OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. STANKO PRATNEMER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 GORNJA BATINA 9.951,62 0,00 -10,75 129.575,41 0,00 0,00 0,00 139.516,28
402. FRANJO BARILAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1952 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 137.360,01 0,00 1.458,13 0,00 138.818,14
403. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 137.571,96 0,00 0,00 0,00 137.571,96
404. MIRJANA GRAH KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1971 ZAGORSKA SELA 0,00 0,00 0,00 137.116,22 0,00 0,00 0,00 137.116,22
405. SADEM BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 ZABOK 0,02 0,00 5.257,97 131.509,38 0,00 0,00 0,00 136.767,37
406. MATIJA KIRIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1942 SVETI MATEJ 0,00 0,00 0,00 135.950,02 0,00 0,00 0,00 135.950,02
407. IVAN BEHIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 17.756,46 117.555,11 0,00 0,00 0,00 135.311,57
408. DAVOR KULBICKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 5.340,71 129.909,50 0,00 0,00 0,00 135.250,21
409. GORDANA FERČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 LEPAJCI 39.943,28 0,00 0,00 95.127,84 0,00 0,00 0,00 135.071,12
410. JOSIP FRAJMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1931 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 134.153,05 0,00 0,00 0,00 134.153,05
411. ZDRAVKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1967 KLUPCI ZAČRETSKI 0,00 0,00 2.647,63 131.408,09 0,00 0,00 0,00 134.055,72
412. PETAR BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1957 PETRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 134.038,45 0,00 0,00 0,00 134.038,45
413. IVAN LENČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1944 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 134.004,85 0,00 0,00 0,00 134.004,85
414. BOŽIDAR HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1974 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 133.875,14 0,00 0,00 0,00 133.875,14
415. NURI BAJRAMI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1931 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 133.660,97 0,00 0,00 0,00 133.660,97
416. BOSILJKA KVEŠTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 LEPAJCI 11.528,28 0,00 7.466,25 114.062,46 0,00 0,00 0,00 133.056,99
417. KLAUDIJA KROFLIN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1976 DOL KLANJEČKI 33.929,82 0,00 8.533,61 90.452,55 0,00 0,00 0,00 132.915,98
418. DARIO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 800,96 131.975,40 0,00 0,00 0,00 132.776,36
419. ŽELJKO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 5.017,93 0,00 60.394,65 66.967,86 0,00 0,00 0,00 132.380,44
420. ZLATKO KANTOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1966 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 132.189,67 0,00 0,00 0,00 132.189,67
421. BRANKO VOJAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1956 ZLATAR-BISTRICA -11,56 0,00 -733,90 131.225,22 0,00 1.707,37 0,00 132.187,13
422. IVANKA MAČEFAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1965 POLJANA SUTLANSKA 0,00 0,00 0,00 131.980,62 0,00 0,00 0,00 131.980,62
423. DRAGUTIN MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 CIGLENICA ZAGORSKA 12.458,01 0,00 -240,00 119.677,41 0,00 0,00 0,00 131.895,42
424. BRANKO KELAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1965 SLANI POTOK 0,00 0,00 0,00 131.656,35 0,00 0,00 0,00 131.656,35
425. MARIJA ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1946 MILJANA 0,00 0,00 0,00 131.371,74 0,00 0,00 0,00 131.371,74
426. BOŽIDAR VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1956 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 -190,57 131.359,28 0,00 0,00 0,00 131.168,71
427. IVAN ŠAMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1966 CIGLENICA ZAGORSKA 71.105,72 0,00 38.466,13 21.589,20 0,00 0,00 0,00 131.161,05
428. TOMO MEŠTROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1966 VUČAK 85.137,81 0,00 8.012,08 35.113,26 0,00 2.368,89 0,00 130.632,04
429. NEVEN LEŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1977 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 0,00 130.480,20 0,00 0,00 0,00 130.480,20
430. BRANKO MARTINJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1982 MIHOVLJAN 34.697,69 0,00 12.013,01 82.559,53 0,00 0,00 0,00 129.270,23
431. DRAGICA PAVLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 129.095,94 0,00 0,00 0,00 129.095,94
432. MILAN TKALČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1953 ČRET 0,00 0,00 0,00 128.804,18 0,00 0,00 0,00 128.804,18
433. MLADEN BUNČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 OROSLAVJE 0,00 0,00 -100,00 128.076,23 0,00 0,00 0,00 127.976,23
