OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
22701. DALIBOR BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 195,43 0,00 0,00 149.511,41 0,00 -13.749,33 0,00 135.957,51
22702. SANJA KOSALEC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI 1975 ANTIN 0,00 0,00 18.721,31 117.233,78 0,00 0,00 0,00 135.955,09
22703. KATICA CRNČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1947 DIJANKOVEC 0,00 0,00 0,00 135.948,09 0,00 0,00 0,00 135.948,09
22704. MILAN LEBEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1951 LAMINAC 0,00 0,00 0,00 135.929,17 0,00 0,00 0,00 135.929,17
22705. LIDIJA HALILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 15.035,44 0,00 4.877,86 116.015,23 0,00 0,00 0,00 135.928,53
22706. FILIP MARAS SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 0,00 0,00 0,00 135.927,69 0,00 0,00 0,00 135.927,69
22707. ETEM BEDŽETI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1969 CERNA 0,00 0,00 -5.596,37 141.513,73 0,00 0,00 0,00 135.917,36
22708. MLADEN MRVA ZADARSKA,ZADAR 1985 ZADAR 3.774,04 0,00 0,00 132.143,24 0,00 0,00 0,00 135.917,28
22709. IVAN MEDVIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1962 MEDVIDOVIĆA DRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.915,25 0,00 135.915,25
22710. ŽELJKO ŠUŠAK SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1959 PODGORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.909,22 0,00 135.909,22
22711. IVO MILIN SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1980 KAŠTEL LUKŠIĆ 3.272,83 0,00 25.314,54 107.321,25 0,00 0,00 0,00 135.908,62
22712. SANDRA ŠUPE ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1975 LOZOVAC 0,00 0,00 0,00 135.908,42 0,00 0,00 0,00 135.908,42
22713. ANTONIO PROTRKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 18.879,42 0,00 0,00 117.007,75 0,00 0,00 0,00 135.887,17
22714. BOŽO LJUBEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1959 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 135.880,28 0,00 0,00 0,00 135.880,28
22715. DRAGO DEJANOVIĆ LIČKO-SENJSKA,DONJI LAPAC 1964 DONJI LAPAC 0,00 0,00 0,00 135.869,66 0,00 0,00 0,00 135.869,66
22716. MATIJA VRBOŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1991 KOŠKA 15.489,30 0,00 61.303,80 59.067,33 0,00 0,00 0,00 135.860,43
22717. JOSIP SLOBODNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1951 GRABROVNICA 0,00 0,00 -516,12 136.367,53 0,00 0,00 0,00 135.851,41
22718. MARICA MAJCUG ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1953 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 135.847,14 0,00 0,00 0,00 135.847,14
22719. MARKO TKALEC OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1961 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 135.844,62 0,00 0,00 0,00 135.844,62
22720. MARIJAN MANDIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1956 HRASTOVICA 0,00 0,00 0,00 135.844,54 0,00 0,00 0,00 135.844,54
22721. DRAGOMIR ZELIĆ ZADARSKA,OBROVAC 1956 BOGATNIK 0,00 0,00 0,00 135.842,78 0,00 0,00 0,00 135.842,78
22722. ANTONIA BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.833,29 0,00 0,00 0,00 135.833,29
22723. DUBRAVKO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 17.856,98 0,00 41.821,63 76.147,07 0,00 0,00 0,00 135.825,68
22724. ANTONIO ŠTAMPALIJA ŠIBENSKO-KNINSKA,TRIBUNJ 1971 TRIBUNJ 28,87 0,00 2.442,94 133.325,67 0,00 0,00 0,00 135.797,48
22725. IVAN VIDOŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1982 IMOTSKI 0,00 0,00 0,00 94.908,77 40.880,27 0,00 0,00 135.789,04
22726. DANIJEL BEČKA OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1974 ŠAG 0,00 0,00 0,00 135.786,79 0,00 0,00 0,00 135.786,79
22727. BRANKO BEŠENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 117,00 8.261,45 111.653,53 0,00 15.754,59 0,00 135.786,57
22728. BOŽIDAR ŠOBAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1956 PAUČJE 0,00 0,00 0,00 135.767,82 0,00 0,00 0,00 135.767,82
22729. MARKO JOSKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB -3.295,82 0,00 8.727,79 130.331,54 0,00 0,00 0,00 135.763,51
22730. DUBRAVKA SOM GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 9.611,02 126.151,96 0,00 0,00 0,00 135.762,98
22731. ZDRAVKO LACKOVIĆ MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1968 DRŽIMUREC 0,00 0,00 -184,81 135.945,00 0,00 0,00 0,00 135.760,19
22732. ZVONIMIR KAŠNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 GLAVNICA GORNJA 0,00 0,00 0,00 135.753,86 0,00 0,00 0,00 135.753,86
22733. ZVONIMIR ČELIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 1.937,91 0,00 -3.674,71 137.482,05 0,00 0,00 0,00 135.745,25
