OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. ŽELJKO KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1954 OROSLAVJE 116.822,51 0,00 33.194,61 114.144,73 0,00 0,00 0,00 264.161,85
302. TANJA GROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 POZNANOVEC 34.344,79 0,00 6.424,46 222.539,99 0,00 0,00 0,00 263.309,24
303. SANJA SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PROSENIK ZAČRETSKI 94.355,08 0,00 3.838,06 163.634,03 0,00 0,00 0,00 261.827,17
304. VALENTINA BREZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1986 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 17.186,44 243.832,18 0,00 0,00 0,00 261.018,62
305. NADA MUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1963 PECE 0,00 0,00 324,36 259.462,66 0,00 0,00 0,00 259.787,02
306. IVAN KIŠUR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1967 OROSLAVJE 27.998,49 0,00 0,00 231.063,92 0,00 721,66 0,00 259.784,07
307. LJUBICA BOROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1937 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 259.753,47 0,00 0,00 0,00 259.753,47
308. ŽELJKO ROD KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1960 LOVREČAN 0,00 0,00 378,97 259.016,87 0,00 0,00 0,00 259.395,84
309. KATARINA OREMUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1962 STRMEC STUBIČKI 42.196,37 0,00 3.112,01 211.144,50 0,00 0,00 0,00 256.452,88
310. DAVORIN TRŠINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 ZABOK 0,00 0,00 0,00 256.379,89 0,00 0,00 0,00 256.379,89
311. MLADEN MIŠAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 7.600,46 0,00 850,92 247.811,87 0,00 0,00 0,00 256.263,25
312. VALENTINA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1973 ORATJE 102.766,77 0,00 9.664,16 143.282,45 0,00 0,00 0,00 255.713,38
313. VESNA HOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 -474,65 255.883,42 0,00 0,00 0,00 255.408,77
314. LOKMAN DŽAFERI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1963 KUMROVEC 0,00 0,00 6,83 255.026,93 0,00 0,00 0,00 255.033,76
315. ANA PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1965 GRLETINEC 0,00 -76,66 -939,90 255.883,76 0,00 0,00 0,00 254.867,20
316. ŽELJKO ŠKUDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1954 GREGUROVEC 10.878,72 0,00 1.046,47 242.913,83 0,00 0,00 0,00 254.839,02
317. ZLATKO PRISTOŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1954 ŽIDOVINJAK 43.996,10 0,00 1.471,20 209.202,12 0,00 0,00 0,00 254.669,42
318. ŠTEFICA KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1969 MARIJA BISTRICA 35.403,83 0,00 6.604,92 212.480,44 0,00 0,00 0,00 254.489,19
319. DRAGUTIN FORKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 LADISLAVEC 10.952,22 0,00 763,70 241.327,56 0,00 0,00 0,00 253.043,48
320. DRAGUTIN ČARŽAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1946 MRZLO POLJE 60.775,36 0,00 17.573,74 173.341,01 0,00 0,00 0,00 251.690,11
321. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 248.762,63 0,00 2.768,18 0,00 250.624,83
322. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 153.356,78 0,00 12.012,91 83.898,76 0,00 0,00 0,00 249.268,45
323. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 9.379,19 0,00 583,81 238.167,18 0,00 0,00 0,00 248.130,18
324. VIKTOR PALJUCA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 2,58 246.684,13 0,00 0,00 0,00 246.686,71
325. BOR MASTEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1973 OROSLAVJE 33.027,32 0,00 6.179,30 207.444,59 0,00 0,00 0,00 246.651,21
326. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 17.603,85 0,00 12.575,50 216.264,20 0,00 0,00 0,00 246.443,55
327. DAVOR SALIJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1965 STRMEC STUBIČKI 71.570,48 0,00 -165,91 173.794,67 0,00 1.013,48 0,00 246.212,72
328. STJEPAN SKULIBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 243.894,74 0,00 0,00 0,00 243.894,74
329. ZLATKO LOVREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1979 MATUROVEC 102.501,18 0,00 22.168,80 117.108,33 0,00 0,00 0,00 241.778,31
330. OSMAN EBIBI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1932 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,27 241.171,27 0,00 0,00 0,00 241.171,54
331. IGOR PAVČNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 ZABOK 0,00 0,00 28.893,10 211.970,91 0,00 0,00 0,00 240.864,01
