OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
22701. DRAGOMIR LOVRIN PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1953 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 116.699,02 0,00 15.903,71 0,00 132.602,73
22702. BRANKO ŠOPIĆ ZADARSKA,ZADAR 1952 ZADAR 0,00 0,00 0,00 132.596,01 0,00 0,00 0,00 132.596,01
22703. LJILJA STAREŠINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 VUKOVAR 34.434,91 0,00 52.048,75 46.105,93 0,00 0,00 0,00 132.589,59
22704. NIKICA POPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1965 PODRVANJ 0,00 0,00 -121,18 132.698,02 0,00 0,00 0,00 132.576,84
22705. FRANE ERCEGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1942 JESENICE 0,00 0,00 0,00 132.566,04 0,00 0,00 0,00 132.566,04
22706. MARIJA RIMAC ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1952 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 132.552,19 0,00 0,00 0,00 132.552,19
22707. STIPE PERICA ZADARSKA,ZADAR 1957 ZADAR -2.311,48 0,00 75,89 134.780,67 0,00 0,00 0,00 132.545,08
22708. ŠARLOTA GNAND GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 2.969,95 129.574,52 0,00 0,00 0,00 132.544,47
22709. ERNEST MIRČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1955 GRADAC -58,60 0,00 -6.198,12 138.720,51 0,00 79,34 0,00 132.543,13
22710. MARIJA VUCO SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1954 HVAR 0,00 0,00 0,00 132.541,37 0,00 0,00 0,00 132.541,37
22711. IGOR HODAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 55.908,01 0,00 0,00 76.629,97 0,00 0,00 0,00 132.537,98
22712. ZLATKO BOŽIĆ ZAGREBAČKA,KLOŠTAR IVANIĆ 1967 ŠĆAPOVEC 9.211,06 0,00 2.097,40 121.228,05 0,00 0,00 0,00 132.536,51
22713. KREŠIMIR KLJUČAR ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1973 SVETI IVAN ZELINA 920,12 0,00 10.197,96 121.393,99 0,00 0,00 0,00 132.512,07
22714. JOSIP BARIĆ ZADARSKA,POLIČNIK 1973 POLIČNIK 0,00 0,00 5.207,14 127.293,92 0,00 0,00 0,00 132.501,06
22715. DRAŽEN VINKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1976 ŽREME 0,00 0,00 0,00 132.496,33 0,00 0,00 0,00 132.496,33
22716. ANTUN PLEMENITAŠ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1954 KUĆANCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 6.751,66 125.741,54 0,00 0,00 0,00 132.493,20
22717. ANA MILAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 GRABROVNICA 0,00 0,00 0,00 132.490,09 0,00 0,00 0,00 132.490,09
22718. JULA VOJNOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1952 HRKANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 132.476,62 0,00 0,00 0,00 132.476,62
22719. OLIVER URELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOPAR 1979 LOPAR 0,00 0,00 0,00 132.468,96 0,00 0,00 0,00 132.468,96
22720. MILICA IVANČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1957 ĐAKOVO 14.009,14 0,00 1.740,39 116.712,36 0,00 0,00 0,00 132.461,89
22721. LJILJANA LJUBOJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 BEOGRAD 0,00 0,00 0,00 132.461,76 0,00 0,00 0,00 132.461,76
22722. DALIBOR KOPRIVNIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 SPLIT 52.982,41 0,00 38.449,04 41.023,89 0,00 0,00 0,00 132.455,34
22723. SENKO ČULJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1970 MAVRINCI 35.125,20 0,00 63.962,25 33.364,63 0,00 0,00 0,00 132.452,08
