OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 13.027.516,20 1,21 55.420.026,49 16.104,38 0,00 0,00 0,00 68.463.648,28
2. ALBINO JURMAN ISTARSKA,BALE 1938 BALE 798.116,04 0,00 20.548.046,83 20.251.086,30 0,00 0,00 0,00 41.597.249,17
3. DRAGO NORŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1952 LUG SAMOBORSKI 17.936.806,62 9.196.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.132.943,62
4. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.202.086,55 0,00 12.230.841,22 0,00 0,00 0,00 0,00 17.432.927,77
5. ŽELJKO ŽUŽIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.553.163,43 0,00 16.553.163,43
6. NIKICA ČOLAK ZADARSKA,BENKOVAC 1958 BENKOVAC 12.974.847,58 0,00 2.253.378,51 0,00 0,00 69.367,84 0,00 15.297.593,93
7. VINKO ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1958 BRISTIVICA 6.031.682,72 3.070.150,34 891.404,86 3.410.438,16 0,00 0,00 0,00 13.403.676,08
8. BRANKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 12.534.303,93 0,00 0,00 0,00 0,00 12.534.303,93
9. BRANKO DOLINAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.701.846,88 -44.629,04 21.376,23 322.551,91 0,00 23,07 0,00 12.001.169,05
10. BRANKA MEDVEDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 11.987.775,91 0,00 0,00 0,00 0,00 11.987.775,91
11. NIKICA SULEN ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 3.600.944,61 1.067.150,54 5.398.548,57 23.735,65 0,00 0,00 0,00 10.090.379,37
12. XUEJUN XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 9.635.471,49 29.018,68 0,00 0,00 0,00 9.664.490,17
13. SAŠA RAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 4.393.620,79 7.836,40 4.849.042,01 100.237,07 0,00 0,00 0,00 9.350.736,27
14. SAMIR HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 6.867.340,61 0,00 2.096.196,40 188.234,12 0,00 0,00 0,00 9.151.771,13
15. MLADENKO MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 4.476.776,68 0,00 4.420.649,25 0,00 0,00 17.240,73 0,00 8.914.666,66
16. BORIS SARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL SUĆURAC 4.043.639,93 0,00 4.816.720,16 15.016,54 0,00 38.939,84 0,00 8.914.316,47
17. JADRANKA SKEJO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 466.812,25 0,00 6.702.943,59 14.778,06 0,00 0,00 0,00 7.184.533,90
18. ŽELIMIR MOROVIĆ ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 3.424.550,13 3.424.550,13 0,00 50.120,06 0,00 6.899.220,32
19. SLAVKO KAHLINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1952 SOPOT 1.826.287,77 -7.989,39 4.957.542,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.775.840,91
20. BOŽANA VULETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1967 ČELOPECI 2.999.841,96 627.931,13 1.107.261,23 1.757.650,97 0,00 16.398,31 0,00 6.509.083,60
21. MIRKO PUHAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1964 DONJA ŠEMNICA 5.935.487,84 0,00 444.996,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6.380.484,10
22. VINKO MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 5.623.218,60 0,00 0,00 650.434,38 0,00 6.273.652,98
23. JOSIP ŽUANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1947 KOMIŽA 5.051.919,85 865.048,86 321.306,51 6,57 0,00 0,00 0,00 6.238.281,79
24. ALEM RIBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 5.861.930,67 0,00 72.413,92 78.520,73 0,00 0,00 0,00 6.012.865,32
25. BORIS RAUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1966 NOVI MAROF 3.164.778,80 1.779.538,79 62.919,15 476.363,97 0,00 369.115,72 0,00 5.852.716,43
26. IVAN HERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 4.756.752,42 0,00 83.801,38 693.795,37 0,00 317.697,33 0,00 5.852.046,50
27. YANWEI WANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 3.873.557,12 1.888.980,67 0,00 0,00 0,00 5.762.537,79
28. IVAN GECEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 5.663.026,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.663.026,31
29. MARIN SORGO ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 5.529.325,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5.529.325,07
30. ROMINA HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 5.505.860,27 0,00 0,00 221,73 0,00 5.506.082,00
31. JOSIP RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 REZOVAC 5.448.930,82 0,00 18.610,28 2.066,22 0,00 0,00 0,00 5.469.607,32
32. IVICA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 2.239.052,79 2.309.104,61 -587,71 741.103,45 0,00 31.090,04 0,00 5.319.763,18
33. ENISA GUBELJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 ČIBAČA 822.411,58 29.132,84 4.162.590,43 43.647,69 0,00 933,48 0,00 5.058.716,02
34. MIJO JURIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 1.564.870,49 0,00 2.690.735,31 771.611,87 0,00 0,00 0,00 5.027.217,67
