OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
19701. HELENA TRAORE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1978 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 154.419,50 0,00 0,00 0,00 154.419,50
19702. AZEMINA MRAOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 57.442,88 0,00 18.523,05 78.448,83 0,00 0,00 0,00 154.414,76
19703. SAFET IBALLI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 SUVA REKA 9.759,96 0,00 24.365,35 120.270,93 0,00 0,00 0,00 154.396,24
19704. JOZO TOMAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 4.505,51 0,00 0,00 149.880,15 0,00 0,00 0,00 154.385,66
19705. IVICA MIKAC ZAGREBAČKA,DUGO SELO 1975 DUGO SELO 0,00 0,00 26.471,18 127.901,95 0,00 0,00 0,00 154.373,13
19706. ANGELA HOTZE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 154.369,91 0,00 0,00 0,00 154.369,91
19707. JOSIP JEZERNIK MEĐIMURSKA,MURSKO SREDIŠĆE 1959 KRIŽOVEC 0,00 0,00 0,00 154.368,44 0,00 0,00 0,00 154.368,44
19708. VLADO BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1960 NOVAKI 13.148,38 0,00 -1.272,17 142.491,49 0,00 0,00 0,00 154.367,70
19709. MILICA BIOČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OKRUG 1960 OKRUG DONJI 2.617,72 0,00 0,00 151.746,36 0,00 0,00 0,00 154.364,08
19710. IVICA JOZIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VRBANJA 1971 SOLJANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.355,61 0,00 154.355,61
19711. ZRINKA TKALEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 9.074,18 145.263,67 0,00 0,00 0,00 154.337,85
19712. DRAGO SABLJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA 1959 PODSTRANA 0,00 0,00 7.291,67 147.038,66 0,00 0,00 0,00 154.330,33
19713. MARKO MARIJANOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1952 SINJ -308,40 0,00 97.295,99 57.261,12 0,00 80,05 0,00 154.328,76
19714. IRENA PERIN SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1959 MRAVINCE 0,00 0,00 1.293,16 152.999,75 0,00 0,00 0,00 154.292,91
19715. JOVO IKANOVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1959 MODRIČA 0,00 0,00 5.088,05 149.202,04 0,00 0,00 0,00 154.290,09
19716. MICHAELA LONČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 DEMERJE 20.897,56 0,00 25.076,63 108.297,63 0,00 0,00 0,00 154.271,82
19717. ROZALIJA BRLIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ERNESTINOVO 1956 ERNESTINOVO 65.634,82 0,00 3.908,43 84.728,43 0,00 0,00 0,00 154.271,68
19718. DRAGICA FIEGENWALD GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.268,49 0,00 154.268,49
19719. TOMISLAVA VUKOREPA SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1955 KAŠTEL LUKŠIĆ 0,00 0,00 0,00 154.266,39 0,00 0,00 0,00 154.266,39
19720. NIKOLA NEDIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1979 POŽEGA 89.122,80 0,00 8.773,12 56.368,84 0,00 0,00 0,00 154.264,76
19721. MIJO BALTIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,MIKLEUŠ 1968 BORIK 0,00 0,00 0,00 154.261,18 0,00 0,00 0,00 154.261,18
19722. SRĐAN VASILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1978 BATOMALJ -2.387,38 0,00 6.863,26 149.784,78 0,00 0,00 0,00 154.260,66
19723. DRAGO PINEK ZAGREBAČKA,ZAPREŠIĆ 1957 ZAPREŠIĆ 0,00 0,00 154.237,24 0,00 0,00 0,00 0,00 154.237,24
19724. STJEPAN GRABAR VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC 1954 GORNJI KNEGINEC 0,00 0,00 0,00 154.219,10 0,00 0,00 0,00 154.219,10
