OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6901. HRVOJE MAVRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 367.208,84 0,00 0,00 0,00 367.208,84
6902. GJOK PECOLLAJ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1965 BRIBIR 0,00 0,00 0,00 367.178,61 0,00 0,00 0,00 367.178,61
6903. ZDRAVKO MAGLICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL KAMBELOVAC 10.950,74 0,00 13.647,61 342.580,07 0,00 0,00 0,00 367.178,42
6904. MATE BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1955 SPLIT -0,15 0,00 3.317,68 363.849,91 0,00 0,00 0,00 367.167,44
6905. DRAGO ILIŠIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 167.481,11 0,00 25.099,95 174.576,91 0,00 0,00 0,00 367.157,97
6906. MARTINA CVJETKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1965 LOZOVAC 206.287,11 0,00 59.476,41 101.200,33 0,00 0,00 0,00 366.963,85
6907. DINKA PAVIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1959 STARI GRAD 497,04 0,00 0,00 366.361,55 0,00 0,00 0,00 366.858,59
6908. MOMIR LOVRIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,00 0,00 5.221,68 361.631,03 0,00 0,00 0,00 366.852,71
6909. ANTUN KRIVANEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1948 BLATUŠA 90.548,44 0,00 11.001,30 265.245,95 0,00 0,00 0,00 366.795,69
6910. STJEPAN GUČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1966 POLJANA ČIČKA -76,15 0,00 11.098,60 355.718,05 0,00 0,00 0,00 366.740,50
6911. NIKOLA ČIKEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1951 ŽEŽEVICA 0,00 0,00 32.879,51 326.806,20 0,00 7.051,09 0,00 366.736,80
6912. MIROSLAV SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 222.682,52 0,00 33.427,66 110.612,74 0,00 0,00 0,00 366.722,92
6913. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.550,04 364.083,94 0,00 0,00 0,00 366.633,98
6914. ZDRAVKO MUŽINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SRINJINE 3.427,89 0,00 -4.247,10 367.386,96 0,00 0,00 0,00 366.567,75
6915. MARIN ŠESTAN SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1973 ŠESTANOVAC 25.502,49 0,00 -178,55 338.303,13 0,00 2.916,17 0,00 366.543,24
6916. RANKO BARDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1965 VIS 0,00 0,00 4.886,95 361.650,18 0,00 0,00 0,00 366.537,13
6917. MIROSLAV GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 366.535,96 0,00 0,00 0,00 366.535,96
6918. IVAN LONČARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 366.429,92 0,00 0,00 0,00 366.429,92
6919. MIRJANA ZAPLATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1959 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 366.421,49 0,00 0,00 0,00 366.421,49
6920. MIRKO TOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1954 STARI JANKOVCI 93.411,48 0,00 794,00 272.211,76 0,00 0,00 0,00 366.417,24
6921. BRANISLAV STOKIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 112.398,74 0,00 12.483,32 241.509,79 0,00 0,00 0,00 366.391,85
6922. MILENA KISELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 3.740,60 362.642,43 0,00 0,00 0,00 366.383,03
6923. SANJA ČOP GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 366.306,36 0,00 0,00 0,00 366.306,36
6924. MIROSLAV JENDUKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1971 KOPRIVNICA 0,00 0,00 17.309,45 348.882,18 0,00 0,00 0,00 366.191,63
6925. STJEPAN RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1948 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 363.795,86 0,00 2.395,46 0,00 366.191,32
6926. MARINKO VUKIČEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1951 VRPOLJE 22.490,96 0,00 5.546,33 338.151,74 0,00 0,00 0,00 366.189,03
6927. MARINA PUŠAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1968 PLETERNICA 145.148,46 0,00 4.823,36 216.165,68 0,00 0,00 0,00 366.137,50
6928. SLAVICA ANTIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 75.089,05 0,00 33.749,04 257.226,87 0,00 0,00 0,00 366.064,96
6929. IVAN POLJAK ZAGREBAČKA,BISTRA 1950 OBOROVO BISTRANSKO 0,00 0,00 0,00 364.136,68 0,00 1.885,47 0,00 366.022,15
6930. MLADENKA BOSNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1957 JELSA -5.218,59 0,00 -9.430,84 380.668,19 0,00 0,00 0,00 366.018,76
6931. MIRJANA IŠTOKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1958 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 365.835,57 0,00 0,00 0,00 365.835,57
6932. JOSIP TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 17.974,48 347.851,02 0,00 0,00 0,00 365.825,50
6933. ŽELJKO BALOG POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1957 POŽEGA 17.575,67 0,00 4.585,73 343.570,87 0,00 0,00 0,00 365.732,27