22724. IVAN SEVER MEĐIMURSKA,OREHOVICA 1936 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 132.449,80 0,00 0,00 0,00 132.449,80
22725. TOMISLAV BUCAT SPLITSKO-DALMATINSKA,JELSA 1951 VRISNIK 0,00 0,00 0,00 132.431,63 0,00 0,00 0,00 132.431,63
22726. ILIJA MARUŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1972 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 12.756,44 119.668,29 0,00 0,00 0,00 132.424,73
22727. TUNJO TOMAŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1947 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 132.420,39 0,00 0,00 0,00 132.420,39
22728. BRANKO NOVAK ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1956 JASTREBARSKO 0,00 0,00 0,00 132.417,41 0,00 0,00 0,00 132.417,41
22729. GABRIJELA ŠUTALO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1971 METKOVIĆ 0,00 0,00 0,00 132.416,10 0,00 0,00 0,00 132.416,10
22730. RUŽA VARIVODA SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1958 OMIŠ 0,00 0,00 416,51 131.989,80 0,00 0,00 0,00 132.406,31
22731. SANDRA PAVLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1967 LOVRAN 0,00 0,00 72,40 132.331,16 0,00 0,00 0,00 132.403,56
22732. STJEPAN MURŠIĆ MEĐIMURSKA,GORNJI MIHALJEVEC 1965 GORNJA DUBRAVA 0,00 0,00 0,00 132.403,19 0,00 0,00 0,00 132.403,19
22733. DINKO PADUAN SPLITSKO-DALMATINSKA,HVAR 1960 HVAR 0,00 0,00 0,00 132.401,18 0,00 0,00 0,00 132.401,18
22734. LJUBICA ŠOŠTARIĆ MEĐIMURSKA,PODTUREN 1958 PODTUREN 0,00 0,00 0,00 132.121,05 0,00 278,99 0,00 132.400,04
22735. DRAGICA PAVLIŠKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 112.495,25 0,00 140,06 19.763,38 0,00 0,00 0,00 132.398,69
22736. SLAVKO FIĆKO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,FERDINANDOVAC 1965 BRODIĆ 0,00 0,00 0,00 132.390,70 0,00 0,00 0,00 132.390,70
22737. DALIBOR AĐIN OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1976 BELI MANASTIR 19.828,18 0,00 193,25 112.360,94 0,00 0,00 0,00 132.382,37
22738. NEVENKA STIPANČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRBJE 1956 MAČKOVAC 0,00 0,00 0,00 132.381,74 0,00 0,00 0,00 132.381,74
22739. MILJENKO LOZO SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1966 MAKARSKA 35.281,02 0,00 9.736,42 87.364,03 0,00 0,00 0,00 132.381,47
22740. BOŠKO PAŽANIN ZADARSKA,PREKO 1968 PREKO 0,00 0,00 0,00 132.380,60 0,00 0,00 0,00 132.380,60
22741. MARICA KAPAŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1957 GORICA MIHOLEČKA 0,00 0,00 0,00 131.848,05 0,00 529,37 0,00 132.377,42
22742. PETAR JURATOVAC ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1956 NOVO SELO ŽUMBERAČKO 0,00 0,00 0,00 132.370,16 0,00 0,00 0,00 132.370,16
22743. DRAŽEN VELJAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1975 ĆURLOVAC 0,00 0,00 0,00 132.363,99 0,00 0,00 0,00 132.363,99
22744. JELENA KROKAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1971 SPLIT 93.869,30 0,00 0,02 30.647,68 0,00 7.841,15 0,00 132.358,15
22745. TOMISLAV BARIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 132.348,85 0,00 0,00 0,00 132.348,85
22746. JERE DUILO ŠIBENSKO-KNINSKA,SKRADIN 1971 SKRADIN 3.100,73 0,00 3.434,26 125.809,15 0,00 0,00 0,00 132.344,14
22747. MUJO ALIBEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.326,39 0,00 0,00 0,00 132.326,39
22748. ALDO LUCIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1964 SPLIT 0,00 0,00 8.176,53 124.135,02 0,00 0,00 0,00 132.311,55
