OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
22701. ANA KOLONIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1955 GORICA 0,00 0,00 0,00 126.888,04 0,00 0,00 0,00 126.888,04
22702. KATICA BRAŠIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1958 PETROVINA 20.633,10 0,00 -3,12 106.256,60 0,00 0,00 0,00 126.886,58
22703. JULA PASTVA OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1934 JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 0,00 0,00 0,00 126.882,84 0,00 0,00 0,00 126.882,84
22704. MIROLJUB IVANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1946 PULA 0,00 0,00 81.002,56 45.879,51 0,00 0,00 0,00 126.882,07
22705. EDI GRUBIŠIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.866,63 0,00 126.866,63
22706. IVANA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.851,72 0,00 126.851,72
22707. BORIS JURE DŽIDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 46.329,54 80.521,66 0,00 0,00 0,00 126.851,20
22708. VLATKO GAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 91.552,90 0,00 35.297,70 0,00 126.850,60
22709. MARIJAN LAZARIN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 126.850,50 0,00 0,00 0,00 126.850,50
22710. SLOBODAN BRKOVIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1958 MARUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 126.849,10 0,00 0,00 0,00 126.849,10
22711. NADA MARIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1965 MOŠĆENICA 0,00 0,00 0,00 126.846,25 0,00 0,00 0,00 126.846,25
22712. BOŽICA JAKOPEC ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1955 TRŽIĆ 0,00 0,00 0,00 126.845,84 0,00 0,00 0,00 126.845,84
22713. ALJOŠA ČOTAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 126.841,04 0,00 0,00 0,00 126.841,04
22714. DENI KOMIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1985 ŠIBENIK 14.318,71 0,00 4,66 112.511,48 0,00 0,00 0,00 126.834,85
22715. MARKO KAVELJ SPLITSKO-DALMATINSKA,LOKVIČIĆI 1972 LOKVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 126.813,65 0,00 0,00 0,00 126.813,65
22716. NIKOLA FORJAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1955 SVETI PETAR ČVRSTEC 0,00 0,00 0,00 126.813,51 0,00 0,00 0,00 126.813,51
22717. IVAN MIKLEČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1974 GORICA MIHOLEČKA 45.337,50 0,00 41.817,71 39.502,47 0,00 148,00 0,00 126.805,68
22718. MLADENA CVJETKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,SENJ 1956 SENJ 104,14 0,00 0,00 126.696,29 0,00 0,00 0,00 126.800,43
22719. DIANA DELHUNIJA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 882,83 0,00 23.516,75 102.395,62 0,00 0,00 0,00 126.795,20
22720. DRAGICA PIVARIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1948 DONJE PSARJEVO 0,00 0,00 0,00 126.783,07 0,00 0,00 0,00 126.783,07
22721. DORIS BOŠKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,PLOČE 1987 PLOČE 0,00 0,00 6.447,34 120.331,65 0,00 0,00 0,00 126.778,99
22722. MARIJAN CELJAK KARLOVAČKA,OZALJ 1947 PODGRAJ 0,00 0,00 0,00 126.774,80 0,00 0,00 0,00 126.774,80
22723. MLADEN MAJCUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 24.962,24 101.802,64 0,00 0,00 0,00 126.764,88
22724. MERSAD MURIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1957 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 126.753,87 0,00 0,00 0,00 126.753,87
22725. ELIDA BRHAN ISTARSKA,NOVIGRAD 1971 NOVIGRAD 0,00 0,00 0,00 126.742,80 0,00 0,00 0,00 126.742,80
22726. EMANUELA BADEL ZADARSKA,ZADAR 1982 ZADAR 0,00 0,00 -1.500,00 84.025,75 0,00 44.216,21 0,00 126.741,96
22727. ANTON STARAJ ISTARSKA,LUPOGLAV 1963 SEMIĆ 0,00 0,00 0,00 127.258,79 0,00 -523,50 0,00 126.735,29
22728. MIRKO MEDVEDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1954 CERNA 0,00 0,00 0,00 126.729,97 0,00 0,00 0,00 126.729,97
22729. VLADO PUHEK VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1960 ŽUPANJA 0,00 0,00 6.055,89 120.673,35 0,00 0,00 0,00 126.729,24
22730. LAZAR STOYCHEV STEFANOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 2.915,27 0,00 4.244,95 119.567,03 0,00 0,00 0,00 126.727,25
22731. BRANKO DRAGIČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 SILBA -5.662,40 0,00 -22,42 111.885,54 0,00 20.524,65 0,00 126.725,37
22732. MIRJANA PAVLOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 7.382,37 119.342,80 0,00 0,00 0,00 126.725,17
22733. RUDO ILIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1932 SPLIT 0,00 0,00 0,00 126.713,38 0,00 0,00 0,00 126.713,38
22734. IVAN ENDERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1982 DALJ 28.933,50 0,00 15.014,95 82.763,34 0,00 0,00 0,00 126.711,79
