OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 13.252.887,54 1,24 56.378.897,91 16.511,21 0,00 0,00 0,00 69.648.297,90
2. ALBINO JURMAN ISTARSKA,BALE 1938 BALE 811.323,30 0,00 20.866.360,76 20.569.049,73 0,00 0,00 0,00 42.246.733,79
3. DRAGO NORŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1952 LUG SAMOBORSKI 18.113.150,73 9.289.311,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.402.461,98
4. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.279.359,85 0,00 12.446.994,64 0,00 0,00 0,00 0,00 17.726.354,49
5. ŽELJKO ŽUŽIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.037.857,88 0,00 17.037.857,88
6. NIKICA ČOLAK ZADARSKA,BENKOVAC 1958 BENKOVAC 13.152.209,08 0,00 2.300.200,83 0,00 0,00 70.638,64 0,00 15.523.048,55
7. VINKO ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1958 BRISTIVICA 6.159.963,56 3.126.759,37 908.439,04 3.479.244,90 0,00 0,00 0,00 13.674.406,87
8. SANJA ČUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 2.408.544,44 606.923,11 3.467.082,73 6.696.323,29 0,00 0,00 0,00 13.178.873,57
9. BRANKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 12.735.294,89 0,00 0,00 0,00 0,00 12.735.294,89
10. BRANKA MEDVEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 12.311.306,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12.311.306,55
11. BRANKO DOLINAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.852.487,06 -44.629,04 21.690,80 327.237,84 0,00 23,40 0,00 12.156.810,06
12. VEDRANA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA 3.316.358,32 185.385,35 4.661.135,99 2.588.812,26 0,00 267.331,84 0,00 11.019.023,76
13. NIKICA SULEN ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 3.650.980,50 1.083.958,95 5.542.998,57 24.624,27 0,00 0,00 0,00 10.302.562,29
14. XUEJUN XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 9.906.678,02 29.760,31 0,00 0,00 0,00 9.936.438,33
15. SAŠA RAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 4.451.644,48 7.836,40 4.934.304,70 102.026,34 0,00 0,00 0,00 9.495.811,92
16. SAMIR HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 6.959.179,59 0,00 2.139.004,06 185.715,19 0,00 0,00 0,00 9.283.898,84
17. BORIS SARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL SUĆURAC 4.105.932,54 0,00 4.905.907,22 15.270,53 0,00 39.698,84 0,00 9.066.809,13
18. MLADENKO MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 4.528.103,12 0,00 4.497.581,05 0,00 0,00 17.746,30 0,00 9.043.430,47
19. JADRANKA SKEJO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 472.999,92 0,00 6.787.987,95 14.980,20 0,00 0,00 0,00 7.275.968,07
20. ŽELIMIR MOROVIĆ ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 3.477.943,81 3.477.943,81 0,00 51.220,46 0,00 7.007.108,08
21. SLAVKO KAHLINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1952 SOPOT 1.862.186,09 -7.989,39 5.049.281,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6.903.478,38
22. BOŽANA VULETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1967 ČELOPECI 3.059.422,14 639.262,02 1.125.435,78 1.790.480,59 0,00 16.654,78 0,00 6.631.255,31
23. MIRKO PUHAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1964 DONJA ŠEMNICA 6.006.577,49 0,00 452.713,98 0,00 0,00 0,00 0,00 6.459.291,47
24. VINKO MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.779.955,45 0,00 0,00 667.126,48 0,00 6.447.081,93
25. JOSIP ŽUANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1947 KOMIŽA 5.141.821,83 872.119,81 327.241,88 6,69 0,00 0,00 0,00 6.341.190,21
26. ALEM RIBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 5.957.662,17 0,00 73.365,74 79.549,83 0,00 0,00 0,00 6.110.577,74
27. BORIS RAUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1966 NOVI MAROF 3.211.405,60 1.808.466,13 63.861,97 484.337,55 0,00 375.632,71 0,00 5.943.703,96
28. YANWEI WANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 3.990.296,78 1.945.904,60 0,00 0,00 0,00 5.936.201,38
29. IVAN HERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 4.824.016,85 0,00 84.746,88 701.917,95 0,00 323.306,26 0,00 5.933.987,94
30. IVAN GECEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 5.734.922,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.734.922,34
31. MARIN SORGO ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 5.644.081,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.644.081,90
32. ROMINA HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 5.620.441,39 0,00 0,00 225,88 0,00 5.620.667,27
33. JOSIP RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 REZOVAC 5.483.107,20 0,00 18.849,09 2.095,28 0,00 0,00 0,00 5.504.051,57
34. IVICA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 2.279.897,20 2.353.249,57 -587,71 754.468,03 0,00 31.672,74 0,00 5.418.699,83
