FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2023. GODINE
Obrada podataka izvršena je 26.10.2023. godine
Valuta:
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. SUZANA KALAICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 8.417.820,22 4.515.460,96 892.393,04 387.403,42 2.935,52 0,00 0,00 0,00 14.216.013,15
2. TATJANA KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR 1.374.700,64 1.779.219,06 4.814,85 225.041,58 0,00 -157,17 0,00 0,00 3.383.618,95
3. ŽELJKO BOŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1966 VINKOVCI 813.499,51 0,00 0,00 1.849.496,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.662.995,71
4. IVAN DALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1954 VINKOVCI 872.290,84 -2.400,64 22.396,68 314.791,26 0,00 122.309,80 0,00 0,00 1.329.387,93
5. ŠEFKI MUHADRI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1952 ANDRIJAŠEVCI -70.002,89 368.844,89 19.351,76 549.875,65 0,00 0,00 0,00 0,00 868.069,41
6. RADOVAN KVOČKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1992 KARADŽIĆEVO 345.026,68 0,00 466.236,82 41.559,40 0,00 -1.920,24 0,00 0,00 850.902,65
7. DARKO BEKAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 73.768,56 0,00 28.274,49 706.274,54 0,00 0,00 0,00 0,00 808.317,59
8. VLADIMIR BALIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1961 CERNA 45.596,23 0,00 7.081,07 715.901,59 0,00 30,14 0,00 0,00 768.609,04
9. XHON PREKPALAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1965 VUKOVAR 0,00 0,00 -176,83 733.009,73 0,00 0,00 0,00 0,00 732.832,90
10. FRANJO MIOČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1975 CERNA 80.433,12 0,00 214.643,74 355.585,98 0,00 0,00 0,00 0,00 650.662,84
11. MIRA BOŠKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 156.530,67 0,00 25.059,90 415.268,34 0,00 0,00 0,00 0,00 596.858,90
12. KREŠIMIR MATIJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1980 VUKOVAR 115.771,59 1.195,50 25.346,66 434.703,73 0,00 0,00 0,00 0,00 577.017,48
13. SAŠA KVOČKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1996 KARADŽIĆEVO 294.233,83 0,00 261.940,96 14.757,90 0,00 1.173,57 0,00 0,00 572.106,26
14. KREŠIMIR MAJNARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 22.068,32 0,00 -661,98 494.080,41 0,00 0,00 0,00 0,00 515.486,76
15. IVAN MIJATOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1973 VUKOVAR 176.072,90 0,00 169.570,03 140.452,42 0,00 0,00 0,00 0,00 486.095,35
16. TOMISLAV IVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1961 ŽUPANJA 8.871,50 0,00 18.438,88 447.097,68 0,00 0,00 0,00 0,00 474.408,06
17. TIHOMIR SABLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1984 NUŠTAR 0,00 0,00 4.810,10 416.803,19 0,00 0,00 0,00 0,00 421.613,29
18. IVICA MAČVANIN VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1960 NUŠTAR 8.997,70 0,00 0,00 388.939,71 0,00 0,00 0,00 0,00 397.937,41
19. STANISLAV BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1963 BAPSKA 87.689,00 0,00 29.291,80 273.708,95 0,00 0,00 0,00 0,00 390.689,74
20. ŽARKO ŽIC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1962 RAJEVO SELO 0,00 0,00 267,55 387.402,67 0,00 0,00 0,00 0,00 387.670,22
21. IVAN ŠUŠAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 VINKOVCI 79.946,55 0,00 3.386,00 303.950,39 0,00 0,00 0,00 0,00 387.282,94
22. TOMISLAV BORAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1973 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 24.420,97 350.034,86 0,00 8.340,16 0,00 0,00 382.796,00
23. ILIJA MILIČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 42.915,16 0,00 70.804,94 264.268,37 0,00 0,00 0,00 0,00 377.988,46
24. JOSIP LUKAČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 GOLLING AN DER SALZACH 0,00 0,00 0,00 368.081,95 0,00 0,00 0,00 0,00 368.081,95
