FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. SINIŠA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1974 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 5.735,86 121.006,10 0,00 0,00 0,00 0,00 126.741,97
102. DANIJEL VUKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1980 BABINA GREDA 8.860,50 0,00 0,00 117.581,98 0,00 0,00 0,00 0,00 126.442,47
103. DALIBOR PAPONJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1978 ILOK -19.016,93 0,00 0,00 145.193,05 0,00 0,00 0,00 0,00 126.176,13
104. FAZLJI JAHAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1961 ŽUPANJA 0,00 0,00 12.696,39 113.306,45 0,00 0,00 0,00 0,00 126.002,83
105. EDIN VOLODER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1969 GUNJA 0,00 0,00 4.583,61 121.005,95 0,00 0,00 0,00 0,00 125.589,57
106. SINIŠA DŽAMBAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1972 SLAKOVCI 65.357,64 0,00 33.625,04 24.917,04 0,00 0,00 0,00 0,00 123.899,73
107. IVAN KOŠTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1975 IVANKOVO -24.549,13 0,00 5.433,05 142.093,29 0,00 0,00 0,00 0,00 122.977,20
108. SUZANA MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1975 NOVI JANKOVCI 0,00 0,00 67.025,18 55.381,74 0,00 0,00 0,00 0,00 122.406,92
109. DALIBOR OSTOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI -4,29 0,00 -581,51 122.630,09 0,00 0,00 0,00 0,00 122.044,28
110. JOSIP KOČONDA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1966 APŠEVCI -0,98 0,00 954,77 118.559,95 0,00 0,00 0,00 0,00 119.513,75
111. IVICA ŠUŠNJA VRAŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1980 KOMLETINCI 725,27 0,00 43,62 118.043,84 0,00 218,05 0,00 0,00 119.030,78
112. DAMIR GLUHAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1982 JARMINA -16.198,57 0,00 8.047,00 38.170,46 0,00 0,00 0,00 88.065,50 118.084,38
113. MILENKO LOVRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1973 MIRKOVCI 0,00 0,00 -465,33 116.903,95 0,00 0,00 0,00 0,00 116.438,62
114. LJUBA BOROVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1949 PRIVLAKA 0,00 0,00 1.173,05 114.848,68 0,00 0,00 0,00 0,00 116.021,73
115. JURE ŠEBALJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1949 KOMLETINCI -12.021,97 0,00 146,32 127.496,02 0,00 0,00 0,00 0,00 115.620,37
116. ŽELJKO TADIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1974 VUKOVAR -1,88 39.555,82 0,00 74.477,18 0,00 0,00 0,00 0,00 114.031,12
117. MARIJA SUBOTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1953 VINKOVCI 0,00 0,00 7.836,33 105.829,81 0,00 0,00 0,00 0,00 113.666,15
118. DRAŽENKO DJOKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NEGOSLAVCI 1963 NEGOSLAVCI 0,00 0,00 -2.915,85 116.396,57 0,00 0,00 0,00 0,00 113.480,72
119. IVICA BUNČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1963 IVANKOVO 0,00 0,00 771,83 112.490,46 0,00 0,00 0,00 0,00 113.262,30
120. ZDENKO BOŠNJAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1957 ŠARENGRAD 1.315,45 30.208,60 11.703,04 68.973,90 0,00 0,00 0,00 0,00 112.200,99
121. LJUBIŠA ZORIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1953 MARKUŠICA 92.802,59 0,00 6.526,23 10.120,42 0,00 413,04 0,00 0,00 109.862,28
122. JURAJ ZUBČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1997 IVANKOVO -162,22 0,00 69.111,56 40.427,57 0,00 0,00 0,00 0,00 109.376,90
123. PAVAO VARGA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1955 VINKOVCI 46.989,36 0,00 129,29 60.402,96 0,00 0,00 0,00 0,00 107.521,61
124. LJILJANA RENDULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR -2.733,82 0,00 5.869,83 103.712,02 0,00 0,00 0,00 0,00 106.848,03
125. JELA BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1972 BAPSKA -149,48 0,00 1.980,90 104.982,03 0,00 0,00 0,00 0,00 106.813,44
126. DARIO ZUBČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1975 IVANKOVO 31.940,48 0,00 -761,51 73.378,87 0,00 0,00 0,00 0,00 104.557,84
127. DANIJELA OMRČANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 0,00 0,00 8.527,10 92.797,84 0,00 0,00 0,00 0,00 101.324,94