OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.725,76 0,00 198,80 156.276,91 0,00 0,00 0,00 158.201,47
402. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 24.206,43 0,00 6.173,70 126.564,62 0,00 0,00 0,00 156.944,75
403. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 155.896,18 0,00 0,00 0,00 155.896,18
404. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 41.172,90 0,00 19.861,74 94.228,07 0,00 0,00 0,00 155.262,71
405. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 154.497,90 0,00 0,00 0,00 154.497,90
406. STJEPAN PIŠĆAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1952 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 -176,40 153.973,15 0,00 0,00 0,00 153.796,75
407. ADALBERT RUNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1930 BELEC 0,00 0,00 0,00 153.690,35 0,00 0,00 0,00 153.690,35
408. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 40.912,70 0,00 1.369,55 110.418,27 0,00 0,00 0,00 152.700,52
409. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 81.582,05 0,00 332,08 70.150,96 0,00 0,00 0,00 152.065,09
410. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.123,37 146.316,54 0,00 3.584,79 0,00 152.024,70
411. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 151.895,01 0,00 0,00 0,00 151.895,01
412. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 18.693,31 0,00 -35,61 133.172,85 0,00 0,00 0,00 151.830,55
413. MARKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1980 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 151.712,64 0,00 0,00 0,00 151.712,64
414. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 34.328,02 0,00 1.361,14 115.038,52 0,00 0,00 0,00 150.727,68
415. MIRJANA ŠANTI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1970 ZABOK 10.043,57 0,00 0,00 140.547,94 0,00 0,00 0,00 150.591,51
416. KREŠIMIR KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1958 OROSLAVJE 0,00 0,00 5.252,70 144.336,92 0,00 0,00 0,00 149.589,62
417. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 0,00 149.096,40 0,00 0,00 0,00 149.096,40
418. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 10.455,94 0,00 -1.557,04 140.061,76 0,00 0,00 0,00 148.960,66
419. SVJETLANA IVATIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1972 DONJA STUBICA 0,00 0,00 5.832,00 142.412,31 0,00 0,00 0,00 148.244,31
420. GABRIJELA SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 -167,81 147.540,22 0,00 0,00 0,00 147.372,41
421. ZVJEZDANA HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1959 MOKRICE 34.871,37 0,00 5.937,37 105.968,06 0,00 0,00 0,00 146.776,80
422. DRAŽEN SMETIŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 10.773,10 0,00 39.728,27 95.340,53 0,00 0,00 0,00 145.841,90
423. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 145.271,39 0,00 0,00 0,00 145.271,39
424. JOSIP ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 KRAPINA 3.349,82 0,00 218,50 141.233,57 0,00 0,00 0,00 144.801,89
425. SREČKO GOLUBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 6.640,01 137.612,96 0,00 0,00 0,00 144.252,97
426. STANKO PRATNEMER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 GORNJA BATINA 10.316,98 0,00 -10,75 133.057,02 0,00 0,00 0,00 143.363,25
427. ROBERT JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 TKALCI 4.170,60 0,00 35.095,42 104.013,98 0,00 0,00 0,00 143.280,00
428. IVICA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1948 PODGORA KRAPINSKA 11.139,80 0,00 0,00 132.100,75 0,00 0,00 0,00 143.240,55
429. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 142.888,03 0,00 0,00 0,00 142.888,03
430. MIHAEL RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1981 VOJNOVEC LOBORSKI 11.365,19 0,00 3.173,42 128.333,83 0,00 0,00 0,00 142.872,44
431. FRANJO BARILAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1952 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 141.224,78 0,00 1.505,10 0,00 142.729,88
432. SADEM BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 ZABOK 0,02 0,00 5.473,38 137.085,04 0,00 0,00 0,00 142.558,44
433. GORAN ŠPILJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1983 PREGRADA 941,02 0,00 12.388,47 122.202,41 0,00 6.316,22 0,00 141.848,12
434. MIRJANA GRAH KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1971 ZAGORSKA SELA 0,00 0,00 0,00 140.264,14 0,00 0,00 0,00 140.264,14
435. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 9.022,05 0,00 990,05 119.467,78 0,00 10.488,05 0,00 139.967,93
436. GORDANA MLINARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1970 STUBIČKE TOPLICE 41.807,38 0,00 0,00 97.598,75 0,00 0,00 0,00 139.406,13
