OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
19701. GORAN VALER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -13.063,58 0,00 1.523,34 150.078,40 0,00 9.788,12 0,00 148.326,28
19702. AKI ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 4.199,32 144.109,27 0,00 0,00 0,00 148.308,59
19703. STJEPAN BROZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.287,50 0,00 0,00 0,00 148.287,50
19704. MARKO PAULIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,KUTJEVO 1951 FEROVAC 31.261,62 0,00 2.217,22 114.803,26 0,00 0,00 0,00 148.282,10
19705. ANTE VERAJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,METKOVIĆ 1958 METKOVIĆ 0,00 0,00 -19,66 148.294,41 0,00 0,00 0,00 148.274,75
19706. TOMISLAV TOLJAN LIČKO-SENJSKA,BRINJE 1972 KRIŽ KAMENICA 16.434,03 0,00 10.207,40 121.633,19 0,00 0,00 0,00 148.274,62
19707. TANJA LOŽAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 148.272,42 0,00 0,00 0,00 148.272,42
19708. BRIGITA LOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 4.613,34 0,00 -3.832,71 147.477,68 0,00 0,00 0,00 148.258,31
19709. TINA KAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1960 IČIĆI 0,00 0,00 1.446,23 146.809,77 0,00 0,00 0,00 148.256,00
19710. VLADO BOŠNJAK VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1960 NOVAKI 12.479,15 0,00 -1.272,17 137.039,80 0,00 0,00 0,00 148.246,78
19711. VLADIMIR MATIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA,SOPJE 1952 JOSIPOVO 0,00 0,00 0,00 148.243,78 0,00 0,00 0,00 148.243,78
19712. MIRJANA ŽIVKO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1966 ZRINSKI TOPOLOVAC 0,00 0,00 0,00 148.227,46 0,00 0,00 0,00 148.227,46
19713. TATJANA MANDAC SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ 1961 BRNAZE 0,00 0,00 -0,21 148.219,53 0,00 0,00 0,00 148.219,32
19714. MILICA VIŠAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KALNIK 1950 POTOK KALNIČKI 0,00 0,00 0,00 148.207,30 0,00 0,00 0,00 148.207,30
19715. JASNA TOPLJAK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,KRIŽEVCI 1971 ĐURĐIC 0,00 0,00 0,00 148.197,61 0,00 0,00 0,00 148.197,61
19716. ZRINKA BENIĆ POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA 1979 POŽEGA 27.561,15 0,00 2.214,10 118.389,09 0,00 0,00 0,00 148.164,34
19717. SLOBODAN ŠARIĆ ZADARSKA,ZADAR 1964 ZADAR 0,00 0,00 0,00 148.162,98 0,00 0,00 0,00 148.162,98
19718. ANTE NAKIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1956 VRSNO 0,00 0,00 -872,91 149.033,10 0,00 0,00 0,00 148.160,19
19719. DAVORKA ŠUŽBERIĆ ZADARSKA,PREKO 1958 SESTRUNJ 10.200,00 0,00 63.437,73 64.410,97 0,00 10.111,31 0,00 148.160,01
19720. ECIO MIHALJEVIĆ ISTARSKA,PULA 1956 PULA 2,35 0,00 15.041,31 133.114,11 0,00 0,00 0,00 148.157,77
19721. ŽELJKO JAKUPEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1955 BATINJANI 125.300,33 0,00 6.355,71 16.492,95 0,00 0,00 0,00 148.148,99
19722. SONJA MIOŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -121,06 0,00 3.742,11 144.521,28 0,00 0,00 0,00 148.142,33
19723. ATENIO VIDOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1975 SPLIT 38.404,66 0,00 0,00 109.724,10 0,00 0,00 0,00 148.128,76
19724. DIANA HUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 SESVETE 0,00 0,00 1.265,30 146.850,38 0,00 0,00 0,00 148.115,68