22735. RUŽA ŠIPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1924 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.703,16 0,00 126.703,16
22736. LJILJANA LEŠIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1953 ŽUPANJA 1.754,47 0,00 0,00 124.946,50 0,00 0,00 0,00 126.700,97
22737. IVANA MATAS ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1976 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 126.697,47 0,00 0,00 0,00 126.697,47
22738. RENATA ZRNIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1983 PODGLAVICA 68.496,94 0,00 -0,03 58.185,35 0,00 0,00 0,00 126.682,26
22739. IVICA TOKIĆ ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 0,00 0,00 0,00 126.681,27 0,00 0,00 0,00 126.681,27
22740. BILJANA UGARKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1983 MALI PAŠIJAN 104,78 0,00 0,00 126.565,79 0,00 0,00 0,00 126.670,57
22741. STIPANA GUTIĆ BIUK SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1978 VRLIKA 0,00 0,00 2.061,67 124.607,41 0,00 0,00 0,00 126.669,08
22742. BRANKA DOZET OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 126.668,75 0,00 0,00 0,00 126.668,75
22743. TOMISLAV KUZMIČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1955 ZASTRAŽIŠĆE 0,00 0,00 0,00 126.661,97 0,00 0,00 0,00 126.661,97
22744. IVANA SADRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1985 ŽUPANJA 32.677,75 0,00 8.136,36 85.840,15 0,00 0,00 0,00 126.654,26
22745. JADRANKO FRANULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1954 KRIŽEVCI 0,00 0,00 0,00 126.649,78 0,00 0,00 0,00 126.649,78
22746. VLADIMIR NOVOSELEC ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA 1946 RAKITJE 0,00 0,00 0,00 126.648,10 0,00 0,00 0,00 126.648,10
22747. ANDREJA TONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB -1.151,64 0,00 -9,05 127.808,68 0,00 0,00 0,00 126.647,99
22748. ZLATKO RADMAN SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1955 PROMAJNA 0,00 0,00 1.284,91 125.358,18 0,00 0,00 0,00 126.643,09
22749. GORAN VALER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -31.432,27 0,00 1.481,11 147.005,91 0,00 9.582,09 0,00 126.636,84
22750. MARIJA POSAVEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1958 ŠEMOVCI 0,00 0,00 0,00 126.632,06 0,00 0,00 0,00 126.632,06
22751. ANTUN ALAGA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1961 DUBROVNIK -0,36 0,00 162,61 126.466,02 0,00 0,00 0,00 126.628,27
22752. JOSIP KOŽIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 GORNJA DRENOVA 0,00 0,00 0,00 126.608,36 0,00 0,00 0,00 126.608,36
22753. BOŽICA MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 MILAŠEVAC 0,00 0,00 0,00 126.606,94 0,00 0,00 0,00 126.606,94
22754. DINKO PADUAN SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1960 HVAR 0,00 0,00 0,00 126.602,40 0,00 0,00 0,00 126.602,40
22755. MARICA PRUGOVEČKI ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1952 GORNJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 126.594,15 0,00 0,00 0,00 126.594,15
22756. KATARINA MAVRAČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,PODRAVSKE SESVETE 1966 PODRAVSKE SESVETE 0,00 0,00 0,00 126.573,48 0,00 0,00 0,00 126.573,48
22757. VID BOŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1943 GREGURIĆ BREG 0,00 0,00 0,00 126.571,90 0,00 0,00 0,00 126.571,90
22758. MARIJANA RATKAJ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1977 LEPOGLAVA 24.508,99 0,00 980,62 101.081,57 0,00 0,00 0,00 126.571,18
22759. FRANJO JAKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1960 PRIKRAJ KRIŽEVAČKI 0,00 0,00 0,00 126.560,97 0,00 0,00 0,00 126.560,97
22760. SINIŠA ŠKRLIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1978 VIROVITICA 7.309,34 0,00 1.311,60 117.939,58 0,00 0,00 0,00 126.560,52
22761. ZLATKO BOŽIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1967 ŠĆAPOVEC 8.731,90 0,00 2.004,02 115.820,14 0,00 0,00 0,00 126.556,06
22762. SNJEŽANA STUBIČAR MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1970 MURSKO SREDIŠĆE 54.811,73 0,00 -2.358,65 74.100,85 0,00 0,00 0,00 126.553,93
22763. BOŽICA SABAĐIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KLOŠTAR PODRAVSKI 1949 KOZAREVAC 0,00 0,00 0,00 126.544,66 0,00 0,00 0,00 126.544,66
22764. IVAN UVODIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1978 KNIN 22.887,57 0,00 15.322,40 88.332,98 0,00 0,00 0,00 126.542,95
22765. SREĆKO ŠVELEC MEĐIMURSKA,STRAHONINEC 1981 STRAHONINEC 15.561,84 0,00 -1.381,14 112.362,15 0,00 0,00 0,00 126.542,85
22766. VEDRAN MARIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1969 BAŠKA 0,00 0,00 7.811,53 94.400,48 0,00 24.322,17 0,00 126.534,18
22767. FRANJO GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 55.239,06 0,00 1.011,23 70.281,00 0,00 0,00 0,00 126.531,29
