OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. IVAN TOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1948 KONJŠČINA -0,03 0,00 -45,00 284.645,67 0,00 0,00 0,00 284.600,64
302. MARKO LUKŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1982 TRŠKI VRH 0,00 0,00 55.445,47 228.698,15 0,00 0,00 0,00 284.143,62
303. TOMISLAV ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1986 DONJA PAČETINA 9.086,70 0,00 70.049,81 204.378,39 0,00 0,00 0,00 283.514,90
304. MILAN STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1969 ZLATAR 0,00 0,00 -545,61 281.935,23 0,00 0,00 0,00 281.389,62
305. JADRANKA FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PETROVSKO 0,00 0,00 9.168,75 269.662,46 0,00 0,00 0,00 278.831,21
306. ŽELJKO KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1954 OROSLAVJE 123.193,77 0,00 35.004,97 119.968,38 0,00 0,00 0,00 278.167,12
307. STJEPAN GLUMPAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 14.652,34 261.257,94 0,00 0,00 0,00 275.910,28
308. LIDIJA ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1963 PREGRADA 0,00 0,00 203,25 273.041,72 0,00 0,00 0,00 273.244,97
309. JASIN ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 LUG ZABOČKI 90.358,94 0,00 7.977,75 174.844,22 0,00 0,00 0,00 273.180,91
310. VALENTINA BREZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1986 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 16.271,10 255.324,15 0,00 0,00 0,00 271.595,25
311. SANJA SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PROSENIK ZAČRETSKI 97.288,96 0,00 3.906,54 168.429,52 0,00 0,00 0,00 269.625,02
312. TANJA GROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 POZNANOVEC 35.184,81 0,00 6.548,33 227.792,18 0,00 0,00 0,00 269.525,32
313. ŽELJKO ROD KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1960 LOVREČAN 0,00 0,00 392,91 268.724,86 0,00 0,00 0,00 269.117,77
314. NENAD ŠOBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1966 KLANJEC 32.183,84 0,00 586,66 235.514,35 0,00 0,00 0,00 268.284,85
315. KATARINA OREMUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1962 STRMEC STUBIČKI 43.982,71 0,00 3.192,55 219.796,22 0,00 0,00 0,00 266.971,48
316. LJUBICA BOROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1937 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 266.920,86 0,00 0,00 0,00 266.920,86
317. VALENTINA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1973 ORATJE 107.228,47 0,00 9.798,89 149.763,69 0,00 0,00 0,00 266.791,05
318. VESNA HOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 -474,65 267.169,98 0,00 0,00 0,00 266.695,33
319. LOKMAN DŽAFERI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1963 KUMROVEC 0,00 0,00 751,95 265.816,38 0,00 0,00 0,00 266.568,33
320. IVAN KIŠUR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1967 OROSLAVJE 29.384,46 0,00 0,00 236.258,28 0,00 764,89 0,00 266.407,63
321. NADA MUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1963 PECE 0,00 0,00 340,43 265.510,81 0,00 0,00 0,00 265.851,24
322. ZLATKO PRISTOŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1954 ŽIDOVINJAK 45.662,67 0,00 1.490,95 217.402,77 0,00 0,00 0,00 264.556,39
323. IVAN RUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1967 SLANI POTOK 18.692,60 0,00 1.333,40 244.115,85 0,00 0,00 0,00 264.141,85
324. ANA PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1965 GRLETINEC 0,00 -76,66 -939,90 264.982,78 0,00 0,00 0,00 263.966,22
325. ŠTEFICA KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1969 MARIJA BISTRICA 36.697,77 0,00 6.860,53 220.303,17 0,00 0,00 0,00 263.861,47
326. ŽELJKO ŠKUDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1954 GREGUROVEC 11.214,83 0,00 1.054,38 250.427,99 0,00 0,00 0,00 262.697,20
327. DAVORIN TRŠINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 ZABOK 0,00 0,00 0,00 261.840,26 0,00 0,00 0,00 261.840,26
328. MLADEN MIŠAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 7.824,55 0,00 0,00 253.615,62 0,00 0,00 0,00 261.440,17
329. DRAGUTIN ČARŽAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1946 MRZLO POLJE 63.009,95 0,00 18.198,08 179.253,22 0,00 0,00 0,00 260.461,25
330. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 258.398,96 0,00 2.887,41 0,00 260.380,39
331. VIKTOR PALJUCA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 258.665,75 0,00 0,00 0,00 258.665,75
332. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 9.680,59 0,00 604,22 247.853,29 0,00 0,00 0,00 258.138,10
333. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 158.251,60 0,00 12.456,39 87.003,34 0,00 0,00 0,00 257.711,33
334. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 18.560,52 0,00 9.875,22 228.252,73 0,00 0,00 0,00 256.688,47
335. BOR MASTEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1973 OROSLAVJE 33.855,02 0,00 6.368,06 213.976,06 0,00 0,00 0,00 254.199,14
336. DAVOR SALIJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1965 STRMEC STUBIČKI 73.931,19 0,00 -165,91 179.188,33 0,00 1.061,72 0,00 254.015,33
337. ZLATKO LOVREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1979 MATUROVEC 105.853,68 0,00 22.903,79 123.998,96 0,00 0,00 0,00 252.756,43
338. VLASTA GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 15.198,01 0,00 0,00 234.492,15 0,00 0,00 0,00 249.690,16
339. OSMAN EBIBI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1932 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,28 248.862,61 0,00 0,00 0,00 248.862,89
340. VLADIMIR HABULIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 -241,46 248.502,15 0,00 0,00 0,00 248.260,69
341. DRAGUTIN ŠČURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1954 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 660,60 164.657,91 0,00 81.838,78 0,00 247.157,29
342. IGOR PAVČNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 ZABOK 0,00 0,00 29.547,24 217.383,09 0,00 0,00 0,00 246.930,33
343. BRANKICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1976 ZLEĆ 1.636,88 0,00 2.562,10 242.469,77 0,00 0,00 0,00 246.668,75
344. ŽELJKO LJUBEJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 10.531,64 0,00 5.352,24 229.045,65 0,00 0,00 0,00 244.929,53
345. BORIS BELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1949 STUBIČKE TOPLICE -0,02 0,00 21.854,11 220.616,58 0,00 0,00 0,00 242.470,67
346. IVAN TRGOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1955 BRAČAK -3,77 0,00 28.665,60 213.476,02 0,00 0,00 0,00 242.137,85
347. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 468,83 0,00 13.126,17 226.755,76 0,00 0,00 0,00 240.350,76
348. DAMIR VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 MRZLO POLJE 42.467,47 0,00 8.419,64 188.732,95 0,00 0,00 0,00 239.620,06
349. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.486,01 0,00 -2.226,04 237.443,53 0,00 0,00 0,00 238.703,50
350. STJEPAN SKULIBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 237.250,99 0,00 0,00 0,00 237.250,99
351. ROBERT PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 ZLATAR 0,00 0,00 10.028,48 225.477,24 0,00 0,00 0,00 235.505,72
352. DAMIR BARTOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1973 ZLATAR-BISTRICA 103.527,98 0,00 13.085,50 118.734,68 0,00 0,00 0,00 235.348,16
353. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 42.826,76 0,00 526,91 191.751,92 0,00 0,00 0,00 235.105,59
354. SNJEŽANA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 SELNICA 11.679,93 0,00 1.237,94 221.393,52 0,00 0,00 0,00 234.311,39
355. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 9.408,55 224.672,19 0,00 0,00 0,00 234.080,74
356. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 84.853,74 0,00 2.756,55 145.930,94 0,00 0,00 0,00 233.541,23
357. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.889,28 0,00 1.042,86 228.353,29 0,00 0,00 0,00 232.285,43
358. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 43.473,10 0,00 20.364,40 167.444,89 0,00 0,00 0,00 231.282,39
359. ZLATKO JURKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1965 SELNICA 18.890,19 0,00 14.973,18 196.827,10 0,00 0,00 0,00 230.690,47
360. STJEPAN HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1957 NOVI DVORI KLANJEČKI -17,55 0,00 -511,34 230.764,22 0,00 0,00 0,00 230.235,33
361. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 230.100,99 0,00 0,00 0,00 230.100,99
362. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 230.089,97 0,00 0,00 0,00 230.089,97
363. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 230.432,78 0,00 0,00 0,00 229.931,94
364. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 38.130,56 0,00 5.362,25 185.621,29 0,00 0,00 0,00 229.114,10
365. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 222.551,80 0,00 5.799,91 0,00 228.351,71
366. ANA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 HLEVNICA 5.624,09 0,00 3.293,71 218.888,58 0,00 0,00 0,00 227.806,38
367. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 62.484,58 0,00 28.549,60 136.403,44 0,00 0,00 0,00 227.437,62
368. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 10.123,09 0,00 8.499,41 208.316,14 0,00 0,00 0,00 226.938,64
369. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 58.012,36 0,00 21.164,33 146.338,19 0,00 0,00 0,00 225.514,88
370. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 24.983,63 0,00 241,56 199.849,39 0,00 0,00 0,00 225.074,58
371. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 10.890,74 0,00 737,10 213.382,99 0,00 0,00 0,00 225.010,83
372. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 44.333,57 0,00 25.825,53 154.820,28 0,00 0,00 0,00 224.979,38
373. DRAGUTIN JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1976 ZABOK 20.347,48 0,00 3.017,28 201.306,25 0,00 0,00 0,00 224.671,01
374. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 71.141,09 0,00 433,77 153.064,69 0,00 0,00 0,00 224.639,55
375. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.738,97 219.140,48 0,00 0,00 0,00 223.875,57
376. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 80.368,11 0,00 9.531,20 133.889,26 0,00 0,00 0,00 223.788,57
377. MARČELA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 DOLIĆE 0,00 0,00 0,00 169.605,50 0,00 52.928,97 0,00 222.534,47
378. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 3.020,31 0,00 1.080,92 218.225,10 0,00 0,00 0,00 222.326,33
379. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 97.709,76 0,00 31.440,65 93.142,93 0,00 0,00 0,00 222.293,34
380. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 221.990,08 0,00 0,00 0,00 222.019,08
381. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 221.494,23 0,00 46,04 0,00 221.540,27
382. DANIJELA VARDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 LUG POZNANOVEČKI 108.798,15 0,00 3.206,81 109.056,49 0,00 0,00 0,00 221.061,45
383. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.205,45 217.730,16 0,00 0,00 0,00 220.935,61
384. BISERKA GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 220.695,31 0,00 0,00 0,00 220.695,31
385. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 220.183,31 0,00 0,00 0,00 220.183,31
386. DINKA CETINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1950 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 219.971,57 0,00 0,00 0,00 219.971,57
387. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 11.845,72 0,00 3.337,44 203.826,00 0,00 0,00 0,00 219.009,16
388. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 43.447,18 0,00 382,80 175.013,70 0,00 0,00 0,00 218.843,68
389. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 53.995,35 0,00 63.449,62 100.491,15 0,00 0,00 0,00 217.936,12
390. DRAGUTIN TOMLJENOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1945 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 217.881,22 0,00 0,00 0,00 217.881,22
391. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 215.370,04 0,00 0,00 0,00 215.370,04
392. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 6.509,73 0,00 0,00 208.196,84 0,00 0,00 0,00 214.706,57
393. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 17.622,15 0,00 34.741,87 162.164,34 0,00 0,00 0,00 214.528,36
394. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 56.361,44 169.237,80 0,00 0,00 0,00 214.299,71
395. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 492,16 0,00 0,00 212.960,36 0,00 0,00 0,00 213.452,52
396. IVICA BELAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 ŠKARIĆEVO -632,87 0,00 0,00 213.010,96 0,00 949,19 0,00 213.327,28
397. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 213.307,91 0,00 0,00 0,00 213.307,91
398. STJEPAN PETRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 HRŠAK BREG 56.245,67 0,00 16.188,66 140.581,34 0,00 0,00 0,00 213.015,67
399. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 7.673,75 0,00 5.653,14 129.529,97 0,00 69.450,55 0,00 212.307,41
400. STJEPAN DROBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1955 STUBIČKE TOPLICE 27.893,51 0,00 0,01 184.290,35 0,00 0,00 0,00 212.183,87