OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
6901. MARKO ILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1951 VOĐINCI 0,00 0,00 9.024,07 331.298,25 0,00 -49,99 0,00 340.272,33
6902. MIROSLAV ANĐELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1955 VINIŠĆE 0,00 0,00 -381,83 340.637,77 0,00 0,00 0,00 340.255,94
6903. SLAVKO PETROV ZADARSKA,SALI 1952 BRBINJ 0,00 0,00 2.869,71 337.323,75 0,00 0,00 0,00 340.193,46
6904. JOVANKA KUŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1965 KARLOVAC 59.285,07 0,00 28.595,74 252.250,33 0,00 0,00 0,00 340.131,14
6905. BRANKO LEGAN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1957 DONJI LADUČ 9.572,47 0,00 4.641,50 325.886,04 0,00 0,00 0,00 340.100,01
6906. FRANJO MILIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 176.406,34 0,00 -7.604,17 206.735,00 0,00 -35.443,44 0,00 340.093,73
6907. MIHAELA PEJČINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1974 SISAK 35.266,91 0,00 10.925,60 293.894,44 0,00 0,00 0,00 340.086,95
6908. ZVEZDANA POSTRUŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -39,11 0,00 -4.491,09 344.616,68 0,00 0,00 0,00 340.086,48
6909. ZLATKO MATASIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1977 DRAGA SVETOJANSKA 42.553,65 0,00 1.605,93 295.911,87 0,00 0,00 0,00 340.071,45
6910. STJEPAN PAVKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 3.174,69 336.816,90 0,00 0,00 0,00 339.991,59
6911. IVAN PRIMORAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ĐAKOVO 49.188,54 0,00 70,80 290.668,91 0,00 0,00 0,00 339.928,25
6912. RAJKO BEDIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1962 ČAKOVEC 64.089,56 0,00 13.578,62 262.258,54 0,00 0,00 0,00 339.926,72
6913. DAVOR KULAŠ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1975 NOVA GRADIŠKA 66.486,70 0,00 96.089,16 177.318,27 0,00 0,00 0,00 339.894,13
6914. JENNY DŽAJA-PETREŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 0,00 0,00 0,00 339.890,50 0,00 0,00 0,00 339.890,50
6915. VIŠNJA PRIMC ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 25.146,47 0,00 -3.290,99 318.029,50 0,00 0,00 0,00 339.884,98
6916. KRUNOSLAV ČAVLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1950 KLOKOVEC 0,00 0,00 5.457,33 333.369,09 0,00 1.040,20 0,00 339.866,62
6917. ANDREJA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 115.610,75 0,00 190,10 224.062,15 0,00 0,00 0,00 339.863,00
6918. LJILJANA JANĐEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1973 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 1.082,90 338.778,75 0,00 0,00 0,00 339.861,65
6919. ILIJA GAŠPAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1956 TENJA 145.235,84 0,00 39.920,92 154.701,14 0,00 0,00 0,00 339.857,90
6920. BAHRIJA GORETA SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1960 OKRUG GORNJI 78.443,17 0,00 32.507,02 228.889,48 0,00 0,00 0,00 339.839,67
6921. BISERKA GLOŽINIĆ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1958 APATIJA 0,00 0,00 9.732,68 330.060,78 0,00 0,00 0,00 339.793,46
6922. ZLATICA PAVEŠIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1964 HAMPOVICA 0,00 0,00 3.466,06 336.232,31 0,00 0,00 0,00 339.698,37
6923. JAKA KVARTUČ ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 71.603,04 0,00 12.911,71 255.108,93 0,00 0,00 0,00 339.623,68
6924. STIPE MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1974 GRUBINE 1.014,00 0,00 5.009,48 333.576,93 0,00 0,00 0,00 339.600,41
6925. IVICA ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1972 BRISTIVICA 0,00 0,00 12.869,64 326.713,09 0,00 0,00 0,00 339.582,73
6926. SNJEŽANA KUNDER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1974 KARANE 90.258,74 0,00 8.221,27 241.082,39 0,00 0,00 0,00 339.562,40
6927. IVAN ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 9.648,03 329.893,61 0,00 0,00 0,00 339.541,64
6928. IVANKA GULIN ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,01 0,00 4.275,97 335.216,29 0,00 0,00 0,00 339.492,27
6929. ANTO POPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 339.489,89 0,00 0,00 0,00 339.489,89
6930. DARKO MERC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1958 VINKOVCI 0,00 0,00 6.485,08 332.989,24 0,00 0,00 0,00 339.474,32
6931. MEHMED DELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 1.926,36 337.529,84 0,00 0,00 0,00 339.456,20
6932. VESNA ŽIVKOVIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1962 PREMANTURA 44.673,46 0,00 3.524,56 291.255,14 0,00 0,00 0,00 339.453,16
6933. ŽELJKO MIKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1955 PODVRŠKO 3.486,04 0,00 270,74 335.692,19 0,00 0,00 0,00 339.448,97
