OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
19701. BRANISLAV BRKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1952 OKRUG GORNJI 14.077,34 0,00 15,67 69.162,15 0,00 0,00 0,00 0,00 83.255,16
19702. IVKA LJUTIĆ ZADARSKA,BIOGRAD NA MORU 1956 BIOGRAD NA MORU 0,00 0,00 0,00 83.254,84 0,00 0,00 0,00 0,00 83.254,84
19703. ANKA ČIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.254,83 0,00 0,00 83.254,83
19704. MILE KARAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 83.248,16 0,00 0,00 0,00 0,00 83.248,16
19705. ŽELJKO VUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1957 CRIKVENICA 0,00 0,00 -0,39 83.237,59 0,00 0,00 0,00 0,00 83.237,20
19706. MILOŠ POZDER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1942 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 83.234,54 0,00 0,00 0,00 0,00 83.234,54
19707. NATALI MOČIBOB CVITKO ISTARSKA,KAROJBA 1981 NOVAKI MOTOVUNSKI 20.304,21 0,00 0,00 62.906,69 0,00 0,00 0,00 0,00 83.210,90
19708. MILKA ĆORMARKOVIĆ LIČKO-SENJSKA,PERUŠIĆ 1932 LIPOVO POLJE 0,00 0,00 0,00 83.208,89 0,00 0,00 0,00 0,00 83.208,89
19709. ANICA JANJAC KARLOVAČKA,KAMANJE 1961 REŠTOVO 0,00 0,00 0,00 83.208,80 0,00 0,00 0,00 0,00 83.208,80
19710. DANIJELA JAKASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 24.298,88 58.908,83 0,00 0,00 0,00 0,00 83.207,71
19711. IGOR JANEV ISTARSKA,VRSAR 1979 VRSAR 0,00 0,00 0,00 83.203,30 0,00 0,00 0,00 0,00 83.203,30
19712. SINIŠA KANEŠIĆ ISTARSKA,PULA 1976 PULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.201,44 0,00 0,00 83.201,44
19713. MLADEN KURELOVIĆ ISTARSKA,PAZIN 1961 PAZIN 0,00 0,00 -0,03 83.199,45 0,00 0,00 0,00 0,00 83.199,42
19714. ILIJA DAMJANKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,JASENOVAC 1932 JASENOVAC 0,00 0,00 0,00 83.194,80 0,00 0,00 0,00 0,00 83.194,80
19715. NEVEN MILOŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1964 MARIJA BISTRICA 23.198,49 0,00 30.635,35 27.576,76 0,00 1.762,53 0,00 0,00 83.173,13
19716. MARIJA TOKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1959 SINJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.164,57 0,00 0,00 83.164,57
19717. MIRJANA DŽAPO ŠIBENSKO-KNINSKA,KNIN 1973 KNIN 0,00 0,00 -663,50 83.820,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83.156,90
19718. ANDRIJA IVANKOVIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,ZAŽABLJE 1968 BIJELI VIR 0,00 0,00 -2.978,31 86.121,93 0,00 0,00 0,00 0,00 83.143,62
19719. BRIGITA VIDOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1990 VUKOVAR 54.567,91 0,00 8.933,46 19.640,72 0,00 0,00 0,00 0,00 83.142,09
19720. TOMISLAV VURUŠIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1952 ČAKOVEC 153,64 0,00 716,59 82.271,59 0,00 0,00 0,00 0,00 83.141,82
19721. DAMIR SUPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 10.490,58 72.649,90 0,00 0,00 0,00 0,00 83.140,48
19722. VLADIMIR KNAPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1939 RIJEKA 38.197,20 0,00 26.202,89 18.736,13 0,00 0,00 0,00 0,00 83.136,22
19723. ZORAN RUBEŠA PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1983 VIŠKOVO 1.385,79 0,00 0,00 81.740,80 0,00 0,00 0,00 0,00 83.126,59
19724. ANKA PRELOG ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1961 DUBRAVSKI MARKOVAC 0,00 0,00 0,00 83.116,13 0,00 0,00 0,00 0,00 83.116,13
19725. NEDILJKO ODAK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT 3.343,19 0,00 79.766,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.109,87
