FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
2001. MIJO KROLO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GOLA 1964 NOVAČKA 0,00 0,00 613,92 467.161,13 0,00 0,00 0,00 467.775,05
2002. BRANKA PARLOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 59,56 0,00 673,36 466.916,95 0,00 0,00 0,00 467.649,87
2003. DAMIR DRNDIĆ ISTARSKA,PAZIN 1959 PAZIN 250,48 0,00 6.008,57 461.284,23 0,00 0,00 0,00 467.543,28
2004. RENE ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1960 ŠILO 63.056,78 0,00 47.165,21 357.268,27 0,00 0,00 0,00 467.490,26
2005. ZVONIMIR ŠIPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1970 VEDRINE 0,00 0,00 24.061,91 443.379,83 0,00 0,00 0,00 467.441,74
2006. DAMIR ZAGAJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 5.712,26 461.598,92 0,00 0,00 0,00 467.311,18
2007. DANKO ŠTEFEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 2.577,97 0,00 18.491,98 446.214,86 0,00 0,00 0,00 467.284,81
2008. BERNARDA STRMEČKI VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1963 BARTOLOVEC 155.181,40 0,00 51.985,50 190.345,96 0,00 69.713,39 0,00 467.226,25
2009. DANIJEL BELETIĆ ISTARSKA,KRŠAN 1961 KOŽLJAK 145.819,08 -11.782,34 34.494,11 298.643,73 0,00 0,00 0,00 467.174,58
2010. MARINKO PAŽIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1.428,10 468.327,46 0,00 0,00 0,00 466.899,36
2011. IVAN FLORJANIĆ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1961 PUŠĆINE 39.613,56 0,00 8.738,93 411.409,15 0,00 6.945,76 0,00 466.707,40
2012. MARKAN DEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 SESVETE 33.266,35 0,00 54.356,56 378.946,36 0,00 0,00 0,00 466.569,27
2013. EDVARD UGRINA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 0,00 0,00 11.470,76 0,00 0,00 455.015,35 0,00 466.486,11
2014. PREDRAG MANDIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1963 SUPETAR 42.003,87 0,00 46.106,93 286.989,80 0,00 91.277,97 0,00 466.378,57
2015. GOLUB SESJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1949 SUMARTIN 0,00 0,00 1.751,41 464.555,62 0,00 0,00 0,00 466.307,03
2016. VLADO POŽEŽANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 249.258,77 0,00 14.569,31 202.159,40 0,00 0,00 0,00 465.987,48
2017. IVAN VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1977 DRUM 0,00 0,00 16.025,14 449.943,17 0,00 0,00 0,00 465.968,31
2018. SANDRA KNAPIĆ ISTARSKA,POREČ 1976 ČERVAR - CERVERA -41,17 0,00 1.268,46 464.699,40 0,00 0,00 0,00 465.926,69
2019. IVICA ŽEŽELIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 0,00 0,00 0,00 465.926,39 0,00 0,00 0,00 465.926,39
2020. MILAN PTIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 23.235,04 442.650,04 0,00 0,00 0,00 465.885,08
2021. VILKO ČUPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 36,84 465.749,86 0,00 0,00 0,00 465.786,70
2022. VLADO HORAK MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1959 STRAHONINEC 137.802,38 0,00 8.713,48 319.098,77 0,00 0,00 0,00 465.614,63
2023. ŽELJKO GRGINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 21.213,15 444.352,42 0,00 0,00 0,00 465.565,57
2024. MARIO RAŠICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1969 MOLUNAT 0,00 0,00 -1.883,12 467.424,78 0,00 0,00 0,00 465.541,66
2025. JAKOV RAOS SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1957 DUGI RAT 16.367,24 0,00 1.944,54 416.314,15 0,00 30.787,25 0,00 465.413,18
