OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
401. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR 0,00 0,00 348,02 212.599,82 0,00 0,00 0,00 0,00 212.947,84
402. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 212.088,82 0,00 0,00 0,00 0,00 212.088,82
403. IVANKA MOGULJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1968 PROSENIK 61.058,42 0,00 3.749,68 146.716,75 0,00 0,00 0,00 0,00 211.524,85
404. RUDOLF FOTIVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 211.550,18 0,00 -299,33 0,00 0,00 211.250,85
405. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 210.498,88 0,00 0,00 0,00 0,00 210.814,64
406. VESNA VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 DONJI MACELJ 18.201,12 0,00 13.735,05 178.837,50 0,00 0,00 0,00 0,00 210.773,67
407. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 210.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.044,00
408. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 25.847,26 0,00 25.281,20 158.870,28 0,00 0,00 0,00 0,00 209.998,74
409. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 208.338,61 0,00 0,00 0,00 0,00 208.338,61
410. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 206.653,82 0,00 0,00 0,00 0,00 206.653,82
411. BRANKO JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1950 ŠTUPARJE 67.645,50 0,00 20.919,55 117.898,90 0,00 0,00 0,00 0,00 206.463,95
412. VALENTINA BREZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1986 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 16.915,05 188.942,42 0,00 0,00 0,00 0,00 205.857,47
413. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 205.510,66 0,00 0,00 0,00 0,00 205.510,66
414. BISERKA VRTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1972 VIŽOVLJE 5.153,53 0,00 15.837,99 184.375,09 0,00 0,00 0,00 0,00 205.366,61
415. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 129.173,97 0,00 7.289,94 64.625,69 0,00 3.930,70 0,00 0,00 205.020,30
416. BRANKO HIŽAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1962 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 204.776,32 0,00 0,00 0,00 0,00 204.776,32
417. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 205.711,24 0,00 0,00 0,00 0,00 204.475,94
418. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI-DIO -0,47 0,00 5.208,50 198.877,87 0,00 0,00 0,00 0,00 204.085,90
419. ŠTEFICA BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 VIŽANOVEC 0,00 0,00 4.280,67 199.551,56 0,00 0,00 0,00 0,00 203.832,23
420. MIRELA KUREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1978 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 203.050,31 0,00 0,00 0,00 0,00 203.050,31
421. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 202.645,52 0,00 0,00 0,00 0,00 202.797,81
422. NADICA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1968 STRMEC STUBIČKI -54.992,75 0,00 10.006,14 224.792,48 0,00 22.340,74 0,00 0,00 202.146,61
423. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI -2.215,02 0,00 8.753,28 194.887,31 0,00 0,00 0,00 0,00 201.425,57
424. DARKO DEVETAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1981 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 15.400,49 185.773,61 0,00 0,00 0,00 0,00 201.174,10
425. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 201.294,84 0,00 0,00 0,00 0,00 200.901,50
426. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 199.223,88 0,00 0,00 0,00 0,00 199.512,46
427. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 31.790,60 0,00 1.203,18 166.243,87 0,00 0,00 0,00 0,00 199.237,65
428. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 198.561,91 0,00 0,00 0,00 0,00 198.409,38
429. VESNICA CIGLENEČKI-VORIH KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1974 CIGLENICA ZAGORSKA 236,84 0,00 -3.950,70 201.872,10 0,00 0,00 0,00 0,00 198.158,24
430. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 59.060,31 0,00 6.160,07 124.005,67 0,00 8.329,02 0,00 0,00 197.555,07
431. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 53.842,41 0,00 903,38 141.836,10 0,00 0,00 0,00 0,00 196.581,89
432. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 31.454,64 0,00 3.160,91 161.630,08 0,00 0,00 0,00 0,00 196.245,63
433. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 75.372,59 0,00 28.786,97 91.869,94 0,00 0,00 0,00 0,00 196.029,50
434. JANKO TELIŠMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1953 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 195.894,39 0,00 0,00 0,00 0,00 195.894,39
435. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 15.049,41 0,00 746,69 180.024,93 0,00 0,00 0,00 0,00 195.821,03
