OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠĆINA 97.518,71 0,00 20.113,49 46.748,52 0,00 0,00 0,00 164.380,72
402. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 163.982,51 0,00 0,00 0,00 163.982,51
403. DRAGICA RADOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1937 KOZJAK ZAČRETSKI 0,00 0,00 0,00 163.198,75 0,00 0,00 0,00 163.198,75
404. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 40.770,38 0,00 1.614,48 120.778,29 0,00 0,00 0,00 163.163,15
405. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 73.560,06 0,00 6.381,14 82.628,61 0,00 0,00 0,00 162.569,81
406. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 161.873,81 0,00 0,00 0,00 161.873,81
407. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 60.290,32 0,00 427,36 101.027,54 0,00 0,00 0,00 161.745,22
408. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 160.020,19 0,00 1.762,65 0,00 161.604,04
409. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 161.476,79 0,00 0,00 0,00 161.152,57
410. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 160.628,45 0,00 0,00 0,00 160.628,45
411. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 160.403,30 0,00 0,00 0,00 160.403,30
412. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.748,66 0,00 198,80 158.306,39 0,00 0,00 0,00 160.253,85
413. NIKOLA BEKINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1966 SAMCI 0,00 0,00 0,00 160.091,08 0,00 0,00 0,00 160.091,08
414. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 24.724,13 0,00 6.280,50 128.937,05 0,00 0,00 0,00 159.941,68
415. STJEPAN PIŠĆAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1952 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 -88,20 159.915,90 0,00 0,00 0,00 159.827,70
416. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 42.244,42 0,00 20.378,63 95.161,66 0,00 0,00 0,00 157.784,71
417. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 157.780,05 0,00 0,00 0,00 157.780,05
418. ADALBERT RUNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1930 BELEC 0,00 0,00 0,00 156.913,79 0,00 0,00 0,00 156.913,79
419. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 65.658,75 0,00 3.658,10 87.532,78 0,00 0,00 0,00 156.849,63
420. MIRJANA ŠANTI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1970 ZABOK 10.235,08 0,00 0,00 146.325,24 0,00 0,00 0,00 156.560,32
421. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 59.338,64 0,00 23.042,09 73.129,78 0,00 0,00 0,00 155.510,51
422. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.167,91 149.130,30 0,00 3.656,24 0,00 154.954,45
423. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 82.056,98 0,00 332,08 71.534,59 0,00 0,00 0,00 153.923,65
424. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 18.946,46 0,00 -35,61 134.816,23 0,00 0,00 0,00 153.727,08
425. MARKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1980 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 153.606,80 0,00 0,00 0,00 153.606,80
426. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 34.828,55 0,00 1.361,14 116.559,05 0,00 0,00 0,00 152.748,74
427. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 10.718,19 0,00 -1.557,04 143.259,13 0,00 0,00 0,00 152.420,28
428. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 37.604,38 0,00 5.292,71 102.233,37 0,00 6.829,88 0,00 151.960,34
429. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 0,00 151.832,13 0,00 0,00 0,00 151.832,13
430. VLADO MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1968 DONJA ŠEMNICA 56.844,07 0,00 0,00 94.718,45 0,00 0,00 0,00 151.562,52
431. KREŠIMIR KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1958 OROSLAVJE 0,00 0,00 5.323,65 146.185,35 0,00 0,00 0,00 151.509,00
432. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 9.254,65 0,00 1.016,98 129.854,05 0,00 10.735,21 0,00 150.860,89
433. GABRIJELA SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 -167,81 150.284,24 0,00 0,00 0,00 150.116,43
434. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 149.325,94 0,00 0,00 0,00 149.325,94
435. MARIO OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1981 KRAPINA SELO -52.583,37 0,00 5.360,00 196.181,96 0,00 0,00 0,00 148.958,59
436. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 148.690,40 0,00 0,00 0,00 148.690,40
437. DRAŽEN SMETIŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 10.977,66 0,00 40.423,90 96.969,54 0,00 0,00 0,00 148.371,10
