OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
22701. MIRKO PAVLICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 67.324,96 0,00 0,00 0,00 0,00 67.324,96
22702. NEVENKA GREGURIĆ ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC 1950 BREZINE 0,00 0,00 0,00 67.313,24 0,00 0,00 0,00 0,00 67.313,24
22703. VALENTINO CERJANEC KARLOVAČKA,OZALJ 1988 BELOŠIĆI 0,00 0,00 1.017,18 66.285,63 0,00 0,00 0,00 0,00 67.302,81
22704. RADOJKA STARČEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1933 VINKOVCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.299,34 0,00 0,00 67.299,34
22705. VLADO NESTIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1956 MALA BUNA 0,00 0,00 0,00 67.293,97 0,00 0,00 0,00 0,00 67.293,97
22706. DRAGO ANIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GRADIŠTE 1970 GRADIŠTE 9.080,22 0,00 1.051,63 57.276,12 0,00 -123,22 0,00 0,00 67.284,75
22707. ĆAZIM MAŠOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1976 OSIJEK 0,00 0,00 5.176,71 62.107,95 0,00 0,00 0,00 0,00 67.284,66
22708. IVICA LINDIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1975 HRASTINA SAMOBORSKA 0,00 0,00 0,00 67.283,40 0,00 0,00 0,00 0,00 67.283,40
22709. ELIANE ČUDINA ZADARSKA,PAKOŠTANE 1960 PAKOŠTANE 0,00 0,00 -1,00 67.284,02 0,00 0,00 0,00 0,00 67.283,02
22710. VITOMIR GAVRIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1978 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 67.282,42 0,00 0,00 0,00 0,00 67.282,42
22711. ŠTEFICA SAKAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 VUJIĆI VOJAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 67.278,32 0,00 0,00 0,00 0,00 67.278,32
22712. NADA KRIŽANIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1957 KARLOVAC 0,00 0,00 0,00 67.277,44 0,00 0,00 0,00 0,00 67.277,44
22713. DRAŽENKA PETRAKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 35.895,20 0,00 0,00 31.381,97 0,00 0,00 0,00 0,00 67.277,17
22714. DANIJEL TUJEC ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1982 NOVAKI 1.960,27 0,00 1.758,44 63.558,26 0,00 0,00 0,00 0,00 67.276,97
22715. AHMED BERIŠA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1953 VELIKA KOSNICA 0,00 0,00 0,00 67.270,39 0,00 0,00 0,00 0,00 67.270,39
22716. ANĐELKO SMOLČAK ZAGREBAČKA,STUPNIK 1964 GORNJI STUPNIK 13.842,64 0,00 2.169,61 51.255,63 0,00 0,00 0,00 0,00 67.267,88
22717. SLAVKO PARAĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1957 ŽUPANJA 0,00 0,00 -305,78 67.570,25 0,00 0,00 0,00 0,00 67.264,47
22718. STIPE JURKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,OTOČAC 1965 BRLOŠKA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 67.259,26 0,00 0,00 0,00 0,00 67.259,26
22719. ZLATA BRENC TOPALOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 67.258,52 0,00 0,00 0,00 0,00 67.258,52
22720. MARA PEJIĆ ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1949 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.255,03 0,00 0,00 67.255,03
22721. TOMISLAV LABAŠ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1978 JAMARICA 15.939,26 0,00 10.326,18 40.984,86 0,00 0,00 0,00 0,00 67.250,30
22722. RAMIZ HOROZOVIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 544,08 66.691,51 0,00 0,00 0,00 0,00 67.235,59
22723. JULIJA MODRIĆ BRODSKO-POSAVSKA,DRAGALIĆ 1976 DRAGALIĆ 4.139,09 0,00 0,00 63.094,61 0,00 0,00 0,00 0,00 67.233,70
22724. ŽELJKO GRUBIŠIĆ MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1959 STRAHONINEC 0,00 0,00 -0,88 -4,30 0,00 0,00 0,00 67.233,25 67.228,07