25. JELENKO MIĆANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1974 BOROVO 0,00 0,00 -1.553,09 367.435,04 0,00 0,00 0,00 0,00 365.881,95
26. VINKO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1955 RETKOVCI 0,00 0,00 2.111,69 358.660,81 0,00 0,00 0,00 0,00 360.772,50
27. GORAN CAPJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1976 WETZLAR 0,00 0,00 60.831,29 294.165,19 0,00 0,00 0,00 0,00 354.996,48
28. PETAR GVOZDANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOMPOJEVCI 1960 BERAK 56.146,42 0,00 -206,97 287.906,66 0,00 198,46 0,00 0,00 344.044,56
29. LUKA LUKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1974 BOŠNJACI 48.826,20 0,00 4.013,33 286.185,55 0,00 0,00 0,00 0,00 339.025,07
30. VLADISLAV BURČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1955 PETROVCI 51.157,97 0,00 37.948,71 236.227,07 0,00 0,00 0,00 0,00 325.333,76
31. IVAN ĐURASOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1985 STARI MIKANOVCI 43.487,93 0,00 56.697,79 224.016,51 0,00 0,00 0,00 0,00 324.202,23
32. DAMIR GRGURIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 316.469,34 0,00 0,00 0,00 0,00 316.469,34
33. ŽELJKO KOPIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1964 BABINA GREDA 62.227,96 0,00 17.279,40 232.380,18 0,00 0,00 0,00 0,00 311.887,54
34. PREDRAG TEPAVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 35.013,73 0,00 0,00 275.811,60 0,00 0,00 0,00 0,00 310.825,32
35. MARIO ŽIVKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1979 ILAČA 274.529,30 21.070,61 -0,08 4.026,21 0,00 3.404,61 0,00 0,00 303.030,66
36. IGOR MEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 39.125,98 0,00 19.003,67 219.730,13 0,00 15.156,55 0,00 0,00 293.016,33
37. MARKO ABADŽIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1954 VUKOVAR 197.193,39 0,00 -1.809,64 94.062,88 0,00 0,00 0,00 0,00 289.446,63
38. IVAN BURG VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1971 VRBANJA 22.001,34 0,00 93.696,71 172.958,89 0,00 0,00 0,00 0,00 288.656,94
39. RUŽICA MIOČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1979 CERNA 112.293,36 0,00 29.019,65 142.384,65 0,00 0,00 0,00 0,00 283.697,66
40. ANTO MARGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1961 NIJEMCI 0,00 0,00 -26,22 282.404,44 0,00 0,00 0,00 0,00 282.378,22
41. ŽELJKO SPAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1966 VRBANJA -2.872,68 0,00 1.602,81 281.955,76 0,00 1.127,61 0,00 0,00 281.813,51
42. SAŠA PLJASKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 109.492,48 0,00 4.208,17 167.222,80 0,00 0,00 0,00 0,00 280.923,46
43. VJEKOSLAV CESTAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 -2.864,24 283.303,08 0,00 0,00 0,00 0,00 280.438,84
44. VELJKO LAZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1982 TRPINJA -1.381,60 0,00 28.801,98 241.287,77 0,00 0,00 0,00 0,00 268.708,15
45. DUŠAN LAĐAREVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1956 PAČETIN 69.265,64 0,00 0,00 196.886,13 0,00 0,00 0,00 0,00 266.151,77
46. IVAN KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1955 VUKOVAR 10.041,53 0,00 -13,79 251.584,56 0,00 0,00 0,00 0,00 261.612,31
47. MIROSLAV NAĐ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1956 VUKOVAR 75.059,82 0,00 934,05 184.488,86 0,00 0,00 0,00 0,00 260.482,73
48. ŽELJKO DOMITROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,PRIVLAKA 1956 PRIVLAKA 79.976,68 0,00 70.747,00 106.226,96 0,00 0,00 0,00 0,00 256.950,64
49. IVAN MARIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1975 VINKOVCI 151.781,30 0,00 99.355,79 5.531,15 0,00 0,00 0,00 0,00 256.668,24
50. DINKO MATEČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1967 VINKOVCI 73.755,75 0,00 39.619,19 139.633,35 0,00 0,00 0,00 0,00 253.008,28
