OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 13.921.652,47 1,31 59.224.244,62 17.718,40 0,00 0,00 0,00 73.163.616,80
2. ALBINO JURMAN ISTARSKA,BALE 1938 BALE 850.514,40 0,00 21.810.830,52 21.512.571,64 0,00 0,00 0,00 44.173.916,56
3. DRAGO NORŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1952 LUG SAMOBORSKI 18.636.432,73 9.565.795,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.202.228,44
4. ŽELJKO ŽUŽIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.871.940,69 0,00 20.871.940,69
5. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.508.659,98 0,00 13.088.088,07 0,00 0,00 0,00 0,00 18.596.748,05
6. NIKICA ČOLAK ZADARSKA,BENKOVAC 1958 BENKOVAC 13.678.510,06 0,00 2.439.140,98 0,00 0,00 74.409,60 0,00 16.192.060,64
7. VINKO ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1958 BRISTIVICA 6.540.623,01 3.294.740,53 958.986,12 3.683.421,46 0,00 0,00 0,00 14.477.771,12
8. SANJA ČUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 2.556.032,87 640.337,34 3.624.329,74 7.007.738,68 0,00 0,00 0,00 13.828.438,63
9. BRANKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 13.331.713,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13.331.713,70
10. BRANKO DOLINAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 12.299.495,41 -44.629,04 22.624,23 341.142,83 0,00 24,41 0,00 12.618.657,84
11. VEDRANA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA 3.530.353,55 208.972,99 4.958.014,04 2.740.606,85 0,00 283.272,81 0,00 11.721.220,24
12. NIKICA SULEN ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 3.799.446,76 1.133.836,08 5.971.638,25 27.261,11 0,00 0,00 0,00 10.932.182,20
13. XUEJUN XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 10.708.679,90 31.961,04 0,00 0,00 0,00 10.740.640,94
14. SAŠA RAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 4.623.823,50 7.836,40 5.187.312,44 107.335,76 0,00 0,00 0,00 9.926.308,10
15. SAMIR HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 7.231.701,78 0,00 2.265.912,83 178.070,93 0,00 0,00 0,00 9.675.685,54
16. BORIS SARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL SUĆURAC 4.290.779,10 0,00 5.170.560,14 16.024,21 0,00 41.951,08 0,00 9.519.314,53
17. MLADENKO MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 4.680.408,77 0,00 4.725.867,82 0,00 0,00 19.246,53 0,00 9.425.523,12
18. ANTUN ANTAL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 2.585.601,80 0,00 27.227,82 5.146.323,40 0,00 0,00 0,00 7.759.153,02
19. JADRANKA SKEJO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 491.361,16 0,00 7.040.347,84 15.580,05 0,00 0,00 0,00 7.547.289,05
20. ASJA PIPLOVIĆ ISTARSKA,BUJE 1956 BUJE 4.435.195,16 2.874.491,34 10.095,24 181.913,92 0,00 0,00 0,00 7.501.695,66
21. ŽELIMIR MOROVIĆ ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 3.636.383,75 3.636.383,75 0,00 54.485,78 0,00 7.327.253,28
22. SLAVKO KAHLINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1952 SOPOT 1.968.710,47 -7.989,39 5.321.507,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7.282.228,72
23. VINKO MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 6.245.055,03 0,00 0,00 716.658,49 0,00 6.961.713,52
24. BOŽANA VULETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1967 ČELOPECI 3.183.055,89 672.885,19 1.179.366,78 1.887.898,96 0,00 17.415,84 0,00 6.940.622,66
25. MIODRAG LACIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 6.933.429,15 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933.429,15
26. IVAN MATAK ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 3.346.800,27 3.349.768,24 0,00 0,00 0,00 6.696.568,51
27. MIRKO PUHAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1964 DONJA ŠEMNICA 6.217.528,33 0,00 475.615,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6.693.143,81
28. JOSIP ŽUANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1947 KOMIŽA 5.403.195,77 893.102,08 344.854,42 7,05 0,00 0,00 0,00 6.641.159,32
29. YANWEI WANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 4.336.709,02 2.114.820,13 0,00 0,00 0,00 6.451.529,15
30. ALEM RIBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 6.241.734,99 0,00 76.190,16 82.603,65 0,00 0,00 0,00 6.400.528,80
31. BORIS RAUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1966 NOVI MAROF 3.349.765,53 1.894.304,85 66.659,66 507.998,23 0,00 394.971,13 0,00 6.213.699,40
32. IVAN HERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 5.023.616,74 0,00 87.552,57 726.020,85 0,00 339.950,17 0,00 6.177.140,33
33. MARTIN ŠTIFANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1945 RIJEKA 0,00 0,00 6.116.307,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6.116.307,35