22725. MILKICA ŠTEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR -0,14 0,00 -32,26 67.249,74 0,00 0,00 0,00 0,00 67.217,34
22726. SULEJMAN MRKIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1976 BANOVA JARUGA 0,00 0,00 -0,21 5.541,02 61.675,66 0,00 0,00 0,00 67.216,47
22727. STJEPAN KONČIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1958 ŽUPANJA 52.314,92 0,00 14.893,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.208,61
22728. MILENKO ŠEKERIJA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1962 ŠIROKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 67.207,72 0,00 0,00 0,00 67.207,72
22729. IVAN FLINTA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1957 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 67.188,15 0,00 0,00 0,00 0,00 67.188,15
22730. NENAD LEKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MILNA 1965 MILNA 0,00 0,00 0,00 67.187,14 0,00 0,00 0,00 0,00 67.187,14
22731. ALMIR ŠABIĆ ISTARSKA,LIŽNJAN 1987 JADREŠKI 0,00 0,00 -391,38 0,00 67.577,26 0,00 0,00 0,00 67.185,88
22732. DANIJEL DIJANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1972 GAREŠNICA 43.630,26 0,00 12.887,13 10.655,19 0,00 0,00 0,00 0,00 67.172,58
22733. MARIJA MANOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 56.833,25 0,00 10.333,39 0,00 0,00 67.166,64
22734. DRAGUTIN KOS MEĐIMURSKA,GORIČAN 1955 GORIČAN 0,00 0,00 27,26 67.131,37 0,00 0,00 0,00 0,00 67.158,63
22735. NATAŠA MIKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.123,49 0,00 0,00 67.123,49
22736. MIRO ĐAČIĆ ISTARSKA,TAR VABRIGA 1992 TAR 16.148,15 0,00 -6,14 50.975,65 0,00 0,00 0,00 0,00 67.117,66
22737. PETAR BREŠKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1953 SPLIT 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 67.111,92 0,00 0,00 67.111,91
22738. ALDO GILJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 0,00 67.025,85 0,00 79,30 0,00 0,00 67.105,15
22739. ZLATKO ŽMAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 67.105,07 0,00 0,00 0,00 0,00 67.105,07
22740. IVICA NJEGOVAN ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1948 LONJICA 0,00 0,00 3.026,53 16.112,80 0,00 47.964,99 0,00 0,00 67.104,32
22741. LUCIJA JUKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,STRIZIVOJNA 1968 STRIZIVOJNA 137,49 0,00 272,20 66.691,49 0,00 0,00 0,00 0,00 67.101,18
22742. JURE KNEŽEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 11.297,59 0,00 491,59 55.311,63 0,00 0,00 0,00 0,00 67.100,81
22743. ŽELJKO JERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1972 VINKOVCI 32.159,02 0,00 0,00 34.939,42 0,00 0,00 0,00 0,00 67.098,44
22744. VALTER PRINCIP BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1971 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 12.789,15 54.307,84 0,00 0,00 0,00 0,00 67.096,99
22745. ELVIR AHMETOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1982 VINKOVCI 0,00 0,00 -50,36 67.139,64 0,00 0,00 0,00 0,00 67.089,28
22746. IVAN MAJHEN VARAŽDINSKA,CESTICA 1949 NATKRIŽOVLJAN 15.299,88 0,00 2.039,05 49.748,24 0,00 0,00 0,00 0,00 67.087,17
22747. JASNA KRAMARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1965 NOVA RAČA 51.183,68 0,00 -60,68 15.962,71 0,00 0,00 0,00 0,00 67.085,71
22748. JOSIP MRŠIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,ČAGLIN 1954 VLATKOVAC 0,00 0,00 0,00 67.084,36 0,00 0,00 0,00 0,00 67.084,36
22749. PAVAO JOZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,BEBRINA 1943 ZBJEG 0,00 0,00 0,00 67.083,09 0,00 0,00 0,00 0,00 67.083,09
22750. ERVINA COLONNA ISTARSKA,ROVINJ 1972 ROVINJ 0,00 0,00 3.449,62 63.630,10 0,00 0,00 0,00 0,00 67.079,72
