FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2201. MILICA ĐURĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -42,30 0,00 4.417,29 275.085,17 0,00 0,00 0,00 0,00 279.460,16
2202. ŠERIF FAZLJIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 8.091,11 0,00 59.128,32 212.204,61 0,00 -40,65 0,00 0,00 279.383,39
2203. KRISTINA ALAR ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1980 DUGO SELO -8.305,01 0,00 39.249,03 248.387,81 0,00 0,00 0,00 0,00 279.331,83
2204. TATJANA BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 116.109,33 0,00 24.711,40 138.255,30 0,00 0,00 0,00 0,00 279.076,03
2205. MIRKO KLIŠANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE -4.670,22 0,00 281.729,62 1.850,43 0,00 0,00 0,00 0,00 278.909,83
2206. BRANKO ŠIMUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 1.430,27 277.424,62 0,00 0,00 0,00 0,00 278.854,89
2207. ANTE OROZ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1966 ČEPIN 38.042,42 0,00 0,00 240.762,59 0,00 0,00 0,00 0,00 278.805,01
2208. MARICA NIKOLIĆ-MALORA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 49.791,44 0,00 39.017,38 189.852,89 0,00 -46,40 0,00 0,00 278.615,31
2209. ANTO MAMIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 56.925,67 0,00 304,31 221.364,76 0,00 0,00 0,00 0,00 278.594,74
2210. MIRKO PROLOŠČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 33.922,82 0,00 4.764,13 239.825,65 0,00 0,00 0,00 0,00 278.512,60
2211. BOJAN ŠVRAKA ISTARSKA,PULA 1980 PULA 89.681,43 0,00 71.408,31 117.291,36 0,00 0,00 0,00 0,00 278.381,10
2212. DRAGO KORLAT ZADARSKA,ZADAR 1954 ZADAR 0,00 0,00 3.955,37 249.928,01 0,00 24.495,28 0,00 0,00 278.378,66
2213. ANTONIO PRIBILOVIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1976 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 277.850,54 0,00 0,00 0,00 0,00 277.850,54
2214. HRVOJE ŠTROK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 24.561,30 0,00 0,00 253.271,17 0,00 0,00 0,00 0,00 277.832,47
2215. BRANISLAV LESKOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 6.608,99 271.105,41 0,00 0,00 0,00 0,00 277.714,40
2216. HAJRA BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 20.313,07 257.343,63 0,00 0,00 0,00 0,00 277.656,70
2217. MARIJAN DENAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1977 BRODARICA 63.545,44 0,00 11.292,97 202.713,18 0,00 0,00 0,00 0,00 277.551,59
2218. TANJA KOTARAN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 20.596,56 256.904,68 0,00 0,00 0,00 0,00 277.501,24
2219. SNJEŽANA GROBENSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 13.277,34 264.182,66 0,00 0,00 0,00 0,00 277.460,00
2220. MILENKO ŠKARO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 277.325,90 0,00 0,00 0,00 0,00 277.325,90
2221. JOSIP DUMBOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1974 CEPELIŠ 0,00 0,00 0,00 276.953,26 0,00 0,00 0,00 0,00 276.953,26
2222. GORAN JELIČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,JAGODNJAK 1972 BOLMAN 8.714,52 0,00 38.673,48 229.557,25 0,00 0,00 0,00 0,00 276.945,25
2223. MIĆE LJUBETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUTIVAN 1975 SUTIVAN 25.747,26 0,00 9.958,44 241.235,83 0,00 0,00 0,00 0,00 276.941,53
2224. IVO MILAT SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1961 TROGIR 0,00 0,00 1.446,04 275.444,01 0,00 0,00 0,00 0,00 276.890,05
2225. ŽELJKA VIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 19.467,05 257.343,66 0,00 0,00 0,00 0,00 276.810,71
