OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. LIDIJA ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1963 PREGRADA 0,00 0,00 203,25 271.473,93 0,00 0,00 0,00 271.677,18
302. STJEPAN GLUMPAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 14.123,89 255.911,79 0,00 0,00 0,00 270.035,68
303. ŽELJKO KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1954 OROSLAVJE 119.179,31 0,00 33.864,28 116.298,96 0,00 0,00 0,00 269.342,55
304. JASIN ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 LUG ZABOČKI 88.625,44 0,00 7.781,14 171.469,70 0,00 0,00 0,00 267.876,28
305. TANJA GROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 POZNANOVEC 34.655,52 0,00 6.470,28 224.482,84 0,00 0,00 0,00 265.608,64
306. VALENTINA BREZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1986 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 17.493,95 248.074,17 0,00 0,00 0,00 265.568,12
307. SANJA SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PROSENIK ZAČRETSKI 95.440,36 0,00 3.863,39 165.407,97 0,00 0,00 0,00 264.711,72
308. ŽELJKO ROD KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1960 LOVREČAN 0,00 0,00 384,12 262.607,96 0,00 0,00 0,00 262.992,08
309. LJUBICA BOROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1937 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 262.404,76 0,00 0,00 0,00 262.404,76
310. IVAN KIŠUR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1967 OROSLAVJE 28.511,18 0,00 0,00 232.985,37 0,00 737,65 0,00 262.234,20
311. NADA MUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1963 PECE 0,00 0,00 330,31 261.699,93 0,00 0,00 0,00 262.030,24
312. KATARINA OREMUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1962 STRMEC STUBIČKI 42.857,16 0,00 3.141,80 214.344,88 0,00 0,00 0,00 260.343,84
313. LOKMAN DŽAFERI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1963 KUMROVEC 0,00 0,00 722,99 259.018,08 0,00 0,00 0,00 259.741,07
314. VALENTINA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1973 ORATJE 104.417,20 0,00 9.589,42 145.679,93 0,00 0,00 0,00 259.686,55
315. VESNA HOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 -474,65 260.058,44 0,00 0,00 0,00 259.583,79
316. DAVORIN TRŠINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 ZABOK 0,00 0,00 0,00 258.399,74 0,00 0,00 0,00 258.399,74
317. ZLATKO PRISTOŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1954 ŽIDOVINJAK 44.612,58 0,00 1.478,51 212.235,63 0,00 0,00 0,00 258.326,72
318. ANA PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1965 GRLETINEC 0,00 -76,66 -939,90 259.249,60 0,00 0,00 0,00 258.233,04
319. ŠTEFICA KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1969 MARIJA BISTRICA 35.882,47 0,00 6.699,48 215.374,15 0,00 0,00 0,00 257.956,10
320. ŽELJKO ŠKUDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1954 GREGUROVEC 11.003,05 0,00 1.049,40 245.693,40 0,00 0,00 0,00 257.745,85
321. MLADEN MIŠAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 7.683,36 0,00 0,00 249.958,74 0,00 0,00 0,00 257.642,10
322. DRAGUTIN FORKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 LADISLAVEC 11.182,59 0,00 763,70 244.588,74 0,00 0,00 0,00 256.535,03
323. DRAGUTIN ČARŽAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1946 MRZLO POLJE 61.601,95 0,00 17.804,69 175.528,01 0,00 0,00 0,00 254.934,65
324. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 252.327,20 0,00 2.812,28 0,00 254.233,50
325. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 155.167,43 0,00 12.176,94 85.047,18 0,00 0,00 0,00 252.391,55
326. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 9.490,68 0,00 591,36 241.750,18 0,00 0,00 0,00 251.832,22
327. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 17.957,73 0,00 12.733,47 220.685,58 0,00 0,00 0,00 251.376,78
328. BOR MASTEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1973 OROSLAVJE 33.333,50 0,00 6.249,13 209.860,67 0,00 0,00 0,00 249.443,30
329. DAVOR SALIJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1965 STRMEC STUBIČKI 72.443,74 0,00 -165,91 175.789,85 0,00 1.031,32 0,00 249.099,00
330. VIKTOR PALJUCA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 -3.597,34 250.615,65 0,00 0,00 0,00 247.018,31
331. ZLATKO LOVREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1979 MATUROVEC 103.741,30 0,00 22.440,68 119.646,90 0,00 0,00 0,00 245.828,88
