OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. ŽELJKO MATELIĆ ISTARSKA,LABIN 1948 RABAC 5.095.320,62 0,00 263.594.517,19 82.282,48 0,00 0,00 0,00 0,00 268.772.120,29
2. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 GRUBIŠNO POLJE 15.939.974,12 1,54 67.811.611,70 21.361,79 0,00 0,00 0,00 0,00 83.772.949,15
3. MARIJAN KUNINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1936 ZAGREB 0,00 0,00 80.285.683,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.285.683,73
4. ALBINO JURMAN ISTARSKA,UMAG 1938 UMAG 968.794,67 0,00 24.655.935,37 24.360.157,49 0,00 0,00 0,00 0,00 49.984.887,53
5. ŽELJKO ŽUŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 10.677.381,52 0,00 0,00 27.291.568,30 0,00 0,00 37.968.949,82
6. MIRO VRLJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 25.129.902,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.129.902,76
7. ANA KLEMENIĆ KARLOVAČKA,KAMANJE 1960 KAMANJE 6.200.696,70 0,00 15.021.545,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.222.242,61
8. NIKICA ČOLAK ZADARSKA,BENKOVAC 1958 BENKOVAC 15.259.704,45 0,00 4.962.448,17 0,00 0,00 85.790,51 0,00 0,00 20.307.943,13
9. LUKA JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 19.656.643,93 0,00 0,00 -18,73 0,00 0,00 19.656.625,20
10. SANJA ČUDINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1968 SOLIN 3.001.158,72 741.182,77 4.098.907,33 7.947.602,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15.788.851,22
11. YONG LIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1964 SEGET DONJI 0,00 0,00 15.318.820,31 -15,01 0,00 0,00 0,00 0,00 15.318.805,30
12. FRANO ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 14.833.372,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.833.372,80
13. VEDRANA JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1968 PODSTRANA - STROŽANAC GORNJI 4.243.010,52 242.586,31 5.854.003,55 3.198.728,73 0,00 331.383,30 0,00 0,00 13.869.712,41
14. XUEJUN XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 13.149.748,71 38.602,91 0,00 0,00 0,00 0,00 13.188.351,62
15. VEDRAN BODO ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1984 KOPČEVEC 0,00 0,00 0,00 0,00 12.829.431,04 0,00 0,00 0,00 12.829.431,04
16. IVAN BITANGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 0,00 0,00 10.804.194,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.804.194,69
17. MLADENKO MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 4.777.048,13 0,00 5.414.789,56 0,00 0,00 147.021,11 0,00 0,00 10.338.858,80
18. SLAVKO KAHLINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1952 SOPOT 2.290.205,17 -7.989,39 6.143.096,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.425.311,95
19. ŽELIMIR MOROVIĆ ZADARSKA,KUKLJICA 1959 KUKLJICA 0,00 0,00 4.114.561,66 4.114.561,66 0,00 64.340,64 0,00 0,00 8.293.463,96
20. MIODRAG LACIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 8.150.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150.050,00
21. YANWEI WANG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.382.194,62 2.623.912,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8.006.107,38
22. SNJEŽANA MATAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 7.738.174,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.738.174,29
23. MARTIN ŠTIFANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1945 RIJEKA 0,00 0,00 7.616.394,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.616.394,36
24. IVAN MATAK ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 0,00 0,00 3.723.898,43 3.731.319,18 0,00 0,00 0,00 0,00 7.455.217,61
25. MIRKO PUHAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1964 DONJA ŠEMNICA 6.854.186,15 0,00 544.733,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.398.919,23
26. NIKICA SULEN ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 0,00 0,00 7.265.289,48 35.219,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300.508,58
27. ATILA DUJMOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1966 KOPAČEVO 3.039.404,01 4.159.587,58 0,00 0,00 0,00 2.404,53 0,00 0,00 7.201.396,12
28. MARIN SORGO ISTARSKA,ROVINJ 1984 ROVINJ 0,00 0,00 7.011.843,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011.843,89
29. ROMINA HRVATIN ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 6.986.602,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.986.602,81
30. TOMISLAV JELENIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1979 GOLJAK 0,00 0,00 0,00 0,00 6.936.135,13 0,00 0,00 0,00 6.936.135,13
31. NIKOLA SAJFERT VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1963 VIROVITICA 0,00 0,00 -136,88 -2,72 6.900.955,74 0,00 0,00 0,00 6.900.816,14
32. DANIJEL SZABO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 6.777.777,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.777.777,35
33. BORIS RAUŠ VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1966 NOVI MAROF 3.443.751,59 2.153.369,46 73.445,87 579.407,16 0,00 453.335,28 0,00 0,00 6.703.309,36
34. VESNA HERENDA ZADARSKA,PAG 1966 PAG 3.930.832,54 0,00 2.610.501,74 58.827,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.161,89
35. ANTUN ANTAL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 1.844.799,89 0,00 31.425,90 4.716.336,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6.592.562,64
