OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. VALENTINA BREZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1986 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 16.799,82 238.498,81 0,00 0,00 0,00 255.298,63
302. ŽELJKO ROD KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1960 LOVREČAN 0,00 0,00 372,49 254.501,86 0,00 0,00 0,00 254.874,35
303. DAVORIN TRŠINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 ZABOK 0,00 0,00 0,00 253.840,35 0,00 0,00 0,00 253.840,35
304. MLADEN MIŠAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 7.496,24 0,00 846,35 245.112,64 0,00 0,00 0,00 253.455,23
305. LOKMAN DŽAFERI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1963 KUMROVEC 0,00 0,00 6,65 251.759,09 0,00 0,00 0,00 251.765,74
306. KATARINA OREMUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1962 STRMEC STUBIČKI 41.365,58 0,00 3.074,55 207.120,74 0,00 0,00 0,00 251.560,87
307. ŽELJKO ŠKUDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1954 GREGUROVEC 10.722,40 0,00 1.042,80 239.419,10 0,00 0,00 0,00 251.184,30
308. VALENTINA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1973 ORATJE 100.691,72 0,00 9.503,56 140.268,15 0,00 0,00 0,00 250.463,43
309. VESNA HOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 -474,65 250.634,23 0,00 0,00 0,00 250.159,58
310. ŠTEFICA KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1969 MARIJA BISTRICA 34.802,03 0,00 6.486,04 208.842,22 0,00 0,00 0,00 250.130,29
311. ZLATKO PRISTOŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1954 ŽIDOVINJAK 43.221,01 0,00 1.462,03 205.388,17 0,00 0,00 0,00 250.071,21
312. STJEPAN SKULIBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 247.942,55 0,00 0,00 0,00 247.942,55
313. DRAGUTIN ČARŽAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1946 MRZLO POLJE 59.736,08 0,00 17.283,38 170.591,37 0,00 0,00 0,00 247.610,83
314. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 244.280,96 0,00 2.712,73 0,00 246.087,71
315. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 151.080,29 0,00 11.806,64 82.454,86 0,00 0,00 0,00 245.341,79
316. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 9.239,01 0,00 574,33 233.662,36 0,00 0,00 0,00 243.475,70
317. BOR MASTEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1973 OROSLAVJE 32.642,37 0,00 6.091,52 204.406,91 0,00 0,00 0,00 243.140,80
318. DAVOR SALIJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1965 STRMEC STUBIČKI 70.472,55 0,00 -165,91 171.286,20 0,00 991,04 0,00 242.583,88
319. MIRNA BEGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.924,86 0,00 241.924,86
320. VIKTOR PALJUCA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 3,79 241.819,49 0,00 0,00 0,00 241.823,28
321. IGOR PAVČNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 ZABOK 0,00 0,00 28.588,87 209.453,79 0,00 0,00 0,00 238.042,66
322. OSMAN EBIBI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1932 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,26 237.594,16 0,00 0,00 0,00 237.594,42
323. DRAGUTIN ŠČURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1954 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 649,91 158.055,42 0,00 78.037,96 0,00 236.743,29
324. ZLATKO LOVREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1979 MATUROVEC 100.941,99 0,00 21.826,97 113.871,56 0,00 0,00 0,00 236.640,52
325. VLASTA GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 14.391,53 0,00 0,00 221.015,55 0,00 0,00 0,00 235.407,08
326. VLADIMIR HABULIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 BEDEKOVČINA 5.474,88 0,00 -241,46 229.933,18 0,00 0,00 0,00 235.166,60
327. IVICA BELAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 ŠKARIĆEVO -632,87 0,00 0,00 234.530,95 0,00 1.072,37 0,00 234.970,45
328. BRANKICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1976 ZLEĆ 1.512,86 0,00 2.562,10 229.698,11 0,00 0,00 0,00 233.773,07
329. DAMIR VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 MRZLO POLJE 40.974,11 0,00 8.115,92 182.434,21 0,00 0,00 0,00 231.524,24
330. DRAGICA ZAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1953 VELIKA VES 0,00 0,00 0,00 230.817,30 0,00 0,00 0,00 230.817,30