332. OSMAN EBIBI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1932 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,27 244.016,39 0,00 0,00 0,00 244.016,66
333. VLASTA GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 14.851,17 0,00 0,00 228.696,27 0,00 0,00 0,00 243.547,44
334. IGOR PAVČNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 ZABOK 0,00 0,00 29.135,08 213.972,95 0,00 0,00 0,00 243.108,03
335. VLADIMIR HABULIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 -241,46 242.958,70 0,00 0,00 0,00 242.717,24
336. DRAGUTIN ŠČURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1954 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 656,00 161.818,37 0,00 80.204,17 0,00 242.678,54
337. STJEPAN SKULIBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 242.016,25 0,00 0,00 0,00 242.016,25
338. BRANKICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1976 ZLEĆ 1.583,54 0,00 2.562,10 236.977,05 0,00 0,00 0,00 241.122,69
339. IVAN TRGOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1955 BRAČAK -3,77 0,00 27.631,74 208.729,38 0,00 0,00 0,00 236.357,35
340. DAMIR VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 MRZLO POLJE 41.825,22 0,00 8.289,04 186.024,06 0,00 0,00 0,00 236.138,32
341. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 457,70 0,00 12.938,58 221.974,11 0,00 0,00 0,00 235.370,39
342. ROBERT PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 ZLATAR 0,00 0,00 9.730,44 223.100,43 0,00 0,00 0,00 232.830,87
343. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.384,78 0,00 -2.226,04 231.605,47 0,00 0,00 0,00 232.764,21
344. DAMIR BARTOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1973 ZLATAR-BISTRICA 101.822,43 0,00 12.881,01 116.731,78 0,00 0,00 0,00 231.435,22
345. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 9.282,89 220.979,29 0,00 0,00 0,00 230.262,18
346. STJEPAN HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1957 NOVI DVORI KLANJEČKI 88,77 0,00 -511,34 229.896,35 0,00 0,00 0,00 229.473,78
347. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 41.667,66 0,00 526,91 186.867,39 0,00 0,00 0,00 229.061,96
348. ZLATKO JURKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1965 SELNICA 18.234,75 0,00 14.588,13 195.977,36 0,00 0,00 0,00 228.800,24
349. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 82.233,64 0,00 4.171,94 141.663,01 0,00 0,00 0,00 228.068,59
350. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 42.517,15 0,00 20.097,95 165.397,48 0,00 0,00 0,00 228.012,58
351. VESNICA MRKOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1967 ZLATAR 0,00 0,00 16.090,17 211.707,25 0,00 0,00 0,00 227.797,42
352. SNJEŽANA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 SELNICA 11.331,98 0,00 1.195,13 215.062,35 0,00 0,00 0,00 227.589,46
353. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.810,16 0,00 1.042,86 222.266,08 0,00 0,00 0,00 226.119,10
354. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 225.891,38 0,00 0,00 0,00 225.891,38
355. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 225.714,12 0,00 0,00 0,00 225.714,12
356. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 226.077,85 0,00 0,00 0,00 225.577,01
357. STJEPAN DROBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1955 STUBIČKE TOPLICE 27.318,98 0,00 0,01 195.991,78 0,00 0,00 0,00 223.310,77
358. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 36.977,60 0,00 5.324,98 180.675,87 0,00 0,00 0,00 222.978,45
359. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 61.078,20 0,00 27.853,97 133.309,42 0,00 0,00 0,00 222.241,59
360. BISERKA GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 221.956,36 0,00 0,00 0,00 221.956,36
361. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 24.585,85 0,00 241,56 197.111,78 0,00 0,00 0,00 221.939,19
362. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 43.618,10 0,00 25.532,34 152.633,11 0,00 0,00 0,00 221.783,55
363. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 215.868,82 0,00 5.705,28 0,00 221.574,10
364. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 56.929,68 0,00 20.813,12 143.825,24 0,00 0,00 0,00 221.568,04