2226. JOVAN ILIJA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1967 KARLOVAC 4.750,32 0,00 0,00 271.872,03 0,00 0,00 0,00 0,00 276.622,35
2227. LJERKA MILINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 63.989,25 0,00 6.380,67 206.172,82 0,00 0,00 0,00 0,00 276.542,74
2228. ŠIME VRANIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1972 ŠIBENIK 0,00 0,00 70.831,60 0,00 0,00 205.310,61 0,00 0,00 276.142,21
2229. JOSIP HANGI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 4.000,32 272.052,02 0,00 0,00 0,00 0,00 276.052,34
2230. JELENA ZLOPAŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 18.500,17 257.343,61 0,00 0,00 0,00 0,00 275.843,78
2231. MARIO ŠPILJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 55.842,79 0,00 36.021,87 183.917,85 0,00 0,00 0,00 0,00 275.782,51
2232. ROBERT CRNKOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1977 POŽEGA 35.194,22 0,00 0,00 240.058,39 0,00 0,00 0,00 0,00 275.252,61
2233. VLADO GRABAR VARAŽDINSKA,BEDNJA 1961 VRBNO 0,00 0,00 123.147,09 152.066,20 0,00 0,00 0,00 0,00 275.213,29
2234. MARLENA LUČIĆ-RAGUŽ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1976 NOVA MOKOŠICA 94.968,50 0,00 160.651,36 19.544,06 0,00 0,00 0,00 0,00 275.163,92
2235. IGOR VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 10.282,30 153.741,16 0,00 111.108,91 0,00 0,00 275.132,37
2236. IVICA ŠOIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 KONŠĆICA 39.764,95 0,00 12.044,57 223.295,83 0,00 0,00 0,00 0,00 275.105,35
2237. STIPE BANOVAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 GREBAŠTICA 105.373,52 0,00 42.863,75 103.993,40 0,00 22.751,57 0,00 0,00 274.982,24
2238. PETAR SABLJO ISTARSKA,LABIN 1963 RIPENDA KOSI 0,00 0,00 47,55 274.720,04 0,00 0,00 0,00 0,00 274.767,59
2239. IVICA GABRE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 909,03 273.809,12 0,00 0,00 0,00 0,00 274.718,15
2240. ŠTEFEK GRUNE SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1962 PETRINJA 0,00 0,00 10.758,93 263.813,55 0,00 0,00 0,00 0,00 274.572,48
2241. GORDAN VLATKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1969 SENJ 9.729,10 0,00 9.305,66 255.420,86 0,00 0,00 0,00 0,00 274.455,62
2242. ANTE MARIĆ BANJE SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1970 PODSTRANA - GRBAVAC 0,00 0,00 122.109,57 152.065,52 0,00 0,00 0,00 0,00 274.175,09
2243. ŽARKO PAJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1949 KASTAV 23.822,72 0,00 13.828,20 236.361,85 0,00 0,00 0,00 0,00 274.012,77
2244. MUJE ZENA PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1968 HRELJIN 0,00 0,00 0,00 273.839,79 0,00 0,00 0,00 0,00 273.839,79
2245. TIHANA TRGLAČNIK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1976 VELIKA GORICA 0,00 0,00 3.664,30 270.152,12 0,00 0,00 0,00 0,00 273.816,42
2246. RAMADAN ISEINI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 121.712,47 152.066,22 0,00 0,00 0,00 0,00 273.778,69
2247. MIRELLA PAOLA FRLAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 13.737,17 259.960,77 0,00 0,00 0,00 0,00 273.697,94
2248. ŽELJKA MIŠE SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1955 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 21.471,00 252.200,82 0,00 0,00 0,00 0,00 273.671,82
2249. ŽARKO ZGURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 LUČKO 0,00 0,00 1.380,05 272.261,96 0,00 0,00 0,00 0,00 273.642,01
2250. DUBRAVKO STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1974 BOŠT 0,00 0,00 0,00 273.433,48 0,00 0,00 0,00 0,00 273.433,48