438. JOSIP ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 KRAPINA 3.451,41 0,00 218,50 144.174,82 0,00 0,00 0,00 147.844,73
439. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 16.389,15 0,00 3.922,66 127.337,63 0,00 0,00 0,00 147.649,44
440. SREČKO GOLUBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 6.716,20 139.381,25 0,00 0,00 0,00 146.097,45
441. ROBERT JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 TKALCI 4.268,88 0,00 35.922,45 105.527,34 0,00 0,00 0,00 145.718,67
442. IVICA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1948 PODGORA KRAPINSKA 11.416,88 0,00 0,00 134.239,19 0,00 0,00 0,00 145.656,07
443. MIHAEL RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1981 VOJNOVEC LOBORSKI 11.570,03 0,00 3.212,50 130.679,48 0,00 0,00 0,00 145.462,01
444. SADEM BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 ZABOK 0,02 0,00 5.581,08 139.872,87 0,00 0,00 0,00 145.453,97
445. STANKO PRATNEMER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 GORNJA BATINA 10.499,66 0,00 -10,75 134.797,83 0,00 0,00 0,00 145.286,74
446. FRANJO BARILAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1952 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 143.157,17 0,00 1.528,58 0,00 144.685,75
447. GORAN ŠPILJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1983 PREGRADA 960,50 0,00 12.541,97 124.014,62 0,00 6.394,57 0,00 143.911,66
448. SNJEŽANA RAKONIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKA ERPENJA 0,00 0,00 139.646,33 -1.239,69 0,00 4.375,63 0,00 142.782,27
449. MIRJANA GRAH KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1971 ZAGORSKA SELA 0,00 0,00 0,00 141.838,09 0,00 0,00 0,00 141.838,09
450. GORDANA MLINARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1970 STUBIČKE TOPLICE 42.739,43 0,00 0,00 98.834,21 0,00 0,00 0,00 141.573,64
451. KLAUDIJA KROFLIN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1976 DOL KLANJEČKI 36.569,46 0,00 8.883,80 96.043,56 0,00 0,00 0,00 141.496,82
452. TOMICA PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1980 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 884,54 140.596,69 0,00 0,00 0,00 141.481,23
453. JOSIP FRAJMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1931 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 141.341,13 0,00 0,00 0,00 141.341,13
454. BOŽIDAR HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1974 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 140.937,31 0,00 0,00 0,00 140.937,31
455. DAVOR KULBICKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 5.446,72 135.426,74 0,00 0,00 0,00 140.873,46
456. MATIJA KIRIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1942 SVETI MATEJ 0,00 0,00 0,00 140.635,87 0,00 0,00 0,00 140.635,87
457. IVAN BEHIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 18.182,15 122.297,41 0,00 0,00 0,00 140.479,56
458. DRAGUTIN MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 CIGLENICA ZAGORSKA 13.389,86 0,00 -240,00 127.212,36 0,00 0,00 0,00 140.362,22
459. MARIJA ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1946 MILJANA 0,00 0,00 0,00 140.206,32 0,00 0,00 0,00 140.206,32
460. PETAR BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1957 PETRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 139.866,01 0,00 0,00 0,00 139.866,01
461. BRANKO KELAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1965 SLANI POTOK 0,00 0,00 0,00 139.737,51 0,00 0,00 0,00 139.737,51
462. ŽELJKO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 5.303,43 0,00 63.528,06 70.381,43 0,00 0,00 0,00 139.212,92
463. DARIO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 830,34 138.264,30 0,00 0,00 0,00 139.094,64
464. NEVEN LEŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1977 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 55,39 137.998,28 0,00 0,00 0,00 138.053,67
465. IVAN LENČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1944 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 137.869,56 0,00 0,00 0,00 137.869,56
466. NENAD KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 29.775,90 0,00 10.398,71 97.541,16 0,00 0,00 0,00 137.715,77
467. ZDRAVKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1967 KLUPCI ZAČRETSKI 0,00 0,00 2.825,01 134.842,05 0,00 0,00 0,00 137.667,06
468. BOSILJKA KVEŠTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 LEPAJCI 12.477,77 0,00 8.081,18 116.985,46 0,00 0,00 0,00 137.544,41
469. NURI BAJRAMI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1931 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 137.405,51 0,00 0,00 0,00 137.405,51