51. MILE RONČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1947 RETKOVCI 128.347,50 0,00 1.240,93 113.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00 243.086,63
52. MARIO JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1991 VUKOVAR 56.231,56 0,00 154.582,62 27.345,94 0,00 0,00 0,00 0,00 238.160,12
53. MILAN KELAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1960 MIRKOVCI -15.822,45 0,00 9.799,22 244.181,47 0,00 0,00 0,00 0,00 238.158,24
54. ZDRAVKO DOMAZET VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1974 ŽUPANJA 39.697,25 0,00 -482,96 187.968,37 0,00 0,00 0,00 0,00 227.182,66
55. JASNA JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI 96.737,18 0,00 6.522,62 122.628,58 0,00 30,29 0,00 0,00 225.918,67
56. BRANKO SIROVICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1980 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 223.548,24 0,00 0,00 0,00 0,00 223.548,24
57. VELJKO PETRIČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOROVO 1951 BOROVO 0,00 0,00 13.092,85 210.399,18 0,00 0,00 0,00 0,00 223.492,03
58. IVAN BIČANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ANDRIJAŠEVCI 1957 ROKOVCI 0,00 0,00 16.819,34 204.422,29 0,00 0,00 0,00 0,00 221.241,63
59. MARIN ANĐELOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1966 DRENOVCI 0,00 0,00 0,00 209.271,72 0,00 0,00 0,00 0,00 209.271,72
60. JOSIP CULI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,JARMINA 1956 JARMINA -36.593,26 0,00 -2.563,92 -2.421,59 0,00 0,00 0,00 250.264,37 208.685,61
61. JOSIP MLADEN PETROVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1959 RAČINOVCI 181.289,79 0,00 0,00 20.930,54 0,00 0,00 0,00 0,00 202.220,33
62. RANKO JANJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 12.193,01 0,00 -2.075,53 190.693,60 0,00 0,00 0,00 0,00 200.811,08
63. JOSIP VULIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1975 ILAČA 0,00 0,00 668,61 197.225,94 0,00 0,00 0,00 0,00 197.894,55
64. JAKOB IVKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1951 STROŠINCI 0,00 0,00 -86,65 195.868,59 0,00 0,00 0,00 0,00 195.781,95
65. GORDAN JURKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1966 VUKOVAR 36.959,13 0,00 1.375,05 155.559,55 0,00 0,00 0,00 0,00 193.893,73
66. MARA KATAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1946 KOMLETINCI 20.503,48 0,00 51.317,78 121.372,96 0,00 0,00 0,00 0,00 193.194,22
67. JOSIP DOMINKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1964 ŽUPANJA 0,00 0,00 9.394,17 181.017,72 0,00 0,00 0,00 0,00 190.411,88
68. ŽELJKO BURČAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1966 PETROVCI 551,45 0,00 3.231,62 184.823,70 0,00 0,00 0,00 0,00 188.606,77
69. ELVEDIN GUŠANI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1999 VINKOVCI 0,00 0,00 21.030,15 163.010,26 0,00 0,00 0,00 0,00 184.040,41
70. STOJANKA MIROSAVLJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1970 GABOŠ -18.276,89 0,00 0,00 201.208,45 0,00 0,00 0,00 0,00 182.931,56
71. GABRIJELA ĆORLUKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1974 VINKOVCI 0,00 0,00 5.943,21 175.808,67 0,00 0,00 0,00 0,00 181.751,88
72. JOSEF BARTOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1968 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 178.836,56 0,00 0,00 0,00 0,00 178.836,56
73. RADOMIR PALIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1984 TRPINJA -8.842,79 0,00 7.573,00 175.076,46 0,00 77,00 0,00 0,00 173.883,68
74. PERO ŽELJKO DUSPARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 22.636,05 0,00 6.121,63 144.102,44 0,00 0,00 0,00 0,00 172.860,12
75. EUFEMIJA SEGEDI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOGDANOVCI 1950 PETROVCI -2.366,89 0,00 -76,48 165.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.933,64