22734. MATO ILIŠINOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1961 KOPČEVEC 4.210,33 0,00 1.106,84 130.424,38 0,00 0,00 0,00 135.741,55
22735. MARKO BIJELIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERNESTINOVO 1975 LASLOVO 46.907,15 0,00 300,81 88.532,06 0,00 0,00 0,00 135.740,02
22736. BOJANA TOMIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1980 KORČULA 87.752,46 0,00 27.242,07 20.745,11 0,00 0,00 0,00 135.739,64
22737. RADOVAN ZORKOVIĆ MEĐIMURSKA,ŠTRIGOVA 1962 SVETI URBAN 0,00 0,00 0,00 135.713,04 0,00 0,00 0,00 135.713,04
22738. IVAN SOVULJ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1956 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 135.711,92 0,00 0,00 0,00 135.711,92
22739. DRAGA KUNDER KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1947 KARANE 0,00 0,00 0,00 135.709,78 0,00 0,00 0,00 135.709,78
22740. IGOR IGNAC OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1989 ĐAKOVO 24.120,63 0,00 0,00 111.588,10 0,00 0,00 0,00 135.708,73
22741. JOSIP TOMINČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1984 SASI 0,00 0,00 -11,53 135.718,71 0,00 0,00 0,00 135.707,18
22742. NINO KATUNAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 26.126,30 0,00 42.325,75 67.243,08 0,00 0,00 0,00 135.695,13
22743. VIKTOR TADIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SELCA 1957 POVLJA 39.199,18 0,00 12.130,35 83.201,07 0,00 1.159,92 0,00 135.690,52
22744. HANI TAHER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 64.725,37 70.962,05 0,00 0,00 0,00 135.687,42
22745. KATICA SVILIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1944 JEZERO POSAVSKO 0,00 0,00 0,00 135.670,04 0,00 0,00 0,00 135.670,04
22746. MARJAN MARCIUŠ MEĐIMURSKA,NEDELIŠĆE 1954 SLAKOVEC 0,00 0,00 0,00 135.667,59 0,00 0,00 0,00 135.667,59
22747. TONI SPAHIJA SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1968 HVAR 0,00 0,00 0,00 135.659,54 0,00 0,00 0,00 135.659,54
22748. MIĆO SKENDŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 135.649,42 0,00 0,00 0,00 135.649,42
22749. STJEPAN PŠAG KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1957 POVELIĆ 0,00 0,00 0,00 135.631,39 0,00 0,00 0,00 135.631,39
22750. MATIJA FERENČAK ISTARSKA,POREČ 1954 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 0,00 135.619,14 0,00 0,00 0,00 135.619,14
22751. GORDAN PLAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 0,00 135.619,07 0,00 0,00 0,00 135.619,07
22752. SRĐAN MAJSTOROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1986 SLOBODNA VLAST 30.086,68 0,00 3.484,83 102.026,98 0,00 0,00 0,00 135.598,49
22753. DALIBOR VUČETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1978 SLATINA 64.372,54 0,00 11.449,14 59.770,12 0,00 0,00 0,00 135.591,80
22754. BRANKO NOVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.590,27 0,00 0,00 0,00 135.590,27
22755. REZA LUKAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1957 GUNJAVCI 28.051,38 0,00 130,59 107.399,08 0,00 0,00 0,00 135.581,05
22756. STIPANA GUTIĆ BIUK SPLITSKO-DALMATINSKA,VRLIKA 1978 VRLIKA 0,00 0,00 0,00 135.578,85 0,00 0,00 0,00 135.578,85
22757. ANKICA JAKOPEC ZAGREBAČKA,KLINČA SELO 1956 BETER 0,00 0,00 0,00 135.577,59 0,00 0,00 0,00 135.577,59
22758. TIHOMIR POLANČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 -422,18 135.992,21 0,00 0,00 0,00 135.570,03
22759. RUŽA BUDAJ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,RASINJA 1955 KUZMINEC 0,00 0,00 0,00 133.605,63 0,00 1.959,24 0,00 135.564,87
22760. JOSIPA JURINJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -1.219,84 136.777,71 0,00 0,00 0,00 135.557,87
22761. STJEPAN ŽULJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1963 KAŠTEL KAMBELOVAC 81.622,51 0,00 11.801,58 42.132,98 0,00 0,00 0,00 135.557,07
22762. JADRANKA MIČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,00 0,00 181,51 135.356,29 0,00 0,00 0,00 135.537,80
22763. NENAD ZORIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1975 BRIJEŠĆE 0,00 0,00 0,00 135.534,69 0,00 0,00 0,00 135.534,69
22764. SANDRA GREGORATI MIJOJLIĆ ISTARSKA,VRSAR 1970 VRSAR 0,00 0,00 658,16 134.874,39 0,00 0,00 0,00 135.532,55
22765. BLAŽENKA ORIOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1948 SISAK 672,93 0,00 304,58 134.541,49 0,00 0,00 0,00 135.519,00
22766. JADRANKA KORAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1971 TREMA 0,00 0,00 0,00 135.512,53 0,00 0,00 0,00 135.512,53
22767. STEVO TONKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.511,26 0,00 0,00 0,00 135.511,26
