OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
22701. VALENTIN JANAČEK BRODSKO-POSAVSKA,NOVA KAPELA 1943 NOVA KAPELA 0,00 0,00 0,00 134.896,11 0,00 0,00 0,00 134.896,11
22702. LJILJANA BANFIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1969 TREMA 0,00 0,00 0,00 134.881,17 0,00 0,00 0,00 134.881,17
22703. EMIL ZADRAVEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1949 ČAKOVEC -0,75 0,00 -1,74 134.880,64 0,00 0,00 0,00 134.878,15
22704. DRAGICA PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1956 LADISLAVEC 0,00 0,00 -66,18 134.941,35 0,00 0,00 0,00 134.875,17
22705. NIKOLA ROGANEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1963 BREST POKUPSKI 126.169,57 0,00 8.694,16 0,00 0,00 0,00 0,00 134.863,73
22706. ELĐI CREGLIA ISTARSKA,SVETI LOVREČ 1968 KRŠULI 0,00 0,00 1.415,63 133.437,35 0,00 0,00 0,00 134.852,98
22707. DAMIR SADIKU PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1965 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 134.852,74 0,00 0,00 0,00 134.852,74
22708. NIKICA JAKŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR 1957 SUPETAR 75.363,62 0,00 12.310,31 45.792,61 0,00 1.379,78 0,00 134.846,32
22709. ANTE ŠIMLEŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 MALA MLAKA 0,00 0,00 -2.021,26 47.779,93 0,00 89.086,41 0,00 134.845,08
22710. FRANE ERCEGOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT 1942 JESENICE 0,00 0,00 0,00 134.832,14 0,00 0,00 0,00 134.832,14
22711. NIKOLA HIRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1984 JAKŠIĆI 0,00 0,00 5.210,01 129.610,17 0,00 0,00 0,00 134.820,18
22712. ANKICA HODORA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1955 MILAŠEVAC 0,00 0,00 0,00 134.794,33 0,00 0,00 0,00 134.794,33
22713. ZVONKO BREŠKI VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1958 VARAŽDIN 0,00 0,00 0,00 134.754,89 0,00 0,00 0,00 134.754,89
22714. SILVIJA SELEŠ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1970 ĐURĐEVAC 0,00 0,00 3.188,00 131.566,68 0,00 0,00 0,00 134.754,68
22715. JAROSLAV SEGEDI ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 61.152,50 0,00 57,76 73.542,97 0,00 0,00 0,00 134.753,23
22716. MIRJANA GREGOV ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1949 ZLARIN 0,00 0,00 0,00 134.752,86 0,00 0,00 0,00 134.752,86
22717. MARKO RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1973 SINJ 0,00 0,00 0,00 134.743,75 0,00 0,00 0,00 134.743,75
22718. DAMIR ČUKLJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 42.878,51 0,00 -0,60 91.865,07 0,00 0,00 0,00 134.742,98
22719. JOSIP RUŠKAN BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1939 BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 134.740,86 0,00 0,00 0,00 134.740,86
22720. BORIS PATZL ISTARSKA,POREČ 1976 POREČ - PARENZO 0,00 0,00 19.794,00 108.778,94 0,00 6.160,02 0,00 134.732,96
22721. BRANISLAV POLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 61.513,24 0,00 39.279,96 33.933,67 0,00 0,00 0,00 134.726,87
22722. YIFENG LIU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.721,11 0,00 0,00 0,00 134.721,11
22723. MARINKA VLATKO DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1968 BLATO 0,00 0,00 0,00 134.719,98 0,00 0,00 0,00 134.719,98
22724. ZORAN MALJEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 -300,96 135.020,12 0,00 0,00 0,00 134.719,16
22725. MIROSLAV ŠKEC MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1976 ČAKOVEC 45.086,56 0,00 5.457,07 84.172,10 0,00 0,00 0,00 134.715,73
22726. JOVO CVETKO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BREZA 0,00 0,00 0,00 134.714,50 0,00 0,00 0,00 134.714,50
22727. ANICA BAČANI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1942 SARVAŠ 8.144,93 0,00 1.894,24 124.667,99 0,00 0,00 0,00 134.707,16
22728. MILJA FUČEK SISAČKO-MOSLAVAČKA,KUTINA 1967 KUTINA 46.597,00 0,00 4.937,60 83.172,35 0,00 0,00 0,00 134.706,95
22729. JADRAN MATOV ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1952 KRAPANJ -4.028,68 0,00 7.085,19 131.647,97 0,00 0,00 0,00 134.704,48
22730. JOSIP ŠAJIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1956 NOVI GRADAC 0,00 0,00 0,00 134.702,16 0,00 0,00 0,00 134.702,16
22731. ERNEST VUGRIN ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1944 ZDENCI BRDOVEČKI 0,00 0,00 0,00 134.694,36 0,00 0,00 0,00 134.694,36
22732. DORIJANA ZVEČEVAC ISTARSKA,PULA 1966 PULA 0,00 0,00 -482,34 135.168,45 0,00 0,00 0,00 134.686,11
22733. VERA PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 35.673,17 99.009,59 0,00 0,00 0,00 134.682,76
