OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 210.533,54 0,00 0,00 0,00 210.533,54
402. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 7.583,54 0,00 5.615,44 128.140,84 0,00 68.725,01 0,00 210.064,83
403. STJEPAN DROBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1955 STUBIČKE TOPLICE 27.609,80 0,00 0,01 182.335,09 0,00 0,00 0,00 209.944,90
404. NIKOLA BELOŠA-FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1976 PEŠĆENO 0,00 0,00 7.102,81 202.386,25 0,00 0,00 0,00 209.489,06
405. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 212.279,10 0,00 0,00 0,00 208.585,39
406. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 59.172,40 0,00 4.183,36 144.695,30 0,00 0,00 0,00 208.051,06
407. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 30.533,27 0,00 3.837,54 173.352,61 0,00 0,00 0,00 207.723,42
408. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 36.642,16 0,00 15.297,36 155.713,96 0,00 0,00 0,00 207.653,48
409. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.541,11 0,00 0,00 201.315,71 0,00 1.992,50 0,00 205.849,32
410. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 205.755,11 0,00 0,00 0,00 205.755,11
411. MARIO GRANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 BEDEKOVČINA 17.279,48 0,00 11.147,08 176.885,82 0,00 0,00 0,00 205.312,38
412. VETON BRAHAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1973 DONJA STUBICA 4.913,57 0,00 106.567,38 93.197,92 0,00 0,00 0,00 204.678,87
413. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 204.585,95 0,00 0,00 0,00 204.585,95
414. JOŽE PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1966 LASTINE 0,00 0,00 3.991,47 200.118,56 0,00 0,00 0,00 204.110,03
415. STJEPAN JERŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1961 SVETI KRIŽ ZAČRETJE -4.347,00 0,00 0,00 200.842,55 0,00 6.657,07 0,00 203.152,62
416. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 65.041,19 0,00 24.952,49 112.519,56 0,00 0,00 0,00 202.513,24
417. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 202.288,68 0,00 0,00 0,00 202.288,68
418. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 201.892,88 0,00 0,00 0,00 201.892,88
419. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC 0,00 0,00 16.470,03 184.672,41 0,00 0,00 0,00 201.142,44
420. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 200.497,92 0,00 0,00 0,00 200.497,92
421. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 199.329,04 0,00 0,00 0,00 199.176,51
422. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 99.531,09 0,00 43.104,08 56.361,31 0,00 0,00 0,00 198.996,48
423. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 50.034,07 0,00 -2.916,86 151.798,48 0,00 0,00 0,00 198.915,69
424. RUDOLF FOTIVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 198.826,77 0,00 -299,33 0,00 198.527,44
425. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 28.513,31 0,00 1.090,60 168.292,18 0,00 0,00 0,00 197.896,09
426. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 31.106,11 0,00 2.907,32 163.803,48 0,00 0,00 0,00 197.816,91
427. DRAGUTIN PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 -1.346,16 199.081,81 0,00 0,00 0,00 197.735,65
428. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 197.280,41 0,00 0,00 0,00 197.596,17
429. VESNA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1954 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 20,83 197.492,20 0,00 0,00 0,00 197.513,03
430. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 24.293,47 0,00 23.871,44 149.092,13 0,00 0,00 0,00 197.257,04
431. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 195.675,39 0,00 0,00 0,00 195.675,39
432. VESNA VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 DONJI MACELJ 26.158,09 0,00 1.581,87 167.480,07 0,00 0,00 0,00 195.220,03
433. BRANKO JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1950 ŠTUPARJE 67.943,17 0,00 19.195,10 107.205,71 0,00 0,00 0,00 194.343,98
434. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 121.874,53 0,00 6.866,87 60.868,16 0,00 3.692,48 0,00 193.302,04
435. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 20.336,79 0,00 18.517,65 153.600,57 0,00 0,00 0,00 192.455,01
436. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 2.554,07 0,00 8.197,78 181.513,80 0,00 0,00 0,00 192.265,65
437. IVAN JANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1971 GORNJE JESENJE 30.755,59 0,00 994,99 160.509,94 0,00 0,00 0,00 192.260,52
438. DAVORIN LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1954 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 192.009,97 0,00 0,00 72,31 0,00 192.082,28
439. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 76.139,53 0,00 15.180,97 100.703,86 0,00 0,00 0,00 192.024,36
440. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR -786,14 0,00 293,74 192.470,53 0,00 0,00 0,00 191.978,13
441. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 1.400,70 190.470,63 0,00 0,00 0,00 191.871,33
442. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 89,57 191.363,53 0,00 0,00 0,00 191.453,10
443. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 192.073,36 0,00 0,00 0,00 190.838,06
444. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 190.645,40 0,00 0,00 0,00 190.797,69
445. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 191.132,08 0,00 0,00 0,00 190.738,74
446. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 36.534,98 0,00 45.182,03 109.021,42 0,00 0,00 0,00 190.738,43
447. DARKO DEVETAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1981 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 14.851,32 175.605,90 0,00 0,00 0,00 190.457,22
448. ŠTEFICA BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 VIŽANOVEC 0,00 0,00 8.352,14 182.084,14 0,00 0,00 0,00 190.436,28
449. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 189.895,12 0,00 0,00 0,00 189.895,12
450. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 189.406,55 0,00 0,00 0,00 189.695,13
451. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 188.963,48 0,00 0,00 0,00 188.963,48
452. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 188.077,19 0,00 0,00 0,00 188.077,19
453. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI-DIO -0,47 0,00 4.881,65 181.699,77 0,00 0,00 0,00 186.580,95
454. ŽELJKA ŠULJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1976 STRMEC 0,00 0,00 16.477,24 169.821,92 0,00 0,00 0,00 186.299,16
455. KREŠO KONTENT KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1976 GORNJA STUBICA -2.058,81 0,00 1.310,80 186.800,10 0,00 0,00 0,00 186.052,09
456. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 14.156,34 0,00 710,01 170.900,02 0,00 0,00 0,00 185.766,37
457. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 185.200,20 0,00 0,00 0,00 185.200,20
458. NADICA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1968 STRMEC STUBIČKI -54.992,75 0,00 9.408,48 209.441,72 0,00 21.066,32 0,00 184.923,77
459. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 184.577,18 0,00 0,00 0,00 184.577,18
460. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.401,09 179.871,12 0,00 0,00 0,00 184.272,21
461. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 28.980,64 0,00 -2.070,14 157.080,75 0,00 -4,85 0,00 183.986,40
462. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 21.508,63 162.373,76 0,00 0,00 0,00 183.882,44
463. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 183.825,18 0,00 0,00 0,00 183.825,18
464. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.478,32 180.326,65 0,00 0,00 0,00 183.804,97
465. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 878,61 0,00 0,00 182.481,74 0,00 0,00 0,00 183.360,35
466. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 49.645,12 0,00 855,73 132.681,13 0,00 0,00 0,00 183.181,98
467. ZDRAVKICA MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1960 POZNANOVEC 0,00 0,00 -0,01 182.451,33 0,00 0,00 0,00 182.451,32
468. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 180.980,40 0,00 0,00 0,00 182.369,09
469. STJEPAN ČAJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1950 TRŠKI VRH 32.196,82 0,00 3.749,20 145.965,53 0,00 0,00 0,00 181.911,55
470. MIRKO KOZINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1982 VIDOVEC KRAPINSKI 0,00 0,00 4.824,03 177.000,51 0,00 0,00 0,00 181.824,54
471. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 4.334,01 177.006,55 0,00 0,00 0,00 181.340,56
472. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 53.569,21 0,00 5.765,99 114.113,65 0,00 7.647,91 0,00 181.096,76
473. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 181.090,28 0,00 0,00 0,00 181.090,28
474. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 40.969,93 0,00 16,36 140.009,28 0,00 0,00 0,00 180.995,57
475. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 66.594,11 0,00 463,78 112.526,50 0,00 0,00 0,00 179.584,39
476. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 179.454,97 0,00 0,00 0,00 179.454,97
477. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 165.205,66 13.326,66 0,00 0,00 178.532,32
478. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 68.087,75 0,00 26.409,32 83.355,57 0,00 0,00 0,00 177.852,64
479. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠČINA 102.975,38 0,00 22.507,56 52.366,24 0,00 0,00 0,00 177.849,18
480. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 19.022,40 0,00 -1.557,04 159.564,78 0,00 0,00 0,00 177.030,14
481. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 80.083,90 0,00 6.647,61 90.239,00 0,00 0,00 0,00 176.970,51
482. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 27.567,46 0,00 6.867,04 141.966,72 0,00 0,00 0,00 176.401,22
483. ŽELJKO STRMEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1968 JAZVINE 9.351,08 0,00 10.865,63 154.710,74 0,00 0,00 0,00 174.927,45
484. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 174.414,70 0,00 0,00 0,00 174.849,27
485. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 174.674,19 0,00 0,00 0,00 174.674,19
486. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 48.129,34 0,00 23.217,51 100.289,14 0,00 0,00 0,00 171.635,99
487. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 171.942,16 0,00 0,00 0,00 171.617,94
488. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.874,40 0,00 198,80 169.452,54 0,00 0,00 0,00 171.525,74
489. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 18.481,74 0,00 4.831,87 147.826,21 0,00 0,00 0,00 171.139,82
490. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.412,57 164.583,96 0,00 4.048,65 0,00 171.045,18
491. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 90.569,74 0,00 -35,98 79.133,75 0,00 0,00 0,00 169.667,51
492. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 169.381,95 0,00 0,00 0,00 169.381,95
493. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 167.637,17 0,00 1.878,09 0,00 169.336,46
494. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 10.532,14 0,00 89,65 146.617,68 0,00 12.092,64 0,00 169.332,11
495. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 168.760,23 0,00 0,00 0,00 168.760,23
496. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 167.337,38 0,00 0,00 0,00 167.337,38
497. IVAN VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1988 DONJI MACELJ -18,15 0,00 -1.498,15 168.346,61 0,00 0,00 0,00 166.830,31
498. ŽELJKO BOBINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MAČE 118.928,80 0,00 47.837,91 -0,19 0,00 0,00 0,00 166.766,52
499. TATJANA RATKAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1983 VRBOVO 26.360,50 0,00 8.611,91 130.678,43 0,00 0,00 0,00 165.650,84
500. IVICA VLAHEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 2.445,45 163.112,63 0,00 0,00 0,00 165.558,08