OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 401,25 0,00 0,00 183.974,26 0,00 0,00 0,00 184.375,51
302. IVANČICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1971 LUG OREHOVIČKI 14.373,33 0,00 50.501,21 119.078,51 0,00 0,00 0,00 183.953,05
303. TATJANA IVANČIĆ LIHTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1977 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 183.931,53 0,00 0,00 0,00 183.931,53
304. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 5.344,02 0,00 8.220,65 110.507,53 0,00 59.515,08 0,00 183.587,28
305. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 58.591,08 0,00 22.590,07 100.982,52 0,00 0,00 0,00 182.163,67
306. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 182.066,21 0,00 0,00 0,00 182.066,21
307. ANKICA MERLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 182.022,02 0,00 0,00 0,00 182.022,02
308. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 181.651,02 0,00 0,00 0,00 181.680,02
309. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 3.804,61 177.864,86 0,00 0,00 0,00 181.669,47
310. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 9.716,78 0,00 737,10 170.701,68 0,00 0,00 0,00 181.155,56
311. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 179.975,31 0,00 0,00 0,00 179.975,31
312. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI 1.801,06 0,00 5.256,25 172.282,50 0,00 0,00 0,00 179.339,81
313. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 178.732,52 0,00 0,00 0,00 178.732,52
314. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 9.829,74 0,00 2.738,83 165.873,81 0,00 0,00 0,00 178.442,38
315. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 50.203,77 0,00 3.664,49 124.188,42 0,00 0,00 0,00 178.056,68
316. NAGIP ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 KRAPINA 0,00 0,00 3.092,00 174.433,16 0,00 0,00 0,00 177.525,16
317. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC -917,47 0,00 15.003,92 162.831,97 0,00 0,00 0,00 176.918,42
318. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 31.229,52 0,00 13.305,20 131.807,53 0,00 0,00 0,00 176.342,25
319. IVAN MARKEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1962 KRAPINA 0,00 0,00 1.175,33 174.682,04 0,00 0,00 0,00 175.857,37
320. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 175.522,43 0,00 0,00 0,00 175.522,43
321. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 174.500,73 0,00 0,00 0,00 174.500,73
322. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 21.408,04 0,00 21.253,46 130.933,78 0,00 0,00 0,00 173.595,28
323. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 173.096,70 0,00 0,00 0,00 173.096,70
324. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 172.733,26 0,00 0,00 0,00 173.049,02
325. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 172.988,64 0,00 0,00 0,00 172.988,64
326. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 172.259,52 0,00 0,00 0,00 171.866,18
327. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 108.319,22 0,00 6.081,19 53.890,33 0,00 3.250,09 0,00 171.540,83
328. ANĐELKO PREGIBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1957 PAVLOVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 171.503,45 0,00 0,00 0,00 171.503,45
329. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 171.175,46 0,00 0,00 0,00 171.464,04
330. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 12.497,88 0,00 641,88 157.572,92 0,00 0,00 0,00 170.712,68
331. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 32.197,26 0,00 39.489,12 97.445,06 0,00 0,00 0,00 169.131,44
332. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 168.885,36 0,00 0,00 0,00 168.732,83
333. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 168.360,78 0,00 0,00 0,00 168.513,07
334. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 19.780,80 0,00 3.932,29 144.662,27 0,00 0,00 0,00 168.375,36
335. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 168.205,26 0,00 0,00 0,00 168.205,26
336. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 167.603,98 0,00 0,00 0,00 167.603,98
337. MARIJA ORAIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1964 GORNJA ŠEMNICA 18.804,17 0,00 0,00 148.655,51 0,00 0,00 0,00 167.459,68
338. MIRKO TRETINJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 VOJNIĆ-BREG 0,00 0,00 0,00 165.955,26 0,00 0,00 0,00 165.955,26
339. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 790,76 0,00 0,00 165.140,72 0,00 0,00 0,00 165.931,48
340. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 17.079,75 0,00 16.142,57 132.659,28 0,00 0,00 0,00 165.881,60
341. NIKOLA BEKINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1966 SAMCI 0,00 0,00 0,00 165.716,59 0,00 0,00 0,00 165.716,59
342. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 166.747,30 0,00 0,00 0,00 165.512,00
343. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 165.418,35 0,00 0,00 0,00 165.418,35
344. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 3.942,05 160.626,12 0,00 0,00 0,00 164.568,17
345. MILIVOJ GREIF KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1954 KLOKOVEC 0,00 0,00 6.639,96 144.111,37 0,00 12.428,11 0,00 163.179,44
346. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 161.020,39 0,00 0,00 0,00 162.409,08
347. SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 BREGI ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 162.292,20 0,00 0,00 0,00 162.292,20
348. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 25.273,79 0,00 -2.070,14 138.879,27 0,00 80,85 0,00 162.163,77
349. IVAN ČIČMAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1929 PODGORJE BISTRIČKO 12.235,46 0,00 -1,87 149.487,16 0,00 0,00 0,00 161.720,75
350. ROBERT ŠANTI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1966 ZABOK 0,00 0,00 0,00 161.396,96 0,00 0,00 0,00 161.396,96
351. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 160.367,99 0,00 0,00 0,00 160.802,56
352. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 52.742,03 0,00 5.228,47 95.743,92 0,00 6.383,05 0,00 160.097,47