22749. ZLATKO ZLATAR VARAŽDINSKA,LUDBREG 1955 POLJANEC 0,00 0,00 0,00 132.309,93 0,00 0,00 0,00 132.309,93
22750. JURAJ KOVAČIĆ MEĐIMURSKA,BELICA 1953 GARDINOVEC 0,00 0,00 0,00 132.301,41 0,00 0,00 0,00 132.301,41
22751. TENIDA SINOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 108.640,52 0,00 8.644,95 15.014,73 0,00 0,00 0,00 132.300,20
22752. DAMIR KRALJIK ISTARSKA,UMAG 1977 UMAG 31.389,56 0,00 3.117,94 97.792,51 0,00 0,00 0,00 132.300,01
22753. VID BOŠKOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1943 GREGURIĆ BREG 0,00 0,00 0,00 132.290,14 0,00 0,00 0,00 132.290,14
22754. KATICA BOROŠENKO BRODSKO-POSAVSKA,STARO PETROVO SELO 1957 ŠTIVICA 0,00 0,00 0,00 132.271,69 0,00 0,00 0,00 132.271,69
22755. MARICA PUŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1956 SISAK 0,00 0,00 76,08 132.192,77 0,00 0,00 0,00 132.268,85
22756. IVAN ĆURAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.268,08 0,00 0,00 0,00 132.268,08
22757. SLOBODAN BRKOVIĆ VARAŽDINSKA,MARUŠEVEC 1958 MARUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 132.267,53 0,00 0,00 0,00 132.267,53
22758. JOSIP KOMAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.265,26 0,00 132.265,26
22759. BARUDIN OSMANOVIĆ ISTARSKA,FAŽANA 1969 VALBANDON 0,00 0,00 0,00 132.265,01 0,00 0,00 0,00 132.265,01
22760. MILKA LOBOREC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1940 PAVLIČANI 0,00 0,00 0,00 132.263,66 0,00 0,00 0,00 132.263,66
22761. FRANJO LUKAVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1960 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 132.262,38 0,00 0,00 0,00 132.262,38
22762. ZUBER KALJOŠI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.256,61 0,00 0,00 0,00 132.256,61
22763. FRANJO PAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 GLAVNICA DONJA 31.463,64 0,00 -743,49 101.531,78 0,00 0,00 0,00 132.251,93
22764. TOMISLAV TOMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1982 KAŠTEL STARI 0,00 0,00 15.113,71 117.132,95 0,00 0,00 0,00 132.246,66
22765. ŽELJKO BANJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1961 KOBASIČARI 0,00 0,00 0,00 132.243,00 0,00 0,00 0,00 132.243,00
22766. IVANA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.238,29 0,00 132.238,29
22767. MARIJA HORVAT ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1946 NOVAKI 0,00 0,00 0,00 132.220,75 0,00 0,00 0,00 132.220,75
22768. DANIJELA PIL ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1972 KNIN -2.261,89 0,00 0,00 133.091,69 1.390,81 0,00 0,00 132.220,61
22769. KATA PEJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR 1950 ŠTITAR 0,00 0,00 0,00 132.214,87 0,00 0,00 0,00 132.214,87
22770. ZDRAVKO CAHUNEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 2,32 0,00 0,98 132.202,08 0,00 0,00 0,00 132.205,38
22771. ANKICA MESAROŠ ISTARSKA,POREČ 1958 BONACI - BONAZZI 0,00 0,00 0,00 132.205,25 0,00 0,00 0,00 132.205,25
22772. GORAN BRAKUS ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1955 DRNIŠ 0,00 0,00 0,00 132.205,04 0,00 0,00 0,00 132.205,04
22773. VIKTOR MACUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 27.123,56 105.079,57 0,00 0,00 0,00 132.203,13
22774. DUBRAVKA HORVATEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.202,41 0,00 0,00 0,00 132.202,41
22775. IVICA KUZMINSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1970 POVELIĆ 0,00 0,00 0,00 132.198,93 0,00 0,00 0,00 132.198,93
