OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7001. MARIJAN KUMER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 BREGANICA 8.301,18 0,00 534,89 352.742,11 0,00 0,00 0,00 361.578,18
7002. SUZANA ABDULAHI SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1978 MARTINSKA VES 28.001,69 0,00 2.278,62 331.282,06 0,00 0,00 0,00 361.562,37
7003. MARIJA BUDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 39,68 0,00 4.214,74 357.296,31 0,00 0,00 0,00 361.550,73
7004. TOMISLAV KNEŽEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 494,65 360.984,92 0,00 0,00 0,00 361.479,57
7005. MIRJANA IŠTOKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1958 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 361.441,14 0,00 0,00 0,00 361.441,14
7006. MARIO BOROJE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1983 CAVTAT 98.444,94 0,00 36.314,27 226.546,45 0,00 0,00 0,00 361.305,66
7007. SINIŠA ŠREPFLER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK -7.241,68 0,00 6.386,85 362.033,93 0,00 0,00 0,00 361.179,10
7008. LUCIJA JUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1968 STRIZIVOJNA 23.066,74 0,00 4.479,28 333.626,52 0,00 0,00 0,00 361.172,54
7009. MILAN NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 25.916,75 0,00 31.424,59 277.662,26 0,00 26.168,37 0,00 361.171,97
7010. STANKO RAGUŽ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1950 CRIKVENICA 132.440,34 0,00 145.855,46 82.868,62 0,00 0,00 0,00 361.164,42
7011. MARKO VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 163.471,91 0,00 42.899,78 154.748,57 0,00 0,00 0,00 361.120,26
7012. HILJ ŠALJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 18.314,34 342.805,77 0,00 0,00 0,00 361.120,11
7013. DANIJEL VONIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1973 SVETA NEDELJA 53.457,50 0,00 0,00 307.642,03 0,00 0,00 0,00 361.099,53
7014. NATALIJA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 17.477,41 0,00 68.321,00 239.951,98 0,00 35.296,68 0,00 361.047,07
7015. NINO STENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 TROGIR 0,00 0,00 4.000,79 357.024,54 0,00 0,00 0,00 361.025,33
7016. KREŠIMIR LEKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 3.309,49 0,00 50.482,80 307.175,88 0,00 0,00 0,00 360.968,17
7017. JOSIP KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 360.930,17 0,00 0,00 0,00 360.930,17
7018. ZDENKO TREBOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 308.814,65 0,00 52.114,99 0,00 0,00 0,00 0,00 360.929,64
7019. KSENIJA PRETKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 38.174,91 322.722,42 0,00 0,00 0,00 360.897,33
7020. MARKO MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1948 SINJ 113.781,34 0,00 35.853,58 211.119,08 0,00 0,00 0,00 360.754,00
7021. ANICA FOLK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 47.575,31 0,00 141.847,21 171.287,52 0,00 0,00 0,00 360.710,04
7022. MIROSLAV ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1955 VINIŠĆE 0,00 0,00 -381,83 361.084,06 0,00 0,00 0,00 360.702,23
7023. ŽELJKO TRESELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL SUĆURAC 35.887,10 0,00 44.604,75 280.177,97 0,00 0,00 0,00 360.669,82
7024. BRANKA ŽIVKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 SARŠONI 0,00 0,00 59.689,51 300.968,75 0,00 0,00 0,00 360.658,26
7025. IVICA GATARA ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1974 BILICE 0,00 0,00 0,00 360.641,95 0,00 0,00 0,00 360.641,95
7026. TANJA LUŠIČIĆ-BAJRAMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 125.569,77 0,00 1.680,01 233.377,75 0,00 0,00 0,00 360.627,53
7027. MARIJAN DUGOPOLJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 360.831,46 0,00 -3,80 -212,62 0,00 0,00 0,00 360.615,04
7028. ANDREJA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 123.289,06 0,00 190,10 237.055,62 0,00 0,00 0,00 360.534,78
7029. ŽELJKO BELJO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1950 VINKOVCI 5.495,25 0,00 0,00 341.109,77 0,00 13.921,78 0,00 360.526,80
7030. DAVOR KULAŠ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 70.792,31 0,00 101.666,84 188.043,68 0,00 0,00 0,00 360.502,83
7031. DUJE MIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 66.441,85 0,00 6.943,06 287.080,77 0,00 0,00 0,00 360.465,68
7032. ANTE KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 IVANBEGOVINA 0,00 0,00 8.858,63 351.552,24 0,00 0,00 0,00 360.410,87
7033. MIKO SINDIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1981 STARA BAŠKA 3.163,27 0,00 44.267,77 268.883,81 0,00 44.085,99 0,00 360.400,84
7034. DAMIR VUKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 49.554,77 0,00 3.571,27 307.214,08 0,00 0,00 0,00 360.340,12