76. SANDRA DOKNJAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1977 VRBANJA 136.360,51 0,00 10.698,99 -132,98 0,00 14.883,05 0,00 0,00 161.809,57
77. OMER KUKURUZOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1974 NUŠTAR -2.765,31 1.061,84 11.937,59 142.839,28 0,00 5.820,10 0,00 0,00 158.893,49
78. ŽELJKO RACANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1957 VINKOVCI 0,00 0,00 -4,75 158.662,78 0,00 0,00 0,00 0,00 158.658,04
79. IVAN FALZ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1988 DRENOVCI 17.890,75 0,00 -4.115,34 140.989,26 0,00 0,00 0,00 0,00 154.764,66
80. VLADO RITER VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1961 VINKOVCI 0,00 0,00 12.119,39 141.994,73 0,00 0,00 0,00 0,00 154.114,13
81. DRAGOSLAV CVETKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1950 OSTROVO 0,00 0,00 -20,57 154.114,13 0,00 0,00 0,00 0,00 154.093,56
82. PETAR BRDAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 10.799,12 142.247,74 0,00 0,00 0,00 0,00 153.046,87
83. IZET BOJČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 10.883,28 0,00 16.303,75 124.200,96 0,00 0,00 0,00 0,00 151.388,00
84. DENIS BALTIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,LOVAS 1979 OPATOVAC 451,09 0,00 250,37 150.337,08 0,00 0,00 0,00 0,00 151.038,55
85. MARICA LJUBAS VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI MIKANOVCI 1970 STARI MIKANOVCI 0,00 0,00 8.198,74 142.647,22 0,00 0,00 0,00 0,00 150.845,96
86. IVAN BLAŽEVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1967 GRADIŠTE -62.398,69 0,00 -681,57 213.174,66 0,00 0,00 0,00 0,00 150.094,40
87. TOMISLAV MILKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1959 VINKOVCI 0,00 0,00 14.367,24 135.356,77 0,00 0,00 0,00 0,00 149.724,00
88. STANKO MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1946 IVANKOVO 0,00 0,00 17.263,57 127.922,10 0,00 0,00 0,00 0,00 145.185,67
89. IVAN MARJANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1963 BOŠNJACI -977,15 0,00 19.126,55 124.270,80 532,24 102,85 0,00 0,00 143.055,29
90. SAŠA ČAČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1969 VINKOVCI -4.092,82 0,00 -3.799,42 149.597,95 0,00 0,00 0,00 0,00 141.705,71
91. IGOR ŠAREC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1977 ŽUPANJA 124.999,99 0,00 1.620,67 14.377,78 0,00 0,00 0,00 0,00 140.998,45
92. DINKO RAMLJAK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 47.452,73 0,00 3.668,85 89.464,35 0,00 0,00 0,00 0,00 140.585,93
93. JOSIP DRINOVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1980 IVANKOVO 0,00 0,00 13.229,98 126.613,58 0,00 0,00 0,00 0,00 139.843,56
94. IVO MILUŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1963 GRADIŠTE 0,00 0,00 11.579,25 124.957,95 0,00 0,00 0,00 0,00 136.537,20
95. DANIJEL HAJDUK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TOVARNIK 1994 TOVARNIK 0,00 0,00 0,00 136.340,02 0,00 0,00 0,00 0,00 136.340,02
96. STANISLAV CVITANOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1976 ŽUPANJA 8.144,12 0,00 6.132,33 121.182,86 0,00 0,00 0,00 0,00 135.459,31
97. JOSIP OPUHAČ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ILOK 1974 ŠARENGRAD 0,00 0,00 11.739,35 121.005,95 0,00 0,00 0,00 0,00 132.745,31
98. ŽELJKO DŽAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1953 VUKOVAR 0,00 0,00 23,66 130.486,69 0,00 0,00 0,00 0,00 130.510,35
99. DUBRAVKO KOPILOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 87.290,80 -3.392,71 45.214,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.112,17
100. MIROSLAV RADIŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1974 TRPINJA -28,48 0,00 2.315,73 125.987,84 0,00 0,00 0,00 0,00 128.275,09