OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. SVJETLANA IVATIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1972 DONJA STUBICA 0,00 0,00 5.832,00 140.811,28 0,00 0,00 0,00 146.643,28
402. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 10.196,56 0,00 -1.557,04 137.723,19 0,00 0,00 0,00 146.362,71
403. GABRIJELA SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 -167,81 144.826,38 0,00 0,00 0,00 144.658,57
404. ZVJEZDANA HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1959 MOKRICE 34.381,83 0,00 5.849,07 104.401,57 0,00 0,00 0,00 144.632,47
405. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 144.601,55 0,00 0,00 0,00 144.601,55
406. DRAŽEN SMETIŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 10.570,79 0,00 39.040,29 93.729,47 0,00 0,00 0,00 143.340,55
407. SREČKO GOLUBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 6.564,65 135.864,10 0,00 0,00 0,00 142.428,75
408. JOSIP ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 KRAPINA 3.239,95 0,00 218,49 138.324,65 0,00 0,00 0,00 141.783,09
409. STANKO PRATNEMER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 GORNJA BATINA 10.136,31 0,00 -10,75 131.335,34 0,00 0,00 0,00 141.460,90
410. STJEPAN KUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1949 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 141.213,56 0,00 0,00 0,00 141.213,56
411. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 141.206,06 0,00 0,00 0,00 141.206,06
412. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR -3,39 0,00 282,57 140.880,86 0,00 0,00 0,00 141.160,04
413. ROBERT JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 TKALCI 4.073,40 0,00 34.277,49 102.517,26 0,00 0,00 0,00 140.868,15
414. FRANJO BARILAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1952 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 139.313,63 0,00 1.481,87 0,00 140.795,50
415. GORAN ŠPILJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1983 PREGRADA 921,76 0,00 12.236,65 121.375,91 0,00 6.238,74 0,00 140.773,06
416. MIHAEL RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1981 VOJNOVEC LOBORSKI 11.162,61 0,00 3.134,77 126.013,96 0,00 0,00 0,00 140.311,34
417. SADEM BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 ZABOK 0,02 0,00 5.366,86 134.327,84 0,00 0,00 0,00 139.694,72
418. MIRJANA GRAH KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1971 ZAGORSKA SELA 0,00 0,00 0,00 138.707,48 0,00 0,00 0,00 138.707,48
419. MATIJA KIRIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1942 SVETI MATEJ 0,00 0,00 0,00 137.529,13 0,00 0,00 0,00 137.529,13
420. GORDANA MLINARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1970 STUBIČKE TOPLICE 40.885,57 0,00 0,00 96.376,87 0,00 0,00 0,00 137.262,44
421. DAVOR KULBICKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 5.376,43 131.768,78 0,00 0,00 0,00 137.145,21
422. IVAN BEHIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 17.899,92 119.153,25 0,00 0,00 0,00 137.053,17
423. JOSIP FRAJMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1931 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 136.934,18 0,00 0,00 0,00 136.934,18
424. BOŽIDAR HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1974 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 136.255,07 0,00 0,00 0,00 136.255,07
425. PETAR BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1957 PETRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 136.002,32 0,00 0,00 0,00 136.002,32
426. KLAUDIJA KROFLIN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1976 DOL KLANJEČKI 34.819,37 0,00 8.651,62 92.336,72 0,00 0,00 0,00 135.807,71
427. IVAN LENČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1944 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 135.307,24 0,00 0,00 0,00 135.307,24
428. ZDRAVKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1967 KLUPCI ZAČRETSKI 0,00 0,00 2.707,41 132.565,32 0,00 0,00 0,00 135.272,73
429. NURI BAJRAMI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1931 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 134.922,86 0,00 0,00 0,00 134.922,86
430. DARIO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 810,86 134.094,74 0,00 0,00 0,00 134.905,60
431. DRAGUTIN MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 CIGLENICA ZAGORSKA 12.772,04 0,00 -240,00 122.216,66 0,00 0,00 0,00 134.748,70
432. ŽELJKO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 5.114,14 0,00 61.450,60 68.118,22 0,00 0,00 0,00 134.682,96
433. BOSILJKA KVEŠTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 LEPAJCI 11.848,26 0,00 7.673,48 115.047,50 0,00 0,00 0,00 134.569,24
434. BRANKO KELAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1965 SLANI POTOK 0,00 0,00 0,00 134.262,15 0,00 0,00 0,00 134.262,15
