OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
19701. DAMIR PALASKA ISTARSKA,KRŠAN 1965 ČAMBARELIĆI 0,00 0,00 0,00 145.281,62 0,00 0,00 0,00 145.281,62
19702. IVAN RADONIĆ DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE 1939 GRUDA 0,00 0,00 0,00 145.260,47 0,00 0,00 0,00 145.260,47
19703. SVETLANA PERKOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1962 OSIJEK 7.299,02 0,00 43.900,00 94.046,31 0,00 0,00 0,00 145.245,33
19704. KREŠIMIR TOMLJANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 145.244,43 0,00 0,00 0,00 145.244,43
19705. ZVONKO LEDER ZAGREBAČKA,ORLE 1956 RUČA 0,00 0,00 0,00 145.237,30 0,00 0,00 0,00 145.237,30
19706. MERI PAŠARA MITIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1954 ŠIBENIK 74.038,82 0,00 18.260,81 52.936,16 0,00 0,00 0,00 145.235,79
19707. JOVANKA PETROVIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 0,00 145.234,05 0,00 0,00 0,00 145.234,05
19708. STJEPAN ĐURIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,KISTANJE 1957 KISTANJE 0,00 0,00 576,99 144.653,63 0,00 0,00 0,00 145.230,62
19709. IVAN PULJIZ SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1962 RUNOVIĆ 0,00 0,00 40,95 122.978,17 407,14 21.804,24 0,00 145.230,50
19710. ATENIO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 37.687,76 0,00 0,00 107.530,87 0,00 0,00 0,00 145.218,63
19711. ĐORĐO IVANOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VOĆIN 1926 POPOVAC 0,00 0,00 0,00 145.218,48 0,00 0,00 0,00 145.218,48
19712. STJEPAN BUŠLJETA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAČINCI 1938 ČAČINCI 0,00 0,00 0,00 145.211,18 0,00 0,00 0,00 145.211,18
19713. AZEMINA MRAOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 53.903,06 0,00 17.467,30 73.821,57 0,00 0,00 0,00 145.191,93
19714. ŽARKO IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -655,62 145.842,77 0,00 0,00 0,00 145.187,15
19715. SANDA VUKELIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.174,35 0,00 145.174,35
19716. ZLATA DENŽIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1956 PODGAJEC 0,00 0,00 5.479,06 139.692,97 0,00 0,00 0,00 145.172,03
19717. MARA MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 145.168,85 0,00 0,00 0,00 145.168,85
19718. STIPO MAROS SPLITSKO-DALMATINSKA,SEGET 1952 SEGET VRANJICA 0,00 0,00 16.091,57 129.066,82 0,00 0,00 0,00 145.158,39
19719. SUZANA MRŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1965 POSTRANJE 34.474,87 0,00 -1.334,50 112.017,51 0,00 0,00 0,00 145.157,88
19720. DEJAN UGREŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1971 NOVA GRADIŠKA 63.234,99 0,00 21.248,46 60.670,11 0,00 0,00 0,00 145.153,56
19721. IVAN PUŠKAR ZADARSKA,GRAČAC 1959 CEROVAC 62.475,62 0,00 0,00 82.676,01 0,00 0,00 0,00 145.151,63
19722. ANTO DUJAK PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 63.389,53 81.753,54 0,00 0,00 0,00 145.143,07
19723. VEDRAN MUNIVRANA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1971 SINJ 9.777,48 0,00 8.063,96 127.294,40 0,00 0,00 0,00 145.135,84
19724. DEAN ĐURANOVIĆ ISTARSKA,PULA 1968 PULA 74.334,66 -23.041,12 1.443,67 18.362,98 0,00 74.032,09 0,00 145.132,28
19725. TUNA SIMONOVIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1967 BRCKOVLJANI 12.544,03 0,00 1.229,85 131.349,04 0,00 0,00 0,00 145.122,92
19726. ANA TINODI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1958 NOVI GLOG 0,00 0,00 0,00 145.098,73 0,00 0,00 0,00 145.098,73
