FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. MILICA ČORDAŠEV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1966 ĐURĐEVAC 7,43 0,00 3.861,12 463.923,27 0,00 0,00 0,00 467.791,82
2002. PETAR FILIPEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1975 ŠPIČKOVINA 849,16 0,00 8.588,85 457.973,51 0,00 0,00 0,00 467.411,52
2003. MAKSIM KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1951 ANTIN 50.229,74 0,00 22.757,29 394.230,27 0,00 0,00 0,00 467.217,30
2004. ŽELJKO BALEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 7.956,62 459.224,44 0,00 0,00 0,00 467.181,06
2005. IVAN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 21.363,13 445.721,26 0,00 0,00 0,00 467.084,39
2006. STJEPAN KOKORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1945 SLATINA 59.550,62 0,00 2.813,62 404.811,47 -97,60 0,00 0,00 467.078,11
2007. IVAN ĐAKULOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -0,03 0,00 124.789,93 342.238,91 0,00 0,00 0,00 467.028,81
2008. ŽELJKO DODDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 23.184,94 0,00 0,00 443.782,49 0,00 466.967,43
2009. IVICA HRABAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1974 SEGET DONJI 179.167,80 33.015,26 650,15 254.100,84 0,00 0,00 0,00 466.934,05
2010. ĐURO CINDRIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1955 KNIN 0,00 0,00 2.278,60 463.732,88 739,80 0,00 0,00 466.751,28
2011. MLADEN BERTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 6.109,70 459.487,78 0,00 1.119,91 0,00 466.717,39
2012. ZDRAVKA JELAVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1959 OSIJEK 31.125,04 0,00 33.029,46 402.424,13 0,00 0,00 0,00 466.578,63
2013. MUSTAFA ISLAMBEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1949 MURINE 0,00 0,00 39.012,85 427.475,17 0,00 0,00 0,00 466.488,02
2014. BRANKA GRAVORA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 -238,91 466.486,06 0,00 0,00 0,00 466.247,15
2015. TOMISLAV PRANJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1976 TABORIŠTE 50.136,30 0,00 14.436,99 401.577,61 0,00 0,00 0,00 466.150,90
2016. MITAT OSMANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 138.757,67 327.221,19 0,00 0,00 0,00 465.978,86
2017. SANJA GRGOS ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 ŠILJAKOVINA 0,00 0,00 32.341,17 433.601,55 0,00 0,00 0,00 465.942,72
2018. ANTUN TRBUHOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1962 GDINJ 0,00 0,00 59.315,09 406.623,89 0,00 0,00 0,00 465.938,98
2019. DAVOR MARŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -1.000,23 0,00 25.177,40 422.762,23 0,00 18.759,57 0,00 465.698,97
2020. MARIJANO KOCIJANČIĆ ISTARSKA,KAŠTELIR-LABINCI 1972 VALENTIĆI 46.776,57 0,00 62.850,38 355.928,53 0,00 0,00 0,00 465.555,48
2021. SILVA DRNDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 48.939,41 0,00 16.862,73 399.690,98 0,00 0,00 0,00 465.493,12
2022. INES HOERNLEIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 465.465,78 0,00 0,00 0,00 0,00 465.465,78
2023. RUŽA JAKOVLJEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1953 ĐAKOVO 51.731,82 0,00 17.544,27 395.864,72 270,02 0,00 0,00 465.410,83
2024. HAMDIJA ALIMANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1963 CRIKVENICA 0,00 0,00 36,05 437.241,00 0,00 28.047,79 0,00 465.324,84
2025. DRAŽEN MANJEROVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1964 KARLOVAC 42.976,13 0,00 2.198,09 336.083,72 84.016,30 0,00 0,00 465.274,24
2026. STJEPAN ŽGELA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 KUČE 11.548,31 0,00 0,00 453.646,60 0,00 0,00 0,00 465.194,91
2027. ZORAN STRIKINAC POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1967 RUŠEVO 23.459,65 0,00 0,00 441.627,80 0,00 0,00 0,00 465.087,45
2028. MIROSLAV KOVAČEVIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1956 MIHOVLJAN 424,91 0,00 28.370,78 436.267,38 0,00 0,00 0,00 465.063,07
2029. STJEPKO MATOŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1956 SPLIT 0,00 0,00 0,00 465.050,39 0,00 0,00 0,00 465.050,39
2030. RADOVAN PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1943 RIJEKA 55.459,92 0,00 59.929,48 344.379,05 0,00 5.272,52 0,00 465.040,97
2031. VANJA PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 74.553,65 0,00 9.224,39 356.223,30 0,00 24.811,78 0,00 464.813,12
2032. SINIŠA BRKLJAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 207.795,16 0,00 8.251,63 248.750,18 0,00 0,00 0,00 464.796,97
2033. MARINO LUČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1972 JELSA 0,00 0,00 4.792,41 459.961,87 0,00 0,00 0,00 464.754,28
