FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. DAMIR ZAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1960 KOSTELSKO 89.992,91 0,00 91.437,84 283.637,53 0,00 0,00 0,00 465.068,28
2002. IVAN MIŠKOVIĆ ZADARSKA,PAG 1948 PAG -10.883,93 0,00 72.760,87 403.165,52 0,00 0,00 0,00 465.042,46
2003. MIRJANA MANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 23.719,09 0,00 21.902,98 419.042,21 0,00 0,00 0,00 464.664,28
2004. PERICA MAMULA KARLOVAČKA,OGULIN 1962 JASENAK 0,00 0,00 0,00 464.659,63 0,00 0,00 0,00 464.659,63
2005. DIEGO KOKOT ISTARSKA,LABIN 1965 RABAC 42.061,36 0,00 32.623,06 389.939,63 0,00 0,00 0,00 464.624,05
2006. MARIJAN VELIČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 1.720,06 462.889,18 0,00 0,00 0,00 464.609,24
2007. LUKA GUDELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 0,00 0,00 10.791,85 453.812,22 0,00 0,00 0,00 464.604,07
2008. JURE VUGDELIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1955 SOLIN 0,00 0,00 23.561,94 441.039,76 0,00 0,00 0,00 464.601,70
2009. PERICA ROKIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 272.934,53 0,00 2.679,15 188.861,91 0,00 0,00 0,00 464.475,59
2010. ANITA GEČEVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1975 KISTANJE 99.103,09 0,00 -278,67 365.506,76 0,00 0,00 0,00 464.331,18
2011. DRAGUTIN LONČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 MARTINEC OREHOVIČKI 1.907,45 0,00 3.174,07 443.411,23 0,00 15.833,39 0,00 464.326,14
2012. SPOMENKA BERGER VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 GORNJI KUĆAN 0,02 0,00 37.263,35 427.028,49 0,00 0,00 0,00 464.291,86
2013. NIKO PAVLOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1958 LISIČIĆ 18.900,01 0,00 20.053,90 425.243,57 0,00 0,00 0,00 464.197,48
2014. MARINA JAKŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1977 SLATINA 146.665,70 0,00 45.782,51 271.547,38 0,00 0,00 0,00 463.995,59
2015. DAMIR MARIJAN ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1960 SVETI KRIŽ 12,20 0,00 31.626,13 432.337,60 0,00 0,00 0,00 463.975,93
2016. ZDRAVKO SLAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 0,00 0,00 0,00 463.936,29 0,00 0,00 0,00 463.936,29
2017. MATO GAGULA ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1965 VODICE 137.207,69 0,00 94.255,74 232.335,52 0,00 0,00 0,00 463.798,95
2018. ALOJZIJO JERČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1963 SLIME 0,00 0,00 0,00 428.409,47 0,00 35.331,19 0,00 463.740,66
2019. VESNA PERNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 1.761,41 461.973,07 0,00 0,00 0,00 463.734,48
2020. IVAN CIKOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 257.607,46 0,00 62.767,30 143.155,25 0,00 0,00 0,00 463.530,01
2021. SLOBODAN KRNJAIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1978 PETRINJA 156.271,13 0,00 28.844,48 278.391,56 0,00 0,00 0,00 463.507,17
2022. TIHOMIR ERŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1969 OSIJEK 82.275,62 0,00 20.740,27 360.401,89 0,00 0,00 0,00 463.417,78
2023. DRAGAN ŠEGVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 72.488,52 0,00 111.529,82 202.253,73 0,00 77.072,61 0,00 463.344,68
2024. BORIS ĆOZA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 DRAMALJ -14.892,14 0,00 107.315,65 370.911,35 0,00 0,00 0,00 463.334,86
2025. MUAZAM ZENDELI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 VELIKA GORICA 6.126,02 0,00 12.795,75 444.333,20 0,00 0,00 0,00 463.254,97
