OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7001. MARINA PUŠAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1968 PLETERNICA 141.225,32 0,00 4.698,08 210.331,92 0,00 0,00 0,00 356.255,32
7002. IVA GRABIĆ KATANEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 338.608,94 0,00 0,00 17.638,38 0,00 356.247,32
7003. ŽELJKO BALOG POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1957 POŽEGA 17.101,14 0,00 4.312,23 334.828,31 0,00 0,00 0,00 356.241,68
7004. VLADIMIR TUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 2.546,09 353.676,03 0,00 0,00 0,00 356.222,12
7005. SINIŠA ŠREPFLER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK -7.241,68 0,00 6.929,01 356.516,49 0,00 0,00 0,00 356.203,82
7006. MOMIR LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 5.191,78 350.978,76 0,00 0,00 0,00 356.170,54
7007. BISERKA GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1958 APATIJA 0,00 0,00 10.089,83 345.976,49 0,00 0,00 0,00 356.066,32
7008. SNJEŽANA KUNDER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KARANE 94.721,46 0,00 8.543,98 252.772,61 0,00 0,00 0,00 356.038,05
7009. ŽELJKO VEDRINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 99.634,89 256.383,03 0,00 0,00 0,00 356.017,92
7010. SUZANA MATAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 142.800,83 0,00 42.856,02 170.346,85 0,00 0,00 0,00 356.003,70
7011. DRAŽEN IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 KRIŽEVCI 83.545,03 0,00 12.982,75 259.442,17 0,00 0,00 0,00 355.969,95
7012. LJILJANA JANĐEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1973 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 1.082,90 354.867,71 0,00 0,00 0,00 355.950,61
7013. SANELA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 33.325,79 0,00 6.780,90 315.810,56 0,00 0,00 0,00 355.917,25
7014. IVAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 9.340,07 346.566,10 0,00 0,00 0,00 355.906,17
7015. IVANKA GULIN ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,01 0,00 4.366,81 351.501,60 0,00 0,00 0,00 355.868,42
7016. HILJ ŠALJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 18.156,56 337.698,54 0,00 0,00 0,00 355.855,10
7017. SLAVICA HERCEG SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1954 NOVSKA 30.160,27 0,00 192,57 325.461,71 0,00 0,00 0,00 355.814,55
7018. ĐURĐA SAMBOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 56.652,76 0,00 1.279,11 297.865,16 0,00 0,00 0,00 355.797,03
7019. IVO SUDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 IVANKOVO 13.610,09 0,00 14.045,63 328.123,37 0,00 0,00 0,00 355.779,09
7020. DARKO DRAGAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -0,05 0,00 37.765,28 317.937,17 0,00 0,00 0,00 355.702,40
7021. JAKA KVARTUČ ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 75.443,36 0,00 13.661,17 266.533,27 0,00 0,00 0,00 355.637,80
7022. JOSIP TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 17.698,66 337.904,06 0,00 0,00 0,00 355.602,72
7023. DAVORKA EĆIMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1950 ORAŠAC 110.932,06 0,00 96.134,36 148.504,18 0,00 0,00 0,00 355.570,60
7024. DALIBOR SASTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1985 BABINA GREDA 119.682,43 0,00 3.147,14 232.683,60 0,00 0,00 0,00 355.513,17
7025. MIRO KRIŽANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 0,00 355.470,76 0,00 0,00 0,00 355.470,76
7026. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 117.796,44 0,00 25.446,84 212.006,55 0,00 0,00 0,00 355.249,83
7027. FRANJO ČIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 354.170,20 0,00 997,34 0,00 355.167,54
7028. ANTE KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 IVANBEGOVINA 0,00 0,00 8.729,82 346.406,88 0,00 0,00 0,00 355.136,70
7029. JURE ŠKURLA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1970 BRAŠINA 125.314,98 10.248,40 3.276,84 216.276,25 0,00 0,00 0,00 355.116,47
7030. MARKO DOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 186,63 354.886,81 0,00 0,00 0,00 355.073,44
7031. ANA MURK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1956 PODGORA KRAPINSKA 11,00 0,00 0,00 355.059,02 0,00 0,00 0,00 355.070,02
7032. MILENA KISELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 3.649,51 351.397,88 0,00 0,00 0,00 355.047,39
7033. ROBERT PETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 3.269,00 351.762,31 0,00 0,00 0,00 355.031,31
7034. ZDENKO TREBOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 303.723,67 0,00 51.278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 355.002,37
