FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1801. VLADO DOMUNKOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1962 SUPETARSKA DRAGA -0,77 0,00 -6.115,93 340.416,52 0,00 0,00 0,00 0,00 334.299,82
1802. IVO PRANJIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1963 KRIŽ 58.676,98 0,00 23.244,17 252.318,02 0,00 0,00 0,00 0,00 334.239,17
1803. PAVO BALATINAC OSJEČKO-BARANJSKA,DRAŽ 1958 GAJIĆ 189.593,47 0,00 104.573,58 39.887,37 0,00 0,00 0,00 0,00 334.054,42
1804. VESNA SIMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1963 SOLIN 36.764,88 0,00 6.845,22 290.382,69 0,00 0,00 0,00 0,00 333.992,79
1805. BORISLAV JELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 12.302,70 0,00 9.785,95 311.846,68 0,00 0,00 0,00 0,00 333.935,33
1806. DAMIR DJANIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1964 PITOMAČA 30.515,46 3.969,38 50.860,39 247.048,21 1.427,28 0,00 0,00 0,00 333.820,72
1807. ANTO BABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1970 MARINIĆI 38.348,59 0,00 -2.676,11 298.063,24 0,00 0,00 0,00 0,00 333.735,72
1808. MARINO DEBELJUH ISTARSKA,ROVINJ 1953 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 333.668,33 0,00 0,00 0,00 0,00 333.668,33
1809. SILVIJA ŠIMUNEC ILIJAZI VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1976 VARAŽDIN BREG 84.163,25 0,00 54.936,09 194.471,95 0,00 0,00 0,00 0,00 333.571,29
1810. ZVEZDANA NOVAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1965 NOVO SELO ROK 0,00 0,00 20.856,79 312.081,01 0,00 368,51 0,00 0,00 333.306,31
1811. BOŽO CELINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 16.238,13 316.999,25 0,00 0,00 0,00 0,00 333.237,38
1812. MARIN PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1964 MARINIĆI 24.022,16 0,00 7.565,09 301.635,85 0,00 0,00 0,00 0,00 333.223,10
1813. LJILJANA RADIČEVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 POLJANA ČIČKA 0,00 0,00 2.860,66 330.340,24 0,00 0,00 0,00 0,00 333.200,90
1814. DRAGAN BOLJAT SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 55.246,60 277.704,75 0,00 0,00 0,00 0,00 332.951,35
1815. HENRI BELLE SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1989 SPLIT 115.408,47 0,00 156.786,78 60.644,24 0,00 0,00 0,00 0,00 332.839,49
1816. BOŽENA KLADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -35,01 0,00 17.963,74 314.799,14 0,00 0,00 0,00 0,00 332.727,87
1817. MARKO HRELJAC VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1972 VARAŽDIN 42.293,60 0,00 -696,54 291.127,52 0,00 0,00 0,00 0,00 332.724,58
1818. JOŠKO KARUZA SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1979 KOMIŽA 0,05 0,00 53.232,49 279.470,70 0,00 0,00 0,00 0,00 332.703,24
1819. DAMIR GRGURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 7.225,24 0,00 0,00 325.310,68 0,00 0,00 0,00 0,00 332.535,92
1820. DAMIR PUKŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 19.547,70 312.837,52 0,00 0,00 0,00 0,00 332.385,22
1821. ZDENKO PAPEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1968 MATUROVEC 11.767,41 0,00 2.140,99 318.104,71 0,00 0,00 0,00 0,00 332.013,11
1822. DUBRAVKA PRPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 200.142,17 51.067,66 -60.296,02 140.963,01 0,00 0,00 0,00 0,00 331.876,82
1823. MILUTIN NARANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1946 VALPOVO 34.239,08 0,00 55.069,50 242.280,61 31,69 0,00 0,00 0,00 331.620,88
1824. VATROSLAV IVANČIĆ ISTARSKA,BUJE 1955 BUJE 11.632,44 0,00 83.848,43 235.955,82 0,00 0,00 0,00 0,00 331.436,69
1825. NIKŠA BATINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 29.445,26 0,00 50.639,48 251.267,39 0,00 0,00 0,00 0,00 331.352,13