19725. SLAVICA OSOJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1956 VELIKA TRNAVA 0,00 0,00 -1.723,17 149.827,73 0,00 0,00 0,00 148.104,56
19726. GOJKO SOPTA SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA 1952 MAKARSKA 0,00 0,00 0,00 148.093,42 0,00 0,00 0,00 148.093,42
19727. DANIJELA JANJATOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 0,00 0,00 61,51 148.014,95 0,00 0,00 0,00 148.076,46
19728. VEDRAN LEVAČIĆ ZADARSKA,ZADAR 1968 ZADAR 0,00 0,00 0,00 148.067,02 0,00 0,00 0,00 148.067,02
19729. ROBERTA RAJIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR 1978 VUKOVAR 19.988,18 0,00 -4.831,45 132.908,90 0,00 0,00 0,00 148.065,63
19730. DRAGAN GUSTIN VIROVITIČKO-PODRAVSKA,ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1977 LOZAN 1.224,79 0,00 358,40 146.478,15 0,00 0,00 0,00 148.061,34
19731. MARIJA MARTAN MEĐIMURSKA,MALA SUBOTICA 1952 PALOVEC 0,00 0,00 0,00 148.053,78 0,00 0,00 0,00 148.053,78
19732. IVAN LUKAČEVIĆ BRODSKO-POSAVSKA,KLAKAR 1944 GORNJA BEBRINA 0,00 0,00 0,00 148.040,89 0,00 0,00 0,00 148.040,89
19733. ALEKSANDER GLEBOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 MARIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.022,68 0,00 148.022,68
19734. ŽELJKO PIPEK ZAGREBAČKA,KRIŽ 1967 JOHOVEC 0,00 0,00 272,43 147.164,60 0,00 581,37 0,00 148.018,40
19735. BERISLAV ŠARIĆ ZADARSKA,PAKOŠTANE 1986 DRAGE 0,00 0,00 7.872,84 140.143,88 0,00 0,00 0,00 148.016,72
19736. KARLO CAR PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1981 CRIKVENICA -10,32 0,00 2.853,31 145.161,90 0,00 0,00 0,00 148.004,89
19737. STJEPAN MAGIĆ VARAŽDINSKA,JALŽABET 1959 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 147.985,25 0,00 0,00 0,00 147.985,25
19738. TOMISLAV GALIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,GRADAC 1976 GRADAC 147.325,68 0,00 0,00 659,33 0,00 0,00 0,00 147.985,01
19739. ANA TINODI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1958 NOVI GLOG 0,00 0,00 0,00 147.971,16 0,00 0,00 0,00 147.971,16
19740. DARKO FERLIN ISTARSKA,PULA 1945 PULA 3.350,30 0,00 64.685,42 79.932,63 0,00 0,00 0,00 147.968,35
19741. VESNA KREMER OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR 1962 BELI MANASTIR 0,00 0,00 467,31 147.499,82 0,00 0,00 0,00 147.967,13
19742. ZLATA DEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB -1.694,51 0,00 -5.538,83 146.773,38 0,00 8.427,03 0,00 147.967,07
19743. SUZANA MRŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PROLOŽAC 1965 POSTRANJE 35.066,23 0,00 -1.334,50 114.233,70 0,00 0,00 0,00 147.965,43
19744. STJEPAN VUIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,NIJEMCI 1957 APŠEVCI -2.272,30 0,00 0,00 150.233,03 0,00 0,00 0,00 147.960,73
19745. VIŠNJA PLESKALT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1956 OROVAC 0,00 0,00 0,00 147.956,28 0,00 0,00 0,00 147.956,28
19746. ANTO PERKOVIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT 1957 SPLIT 0,00 0,00 0,00 147.954,67 0,00 0,00 0,00 147.954,67
19747. MILENKO RIMAC SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA 1969 KAŠTEL ŠTAFILIĆ 37.472,98 0,00 20.538,49 89.924,07 0,00 0,00 0,00 147.935,54
19748. JOSIP ROŽDIJEVAC VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VINKOVCI 1956 VINKOVCI -1.821,39 0,00 0,00 149.744,62 0,00 0,00 0,00 147.923,23
19749. PRAN KAJTAZI OSJEČKO-BARANJSKA,DARDA 1955 DARDA 0,00 0,00 0,00 147.911,95 0,00 0,00 0,00 147.911,95