353. DRAGUTIN LOVRIŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1960 SELNICA 0,00 0,00 0,00 160.010,73 0,00 0,00 0,00 160.010,73
354. IVICA BUKARICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1959 KLANJEC 52.158,00 0,00 13.735,99 93.771,16 0,00 0,00 0,00 159.665,15
355. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 19.995,98 138.675,32 0,00 0,00 0,00 158.671,35
356. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 158.329,80 0,00 0,00 0,00 158.329,80
357. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 147.607,75 10.697,08 0,00 0,00 158.304,83
358. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 41.850,64 0,00 767,26 115.680,08 0,00 0,00 0,00 158.297,98
359. MARIJAN PISK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1945 PODGORJE BISTRIČKO 126,28 0,00 3.484,84 154.635,08 0,00 0,00 0,00 158.246,20
360. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 158.142,33 0,00 0,00 0,00 158.142,33
361. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 2.989,36 154.647,61 0,00 0,00 0,00 157.636,97
362. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 155.859,54 0,00 1.699,59 0,00 157.380,33
363. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 156.186,57 0,00 0,00 0,00 156.186,57
364. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 76,68 156.007,76 0,00 0,00 0,00 156.084,44
365. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 155.760,26 0,00 0,00 0,00 155.436,04
366. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 69.996,51 0,00 6.235,58 78.471,58 0,00 0,00 0,00 154.703,67
367. DRAGICA RADOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1937 KOZJAK ZAČRETSKI 0,00 0,00 0,00 154.103,67 0,00 0,00 0,00 154.103,67
368. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.679,97 0,00 198,80 152.217,97 0,00 0,00 0,00 154.096,74
369. VESNICA CIGLENEČKI-VORIH KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1974 CIGLENICA ZAGORSKA 357,58 0,00 949,16 152.712,89 0,00 0,00 0,00 154.019,63
370. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 153.672,73 0,00 0,00 0,00 153.672,73
371. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠĆINA 90.862,82 0,00 18.805,75 43.679,96 0,00 0,00 0,00 153.348,53
372. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 152.915,70 0,00 0,00 0,00 152.915,70
373. KRUNOSLAV DEGLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 152.262,31 0,00 0,00 0,00 152.262,31
374. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 23.171,01 0,00 5.960,11 121.819,81 0,00 0,00 0,00 150.950,93
375. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 150.229,66 0,00 0,00 0,00 150.229,66
376. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 39.029,87 0,00 18.827,94 92.360,85 0,00 0,00 0,00 150.218,66
377. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 0,00 149.657,14 0,00 0,00 0,00 149.657,14
378. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 148.975,89 0,00 0,00 0,00 148.975,89
379. ADALBERT RUNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1930 BELEC 0,00 0,00 0,00 148.501,51 0,00 0,00 0,00 148.501,51
380. STJEPAN PIŠĆAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1952 ZLATAR-BISTRICA 0,00 0,00 0,00 148.376,40 0,00 0,00 0,00 148.376,40
381. MARKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1980 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 147.924,38 0,00 0,00 0,00 147.924,38
382. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 33.326,96 0,00 1.361,14 111.997,45 0,00 0,00 0,00 146.685,55
383. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 146.413,61 0,00 0,00 0,00 146.413,61
384. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.034,27 140.688,98 0,00 3.441,90 0,00 146.165,15
385. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 78.357,72 0,00 332,08 67.383,68 0,00 0,00 0,00 146.073,48
386. KREŠIMIR KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1958 OROSLAVJE 0,00 0,00 5.110,80 140.640,08 0,00 0,00 0,00 145.750,88
387. SVJETLANA IVATIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1972 DONJA STUBICA 0,00 0,00 5.832,00 139.174,67 0,00 0,00 0,00 145.006,67
388. MIRJANA ŠANTI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1970 ZABOK 9.660,56 0,00 0,00 135.282,06 0,00 0,00 0,00 144.942,62
389. STJEPAN KUŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1949 HUM BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 143.019,85 0,00 0,00 0,00 143.019,85
390. GORDANA BAJSIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1966 KONJŠČINA 75.555,13 0,00 -7.756,95 75.207,10 0,00 0,00 0,00 143.005,28
391. TOMISLAV SOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1977 BEDEKOVČINA 9.931,42 0,00 -1.557,04 134.490,68 0,00 0,00 0,00 142.865,06
392. JURAJ KLASIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1954 KOZJAK ZAČRETSKI 0,00 0,00 822,79 141.729,37 0,00 0,00 0,00 142.552,16
393. ZVJEZDANA HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1959 MOKRICE 33.881,42 0,00 5.758,81 102.800,26 0,00 0,00 0,00 142.440,49
394. ROBERT JAKUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 TKALCI 4.132,80 0,00 34.777,34 103.431,93 0,00 0,00 0,00 142.342,07
395. ZORICA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1955 BREGI RADOBOJSKI 0,00 0,00 0,00 142.193,03 0,00 0,00 0,00 142.193,03
396. GABRIJELA SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1987 DONJA BATINA (ZL.) 0,00 0,00 -167,81 142.052,23 0,00 0,00 0,00 141.884,42
397. DRAŽEN SMETIŠKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 10.363,98 0,00 38.337,02 92.082,58 0,00 0,00 0,00 140.783,58
398. SREČKO GOLUBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1962 ZABOK 0,00 0,00 6.487,62 134.076,37 0,00 0,00 0,00 140.563,99
399. GORAN ŠPILJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1983 PREGRADA 902,07 0,00 12.081,46 120.885,56 0,00 6.159,54 0,00 140.028,63
400. JOSIP ŠALKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1973 KRAPINA 4.227,64 0,00 218,49 135.351,08 0,00 0,00 0,00 139.797,21