OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 207.413,50 0,00 0,00 0,00 206.912,66
302. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 205.521,61 0,00 0,00 0,00 205.521,61
303. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 52.289,59 0,00 19.295,78 133.055,31 0,00 0,00 0,00 204.640,68
304. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.471,09 0,00 4.990,95 196.177,53 0,00 0,00 0,00 203.639,57
305. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 64.558,60 0,00 433,77 138.169,95 0,00 0,00 0,00 203.162,32
306. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 88.822,18 0,00 28.746,05 84.428,90 0,00 0,00 0,00 201.997,13
307. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 32.036,22 0,00 10.220,57 159.480,77 0,00 0,00 0,00 201.737,56
308. ZDENKA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1973 ZLATAR -659,03 0,00 0,00 201.764,82 0,00 549,19 0,00 201.654,98
309. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 33.654,10 0,00 2.048,32 165.933,22 0,00 0,00 0,00 201.635,64
310. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 73.849,97 0,00 5.497,19 122.273,29 0,00 0,00 0,00 201.620,45
311. DUBRAVKO RANOGAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1982 BRDO JESENJSKO 25.418,84 0,00 34.436,91 140.525,73 0,00 0,00 0,00 200.381,48
312. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.149,46 195.827,14 0,00 0,00 0,00 199.972,72
313. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 55.050,69 0,00 24.872,61 120.049,01 0,00 0,00 0,00 199.972,31
314. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 2.545,86 0,00 911,12 194.274,43 0,00 0,00 0,00 197.731,41
315. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 55.199,35 141.418,92 0,00 0,00 0,00 196.618,27
316. BRANKO HIŽAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1962 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 195.787,87 0,00 0,00 0,00 195.787,87
317. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 8.386,31 0,00 8.693,34 178.405,34 0,00 0,00 0,00 195.484,99
318. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 51.172,16 154.786,07 0,00 0,00 0,00 194.658,70
319. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 188.280,93 0,00 5.299,70 0,00 193.580,63
320. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 47.538,75 0,00 56.399,61 89.479,36 0,00 0,00 0,00 193.417,72
321. ĐURĐA FRUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 25.927,49 0,00 11.894,13 147.822,52 0,00 6.661,82 0,00 192.305,96
322. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 15.705,15 0,00 31.685,69 144.897,48 0,00 0,00 0,00 192.288,32
323. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 195.666,86 0,00 0,00 0,00 191.973,15
324. IVICA BUKARICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1959 KLANJEC 68.888,76 0,00 16.931,34 105.683,52 0,00 0,00 0,00 191.503,62
325. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 23.860,59 0,00 930,78 166.120,79 0,00 0,00 0,00 190.912,16
326. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 36.974,06 0,00 382,80 153.431,37 0,00 0,00 0,00 190.788,23
327. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 421,09 0,00 0,00 190.302,31 0,00 0,00 0,00 190.723,40
328. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 20.818,49 0,00 7.374,41 162.527,70 0,00 0,00 0,00 190.720,60
329. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 5.535,00 0,00 8.326,02 114.660,35 0,00 61.684,13 0,00 190.205,50
330. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 5.773,75 0,00 0,00 183.983,91 0,00 0,00 0,00 189.757,66
331. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 10.269,86 0,00 2.967,05 176.173,07 0,00 0,00 0,00 189.409,98
332. IVANČICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1971 LUG OREHOVIČKI 14.823,64 0,00 51.871,97 122.595,60 0,00 0,00 0,00 189.291,21
333. IVICA VLAHEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 1.216,68 0,00 2.811,27 185.083,50 0,00 0,00 0,00 189.111,45
334. ANKICA MERLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 188.133,38 0,00 0,00 0,00 188.133,38
335. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 188.117,77 0,00 0,00 0,00 188.117,77
336. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 9.973,07 0,00 737,10 177.139,58 0,00 0,00 0,00 187.849,75
337. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 187.743,89 0,00 0,00 0,00 187.772,89
338. TATJANA IVANČIĆ LIHTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1977 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 187.598,12 0,00 0,00 0,00 187.598,12
339. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 60.110,15 0,00 23.146,45 103.699,63 0,00 0,00 0,00 186.956,23
340. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 186.039,57 0,00 0,00 0,00 186.039,57
341. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 52.315,98 0,00 3.786,69 129.018,05 0,00 0,00 0,00 185.120,72
342. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 183.858,54 0,00 0,00 0,00 183.858,54
343. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 32.504,27 0,00 13.774,37 137.437,79 0,00 0,00 0,00 183.716,43
344. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC -917,47 0,00 15.349,21 167.975,66 0,00 0,00 0,00 182.407,40
345. NAGIP ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 KRAPINA 0,00 0,00 3.136,87 179.266,71 0,00 0,00 0,00 182.403,58
346. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 181.508,00 0,00 0,00 0,00 181.508,00
347. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 180.275,58 0,00 0,00 0,00 180.275,58
348. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 179.187,46 0,00 0,00 0,00 179.187,46
349. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 22.087,59 0,00 21.870,02 135.210,27 0,00 0,00 0,00 179.167,88