436. ŽELJKA ŠULJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1976 STRMEC 0,00 0,00 17.257,07 178.301,89 0,00 0,00 0,00 0,00 195.558,96
437. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 194.894,08 0,00 0,00 0,00 0,00 194.894,08
438. STJEPAN ČAJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1950 TRŠKI VRH 35.639,85 0,00 4.150,13 155.028,06 0,00 0,00 0,00 0,00 194.818,04
439. IVAN JELAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1953 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 7.307,71 187.164,33 0,00 334,28 0,00 0,00 194.806,32
440. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 71.842,89 0,00 494,10 122.100,96 0,00 0,00 0,00 0,00 194.437,95
441. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 39.295,50 0,00 16,36 155.054,85 0,00 0,00 0,00 0,00 194.366,71
442. ZDRAVKICA MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1960 POZNANOVEC 0,00 0,00 -0,01 193.601,65 0,00 0,00 0,00 0,00 193.601,64
443. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠČINA 112.856,46 0,00 23.292,80 57.043,73 0,00 0,00 0,00 0,00 193.192,99
444. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 191.728,73 0,00 0,00 0,00 0,00 193.117,42
445. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 4.655,70 188.452,99 0,00 0,00 0,00 0,00 193.108,69
446. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 52.733,16 0,00 -2.916,86 142.966,02 0,00 0,00 0,00 0,00 192.782,32
447. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 925,92 0,00 0,00 191.819,74 0,00 0,00 0,00 0,00 192.745,66
448. ANTUN MARKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 ZLATAR 51.092,49 0,00 24.246,44 116.477,63 0,00 0,00 0,00 0,00 191.816,56
449. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 190.830,73 0,00 0,00 0,00 0,00 190.830,73
450. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 735,84 189.721,41 0,00 0,00 0,00 0,00 190.457,25
451. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 29.934,91 0,00 7.355,41 152.815,72 0,00 0,00 0,00 0,00 190.106,04
452. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 186.978,07 0,00 0,00 0,00 0,00 186.978,07
453. STJEPAN AUGUŠTAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 REPNO 2.552,31 0,00 2.085,95 180.934,69 0,00 0,00 0,00 0,00 185.572,95
454. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 11.595,83 0,00 89,65 160.416,56 0,00 13.222,88 0,00 0,00 185.324,92
455. ŽELJKO BOBINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MAČE 132.336,59 0,00 52.821,93 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 185.158,33
456. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.616,28 177.451,25 0,00 4.375,38 0,00 0,00 184.442,91
457. STJEPAN GORIČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 BRESTOVEC OREHOVIČKI -145,20 0,00 1.212,35 182.559,72 0,00 0,00 0,00 0,00 183.626,87
458. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 53.029,33 0,00 25.581,26 104.558,46 0,00 0,00 0,00 0,00 183.169,05
459. MIRKO KOZINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1982 VIDOVEC KRAPINSKI 0,00 0,00 3.960,10 178.838,64 0,00 0,00 0,00 0,00 182.798,74
460. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 181.978,76 0,00 0,00 0,00 0,00 182.413,33
461. IVAN JANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1971 GORNJE JESENJE 33.882,08 0,00 -468,13 148.131,82 0,00 0,00 0,00 0,00 181.545,77
462. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.979,09 0,00 198,80 178.733,25 0,00 0,00 0,00 0,00 180.911,14
463. TATJANA RATKAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1983 VRBOVO 30.412,74 0,00 8.035,42 142.357,70 0,00 0,00 0,00 0,00 180.805,86
464. MARKO LONČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1981 LEPA VES 0,00 0,00 0,00 180.391,75 0,00 0,00 0,00 0,00 180.391,75
465. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 180.655,99 0,00 0,00 0,00 0,00 180.331,77
466. IVICA VLAHEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 2.780,06 176.887,13 0,00 0,00 0,00 0,00 179.667,19
467. ZLATKO ŠPIRANEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1967 BEDEKOVČINA 21,89 0,00 7.626,07 171.706,08 0,00 0,00 0,00 0,00 179.354,04
468. MARIO TRAJBAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1986 KRALJEVEC NA SUTLI 0,00 0,00 102.603,11 76.107,71 0,00 0,00 0,00 0,00 178.710,82
469. NEDILJKO ZNAOR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1947 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 -34,21 0,00 0,00 175.170,27 0,00 0,00 175.136,06