22734. TOMISLAV BARIČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1968 SPLIT 0,00 0,00 0,00 134.671,13 0,00 0,00 0,00 134.671,13
22735. NENAD BEČAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 GAJEC 16.125,47 0,00 10.842,77 107.690,20 0,00 0,00 0,00 134.658,44
22736. SLOBODAN PILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1983 GORNJI DARUVAR 32.499,66 0,00 15.130,63 87.010,73 0,00 0,00 0,00 134.641,02
22737. GORDANA KOKAN SPLITSKO-DALMATINSKA,DICMO 1960 DICMO SIČANE 31.421,07 0,00 30.188,83 73.027,55 0,00 0,00 0,00 134.637,45
22738. MIRJANA HOPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1973 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 134.637,34 0,00 0,00 0,00 134.637,34
22739. ADAM KESEGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1956 CERNA 0,00 0,00 0,00 134.634,13 0,00 0,00 0,00 134.634,13
22740. DAMIR POŽGAJ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1971 SAMOBOR 57.861,22 0,00 8.178,25 68.592,40 0,00 0,00 0,00 134.631,87
22741. IGOR ŠAREC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1977 ŽUPANJA 136.054,86 0,00 -17.997,87 16.574,80 0,00 0,00 0,00 134.631,79
22742. BORIS GOJUN SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1966 SINJ 89.842,65 0,00 -2.126,29 46.907,40 0,00 0,00 0,00 134.623,76
22743. TOMISLAV GVOZDANOVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1984 GORICA SVETOJANSKA 79.239,75 0,00 9.294,74 46.076,45 0,00 0,00 0,00 134.610,94
22744. SINIŠA HULJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 33.506,55 0,00 1.817,67 99.264,09 0,00 0,00 0,00 134.588,31
22745. ROBERT ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 295,80 134.288,84 0,00 0,00 0,00 134.584,64
22746. TIHOMIR POPOVČIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1972 VELIKA GORICA 21.265,73 0,00 2.168,20 111.143,18 0,00 0,00 0,00 134.577,11
22747. IVICA PREBEG KARLOVAČKA,JOSIPDOL 1963 OŠTARIJE 11.257,15 0,00 277,12 123.040,88 0,00 0,00 0,00 134.575,15
22748. MARE BARBARIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1951 DUBROVNIK 4.883,64 0,00 0,00 125.496,09 0,00 4.186,89 0,00 134.566,62
22749. ANTE BAŠIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1972 ŠIBENIK 4.335,54 0,00 0,00 130.227,19 0,00 0,00 0,00 134.562,73
22750. ŽELJKA PAJK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 14.471,52 120.076,27 0,00 0,00 0,00 134.547,79
22751. IVICA KATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 4.127,84 0,00 16.121,12 114.290,60 0,00 0,00 0,00 134.539,56
22752. ANA BANIĆ VARAŽDINSKA,BERETINEC 1949 BERETINEC 0,00 0,00 0,00 134.539,51 0,00 0,00 0,00 134.539,51
22753. SVIJETLANA GRBEŠA OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1976 ĐAKOVO 0,00 0,00 0,00 134.531,23 0,00 0,00 0,00 134.531,23
22754. VLATKO GAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 97.266,13 0,00 37.256,94 0,00 134.523,07
22755. ANKA BAŽDAR BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1966 PRVČA 0,00 0,00 0,00 134.515,40 0,00 0,00 0,00 134.515,40
22756. MILAN KELEČIĆ ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1974 BAĐINEC 0,00 0,00 0,00 134.509,03 0,00 0,00 0,00 134.509,03
22757. BRANKO DRAGIČEVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 SILBA -5.662,40 0,00 -22,42 118.493,61 0,00 21.689,14 0,00 134.497,93
22758. ADA NEVEŠĆANIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1980 SPLIT 0,00 0,00 0,00 134.488,85 0,00 0,00 0,00 134.488,85
22759. BRANKO KUPČIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1961 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 134.488,32 0,00 0,00 0,00 134.488,32
22760. MARIJA BUNDERLE VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1955 TURNAŠICA 0,00 0,00 0,00 134.484,36 0,00 0,00 0,00 134.484,36
22761. PAVICA KOVAČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1943 CIRKVENA 0,00 0,00 0,00 134.478,01 0,00 0,00 0,00 134.478,01
22762. VIŠNJA BELJAK VARAŽDINSKA,MALI BUKOVEC 1960 MALI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 134.475,82 0,00 0,00 0,00 134.475,82
22763. HARIS HUREM PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1977 MARINIĆI 18.424,44 0,00 0,00 116.033,81 0,00 0,00 0,00 134.458,25
22764. BOŽIDAR KOVAČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,PUNITOVCI 1971 PUNITOVCI 11.509,11 0,00 9.036,30 113.909,57 0,00 0,00 0,00 134.454,98
22765. MIRJANA NOVOSEL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 134.451,79 0,00 0,00 0,00 134.451,79
