OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7001. IVICA LOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1967 GRADIŠTE 0,00 0,00 15.373,82 336.210,84 0,00 0,00 0,00 351.584,66
7002. ANTE KUJUNDŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1966 IVANBEGOVINA 0,00 0,00 8.642,85 342.932,98 0,00 0,00 0,00 351.575,83
7003. NEDILJKA BOŽIKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1958 PODSTRANA 351.544,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.544,57
7004. STJEPAN PAVKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.174,69 348.344,32 0,00 0,00 0,00 351.519,01
7005. AUGUSTIN BISAKU PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 3.917,49 347.597,64 0,00 0,00 0,00 351.515,13
7006. ANTO POPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 351.499,24 0,00 0,00 0,00 351.499,24
7007. ZLATKO MATASIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1977 DRAGA SVETOJANSKA 44.340,30 0,00 1.650,88 305.471,47 0,00 0,00 0,00 351.462,65
7008. LJILJANA LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 13.783,00 337.669,01 0,00 0,00 0,00 351.452,01
7009. STIPE MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1974 GRUBINE 1.042,14 0,00 5.009,48 345.234,83 0,00 0,00 0,00 351.286,45
7010. MOMIR LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 5.177,87 346.024,57 0,00 0,00 0,00 351.202,44
7011. SLAVKO JAŽO BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1967 REŠETARI 158.986,49 0,00 106.514,69 85.692,39 0,00 0,00 0,00 351.193,57
7012. JURE JOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,65 -8.156,22 359.375,63 -85,67 0,00 0,00 0,00 351.133,09
7013. IVAN IVANČIĆ VARAŽDINSKA,CESTICA 1959 GORNJE VRATNO 0,00 0,00 0,00 351.113,76 0,00 0,00 0,00 351.113,76
7014. JASNA BRATULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 193.476,53 0,00 67.916,92 89.716,64 0,00 0,00 0,00 351.110,09
7015. KRUNOSLAV ČAVLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 KLOKOVEC 0,00 0,00 5.262,69 344.730,89 0,00 1.063,64 0,00 351.057,22
7016. ANICA FOLK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 46.131,38 0,00 138.387,28 166.494,62 0,00 0,00 0,00 351.013,28
7017. ZDENKO TREBOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 300.286,49 0,00 50.714,09 0,00 0,00 0,00 0,00 351.000,58
7018. DARKO VIDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 895,85 349.998,82 0,00 0,00 0,00 350.894,67
7019. IVAN PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1956 ČISLA 71.069,18 0,00 24.868,86 254.953,71 0,00 0,00 0,00 350.891,75
7020. MILAN LELJAK KARLOVAČKA,VOJNIĆ 1955 VOJNIĆ 0,01 0,00 28.084,20 322.576,86 0,00 208,23 0,00 350.869,30
7021. JOSIP TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 17.570,39 333.277,89 0,00 0,00 0,00 350.848,28
7022. HUSE KARAJIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 350.827,14 0,00 0,00 0,00 350.827,14
7023. FRANJO MIŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1954 BABINA GREDA 38.202,70 0,00 1.298,62 311.194,36 0,00 0,00 0,00 350.695,68
7024. ŽARKO RATKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1958 UMAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.684,08 0,00 350.684,08
7025. BISERKA GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1958 APATIJA 0,00 0,00 9.970,78 340.671,25 0,00 0,00 0,00 350.642,03
7026. KSENIJA PRETKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 37.041,78 313.578,79 0,00 0,00 0,00 350.620,57
7027. HRVOJE PEDISIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1978 TURANJ 136.806,77 0,00 29.626,39 184.159,50 0,00 0,00 0,00 350.592,66
7028. LJILJANA JANĐEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1973 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 1.082,90 349.504,72 0,00 0,00 0,00 350.587,62
7029. JURICA ČARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1974 BRNAZE 49.536,69 0,00 575,15 300.441,77 0,00 0,00 0,00 350.553,61
7030. JASMIN RAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1972 PETRINJA 0,00 0,00 10.442,91 340.104,91 0,00 0,00 0,00 350.547,82
7031. SNJEŽANA KUNDER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KARANE 93.233,89 0,00 8.436,41 248.875,88 0,00 0,00 0,00 350.546,18
7032. MARIJA ĆORKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1963 DUBOVAC 33.208,70 0,00 -56,95 317.332,46 0,00 0,00 0,00 350.484,21
7033. IVANKA GULIN ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,01 0,00 4.336,53 346.073,16 0,00 0,00 0,00 350.409,70
