OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6901. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 32.924,67 0,00 15.332,03 311.233,37 0,00 0,00 0,00 359.490,07
6902. SINIŠA ŠIRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1957 MLADENIĆI 0,00 0,00 211,79 359.258,09 0,00 0,00 0,00 359.469,88
6903. JOVANKA KUŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 62.867,10 0,00 29.789,64 266.758,16 0,00 0,00 0,00 359.414,90
6904. JAHI RAMADANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 359.403,66 0,00 0,00 0,00 359.403,66
6905. ŠTEFICA RADINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 16.173,05 343.230,20 0,00 0,00 0,00 359.403,25
6906. NEVEN KAPOVIĆ ZADARSKA,PAŠMAN 1956 NEVIĐANE 55.543,96 0,00 12.073,07 291.737,41 0,00 0,00 0,00 359.354,44
6907. LARISA ŠANTEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 23.367,45 0,00 -914,64 336.884,76 0,00 0,00 0,00 359.337,57
6908. SINIŠA STAJIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1963 VUKOVAR 90.616,46 0,00 -5.196,04 273.900,93 0,00 0,00 0,00 359.321,35
6909. BOŽIDAR FOT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 0,00 0,00 50.236,48 309.082,92 0,00 0,00 0,00 359.319,40
6910. JOSIP SKLEPIĆ MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC 1963 ŠENKOVEC 8.355,62 0,00 -152,31 351.107,09 0,00 0,00 0,00 359.310,40
6911. BOŽO ČASNI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 3.559,16 0,00 -0,81 355.730,73 0,00 0,00 0,00 359.289,08
6912. IVICA ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1972 BRISTIVICA 0,00 0,00 13.758,20 345.514,68 0,00 0,00 0,00 359.272,88
6913. MIJO SABLJO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 205.792,25 0,00 0,00 153.434,15 0,00 0,00 0,00 359.226,40
6914. JOSIP NEŠEVSKI ISTARSKA,ROVINJ 1963 ROVINJ 19.268,77 0,00 79,95 339.872,22 0,00 0,00 0,00 359.220,94
6915. DARKO VIDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 895,85 358.193,31 0,00 0,00 0,00 359.089,16
6916. ANTE POPOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1949 ŠESTANOVAC 0,00 0,00 22.213,93 336.816,23 0,00 0,00 0,00 359.030,16
6917. TANJA PUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 359.029,11 0,00 0,00 0,00 359.029,11
6918. IVAN MRMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1974 OMIŠ 5.907,71 0,00 0,00 353.103,57 0,00 0,00 0,00 359.011,28
6919. ZVONKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 8.204,26 350.792,73 0,00 0,00 0,00 358.996,99
6920. NIKOLA ČIKEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1951 ŽEŽEVICA 0,00 0,00 32.107,58 320.224,98 0,00 6.649,83 0,00 358.982,39
6921. LJUBO GUBO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 5.588,33 0,00 0,00 353.263,14 0,00 20,86 0,00 358.872,33
6922. REĐEP ĐEMALIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 42.414,23 0,00 6.627,42 309.772,92 0,00 0,00 0,00 358.814,57
6923. JOŠKO VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1980 GLAVINA DONJA 179.099,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.678,97 358.778,70
6924. VIŠNJA PRIMC ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 26.807,19 0,00 -3.273,44 335.206,38 0,00 0,00 0,00 358.740,13
6925. DŽON BERIŠA PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1957 DRAGA BAŠĆANSKA 0,00 0,00 0,00 358.707,96 0,00 0,00 0,00 358.707,96
6926. OSMAN HADŽIJUSUFOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 358.623,13 0,00 0,00 0,00 358.623,13
6927. MLADEN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1962 KATUNI 0,00 0,00 875,49 278.784,82 0,00 78.951,86 0,00 358.612,17
6928. DARIJO ŠENK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 0,00 0,00 39.781,31 318.780,84 0,00 0,00 0,00 358.562,15
6929. MARINKO BAŠIĆ-PALKOVIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1953 FAŽANA 0,00 0,00 6.322,67 252.371,03 0,00 99.825,04 0,00 358.518,74
6930. IVAN PREPELIĆ MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC 1956 PRIBISLAVEC 151.112,31 0,00 0,00 207.389,39 0,00 0,00 0,00 358.501,70
6931. TIHOMIR VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1961 GRUBINE 0,00 0,00 0,00 358.475,80 0,00 0,00 0,00 358.475,80
6932. ILIJA SAMARDŽIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1956 KUTJEVO 22.530,76 0,00 217,98 335.720,45 0,00 0,00 0,00 358.469,19
6933. DARKO KLIR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 TENJA 0,00 0,00 17.051,65 341.416,96 0,00 0,00 0,00 358.468,61
6934. ŽARKO RATKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1958 UMAG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.432,76 0,00 358.432,76