19726. MUNUP MEMETI PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1947 PUNAT 0,00 0,00 0,00 83.102,84 0,00 0,00 0,00 0,00 83.102,84
19727. EMIR ŠTRKLJEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1959 SPLIT 0,00 0,00 0,00 58.545,70 0,00 24.549,59 0,00 0,00 83.095,29
19728. DRAGICA STEVANOVIĆ ISTARSKA,VODNJAN 1958 PEROJ 0,00 0,00 0,00 83.093,75 0,00 0,00 0,00 0,00 83.093,75
19729. PERO KLARIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1960 MAKARSKA 0,00 0,00 -3.059,70 86.150,91 0,00 0,00 0,00 0,00 83.091,21
19730. SAŠO VERDEV SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1989 ŽALEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.086,69 0,00 0,00 83.086,69
19731. JURICA DVORNIK ZADARSKA,ZADAR 1981 ZADAR 0,00 0,00 77,45 83.005,52 0,00 0,00 0,00 0,00 83.082,97
19732. ANDRIJA MIGLEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SOKOLOVAC 1944 TRNOVAC SOKOLOVAČKI 0,00 0,00 0,00 83.074,31 0,00 0,00 0,00 0,00 83.074,31
19733. MIRJANA BLAŠKO ISTARSKA,POREČ 1970 POREČ - PARENZO -2.251,71 0,00 -0,35 85.321,56 0,00 0,00 0,00 0,00 83.069,50
19734. NIKOLA FILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 83.068,65 0,00 0,00 0,00 0,00 83.068,65
19735. ANTONIO SOLENIČKI ZAGREBAČKA,JAKOVLJE 1986 JAKOVLJE 0,00 0,00 18.203,34 64.858,11 0,00 0,00 0,00 0,00 83.061,45
19736. NIKO MAŠKARIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,STON 1959 ZATON DOLI 5.706,06 0,00 7.629,65 63.647,76 0,00 0,00 0,00 6.069,52 83.052,99
19737. RUŽA MARCIJUŠ MEĐIMURSKA,ŠENKOVEC 1954 ŠENKOVEC 0,00 0,00 0,00 83.049,36 0,00 0,00 0,00 0,00 83.049,36
19738. BESNIK DŽEMAILI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1979 VRBANJA 0,00 0,00 12.069,74 70.979,44 0,00 0,00 0,00 0,00 83.049,18
19739. DAJANA MASLOV VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 0,00 0,00 1.704,60 81.343,77 0,00 0,00 0,00 0,00 83.048,37
19740. ZVONIMIR BIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.042,17 0,00 0,00 83.042,17
19741. MILAN POTOČNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1955 LUPINJAK 13.039,54 0,00 830,50 69.158,07 0,00 0,00 0,00 0,00 83.028,11
19742. ADRIANA STANKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1985 VINKOVCI 1.115,24 0,00 2.826,00 79.079,10 0,00 0,00 0,00 0,00 83.020,34
19743. IVA GARIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1957 BRODSKI DRENOVAC 0,00 0,00 0,00 83.019,73 0,00 0,00 0,00 0,00 83.019,73
19744. DRAŽEN PINKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 1.090,28 81.924,43 0,00 0,00 0,00 0,00 83.014,71
19745. MARTINA ALAMEROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1986 CRNO 0,00 0,00 24.711,81 58.299,62 0,00 0,00 0,00 0,00 83.011,43
19746. ALFO BENCIC ISTARSKA,PULA 1970 PULA 0,00 0,00 83.088,41 0,00 0,00 -78,24 0,00 0,00 83.010,17
19747. LJUBICA OBRADOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,MARKUŠICA 1965 GABOŠ 0,00 0,00 0,00 83.006,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83.006,40
19748. ZLATKO VUČETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 82.999,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.999,73
19749. DANIJELA KALAC ISTARSKA,PIČAN 1979 MONTOVANI 6.330,98 0,00 0,00 76.665,36 0,00 0,00 0,00 0,00 82.996,34
19750. ZDRAVKO MANDIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1962 DUGO SELO 0,00 0,00 0,00 82.985,20 0,00 0,00 0,00 0,00 82.985,20
