OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. NIKOLA BELOŠA-FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1976 PEŠĆENO 0,00 0,00 7.179,37 204.263,51 0,00 0,00 0,00 211.442,88
402. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 63.838,92 146.918,07 0,00 0,00 0,00 210.756,99
403. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 30.975,73 0,00 3.888,14 175.612,79 0,00 0,00 0,00 210.476,66
404. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 59.878,94 0,00 4.224,24 146.310,81 0,00 0,00 0,00 210.413,99
405. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 213.990,96 0,00 0,00 0,00 210.297,25
406. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 37.068,56 0,00 15.454,30 157.597,28 0,00 0,00 0,00 210.120,14
407. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.572,77 0,00 0,00 203.967,02 0,00 2.024,43 0,00 208.564,22
408. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 207.581,54 0,00 0,00 0,00 207.581,54
409. VETON BRAHAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1973 DONJA STUBICA 5.011,09 0,00 107.501,10 94.954,40 0,00 0,00 0,00 207.466,59
410. MARIO GRANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 BEDEKOVČINA 17.475,11 0,00 10.073,08 179.379,12 0,00 0,00 0,00 206.927,31
411. JOŽE PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1966 LASTINE 0,00 0,00 4.000,47 201.907,16 0,00 0,00 0,00 205.907,63
412. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 204.871,44 0,00 0,00 0,00 204.871,44
413. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 204.668,45 0,00 0,00 0,00 204.668,45
414. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 65.549,32 0,00 25.138,60 113.428,45 0,00 0,00 0,00 204.116,37
415. STJEPAN JERŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1961 SVETI KRIŽ ZAČRETJE -4.347,00 0,00 0,00 202.115,22 0,00 5.702,55 0,00 203.470,77
416. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC 0,00 0,00 16.585,53 186.392,97 0,00 0,00 0,00 202.978,50
417. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 202.241,09 0,00 0,00 0,00 202.241,09
418. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 202.212,57 0,00 0,00 0,00 202.212,57
419. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 202.277,81 0,00 0,00 0,00 202.125,28
420. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 100.977,10 0,00 43.807,78 57.178,00 0,00 0,00 0,00 201.962,88
421. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 50.701,91 0,00 -2.916,86 153.947,83 0,00 0,00 0,00 201.732,88
422. RUDOLF FOTIVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 200.701,80 0,00 -299,33 0,00 200.402,47
423. DRAGUTIN PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 -1.346,16 200.897,56 0,00 0,00 0,00 199.551,40
424. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 199.214,20 0,00 0,00 0,00 199.529,96
425. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 24.520,78 0,00 24.077,68 150.522,61 0,00 0,00 0,00 199.121,07
426. KRUNOSLAV SEKUŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1973 VELIKO TRGOVIŠĆE 19.506,42 0,00 0,00 179.007,12 0,00 0,00 0,00 198.513,54
427. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 28.971,62 0,00 2.947,92 166.320,38 0,00 0,00 0,00 198.239,92
428. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 28.992,76 0,00 1.107,07 167.630,49 0,00 0,00 0,00 197.730,32
429. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 197.281,47 0,00 0,00 0,00 197.281,47
430. BRANKO JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1950 ŠTUPARJE 68.951,38 0,00 19.447,38 108.770,06 0,00 0,00 0,00 197.168,82
431. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR 0,00 0,00 301,68 195.419,09 0,00 0,00 0,00 195.720,77
432. DAVORIN LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1954 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 195.390,96 0,00 0,00 73,14 0,00 195.464,10
433. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 77.416,20 0,00 15.439,03 102.308,24 0,00 0,00 0,00 195.163,47
434. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 122.942,40 0,00 6.928,77 61.417,86 0,00 3.727,33 0,00 195.016,36
435. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 1.414,45 192.320,22 0,00 0,00 0,00 193.734,67
436. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 20.593,38 0,00 18.704,76 154.325,58 0,00 0,00 0,00 193.623,72
437. ŠTEFICA BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 VIŽANOVEC 0,00 0,00 8.434,70 184.639,53 0,00 0,00 0,00 193.074,23
438. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 194.068,52 0,00 0,00 0,00 192.833,22
439. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 192.400,95 0,00 0,00 0,00 192.553,24
440. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 36.876,70 0,00 45.630,51 109.933,40 0,00 0,00 0,00 192.440,61
441. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 192.618,83 0,00 0,00 0,00 192.225,49
442. DARKO DEVETAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1981 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 14.931,66 177.093,39 0,00 0,00 0,00 192.025,05
443. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 191.919,38 0,00 0,00 0,00 191.919,38
444. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 191.873,21 0,00 0,00 0,00 191.873,21
445. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 15,15 0,00 8.282,63 183.470,27 0,00 0,00 0,00 191.768,05
446. ZVJEZDANA ŽNIDAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1974 MALA GORA 0,01 0,00 0,00 178.762,39 0,00 12.867,21 0,00 191.629,61
447. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 190.842,78 0,00 0,00 0,00 191.131,36
448. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 190.976,74 0,00 0,00 0,00 190.976,74
449. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI-DIO -0,47 0,00 4.929,47 184.212,83 0,00 0,00 0,00 189.141,83