435. MARIJA ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1946 MILJANA 0,00 0,00 0,00 134.231,40 0,00 0,00 0,00 134.231,40
436. IVANKA MAČEFAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1965 POLJANA SUTLANSKA 0,00 0,00 0,00 133.669,63 0,00 0,00 0,00 133.669,63
437. BRANKO VOJAKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1956 ZLATAR-BISTRICA -11,56 0,00 -733,90 132.334,50 0,00 1.753,08 0,00 133.342,12
438. TOMO MEŠTROVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1966 VUČAK 86.829,23 0,00 8.135,11 35.810,59 0,00 2.420,76 0,00 133.195,69
439. ZLATKO KANTOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1966 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 133.074,55 0,00 0,00 0,00 133.074,55
440. NEVEN LEŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1977 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 52,36 133.013,77 0,00 0,00 0,00 133.066,13
441. BOŽIDAR VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1956 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 -190,57 133.184,39 0,00 0,00 0,00 132.993,82
442. MARIO OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1981 KRAPINA SELO -52.583,37 0,00 3.159,96 181.167,35 0,00 0,00 0,00 131.743,94
443. BRANKO MARTINJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1982 MIHOVLJAN 35.273,96 0,00 12.132,49 83.866,15 0,00 0,00 0,00 131.272,60
444. DRAGICA PAVLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 131.135,28 0,00 0,00 0,00 131.135,28
445. IVAN FIRŠT KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1963 GRLETINEC 15.584,79 0,00 1.080,34 113.811,80 0,00 0,00 0,00 130.476,93
446. DRAGUTIN LISAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1956 ŠAGUDOVEC 0,00 0,00 0,00 130.341,71 0,00 0,00 0,00 130.341,71
447. MILAN TKALČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1953 ČRET 0,00 0,00 0,00 130.318,49 0,00 0,00 0,00 130.318,49
448. MLADEN BUNČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 OROSLAVJE 0,00 0,00 -100,00 130.335,56 0,00 0,00 0,00 130.235,56
449. MARIJAN FRAJZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1964 VILANCI 33.998,50 0,00 2.263,44 93.532,55 0,00 0,00 0,00 129.794,49
450. ZDENKA HORVATINČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1959 GUSAKOVEC 0,01 0,00 0,00 129.766,70 0,00 0,00 0,00 129.766,71
451. JOSIP ŠUŠMAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1947 RATKOVEC 0,00 0,00 0,00 129.681,70 0,00 0,00 0,00 129.681,70
452. ŽELJKO VUKIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 39.706,51 89.826,37 0,00 0,00 0,00 129.532,88
453. MARINKO ALILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1942 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 129.286,89 0,00 0,00 0,00 129.286,89
454. MARIO PETEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1984 ZABOK 0,00 0,00 4.051,48 125.048,58 0,00 0,00 0,00 129.100,06
455. NADA LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 129.084,99 0,00 0,00 0,00 129.084,99
456. ŠTEFICA BOČKAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1964 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 128.398,24 0,00 0,00 0,00 128.398,24
457. BOŽIDAR HAJDAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1964 ŠPIČKOVINA 20.950,89 0,00 1.007,52 106.268,46 0,00 0,00 0,00 128.226,87
458. ŽELJKO VINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1957 VELIKA HORVATSKA 15.205,21 0,00 -14.708,40 127.440,48 0,00 0,00 0,00 127.937,29
459. BARICA BRODAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 MAČE 17.816,19 0,00 -435,57 110.297,46 0,00 0,00 0,00 127.678,08
460. ZVONKO SOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 127.040,84 0,00 0,00 0,00 127.040,84
461. BOŽIDAR GAJSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1936 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 124.036,64 0,00 2.622,79 0,00 126.659,43
462. DAVOR SUGNETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1964 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 1.466,49 124.443,95 0,00 0,00 0,00 125.910,44
463. DANIJEL BALIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 JURANŠĆINA 0,00 0,00 0,00 125.345,72 0,00 0,00 0,00 125.345,72
464. LIDIJA TEPEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 26.517,32 0,00 98.346,36 450,68 0,00 0,00 0,00 125.314,36
465. KATARINA ŠVENDA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1935 GRABE 0,00 0,00 0,00 124.605,10 0,00 539,23 0,00 125.144,33
466. DJURDJICA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1963 VUČAK -3.879,44 0,00 1.329,99 127.315,87 0,00 0,00 0,00 124.766,42
467. TOMO MARKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1969 ZLATAR 22.509,47 0,00 7.609,55 94.566,81 0,00 0,00 0,00 124.685,83