7034. STANKO RAGUŽ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1950 CRIKVENICA 128.642,47 0,00 141.082,70 80.656,26 0,00 0,00 0,00 350.381,43
7035. ALEN PJETRAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 350.312,85 0,00 0,00 0,00 0,00 350.312,85
7036. ZDRAVKO MAGLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL KAMBELOVAC 10.208,89 0,00 16.132,54 323.923,16 0,00 0,00 0,00 350.264,59
7037. IVAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 9.248,71 341.008,60 0,00 0,00 0,00 350.257,31
7038. JAKA KVARTUČ ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 74.163,25 0,00 13.411,35 262.665,27 0,00 0,00 0,00 350.239,87
7039. BLAŽENKA ZUBAN SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1966 NEORIĆ 0,00 0,00 5.285,59 344.939,93 0,00 0,00 0,00 350.225,52
7040. DRAŽEN IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 KRIŽEVCI 82.140,48 0,00 12.765,85 255.316,82 0,00 0,00 0,00 350.223,15
7041. SUZANA ABDULAHI SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1978 MARTINSKA VES 27.155,85 0,00 2.278,62 320.787,80 0,00 0,00 0,00 350.222,27
7042. BRANKO MUHA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1957 DOLCI 0,00 0,00 4.643,08 345.576,93 0,00 0,00 0,00 350.220,01
7043. ZDRAVKO SMILJANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1966 DONJI MACELJ 56.234,41 0,00 11.689,13 287.302,28 0,00 -5.012,15 0,00 350.213,67
7044. IVAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 185.769,80 0,00 35.023,10 129.417,20 0,00 0,00 0,00 350.210,10
7045. JOSIP KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 350.200,17 0,00 0,00 0,00 350.200,17
7046. ĐON MARKPRENKAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1954 PRVIĆ ŠEPURINE 0,00 0,00 3.208,00 346.977,04 0,00 0,00 0,00 350.185,04
7047. MARKO BUTRAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -26.461,22 0,00 214.342,39 162.261,84 0,00 0,00 0,00 350.143,01
7048. IVO SUDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 IVANKOVO 13.351,57 0,00 13.805,09 322.952,51 0,00 0,00 0,00 350.109,17
7049. SANELA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 32.730,61 0,00 6.661,11 310.653,34 0,00 0,00 0,00 350.045,06
7050. DAVORKA EĆIMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1950 ORAŠAC 109.248,89 0,00 94.573,91 146.220,79 0,00 0,00 0,00 350.043,59
7051. JOSIP MIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 GAJEC 181.507,54 0,00 61.642,92 106.880,34 0,00 0,00 0,00 350.030,80
7052. GORAN CAPARI ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1956 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 349.986,59 0,00 0,00 0,00 349.986,59
7053. ZVONKO BEGO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1940 SPLIT 0,00 0,00 0,00 349.968,25 0,00 0,00 0,00 349.968,25
7054. ALMIR ŠKILJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.809,06 0,00 7.342,01 340.781,86 0,00 0,00 0,00 349.932,93
7055. MARKO VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 158.453,69 0,00 41.540,87 149.865,82 0,00 0,00 0,00 349.860,38
7056. ZUHDIJA MEŠANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 CERNIK 0,00 0,00 0,00 349.818,95 0,00 0,00 0,00 349.818,95
7057. MILENA KISELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 3.607,15 346.168,24 0,00 0,00 0,00 349.775,39
7058. BRANKO LEGAN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1957 DONJI LADUČ 9.875,20 0,00 4.641,50 335.249,68 0,00 0,00 0,00 349.766,38
7059. RATO JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 54.224,25 0,00 19.690,30 275.793,04 0,00 0,00 0,00 349.707,59
7060. IVAN PRIMORAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ĐAKOVO 50.775,21 0,00 70,80 298.807,73 0,00 0,00 0,00 349.653,74
7061. JURE ŠKURLA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1970 BRAŠINA 123.149,66 10.055,31 3.229,98 213.201,10 0,00 0,00 0,00 349.636,05
7062. FRANJO PEČNJAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1943 ĐIVAN 28.282,11 0,00 7.169,54 314.176,29 0,00 0,00 0,00 349.627,94
7063. IVAN IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1942 VARAŽDIN 10.977,41 0,00 18.483,21 309.522,52 0,00 10.633,70 0,00 349.616,84
7064. DRAGAN BRZICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 1.285,50 2.275,24 346.036,37 0,00 0,00 0,00 349.597,11
7065. NIKOLA ANCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -0,15 0,00 2.417,64 347.145,27 0,00 0,00 0,00 349.562,76
7066. DENIS PLEVEL ISTARSKA,POREČ 1970 ČERVAR-PORAT 46.855,86 0,00 45.414,40 257.260,46 0,00 0,00 0,00 349.530,72