450. KREŠO KONTENT KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1976 GORNJA STUBICA -2.058,81 0,00 1.315,25 189.390,97 0,00 0,00 0,00 188.647,41
451. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 188.123,48 0,00 0,00 0,00 188.123,48
452. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 29.272,66 0,00 0,00 158.520,87 0,00 -4,77 0,00 187.788,76
453. ŽELJKA ŠULJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1976 STRMEC 0,00 0,00 16.591,33 171.062,49 0,00 0,00 0,00 187.653,82
454. NADICA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1968 STRMEC STUBIČKI -54.992,75 0,00 9.495,91 211.687,45 0,00 21.252,76 0,00 187.443,37
455. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 14.286,99 0,00 715,38 172.234,94 0,00 0,00 0,00 187.237,31
456. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 186.700,14 0,00 0,00 0,00 186.700,14
457. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 186.086,48 0,00 0,00 0,00 186.086,48
458. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 21.627,79 164.240,68 0,00 0,00 0,00 185.868,52
459. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.516,84 182.349,61 0,00 0,00 0,00 185.866,45
460. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.437,25 181.387,22 0,00 0,00 0,00 185.824,47
461. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 50.259,16 0,00 862,70 134.020,46 0,00 0,00 0,00 185.142,32
462. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 885,53 0,00 0,00 183.847,84 0,00 0,00 0,00 184.733,37
463. MIRKO KOZINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1982 VIDOVEC KRAPINSKI 0,00 0,00 4.903,28 179.648,63 0,00 0,00 0,00 184.551,91
464. ZDRAVKICA MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1960 POZNANOVEC 0,00 0,00 -0,01 184.097,20 0,00 0,00 0,00 184.097,19
465. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 183.951,63 0,00 0,00 0,00 183.951,63
466. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 182.552,82 0,00 0,00 0,00 183.941,51
467. STJEPAN ČAJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1950 TRŠKI VRH 32.700,52 0,00 3.807,85 147.291,33 0,00 0,00 0,00 183.799,70
468. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 54.372,53 0,00 5.823,64 115.560,78 0,00 7.747,55 0,00 183.504,50
469. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 4.403,73 178.681,10 0,00 0,00 0,00 183.084,83
470. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 40.685,91 0,00 16,36 142.210,36 0,00 0,00 0,00 182.912,63
471. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 67.361,98 0,00 468,22 113.927,20 0,00 0,00 0,00 181.757,40
472. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 181.119,18 0,00 0,00 0,00 181.119,18
473. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 69.153,48 0,00 26.819,48 84.601,17 0,00 0,00 0,00 180.574,13
474. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠČINA 104.459,64 0,00 22.799,18 53.050,54 0,00 0,00 0,00 180.309,36
475. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 166.592,00 13.533,82 0,00 0,00 180.125,82
476. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 19.316,11 0,00 -1.557,04 161.154,69 0,00 0,00 0,00 178.913,76
477. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 80.878,57 0,00 6.680,07 91.166,02 0,00 0,00 0,00 178.724,66
478. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 27.913,81 0,00 6.938,49 143.553,87 0,00 0,00 0,00 178.406,17
479. ŽELJKO STRMEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1968 JAZVINE 9.421,85 0,00 10.912,80 155.879,54 0,00 0,00 0,00 176.214,19
480. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 175.976,55 0,00 0,00 0,00 175.976,55
481. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 175.521,28 0,00 0,00 0,00 175.955,85
482. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 18.736,64 0,00 4.893,79 149.918,34 0,00 0,00 0,00 173.548,77
483. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 48.846,18 0,00 23.563,31 100.913,72 0,00 0,00 0,00 173.323,21
484. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.442,37 166.466,38 0,00 4.096,45 0,00 173.005,20
485. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.889,72 0,00 198,80 170.810,26 0,00 0,00 0,00 172.898,78
486. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 173.216,95 0,00 0,00 0,00 172.892,73
487. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 10.687,75 0,00 89,65 148.636,39 0,00 12.257,99 0,00 171.671,78
488. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 91.648,28 0,00 -35,98 80.059,40 0,00 0,00 0,00 171.671,70
489. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 171.056,94 0,00 0,00 0,00 171.056,94
490. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 168.565,00 0,00 1.892,15 0,00 170.278,35
491. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 169.750,77 0,00 0,00 0,00 169.750,77
492. ŽELJKO BOBINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MAČE 120.890,29 0,00 48.633,37 -0,19 0,00 0,00 0,00 169.523,47
493. TATJANA RATKAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1983 VRBOVO 26.800,80 0,00 8.711,70 132.685,61 0,00 0,00 0,00 168.198,11
494. IVICA VLAHEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 0,00 0,00 2.494,40 165.123,99 0,00 0,00 0,00 167.618,39
495. GABRIJELA SVIBEN GRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA 0,00 0,00 -167,81 167.190,43 0,00 0,00 0,00 167.022,62
496. NEDILJKO ZNAOR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1947 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 -34,21 0,00 0,00 166.437,63 0,00 166.403,42
497. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 166.238,12 0,00 0,00 0,00 166.238,12
498. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 20.506,17 0,00 -35,61 144.941,21 0,00 0,00 0,00 165.411,77
499. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 37.912,37 0,00 1.361,14 125.927,27 0,00 0,00 0,00 165.200,78
500. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 165.051,31 0,00 0,00 0,00 165.051,31