OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 187.249,65 0,00 0,00 0,00 187.565,41
402. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 187.229,63 0,00 0,00 0,00 187.229,63
403. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 1.329,35 185.584,84 0,00 0,00 0,00 186.914,19
404. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 186.888,77 0,00 0,00 0,00 186.736,24
405. NAGIP ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 KRAPINA 0,00 0,00 3.204,68 182.971,80 0,00 0,00 0,00 186.176,48
406. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 186.051,22 0,00 0,00 0,00 186.051,22
407. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 46.569,90 0,00 -2.289,38 140.649,53 0,00 0,00 0,00 184.930,05
408. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 116.335,39 0,00 6.545,81 58.016,79 0,00 3.511,71 0,00 184.409,70
409. MARIO GRANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 BEDEKOVČINA 16.264,80 0,00 10.117,29 157.349,10 0,00 0,00 0,00 183.731,19
410. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 91.976,16 0,00 39.453,90 52.125,04 0,00 0,00 0,00 183.555,10
411. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 183.420,14 0,00 0,00 0,00 183.026,80
412. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 181.956,73 0,00 0,00 0,00 182.245,31
413. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 13.478,64 0,00 682,17 167.943,41 0,00 0,00 0,00 182.104,22
414. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 34.762,44 0,00 42.855,72 104.290,95 0,00 0,00 0,00 181.909,11
415. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 181.539,19 0,00 0,00 0,00 181.691,48
416. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 19.005,86 0,00 17.547,11 145.043,29 0,00 0,00 0,00 181.596,26
417. ŽELJKO STRMEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1968 JAZVINE 8.984,01 0,00 10.620,94 161.863,23 0,00 0,00 0,00 181.468,18
418. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 181.724,31 0,00 0,00 0,00 180.489,01
419. BRANKO JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1950 ŠTUPARJE 63.323,67 0,00 17.886,51 99.091,23 0,00 0,00 0,00 180.301,41
420. DRAGUTIN LOVRIŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1960 SELNICA 0,00 0,00 0,00 180.028,22 0,00 0,00 0,00 180.028,22
421. ANĐELKO PREGIBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1957 PAVLOVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 179.928,20 0,00 0,00 0,00 179.928,20
422. ŽELJKA ŠULJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1976 STRMEC 0,00 0,00 15.885,47 163.386,93 0,00 0,00 0,00 179.272,40
423. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR -786,14 0,00 444,90 177.962,14 0,00 0,00 0,00 177.620,90
424. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 176.748,26 0,00 0,00 0,00 176.748,26
425. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 842,71 0,00 0,00 175.395,64 0,00 0,00 0,00 176.238,35
426. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.213,51 172.006,99 0,00 0,00 0,00 176.220,50
427. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 84,30 175.852,29 0,00 0,00 0,00 175.936,59
428. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 69.517,34 0,00 13.842,38 92.381,82 0,00 0,00 0,00 175.741,54
429. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 27.465,90 0,00 -2.070,14 149.694,48 0,00 86,35 0,00 175.176,59
430. DAVORIN LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1954 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 174.472,45 0,00 0,00 68,01 0,00 174.540,46
431. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 172.824,10 0,00 0,00 0,00 174.212,79
432. ZDRAVKICA MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1960 POZNANOVEC 0,00 0,00 -0,01 173.914,00 0,00 0,00 0,00 173.913,99
433. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 20.890,51 152.689,81 0,00 0,00 0,00 173.580,37
434. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 173.478,82 0,00 0,00 0,00 173.478,82
435. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI -0,47 0,00 4.633,62 168.664,26 0,00 0,00 0,00 173.297,41
436. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.278,51 169.833,36 0,00 0,00 0,00 173.111,87
437. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 46.460,04 0,00 819,58 125.733,96 0,00 0,00 0,00 173.013,58
438. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 172.645,34 0,00 0,00 0,00 172.645,34
439. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 3.972,36 168.320,49 0,00 0,00 0,00 172.292,85
440. STJEPAN ČAJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1950 TRŠKI VRH 29.584,10 0,00 3.444,96 139.088,50 0,00 0,00 0,00 172.117,56
441. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 170.822,55 0,00 0,00 0,00 170.822,55
442. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 158.014,60 12.252,13 0,00 0,00 170.266,73
443. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 41.084,56 0,00 480,95 128.592,06 0,00 0,00 0,00 170.157,57
444. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 170.137,49 0,00 0,00 0,00 170.137,49
445. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠČINA 100.245,34 0,00 20.994,89 48.816,74 0,00 0,00 0,00 170.056,97
446. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 169.555,49 0,00 0,00 0,00 169.555,49
447. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 168.674,76 0,00 0,00 0,00 169.109,33
448. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 49.402,32 0,00 5.466,95 106.607,19 0,00 7.131,04 0,00 168.607,50
449. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 168.520,89 0,00 0,00 0,00 168.520,89
450. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 62.611,11 0,00 440,77 105.260,98 0,00 0,00 0,00 168.312,86
451. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 167.918,74 0,00 0,00 0,00 167.918,74
452. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 75.961,86 0,00 6.479,25 85.430,45 0,00 0,00 0,00 167.871,56
453. KREŠO KONTENT KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1976 GORNJA STUBICA -2.053,20 0,00 2.202,85 167.594,87 0,00 0,00 0,00 167.744,52
454. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 25.770,93 0,00 6.496,44 133.734,03 0,00 0,00 0,00 166.001,40
455. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 165.856,51 0,00 0,00 0,00 165.856,51
456. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 17.498,90 0,00 -1.557,04 149.724,11 0,00 0,00 0,00 165.665,97
457. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 165.329,71 0,00 0,00 0,00 165.005,49
458. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 162.824,44 0,00 1.805,15 0,00 164.450,79
459. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.794,95 0,00 198,80 162.409,93 0,00 0,00 0,00 164.403,68
460. SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 0,00 0,00 0,00 164.039,34 0,00 0,00 0,00 164.039,34
461. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 62.559,70 0,00 24.281,76 76.894,48 0,00 0,00 0,00 163.735,94
462. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 163.622,23 0,00 0,00 0,00 163.622,23
463. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 44.411,00 0,00 21.423,79 97.049,39 0,00 0,00 0,00 162.884,18
464. ANKICA MERLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 162.489,47 0,00 0,00 0,00 162.489,47
465. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.257,99 154.819,70 0,00 3.800,71 0,00 160.878,40
466. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 85.316,74 0,00 -35,98 74.332,29 0,00 0,00 0,00 159.613,05
467. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 17.159,55 0,00 5.208,86 136.974,20 0,00 0,00 0,00 159.342,61
468. ADALBERT RUNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1930 BELEC 0,00 0,00 0,00 159.279,77 0,00 0,00 0,00 159.279,77
469. MARIO OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1981 KRAPINA SELO -52.583,37 0,00 5.657,50 205.462,16 0,00 0,00 0,00 158.536,29
470. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 19.458,33 0,00 -35,61 138.139,06 0,00 0,00 0,00 157.561,78
471. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 0,00 157.363,70 0,00 0,00 0,00 157.363,70
472. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 9.724,97 0,00 89,65 136.146,47 0,00 11.234,96 0,00 157.196,05
473. NIKOLA BEKINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1966 SAMCI 0,00 0,00 0,00 157.095,03 0,00 0,00 0,00 157.095,03
474. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 35.840,60 0,00 1.361,14 119.633,54 0,00 0,00 0,00 156.835,28
475. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 156.599,72 0,00 0,00 0,00 156.599,72
476. GABRIJELA SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 -167,81 155.832,54 0,00 0,00 0,00 155.664,73
477. KREŠIMIR KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1958 OROSLAVJE 0,00 0,00 5.467,11 149.922,83 0,00 0,00 0,00 155.389,94
478. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 154.286,53 0,00 0,00 0,00 154.286,53
479. DRAŽEN SMETIŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 11.391,28 0,00 41.830,45 100.263,30 0,00 0,00 0,00 153.485,03
480. SADEM BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 ZABOK 0,02 0,00 5.798,86 145.509,81 0,00 0,00 0,00 151.308,69
481. SNJEŽANA RAKONIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKA ERPENJA 0,00 0,00 147.890,69 -1.239,69 0,00 4.570,87 0,00 151.221,87
482. MIHAEL RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1981 VOJNOVEC LOBORSKI 11.984,20 0,00 3.291,51 135.422,33 0,00 0,00 0,00 150.698,04
483. ROBERT JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 TKALCI 4.467,60 0,00 37.594,67 108.587,29 0,00 0,00 0,00 150.649,56
484. JOSIP ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 KRAPINA 3.654,72 0,00 218,51 146.725,05 0,00 0,00 0,00 150.598,28
485. IVICA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1948 PODGORA KRAPINSKA 11.977,12 0,00 0,00 138.563,06 0,00 0,00 0,00 150.540,18
486. SREČKO GOLUBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 6.870,26 142.956,70 0,00 0,00 0,00 149.826,96
487. STANKO PRATNEMER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 GORNJA BATINA 10.869,04 0,00 -10,75 138.317,70 0,00 0,00 0,00 149.175,99
488. FRANJO BARILAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1952 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 147.064,41 0,00 1.576,07 0,00 148.640,48
489. JOSIP FRAJMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1931 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 147.401,06 0,00 0,00 0,00 147.401,06
490. KLAUDIJA KROFLIN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1976 DOL KLANJEČKI 38.348,57 0,00 9.119,83 99.811,82 0,00 0,00 0,00 147.280,22
491. TOMICA PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1980 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 884,54 145.764,56 0,00 0,00 0,00 146.649,10
492. DRAŽEN STIPČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1968 KAČKOVEC 0,00 0,00 -500,23 146.794,51 0,00 0,00 0,00 146.294,28
493. DRAGUTIN MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 CIGLENICA ZAGORSKA 14.017,93 0,00 -240,00 132.290,85 0,00 0,00 0,00 146.068,78
494. GORDANA MLINARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1970 STUBIČKE TOPLICE 44.624,01 0,00 0,00 101.332,26 0,00 0,00 0,00 145.956,27
495. BOŽIDAR HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1974 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 145.697,17 0,00 0,00 0,00 145.697,17
496. GORAN ŠPILJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1983 PREGRADA 999,88 0,00 12.852,35 125.100,40 0,00 6.552,98 0,00 145.505,61
497. BRANKO KELAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1965 SLANI POTOK 0,00 0,00 0,00 145.446,67 0,00 0,00 0,00 145.446,67
498. MIRJANA GRAH KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1971 ZAGORSKA SELA 0,00 0,00 0,00 145.020,60 0,00 0,00 0,00 145.020,60
499. DAVOR KULBICKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 5.518,17 139.145,31 0,00 0,00 0,00 144.663,48
500. IVAN BEHIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 18.469,07 125.493,67 0,00 0,00 0,00 143.962,74