19725. JOVANKA PETROVIĆ ISTARSKA,PULA 1959 PULA 0,00 0,00 0,00 154.210,29 0,00 0,00 0,00 154.210,29
19726. ŽELIMIR MARINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 154.208,96 0,00 0,00 0,00 154.208,96
19727. MILE ZRNIĆ KARLOVAČKA,OGULIN 1973 DREŽNICA 0,00 0,00 0,00 154.207,38 0,00 0,00 0,00 154.207,38
19728. SLAVA DLAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 -298,66 154.503,04 0,00 0,00 0,00 154.204,38
19729. PERO PERIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 0,00 0,00 0,00 154.199,93 0,00 0,00 0,00 154.199,93
19730. ZDENKO LOVROVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1940 SILBA 4.158,80 0,00 1.721,06 148.315,53 0,00 0,00 0,00 154.195,39
19731. FATIMA PLANINČIĆ-TARABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 154.190,13 0,00 0,00 0,00 154.190,13
19732. ZUMRA BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 SESVETE 0,00 0,00 743,50 153.441,45 0,00 0,00 0,00 154.184,95
19733. IVAN ILIŠEVIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,BABINA GREDA 1952 BABINA GREDA 0,00 0,00 0,00 158.464,12 0,00 -4.286,53 0,00 154.177,59
19734. MIRA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 28.693,58 0,00 15.351,27 110.130,51 0,00 0,00 0,00 154.175,36
19735. MARIO DUNGER SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1979 SISAK 0,00 0,00 0,00 154.161,30 0,00 0,00 0,00 154.161,30
19736. ANA CUKROV ISTARSKA,TAR VABRIGA 1974 TAR 0,00 0,00 -67,01 154.216,59 0,00 0,00 0,00 154.149,58
19737. FATMIR MURATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 14.627,26 139.517,26 0,00 0,00 0,00 154.144,52
19738. NEVEN LJEPAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK 1978 DUBROVNIK 0,00 0,00 -425,77 154.569,40 0,00 0,00 0,00 154.143,63
19739. KRISTINA BRADVIĆ ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO 1974 DRAGA SVETOJANSKA 24.451,69 0,00 0,00 129.684,54 0,00 0,00 0,00 154.136,23
19740. IVANA ŠESTAN ZADARSKA,POLIČNIK 1984 BRIŠEVO 79.056,76 0,00 3.267,77 71.808,49 0,00 0,00 0,00 154.133,02
19741. ZLATKO NEMČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,GORNJA RIJEKA 1955 KOLAREC 0,00 0,00 0,00 154.113,83 0,00 0,00 0,00 154.113,83
19742. ANTON BAŠIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1954 NORŠIĆ SELO 0,00 0,00 0,00 154.113,34 0,00 0,00 0,00 154.113,34
19743. MLADEN BENJA SPLITSKO-DALMATINSKA,PUČIŠĆA 1973 GORNJI HUMAC 131.617,41 0,00 -10.507,10 32.993,13 0,00 0,00 0,00 154.103,44
19744. GOJKO SOPTA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1952 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 154.096,46 0,00 0,00 0,00 154.096,46
19745. FRANJO BARILAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1952 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 152.444,90 0,00 1.641,46 0,00 154.086,36
19746. BORISLAV ODRLJIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1969 KOŠUTE 22.609,46 0,00 3.957,09 127.502,04 0,00 0,00 0,00 154.068,59
19747. LUCIJA AUGUSTINOVIĆ ZAGREBAČKA,MARIJA GORICA 1949 ŽLEBEC GORIČKI 0,00 0,00 0,00 154.058,16 0,00 0,00 0,00 154.058,16
19748. ZLATICA DRUGČEVIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1963 DIJANKOVEC 0,00 0,00 0,00 154.057,75 0,00 0,00 0,00 154.057,75
19749. ILIJA BOŠNJAK BRODSKO-POSAVSKA,GORNJA VRBA 1969 GORNJA VRBA 0,00 0,00 -1.021,38 155.054,48 0,00 0,00 0,00 154.033,10
19750. DRAGUTIN GERIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1954 OREHOVEC RADOBOJSKI 79.624,80 0,00 -884,28 75.281,35 0,00 0,00 0,00 154.021,87