34. MARIN SORGO ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 5.984.610,32 0,00 0,00 0,00 0,00 5.984.610,32
35. ROMINA HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 5.960.448,41 0,00 0,00 238,20 0,00 5.960.686,61
36. IVAN GECEG ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1958 DUGO SELO 5.948.265,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.948.265,97
37. ATILA DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1966 KOPAČEVO 2.434.309,27 3.331.482,95 0,00 0,00 0,00 2.057,52 0,00 5.767.849,74
38. IVICA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 2.401.098,57 2.484.244,94 0,00 794.125,92 0,00 33.401,85 0,00 5.712.871,28
39. JOSIP RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 REZOVAC 5.671.259,76 0,00 19.557,74 1.576,54 0,00 0,00 0,00 5.692.394,04
40. VESNA HERENDA ZADARSKA,PAG 1966 PAG 3.420.485,47 0,00 2.095.826,45 49.540,61 0,00 0,00 0,00 5.565.852,53
41. ENISA GUBELJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 ČIBAČA 854.798,40 31.007,37 4.473.199,97 47.275,49 0,00 1.009,74 0,00 5.407.290,97
42. MATO MATAS OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 5.153.452,51 0,00 0,00 149.424,56 0,00 5.302.877,07
43. STJEPAN PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1952 SVETI KRIŽ 3.662.425,65 302.010,00 0,00 1.277.725,02 0,00 16.811,32 0,00 5.258.971,99
44. MANDA ANDRIJANIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 3.237.873,83 2.008.719,31 0,00 0,00 0,00 5.246.593,14
45. IVICA NOVOSELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1954 LADIMIREVCI 1.740.649,04 242.902,12 3.084.287,47 1.130,46 0,00 0,00 0,00 5.068.969,09
46. MARIO JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 4.948.267,21 0,00 0,00 -17,15 0,00 4.948.250,06
47. VELJKO GULAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 SISAK 3.830.022,94 0,00 171.547,84 926.700,47 0,00 0,00 0,00 4.928.271,25
48. ALEN BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 3.447.738,37 1.450.663,61 0,00 -52,42 0,00 4.898.349,56
49. SEAD REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 1.749.192,97 0,00 2.816.242,16 315.650,02 0,00 0,00 0,00 4.881.085,15
50. KRUNOSLAV-STJEPAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 HRASTJE 2.962.720,44 0,00 283.732,72 1.535.859,77 0,00 57.643,17 0,00 4.839.956,10
51. SUNČICA GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 1.749.556,17 0,00 2.931.210,43 78.759,92 0,00 0,00 0,00 4.759.526,52
52. SREĆKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1972 RUNOVIĆ 3.963.983,70 177.296,73 23.204,16 402.100,53 0,00 14.104,52 0,00 4.580.689,64
53. DRAGUTIN MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 3.160.627,76 0,00 628.093,45 737.286,34 0,00 0,00 0,00 4.526.007,55
54. ALDO BANJKOVEC ISTARSKA,VODNJAN 1958 GALIŽANA 0,00 0,00 2.720.974,65 1.793.725,08 0,00 0,00 0,00 4.514.699,73
55. IVICA HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 1.883.428,02 41.427,37 -1.669,29 2.529.222,95 0,00 0,00 0,00 4.452.409,05
56. VLADO MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 1.117.565,18 0,00 2.407.577,07 820.774,61 0,00 -4.198,67 0,00 4.341.718,19
57. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 709.953,32 2.722,03 804.068,56 2.822.601,78 0,00 0,00 0,00 4.339.345,69
58. MATO MUNITIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 SLATINA 564.544,26 0,00 124.829,30 3.627.040,03 20.888,24 0,00 0,00 4.337.301,83
59. SLOBODAN KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.618.552,26 1.360.596,02 1.305.636,36 0,00 0,00 -10,36 0,00 4.284.774,28
60. MIRKO JANJATOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1950 HRVATSKO POLJE 1.327.836,93 0,00 1.637.778,90 1.293.451,84 0,00 0,00 0,00 4.259.067,67
61. ZVONKO BRKLJAČIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 4.210.752,33 0,00 22.908,23 0,00 0,00 218,09 0,00 4.233.878,65
62. KATARINA KOŽARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 1.031.828,67 -1.397,14 891.508,52 2.251.495,27 0,00 0,00 0,00 4.173.435,32
63. HAJRUDIN BEĆIREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1971 CRIKVENICA 2.107.197,06 9.318,15 177.948,05 1.628.311,12 0,00 222.654,75 0,00 4.145.429,13
64. MLADEN VIJATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 27.962,13 0,00 3.712.357,66 58.577,93 0,00 267.273,58 0,00 4.066.171,30
65. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.144.222,23 24.322,08 168.695,26 1.714.707,00 0,00 1.971,49 0,00 4.053.918,06
66. STJEPAN ZAVADA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 ORAHOVICA 816.682,10 147.876,73 214.055,40 2.778.535,71 0,00 462,02 0,00 3.957.611,96
67. MAJA MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 3.508.696,20 0,01 198.165,72 148.072,68 0,00 0,00 0,00 3.854.934,61