470. JOSIP SKOČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1951 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 174.366,62 0,00 731,29 0,00 0,00 175.097,91
471. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 173.181,83 0,00 1.974,22 0,00 0,00 174.977,25
472. BRANKA ŽABČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1956 TOPLIČICA 0,00 0,00 0,00 173.893,95 0,00 0,00 0,00 0,00 173.893,95
473. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 6.633,52 0,00 5.132,68 162.126,93 0,00 0,00 0,00 0,00 173.893,13
474. IVAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 173.775,75 0,00 0,00 0,00 0,00 173.775,75
475. MILIVOJ GREIF KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1954 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 173.349,59 0,00 0,00 0,00 0,00 173.349,59
476. HRISTIJAN EMILOV PURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1972 SOFIJA 0,00 0,00 0,00 173.043,03 0,00 0,00 0,00 0,00 173.043,03
477. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 21.494,48 0,00 -35,61 151.356,84 0,00 0,00 0,00 0,00 172.815,71
478. BRANKO KELAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1965 GORNJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 172.743,91 0,00 0,00 0,00 0,00 172.743,91
479. BOŽIDAR PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1976 IVANIĆ MILJANSKI 0,00 0,00 10.191,11 161.825,90 0,00 0,00 0,00 0,00 172.017,01
480. DRAŽEN SMETIŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 13.036,59 0,00 45.590,47 113.365,40 0,00 0,00 0,00 0,00 171.992,46
481. MIHAEL RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1981 VOJNOVEC LOBORSKI 13.631,71 0,00 3.605,81 154.288,63 0,00 0,00 0,00 0,00 171.526,15
482. KREŠIMIR KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1958 OROSLAVJE 0,00 0,00 6.037,78 164.789,97 0,00 0,00 0,00 0,00 170.827,75
483. ROBERT JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 TKALCI 5.258,09 0,00 44.246,51 120.759,37 0,00 0,00 0,00 0,00 170.263,97
484. IVAN KNEZIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1967 OROSLAVJE 15.565,88 0,00 -2.118,38 156.722,52 0,00 0,00 0,00 0,00 170.170,02
485. IVICA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1948 PODGORA KRAPINSKA 14.205,67 0,00 0,00 155.762,75 0,00 0,00 0,00 0,00 169.968,42
486. BRANKO BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1952 POZNANOVEC 0,00 0,00 5.199,63 164.041,51 0,00 0,00 0,00 0,00 169.241,14
487. DRAGUTIN MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 CIGLENICA ZAGORSKA 16.423,33 0,00 -240,00 152.492,35 0,00 0,00 0,00 0,00 168.675,68
488. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 168.381,17 0,00 0,00 0,00 0,00 168.381,17
489. STJEPAN KUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1949 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 168.376,82 0,00 0,00 0,00 0,00 168.376,82
490. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -45,85 167.336,90 0,00 0,00 0,00 0,00 167.291,05
491. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 20.971,77 0,00 -1.573,63 147.853,24 0,00 0,00 0,00 0,00 167.251,38
492. TOMICA PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1980 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 884,54 166.321,63 0,00 0,00 0,00 0,00 167.206,17
493. VELIMIR ŠOBAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1970 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 167.021,68 0,00 0,00 0,00 0,00 167.021,68
494. IVAN HRGETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1956 GORNJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 166.338,88 0,00 0,00 0,00 0,00 166.338,88
495. DRAGUTIN GERIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1954 OREHOVEC RADOBOJSKI 77.422,82 0,00 -2.697,83 90.494,76 0,00 0,00 0,00 0,00 165.219,75
496. DRAŽEN STIPČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1968 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 165.037,24 0,00 0,00 0,00 0,00 165.037,24
497. STANKO PRATNEMER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 GORNJA BATINA 12.338,36 0,00 -10,75 152.319,24 0,00 0,00 0,00 0,00 164.646,85
498. BOŽIDAR HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1974 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 164.631,16 0,00 0,00 0,00 0,00 164.631,16
499. FRANJO BARILAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1952 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 162.606,84 0,00 1.764,97 0,00 0,00 164.371,81
500. NENAD KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 35.958,66 0,00 11.942,03 116.161,03 0,00 0,00 0,00 0,00 164.061,72