19751. ŽARKO IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -655,62 154.675,72 0,00 0,00 0,00 154.020,10
19752. IVICA BILIĆ ZADARSKA,ZADAR 1975 ZADAR -434,83 0,00 3.212,44 151.232,29 0,00 0,00 0,00 154.009,90
19753. BERISLAV ŠARIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1986 DRAGE 0,00 0,00 7.986,66 146.017,78 0,00 0,00 0,00 154.004,44
19754. MILAN TURČINOV ŠIBENSKO-KNINSKA,MURTER-KORNATI 1949 MURTER 0,00 0,00 0,00 153.994,67 0,00 0,00 0,00 153.994,67
19755. SOFIJA JAVOR ZADARSKA,ZADAR 1972 ZADAR 0,00 0,00 0,00 153.992,78 0,00 0,00 0,00 153.992,78
19756. JELKA BALUKČIĆ BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD 1932 SLAVONSKI BROD 3.109,87 0,00 53,44 150.807,50 0,00 0,00 0,00 153.970,81
19757. IVAN SIČENICA SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1977 STOBREČ 0,00 0,00 0,00 153.970,55 0,00 0,00 0,00 153.970,55
19758. ŽELJKO BIONDIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SUHOPOLJE 1953 SUHOPOLJE -9.730,27 0,00 -4.554,19 168.254,58 0,00 0,00 0,00 153.970,12
19759. TOMISLAV TADIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1979 BRCKOVLJANI 0,00 0,00 0,00 153.933,36 0,00 0,00 0,00 153.933,36
19760. DRAGAN JANJIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,LEVANJSKA VAROŠ 1930 BREZNICA ĐAKOVAČKA 0,00 0,00 0,00 153.931,61 0,00 0,00 0,00 153.931,61
19761. BISERA BIKIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,TRNAVA 1945 DRAGOTIN 0,00 0,00 0,00 153.931,11 0,00 0,00 0,00 153.931,11
19762. DRAGUTIN MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 CIGLENICA ZAGORSKA 14.882,81 0,00 -240,00 139.284,22 0,00 0,00 0,00 153.927,03
19763. BERISLAV MARKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1954 PALIT 0,00 0,00 0,00 153.904,30 0,00 0,00 0,00 153.904,30
19764. FRANJO DEJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1950 VELIKA BABINA GORA 0,00 0,00 0,00 153.901,25 0,00 0,00 0,00 153.901,25
19765. MATO BRNADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1960 KAŠTEL GOMILICA 0,00 0,00 0,00 153.897,24 0,00 0,00 0,00 153.897,24
19766. DAVID BAJOK ISTARSKA,UMAG 1975 ZAMBRATIJA 17.720,04 0,00 7.763,56 128.405,84 0,00 0,00 0,00 153.889,44
19767. ROBERTA DEMIROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 153.878,27 0,00 0,00 0,00 153.878,27
19768. MATO PAVLOVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1970 OSIJEK 7.853,69 0,00 1.755,13 144.256,75 0,00 0,00 0,00 153.865,57
19769. KRUNOSLAV BRUNOVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1969 SAMOBOR 0,00 0,00 741,74 153.120,05 0,00 0,00 0,00 153.861,79
19770. PETAR KEBDŽIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1954 ILMIN DVOR 0,00 0,00 0,00 153.847,72 0,00 0,00 0,00 153.847,72
19771. VESNA JURČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 9.765,46 0,00 20.101,98 123.977,51 0,00 0,00 0,00 153.844,95
19772. RANKO ZEČIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,MARINA 1950 VRSINE 0,00 0,00 0,00 153.840,00 0,00 0,00 0,00 153.840,00
19773. JULIJANA DRENJANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,ĐAKOVO 1959 IVANOVCI ĐAKOVAČKI 0,00 0,00 0,00 154.484,51 0,00 -647,78 0,00 153.836,73
19774. STJEPAN BLAŽEVIĆ ZAGREBAČKA,SAMOBOR 1952 CELINE SAMOBORSKE 0,00 0,00 0,00 153.828,31 0,00 0,00 0,00 153.828,31