22751. JADRANKA MOLNAR PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA 1947 ZAGORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.079,22 0,00 0,00 67.079,22
22752. DOMAGOJ JEZERČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1984 OSIJEK 750,90 0,00 42.914,57 23.412,05 0,00 0,00 0,00 0,00 67.077,52
22753. BARICA NEMČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1956 KOLAREC 0,00 0,00 0,00 67.058,58 0,00 0,00 0,00 0,00 67.058,58
22754. ZLATA DILBER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 67.052,25 0,00 0,00 0,00 0,00 67.052,25
22755. ENEIDA MARTINAJ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1986 SAMOBOR 0,00 0,00 0,00 67.046,80 0,00 0,00 0,00 0,00 67.046,80
22756. GORAN KRAMAR LIČKO-SENJSKA,LOVINAC 1972 ŠTIKADA 0,00 0,00 0,00 56.530,15 0,00 10.510,62 0,00 0,00 67.040,77
22757. ŽELJKO PUŠELJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.039,10 0,00 0,00 67.039,10
22758. GORDANA ŠIMUNOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1941 STARI GRAD 0,00 0,00 0,00 10.995,58 0,00 56.041,24 0,00 0,00 67.036,82
22759. ANTE ODŽAKOVIĆ ZADARSKA,BENKOVAC 1980 NADIN 17.733,86 0,00 0,00 49.298,22 0,00 0,00 0,00 0,00 67.032,08
22760. JOSIP STOJKOVIĆ KARLOVAČKA,DUGA RESA 1949 MREŽNIČKE POLJICE 0,00 0,00 24.968,55 40.983,26 0,00 1.071,20 0,00 0,00 67.023,01
22761. DAVOR CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 ZLATAR 1.088,65 0,00 -1.693,26 67.624,44 0,00 0,00 0,00 0,00 67.019,83
22762. JOSIP CAPAN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1947 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 67.016,66 0,00 0,00 0,00 0,00 67.016,66
22763. KRISTIAN HERCEG ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1988 KLADJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.013,38 0,00 0,00 67.013,38
22764. SANJA MARGETIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1970 POŽEGA 28.274,85 0,00 9.511,09 29.227,13 0,00 0,00 0,00 0,00 67.013,07
22765. MARCEDI QUARGNAL ISTARSKA,PULA 1959 PULA 14.409,45 0,00 3.917,27 48.685,58 0,00 0,00 0,00 0,00 67.012,30
22766. LOVRO DADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1973 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 8.516,74 58.487,76 0,00 0,00 0,00 0,00 67.004,50
22767. INES PAPAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELIŠĆE 1970 BELIŠĆE 0,00 0,00 -828,48 67.832,67 0,00 0,00 0,00 0,00 67.004,19
22768. TATJANA VRUS ISTARSKA,PULA 1965 PULA 0,00 0,00 494,51 0,00 0,00 66.507,68 0,00 0,00 67.002,19
22769. MIRSAD ĐANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.994,62 0,00 0,00 66.994,62
22770. DEJAN ROVIŠĆANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1976 KRIŽIC 0,00 0,00 0,00 66.990,89 0,00 0,00 0,00 0,00 66.990,89
22771. VELIMIR ČUKELJ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1984 PIŠKOREVCI 9.598,19 0,00 432,58 56.958,66 0,00 0,00 0,00 0,00 66.989,43
22772. MRIKE BOKAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA 1971 RIBNJAČKA 0,00 0,00 0,00 66.985,77 0,00 0,00 0,00 0,00 66.985,77
22773. IVAN CIRKVENČIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1941 STRELEC 0,00 0,00 0,00 66.982,44 0,00 0,00 0,00 0,00 66.982,44
22774. ZDENKA SIROVINA BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 1.045,39 65.928,12 0,00 0,00 0,00 0,00 66.973,51
22775. MILENKO BARIŠEC ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1950 KLOŠTAR IVANIĆ 0,00 0,00 0,00 66.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.970,00
