FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. VOJISLAV VRAČKO PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 132.158,10 0,00 64.969,05 216.731,18 22.303,89 36.878,30 0,00 473.040,52
2002. NAZMI MERSELI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 5.084,26 0,00 2.385,85 465.494,22 0,00 0,00 0,00 472.964,33
2003. IVAN ŠIMUNDŽA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1981 SPLIT 238.282,67 58.230,98 -292,40 176.652,89 0,00 0,00 0,00 472.874,14
2004. VELJKO ULJANČIĆ ISTARSKA,POREČ 1955 POREČ - PARENZO 11.459,74 0,00 80.819,86 380.580,90 0,00 0,00 0,00 472.860,50
2005. SREĆKO GALJANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1963 PUNAT 0,00 0,00 27.274,59 433.947,44 0,00 11.449,08 0,00 472.671,11
2006. DRAGAN MARTINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 37.595,13 435.022,30 0,00 0,00 0,00 472.617,43
2007. ALEKSANDRA MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 19.724,53 0,00 90.613,12 362.171,64 0,00 0,00 0,00 472.509,29
2008. JOSIP STAREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1955 KOPRIVNICA 0,00 0,00 34.445,91 438.063,12 0,00 0,00 0,00 472.509,03
2009. SADETA MARTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 10.626,15 461.865,14 0,00 0,00 0,00 472.491,29
2010. KREŠIMIR BELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 14.230,80 0,00 18.002,88 440.251,00 0,00 0,00 0,00 472.484,68
2011. MLADEN KIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 VELIKO KORENOVO 0,00 0,00 25.506,77 0,00 0,00 446.536,61 0,00 472.043,38
2012. STJEPAN JAMBREŠIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1958 KORETINEC 0,00 0,00 9.661,56 462.254,04 0,00 0,00 0,00 471.915,60
2013. JOSIP MARAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 1.670,52 0,00 34.523,43 435.696,59 0,00 0,00 0,00 471.890,54
2014. BORO BOMOŠTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 30.369,85 441.463,25 0,00 0,00 0,00 471.833,10
2015. ĐEVAD JUSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1952 DUGI RAT 0,00 0,00 736,83 470.945,27 0,00 0,00 0,00 471.682,10
2016. JOSIP ZDELAR KARLOVAČKA,DRAGANIĆI 1962 DRAGANIĆ 0,00 0,00 0,00 471.639,29 0,00 0,00 0,00 471.639,29
2017. MILJENKO JUROVIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1964 MURSKO SREDIŠĆE -498,54 0,00 6.628,58 465.418,26 0,00 0,00 0,00 471.548,30
2018. NADA HRUSTIĆ ISTARSKA,PULA 1949 PULA 0,00 0,00 54.172,63 417.310,11 0,00 0,00 0,00 471.482,74
2019. KRSTO GRUBELIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1959 TRIBUNJ 278.093,64 0,00 66.632,73 126.727,27 0,00 0,00 0,00 471.453,64
2020. EMIL PAHLJINA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1973 BANJOL 56.092,81 0,00 31.811,67 365.373,89 0,00 18.132,09 0,00 471.410,46
2021. IVICA TOPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1980 BRNAZE 227.367,83 0,00 52.387,61 191.581,20 0,00 0,00 0,00 471.336,64
2022. VERONIKA VUJICA ISTARSKA,PULA 1964 PULA 129.611,50 0,00 17.372,44 295.427,62 0,00 28.909,32 0,00 471.320,88
2023. BEGZADA AGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ĐURĐEKOVEC 103.558,06 0,00 54.499,12 313.177,55 0,00 0,00 0,00 471.234,73
2024. NIKOLA MATANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1952 KOSI 0,00 0,00 1.443,62 469.753,69 0,00 0,00 0,00 471.197,31
2025. ZDRAVKO PUŽ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 471.147,18 0,00 0,00 0,00 471.147,18