2251. STEVO KOPAČ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1958 DONJI HRASTOVAC -194,22 0,00 -412,14 273.739,38 0,00 0,00 0,00 0,00 273.133,02
2252. HARIS TUTAN PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1984 ŠAPJANE 0,00 0,00 197.064,48 19.337,30 0,00 56.638,25 0,00 0,00 273.040,03
2253. ŽARKO PERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 64.622,73 0,00 36.008,00 172.308,48 0,00 0,00 0,00 0,00 272.939,21
2254. VERA MIROŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 875,11 271.890,15 0,00 0,00 0,00 0,00 272.765,26
2255. ANTE GOJUN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1987 KAŠTEL SUĆURAC 134.771,25 0,00 86.626,06 51.324,30 0,00 0,00 0,00 0,00 272.721,61
2256. MIJO RADOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 272.703,60 0,00 0,00 0,00 0,00 272.703,60
2257. DANICA LJUBIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1948 DRNIŠ 61.757,95 0,00 4.390,03 206.554,89 0,00 0,00 0,00 0,00 272.702,87
2258. MIJO GRGIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1950 VIRJE 19.956,22 0,00 2.403,52 250.211,67 0,00 0,00 0,00 0,00 272.571,41
2259. VLADIMIR VUICA ISTARSKA,UMAG 1964 UMAG 0,00 0,00 5.331,10 267.179,30 0,00 0,00 0,00 0,00 272.510,40
2260. MIŠEL RUSEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVIGRAD PODRAVSKI 1975 NOVIGRAD PODRAVSKI 92.951,28 0,00 30.892,12 148.589,53 0,00 0,00 0,00 0,00 272.432,93
2261. VESNA RAČKI ZADARSKA,ZADAR 1962 ZADAR 0,00 0,00 55.057,03 217.199,90 0,00 0,00 0,00 0,00 272.256,93
2262. SMAJO ZUKANČIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1960 IVANIĆ-GRAD 160.725,83 0,00 85.522,29 25.898,60 0,00 0,00 0,00 0,00 272.146,72
2263. GABRIJELA BERANEK PAZMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 29.038,20 0,00 0,00 243.105,38 0,00 0,00 272.143,58
2264. BORIS ZLAMAL ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1981 NOVAKI 0,00 0,00 1.560,34 270.414,97 0,00 0,00 0,00 0,00 271.975,31
2265. STJEPAN ŠTIVIČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1949 SIČICE 143.296,38 0,00 9.504,65 119.069,19 94,71 0,00 0,00 0,00 271.964,93
2266. MIROSLAV ARBUTINA SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1959 SISAK 33.699,93 0,00 21.458,12 216.638,76 0,00 0,00 0,00 0,00 271.796,81
2267. ZLATKO RADONIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -749,36 272.482,37 0,00 0,00 0,00 0,00 271.733,01
2268. SINIŠA MARINKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1968 BILJE 12.148,18 0,00 751,86 258.824,99 0,00 0,00 0,00 0,00 271.725,03
2269. MLADEN RADIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 BRODARICA 0,00 0,00 1.124,77 270.565,58 0,00 0,00 0,00 0,00 271.690,35
2270. LJUBO-VLADIMIR OKMAŽIĆ ISTARSKA,PULA 1973 PULA 0,00 0,00 0,00 271.672,92 0,00 0,00 0,00 0,00 271.672,92
2271. IVANKA ZOVKO ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1961 KRAJ DONJI 0,00 0,00 68.778,75 202.830,46 0,00 0,00 0,00 0,00 271.609,21
2272. DOMAGOJ VIDAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MARINIĆI 68.454,17 -29.262,49 -921,20 233.095,92 0,00 -14,80 0,00 0,00 271.351,60
2273. JOSIP MEDIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1977 ROGOZNICA 0,00 0,00 5.982,42 265.172,74 0,00 0,00 0,00 0,00 271.155,16
2274. ADEM SHALA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1966 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 24.945,05 246.010,23 0,00 0,00 0,00 0,00 270.955,28
2275. MARINKO DRINOVAC OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1951 STRIZIVOJNA 41.467,41 0,00 19.789,34 209.682,40 0,00 0,00 0,00 0,00 270.939,15