470. IVAN ŠAFRANKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1967 ĐURMANEC 0,00 0,00 1.268,49 135.835,39 0,00 0,00 0,00 137.103,88
471. IVANKA MAČEFAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1965 POLJANA SUTLANSKA 0,00 0,00 0,00 136.992,58 0,00 0,00 0,00 136.992,58
472. STJEPAN KUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1949 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 136.814,55 0,00 0,11 0,00 136.814,66
473. BOŽIDAR VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1956 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 -190,57 136.775,09 0,00 0,00 0,00 136.584,52
474. IVAN FIRŠT KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1963 GRLETINEC 16.291,53 0,00 1.133,90 118.521,76 0,00 0,00 0,00 135.947,19
475. JOSIP ŠUŠMAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1947 RATKOVEC 0,00 0,00 0,00 135.630,61 0,00 0,00 0,00 135.630,61
476. DRAGICA PAVLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 135.147,47 0,00 0,00 0,00 135.147,47
477. BRANKO MARTINJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1982 MIHOVLJAN 36.407,70 0,00 12.074,44 86.436,77 0,00 0,00 0,00 134.918,91
478. NADA LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 134.721,31 0,00 0,00 0,00 134.721,31
479. ZDRAVKO KORADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1984 PETROVA GORA 69.032,72 0,00 1.000,70 64.525,27 0,00 0,00 0,00 134.558,69
480. RENATA BABIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1968 LUČELNICA TOMAŠEVEČKA 60.457,69 0,00 32.313,82 41.004,45 0,00 0,00 0,00 133.775,96
481. BARICA BRODAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 MAČE 18.745,91 0,00 -435,57 115.285,91 0,00 0,00 0,00 133.596,25
482. MARIJAN FRAJZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1964 VILANCI 34.955,00 0,00 2.313,91 96.212,30 0,00 0,00 0,00 133.481,21
483. ZDENKA HORVATINČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 GUSAKOVEC 0,01 0,00 0,00 133.448,81 0,00 0,00 0,00 133.448,82
484. ŽELJKO VUKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 40.757,91 92.521,79 0,00 0,00 0,00 133.279,70
485. MARIO PETEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1984 ZABOK 0,00 0,00 4.198,85 128.922,39 0,00 0,00 0,00 133.121,24
486. ŠTEFICA BOČKAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1964 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 133.033,34 0,00 0,00 0,00 133.033,34
487. MARINKO ALILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1942 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 132.903,90 0,00 0,00 0,00 132.903,90
488. ZVONKO SOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 132.604,53 0,00 0,00 0,00 132.604,53
489. ANDREJA KOMES KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1972 KRAPINA 13.108,29 0,00 2.999,90 116.174,17 0,00 0,00 0,00 132.282,36
490. BOŽIDAR GAJSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1936 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 129.554,54 0,00 2.714,93 0,00 132.269,47
491. LIDIJA TEPEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 27.830,14 0,00 103.684,22 522,89 0,00 0,00 0,00 132.037,25
492. DRAGUTIN LISAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1956 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 131.430,45 0,00 0,00 0,00 131.430,45
493. ŽELJKO VINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1957 VELIKA HORVATSKA 15.568,57 0,00 -14.708,40 130.210,59 0,00 0,00 0,00 131.070,76
494. ZLATKO KANTOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1966 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 130.777,59 0,00 0,00 0,00 130.777,59
495. KATARINA ŠVENDA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 130.136,33 0,00 553,60 0,00 130.689,93
496. DANIJEL BALIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 130.576,31 0,00 0,00 0,00 130.576,31
497. DAVOR SUGNETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1964 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 1.290,64 129.095,88 0,00 0,00 0,00 130.386,52
498. IVAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 130.067,95 0,00 0,00 0,00 130.067,95
499. TANJA KUŠTOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1979 ZLATAR 11.826,53 0,00 1.693,55 116.484,37 0,00 0,00 0,00 130.004,45
500. BOŽIDAR HAJDAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1964 ŠPIČKOVINA 22.221,17 0,00 1.100,54 106.652,54 0,00 0,00 0,00 129.974,25