434. MARIJAN FRAJZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1964 VILANCI 33.512,32 0,00 2.237,79 92.170,45 0,00 0,00 0,00 127.920,56
435. ZDENKA HORVATINČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 GUSAKOVEC 0,01 0,00 0,00 127.895,13 0,00 0,00 0,00 127.895,14
436. IVAN FIRŠT KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1963 GRLETINEC 15.225,56 0,00 1.053,12 111.417,78 0,00 0,00 0,00 127.696,46
437. ŽELJKO VUKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 39.172,10 88.456,33 0,00 0,00 0,00 127.628,43
438. MARINKO ALILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1942 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 127.448,40 0,00 0,00 0,00 127.448,40
439. MARIO PETEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1984 ZABOK 0,00 0,00 3.976,58 123.079,57 0,00 0,00 0,00 127.056,15
440. DRAGUTIN LISAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1956 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 126.855,84 0,00 0,00 0,00 126.855,84
441. JOSIP ŠUŠMAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1947 RATKOVEC 0,00 0,00 0,00 126.835,24 0,00 0,00 0,00 126.835,24
442. BOŽIDAR HAJDAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1964 ŠPIČKOVINA 20.447,53 0,00 2.007,26 104.296,89 0,00 0,00 0,00 126.751,68
443. NADA LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 126.397,42 0,00 0,00 0,00 126.397,42
444. ŽELJKO VINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1957 VELIKA HORVATSKA 15.020,52 0,00 -14.708,40 126.032,49 0,00 0,00 0,00 126.344,61
445. ŠTEFICA BOČKAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1964 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 126.035,11 0,00 0,00 0,00 126.035,11
446. NIKOLA PECOLAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1991 KRAPINA 36.367,29 0,00 3.093,77 86.316,75 0,00 0,00 0,00 125.777,81
447. BARICA BRODAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 MAČE 17.343,62 0,00 -435,57 107.761,89 0,00 0,00 0,00 124.669,94
448. BOŽIDAR GAJSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1936 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 121.409,25 0,00 2.575,96 0,00 123.985,21
449. ZVONKO SOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 123.539,55 0,00 0,00 0,00 123.539,55
450. DAVOR SUGNETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1964 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 1.433,21 122.079,43 0,00 0,00 0,00 123.512,64
451. NIKOLINA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1980 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 123.211,68 0,00 0,00 0,00 123.211,68
452. DANIJEL BALIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 122.864,38 0,00 0,00 0,00 122.864,38
453. MARIJA SKOZRIT KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1958 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 2.734,14 119.965,20 0,00 0,00 0,00 122.699,34
454. TOMO MARKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1969 ZLATAR 22.043,62 0,00 8.032,13 92.472,76 0,00 0,00 0,00 122.548,51
455. KATARINA ŠVENDA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 121.970,93 0,00 531,93 0,00 122.502,86
456. DRAGICA ROGINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1954 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 122.491,94 0,00 0,00 0,00 122.491,94
457. DJURDJICA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1963 VUČAK -3.879,44 0,00 1.307,69 124.999,25 0,00 0,00 0,00 122.427,50
458. MILAN MARANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1962 SELNO 0,00 0,00 0,00 122.051,54 0,00 0,00 0,00 122.051,54
459. MLADEN MALEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1980 VELIKI KOMOR 11.086,85 0,00 49.264,59 61.648,50 0,00 0,00 0,00 121.999,94
460. MILIVOJ BAKRAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1980 SOPOT 112.403,07 0,00 0,00 9.528,19 0,00 0,00 0,00 121.931,26
461. LIDIJA TEPEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 25.850,03 0,00 95.633,19 413,98 0,00 0,00 0,00 121.897,20
462. STJEPAN TKALEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 121.895,29 0,00 0,00 0,00 121.895,29
463. MARIJA ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 ČRET 0,00 0,00 0,00 121.706,22 0,00 0,00 0,00 121.706,22
464. VERA ADILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 121.484,70 0,00 0,00 0,00 121.484,70
465. ŽELJKO PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 DONJA PAČETINA 16.717,42 0,00 6.942,16 97.226,95 0,00 373,81 0,00 121.260,34
466. TANJA KUŠTOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1979 ZLATAR 10.987,91 0,00 1.981,35 108.171,39 0,00 0,00 0,00 121.140,65
467. STANKO PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1945 GRABE 0,00 0,00 0,00 121.063,33 0,00 0,00 0,00 121.063,33
