OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
7001. MILENA KISELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 3.565,25 340.996,06 0,00 0,00 0,00 344.561,31
7002. DAVOR KULAŠ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 67.458,09 0,00 97.347,54 179.738,03 0,00 0,00 0,00 344.543,66
7003. ZLATKO MIŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 SISAK 11.244,33 0,00 2.464,00 330.833,48 0,00 0,00 0,00 344.541,81
7004. DRAŽEN IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 KRIŽEVCI 80.751,36 0,00 12.551,33 251.236,82 0,00 0,00 0,00 344.539,51
7005. ANDREJA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 117.343,05 0,00 190,10 226.993,60 0,00 0,00 0,00 344.526,75
7006. IVO SUDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 IVANKOVO 13.095,90 0,00 13.567,21 317.838,44 0,00 0,00 0,00 344.501,55
7007. MARTIN ŽUŠKIN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1957 NOVO VIRJE 80.708,46 0,00 39.201,01 224.585,59 0,00 0,00 0,00 344.495,06
7008. VALENTIN PREMUŽIĆ ISTARSKA,PULA 1945 PULA 0,00 0,00 0,00 344.492,38 0,00 0,00 0,00 344.492,38
7009. STANISLAV JURČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1957 ORAHOVICA 93.089,11 0,00 -2.873,35 254.259,82 0,00 0,00 0,00 344.475,58
7010. ŽELJKO MIKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1955 PODVRŠKO 3.556,28 0,00 270,74 340.645,53 0,00 0,00 0,00 344.472,55
7011. ALJIJA KAJKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 10.079,36 334.387,28 0,00 0,00 0,00 344.466,64
7012. ILKA BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 667,49 0,00 95.237,43 248.490,68 0,00 0,00 0,00 344.395,60
7013. MARIO MUDRINIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1984 DRENJE 202.776,06 0,00 -1.422,63 142.949,80 0,00 0,00 0,00 344.303,23
7014. SLAVKO JAŽO BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1967 REŠETARI 155.281,15 0,00 104.032,26 84.954,87 0,00 0,00 0,00 344.268,28
7015. BAOQING LIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 BEIJANG 0,00 0,00 0,00 344.248,69 0,00 0,00 0,00 344.248,69
7016. SANELA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 32.141,98 0,00 6.542,64 305.552,77 0,00 0,00 0,00 344.237,39
7017. JURE ŠKURLA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1970 BRAŠINA 121.008,13 9.864,34 3.183,64 210.159,73 0,00 0,00 0,00 344.215,84
7018. MILAN JOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1956 LUPOGLAV 0,00 0,00 846,13 343.257,30 0,00 0,00 0,00 344.103,43
7019. MARKO ILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1951 VOĐINCI 0,00 0,00 9.117,83 335.031,89 0,00 -49,99 0,00 344.099,73
7020. MARIJA ĆORKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1963 DUBOVAC 32.638,71 0,00 -56,95 311.453,57 0,00 0,00 0,00 344.035,33
7021. KREŠIMIR LEKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 3.115,79 0,00 48.603,61 292.299,17 0,00 0,00 0,00 344.018,57
7022. MEHMED DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 1.945,10 342.051,85 0,00 0,00 0,00 343.996,95
7023. ANTO BEGIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1941 DUĆE 33.301,09 0,00 205.014,28 105.662,02 0,00 0,00 0,00 343.977,39
7024. ZDENKA ŠEBALJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1973 SISAK 0,00 0,00 0,00 343.956,47 0,00 0,00 0,00 343.956,47
7025. ZDRAVKO MAGLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL KAMBELOVAC 9.975,98 0,00 15.886,25 318.065,70 0,00 0,00 0,00 343.927,93
7026. IVAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 182.817,03 0,00 34.437,68 126.651,10 0,00 0,00 0,00 343.905,81
7027. ZLATICA PAVEŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1964 HAMPOVICA 0,00 0,00 3.467,40 340.429,78 0,00 0,00 0,00 343.897,18
7028. MEŠUT-MAHMUD ISMAILOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 2.065,45 341.793,15 0,00 0,00 0,00 343.858,60
7029. BRANKA KUTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 343.838,91 0,00 0,00 0,00 343.838,91
7030. JENNY DŽAJA-PETREŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 343.823,20 0,00 0,00 0,00 343.823,20
7031. MIROSLAV SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 208.728,92 0,00 31.390,06 103.685,80 0,00 0,00 0,00 343.804,78
7032. OLEG SIROTKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 343.740,97 0,00 0,00 0,00 343.740,97
7033. MARKO BUTRAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -26.461,22 0,00 210.366,33 159.769,80 0,00 0,00 0,00 343.674,91