19727. GORAN ŠPILJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1983 PREGRADA 980,19 0,00 12.697,16 124.938,48 0,00 6.473,78 0,00 145.089,61
19728. ĐURA LATIFOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1941 SLAVONSKI BROD 0,00 0,00 0,00 145.077,07 0,00 0,00 0,00 145.077,07
19729. ŽELJKO DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 3.421,91 0,00 6.920,77 69.935,64 0,00 64.790,41 0,00 145.068,73
19730. ŽELJKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 6.783,82 0,00 138.281,42 0,00 0,00 0,00 0,00 145.065,24
19731. SINIŠA GOJUN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1969 UGLJANE 3.490,56 0,00 3.393,40 138.180,34 0,00 0,00 0,00 145.064,30
19732. SILVANA BRALIĆ ZADARSKA,BIBINJE 1966 BIBINJE 0,00 0,00 -1.005,57 146.064,24 0,00 0,00 0,00 145.058,67
19733. ANĐELKO KOŠČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1976 BREZOVLJANI 0,00 0,00 0,00 145.058,30 0,00 0,00 0,00 145.058,30
19734. VLASTA ZADRAVEC MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC 1960 VRATIŠINEC 0,00 0,00 0,00 145.044,13 0,00 0,00 0,00 145.044,13
19735. KATICA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1954 KAŠLJAVAC 0,00 0,00 0,00 145.034,95 0,00 0,00 0,00 145.034,95
19736. LATIF SEJFULAI SPLITSKO-DALMATINSKA,BAŠKA VODA 1960 BAŠKA VODA -2.543,43 0,00 0,00 147.577,74 0,00 0,00 0,00 145.034,31
19737. IVAN KROLO OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE 1976 MARTIN 0,00 0,00 10.434,81 134.598,58 0,00 0,00 0,00 145.033,39
19738. ŽIVKO MARGETIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,GUNJA 1962 GUNJA 0,00 0,00 0,00 145.030,65 0,00 0,00 0,00 145.030,65
19739. JOSIPA CRNJAKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1960 VIRJE 0,00 0,00 0,00 145.027,84 0,00 0,00 0,00 145.027,84
19740. ZLATKO NOVAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 SESVETE 354,27 0,00 7.650,61 137.015,96 0,00 0,00 0,00 145.020,84
19741. SANJA AŠANIN ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1965 SAMOBOR 0,00 0,00 180,75 144.836,15 0,00 0,00 0,00 145.016,90
19742. ANTO ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 4,49 0,00 0,00 145.003,96 0,00 0,00 0,00 145.008,45
19743. BARA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1956 PODVINJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 145.007,76 0,00 0,00 0,00 145.007,76
19744. ADAM MARINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1966 ĐAKOVO 20.485,17 0,00 1.452,12 123.066,76 0,00 0,00 0,00 145.004,05
19745. PEJO JERKOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1951 SOTIN 0,00 0,00 814,60 144.187,70 0,00 0,00 0,00 145.002,30
19746. ŠTEFICA ŠANTAK ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1963 DROPČEVEC 0,00 0,00 0,00 145.001,62 0,00 0,00 0,00 145.001,62
19747. ANDRO SIROVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1956 VELA LUKA 15.355,44 0,00 0,00 129.645,84 0,00 0,00 0,00 145.001,28
19748. MIRKO KLEPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 KUPINEČKI KRALJEVEC -9.037,09 0,00 0,00 154.030,49 0,00 0,00 0,00 144.993,40
19749. DARIO MAĐAR OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1971 OSIJEK 7.941,64 0,00 8.436,44 128.602,48 0,00 0,00 0,00 144.980,56
19750. TOMISLAV RAKUŠIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1963 PIŠKOREVCI 0,00 0,00 0,00 144.964,23 0,00 0,00 0,00 144.964,23
19751. DRAŽEN JAKOBOVIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1966 POŽEGA 10.200,47 0,00 12.564,74 122.195,48 0,00 0,00 0,00 144.960,69
