OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 13.696.281,14 1,29 58.265.373,21 17.311,58 0,00 0,00 0,00 71.978.967,22
2. ALBINO JURMAN ISTARSKA,BALE 1938 BALE 837.307,14 0,00 21.492.516,59 21.194.608,21 0,00 0,00 0,00 43.524.431,94
3. DRAGO NORŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1952 LUG SAMOBORSKI 18.460.088,61 9.472.621,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.932.710,07
4. ŽELJKO ŽUŽIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.297.219,96 0,00 20.297.219,96
5. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 5.431.386,68 0,00 12.871.943,96 0,00 0,00 0,00 0,00 18.303.330,64
6. NIKICA ČOLAK ZADARSKA,BENKOVAC 1958 BENKOVAC 13.501.148,56 0,00 2.392.318,66 0,00 0,00 73.138,80 0,00 15.966.606,02
7. VINKO ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1958 BRISTIVICA 6.412.342,17 3.238.131,49 941.951,94 3.614.614,72 0,00 0,00 0,00 14.207.040,32
8. SANJA ČUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 2.506.329,81 629.076,86 3.571.338,07 6.902.792,81 0,00 0,00 0,00 13.609.537,55
9. BRANKO BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 13.130.722,75 0,00 0,00 0,00 0,00 13.130.722,75
10. BRANKO DOLINAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 12.148.855,23 -44.629,04 22.309,67 336.456,92 0,00 24,07 0,00 12.463.016,85
11. VEDRANA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA 3.451.349,13 205.219,70 4.857.967,23 2.689.452,63 0,00 277.900,76 0,00 11.481.889,45
12. NIKICA SULEN ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 3.749.410,88 1.117.027,67 5.827.188,25 26.372,51 0,00 0,00 0,00 10.719.999,31
13. XUEJUN XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 10.438.378,37 31.219,40 0,00 0,00 0,00 10.469.597,77
14. SAŠA RAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 4.565.799,80 7.836,40 5.102.049,77 105.546,51 0,00 0,00 0,00 9.781.232,48
15. SAMIR HUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE 7.139.862,80 0,00 2.223.145,04 180.589,90 0,00 0,00 0,00 9.543.597,74
16. BORIS SARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1961 KAŠTEL SUĆURAC 4.228.486,48 0,00 5.081.373,07 15.770,23 0,00 41.192,08 0,00 9.366.821,86
17. MLADENKO MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 4.629.082,32 0,00 4.648.936,01 0,00 0,00 18.740,96 0,00 9.296.759,29
18. JADRANKA SKEJO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 485.173,49 0,00 6.955.303,48 15.377,89 0,00 0,00 0,00 7.455.854,86
19. ŽELIMIR MOROVIĆ ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 3.582.990,07 3.582.990,07 0,00 53.385,38 0,00 7.219.365,52
20. SLAVKO KAHLINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1952 SOPOT 1.932.812,14 -7.989,39 5.229.768,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.154.591,24
21. BOŽANA VULETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1967 ČELOPECI 3.176.639,66 661.554,31 1.161.192,23 1.855.069,33 0,00 17.159,36 0,00 6.871.614,89
22. VINKO MATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 6.088.318,17 0,00 0,00 699.966,38 0,00 6.788.284,55
23. MIRKO PUHAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1964 DONJA ŠEMNICA 6.146.438,67 0,00 467.897,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6.614.336,43
24. JOSIP ŽUANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1947 KOMIŽA 5.313.293,79 886.031,13 338.919,06 6,93 0,00 0,00 0,00 6.538.250,91
25. ALEM RIBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 6.146.003,49 0,00 75.238,34 81.574,50 0,00 0,00 0,00 6.302.816,33
26. YANWEI WANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 4.219.969,36 2.057.896,22 0,00 0,00 0,00 6.277.865,58
27. BORIS RAUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1966 NOVI MAROF 3.303.138,74 1.865.377,52 65.716,85 500.024,67 0,00 388.454,16 0,00 6.122.711,94
28. IVAN HERMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 4.956.352,31 0,00 86.607,06 717.898,26 0,00 334.341,23 0,00 6.095.198,86
29. MARTIN ŠTIFANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1945 RIJEKA 0,00 0,00 5.948.615,74 0,00 0,00 0,00 0,00 5.948.615,74
30. IVAN GECEG ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1958 DUGO SELO 5.876.369,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.876.369,95
31. MARIN SORGO ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 5.869.853,49 0,00 0,00 0,00 0,00 5.869.853,49
32. ROMINA HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 5.845.867,29 0,00 0,00 234,05 0,00 5.846.101,34
33. JOSIP RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 REZOVAC 5.608.083,56 0,00 19.318,93 1.547,47 0,00 0,00 0,00 5.628.949,96
34. IVICA JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 2.360.254,15 2.440.099,98 0,00 780.761,36 0,00 32.819,14 0,00 5.613.934,63