437. MATIJA KIRIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1942 SVETI MATEJ 0,00 0,00 0,00 139.073,91 0,00 0,00 0,00 139.073,91
438. DAVOR KULBICKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 5.411,38 133.587,66 0,00 0,00 0,00 138.999,04
439. TOMICA PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1980 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 884,54 138.040,82 0,00 0,00 0,00 138.925,36
440. IVAN BEHIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 18.040,26 120.716,65 0,00 0,00 0,00 138.756,91
441. KLAUDIJA KROFLIN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1976 DOL KLANJEČKI 35.689,58 0,00 8.767,07 94.179,87 0,00 0,00 0,00 138.636,52
442. BOŽIDAR HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1974 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 138.583,25 0,00 0,00 0,00 138.583,25
443. JOSIP FRAJMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1931 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 138.054,63 0,00 0,00 0,00 138.054,63
444. PETAR BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1957 PETRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 137.923,48 0,00 0,00 0,00 137.923,48
445. DRAGUTIN MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 CIGLENICA ZAGORSKA 13.079,24 0,00 -240,00 124.700,70 0,00 0,00 0,00 137.539,94
446. DARIO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 820,54 136.168,01 0,00 0,00 0,00 136.988,55
447. ŽELJKO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 5.208,26 0,00 62.483,59 69.243,57 0,00 0,00 0,00 136.935,42
448. MARIJA ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1946 MILJANA 0,00 0,00 0,00 136.842,12 0,00 0,00 0,00 136.842,12
449. BRANKO KELAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1965 SLANI POTOK 0,00 0,00 0,00 136.624,48 0,00 0,00 0,00 136.624,48
450. IVAN LENČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1944 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 136.581,32 0,00 0,00 0,00 136.581,32
451. ZDRAVKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1967 KLUPCI ZAČRETSKI 0,00 0,00 2.765,89 133.697,41 0,00 0,00 0,00 136.463,30
452. MARIO OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1981 KRAPINA SELO -52.583,37 0,00 3.249,88 185.535,05 0,00 0,00 0,00 136.201,56
453. NURI BAJRAMI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1931 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 136.157,33 0,00 0,00 0,00 136.157,33
454. BOSILJKA KVEŠTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 LEPAJCI 12.161,28 0,00 7.876,20 116.011,13 0,00 0,00 0,00 136.048,61
455. TOMO MEŠTROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1966 VUČAK 88.483,88 0,00 8.255,47 36.492,76 0,00 2.471,50 0,00 135.703,61
456. NEVEN LEŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1977 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 53,87 135.492,26 0,00 0,00 0,00 135.546,13
457. IVANKA MAČEFAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1965 POLJANA SUTLANSKA 0,00 0,00 0,00 135.321,92 0,00 0,00 0,00 135.321,92
458. NENAD KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 29.161,63 0,00 10.245,38 95.691,22 0,00 0,00 0,00 135.098,23
459. BOŽIDAR VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1956 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 -190,57 134.969,83 0,00 0,00 0,00 134.779,26
460. BRANKO MARTINJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1982 MIHOVLJAN 35.837,70 0,00 12.249,37 85.144,36 0,00 0,00 0,00 133.231,43
461. IVAN FIRŠT KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1963 GRLETINEC 15.936,21 0,00 1.106,97 116.153,76 0,00 0,00 0,00 133.196,94
462. DRAGICA PAVLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 133.130,29 0,00 0,00 0,00 133.130,29
463. MLADEN BUNČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 OROSLAVJE 0,00 0,00 -100,00 132.545,80 0,00 0,00 0,00 132.445,80
464. JOSIP ŠUŠMAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1947 RATKOVEC 0,00 0,00 0,00 132.279,48 0,00 0,00 0,00 132.279,48
465. ZDRAVKO KORADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1984 PETROVA GORA 67.921,95 0,00 964,85 63.151,24 0,00 0,00 0,00 132.038,04
466. ZLATKO KANTOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1966 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 131.918,44 0,00 0,00 0,00 131.918,44
467. DRAGUTIN LISAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1956 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 131.878,68 0,00 0,00 0,00 131.878,68
468. MILAN TKALČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1953 ČRET 0,00 0,00 0,00 131.799,88 0,00 0,00 0,00 131.799,88