1826. ZORAN BLAGOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 3.811,71 327.475,66 0,00 0,00 0,00 0,00 331.287,37
1827. MARIO BABIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 SAMOBOR 57.890,13 0,00 6.866,65 266.512,18 0,00 0,00 0,00 0,00 331.268,96
1828. MIKI GAMULIN SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1962 JELSA -77,83 0,00 0,00 331.297,32 0,00 0,00 0,00 0,00 331.219,49
1829. DRAGO PERAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VOĐINCI 1978 VOĐINCI -8.683,02 0,00 3.179,80 336.338,17 0,00 0,00 0,00 0,00 330.834,95
1830. IVICA MALEKOVIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1959 BRDOVEC 0,00 0,00 12.533,00 318.274,82 0,00 0,00 0,00 0,00 330.807,82
1831. RAMAN ZENUNI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1957 VELIKA GORICA 5.159,92 0,00 3.639,47 321.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.749,39
1832. STIPE SOLDO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1974 OSIJEK 5.533,72 0,00 2.480,27 322.729,90 0,00 0,00 0,00 0,00 330.743,89
1833. MIROSLAV ŠATLAN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1955 OSIJEK 25.589,89 0,00 6.713,92 298.424,09 0,00 0,00 0,00 0,00 330.727,90
1834. MARKO BAŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1978 KRIVODOL 1.823,80 0,00 4.335,10 174.193,46 141.132,78 9.023,47 0,00 0,00 330.508,61
1835. IVANA JELUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 198.177,31 80.195,81 0,00 52.044,37 0,00 0,00 330.417,49
1836. PAVLE PAVKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1983 KLINČA SELA 0,00 0,00 -1.367,20 331.284,30 0,00 0,00 0,00 0,00 329.917,10
1837. SNJEŽANA TROGRANČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1971 KNIN 92.262,28 0,00 35.447,73 202.026,56 0,00 0,00 0,00 0,00 329.736,57
1838. MILAN VUKELIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KRAPINSKE TOPLICE 51.423,81 0,00 11.733,14 266.111,32 0,00 0,00 0,00 0,00 329.268,27
1839. JOSIP GRADEČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1971 KUZMINEC 33.153,58 0,00 15.229,07 280.938,90 0,00 -73,20 0,00 0,00 329.248,35
1840. ĐURO ŠVAGELJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1972 TREMA 0,00 0,00 5.496,22 323.063,77 0,00 0,00 0,00 0,00 328.559,99
1841. ALBINA BERISHA ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1982 VODICE 9.815,34 0,00 259.136,98 59.572,81 0,00 0,00 0,00 0,00 328.525,13
1842. MARA BUBIČIĆ ISTARSKA,POREČ 1956 POREČ - PARENZO -0,20 0,00 13.312,56 315.204,08 0,00 0,00 0,00 0,00 328.516,44
1843. EDUARD KVAKAN MEĐIMURSKA,SVETA MARIJA 1949 SVETA MARIJA 252.818,17 0,00 10.624,37 16.990,57 0,00 48.010,30 0,00 0,00 328.443,41
1844. MIRJANA VIDAKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1968 VELIKA GORICA 28.878,57 0,00 0,02 299.456,45 0,00 0,00 0,00 0,00 328.335,04
1845. MIRKO SADŽAK SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1960 SISAK 17.081,73 0,00 17.957,69 229.021,90 0,00 64.202,06 0,00 0,00 328.263,38
1846. JOSIP ŠTEFANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1983 PRVČA 99.636,46 0,00 -1.169,08 229.426,13 0,00 0,00 0,00 0,00 327.893,51
1847. BORIS KORDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1973 SUPETARSKA DRAGA 0,00 0,00 4.599,49 322.684,09 0,00 0,00 0,00 0,00 327.283,58
1848. NIKOLA MILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1952 HVAR 0,00 0,00 1.359,29 325.807,21 0,00 0,00 0,00 0,00 327.166,50
1849. ILIJA ANTIĆ ISTARSKA,LABIN 1972 LABIN 0,00 0,00 9.349,72 310.316,60 0,00 7.411,59 0,00 0,00 327.077,91