2026. ZDRAVKO DEBANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 VELIKA GORICA 0,00 0,00 2.304,78 460.945,11 0,00 0,00 0,00 463.249,89
2027. ZDRAVKO CVRK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 SESVETE 24.632,08 0,00 12.600,04 425.984,76 0,00 0,00 0,00 463.216,88
2028. ROBERT ŠUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 48.835,69 0,00 9.191,98 405.125,89 0,00 0,00 0,00 463.153,56
2029. TEOFIK BOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOKVE 1955 SOPAČ 0,00 0,00 11.196,23 451.892,85 0,00 0,00 0,00 463.089,08
2030. AHMO ŠERIFOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 463.084,47 0,00 0,00 0,00 463.084,47
2031. MOMIRKA VUKAJLOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1968 NOVA MOKOŠICA 16.160,42 0,00 -1.850,06 448.755,90 0,00 0,00 0,00 463.066,26
2032. EKART GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 259,46 0,00 25.206,77 437.426,62 0,00 0,00 0,00 462.892,85
2033. ALMA DELKIĆ NESTOROVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1974 ROVINJ 0,00 0,00 17.815,61 444.958,96 0,00 0,00 0,00 462.774,57
2034. MIKAIL BAJRAMI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1953 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 462.753,27 0,00 0,00 0,00 462.753,27
2035. IVICA VUKOJA ZAGREBAČKA,RUGVICA 1972 RUGVICA 0,00 0,00 22.630,31 440.072,76 0,00 0,00 0,00 462.703,07
2036. MILAN ŠPEHAR BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 GODINJAK 0,00 0,00 38.774,93 423.560,13 0,00 131,98 0,00 462.467,04
2037. REDŽEP GAŠAJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 MIHOTIĆI 0,00 0,00 0,00 455.158,63 0,00 6.991,89 0,00 462.150,52
2038. RAUL KALIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 47.869,30 0,00 28.978,71 384.904,93 0,00 0,00 0,00 461.752,94
2039. GORAN ZAFIROV PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1976 KASTAV 256.440,59 0,00 103.586,13 101.708,70 0,00 0,00 0,00 461.735,42
2040. IGOR SPAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 25.296,85 0,00 132.824,95 303.419,04 0,00 0,00 0,00 461.540,84
2041. JADRAN MARINKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BOL 1958 BOL -5.364,29 0,00 1.431,42 464.258,93 0,00 1.160,53 0,00 461.486,59
2042. MIRKO JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 4.840,01 0,00 35.098,51 365.912,30 0,00 55.580,93 0,00 461.431,75
2043. ANA VUČETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1964 HVAR 60.183,11 0,00 22.640,36 378.558,47 0,00 0,00 0,00 461.381,94
2044. IVAN LEŠKO ZAGREBAČKA,KRIŽ 1953 REČICA KRIŠKA 0,00 0,00 3.983,99 457.386,60 0,00 0,00 0,00 461.370,59
2045. JURE ČELAN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 122.177,65 0,00 50.047,30 288.951,50 0,00 0,00 0,00 461.176,45
2046. BRANKO LIŠNIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1967 OSIJEK -404,70 0,00 24.002,91 437.202,20 0,00 0,00 0,00 460.800,41
2047. PERO ZELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1965 HRVATSKA KOSTAJNICA 0,00 0,00 10.808,39 449.962,90 0,00 0,00 0,00 460.771,29
2048. GORAN TROHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 213.290,73 0,00 22.297,89 219.139,68 0,00 6.025,09 0,00 460.753,39
2049. ANITA KUČINIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1974 KARLOVAC 1.694,08 0,00 6.751,18 452.190,12 0,00 0,00 0,00 460.635,38
