OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 14.590.417,41 1,39 62.069.591,34 18.925,60 0,00 0,00 0,00 76.678.935,74
2. MARIJAN KUNINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 73.976.972,45 0,00 0,00 0,00 0,00 73.976.972,45
3. ALBINO JURMAN ISTARSKA,BALE 1938 BALE 889.705,50 0,00 22.755.291,87 22.456.093,55 0,00 0,00 0,00 46.101.090,92
4. ŽELJKO ŽUŽIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 0,00 0,00 9.134.409,21 0,00 0,00 23.697.099,54 0,00 32.831.508,75
5. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.737.960,11 0,00 13.729.472,22 0,00 0,00 0,00 0,00 19.467.432,33
6. NIKICA ČOLAK ZADARSKA,BENKOVAC 1958 BENKOVAC 14.204.811,04 0,00 2.578.081,13 0,00 0,00 78.180,56 0,00 16.861.072,73
7. VINKO ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1958 BRISTIVICA 6.921.282,46 3.462.721,68 1.009.533,20 3.887.598,02 0,00 0,00 0,00 15.281.135,36
8. SANJA ČUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 2.703.521,31 673.751,56 3.781.576,75 7.319.154,03 0,00 0,00 0,00 14.478.003,65
9. VEDRANA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA 3.768.014,80 220.110,45 5.254.892,10 2.892.401,42 0,00 299.213,78 0,00 12.434.632,55
10. NIKICA SULEN ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 3.948.713,03 1.183.713,21 6.400.277,93 29.897,97 0,00 0,00 0,00 11.562.602,14
11. XUEJUN XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 11.514.840,80 34.161,76 0,00 0,00 0,00 11.549.002,56
12. VEDRAN BODO ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1984 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 0,00 11.256.863,26 0,00 0,00 11.256.863,26
13. SAŠA RAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 4.796.002,51 7.836,40 5.440.320,20 112.645,20 0,00 0,00 0,00 10.356.804,31
14. SAMIR HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 7.484.714,63 0,00 2.392.821,60 182.263,57 0,00 0,00 0,00 10.059.799,80
15. BORIS SARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL SUĆURAC 4.475.625,65 0,00 5.435.213,05 16.777,90 0,00 44.203,32 0,00 9.971.819,92
16. MLADENKO MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 4.832.714,41 0,00 4.954.154,58 0,00 0,00 20.746,76 0,00 9.807.615,75
17. ASJA PIPLOVIĆ ISTARSKA,BUJE 1956 BUJE 4.634.336,75 3.004.724,27 10.558,73 226.033,13 0,00 0,00 0,00 7.875.652,88
18. JADRANKA SKEJO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 509.722,40 0,00 7.292.707,73 16.179,88 0,00 0,00 0,00 7.818.610,01
19. SLAVKO KAHLINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1952 SOPOT 2.075.234,84 -7.989,39 5.593.733,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7.660.979,05
20. ŽELIMIR MOROVIĆ ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 3.794.823,69 3.794.823,69 0,00 57.751,10 0,00 7.647.398,48
21. MIODRAG LACIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 7.336.658,58 0,00 0,00 0,00 0,00 7.336.658,58
22. BOŽANA VULETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1967 ČELOPECI 3.359.853,59 706.508,37 1.233.297,78 1.985.317,32 0,00 18.176,89 0,00 7.303.153,95
23. IVAN MATAK ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 3.482.476,77 3.491.427,84 0,00 0,00 0,00 6.973.904,61
24. YANWEI WANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 4.683.121,25 2.283.735,67 0,00 0,00 0,00 6.966.856,92
25. JOSIP ŽUANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1947 KOMIŽA 5.669.970,13 914.084,35 362.466,97 7,41 0,00 0,00 0,00 6.946.528,86
26. MIRKO PUHAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1964 DONJA ŠEMNICA 6.428.479,16 0,00 498.516,98 0,00 0,00 0,00 0,00 6.926.996,14
27. ALEM RIBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 6.525.807,81 0,00 79.014,58 85.657,42 0,00 0,00 0,00 6.690.479,81
28. MARTIN ŠTIFANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1945 RIJEKA 0,00 0,00 6.613.255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6.613.255,99
29. BORIS RAUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1966 NOVI MAROF 3.488.125,47 1.980.143,58 68.085,23 531.658,93 0,00 414.309,57 0,00 6.482.322,78
30. IVAN HERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 5.223.216,63 0,00 90.358,25 753.391,04 0,00 356.594,07 0,00 6.423.559,99
31. MARIN SORGO ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 6.324.644,28 0,00 0,00 0,00 0,00 6.324.644,28
32. ROMINA HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 6.300.455,43 0,00 0,00 250,52 0,00 6.300.705,95
33. ATILA DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1966 KOPAČEVO 2.634.801,96 3.605.867,96 0,00 0,00 0,00 2.172,50 0,00 6.242.842,42
34. IVAN GECEG ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1958 DUGO SELO 6.161.609,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.161.609,61