7035. IVAN ĆORIĆ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1964 SVIBJE 66.602,03 0,00 12.346,25 276.031,60 0,00 0,00 0,00 354.979,88
7036. JELENA KROKAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 95.536,90 0,00 0,02 96.336,70 0,00 163.090,14 0,00 354.963,76
7037. MEJSUT OSMANI SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1970 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 354.954,66 0,00 0,00 0,00 354.954,66
7038. ANICA FOLK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 46.713,34 0,00 139.781,77 168.426,34 0,00 0,00 0,00 354.921,45
7039. MIROSLAV SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 215.434,10 0,00 32.369,19 107.014,43 0,00 0,00 0,00 354.817,72
7040. SUZANA ABDULAHI SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1978 MARTINSKA VES 27.496,76 0,00 2.278,62 325.017,38 0,00 0,00 0,00 354.792,76
7041. ARIJANA MRZLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 83.175,27 0,00 132.649,25 138.950,16 0,00 0,00 0,00 354.774,68
7042. KSENIJA PRETKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 37.498,47 317.264,01 0,00 0,00 0,00 354.762,48
7043. STANKO RAGUŽ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1950 CRIKVENICA 130.173,16 0,00 143.006,31 81.547,92 0,00 0,00 0,00 354.727,39
7044. IVAN IVANČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1959 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 354.696,47 0,00 0,00 0,00 354.696,47
7045. BRANKO LEGAN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1957 DONJI LADUČ 10.026,57 0,00 4.641,50 339.931,51 0,00 0,00 0,00 354.599,58
7046. JOSIP KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 354.524,77 0,00 0,00 0,00 354.524,77
7047. IVAN PRIMORAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ĐAKOVO 51.568,54 0,00 70,80 302.877,14 0,00 0,00 0,00 354.516,48
7048. DAVOR PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1979 KASTAV 0,00 0,00 354.477,50 0,00 0,00 0,00 0,00 354.477,50
7049. MARKO VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 160.476,23 0,00 42.088,56 151.833,74 0,00 0,00 0,00 354.398,53
7050. ŽELJKO MIKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1955 PODVRŠKO 3.694,47 0,00 270,74 350.390,70 0,00 0,00 0,00 354.355,91
7051. ANTUN KRIVANEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1948 BLATUŠA 87.578,57 0,00 10.796,96 255.973,92 0,00 0,00 0,00 354.349,45
7052. ALMIR ŠKILJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.837,66 0,00 7.480,37 344.924,79 0,00 0,00 0,00 354.242,82
7053. STJEPAN RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1948 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 351.944,28 0,00 2.279,74 0,00 354.224,02
7054. MIRJANA ZAPLATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 354.198,23 0,00 0,00 0,00 354.198,23
7055. GJOK PECOLLAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1965 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 354.104,28 0,00 0,00 0,00 354.104,28
7056. ALEKSANDRA KUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1973 BELIŠĆE 23.409,83 0,00 16.589,61 314.104,26 0,00 0,00 0,00 354.103,70
7057. MILAN LELJAK KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1955 VOJNIĆ 0,01 0,00 28.084,20 325.805,84 0,00 212,27 0,00 354.102,32
7058. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.463,77 351.599,76 0,00 0,00 0,00 354.063,53
7059. JASMIN RAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1972 PETRINJA 0,00 0,00 10.446,38 343.617,12 0,00 0,00 0,00 354.063,50
7060. GORAN CAPARI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1956 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 354.003,39 0,00 0,00 0,00 354.003,39
7061. NIKOLA ANCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -0,15 0,00 2.436,64 351.548,49 0,00 0,00 0,00 353.984,98
7062. RANKO BARDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1965 VIS 0,00 0,00 4.764,56 349.194,56 0,00 0,00 0,00 353.959,12
7063. MIROSLAV ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1955 VINIŠĆE 0,00 0,00 -381,83 354.325,95 0,00 0,00 0,00 353.944,12
7064. BLAŽENKA ZUBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1966 NEORIĆ 0,00 0,00 5.290,42 348.642,16 0,00 0,00 0,00 353.932,58
7065. ĐON MARKPRENKAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1954 PRVIĆ ŠEPURINE 0,00 0,00 3.208,00 350.688,37 0,00 0,00 0,00 353.896,37
7066. MLADENKA BOSNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1957 JELSA -5.218,59 0,00 -9.430,84 368.540,60 0,00 0,00 0,00 353.891,17