19752. JOSIP GRŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1963 PETRINJA 6.304,74 0,00 0,00 138.654,06 0,00 0,00 0,00 144.958,80
19753. DANIJELA JANJATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 61,51 144.895,03 0,00 0,00 0,00 144.956,54
19754. GORDANA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1971 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 144.951,47 0,00 0,00 0,00 144.951,47
19755. JOSIP KOLJNREKAJ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1970 PITOMAČA -2.195,03 0,00 1.006,51 146.104,29 0,00 0,00 0,00 144.915,77
19756. IVANČICA DUMIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1960 SAMOBOR -0,87 0,00 3.553,27 141.350,16 0,00 0,00 0,00 144.902,56
19757. MARKO KRIVOKUĆA BRODSKO-POSAVSKA,REŠETARI 1938 REŠETARI 0,00 0,00 0,00 144.901,10 0,00 0,00 0,00 144.901,10
19758. MILAN VUJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 144.899,94 0,00 0,00 0,00 144.899,94
19759. DRAGO-MARIN ČERINA SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1949 PODGORA 0,00 0,00 0,00 144.891,65 0,00 0,00 0,00 144.891,65
19760. TOMISLAV TOLJAN LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1972 KRIŽ KAMENICA 16.057,37 0,00 9.965,45 118.864,94 0,00 0,00 0,00 144.887,76
19761. FIKRETA AHMETOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 -211,89 145.094,46 0,00 0,00 0,00 144.882,57
19762. KAROLINA KNEZOVIĆ IBRAHIMOVIĆ ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1961 DUGO SELO 59.115,96 0,00 10.660,67 75.104,86 0,00 0,00 0,00 144.881,49
19763. KRISTINA GRBAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 15.555,25 0,00 7.290,65 122.025,60 0,00 0,00 0,00 144.871,50
19764. GORDANA HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 8.129,47 0,00 0,00 136.740,67 0,00 0,00 0,00 144.870,14
19765. MILAN PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,CISTA PROVO 1958 ARŽANO 0,00 0,00 0,00 144.869,53 0,00 0,00 0,00 144.869,53
19766. IVANA IVANEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1963 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 144.852,11 0,00 0,00 0,00 144.852,11
19767. ROMINA LOVRINČEVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,STARI GRAD 1967 STARI GRAD 6.800,82 0,00 -129,84 138.175,49 0,00 0,00 0,00 144.846,47
19768. STIPO ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -2.358,03 0,00 3.185,59 144.017,53 0,00 0,00 0,00 144.845,09
19769. MARKO MATKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,IMOTSKI 1955 GLAVINA DONJA 0,00 0,00 641,15 144.201,29 0,00 0,00 0,00 144.842,44
19770. MILAN BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1950 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 144.878,46 0,00 -60,00 0,00 144.818,46
19771. FRANJO BARBARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1950 JABLAN 3.965,22 0,00 0,00 140.842,73 0,00 0,00 0,00 144.807,95
19772. BRANKO KUMIĆ BRODSKO-POSAVSKA,CERNIK 1936 ŠAGOVINA CERNIČKA 0,00 0,00 0,00 144.801,00 0,00 0,00 0,00 144.801,00
19773. VLADO MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1968 DONJA ŠEMNICA 48.300,67 0,00 0,00 96.499,59 0,00 0,00 0,00 144.800,26
19774. ANA GRADIČEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1964 POLJANA 33.666,38 0,00 41.683,48 69.442,62 0,00 0,00 0,00 144.792,48
19775. GORDANA MAGDIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1957 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 2.652,67 142.138,49 0,00 0,00 0,00 144.791,16