2026. NIKOLA RADULEC ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1969 PRAŠČEVAC 51.738,21 0,00 37.904,71 375.632,80 0,00 0,00 0,00 465.275,72
2027. ANTE PANDŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,02 0,00 5.698,07 459.226,35 0,00 0,00 0,00 464.924,44
2028. IVO PAVIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1964 ŽITARKA 85.991,14 0,00 147.947,30 230.956,05 0,00 0,00 0,00 464.894,49
2029. ROBERT PASARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 110.869,04 0,00 58.222,74 295.514,01 0,00 0,00 0,00 464.605,79
2030. STIPE SELAK SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1978 MAKARSKA 0,00 0,00 92.021,26 372.420,95 0,00 0,00 0,00 464.442,21
2031. IVANKA ZOVKO ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1961 KRAJ DONJI -179.885,21 0,00 281.257,49 363.007,93 0,00 0,00 0,00 464.380,21
2032. IVAN BENŠAK ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1960 VELIKA KOSNICA 28.043,07 0,00 39.591,77 396.685,78 0,00 0,00 0,00 464.320,62
2033. STANA ĆIBARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 28.186,19 436.104,82 0,00 0,00 0,00 464.291,01
2034. PAVO PRANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 JEŽDOVEC 22.468,90 0,00 1.736,53 440.002,74 0,00 0,00 0,00 464.208,17
2035. DARKO BUŠAC ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1963 ŠIBENIK 83.349,95 0,00 13.260,58 367.546,62 0,00 0,00 0,00 464.157,15
2036. STJEPAN JUŠTA ISTARSKA,VRSAR 1953 VRSAR 52.853,24 0,00 60.055,50 351.199,38 0,00 0,00 0,00 464.108,12
2037. DAMIR BARBARIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2,34 0,00 33.064,17 431.008,14 0,00 0,00 0,00 464.069,97
2038. MIRSAD SMAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BUKOVLJE 1972 BUKOVLJE 0,00 0,00 47.861,49 416.187,75 0,00 0,00 0,00 464.049,24
2039. MIRKO BOŽIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,BILJE 1966 BILJE -2.444,24 0,00 92.869,51 373.401,04 0,00 0,00 0,00 463.826,31
2040. ANDRIJANI GRŰNER ISTARSKA,MARČANA 1946 LOBORIKA 0,00 0,00 -399,03 464.119,37 0,00 0,00 0,00 463.720,34
2041. ANTON DUJMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1962 ČOVIĆI -39.671,31 0,00 79.097,32 424.101,76 0,00 0,00 0,00 463.527,77
2042. MARIO UGARKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1971 MAKARSKA -2.431,91 0,00 74.860,06 391.069,47 0,00 0,00 0,00 463.497,62
2043. ZVONKO RAJKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1955 ORAHOVICA 0,00 0,00 -2.486,41 465.983,77 0,00 0,00 0,00 463.497,36
2044. STJEPAN MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 108.044,53 0,00 139.389,25 0,00 0,00 215.868,78 0,00 463.302,56
2045. ZDRAVKO ŽAGAR ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1950 BUKOVEC ZELINSKI 0,00 0,00 11.029,87 452.232,55 0,00 0,00 0,00 463.262,42
2046. ZORAN GEROVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1962 BAŠKA 32.959,66 0,00 30.396,04 399.855,90 0,00 0,00 0,00 463.211,60
2047. IVICA JURIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1950 PRIKRAJ 61.917,55 0,00 42.715,77 358.491,56 0,00 0,00 0,00 463.124,88
2048. DENI KORACA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 37.239,97 0,00 104.962,17 320.318,42 0,00 0,00 0,00 462.520,56
2049. IVICA STIPIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,BILICE 1951 BILICE 37.002,12 0,00 85.559,20 339.932,09 0,00 0,00 0,00 462.493,41
2050. VELJKO TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KOMIŽA 1967 KOMIŽA 0,00 0,00 0,00 462.338,84 0,00 0,00 0,00 462.338,84
