OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6901. KRUNOSLAV ĐURANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 309.646,83 0,00 0,00 0,00 309.646,83
6902. MLADEN BALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1962 KATUNI -3.560,73 0,00 875,49 258.101,42 0,00 54.221,10 0,00 309.637,28
6903. NIKOLA BLAŽEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1969 VELIKA KOPANICA 138.633,96 0,00 16.114,95 153.207,01 0,00 1.623,10 0,00 309.579,02
6904. MARIJANA ŠARAVANJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 135.314,26 0,00 62.116,37 112.100,08 0,00 0,00 0,00 309.530,71
6905. MIRJANA STOJANOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1969 SVETI IVAN ZELINA 215,69 0,00 -34,96 309.330,96 0,00 0,00 0,00 309.511,69
6906. VALENTINA ĐIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 77.198,86 0,00 90.154,54 142.142,58 0,00 0,00 0,00 309.495,98
6907. ZDRAVKO ŠTIMAC ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1957 KUPINEC 65.515,41 0,00 -388,65 244.353,74 0,00 0,00 0,00 309.480,50
6908. ZVONKO LACKOVIĆ VARAŽDINSKA,IVANEC 1947 MARGEČAN 54.669,50 0,00 2.854,29 251.893,75 0,00 0,00 0,00 309.417,54
6909. MIRJANA MIHAJLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 9.078,94 0,00 13.307,44 286.916,80 0,00 108,92 0,00 309.412,10
6910. DEAN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,60 0,00 0,00 309.377,78 0,00 0,00 0,00 309.378,38
6911. BOŠKO KLARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1964 TRILJ 0,00 0,00 30.806,58 278.544,91 0,00 0,00 0,00 309.351,49
6912. ĆAZIM MAŠOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 0,00 0,00 8.216,22 298.842,49 0,00 2.280,89 0,00 309.339,60
6913. MARIJAN KUČKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 90.924,29 0,00 47.806,65 170.579,21 0,00 0,00 0,00 309.310,15
6914. RADOVAN NARANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VLADISLAVCI 1979 DOPSIN 161.290,78 0,00 20.493,29 126.586,44 0,00 924,17 0,00 309.294,68
6915. BLAŽENKA LUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 149.258,41 0,00 29.006,20 131.025,45 0,00 0,00 0,00 309.290,06
6916. JASMINKA NOVAK HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 584,18 308.690,12 0,00 0,00 0,00 309.274,30
6917. SPOMENKA OŽEGOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1954 DRNIŠ 0,00 0,00 -366,71 309.639,14 0,00 0,00 0,00 309.272,43
6918. BRANKO ŽGOMBA ISTARSKA,PULA 1957 PULA 0,01 0,00 234.093,70 75.154,32 0,00 0,00 0,00 309.248,03
6919. MIRO BRAJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1976 VIS 0,00 0,00 19.517,04 289.712,89 0,00 0,00 0,00 309.229,93
6920. NENAD MATAS SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1961 RUMIN 0,00 0,00 0,00 309.210,16 0,00 0,00 0,00 309.210,16
6921. BOŽO ČASNI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 3.553,09 0,00 205,87 305.434,66 0,00 0,00 0,00 309.193,62
6922. MARINA ČIČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 SISAK 63.990,51 0,00 61.127,02 184.053,68 0,00 0,00 0,00 309.171,21
6923. ZLATKO POCRNJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 55.580,05 0,00 9.192,01 244.358,16 0,00 0,00 0,00 309.130,22
6924. DUBRAVKA CIGLAR ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1968 GORNJA REKA 0,00 0,00 15,86 297.897,44 0,00 11.212,94 0,00 309.126,24
6925. JOSIP JUKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1946 DOLIĆA DRAGA 0,00 0,00 20.412,91 288.701,74 0,00 0,00 0,00 309.114,65
6926. SLAVKO JAŽO BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1967 REŠETARI 136.466,26 0,00 91.427,02 81.209,94 0,00 0,00 0,00 309.103,22
6927. ANĐELKA VRAČARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1970 VUKOVAR 0,00 0,00 4.711,17 304.381,05 0,00 0,00 0,00 309.092,22
6928. TOMISLAV VRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1976 MARTINEC OREHOVIČKI 59.979,24 0,00 8.956,33 240.153,92 0,00 0,00 0,00 309.089,49
6929. SEAD MUJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1957 HVAR 0,00 0,00 8.342,68 300.732,68 0,00 0,00 0,00 309.075,36
6930. DEJAN MATKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1979 ĐAKOVO 80.532,66 0,00 -1.448,78 229.945,91 0,00 0,00 0,00 309.029,79
6931. ALEKSANDRA KUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1973 BELIŠĆE 20.471,72 0,00 14.568,55 273.966,72 0,00 0,00 0,00 309.006,99
6932. TOMISLAV IVANUŠ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 308.991,65 0,00 0,00 0,00 308.991,65
6933. DESTAN CAKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 12.771,14 296.178,03 0,00 0,00 0,00 308.949,17
6934. NADA NINČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1961 SPLIT 0,00 0,00 0,00 308.948,06 0,00 0,00 0,00 308.948,06