35. ATILA DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1966 KOPAČEVO 2.366.743,97 3.239.016,21 0,00 0,00 0,00 2.018,78 0,00 5.607.778,96
36. VESNA HERENDA ZADARSKA,PAG 1966 PAG 3.362.839,97 0,00 2.038.388,91 48.503,62 0,00 0,00 0,00 5.449.732,50
37. ENISA GUBELJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 ČIBAČA 846.635,15 30.534,89 4.394.909,34 46.361,08 0,00 990,52 0,00 5.319.430,98
38. MATO MATAS OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 5.045.502,23 0,00 0,00 146.242,13 0,00 5.191.744,36
39. STJEPAN PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1952 SVETI KRIŽ 3.592.670,70 297.144,08 0,00 1.254.074,82 0,00 16.530,64 0,00 5.160.420,24
40. MANDA ANDRIJANIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 3.180.014,43 1.973.147,75 0,00 0,00 0,00 5.153.162,18
41. IVICA NOVOSELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1954 LADIMIREVCI 1.713.997,04 238.839,20 3.036.400,70 1.104,89 0,00 0,00 0,00 4.990.341,83
42. MARIO JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 4.835.043,91 0,00 0,00 -17,15 0,00 4.835.026,76
43. VELJKO GULAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 SISAK 3.744.991,12 0,00 167.761,15 908.495,89 0,00 0,00 0,00 4.821.248,16
44. SEAD REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 1.722.543,33 0,00 2.770.934,76 310.438,00 0,00 0,00 0,00 4.803.916,09
45. ALEN BUBALO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 3.347.414,09 1.408.872,15 0,00 -52,42 0,00 4.756.233,82
46. KRUNOSLAV-STJEPAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 HRASTJE 2.906.596,85 0,00 278.978,70 1.509.493,69 0,00 56.540,56 0,00 4.751.609,80
47. SUNČICA GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 1.717.212,50 0,00 2.855.257,50 77.374,25 0,00 0,00 0,00 4.649.844,25
48. DRAGUTIN MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 3.120.909,88 0,00 620.924,93 726.888,67 0,00 0,00 0,00 4.468.723,48
49. ALDO BANJKOVEC ISTARSKA,VODNJAN 1958 GALIŽANA 0,00 0,00 2.670.744,38 1.760.815,41 0,00 0,00 0,00 4.431.559,79
50. IVICA HRENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 1.858.799,03 40.927,61 -1.669,29 2.494.866,38 0,00 0,00 0,00 4.392.923,73
51. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 699.030,65 2.681,40 791.679,58 2.784.556,70 0,00 0,00 0,00 4.277.948,33
52. MATO MUNITIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1950 SLATINA 554.620,93 0,00 122.391,14 3.585.919,26 0,00 0,00 0,00 4.262.931,33
53. VLADO MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 1.099.858,44 0,00 2.351.562,15 808.991,36 0,00 -8.860,41 0,00 4.251.551,54
54. MIRKO JANJATOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1950 HRVATSKO POLJE 1.306.198,72 0,00 1.610.555,71 1.275.146,28 0,00 0,00 0,00 4.191.900,71
55. KATARINA KOŽARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 SESVETE 1.022.106,66 -1.397,14 883.581,67 2.232.330,27 0,00 0,00 0,00 4.136.621,46
56. HAJRUDIN BEĆIREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1971 CRIKVENICA 2.060.723,36 9.318,15 174.628,52 1.598.310,94 0,00 218.260,62 0,00 4.061.241,59
57. MLADEN VIJATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 27.599,39 0,00 3.656.974,25 57.828,38 0,00 264.294,29 0,00 4.006.696,31
58. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1963 GUNJA 2.095.526,94 23.972,39 165.381,88 1.679.712,97 0,00 1.937,22 0,00 3.966.531,40
59. STJEPAN ZAVADA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 ORAHOVICA 800.505,05 145.358,67 209.843,99 2.726.172,12 0,00 450,68 0,00 3.882.330,51
60. MAJA MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 3.462.891,61 0,01 195.402,19 144.850,21 0,00 0,00 0,00 3.803.144,02
61. HASAN ŠISTEK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1957 KLENOVICA 2.455.851,67 1.204.394,52 17.766,28 91.688,83 0,00 -23,45 0,00 3.769.677,85
62. ŽELJKA KAJMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1970 MALINO 1.641.324,75 -23.418,19 172.280,33 1.977.714,92 0,00 0,00 0,00 3.767.901,81
63. SEFEDIN BILALI ISTARSKA,POREČ 1939 POREČ - PARENZO 356.739,54 942.384,64 490.707,48 1.658.872,90 0,00 308.137,69 0,00 3.756.842,25
64. IVKA RANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 773.647,72 0,00 341.658,14 2.589.281,62 0,00 0,00 0,00 3.704.587,48
65. STJEPAN BALAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 1.278.045,22 0,00 2.120.242,58 292.879,62 0,00 0,00 0,00 3.691.167,42
66. IVO AUGUSTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA -16.865,27 0,00 1.451.295,49 2.249.607,98 0,00 0,00 0,00 3.684.038,20
67. MATO BARAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.197.734,07 0,00 2.030.332,93 443.955,11 0,00 0,00 0,00 3.672.022,11