2051. IVO VRLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODBABLJE 1968 DRUM 11.063,43 0,00 10.304,14 440.895,31 0,00 0,00 0,00 462.262,88
2052. BRANKO DUŽIĆ ZADARSKA,SALI 1949 VELI RAT 0,00 0,00 2.929,88 458.974,25 0,00 0,00 0,00 461.904,13
2053. STIPE MARUŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1960 OMIŠ 130.182,90 0,00 52.538,77 279.071,79 0,00 0,00 0,00 461.793,46
2054. BOŽIDAR BIŠKUP ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 BIŠKUPEC ZELINSKI 0,00 0,00 27.914,91 433.626,25 0,00 0,00 0,00 461.541,16
2055. JOSIP STJEPANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1973 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 47.861,47 413.665,04 0,00 0,00 0,00 461.526,51
2056. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 27.893,04 0,00 0,00 433.080,34 0,00 0,00 0,00 460.973,38
2057. VLADIMIR STAREJ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1956 GORNJI KUĆAN 35.465,82 0,00 7.826,57 417.670,16 0,00 0,00 0,00 460.962,55
2058. DARKO ČUKMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 POZNANOVEC 40.407,77 0,00 5.833,32 414.540,90 0,00 0,00 0,00 460.781,99
2059. DAMIR LALIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1961 SLAVONSKI BROD -2.156,80 0,00 199.646,69 263.203,13 0,00 0,00 0,00 460.693,02
2060. BORKA ŠAJN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1975 PITOMAČA 0,00 0,00 180,22 460.504,89 0,00 0,00 0,00 460.685,11
2061. VESNA ŠATVAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1974 BARLABAŠEVEC 0,00 0,00 13.755,44 435.154,06 0,00 11.751,29 0,00 460.660,79
2062. TOMISLAV ĆURIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 ĐAKOVO 210.852,32 0,00 29.331,83 218.160,86 0,00 2.231,80 0,00 460.576,81
2063. BORIS ŠPADINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 14.506,05 446.041,04 0,00 0,00 0,00 460.547,09
2064. BRANKA ĆAVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 9.949,09 0,00 21.869,34 366.072,05 0,00 62.581,60 0,00 460.472,08
2065. ZVONKO TOKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1958 ĐAKOVO 0,00 0,00 62.339,57 398.055,70 0,00 0,00 0,00 460.395,27
2066. IVANA PERICA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1965 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 34.306,83 426.021,56 0,00 0,00 0,00 460.328,39
2067. BORIS KARASIJ ZADARSKA,PRIVLAKA 1947 PRIVLAKA 0,00 0,00 2.961,14 457.071,30 0,00 0,00 0,00 460.032,44
2068. PETAR MATEŠA KARLOVAČKA,GENERALSKI STOL 1961 MATEŠKO SELO 0,00 0,00 26,24 459.770,41 0,00 0,00 0,00 459.796,65
2069. NEDELJKA PODUNAVAC ISTARSKA,PULA 1951 PULA 0,00 0,00 8.691,44 450.998,42 0,00 0,00 0,00 459.689,86
2070. STIPE ANDABAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 SESVETE 0,00 0,00 -3.208,90 462.696,66 0,00 0,00 0,00 459.487,76
2071. SREĆO MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 17.740,47 0,00 18.928,56 422.766,19 0,00 0,00 0,00 459.435,22
2072. NIKOLA JAGARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 109.584,11 0,00 15.156,59 334.525,94 0,00 0,00 0,00 459.266,64
2073. JERKO MILOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1966 PODSTRANA 135.458,95 0,00 181.920,67 141.539,32 0,00 0,00 0,00 458.918,94
2074. DRAGUTIN GABERŠEK ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1965 DONJA ZELINA 0,00 0,00 6.573,85 452.117,43 0,00 0,00 0,00 458.691,28
2075. ANTO CVITIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1951 OKRUG GORNJI 0,00 0,00 31.052,27 427.535,97 0,00 0,00 0,00 458.588,24