2026. DUŠKO BOŠNJAK ZADARSKA,ZADAR 1960 ZADAR 0,00 0,00 1.888,83 469.238,43 0,00 0,00 0,00 471.127,26
2027. ANA BIRIMIŠA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1971 DUBROVNIK 0,00 0,00 -4.778,51 475.767,22 0,00 0,00 0,00 470.988,71
2028. ROKO BIRKIĆ ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1952 SIKOVO 0,00 0,00 17.173,38 453.581,53 0,00 0,00 0,00 470.754,91
2029. JOSIP BARBAROŠA ZADARSKA,SVETI FILIP I JAKOV 1961 SVETI FILIP I JAKOV 17.258,33 0,00 276.659,26 176.808,15 0,00 0,00 0,00 470.725,74
2030. MILE BRBOROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1965 DELNICE 0,00 0,00 0,00 470.609,61 0,00 0,00 0,00 470.609,61
2031. LUKA VUKASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 26.214,49 444.310,54 0,00 0,00 0,00 470.525,03
2032. JOSIP PETRINJAK VARAŽDINSKA,DONJA VOĆA 1972 GORNJA VOĆA 0,00 0,00 74.890,18 395.516,06 0,00 0,00 0,00 470.406,24
2033. DAMIR PAVLINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1970 ŠMRIKA 0,00 0,00 21.777,88 448.356,12 0,00 0,00 0,00 470.134,00
2034. DAMIR IVANIŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 107.462,32 0,00 230.284,67 132.285,52 0,00 0,00 0,00 470.032,51
2035. LJILJANA PENIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 469.983,00 0,00 0,00 0,00 469.983,00
2036. MILAN RAMLJAK ZADARSKA,GRAČAC 1962 GRAČAC -36,18 0,00 0,00 469.926,35 0,00 0,00 0,00 469.890,17
2037. ZORAN LAŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 GRDENCI 76.671,58 0,00 26.811,17 366.251,67 0,00 0,00 0,00 469.734,42
2038. RANKO BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 ZABOK 199.540,19 0,00 48.053,74 221.976,82 0,00 0,00 0,00 469.570,75
2039. IVAN RAIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 DUMOVEC 123.816,36 0,00 13.452,25 332.197,34 0,00 53,46 0,00 469.519,41
2040. RANKO SPAJIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1960 OREBIĆ 0,00 0,00 0,00 469.431,49 0,00 0,00 0,00 469.431,49
2041. BISERKA OREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 30.791,76 0,00 14.092,10 424.433,31 0,00 0,00 0,00 469.317,17
2042. BAJRAM HAFIJA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1965 SLAVONSKI BROD 49.866,48 0,00 26.310,19 393.042,02 0,00 0,00 0,00 469.218,69
2043. VIŠNJA REŽEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -0,67 0,00 -899,79 470.043,83 0,00 0,00 0,00 469.143,37
2044. MARIO TRKEŠ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1971 ŠENKOVEC 61.887,72 0,00 79.324,68 327.723,08 0,00 0,00 0,00 468.935,48
2045. ĐURĐA BUKOVČAN VARAŽDINSKA,IVANEC 1957 IVANEC 0,00 0,00 6.959,88 461.750,30 0,00 0,00 0,00 468.710,18
2046. TOMISLAV IVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1961 ŽUPANJA 12.986,29 0,00 5.658,08 449.958,53 0,00 0,00 0,00 468.602,90
2047. IVAN SERDAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1981 JOSIPOVAC 50.563,51 0,00 43.756,62 374.268,92 0,00 0,00 0,00 468.589,05
2048. ANTE ČAKARUN ZADARSKA,GALOVAC 1959 GALOVAC 0,00 0,00 49.276,41 419.035,00 0,00 0,00 0,00 468.311,41
2049. BISERKA MILOŠEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1961 OSIJEK 8.427,20 0,00 23.481,51 436.114,95 0,00 0,00 0,00 468.023,66
2050. IVICA VELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 26.154,74 437.885,12 0,00 3.715,41 0,00 467.755,27