468. KATICA SIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1937 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 121.061,83 0,00 0,00 0,00 121.061,83
469. KATARINA SOPINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1949 KEBEL 0,00 0,00 0,00 121.061,68 0,00 0,00 0,00 121.061,68
470. MARIJA TRAMPUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1949 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 121.056,98 0,00 0,00 0,00 121.056,98
471. BOŽENA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1959 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 0,00 121.053,71 0,00 0,00 0,00 121.053,71
472. MARIJA GJURGJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 KLUPCI 0,00 0,00 0,00 121.006,74 0,00 0,00 0,00 121.006,74
473. BOŽICA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1950 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 0,00 120.980,85 0,00 0,00 0,00 120.980,85
474. IVICA ZUBIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DUKOVEC 0,00 0,00 -15,00 99.882,13 0,00 20.780,49 0,00 120.647,62
475. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 69.519,58 0,00 4.731,43 45.994,35 0,00 0,00 0,00 120.245,36
476. ANĐELKO KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1930 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 120.130,45 0,00 0,00 0,00 120.130,45
477. DANICA KOVAČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BRESTOVEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 0,00 120.127,81 0,00 0,00 0,00 120.127,81
478. MIRKO MATICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1972 DONJA STUBICA 28.484,66 0,00 -5.194,71 96.715,78 0,00 0,00 0,00 120.005,73
479. IVAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 119.900,56 0,00 0,00 0,00 119.900,56
480. ANKICA ČUKMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1952 SELNICA 0,00 0,00 0,00 119.645,20 0,00 0,00 0,00 119.645,20
481. IVICA PILJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1983 CIGLENICA ZAGORSKA 43.237,54 0,00 4.275,68 72.016,57 0,00 0,00 0,00 119.529,79
482. BARBARA LONČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1931 VOJNIĆ-BREG 0,00 0,00 0,00 119.406,90 0,00 0,00 0,00 119.406,90
483. ZDRAVKO KORADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1984 PETROVA GORA 64.459,14 0,00 1.016,02 53.854,24 0,00 0,00 0,00 119.329,40
484. JOSIP SKOČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1951 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 118.769,78 0,00 543,51 0,00 119.313,29
485. LJUBICA MITREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1941 BRESTOVEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 0,00 118.780,23 0,00 0,00 0,00 118.780,23
486. BRANKA ŽABČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1956 TOPLIČICA 0,00 0,00 0,00 118.297,11 0,00 0,00 0,00 118.297,11
487. JOSIP ŠUNC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1954 DRAŠE 0,00 0,00 0,00 118.281,29 0,00 0,00 0,00 118.281,29
488. FRANJO LUKAVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1960 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 117.087,52 0,00 0,00 0,00 117.087,52
489. JASMINKA HUNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1961 PODGORJE BISTRIČKO 0,00 0,00 0,00 116.991,92 0,00 0,00 0,00 116.991,92
490. ALOJZ FRANGEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1941 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 116.978,17 0,00 0,00 0,00 116.978,17
491. ROBERT MAJCEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1950 RAZVOR 0,00 0,00 0,00 116.978,17 0,00 0,00 0,00 116.978,17
492. MARIJO DRUŽINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 STRAHINJE 41.018,52 0,00 -0,16 76.093,88 0,00 -229,63 0,00 116.882,61
493. JURICA PASANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1973 STUBIČKE TOPLICE 17.484,67 0,00 10.158,83 89.184,11 0,00 0,00 0,00 116.827,61
494. BISERKA RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1960 VELIKA PETROVAGORSKA -4,22 0,00 0,00 116.791,96 0,00 0,00 0,00 116.787,74
495. VJENCESLAV BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 876,39 115.428,69 0,00 0,00 0,00 116.305,08
496. KATA PUKLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1934 GORNJA SELNICA 0,00 0,00 0,00 115.727,04 0,00 0,00 0,00 115.727,04
497. STJEPAN POSAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1951 ZAJEZDA 0,00 0,00 0,00 115.285,11 0,00 0,00 0,00 115.285,11
498. OLGICA MIKAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1948 PETROVA GORA 0,00 0,00 0,00 115.250,01 0,00 0,00 0,00 115.250,01
499. DRAGUTIN BOROŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1951 RADAKOVO 2.313,29 0,00 0,00 112.853,38 0,00 0,00 0,00 115.166,67
500. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1964 MOVRAČ 0,00 0,00 65.839,45 49.110,03 0,00 179,05 0,00 115.128,53