19750. LJERKA AJDARI OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1949 OSIJEK 0,00 0,00 -8,03 147.880,05 0,00 0,00 0,00 147.872,02
19751. GRGO SKEJIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1955 SRIJANE 0,00 0,00 -863,36 148.726,95 0,00 0,00 0,00 147.863,59
19752. JOZA TUNIĆ ZAGREBAČKA,BRCKOVLJANI 1976 BRCKOVLJANI -943,49 0,00 -10.563,19 159.367,86 0,00 0,00 0,00 147.861,18
19753. HUSE BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.858,96 0,00 0,00 0,00 147.858,96
19754. MATILDA GRUBIŠIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,SOLIN 1976 SOLIN 76.545,22 0,00 34.810,88 36.489,56 0,00 0,00 0,00 147.845,66
19755. DARKO HUM OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK 1960 OSIJEK 0,00 0,00 0,00 147.845,16 0,00 0,00 0,00 147.845,16
19756. DRAGO ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 LUČKO 0,00 0,00 0,00 147.845,16 0,00 0,00 0,00 147.845,16
19757. IVAN POTOČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.845,16 0,00 0,00 0,00 147.845,16
19758. NEVENKA LALIĆ ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK 1953 ŠIBENIK 0,00 0,00 0,00 147.845,16 0,00 0,00 0,00 147.845,16
19759. IVAN FLORIJANČIĆ MEĐIMURSKA,ČAKOVEC 1955 MARIBOR 0,00 0,00 0,00 147.845,02 0,00 0,00 0,00 147.845,02
19760. GORAN KRIVAN ZAGREBAČKA,DUBRAVA 1976 GORNJI MARINKOVAC 41.747,57 0,00 2.463,71 103.628,57 0,00 0,00 0,00 147.839,85
19761. JOSIP SEKULA-GOLUBIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.830,12 0,00 0,00 0,00 147.830,12
19762. ZORA MAJSTOROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1960 GOVEĐE POLJE 0,00 0,00 0,00 147.384,59 0,00 444,20 0,00 147.828,79
19763. BORIS ŠTEFANEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 394,11 0,00 -1.986,22 149.393,59 0,00 0,00 0,00 147.801,48
19764. VESNA JURČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 9.512,97 0,00 19.483,00 118.804,80 0,00 0,00 0,00 147.800,77
19765. STIPO ZEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB -2.358,03 0,00 3.243,59 146.908,88 0,00 0,00 0,00 147.794,44
19766. IVAN PANEŽIĆ SISAČKO-MOSLAVAČKA,PETRINJA 1955 SLANA 0,00 0,00 0,00 147.794,10 0,00 0,00 0,00 147.794,10
19767. KATICA PAVLOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC 1954 KAŠLJAVAC 0,00 0,00 0,00 147.782,38 0,00 0,00 0,00 147.782,38
19768. RUDOLF NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 SESVETE 0,00 0,00 0,00 147.765,43 0,00 0,00 0,00 147.765,43
19769. HANI JAKIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,PODGORA 1968 PODGORA 0,00 0,00 0,00 147.764,44 0,00 0,00 0,00 147.764,44
19770. GORAN ANTOLKOVIĆ ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA 1974 SVETI IVAN ZELINA 44.967,62 0,00 6.061,49 96.727,90 0,00 0,00 0,00 147.757,01
19771. ANA GRADIČEK ZAGREBAČKA,VRBOVEC 1964 POLJANA 34.456,77 0,00 42.478,85 70.818,18 0,00 0,00 0,00 147.753,80
19772. BORISLAV ODRLJIN SPLITSKO-DALMATINSKA,TRILJ 1969 KOŠUTE 21.642,46 0,00 3.798,81 122.312,39 0,00 0,00 0,00 147.753,66
19773. STJEPAN OBAD VARAŽDINSKA,JALŽABET 1935 NOVAKOVEC 0,00 0,00 0,00 147.750,25 0,00 0,00 0,00 147.750,25
19774. KATICA MIKLEČIĆ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI PETAR OREHOVEC 1952 MIHOLEC 0,00 0,00 0,00 147.750,18 0,00 0,00 0,00 147.750,18
19775. RUŽICA VAJDIĆ VARAŽDINSKA,VIDOVEC 1956 VIDOVEC 0,00 0,00 0,00 147.748,13 0,00 0,00 0,00 147.748,13