2051. NIKOLA BJELOPERA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK 0,00 0,00 2.963,74 464.692,65 0,00 0,00 0,00 467.656,39
2052. MILAN ORŠUŠ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1966 KURŠANEC 0,00 0,00 3.784,38 463.810,40 0,00 0,00 0,00 467.594,78
2053. IVAN MATIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1971 GRADINA 408.565,33 0,00 12.891,33 46.120,94 0,00 0,00 0,00 467.577,60
2054. ANITA LOPARIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1976 CVETKOVIĆ 225.254,58 0,00 9.276,17 232.952,61 0,00 0,00 0,00 467.483,36
2055. ERNEST ŠIMIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1960 KNIN 0,56 0,00 55.939,84 411.228,59 0,00 0,00 0,00 467.168,99
2056. ANTE LAŽETA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 0,00 0,00 14.391,99 452.696,08 0,00 0,00 0,00 467.088,07
2057. DUŠKO BABIĆ ZADARSKA,STARIGRAD 1960 SELINE 33.953,30 0,00 6.302,81 426.714,57 0,00 0,00 0,00 466.970,68
2058. MARIO PALADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1961 DUGI RAT 0,00 0,00 736,83 466.186,38 0,00 0,00 0,00 466.923,21
2059. DAVORIN BENAK BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1957 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 2.215,72 464.493,81 0,00 0,00 0,00 466.709,53
2060. NAMIK ĐABIRI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1943 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 466.464,34 0,00 0,00 0,00 466.464,34
2061. NEVEN ZGRABLIĆ ISTARSKA,PAZIN 1973 ZABREŽANI 173.680,94 0,00 52.787,81 238.304,63 0,00 1.566,00 0,00 466.339,38
2062. ILIJA AGATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 LUČKO 121.485,87 0,00 98.424,31 246.286,90 0,00 0,00 0,00 466.197,08
2063. NIKO VRDOLJAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 74.805,08 0,00 53.914,29 335.008,59 0,00 2.287,04 0,00 466.015,00
2064. NIKŠA KOSTOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1950 SPLIT 0,00 0,00 0,00 465.890,07 0,00 0,00 0,00 465.890,07
2065. MARIJAN KAURIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1962 RAJIĆ 37.879,34 0,00 10.708,21 417.171,21 0,00 0,00 0,00 465.758,76
2066. MILORAD SAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 13.412,29 452.089,53 0,00 0,00 0,00 465.501,82
2067. MIROSLAV PEROKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNIČKI BREGI 1972 KOPRIVNIČKI BREGI 47.622,97 0,00 4.148,51 413.559,58 0,00 0,00 0,00 465.331,06
2068. STJEPAN BALOŠ ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1957 LIJEVO SREDIČKO 118.598,41 0,00 26.788,70 319.700,09 0,00 0,00 0,00 465.087,20
2069. ZLATKO KOSINEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 28.996,94 436.009,67 0,00 0,00 0,00 465.006,61
2070. ANTO PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 464.694,05 0,00 0,00 0,00 464.694,05
2071. IGNAC BREZOVEC VARAŽDINSKA,IVANEC 1946 GAČICE 163.822,73 0,00 2.212,86 298.476,96 0,00 0,00 0,00 464.512,55
2072. MARIJAN TRETINJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1969 MARTINEC OREHOVIČKI 7.355,32 0,00 5.275,48 451.448,02 0,00 0,00 0,00 464.078,82
2073. LILJANA ŠUNDOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 464.047,82 0,00 0,00 0,00 464.047,82
2074. ANTUN RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 106.078,12 0,00 36.882,43 321.068,82 0,00 0,00 0,00 464.029,37
2075. ŽELJKO FORJAN ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1956 KONAK 47.609,83 0,00 38.817,01 350.355,51 0,00 27.226,98 0,00 464.009,33