7035. SLAVKO KOMŠO ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 SVETI IVAN ZELINA 0,00 360.299,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.299,62
7036. MIRKO MACAN ISTARSKA,SVETVINČENAT 1950 PUSTI 0,00 0,00 872,68 359.331,27 0,00 0,00 0,00 360.203,95
7037. VITOMIR VERGLES PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1952 SELCE 0,00 0,00 2.217,92 357.929,97 0,00 0,00 0,00 360.147,89
7038. MARKO DOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 186,63 359.912,10 0,00 0,00 0,00 360.098,73
7039. ŽELJKO FERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 14.096,54 0,00 14.344,62 331.629,93 0,00 0,00 0,00 360.071,09
7040. IGOR MARTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 50.758,50 0,00 2.174,75 307.090,55 0,00 0,00 0,00 360.023,80
7041. VINKO DVORNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT 0,00 0,00 33.184,08 296.900,94 0,00 29.918,43 0,00 360.003,45
7042. IVAN IVANČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1959 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 360.003,02 0,00 0,00 0,00 360.003,02
7043. GORAN CAPARI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1956 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 359.952,89 0,00 0,00 0,00 359.952,89
7044. MIROSLAV BOŠNJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 DONJE OREŠJE 64.481,61 0,00 23.682,65 271.767,20 0,00 0,00 0,00 359.931,46
7045. VESNA ŽIVKOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1962 PREMANTURA 47.065,87 0,00 3.524,56 309.328,40 0,00 0,00 0,00 359.918,83
7046. FRANJO ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 358.801,07 0,00 1.013,66 0,00 359.814,73
7047. PETAR BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1954 MEDOVDOLAC 47.217,74 0,00 2.041,97 310.533,97 0,00 0,00 0,00 359.793,68
7048. MLADEN LAZIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 75.799,84 283.809,39 0,00 0,00 0,00 359.609,23
7049. MEHMED DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 2.009,42 357.573,39 0,00 0,00 0,00 359.582,81
7050. DEAN TENČIĆ ISTARSKA,PULA 1975 PULA 67.767,24 0,00 116.704,14 175.108,72 0,00 0,00 0,00 359.580,10
7051. IVAN TOMAŠIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1960 KURŠANEC 99.618,19 0,00 110.492,49 148.891,14 0,00 520,00 0,00 359.521,82
7052. DEAN BILIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1966 REŽANCI 0,00 0,00 153.359,71 157.084,40 0,00 49.071,63 0,00 359.515,74
7053. FRANJO PEČNJAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1943 ĐIVAN 29.250,32 0,00 7.303,59 322.958,57 0,00 0,00 0,00 359.512,48
7054. ŽELJKO GALOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 IVANKOVO 179.092,95 0,00 -0,56 180.413,63 0,00 0,00 0,00 359.506,02
7055. ILIJA MAMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1964 PODSTRANA 129.853,56 0,00 23.990,82 205.659,39 0,00 0,00 0,00 359.503,77
7056. DRAGAN IVELJIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1963 DUGO SELO 106.286,57 0,00 2.668,15 250.528,91 0,00 0,00 0,00 359.483,63
7057. JELA KOS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1961 ORAHOVICA 88.053,43 0,00 4.321,24 267.054,84 0,00 0,00 0,00 359.429,51
7058. BLAŽENKA ZUBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1966 NEORIĆ 0,00 0,00 5.297,58 354.125,70 0,00 0,00 0,00 359.423,28
7059. ĐON MARKPRENKAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1954 PRVIĆ ŠEPURINE 0,00 0,00 3.208,00 356.185,43 0,00 0,00 0,00 359.393,43
7060. SAŠA MIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 35.002,87 0,00 51.659,46 272.723,55 0,00 0,00 0,00 359.385,88
7061. MARIJAN STRUGAR ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1954 KRALJEV VRH 38.435,89 0,00 8.462,32 312.458,68 0,00 0,00 0,00 359.356,89
7062. VELIBOR OSTOJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1968 SISAK 0,00 0,00 1.853,21 357.458,19 0,00 0,00 0,00 359.311,40
7063. JASMIN RAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1972 PETRINJA 0,00 0,00 10.451,52 348.819,28 0,00 0,00 0,00 359.270,80
7064. RENATA MATIJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1973 SLATINA 72.929,60 0,00 12.349,96 273.680,96 0,00 298,11 0,00 359.258,63
7065. IRENA ABRAMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1974 KOSTRENA 52.453,48 0,00 48.768,61 258.036,50 0,00 0,00 0,00 359.258,59
7066. PETAR KATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 ŽRNOVNICA 130.449,63 0,00 23.921,66 204.854,05 0,00 0,00 0,00 359.225,34
7067. DANIEL OSTHEIMER OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1975 ĐAKOVO 12.788,58 0,00 30.988,05 315.390,06 0,00 0,00 0,00 359.166,69
