OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
19701. MUHIDIN ČOKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1941 RIJEKA 0,00 0,00 -827,92 156.890,54 0,00 0,00 0,00 156.062,62
19702. MATO BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 156.062,58 0,00 0,00 0,00 156.062,58
19703. IVANA FILIPOVIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1988 KARLOVAC 33.768,51 0,00 34.974,37 87.308,69 0,00 0,00 0,00 156.051,57
19704. MARINKO BELAVA SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR 1979 TROGIR 2.143,49 0,00 21.633,36 132.272,13 0,00 0,00 0,00 156.048,98
19705. BOŽO HRŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE -8.477,79 0,00 169.692,53 -5.167,62 0,00 0,00 0,00 156.047,12
19706. BOŽO MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 156.044,23 0,00 0,00 0,00 156.044,23
19707. ANA BOŽIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 156.044,23 0,00 0,00 0,00 156.044,23
19708. MARIJA DEPRATO ISTARSKA,LIŽNJAN 1951 VALTURA 0,00 0,00 13.849,52 142.177,37 0,00 0,00 0,00 156.026,89
19709. MILAN HRANJ ISTARSKA,POREČ 1964 MUGEBA - MONGHEBBO 92.649,59 -10.625,73 40.353,09 33.647,86 0,00 0,00 0,00 156.024,81
19710. MIRJANA HABUŠ MEĐIMURSKA,PRELOG 1972 ČUKOVEC 16.499,95 0,00 16.314,18 123.204,32 0,00 0,00 0,00 156.018,45
19711. JAKOV DUVNJAK SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1954 KAŠTEL KAMBELOVAC 0,00 0,00 347,80 155.666,44 0,00 0,00 0,00 156.014,24
19712. RADOSLAV VAKANJAC OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1957 BELI MANASTIR 0,00 0,00 0,00 156.013,63 0,00 0,00 0,00 156.013,63
19713. MIRELA BRAJICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 LETIČANI 96.604,79 0,00 12.497,44 46.908,50 0,00 0,00 0,00 156.010,73
19714. JOVANKA PETROVIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 0,00 155.999,87 0,00 0,00 0,00 155.999,87
19715. VIŠNJA LEBOŠ ZAGREBAČKA,GRADEC 1961 FUKA 0,00 0,00 0,00 155.970,75 0,00 0,00 0,00 155.970,75
19716. JAGICA POKAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1959 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 155.101,60 0,00 864,58 0,00 155.966,18
19717. IVAN ČAJO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1980 OSIJEK 53.659,19 0,00 3.403,66 98.885,48 0,00 0,00 0,00 155.948,33
19718. STJEPAN VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1957 APŠEVCI -2.272,30 0,00 0,00 158.214,55 0,00 0,00 0,00 155.942,25
19719. DOLORES POPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 4.755,99 0,00 2.433,04 148.739,43 0,00 0,00 0,00 155.928,46
19720. ZORAN BORIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1958 VELIKA GORICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.927,23 0,00 155.927,23
19721. ZVONKO JUREN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 ŠAŠEVO 0,00 0,00 0,00 155.922,92 0,00 0,00 0,00 155.922,92
19722. DRAŽEN ZELENKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1966 SLATINA 58.118,99 0,00 -0,05 97.800,41 0,00 0,00 0,00 155.919,35
19723. SLAVA DLAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -298,66 156.216,03 0,00 0,00 0,00 155.917,37
19724. DAJANA BAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 46.730,02 0,00 -52,95 109.195,04 0,00 0,00 0,00 155.872,11
19725. ANTE RADANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1978 KAŠTEL NOVI 0,00 0,00 -6.351,16 162.201,43 0,00 0,00 0,00 155.850,27
19726. ANA ANČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KLIS 1974 VELIKI BROČANAC 19.582,99 -1,33 0,00 136.260,94 0,00 0,00 0,00 155.842,60
19727. STJEPAN PEJAKOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1953 STRAŠNIK 0,00 0,00 0,00 155.825,58 0,00 0,00 0,00 155.825,58
19728. SLAVKO ŠTEFIČAR VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 NOVI ANTUNOVAC 8.023,32 0,00 3.678,36 144.105,80 0,00 0,00 0,00 155.807,48
19729. DRAGICA BENAKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1959 ŽUPANJA 0,00 0,00 0,00 155.803,77 0,00 0,00 0,00 155.803,77
19730. ANA LATINAC SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1968 TRILJ 0,00 0,00 0,00 155.787,58 0,00 0,00 0,00 155.787,58
19731. IGOR JANEŠ OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1978 VALPOVO 11.262,83 0,00 -741,12 145.263,55 0,00 0,00 0,00 155.785,26
19732. JASMINA GUDLIN OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1965 JOSIPOVAC 2.884,31 0,00 -4.240,39 157.119,84 0,00 0,00 0,00 155.763,76
19733. SANDRA ORGULAN ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1980 POJATNO 0,00 0,00 4.001,03 151.755,34 0,00 0,00 0,00 155.756,37