6935. ZLATKO ROGALO OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1967 SATNICA ĐAKOVAČKA 37.659,49 0,00 5.378,99 265.890,65 0,00 0,00 0,00 308.929,13
6936. RENATA SMILJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 -350,63 309.244,66 0,00 0,00 0,00 308.894,03
6937. ZORA RADALJAC DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1957 PLOČE 19.189,84 0,00 293,38 289.399,45 0,00 0,00 0,00 308.882,67
6938. KREŠO KATINIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1984 SLAVONSKI BROD 48.924,14 0,00 21.506,71 238.424,31 0,00 0,00 0,00 308.855,16
6939. NIKOLA GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1939 ZAGREB 0,00 0,00 4.933,52 303.849,60 0,00 0,00 0,00 308.783,12
6940. MARIJA ZORIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1955 PRAŠČEVAC 116.145,93 0,00 87.487,78 105.145,17 0,00 0,00 0,00 308.778,88
6941. DŽEMALJ GAŠI PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1947 CRES 0,00 0,00 0,00 308.768,38 0,00 0,00 0,00 308.768,38
6942. LEONARDO KOLJNDREKAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 SINJ 25.421,28 0,00 21.535,88 256.028,48 0,00 5.721,76 0,00 308.707,40
6943. IVICA LIPAK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1960 IVANEC BISTRANSKI 196.835,91 0,00 19.374,04 92.477,85 0,00 0,00 0,00 308.687,80
6944. MARIJAN VUČKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1964 VELIKA GORICA 29.164,09 0,00 13.102,63 266.417,37 0,00 0,00 0,00 308.684,09
6945. SNJEŽANA ERKMAN BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1959 ŠUŠNJEVCI -6.289,47 0,00 107.604,65 204.716,67 0,00 2.600,54 0,00 308.632,39
6946. ZVEZDANA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39,11 0,00 -52,82 308.659,61 0,00 0,00 0,00 308.567,68
6947. IVAN PUGAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1951 ČAZMA 39.060,23 0,00 67.154,22 202.331,21 0,00 0,00 0,00 308.545,66
6948. JELA KOS VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1961 ORAHOVICA 77.459,62 0,00 3.964,87 227.079,53 0,00 0,00 0,00 308.504,02
6949. LEOPOLD IVANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 303.248,02 7.435,24 747,42 -3.062,32 0,00 66,01 0,00 308.434,37
6950. MARIJA JURETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1972 ZLATAR 57.736,39 0,00 23.563,63 227.111,51 0,00 0,00 0,00 308.411,53
6951. BRANKA ORMANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 28.286,45 278.959,24 0,00 1.125,95 0,00 308.371,64
6952. MATEJ PREKPALAJ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1962 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 308.357,96 0,00 0,00 0,00 308.357,96
6953. ANTE KNEZ ZADARSKA,BIBINJE 1973 BIBINJE 0,00 0,00 -1.522,10 236.976,63 0,00 72.891,70 0,00 308.346,23
6954. ZORAN BOSNIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1975 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 308.334,76 0,00 0,00 0,00 308.334,76
6955. MUHAMED ĆAMILI BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1958 VRPOLJE 0,00 0,00 6.520,25 301.784,02 0,00 0,00 0,00 308.304,27
6956. FERDO PERIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1966 BLATO NA CETINI 19.924,49 0,00 45.317,80 229.354,05 0,00 13.701,93 0,00 308.298,27
6957. DUBRAVKO POŽEG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 18.079,02 0,00 -1.316,75 291.500,09 0,00 0,00 0,00 308.262,36
6958. DUŠKO ŽIGRI ISTARSKA,UMAG 1963 PETROVIJA 0,00 0,00 -345,06 308.600,43 0,00 0,00 0,00 308.255,37
6959. ANĐELKA KARAKAŠ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 -9.061,94 317.308,62 0,00 0,00 0,00 308.246,68
6960. IVICA MARDEŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1973 KOMIŽA 28.779,28 0,00 12.912,60 266.550,22 0,00 0,00 0,00 308.242,10
6961. JURICA RUŽDJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 219.789,44 88.449,35 0,00 0,00 0,00 308.238,79
6962. ANTONIA GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 38.114,80 0,00 2.637,20 267.467,95 0,00 0,00 0,00 308.219,95
6963. NEVENKA KADIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1961 STRIZIVOJNA 116.035,97 0,00 3.315,27 188.855,32 0,00 0,00 0,00 308.206,56
6964. TEFIK FETAI ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1935 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 308.138,08 0,00 0,00 0,00 308.138,08
6965. BRANKO SABOLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 60.589,92 0,00 980,28 246.567,45 0,00 0,00 0,00 308.137,65
6966. BRANKO GOLEŠ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 6.391,95 0,00 -6.269,21 307.954,67 0,00 0,00 0,00 308.077,41
