FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2201. ŽELJKO RUKAVINA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1967 NOVA GRADIŠKA 1.832,51 0,00 765,18 437.753,26 0,00 0,00 0,00 440.350,95
2202. HAČIM FARIZI ISTARSKA,FAŽANA 1967 FAŽANA 0,00 0,00 0,00 440.236,83 0,00 0,00 0,00 440.236,83
2203. ZVJEZDAN VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 14.240,52 0,00 17.770,58 407.866,96 0,00 0,00 0,00 439.878,06
2204. BRANKO MIRKOVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1960 ROVINJSKO SELO 0,00 0,00 3.911,99 435.913,12 0,00 0,00 0,00 439.825,11
2205. MIRJANA SPORIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -0,37 0,00 17.041,14 422.757,98 0,00 0,00 0,00 439.798,75
2206. VLATKO MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB -23.503,82 0,00 0,00 463.142,55 0,00 0,00 0,00 439.638,73
2207. RAJKO BUMBULOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA -13.461,90 0,00 0,00 452.755,61 0,00 0,00 0,00 439.293,71
2208. BORIS SINČIĆ ISTARSKA,UMAG 1973 UMAG 0,00 0,00 937,94 438.180,60 0,00 0,00 0,00 439.118,54
2209. MILKA FERDERBER ZAGREBAČKA,ORLE 1953 VRBOVO POSAVSKO 16.295,40 0,00 30.343,05 392.206,97 0,00 0,00 0,00 438.845,42
2210. STJEPAN PANKRETIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1959 LUKOVO 48.843,15 0,00 47.908,02 342.021,19 0,00 0,00 0,00 438.772,36
2211. SENEP JAKUPI ISTARSKA,UMAG 1974 UMAG 184.080,35 0,00 180.643,86 73.987,47 0,00 0,00 0,00 438.711,68
2212. KRISTINA ČEAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 56.947,38 0,00 2.826,40 378.840,56 0,00 0,00 0,00 438.614,34
2213. DRAGUTIN ČITUŠ MEĐIMURSKA,DONJA DUBRAVA 1962 DONJA DUBRAVA 1.245,41 0,00 9.934,21 427.288,58 0,00 0,00 0,00 438.468,20
2214. JANKO DAMIJANIĆ ISTARSKA,ŽMINJ 1965 DOMIJANIĆI 155.534,01 0,00 23.973,82 258.755,12 0,00 0,00 0,00 438.262,95
2215. ZORAN RADETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.635,72 436.463,41 0,00 0,00 0,00 438.099,13
2216. BORIS ŠTALMAJER SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 437.973,71 0,00 0,00 0,00 437.973,71
2217. JASMIN ŠKAPUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -468,82 438.232,28 0,00 0,00 0,00 437.763,46
2218. MILAN STANIVUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1958 SLAVONSKI KOBAŠ 0,00 0,00 -109,02 437.593,40 0,00 0,00 0,00 437.484,38
2219. ŽELJKO GVOZDANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ODRA 43.298,06 0,00 -17.563,11 411.487,54 0,00 0,00 0,00 437.222,49
2220. ANTONIJA PERNAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1979 SREDNJI LIPOVAC 0,00 0,00 46.610,47 390.356,56 0,00 0,00 0,00 436.967,03
2221. ĐURĐICA JAKOBČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 131,82 436.690,67 0,00 0,00 0,00 436.822,49
2222. FRANJO GRDENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 BELOVAR 0,00 0,00 0,00 436.766,79 0,00 0,00 0,00 436.766,79
2223. HIMZO MUSEMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 3.370,22 177,86 0,00 433.190,29 0,00 436.738,37
2224. IVO BOŽIKOV ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1967 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 436.713,79 0,00 0,00 0,00 436.713,79
2225. CLAUDIO MARKOVINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 ŽRNOVNICA 138.709,75 0,00 68.800,51 204.703,41 0,00 24.461,63 0,00 436.675,30
2226. DRAGAN GLUMAC KARLOVAČKA,KARLOVAC 1970 KARLOVAC 108.500,13 0,00 44.076,86 284.062,89 0,00 0,00 0,00 436.639,88
2227. ALEN JUKOPILA ISTARSKA,LIŽNJAN 1973 LIŽNJAN 0,00 0,00 0,00 436.557,06 0,00 0,00 0,00 436.557,06
2228. SLAVKO PATLJAK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1971 CELINE 116.225,57 0,00 24.090,00 296.114,06 0,00 0,00 0,00 436.429,63
2229. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 22.612,71 413.795,96 0,00 0,00 0,00 436.406,33
2230. STJEPAN BENKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 902,32 435.341,87 0,00 0,00 0,00 436.244,19
2231. DENIS VERKO ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,00 0,00 4.586,13 431.615,11 0,00 0,00 0,00 436.201,24
2232. JOVICA ALAVANJA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1972 MALI LOŠINJ 19.818,05 0,00 45.600,01 370.712,76 0,00 0,00 0,00 436.130,82
2233. TIHOMIR BEŠLIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1978 SISAK 70.206,18 0,00 64.535,93 301.158,16 0,00 0,00 0,00 435.900,27
2234. MILJENKO FERARI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 14.138,63 0,00 7.437,84 408.744,03 0,00 5.529,23 0,00 435.849,73