2034. IVICA KLANAC ZADARSKA,POSEDARJE 1968 POSEDARJE 30.366,26 0,00 19.968,47 414.178,47 0,00 0,00 0,00 464.513,20
2035. ĐURO BRUNSKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1962 DUBROVNIK -342,19 0,00 -5.512,72 469.737,22 0,00 0,00 0,00 463.882,31
2036. DUBRAVKA GALEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1970 HRELJIN 28.164,53 0,00 3.675,97 431.840,77 0,00 0,00 0,00 463.681,27
2037. ŽELJKO HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1965 CVETKOVEC 59.636,61 0,00 78.606,33 325.430,17 0,00 0,00 0,00 463.673,11
2038. PAVLE GAGETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 35.704,46 0,00 8.972,56 387.341,23 0,00 31.379,88 0,00 463.398,13
2039. ROKO BERTOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 3.773,29 459.574,83 0,00 0,00 0,00 463.348,12
2040. NENAD ZIMAN ISTARSKA,POREČ 1977 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 27.552,57 435.619,11 0,00 0,00 0,00 463.171,68
2041. MARIJAN BANKO ISTARSKA,POREČ 1986 KOSINOŽIĆI 44.327,74 111.465,29 148.042,86 99.008,22 0,00 60.311,17 0,00 463.155,28
2042. MARIJAN KOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 30.328,25 432.778,33 0,00 0,00 0,00 463.106,58
2043. JASNA MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 130.354,20 0,00 159.353,44 173.267,23 0,00 0,00 0,00 462.974,87
2044. IVICA BAJDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 6.050,60 456.761,64 0,00 0,00 0,00 462.812,24
2045. VALERIJA ČULINA ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1971 KNIN 0,00 0,00 -705,17 463.247,72 0,00 0,00 0,00 462.542,55
2046. VLADIMIR JELINEK ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1953 BOLČ 108.945,91 0,00 13.480,23 339.924,40 0,00 0,00 0,00 462.350,54
2047. ARMANDO ŠKARPA PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1965 MALINSKA 0,00 0,00 47.529,44 413.262,89 0,00 1.540,13 0,00 462.332,46
2048. IVICA TURALIJA ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR 21.325,20 0,00 10.225,30 430.736,70 0,00 0,00 0,00 462.287,20
2049. JOSIP KREŠIMIR ŽOKALJ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1970 SAMOBOR 78.906,67 0,00 84.750,51 298.374,45 0,00 0,00 0,00 462.031,63
2050. VLADIMIR ČUTURA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 26.570,47 0,00 0,00 435.276,29 0,00 0,00 0,00 461.846,76
2051. ANTON MILOŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1959 LEDENICE 0,00 0,00 1.669,90 456.289,06 0,00 3.670,88 0,00 461.629,84
2052. LJERKA SMIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,04 0,00 0,00 461.592,05 0,00 0,00 0,00 461.592,09
2053. ZORISLAV BARIČEVIĆ ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1961 POLJANA 14,16 0,00 3.699,40 457.806,47 0,00 0,00 0,00 461.520,03
2054. DANKO BAŽADONA PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1963 RASOPASNO 60,51 0,00 12.928,84 448.523,95 0,00 0,00 0,00 461.513,30
2055. SILVIO MAMIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK 75.117,56 0,00 37.704,19 348.680,34 0,00 0,00 0,00 461.502,09
2056. MARICA SENJANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1966 SVINCA 0,00 0,00 31.503,43 429.984,88 0,00 0,00 0,00 461.488,31
2057. ANTUN CANJUGA VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1950 VARAŽDIN 23.442,16 0,00 12.323,03 425.428,31 0,00 0,00 0,00 461.193,50
2058. IVAN ŽDERIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1966 METKOVIĆ 50.358,96 0,00 19.694,49 390.939,92 0,00 0,00 0,00 460.993,37
2059. BISERKA PUHELEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1957 KONAK 0,00 0,00 20.098,02 440.743,44 0,00 0,00 0,00 460.841,46
2060. ZDENKO PAŽANIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1953 OPATIJA 29.994,19 0,00 20.417,03 410.242,25 0,00 72,62 0,00 460.726,09
2061. LIDIJA PEJOVIĆ FUMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 84.201,03 0,00 125.638,54 250.809,85 0,00 0,00 0,00 460.649,42
2062. ĐEMALEDIN ČELEBIY ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1958 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 1.956,69 446.712,98 0,00 11.843,67 0,00 460.513,34
2063. RAJKO POPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 CRIKVENICA 0,00 0,00 3.203,85 457.291,00 0,00 0,00 0,00 460.494,85
2064. DORIJAN ZULIM ISTARSKA,MEDULIN 1957 MEDULIN 46.349,25 0,00 183.696,31 230.412,28 0,00 0,00 0,00 460.457,84
2065. LADISLAV IGREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 460.456,67 0,00 0,00 0,00 460.456,67
2066. VESNA TOMČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 50.743,37 409.432,12 0,00 0,00 0,00 460.175,49
2067. KATARINA BRLOBAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB -3,37 0,00 26.824,35 427.165,85 0,00 5.981,75 0,00 459.968,58