19776. LJILJANA CRNOBRNJA SISAČKO-MOSLAVAČKA,POPOVAČA 1962 POPOVAČA 31.256,13 0,00 9.019,25 107.466,82 0,00 0,00 0,00 147.742,20
19777. DALIBORKA MATANIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1977 VELIKA GORICA 0,00 0,00 2.968,43 144.740,45 0,00 0,00 0,00 147.708,88
19778. MARKO CELENT ZADARSKA,PREKO 1979 UGLJAN 0,00 0,00 4.373,63 143.332,16 0,00 0,00 0,00 147.705,79
19779. PETAR ŠKORO SPLITSKO-DALMATINSKA,RUNOVIĆI 1946 RUNOVIĆ 0,00 0,00 0,00 147.700,06 0,00 0,00 0,00 147.700,06
19780. MIRELA TEŽAK VARAŽDINSKA,IVANEC 1983 IVANEČKO NASELJE 41.386,22 0,00 4.789,72 101.516,46 0,00 0,00 0,00 147.692,40
19781. MILAN MANOJLOVIĆ VARAŽDINSKA,VARAŽDIN 1948 VARAŽDIN 0,00 0,00 5.014,71 142.673,64 0,00 0,00 0,00 147.688,35
19782. SONJA RADIĆ SPLITSKO-DALMATINSKA,OMIŠ 1965 KUČIĆE 8.287,88 0,00 -1.450,25 140.847,86 0,00 0,00 0,00 147.685,49
19783. MARY RADMAN KODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB -1,32 0,00 0,00 147.684,28 0,00 0,00 0,00 147.682,96
19784. ZORAN JOVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 0,00 0,00 143.519,15 0,00 0,00 4.160,73 0,00 147.679,88
19785. BERISLAV GALEKOVIĆ ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA 1955 MRACLIN 17.138,33 0,00 17.457,76 113.082,95 0,00 0,00 0,00 147.679,04
19786. MATIJA MEDAČ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA,SVETI IVAN ŽABNO 1953 TREMA 163.512,28 -2.602,34 -1.628,13 -11.614,25 0,00 0,00 0,00 147.667,56
19787. SILVA RODEŠ VARAŽDINSKA,CESTICA 1936 BABINEC 0,00 0,00 0,00 147.656,18 0,00 0,00 0,00 147.656,18
19788. AZEMINA MRAOVIĆ ZADARSKA,ZADAR 1976 ZADAR 54.845,98 0,00 17.748,52 75.054,15 0,00 0,00 0,00 147.648,65
19789. MARA MISIR VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI 1953 POSAVSKI PODGAJCI 0,00 0,00 0,00 147.643,39 0,00 0,00 0,00 147.643,39
19790. IVAN MARTINČEVIĆ VARAŽDINSKA,VINICA 1974 PEŠĆENICA VINIČKA -853,44 0,00 0,00 148.493,95 0,00 0,00 0,00 147.640,51
19791. DEJAN UGREŠIĆ BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA 1971 NOVA GRADIŠKA 64.324,32 0,00 21.606,64 61.703,37 0,00 0,00 0,00 147.634,33
19792. ŽELJKO DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 3.486,26 0,00 7.047,27 71.138,24 0,00 65.955,65 0,00 147.627,42
19793. MARTIN KOLAREVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DRENJE 1948 BRAČEVCI 0,00 0,00 -2.167,52 149.788,24 0,00 0,00 0,00 147.620,72
19794. PETRA LEDINKO PRIMORSKO-GORANSKA,KOSTRENA 1952 KOSTRENA 0,00 0,00 0,00 147.619,41 0,00 0,00 0,00 147.619,41
19795. JADRANKA MUSIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 147.611,20 0,00 0,00 0,00 147.611,20
19796. ANDRO SIROVICA DUBROVAČKO-NERETVANSKA,VELA LUKA 1956 VELA LUKA 15.665,67 0,00 -91,98 132.025,03 0,00 0,00 0,00 147.598,72
19797. ŽELJKO RAKITIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,DONJI MIHOLJAC 1969 DONJI MIHOLJAC 30.939,16 0,00 417,50 116.235,71 0,00 0,00 0,00 147.592,37
19798. BERNADICA NIKOLIĆ VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,STARI JANKOVCI 1965 NOVI JANKOVCI 8.356,16 0,00 19.831,17 119.399,45 0,00 0,00 0,00 147.586,78
19799. ŽARKO IVIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 -655,62 148.195,64 0,00 0,00 0,00 147.540,02
19800. KATA BJEŽANČEVIĆ OSJEČKO-BARANJSKA,SEMELJCI 1961 KORITNA 0,00 0,00 0,00 147.539,06 0,00 0,00 0,00 147.539,06