68. JOSIP OREŠKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 2.753.517,24 0,00 668.518,39 248.280,02 0,00 0,00 0,00 3.670.315,65
69. MILAN ŠAKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KRAPINSKE TOPLICE 2.685.361,54 0,00 952.281,68 0,00 0,00 9.825,67 0,00 3.647.468,89
70. ŽARKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 2.228.618,60 27.498,66 0,00 1.378.068,55 0,00 0,00 0,00 3.634.185,81
71. LJILJA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 2.003.064,91 0,00 481.961,01 1.116.910,20 0,00 0,00 0,00 3.601.936,12
72. KARLO PIHIR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 SESVETE 3.046.905,73 0,00 494.393,59 16.753,02 0,00 0,00 0,00 3.558.052,34
73. SVETOZAR MILINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 2.448.633,09 0,00 544.225,05 534.912,44 0,00 0,00 0,00 3.527.770,58
74. RADE ĆAKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1979 ŠIBENIK 1.245.795,91 0,00 655.435,55 1.573.033,79 0,00 0,00 0,00 3.474.265,25
75. STJEPAN UROIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 450.259,57 0,00 1.516.714,65 1.498.764,67 0,00 0,00 0,00 3.465.738,89
76. IVAN PENIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1963 ŠIŠKOVCI 910.538,97 0,00 1.725.116,17 792.694,66 0,00 0,00 0,00 3.428.349,80
77. DRAGO SRŠEN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ZAŽABLJE 1966 BIJELI VIR 0,00 0,00 3.365.158,26 0,00 0,00 -8.044,84 0,00 3.357.113,42
78. DAVOR BARNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 3.264.682,58 20.073,15 0,00 0,00 0,00 3.284.755,73
79. KATRIN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 CERJE 1.351.909,13 0,00 1.834.071,17 79.621,49 0,00 0,00 0,00 3.265.601,79
80. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1951 SINJ 1.241.576,25 0,00 1.739.454,21 282.588,90 0,00 0,00 0,00 3.263.619,36
81. FRANJO CIRKOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1946 VARAŽDIN 829.312,89 0,00 824.998,93 1.570.217,24 0,00 1.482,98 0,00 3.226.012,04
82. MARICA DOMIJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 3.224.768,50 0,00 0,00 0,00 0,00 50,95 0,00 3.224.819,45
83. MARIJAN KUNINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 3.177.599,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.177.599,56
84. RAMADAN ASANI DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1953 BAĆINA 1.448.747,19 0,00 520.184,77 972.738,43 0,00 214.040,15 0,00 3.155.710,54
85. IVAN BALIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1952 ZAVRŠJE BELEČKO 1.331.880,78 0,00 29.275,70 1.756.650,55 0,00 93,18 0,00 3.117.900,21
86. SLOBODAN LEKO SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1959 IMOTSKI 2.090.955,95 0,00 673.124,65 338.520,86 -6.212,03 0,00 0,00 3.096.389,43
87. MARIJANA ŽULJEVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1973 SREDNJE SELO 700.961,82 0,00 1.816.645,04 569.063,12 0,00 0,00 0,00 3.086.669,98
88. BERISLAV BLAŽEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1964 MEDULIN 2.996.816,60 0,00 4.549,73 35.422,59 0,00 0,00 0,00 3.036.788,92
89. ZLATKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 2.033.400,65 987.565,63 0,00 0,00 0,00 3.020.966,28
90. STJEPAN MIHALJINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 3.005.261,27 0,00 -28,09 0,00 3.005.233,18
91. ŠIME MAREVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1977 STAŠEVICA 2.111.205,22 483.181,56 0,82 387.732,70 0,00 0,00 0,00 2.982.120,30
92. SLAVICA ŠIMUNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 OSIJEK 2.712.195,05 0,00 16.553,47 211.181,74 0,00 0,00 0,00 2.939.930,26
93. DRAGO BARIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1956 KUTJEVO 2.017.480,73 0,00 837.114,68 71.314,73 0,00 0,00 0,00 2.925.910,14
94. ŽARKO JELINČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1955 POSTIRA 1.566.862,23 0,00 1.017.282,87 312.860,49 0,00 0,00 0,00 2.897.005,59
95. DAROMIR KRTALIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1963 DUBROVNIK 2.545.713,13 0,00 168.931,28 165.421,94 0,00 0,00 0,00 2.880.066,35
96. DRAGUTIN NOVAK MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1953 PUŠĆINE 1.082.214,12 0,00 180.057,63 1.593.545,97 0,00 1.700,97 0,00 2.857.518,69
97. JAGO KOZINA ZADARSKA,ZADAR 1945 ZADAR 0,00 0,00 2.396.667,59 0,00 0,00 447.629,35 0,00 2.844.296,94
98. BARICA BENŠAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 VELIKA KOSNICA 67.922,84 0,00 222.534,69 2.542.962,85 0,00 0,00 0,00 2.833.420,38
99. MLADEN PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 160.125,18 0,00 1.608.175,99 1.056.952,65 0,00 0,00 0,00 2.825.253,82
100. IVAN HERCEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 LUČKO 31.494,77 0,00 773.169,71 2.018.454,88 0,00 0,00 0,00 2.823.119,36