2050. IVAN KUNČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1950 ŠIBENIK 0,00 0,00 7.958,45 452.614,14 0,00 0,00 0,00 460.572,59
2051. IVICA BUDIMIR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 171.455,33 0,00 18.691,21 270.425,15 0,00 0,00 0,00 460.571,69
2052. BRANKO GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU -313,41 0,00 11.329,57 449.382,64 0,00 0,00 0,00 460.398,80
2053. ALOJZ STREHOVAC BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1964 TISOVAC 0,00 0,00 3.952,30 456.231,42 0,00 0,00 0,00 460.183,72
2054. AŠIM DUBNICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB -78,04 0,00 26.827,52 429.209,25 3.662,43 0,00 0,00 459.621,16
2055. MILAN MARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 35.282,77 424.238,49 0,00 0,00 0,00 459.521,26
2056. MIRJANA IŠTOKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1958 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 459.373,71 0,00 0,00 0,00 459.373,71
2057. IVICA DUNAT ŠIBENSKO-KNINSKA,VODICE 1959 VODICE 935,97 0,00 5.456,93 436.946,85 0,00 15.834,26 0,00 459.174,01
2058. DINKO BULJAN ISTARSKA,PULA 1950 PULA 0,00 0,00 0,00 459.074,34 0,00 0,00 0,00 459.074,34
2059. BORO GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1957 GORNJI VINJANI 158.736,97 0,00 4.532,53 295.763,79 0,00 0,00 0,00 459.033,29
2060. MILJENKO DUBAJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 140.543,02 0,00 69.387,07 236.762,59 0,00 12.049,13 0,00 458.741,81
2061. ZDENKO DOROTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 25.501,33 433.213,03 0,00 0,00 0,00 458.714,36
2062. MIRSAD HUSEJNAGIĆ ISTARSKA,UMAG 1957 UMAG 0,00 0,00 -89,40 458.460,28 0,00 0,00 0,00 458.370,88
2063. ANTE LUČEV ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1950 ŠIBENIK 142.789,68 0,00 8.431,96 307.111,92 0,00 0,00 0,00 458.333,56
2064. IVICA RAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL STARI 13.918,46 0,00 2.902,83 441.482,06 0,00 0,00 0,00 458.303,35
2065. JURAJ MAJDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DEMERJE 51.055,69 0,00 4.029,85 403.078,08 0,00 0,00 0,00 458.163,62
2066. IVICA BARAN SPLITSKO-DALMATINSKA,LEĆEVICA 1965 KLADNJICE 0,00 0,00 0,00 458.113,91 0,00 0,00 0,00 458.113,91
2067. MIRNA NOVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 648,92 457.189,29 0,00 0,00 0,00 457.838,21
2068. RUDI RESTOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1951 DUBROVNIK 0,00 0,00 2.768,61 426.440,19 0,00 28.624,47 0,00 457.833,27
2069. LJUPKO ŠAKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1959 IVANOVAC 100.190,29 0,00 59.469,87 298.096,54 0,00 0,00 0,00 457.756,70
2070. DALIBOR VALJAN OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 85.694,07 0,00 5.661,57 366.049,21 0,00 0,00 0,00 457.404,85
2071. VANČI ČEČUK SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1969 OMIŠ -8,72 0,00 20.676,92 436.571,69 0,00 0,00 0,00 457.239,89
2072. MUSTAFA ISLAMBEGOVIĆ ISTARSKA,UMAG 1949 MURINE 0,00 0,00 37.790,67 419.267,58 0,00 0,00 0,00 457.058,25
2073. SANJA GRGOS ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 ŠILJAKOVINA 0,00 0,00 37.192,92 419.792,18 0,00 0,00 0,00 456.985,10
2074. VILI CURAVIĆ ISTARSKA,POREČ 1958 POREČ - PARENZO 85.628,48 0,00 230.489,06 140.755,36 0,00 0,00 0,00 456.872,90
2075. MLADEN PEREŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ĐURĐEKOVEC 66.119,64 0,00 28.470,88 362.129,98 0,00 0,00 0,00 456.720,50