1850. MARIJA FRANJETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 44.822,72 0,00 0,00 281.780,20 0,00 0,00 0,00 0,00 326.602,92
1851. LUKA BOTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1954 VIROVITICA 0,00 0,00 2.349,13 321.166,08 0,00 0,00 0,00 2.745,03 326.260,24
1852. KRISTIJAN NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 326.018,77 0,00 0,00 0,00 0,00 326.018,77
1853. VELJKO ORLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA -987,48 0,00 0,00 326.766,63 0,00 0,00 0,00 0,00 325.779,15
1854. STJEPAN ŠUŠTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1961 STUBIČKE TOPLICE 2.222,58 0,00 248.175,29 75.147,89 0,00 0,00 0,00 0,00 325.545,76
1855. MIHAELA VARGA OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1977 OSIJEK -3.839,84 0,00 74.073,56 235.571,05 0,00 19.707,51 0,00 0,00 325.512,28
1856. VLADIMIR VODOPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 4.181,56 320.390,68 0,00 0,00 0,00 0,00 324.572,24
1857. GRACIELA MATTICCHIO ISTARSKA,VODNJAN 1961 GALIŽANA 125.042,10 -2.588,54 -4.527,10 206.539,38 0,00 0,00 0,00 0,00 324.465,84
1858. LUKA GALOŠIĆ ZADARSKA,ZADAR 1983 ZADAR 195.918,89 56.668,84 -0,10 71.801,03 0,00 0,00 0,00 0,00 324.388,66
1859. ZDRAVKO MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1957 LOKVA ROGOZNICA 0,00 0,00 -6.511,47 330.874,86 0,00 0,00 0,00 0,00 324.363,39
1860. KREŠIMIR KNEŽEVIĆ ZADARSKA,POSEDARJE 1975 ISLAM LATINSKI 2.815,40 0,00 19.455,13 302.078,86 0,00 0,00 0,00 0,00 324.349,39
1861. JOSIP ŠPOLJARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 0,00 0,00 14.171,06 310.155,01 0,00 0,00 0,00 0,00 324.326,07
1862. PJETAR KĆIRA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 72.320,41 0,00 67.647,13 133.771,19 0,00 50.383,37 0,00 0,00 324.122,10
1863. MOMIRKA VUKAJLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 NOVA MOKOŠICA 0,00 0,00 -1.850,06 325.886,56 0,00 0,00 0,00 0,00 324.036,50
1864. ORIANO BERTOŠA ISTARSKA,UMAG 1966 FINIDA 0,00 0,00 -1.541,17 325.377,89 0,00 0,00 0,00 0,00 323.836,72
1865. STIPO MARTINOVIĆ ISTARSKA,LANIŠĆE 1969 BRGUDAC 28.260,75 0,00 0,00 295.514,63 0,00 0,00 0,00 0,00 323.775,38
1866. MARIJAN MILOŠ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1977 GRAČEC 27.495,45 0,00 95.865,20 200.405,63 0,00 0,00 0,00 0,00 323.766,28
1867. TOMISLAV LICHT KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1975 VELIKO TRGOVIŠĆE 22.955,87 0,00 42.681,00 251.892,20 0,00 5.965,13 0,00 0,00 323.494,20
1868. ŽARKO ŠIRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 HORVATI 117.009,92 0,00 64.777,45 108.578,74 0,00 33.125,44 0,00 0,00 323.491,55
1869. DARKO TURČINOV ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1963 MURTER 93.089,58 121.293,74 13.753,72 95.118,84 0,00 0,00 0,00 0,00 323.255,88
1870. MARKO DOKNJAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1968 OTOK 90.108,87 0,00 53,59 232.875,25 0,00 0,00 0,00 0,00 323.037,71
1871. ANA VUČETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1964 HVAR 0,00 0,00 0,00 322.969,11 0,00 0,00 0,00 0,00 322.969,11
1872. ZORISLAV DORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 66.011,32 0,00 5.073,76 251.779,18 0,00 0,00 0,00 0,00 322.864,26
1873. MLADEN JOKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 22.200,64 300.389,78 0,00 0,00 0,00 0,00 322.590,42
1874. VELIMIR KOLEVSKI ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1986 POJATNO 0,00 0,00 12.149,61 310.259,18 0,00 0,00 0,00 0,00 322.408,79
1875. STANKO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1946 IVANKOVO 0,00 0,00 43.999,51 278.336,69 0,00 0,00 0,00 0,00 322.336,20
