OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
19701. NADA KESEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 19.944,54 0,00 13.446,66 100.844,78 0,00 0,00 0,00 134.235,98
19702. ĐURĐICA LEDINSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1956 GORNJI FODROVEC 0,00 0,00 0,00 134.232,39 0,00 0,00 0,00 134.232,39
19703. MARIJA ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1946 MILJANA 0,00 0,00 0,00 134.231,40 0,00 0,00 0,00 134.231,40
19704. ĐURO BABIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BOŠNJACI 1945 BOŠNJACI 0,00 0,00 0,00 134.231,00 0,00 0,00 0,00 134.231,00
19705. MATO FIĆKOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1963 NOVA GRADIŠKA 0,00 0,00 -677,63 134.896,74 0,00 0,00 0,00 134.219,11
19706. BARICA PINTARIĆ VARAŽDINSKA,BEDNJA 1943 PODGORJE BEDNJANSKO 0,00 0,00 0,00 134.207,09 0,00 0,00 0,00 134.207,09
19707. JADRANKA JURAKIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1958 SLAVONSKI BROD 13.587,00 0,00 1.249,82 119.363,16 0,00 0,00 0,00 134.199,98
19708. MARTIN ČULINA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 134.194,70 0,00 0,00 0,00 134.194,70
19709. VEDRAN MUNIVRANA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1971 SINJ 9.166,97 0,00 7.472,01 117.549,78 0,00 0,00 0,00 134.188,76
19710. ANTON BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1954 NORŠIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 134.170,67 0,00 0,00 0,00 134.170,67
19711. ANTE MLADINEO SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1978 SPLIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.153,00 0,00 134.153,00
19712. LUCE JACKANIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1968 KONDRIĆ 0,00 0,00 0,00 134.141,62 0,00 0,00 0,00 134.141,62
19713. DRAGAN PERAN ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1961 ŠIBENIK 28.433,30 0,00 3.420,11 102.287,10 0,00 0,00 0,00 134.140,51
19714. LIDIJA VORKAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ŠID 0,00 0,00 0,00 0,00 134.127,87 0,00 0,00 134.127,87
19715. ZORAN ĆAĆULOVIĆ ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1955 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 0,00 134.122,44 0,00 0,00 0,00 134.122,44
19716. ĐEMALI ABDULI PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1938 RAB 0,00 0,00 243,66 133.877,81 0,00 0,00 0,00 134.121,47
19717. ZVONKO NAMJESNIK VARAŽDINSKA,SVETI ĐURĐ 1951 SVETI ĐURĐ 0,00 0,00 0,00 134.121,01 0,00 0,00 0,00 134.121,01
19718. NENAD KRSMANOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1958 ZADAR 0,00 0,00 0,00 134.116,93 0,00 0,00 0,00 134.116,93
19719. JOZO BENJA SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1972 BRNAZE 0,00 0,00 0,00 134.103,83 0,00 0,00 0,00 134.103,83
19720. ALMA TROHA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 8.581,78 0,00 6.537,25 118.980,01 0,00 0,00 0,00 134.099,04
19721. GRUJICA VASILJEVIĆ VARAŽDINSKA,TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1958 TRNOVEC 0,00 0,00 0,00 134.098,86 0,00 0,00 0,00 134.098,86
19722. TOMISLAV ROMIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1965 SPLIT -1.209,78 0,00 15.916,45 119.386,80 0,00 0,00 0,00 134.093,47
19723. MILORAD UTJEŠINOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1929 BRAČEVCI 0,00 0,00 0,00 134.090,53 0,00 0,00 0,00 134.090,53
19724. VEDRAN KRUŠEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1984 KOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00 134.088,99 0,00 0,00 0,00 134.088,99