7068. DRAŽENKA JAMBRUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1960 NOVIGRAD PODRAVSKI 0,00 0,00 177.305,08 181.839,42 0,00 0,00 0,00 359.144,50
7069. KSENIJA MIHELČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 PODGORJE 0,00 0,00 0,00 359.136,60 0,00 0,00 0,00 359.136,60
7070. TONČEKA BUZOLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1964 HVAR 69.520,60 0,00 -4.884,84 294.378,93 0,00 0,00 0,00 359.014,69
7071. BORIS PASCUTTINI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 34.152,95 0,00 23.687,30 301.172,53 0,00 0,00 0,00 359.012,78
7072. KRISTIJAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 89.117,18 0,00 32.906,00 236.972,27 0,00 0,00 0,00 358.995,45
7073. NINO CEGLEC MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1983 STRAHONINEC 48.877,30 0,00 -203,14 310.313,34 0,00 0,00 0,00 358.987,50
7074. TOMA ĆIBARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1988 KISTANJE 69.681,68 0,00 25.357,82 263.912,91 0,00 0,00 0,00 358.952,41
7075. MILAN LELJAK KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1955 VOJNIĆ 0,01 0,00 28.084,20 330.588,45 0,00 218,25 0,00 358.890,91
7076. DARKO TURČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1965 NOVSKA 84.156,04 0,00 14.163,08 260.462,01 0,00 0,00 0,00 358.781,13
7077. ZVONKO BEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1940 SPLIT 0,00 0,00 0,00 358.778,94 0,00 0,00 0,00 358.778,94
7078. JOŠKO VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1980 GLAVINA DONJA 179.099,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.678,97 358.778,70
7079. ANTUN OBAD VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1958 SVIBOVEC 80.455,06 0,00 39.058,98 239.181,74 0,00 0,00 0,00 358.695,78
7080. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 28.166,11 0,00 12.896,71 314.714,20 2.905,30 0,00 0,00 358.682,32
7081. DEJAN TRAILOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1969 DUGO SELO 51.417,34 0,00 20.829,79 286.419,71 0,00 0,00 0,00 358.666,84
7082. IVAN PENAVA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 77.748,71 0,00 0,00 280.911,35 0,00 358.660,06
7083. TOMISLAV GOLEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 61.045,88 0,00 12.298,12 285.299,16 0,00 0,00 0,00 358.643,16
7084. JERISLAV PEŠA SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1963 SUPETAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.537,62 0,00 358.537,62
7085. MILJENKO LEINER MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1962 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,42 358.462,81 0,00 0,00 0,00 358.463,23
7086. STIPO VOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 20.101,19 0,00 12,25 338.297,92 0,00 0,00 0,00 358.411,36
7087. SMILJANA BOŽAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 8.005,34 0,00 0,00 350.404,94 0,00 0,00 0,00 358.410,28
7088. PERE ZEKANOVIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1952 KRNEZA 0,00 0,00 0,00 358.405,79 0,00 0,00 0,00 358.405,79
7089. ZDRAVKO ŠTIMAC ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1957 KUPINEC 76.198,62 0,00 -388,65 282.549,79 0,00 0,00 0,00 358.359,76
7090. MARIJAN BOŽIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1975 SIBINJ 13.645,12 0,00 2.959,08 340.449,18 0,00 1.242,12 0,00 358.295,50
7091. ŠIMO ŠARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 3.627,81 0,00 74.622,33 280.032,29 0,00 0,00 0,00 358.282,43
7092. MLADEN AMBROŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 2.569,66 0,00 13.639,63 341.983,78 0,00 0,00 0,00 358.193,07
7093. DAMIR CRNIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1968 NOVAKI 27.607,51 0,00 196,66 330.366,04 0,00 -10,04 0,00 358.160,17
7094. ZORKA VELJANOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 358.072,29 0,00 0,00 0,00 358.072,29
7095. IVICA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1965 VRBOSKA -22.993,24 265.809,79 -2.547,10 117.834,36 0,00 -41,35 0,00 358.062,46
7096. LEOPOLD IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 351.608,42 8.398,26 870,33 -2.962,81 0,00 74,15 0,00 357.988,35
7097. SEJFIDIN ADILJI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 3.524,62 354.400,51 0,00 0,00 0,00 357.925,13
7098. DIANA VUZEM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 2.410,84 0,00 55.025,58 300.463,08 0,00 0,00 0,00 357.899,50
7099. MIROSLAV NESSEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -389,19 0,00 0,00 358.285,69 0,00 0,00 0,00 357.896,50
7100. JOSIP MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 SESVETE 8.360,85 0,00 8.731,42 340.792,56 0,00 0,00 0,00 357.884,83