OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. VALENTINA BREZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1986 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 16.417,45 233.224,08 0,00 0,00 0,00 249.641,53
302. ŽELJKO ŠKUDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1954 GREGUROVEC 10.567,80 0,00 1.039,16 235.962,78 0,00 0,00 0,00 247.569,74
303. KATARINA OREMUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1962 STRMEC STUBIČKI 40.543,91 0,00 3.631,98 203.141,18 0,00 0,00 0,00 247.317,07
304. LOKMAN DŽAFERI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1963 KUMROVEC 0,00 0,00 6,46 246.796,25 0,00 0,00 0,00 246.802,71
305. ŠTEFICA KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1969 MARIJA BISTRICA 34.206,85 0,00 6.368,47 205.243,98 0,00 0,00 0,00 245.819,30
306. ZLATKO PRISTOŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1954 ŽIDOVINJAK 42.454,43 0,00 1.452,95 201.616,12 0,00 0,00 0,00 245.523,50
307. VESNA HOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 -474,65 245.442,72 0,00 0,00 0,00 244.968,07
308. DRAGUTIN ČARŽAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1946 MRZLO POLJE 58.708,23 0,00 16.996,20 167.871,91 0,00 0,00 0,00 243.576,34
309. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 239.848,52 0,00 2.657,89 0,00 241.600,43
310. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 148.828,81 0,00 11.602,64 81.026,82 0,00 0,00 0,00 241.458,27
311. BOR MASTEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1973 OROSLAVJE 32.261,65 0,00 6.004,70 201.402,62 0,00 0,00 0,00 239.668,97
312. BOGOMIR BRDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1947 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 0,00 239.408,15 0,00 0,00 0,00 239.408,15
313. DAVOR SALIJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1965 STRMEC STUBIČKI 69.386,69 0,00 -165,91 168.805,27 0,00 968,85 0,00 238.994,90
314. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 9.100,37 0,00 564,94 229.207,04 0,00 0,00 0,00 238.872,35
315. MIRNA BEGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1954 PREGRADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.636,15 0,00 236.636,15
316. IGOR PAVČNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 ZABOK 0,00 0,00 28.287,98 206.964,34 0,00 0,00 0,00 235.252,32
317. OSMAN EBIBI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1932 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,26 234.056,36 0,00 0,00 0,00 234.056,62
318. DRAGUTIN ŠČURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1954 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 646,55 155.982,51 0,00 76.844,67 0,00 233.473,73
319. ZLATKO LOVREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1979 MATUROVEC 99.399,94 0,00 21.488,90 111.337,97 0,00 0,00 0,00 232.226,81
320. VLADIMIR HABULIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 BEDEKOVČINA 5.356,96 0,00 -241,46 226.876,43 0,00 0,00 0,00 231.991,93
321. IVICA BELAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 ŠKARIĆEVO -632,87 0,00 0,00 230.970,46 0,00 1.047,68 0,00 231.385,27
322. VLASTA GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 14.138,33 0,00 0,00 216.784,49 0,00 0,00 0,00 230.922,82
323. BRANKICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1976 ZLEĆ 1.473,92 0,00 2.562,10 225.688,36 0,00 0,00 0,00 229.724,38
324. DAMIR VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 MRZLO POLJE 40.505,26 0,00 8.020,55 180.456,67 0,00 0,00 0,00 228.982,48
325. DRAGICA ZAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1953 VELIKA VES 0,00 0,00 0,00 227.987,93 0,00 0,00 0,00 227.987,93
326. ROBERT PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 ZLATAR 0,00 0,00 9.117,91 218.215,60 0,00 0,00 0,00 227.333,51
327. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 434,84 0,00 12.553,05 212.146,82 0,00 0,00 0,00 225.134,71
328. DAMIR BARTOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1973 ZLATAR-BISTRICA 98.317,14 0,00 12.460,77 112.615,40 0,00 0,00 0,00 223.393,31
329. STJEPAN HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1957 NOVI DVORI KLANJEČKI 600,15 0,00 -512,41 222.363,73 0,00 0,00 0,00 222.451,47
330. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 9.024,65 213.389,58 0,00 0,00 0,00 222.414,23
331. BISERKA GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 222.244,02 0,00 0,00 0,00 222.244,02
332. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 40.552,49 0,00 19.550,37 161.189,59 0,00 0,00 0,00 221.292,45
333. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.176,73 0,00 -2.226,04 219.607,05 0,00 0,00 0,00 220.557,74
334. ZLATKO JURKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1965 SELNICA 16.887,69 0,00 14.260,70 188.313,58 0,00 0,00 0,00 219.461,97
335. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 217.843,03 0,00 0,00 0,00 217.843,03
336. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 217.262,36 0,00 0,00 0,00 217.262,36
337. IVANKA MOGULJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1968 PROSENIK 56.020,46 0,00 3.544,88 157.543,79 0,00 0,00 0,00 217.109,13
338. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 216.698,14 0,00 0,00 0,00 216.698,14
339. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 39.285,47 0,00 526,91 176.828,64 0,00 0,00 0,00 216.641,02
340. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 217.127,56 0,00 0,00 0,00 216.626,72
341. VESNICA MRKOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1967 ZLATAR 0,00 0,00 15.192,29 200.980,72 0,00 0,00 0,00 216.173,01
342. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 23.768,33 0,00 241,56 191.485,46 0,00 0,00 0,00 215.495,35
343. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 42.147,65 0,00 24.929,75 148.137,97 0,00 0,00 0,00 215.215,37
344. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.647,56 0,00 1.671,07 209.755,59 0,00 0,00 0,00 214.074,22
345. SNJEŽANA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 SELNICA 10.616,84 0,00 1.107,13 202.050,42 0,00 0,00 0,00 213.774,39
346. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 76.848,78 0,00 3.911,02 132.891,42 0,00 0,00 0,00 213.651,22
347. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 54.704,58 0,00 20.091,30 138.660,64 0,00 0,00 0,00 213.456,52
348. STJEPAN DROBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1955 STUBIČKE TOPLICE 26.138,20 0,00 0,01 187.241,64 0,00 0,00 0,00 213.379,85
349. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.121,44 209.985,06 0,00 0,00 0,00 213.106,50
350. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 67.336,39 0,00 433,77 144.455,47 0,00 0,00 0,00 212.225,63
351. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 58.187,77 0,00 26.424,29 126.950,53 0,00 0,00 0,00 211.562,59
352. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 92.572,71 0,00 29.883,16 88.106,18 0,00 0,00 0,00 210.562,05
353. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 34.608,01 0,00 5.248,37 170.511,98 0,00 0,00 0,00 210.368,36
354. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.398,23 205.665,29 0,00 0,00 0,00 210.059,64
355. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 208.955,91 0,00 24,68 0,00 208.980,59
356. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 203.176,89 0,00 5.510,79 0,00 208.687,68
357. ZDENKA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1973 ZLATAR -659,03 0,00 0,00 208.509,24 0,00 597,82 0,00 208.448,03
358. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 2.746,08 0,00 982,78 204.381,53 0,00 0,00 0,00 208.110,39
359. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 9.119,23 0,00 7.699,40 191.274,36 0,00 0,00 0,00 208.092,99
360. DANIJELA VARDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 LUG POZNANOVEČKI 101.684,63 0,00 4.438,32 101.036,95 0,00 0,00 0,00 207.159,90
361. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 10.360,32 0,00 737,10 193.746,28 0,00 0,00 0,00 204.843,70
362. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 72.647,75 0,00 10.695,47 121.437,13 0,00 0,00 0,00 204.780,35
363. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 58.845,22 145.635,03 0,00 0,00 0,00 204.480,25
364. DUBRAVKO RANOGAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1982 BRDO JESENJSKO 17.878,95 0,00 36.732,01 149.309,89 0,00 0,00 0,00 203.920,85
365. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 50.263,41 0,00 59.374,69 94.126,30 0,00 0,00 0,00 203.764,40
366. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 53.362,02 160.884,65 0,00 0,00 0,00 202.947,14
367. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 202.629,44 0,00 0,00 0,00 202.658,44
368. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 39.705,69 0,00 382,80 162.340,16 0,00 0,00 0,00 202.428,65
369. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 10.934,87 0,00 3.123,35 187.842,53 0,00 0,00 0,00 201.900,75
370. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 16.514,12 0,00 32.975,39 152.184,03 0,00 0,00 0,00 201.673,54
371. ĐURĐA FRUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 28.204,25 0,00 12.938,59 153.420,42 0,00 7.060,59 0,00 201.623,85
372. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 200.881,89 0,00 0,00 0,00 200.881,89
373. BORIS BELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1949 STUBIČKE TOPLICE -0,02 0,00 20.153,36 180.198,22 0,00 0,00 0,00 200.351,56
374. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 451,08 0,00 0,00 199.863,93 0,00 0,00 0,00 200.315,01
375. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 6.084,33 0,00 0,00 194.201,68 0,00 0,00 0,00 200.286,01
376. STJEPAN JERŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1961 SVETI KRIŽ ZAČRETJE -4.347,00 0,00 0,00 194.241,08 0,00 10.290,34 0,00 200.184,42
377. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 203.399,57 0,00 0,00 0,00 199.705,86
378. NIKOLA BELOŠA-FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1976 PEŠĆENO 0,00 0,00 6.705,68 192.648,78 0,00 0,00 0,00 199.354,46
379. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 5.823,58 0,00 6.141,27 120.935,28 0,00 64.961,53 0,00 197.861,66
380. IVANČICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1971 LUG POZNANOVEČKI 15.504,05 0,00 53.943,16 127.909,89 0,00 0,00 0,00 197.357,10
381. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 196.231,43 0,00 0,00 0,00 196.231,43
382. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 16.718,89 0,00 12.180,46 167.245,32 0,00 0,00 0,00 196.144,67
383. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 55.507,52 0,00 3.971,33 136.315,54 0,00 0,00 0,00 195.794,39
384. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 26.026,35 0,00 1.005,17 168.249,92 0,00 0,00 0,00 195.281,44
385. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 34.430,38 0,00 14.483,29 145.945,03 0,00 0,00 0,00 194.858,70
386. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 15.681,51 0,00 7.757,68 171.365,39 0,00 0,00 0,00 194.804,58
387. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 194.689,91 0,00 0,00 0,00 194.689,91
388. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 62.405,46 0,00 23.987,13 107.805,14 0,00 0,00 0,00 194.197,73
389. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 28.238,21 0,00 3.575,07 161.628,83 0,00 0,00 0,00 193.442,11
390. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 38.304,38 0,00 3.302,69 150.748,03 0,00 0,00 0,00 192.355,10
391. VESNA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1954 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 20,83 192.132,23 0,00 0,00 0,00 192.153,06
392. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.376,89 0,00 0,00 187.563,07 0,00 1.826,85 0,00 191.766,81
393. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 191.603,88 0,00 0,00 0,00 191.603,88
394. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC -917,47 0,00 15.870,93 175.747,70 0,00 0,00 0,00 190.701,16
395. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 189.706,02 0,00 0,00 0,00 189.706,02
396. RUDOLF FOTIVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 189.100,80 0,00 -299,33 0,00 188.801,47
397. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 188.655,91 0,00 0,00 0,00 188.655,91
398. DRAGUTIN PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 -1.346,16 189.663,36 0,00 0,00 0,00 188.317,20
399. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 187.915,27 0,00 0,00 0,00 187.915,27
400. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 23.114,39 0,00 22.801,65 141.672,04 0,00 0,00 0,00 187.588,08