19725. IVKA JURIČ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1956 BRNAZE 0,00 0,00 6.274,98 127.812,27 0,00 0,00 0,00 134.087,25
19726. MARKO JUROŠ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1972 IVANOVCI ĐAKOVAČKI -930,48 0,00 3.657,28 131.351,27 0,00 0,00 0,00 134.078,07
19727. ANTUN ČURČIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,PLETERNICA 1962 NOVOSELCI 12.136,36 0,00 -257,92 122.190,87 0,00 0,00 0,00 134.069,31
19728. IVICA LUJIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KAPTOL 1968 KAPTOL 0,00 0,00 0,00 134.063,54 0,00 0,00 0,00 134.063,54
19729. IVO MANDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,GRADINA 1944 BAČEVAC 0,00 0,00 -693,34 134.756,44 0,00 0,00 0,00 134.063,10
19730. NEDA JOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1956 ZADAR 0,01 0,00 0,00 134.052,31 0,00 0,00 0,00 134.052,32
19731. FRANJO SLUNJSKI VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1942 ZVONIMIROVAC 0,00 0,00 -895,52 134.944,25 0,00 0,00 0,00 134.048,73
19732. GORAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1974 SVETI IVAN ZELINA 40.886,42 0,00 5.450,23 87.706,32 0,00 0,00 0,00 134.042,97
19733. STJEPAN GRABAR VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1954 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 134.037,28 0,00 0,00 0,00 134.037,28
19734. IVAN IVANDA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1973 KAŠTEL GOMILICA 31.930,25 0,00 485,85 101.610,00 0,00 0,00 0,00 134.026,10
19735. EDVARD ĆURČIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐURĐENOVAC 1971 ŠAPTINOVCI 2.494,73 0,00 1.941,65 127.751,96 0,00 1.834,22 0,00 134.022,56
19736. IVA RIGO ISTARSKA,PAZIN 1986 PAZIN 0,00 0,00 -52,95 134.063,57 0,00 0,00 0,00 134.010,62
19737. DRAGO GRBINIĆEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 GRANČARI 0,00 0,00 0,00 134.007,81 0,00 0,00 0,00 134.007,81
19738. MILAN PAVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OTOK 1961 UDOVIČIĆI 0,00 0,00 0,00 133.994,36 0,00 0,00 0,00 133.994,36
19739. MATE DVORNIK SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1974 SPLIT 0,00 0,00 180,05 133.798,74 0,00 0,00 0,00 133.978,79
19740. BEŽIKA VIDA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1957 STARI GRADAC 0,00 0,00 0,00 133.970,25 0,00 0,00 0,00 133.970,25
19741. MILAN JELIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SUNJA 1978 VEDRO POLJE 13.923,96 0,00 7.403,71 112.642,44 0,00 0,00 0,00 133.970,11
19742. MILJANA ČONDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1971 MARINIĆI 0,00 0,00 0,00 133.964,57 0,00 0,00 0,00 133.964,57
19743. BRANIMIR BERTEČIĆ ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1954 DROPČEVEC 0,00 0,00 0,00 133.964,43 0,00 0,00 0,00 133.964,43
19744. JELENA IVOŠ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1959 LEVINOVAC 0,00 0,00 0,00 133.963,37 0,00 0,00 0,00 133.963,37
19745. NADA PAVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,ĐURĐEVAC 1962 ĐURĐEVAC 23.427,53 0,00 1.985,58 108.548,74 0,00 0,00 0,00 133.961,85
19746. PETAR GELJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1956 NIJEMCI 8.580,04 0,00 -3,81 125.381,78 0,00 0,00 0,00 133.958,01
19747. MARIJA TUSTEC SISAČKO-MOSLAVAČKA,MARTINSKA VES 1937 DESNO ŽELJEZNO 0,00 0,00 0,00 133.956,09 0,00 0,00 0,00 133.956,09
19748. ZDRAVKO CAHUNEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 2,32 0,00 0,98 133.943,31 0,00 0,00 0,00 133.946,61
19749. SINIŠA STANISAVLJEVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ORAHOVICA 1963 ORAHOVICA 90,30 0,00 1.034,85 132.581,82 0,00 238,71 0,00 133.945,68