22768. PREDRAG LAURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1966 NEREŽIŠĆA 0,00 0,00 0,00 135.502,83 0,00 0,00 0,00 135.502,83
22769. LUKA MATKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1976 MATULJI 22.519,70 0,00 -80,64 113.062,24 0,00 0,00 0,00 135.501,30
22770. MATO HORVAT VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1967 BOŠNJACI 0,06 0,00 0,00 135.498,39 0,00 0,00 0,00 135.498,45
22771. DUŠAN POPOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1965 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 135.495,03 0,00 0,00 0,00 135.495,03
22772. GORDANA ŠURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 52.056,07 0,00 5.613,28 77.822,70 0,00 0,00 0,00 135.492,05
22773. LJUBOMIR MARKOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,02 0,00 12.802,81 122.688,24 0,00 0,00 0,00 135.491,07
22774. LUCIJAN VERBANAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA -105,28 0,00 5.387,37 0,93 130.200,71 0,00 0,00 135.483,73
22775. ROBERTO PERIČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1979 MIČIJEVAC 0,00 0,00 3.296,11 123.439,08 0,00 8.741,92 0,00 135.477,11
22776. NATALIA KOŠUTAR VARAŽDINSKA,CESTICA 1975 VIRJE KRIŽOVLJANSKO 64.560,24 0,00 3.444,14 67.467,76 0,00 0,00 0,00 135.472,14
22777. MARIJA KLIMEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1960 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 135.464,62 0,00 0,00 0,00 135.464,62
22778. DANIJELA PIL ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1972 KNIN -2.261,89 0,00 0,00 137.722,98 0,00 0,00 0,00 135.461,09
22779. MARIJAN LELAS SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1989 SPLIT 39.832,21 0,00 2.662,97 92.965,46 0,00 0,00 0,00 135.460,64
22780. VJEKOSLAV BOCAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1953 TREMA 0,00 0,00 0,00 120.280,87 16.332,94 -1.161,65 0,00 135.452,16
22781. KRISTINA ŠIPRAK PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1974 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 11.994,15 123.439,34 0,00 0,00 0,00 135.433,49
22782. JOSIP VINKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,ORIOVAC 1978 ŽIVIKE 21.901,24 0,00 11.811,42 101.715,47 0,00 0,00 0,00 135.428,13
22783. MARIJA MIHAJLIC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1956 BREZOVLJANI 0,00 0,00 0,00 135.427,30 0,00 0,00 0,00 135.427,30
22784. MARČELA KOLMAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 52.382,67 0,00 20.555,36 62.471,59 0,00 0,00 0,00 135.409,62
22785. BRANKICA LATINOVIĆ ZAGREBAČKA,GRADEC 1976 CUGOVEC 0,00 0,00 0,00 135.398,97 0,00 0,00 0,00 135.398,97
22786. DUBRAVKA HORVATEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.398,16 0,00 0,00 0,00 135.398,16
22787. ANICA GOLUB KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1966 BORJE 0,00 0,00 2.085,84 133.305,56 0,00 0,00 0,00 135.391,40
22788. MARIJA KELEBUH ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1956 LAKTEC 0,00 0,00 0,00 135.384,21 0,00 0,00 0,00 135.384,21
22789. KATA SALKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1956 SIČICE 0,00 0,00 0,00 135.383,89 0,00 0,00 0,00 135.383,89
22790. LEONID JUDIN DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KORČULA 1963 KORČULA 0,00 0,00 0,00 135.382,97 0,00 0,00 0,00 135.382,97
22791. TOMISLAV MARTINČEVIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1986 PARUŽEVAC 783,43 0,00 2.121,48 132.474,89 0,00 0,00 0,00 135.379,80
22792. ŽELJKO OROZOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,KOŠKA 1966 ORDANJA 13.028,67 0,00 2.517,28 119.811,28 0,00 0,00 0,00 135.357,23
22793. ANTO MARIJIĆ ISTARSKA,UMAG 1981 MURINE -2,57 0,00 4.557,70 130.794,93 0,00 0,00 0,00 135.350,06
22794. HASAN KANTAREVIĆ ISTARSKA,ROVINJ 1964 ROVINJ 0,00 0,00 0,00 135.345,48 0,00 0,00 0,00 135.345,48
22795. RADE ČOSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 135.339,68 0,00 0,00 0,00 135.339,68
22796. MIROSLAV NAVRATIL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1953 HERCEGOVAC 64.244,65 0,00 9.662,03 61.432,97 0,00 0,00 0,00 135.339,65
22797. MILADIN BALAĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1952 KLISA 0,00 0,00 21.800,94 113.524,27 0,00 0,00 0,00 135.325,21
22798. MARIJA MAČEK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1955 CAREVDAR 0,00 0,00 0,00 135.321,73 0,00 0,00 0,00 135.321,73
22799. STJEPAN VUKSANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1982 PULA 8.631,43 0,00 66.658,34 60.028,47 0,00 0,00 0,00 135.318,24
22800. DJURO LITRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1944 SUHOPOLJE 0,00 0,00 15.754,25 119.562,42 0,00 0,00 0,00 135.316,67