FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
2001. PRENK TOPALLI ZADARSKA,BIBINJE 1985 BIBINJE -255.429,38 0,00 62.821,83 497.524,54 0,00 0,00 0,00 0,00 304.916,99
2002. DAMIR GUŠTIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 4.461,55 300.407,81 0,00 0,00 0,00 0,00 304.869,36
2003. BORIS MAČEFAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1964 POLJANA SUTLANSKA 48.077,92 0,00 1.808,67 254.745,54 0,00 0,00 0,00 0,00 304.632,13
2004. JAKOV MANDUN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ŽUPA DUBROVAČKA 1955 SOLINE 0,69 0,00 -4.150,65 308.394,19 0,00 0,00 0,00 0,00 304.244,23
2005. ANITA UJAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1974 KAŠTEL STARI 34.230,25 0,00 199.038,42 70.855,55 0,00 0,00 0,00 0,00 304.124,22
2006. TONĆI VOLAREVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 ŽRNOVNICA -37.236,53 0,00 6.189,53 278.078,70 0,00 56.938,85 0,00 0,00 303.970,55
2007. ŽELJKO LUČANIN SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1957 NOVSKA -2.231,81 0,00 3.510,15 302.652,63 0,00 0,00 0,00 0,00 303.930,97
2008. DEJAN OLUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 109.266,64 0,00 0,00 194.614,57 0,00 0,00 0,00 0,00 303.881,21
2009. ANTONIO BAŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1989 SPLITSKA 68.892,50 0,00 50.142,89 184.819,76 0,00 0,00 0,00 0,00 303.855,15
2010. GORAN KATONA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 32.856,90 270.865,71 0,00 0,00 0,00 0,00 303.722,61
2011. MILJENKO LABER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 -536,32 303.911,70 0,00 0,00 0,00 0,00 303.375,38
2012. MLADEN ROŽMARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 303.273,18 0,00 0,00 0,00 0,00 303.273,18
2013. DAVOR ŠIPOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1985 SLATINA 0,00 0,00 1.664,73 3.365,99 297.849,93 0,00 0,00 0,00 302.880,65
2014. HRVOJE ŠARČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO 64.978,84 0,00 30.145,60 207.716,86 0,00 0,00 0,00 0,00 302.841,30
2015. DAMIR GRÜNBAUM ISTARSKA,UMAG 1959 UMAG 0,00 0,00 20.629,40 0,00 0,00 282.047,23 0,00 0,00 302.676,63
2016. ANDREA JELAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1976 SUPETAR 19.345,36 0,00 17.746,21 264.032,43 0,00 0,00 0,00 1.373,77 302.497,77
2017. VALENTINA DILBER ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1983 GORNJE PSARJEVO 0,00 0,00 4.579,39 297.762,51 0,00 0,00 0,00 0,00 302.341,90
2018. JOŠKO ŠANTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,POSTIRA 1960 POSTIRA 83.852,43 0,00 24.022,91 138.412,50 55.830,15 0,00 0,00 0,00 302.117,99
2019. DANIJELA DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 -0,02 14.429,53 287.346,58 0,00 281,78 0,00 0,00 302.057,87
2020. DANKO BOROVINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -0,75 0,00 98.415,49 204.007,48 -438,37 0,00 0,00 0,00 301.983,85
2021. ANKICA MILKOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1955 BRODARICA 0,00 0,00 39.040,26 262.720,61 0,00 0,00 0,00 0,00 301.760,87
2022. TATJANA ALAGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -20.138,81 0,00 9.203,78 312.404,70 0,00 0,00 0,00 0,00 301.469,67
2023. DARKO POKUPEC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1942 POJATNO 0,00 0,00 2.974,57 298.353,50 0,00 0,00 0,00 0,00 301.328,07
2024. IGOR ŠIRANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 -703,32 301.633,96 0,00 0,00 0,00 0,00 300.930,64
2025. VLADO FILIPAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1959 GORNJA PAČETINA 9.075,86 0,00 64.177,25 227.564,34 0,00 103,05 0,00 0,00 300.920,50