2076. JOSIP ŠERAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1964 KAŠTEL KAMBELOVAC 30.275,12 0,00 35.998,15 378.697,38 0,00 13.523,28 0,00 458.493,93
2077. DRAŠKO VAŠTUKA KARLOVAČKA,KARLOVAC 1959 KARLOVAC 75.211,94 0,00 17.093,64 365.987,57 0,00 0,00 0,00 458.293,15
2078. ŽELJKO SMOLČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1961 SISAK 0,00 0,00 11.964,34 443.561,94 0,00 2.616,24 0,00 458.142,52
2079. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 BJELOVAR 0,00 0,00 -588,75 458.475,59 0,00 0,00 0,00 457.886,84
2080. MILENKO JANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 MOSTAR 0,00 0,00 64.878,09 392.819,21 0,00 0,00 0,00 457.697,30
2081. MARIN KRESOJA ZADARSKA,ŠKABRNJA 1981 PRKOS 180.950,93 0,00 43.036,66 233.559,90 0,00 0,00 0,00 457.547,49
2082. ZORAN OLUJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ČEPIN 1980 ČEPIN 71.185,43 0,00 8.832,08 377.337,99 0,00 0,00 0,00 457.355,50
2083. JADRANKA BARŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1961 KARLOVAC 0,00 0,00 96.023,08 361.223,29 0,00 0,00 0,00 457.246,37
2084. LEO ŽUVELA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1967 VELA LUKA 15.683,72 0,00 15.017,72 426.485,65 0,00 0,00 0,00 457.187,09
2085. MARKO PEJAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 19.377,67 437.762,16 0,00 0,00 0,00 457.139,83
2086. STJEPAN IVANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 28.600,98 0,00 -0,20 428.511,68 0,00 0,00 0,00 457.112,46
2087. JOSIP HORVAT ZAGREBAČKA,DUBRAVICA 1964 DUBRAVICA 13.412,12 0,00 44.004,39 399.521,43 0,00 0,00 0,00 456.937,94
2088. SAMIR KUDIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1972 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 456.738,69 0,00 0,00 0,00 456.738,69
2089. IGOR STANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1960 MUČIĆI 30.534,98 0,00 4.325,11 420.523,38 0,00 1.348,22 0,00 456.731,69
2090. IVAN ŽVORC MEĐIMURSKA,DONJI KRALJEVEC 1957 DONJI KRALJEVEC 117.140,01 0,00 17.013,79 322.267,96 0,00 -24,48 0,00 456.397,28
2091. MILAN NOVOSEL ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1950 BRCKOVLJANI 18.455,17 0,00 10.931,38 426.881,11 0,00 0,00 0,00 456.267,66
2092. DRAŠKO JORGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 96.288,58 0,00 190.048,70 169.818,66 0,00 0,00 0,00 456.155,94
2093. JOSIP OSMAKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 15.266,40 0,00 15.477,83 425.395,48 0,00 0,00 0,00 456.139,71
2094. STIPO ŠIMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 30.022,84 0,00 5.845,25 417.428,31 2.804,22 0,00 0,00 456.100,62
2095. BRANKO PLEIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1959 KLJUČ BRDOVEČKI 153.705,54 0,00 18.103,91 284.199,02 0,00 0,00 0,00 456.008,47
2096. MUHAMED ZAHIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 13.331,08 0,00 35.526,87 406.618,81 0,00 0,00 0,00 455.476,76
2097. LOVRE VULIN ZADARSKA,PAKOŠTANE 1984 PAKOŠTANE 0,00 0,00 0,00 455.187,93 0,00 0,00 0,00 455.187,93
2098. JASNA IDRIZOVIĆ ISTARSKA,PULA 1966 PULA 39.796,24 0,00 330,72 415.053,25 0,00 0,00 0,00 455.180,21
2099. VJEKOSLAV KENDJEL VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1961 LUNJKOVEC 0,00 0,00 27.237,93 419.147,46 0,00 8.718,47 0,00 455.103,86
2100. IVAN BABIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 18.385,62 436.666,17 0,00 0,00 0,00 455.051,79