OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. STJEPAN DROBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1955 STUBIČKE TOPLICE 28.177,21 0,00 0,01 186.245,61 0,00 0,00 0,00 214.422,83
402. NIKOLA BELOŠA-FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1976 PEŠĆENO 0,00 0,00 7.255,93 206.140,75 0,00 0,00 0,00 213.396,68
403. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 31.418,18 0,00 3.938,74 177.872,98 0,00 0,00 0,00 213.229,90
404. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 60.585,48 0,00 4.265,11 147.926,31 0,00 0,00 0,00 212.776,90
405. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 37.494,96 0,00 15.611,24 159.480,60 0,00 0,00 0,00 212.586,80
406. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 215.702,81 0,00 0,00 0,00 212.009,10
407. VETON BRAHAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1973 DONJA STUBICA 5.108,61 0,00 106.074,24 100.579,57 0,00 0,00 0,00 211.762,42
408. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.604,43 0,00 0,00 206.618,35 0,00 2.056,37 0,00 211.279,15
409. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 210.896,23 0,00 0,00 0,00 210.896,23
410. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 64.646,03 145.990,78 0,00 0,00 0,00 210.636,81
411. MARIO GRANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 BEDEKOVČINA 17.670,73 0,00 10.190,90 181.872,39 0,00 0,00 0,00 209.734,02
412. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 208.969,12 0,00 0,00 0,00 208.969,12
413. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 207.730,16 0,00 0,00 0,00 207.730,16
414. JOŽE PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1966 LASTINE 0,00 0,00 4.009,47 203.695,74 0,00 0,00 0,00 207.705,21
415. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 66.057,45 0,00 25.324,71 114.337,32 0,00 0,00 0,00 205.719,48
416. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 102.423,11 0,00 44.511,49 57.994,69 0,00 0,00 0,00 204.929,29
417. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC 0,00 0,00 16.701,03 188.113,54 0,00 0,00 0,00 204.814,57
418. IVANKA MOGULJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1968 PROSENIK 59.032,14 0,00 3.667,31 142.068,24 0,00 0,00 0,00 204.767,69
419. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 51.369,76 0,00 -2.916,86 156.097,22 0,00 0,00 0,00 204.550,12
420. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 204.680,64 0,00 0,00 0,00 204.528,11
421. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 203.797,62 0,00 0,00 0,00 203.797,62
422. STJEPAN JERŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1961 SVETI KRIŽ ZAČRETJE -4.347,00 0,00 0,00 203.323,83 0,00 4.735,51 0,00 203.712,34
423. RUDOLF FOTIVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 202.483,41 0,00 -299,33 0,00 202.184,08
424. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 201.148,00 0,00 0,00 0,00 201.463,76
425. DRAGUTIN PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 -1.346,16 202.713,31 0,00 0,00 0,00 201.367,15
426. KRUNOSLAV SEKUŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1973 VELIKO TRGOVIŠĆE 19.889,18 0,00 0,00 181.216,06 0,00 0,00 0,00 201.105,24
427. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 24.748,09 0,00 24.283,92 151.953,11 0,00 0,00 0,00 200.985,12
428. BRANKO JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1950 ŠTUPARJE 69.959,59 0,00 19.699,66 110.334,41 0,00 0,00 0,00 199.993,66
429. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 198.929,50 0,00 0,00 0,00 198.929,50
430. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 198.887,56 0,00 0,00 0,00 198.887,56
431. DAVORIN LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1954 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 198.771,96 0,00 0,00 73,97 0,00 198.845,93
432. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 28.648,99 0,00 2.988,52 167.052,59 0,00 0,00 0,00 198.690,10
433. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR 0,00 0,00 309,62 198.341,99 0,00 0,00 0,00 198.651,61
434. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 78.692,87 0,00 15.697,09 103.912,61 0,00 0,00 0,00 198.302,57
435. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 29.472,21 0,00 1.123,54 166.927,45 0,00 0,00 0,00 197.523,20
436. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 124.010,27 0,00 6.990,66 61.967,59 0,00 3.762,18 0,00 196.730,70
437. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 195.902,06 0,00 0,00 0,00 195.902,06
438. ŠTEFICA BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 VIŽANOVEC 0,00 0,00 8.517,26 187.194,92 0,00 0,00 0,00 195.712,18
439. ZVJEZDANA ŽNIDAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1974 MALA GORA 0,01 0,00 0,00 182.253,62 0,00 13.059,46 0,00 195.313,09
440. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 194.995,40 0,00 0,00 0,00 194.995,40
441. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 196.063,66 0,00 0,00 0,00 194.828,36
442. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 194.156,51 0,00 0,00 0,00 194.308,80
443. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 37.218,42 0,00 46.078,99 110.845,35 0,00 0,00 0,00 194.142,76
444. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 20.849,96 0,00 18.891,87 154.257,16 0,00 0,00 0,00 193.998,99
445. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 193.943,61 0,00 0,00 0,00 193.943,61
446. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 194.105,60 0,00 0,00 0,00 193.712,26
447. DARKO DEVETAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1981 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 15.012,00 178.580,87 0,00 0,00 0,00 193.592,87
448. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 1.428,21 191.459,70 0,00 0,00 0,00 192.887,91
449. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 192.279,00 0,00 0,00 0,00 192.567,58