469. MARIJAN FRAJZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1964 VILANCI 34.474,11 0,00 2.288,54 94.865,00 0,00 0,00 0,00 131.627,65
470. ZDENKA HORVATINČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 GUSAKOVEC 0,01 0,00 0,00 131.597,58 0,00 0,00 0,00 131.597,59
471. NADA LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 131.527,34 0,00 0,00 0,00 131.527,34
472. ŽELJKO VUKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 40.229,30 91.166,64 0,00 0,00 0,00 131.395,94
473. MARIO PETEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1984 ZABOK 0,00 0,00 4.124,76 126.974,79 0,00 0,00 0,00 131.099,55
474. MARINKO ALILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1942 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 131.085,40 0,00 0,00 0,00 131.085,40
475. BARICA BRODAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 MAČE 18.278,48 0,00 -435,57 112.777,90 0,00 0,00 0,00 130.620,81
476. STJEPAN KUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1949 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 130.839,58 0,00 -540,00 0,00 130.299,58
477. ANDREJA KOMES KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1972 KRAPINA 12.825,42 0,00 2.951,10 113.945,24 0,00 0,00 0,00 129.721,76
478. ŽELJKO VINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1957 VELIKA HORVATSKA 15.385,89 0,00 -14.708,40 128.817,88 0,00 0,00 0,00 129.495,37
479. BOŽIDAR HAJDAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1964 ŠPIČKOVINA 21.584,63 0,00 1.065,25 106.446,50 0,00 0,00 0,00 129.096,38
480. BOŽIDAR GAJSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1936 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 126.420,12 0,00 2.668,60 0,00 129.088,72
481. ŠTEFICA BOČKAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1964 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 129.023,68 0,00 0,00 0,00 129.023,68
482. LIDIJA TEPEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 27.170,10 0,00 101.000,54 486,59 0,00 0,00 0,00 128.657,23
483. ZVONKO SOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 128.265,80 0,00 0,00 0,00 128.265,80
484. DAVOR SUGNETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1964 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 1.499,05 126.757,05 0,00 0,00 0,00 128.256,10
485. DANIJEL BALIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 127.586,34 0,00 0,00 0,00 127.586,34
486. KATARINA ŠVENDA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 126.995,20 0,00 546,37 0,00 127.541,57
487. TOMO MARKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1969 ZLATAR 22.965,20 0,00 7.734,55 96.615,34 0,00 0,00 0,00 127.315,09
488. MLADEN MALEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1980 VELIKI KOMOR 11.609,96 0,00 51.089,76 64.386,20 0,00 0,00 0,00 127.085,92
489. DJURDJICA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1963 VUČAK -3.879,44 0,00 1.351,80 129.582,13 0,00 0,00 0,00 127.054,49
490. TANJA KUŠTOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1979 ZLATAR 11.546,99 0,00 1.649,19 113.713,37 0,00 0,00 0,00 126.909,55
491. MILIVOJ BAKRAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1980 SOPOT 116.857,52 0,00 0,00 9.896,90 0,00 0,00 0,00 126.754,42
492. MARIJA ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 ČRET 0,00 0,00 0,00 126.724,19 0,00 0,00 0,00 126.724,19
493. STANKO PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1945 GRABE 0,00 0,00 0,00 126.065,94 0,00 0,00 0,00 126.065,94
494. KATICA SIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1937 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 126.064,41 0,00 0,00 0,00 126.064,41
495. KATARINA SOPINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1949 KEBEL 0,00 0,00 0,00 126.064,26 0,00 0,00 0,00 126.064,26
496. MARIJA TRAMPUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1949 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 126.059,44 0,00 0,00 0,00 126.059,44
497. BOŽENA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1959 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 0,00 126.056,10 0,00 0,00 0,00 126.056,10
498. MARIJAN PAVLIŠA KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1955 ZAVRŠJE LOBORSKO 4.008,95 0,00 0,00 121.874,08 0,00 0,00 0,00 125.883,03
499. NIKOLINA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1980 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 125.839,96 0,00 0,00 0,00 125.839,96
500. IVICA ZUBIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DUKOVEC 0,00 0,00 -15,00 104.288,30 0,00 21.328,49 0,00 125.601,79