2026. SNJEŽANA VUČINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 -1.952,95 302.762,49 0,00 -13,81 0,00 0,00 300.795,73
2027. DIANA MARKOŠ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1976 LUKA 149.750,44 0,00 134.115,58 16.779,13 0,00 0,00 0,00 0,00 300.645,15
2028. IVANA HODAK OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 300.384,67 0,00 0,00 0,00 0,00 300.384,67
2029. IVICA LOJNA KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1965 DRUŽILOVEC -4.863,23 0,00 2.463,53 302.737,77 0,00 0,00 0,00 0,00 300.338,07
2030. ZLATKO PAPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 20.463,85 279.846,69 0,00 0,00 0,00 0,00 300.310,54
2031. MIROSLAV BOŠNJAKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1960 NAŠICE 0,00 0,00 0,00 300.297,83 0,00 0,00 0,00 0,00 300.297,83
2032. VESNA BOGOVAC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1967 KOPRIVNICA 101.984,15 0,00 90.985,77 107.286,61 0,00 0,00 0,00 0,00 300.256,53
2033. VERICA CIBOCI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 300.229,86 0,00 0,00 0,00 0,00 300.229,86
2034. ŽELJKO KROTA PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1949 POBRI 0,00 0,00 41.051,17 259.058,28 0,00 0,00 0,00 0,00 300.109,45
2035. MARINA PAVELIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1960 SENJ 2.171,85 0,00 4.545,62 276.193,28 0,00 17.156,12 0,00 0,00 300.066,87
2036. SINIŠA JAKOPIČEK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 -467,74 300.398,64 0,16 0,00 0,00 0,00 299.931,06
2037. BOŽIDAR HERMAN MEĐIMURSKA,BELICA 1971 BELICA 43.297,68 0,00 10.534,68 245.546,96 0,00 326,08 0,00 0,00 299.705,40
2038. DAMIR MATEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 33.731,44 265.737,64 0,00 0,00 0,00 0,00 299.469,08
2039. RAIF MEMOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1963 SLAVONSKI BROD -428,10 0,00 -178,30 300.067,11 0,00 0,00 0,00 0,00 299.460,71
2040. ANĐELO DUNAT ZADARSKA,ZADAR 1988 ZADAR 21.238,21 0,00 19.199,28 258.844,48 0,00 0,00 0,00 0,00 299.281,97
2041. MARKO IVANUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 299.237,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.237,49
2042. SINIŠA PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1982 ČRNKOVCI 35.492,78 0,00 15.418,70 248.317,20 0,00 0,00 0,00 0,00 299.228,68
2043. ŽELJKA MILETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1974 BELIŠĆE -4,03 0,00 32.936,55 225.959,60 0,00 40.336,33 0,00 0,00 299.228,45
2044. NADA TRUPKOVIĆ MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1960 ŠTRUKOVEC 5.655,14 0,00 45.198,10 248.363,61 0,00 0,00 0,00 0,00 299.216,85
2045. MILENA PETROVIĆ-ĆOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 1.315,02 297.828,60 0,00 0,00 0,00 0,00 299.143,62
2046. NEVENKO MARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1957 BOL 0,00 0,00 34.956,85 136.264,18 0,00 127.772,66 0,00 0,00 298.993,69
2047. DAMIR MILEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 298.950,34 0,00 0,00 0,00 0,00 298.950,34
2048. ĐURĐICA MARŠIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1982 ROVINJ 147.918,39 0,00 27.709,74 123.262,51 0,00 0,00 0,00 0,00 298.890,64
2049. MIROSLAV ŠPIČEK ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1967 IGRIŠĆE 9.694,30 0,00 8.734,78 280.326,61 0,00 0,00 0,00 0,00 298.755,69
2050. SUZANA KIRŠA ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1973 KONAK 0,00 0,00 17.481,45 280.763,49 0,00 379,08 0,00 0,00 298.624,02