6967. ANTE MLIKOTA SPLITSKO-DALMATINSKA,ZAGVOZD 1948 ZAGVOZD 0,00 0,00 0,00 308.019,29 0,00 0,00 0,00 308.019,29
6968. IVICA KLASTA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 96.912,06 0,00 55.700,76 155.353,59 0,00 0,00 0,00 307.966,41
6969. MILAN KAURIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1974 BREST POKUPSKI 16.137,09 0,00 35.860,43 255.955,77 0,00 0,00 0,00 307.953,29
6970. DAVOR IVELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 111.268,51 0,00 10.337,80 186.294,66 0,00 0,00 0,00 307.900,97
6971. IVAN TARADI MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1942 ČAKOVEC 69.443,71 0,00 9.770,67 228.658,38 0,00 0,00 0,00 307.872,76
6972. NEVENKO BOCA ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 2.327,90 305.527,35 0,00 0,00 0,00 307.855,25
6973. BRANISLAV STOKIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 93.678,59 0,00 10.474,54 203.681,14 0,00 0,00 0,00 307.834,27
6974. MARIJAN SINDIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1974 KRK 0,00 0,00 1.946,37 305.879,95 0,00 0,00 0,00 307.826,32
6975. ANKICA ŽANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA,BRESTOVAC 1965 SKENDEROVCI 0,00 0,00 0,00 307.638,28 0,00 187,82 0,00 307.826,10
6976. LIDIJA BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1974 SVETI MARTIN POD OKIĆEM 0,00 0,00 6.627,88 267.600,62 0,00 33.596,79 0,00 307.825,29
6977. BORIVOJ KAMENAR PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1945 CERNIK 0,00 0,00 0,00 307.644,90 0,00 0,00 0,00 307.644,90
6978. MARIJAN LEGAC LIČKO-SENJSKA,SENJ 1947 STARIGRAD 0,00 0,00 0,00 302.682,86 0,00 4.958,19 0,00 307.641,05
6979. GORDANA VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -6.702,41 0,00 8.306,49 306.012,13 0,00 0,00 0,00 307.616,21
6980. JOSIP JELAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SOBLINEC 109.852,05 0,00 3.971,66 192.706,72 0,00 1.051,30 0,00 307.581,73
6981. ANICA ORŠOLIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1954 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 19.706,86 287.866,59 0,00 0,00 0,00 307.573,45
6982. MLADEN MAVRINAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 307.563,85 0,00 0,00 0,00 307.563,85
6983. MARINO IVANKOV ZADARSKA,ZADAR 1970 ZADAR 85.061,80 0,00 -684,55 223.167,21 0,00 0,00 0,00 307.544,46
6984. NIKOLA AĆIMOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1967 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 1.400,68 306.128,03 0,00 0,00 0,00 307.528,71
6985. TINO ŠUŠNJAR SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1971 DRUM -3.466,27 0,00 21.776,01 289.214,76 0,00 0,00 0,00 307.524,50
6986. SLAVKO PEPELKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1954 ĐELEKOVEC 34.884,71 0,00 44.228,69 228.280,33 0,00 0,00 0,00 307.393,73
6987. MIROSLAV FUČKALA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ODRA 1.134,41 0,00 14.953,29 232.066,65 0,00 59.220,62 0,00 307.374,97
6988. IVAN NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 88.828,56 0,00 51.731,44 166.744,49 0,00 0,00 0,00 307.304,49
6989. VENKA CELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 52.637,01 0,00 111.161,59 143.433,71 0,00 0,00 0,00 307.232,31
6990. MIRKO CUPAR VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1956 KAPELEC 44.201,59 0,00 0,00 262.989,48 0,00 0,00 0,00 307.191,07
6991. DAVOR BUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1968 DONJI VINJANI 0,00 0,00 16.125,35 291.053,85 0,00 0,00 0,00 307.179,20
6992. DALIBOR SASTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1985 BABINA GREDA 103.283,40 0,00 2.242,21 201.624,93 0,56 0,00 0,00 307.151,10
6993. DUBRAVKO CRNKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 307.103,39 0,00 0,00 0,00 307.103,39
6994. DARIO FILIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 -1.242,40 289.573,29 0,00 18.769,71 0,00 307.100,60
6995. MIRKO VRGOČ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1964 TRILJ 0,00 0,00 38.685,67 268.389,83 0,00 0,00 0,00 307.075,50
6996. DRAŽEN EĆIMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1963 KOSOVAC 1.171,53 0,00 2.623,32 303.278,33 0,00 0,00 0,00 307.073,18
6997. IVAN LASIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 50.403,27 0,00 34.356,89 222.303,43 0,00 0,00 0,00 307.063,59
6998. ZLATKO HUSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 54.319,22 0,00 42.281,73 210.458,14 0,00 0,00 0,00 307.059,09
6999. VIKTOR PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -2.130,78 0,00 1.253,46 307.932,91 0,00 0,00 0,00 307.055,59
7000. IVO SUDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1956 IVANKOVO 11.797,65 0,00 8.803,92 286.416,22 0,00 0,00 0,00 307.017,79