35. VESNA HERENDA ZADARSKA,PAG 1966 PAG 3.250.859,81 0,00 1.924.854,68 46.463,46 0,00 0,00 0,00 5.222.177,95
36. ENISA GUBELJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 ČIBAČA 830.574,83 29.605,33 4.240.881,05 44.562,09 0,00 952,70 0,00 5.146.576,00
37. MIJO JURIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 1.586.768,70 0,00 2.725.249,29 788.930,51 0,00 0,00 0,00 5.100.948,50
38. MATO MATAS OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 4.833.121,79 0,00 0,00 139.981,03 0,00 4.973.102,82
39. MANDA ANDRIJANIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 3.066.182,34 1.903.164,57 0,00 0,00 0,00 4.969.346,91
40. STJEPAN PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1952 SVETI KRIŽ 3.455.435,42 287.570,91 0,00 1.207.545,64 0,00 15.978,42 0,00 4.966.530,39
41. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.020.328,53 218.127,72 42.058,10 3.585.775,44 0,00 90.414,17 0,00 4.956.703,96
42. IVICA NOVOSELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1954 LADIMIREVCI 1.661.562,12 230.845,83 2.942.188,67 1.054,57 0,00 0,00 0,00 4.835.651,19
43. SREĆKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1972 RUNOVIĆ 4.048.645,87 180.701,91 23.777,94 407.792,94 0,00 13.400,64 0,00 4.674.319,30
44. SEAD REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 1.670.113,06 0,00 2.681.797,38 300.183,93 0,00 0,00 0,00 4.652.094,37
45. MARIO JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 4.612.289,37 0,00 0,00 -17,15 0,00 4.612.272,22
46. VELJKO GULAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 SISAK 3.577.704,19 0,00 160.311,25 872.680,37 0,00 0,00 0,00 4.610.695,81
47. KRUNOSLAV-STJEPAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 HRASTJE 2.796.179,80 0,00 269.625,68 1.456.678,63 0,00 54.371,30 0,00 4.576.855,41
48. SUNČICA GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 1.653.579,85 0,00 2.705.828,37 74.648,10 0,00 0,00 0,00 4.434.056,32
49. DRAGUTIN MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 3.042.769,28 0,00 606.821,64 706.432,37 0,00 0,00 0,00 4.356.023,29
50. ALDO BANJKOVEC ISTARSKA,VODNJAN 1958 GALIŽANA 0,00 0,00 2.571.921,79 1.696.069,21 0,00 0,00 0,00 4.267.991,00
51. MATO MUNITIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 SLATINA 535.097,87 0,00 117.594,32 3.505.260,60 0,00 0,00 0,00 4.157.952,79
52. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 677.541,50 2.601,45 767.305,61 2.709.707,12 0,00 0,00 0,00 4.157.155,68
53. VLADO MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 1.074.392,34 0,00 2.241.358,88 785.809,10 0,00 -5.033,97 0,00 4.096.526,35
54. KATARINA KOŽARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 1.002.979,68 -1.397,14 867.986,45 2.194.625,23 0,00 0,00 0,00 4.064.194,22
55. MIRKO JANJATOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1950 HRVATSKO POLJE 1.263.627,89 0,00 1.556.997,06 1.239.132,10 0,00 0,00 0,00 4.059.757,05
56. HAJRUDIN BEĆIREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1971 CRIKVENICA 1.969.291,40 9.318,15 168.097,70 1.539.288,92 0,00 209.615,66 0,00 3.895.611,83
57. MLADEN VIJATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 26.885,74 0,00 3.548.013,39 56.353,72 0,00 258.432,87 0,00 3.889.685,72
58. MARTIN ŠTIFANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1945 RIJEKA 0,00 0,00 3.889.641,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.889.641,37
59. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 1.999.724,26 23.284,42 158.863,15 1.610.866,03 0,00 1.869,80 0,00 3.794.607,66
60. STJEPAN ZAVADA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 ORAHOVICA 768.678,47 140.404,68 201.558,50 2.623.152,49 0,00 428,36 0,00 3.734.222,50
61. MAJA MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 3.372.776,05 0,01 189.965,24 138.510,36 0,00 0,00 0,00 3.701.251,66
62. ŽELJKA KAJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1970 MALINO 1.578.355,72 -23.418,19 165.670,15 1.901.553,52 0,00 0,00 0,00 3.622.161,20
63. IVO AUGUSTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA -16.865,27 0,00 1.419.059,12 2.201.572,65 0,00 0,00 0,00 3.603.766,50
64. STJEPAN BALAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.247.742,15 0,00 2.062.493,20 286.940,46 0,00 0,00 0,00 3.597.175,81
65. MATO BARAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.166.161,65 0,00 1.974.970,91 434.226,01 0,00 0,00 0,00 3.575.358,57
66. JOSIP OREŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 2.674.842,63 0,00 646.891,03 241.864,10 0,00 0,00 0,00 3.563.597,76
67. MILAN ŠAKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KRAPINSKE TOPLICE 2.625.001,70 0,00 926.991,21 0,00 0,00 9.569,75 0,00 3.561.562,66
68. ŽARKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 2.173.646,90 26.849,32 0,00 1.345.919,73 0,00 0,00 0,00 3.546.415,95
69. LJILJA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 1.953.532,19 0,00 472.404,28 1.092.087,87 0,00 0,00 0,00 3.518.024,34
70. KARLO PIHIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 2.952.660,62 0,00 476.498,47 16.219,55 0,00 0,00 0,00 3.445.378,64
71. SVETOZAR MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 2.391.572,40 0,00 531.526,68 520.674,35 0,00 0,00 0,00 3.443.773,43
72. RADE ĆAKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1979 ŠIBENIK 1.206.207,10 0,00 634.371,97 1.529.837,19 0,00 0,00 0,00 3.370.416,26
73. STJEPAN UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 427.543,70 0,00 1.440.224,99 1.456.418,57 0,00 0,00 0,00 3.324.187,26
74. SEAD FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 687.775,31 15.139,93 1.046.220,76 1.464.195,01 0,00 0,00 0,00 3.213.331,01
75. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1951 SINJ 1.206.360,21 0,00 1.687.100,92 275.796,00 0,00 0,00 0,00 3.169.257,13
76. FRANJO CIRKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1946 VARAŽDIN 807.295,35 0,00 803.237,24 1.534.317,05 0,00 1.447,28 0,00 3.146.296,92
77. MARIJAN KUNINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 3.143.868,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.143.868,69
78. KATRIN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 CERJE 1.314.300,85 0,00 1.751.349,59 77.209,61 0,00 0,00 0,00 3.142.860,05
79. MARICA DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 3.140.425,69 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58 0,00 3.140.475,27
80. DAVOR BARNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 3.091.478,64 19.006,63 0,00 0,00 0,00 3.110.485,27
81. RAMADAN ASANI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1953 BAĆINA 1.412.479,19 0,00 507.041,06 949.510,42 0,00 206.814,90 0,00 3.075.845,57
82. SLOBODAN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 2.044.012,53 0,00 657.095,62 329.514,83 0,00 0,00 0,00 3.030.622,98
83. MARIJANA ŽULJEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1973 SREDNJE SELO 678.024,55 0,00 1.762.507,61 551.362,25 0,00 0,00 0,00 2.991.894,41
84. BERISLAV BLAŽEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1964 MEDULIN 2.919.853,78 0,00 4.372,59 33.715,12 0,00 0,00 0,00 2.957.941,49
85. STJEPAN MIHALJINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 2.943.999,09 0,00 -28,09 0,00 2.943.971,00
86. SLAVICA ŠIMUNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 2.639.512,50 0,00 16.017,17 203.449,41 0,00 0,00 0,00 2.858.979,08
87. DRAGO BARIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1956 KUTJEVO 1.972.052,89 0,00 816.074,22 69.275,11 0,00 0,00 0,00 2.857.402,22
88. ŠIME MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1977 STAŠEVICA 2.018.339,30 458.811,53 0,78 371.228,36 0,00 0,00 0,00 2.848.379,97
89. ŽARKO JELINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1955 POSTIRA 1.524.978,56 0,00 986.377,07 305.328,56 0,00 0,00 0,00 2.816.684,19
90. DAROMIR KRTALIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1963 DUBROVNIK 2.477.069,77 0,00 161.187,79 161.068,14 0,00 0,00 0,00 2.799.325,70
91. DRAGUTIN NOVAK MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1953 PUŠĆINE 1.054.123,48 0,00 177.733,52 1.552.320,29 0,00 1.651,69 0,00 2.785.828,98
92. BARICA BENŠAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 VELIKA KOSNICA 70.065,27 0,00 216.397,13 2.475.177,93 0,00 0,00 0,00 2.761.640,33
93. JAGO KOZINA ZADARSKA,ZADAR 1945 ZADAR 0,00 0,00 2.320.130,97 0,00 0,00 433.342,37 0,00 2.753.473,34
94. MLADEN PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 155.821,67 0,00 1.565.514,38 1.030.083,84 0,00 0,00 0,00 2.751.419,89
95. IVAN HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 30.057,36 0,00 748.764,11 1.958.908,98 0,00 0,00 0,00 2.737.730,45
96. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 2.741.283,30 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 2.689.818,16
97. ZVONKO ZAGRAJSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1950 KOPRIVNICA 890.560,86 0,00 1.364.361,94 431.666,53 0,00 0,00 0,00 2.686.589,33
98. LJUMNI LJUŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 52.567,67 388.517,90 70.387,84 2.167.987,92 0,00 0,00 0,00 2.679.461,33
99. DALIBOR MITROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR 1.581.107,04 0,00 858.153,52 215.069,69 0,00 24.202,01 0,00 2.678.532,26
100. DENIS JONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 GRUBINE 1.489.885,32 0,00 995.958,92 163.045,16 0,00 0,00 0,00 2.648.889,40