19734. ANTO STIPIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SATNICA ĐAKOVAČKA 1953 GAŠINCI 0,00 0,00 0,00 155.748,94 0,00 0,00 0,00 155.748,94
19735. ŽELJKO MILIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1959 POJATNO 0,00 0,00 0,00 155.748,63 0,00 0,00 0,00 155.748,63
19736. NIKOLA KLJAJIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,VELIKA 1958 VELIKA 0,00 0,00 0,00 155.738,75 0,00 0,00 0,00 155.738,75
19737. IVAN KALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 155.733,74 0,00 0,00 0,00 155.733,74
19738. MIROSLAV STIPETIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1985 SLATINA 0,00 0,00 3.442,27 152.279,60 0,00 0,00 0,00 155.721,87
19739. ILIJA STANIĆ BRODSKO-POSAVSKA,VRPOLJE 1977 VRPOLJE 0,00 0,00 2.237,28 153.474,39 0,00 0,00 0,00 155.711,67
19740. IVAN MIHALJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1944 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 155.704,68 0,00 0,00 0,00 155.704,68
19741. ROBERTA DEMIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 155.704,03 0,00 0,00 0,00 155.704,03
19742. BRANISLAV ŠVABIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERDUT 1961 BIJELO BRDO -1.374,41 0,00 2.367,69 154.707,68 0,00 0,00 0,00 155.700,96
19743. STEFAN ŠIROKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 22.359,96 0,00 13.747,83 119.590,97 0,00 0,00 0,00 155.698,76
19744. VLADO TUDJA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1960 NEREZINE -0,82 0,00 -0,01 155.684,39 0,00 0,00 0,00 155.683,56
19745. NENAD ŽIVKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1967 SPLIT 0,00 0,00 0,00 155.666,54 0,00 0,00 0,00 155.666,54
19746. DALIBORKA MATANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1977 VELIKA GORICA 0,00 0,00 3.132,34 152.532,41 0,00 0,00 0,00 155.664,75
19747. ANTE ZORIČIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ 1937 PAKOVO SELO 0,00 0,00 0,00 155.660,93 0,00 0,00 0,00 155.660,93
19748. SILVANA BRALIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1966 BIBINJE 0,00 0,00 -1.005,57 156.661,66 0,00 0,00 0,00 155.656,09
19749. DARKO VUKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1980 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 155.647,58 0,00 0,00 0,00 155.647,58
19750. ŽELJKO PIPEK ZAGREBAČKA,KRIŽ 1967 JOHOVEC 0,00 0,00 272,43 154.749,41 0,00 622,86 0,00 155.644,70
19751. IVICA FULIR ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1976 SAMOBOR 70.568,65 0,00 43.290,25 41.784,61 0,00 0,00 0,00 155.643,51
19752. VLADO PERAK OSJEČKO-BARANJSKA,VALPOVO 1969 LADIMIREVCI 38.189,02 0,00 471,13 116.970,10 0,00 0,00 0,00 155.630,25
19753. MIRJANA TUPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 135.710,05 0,00 19.919,37 0,00 155.629,42
19754. BERISLAV MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1954 PALIT 0,00 0,00 0,00 155.622,05 0,00 0,00 0,00 155.622,05
19755. LJILJANA SABLJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 PROKLJUVANI 45.576,74 0,00 72.764,15 37.277,72 0,00 0,00 0,00 155.618,61
19756. KEROL KOVAČEVIĆ ISTARSKA,PULA 1963 PULA -2.276,99 0,00 0,00 157.894,75 0,00 0,00 0,00 155.617,76
19757. BORIVOJE MINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 42.426,16 0,00 2.997,28 110.189,95 0,00 0,00 0,00 155.613,39
19758. KRISTINA KRAJCER ISTARSKA,MARČANA 1976 LOBORIKA 53.509,18 0,00 31.274,90 70.825,73 0,00 0,00 0,00 155.609,81
19759. DUŠAN SPASIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1948 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 0,00 155.594,20 0,00 0,00 0,00 155.594,20
19760. REMZI IBRAIMI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NUŠTAR 1965 NUŠTAR 0,00 0,00 2.105,83 153.477,64 0,00 0,00 0,00 155.583,47
19761. BORIVOJE ĐORIĆ ISTARSKA,PULA 1954 PULA 31.782,23 0,00 21.686,64 96.846,71 0,00 5.257,55 0,00 155.573,13
19762. ISMETA ALIĆ ISTARSKA,PULA 1971 PULA 30.025,73 0,00 -2.399,64 127.942,26 0,00 0,00 0,00 155.568,35
19763. ŽELJKO FUZUL ZADARSKA,BIBINJE 1965 BIBINJE 0,00 0,00 -52,04 58.763,99 0,00 96.854,82 0,00 155.566,77
19764. MARINA JURIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 20.255,21 0,00 6.280,72 129.006,09 0,00 0,00 0,00 155.542,02
19765. KATICA TELENTA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,BLATO 1957 BLATO 0,00 0,00 0,00 155.541,63 0,00 0,00 0,00 155.541,63
19766. FRANCO SPARACIO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1983 SPLIT 0,00 0,00 1.208,93 154.327,06 0,00 0,00 0,00 155.535,99
19767. TANJA PLAHUTAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB -83,48 0,00 412,23 155.195,74 0,00 0,00 0,00 155.524,49