35. IVICA ŠKOKIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1973 KORČULA 2.856.072,74 0,00 825.402,67 1.333.826,69 0,00 0,00 0,00 5.015.302,10
36. STJEPAN PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1952 SVETI KRIŽ 3.385.680,47 282.704,99 0,00 1.183.895,44 0,00 15.697,73 0,00 4.867.978,63
37. MATO MATAS OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 4.725.171,51 0,00 0,00 136.798,59 0,00 4.861.970,10
38. IVICA NOVOSELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1954 LADIMIREVCI 1.634.910,12 226.782,90 2.894.301,90 1.028,99 0,00 0,00 0,00 4.757.023,91
39. STJEPAN UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 712.782,93 44.147,26 2.530.337,79 1.434.894,60 0,00 0,00 0,00 4.722.162,58
40. SREĆKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1972 RUNOVIĆ 3.988.743,84 178.285,33 23.352,00 399.630,76 0,00 13.455,83 0,00 4.603.467,76
41. SEAD REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 1.643.463,43 0,00 2.636.489,98 294.971,94 0,00 0,00 0,00 4.574.925,35
42. VELJKO GULAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 SISAK 3.515.182,37 0,00 156.524,56 854.475,78 0,00 0,00 0,00 4.526.182,71
43. MARIO JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 4.499.066,06 0,00 0,00 -17,15 0,00 4.499.048,91
44. MANDA ANDRIJANIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 2.770.123,71 1.721.149,79 0,00 -6,46 0,00 4.491.267,04
45. KRUNOSLAV-STJEPAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 HRASTJE 2.740.056,21 0,00 264.871,66 1.430.341,08 0,00 53.268,70 0,00 4.488.537,65
46. DRAGUTIN MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 3.003.051,41 0,00 599.653,12 696.034,68 0,00 0,00 0,00 4.298.739,21
47. ALDO BANJKOVEC ISTARSKA,VODNJAN 1958 GALIŽANA 0,00 0,00 2.521.691,52 1.663.159,54 0,00 0,00 0,00 4.184.851,06
48. MATO MUNITIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 SLATINA 525.174,55 0,00 115.156,15 3.463.341,98 0,00 0,00 0,00 4.103.672,68
49. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 666.618,84 2.560,81 754.916,63 2.671.662,04 0,00 0,00 0,00 4.095.758,32
50. KRASIN MIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1945 OMIŠ 1.422.554,85 0,00 2.128.097,38 478.336,55 0,00 0,00 0,00 4.028.988,78
51. KATARINA KOŽARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 993.257,68 -1.397,14 860.059,59 2.175.460,26 0,00 0,00 0,00 4.027.380,39
52. VLADO MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 1.056.685,59 0,00 2.185.343,95 774.025,86 0,00 -3.120,76 0,00 4.012.934,64
53. MIRKO JANJATOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1950 HRVATSKO POLJE 1.241.989,67 0,00 1.529.773,87 1.220.826,53 0,00 0,00 0,00 3.992.590,07
54. MLADEN VIJATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 26.523,00 0,00 3.492.629,97 55.604,17 0,00 255.453,58 0,00 3.830.210,72
55. MARTIN ŠTIFANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1945 RIJEKA 0,00 0,00 3.776.399,30 0,00 0,00 -425,00 0,00 3.775.974,30
56. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 1.951.028,97 22.934,73 155.549,76 1.575.872,02 0,00 1.835,53 0,00 3.707.221,01
57. STJEPAN ZAVADA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 ORAHOVICA 752.501,42 137.886,63 197.347,08 2.570.788,92 0,00 417,02 0,00 3.658.941,07
58. MAJA MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 3.326.971,45 0,01 187.201,71 135.287,92 0,00 0,00 0,00 3.649.461,09
59. IVO AUGUSTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA -16.865,27 0,00 1.402.673,77 2.177.156,89 0,00 0,00 0,00 3.562.965,39
60. STJEPAN BALAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.232.339,49 0,00 2.033.139,92 283.921,66 0,00 0,00 0,00 3.549.401,07
61. IVKA RANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 739.989,39 0,00 327.181,27 2.480.671,89 0,00 0,00 0,00 3.547.842,55
62. MATO BARAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.150.275,90 0,00 1.946.831,10 429.280,83 0,00 0,00 0,00 3.526.387,83
63. MILAN ŠAKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KRAPINSKE TOPLICE 2.594.321,56 0,00 914.136,38 0,00 0,00 9.439,67 0,00 3.517.897,61
64. JOSIP OREŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 2.634.853,33 0,00 635.898,11 238.602,97 0,00 0,00 0,00 3.509.354,41
65. ŽARKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 2.145.705,48 26.519,26 0,00 1.329.578,89 0,00 0,00 0,00 3.501.803,63
66. LJILJA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 1.928.355,34 0,00 467.546,72 1.079.470,99 0,00 0,00 0,00 3.475.373,05
67. SVETOZAR MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 2.362.569,17 0,00 525.072,26 513.437,31 0,00 0,00 0,00 3.401.078,74