2076. MARIJO ANDRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1984 ANTIN 67.683,41 0,00 20.104,10 376.019,15 0,00 0,00 0,00 463.806,66
2077. NUSRET MAMUTOVSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 0,00 0,00 0,00 463.520,83 0,00 0,00 0,00 463.520,83
2078. STELLA MATELJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 6.200,09 450.243,63 0,00 7.022,64 0,00 463.466,36
2079. ZDRAVKO PERŠIN ZAGREBAČKA,PISAROVINA 1961 BRATINA 175.749,27 0,00 -894,31 288.460,54 0,00 0,00 0,00 463.315,50
2080. HILMIJA JAŠAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 463.053,57 0,00 0,00 0,00 463.053,57
2081. RUŽICA GALIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1966 GREDICE 163.244,73 0,00 10.944,21 288.490,25 0,00 0,00 0,00 462.679,19
2082. DAMIR SIRNIK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 462.022,18 0,00 0,00 0,00 462.022,18
2083. NENAD STIPANOVIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1973 VITUNJ 62.653,58 0,00 157.992,83 241.345,64 0,00 0,00 0,00 461.992,05
2084. IVICA KATUŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1972 BROČICE 224.105,86 0,00 55.632,19 182.174,85 0,00 0,00 0,00 461.912,90
2085. ROMANO MATIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 238.322,84 0,00 102.953,48 120.600,30 0,00 0,00 0,00 461.876,62
2086. IVICA BARAN SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1965 KLADNJICE 0,00 0,00 0,00 461.821,09 0,00 0,00 0,00 461.821,09
2087. ŽELJKO ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB -3.702,06 0,00 0,00 465.496,97 0,00 0,00 0,00 461.794,91
2088. MIRICA STIPANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1950 CRIKVENICA 0,00 0,00 17.865,15 443.886,52 0,00 0,00 0,00 461.751,67
2089. IVAN MAGDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1963 PITOMAČA 9.371,07 0,00 7.911,02 444.461,64 0,00 0,00 0,00 461.743,73
2090. MIROSLAV ŽIVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 10.834,31 444.391,99 0,00 6.408,90 0,00 461.635,20
2091. ŽELJKO JAKELIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1959 DRNIŠ 0,00 0,00 36.736,81 424.861,61 0,00 0,00 0,00 461.598,42
2092. VANJA ZLATOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1968 KELEMINOVEC 18,50 0,00 21.693,35 433.976,15 0,00 5.843,21 0,00 461.531,21
2093. GAŠPAR SEBIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1965 MAJKOVEC 0,00 0,00 12.663,92 448.667,23 0,00 0,00 0,00 461.331,15
2094. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 ČRET 17.207,84 0,00 2.797,00 441.100,13 0,00 0,00 0,00 461.104,97
2095. DARKO HORVAT VARAŽDINSKA,KLENOVNIK 1968 KLENOVNIK 0,00 0,00 0,00 461.086,11 0,00 0,00 0,00 461.086,11
2096. VEDRANA VUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 220.398,28 240.390,72 0,00 0,00 0,00 460.789,00
2097. ANTO MIŠKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 MILAŠEVAC 531,82 0,00 9.273,90 450.829,53 0,00 0,00 0,00 460.635,25
2098. BOŽIDAR BELAČ VARAŽDINSKA,IVANEC 1967 BEDENEC 14.837,07 0,00 13.099,32 432.602,12 0,00 0,00 0,00 460.538,51
2099. DANIJEL FRANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1973 ORIOVAC 0,00 0,00 104.619,71 355.908,82 0,00 0,00 0,00 460.528,53
2100. SINIŠA KRZNAR ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1970 STRMEC 0,00 0,00 14.874,77 445.607,53 0,00 0,00 0,00 460.482,30