6935. SLAVKO JAŽO BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1967 REŠETARI 162.733,00 0,00 109.024,70 86.438,10 0,00 0,00 0,00 358.195,80
6936. NENAD MACURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1964 ČAKOVCI 0,00 0,00 3.847,14 354.275,28 0,00 0,00 0,00 358.122,42
6937. HRVOJE PEDISIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1978 TURANJ 139.828,80 0,00 30.205,72 187.948,17 0,00 0,00 0,00 357.982,69
6938. IGOR ŠTEFANEC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA -346,64 0,00 12.435,28 345.876,54 0,00 0,00 0,00 357.965,18
6939. FRANJO NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 115.780,22 0,00 150.718,04 91.423,64 0,00 0,00 0,00 357.921,90
6940. BOŠKO SRNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 20.399,12 0,00 3.558,47 333.931,00 0,00 0,00 0,00 357.888,59
6941. DRAGICA HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 65.481,27 292.381,27 0,00 0,00 0,00 357.862,54
6942. MATE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -0,15 0,00 6.969,70 350.871,91 0,00 0,00 0,00 357.841,46
6943. STJEPAN GUČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 POLJANA ČIČKA -76,15 0,00 10.856,58 347.026,93 0,00 0,00 0,00 357.807,36
6944. AUGUSTIN BISAKU PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 4.002,63 353.740,78 0,00 0,00 0,00 357.743,41
6945. KRISTIJAN KOLAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 49.372,65 0,00 12.842,10 295.521,17 0,00 0,00 0,00 357.735,92
6946. LUCA IGNAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 ĐAKOVO 28.736,95 0,00 -79,84 329.018,36 0,00 0,00 0,00 357.675,47
6947. DRAŽEN ŠIPEK-GLAVAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1970 STUBIČKE TOPLICE 120.090,06 0,00 22.778,40 214.806,38 0,00 0,00 0,00 357.674,84
6948. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 357.671,84 0,00 0,00 0,00 357.671,84
6949. DUBRAVKO KVESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1984 DINJEVAC 286.652,41 0,00 26.339,59 44.678,72 0,00 0,00 0,00 357.670,72
6950. IVICA LOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1967 GRADIŠTE 0,00 0,00 15.535,38 342.121,50 0,00 0,00 0,00 357.656,88
6951. ŠTEFANIJA PAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1951 HRASTOVSKO 211.131,66 0,00 48.331,75 98.218,78 0,00 -38,89 0,00 357.643,30
6952. NEDILJKA BOŽIKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1958 PODSTRANA 357.595,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.595,72
6953. ANTO POPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 357.503,91 0,00 0,00 0,00 357.503,91
6954. VLADIMIR RADEKA ISTARSKA,PULA 1948 PULA 95.329,84 0,00 60.670,15 201.493,78 0,00 0,00 0,00 357.493,77
6955. RADMILA IVANOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1931 POREČ - PARENZO 0,01 0,00 3.693,20 353.743,94 0,00 0,00 0,00 357.437,15
6956. BRANKO MUHA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1957 DOLCI 0,00 0,00 4.728,22 352.707,81 0,00 0,00 0,00 357.436,03
6957. BRANKO TUŠAR SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1954 SISAK 55.891,69 0,00 45.884,06 255.625,70 0,00 0,00 0,00 357.401,45
6958. FRANJO MIŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1954 BABINA GREDA 39.147,62 0,00 1.332,42 316.880,23 0,00 0,00 0,00 357.360,27
6959. STJEPAN PAVKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.174,69 354.108,05 0,00 0,00 0,00 357.282,74
6960. FRANKO ZGRINSKIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA 1955 SANTALEZI 47.676,53 0,00 23.732,57 285.856,30 0,00 0,00 0,00 357.265,40
6961. MIRKO CIMAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 357.234,43 0,00 0,00 0,00 357.234,44
6962. MIROSLAV GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 357.214,85 0,00 0,00 0,00 357.214,85
6963. DRAGO ILIŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 162.611,39 0,00 24.703,65 169.867,67 0,00 0,00 0,00 357.182,71
6964. ZLATKO MATASIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1977 DRAGA SVETOJANSKA 45.233,62 0,00 1.673,37 310.251,27 0,00 0,00 0,00 357.158,26
6965. STIPE MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1974 GRUBINE 1.056,21 0,00 5.009,48 351.063,78 0,00 0,00 0,00 357.129,47
6966. SANDRO LENDLER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 DONJI DRAGONOŽEC 54.237,45 0,00 33.705,68 269.146,18 0,00 0,00 0,00 357.089,31
6967. STJEPAN HRANIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.943,25 351.115,30 0,00 0,00 0,00 357.058,55