2051. IGOR TRINAJSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 48.204,82 250.351,49 0,00 0,00 0,00 0,00 298.556,31
2052. BRUNO FERNETIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1954 PREMANTURA 61.244,78 105.057,44 147,93 -1.779,66 133.774,34 0,00 0,00 0,00 298.444,83
2053. MARTIN BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1976 BREZOVICA 31.009,45 0,00 58.213,23 209.085,72 0,00 0,00 0,00 0,00 298.308,40
2054. MESUT AHMEDI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 66.023,92 0,00 0,00 232.260,23 0,00 0,00 298.284,15
2055. BORIS KRUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 233.563,15 0,00 61.833,17 2.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.274,32
2056. SNJEŽANA STEVANOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1957 OSIJEK 0,47 0,00 1.316,50 296.813,17 0,00 0,00 0,00 0,00 298.130,14
2057. MLADEN KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1971 VARAŽDIN -6.107,18 0,00 1.397,76 302.527,22 0,00 0,00 0,00 0,00 297.817,80
2058. ALEKSANDAR KRIŽETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 106.254,41 0,00 22.496,24 168.942,86 0,00 0,00 0,00 0,00 297.693,51
2059. ANTE DELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1971 KOŠUTE 148.201,47 0,00 22.998,81 126.461,93 0,00 0,00 0,00 0,00 297.662,21
2060. JOSIP ŠPANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 1.317,27 297.696,35 0,00 -1.465,60 0,00 0,00 297.548,02
2061. DAVID LACKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1971 TUGONICA 0,00 0,00 -1.319,39 298.246,83 0,00 0,00 0,00 0,00 296.927,44
2062. MARA IVANETIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1966 OSIJEK 0,00 0,00 -750,49 297.471,79 0,00 0,00 0,00 0,00 296.721,30
2063. RAMON IGNACIO FERNANDEZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 296.657,73 0,00 0,00 0,00 0,00 296.657,73
2064. RADAMES ZRELC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1950 KASTAV 0,00 0,00 0,00 296.657,66 0,00 0,00 0,00 0,00 296.657,66
2065. DANIEL POPOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1955 DOMŽALE 0,00 0,00 0,00 296.657,64 0,00 0,00 0,00 0,00 296.657,64
2066. SVETOZAR MILOJEVIĆ ISTARSKA,NOVIGRAD 1950 DAJLA 0,00 0,00 0,00 296.657,61 0,00 0,00 0,00 0,00 296.657,61
2067. NADA KANIŽAJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 65.824,94 0,00 3.683,73 226.675,75 0,00 0,00 0,00 0,00 296.184,42
2068. MIRKO SINDIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1950 ZADAR 0,00 0,00 18.874,76 277.121,61 0,00 0,00 0,00 0,00 295.996,37
2069. IVAN BEŠKER POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1953 KALINIĆ 3.596,47 0,00 5.545,73 286.568,67 0,00 108,47 0,00 0,00 295.819,34
2070. BERAT ABAZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 295.795,66 0,00 0,00 0,00 0,00 295.795,66
2071. NASIR ZENUNI OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1937 VALPOVO 16.511,31 0,00 15.429,82 263.628,66 0,00 0,00 0,00 0,00 295.569,79
2072. ŽELJKO RENDULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAVNA GORA 1963 KUPJAK -1.325,03 0,00 0,00 297.616,98 0,00 -729,64 0,00 0,00 295.562,31
2073. SANJA JURŠIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1982 VELIKA GORICA 121.361,54 0,00 65.153,35 109.035,17 0,00 0,00 0,00 0,00 295.550,06
2074. STJEPAN HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1955 PREGRADA 130.067,76 19.694,87 -3.036,27 148.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.256,36
2075. MIRJANA EBNER-KARAŽIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1962 DONJA STUBICA 16.771,53 0,00 -1.298,45 275.688,86 0,00 4.055,02 0,00 0,00 295.216,96