468. MLADEN MALEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1980 VELIKI KOMOR 11.351,28 0,00 50.187,21 63.032,40 0,00 0,00 0,00 124.570,89
469. NIKOLINA LONČAREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1980 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 0,00 124.540,27 0,00 0,00 0,00 124.540,27
470. MILIVOJ BAKRAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1980 SOPOT 114.654,77 0,00 0,00 9.714,57 0,00 0,00 0,00 124.369,34
471. MARIJA ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 ČRET 0,00 0,00 0,00 124.337,20 0,00 0,00 0,00 124.337,20
472. DRAGICA ROGINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1954 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 124.173,32 0,00 0,00 0,00 124.173,32
473. TANJA KUŠTOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1979 ZLATAR 11.270,52 0,00 1.605,31 110.972,85 0,00 0,00 0,00 123.848,68
474. STANKO PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1945 GRABE 0,00 0,00 0,00 123.686,54 0,00 0,00 0,00 123.686,54
475. KATICA SIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1937 OREHOVICA 0,00 0,00 0,00 123.685,03 0,00 0,00 0,00 123.685,03
476. KATARINA SOPINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1949 KEBEL 0,00 0,00 0,00 123.684,88 0,00 0,00 0,00 123.684,88
477. MARIJA TRAMPUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1949 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 123.680,12 0,00 0,00 0,00 123.680,12
478. BOŽENA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1959 LOVREĆA SELA 0,00 0,00 0,00 123.676,81 0,00 0,00 0,00 123.676,81
479. STJEPAN TKALEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 123.632,80 0,00 0,00 0,00 123.632,80
480. MARIJA GJURGJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1933 KLUPCI 0,00 0,00 0,00 123.629,27 0,00 0,00 0,00 123.629,27
481. MILAN MARANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1962 SELNO 0,00 0,00 0,00 123.459,21 0,00 0,00 0,00 123.459,21
482. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 71.332,98 0,00 4.856,26 47.228,55 0,00 0,00 0,00 123.417,79
483. IVAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1960 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 123.214,13 0,00 0,00 0,00 123.214,13
484. IVICA ZUBIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DUKOVEC 0,00 0,00 -15,00 102.109,43 0,00 21.057,50 0,00 123.151,93
485. BOŽICA JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1950 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 0,00 122.817,03 0,00 0,00 0,00 122.817,03
486. JOSIP SKOČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1951 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 122.216,57 0,00 558,04 0,00 122.774,61
487. DANICA KOVAČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BRESTOVEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 0,00 122.747,72 0,00 0,00 0,00 122.747,72
488. VERA ADILOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 122.542,80 0,00 0,00 0,00 122.542,80
489. MIRKO MATICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1972 DONJA STUBICA 28.991,91 0,00 -5.194,63 98.629,15 0,00 0,00 0,00 122.426,43
490. ANKICA ČUKMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1952 SELNICA 0,00 0,00 0,00 122.251,31 0,00 0,00 0,00 122.251,31
491. ZDRAVKO KORADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1984 PETROVA GORA 66.209,57 0,00 929,39 55.039,05 0,00 0,00 0,00 122.178,01
492. BARBARA LONČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1931 VOJNIĆ-BREG 0,00 0,00 0,00 122.010,13 0,00 0,00 0,00 122.010,13
493. BRANKA ŽABČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1956 TOPLIČICA 0,00 0,00 0,00 121.743,90 0,00 0,00 0,00 121.743,90
494. JOSIP ŠUNC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1954 DRAŠE 0,00 0,00 0,00 121.728,08 0,00 0,00 0,00 121.728,08
495. IVICA PILJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1983 CIGLENICA ZAGORSKA 43.974,19 0,00 4.351,36 73.265,78 0,00 0,00 0,00 121.591,33
496. ŽELJKO PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 DONJA PAČETINA 17.092,00 0,00 4.561,69 99.540,40 0,00 382,49 0,00 121.576,58
497. LJUBICA MITREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1941 BRESTOVEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 0,00 121.373,22 0,00 0,00 0,00 121.373,22
498. BOŽO LJUBEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1959 BELOVAR ZLATARSKI 0,00 0,00 0,00 119.822,97 0,00 0,00 0,00 119.822,97
499. FRANJO LUKAVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1960 ZAVRŠJE LOBORSKO 0,00 0,00 0,00 119.500,91 0,00 0,00 0,00 119.500,91
500. BISERKA RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1960 VELIKA PETROVAGORSKA -4,22 0,00 0,00 118.997,93 0,00 0,00 0,00 118.993,71