35. ANTUN ANTAL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 1.664.955,82 0,00 28.618,82 4.420.442,43 0,00 0,00 0,00 6.114.017,07
36. IVICA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 2.522.299,93 2.615.240,31 0,00 833.783,83 0,00 35.130,95 0,00 6.006.455,02
37. VESNA HERENDA ZADARSKA,PAG 1966 PAG 3.588.718,54 0,00 2.267.044,57 52.617,76 0,00 0,00 0,00 5.908.380,87
38. JOSIP RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 REZOVAC 5.859.634,66 0,00 20.266,39 1.662,81 0,00 0,00 0,00 5.881.563,86
39. ENISA GUBELJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 ČIBAČA 869.176,85 32.409,42 4.705.518,88 49.988,88 0,00 1.066,78 0,00 5.658.160,81
40. MATO MATAS OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 5.473.783,23 0,00 0,00 158.868,10 0,00 5.632.651,33
41. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 ĐELETOVCI 1.163.261,49 245.506,68 47.956,81 4.037.881,36 0,00 101.738,58 0,00 5.596.344,92
42. STJEPAN PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1952 SVETI KRIŽ 3.869.415,88 316.449,09 0,00 1.347.904,40 0,00 17.644,23 0,00 5.551.413,60
43. ALEN BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 3.745.439,75 1.574.676,89 0,00 -52,42 0,00 5.320.064,22
44. BRANKO DOLINAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 4.991.783,03 -44.629,04 11.018,84 355.047,84 0,00 0,00 0,00 5.313.220,67
45. IVICA NOVOSELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1954 LADIMIREVCI 1.819.735,96 254.958,42 3.226.386,27 1.206,36 0,00 0,00 0,00 5.302.287,01
46. MARIO JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.284.245,06 0,00 0,00 -17,15 0,00 5.284.227,91
47. VELJKO GULAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 SISAK 4.082.341,70 0,00 182.784,43 980.720,58 0,00 0,00 0,00 5.245.846,71
48. SRĐAN ČERVAR ISTARSKA,NOVIGRAD 1954 BUŽINIJA 315.044,88 0,00 2.384.217,41 2.462.806,44 0,00 2,35 0,00 5.162.071,08
49. SEAD REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 1.828.272,87 0,00 2.950.686,94 331.116,08 0,00 0,00 0,00 5.110.075,89
50. KRUNOSLAV-STJEPAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 HRASTJE 3.129.261,08 0,00 297.839,76 1.614.098,19 0,00 60.915,03 0,00 5.102.114,06
51. SUNČICA GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 1.845.532,49 0,00 3.132.557,02 82.871,74 0,00 0,00 0,00 5.060.961,25
52. SREĆKO LUBINA SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1972 RUNOVIĆ 4.141.736,45 184.467,68 24.468,09 426.406,08 0,00 14.808,41 0,00 4.791.886,71
53. ALDO BANJKOVEC ISTARSKA,VODNJAN 1958 GALIŽANA 0,00 0,00 2.870.027,51 1.891.380,95 0,00 0,00 0,00 4.761.408,46
54. DRAGUTIN MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 3.278.486,23 0,00 642.715,61 768.140,32 0,00 0,00 0,00 4.689.342,16
55. IVICA HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 1.956.511,87 42.910,34 -1.669,29 2.631.172,44 0,00 0,00 0,00 4.628.925,36
56. VLADO MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 1.163.013,93 0,00 2.573.795,27 882.206,76 0,00 -4.533,28 0,00 4.614.482,68
57. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 742.365,13 2.842,62 840.831,51 2.935.496,44 0,00 0,00 0,00 4.521.535,70
58. MATO MUNITIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 SLATINA 593.990,64 0,00 132.064,29 3.749.393,98 22.577,40 0,00 0,00 4.498.026,31
59. MIRKO JANJATOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1950 HRVATSKO POLJE 1.392.045,98 0,00 1.718.560,74 1.347.771,59 0,00 0,00 0,00 4.458.378,31
60. ZVONKO BRKLJAČIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 4.422.751,98 0,00 24.822,11 0,00 0,00 235,57 0,00 4.447.809,66
61. SLOBODAN KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.670.365,03 1.400.974,61 1.343.620,17 0,00 0,00 -10,36 0,00 4.414.949,45
62. HAJRUDIN BEĆIREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1971 CRIKVENICA 2.245.102,72 9.318,15 187.798,41 1.717.333,33 0,00 235.693,86 0,00 4.395.246,47
63. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.288.720,20 25.359,74 178.527,38 1.818.547,95 0,00 2.073,18 0,00 4.313.228,45
64. KATARINA KOŽARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 1.060.677,65 -1.397,14 915.030,60 2.308.365,28 0,00 0,00 0,00 4.282.676,39
65. MLADEN VIJATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 29.038,52 0,00 3.876.701,94 60.802,14 0,00 276.114,29 0,00 4.242.656,89
66. STJEPAN ZAVADA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 ORAHOVICA 864.685,73 155.348,77 226.552,31 2.831.478,91 0,00 495,68 0,00 4.078.561,40
67. HASAN ŠISTEK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1957 KLENOVICA 2.652.550,49 1.298.706,28 19.293,14 101.729,05 0,00 -23,45 0,00 4.072.255,51
