OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 30.079,71 0,00 3.785,67 171.035,71 0,00 0,00 0,00 204.901,09
402. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.508,66 0,00 0,00 198.597,89 0,00 1.959,77 0,00 203.066,32
403. STJEPAN JERŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1961 SVETI KRIŽ ZAČRETJE -4.347,00 0,00 0,00 199.537,95 0,00 7.608,09 0,00 202.799,04
404. MARIO GRANC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 BEDEKOVČINA 17.078,96 0,00 11.001,67 174.329,96 0,00 0,00 0,00 202.410,59
405. JOŽE PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1966 LASTINE 0,00 0,00 3.982,25 198.285,09 0,00 0,00 0,00 202.267,34
406. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 201.045,63 0,00 0,00 0,00 201.045,63
407. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 64.520,31 0,00 24.761,71 111.587,91 0,00 0,00 0,00 200.869,93
408. IVANKA MOGULJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1968 PROSENIK 57.764,50 0,00 3.615,78 139.160,16 0,00 0,00 0,00 200.540,44
409. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 199.563,06 0,00 0,00 0,00 199.563,06
410. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 198.740,25 0,00 0,00 0,00 198.740,25
411. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 198.370,03 0,00 0,00 0,00 198.370,03
412. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC -917,47 0,00 16.351,63 182.908,67 0,00 0,00 0,00 198.342,83
413. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 28.021,82 0,00 1.073,71 168.895,29 0,00 0,00 0,00 197.990,82
414. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 33.126,37 0,00 3.527,98 161.223,42 0,00 0,00 0,00 197.877,77
415. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 49.349,47 0,00 -2.231,07 149.595,18 0,00 0,00 0,00 196.713,58
416. VESNA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1954 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 20,83 196.653,77 0,00 0,00 0,00 196.674,60
417. RUDOLF FOTIVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 196.904,68 0,00 -299,33 0,00 196.605,35
418. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 98.048,80 0,00 42.382,72 55.524,11 0,00 0,00 0,00 195.955,63
419. DRAGUTIN PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 -1.346,16 197.220,50 0,00 0,00 0,00 195.874,34
420. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 195.298,10 0,00 0,00 0,00 195.613,86
421. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 24.060,46 0,00 23.660,03 147.625,74 0,00 0,00 0,00 195.346,23
422. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 194.028,99 0,00 0,00 0,00 194.028,99
423. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 6.335,41 0,00 8.110,81 179.508,23 0,00 0,00 0,00 193.954,45
424. VETON BRAHAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1973 DONJA STUBICA 8.372,96 0,00 96.350,91 87.966,24 0,00 0,00 0,00 192.690,11
425. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 120.779,86 0,00 6.803,42 60.304,66 0,00 3.656,76 0,00 191.544,70
426. BRANKO JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1950 ŠTUPARJE 66.909,66 0,00 18.936,49 105.602,08 0,00 0,00 0,00 191.448,23
427. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 20.073,77 0,00 18.325,84 151.909,46 0,00 0,00 0,00 190.309,07
428. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR -786,14 0,00 285,60 190.234,11 0,00 0,00 0,00 189.733,57
429. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 1.386,60 188.054,86 0,00 0,00 0,00 189.441,46
430. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 189.608,02 0,00 0,00 0,00 189.214,68
431. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 188.845,80 0,00 0,00 0,00 188.998,09
432. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 36.184,68 0,00 44.722,29 108.086,57 0,00 0,00 0,00 188.993,54
433. VESNA VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1965 DONJI MACELJ 24.502,28 0,00 2.758,48 161.679,39 0,00 0,00 0,00 188.940,15
434. DARKO DEVETAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1981 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 14.768,97 174.081,08 0,00 0,00 0,00 188.850,05
435. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 74.830,83 0,00 14.916,43 99.059,21 0,00 0,00 0,00 188.806,47
436. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 190.028,13 0,00 0,00 0,00 188.792,83
437. DAVORIN LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1954 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 188.544,14 0,00 0,00 71,46 0,00 188.615,60
438. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 14.022,41 0,00 704,51 173.693,20 0,00 0,00 0,00 188.420,12
439. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 187.934,29 0,00 0,00 0,00 188.222,87
440. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 88,53 187.905,98 0,00 0,00 0,00 187.994,51
441. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 187.820,07 0,00 0,00 0,00 187.820,07
442. ŠTEFICA BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1974 VIŽANOVEC 0,00 0,00 11.933,87 174.798,00 0,00 0,00 0,00 186.731,87
443. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 185.511,19 0,00 0,00 0,00 185.511,19
444. ŽELJKA ŠULJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1976 STRMEC 0,00 0,00 16.360,29 168.550,21 0,00 0,00 0,00 184.910,50
445. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 184.635,31 0,00 0,00 0,00 184.635,31
446. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI-DIO -0,47 0,00 4.832,63 179.123,63 0,00 0,00 0,00 183.955,79
447. KREŠO KONTENT KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1976 GORNJA STUBICA -2.058,81 0,00 1.306,24 184.144,22 0,00 0,00 0,00 183.391,65
448. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 183.030,00 0,00 0,00 0,00 183.030,00
449. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.364,02 178.316,97 0,00 0,00 0,00 182.680,99