350. SONJA LAZOVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1973 RISVICA 8.272,02 0,00 3.449,69 167.292,19 0,00 0,00 0,00 179.013,90
351. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 178.514,40 0,00 0,00 0,00 178.830,16
352. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.482,41 175.978,83 0,00 0,00 0,00 178.461,24
353. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 177.195,29 0,00 0,00 0,00 177.195,29
354. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 111.511,66 0,00 6.266,22 55.533,70 0,00 3.354,28 0,00 176.665,86
355. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 20.763,47 0,00 4.211,34 151.419,18 0,00 0,00 0,00 176.393,99
356. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 176.704,23 0,00 0,00 0,00 176.310,89
357. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 176.055,21 0,00 0,00 0,00 175.902,68
358. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 175.469,08 0,00 0,00 0,00 175.757,66
359. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 12.888,47 0,00 657,92 161.702,96 0,00 0,00 0,00 175.249,35
360. ANĐELKO PREGIBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1957 PAVLOVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 174.858,60 0,00 0,00 0,00 174.858,60
361. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 33.218,84 0,00 40.829,87 100.171,44 0,00 0,00 0,00 174.220,15
362. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 174.087,94 0,00 0,00 0,00 174.087,94
363. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 173.609,07 0,00 0,00 0,00 173.761,36
364. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 35.163,24 0,00 4.007,29 133.574,39 0,00 0,00 0,00 172.744,92
365. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 172.263,76 0,00 0,00 0,00 172.263,76
366. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 17.846,82 0,00 16.701,92 137.591,22 0,00 0,00 0,00 172.139,96
367. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 171.960,24 0,00 0,00 0,00 171.960,24
368. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 172.711,90 0,00 0,00 0,00 171.476,60
369. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 85.449,24 0,00 36.275,16 48.435,90 0,00 0,00 0,00 170.160,30
370. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 811,45 0,00 0,00 169.224,74 0,00 0,00 0,00 170.036,19
371. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 169.930,49 0,00 0,00 0,00 169.930,49
372. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.050,16 165.158,55 0,00 0,00 0,00 169.208,71
373. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 26.146,80 0,00 -2.070,14 143.186,41 0,00 83,04 0,00 167.346,11
374. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 165.721,22 0,00 0,00 0,00 167.109,91
375. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 55.143,60 0,00 5.206,54 100.070,20 0,00 6.680,94 0,00 167.101,28
376. SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 0,00 0,00 0,00 166.419,70 0,00 0,00 0,00 166.419,70
377. DRAGUTIN LOVRIŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1960 SELNICA 0,00 0,00 0,00 165.720,90 0,00 0,00 0,00 165.720,90
378. ROBERT ŠANTI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1966 ZABOK 0,00 0,00 0,00 165.355,23 0,00 0,00 0,00 165.355,23
379. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI -34,80 0,00 4.417,62 160.812,35 0,00 0,00 0,00 165.195,17
380. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 20.352,23 144.256,59 0,00 0,00 0,00 164.608,87
381. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 3.657,43 160.756,29 0,00 0,00 0,00 164.413,72
382. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 43.686,33 0,00 788,10 119.684,04 0,00 0,00 0,00 164.158,47
383. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 163.676,15 0,00 0,00 0,00 164.110,72
384. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.104,51 160.695,34 0,00 0,00 0,00 163.799,85
385. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 163.305,04 0,00 0,00 0,00 163.305,04
386. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 151.752,29 11.316,38 0,00 0,00 163.068,67
387. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 162.035,78 0,00 0,00 0,00 162.035,78
388. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 79,71 161.649,06 0,00 0,00 0,00 161.728,77
389. NIKOLA BEKINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1966 SAMCI 0,00 0,00 0,00 161.003,94 0,00 0,00 0,00 161.003,94
390. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠĆINA 95.300,08 0,00 19.677,57 45.725,65 0,00 0,00 0,00 160.703,30
391. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 158.633,30 0,00 1.741,63 0,00 160.196,13
392. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 72.372,21 0,00 6.332,62 81.242,94 0,00 0,00 0,00 159.947,77
393. DRAGICA RADOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1937 KOZJAK ZAČRETSKI 0,00 0,00 0,00 159.747,72 0,00 0,00 0,00 159.747,72
394. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 159.298,72 0,00 0,00 0,00 159.298,72
395. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 159.571,28 0,00 0,00 0,00 159.247,06
396. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 159.147,82 0,00 0,00 0,00 159.147,82
397. VLADO MERKAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1968 DONJA ŠEMNICA 65.730,68 0,00 0,00 92.956,66 0,00 0,00 0,00 158.687,34
398. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 158.511,26 0,00 0,00 0,00 158.511,26
399. IVAN BOROVČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1961 KLOKOVEC 59.142,53 0,00 420,73 98.933,83 0,00 0,00 0,00 158.497,09
400. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR -3,39 0,00 378,94 157.861,38 0,00 0,00 0,00 158.236,93