OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. MARIO GRANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 BEDEKOVČINA 16.846,39 0,00 10.833,04 171.365,72 0,00 0,00 0,00 199.045,15
402. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 63.916,19 0,00 24.540,45 110.507,32 0,00 0,00 0,00 198.963,96
403. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 27.451,81 0,00 1.054,13 169.157,30 0,00 0,00 0,00 197.663,24
404. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 197.235,56 0,00 0,00 0,00 197.235,56
405. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 196.701,72 0,00 0,00 0,00 196.701,72
406. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 35.002,65 0,00 3.463,63 158.231,09 0,00 0,00 0,00 196.697,37
407. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 196.582,28 0,00 0,00 0,00 196.582,28
408. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC -917,47 0,00 16.214,32 180.863,11 0,00 0,00 0,00 196.159,96
409. VESNA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1954 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 20,83 195.510,81 0,00 0,00 0,00 195.531,64
410. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 9.998,36 0,00 8.009,94 177.182,20 0,00 0,00 0,00 195.190,50
411. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 194.580,20 0,00 0,00 0,00 194.580,20
412. RUDOLF FOTIVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 194.675,47 0,00 -299,33 0,00 194.376,14
413. DRAGUTIN PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 -1.346,16 195.061,77 0,00 0,00 0,00 193.715,61
414. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 48.555,48 0,00 -2.247,73 147.039,82 0,00 0,00 0,00 193.347,57
415. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 192.999,04 0,00 0,00 0,00 193.314,80
416. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 23.790,21 0,00 23.414,83 145.925,05 0,00 0,00 0,00 193.130,09
417. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 96.329,65 0,00 41.546,09 54.553,15 0,00 0,00 0,00 192.428,89
418. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 192.119,55 0,00 0,00 0,00 192.119,55
419. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 1.370,24 188.247,56 0,00 0,00 0,00 189.617,80
420. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 119.510,29 0,00 6.729,83 59.651,13 0,00 3.615,33 0,00 189.506,58
421. BRANKO JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1950 ŠTUPARJE 65.711,02 0,00 18.636,56 103.742,23 0,00 0,00 0,00 188.089,81
422. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 19.768,72 0,00 18.103,39 149.948,11 0,00 0,00 0,00 187.820,22
423. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 187.840,44 0,00 0,00 0,00 187.447,10
424. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 35.778,41 0,00 44.189,10 107.002,34 0,00 0,00 0,00 186.969,85
425. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 186.758,64 0,00 0,00 0,00 186.910,93
426. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 13.867,08 0,00 698,13 172.050,77 0,00 0,00 0,00 186.615,98
427. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 186.226,78 0,00 0,00 0,00 186.515,36
428. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 187.656,12 0,00 0,00 0,00 186.420,82
429. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR -786,14 0,00 468,50 186.728,55 0,00 0,00 0,00 186.410,91
430. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 185.413,49 0,00 0,00 0,00 185.413,49
431. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 73.313,01 0,00 14.609,63 97.151,81 0,00 0,00 0,00 185.074,45
432. DAVORIN LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1954 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 184.524,51 0,00 0,00 70,48 0,00 184.594,99
433. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 87,32 184.191,90 0,00 0,00 0,00 184.279,22
434. ŽELJKA ŠULJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1976 STRMEC 0,00 0,00 16.224,66 167.075,30 0,00 0,00 0,00 183.299,96
435. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 181.803,18 0,00 0,00 0,00 181.803,18
436. KREŠO KONTENT KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1976 GORNJA STUBICA -2.058,81 0,00 2.484,46 181.063,94 0,00 0,00 0,00 181.489,59
437. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 181.235,59 0,00 0,00 0,00 181.235,59
438. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 180.939,43 0,00 0,00 0,00 180.939,43
439. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI -0,47 0,00 4.775,79 176.135,87 0,00 0,00 0,00 180.911,19
440. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.321,03 176.514,52 0,00 0,00 0,00 180.835,55
441. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 28.334,11 0,00 -2.070,14 153.977,96 0,00 88,53 0,00 180.330,46
442. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 863,28 0,00 0,00 179.457,21 0,00 0,00 0,00 180.320,49
443. VESNA VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 DONJI MACELJ 24.154,65 0,00 2.411,57 152.982,29 0,00 0,00 0,00 179.548,51
444. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 21.244,80 158.240,41 0,00 0,00 0,00 179.485,26
445. NADICA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1968 STRMEC STUBIČKI -54.992,75 0,00 9.214,90 204.469,69 0,00 20.653,55 0,00 179.345,39
446. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.393,03 175.847,83 0,00 0,00 0,00 179.240,86
447. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 177.499,08 0,00 0,00 0,00 178.887,77
448. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 48.285,65 0,00 840,31 129.715,91 0,00 0,00 0,00 178.841,87
449. ZDRAVKICA MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1960 POZNANOVEC 0,00 0,00 -0,01 178.807,38 0,00 0,00 0,00 178.807,37
450. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA -15.319,51 0,00 -152,53 194.019,24 0,00 0,00 0,00 178.547,20
451. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 178.502,15 0,00 0,00 0,00 178.502,15