2068. VINKO BARIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1959 PLANO 0,00 0,00 52.246,57 148.740,01 0,00 258.628,65 0,00 459.615,23
2069. TAJIB KARABAŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1973 MOŠĆENICA 57.794,90 0,00 17.811,62 383.920,33 0,00 0,00 0,00 459.526,85
2070. DŽON MONRECA SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1964 BAŠKA VODA 0,00 0,00 67.841,88 391.633,17 0,00 0,00 0,00 459.475,05
2071. ZDENKO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1957 ŠARENGRAD 0,00 0,00 16.214,03 443.258,01 0,00 0,00 0,00 459.472,04
2072. RANKO BRATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 127.205,21 0,00 77.168,88 255.039,60 0,00 -14,63 0,00 459.399,06
2073. NINO SINČIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1954 ROVINJ 162.008,54 0,00 56.618,71 240.720,13 0,00 0,00 0,00 459.347,38
2074. JELA JELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 49.745,70 0,00 39.446,50 369.937,30 0,00 0,00 0,00 459.129,50
2075. JOSIP FRANCUZOVIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1962 POLIČNIK 58.145,42 0,00 7.645,08 393.252,97 0,00 0,00 0,00 459.043,47
2076. IVAN DEVČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1960 CERNA 19.173,59 0,00 2.615,35 437.219,04 0,00 0,00 0,00 459.007,98
2077. IVAN ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -747,41 0,00 65,97 459.676,07 0,00 0,00 0,00 458.994,63
2078. DAMIR METER SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1968 POSTRANJE 114.206,84 0,00 11.246,04 333.464,92 0,00 0,00 0,00 458.917,80
2079. DARIO MATEJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 51.295,54 407.534,93 0,00 0,00 0,00 458.830,47
2080. MIRA PATAJAC OSJEČKO-BARANJSKA,FERIČANCI 1952 FERIČANCI 46.675,62 0,00 4.826,67 407.308,67 0,00 0,00 0,00 458.810,96
2081. STJEPAN MAJDENIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,MARIJANCI 1951 ČRNKOVCI 58.122,91 0,00 0,00 400.413,79 0,00 0,00 0,00 458.536,70
2082. NEVENKA RAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 51.388,13 -2.830,12 3.142,27 406.693,39 0,00 0,00 0,00 458.393,67
2083. ZORAN MARČETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1975 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 458.377,50 0,00 0,00 0,00 458.377,50
2084. TINOSLAV JUTRIŠAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 132.178,47 0,00 55.577,67 270.617,66 0,00 0,00 0,00 458.373,80
2085. ANA LANDIKUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1960 SPLIT 0,00 0,00 40.099,99 418.122,41 0,00 0,00 0,00 458.222,40
2086. BRANKO DRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 40.471,76 0,00 19.904,15 397.844,32 0,00 0,00 0,00 458.220,23
2087. ŽELJKO VRANETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 21.090,97 0,00 15.939,89 421.030,86 0,00 0,00 0,00 458.061,72
2088. MIROSLAV MALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 458.048,64 0,00 0,00 0,00 458.048,64
2089. ĐURO ĆUP ISTARSKA,LIŽNJAN 1962 JADREŠKI 0,00 0,00 0,00 457.962,85 0,00 0,00 0,00 457.962,85
2090. PREDRAG MATOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1967 DONJI MIHOLJAC 162.508,96 0,00 13.490,58 281.893,09 0,00 0,00 0,00 457.892,63
2091. IVAN TOLJ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,OREBIĆ 1954 OREBIĆ 0,00 0,00 5.011,16 452.771,69 0,00 0,00 0,00 457.782,85
2092. ANDRIJA BOLTIŽAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 918,61 0,00 59.299,28 397.459,15 0,00 0,00 0,00 457.677,04
2093. NIKOLA KRASNIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1966 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 1.603,44 456.069,14 0,00 0,00 0,00 457.672,58
2094. DAMIR KRIŠTOF PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 1.299,61 456.367,19 0,00 0,00 0,00 457.666,80
2095. NEVENKA KOROMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 58.150,93 0,00 134.047,87 260.425,39 0,00 4.932,44 0,00 457.556,63
2096. TEODOR PALČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 -887,50 458.389,06 0,00 0,00 0,00 457.501,56
2097. DRAGO STEVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 86.130,16 0,00 24.797,63 346.375,19 0,00 0,00 0,00 457.302,98
2098. BOJAN VRŠČAJ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1968 BOL 56.401,32 67.641,83 12.675,61 320.632,67 0,00 -86,78 0,00 457.264,65
2099. DAVOR MARKOVIĆ-ČOSO SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1964 SINJ 84.514,38 0,00 7.163,28 363.191,18 0,00 2.319,24 0,00 457.188,08
2100. VLADIMIR VINCEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 413,28 453.422,04 0,00 3.037,39 0,00 456.872,71