19751. ANTE ĆOSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 5.249,88 0,00 77.733,54 0,00 0,00 82.983,42
19752. JURICA RUDEŽ SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1959 MAKARSKA 0,00 0,00 17.637,06 65.341,36 0,00 0,00 0,00 0,00 82.978,42
19753. FAIK PAJAZITI VARAŽDINSKA,VARAŽDINSKE TOPLICE 1960 VARAŽDINSKE TOPLICE 7.456,06 0,00 11.430,09 64.081,38 0,00 0,00 0,00 0,00 82.967,53
19754. IVANA JAPJEC ZAGREBAČKA,STUPNIK 1982 DONJI STUPNIK 0,00 0,00 -785,58 83.751,77 0,00 0,00 0,00 0,00 82.966,19
19755. SILVIO SOČNIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1978 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 82.962,40 0,00 0,00 0,00 0,00 82.962,40
19756. DARKO ČVAGIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1967 ŠAG 19.701,12 0,00 106,22 63.144,28 -8,64 0,00 0,00 0,00 82.942,98
19757. ANKICA MIKIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1967 ŠPIŠIĆ BUKOVICA 0,00 0,00 0,00 82.940,25 0,00 0,00 0,00 0,00 82.940,25
19758. BOJAN BANOVIĆ ZAGREBAČKA,BRDOVEC 1969 ZDENCI BRDOVEČKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.936,04 0,00 0,00 82.936,04
19759. SAFET IDRIZI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1957 SISAK 19.104,48 0,00 12.858,04 50.969,91 0,00 0,00 0,00 0,00 82.932,43
19760. IVO VALČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1990 ZADAR 16.623,07 0,00 2.196,86 64.108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 82.927,96
19761. MARIJAN RAUŽAN POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1956 POŽEGA 25.101,09 0,00 -151,13 57.975,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82.925,46
19762. SANJA ŠEBALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 82.925,45 0,00 0,00 0,00 0,00 82.925,45
19763. LJUBICA BAHUN VARAŽDINSKA,JALŽABET 1962 KELEMEN 0,00 0,00 0,00 82.921,28 0,00 0,00 0,00 0,00 82.921,28
19764. ŽELJKO BEUS SPLITSKO-DALMATINSKA,VRGORAC 1957 STILJA 0,00 0,00 0,00 82.919,30 0,00 0,00 0,00 0,00 82.919,30
19765. DUJE KUZMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1985 SPLIT 0,00 0,00 0,00 82.918,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82.918,50
19766. GORDANA LIVAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 44.331,48 0,00 5.258,51 33.327,86 0,00 0,00 0,00 0,00 82.917,85
19767. MARIO DALLEASTE OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1983 OSIJEK -447,66 0,00 2.371,71 80.987,31 0,00 0,00 0,00 0,00 82.911,36
19768. MARIJO FILIPOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1983 BIŠKUPEC ZELINSKI 13.766,95 0,00 9.196,18 59.941,29 0,00 0,00 0,00 0,00 82.904,42
19769. ENIO PAŠALIĆ ISTARSKA,PULA 1969 PULA 0,00 0,00 0,00 82.886,93 0,00 0,00 0,00 0,00 82.886,93
19770. ANTE ĐAKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1982 SPLIT 0,00 0,00 -0,73 82.878,87 0,00 0,00 0,00 0,00 82.878,14
19771. SLAVICA KOVAČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1953 OSIJEK 0,00 0,00 2.055,55 80.821,43 0,00 0,00 0,00 0,00 82.876,98
19772. SINIŠA JURKO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1958 SPLIT 0,00 0,00 2.823,79 80.049,59 0,00 0,00 0,00 0,00 82.873,38
19773. MARINKO VRBATOVIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,RUŽIĆ 1965 UMLJANOVIĆ 0,00 0,00 0,00 82.870,14 0,00 0,00 0,00 0,00 82.870,14
19774. ANĐELKO BRCKOVIĆ ZAGREBAČKA,IVANIĆ-GRAD 1980 LIJEVI DUBROVČAK 0,00 0,00 0,00 82.846,32 0,00 0,00 0,00 0,00 82.846,32
