OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
401. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR -786,14 0,00 432,91 173.506,25 0,00 0,00 0,00 173.153,02
402. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 27.024,60 0,00 -2.070,14 147.517,24 0,00 85,24 0,00 172.556,94
403. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 170.447,85 0,00 0,00 0,00 171.836,54
404. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 82,77 171.708,82 0,00 0,00 0,00 171.791,59
405. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 170.613,49 0,00 0,00 0,00 170.613,49
406. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 20.710,43 149.868,51 0,00 0,00 0,00 170.578,99
407. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 45.532,11 0,00 809,05 123.709,98 0,00 0,00 0,00 170.051,14
408. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.220,30 166.776,26 0,00 0,00 0,00 169.996,56
409. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 3.867,00 165.789,93 0,00 0,00 0,00 169.656,93
410. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI -0,47 0,00 4.561,36 164.866,56 0,00 0,00 0,00 169.427,45
411. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 169.343,08 0,00 0,00 0,00 169.343,08
412. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 168.524,99 0,00 0,00 0,00 168.524,99
413. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 168.307,60 0,00 0,00 0,00 168.307,60
414. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 155.919,56 11.939,08 0,00 0,00 167.858,64
415. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠĆINA 99.186,22 0,00 20.554,18 47.782,65 0,00 0,00 0,00 167.523,05
416. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 167.002,50 0,00 0,00 0,00 167.437,07
417. NEVENKA HRASTINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 TISANIĆ JAREK 40.928,95 0,00 1.662,93 124.101,81 0,00 0,00 0,00 166.693,69
418. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 165.981,27 0,00 0,00 0,00 165.981,27
419. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 165.950,62 0,00 0,00 0,00 165.950,62
420. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 74.760,96 0,00 6.430,19 84.029,56 0,00 0,00 0,00 165.220,71
421. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 61.450,72 0,00 434,06 103.144,27 0,00 0,00 0,00 165.029,05
422. SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 0,00 0,00 0,00 164.711,08 0,00 0,00 0,00 164.711,08
423. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 164.437,70 0,00 0,00 0,00 164.437,70
424. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 163.403,26 0,00 0,00 0,00 163.079,04
425. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 161.422,32 0,00 1.783,90 0,00 163.027,42
426. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 25.247,53 0,00 6.388,47 131.335,56 0,00 0,00 0,00 162.971,56
427. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.771,80 0,00 198,80 160.358,16 0,00 0,00 0,00 162.328,76
428. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 162.125,33 0,00 0,00 0,00 162.125,33
429. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 17.055,05 0,00 -1.557,04 146.491,61 0,00 0,00 0,00 161.989,62
430. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 161.793,90 0,00 0,00 0,00 161.793,90
431. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 67.588,05 0,00 3.866,50 89.957,31 0,00 0,00 0,00 161.411,86
432. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 43.327,71 0,00 20.901,21 96.105,52 0,00 0,00 0,00 160.334,44
433. ANKICA MERLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 160.195,46 0,00 0,00 0,00 160.195,46
434. ADALBERT RUNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1930 BELEC 0,00 0,00 0,00 159.865,10 0,00 0,00 0,00 159.865,10
435. ANTUN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1958 KLANJEC 60.949,17 0,00 23.661,93 75.012,12 0,00 0,00 0,00 159.623,22
436. NIKOLA BEKINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1966 SAMCI 0,00 0,00 0,00 158.555,20 0,00 0,00 0,00 158.555,20
437. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.212,95 151.975,00 0,00 3.728,48 0,00 157.916,43
438. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 83.686,86 0,00 -35,98 72.933,45 0,00 0,00 0,00 156.584,33
439. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 19.202,40 0,00 -35,61 136.477,64 0,00 0,00 0,00 155.644,43
440. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 38.818,35 0,00 5.379,83 104.420,28 0,00 6.980,46 0,00 155.598,92
441. MARKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1980 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 155.521,73 0,00 0,00 0,00 155.521,73
442. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 35.334,57 0,00 1.361,14 118.096,29 0,00 0,00 0,00 154.792,00
443. NATAŠA PETROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PAVLOVEC ZABOČKI 16.774,35 0,00 4.107,68 133.812,62 0,00 0,00 0,00 154.694,65
444. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 0,00 154.597,92 0,00 0,00 0,00 154.597,92
445. JAGODA ŠIPEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 STUBIČKA SLATINA 9.489,81 0,00 980,78 133.095,81 0,00 10.985,09 0,00 154.551,49
446. MARIO OCVIREK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1981 KRAPINA SELO -52.583,37 0,00 5.508,75 200.822,05 0,00 0,00 0,00 153.747,43
447. KREŠIMIR KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1958 OROSLAVJE 0,00 0,00 5.395,38 148.054,10 0,00 0,00 0,00 153.449,48
448. GABRIJELA SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 -167,81 153.058,39 0,00 0,00 0,00 152.890,58
449. MILAN PETRINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1965 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 152.620,69 0,00 0,00 0,00 152.620,69
450. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 151.796,72 0,00 0,00 0,00 151.796,72
451. DRAŽEN SMETIŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 11.184,47 0,00 41.127,18 98.616,41 0,00 0,00 0,00 150.928,06
452. JOSIP ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 KRAPINA 3.553,07 0,00 218,51 146.753,61 0,00 0,00 0,00 150.525,19
453. SADEM BEĆIRI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 ZABOK 0,02 0,00 5.689,97 142.691,35 0,00 0,00 0,00 148.381,34
454. ROBERT JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 TKALCI 4.368,24 0,00 36.758,56 107.057,33 0,00 0,00 0,00 148.184,13
455. IVICA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1948 PODGORA KRAPINSKA 11.697,00 0,00 0,00 136.401,12 0,00 0,00 0,00 148.098,12
456. MIHAEL RIHTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1981 VOJNOVEC LOBORSKI 11.777,11 0,00 3.252,01 133.050,89 0,00 0,00 0,00 148.080,01
457. SREČKO GOLUBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 6.793,23 141.168,97 0,00 0,00 0,00 147.962,20
458. STANKO PRATNEMER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 GORNJA BATINA 10.684,35 0,00 -10,75 136.557,77 0,00 0,00 0,00 147.231,37
459. SNJEŽANA RAKONIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1968 VELIKA ERPENJA 0,00 0,00 143.768,51 -1.239,69 0,00 4.473,25 0,00 147.002,07
460. FRANJO BARILAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1952 JERTOVEC 0,00 0,00 0,00 145.110,79 0,00 1.552,33 0,00 146.663,12
461. GORAN ŠPILJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1983 PREGRADA 980,19 0,00 12.697,16 124.938,48 0,00 6.473,78 0,00 145.089,61
462. VLADO MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1968 DONJA ŠEMNICA 48.300,67 0,00 0,00 96.499,59 0,00 0,00 0,00 144.800,26
463. KLAUDIJA KROFLIN ŠARLOG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1976 DOL KLANJEČKI 37.459,01 0,00 9.001,81 97.927,65 0,00 0,00 0,00 144.388,47
464. JOSIP FRAJMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1931 DONJE VINO 0,00 0,00 0,00 144.356,24 0,00 0,00 0,00 144.356,24
465. TOMICA PTIČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1980 ANDRAŠEVEC 0,00 0,00 884,54 143.180,63 0,00 0,00 0,00 144.065,17
466. GORDANA MLINARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1970 STUBIČKE TOPLICE 43.681,72 0,00 0,00 100.083,23 0,00 0,00 0,00 143.764,95
467. MIRJANA GRAH KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1971 ZAGORSKA SELA 0,00 0,00 0,00 143.429,34 0,00 0,00 0,00 143.429,34
468. BOŽIDAR HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1974 DONJI MACELJ 0,00 0,00 0,00 143.317,24 0,00 0,00 0,00 143.317,24
469. DRAGUTIN MIHOVILIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1958 CIGLENICA ZAGORSKA 13.703,90 0,00 -240,00 129.751,60 0,00 0,00 0,00 143.215,50
470. DAVOR KULBICKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 5.482,45 137.286,03 0,00 0,00 0,00 142.768,48