2076. DRAŽAN CVITKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1959 KARAKAŠICA 100.695,52 0,00 30.935,79 163.329,08 0,00 0,00 0,00 0,00 294.960,39
2077. VESNICA DONČIĆ ZAGREBAČKA,STUPNIK 1966 GORNJI STUPNIK 649,95 0,00 1.476,79 281.312,64 0,00 11.520,78 0,00 0,00 294.960,16
2078. SINIŠA HALAČEK ZAGREBAČKA,KRIŽ 1964 NOVOSELEC 18.059,49 0,00 309,43 276.176,53 0,00 0,00 0,00 0,00 294.545,45
2079. ZLATKO FUKETA ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1954 GORNJI LADUČ 57.414,18 0,00 37.123,47 199.802,02 0,00 0,00 0,00 0,00 294.339,67
2080. DAVOR SVETICKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1970 GAREŠNICA 20.702,73 0,00 3.504,25 269.844,84 0,00 0,00 0,00 0,00 294.051,82
2081. ANTUN KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1954 DARUVAR 52.975,81 0,00 182.936,70 57.741,86 0,00 0,00 0,00 0,00 293.654,37
2082. GORAN PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 62.833,90 0,00 7.787,23 222.784,51 0,00 0,00 0,00 0,00 293.405,64
2083. IVANKA HAJDUK VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 -4.686,60 298.084,12 0,00 0,00 0,00 0,00 293.397,52
2084. STIPO GAZIĆ ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR -229,55 0,00 0,00 293.550,05 0,00 0,00 0,00 0,00 293.320,50
2085. BRANKO KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA -34,84 0,00 7.315,98 285.710,77 0,00 0,00 0,00 0,00 292.991,91
2086. ŽELJKO GRUBIŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1985 BILICE -0,58 0,00 237.073,27 55.615,31 0,00 0,00 0,00 0,00 292.688,00
2087. YASMINA BUWEDEN PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1970 PUNAT 120.212,72 0,00 85.751,75 86.562,22 0,00 0,00 0,00 0,00 292.526,69
2088. KERIMA ZLOVEČERA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1969 CAVTAT 0,00 0,00 0,00 292.072,80 0,00 0,00 0,00 0,00 292.072,80
2089. DRAŽENKO GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 131.333,96 0,00 116.938,88 43.670,66 0,00 0,00 0,00 0,00 291.943,50
2090. BISERKA OREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1962 VARAŽDIN 32.842,05 0,00 9.681,38 249.179,99 0,00 0,00 0,00 0,00 291.703,42
2091. PREDRAG RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1951 HVAR 204.884,17 0,00 34.750,91 0,00 0,00 51.972,03 0,00 0,00 291.607,11
2092. BOŽO IVANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 44.375,58 0,00 77.892,08 158.748,12 0,00 10.514,51 0,00 0,00 291.530,29
2093. TOMISLAV VUGRINEC ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1980 BRDOVEC 0,00 0,00 0,00 291.439,17 0,00 0,00 0,00 0,00 291.439,17
2094. ANTHONY CETINSKI ISTARSKA,ROVINJ 1969 ROVINJ 112.581,15 0,00 138.727,92 39.617,44 0,00 0,00 0,00 0,00 290.926,51
2095. STIPO ILIČIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1968 KAPELA DVOR -10.861,43 0,00 4.059,15 297.586,95 0,00 0,00 0,00 0,00 290.784,67
2096. AMIR ĐENĐO ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1973 VRHOVČAK 697,30 0,00 106.728,43 182.932,45 0,00 0,00 0,00 0,00 290.358,18
2097. VLADO MIHOLJEVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1965 SELA 0,00 0,00 1.424,67 288.871,41 0,00 0,00 0,00 0,00 290.296,08
2098. SREĆKO LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 20.282,19 0,00 0,00 269.879,66 0,00 0,00 0,00 0,00 290.161,85
2099. ADEM RIZVANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 45.660,44 0,00 0,00 244.400,84 0,00 0,00 0,00 0,00 290.061,28
2100. MILJENKO ĐURIN VARAŽDINSKA,NOVI MAROF 1962 REMETINEC 32.670,89 0,00 -7.703,82 264.955,47 0,00 0,00 0,00 0,00 289.922,54