2076. DAVID LEKAJ ZADARSKA,ZADAR 1971 ZADAR -1.099,08 0,00 2.208,20 455.578,40 0,00 0,00 0,00 456.687,52
2077. ZLATKO IVULIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1946 SPLIT 0,00 0,00 13.857,89 442.816,90 0,00 0,00 0,00 456.674,79
2078. BOŽO PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 87.832,14 0,00 104.254,04 264.545,20 0,00 0,00 0,00 456.631,38
2079. JOSIP LUCIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1962 GORNJA VRBA 181.057,84 -294,85 5.629,59 270.134,98 0,00 0,00 0,00 456.527,56
2080. FRANČESKO ČOBRNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1966 MAKARSKA 43.759,22 0,00 52.173,33 360.503,58 0,00 0,00 0,00 456.436,13
2081. ZDENKO ČAČIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 143.897,87 0,00 79.958,67 232.453,60 0,00 0,00 0,00 456.310,14
2082. DUBRAVKO BELEGIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1973 KERESTINEC 0,00 0,00 19.337,86 436.848,00 0,00 0,00 0,00 456.185,86
2083. NIKOLA KERHONI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1961 VARAŽDIN 0,00 0,00 18.345,93 437.622,96 0,00 0,00 0,00 455.968,89
2084. VINKO ŠESTAN ISTARSKA,CEROVLJE 1955 GOLOGORICA 68.323,73 0,00 25.942,97 316.516,07 0,00 45.064,19 0,00 455.846,96
2085. MAKSIM KOVAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1951 ANTIN 49.168,73 0,00 22.185,02 384.485,16 0,00 0,00 0,00 455.838,91
2086. RAJKO POPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 CRIKVENICA 0,00 0,00 4.176,93 451.508,14 0,00 0,00 0,00 455.685,07
2087. STJEPAN ŠANČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 VELIKA RAKOVICA 35.726,08 0,00 9.831,59 410.038,43 0,00 0,00 0,00 455.596,10
2088. ŽELJKO DODDER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 22.180,38 0,00 0,00 433.207,73 0,00 455.388,11
2089. DENIS GREGUR PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1967 SUPETARSKA DRAGA 11.355,90 0,00 79.286,10 364.719,67 0,00 0,00 0,00 455.361,67
2090. STANKA ŠUŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 79.551,02 0,00 35.359,49 340.093,62 0,00 0,00 0,00 455.004,13
2091. IVAN ŠIMUNDŽA SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1958 BISKO 0,00 0,00 25.563,02 429.437,44 0,00 0,00 0,00 455.000,46
2092. VEDRAN KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 62.641,94 392.282,29 0,00 0,00 0,00 454.924,23
2093. JOSIP ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 SESVETE 0,00 0,00 30.670,98 424.117,81 0,00 0,00 0,00 454.788,79
2094. STJEPAN KOKORIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1945 SLATINA 57.293,97 0,00 2.021,48 395.554,14 -97,60 0,00 0,00 454.771,99
2095. MIROSLAV VALEK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1971 ZAPREŠIĆ 1.363,65 0,00 16.900,13 436.402,58 0,00 0,00 0,00 454.666,36
2096. KREŠIMIR TUMIR OSJEČKO-BARANJSKA,ANTUNOVAC 1969 IVANOVAC 329,89 0,00 41.293,31 413.010,65 0,00 0,00 0,00 454.633,85
2097. DARKO MILOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 105.530,32 0,00 32.523,19 316.505,43 0,00 0,00 0,00 454.558,94
2098. SNJEŽANA RADOŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 61.449,95 393.064,37 0,00 0,00 0,00 454.514,32
2099. IVAN ŠĆURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1957 ŠVALJKOVEC 17.984,94 0,00 80.112,38 356.336,83 0,00 0,00 0,00 454.434,15
2100. BORIS MANDIĆ ISTARSKA,PULA 1960 PULA 0,00 0,00 -868,00 455.039,65 0,00 0,00 0,00 454.171,65