7067. DRAŽENKA JAMBRUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1960 NOVIGRAD PODRAVSKI 0,00 0,00 172.546,42 176.981,87 0,00 0,00 0,00 349.528,29
7068. DRAŽEN ŠIPEK-GLAVAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1970 STUBIČKE TOPLICE 117.160,40 0,00 22.286,71 210.076,74 0,00 0,00 0,00 349.523,85
7069. PERE ZEKANOVIĆ ZADARSKA,RAŽANAC 1952 KRNEZA 0,00 0,00 0,00 349.493,57 0,00 0,00 0,00 349.493,57
7070. ŽELJKO MIKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1955 PODVRŠKO 3.625,00 0,00 270,74 345.491,20 0,00 0,00 0,00 349.386,94
7071. MARKO KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1988 ŽUPANJA 53.437,60 0,00 840,16 295.106,82 0,00 0,00 0,00 349.384,58
7072. MIROSLAV ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1955 VINIŠĆE 0,00 0,00 -381,83 349.763,23 0,00 0,00 0,00 349.381,40
7073. MIROSLAV SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 212.062,99 0,00 31.876,92 105.340,93 0,00 0,00 0,00 349.280,84
7074. MIRKO LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 349.209,12 0,00 0,00 0,00 349.209,12
7075. ANA MURK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1956 PODGORA KRAPINSKA 10,88 0,00 0,00 349.130,69 0,00 0,00 0,00 349.141,57
7076. MLADEN LAZIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 73.594,67 275.506,84 0,00 0,00 0,00 349.101,51
7077. ĐURĐA SAMBOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 55.327,64 0,00 1.230,54 292.535,21 0,00 0,00 0,00 349.093,39
7078. DAVOR KULAŠ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 68.408,36 0,00 98.578,56 182.105,16 0,00 0,00 0,00 349.092,08
7079. ANDREJA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 119.037,69 0,00 190,10 229.861,31 0,00 0,00 0,00 349.089,10
7080. MARIO PRIZMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1952 BRAŠINA 0,00 0,00 -230,57 349.242,71 0,00 0,00 0,00 349.012,14
7081. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 115.714,63 0,00 25.074,67 208.185,47 0,00 0,00 0,00 348.974,77
7082. MILAN NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 25.140,46 0,00 29.778,73 269.590,96 0,00 24.463,75 0,00 348.973,90
7083. ARIJANA MRZLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 81.565,37 0,00 130.731,19 136.666,13 0,00 0,00 0,00 348.962,69
7084. IVAN KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 348.952,87 0,00 0,00 0,00 348.952,87
7085. KREŠIMIR LEKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 3.171,00 0,00 49.139,19 296.539,09 0,00 0,00 0,00 348.849,28
7086. MLADEN AMBROŠIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1957 VARAŽDIN 2.485,93 0,00 13.260,72 333.010,08 0,00 0,00 0,00 348.756,73
7087. SALKO MUSTAČEVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1952 VARAŽDIN 0,00 0,00 10.692,21 338.035,52 0,00 0,00 0,00 348.727,73
7088. STIPO VOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 19.557,31 0,00 12,25 329.137,20 0,00 0,00 0,00 348.706,76
7089. STJEPAN RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1948 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 346.432,32 0,00 2.225,92 0,00 348.658,24
7090. DALIBOR SASTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1985 BABINA GREDA 117.343,38 0,00 3.018,06 228.253,62 0,00 0,00 0,00 348.615,06
7091. BRUNA DUBRAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL SUĆURAC 68.881,21 0,00 31.388,47 248.318,91 0,00 0,00 0,00 348.588,59
7092. SLAVEN TINTOR ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR 0,00 0,00 0,00 10.050,92 0,00 338.534,03 0,00 348.584,95
7093. ANTUN KRIVANEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1948 BLATUŠA 86.197,33 0,00 10.701,92 251.661,69 0,00 0,00 0,00 348.560,94
7094. MIRJANA NOVAČIĆ-ZAPLATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 348.513,40 0,00 0,00 0,00 348.513,40
7095. MEHMED DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 1.963,43 346.475,55 0,00 0,00 0,00 348.438,98
7096. IVA GRABIĆ KATANEC OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 331.104,90 0,00 0,00 17.298,56 0,00 348.403,46
7097. DARKO DRAGAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -0,05 0,00 36.975,30 311.415,86 0,00 0,00 0,00 348.391,11
7098. DARIO KOŠČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 -1.745,79 350.106,21 0,00 0,00 0,00 348.360,42
7099. ŽELJKA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 348.309,01 0,00 0,00 0,00 348.309,01
7100. ALJIJA KAJKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 10.072,12 338.218,78 0,00 0,00 0,00 348.290,90