OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
22701. RUŽA VARIVODA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1958 OMIŠ 0,00 0,00 423,50 133.979,08 0,00 0,00 0,00 134.402,58
22702. MARIJA PUŠTEK VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1941 GORNJA POLJANA 0,00 0,00 0,00 134.401,36 0,00 0,00 0,00 134.401,36
22703. DRAŽEN KRIŽ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1968 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.685,04 132.714,98 0,00 0,00 0,00 134.400,02
22704. ATAUDIN SARIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1966 DUBROVNIK 0,00 0,00 0,00 134.381,17 0,00 0,00 0,00 134.381,17
22705. ANTUN VAJDIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1991 ZAPREŠIĆ 55.799,56 0,00 2.826,52 75.736,80 0,00 0,00 0,00 134.362,88
22706. PREDRAG MIHAJLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1983 TRPINJA 9.550,86 0,00 1.937,11 122.857,50 0,00 0,00 0,00 134.345,47
22707. VID HERAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 134.345,04 0,00 0,00 0,00 134.345,04
22708. DUŠANKA BJELIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1957 ZAPOLJE 0,00 0,00 0,00 134.342,85 0,00 0,00 0,00 134.342,85
22709. IGOR HODAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 56.687,33 0,00 0,00 77.639,84 0,00 0,00 0,00 134.327,17
22710. GORAN ERŽEN PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 NJIVICE 0,00 0,00 0,00 134.326,55 0,00 0,00 0,00 134.326,55
22711. ILIJA MARUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 12.943,84 121.379,62 0,00 0,00 0,00 134.323,46
22712. JOŠKO DVORNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1963 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.322,43 0,00 134.322,43
22713. TOMO VELIČAN ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1950 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 129.632,78 0,00 4.688,32 0,00 134.321,10
22714. DRAGUTIN KOVAČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 DRUŽILOVEC 23.547,83 0,00 2.098,86 108.647,76 0,00 0,00 0,00 134.294,45
22715. MARICA LEVAČIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1956 KUTINA 7.067,83 0,00 0,00 127.226,27 0,00 0,00 0,00 134.294,10
22716. MARIJA BRODARIĆ MEĐIMURSKA,SVETI JURAJ NA BREGU 1962 PLEŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 134.290,57 0,00 0,00 0,00 134.290,57
22717. BLAŽA PERŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJA MOTIČINA 1964 DONJA MOTIČINA 0,00 0,00 0,00 134.290,57 0,00 0,00 0,00 134.290,57
22718. IVO LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 ŽRNOVNICA -1.060,81 0,00 4.407,21 130.943,84 0,00 0,00 0,00 134.290,24
22719. ANA LESJAK MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1941 MIHOVLJAN 0,00 0,00 0,00 134.285,11 0,00 0,00 0,00 134.285,11
22720. RADE MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.284,69 0,00 134.284,69
22721. VILKO KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1959 VULIŠINEC -5.762,15 0,00 176,54 139.861,00 0,00 0,00 0,00 134.275,39
22722. ALIDA ČANAKI VARAŽDINSKA,LUDBREG 1972 LUDBREG 16.625,25 0,00 10.938,52 106.707,70 0,00 0,00 0,00 134.271,47
22723. ZLATKO SARAGA ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1965 PETINA -2,22 0,00 0,00 134.270,81 0,00 0,00 0,00 134.268,59
22724. STIPE PERICA ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR -2.311,48 0,00 75,89 136.501,38 0,00 0,00 0,00 134.265,79
22725. MARINA MARTIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.259,13 0,00 134.259,13
22726. BORIS MILEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 GAJEC 26.809,72 0,00 6.354,53 101.090,66 0,00 0,00 0,00 134.254,91
22727. ALEN BOSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -1.083,70 135.331,19 0,00 0,00 0,00 134.247,49
22728. DRAGICA JOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1955 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 134.245,42 0,00 0,00 0,00 134.245,42
22729. IVAN BELAJEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1954 NIJEMCI 0,00 0,00 0,00 134.227,75 0,00 0,00 0,00 134.227,75
22730. SANJICA MAJ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1975 DUBRAVSKI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 134.225,56 0,00 0,00 0,00 134.225,56
22731. JELA KOVAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1954 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 134.223,85 0,00 0,00 0,00 134.223,85
22732. STJEPAN ŽUGEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1954 PODVINJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 134.221,06 0,00 0,00 0,00 134.221,06
22733. DAMIR KRALJIK ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG 31.689,26 0,00 3.168,21 99.362,15 0,00 0,00 0,00 134.219,62
