OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 15.218.831,07 1,46 64.743.415,57 20.060,03 0,00 0,00 0,00 79.982.308,13
2. MARIJAN KUNINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 76.911.935,32 0,00 0,00 0,00 0,00 76.911.935,32
3. ALBINO JURMAN ISTARSKA,UMAG 1938 UMAG 926.534,10 0,00 23.639.404,24 23.342.738,32 0,00 0,00 0,00 47.908.676,66
4. ŽELJKO ŽUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 9.852.908,36 0,00 0,00 25.369.213,43 0,00 35.222.121,79
5. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.953.437,63 0,00 14.331.337,43 0,00 0,00 0,00 0,00 20.284.775,06
6. NIKICA ČOLAK ZADARSKA,BENKOVAC 1958 BENKOVAC 14.699.385,67 0,00 2.708.645,72 0,00 0,00 81.724,21 0,00 17.489.755,60
7. VINKO ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1958 BRISTIVICA 7.278.995,10 3.620.576,64 1.057.033,20 4.079.466,42 0,00 0,00 0,00 16.036.071,36
8. SANJA ČUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 2.842.118,89 705.151,52 3.929.344,63 7.611.796,76 0,00 0,00 0,00 15.088.411,80
9. YONG LIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1964 SEGET DONJI 0,00 0,00 14.274.843,30 -15,01 0,00 0,00 0,00 14.274.828,29
10. VEDRANA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA 3.989.633,25 230.576,54 5.533.873,81 3.035.045,55 0,00 314.193,81 0,00 13.103.322,96
11. XUEJUN XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 12.276.150,60 36.229,82 0,00 0,00 0,00 12.312.380,42
12. VEDRAN BODO ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1984 KOPČEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 11.989.143,81 0,00 0,00 11.989.143,81
13. SAŠA RAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 4.957.802,27 7.836,40 5.678.076,19 117.634,55 0,00 0,00 0,00 10.761.349,41
14. SAMIR HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 7.737.544,02 0,00 2.512.080,09 189.739,73 0,00 0,00 0,00 10.439.363,84
15. BORIS SARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL SUĆURAC 4.649.329,34 0,00 5.683.912,23 17.486,14 0,00 46.319,79 0,00 10.397.047,50
16. MLADENKO MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 4.975.838,81 0,00 5.168.679,83 0,00 0,00 22.156,54 0,00 10.166.675,18
17. SLAVKO KAHLINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1952 SOPOT 2.175.337,74 -7.989,39 5.849.549,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.016.897,65
18. ŽELIMIR MOROVIĆ ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 3.943.712,59 3.943.712,59 0,00 60.819,58 0,00 7.948.244,76
19. MIODRAG LACIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 7.715.580,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715.580,64
20. BOŽANA VULETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1967 ČELOPECI 3.523.934,26 738.104,68 1.283.977,72 2.076.863,14 0,00 18.892,07 0,00 7.641.771,87
21. MARIJAN ŠEGOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 2.871.499,51 0,00 4.586.981,87 63.038,75 0,00 2.543,77 0,00 7.524.063,90
22. YANWEI WANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.008.651,15 2.442.468,68 0,00 0,00 0,00 7.451.119,83
23. SNJEŽANA MATAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.329.138,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.329.138,95
24. JOSIP ŽUANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1947 KOMIŽA 5.918.359,71 933.801,77 379.017,80 7,75 0,00 0,00 0,00 7.231.187,03
25. MIRKO PUHAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1964 DONJA ŠEMNICA 6.626.713,51 0,00 520.037,92 0,00 0,00 0,00 0,00 7.146.751,43
26. MARTIN ŠTIFANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1945 RIJEKA 0,00 0,00 7.080.379,87 0,00 0,00 0,00 0,00 7.080.379,87
27. ALEM RIBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 6.792.756,22 0,00 81.668,75 88.527,14 0,00 0,00 0,00 6.962.952,11
28. BORIS RAUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1966 NOVI MAROF 3.618.144,82 2.060.807,79 70.607,23 553.893,34 0,00 432.482,26 0,00 6.735.935,44
29. ATILA DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1966 KOPAČEVO 2.823.208,60 3.863.712,56 0,00 0,00 0,00 2.280,54 0,00 6.689.201,70
30. IVAN HERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 5.410.784,29 0,00 92.994,81 776.301,06 0,00 372.234,66 0,00 6.652.314,82
31. MARIN SORGO ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 6.644.645,05 0,00 0,00 0,00 0,00 6.644.645,05
32. ROMINA HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 6.619.966,22 0,00 0,00 262,10 0,00 6.620.228,32
33. NIKOLA SAJFERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1963 VIROVITICA 0,00 0,00 1.064,56 32.549,81 6.408.907,70 0,00 0,00 6.442.522,07