36. KATARINA KRALJ VARAŽDINSKA,VELIKI BUKOVEC 1973 VELIKI BUKOVEC 1.490.239,03 7.217,39 4.014.220,05 837.712,21 0,00 135.815,18 0,00 0,00 6.485.203,86
37. MATO MATAS OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1982 OSIJEK 0,00 0,00 6.120.223,09 0,00 0,00 177.925,51 0,00 0,00 6.298.148,60
38. JOSIP RIBIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 REZOVAC 6.213.606,67 0,00 21.696,47 1.836,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.237.140,07
39. NIR GIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 1.300.474,86 273.132,57 53.908,72 4.494.065,05 0,00 113.165,12 0,00 0,00 6.234.746,32
40. ENISA GUBELJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1977 ČIBAČA 897.114,65 35.238,80 5.174.347,51 55.464,62 0,00 1.181,87 0,00 0,00 6.163.347,45
41. STJEPAN PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1952 SVETI KRIŽ 4.287.130,24 345.587,74 0,00 1.489.529,13 0,00 19.325,06 0,00 0,00 6.141.572,17
42. MARIO JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.962.230,91 0,00 0,00 -17,15 0,00 0,00 5.962.213,76
43. MIJO JURIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 1.847.863,09 0,00 3.136.762,65 913.370,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5.897.996,53
44. VELJKO GULAN SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1949 SISAK 4.591.297,24 0,00 205.460,31 1.089.735,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5.886.492,80
45. IVICA NOVOSELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1954 LADIMIREVCI 1.979.336,45 279.288,48 3.510.891,89 1.359,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.770.876,32
46. MARIO MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 TOMISLAVGRAD 0,00 0,00 5.737.594,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.737.594,92
47. IVAN MRAZ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 KRALJEVEC NA SUTLI 3.565.673,58 0,00 49.009,48 2.104.761,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.719.444,92
48. HRVOJE ĆALUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 5.708.023,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.708.023,02
49. SRĐAN ČERVAR ISTARSKA,NOVIGRAD 1954 BUŽINIJA 349.413,77 0,00 2.615.435,54 2.683.516,46 0,00 4,73 0,00 0,00 5.648.370,50
50. KRUNOSLAV-STJEPAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1975 HRASTJE 3.465.346,59 0,00 326.308,30 1.771.986,45 0,00 67.517,78 0,00 0,00 5.631.159,12
51. SEAD REDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 1.987.859,19 0,00 3.222.001,73 362.327,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5.572.188,14
52. ALDO BANJKOVEC ISTARSKA,VODNJAN 1958 GALIŽANA 0,00 0,00 3.170.821,99 2.088.454,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5.259.276,30
53. SREĆKO LUBINA ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1972 KNIN 4.500.448,43 198.938,96 27.018,74 475.455,66 0,00 16.228,87 0,00 0,00 5.218.090,66
54. VLADO MAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 1.246.419,95 0,00 2.909.230,03 957.293,02 0,00 -4.533,28 0,00 0,00 5.108.409,72
55. MARIJAN ŠEGOTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -9.202,20 0,00 4.940.357,60 68.254,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999.409,53
56. HAJRUDIN BEĆIREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1971 CRIKVENICA 2.523.401,70 9.318,15 207.676,81 1.896.983,69 0,00 262.007,28 0,00 0,00 4.899.387,63
57. GANI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1945 VUKOVAR 807.773,43 3.085,96 915.020,57 3.163.322,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4.889.202,19
58. ZVONKO BRKLJAČIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 4.850.575,52 0,00 28.684,41 0,00 0,00 270,86 0,00 0,00 4.879.530,79
59. KATA JANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1963 SLAKOVCI 2.580.322,74 27.453,78 198.368,96 2.028.103,06 0,00 2.278,39 0,00 0,00 4.836.526,93
60. DALIBOR LOPARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 4.751.286,72 0,00 0,00 0,00 4.751.286,72
61. SLOBODAN KOSANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.774.925,20 1.482.460,16 1.420.273,00 0,00 0,00 -10,36 0,00 0,00 4.677.648,00
62. MLADEN VIJATOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 31.210,73 0,00 4.208.179,88 65.290,69 0,00 293.955,20 0,00 0,00 4.598.636,50
63. STJEPAN ZAVADA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1950 ORAHOVICA 961.558,94 170.427,66 251.771,55 3.145.048,27 0,00 563,61 0,00 0,00 4.529.370,03
64. DUBRAVKA JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.636.778,83 0,00 2.799.598,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.436.377,16
65. HASAN ŠISTEK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1957 KLENOVICA 2.949.444,26 1.310.999,59 21.597,75 113.727,28 0,00 -23,45 0,00 0,00 4.395.745,43
66. MAJA MIKULIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 3.918.908,52 0,01 222.884,10 176.932,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.318.724,66
67. PAŠKO ZEFKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 491.617,77 0,00 3.814.215,11 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 4.305.951,68