7034. MIROSLAV JENDUKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1971 KOPRIVNICA 0,00 0,00 17.448,32 326.205,34 0,00 0,00 0,00 343.653,66
7035. RENATA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -48,66 343.684,15 0,00 0,00 0,00 343.635,49
7036. MARKO KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1988 ŽUPANJA 52.396,85 0,00 778,95 290.446,68 0,00 0,00 0,00 343.622,48
7037. VESNA ŽIVKOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1962 PREMANTURA 45.213,21 0,00 3.524,56 294.857,46 0,00 0,00 0,00 343.595,23
7038. ŽELJKO KARLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 343.592,72 0,00 0,00 0,00 343.592,72
7039. MATO VAJDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1950 SELNICA 9.546,82 0,00 11.535,24 322.388,67 0,00 0,00 0,00 343.470,73
7040. NIKO BOROS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 0,00 0,00 12.652,06 330.789,40 0,00 0,00 0,00 343.441,46
7041. GORDANA PETROVIĆ-VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 26.031,40 317.351,68 0,00 0,00 0,00 343.383,08
7042. BRUNA DUBRAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL SUĆURAC 67.700,61 0,00 30.861,15 244.808,10 0,00 0,00 0,00 343.369,86
7043. KSENIJA MIHELČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 PODGORJE 0,00 0,00 0,00 343.365,18 0,00 0,00 0,00 343.365,18
7044. LJUBOMIR JELIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1949 BELI MANASTIR 46.505,63 0,00 10.522,97 286.329,57 0,00 0,00 0,00 343.358,17
7045. BRANKO FEJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 13.063,53 0,00 36.041,38 292.303,80 0,00 1.934,95 0,00 343.343,66
7046. ZORAN PEŠA OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1959 SEMELJCI 0,00 0,00 1.406,97 341.928,60 0,00 0,00 0,00 343.335,57
7047. DRAGO ČEMERIKA MEĐIMURSKA,GORIČAN 1968 GORIČAN 0,00 0,00 0,15 343.304,36 0,00 0,00 0,00 343.304,51
7048. HRVOJE PEDISIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1978 TURANJ 133.817,96 0,00 29.053,42 180.412,47 0,00 0,00 0,00 343.283,85
7049. ANA MURK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1956 PODGORA KRAPINSKA 10,76 0,00 0,00 343.267,50 0,00 0,00 0,00 343.278,26
7050. MILE ŠIMIČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 1.319,45 341.956,15 0,00 0,00 0,00 343.275,60
7051. JOSIP MIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 GAJEC 177.679,47 0,00 60.819,64 104.739,91 0,00 0,00 0,00 343.239,02
7052. ARIJANA MRZLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 79.973,16 0,00 128.834,21 134.407,23 0,00 0,00 0,00 343.214,60
7053. KATARINA MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 831,17 342.382,09 0,00 0,00 0,00 343.213,26
7054. DARKO KVATERNIK ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 17.640,60 0,00 553,38 325.008,07 0,00 0,00 0,00 343.202,05
7055. DRAGUTIN BUDI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 5.529,22 337.634,04 0,00 0,00 0,00 343.163,26
7056. MARIO PRIZMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1952 DUBROVNIK 0,00 0,00 -230,57 343.392,61 0,00 0,00 0,00 343.162,04
7057. STJEPAN RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1948 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 340.980,94 0,00 2.172,69 0,00 343.153,63
7058. MIRKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 343.128,49 0,00 0,00 0,00 343.128,49
7059. BRANKO MUHA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1957 DOLCI 0,00 0,00 4.558,88 338.524,41 0,00 0,00 0,00 343.083,29
7060. ŽARKO RATKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1958 UMAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.020,55 0,00 343.020,55
7061. IVAN IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1942 VARAŽDIN 10.694,86 0,00 18.007,47 303.943,44 0,00 10.360,00 0,00 343.005,77
7062. MAJA DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 144.562,80 0,00 6.265,79 192.134,96 0,00 0,00 0,00 342.963,55
7063. RAJKA LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 342.955,26 0,00 0,00 0,00 342.955,26
7064. DUNJA DRAŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 33.128,38 309.763,17 0,00 0,00 0,00 342.891,55
7065. MIRJANA NOVAČIĆ-ZAPLATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 342.891,04 0,00 0,00 0,00 342.891,04
7066. RATO JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 52.972,88 0,00 19.350,67 270.526,31 0,00 0,00 0,00 342.849,86
7067. DAMIR NOVAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1983 VELIKA GORICA 0,00 0,00 1.898,64 340.944,68 0,00 0,00 0,00 342.843,32