365. KADRI PERVIZAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1977 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 221.417,31 0,00 0,00 0,00 221.417,31
366. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 9.794,52 0,00 8.237,57 202.738,20 0,00 0,00 0,00 220.770,29
367. DRAGUTIN JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1976 ZABOK 19.912,84 0,00 3.868,98 196.928,54 0,00 0,00 0,00 220.710,36
368. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 69.895,77 0,00 433,77 150.246,81 0,00 0,00 0,00 220.576,35
369. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.627,44 214.729,92 0,00 0,00 0,00 219.353,48
370. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 77.841,16 0,00 11.371,14 129.813,54 0,00 0,00 0,00 219.025,84
371. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 96.028,35 0,00 30.930,87 91.494,36 0,00 0,00 0,00 218.453,58
372. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.177,95 215.195,12 0,00 0,00 0,00 218.373,07
373. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 10.717,13 0,00 737,10 206.605,46 0,00 0,00 0,00 218.059,69
374. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 2.930,56 0,00 1.048,80 213.693,97 0,00 0,00 0,00 217.673,33
375. MARČELA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 DOLIĆE 0,00 0,00 0,00 166.122,53 0,00 51.301,42 0,00 217.423,95
376. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 216.400,98 0,00 24,68 0,00 216.425,66
377. DINKA CETINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1950 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 216.376,72 0,00 0,00 0,00 216.376,72
378. DANIJELA VARDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 LUG POZNANOVEČKI 106.469,82 0,00 3.169,79 106.431,63 0,00 0,00 0,00 216.071,24
379. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 215.311,79 0,00 0,00 0,00 215.340,79
380. DRAGUTIN TOMLJENOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1945 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 213.550,40 0,00 0,00 0,00 213.550,40
381. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 213.524,39 0,00 0,00 0,00 213.524,39
382. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 42.222,55 0,00 382,80 170.865,52 0,00 0,00 0,00 213.470,87
383. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 11.547,59 0,00 3.267,37 198.594,47 0,00 0,00 0,00 213.409,43
384. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 52.773,85 0,00 62.115,85 98.407,85 0,00 0,00 0,00 213.297,55
385. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 62.204,43 148.713,18 0,00 0,00 0,00 210.917,61
386. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 55.379,70 166.503,74 0,00 0,00 0,00 210.583,91
387. BORIS BELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1949 STUBIČKE TOPLICE -0,02 0,00 21.297,43 189.280,69 0,00 0,00 0,00 210.578,10
388. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 17.259,48 0,00 34.163,69 158.897,71 0,00 0,00 0,00 210.320,88
389. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 6.370,49 0,00 0,00 203.616,09 0,00 0,00 0,00 209.986,58
390. STJEPAN PETRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 HRŠAK BREG 57.547,23 0,00 15.660,98 136.567,47 0,00 0,00 0,00 209.775,68
391. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 478,71 0,00 0,00 208.673,78 0,00 0,00 0,00 209.152,49
392. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 209.030,36 0,00 0,00 0,00 209.030,36
393. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 208.764,42 0,00 0,00 0,00 208.764,42
394. IVICA BELAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 ŠKARIĆEVO -632,87 0,00 0,00 208.133,67 0,00 914,96 0,00 208.415,76
395. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 7.491,07 0,00 5.576,81 126.716,83 0,00 67.981,25 0,00 207.765,96
396. NIKOLA BELOŠA-FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1976 PEŠĆENO 0,00 0,00 7.024,33 200.461,88 0,00 0,00 0,00 207.486,21
397. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 207.235,99 0,00 0,00 0,00 207.235,99
398. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 210.524,30 0,00 0,00 0,00 206.830,59
399. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 58.448,13 0,00 4.141,46 143.039,27 0,00 0,00 0,00 205.628,86
400. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 36.205,06 0,00 15.136,48 153.783,39 0,00 0,00 0,00 205.124,93