471. BRANKO KELAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1965 SLANI POTOK 0,00 0,00 0,00 142.577,25 0,00 0,00 0,00 142.577,25
472. IVAN BEHIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 18.325,61 123.895,53 0,00 0,00 0,00 142.221,14
473. MATIJA KIRIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1942 SVETI MATEJ 0,00 0,00 0,00 142.214,98 0,00 0,00 0,00 142.214,98
474. PETAR BRČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1957 PETRUŠEVEC 0,00 0,00 0,00 141.829,85 0,00 0,00 0,00 141.829,85
475. ŽELJKO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 5.399,65 0,00 64.584,00 71.531,79 0,00 0,00 0,00 141.515,44
476. IVAN ŠAFRANKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1967 ĐURMANEC 0,00 0,00 192,11 141.070,76 0,00 0,00 0,00 141.262,87
477. DARIO BRLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 KRAPINA 0,00 0,00 840,24 140.383,64 0,00 0,00 0,00 141.223,88
478. STJEPAN KUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1949 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 140.919,31 0,00 0,11 0,00 140.919,42
479. NEVEN LEŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1977 PODGORA KRAPINSKA 0,00 0,00 56,93 140.531,83 0,00 0,00 0,00 140.588,76
480. NENAD KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 30.396,93 0,00 10.553,73 99.411,42 0,00 0,00 0,00 140.362,08
481. DRAŽEN STIPČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1968 KAČKOVEC 0,00 0,00 -1.331,50 141.058,12 0,00 0,00 0,00 139.726,62
482. IVAN LENČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1944 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 139.171,96 0,00 0,00 0,00 139.171,96
483. BOSILJKA KVEŠTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 LEPAJCI 12.797,74 0,00 8.288,41 117.970,51 0,00 0,00 0,00 139.056,66
484. ZDRAVKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1967 KLUPCI ZAČRETSKI 0,00 0,00 2.884,79 135.999,28 0,00 0,00 0,00 138.884,07
485. IVAN FIRŠT KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1963 GRLETINEC 16.650,76 0,00 1.161,12 120.915,75 0,00 0,00 0,00 138.727,63
486. JOSIP ŠUŠMAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1947 RATKOVEC 0,00 0,00 0,00 138.711,03 0,00 0,00 0,00 138.711,03
487. IVANKA MAČEFAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1965 POLJANA SUTLANSKA 0,00 0,00 0,00 138.681,58 0,00 0,00 0,00 138.681,58
488. NURI BAJRAMI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1931 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 0,00 138.667,41 0,00 0,00 0,00 138.667,41
489. ZDRAVKO KORADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1984 PETROVA GORA 70.783,15 0,00 1.719,34 65.914,44 0,00 0,00 0,00 138.416,93
490. BOŽIDAR VLAHOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1956 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 -190,57 138.600,21 0,00 0,00 0,00 138.409,64
491. NADA LESKOVAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 MALA ERPENJA 0,00 0,00 0,00 137.642,85 0,00 0,00 0,00 137.642,85
492. DRAGICA PAVLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 137.186,81 0,00 0,00 0,00 137.186,81
493. MLADEN BUNČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 OROSLAVJE 0,00 0,00 -100,00 137.039,93 0,00 0,00 0,00 136.939,93
494. BRANKO MARTINJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1982 MIHOVLJAN 36.983,96 0,00 12.185,20 87.743,40 0,00 0,00 0,00 136.912,56
495. BARICA BRODAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 MAČE 19.218,47 0,00 -435,57 117.821,47 0,00 0,00 0,00 136.604,37
496. RENATA BABIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1968 LUČELNICA TOMAŠEVEČKA 61.304,94 0,00 32.776,21 41.534,38 0,00 0,00 0,00 135.615,53
497. ŠTEFICA BOČKAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1964 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 0,00 135.458,71 0,00 0,00 0,00 135.458,71
498. LIDIJA TEPEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 28.497,42 0,00 106.397,39 559,61 0,00 0,00 0,00 135.454,42
499. ZVONKO SOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1949 DUBOVEC 0,00 0,00 0,00 135.362,60 0,00 0,00 0,00 135.362,60
500. MARIJAN FRAJZMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1964 VILANCI 35.441,18 0,00 2.339,57 97.574,36 0,00 0,00 0,00 135.355,11