 FINIDA - FINIDA 0,00 0,00 0,00 303.955,36 0,00 0,00 0,00 0,00 303.955,36
66. MILOVAN RAKIĆ ISTARSKA,KAROJBA 1953 KAROJBA 98.910,95 0,00 164.487,08 13.719,59 0,00 22.918,46 0,00 0,00 300.036,08
67. ALEN ŠARIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1974 BANJOLE 20.428,22 0,00 13.293,29 264.750,92 0,00 0,00 0,00 0,00 298.472,43
68. FRANKO BASANEŽE ISTARSKA,OPRTALJ 1965 PIRELIĆI - PERELICI 22.137,45 0,00 -461,10 235.891,50 0,00 39.649,93 0,00 0,00 297.217,78
69. MIRSAD FAJKOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1951 VODNJAN 0,00 0,00 0,00 293.746,10 0,00 0,00 0,00 0,00 293.746,10
70. SVETOZAR MILOJEVIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1950 DAJLA - DAILA 0,00 0,00 0,00 293.501,22 0,00 0,00 0,00 0,00 293.501,22
71. MLADEN ŠKUFLIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1954 MUNTIĆ 63.019,74 0,00 74.419,29 153.694,28 0,00 0,00 0,00 0,00 291.133,31
72. DANA PULJIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJ - ROVIGNO 8.425,04 0,00 229.341,66 0,00 0,00 43.640,24 0,00 0,00 281.406,94
73. ZVONKO GRGIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 169.621,19 0,00 8.344,19 103.246,41 0,00 0,00 0,00 0,00 281.211,79
74. MORENO BOSE ISTARSKA,UMAG 1966 UMAG - UMAGO 7.694,36 0,00 0,00 272.833,95 0,00 0,00 0,00 0,00 280.528,31
75. IVANA IVETIĆ ISTARSKA,POREČ 1983 KUKCI 14.225,72 0,00 -34,16 263.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.847,56
76. SAŠA KREVATIN ISTARSKA,NOVIGRAD 1982 NOVIGRAD - CITTANOVA -13,14 0,00 60.969,48 191.449,64 0,00 24.356,05 0,00 0,00 276.762,03
77. NEVIO ČERNJA ISTARSKA,MEDULIN 1968 MEDULIN 0,03 0,00 12.254,67 264.088,35 0,00 0,00 0,00 0,00 276.343,05
78. MARIJAN IVIĆ ISTARSKA,UMAG 1978 ZAMBRATIJA - ZAMBRATTIA 62.701,49 0,00 36.384,01 161.321,37 14.593,19 0,00 0,00 0,00 275.000,06
79. IGOR KLEMŠE ISTARSKA,BUJE 1956 KAŠTEL - CASTELVENERE 29.432,28 0,00 20.144,43 219.519,71 0,00 0,00 0,00 0,00 269.096,42
80. FILIP KASALICA ISTARSKA,PULA 1988 PULA 0,00 0,00 0,00 265.939,09 0,00 0,00 0,00 0,00 265.939,09
81. BOJAN ŠVRAKA ISTARSKA,PULA 1980 PULA 124.177,50 0,00 65.990,20 75.712,89 0,00 0,00 0,00 0,00 265.880,59
82. DAMIR MIŠETIĆ ISTARSKA,POREČ 1968 FREUDENSTADT 28.445,13 0,00 -1.165,44 238.026,73 0,00 0,00 0,00 0,00 265.306,42
83. TAMARA POKRAJAC ISTARSKA,ROVINJ 1977 ROVINJSKO SELO 125.701,72 0,00 36.401,73 97.743,47 0,00 0,00 0,00 0,00 259.846,92
84. DAVOR ŠKORIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1962 BANJOLE 0,00 0,00 -1.170,38 256.450,09 0,00 0,00 0,00 0,00 255.279,71
85. MEHO DURMIŠEVIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA -14.519,18 0,00 44.757,95 224.412,96 0,00 0,00 0,00 0,00 254.651,73
86. MARKO MAČINKOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1964 MODLING 2.007,91 0,00 149,06 148.163,97 0,00 103.365,61 0,00 0,00 253.686,55
87. KLAUDIO BAĆAC ISTARSKA,LABIN 1948 RABAC 109.137,54 0,00 17.875,72 122.482,46 0,00 0,00 0,00 0,00 249.495,72
88. VLADIMIR SINOŽIĆ ISTARSKA,VIŠNJAN 1953 SINOŽIĆI -996,60 0,00 -894,98 245.210,25 0,00 0,00 0,00 0,00 243.318,67
89. BERNARD BRATOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1972 POREČ - PARENZO 95.729,75 0,00 63.312,55 57.211,42 0,00 26.044,52 0,00 0,00 242.298,24
90. BRANKO FLEGO ISTARSKA,BUZET 1964 ŠTRPED 0,00 0,00 15.935,06 225.891,15 0,00 0,00 0,00 0,00 241.826,21
91. MARINO ROTA ISTARSKA,POREČ 1963 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 16.301,56 225.378,78 0,00 0,00 0,00 0,00 241.680,34
92. VELIMIR KANCELJAK ISTARSKA,POREČ 1961 BUIĆI 52.960,49 0,00 18.082,98 169.214,04 0,00 0,00 0,00 0,00 240.257,51
93. MLADEN POROPAT ISTARSKA,POREČ 1954 NOVA VAS 27.260,52 0,00 -31,86 212.121,85 0,00 0,00 0,00 0,00 239.350,51
94. SLOBODAN MASLARIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1982 FAŽANA 7.886,38 0,00 -1.080,95 232.197,82 0,00 0,00 0,00 0,00 239.003,25
95. DUŠANKA VELAN ISTARSKA,PAZIN 1951 PAZIN 0,00 0,00 0,00 238.480,30 0,00 0,00 0,00 0,00 238.480,30
96. ILIJA ANTIĆ ISTARSKA,LABIN 1972 LABIN 0,00 0,00 0,00 234.664,77 0,00 3.169,00 0,00 0,00 237.833,77
97. MLADEN SINČIĆ ISTARSKA,PULA 1967 PULA -288,75 0,00 53.561,34 180.712,41 0,00 0,00 0,00 0,00 233.985,00
98. BORIS MANDIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 -868,00 234.096,62 0,00 0,00 0,00 0,00 233.228,62
99. LUCIJAN BALDE ISTARSKA,PAZIN 1959 PAZIN 17.518,21 0,00 4.736,20 210.607,93 0,00 0,00 0,00 0,00 232.862,34
100. PETAR PRENI ISTARSKA,ŽMINJ 1964 ŠIVATI -0,27 0,00 0,00 231.883,92 0,00 0,00 0,00 0,00 231.883,65