331. ROBERT PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 ZLATAR 0,00 0,00 9.335,48 219.950,70 0,00 0,00 0,00 229.286,18
332. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 442,96 0,00 12.689,99 215.637,47 0,00 0,00 0,00 228.770,42
333. DAMIR BARTOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1973 ZLATAR-BISTRICA 99.562,22 0,00 12.610,04 114.077,53 0,00 0,00 0,00 226.249,79
334. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 9.116,38 216.085,44 0,00 0,00 0,00 225.201,82
335. STJEPAN HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1957 NOVI DVORI KLANJEČKI 607,71 0,00 -511,34 225.039,32 0,00 0,00 0,00 225.135,69
336. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.250,63 0,00 -2.226,04 223.868,89 0,00 0,00 0,00 224.893,48
337. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 41.250,34 0,00 19.744,87 162.684,22 0,00 0,00 0,00 223.679,43
338. BISERKA GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 222.211,79 0,00 0,00 0,00 222.211,79
339. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 40.131,62 0,00 526,91 180.394,40 0,00 0,00 0,00 221.052,93
340. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 220.327,39 0,00 0,00 0,00 220.327,39
341. VESNICA MRKOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1967 ZLATAR 0,00 0,00 15.511,22 204.790,78 0,00 0,00 0,00 220.302,00
342. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 219.900,62 0,00 0,00 0,00 219.900,62
343. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 220.306,70 0,00 0,00 0,00 219.805,86
344. IVANKA MOGULJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1968 PROSENIK 56.639,94 0,00 3.570,06 159.324,62 0,00 0,00 0,00 219.534,62
345. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 78.761,48 0,00 4.003,70 136.007,06 0,00 0,00 0,00 218.772,24
346. SNJEŽANA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 SELNICA 10.870,85 0,00 1.138,39 206.672,26 0,00 0,00 0,00 218.681,50
347. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.705,32 0,00 1.687,76 214.199,32 0,00 0,00 0,00 218.592,40
348. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 24.058,71 0,00 241,56 193.483,94 0,00 0,00 0,00 217.784,21
349. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 42.669,95 0,00 25.143,79 149.734,64 0,00 0,00 0,00 217.548,38
350. STJEPAN DROBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1955 STUBIČKE TOPLICE 26.557,61 0,00 0,01 190.349,69 0,00 0,00 0,00 216.907,31
351. ZLATKO JURKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1965 SELNICA 17.366,17 0,00 14.556,58 184.876,98 0,00 0,00 0,00 216.799,73
352. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 55.494,94 0,00 20.347,69 140.495,13 0,00 0,00 0,00 216.337,76
353. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 59.214,45 0,00 26.932,11 129.209,20 0,00 0,00 0,00 215.355,76
354. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 68.245,48 0,00 433,77 146.512,55 0,00 0,00 0,00 215.191,80
355. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.141,51 211.835,69 0,00 0,00 0,00 214.977,20
356. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 35.449,69 0,00 5.275,59 174.122,20 0,00 0,00 0,00 214.847,48
357. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 93.800,15 0,00 30.255,30 89.309,67 0,00 0,00 0,00 213.365,12
358. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.479,65 208.885,06 0,00 0,00 0,00 213.360,83
359. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 9.359,09 0,00 7.890,56 195.346,32 0,00 0,00 0,00 212.595,97
360. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 206.999,56 0,00 5.579,87 0,00 212.579,43
361. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 212.441,55 0,00 0,00 0,00 212.441,55
362. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 2.811,61 0,00 1.006,23 207.689,32 0,00 0,00 0,00 211.507,16
363. DANIJELA VARDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 LUG POZNANOVEČKI 103.384,33 0,00 4.507,30 102.953,15 0,00 0,00 0,00 210.844,78
364. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 209.997,59 0,00 24,68 0,00 210.022,27
365. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 74.492,45 0,00 10.935,47 124.412,43 0,00 0,00 0,00 209.840,35
366. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 10.487,06 0,00 737,10 197.610,48 0,00 0,00 0,00 208.834,64
367. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 51.155,12 0,00 60.348,35 95.647,12 0,00 0,00 0,00 207.150,59
368. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 206.448,70 0,00 0,00 0,00 206.477,70
369. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 40.599,68 0,00 382,80 165.368,37 0,00 0,00 0,00 206.350,85
370. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 11.152,51 0,00 3.174,51 191.661,62 0,00 0,00 0,00 205.988,64
371. ĐURĐA FRUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 28.949,37 0,00 13.280,41 156.377,96 0,00 7.191,09 0,00 205.798,83
372. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 60.038,41 145.640,12 0,00 0,00 0,00 205.678,53
373. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 54.078,70 162.880,56 0,00 0,00 0,00 205.659,73
374. BOGOMIR BRDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1947 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 0,00 204.971,05 0,00 0,00 0,00 204.971,05
375. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 16.778,87 0,00 33.397,47 154.568,74 0,00 0,00 0,00 204.745,08
376. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 204.687,00 0,00 0,00 0,00 204.687,00
377. BORIS BELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1949 STUBIČKE TOPLICE -0,02 0,00 20.559,73 183.560,06 0,00 0,00 0,00 204.119,77
378. STJEPAN PETRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 HRŠAK BREG 57.594,94 0,00 14.961,71 131.248,25 0,00 0,00 0,00 203.804,90
379. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 6.185,98 0,00 0,00 197.545,68 0,00 0,00 0,00 203.731,66
380. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 460,89 0,00 0,00 202.993,18 0,00 0,00 0,00 203.454,07
381. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 205.930,27 0,00 0,00 0,00 202.236,56
382. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 7.248,97 0,00 5.475,64 122.988,88 0,00 66.034,14 0,00 201.747,63
383. STJEPAN JERŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1961 SVETI KRIŽ ZAČRETJE -4.347,00 0,00 0,00 196.122,53 0,00 9.411,17 0,00 201.186,70
384. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 199.997,64 0,00 0,00 0,00 199.997,64
385. IVANČICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1971 LUG POZNANOVEČKI 15.726,73 0,00 54.621,01 129.649,11 0,00 0,00 0,00 199.996,85
386. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 17.158,93 0,00 12.376,89 169.910,31 0,00 0,00 0,00 199.446,13
387. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 56.552,02 0,00 4.031,76 138.703,81 0,00 0,00 0,00 199.287,59
388. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 35.060,75 0,00 14.715,30 148.729,22 0,00 0,00 0,00 198.505,27
389. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 198.460,77 0,00 0,00 0,00 198.460,77
390. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 28.892,31 0,00 3.649,87 164.970,15 0,00 0,00 0,00 197.512,33
391. JOŽE PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1966 LASTINE 0,00 0,00 3.958,10 193.485,11 0,00 0,00 0,00 197.443,21
392. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 63.156,65 0,00 24.262,26 109.148,78 0,00 0,00 0,00 196.567,69
393. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 26.735,14 0,00 1.029,52 168.705,09 0,00 0,00 0,00 196.469,75
394. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.423,70 0,00 0,00 191.482,62 0,00 1.874,06 0,00 195.780,38
395. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 13.507,73 0,00 7.883,11 174.257,72 0,00 0,00 0,00 195.648,56
396. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 36.658,75 0,00 3.382,71 154.468,89 0,00 0,00 0,00 194.510,35
397. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 194.138,72 0,00 0,00 0,00 194.138,72
398. VESNA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1954 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 20,83 193.808,02 0,00 0,00 0,00 193.828,85
399. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC -917,47 0,00 16.041,68 178.291,29 0,00 0,00 0,00 193.415,50
400. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 192.789,52 0,00 0,00 0,00 192.789,52