34. TOMISLAV JELENIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1979 DOMASLOVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 6.411.042,62 0,00 0,00 6.411.042,62
35. IVAN GECEG ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1958 DUGO SELO 6.362.092,52 0,00 0,00 0,00 45.895,08 0,00 0,00 6.407.987,60
36. ANTUN ANTAL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 1.748.701,86 0,00 29.925,96 4.558.228,37 0,00 0,00 0,00 6.336.856,19
37. IVICA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 2.636.195,07 2.738.339,04 0,00 871.051,11 0,00 36.755,83 0,00 6.282.341,05
38. VESNA HERENDA ZADARSKA,PAG 1966 PAG 3.748.188,30 0,00 2.427.941,36 55.509,43 0,00 0,00 0,00 6.231.639,09
39. JOSIP RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 REZOVAC 6.034.623,96 0,00 20.932,32 1.743,89 0,00 0,00 0,00 6.057.300,17
40. MATO MATAS OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 5.774.803,86 0,00 0,00 167.742,36 0,00 5.942.546,22
41. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.227.356,70 258.370,93 50.728,37 4.250.307,45 0,00 107.059,45 0,00 5.893.822,90
42. ENISA GUBELJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 ČIBAČA 878.646,74 33.726,95 4.923.833,22 52.538,69 0,00 1.120,37 0,00 5.889.865,97
43. BRANKO DOLINAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 5.389.158,10 -44.629,04 11.896,00 368.114,59 0,00 0,00 0,00 5.724.539,65
44. ALEN BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 4.025.195,18 1.691.212,86 0,00 -52,42 0,00 5.716.355,62
45. MIJO JURIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 1.777.793,22 0,00 3.026.324,85 874.927,97 0,00 0,00 0,00 5.679.046,04
46. EMIL ŽUNEC ISTARSKA,PULA 1955 PULA 2.796.919,95 2.649.268,14 0,00 -9.719,54 0,00 223.461,65 0,00 5.659.930,20
47. MARIO JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.599.969,57 0,00 0,00 -17,15 0,00 5.599.952,42
48. VELJKO GULAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 SISAK 4.319.308,54 0,00 193.343,66 1.031.484,25 0,00 0,00 0,00 5.544.136,45
49. IVICA NOVOSELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1954 LADIMIREVCI 1.894.055,38 266.287,93 3.359.919,10 1.277,68 0,00 0,00 0,00 5.521.540,09
50. SRĐAN ČERVAR ISTARSKA,NOVIGRAD 1954 BUŽINIJA 331.049,07 0,00 2.498.097,02 2.565.582,07 0,00 3,46 0,00 5.394.731,62
51. SUNČICA GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 1.935.723,19 0,00 3.342.460,74 86.735,69 0,00 0,00 0,00 5.364.919,62
52. KRUNOSLAV-STJEPAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 HRASTJE 3.285.762,37 0,00 311.096,39 1.687.620,30 0,00 63.989,66 0,00 5.348.468,72
53. IVAN MRAZ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 KRALJEVEC NA SUTLI 3.335.212,12 0,00 45.539,74 1.961.510,35 0,00 0,00 0,00 5.342.262,21
54. SEAD REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 1.902.585,70 0,00 3.077.027,15 345.649,83 0,00 0,00 0,00 5.325.262,68
55. ALDO BANJKOVEC ISTARSKA,VODNJAN 1958 GALIŽANA 0,00 0,00 3.010.095,21 1.983.149,96 0,00 0,00 0,00 4.993.245,17
56. SREĆKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1972 RUNOVIĆ 4.308.773,96 191.206,37 25.655,82 449.246,45 0,00 15.469,86 0,00 4.990.352,46
57. VLADO MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 1.206.686,20 0,00 2.729.993,53 917.171,36 0,00 -4.533,28 0,00 4.849.317,81
58. DRAGUTIN MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 3.389.240,00 0,00 662.186,38 797.134,39 0,00 0,00 0,00 4.848.560,77
59. IVICA HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 2.025.190,10 44.303,93 -1.669,29 2.726.976,19 0,00 0,00 0,00 4.794.800,93
60. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 772.823,10 2.955,93 875.378,33 3.041.585,58 0,00 0,00 0,00 4.692.742,94
61. ZVONKO BRKLJAČIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 4.621.971,92 0,00 26.620,62 0,00 0,00 252,00 0,00 4.648.844,54
62. MIRKO JANJATOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1950 HRVATSKO POLJE 1.452.384,39 0,00 1.794.472,93 1.398.816,86 0,00 0,00 0,00 4.645.674,18
63. HAJRUDIN BEĆIREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1971 CRIKVENICA 2.374.695,18 9.318,15 197.054,97 1.800.989,17 0,00 247.946,95 0,00 4.630.004,42
64. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1963 SLAKOVCI 2.424.507,59 26.334,85 187.766,79 1.916.129,18 -0,09 2.168,74 0,00 4.556.907,06
65. SLOBODAN KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.719.054,43 1.438.919,10 1.379.314,25 0,00 0,00 -10,36 0,00 4.537.277,42
66. MLADEN VIJATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 30.050,03 0,00 4.031.115,36 62.892,28 0,00 284.422,08 0,00 4.408.479,75
67. DALIBOR LOPARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355.559,83 0,00 0,00 4.355.559,83