19750. ANĐELA ŽUPIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1976 SINJ 4.384,95 0,00 -852,55 130.400,89 0,00 0,00 0,00 133.933,29
19751. STJEPAN KOS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1947 KOLAREC 0,00 0,00 0,00 133.924,73 0,00 0,00 0,00 133.924,73
19752. DAJANA BAŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1983 SLAVONSKI BROD 40.026,73 0,00 -52,95 93.923,30 0,00 0,00 0,00 133.897,08
19753. ZVONIMIR MIKŠIĆ KARLOVAČKA,KARLOVAC 1934 KARLOVAC 0,00 0,00 -75,63 133.971,00 0,00 0,00 0,00 133.895,37
19754. IVAN POSAVEC ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1958 FILIPOVIĆI 0,00 0,00 15.292,48 54.221,10 0,00 64.378,93 0,00 133.892,51
19755. JOSIP GAVEZ VARAŽDINSKA,LUDBREG 1956 LUDBREG 0,00 0,00 0,00 133.886,59 0,00 0,00 0,00 133.886,59
19756. ANĐELKA GRUBIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1964 LOVRAN 0,00 0,00 -298,34 134.183,41 0,00 0,00 0,00 133.885,07
19757. MLADENKO DIVKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 0,00 0,00 120,63 133.749,99 0,00 0,00 0,00 133.870,62
19758. JADRANKA ŠTEDUL KARLOVAČKA,DUGA RESA 1958 GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO 28,71 0,00 3.046,09 130.787,84 0,00 0,00 0,00 133.862,64
19759. MANUSHE NOKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 33.262,31 0,00 20.427,15 80.166,85 0,00 0,00 0,00 133.856,31
19760. MARICA NOVOSEL ZAGREBAČKA,RAKOVEC 1952 BANIČEVEC 0,00 0,00 0,00 133.850,88 0,00 0,00 0,00 133.850,88
19761. VLASTA ZADRAVEC MEĐIMURSKA,VRATIŠINEC 1960 VRATIŠINEC 0,00 0,00 0,00 133.827,15 0,00 0,00 0,00 133.827,15
19762. MARKO VERAJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1990 METKOVIĆ 0,00 0,00 2.006,85 131.814,25 0,00 0,00 0,00 133.821,10
19763. RONALD ŠTEFIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.813,83 0,00 133.813,83
19764. ANĐELKO KOŠČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1976 BREZOVLJANI 0,00 0,00 0,00 133.812,05 0,00 0,00 0,00 133.812,05
19765. EDIN BAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.807,96 0,00 0,00 0,00 133.807,96
19766. MILAN BROĐANAC VIROVITIČKO-PODRAVSKA,VIROVITICA 1950 REZOVAC 0,00 0,00 0,00 133.803,43 0,00 0,00 0,00 133.803,43
19767. SONJA HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1963 OPATIJA 0,00 0,00 0,00 133.798,70 0,00 0,00 0,00 133.798,70
19768. NADA MIRKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 133.798,44 0,00 0,00 0,00 133.798,44
19769. ŽELJKO KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 133.795,01 0,00 0,00 0,00 133.795,01
19770. BARA HORVAT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1956 PODVINJE MIHOLEČKO 0,00 0,00 0,00 133.794,71 0,00 0,00 0,00 133.794,71
19771. JOSIPA CRNJAKOVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,VIRJE 1960 VIRJE 0,00 0,00 0,00 133.794,62 0,00 0,00 0,00 133.794,62
19772. JOZO BIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1956 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 133.788,61 0,00 0,00 0,00 133.788,61
19773. SVETOZAR KRESOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 133.786,73 0,00 0,00 0,00 133.786,73
19774. PERICA ANTOLOVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1956 NOVI JANKOVCI 578,94 0,00 809,70 132.397,70 0,00 0,00 0,00 133.786,34
19775. IVICA PERIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ROGOZNICA 1973 ROGOZNICA 0,00 0,00 279,77 133.488,89 0,00 0,00 0,00 133.768,66