19775. RENATA MAVRIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 50,14 0,00 -1.068,07 83.863,02 0,00 0,00 0,00 0,00 82.845,09
19776. IVICA MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 84.181,78 -1.345,10 -0,14 -2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 82.834,14
19777. MILKA BRADEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1947 GRUBIŠNO POLJE 0,00 0,00 0,00 82.830,22 0,00 0,00 0,00 0,00 82.830,22
19778. JADRANKA ŽEŽELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1970 JUŠIĆI 2.063,78 0,00 0,00 80.754,93 0,00 0,00 0,00 0,00 82.818,71
19779. IGOR GRUZINOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 82.815,67 0,00 0,00 0,00 0,00 82.815,67
19780. IVANA PREDANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 SESVETE 0,00 0,00 0,00 82.808,59 0,00 0,00 0,00 0,00 82.808,59
19781. RENATA SOPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.798,15 0,00 0,00 82.798,15
19782. MIRKO FERENAC KARLOVAČKA,OZALJ 1960 VRHOVAC 0,00 0,00 68.126,53 14.671,52 0,00 0,00 0,00 0,00 82.798,05
19783. MILJENKO JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1975 SOLIN 0,00 0,00 0,00 82.787,13 0,00 0,00 0,00 0,00 82.787,13
19784. DRAGICA ŠUTIJA BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1957 PRVČA 0,00 0,00 0,00 82.769,61 0,00 0,00 0,00 0,00 82.769,61
19785. LJILJANA KNEŽEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1968 TRPINJA 3.509,26 0,00 15,34 79.240,46 0,00 0,00 0,00 0,00 82.765,06
19786. ANA BANJEDVORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 19.076,47 0,00 0,00 63.686,84 0,00 0,00 0,00 0,00 82.763,31
19787. PETAR BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TRPINJA 1965 BRŠADIN -601,10 0,00 -2.128,70 85.483,78 0,00 0,00 0,00 0,00 82.753,98
19788. NINO ŠUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.753,92 0,00 0,00 82.753,92
19789. SNJEŽANA RODIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1980 BJELOVAR 8.060,23 0,00 55,48 74.637,02 0,00 0,00 0,00 0,00 82.752,73
19790. ANKICA KUČINIĆ ZAGREBAČKA,KRIŽ 1959 BUNJANI 2.315,58 0,00 7.695,13 72.727,22 0,00 0,00 0,00 0,00 82.737,93
19791. ZLATKO PUŠKAŠ ZAGREBAČKA,RUGVICA 1949 DONJA GREDA 0,00 0,00 0,00 82.730,85 0,00 0,00 0,00 0,00 82.730,85
19792. JAN MATRLJAN PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1974 MARIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.730,71 0,00 0,00 82.730,71
19793. LJILJANA RADIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1965 DESNO TREBARJEVO 0,00 0,00 0,00 82.714,51 0,00 0,00 0,00 0,00 82.714,51
19794. MARIO BEDIĆ ISTARSKA,MEDULIN 1972 MEDULIN 0,00 0,00 0,00 82.711,79 0,00 0,00 0,00 0,00 82.711,79
19795. NENAD FIRIS PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1967 MALA LEŠNICA 0,00 0,00 2.534,60 80.160,75 0,00 0,00 0,00 0,00 82.695,35
19796. PETAR BILEN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1968 SLATINA 66.933,79 0,00 -465,60 2.283,58 0,00 13.942,03 0,00 0,00 82.693,80
19797. MLADEN JELENAK ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1947 LIPNICA 0,00 0,00 0,00 82.689,19 0,00 0,00 0,00 0,00 82.689,19
19798. IGOR HEIDLER ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1960 SAMOBOR 0,00 0,00 6.570,98 0,00 0,00 76.115,57 0,00 0,00 82.686,55
19799. GORAN PETKOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 82.684,89 0,00 0,00 0,00 0,00 82.684,89
19800. JOSO TONKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1960 NEBOJAN 0,00 0,00 0,00 82.674,09 0,00 0,00 0,00 0,00 82.674,09