68. STJEPAN ZAVADA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 ORAHOVICA 909.795,63 162.370,39 238.295,88 2.977.495,34 0,00 527,31 0,00 4.288.484,55
69. HASAN ŠISTEK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1957 KLENOVICA 2.790.801,79 1.364.994,02 20.366,30 108.785,91 0,00 -23,45 0,00 4.284.924,57
70. ŽELJKA KAJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1970 MALINO 1.857.556,60 -23.418,19 194.979,27 2.239.248,58 0,00 0,00 0,00 4.268.366,26
71. MAJA MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 3.772.343,01 0,01 214.072,35 166.620,81 0,00 0,00 0,00 4.153.036,18
72. DUBRAVKA JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.531.088,16 0,00 2.620.933,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.152.021,31
73. PAŠKO ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 466.643,89 0,00 3.611.331,16 0,00 0,00 111,86 0,00 4.078.086,91
74. JOSIP OREŠKI MEĐIMURSKA,BELICA 1970 GARDINOVEC 3.023.681,08 0,00 742.785,45 270.311,91 0,00 0,00 0,00 4.036.778,44
75. MATO BARAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.306.066,63 0,00 2.220.442,77 477.364,28 22.391,97 0,00 0,00 4.026.265,65
76. STJEPAN BALAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.382.104,11 0,00 2.318.550,48 313.274,35 0,00 0,00 0,00 4.013.928,94
77. IVO AUGUSTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA -16.865,27 0,00 1.561.993,24 2.414.558,40 0,00 0,00 0,00 3.959.686,37
78. STJEPAN UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 528.264,51 0,00 1.779.375,52 1.644.178,62 0,00 0,00 0,00 3.951.818,65
79. KARLO PIHIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 3.370.537,75 0,00 555.844,35 18.584,93 0,00 0,00 0,00 3.944.967,03
80. MILAN ŠAKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KRAPINSKE TOPLICE 2.892.633,59 0,00 1.039.127,63 0,00 0,00 10.704,48 0,00 3.942.465,70
81. ŽARKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 2.417.388,12 29.728,46 0,00 1.488.465,64 0,00 0,00 0,00 3.935.582,22
82. ŽELJKO JURIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 1.340.091,83 0,00 1.786.803,38 804.362,75 0,00 0,00 0,00 3.931.257,96
83. LJILJA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 2.173.157,29 0,00 514.778,23 1.174.817,36 0,00 0,00 0,00 3.862.752,88
84. RADE ĆAKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1979 ŠIBENIK 1.381.741,48 0,00 727.766,60 1.721.368,40 0,00 0,00 0,00 3.830.876,48
85. SREĆKO RADELIĆ ISTARSKA,UMAG 1964 UMAG 3.059.429,89 756.256,43 -25,99 13.344,92 0,00 0,00 0,00 3.829.005,25
86. ZLATKO GARAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 2.177.729,57 0,00 1.232.678,77 394.979,73 0,00 0,00 0,00 3.805.388,07
87. KATRIN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 CERJE 1.481.053,71 0,00 2.118.132,07 87.903,78 0,00 0,00 0,00 3.687.089,56
88. TOMISLAV PETRINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1976 MARIJA BISTRICA 1.607.656,31 442.139,79 1.474.845,23 120.983,05 0,00 0,00 0,00 3.645.624,38
89. ZLATKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 2.430.753,24 1.180.548,62 0,00 0,00 0,00 3.611.301,86
90. JOSIP TUĐA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1966 OROSLAVJE 289.924,84 0,00 230.484,07 3.075.318,98 0,00 -559,45 0,00 3.595.168,44
91. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1951 SINJ 1.362.506,01 0,00 1.919.232,24 305.915,31 0,00 0,00 0,00 3.587.653,56
92. JOZO SMOLJO SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1966 OTOK 543.663,02 739.641,21 1.613.463,15 652.902,06 0,00 0,00 0,00 3.549.669,44
93. FRANJO CIRKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1946 VARAŽDIN 904.919,81 0,00 899.727,25 1.693.496,23 0,00 1.605,59 0,00 3.499.748,88
94. ANĐELKO SUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 215.787,35 -226,19 99.349,22 3.128.258,22 0,00 0,00 0,00 3.443.168,60
95. ŠIME MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1977 STAŠEVICA 2.430.101,18 566.866,79 0,95 444.407,57 0,00 0,00 0,00 3.441.376,49
96. RAMADAN ASANI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1953 BAĆINA 1.573.289,30 0,00 557.811,00 1.052.502,11 0,00 238.851,24 0,00 3.422.453,65
97. SLOBODAN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 2.252.156,81 0,00 728.167,36 369.446,97 0,00 0,00 0,00 3.349.771,14
98. BERISLAV BLAŽEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1964 MEDULIN 3.261.102,29 0,00 5.158,01 41.285,93 0,00 0,00 0,00 3.307.546,23
99. SLAVICA ŠIMUNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 2.961.782,54 0,00 18.395,07 237.734,14 0,00 0,00 0,00 3.217.911,75
100. STJEPAN MIHALJINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 3.214.977,36 0,00 -28,09 0,00 3.214.949,27