6934. NEDILJKA BOŽIKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1958 PODSTRANA 339.442,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.442,28
6935. KATARINA MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 825,99 338.562,06 0,00 0,00 0,00 339.388,05
6936. RATO JURIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1972 SPLIT 51.693,70 0,00 22.523,49 265.142,56 0,00 0,00 0,00 339.359,75
6937. GORDANA PETROVIĆ-VUJČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1952 SPLIT 0,00 0,00 25.838,51 313.495,92 0,00 0,00 0,00 339.334,43
6938. NIKO BOROS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1961 VUKOVAR 0,00 0,00 12.561,90 326.760,88 0,00 0,00 0,00 339.322,78
6939. MARIJA ĆORKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJI BOGIĆEVCI 1963 DUBOVAC 32.056,06 0,00 1.798,37 305.444,03 0,00 0,00 0,00 339.298,46
6940. JOSIP LOVRIĆ VARAŽDINSKA,VISOKO 1961 VINIČNO -3,92 0,00 0,00 339.292,97 0,00 0,00 0,00 339.289,05
6941. ZORAN PEŠA OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1959 SEMELJCI 0,00 0,00 1.396,81 337.875,55 0,00 0,00 0,00 339.272,36
6942. MILENA KISELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 3.522,42 335.708,95 0,00 0,00 0,00 339.231,37
6943. RAJKA LUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 339.159,87 0,00 0,00 0,00 339.159,87
6944. BRANKO FEJER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 12.880,80 0,00 35.697,07 288.634,20 0,00 1.898,56 0,00 339.110,63
6945. KREŠIMIR LEKO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1964 OSIJEK 3.059,36 0,00 48.056,13 287.965,03 0,00 0,00 0,00 339.080,52
6946. IVANKA JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 21.127,85 0,00 4.573,30 313.370,82 0,00 0,00 0,00 339.071,97
6947. AUGUSTIN BISAKU PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1948 OPATIJA 0,00 0,00 3.747,20 335.311,37 0,00 0,00 0,00 339.058,57
6948. ZDRAVKO MUŽINIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1949 SRINJINE 3.178,23 0,00 346,26 335.523,72 0,00 0,00 0,00 339.048,21
6949. ANTO UDOVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 LUČKO 53.055,01 0,00 99.197,63 186.787,38 0,00 0,00 0,00 339.040,02
6950. JOSIP HOLJAR PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1955 SUPETARSKA DRAGA 0,00 0,00 12.021,75 326.970,11 0,00 0,00 0,00 338.991,86
6951. DAVORKA EĆIMOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1950 ORAŠAC 105.882,54 0,00 91.453,04 141.653,97 0,00 0,00 0,00 338.989,55
6952. JOSIPA BUKAL KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1972 VELIKI KOMOR 64.854,18 0,00 21.226,46 252.879,51 0,00 0,00 0,00 338.960,15
6953. MATO VAJDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1950 SELNICA 9.399,38 0,00 11.411,14 318.141,18 0,00 0,00 0,00 338.951,70
6954. SANELA LOVRIĆ ISTARSKA,PULA 1985 PULA 32.190,26 0,00 6.421,53 300.338,85 0,00 0,00 0,00 338.950,64
6955. DARKO KVATERNIK ZADARSKA,ZADAR 1959 ZADAR 17.381,83 0,00 548,57 320.925,78 0,00 0,00 0,00 338.856,18
6956. DUNJA DRAŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 32.692,95 306.097,13 0,00 0,00 0,00 338.790,08
6957. KSENIJA MIHELČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1968 PODGORJE 0,00 0,00 0,00 338.770,39 0,00 0,00 0,00 338.770,39
6958. DARINKA KRPAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 27.211,00 0,00 12.826,68 298.715,43 0,00 0,00 0,00 338.753,11
6959. ĐENI BRŽENDA ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 6.118,69 332.611,51 0,00 0,00 0,00 338.730,20
6960. DRAŽEN IVŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1965 KRIŽEVCI 79.331,37 0,00 12.332,04 247.066,14 0,00 0,00 0,00 338.729,55
6961. MAJA DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 142.753,84 0,00 6.178,23 189.794,59 0,00 0,00 0,00 338.726,66
6962. JURE ŠKURLA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1970 BRAŠINA 118.819,01 9.669,13 3.136,27 207.050,79 0,00 0,00 0,00 338.675,20
6963. ŽELJKO HOUDEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 117.660,74 0,00 174.032,24 -116,01 0,00 47.059,57 0,00 338.636,54
6964. REĐEP ĐEMALIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 39.729,81 0,00 6.251,86 292.641,28 0,00 0,00 0,00 338.622,95
6965. MIROSLAV JENDUKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1971 KOPRIVNICA 0,00 0,00 17.948,48 320.666,53 0,00 0,00 0,00 338.615,01
6966. NINO STENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1966 TROGIR 0,00 0,00 7.890,99 330.690,32 0,00 0,00 0,00 338.581,31
6967. VLLAZNIM AGAJ ISTARSKA,PULA 1964 PULA 149.492,62 0,00 4.283,19 184.802,58 0,00 0,00 0,00 338.578,39
