OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6901. ZDRAVKO SMILJANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1966 DONJI MACELJ 58.208,98 0,00 12.008,28 296.926,82 0,00 -5.012,15 0,00 362.131,93
6902. IVAN POLJAK ZAGREBAČKA,BISTRA 1950 OBOROVO BISTRANSKO 0,00 0,00 0,00 360.093,17 0,00 1.854,82 0,00 361.947,99
6903. IGOR ŠTEFANEC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA -346,64 0,00 12.587,39 349.693,47 0,00 0,00 0,00 361.934,22
6904. DŽON BERIŠA PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1957 DRAGA BAŠĆANSKA 0,00 0,00 0,00 361.894,88 0,00 0,00 0,00 361.894,88
6905. VESNA BAJLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 37.604,64 0,00 21.954,52 302.333,31 0,00 0,00 0,00 361.892,47
6906. MARKO BUTRAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -26.461,22 0,00 221.560,19 166.785,70 0,00 0,00 0,00 361.884,67
6907. STJEPAN PAVKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.174,69 358.692,32 0,00 0,00 0,00 361.867,01
6908. DARKO KLIR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 TENJA 0,00 0,00 17.154,01 344.698,07 0,00 0,00 0,00 361.852,08
6909. NIKOLA ČIKEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1951 ŽEŽEVICA 0,00 0,00 32.393,13 322.659,45 0,00 6.798,26 0,00 361.850,84
6910. MLADEN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1962 KATUNI 0,00 0,00 875,49 281.131,26 0,00 79.802,14 0,00 361.808,89
6911. STIPE MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1974 GRUBINE 1.067,40 0,00 5.009,48 355.699,94 0,00 0,00 0,00 361.776,82
6912. BRANKO ŽUŽA LIČKO-SENJSKA,SENJ 1957 SENJ 141.007,04 0,00 141.437,37 78.350,57 0,00 981,67 0,00 361.776,65
6913. MARINKO BAŠIĆ-PALKOVIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1953 FAŽANA 0,00 0,00 6.379,78 254.514,04 0,00 100.881,88 0,00 361.775,70
6914. HUSE KARAJIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 361.759,63 0,00 0,00 0,00 361.759,63
6915. SINIŠA ŠIRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1957 MLADENIĆI 0,00 0,00 211,79 361.535,10 0,00 0,00 0,00 361.746,89
6916. NENAD MACURA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1964 ČAKOVCI 0,00 0,00 3.847,14 357.876,05 0,00 0,00 0,00 361.723,19
6917. DUBRAVKO KVESIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1984 DINJEVAC 289.889,86 0,00 26.619,47 45.211,25 0,00 0,00 0,00 361.720,58
6918. MIRKO CIMAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,01 0,00 0,00 361.711,90 0,00 0,00 0,00 361.711,91
6919. ZLATKO MATASIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1977 DRAGA SVETOJANSKA 45.944,14 0,00 1.691,25 314.052,94 0,00 0,00 0,00 361.688,33
6920. IVAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 191.130,00 0,00 36.085,83 134.438,55 0,00 0,00 0,00 361.654,38
6921. IVAN IVANČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1942 VARAŽDIN 11.490,31 0,00 19.346,81 319.650,29 0,00 11.130,55 0,00 361.617,96
6922. BOŠKO SRNEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 20.631,74 0,00 3.558,47 337.399,89 0,00 0,00 0,00 361.590,10
6923. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 361.532,48 0,00 0,00 0,00 361.532,48
6924. DARKO DRAGAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -0,05 0,00 38.393,61 323.123,95 0,00 0,00 0,00 361.517,51
6925. EDI KOŠARA ISTARSKA,ROVINJ 1963 ROVINJ 0,00 0,00 -1.152,08 362.639,14 0,00 0,00 0,00 361.487,06
6926. KRUNOSLAV ČAVLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 KLOKOVEC 0,00 0,00 5.352,75 354.930,19 0,00 1.084,67 0,00 361.367,61
6927. FRANKO ZGRINSKIĆ ISTARSKA,SVETA NEDELJA 1955 SANTALEZI 48.299,25 0,00 24.039,28 288.991,77 0,00 0,00 0,00 361.330,30
6928. IVAN PETROVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1956 ČISLA 72.915,86 0,00 25.372,09 263.026,86 0,00 0,00 0,00 361.314,81
6929. DANIJEL VONIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1973 SVETA NEDELJA 52.699,87 0,00 0,00 308.558,66 0,00 0,00 0,00 361.258,53
6930. MIRJANA IŠTOKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1958 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 361.195,26 0,00 0,00 0,00 361.195,26
6931. VLADIMIR RADEKA ISTARSKA,PULA 1948 PULA 93.436,80 0,00 61.457,45 206.223,76 0,00 0,00 0,00 361.118,01
6932. STJEPAN GUČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 POLJANA ČIČKA -76,15 0,00 10.946,11 350.241,86 0,00 0,00 0,00 361.111,82
6933. DALIBOR SASTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1985 BABINA GREDA 121.542,83 0,00 3.249,80 236.207,08 0,00 0,00 0,00 360.999,71