19775. STIPO PERIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1963 POTNJANI 0,00 0,00 0,00 153.827,13 0,00 0,00 0,00 153.827,13
19776. ANGELINA HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1939 GORNJA KOVAČICA 0,00 0,00 0,00 153.823,24 0,00 0,00 0,00 153.823,24
19777. STJEPAN BROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 153.812,21 0,00 0,00 0,00 153.812,21
19778. DRAGICA SAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.790,84 0,00 153.790,84
19779. ANTUN VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1949 PODGRAĐE 4.724,87 0,00 5.740,66 143.319,55 0,00 0,00 0,00 153.785,08
19780. NIKOLA DUNDOVIĆ VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ČAĐAVICA 1942 ČAĐAVIČKI LUG 0,00 0,00 0,00 153.784,40 0,00 0,00 0,00 153.784,40
19781. TOMICA PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1980 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 884,54 152.881,02 0,00 0,00 0,00 153.765,56
19782. MIRELA BRAJICA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1975 LETIČANI 95.142,97 0,00 12.311,03 46.297,08 0,00 0,00 0,00 153.751,08
19783. BRANKO KELAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1965 SLANI POTOK 0,00 0,00 0,00 153.740,82 0,00 0,00 0,00 153.740,82
19784. GORAN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 153.738,13 0,00 0,00 0,00 153.738,13
19785. NINO VRANJEŠ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT -2,92 0,00 -388,18 154.118,49 0,00 0,00 0,00 153.727,39
19786. LULJETA ABDIJA-SABRIU PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1976 PUNAT 55.448,85 0,00 39.098,77 59.177,53 0,00 0,00 0,00 153.725,15
19787. IVANA STRMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.704,39 0,00 153.704,39
19788. MARA MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 153.689,12 0,00 0,00 0,00 153.689,12
19789. SUSANNA PLISCO CVENČEK ISTARSKA,UMAG 1963 UMAG 0,00 0,00 632,02 153.047,49 0,00 0,00 0,00 153.679,51
19790. IVICA BUŠIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK 1962 MUŽILOVČICA 0,00 0,00 0,00 153.647,86 0,00 0,00 0,00 153.647,86
19791. IVAN GUDLEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 14.214,81 0,00 18.021,30 121.409,82 0,00 0,00 0,00 153.645,93
19792. KATA BJEŽANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1961 KORITNA 0,00 0,00 0,00 153.634,93 0,00 0,00 0,00 153.634,93
19793. DALIBOR KOBAŠ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŽUPANJA 1972 ŽUPANJA 19.312,56 0,00 3.065,81 131.256,23 0,00 0,00 0,00 153.634,60
19794. SONJA ŠAMEC ZADARSKA,ZADAR 1953 ZADAR 7.805,38 0,00 5.174,20 140.652,87 0,00 0,00 0,00 153.632,45
19795. MIRJANA TUPEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 134.160,44 0,00 19.469,90 0,00 153.630,34
19796. DOLORES POPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 4.682,52 0,00 2.410,05 146.523,64 0,00 0,00 0,00 153.616,21
19797. ANTUN LEGIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1954 DRAŽICA 0,00 0,00 0,00 153.600,96 0,00 0,00 0,00 153.600,96
19798. FRANJO TETEC KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,MOLVE 1948 MOLVE 0,00 0,00 0,00 153.586,54 0,00 0,00 0,00 153.586,54
19799. BISERKA TRPUTEC ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1954 CVETKOVIĆ BRDO 0,00 0,00 0,00 153.577,43 0,00 0,00 0,00 153.577,43
19800. ŽELJKO VRGOČ OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 10.158,69 0,00 1.620,16 137.254,98 0,00 4.534,43 0,00 153.568,26