450. NADICA MIRT KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1968 STRMEC STUBIČKI -54.992,75 0,00 9.318,85 207.139,63 0,00 20.875,20 0,00 182.340,93
451. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 182.226,27 0,00 0,00 0,00 182.226,27
452. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 28.681,29 0,00 -2.070,14 155.603,84 0,00 -5,60 0,00 182.209,39
453. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 871,51 0,00 0,00 181.081,37 0,00 0,00 0,00 181.952,88
454. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 21.386,47 160.459,97 0,00 0,00 0,00 181.846,49
455. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.438,83 178.252,92 0,00 0,00 0,00 181.691,75
456. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA -15.319,51 0,00 -152,53 196.870,55 0,00 0,00 0,00 181.398,51
457. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 49.015,67 0,00 848,59 131.308,21 0,00 0,00 0,00 181.172,47
458. ZDRAVKICA MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1960 POZNANOVEC 0,00 0,00 -0,01 180.764,15 0,00 0,00 0,00 180.764,14
459. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 179.368,50 0,00 0,00 0,00 180.757,19
460. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 180.408,52 0,00 0,00 0,00 180.408,52
461. STJEPAN ČAJKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1950 TRŠKI VRH 31.680,48 0,00 3.689,08 144.606,47 0,00 0,00 0,00 179.976,03
462. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 4.262,54 175.289,97 0,00 0,00 0,00 179.552,51
463. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 41.231,97 0,00 16,36 137.752,97 0,00 0,00 0,00 179.001,30
464. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 52.745,73 0,00 5.706,89 112.630,19 0,00 7.545,76 0,00 178.628,57
465. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 177.749,01 0,00 0,00 0,00 177.749,01
466. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 177.687,57 0,00 0,00 0,00 177.687,57
467. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 65.806,98 0,00 459,24 111.090,67 0,00 0,00 0,00 177.356,89
468. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 163.784,55 13.114,31 0,00 0,00 176.898,86
469. MIRKO KOZINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1982 VIDOVEC KRAPINSKI 0,00 0,00 4.742,77 172.003,38 0,00 0,00 0,00 176.746,15
470. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠČINA 101.453,87 0,00 22.208,62 51.664,77 0,00 0,00 0,00 175.327,26
471. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 79.269,28 0,00 6.614,34 89.288,73 0,00 0,00 0,00 175.172,35
472. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 66.995,28 0,00 25.988,86 82.078,70 0,00 0,00 0,00 175.062,84
473. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 18.721,32 0,00 -1.557,04 157.372,07 0,00 0,00 0,00 174.536,35
474. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 27.212,42 0,00 6.793,80 140.339,76 0,00 0,00 0,00 174.345,98
475. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 173.280,35 0,00 0,00 0,00 173.714,92
476. ŽELJKO STRMEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1968 JAZVINE 9.278,54 0,00 10.817,27 153.512,61 0,00 0,00 0,00 173.608,42
477. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 173.339,14 0,00 0,00 0,00 173.339,14
478. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 170.635,38 0,00 0,00 0,00 170.311,16
479. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.858,70 0,00 198,80 168.060,76 0,00 0,00 0,00 170.118,26
480. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 47.394,51 0,00 22.863,03 99.648,89 0,00 0,00 0,00 169.906,43
481. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 169.205,14 0,00 0,00 0,00 169.205,14
482. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.382,03 162.654,31 0,00 3.999,65 0,00 169.035,99
483. IVAN VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1988 DONJI MACELJ 7.835,89 0,00 -1.516,04 162.418,99 0,00 0,00 0,00 168.738,84
484. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 18.220,44 0,00 4.768,40 145.681,60 0,00 0,00 0,00 168.670,44
485. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 166.686,06 0,00 1.863,68 0,00 168.370,94
486. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 167.744,83 0,00 0,00 0,00 167.744,83
487. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 167.664,94 0,00 0,00 0,00 167.664,94
488. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 89.464,13 0,00 -35,98 78.184,86 0,00 0,00 0,00 167.613,01
489. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 10.372,63 0,00 89,65 144.548,31 0,00 11.923,14 0,00 166.933,73
490. IVICA VLAHEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 1.400,53 0,00 3.236,09 161.050,79 0,00 0,00 0,00 165.687,41
491. TATJANA RATKAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1983 VRBOVO 25.909,14 0,00 11.129,89 128.620,88 0,00 0,00 0,00 165.659,91
492. ŽELJKO BOBINEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1954 MAČE 116.918,09 0,00 47.022,49 -0,19 0,00 0,00 0,00 163.940,39
493. NEDILJKO ZNAOR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1947 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 -34,21 0,00 0,00 163.407,14 0,00 163.372,93
494. GABRIJELA SVIBEN GRIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA 0,00 0,00 -167,81 163.472,88 0,00 0,00 0,00 163.305,07
495. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 20.163,20 0,00 -35,61 142.714,81 0,00 0,00 0,00 162.842,40
496. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 37.234,26 0,00 1.361,14 123.867,26 0,00 0,00 0,00 162.462,66
497. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -64,19 161.704,35 0,00 0,00 0,00 161.640,16
498. MILIVOJ GREIF KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1954 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 161.581,10 0,00 0,00 0,00 161.581,10
499. SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 0,00 0,00 0,00 161.576,79 0,00 0,00 0,00 161.576,79
500. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 161.394,54 0,00 0,00 0,00 161.394,54