22766. IVICA PELIVAN BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1955 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 6.810,93 127.637,50 0,00 0,00 0,00 134.448,43
22767. LEO MIALIĆ ZADARSKA,SUKOŠAN 1970 SUKOŠAN -390,08 0,00 0,00 134.831,38 0,00 0,00 0,00 134.441,30
22768. MARIJA VUČKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT -7.895,00 0,00 -9.876,93 152.206,82 0,00 0,00 0,00 134.434,89
22769. VEDRAN MARIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1969 BAŠKA 0,00 0,00 7.836,29 100.693,32 0,00 25.903,78 0,00 134.433,39
22770. ANAMARIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.619,63 132.813,27 0,00 0,00 0,00 134.432,90
22771. MARICA FLUKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 PARUŽEVINA 32.095,40 0,00 -291,31 102.620,65 0,00 0,00 0,00 134.424,74
22772. JOZO KLJAJIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1964 RUŠČICA 0,00 0,00 7.116,36 127.277,35 0,00 0,00 0,00 134.393,71
22773. KATARINA BOBINEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1958 DONJE OREŠJE 0,00 0,00 0,00 134.387,86 0,00 0,00 0,00 134.387,86
22774. ANA KURTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.386,77 0,00 0,00 0,00 134.386,77
22775. VLADIMIR POLGAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.371,98 0,00 0,00 0,00 134.371,98
22776. JADRANKA ZBILJSKI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,IVANKOVO 1981 IVANKOVO 34,76 0,00 828,48 133.495,86 0,00 0,00 0,00 134.359,10
22777. STANKO MILOBRATOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1958 VELIKI ŠUŠNJAR 56.625,84 0,00 7.138,53 70.593,38 0,00 0,00 0,00 134.357,75
22778. GORDANA NOGALO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1959 SLIVNO 0,00 0,00 29,86 134.315,75 0,00 0,00 0,00 134.345,61
22779. LJILJANA PETEK ZAGREBAČKA,GRADEC 1958 PODJALES 0,00 0,00 0,00 134.340,26 0,00 0,00 0,00 134.340,26
22780. JELENA CVETKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.337,74 0,00 0,00 0,00 134.337,74
22781. ELENA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 -177,67 134.515,04 0,00 0,00 0,00 134.337,37
22782. ĐURĐICA ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1960 SVETI IVAN ZELINA 72.890,38 0,00 7.705,85 53.739,58 0,00 0,00 0,00 134.335,81
22783. DANIELA TESSER ISTARSKA,PULA 1969 PULA 13,21 0,00 3.863,59 130.454,40 0,00 0,00 0,00 134.331,20
22784. PERO MARIJIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1967 KOZINŠČAK 0,00 0,00 0,00 134.306,48 0,00 0,00 0,00 134.306,48
22785. MARICA KURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 8.346,99 125.949,69 0,00 0,00 0,00 134.296,68
22786. JOSIP HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLUPCI-DIO 0,00 0,00 0,00 134.287,11 0,00 0,00 0,00 134.287,11
22787. MARIJAN IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1941 BUDROVAC LUKAČKI 0,00 0,00 0,00 134.281,94 0,00 0,00 0,00 134.281,94
22788. ŽELJKO NIKIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1964 PRIGORJE BRDOVEČKO 55.136,32 0,00 7.938,54 71.201,53 0,00 0,00 0,00 134.276,39
22789. MIRA BARIŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1946 MEDINCI 0,00 0,00 0,00 134.271,41 0,00 0,00 0,00 134.271,41
22790. DALIBOR BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 190,92 0,00 0,00 147.787,70 0,00 -13.749,33 0,00 134.229,29
22791. MARIJA BERIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.512,17 132.715,07 0,00 0,00 0,00 134.227,24
22792. JURAJ BABIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1946 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 133.409,00 0,00 808,70 0,00 134.217,70
22793. MIRKO ŠIKULEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1953 MOLVE GREDE -2.882,99 0,00 0,00 137.091,29 0,00 0,00 0,00 134.208,30
22794. BOŽIDAR MOMČILOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1941 ŠPANAT 0,00 0,00 0,00 134.200,43 0,00 0,00 0,00 134.200,43
22795. SADRI HODŽAJ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1937 SISAK 0,00 0,00 0,00 134.197,65 0,00 0,00 0,00 134.197,65
22796. SANJA MITROVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1973 DALJ 0,00 0,00 0,00 134.194,03 0,00 0,00 0,00 134.194,03
22797. NIKOLA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.188,82 0,00 0,00 0,00 134.188,82
22798. DANIJELA KUMAR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1977 VUKOVAR 0,00 0,00 0,00 134.188,22 0,00 0,00 0,00 134.188,22
22799. TOMO MARUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.159,01 0,00 0,00 0,00 134.159,01
22800. ANTE PERIĆ ZADARSKA,ZEMUNIK DONJI 1979 ZEMUNIK DONJI 30.678,22 0,00 -257,05 103.734,85 0,00 0,00 0,00 134.156,02