OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6901. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 111.567,13 0,00 49.152,41 204.102,23 0,00 0,00 0,00 364.821,77
6902. ZORAN MAKSIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 29.492,49 0,00 13.975,93 321.333,52 0,00 0,00 0,00 364.801,94
6903. BOŠKO SRNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 20.832,31 0,00 3.558,47 340.390,88 0,00 0,00 0,00 364.781,66
6904. DARKO KLIR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 TENJA 0,00 0,00 17.242,28 347.527,14 0,00 0,00 0,00 364.769,42
6905. HRVOJE SEKELEZ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1975 KLANA 46.211,86 0,00 27.122,48 291.346,79 0,00 0,00 0,00 364.681,13
6906. DŽON BERIŠA PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1957 DRAGA BAŠĆANSKA 0,00 0,00 0,00 364.642,73 0,00 0,00 0,00 364.642,73
6907. DINKA PAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1959 STARI GRAD 497,04 0,00 0,00 364.136,71 0,00 0,00 0,00 364.633,75
6908. SANELA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 34.207,33 0,00 6.958,33 323.449,24 0,00 0,00 0,00 364.614,90
6909. MARINKO BAŠIĆ-PALKOVIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1953 FAŽANA 0,00 0,00 6.429,02 256.361,81 0,00 101.793,12 0,00 364.583,95
6910. MLADEN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1962 KATUNI 0,00 0,00 875,49 283.154,44 0,00 80.535,29 0,00 364.565,22
6911. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 120.879,92 0,00 25.998,07 217.666,16 0,00 0,00 0,00 364.544,15
6912. BRANE TOPIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1963 SAMOBOR 93.047,93 0,00 51.234,50 220.214,24 0,00 0,00 0,00 364.496,67
6913. DRAŽEN IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 KRIŽEVCI 85.625,38 0,00 13.304,02 265.552,42 0,00 0,00 0,00 364.481,82
6914. BOŽIDAR FOT VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1960 VARAŽDIN 0,00 0,00 50.709,84 313.753,92 0,00 0,00 0,00 364.463,76
6915. VLADIMIR MILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 63.829,07 0,00 15.801,76 284.751,42 0,00 0,00 0,00 364.382,25
6916. NIKOLA ČIKEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1951 ŽEŽEVICA 0,00 0,00 32.639,33 324.758,51 0,00 6.926,24 0,00 364.324,08
6917. IVAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 9.475,39 354.797,61 0,00 0,00 0,00 364.273,00
6918. SNJEŽANA KUNDER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KARANE 96.924,78 0,00 8.703,30 258.544,30 0,00 0,00 0,00 364.172,38
6919. LJILJANA LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 14.145,50 349.992,34 0,00 0,00 0,00 364.137,84
6920. MIROSLAV GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 364.128,62 0,00 0,00 0,00 364.128,62
6921. BISERKA GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1958 APATIJA 0,00 0,00 10.266,17 353.834,35 0,00 0,00 0,00 364.100,52
6922. DRAGO ILIŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 165.965,94 0,00 24.976,64 173.111,68 0,00 0,00 0,00 364.054,26
6923. TOMISLAV JERGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 180,80 0,00 2.743,37 361.108,12 0,00 0,00 0,00 364.032,29
6924. IVAN POLJAK ZAGREBAČKA,BISTRA 1950 OBOROVO BISTRANSKO 0,00 0,00 0,00 362.139,98 0,00 1.870,34 0,00 364.010,32
6925. DARIO KIRETA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1979 SELA 97.366,16 0,00 2.105,43 236.226,92 0,00 28.311,12 0,00 364.009,63
6926. STJEPAN GUČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 POLJANA ČIČKA -76,15 0,00 11.023,30 353.013,90 0,00 0,00 0,00 363.961,05
6927. IVANKA GULIN ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,01 0,00 4.411,65 359.541,95 0,00 0,00 0,00 363.953,61
6928. LJILJANA JANĐEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1973 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 1.082,90 362.811,11 0,00 0,00 0,00 363.894,01
6929. NIKŠA VIDOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 70.292,29 0,00 94.099,46 199.492,94 0,00 0,00 0,00 363.884,69
6930. PERO ZOVKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 89.537,21 0,00 325,40 274.007,37 0,00 0,00 0,00 363.869,98
6931. ANA MURK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1956 PODGORA KRAPINSKA 11,18 0,00 0,00 363.839,79 0,00 0,00 0,00 363.850,97
6932. MARKO KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1988 ŽUPANJA 56.048,53 0,00 993,70 306.797,80 0,00 0,00 0,00 363.840,03
6933. JAKA KVARTUČ ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 77.339,40 0,00 14.031,19 272.442,00 0,00 0,00 0,00 363.812,59