6934. VLADIMIR MILIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 63.185,32 0,00 15.653,87 282.109,22 0,00 0,00 0,00 360.948,41
6935. ĐURĐA SAMBOLEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 57.706,72 0,00 1.079,22 302.104,43 0,00 0,00 0,00 360.890,37
6936. DRAGO ILIŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 164.412,75 0,00 24.850,24 171.609,69 0,00 0,00 0,00 360.872,68
6937. ŽELJKO VEDRINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 99.074,52 261.707,87 0,00 0,00 0,00 360.782,39
6938. ŽELJKO TRESELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL SUĆURAC 35.887,10 0,00 44.604,75 280.177,97 0,00 0,00 0,00 360.669,82
6939. TOMISLAV JERGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 178,66 0,00 2.712,46 357.763,01 0,00 0,00 0,00 360.654,13
6940. DARIO KIRETA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1979 SELA 96.496,48 0,00 2.105,43 233.999,94 0,00 28.031,74 0,00 360.633,59
6941. LJILJANA LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 14.045,30 346.586,19 0,00 0,00 0,00 360.631,49
6942. ŽELJKO GALOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1965 IVANKOVO 182.289,67 0,00 -0,56 178.299,51 0,00 0,00 0,00 360.588,62
6943. SANELA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 33.799,17 0,00 6.876,18 319.912,46 0,00 0,00 0,00 360.587,81
6944. DRAŽEN IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 KRIŽEVCI 84.662,16 0,00 13.155,27 262.723,33 0,00 0,00 0,00 360.540,76
6945. DAVOR BARUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1969 SOLIN 20.697,25 0,00 69.011,51 270.776,74 0,00 0,00 0,00 360.485,50
6946. SNJEŽANA KUNDER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KARANE 95.904,62 0,00 8.629,53 255.871,95 0,00 0,00 0,00 360.406,10
6947. IVAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 9.412,73 350.986,36 0,00 0,00 0,00 360.399,09
6948. BISERKA GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1958 APATIJA 0,00 0,00 10.184,52 350.196,09 0,00 0,00 0,00 360.380,61
6949. BRANKA ŽIVKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1967 SARŠONI 0,00 0,00 59.277,37 301.081,64 0,00 0,00 0,00 360.359,01
6950. JELENA KROKAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 96.863,25 0,00 0,02 97.667,22 0,00 165.757,49 0,00 360.287,98
6951. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 119.452,24 0,00 25.742,85 215.045,72 0,00 0,00 0,00 360.240,81
6952. LJILJANA JANĐEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1973 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 1.082,90 359.133,25 0,00 0,00 0,00 360.216,15
6953. IVANKA GULIN ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,01 0,00 4.390,89 355.819,19 0,00 0,00 0,00 360.210,09
6954. MOMIR LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 5.202,84 354.919,15 0,00 0,00 0,00 360.121,99
6955. BOŽO MIKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 103.719,42 0,00 14.711,94 241.639,56 0,00 0,00 0,00 360.070,92
6956. MIROSLAV GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 360.070,42 0,00 0,00 0,00 360.070,42
6957. NEBOJŠA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 DONJI VINJANI 0,00 0,00 10.030,68 349.993,53 0,00 0,00 0,00 360.024,21
6958. RAJKA MOŠMONDOR MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1965 ČAKOVEC 58.200,57 0,00 137.102,46 164.685,00 0,00 0,00 0,00 359.988,03
6959. DAVORKA EĆIMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1950 ORAŠAC 112.270,80 0,00 97.375,48 150.320,33 0,00 0,00 0,00 359.966,61
6960. STJEPAN HRANIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.943,25 354.016,62 0,00 0,00 0,00 359.959,87
6961. JAKA KVARTUČ ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 76.461,51 0,00 13.859,86 269.609,74 0,00 0,00 0,00 359.931,11
6962. MARINA PUŠAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1968 PLETERNICA 142.676,53 0,00 4.744,42 212.489,88 0,00 0,00 0,00 359.910,83
6963. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 136.460,79 0,00 107.004,01 116.431,65 0,00 0,00 0,00 359.896,45
6964. MARKO MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1948 SINJ 112.010,15 0,00 39.628,37 208.230,50 0,00 0,00 0,00 359.869,02
6965. TOMISLAV DEVČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1973 SISAK 115.639,20 0,00 25.449,42 218.775,29 0,00 0,00 0,00 359.863,91
6966. MARKO KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1988 ŽUPANJA 55.326,87 0,00 951,26 303.566,40 0,00 0,00 0,00 359.844,53
6967. MARICA EDELINSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 134.775,00 0,00 410,57 224.628,92 0,00 0,00 0,00 359.814,49