2276. BOŽICA PAVIČIĆ-KRAČUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -5.043,17 275.866,69 0,00 0,00 0,00 0,00 270.823,52
2277. NIKOLA STRELJAK KARLOVAČKA,KARLOVAC 1942 KARLOVAC 1.739,15 0,00 0,00 269.061,04 0,00 0,00 0,00 0,00 270.800,19
2278. ROBERT MIKULIČIĆ ISTARSKA,BUJE 1955 BUJE 32.594,48 0,00 12.870,70 225.330,07 0,00 0,00 0,00 0,00 270.795,25
2279. JOSIP SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 -2.785,43 273.561,06 0,00 0,00 0,00 0,00 270.775,63
2280. SNJEŽANA PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 29.392,84 0,00 5.464,92 235.879,38 0,00 0,00 0,00 0,00 270.737,14
2281. IVICA VARGEK MEĐIMURSKA,DOMAŠINEC 1975 DOMAŠINEC -1.782,84 0,00 -1.375,23 273.693,56 0,00 0,00 0,00 0,00 270.535,49
2282. SANDRA BUMBIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1982 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 15.140,72 0,00 0,00 255.381,74 0,00 0,00 270.522,46
2283. IVAN PEZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 60.405,13 0,00 56.700,40 153.208,40 0,00 0,00 0,00 0,00 270.313,93
2284. PETAR PILIPOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1985 SISAK 24.806,73 0,00 62.756,47 182.689,45 0,00 0,00 0,00 0,00 270.252,65
2285. JOSIP GOTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1956 BREGANA 0,00 0,00 0,00 269.977,77 0,00 0,00 0,00 0,00 269.977,77
2286. MARKO MURTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 1.396,99 13.022,40 0,00 255.231,01 0,00 0,00 269.650,40
2287. HUBERT BALLEY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 1.854,12 0,00 22.118,01 245.466,47 0,00 0,00 0,00 0,00 269.438,60
2288. VESNA LOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 194.439,88 0,00 18.566,41 56.393,92 0,00 0,00 0,00 0,00 269.400,21
2289. JOSIP FERENDŽA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1963 KRAPINICA 43.456,05 0,00 -1.670,08 221.976,57 0,00 5.501,21 0,00 0,00 269.263,75
2290. JOSIP SEDLAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1957 FRKULJEVEC MIHOVLJANSKI 22.836,09 0,00 366,26 245.973,08 0,00 0,00 0,00 0,00 269.175,43
2291. SAŠA DUKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1977 ZADAR 98.046,40 21.633,20 -80,19 149.400,20 0,00 0,00 0,00 0,00 268.999,61
2292. MARIO JOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 145,49 268.829,21 0,00 0,00 0,00 0,00 268.974,70
2293. ZVONKO MIHALJEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1959 LJUPINA 99.351,90 0,00 3.597,40 164.605,31 1.410,30 0,00 0,00 0,00 268.964,91
2294. TOMISLAV ŠUFLAJ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1983 FARKAŠEVEC SAMOBORSKI 2.023,90 0,00 38.237,52 228.663,70 0,00 0,00 0,00 0,00 268.925,12
2295. MILAN VODANOV ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1958 DUBRAVA KOD TISNA 35.648,69 0,00 0,00 233.089,72 0,00 0,00 0,00 0,00 268.738,41
2296. LJUBIŠA MOČIBOB ISTARSKA,VIŠNJAN 1980 BARAT 0,00 0,00 13.261,14 255.309,66 0,00 0,00 0,00 0,00 268.570,80
2297. LEO OPAČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 VELIKA GORICA 62.151,22 0,00 42.173,60 164.048,42 0,00 0,00 0,00 0,00 268.373,24
2298. VLADO GREGL SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1952 SISAK 0,01 0,00 6.213,78 262.145,47 0,00 -0,34 0,00 0,00 268.358,92
2299. INGRID KALČIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1979 VODNJAN 0,00 0,00 50.236,15 217.990,35 0,00 0,00 0,00 0,00 268.226,50
2300. MLADEN BERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 118.589,57 149.450,92 0,00 0,00 0,00 0,00 268.040,49