68. ANTO VIOLIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK 0,00 0,00 4.201.267,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.201.267,13
69. JOSIP SLOMO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 4.190.734,47 0,00 0,00 0,00 4.190.734,47
70. MATO BARAĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.348.295,09 0,00 2.311.488,10 493.187,88 24.065,35 0,00 0,00 0,00 4.177.036,42
71. MIRSAD OMEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 650.610,89 0,00 888.152,29 2.600.312,04 0,00 276,82 0,00 0,00 4.139.352,04
72. SREĆKO RADELIĆ ISTARSKA,UMAG 1964 UMAG 3.266.581,88 826.310,87 2.339,48 14.770,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4.110.002,44
73. IVO AUGUSTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA -16.865,27 0,00 1.614.423,05 2.492.683,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.090.241,66
74. ŽARKO ČULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 2.506.795,05 30.784,56 0,00 1.540.753,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.078.332,64
75. LJILJA TOMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 2.253.718,17 0,00 530.321,45 1.213.856,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.997.895,94
76. ZLATKO TADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 2.618.951,40 1.271.951,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.890.902,59
77. JOSIP TUĐA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1966 OROSLAVJE 314.455,85 0,00 249.985,70 3.265.636,56 0,00 -559,45 0,00 0,00 3.829.518,66
78. TOMISLAV PETRINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1976 MARIJA BISTRICA 1.673.405,60 461.929,80 1.544.045,39 127.006,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3.806.387,38
79. JOZO SMOLJO SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1966 OTOK 581.081,60 792.874,84 1.725.984,70 696.010,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.795.951,83
80. KATRIN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 CERJE 1.542.220,47 0,00 2.241.975,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.784.196,15
81. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1951 SINJ 1.419.781,99 0,00 2.004.380,53 316.963,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.741.125,91
82. ZLATKO GARAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 2.285.599,27 0,00 1.301.321,53 152.065,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.738.986,35
83. ANĐELKO SUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 225.960,05 -226,19 106.806,71 3.301.606,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.634.147,15
84. SUNČICA GOLEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1966 SLAVONSKI BROD 3.929,34 0,00 3.504.561,35 62.251,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570.742,56
85. BERISLAV BLAŽEVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1964 MEDULIN 3.386.275,96 0,00 5.446,11 44.062,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3.435.785,05
86. BOŠKO BOŠKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1960 PODGORJE -251,18 0,00 -18,50 8.703,21 3.407.956,84 0,00 0,00 0,00 3.416.390,37
87. RENATA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 2.153.633,35 1.123.577,18 0,00 113.207,79 0,00 0,00 3.390.418,32
88. AJDAR BILALI ISTARSKA,POREČ 1963 POREČ - PARENZO 214.679,82 167.101,74 492.200,95 2.485.672,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.359.654,70
89. JAGO KOZINA ZADARSKA,ZADAR 1945 ZADAR 0,00 0,00 2.783.970,25 0,00 0,00 519.926,57 0,00 0,00 3.303.896,82
90. EDUARD VRANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1955 KARLOVAC 1.438.990,27 0,00 106.763,76 1.739.790,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.285.544,29
91. ANTO JURAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 738.481,70 559.618,54 1.132.779,53 805.664,20 0,00 19.590,58 0,00 0,00 3.256.134,55
92. KREŠIMIR PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 VIŠNJEVAC 2.140.937,52 965.693,21 217,85 130.542,35 0,00 -21,68 0,00 0,00 3.237.369,25
93. PAJO JURIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1964 IKA 0,00 0,00 3.231.979,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.231.979,71
94. DRAGUTIN NOVAK MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1953 PUŠĆINE 1.224.362,81 0,00 211.834,06 1.791.388,50 0,00 1.950,34 0,00 0,00 3.229.535,71
95. ANTON PERUŠKO ISTARSKA,MARČANA 1947 PERUŠKI 2.651.441,25 0,00 548.970,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.411,79
96. IVAN LOVRIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 ĐAKOVO 0,00 0,00 138,26 0,00 3.145.016,29 0,00 0,00 0,00 3.145.154,55
97. ANTE LOVRIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145.016,29 0,00 0,00 0,00 3.145.016,29
98. ANĐELKO PECOLAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1967 KRAPINA 145.647,61 151.991,97 53.890,39 2.780.074,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131.604,63
99. ZORAN MARKOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1964 KUTJEVO 1.681.664,08 0,00 61.271,14 1.316.575,04 0,00 44.705,55 0,00 0,00 3.104.215,81
100. FRANJO HABULIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1957 POZNANOVEC 209.602,34 0,00 45.370,89 2.788.828,92 0,00 6.210,82 0,00 0,00 3.050.012,97