68. HASAN ŠISTEK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1957 KLENOVICA 2.505.430,55 1.228.166,25 18.151,13 94.219,51 0,00 -23,45 0,00 3.845.943,99
69. ŽELJKA KAJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1970 MALINO 1.673.331,11 -23.418,19 175.640,20 2.016.426,80 0,00 0,00 0,00 3.841.979,92
70. MATO BARAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.213.736,21 0,00 2.058.472,74 448.900,29 19.381,84 0,00 0,00 3.740.491,08
71. STJEPAN BALAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.293.447,88 0,00 2.149.595,86 295.898,42 0,00 0,00 0,00 3.738.942,16
72. IVO AUGUSTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA -16.865,27 0,00 1.467.680,82 2.274.023,72 0,00 0,00 0,00 3.724.839,27
73. JOSIP OREŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 2.793.506,54 0,00 679.511,30 251.541,15 0,00 0,00 0,00 3.724.558,99
74. MILAN ŠAKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KRAPINSKE TOPLICE 2.716.041,68 0,00 965.136,50 0,00 0,00 9.955,75 0,00 3.691.133,93
75. ŽARKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 2.256.560,02 27.828,71 0,00 1.394.409,38 0,00 0,00 0,00 3.678.798,11
76. LJILJA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 2.028.241,77 0,00 486.818,57 1.129.527,09 0,00 0,00 0,00 3.644.587,43
77. KARLO PIHIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 3.094.809,32 0,00 503.489,45 17.024,18 0,00 0,00 0,00 3.615.322,95
78. SVETOZAR MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 2.477.636,32 0,00 550.679,47 542.149,51 0,00 0,00 0,00 3.570.465,30
79. STJEPAN UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 461.805,76 0,00 1.555.593,37 1.520.288,65 0,00 0,00 0,00 3.537.687,78
80. RADE ĆAKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1979 ŠIBENIK 1.265.918,39 0,00 666.141,90 1.594.990,10 0,00 0,00 0,00 3.527.050,39
81. IVAN PENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1963 ŠIŠKOVCI 924.707,36 0,00 1.744.819,12 803.738,88 0,00 0,00 0,00 3.473.265,36
82. DRAGO SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ZAŽABLJE 1966 BIJELI VIR 0,00 0,00 3.463.859,71 0,00 0,00 -8.044,84 0,00 3.455.814,87
83. KATRIN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 CERJE 1.371.024,95 0,00 1.876.117,49 80.847,44 0,00 0,00 0,00 3.327.989,88
84. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1951 SINJ 1.259.476,12 0,00 1.766.064,72 286.041,63 0,00 0,00 0,00 3.311.582,47
85. MARICA DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 3.267.638,88 0,00 0,00 0,00 0,00 51,64 0,00 3.267.690,52
86. FRANJO CIRKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1946 VARAŽDIN 840.504,13 0,00 836.060,12 1.588.464,81 0,00 1.501,13 0,00 3.266.530,19
87. MARIJAN KUNINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 3.253.618,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.253.618,85
88. RAMADAN ASANI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1953 BAĆINA 1.467.181,75 0,00 526.865,56 984.544,97 0,00 217.712,67 0,00 3.196.304,95
89. SLOBODAN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 2.114.816,69 0,00 681.272,00 343.098,48 2,99 0,00 0,00 3.139.190,16
90. MARIJANA ŽULJEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1973 SREDNJE SELO 712.620,55 0,00 1.844.162,40 578.060,24 0,00 0,00 0,00 3.134.843,19
91. ZLATKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 2.092.216,26 1.016.130,72 0,00 0,00 0,00 3.108.346,98
92. BERISLAV BLAŽEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1964 MEDULIN 3.035.935,83 0,00 4.639,76 36.290,47 0,00 0,00 0,00 3.076.866,06
93. ŠIME MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1977 STAŠEVICA 2.158.407,79 495.568,54 0,84 396.121,65 0,00 0,00 0,00 3.050.098,82
94. STJEPAN MIHALJINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 3.036.400,06 0,00 -28,09 0,00 3.036.371,97
95. SLAVICA ŠIMUNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 2.749.138,67 0,00 16.826,06 215.112,00 0,00 0,00 0,00 2.981.076,73
96. DRAGO BARIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1956 KUTJEVO 2.040.571,13 0,00 847.809,28 72.351,45 0,00 0,00 0,00 2.960.731,86
97. ANĐELKO SUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 197.488,37 -226,19 85.934,44 2.667.063,33 0,00 0,00 0,00 2.950.259,95
98. ŽARKO JELINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1955 POSTIRA 1.588.151,16 0,00 1.032.991,89 316.688,89 0,00 0,00 0,00 2.937.831,94
99. DAROMIR KRTALIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1963 ČIBAČA 2.580.603,68 0,00 172.867,20 167.634,92 0,00 0,00 0,00 2.921.105,80
100. DRAGUTIN NOVAK MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1953 PUŠĆINE 1.096.492,24 0,00 183.249,41 1.613.418,27 0,00 1.726,01 0,00 2.894.885,93