2235. IDRIZ AZIRI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 2.838,44 432.938,15 0,00 0,00 0,00 435.776,59
2236. ZORAN STRIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MUĆ 1957 SUTINA 0,00 0,00 21.802,01 413.829,50 0,00 0,00 0,00 435.631,51
2237. BEŠO BEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 180,40 435.428,99 0,00 0,00 0,00 435.609,39
2238. FARUK BULJUBAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 99.711,22 0,00 31.551,21 261.978,37 0,00 42.219,73 0,00 435.460,53
2239. MIROSLAV JURIŠIĆ LIČKO-SENJSKA,NOVALJA 1970 GAJAC 212,42 0,00 10.919,19 423.519,31 799,32 0,00 0,00 435.450,24
2240. DJEGO MACAN ISTARSKA,SVETVINČENAT 1976 PAJKOVIĆI -3.561,98 0,00 1.223,43 437.787,13 0,00 0,00 0,00 435.448,58
2241. MIRJANA IVANČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,90 0,00 58.427,78 375.113,56 0,00 1.753,95 0,00 435.296,19
2242. NEVEN BELOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1976 SPLIT -2.899,00 0,00 14.112,40 424.019,20 0,00 0,00 0,00 435.232,60
2243. VILJAN STOJŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 23.339,35 0,00 0,00 411.804,23 0,00 0,00 0,00 435.143,58
2244. ANDREJA LORENZIN ISTARSKA,MEDULIN 1968 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 435.122,40 0,00 0,00 0,00 435.122,40
2245. SINIŠA KIJAC SPLITSKO-DALMATINSKA,VIS 1972 VIS 0,00 0,00 513,58 434.295,96 0,00 0,00 0,00 434.809,54
2246. LJUBICA JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 46.758,84 0,00 -368,86 388.414,55 0,00 0,00 0,00 434.804,53
2247. NERMIN DIZDAREVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 TUŠILOVIĆ 0,00 0,00 0,00 434.315,16 0,00 0,00 0,00 434.315,16
2248. MIJO-GORAN MARTIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1975 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 8.135,00 425.930,45 0,00 0,00 0,00 434.065,45
2249. MATIJA TOPIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1987 VELIKA BUNA 173.937,62 0,00 116.576,07 143.503,54 0,00 0,00 0,00 434.017,23
2250. MIHAJLO PERIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1967 HRELJIN OGULINSKI 0,00 0,00 -403,25 434.210,62 0,00 0,00 0,00 433.807,37
2251. SINIŠA KRZNAR ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 STRMEC 0,00 0,00 15.008,94 418.755,60 0,00 0,00 0,00 433.764,54
2252. ANĐELKA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 BJELOVAR 73.335,66 0,00 16.399,84 321.992,29 0,00 21.792,12 0,00 433.519,91
2253. MIĆI KUZMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 5.552,77 0,00 3.241,85 424.720,55 0,00 -40,00 0,00 433.475,17
2254. DRAGAN ČOLIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1967 LUPOGLAV 0,00 0,00 4.485,44 428.961,91 0,00 0,00 0,00 433.447,35
2255. DAVORIN SINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 91.759,64 0,00 59.881,57 281.721,70 0,00 0,00 0,00 433.362,91
2256. JAGODA VUKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 85.650,67 0,00 15.798,35 331.868,01 0,00 0,00 0,00 433.317,03
2257. SNJEŽANA VUČINOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 KRATEČKO 0,00 0,00 -1.084,64 434.391,20 0,00 0,00 0,00 433.306,56
2258. STJEPAN SAMBOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 ZLATAR 21.819,55 0,00 2.118,22 409.363,83 0,00 0,00 0,00 433.301,60
2259. ZDRAVKO CVRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE -8,75 0,00 4,47 433.173,37 0,00 0,00 0,00 433.169,09
2260. ŽELJKO SEKSO ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 ŠIBENIK 0,00 0,00 13.212,87 419.886,00 0,00 0,00 0,00 433.098,87
2261. RUŽA KOVŠE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB -55,12 0,00 -173,39 432.827,83 0,00 0,00 0,00 432.599,32
2262. ARIF HUSEJNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 7.928,56 424.422,08 0,00 0,00 0,00 432.350,64
2263. DAVORKO VAZDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 158.231,83 0,00 74.643,73 199.459,69 0,00 0,00 0,00 432.335,25
2264. NILO VALJIN ZADARSKA,KALI 1947 KALI 72.113,82 0,00 -1,53 359.871,50 0,00 0,00 0,00 431.983,79
2265. DAMIR PUĐAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 DOBRODOL 0,00 0,00 48.761,81 383.061,58 0,00 0,00 0,00 431.823,39
2266. LJILJANA RICIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1966 KLANJEC 28.261,58 0,00 -96,16 403.632,51 0,00 0,00 0,00 431.797,93
2267. MATE ŠETKA SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1978 CISTA VELIKA 83.041,05 0,00 47.040,92 301.482,99 0,00 0,00 0,00 431.564,96