19776. BERISLAV GALEKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 MRACLIN 16.820,55 0,00 17.120,54 110.848,19 0,00 0,00 0,00 144.789,28
19777. BEJTULA ISMAILI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1964 VIROVITICA 22.786,56 0,00 4.471,16 117.522,61 0,00 0,00 0,00 144.780,33
19778. VALENT NEMČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1951 FINČEVEC 0,00 0,00 0,00 144.779,18 0,00 0,00 0,00 144.779,18
19779. ZDRAVKO FINTIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1962 APATOVEC 0,00 0,00 0,00 144.774,07 0,00 0,00 0,00 144.774,07
19780. GORAN KRIVAN ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1976 GORNJI MARINKOVAC 40.372,62 0,00 2.419,94 101.980,21 0,00 0,00 0,00 144.772,77
19781. STJEPAN TARANDEK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1955 PEKLENICA -6.336,26 0,00 6.437,22 141.527,37 0,00 3.137,33 0,00 144.765,66
19782. STANKO BJEŽANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1979 SEMELJCI 0,00 0,00 0,00 144.758,00 0,00 0,00 0,00 144.758,00
19783. TVRTKO MARAČIĆ ISTARSKA,UMAG 1967 UMAG 0,00 0,00 0,00 144.752,80 0,00 0,00 0,00 144.752,80
19784. DANIJELA MEDVED GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 VELIKO POLJE 13.371,51 0,00 0,00 131.380,92 0,00 0,00 0,00 144.752,43
19785. STJEPAN OBAD VARAŽDINSKA,JALŽABET 1935 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 144.752,12 0,00 0,00 0,00 144.752,12
19786. BAJRAM STOJKAJ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1964 ČAKOVEC 0,00 0,00 0,00 144.751,37 0,00 0,00 0,00 144.751,37
19787. MARKO CELENT ZADARSKA,PREKO 1979 UGLJAN 0,00 0,00 4.291,25 140.459,71 0,00 0,00 0,00 144.750,96
19788. TOMISLAV GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1976 GRADAC 144.079,38 0,00 0,00 644,51 0,00 0,00 0,00 144.723,89
19789. VEDRAN LEVAČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 144.717,19 0,00 0,00 0,00 144.717,19
19790. MARIO JOSIPOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1978 VINKOVCI 49.281,79 0,00 6.214,54 89.204,49 0,00 0,00 0,00 144.700,82
19791. NIKOLA NEDIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1979 POŽEGA 83.341,65 0,00 8.264,92 53.094,17 0,00 0,00 0,00 144.700,74
19792. SENKA MIJOČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1967 BRNAZE 5.319,88 0,00 701,33 138.679,11 0,00 0,00 0,00 144.700,32
19793. ŽELJKO RAKITIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1969 DONJI MIHOLJAC 30.363,62 0,00 417,50 113.912,74 0,00 0,00 0,00 144.693,86
19794. NEREO CERNOGORAZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 122.979,88 0,00 21.710,35 0,00 144.690,23
19795. ZLATKO HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐELEKOVEC 1948 ĐELEKOVEC 0,00 0,00 0,00 144.685,19 0,00 0,00 0,00 144.685,19
19796. JAGICA POKAS SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1959 MARTINSKA VES 0,00 0,00 0,00 144.676,91 0,00 0,00 0,00 144.676,91
19797. ŽELJKO TONC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1967 ČETEKOVAC 42.296,62 0,00 1.785,09 90.862,88 9.726,10 0,00 0,00 144.670,69
19798. HELENA MATETIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1972 SISAK 21.709,02 0,00 13.334,11 109.597,79 0,00 0,00 0,00 144.640,92
19799. MIRJANA VRBOS ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1967 POLJANA ČIČKA 6.509,86 0,00 0,00 138.118,15 0,00 0,00 0,00 144.628,01
19800. JOSIP FRIDA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1954 VELIKI ZDENCI 0,00 0,00 0,00 144.625,77 0,00 0,00 0,00 144.625,77