22734. MELITA PINTERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 78.337,31 0,00 11.146,11 44.735,27 0,00 0,00 0,00 134.218,69
22735. JOSIP RAJKOVIĆ ISTARSKA,POREČ 1980 POREČ - PARENZO 30.652,17 0,00 39.241,17 64.319,77 0,00 0,00 0,00 134.213,11
22736. DUŠAN DJUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 134.207,70 0,00 0,00 0,00 134.207,70
22737. PREDRAG DROBINA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1968 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 1.210,40 132.990,26 0,00 0,00 0,00 134.200,66
22738. SANDRA VIDAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 MARINIĆI 114.835,39 0,00 14.610,34 3,23 0,00 4.750,91 0,00 134.199,87
22739. ZVONIMIR BLAŽEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1939 VIROVITICA 0,00 0,00 0,00 134.195,59 0,00 0,00 0,00 134.195,59
22740. NEVEN ANTUNOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,POJEZERJE 1982 OTRIĆ-SEOCI 18.122,49 0,00 9.720,96 106.337,57 0,00 0,00 0,00 134.181,02
22741. ADELA HRANČO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1960 ŽUPANJA 0,00 0,00 7.476,95 126.699,59 0,00 0,00 0,00 134.176,54
22742. ĐURĐICA BERTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1976 ŠTEFANJE 4.827,17 0,00 13.621,34 115.725,94 0,00 0,00 0,00 134.174,45
22743. MARICA MARTAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1964 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 134.169,78 0,00 0,00 0,00 134.169,78
22744. LJILJA STAREŠINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 34.840,24 0,00 52.687,55 46.639,05 0,00 0,00 0,00 134.166,84
22745. MARIJA BARBERIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1961 MOLVE 0,00 0,00 0,00 133.217,64 0,00 942,15 0,00 134.159,79
22746. SLAVICA VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VELIKA KOPANICA 1957 VELIKA KOPANICA 0,00 0,00 0,00 134.159,39 0,00 0,00 0,00 134.159,39
22747. ĐURĐICA VALJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1957 KOLAREC 0,00 0,00 0,00 134.152,52 0,00 0,00 0,00 134.152,52
22748. PAVAO MRKONJA ISTARSKA,PULA 1964 PULA 0,03 0,00 0,00 134.148,74 0,00 0,00 0,00 134.148,77
22749. MARIJA RIMAC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1952 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 134.138,19 0,00 0,00 0,00 134.138,19
22750. ANKICA MESAROŠ ISTARSKA,POREČ 1958 BONACI - BONAZZI 0,00 0,00 0,00 134.131,90 0,00 0,00 0,00 134.131,90
22751. SLAVICA VRANIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1970 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 134.126,07 0,00 0,00 0,00 134.126,07
22752. SARAFINA GREGUREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 114.057,01 0,00 20.066,14 0,00 134.123,15
22753. VJEKO PESTIĆ ZADARSKA,ZADAR 1973 ZADAR 134.670,20 2.086,21 59,14 -2.692,49 0,00 0,00 0,00 134.123,06
22754. IVA ĐAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1956 DONJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 134.119,93 0,00 0,00 0,00 134.119,93
22755. MARA ĐAPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,HRVACE 1961 GORNJI BITELIĆ 0,00 0,00 0,00 134.119,93 0,00 0,00 0,00 134.119,93
22756. IVA JOZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.118,43 0,00 0,00 0,00 134.118,43
22757. DRAGOMIR LOVRIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1953 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 117.832,89 0,00 16.283,41 0,00 134.116,30
22758. DRAGICA PAVLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 113.960,74 0,00 140,06 20.008,21 0,00 0,00 0,00 134.109,01
22759. JAROSLAV SEGEDI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 59.965,08 0,00 56,64 74.086,27 0,00 0,00 0,00 134.107,99
22760. ALEN NEMEŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1970 NOVO ČIĆE 0,00 0,00 0,00 134.104,95 0,00 0,00 0,00 134.104,95
22761. ZVEZDAN GRŽINIĆ ISTARSKA,BUZET 1971 RIMNJAK 0,01 0,00 106,55 133.998,13 0,00 0,00 0,00 134.104,69
22762. STJEPAN DOMINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 4,89 0,00 0,00 134.093,93 0,00 0,00 0,00 134.098,82
22763. MILKA LOBOREC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1940 PAVLIČANI 0,00 0,00 0,00 134.095,42 0,00 0,00 0,00 134.095,42
22764. BOŽIDAR KRIŽAIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1963 MALA SUBOTICA 0,00 0,00 0,00 134.090,87 0,00 0,00 0,00 134.090,87
22765. DALIBOR AĐIN OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1976 BELI MANASTIR 20.168,05 0,00 195,67 113.725,99 0,00 0,00 0,00 134.089,71
22766. MARIJA VUČKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT -7.895,00 0,00 -9.876,93 151.856,43 0,00 0,00 0,00 134.084,50
22767. ANTUN VIDOŠEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1947 VRBANJ 0,00 0,00 0,00 136.356,05 0,00 -2.275,00 0,00 134.081,05