6968. ANA MURK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1956 PODGORA KRAPINSKA 11,10 0,00 0,00 359.774,21 0,00 0,00 0,00 359.785,31
6969. ŽELJKO BALOG POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1957 POŽEGA 17.276,67 0,00 4.363,96 338.062,27 0,00 0,00 0,00 359.702,90
6970. LIDIJA CELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 18.775,00 0,00 8.897,56 332.005,16 0,00 0,00 0,00 359.677,72
6971. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 109.900,11 0,00 48.497,03 201.256,04 0,00 0,00 0,00 359.653,18
6972. BRUNO VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 9.423,36 0,00 2.054,91 348.131,99 0,00 0,00 0,00 359.610,26
6973. ALOJZ ŠPOLJARIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1945 JALŽABET 0,00 0,00 47.456,58 312.060,72 0,00 0,00 0,00 359.517,30
6974. JURE ŠKURLA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1970 BRAŠINA 127.037,21 10.401,98 3.314,11 218.722,14 0,00 0,00 0,00 359.475,44
6975. ARIJANA MRZLJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 84.455,73 0,00 134.174,82 140.766,80 0,00 0,00 0,00 359.397,35
6976. JOSIP TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 17.800,69 341.583,56 0,00 0,00 0,00 359.384,25
6977. SVEN HLAČA PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1953 NJIVICE 0,00 0,00 0,00 355.876,11 0,00 3.506,29 0,00 359.382,40
6978. BRANISLAV NIŠEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1979 GLINA 121.736,43 0,00 25.325,42 212.275,53 0,00 0,00 0,00 359.337,38
6979. BRANE TOPIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1963 SAMOBOR 91.443,86 0,00 50.563,15 217.307,88 0,00 0,00 0,00 359.314,89
6980. DARIO BAREZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,01 0,00 188,83 359.121,74 0,00 0,00 0,00 359.310,58
6981. MILENA KISELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 3.683,20 355.557,36 0,00 0,00 0,00 359.240,56
6982. VLADIMIR TUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 2.570,07 356.667,35 0,00 0,00 0,00 359.237,42
6983. MIROSLAV SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 218.115,37 0,00 32.760,73 108.345,49 0,00 0,00 0,00 359.221,59
6984. ALEKSANDRA KUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1973 BELIŠĆE 23.743,14 0,00 16.818,88 318.658,27 0,00 0,00 0,00 359.220,29
6985. SINIŠA ŠREPFLER OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1963 OSIJEK -7.241,68 0,00 6.979,19 359.479,29 0,00 0,00 0,00 359.216,80
6986. ANTUN KRYK OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1969 KONDRIĆ 0,00 0,00 507,93 358.695,62 0,00 0,00 0,00 359.203,55
6987. SUZANA MATAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 143.997,55 0,00 43.241,21 171.820,36 0,00 0,00 0,00 359.059,12
6988. SLAVICA HERCEG SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1954 NOVSKA 30.458,09 0,00 192,57 328.361,06 0,00 0,00 0,00 359.011,72
6989. ANTUN KRIVANEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1948 BLATUŠA 88.677,16 0,00 10.872,54 259.403,74 0,00 0,00 0,00 358.953,44
6990. GJOK PECOLLAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1965 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 358.940,62 0,00 0,00 0,00 358.940,62
6991. BRANISLAV STOKIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 109.630,32 0,00 12.186,25 237.054,42 0,00 0,00 0,00 358.870,99
6992. JOŠKO VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1980 GLAVINA DONJA 179.099,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.678,97 358.778,70
6993. DAVOR HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 4.994,40 353.756,59 0,00 0,00 0,00 358.750,99
6994. PERO ZOVKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 87.872,94 0,00 319,35 270.535,64 0,00 0,00 0,00 358.727,93
6995. MIRJANA ZAPLATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 358.719,75 0,00 0,00 0,00 358.719,75
6996. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.495,68 356.217,81 0,00 0,00 0,00 358.713,49
6997. HILJ ŠALJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 18.241,29 340.441,08 0,00 0,00 0,00 358.682,37
6998. DRAŽEN MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1964 KOPRIVNICA 26.507,63 0,00 3.507,64 328.635,91 0,00 0,00 0,00 358.651,18
6999. STJEPAN RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1948 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 356.328,31 0,00 2.322,54 0,00 358.650,85
7000. ZDRAVKO MAGLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL KAMBELOVAC 10.631,69 0,00 13.437,34 334.556,29 0,00 0,00 0,00 358.625,32