6968. SALI REĐEPI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1945 SPLIT 1.368,01 0,00 14.568,02 322.601,98 0,00 0,00 0,00 338.538,01
6969. REĐEP REĐEPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 338.528,25 0,00 0,00 0,00 338.528,25
6970. IVAN PETRIČEK SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1951 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 11.166,30 327.259,22 0,00 0,00 0,00 338.425,52
6971. MILE ŠIMIČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 1.319,45 337.092,75 0,00 0,00 0,00 338.412,20
6972. HUSE KARAJIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1948 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 338.391,74 0,00 0,00 0,00 338.391,74
6973. IGOR RADOJČIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1977 BREZJE 0,00 0,00 0,00 338.384,06 0,00 0,00 0,00 338.384,06
6974. JOZO KOVAČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 1.805,24 336.562,63 0,00 0,00 0,00 338.367,87
6975. GORDANA PUŠKADIJA VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1962 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 58.560,98 278.271,44 0,00 1.457,58 0,00 338.290,00
6976. MIRKO HRKAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 338.274,49 0,00 0,00 0,00 338.274,49
6977. IVICA KLASTA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1975 VARAŽDIN 106.442,19 0,00 61.287,27 170.478,84 0,00 0,00 0,00 338.208,30
6978. MIROSLAV SKENDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 205.320,76 0,00 30.892,37 101.993,88 0,00 0,00 0,00 338.207,01
6979. ŽIVKO KNEŽEVIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1965 SLIVNICA 0,00 0,00 0,00 338.172,08 0,00 0,00 0,00 338.172,08
6980. JAKOV MUNITIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1948 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 338.115,86 0,00 0,00 0,00 338.115,86
6981. ANTE BEŠLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1971 POTRAVLJE 46.129,40 0,00 8.069,97 283.856,62 0,00 0,00 0,00 338.055,99
6982. BRUNA DUBRAVČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL SUĆURAC 66.493,77 0,00 30.322,11 241.219,28 0,00 0,00 0,00 338.035,16
6983. DIANA VUKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,ŠESTANOVAC 1967 ŠESTANOVAC 236.241,51 0,00 9.371,24 93.849,99 0,00 -1.432,72 0,00 338.030,02
6984. DAVOR PLEIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 57.045,84 0,00 41.314,77 239.612,76 0,00 0,00 0,00 337.973,37
6985. DRAGUTIN BUDI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 5.414,74 332.411,78 0,00 0,00 0,00 337.826,52
6986. DRAGO SABLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1959 PODSTRANA 0,00 0,00 6.968,06 330.820,79 0,00 0,00 0,00 337.788,85
6987. DANIJEL ŠIMUNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1970 DONJI MIHOLJAC 144.340,50 0,00 40.315,55 146.564,43 0,00 6.558,36 0,00 337.778,84
6988. ANTUN KRIVANEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,GVOZD 1948 BLATUŠA 83.434,86 0,00 11.298,70 243.037,18 0,00 0,00 0,00 337.770,74
6989. MARKO KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1988 ŽUPANJA 51.332,98 0,00 716,39 285.683,00 0,00 0,00 0,00 337.732,37
6990. NIKOLA MANDIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1956 JABLANAC 0,00 0,00 4.068,80 333.592,89 0,00 0,00 0,00 337.661,69
6991. DIJANA SERTIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 28.703,51 0,00 2.162,25 306.772,14 0,00 0,00 0,00 337.637,90
6992. DAVOR VELČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 337.593,48 0,00 0,00 0,00 337.593,48
6993. MARIJAN STRUGAR ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1954 KRALJEV VRH 35.944,75 0,00 7.114,70 294.483,60 0,00 0,00 0,00 337.543,05
6994. JOZO ŠARČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 122.408,66 0,00 32.590,92 182.541,33 0,00 0,00 0,00 337.540,91
6995. MIRJANA PLEŠA BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1969 ORIOVAC 0,00 0,00 5.519,99 332.012,54 0,00 0,00 0,00 337.532,53
6996. STJEPAN RENGEL VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1948 BAČEVAC 0,00 0,00 0,00 335.408,41 0,00 2.118,28 0,00 337.526,69
6997. BOŽO ČASNI KARLOVAČKA,KARLOVAC 1963 KARLOVAC 3.297,69 0,00 -0,81 334.209,06 0,00 0,00 0,00 337.505,94
6998. GORDANA DOVEČER MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1974 TRNOVEC 53.827,35 0,00 22.764,24 260.909,76 0,00 0,00 0,00 337.501,35
6999. ANA MURK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1956 PODGORA KRAPINSKA 10,64 0,00 198,49 337.274,01 0,00 0,00 0,00 337.483,14
7000. IVAN ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 179.798,64 0,00 33.839,25 123.823,53 0,00 0,00 0,00 337.461,42