22768. LJILJANA BERKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 134.077,56 0,00 0,00 0,00 134.077,56
22769. IVAN ENDERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1982 DALJ 30.666,17 0,00 15.971,58 87.425,75 0,00 0,00 0,00 134.063,50
22770. ZORAN JUŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,TISNO 1969 BETINA 134.056,68 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 134.057,88
22771. VERICA TERZIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1954 SLAVONSKI BROD 10.868,40 0,00 70.669,34 52.510,41 0,00 0,00 0,00 134.048,15
22772. MARIO VOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 9.511,91 0,00 0,00 124.534,28 0,00 0,00 0,00 134.046,19
22773. RIJANA ALIJI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1989 VRBANJA 0,00 0,00 0,00 134.044,07 0,00 0,00 0,00 134.044,07
22774. FILIPANTONI DOMAZET PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1989 SARŠONI 0,00 0,00 0,01 134.035,11 0,00 0,00 0,00 134.035,12
22775. LJILJANA ĆAPETA SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1973 OSOJE 0,00 0,00 0,00 134.034,61 0,00 0,00 0,00 134.034,61
22776. ERNA DELIPETAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1973 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 2.518,16 131.511,13 0,00 0,00 0,00 134.029,29
22777. FRANJO KANĐERA OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1959 JELISAVAC 0,00 0,00 0,00 133.405,61 0,00 622,10 0,00 134.027,71
22778. KATICA TOBOK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1937 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 134.021,65 0,00 0,00 0,00 134.021,65
22779. ANĐELKA BENCETIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1950 DONJA ZDENČINA 0,00 0,00 0,00 134.019,55 0,00 0,00 0,00 134.019,55
22780. NEVENKA ZADRAVEC MEĐIMURSKA,PRELOG 1960 PRELOG 0,00 0,00 0,00 134.016,17 0,00 0,00 0,00 134.016,17
22781. SANJA RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 BUZIN 0,00 0,00 -54,59 134.064,75 0,00 0,00 0,00 134.010,16
22782. JOSIP KAPETANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1962 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 16.232,41 117.773,86 0,00 0,00 0,00 134.006,27
22783. SNJEŽANA MATIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1963 VINKOVCI 21.474,19 0,00 0,00 112.524,19 0,00 0,00 0,00 133.998,38
22784. IVAN MIKLEČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1974 GORICA MIHOLEČKA 49.270,27 0,00 45.202,64 39.363,65 0,00 159,67 0,00 133.996,23
22785. IVAN JURIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1954 OMIŠ 48.856,76 0,00 -1.440,28 86.538,81 0,00 0,00 0,00 133.955,29
22786. IVAN IVANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.934,17 0,00 0,00 0,00 133.934,17
22787. IRMA PIPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1927 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.934,17 0,00 0,00 0,00 133.934,17
22788. KAZIMIR KATALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1927 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.934,17 0,00 0,00 0,00 133.934,17
22789. DRAGUTIN KUHAREC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1919 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.934,17 0,00 0,00 0,00 133.934,17
22790. ELĐI CREGLIA ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1968 KRŠULI 0,00 0,00 1.415,63 132.502,72 0,00 0,00 0,00 133.918,35
22791. IVANKA TOMAIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1956 KOSTANJEVAC 0,00 0,00 0,00 133.918,20 0,00 0,00 0,00 133.918,20
22792. DMITRA MIŠČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1937 MACUTE 0,00 0,00 0,00 133.914,09 0,00 0,00 0,00 133.914,09
22793. DRAGUTIN KUNŠTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.907,76 0,00 133.907,76
22794. VESNA AJDUKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1960 SINJ 0,00 0,00 0,00 133.901,77 0,00 0,00 0,00 133.901,77
22795. GABRIJELA ŠUTALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1971 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 133.885,09 0,00 0,00 0,00 133.885,09
22796. STOJA BUČANIN OSJEČKO-BARANJSKA,PODGORAČ 1951 POGANOVCI 0,00 0,00 0,00 133.883,22 0,00 0,00 0,00 133.883,22
22797. NADICA GOTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 BREGANA 0,00 0,00 0,00 133.867,84 0,00 0,00 0,00 133.867,84
22798. VIKTORIJA PRANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 -621,91 134.486,65 0,00 0,00 0,00 133.864,74
22799. MARTICA SLAVINIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1957 BUDANČEVICA 0,00 0,00 0,00 133.858,83 0,00 0,00 0,00 133.858,83
22800. MELITA GRGIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1973 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 132.400,30 0,00 1.447,52 0,00 133.847,82