22776. ŽELJKO SMETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1969 KARIVAROŠ 0,37 0,00 -629,16 67.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.969,21
22777. GORDANA BEDALOV SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1949 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 66.964,63 0,00 0,00 0,00 0,00 66.964,63
22778. SANDRA BILJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 13.564,83 53.395,12 0,00 0,00 0,00 0,00 66.959,95
22779. MARIN BRIŠKI OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1986 VELIMIROVAC 0,00 0,00 7.184,29 59.774,31 0,00 0,00 0,00 0,00 66.958,60
22780. DUŠAN MAĆEŠIĆ KARLOVAČKA,KRNJAK 1972 KRNJAK 27.668,69 0,00 0,00 39.283,97 0,00 0,00 0,00 0,00 66.952,66
22781. MARICA POSAVEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK 1938 LETOVANIĆ 0,00 0,00 0,00 66.949,51 0,00 0,00 0,00 0,00 66.949,51
22782. LJERKA NEMEŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 NOVO ČIĆE 0,00 0,00 1.832,18 65.114,75 0,00 0,00 0,00 0,00 66.946,93
22783. KRISTINA GOLOMEJIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,HRVATSKA KOSTAJNICA 1978 HRVATSKA KOSTAJNICA 0,00 0,00 -894,02 67.840,88 0,00 0,00 0,00 0,00 66.946,86
22784. LUIĐI DULJAJ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1989 KNIN 3.155,10 0,00 43.400,92 20.381,51 0,00 0,00 0,00 0,00 66.937,53
22785. ANA LUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1981 RIJEKA 0,62 0,00 72,93 66.856,53 0,00 0,00 0,00 0,00 66.930,08
22786. DAVOR ŠKORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 4.402,89 46.897,80 0,00 15.627,80 0,00 0,00 66.928,49
22787. IVO STANOŠ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1959 POPOVIĆI 0,00 0,00 66.228,89 698,34 0,00 0,00 0,00 0,00 66.927,23
22788. ANTE KOKAJ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1979 VINKOVCI 0,00 0,00 1.790,54 65.132,92 0,00 0,00 0,00 0,00 66.923,46
22789. ZLATKO KRNEŽIĆ KARLOVAČKA,OZALJ 1954 VRHOVAC 0,00 0,00 0,00 66.921,32 0,00 0,00 0,00 0,00 66.921,32
22790. VALENTINO JUKIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1970 ROVINJ 19.928,50 0,00 -2.366,11 49.357,74 0,00 0,00 0,00 0,00 66.920,13
22791. ANTON EZGETA PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1974 STUDENA -3.930,59 0,00 35.591,59 35.254,77 0,00 0,00 0,00 0,00 66.915,77
22792. IVAN STRUČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1946 SVETA HELENA 0,00 0,00 0,00 66.911,23 0,00 0,00 0,00 0,00 66.911,23
22793. ZDENKA BLATANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -5,20 0,00 0,01 66.908,01 0,00 0,00 0,00 0,00 66.902,82
22794. BENKO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1955 ĐURĐENOVAC 0,00 0,00 0,00 66.888,12 0,00 0,00 0,00 0,00 66.888,12
22795. IVAN-IKO LETICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 66.883,90 0,00 0,00 0,00 0,00 66.883,90
22796. ALEKSANDAR KOLANOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1973 ŽABNO 0,00 0,00 1.915,07 64.963,84 0,00 0,00 0,00 0,00 66.878,91
22797. HERMANN JOSEF KRASSLER ZADARSKA,VIR 1964 ESSENBACH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.865,37 0,00 0,00 66.865,37
22798. MARTINA MARTAN VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1969 VARAŽDIN 29.938,17 0,00 162,22 36.745,39 0,00 0,00 0,00 0,00 66.845,78
22799. ANTO VARDIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1972 MAJAR 0,00 0,00 0,00 66.835,23 1,63 0,00 0,00 0,00 66.836,86
22800. IVICA ĆOSIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1962 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.834,67 0,00 0,00 66.834,67