OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 218.096,27 0,00 0,00 0,00 218.096,27
302. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 418,23 0,00 12.273,08 205.010,37 0,00 0,00 0,00 217.701,68
303. DAMIR BARTOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1973 ZLATAR-BISTRICA 95.771,65 0,00 12.155,59 109.626,14 0,00 0,00 0,00 217.553,38
304. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 8.837,12 207.878,04 0,00 0,00 0,00 216.715,16
305. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.025,65 0,00 2.605,64 210.899,84 0,00 0,00 0,00 216.531,13
306. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 39.125,78 0,00 19.152,72 158.133,88 0,00 0,00 0,00 216.412,38
307. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 210.996,08 0,00 0,00 0,00 210.996,08
308. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 23.174,65 0,00 241,56 187.399,69 0,00 0,00 0,00 210.815,90
309. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 41.079,83 0,00 24.492,16 144.873,67 0,00 0,00 0,00 210.445,66
310. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 210.150,88 0,00 0,00 0,00 210.150,88
311. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 210.627,98 0,00 0,00 0,00 210.127,14
312. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.080,41 206.201,59 0,00 0,00 0,00 209.282,00
313. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.529,48 0,00 5.109,07 200.670,63 0,00 0,00 0,00 208.309,18
314. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 53.088,73 0,00 19.555,01 134.910,15 0,00 0,00 0,00 207.553,89
315. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 206.665,93 0,00 0,00 0,00 206.665,93
316. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 32.887,25 0,00 10.410,71 163.131,10 0,00 0,00 0,00 206.429,06
317. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 65.477,80 0,00 433,77 140.249,89 0,00 0,00 0,00 206.161,46
318. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 34.415,17 0,00 2.096,69 169.538,62 0,00 0,00 0,00 206.050,48
319. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 72.938,37 0,00 5.651,15 126.521,62 0,00 0,00 0,00 205.111,14
320. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 90.063,27 0,00 29.122,33 85.645,73 0,00 0,00 0,00 204.831,33
321. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 56.088,78 0,00 25.386,08 122.332,80 0,00 0,00 0,00 203.807,66
322. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.231,78 199.082,67 0,00 0,00 0,00 203.310,57
323. ZDENKA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1973 ZLATAR -659,03 0,00 0,00 202.725,30 0,00 565,28 0,00 202.631,55
324. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 2.612,11 0,00 934,83 197.618,94 0,00 0,00 0,00 201.165,88
325. DUBRAVKO RANOGAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1982 BRDO JESENJSKO 21.322,16 0,00 35.196,37 143.432,48 0,00 0,00 0,00 199.951,01
326. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 194.475,20 0,00 5.369,55 0,00 199.844,75
327. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 8.628,84 0,00 8.937,98 182.026,62 0,00 0,00 0,00 199.593,44
328. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 56.405,80 143.159,27 0,00 0,00 0,00 199.565,07
329. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 51.896,80 156.804,15 0,00 0,00 0,00 197.401,42
330. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 48.440,36 0,00 57.384,09 91.017,07 0,00 0,00 0,00 196.841,52
331. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 15.972,85 0,00 32.112,47 147.308,66 0,00 0,00 0,00 195.393,98
332. ĐURĐA FRUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 26.680,89 0,00 12.239,75 149.674,93 0,00 6.793,78 0,00 195.389,35
333. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 37.877,98 0,00 382,80 156.493,22 0,00 0,00 0,00 194.754,00
334. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 198.225,69 0,00 0,00 0,00 194.531,98
335. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 193.934,71 0,00 0,00 0,00 193.963,71
336. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 431,02 0,00 0,00 193.466,34 0,00 0,00 0,00 193.897,36
337. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 5.630,50 0,00 8.475,06 116.736,79 0,00 62.768,65 0,00 193.611,00
338. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 10.489,92 0,00 3.018,77 180.034,59 0,00 0,00 0,00 193.543,28
339. NIKOLA BELOŠA-FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1976 PEŠĆENO 0,00 0,00 6.474,29 186.975,01 0,00 0,00 0,00 193.449,30
340. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 5.876,52 0,00 0,00 187.365,06 0,00 0,00 0,00 193.241,58
341. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 24.577,26 0,00 955,39 166.868,82 0,00 0,00 0,00 192.401,47
342. IVICA VLAHEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 1.248,34 0,00 2.884,43 188.198,00 0,00 0,00 0,00 192.330,77
343. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 192.216,09 0,00 0,00 0,00 192.216,09
344. ANKICA MERLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 192.023,25 0,00 0,00 0,00 192.023,25
345. IVANČICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1971 LUG OREHOVIČKI 15.048,79 0,00 52.557,34 124.354,16 0,00 0,00 0,00 191.960,29
346. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 10.101,21 0,00 737,10 180.987,49 -127,20 0,00 0,00 191.698,60
347. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 17.699,61 0,00 7.501,24 165.452,18 0,00 0,00 0,00 190.653,03
348. TATJANA IVANČIĆ LIHTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1977 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 189.431,41 0,00 0,00 0,00 189.431,41
349. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 60.869,69 0,00 23.424,64 105.058,17 0,00 0,00 0,00 189.352,50
350. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 53.372,09 0,00 3.847,79 131.432,84 0,00 0,00 0,00 188.652,72
351. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 187.645,17 0,00 0,00 0,00 187.645,17
352. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 33.141,64 0,00 14.008,96 140.252,90 0,00 0,00 0,00 187.403,50
353. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 61.714,73 0,00 13.598,02 111.736,08 0,00 0,00 0,00 187.048,83
354. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 186.421,54 0,00 0,00 0,00 186.421,54
355. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 186.093,38 0,00 0,00 0,00 186.093,38
356. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC -917,47 0,00 15.521,85 170.547,48 0,00 0,00 0,00 185.151,86
357. NAGIP ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 KRAPINA 0,00 0,00 3.159,31 181.683,48 0,00 0,00 0,00 184.842,79
358. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 36.205,99 0,00 4.290,98 143.140,92 0,00 0,00 0,00 183.637,89
359. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 182.861,84 0,00 0,00 0,00 182.861,84
360. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.541,39 179.872,91 0,00 0,00 0,00 182.414,30
361. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 22.427,37 0,00 22.178,31 137.348,54 0,00 0,00 0,00 181.954,22
362. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 181.814,01 0,00 0,00 0,00 181.814,01
363. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 181.404,98 0,00 0,00 0,00 181.720,74
364. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 181.111,59 0,00 0,00 0,00 181.111,59
365. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 21.254,80 0,00 4.313,83 154.797,64 0,00 0,00 0,00 180.366,27
366. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 180.173,67 0,00 0,00 0,00 180.173,67
367. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 179.640,14 0,00 0,00 0,00 179.487,61
368. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 113.107,88 0,00 6.358,74 56.355,38 0,00 3.406,38 0,00 179.228,38
369. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 178.926,60 0,00 0,00 0,00 178.533,26
370. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 177.615,91 0,00 0,00 0,00 177.904,49
371. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 177.620,49 0,00 0,00 0,00 177.620,49
372. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 13.083,76 0,00 665,95 163.767,99 0,00 0,00 0,00 177.517,70
373. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.281,20 0,00 0,00 173.258,82 0,00 1.730,33 0,00 177.270,35
374. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 33.729,63 0,00 41.500,24 101.534,62 0,00 0,00 0,00 176.764,49
375. ANĐELKO PREGIBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1957 PAVLOVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 176.536,18 0,00 0,00 0,00 176.536,18
376. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 176.233,22 0,00 0,00 0,00 176.385,51
377. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 18.230,36 0,00 16.981,60 140.057,17 0,00 0,00 0,00 175.269,13
378. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 174.593,66 0,00 0,00 0,00 174.593,66
379. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 87.609,06 0,00 37.327,04 49.656,66 0,00 0,00 0,00 174.592,76
380. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 175.694,18 0,00 0,00 0,00 174.458,88
381. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 44.551,41 0,00 -1.278,87 130.717,98 0,00 0,00 0,00 173.990,52
382. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 172.186,54 0,00 0,00 0,00 172.186,54
383. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 821,79 0,00 0,00 171.266,74 0,00 0,00 0,00 172.088,53
384. DRAGUTIN LOVRIŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1960 SELNICA 0,00 0,00 0,00 171.720,39 0,00 0,00 0,00 171.720,39
385. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.104,22 167.424,76 0,00 0,00 0,00 171.528,98
386. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 26.583,30 0,00 -2.070,14 145.339,99 0,00 84,14 0,00 169.937,29
387. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 168.071,62 0,00 0,00 0,00 169.460,31
388. DENIS KUTANJAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1980 RAZVOR -786,14 0,00 420,90 169.050,43 0,00 0,00 0,00 168.685,19
389. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 81,23 167.614,10 0,00 0,00 0,00 167.695,33
390. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 20.530,35 147.047,22 0,00 0,00 0,00 167.577,62
391. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 44.604,18 0,00 798,52 121.686,01 0,00 0,00 0,00 167.088,71
392. STJEPAN DREMPETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1946 HUM STUBIČKI 0,00 0,00 3.761,64 163.259,35 0,00 0,00 0,00 167.020,99
393. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.162,09 163.719,18 0,00 0,00 0,00 166.881,27
394. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 165.792,65 0,00 0,00 0,00 165.792,65
395. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 165.330,24 0,00 0,00 0,00 165.764,81
396. SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 0,00 0,00 0,00 165.622,64 0,00 0,00 0,00 165.622,64
397. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI -0,47 0,00 4.489,10 161.068,81 0,00 0,00 0,00 165.557,44
398. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 153.824,53 11.626,03 0,00 0,00 165.450,56
399. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 165.256,11 0,00 0,00 0,00 165.256,11
400. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 164.453,41 0,00 0,00 0,00 164.453,41