452. STJEPAN ČAJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1950 TRŠKI VRH 31.081,65 0,00 3.619,34 143.030,25 0,00 0,00 0,00 177.731,24
453. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 4.179,64 173.299,11 0,00 0,00 0,00 177.478,75
454. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 41.351,02 0,00 510,70 135.136,13 0,00 0,00 0,00 176.997,85
455. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 176.741,87 0,00 0,00 0,00 176.741,87
456. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 175.770,45 0,00 0,00 0,00 175.770,45
457. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 51.790,68 0,00 5.638,35 110.909,73 0,00 7.427,29 0,00 175.766,05
458. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 162.136,34 12.868,03 0,00 0,00 175.004,37
459. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 64.894,07 0,00 453,96 109.425,39 0,00 0,00 0,00 174.773,42
460. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 174.037,07 0,00 0,00 0,00 174.037,07
461. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 78.324,51 0,00 6.575,75 88.186,59 0,00 0,00 0,00 173.086,85
462. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠČINA 99.689,24 0,00 21.861,92 50.851,21 0,00 0,00 0,00 172.402,37
463. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 171.964,75 0,00 0,00 0,00 172.399,32
464. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 18.372,13 0,00 -1.557,04 155.355,73 0,00 0,00 0,00 172.170,82
465. ŽELJKO STRMEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1968 JAZVINE 9.194,40 0,00 10.761,19 152.123,04 0,00 0,00 0,00 172.078,63
466. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 26.800,65 0,00 6.708,86 138.452,80 0,00 0,00 0,00 171.962,31
467. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 65.728,24 0,00 25.501,22 80.597,82 0,00 0,00 0,00 171.827,28
468. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 171.790,80 0,00 0,00 0,00 171.790,80
469. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 169.068,98 0,00 0,00 0,00 169.068,98
470. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 169.119,79 0,00 0,00 0,00 168.795,57
471. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.840,49 0,00 198,80 166.446,58 0,00 0,00 0,00 168.485,87
472. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 46.542,26 0,00 22.451,90 98.906,33 0,00 0,00 0,00 167.900,49
473. MIRKO KOZINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1982 VIDOVEC KRAPINSKI 0,00 0,00 4.353,59 163.221,93 0,00 0,00 0,00 167.575,52
474. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 165.582,97 0,00 1.846,96 0,00 167.251,13
475. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.346,59 160.416,32 0,00 3.942,82 0,00 166.705,73
476. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 166.567,21 0,00 0,00 0,00 166.567,21
477. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 17.917,40 0,00 5.437,66 143.194,30 0,00 0,00 0,00 166.549,36
478. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 88.181,88 0,00 -35,98 77.084,36 0,00 0,00 0,00 165.230,26
479. IVAN VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1988 DONJI MACELJ 7.666,61 0,00 1.375,92 155.977,30 0,00 0,00 0,00 165.019,83
480. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 164.615,87 0,00 0,00 0,00 164.615,87
481. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 10.187,62 0,00 89,65 142.148,30 0,00 11.726,56 0,00 164.152,13
482. TATJANA RATKAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1983 VRBOVO 26.489,51 0,00 10.947,60 126.234,58 0,00 0,00 0,00 163.671,69
483. SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 0,00 0,00 0,00 162.618,66 0,00 0,00 0,00 162.618,66
484. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 19.961,85 0,00 -35,61 141.407,74 0,00 0,00 0,00 161.333,98
485. GABRIJELA SVIBEN GRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 -167,81 161.290,40 0,00 0,00 0,00 161.122,59
486. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 36.836,16 0,00 1.361,14 122.657,89 0,00 0,00 0,00 160.855,19
487. MILIVOJ GREIF KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1954 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 159.801,18 0,00 0,00 0,00 159.801,18
488. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 0,00 159.528,44 0,00 0,00 0,00 159.528,44
489. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 159.258,29 0,00 0,00 0,00 159.258,29
490. KREŠIMIR KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1958 OROSLAVJE 0,00 0,00 5.608,23 153.599,37 0,00 0,00 0,00 159.207,60
491. DRAŽEN SMETIŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 11.798,15 0,00 43.214,06 103.503,37 0,00 0,00 0,00 158.515,58
492. SADEM BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 ZABOK 0,02 0,00 6.013,08 151.054,84 0,00 0,00 0,00 157.067,94
493. MIHAEL RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1981 VOJNOVEC LOBORSKI 12.391,62 0,00 3.369,24 140.087,85 0,00 0,00 0,00 155.848,71
494. ROBERT JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 TKALCI 4.663,08 0,00 39.239,63 111.597,37 0,00 0,00 0,00 155.500,08
495. IVICA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1948 PODGORA KRAPINSKA 12.528,23 0,00 0,00 142.816,43 0,00 0,00 0,00 155.344,66
496. GORDANA BAJSIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1966 KONJŠČINA 81.230,30 0,00 -7.748,21 81.350,39 0,00 0,00 0,00 154.832,48
497. JOSIP FRAJMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1931 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 153.505,86 0,00 0,00 0,00 153.505,86
498. SREČKO GOLUBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 7.021,81 146.473,85 0,00 0,00 0,00 153.495,66
499. STANKO PRATNEMER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 GORNJA BATINA 11.232,39 0,00 -10,75 141.780,19 0,00 0,00 0,00 153.001,83
500. KLAUDIJA KROFLIN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1976 DOL KLANJEČKI 40.098,66 0,00 9.352,01 103.518,66 0,00 0,00 0,00 152.969,33