6934. DAVORKA EĆIMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1950 ORAŠAC 113.425,10 0,00 98.445,60 151.886,26 0,00 0,00 0,00 363.756,96
6935. SINIŠA ŠIRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1957 MLADENIĆI 0,00 0,00 211,79 363.498,42 0,00 0,00 0,00 363.710,21
6936. ALEKSANDRA KUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1973 BELIŠĆE 24.030,54 0,00 17.016,58 322.584,89 0,00 0,00 0,00 363.632,01
6937. MOMIR LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 5.212,38 358.316,67 0,00 0,00 0,00 363.529,05
6938. ARIJANA MRZLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 85.559,78 0,00 135.490,19 142.333,10 0,00 0,00 0,00 363.383,07
6939. BRANISLAV STOKIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 111.031,68 0,00 12.336,63 239.986,27 0,00 0,00 0,00 363.354,58
6940. BORISLAV PLAZIBAT ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ 363.287,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.287,74
6941. DAVOR HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 5.044,67 358.163,73 0,00 0,00 0,00 363.208,40
6942. DRAGUTIN PETRINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1953 ZLATAR 4.690,15 0,00 11.851,41 346.659,71 0,00 0,00 0,00 363.201,27
6943. DRAŽEN MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1964 KOPRIVNICA 26.851,01 0,00 3.568,61 332.772,35 0,00 0,00 0,00 363.191,97
6944. HRVOJE MAVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 363.162,04 0,00 0,00 0,00 363.162,04
6945. DAVOR BARUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 SOLIN 20.988,26 0,00 68.126,10 274.035,92 0,00 0,00 0,00 363.150,28
6946. ZORAN RADOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1966 PODSTRANA 165.872,73 0,00 93.343,85 103.912,83 0,00 0,00 0,00 363.129,41
6947. MATE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -0,15 0,00 3.304,92 359.811,93 0,00 0,00 0,00 363.116,70
6948. GJOK PECOLLAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1965 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 363.110,65 0,00 0,00 0,00 363.110,65
6949. MARINA PUŠAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1968 PLETERNICA 143.927,81 0,00 4.784,38 214.350,56 0,00 0,00 0,00 363.062,75
6950. MIROSLAV SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 220.427,24 0,00 33.098,33 109.493,16 0,00 0,00 0,00 363.018,73
6951. ZDRAVKO MAGLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL KAMBELOVAC 10.793,19 0,00 13.543,78 338.617,90 0,00 0,00 0,00 362.954,87
6952. ANTUN KRIVANEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1948 BLATUŠA 89.624,39 0,00 10.937,72 262.361,04 0,00 0,00 0,00 362.923,15
6953. MILENA KISELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 3.712,26 359.143,79 0,00 0,00 0,00 362.856,05
6954. ŽELJKO BALOG POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1957 POŽEGA 17.428,02 0,00 4.539,64 340.850,70 0,00 0,00 0,00 362.818,36
6955. SLOBODAN MARUŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1975 KUŠTANI 51.891,15 0,00 124.545,08 174.836,45 0,00 11.538,71 0,00 362.811,39
6956. NIKOLA TRTICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 362.776,15 0,00 0,00 0,00 362.776,15
6957. RAJKA MOŠMONDOR MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1965 ČAKOVEC 58.635,00 0,00 138.182,28 165.950,19 0,00 0,00 0,00 362.767,47
6958. NEBOJŠA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 DONJI VINJANI 0,00 0,00 10.084,24 352.681,21 0,00 0,00 0,00 362.765,45
6959. TOMISLAV DEVČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1973 SISAK 116.626,75 0,00 25.665,87 220.435,38 0,00 0,00 0,00 362.728,00
6960. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.523,20 360.199,61 0,00 0,00 0,00 362.722,81
6961. BOŽO MIKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 104.520,87 0,00 14.806,95 243.361,07 0,00 0,00 0,00 362.688,89
6962. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 137.469,10 0,00 107.877,00 117.311,99 0,00 0,00 0,00 362.658,09
6963. JOSIP TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 17.888,66 344.756,11 0,00 0,00 0,00 362.644,77
6964. RANKO BARDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1965 VIS 0,00 0,00 4.848,87 357.774,73 0,00 0,00 0,00 362.623,60
6965. MIRJANA ZAPLATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 362.618,34 0,00 0,00 0,00 362.618,34
6966. MARICA EDELINSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 135.855,54 0,00 414,26 226.292,45 0,00 0,00 0,00 362.562,25
6967. SLAĐANA PODGORSKI SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1973 PETRINJA 72.110,86 0,00 7.458,00 282.929,26 0,00 0,00 0,00 362.498,12