2268. RAJKO PAVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1949 ZADAR 123.321,33 0,00 255.987,30 52.047,35 0,00 0,00 0,00 431.355,98
2269. MIRKO MATIĆ MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1973 PODBREST 68.451,71 0,00 8.923,60 353.975,21 0,00 0,00 0,00 431.350,52
2270. BRANKO DEBELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1968 BARBAT -0,96 0,00 11.087,57 420.247,27 0,00 0,00 0,00 431.333,88
2271. NIKOLA DAUTOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1968 REŠETARI 172.905,47 10.663,33 -73,61 247.819,73 0,00 0,00 0,00 431.314,92
2272. JOSIP BARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1974 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 33.092,25 398.119,84 0,00 0,00 0,00 431.212,09
2273. ZORKA BJELAJAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 15.914,08 415.295,02 0,00 0,00 0,00 431.209,10
2274. SILVANO BRAJKOVIĆ ISTARSKA,PULA 1962 PULA 140.400,25 -22.109,78 4.683,05 308.040,68 0,00 0,00 0,00 431.014,20
2275. TATIJANA ČAGALJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 36.727,32 394.227,30 0,00 0,00 0,00 430.954,62
2276. ILIJA RAGUŽ ISTARSKA,BRTONIGLA 1979 BRTONIGLA -11.908,43 0,00 140.625,00 302.233,66 0,00 0,00 0,00 430.950,23
2277. ANTE VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1959 PODSTRANA 86.713,36 0,00 27.815,45 316.466,39 0,00 -59,90 0,00 430.935,30
2278. GORAN SAMARDŽIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 6.534,08 424.388,14 0,00 0,00 0,00 430.922,22
2279. MIJO STUDENOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 ODŽAK 0,00 0,00 0,00 430.856,07 0,00 0,00 0,00 430.856,07
2280. ROMANO VUČETIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1973 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 430.854,16 0,00 0,00 0,00 430.854,16
2281. ROBERT VUKOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1961 UMAG 103,25 0,00 -20.438,76 451.158,82 0,00 0,00 0,00 430.823,31
2282. STJEPAN ŠKALEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1973 DUBROVČAN 164.887,92 0,00 1.015,06 264.571,03 0,00 0,00 0,00 430.474,01
2283. DRAGUTIN ŽVORC MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1958 NEDELIŠĆE 5.423,97 0,00 6.858,96 418.189,97 0,00 0,00 0,00 430.472,90
2284. TIHOMIR TRSTENJAK MEĐIMURSKA,BELICA 1965 BELICA 174.977,06 0,00 1.468,20 253.997,43 0,00 0,00 0,00 430.442,69
2285. CIMA ČIBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1951 SPLIT 0,00 0,00 3.388,62 427.051,09 0,00 0,00 0,00 430.439,71
2286. DAVOR RAKVIN ZADARSKA,KALI 1950 KALI 10.364,01 0,00 3.644,78 416.309,39 0,00 0,00 0,00 430.318,18
2287. ŽELJAN PETROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -809,31 431.065,32 0,00 0,00 0,00 430.256,01
2288. IRINA PEČVARI PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1958 LOVRAN 0,00 0,00 52.743,62 377.369,97 0,00 38,16 0,00 430.151,75
2289. KRUNOSLAV SIMON GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 321.441,06 0,00 0,00 108.543,36 0,00 0,00 0,00 429.984,42
2290. TOMISLAV MEĐIMOREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1978 CEPIDLAK 0,00 0,00 3.864,14 421.966,29 0,00 4.083,27 0,00 429.913,70
2291. MISLAV JURENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 31.262,26 0,00 15.703,72 382.832,56 0,00 0,00 0,00 429.798,54
2292. SVJETLANA MARIJANOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1964 DUBROVNIK 0,00 0,00 49.750,12 373.326,20 0,00 6.492,80 0,00 429.569,12
2293. DAVOR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 7.503,01 421.667,33 0,00 0,00 0,00 429.170,34
2294. ZVONIMIR HORVAT VARAŽDINSKA,LUDBREG 1949 POLJANEC 6.569,73 0,00 14.164,10 408.401,64 0,00 0,00 0,00 429.135,47
2295. STJEPAN RELJKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1962 KLOKOČEVIK -22.919,82 0,00 57.864,30 394.165,40 0,00 0,00 0,00 429.109,88
2296. GORAN PLAZIBAT OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 27.841,35 401.040,63 0,00 0,00 0,00 428.881,98
2297. JOSIP ORLIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1979 KAŠTEL NOVI 38.168,62 0,00 19.690,11 370.395,32 0,00 0,00 0,00 428.254,05
2298. MARTIN BANIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1966 DONJI DOLAC 0,00 0,00 0,00 428.214,71 0,00 0,00 0,00 428.214,71
2299. DUBRAVKO IVEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 9,17 0,00 6.922,22 421.132,45 0,00 0,00 0,00 428.063,84
2300. PETAR JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1956 LOKVIČIĆI 191.594,24 -1.981,12 1.822,40 236.532,26 0,00 0,00 0,00 427.967,78