6934. MARKO MIHALJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1948 SINJ 115.509,17 0,00 36.281,99 213.936,94 0,00 0,00 0,00 365.728,10
6935. MARIJAN DUGOPOLJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 365.906,35 0,00 -3,80 -211,95 0,00 0,00 0,00 365.690,60
6936. MIROSLAV DINIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1971 OTOČAC 8.943,90 0,00 0,01 356.736,29 0,00 0,00 0,00 365.680,20
6937. SINIŠA ŠIRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1957 MLADENIĆI 0,00 0,00 211,79 365.413,67 0,00 0,00 0,00 365.625,46
6938. MAJA ĐURKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1978 OSIJEK 0,00 0,00 16.338,13 349.271,62 0,00 0,00 0,00 365.609,75
6939. TOMISLAV DEVČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1973 SISAK 117.590,12 0,00 25.877,02 222.054,82 0,00 0,00 0,00 365.521,96
6940. RAJKA MOŠMONDOR MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1965 ČAKOVEC 59.058,79 0,00 139.235,67 167.184,41 0,00 0,00 0,00 365.478,87
6941. MARIO BOROJE DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1983 CAVTAT 99.577,30 0,00 36.734,54 229.132,83 0,00 0,00 0,00 365.444,67
6942. NEBOJŠA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1969 DONJI VINJANI 0,00 0,00 10.136,49 355.303,07 0,00 0,00 0,00 365.439,56
6943. MARIJAN KUMER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1964 BREGANICA 8.410,49 0,00 540,91 356.402,44 0,00 0,00 0,00 365.353,84
6944. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 138.452,73 0,00 108.728,61 118.170,75 0,00 0,00 0,00 365.352,09
6945. DUJE MIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1987 SPLIT 67.374,11 0,00 7.045,94 290.892,97 0,00 0,00 0,00 365.313,02
6946. TOMISLAV KNEŽEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 0,00 0,00 494,65 364.754,92 0,00 0,00 0,00 365.249,57
6947. BOŽO MIKUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 105.302,70 0,00 14.899,64 245.040,43 0,00 0,00 0,00 365.242,77
6948. MARICA EDELINSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1958 VUKOVAR 136.909,63 0,00 417,86 227.915,25 0,00 0,00 0,00 365.242,74
6949. MARIJA BUDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 40,06 0,00 4.214,74 360.972,24 0,00 0,00 0,00 365.227,04
6950. BRUNA DUBRAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL SUĆURAC 72.641,62 0,00 33.068,08 259.501,40 0,00 0,00 0,00 365.211,10
6951. BRANISLAV NIŠEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,GLINA 1979 GLINA 123.642,79 0,00 25.534,17 215.931,64 0,00 0,00 0,00 365.108,60
6952. ŽELJKO MIKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1955 PODVRŠKO 3.843,86 0,00 270,74 360.925,39 0,00 0,00 0,00 365.039,99
6953. IVAN PRIMORAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ĐAKOVO 53.274,32 0,00 70,80 311.626,98 0,00 0,00 0,00 364.972,10
6954. NINO STENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 TROGIR 0,00 0,00 4.000,79 360.956,04 0,00 0,00 0,00 364.956,83
6955. LUCIJA JUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1968 STRIZIVOJNA 23.244,43 0,00 4.515,47 337.166,23 0,00 0,00 0,00 364.926,13
6956. STJEPAN HRANIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1964 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.943,25 358.958,59 0,00 0,00 0,00 364.901,84
6957. ALEKSANDRA SZEKELY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 364.864,16 0,00 0,00 0,00 364.864,16
6958. BRANKO LEGAN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1957 DONJI LADUČ 10.214,80 0,00 4.641,50 349.998,16 0,00 0,00 0,00 364.854,46
6959. NATALIJA BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 17.657,52 0,00 69.009,54 242.403,46 0,00 35.772,04 0,00 364.842,56
6960. LIDIJA CELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 19.080,16 0,00 8.988,29 336.749,26 0,00 0,00 0,00 364.817,71
6961. BRUNO VILJEVAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1969 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 9.604,24 0,00 2.087,68 353.059,93 0,00 0,00 0,00 364.751,85
6962. ALOJZ ŠPOLJARIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1945 JALŽABET 0,00 0,00 47.961,30 316.699,80 0,00 0,00 0,00 364.661,10
6963. SUZANA ABDULAHI SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1978 MARTINSKA VES 28.229,76 0,00 2.278,62 334.111,66 0,00 0,00 0,00 364.620,04
6964. MILAN NIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 26.126,06 0,00 31.868,36 279.838,55 0,00 26.627,99 0,00 364.460,96
6965. SLAVICA HERCEG SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1954 NOVSKA 30.965,40 0,00 192,57 333.299,71 0,00 0,00 0,00 364.457,68
6966. ANTONIJA BILIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1976 DONJI PROLOŽAC -10.221,70 0,00 62.377,48 312.299,83 0,00 0,00 0,00 364.455,61