7067. MILAN NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 25.453,34 0,00 30.442,07 272.844,01 0,00 25.150,77 0,00 353.890,19
7068. MIROSLAV JENDUKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1971 KOPRIVNICA 0,00 0,00 16.769,09 337.102,34 0,00 0,00 0,00 353.871,43
7069. BRUNA DUBRAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL SUĆURAC 70.074,93 0,00 31.921,65 251.868,74 0,00 0,00 0,00 353.865,32
7070. MARKO MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1948 SINJ 109.955,95 0,00 39.017,02 204.880,37 0,00 0,00 0,00 353.853,34
7071. KREŠIMIR LEKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 3.226,82 0,00 49.680,72 300.826,13 0,00 0,00 0,00 353.733,67
7072. ANDREJA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 120.751,15 0,00 190,10 232.760,90 0,00 0,00 0,00 353.702,15
7073. DAVOR KULAŠ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 69.369,18 0,00 99.823,25 184.498,63 0,00 0,00 0,00 353.691,06
7074. BRANISLAV STOKIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 108.005,04 0,00 12.011,85 233.654,09 0,00 0,00 0,00 353.670,98
7075. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 107.966,72 0,00 47.736,92 197.955,08 0,00 0,00 0,00 353.658,72
7076. MAJA ĐURKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 15.897,37 337.729,96 0,00 0,00 0,00 353.627,33
7077. FRANJO PEČNJAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1943 ĐIVAN 28.672,33 0,00 7.223,57 317.715,88 0,00 0,00 0,00 353.611,78
7078. IVAN LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 353.606,71 0,00 0,00 0,00 353.606,71
7079. DAMIR NOVAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 VELIKA GORICA 0,00 0,00 1.968,43 351.596,86 0,00 0,00 0,00 353.565,29
7080. ZVONKO BEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1940 SPLIT 0,00 0,00 0,00 353.519,30 0,00 0,00 0,00 353.519,30
7081. ZDRAVKO MUŽINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SRINJINE 3.323,66 0,00 -3.892,94 354.084,27 0,00 0,00 0,00 353.514,99
7082. MIRKO TOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1954 STARI JANKOVCI 90.080,74 0,00 762,53 262.656,94 0,00 0,00 0,00 353.500,21
7083. MARKO ŠEGO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1952 PRIVLAKA 124.837,90 0,00 65.646,85 163.000,97 0,00 0,00 0,00 353.485,72
7084. MARIJA BUDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 38,85 0,00 4.214,74 349.157,86 0,00 0,00 0,00 353.411,45
7085. DRAŽENKA JAMBRUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1960 NOVIGRAD PODRAVSKI 0,00 0,00 174.464,34 178.939,64 0,00 0,00 0,00 353.403,98
7086. DRAŽEN MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1964 KOPRIVNICA 26.109,39 0,00 3.436,93 323.838,54 0,00 0,00 0,00 353.384,86
7087. SLAVICA ANTIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 72.490,45 0,00 32.579,51 248.289,15 0,00 0,00 0,00 353.359,11
7088. MLADEN LAZIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 74.483,44 278.853,08 0,00 0,00 0,00 353.336,52
7089. BRANE TOPIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1963 SAMOBOR 89.583,49 0,00 49.784,53 213.937,09 0,00 0,00 0,00 353.305,11
7090. MARIJAN KUMER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 BREGANICA 8.059,18 0,00 521,56 344.638,17 0,00 0,00 0,00 353.218,91
7091. TOMISLAV KNEŽEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 494,65 352.638,21 0,00 0,00 0,00 353.132,86
7092. PERE ZEKANOVIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1952 KRNEZA 0,00 0,00 0,00 353.085,53 0,00 0,00 0,00 353.085,53
7093. BORIS PASCUTTINI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1967 VARAŽDIN 33.553,91 0,00 23.114,99 296.374,37 0,00 0,00 0,00 353.043,27
7094. BOŽIDAR SLUNJSKI VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1980 STRMEC PODRAVSKI 52.293,19 0,00 5.423,35 295.227,10 0,00 0,00 0,00 352.943,64
7095. MEHMED DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 1.981,96 350.948,40 0,00 0,00 0,00 352.930,36
7096. DRAGAN BRZICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 1.285,50 2.287,39 349.299,86 0,00 0,00 0,00 352.872,75
7097. LUCIJA JUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1968 STRIZIVOJNA 22.673,34 0,00 4.399,16 325.789,67 0,00 0,00 0,00 352.862,17
7098. MILE ŠIMIČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 1.319,45 351.524,34 0,00 0,00 0,00 352.843,79
7099. ŠEVĆET GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 2.597,97 350.211,60 0,00 0,00 0,00 352.809,57
7100. SLOBODAN MARUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1975 KUŠTANI 50.661,75 0,00 120.938,25 169.841,84 0,00 11.266,15 0,00 352.707,99