19776. ALI IDRIZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB -2.743,48 0,00 1.161,22 135.348,21 0,00 0,00 0,00 133.765,95
19777. ĐURO BRGLES ZAGREBAČKA,PRESEKA 1942 VINKOVEC 0,00 0,00 0,00 133.759,31 0,00 0,00 0,00 133.759,31
19778. MIRA ŠOSTAREC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,NOVO VIRJE 1968 NOVO VIRJE 0,00 0,00 0,00 133.755,47 0,00 0,00 0,00 133.755,47
19779. MARIJANA ČADONIĆ KARLOVAČKA,BOSILJEVO 1983 JOHI 62.090,76 0,00 1.474,12 70.185,27 0,00 0,00 0,00 133.750,15
19780. BOŽICA CRNKO VARAŽDINSKA,JALŽABET 1970 IMBRIOVEC JALŽABETSKI 38.413,66 0,00 4.988,25 90.333,09 0,00 0,00 0,00 133.735,00
19781. ŽELJKO GROBENSKI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KOPRIVNICA 1950 KOPRIVNICA 44.387,58 0,00 33.298,84 56.040,58 0,00 0,00 0,00 133.727,00
19782. JOŠKO BADŽIM ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1964 ŠIBENIK 0,00 0,00 5.510,32 128.212,81 0,00 0,00 0,00 133.723,13
19783. ZLATKO NEMČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1955 KOLAREC 0,00 0,00 0,00 133.714,43 0,00 0,00 0,00 133.714,43
19784. GORDANA KOVAČIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1971 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 133.698,67 0,00 0,00 0,00 133.698,67
19785. BONO JOKIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1962 VINKOVCI 5.869,28 0,00 0,00 127.827,86 0,00 0,00 0,00 133.697,14
19786. WILLY HRABAR PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1969 VIŠKOVO 0,00 0,00 -797,17 134.487,28 0,00 0,00 0,00 133.690,11
19787. MANUELA KRALJIĆ MARSENIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1973 VARAŽDIN 58.912,22 0,00 549,24 74.222,53 0,00 0,00 0,00 133.683,99
19788. MILAN HRANJ ISTARSKA,POREČ 1964 MUGEBA - MONGHEBBO 80.024,56 -10.625,73 35.159,38 29.123,75 0,00 0,00 0,00 133.681,96
19789. IVICA ĆURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 9.879,75 0,00 9.866,18 113.933,95 0,00 0,00 0,00 133.679,88
19790. NIKOLA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1942 ČAĐAVIČKI LUG 0,00 0,00 0,00 133.678,46 0,00 0,00 0,00 133.678,46
19791. VLADIMIR MALOGORSKI BRODSKO-POSAVSKA,GARČIN 1986 ZADUBRAVLJE 0,00 0,00 11.225,43 122.448,33 0,00 0,00 0,00 133.673,76
19792. SLAVKO JAGIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,PITOMAČA 1952 KRIŽNICA 4.664,24 0,00 -9.242,31 136.650,17 0,00 1.601,09 0,00 133.673,19
19793. IVANKA MAČEFAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1965 POLJANA SUTLANSKA 0,00 0,00 0,00 133.669,63 0,00 0,00 0,00 133.669,63
19794. IVAN HAJEC MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1943 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 133.645,34 0,00 0,00 0,00 133.645,34
19795. DRAGICA JEMRIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,CERNA 1959 ŠIŠKOVCI 37.220,30 0,00 0,00 96.423,67 0,00 0,00 0,00 133.643,97
19796. PETAR ŠKORO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1946 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 133.639,27 0,00 0,00 0,00 133.639,27
19797. JOSIP VORGIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,OTOK 1961 OTOK 0,00 0,00 0,00 133.638,20 0,00 0,00 0,00 133.638,20
19798. PANE NOVAKOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SLATINA 1947 MEDINCI 0,00 0,00 0,00 133.628,41 0,00 0,00 0,00 133.628,41
19799. IVANA IVANEŠIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,LUKAČ 1963 DUGO SELO LUKAČKO 0,00 0,00 0,00 133.627,29 0,00 0,00 0,00 133.627,29
19800. MARKO KOBASIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 29.069,24 0,00 31.898,73 72.657,70 0,00 0,00 0,00 133.625,67