6967. MIROSLAV BOŠNJAK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1978 DONJE OREŠJE 65.336,39 0,00 23.972,47 275.123,75 0,00 0,00 0,00 364.432,61
6968. IVICA GATARA ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1974 BILICE 0,00 0,00 0,00 364.428,53 0,00 0,00 0,00 364.428,53
6969. ZORKA VELJANOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 364.417,24 0,00 0,00 0,00 364.417,24
6970. VLADIMIR TUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 2.610,92 361.762,63 0,00 0,00 0,00 364.373,55
6971. TANJA LUŠIČIĆ-BAJRAMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 126.834,02 0,00 1.680,35 235.778,44 0,00 0,00 0,00 364.292,81
6972. SUZANA MATAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 146.035,97 0,00 43.897,31 174.330,32 0,00 0,00 0,00 364.263,60
6973. KREŠIMIR LEKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 3.346,83 0,00 50.845,08 310.043,91 0,00 0,00 0,00 364.235,82
6974. RENATA MATIJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1973 SLATINA 73.968,40 0,00 12.515,34 277.444,18 0,00 301,87 0,00 364.229,79
6975. RAMO FAZLOVIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA -10.744,79 0,00 47.150,86 327.817,07 0,00 0,00 0,00 364.223,14
6976. DARIO BAREZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,01 0,00 188,83 364.019,41 0,00 0,00 0,00 364.208,25
6977. MARKO VIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 164.824,99 0,00 43.266,19 156.065,13 0,00 0,00 0,00 364.156,31
6978. ANTUN KRYK OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1969 KONDRIĆ 0,00 0,00 507,93 363.610,97 0,00 0,00 0,00 364.118,90
6979. STANKO RAGUŽ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1950 CRIKVENICA 133.464,37 0,00 147.142,35 83.465,15 0,00 0,00 0,00 364.071,87
6980. DAMIR VUKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 50.159,00 0,00 3.605,35 310.290,55 0,00 0,00 0,00 364.054,90
6981. PETAR BRSTILO SPLITSKO-DALMATINSKA,LOVREĆ 1954 MEDOVDOLAC 47.858,87 0,00 2.041,97 314.145,85 0,00 0,00 0,00 364.046,69
6982. JOSIP BRTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 DUMOVEC 0,00 0,00 0,00 364.012,10 0,00 0,00 0,00 364.012,10
6983. SMILJANA BOŽAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 8.115,71 0,00 0,00 355.846,67 0,00 0,00 0,00 363.962,38
6984. IGOR MARTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 51.342,16 0,00 2.209,05 310.324,35 0,00 0,00 0,00 363.875,56
6985. SAŠA MIHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 35.571,05 0,00 52.357,11 275.940,68 0,00 0,00 0,00 363.868,84
6986. IVAN TOMAŠIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1960 KURŠANEC 101.561,77 0,00 111.880,12 149.881,21 0,00 527,16 0,00 363.850,26
6987. JELA KOS KOVAČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1961 ORAHOVICA 89.281,89 0,00 4.349,31 270.204,05 0,00 0,00 0,00 363.835,25
6988. SLAVKO KOMŠO ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1970 SVETI IVAN ZELINA 0,00 363.823,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.823,67
6989. JOSIP KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 363.823,34 0,00 0,00 0,00 363.823,34
6990. DEAN BILIĆ ISTARSKA,SVETVINČENAT 1966 REŽANCI 0,00 0,00 154.920,88 159.433,98 0,00 49.466,93 0,00 363.821,79
6991. ŽELJKO FERIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 14.235,19 0,00 14.516,16 335.068,73 0,00 0,00 0,00 363.820,08
6992. TOMA ĆIBARIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1988 KISTANJE 70.646,54 0,00 25.720,81 267.400,43 0,00 0,00 0,00 363.767,78
6993. MIROSLAV ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1955 VINIŠĆE 0,00 0,00 -381,83 364.136,53 0,00 0,00 0,00 363.754,70
6994. SVEN HLAČA PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1953 NJIVICE 0,00 0,00 0,00 360.149,80 0,00 3.585,45 0,00 363.735,25
6995. MIRKO MACAN ISTARSKA,SVETVINČENAT 1950 PUSTI 0,00 0,00 888,01 362.833,74 0,00 0,00 0,00 363.721,75
6996. KSENIJA PRETKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1955 PULA 0,00 0,00 38.480,44 325.187,84 0,00 0,00 0,00 363.668,28
6997. ANDREJA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 124.435,37 0,00 190,10 238.995,45 0,00 0,00 0,00 363.620,92
6998. ZDENKO TREBOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 311.114,12 0,00 52.492,72 0,00 0,00 0,00 0,00 363.606,84
6999. DAVOR KULAŠ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 71.435,10 0,00 102.499,54 189.644,91 0,00 0,00 0,00 363.579,55
7000. VITOMIR VERGLES PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1952 SELCE 0,00 0,00 2.226,99 361.324,61 0,00 0,00 0,00 363.551,60