7068. ANTUN KRIVANEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1948 BLATUŠA 84.831,27 0,00 10.607,93 247.396,81 0,00 0,00 0,00 342.836,01
7069. ANTO UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 LUČKO 53.665,86 0,00 100.293,24 188.876,17 0,00 0,00 0,00 342.835,27
7070. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 113.655,70 0,00 24.706,60 204.406,37 0,00 0,00 0,00 342.768,67
7071. IVANKA JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 21.327,95 0,00 4.602,10 316.813,74 0,00 0,00 0,00 342.743,79
7072. MIRJANA PLEŠA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1969 ORIOVAC 0,00 0,00 5.592,58 337.129,73 0,00 0,00 0,00 342.722,31
7073. MLADENKA BOSNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1957 JELSA -5.218,59 0,00 -9.430,84 357.321,92 0,00 0,00 0,00 342.672,49
7074. MARIJAN STRUGAR ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1954 KRALJEV VRH 36.506,77 0,00 7.586,17 298.538,94 0,00 0,00 0,00 342.631,88
7075. VELIBOR OSTOJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1968 SISAK 0,00 0,00 4.040,31 338.584,86 0,00 0,00 0,00 342.625,17
7076. DARINKA KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 27.605,45 0,00 13.018,98 301.984,96 0,00 0,00 0,00 342.609,39
7077. ALEN PJETRAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 342.552,53 0,00 0,00 0,00 0,00 342.552,53
7078. SALI REĐEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT 1.385,25 0,00 14.732,61 326.434,63 0,00 0,00 0,00 342.552,49
7079. MAJA ĐURKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 15.489,64 327.053,30 0,00 0,00 0,00 342.542,94
7080. VITOMIR VERGLES PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1952 SELCE 0,00 0,00 2.170,85 340.321,63 0,00 0,00 0,00 342.492,48
7081. MARIJA BUDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 37,73 0,00 4.214,74 338.228,92 0,00 0,00 0,00 342.481,39
7082. ĐURĐA SAMBOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 54.017,08 0,00 1.182,50 287.263,82 0,00 0,00 0,00 342.463,40
7083. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.383,97 340.051,22 0,00 0,00 0,00 342.435,19
7084. RANKO BARDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1965 VIS 0,00 0,00 4.651,35 337.672,39 0,00 0,00 0,00 342.323,74
7085. VESNA KANIŽIĆ VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1962 VARAŽDIN BREG -22.224,72 0,00 89.370,49 275.140,47 0,00 0,00 0,00 342.286,24
7086. DAVOR PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 57.856,68 0,00 41.842,53 242.516,16 0,00 0,00 0,00 342.215,37
7087. ZDENKO MUČNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 39.582,75 302.603,82 0,00 0,00 0,00 342.186,57
7088. IVAN PETRIČEK SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1951 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 11.266,11 330.792,53 0,00 0,00 0,00 342.058,64
7089. SLAVKO KOMŠO ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 SVETI IVAN ZELINA 0,00 342.020,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.020,05
7090. JOZO ŠARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 124.164,95 0,00 32.947,76 184.899,36 0,00 0,00 0,00 342.012,07
7091. MARIJAN KUMER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 BREGANICA 7.734,20 0,00 503,67 333.755,55 0,00 0,00 0,00 341.993,42
7092. MIRKO MACAN ISTARSKA,SVETVINČENAT 1950 PUSTI 0,00 0,00 793,15 341.163,63 0,00 0,00 0,00 341.956,78
7093. JOSIPA BUKAL KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1972 VELIKI KOMOR 64.204,43 0,00 21.450,92 256.300,69 0,00 0,00 0,00 341.956,04
7094. TOMISLAV KNEŽEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 494,65 341.426,44 0,00 0,00 0,00 341.921,09
7095. VINKO DVORNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT 0,00 0,00 30.580,26 283.131,30 0,00 28.207,11 0,00 341.918,67
7096. JOZO KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 1.826,12 340.025,19 0,00 0,00 0,00 341.851,31
7097. DALIBOR SASTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1985 BABINA GREDA 115.030,04 0,00 2.890,41 223.872,30 0,00 0,00 0,00 341.792,75
7098. DRAGO SABLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1959 PODSTRANA 0,00 0,00 7.054,26 334.732,58 0,00 0,00 0,00 341.786,84
7099. DAVOR VELČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 341.783,65 0,00 0,00 0,00 341.783,65
7100. SLAVICA ANTIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 70.086,61 0,00 31.671,00 240.021,27 0,00 0,00 0,00 341.778,88