1876. ZLATKO HERŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -0,58 0,00 3.075,24 319.203,55 0,00 0,00 0,00 0,00 322.278,21
1877. DRAŽEN RUBINIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1970 CVETKOVIĆ 0,00 0,00 1.275,34 320.968,96 0,00 0,00 0,00 0,00 322.244,30
1878. MARIJAN SLOVENEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1960 BEZAVINA 119.201,43 0,00 2.679,62 200.206,48 0,00 0,00 0,00 0,00 322.087,53
1879. SAŠA KIPRIJANOVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1982 SVETI IVAN 84.276,51 0,00 6.821,52 230.907,02 0,00 0,00 0,00 0,00 322.005,05
1880. ILIJA RAVNJAK ISTARSKA,VODNJAN 1952 VODNJAN 162.514,12 0,00 3.167,57 156.134,94 0,00 0,00 0,00 0,00 321.816,63
1881. DUBRAVKA MARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1971 PETRINJA 123.637,01 0,00 1.036,45 174.176,76 0,00 22.408,69 0,00 0,00 321.258,91
1882. TOMISLAV ČEH SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1969 SISAK 0,00 0,00 -3.331,89 324.552,90 0,00 0,00 0,00 0,00 321.221,01
1883. SUZANA BLAŽEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1963 KORITNA 0,00 0,00 838,53 320.374,90 0,00 0,00 0,00 0,00 321.213,43
1884. SNJEŽANA GAGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 79.302,09 241.734,15 0,00 0,00 0,00 0,00 321.036,24
1885. JAMES WILLIAM WHITE IV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 336.738,94 0,00 -16.700,00 993,71 0,00 0,00 0,00 0,00 321.032,65
1886. DUŠKO BARTOLINČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 VELIKO POLJE 0,00 0,00 168.468,26 151.800,59 746,69 0,00 0,00 0,00 321.015,54
1887. IVANA VRANJIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1982 BREGANA 113.288,02 0,00 20.639,34 186.959,92 0,00 0,00 0,00 0,00 320.887,28
1888. ADOLF GRBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 45.794,23 0,00 36.844,74 238.235,79 0,00 0,00 0,00 0,00 320.874,76
1889. SLAVKO PEDISIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1945 TURANJ 32.935,16 0,00 55.745,42 232.169,07 0,00 0,00 0,00 0,00 320.849,65
1890. AMBROZ PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 155.841,94 0,00 16.191,85 148.661,34 0,00 0,00 0,00 0,00 320.695,13
1891. VIŠNJA REŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,67 0,00 -5.773,47 326.361,66 0,00 0,00 0,00 0,00 320.587,52
1892. KREŠIMIR MAJNARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 27.274,25 0,00 -661,98 293.930,05 0,00 0,00 0,00 0,00 320.542,32
1893. IVONA LASAN ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1973 VODICE 0,00 0,00 3.248,77 317.226,77 0,00 0,00 0,00 0,00 320.475,54
1894. JULKA STAKLAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ODRA -7,92 0,00 2.992,25 317.473,86 0,00 0,00 0,00 0,00 320.458,19
1895. RATKO HAJDINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 STRMEC BUKEVSKI 0,00 0,00 1.364,77 315.686,48 0,00 3.126,76 0,00 0,00 320.178,01
1896. DAVOR GRBIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1958 SAMOBOR 24.254,01 0,00 19.394,32 276.359,13 0,00 0,00 0,00 0,00 320.007,46
1897. MIJO LACIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1932 BRCKOVLJANI 0,00 0,00 319.860,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.860,81
1898. DANIJEL MASLIĆ ISTARSKA,MARČANA 1979 LOBORIKA 9.261,20 0,00 1.328,21 309.073,86 0,00 0,00 0,00 0,00 319.663,27
1899. MILOŠ BOGDANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1977 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 19.096,00 300.384,52 0,00 0,00 0,00 0,00 319.480,52
1900. ZDRAVKO NOVOSEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1958 DONJA STUBICA 14.619,45 0,00 8.434,25 296.412,76 0,00 0,00 0,00 0,00 319.466,46