22768. MARIO VOLAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 9.015,31 0,00 0,00 117.514,76 0,00 0,00 0,00 126.530,07
22769. KRUNOSLAV VASIK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1979 MEĐURIĆ 43.819,71 0,00 3.191,95 79.507,16 0,00 0,00 0,00 126.518,82
22770. ZDENKO BOŠKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1952 ĐAKOVO 113.149,10 0,00 9.755,01 3.611,19 0,00 0,00 0,00 126.515,30
22771. SINIŠA HULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 31.502,41 0,00 1.714,97 93.291,05 0,00 0,00 0,00 126.508,43
22772. ANA KADIĆ BRODSKO-POSAVSKA,GUNDINCI 1967 GUNDINCI 0,00 0,00 0,00 126.506,76 0,00 0,00 0,00 126.506,76
22773. NATALIA KOŠUTAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1975 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 60.188,35 0,00 3.395,33 62.922,72 0,00 0,00 0,00 126.506,40
22774. PETRA BRIŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1974 VARAŽDIN -12.611,62 0,00 9.177,27 129.929,06 0,00 0,00 0,00 126.494,71
22775. MARKO CARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.491,69 0,00 126.491,69
22776. MARINA BABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1988 ĐAKOVO -4.013,31 0,00 1.248,67 129.249,24 0,00 0,00 0,00 126.484,60
22777. BRANKO NOVAK ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1956 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 126.481,39 0,00 0,00 0,00 126.481,39
22778. ŽELJKO ŠUŠAK SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1959 PODGORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.479,44 0,00 126.479,44
22779. PETAR VRBANČIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1940 KLOKOČEVEC SAMOBORSKI 0,00 0,00 0,00 126.473,44 0,00 0,00 0,00 126.473,44
22780. MARIJA LEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1941 MALA MLINSKA 0,00 0,00 0,00 126.462,38 0,00 0,00 0,00 126.462,38
22781. IVAN KIŠIĆ VARAŽDINSKA,PETRIJANEC 1955 STRMEC PODRAVSKI 0,00 0,00 0,00 126.462,38 0,00 0,00 0,00 126.462,38
22782. GORAN POPAC ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1959 KRIČKE 0,00 0,00 0,00 126.462,38 0,00 0,00 0,00 126.462,38
22783. RUŽA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1960 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 126.462,38 0,00 0,00 0,00 126.462,38
22784. ZDENKA MIKOVIĆ ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1959 DONJA ZDENČINA 0,00 0,00 0,00 126.462,38 0,00 0,00 0,00 126.462,38
22785. BARICA BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1953 NORŠIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 126.462,38 0,00 0,00 0,00 126.462,38
22786. RADMILA MARKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1945 MARKUŠICA 0,00 0,00 0,00 126.462,38 0,00 0,00 0,00 126.462,38
22787. MARA MAJSTOROVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1937 DUZLUK 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22788. MILENA VUJKO ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1955 VELIKA GLAVA 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22789. JOŽEK MAR KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1961 ŠKRINJARI 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22790. MARKO KIŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1958 HUM 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22791. LJILJANA MILETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1954 SLATINA 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22792. MARA RADMILOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1958 SMUDE 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22793. SLOBODAN ĐURĐEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,CRNAC 1946 MILANOVAC 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22794. ŽELJKO VEŠLIGAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22795. VLATKO BOTKO VIROVITIČKO-PODRAVSKA,NOVA BUKOVICA 1944 BREZIK 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22796. LJUBICA JORGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1948 SEKULINCI 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22797. NEBOJŠA ZAGORAC LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1957 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22798. BARICA KUPRES ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1930 CERJE SAMOBORSKO 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22799. KATA PUKLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1934 GORNJA SELNICA 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72
22800. ZVONKO JURIŠA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1936 LADINEC 0,00 0,00 0,00 126.461,72 0,00 0,00 0,00 126.461,72