OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 192.371,23 0,00 0,00 0,00 192.371,23
402. MARIO GRANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 BEDEKOVČINA 16.553,99 0,00 10.621,03 164.740,33 0,00 0,00 0,00 191.915,35
403. RUDOLF FOTIVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 191.872,73 0,00 -299,33 0,00 191.573,40
404. DRAGUTIN PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 -1.346,16 192.347,66 0,00 0,00 0,00 191.001,50
405. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 190.108,46 0,00 0,00 0,00 190.424,22
406. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 23.450,43 0,00 23.106,54 143.786,78 0,00 0,00 0,00 190.343,75
407. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 190.434,31 0,00 0,00 0,00 190.281,78
408. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 189.741,36 0,00 0,00 0,00 189.741,36
409. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 189.718,81 0,00 0,00 0,00 189.718,81
410. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 47.557,20 0,00 -2.268,67 143.827,03 0,00 0,00 0,00 189.115,56
411. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 1.349,68 187.643,40 0,00 0,00 0,00 188.993,08
412. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 94.168,20 0,00 40.494,21 53.332,39 0,00 0,00 0,00 187.994,80
413. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 117.914,07 0,00 6.637,31 58.829,45 0,00 3.563,23 0,00 186.944,06
414. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 185.618,07 0,00 0,00 0,00 185.224,73
415. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 19.385,18 0,00 17.823,71 147.482,16 0,00 0,00 0,00 184.691,05
416. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 35.267,62 0,00 43.518,73 105.639,16 0,00 0,00 0,00 184.425,51
417. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 184.079,95 0,00 0,00 0,00 184.368,53
418. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 13.671,79 0,00 690,10 169.985,74 0,00 0,00 0,00 184.347,63
419. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 184.134,49 0,00 0,00 0,00 184.286,78
420. BRANKO JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1950 ŠTUPARJE 64.203,97 0,00 18.259,46 101.403,90 0,00 0,00 0,00 183.867,33
421. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 184.673,84 0,00 0,00 0,00 183.438,54
422. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 182.387,68 0,00 0,00 0,00 182.387,68
423. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR -786,14 0,00 456,64 182.321,12 0,00 0,00 0,00 181.991,62
424. ŽELJKA ŠULJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1976 STRMEC 0,00 0,00 16.054,13 165.220,93 0,00 0,00 0,00 181.275,06
425. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 71.404,69 0,00 14.223,88 94.753,63 0,00 0,00 0,00 180.382,20
426. DAVORIN LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1954 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 179.470,71 0,00 0,00 69,24 0,00 179.539,95
427. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 85,80 179.448,24 0,00 0,00 0,00 179.534,04
428. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 178.979,54 0,00 0,00 0,00 178.979,54
429. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.266,97 174.248,31 0,00 0,00 0,00 178.515,28
430. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 852,94 0,00 0,00 177.415,21 0,00 0,00 0,00 178.268,15
431. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 27.897,61 0,00 -2.070,14 151.824,38 0,00 87,43 0,00 177.739,28
432. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI -0,47 0,00 4.704,31 172.379,41 0,00 0,00 0,00 177.083,25
433. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 177.067,22 0,00 0,00 0,00 177.067,22
434. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 175.148,68 0,00 0,00 0,00 176.537,37
435. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 21.066,68 155.449,78 0,00 0,00 0,00 176.516,51
436. ZDRAVKICA MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1960 POZNANOVEC 0,00 0,00 -0,01 176.347,17 0,00 0,00 0,00 176.347,16
437. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 176.218,68 0,00 0,00 0,00 176.218,68
438. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.335,45 172.823,99 0,00 0,00 0,00 176.159,44
439. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 47.367,80 0,00 829,89 127.713,94 0,00 0,00 0,00 175.911,63
440. NADICA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1968 STRMEC STUBIČKI -54.992,75 0,00 9.084,21 201.112,84 0,00 20.374,86 0,00 175.579,16
441. KREŠO KONTENT KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1976 GORNJA STUBICA -2.058,81 0,00 2.441,90 175.156,04 0,00 0,00 0,00 175.539,13
442. STJEPAN ČAJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1950 TRŠKI VRH 30.328,74 0,00 3.531,67 141.048,48 0,00 0,00 0,00 174.908,89
443. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 4.075,43 170.796,05 0,00 0,00 0,00 174.871,48
444. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 173.745,92 0,00 0,00 0,00 173.745,92
445. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 41.212,53 0,00 495,74 131.846,01 0,00 0,00 0,00 173.554,28
446. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 173.282,84 0,00 0,00 0,00 173.282,84
447. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 160.064,10 12.558,38 0,00 0,00 172.622,48
448. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 50.589,90 0,00 5.552,18 108.746,56 0,00 7.278,35 0,00 172.166,99
449. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 172.057,87 0,00 0,00 0,00 172.057,87
450. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 63.746,28 0,00 447,33 107.331,68 0,00 0,00 0,00 171.525,29
451. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 170.310,66 0,00 0,00 0,00 170.745,23
452. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 77.136,66 0,00 6.527,23 86.800,92 0,00 0,00 0,00 170.464,81
453. ŽELJKO STRMEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1968 JAZVINE 9.088,63 0,00 10.690,67 150.375,95 0,00 0,00 0,00 170.155,25
454. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 169.844,07 0,00 0,00 0,00 169.844,07
455. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 169.373,38 0,00 0,00 0,00 169.373,38
456. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 169.299,40 0,00 0,00 0,00 169.299,40
457. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 26.282,95 0,00 6.602,06 136.080,37 0,00 0,00 0,00 168.965,38
458. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠČINA 97.470,61 0,00 21.426,00 49.828,34 0,00 0,00 0,00 168.724,95
459. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 17.933,10 0,00 -1.557,04 152.158,36 0,00 0,00 0,00 168.534,42
460. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 64.135,22 0,00 24.888,12 78.735,91 0,00 0,00 0,00 167.759,25
461. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 167.214,28 0,00 0,00 0,00 166.890,06
462. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.817,59 0,00 198,80 164.417,10 0,00 0,00 0,00 166.433,49
463. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 164.196,08 0,00 1.825,94 0,00 165.843,22
464. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 45.470,74 0,00 21.935,01 97.972,74 0,00 0,00 0,00 165.378,49
465. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 165.086,58 0,00 0,00 0,00 165.086,58
466. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.302,05 157.602,56 0,00 3.871,37 0,00 163.775,98
467. SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 0,00 0,00 0,00 163.314,95 0,00 0,00 0,00 163.314,95
468. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 17.536,38 0,00 5.322,63 140.067,06 0,00 0,00 0,00 162.926,07
469. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 86.569,71 0,00 -35,98 75.700,73 0,00 0,00 0,00 162.234,46
470. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 9.955,02 0,00 89,65 139.130,80 0,00 11.479,40 0,00 160.654,87
471. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 160.034,83 0,00 0,00 0,00 160.034,83
472. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 19.708,70 0,00 -35,61 139.764,36 0,00 0,00 0,00 159.437,45
473. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 36.335,63 0,00 1.361,14 121.137,36 0,00 0,00 0,00 158.834,13
474. GABRIJELA SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 -167,81 158.546,38 0,00 0,00 0,00 158.378,57
475. MILIVOJ GREIF KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1954 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 157.563,29 0,00 0,00 0,00 157.563,29
476. KREŠIMIR KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1958 OROSLAVJE 0,00 0,00 5.537,28 151.750,94 0,00 0,00 0,00 157.288,22
477. TATJANA RATKAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1983 VRBOVO 26.615,15 0,00 10.279,25 120.089,15 0,00 0,00 0,00 156.983,55
478. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 0,00 156.792,71 0,00 0,00 0,00 156.792,71
479. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 156.543,53 0,00 0,00 0,00 156.543,53
480. DRAŽEN SMETIŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 11.593,59 0,00 42.518,43 101.874,36 0,00 0,00 0,00 155.986,38
481. SNJEŽANA RAKONIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKA ERPENJA 0,00 0,00 151.923,26 -1.239,69 0,00 4.666,37 0,00 155.349,94
482. NIKOLA BEKINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1966 SAMCI 0,00 0,00 0,00 154.884,94 0,00 0,00 0,00 154.884,94
483. SADEM BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 ZABOK 0,02 0,00 5.905,38 148.267,01 0,00 0,00 0,00 154.172,41
484. MIHAEL RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1981 VOJNOVEC LOBORSKI 12.186,78 0,00 3.330,16 137.742,20 0,00 0,00 0,00 153.259,14
485. ROBERT JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 TKALCI 4.564,80 0,00 38.412,60 110.084,01 0,00 0,00 0,00 153.061,41
486. IVICA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1948 PODGORA KRAPINSKA 12.251,15 0,00 0,00 140.677,99 0,00 0,00 0,00 152.929,14
487. GORDANA BAJSIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1966 KONJŠČINA 80.197,47 0,00 -7.749,46 80.291,72 0,00 0,00 0,00 152.739,73
488. SREČKO GOLUBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 6.945,62 144.705,56 0,00 0,00 0,00 151.651,18
489. STANKO PRATNEMER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 GORNJA BATINA 11.049,71 0,00 -10,75 140.039,38 0,00 0,00 0,00 151.078,34
490. FRANJO BARILAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1952 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 148.975,56 0,00 1.599,30 0,00 150.574,86
491. JOSIP ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 KRAPINA 3.754,16 0,00 218,52 146.461,15 0,00 0,00 0,00 150.433,83
492. KLAUDIJA KROFLIN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1976 DOL KLANJEČKI 39.218,78 0,00 9.235,28 101.654,97 0,00 0,00 0,00 150.109,03
493. JOSIP FRAJMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1931 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 150.100,96 0,00 0,00 0,00 150.100,96
494. TOMICA PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1980 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 884,54 148.292,32 0,00 0,00 0,00 149.176,86
495. DRAGUTIN MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 CIGLENICA ZAGORSKA 14.325,13 0,00 -240,00 134.774,89 0,00 0,00 0,00 148.860,02
496. GORDANA MLINARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1970 STUBIČKE TOPLICE 45.545,82 0,00 0,00 102.554,14 0,00 0,00 0,00 148.099,96
497. BOŽIDAR HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1974 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 148.025,35 0,00 0,00 0,00 148.025,35
498. BRANKO KELAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1965 SLANI POTOK 0,00 0,00 0,00 147.975,01 0,00 0,00 0,00 147.975,01
499. GORAN ŠPILJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1983 PREGRADA 1.019,14 0,00 13.004,17 126.875,10 0,00 6.630,46 0,00 147.528,87
500. DAVOR KULBICKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 5.553,12 140.964,19 0,00 0,00 0,00 146.517,31