22776. SAŠA KOSTEV VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1986 VINKOVCI 0,00 0,00 1.649,97 130.547,50 0,00 0,00 0,00 132.197,47
22777. KATICA TOBOK OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1937 PALJEVINA 0,00 0,00 0,00 132.186,13 0,00 0,00 0,00 132.186,13
22778. STJEPAN ŠKOF ZAGREBAČKA,BEDENICA 1962 TURKOVČINA 0,00 0,00 0,00 132.179,44 0,00 0,00 0,00 132.179,44
22779. ADELA HRANČO VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1960 ŽUPANJA 0,00 0,00 7.356,25 124.817,71 0,00 0,00 0,00 132.173,96
22780. SANJA RADANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 BUZIN 0,00 0,00 -54,59 132.223,45 0,00 0,00 0,00 132.168,86
22781. VILKO KELEMENIĆ VARAŽDINSKA,LEPOGLAVA 1959 VULIŠINEC -5.762,15 0,00 175,70 137.754,73 0,00 0,00 0,00 132.168,28
22782. DANIJEL ŠKREBLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.167,80 0,00 0,00 0,00 132.167,80
22783. MARIJAN LAZARIN ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1949 BLAŠKOVEC 0,00 0,00 0,00 132.164,30 0,00 0,00 0,00 132.164,30
22784. NADICA GOTIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1957 BREGANA 0,00 0,00 0,00 132.135,62 0,00 0,00 0,00 132.135,62
22785. JELENA CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 132.134,16 0,00 0,00 0,00 132.134,16
22786. DMITRA MIŠČEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1937 MACUTE 0,00 0,00 0,00 132.125,29 0,00 0,00 0,00 132.125,29
22787. NEDJELJKO PAVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 130.593,02 0,00 1.528,54 0,00 132.121,56
22788. ROBERT ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 295,80 131.820,87 0,00 0,00 0,00 132.116,67
22789. NEVENKA ZADRAVEC MEĐIMURSKA,PRELOG 1960 PRELOG 0,00 0,00 0,00 132.108,32 0,00 0,00 0,00 132.108,32
22790. FRANJO BORŠĆAK ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1972 MOLVICE 0,00 0,00 375,09 131.610,90 0,00 117,92 0,00 132.103,91
22791. JOSIP RUŠKAN BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1939 BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 132.096,99 0,00 0,00 0,00 132.096,99
22792. MIRJANA CRNČEVIĆ MIČUDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 1.866,37 0,00 0,00 130.229,77 0,00 0,00 0,00 132.096,14
22793. ALIJA SELIMOVIĆ LIČKO-SENJSKA,GOSPIĆ 1956 GOSPIĆ 29.639,03 0,00 13.035,24 89.414,69 0,00 0,00 0,00 132.088,96
22794. ERNA DELIPETAR SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1973 GORNJI VINJANI 0,00 0,00 2.512,13 129.569,61 0,00 0,00 0,00 132.081,74
22795. MARICA SERONČEK BRODSKO-POSAVSKA,SIBINJ 1971 SLOBODNICA 60.930,91 0,00 8.058,91 63.089,77 0,00 0,00 0,00 132.079,59
22796. MARIJO HRŽIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,NEREŽIŠĆA 1977 NEREŽIŠĆA 53.550,05 0,00 26.493,12 52.036,12 0,00 0,00 0,00 132.079,29
22797. DARKO RAJKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,NOVSKA 1975 NOVSKA 0,00 0,00 0,00 132.077,59 0,00 0,00 0,00 132.077,59
22798. STJEPAN DOMINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 4,79 0,00 0,00 132.060,24 0,00 0,00 0,00 132.065,03
22799. IVO LONČAR SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1979 ŽRNOVNICA -1.060,81 0,00 4.335,98 128.782,79 0,00 0,00 0,00 132.057,96
22800. JADRANKA PEROŠ ISTARSKA,MARČANA 1959 FILIPANA 0,00 0,00 -59,46 132.092,14 0,00 0,00 0,00 132.032,68