68. ŽELJKA KAJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1970 MALINO 1.768.306,50 -23.418,19 185.610,24 2.131.300,08 0,00 0,00 0,00 4.061.798,63
69. MAJA MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 3.644.616,36 0,01 206.366,20 157.634,97 0,00 0,00 0,00 4.008.617,54
70. BOŽO NEJAŠMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 682.799,58 75.939,61 3.074.233,56 147.020,51 0,00 0,00 0,00 3.979.993,26
71. MATO BARAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.261.301,86 0,00 2.141.974,57 463.574,57 20.933,68 0,00 0,00 3.887.784,68
72. JOSIP OREŠKI MEĐIMURSKA,BELICA 1970 GARDINOVEC 2.912.170,45 0,00 712.131,58 261.218,20 0,00 0,00 0,00 3.885.520,23
73. STJEPAN BALAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.339.153,61 0,00 2.236.698,52 304.856,38 0,00 0,00 0,00 3.880.708,51
74. IVO AUGUSTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA -16.865,27 0,00 1.516.302,54 2.346.474,81 0,00 0,00 0,00 3.845.912,08
75. MILAN ŠAKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KRAPINSKE TOPLICE 2.807.081,66 0,00 1.003.281,80 0,00 0,00 10.341,75 0,00 3.820.705,21
76. ŽELJKO JURIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 1.299.906,29 0,00 1.733.181,81 781.651,82 0,00 0,00 0,00 3.814.739,92
77. ŽARKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 2.339.473,14 28.808,11 0,00 1.442.899,04 0,00 0,00 0,00 3.811.180,29
78. KARLO PIHIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 3.236.958,02 0,00 530.480,43 17.828,81 0,00 0,00 0,00 3.785.267,26
79. STJEPAN UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 496.067,82 0,00 1.670.961,75 1.584.158,72 0,00 0,00 0,00 3.751.188,29
80. LJILJA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 2.102.951,34 0,00 501.232,86 1.140.796,30 0,00 0,00 0,00 3.744.980,50
81. RADE ĆAKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1979 ŠIBENIK 1.325.629,69 0,00 697.911,82 1.660.142,99 0,00 0,00 0,00 3.683.684,50
82. ZLATKO GARAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 2.083.724,95 0,00 1.169.085,54 361.919,01 0,00 0,00 0,00 3.614.729,50
83. KATRIN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 CERJE 1.427.749,04 0,00 2.000.885,40 84.485,24 0,00 0,00 0,00 3.513.119,68
84. TOMISLAV PETRINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1976 MARIJA BISTRICA 1.550.358,14 424.893,50 1.414.539,75 115.733,73 0,00 0,00 0,00 3.505.525,12
85. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1951 SINJ 1.312.592,02 0,00 1.845.028,52 296.287,30 0,00 0,00 0,00 3.453.907,84
86. MARICA DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 3.394.852,07 0,00 0,00 0,00 0,00 53,71 0,00 3.394.905,78
87. JOSIP TUĐA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1966 OROSLAVJE 268.546,94 0,00 213.489,09 2.909.463,95 0,00 -559,45 0,00 3.390.940,53
88. FRANJO CIRKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1946 VARAŽDIN 873.712,91 0,00 868.883,00 1.642.612,60 0,00 1.554,98 0,00 3.386.763,49
89. ZLATKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 2.266.745,21 1.100.894,52 0,00 0,00 0,00 3.367.639,73
90. RAMADAN ASANI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1953 BAĆINA 1.521.884,31 0,00 544.196,66 1.019.579,49 0,00 228.610,42 0,00 3.314.270,88
91. MARIJANA ŽULJEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1973 SREDNJE SELO 747.216,54 0,00 1.925.817,20 604.758,24 0,00 0,00 0,00 3.277.791,98
92. ANĐELKO SUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 206.922,21 -226,19 92.850,27 2.977.191,20 0,00 0,00 0,00 3.276.737,49
93. ŠIME MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1977 STAŠEVICA 2.298.476,27 532.325,55 0,90 421.014,92 0,00 0,00 0,00 3.251.817,64
94. SLOBODAN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 2.185.620,85 0,00 705.448,38 356.682,17 0,00 0,00 0,00 3.247.751,40
95. BERISLAV BLAŽEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1964 MEDULIN 3.152.017,87 0,00 4.906,94 38.865,83 0,00 0,00 0,00 3.195.790,64
96. STJEPAN MIHALJINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 3.128.801,04 0,00 -28,09 0,00 3.128.772,95
97. SLAVICA ŠIMUNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 2.858.764,84 0,00 17.634,95 226.774,57 0,00 0,00 0,00 3.103.174,36
98. ŽARKO JELINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1955 POSTIRA 1.651.323,77 0,00 1.079.606,72 328.049,19 0,00 0,00 0,00 3.058.979,68
99. DAROMIR KRTALIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1963 ČIBAČA 2.684.137,58 0,00 184.546,61 174.201,71 0,00 0,00 0,00 3.042.885,90
100. ZORAN TURK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1978 SAVSKA VES 1.197.232,04 278.920,75 665.933,25 894.210,91 0,00 0,00 0,00 3.036.296,95