19768. VLADO LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 37.021,24 0,00 6.941,70 111.561,29 0,00 0,00 0,00 155.524,23
19769. VEDRAN KRUŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1984 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 155.475,50 0,00 0,00 0,00 155.475,50
19770. JOSIP ŠUŠMAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1947 RATKOVEC 0,00 0,00 0,00 155.445,56 0,00 0,00 0,00 155.445,56
19771. BOŽIDAR HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1974 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 155.441,00 0,00 0,00 0,00 155.441,00
19772. HUSE BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 155.438,79 0,00 0,00 0,00 155.438,79
19773. STJEPAN SABOLIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1950 VUKOSAVLJEVICA 0,00 0,00 0,00 155.437,31 0,00 0,00 0,00 155.437,31
19774. NIKOLA ABRAMOVIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,TOPUSKO 1952 TOPUSKO 0,00 0,00 1.731,06 153.700,68 0,00 0,00 0,00 155.431,74
19775. BOŠKO KUMRLE ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1959 RUDE 0,00 0,00 5.361,06 150.061,66 0,00 0,00 0,00 155.422,72
19776. ŽELJKA RAŽOV ZADARSKA,ŠKABRNJA 1970 ŠKABRNJA 20.921,72 0,00 3.030,08 131.469,62 0,00 0,00 0,00 155.421,42
19777. IVICA BEŠLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 0,00 155.419,40 0,00 0,00 0,00 155.419,40
19778. ZORAN JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 0,00 0,00 151.008,58 0,00 0,00 4.410,81 0,00 155.419,39
19779. SNJEŽANA BARUKČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1967 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 155.417,85 0,00 0,00 0,00 155.417,85
19780. TUNA SIMONOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1967 BRCKOVLJANI 13.424,64 0,00 1.229,85 140.762,69 0,00 0,00 0,00 155.417,18
19781. LJILJANA BARIČEVIĆ VENDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 KAŠINSKA SOPNICA 0,00 0,00 72.758,28 82.618,52 0,00 0,00 0,00 155.376,80
19782. SVETOZAR MITRIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1957 MIKLEUŠ 0,00 0,00 0,00 155.376,73 0,00 0,00 0,00 155.376,73
19783. ANTUN RENIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 155.361,05 0,00 0,00 0,00 155.361,05
19784. JURICA VUK VARAŽDINSKA,JALŽABET 1976 KAŠTELANEC 42.169,75 0,00 10.977,69 102.204,86 0,00 0,00 0,00 155.352,30
19785. SINIŠA VICKOV SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1969 SPLIT 0,00 0,00 0,00 155.348,65 0,00 0,00 0,00 155.348,65
19786. RUŽICA VULETIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1979 DOBRANJE 0,00 0,00 0,00 155.330,23 0,00 0,00 0,00 155.330,23
19787. MARINKO TUKA ISTARSKA,PULA 1969 PULA 33.945,93 0,00 29.637,26 91.743,12 0,00 0,00 0,00 155.326,31
19788. RADOVAN KRAGULJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 -301,01 154.885,78 0,00 741,48 0,00 155.326,25
19789. MERI BOBETA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1975 VUKOVAR 16.172,28 0,00 1.166,40 137.987,01 0,00 0,00 0,00 155.325,69
19790. SANJA KLAIĆ BILIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 15.840,42 0,00 26.475,94 113.006,02 0,00 0,00 0,00 155.322,38
19791. IVICA DŽALTO OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1968 OSIJEK 0,00 0,00 24.764,85 0,00 0,00 130.556,48 0,00 155.321,33
19792. FLORIM SALA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1983 VINKOVCI 64.135,52 0,00 7.141,47 84.034,06 0,00 0,00 0,00 155.311,05
19793. ZIJAD BEGANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 155.304,23 0,00 0,00 0,00 155.304,23
19794. MIRA JUSUP ZADARSKA,ZADAR 1965 ZADAR 10.143,68 0,00 14.304,20 130.846,56 0,00 0,00 0,00 155.294,44
19795. KATARINA KATULIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1964 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 155.286,99 0,00 0,00 0,00 155.286,99
19796. JASMIN POJSKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1966 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 155.268,00 0,00 0,00 0,00 155.268,00
19797. ŽELJKA ČIČIĆ KRAJINOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1975 GORNJE PODOTOČJE 648,90 0,00 3.814,28 150.798,10 0,00 0,00 0,00 155.261,28
19798. JOSIP BIŠKUP BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1946 VELIKA JASENOVAČA 0,00 0,00 0,00 155.254,29 0,00 0,00 0,00 155.254,29
19799. NADA GRŽIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 DRAMALJ 25.447,20 0,00 0,00 129.806,24 0,00 0,00 0,00 155.253,44
19800. TANJA LOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 155.238,51 0,00 0,00 0,00 155.238,51