6968. HUSE KARAJIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 357.040,99 0,00 0,00 0,00 357.040,99
6969. BOŽO MIKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 102.789,92 0,00 14.601,75 239.642,97 0,00 0,00 0,00 357.034,64
6970. MARIJA ĆORKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1963 DUBOVAC 33.785,02 0,00 -56,95 323.276,71 0,00 0,00 0,00 357.004,78
6971. DAVOR BARUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 SOLIN 20.359,74 0,00 69.634,96 266.996,78 0,00 0,00 0,00 356.991,48
6972. BRANISLAV NIŠEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1979 GLINA 120.617,25 0,00 26.228,03 210.129,13 0,00 0,00 0,00 356.974,41
6973. VLADIMIR MILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 62.438,70 0,00 15.482,36 279.044,83 0,00 0,00 0,00 356.965,89
6974. BRANKA ŽIVKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 SARŠONI 0,00 0,00 58.799,39 298.113,27 0,00 0,00 0,00 356.912,66
6975. JOSIP MIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 GAJEC 185.378,14 0,00 62.475,33 109.044,57 0,00 0,00 0,00 356.898,04
6976. BERNARDO SKROČE ZADARSKA,ZADAR 1980 ZADAR 83.976,84 3.468,99 238.029,23 31.405,47 0,00 0,00 0,00 356.880,53
6977. ZDRAVKO SMILJANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1966 DONJI MACELJ 57.334,23 0,00 11.866,89 292.663,05 0,00 -5.012,15 0,00 356.852,02
6978. NEBOJŠA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 DONJI VINJANI 0,00 0,00 9.968,55 346.876,44 0,00 0,00 0,00 356.844,99
6979. SVEN HLAČA PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1953 NJIVICE 0,00 0,00 0,00 353.367,09 0,00 3.459,82 0,00 356.826,91
6980. KRUNOSLAV ČAVLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 KLOKOVEC 0,00 0,00 5.312,85 350.411,79 0,00 1.075,35 0,00 356.799,99
6981. RAJKA MOŠMONDOR MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1965 ČAKOVEC 57.696,74 0,00 135.850,10 163.217,63 0,00 0,00 0,00 356.764,47
6982. TOMISLAV JERGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 176,18 0,00 2.676,62 353.883,34 0,00 0,00 0,00 356.736,14
6983. DARIO KIRETA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1979 SELA 95.487,84 0,00 2.105,43 231.417,14 0,00 27.707,70 0,00 356.718,11
6984. IVAN PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1956 ČISLA 72.097,77 0,00 25.149,16 259.450,36 0,00 0,00 0,00 356.697,29
6985. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 135.291,37 0,00 105.991,54 115.410,67 0,00 0,00 0,00 356.693,58
6986. MARKO BUTRAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -26.461,22 0,00 218.362,63 164.781,59 0,00 0,00 0,00 356.683,00
6987. ZDRAVKO MAGLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL KAMBELOVAC 10.444,38 0,00 16.381,57 329.845,70 0,00 0,00 0,00 356.671,65
6988. LIDIJA CELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 18.595,85 0,00 8.844,29 329.219,98 0,00 0,00 0,00 356.660,12
6989. RATO JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 55.489,53 0,00 20.033,71 281.118,27 0,00 0,00 0,00 356.641,51
6990. MARICA EDELINSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 133.521,80 0,00 406,28 222.699,59 0,00 0,00 0,00 356.627,67
6991. BRUNO VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 9.317,17 0,00 2.035,67 345.238,90 0,00 0,00 0,00 356.591,74
6992. IVAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 188.755,38 0,00 35.615,03 132.214,04 0,00 0,00 0,00 356.584,45
6993. LJILJANA LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 13.929,10 342.635,79 0,00 0,00 0,00 356.564,89
6994. STJEPAN LADIĆ MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1975 STRAHONINEC 279.251,36 0,00 77.310,67 0,00 0,00 0,00 0,00 356.562,03
6995. TOMISLAV DEVČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1973 SISAK 114.493,86 0,00 25.198,38 216.849,97 0,00 0,00 0,00 356.542,21
6996. ALOJZ ŠPOLJARIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1945 JALŽABET 0,00 0,00 47.160,27 309.337,21 0,00 0,00 0,00 356.497,48
6997. DARIO BAREZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,01 0,00 188,83 356.246,45 0,00 0,00 0,00 356.435,29
6998. SLAVEN TINTOR ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR 0,00 0,00 0,00 12.035,91 0,00 344.372,32 0,00 356.408,23
6999. ANTUN KRYK OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1969 KONDRIĆ 0,00 0,00 507,93 355.809,93 0,00 0,00 0,00 356.317,86
7000. IVAN IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1942 VARAŽDIN 11.263,09 0,00 18.964,23 315.163,59 0,00 10.910,44 0,00 356.301,35