450. KREŠO KONTENT KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1976 GORNJA STUBICA -558,81 0,00 1.114,28 191.981,87 0,00 0,00 0,00 192.537,34
451. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 192.165,88 0,00 0,00 0,00 192.165,88
452. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI-DIO -0,47 0,00 4.977,28 186.725,90 0,00 0,00 0,00 191.702,71
453. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI -2.219,59 0,00 8.367,47 185.426,75 0,00 0,00 0,00 191.574,63
454. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 190.694,22 0,00 0,00 0,00 190.694,22
455. BISERKA VRTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1972 VIŽOVLJE 4.825,86 0,00 14.690,58 171.019,35 0,00 0,00 0,00 190.535,79
456. NADICA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1968 STRMEC STUBIČKI -54.992,75 0,00 9.583,35 213.933,19 0,00 21.439,20 0,00 189.962,99
457. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 29.564,68 0,00 0,00 159.960,89 0,00 -4,77 0,00 189.520,80
458. ŽELJKA ŠULJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1976 STRMEC 0,00 0,00 16.705,41 172.303,07 0,00 0,00 0,00 189.008,48
459. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 14.417,64 0,00 720,74 173.569,88 0,00 0,00 0,00 188.708,26
460. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 187.932,08 0,00 0,00 0,00 187.932,08
461. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.555,36 184.372,56 0,00 0,00 0,00 187.927,92
462. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 21.746,96 166.107,63 0,00 0,00 0,00 187.854,64
463. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 187.595,80 0,00 0,00 0,00 187.595,80
464. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.473,42 182.903,32 0,00 0,00 0,00 187.376,74
465. MIRKO KOZINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1982 VIDOVEC KRAPINSKI 0,00 0,00 4.982,55 182.296,78 0,00 0,00 0,00 187.279,33
466. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 50.873,20 0,00 869,67 135.359,78 0,00 0,00 0,00 187.102,65
467. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 892,45 0,00 0,00 185.213,94 0,00 0,00 0,00 186.106,39
468. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 55.175,85 0,00 5.881,29 117.007,95 0,00 7.847,20 0,00 185.912,29
469. ZDRAVKICA MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1960 POZNANOVEC 0,00 0,00 -0,01 185.743,09 0,00 0,00 0,00 185.743,08
470. STJEPAN ČAJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1950 TRŠKI VRH 33.204,21 0,00 3.866,51 148.617,13 0,00 0,00 0,00 185.687,85
471. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 184.125,25 0,00 0,00 0,00 185.513,94
472. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 4.473,45 180.355,66 0,00 0,00 0,00 184.829,11
473. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 40.166,77 0,00 16,36 144.411,45 0,00 0,00 0,00 184.594,58
474. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 68.129,85 0,00 472,65 115.327,88 0,00 0,00 0,00 183.930,38
475. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 70.219,22 0,00 27.229,65 85.846,79 0,00 0,00 0,00 183.295,66
476. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 182.783,40 0,00 0,00 0,00 182.783,40
477. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠČINA 105.867,44 0,00 23.090,81 53.734,82 0,00 0,00 0,00 182.693,07
478. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 167.978,34 13.740,97 0,00 0,00 181.719,31
479. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 19.609,82 0,00 -1.557,04 163.293,75 0,00 0,00 0,00 181.346,53
480. ANTUN MARKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 ZLATAR 47.507,61 0,00 22.545,21 110.461,85 0,00 0,00 0,00 180.514,67
481. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 81.673,24 0,00 6.712,53 92.093,06 0,00 0,00 0,00 180.478,83
482. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 28.260,15 0,00 7.009,93 145.141,02 0,00 0,00 0,00 180.411,10
483. ŽELJKO STRMEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1968 JAZVINE 9.492,61 0,00 10.959,97 157.048,33 0,00 0,00 0,00 177.500,91
484. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 177.278,91 0,00 0,00 0,00 177.278,91
485. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 176.627,86 0,00 0,00 0,00 177.062,43
486. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 18.991,54 0,00 4.955,71 152.010,45 0,00 0,00 0,00 175.957,70
487. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 49.563,03 0,00 23.909,12 101.538,29 0,00 0,00 0,00 175.010,44
488. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.472,17 168.348,79 0,00 4.144,25 0,00 174.965,21
489. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.905,03 0,00 198,80 172.167,97 0,00 0,00 0,00 174.271,80
490. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 174.491,73 0,00 0,00 0,00 174.167,51
491. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 10.843,36 0,00 89,65 150.655,08 0,00 12.423,34 0,00 174.011,43
492. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 92.726,82 0,00 -35,98 80.985,07 0,00 0,00 0,00 173.675,91
493. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 172.731,90 0,00 0,00 0,00 172.731,90
494. ŽELJKO BOBINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MAČE 122.851,78 0,00 49.428,83 -0,19 0,00 0,00 0,00 172.280,42
495. TATJANA RATKAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1983 VRBOVO 28.194,89 0,00 8.811,50 134.692,79 0,00 0,00 0,00 171.699,18
496. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 169.492,83 0,00 1.906,22 0,00 171.220,25
497. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 170.741,30 0,00 0,00 0,00 170.741,30
498. IVICA VLAHEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 2.543,34 167.135,33 0,00 0,00 0,00 169.678,67
499. NEDILJKO ZNAOR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1947 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 -34,21 0,00 0,00 167.934,09 0,00 167.899,88
500. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 167.203,61 0,00 0,00 0,00 167.203,61