6968. MARIN ŠESTAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1973 ŠESTANOVAC 25.232,25 0,00 367,03 334.008,28 0,00 2.886,90 0,00 362.494,46
6969. MARTINA CVJETKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1965 LOZOVAC 203.731,40 0,00 58.732,61 100.010,83 0,00 0,00 0,00 362.474,84
6970. STJEPAN RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1948 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 360.108,35 0,00 2.359,45 0,00 362.467,80
6971. STJEPAN HRANIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.943,25 356.518,23 0,00 0,00 0,00 362.461,48
6972. IVAN LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 362.440,10 0,00 0,00 0,00 362.440,10
6973. MIRKO TOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1954 STARI JANKOVCI 92.375,15 0,00 784,21 269.238,87 0,00 0,00 0,00 362.398,23
6974. ZDRAVKO MUŽINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SRINJINE 3.395,46 0,00 -4.247,10 363.247,95 0,00 0,00 0,00 362.396,31
6975. MIROSLAV JENDUKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1971 KOPRIVNICA 0,00 0,00 17.141,32 345.217,00 0,00 0,00 0,00 362.358,32
6976. LIDIJA CELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 18.929,47 0,00 8.943,49 334.406,60 0,00 0,00 0,00 362.279,56
6977. BRANISLAV NIŠEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1979 GLINA 122.701,42 0,00 25.431,09 214.126,24 0,00 0,00 0,00 362.258,75
6978. MLADENKA BOSNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1957 JELSA -5.218,59 0,00 -9.430,84 376.894,81 0,00 0,00 0,00 362.245,38
6979. BRUNO VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 9.514,92 0,00 2.071,50 350.626,48 0,00 0,00 0,00 362.212,90
6980. RUDOLF VUČKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1948 KUZMINEC 0,00 0,00 0,00 362.145,40 0,00 0,00 0,00 362.145,40
6981. ALOJZ ŠPOLJARIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1945 JALŽABET 0,00 0,00 47.712,07 314.409,00 0,00 0,00 0,00 362.121,07
6982. DAMIR PAVŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 362.112,60 0,00 0,00 0,00 362.112,60
6983. SLAVICA ANTIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 74.280,52 0,00 33.385,15 254.445,98 0,00 0,00 0,00 362.111,65
6984. MARINKO VUKIČEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1951 VRPOLJE 22.132,75 0,00 5.445,27 334.509,43 0,00 0,00 0,00 362.087,45
6985. MIROSLAV DINIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1971 OTOČAC 8.806,79 0,00 0,01 353.114,59 0,00 0,00 0,00 361.921,39
6986. MAJA ĐURKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 16.200,99 345.680,54 0,00 0,00 0,00 361.881,53
6987. VLADIMIR TUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 2.590,75 359.246,57 0,00 0,00 0,00 361.837,32
6988. ALMIR HAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA DUBICA 1972 HRVATSKA DUBICA 65.276,52 0,00 10.916,78 285.638,90 0,00 0,00 0,00 361.832,20
6989. DARIO BAREZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,01 0,00 188,83 361.600,93 0,00 0,00 0,00 361.789,77
6990. SLAVICA HERCEG SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1954 NOVSKA 30.714,89 0,00 192,57 330.860,98 0,00 0,00 0,00 361.768,44
6991. SANJA ČOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 361.756,69 0,00 0,00 0,00 361.756,69
6992. BRANKO LEGAN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1957 DONJI LADUČ 10.242,46 0,00 4.641,50 346.866,01 0,00 0,00 0,00 361.749,97
6993. PETAR GOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 43.823,28 0,00 4.536,54 313.435,36 -59,55 0,00 0,00 361.735,63
6994. IVAN PRIMORAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ĐAKOVO 52.743,58 0,00 70,80 308.904,55 0,00 0,00 0,00 361.718,93
6995. ŽELJKO MIKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1955 PODVRŠKO 3.797,38 0,00 270,74 357.647,62 0,00 0,00 0,00 361.715,74
6996. SUZANA MATAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 145.029,39 0,00 43.573,32 173.090,89 0,00 0,00 0,00 361.693,60
6997. ANTUN KRYK OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1969 KONDRIĆ 0,00 0,00 507,93 361.183,75 0,00 0,00 0,00 361.691,68
6998. BOŽIDAR SLUNJSKI VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1980 STRMEC PODRAVSKI 53.606,85 0,00 4.696,64 303.385,58 0,00 0,00 0,00 361.689,07
6999. BRUNA DUBRAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL SUĆURAC 71.843,02 0,00 32.711,38 257.126,57 0,00 0,00 0,00 361.680,97
7000. SVEN HLAČA PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1953 NJIVICE 0,00 0,00 0,00 358.039,43 0,00 3.546,36 0,00 361.585,79