68. KARLO PIHIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 2.904.757,03 0,00 467.402,61 15.948,39 0,00 0,00 0,00 3.388.108,03
69. RADE ĆAKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1979 ŠIBENIK 1.186.084,61 0,00 623.665,63 1.507.880,90 0,00 0,00 0,00 3.317.631,14
70. VESNA HERENDA ZADARSKA,PAG 1966 PAG 3.193.419,04 0,00 -1.376,97 43.666,38 0,00 0,00 0,00 3.235.708,45
71. SEAD FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 679.256,83 15.139,93 1.035.923,54 1.448.311,15 0,00 0,00 0,00 3.178.631,45
72. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1951 SINJ 1.188.460,35 0,00 1.660.490,41 272.343,23 0,00 0,00 0,00 3.121.293,99
73. FRANJO CIRKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1946 VARAŽDIN 796.104,11 0,00 792.176,05 1.516.069,45 0,00 1.429,13 0,00 3.105.778,74
74. MARICA DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 3.097.555,31 0,00 0,00 0,00 0,00 48,88 0,00 3.097.604,19
75. KATRIN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 CERJE 1.295.185,04 0,00 1.709.303,26 75.983,69 0,00 0,00 0,00 3.080.471,99
76. RAMADAN ASANI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1953 BAĆINA 1.394.044,63 0,00 500.360,28 937.703,91 0,00 203.142,40 0,00 3.035.251,22
77. DAVOR BARNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 3.003.441,28 18.464,55 0,00 0,00 0,00 3.021.905,83
78. SLOBODAN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 2.020.151,79 0,00 648.948,27 324.937,17 0,00 0,00 0,00 2.994.037,23
79. MARIJANA ŽULJEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1973 SREDNJE SELO 666.365,83 0,00 1.734.990,24 542.365,12 0,00 0,00 0,00 2.943.721,19
80. PERICA KUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 2.930.628,19 0,00 -17,42 -304,33 0,00 -239,12 0,00 2.930.067,32
81. BERISLAV BLAŽEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1964 MEDULIN 2.880.734,56 0,00 4.282,55 32.847,23 0,00 0,00 0,00 2.917.864,34
82. STJEPAN MIHALJINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 2.912.860,29 0,00 -28,09 0,00 2.912.832,21
83. SUNČICA GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 1.623.736,18 0,00 1.135.828,77 73.262,43 0,00 0,00 0,00 2.832.827,38
84. DRAGO BARIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1956 KUTJEVO 1.948.962,49 0,00 805.379,62 68.238,38 0,00 0,00 0,00 2.822.580,49
85. SLAVICA ŠIMUNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 2.602.568,88 0,00 15.744,58 199.519,17 0,00 0,00 0,00 2.817.832,63
86. ŠIME MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1977 STAŠEVICA 1.967.199,85 446.424,55 0,76 362.839,43 0,00 0,00 0,00 2.776.464,59
87. ŽARKO JELINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1955 POSTIRA 1.503.689,62 0,00 970.668,04 301.500,19 0,00 0,00 0,00 2.775.857,85
88. DAROMIR KRTALIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1963 DUBROVNIK 2.442.179,23 0,00 157.251,87 158.855,15 0,00 0,00 0,00 2.758.286,25
89. DRAGUTIN NOVAK MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1953 PUŠĆINE 1.039.845,36 0,00 174.420,22 1.532.512,72 0,00 1.626,64 0,00 2.748.404,94
90. IVAN HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 29.326,75 0,00 767.336,93 1.928.642,54 0,00 0,00 0,00 2.725.306,22
91. BARICA BENŠAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 VELIKA KOSNICA 71.216,15 0,00 213.277,49 2.440.723,72 0,00 0,00 0,00 2.725.217,36
92. MLADEN PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 153.634,25 0,00 1.543.830,03 1.016.426,77 0,00 0,00 0,00 2.713.891,05
93. JAGO KOZINA ZADARSKA,ZADAR 1945 ZADAR 0,00 0,00 2.281.228,38 0,00 0,00 426.080,48 0,00 2.707.308,86
94. ZVONKO ZAGRAJSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1950 KOPRIVNICA 875.828,47 0,00 1.345.341,92 424.611,14 0,00 0,00 0,00 2.645.781,53
95. LJUMNI LJUŠAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 51.610,20 382.267,78 69.208,08 2.134.605,14 0,00 0,00 0,00 2.637.691,20
96. VLADO ROŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1960 SVETIČKO HRAŠĆE 2.686.518,34 -47.749,97 0,00 -3.715,17 0,00 0,00 0,00 2.635.053,20
97. DENIS JONJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1972 GRUBINE 1.470.783,27 0,00 982.159,22 160.749,84 0,00 0,00 0,00 2.613.692,33
98. ANTE UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1941 SPLIT 2.574.611,58 0,00 8.742,83 8.388,58 0,00 0,00 0,00 2.591.742,99
99. DAMIR GOLUB VARAŽDINSKA,SVETI ILIJA 1969 ŽIGROVEC 286.480,61 20.722,08 0,01 2.269.318,62 0,00 14.551,86 0,00 2.591.073,18
100. DRAŽENKO VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 560.265,21 -682,55 0,00 1.847.052,39 0,00 169.974,47 0,00 2.576.609,52