332. DRAGUTIN ŠČURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1954 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 653,30 160.151,34 0,00 79.244,51 0,00 240.049,15
333. VLASTA GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 14.647,55 0,00 0,00 225.293,63 0,00 0,00 0,00 239.941,18
334. IVICA BELAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 ŠKARIĆEVO -632,87 0,00 0,00 238.130,99 0,00 1.097,64 0,00 238.595,76
335. BRANKICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1976 ZLEĆ 1.552,23 0,00 2.562,10 233.752,41 0,00 0,00 0,00 237.866,74
336. DAMIR VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 MRZLO POLJE 41.448,17 0,00 8.212,34 184.433,71 0,00 0,00 0,00 234.094,22
337. VLADIMIR HABULIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 BEDEKOVČINA -69,94 0,00 -241,46 233.426,53 0,00 0,00 0,00 233.115,13
338. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 451,17 0,00 12.828,45 219.166,92 0,00 0,00 0,00 232.446,54
339. ROBERT PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 ZLATAR 0,00 0,00 9.555,47 221.705,08 0,00 0,00 0,00 231.260,55
340. VLADIMIR VRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 BELEC 0,00 0,00 11.162,40 219.650,34 0,00 0,00 0,00 230.812,74
341. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.325,35 0,00 -2.226,04 228.178,09 0,00 0,00 0,00 229.277,40
342. DAMIR BARTOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1973 ZLATAR-BISTRICA 100.821,13 0,00 12.760,97 115.555,92 0,00 0,00 0,00 229.138,02
343. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 9.209,12 218.811,26 0,00 0,00 0,00 228.020,38
344. STJEPAN HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1957 NOVI DVORI KLANJEČKI 615,36 0,00 -511,34 227.744,64 0,00 0,00 0,00 227.848,66
345. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 41.955,94 0,00 19.941,54 164.195,47 0,00 0,00 0,00 226.092,95
346. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 40.987,18 0,00 526,91 183.999,80 0,00 0,00 0,00 225.513,89
347. VESNICA MRKOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1967 ZLATAR 0,00 0,00 15.833,69 208.643,17 0,00 0,00 0,00 224.476,86
348. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 80.695,44 0,00 4.097,41 139.157,38 0,00 0,00 0,00 223.950,23
349. SNJEŽANA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 SELNICA 11.127,69 0,00 1.169,99 211.345,45 0,00 0,00 0,00 223.643,13
350. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 223.426,47 0,00 0,00 0,00 223.426,47
351. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.763,71 0,00 1.704,63 218.692,42 0,00 0,00 0,00 223.160,76
352. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 223.138,66 0,00 0,00 0,00 223.138,66
353. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 223.521,18 0,00 0,00 0,00 223.020,34
354. BISERKA GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 222.287,64 0,00 0,00 0,00 222.287,64
355. IVANKA MOGULJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1968 PROSENIK 57.266,31 0,00 3.595,52 161.125,24 0,00 0,00 0,00 221.987,07
356. ZLATKO JURKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1965 SELNICA 17.849,96 0,00 14.855,75 189.056,49 0,00 0,00 0,00 221.762,20
357. STJEPAN DROBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1955 STUBIČKE TOPLICE 26.981,69 0,00 0,01 193.492,29 0,00 0,00 0,00 220.473,99
358. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 24.352,32 0,00 241,56 195.504,62 0,00 0,00 0,00 220.098,50
359. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 43.198,06 0,00 25.360,20 151.349,05 0,00 0,00 0,00 219.907,31
360. DINKA CETINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1950 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 5.197,30 214.266,27 0,00 0,00 0,00 219.463,57
361. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 36.300,71 0,00 5.303,09 177.772,53 0,00 0,00 0,00 219.376,33
362. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 56.294,08 0,00 20.606,92 142.349,97 0,00 0,00 0,00 219.250,97
363. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 60.252,54 0,00 27.445,58 131.492,99 0,00 0,00 0,00 219.191,11
364. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 69.164,68 0,00 433,77 148.592,49 0,00 0,00 0,00 218.190,94
365. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 211.972,42 0,00 5.649,72 0,00 217.622,14
366. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 9.601,62 0,00 8.083,83 199.463,51 0,00 0,00 0,00 217.148,96
367. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.161,81 213.706,86 0,00 0,00 0,00 216.868,67
368. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.561,97 212.140,59 0,00 0,00 0,00 216.698,68
369. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 95.041,24 0,00 30.631,58 90.526,50 0,00 0,00 0,00 216.199,32
370. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 76.357,65 0,00 11.178,14 127.420,78 0,00 0,00 0,00 214.956,57
371. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 2.877,86 0,00 1.029,94 211.033,83 0,00 0,00 0,00 214.941,63
372. MARČELA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 DOLIĆE 0,00 0,00 0,00 164.077,80 0,00 50.345,92 0,00 214.423,72
373. DANIJELA VARDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 LUG POZNANOVEČKI 105.102,92 0,00 4.031,00 104.890,61 0,00 0,00 0,00 214.024,53
374. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 10.615,20 0,00 737,10 202.654,21 0,00 0,00 0,00 214.006,51
375. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 213.407,64 0,00 24,68 0,00 213.432,32
376. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 211.418,12 0,00 0,00 0,00 211.447,12
377. DRAGUTIN TOMLJENOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1945 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 211.007,87 0,00 0,00 0,00 211.007,87
378. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 61.244,86 149.391,02 0,00 0,00 0,00 210.635,88
379. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 52.056,73 0,00 61.332,83 97.184,83 0,00 0,00 0,00 210.574,39
380. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 41.503,60 0,00 382,80 168.430,23 0,00 0,00 0,00 210.316,63
381. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 11.372,57 0,00 3.226,23 195.523,14 0,00 0,00 0,00 210.121,94
382. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 209.642,11 0,00 0,00 0,00 209.642,11
383. STJEPAN PETRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 HRŠAK BREG 59.090,69 0,00 15.351,19 134.210,99 0,00 0,00 0,00 208.652,87
384. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 54.803,34 164.898,64 0,00 0,00 0,00 208.402,45
385. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 17.046,57 0,00 33.824,25 156.979,92 0,00 0,00 0,00 207.850,74
386. BORIS BELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1949 STUBIČKE TOPLICE -0,02 0,00 20.970,62 186.720,59 0,00 0,00 0,00 207.691,19
387. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 207.517,01 0,00 0,00 0,00 207.517,01
388. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 6.288,75 0,00 0,00 200.926,83 0,00 0,00 0,00 207.215,58
389. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 470,82 0,00 0,00 206.157,21 0,00 0,00 0,00 206.628,03
390. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 7.383,81 0,00 5.531,99 125.065,32 0,00 67.118,66 0,00 205.099,78
391. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 204.913,42 0,00 0,00 0,00 204.913,42
392. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 208.489,10 0,00 0,00 0,00 204.795,39
393. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 203.381,25 0,00 0,00 0,00 203.381,25
394. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 57.608,13 0,00 4.092,86 141.118,60 0,00 0,00 0,00 202.819,59
395. IVANČICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1971 LUG POZNANOVEČKI 15.951,88 0,00 55.306,38 131.407,67 0,00 0,00 0,00 202.665,93
396. STJEPAN JERŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1961 SVETI KRIŽ ZAČRETJE -4.347,00 0,00 0,00 198.024,89 0,00 8.531,11 0,00 202.209,00
397. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 35.698,12 0,00 14.949,89 151.544,33 0,00 0,00 0,00 202.192,34
398. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 29.553,68 0,00 3.725,51 168.348,61 0,00 0,00 0,00 201.627,80
399. JOŽE PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1966 LASTINE 0,00 0,00 3.971,55 196.158,64 0,00 0,00 0,00 200.130,19
400. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.471,02 0,00 0,00 195.445,74 0,00 1.921,79 0,00 199.838,55