OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 54.024,01 0,00 24.364,79 117.790,34 0,00 0,00 0,00 196.179,14
302. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.413,33 0,00 4.318,29 188.712,54 0,00 0,00 0,00 195.444,16
303. BRANKO HIŽAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1962 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 194.966,95 0,00 0,00 0,00 194.966,95
304. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 54.006,16 140.924,32 0,00 0,00 0,00 194.930,48
305. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 2.480,33 0,00 887,67 190.966,64 0,00 0,00 0,00 194.334,64
306. MARČELA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 DOLIĆE 2.165,23 0,00 -770,51 148.652,71 0,00 43.137,93 0,00 193.185,36
307. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 8.146,45 0,00 8.451,38 175.758,53 0,00 0,00 0,00 192.356,36
308. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 25.134,76 0,00 7.248,98 159.635,37 0,00 0,00 0,00 192.019,11
309. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 50.455,48 152.790,16 0,00 0,00 0,00 191.946,11
310. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 186.211,42 0,00 5.230,62 0,00 191.442,04
311. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 46.647,04 0,00 55.425,95 87.958,54 0,00 0,00 0,00 190.031,53
312. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 193.136,16 0,00 0,00 0,00 189.442,45
313. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 23.132,39 0,00 906,43 165.373,58 0,00 0,00 0,00 189.412,40
314. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 15.440,40 0,00 31.263,61 142.512,77 0,00 0,00 0,00 189.216,78
315. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 68.123,23 0,00 3.878,46 115.711,00 0,00 0,00 0,00 187.712,69
316. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 411,28 0,00 0,00 187.173,06 0,00 0,00 0,00 187.584,34
317. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 23.327,89 0,00 9.583,97 154.165,41 0,00 0,00 0,00 187.077,27
318. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 36.080,07 0,00 382,80 150.403,16 0,00 0,00 0,00 186.866,03
319. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 5.440,56 0,00 8.178,61 112.606,75 0,00 60.611,52 0,00 186.837,44
320. IVANČICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1971 LUG OREHOVIČKI 14.600,96 0,00 51.194,12 120.856,38 0,00 0,00 0,00 186.651,46
321. IVICA VLAHEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 1.185,36 0,00 2.738,91 182.003,21 0,00 0,00 0,00 185.927,48
322. TATJANA IVANČIĆ LIHTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1977 VELIKI BUKOVEC 0,00 0,00 0,00 185.784,97 0,00 0,00 0,00 185.784,97
323. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 185.677,78 0,00 0,00 0,00 185.706,78
324. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 10.052,22 0,00 2.915,89 172.353,98 0,00 0,00 0,00 185.322,09
325. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 185.125,25 0,00 0,00 0,00 185.125,25
326. ANKICA MERLIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 185.002,78 0,00 0,00 0,00 185.002,78
327. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 9.846,33 0,00 737,10 174.050,44 0,00 0,00 0,00 184.633,87
328. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 59.358,96 0,00 22.871,32 102.355,99 0,00 0,00 0,00 184.586,27
329. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 183.987,61 0,00 0,00 0,00 183.987,61
330. MIRKO HORVATEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1956 KLUPCI 1.842,08 0,00 4.346,93 176.080,20 0,00 0,00 0,00 182.269,21
331. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 51.271,48 0,00 3.726,26 126.629,78 0,00 0,00 0,00 181.627,52
332. IVICA BUKARICA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1959 KLANJEC 63.661,17 0,00 16.451,11 101.408,93 0,00 0,00 0,00 181.521,21
333. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 181.323,70 0,00 0,00 0,00 181.323,70
334. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 31.873,90 0,00 13.542,36 134.653,60 0,00 0,00 0,00 180.069,86
335. NAGIP ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 KRAPINA 0,00 0,00 3.114,68 176.876,49 0,00 0,00 0,00 179.991,17
336. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC -917,47 0,00 15.178,46 165.432,07 0,00 0,00 0,00 179.693,06
337. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 179.494,95 0,00 0,00 0,00 179.494,95
338. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 178.479,13 0,00 0,00 0,00 178.479,13
339. SONJA LAZOVA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1973 RISVICA 8.186,91 0,00 3.433,93 165.423,48 0,00 0,00 0,00 177.044,32
340. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 21.751,55 0,00 21.565,13 133.095,53 0,00 0,00 0,00 176.412,21
341. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 176.269,96 0,00 0,00 0,00 176.269,96
342. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 175.655,59 0,00 0,00 0,00 175.971,35
343. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 175.967,51 0,00 0,00 0,00 175.967,51
344. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.423,21 172.127,53 0,00 0,00 0,00 174.550,74
345. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 109.932,98 0,00 6.174,72 54.721,04 0,00 3.302,76 0,00 174.131,50
346. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 174.506,30 0,00 0,00 0,00 174.112,96
347. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 173.345,86 0,00 0,00 0,00 173.634,44
348. ANĐELKO PREGIBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1957 PAVLOVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 173.199,47 0,00 0,00 0,00 173.199,47
349. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 12.695,32 0,00 649,99 159.660,63 0,00 0,00 0,00 173.005,94
350. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 20.277,54 0,00 4.109,98 148.077,86 0,00 0,00 0,00 172.465,38
351. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 172.509,67 0,00 0,00 0,00 172.357,14
352. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 172.125,77 0,00 0,00 0,00 172.125,77
353. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 32.713,66 0,00 40.166,86 98.823,23 0,00 0,00 0,00 171.703,75
354. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 171.013,77 0,00 0,00 0,00 171.166,06
355. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 169.997,05 0,00 0,00 0,00 169.997,05
356. MIROSLAV ERGOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 KRUŠLJEVO SELO 0,00 0,00 0,00 169.959,47 0,00 0,00 0,00 169.959,47
357. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 17.467,50 0,00 16.425,32 135.152,35 0,00 0,00 0,00 169.045,17
358. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 169.762,37 0,00 0,00 0,00 168.527,07
359. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 801,22 0,00 0,00 167.205,17 0,00 0,00 0,00 168.006,39
360. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 167.699,21 0,00 0,00 0,00 167.699,21
361. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 3.996,70 162.917,23 0,00 0,00 0,00 166.913,93
362. TOMO MIKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1974 LOBOR -1,34 0,00 1.390,03 163.396,64 0,00 0,00 0,00 164.785,33
363. VESNA DIJANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1977 GORNJA STUBICA 25.715,09 0,00 -2.070,14 141.056,51 0,00 81,96 0,00 164.783,42
364. SNJEŽANA HULJAK-PETRIČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 ZABOK 0,00 0,00 0,00 164.217,12 0,00 0,00 0,00 164.217,12
365. DRAGUTIN LOVRIŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1960 SELNICA 0,00 0,00 0,00 163.844,03 0,00 0,00 0,00 163.844,03
366. MARIJAN LEŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 53.956,02 0,00 5.121,31 97.930,83 0,00 6.533,63 0,00 163.541,79
367. ROBERT ŠANTI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1966 ZABOK 0,00 0,00 0,00 163.397,84 0,00 0,00 0,00 163.397,84
368. NIKOLA BEKINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1966 SAMCI 0,00 0,00 0,00 162.693,00 0,00 0,00 0,00 162.693,00
369. ZLATKO BEDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1955 STUBIČKA SLATINA 0,00 0,00 434,57 162.040,25 0,00 0,00 0,00 162.474,82
370. DANIJEL MELIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1974 KRAPINA 0,05 0,00 20.176,06 141.496,62 0,00 0,00 0,00 161.672,73
371. MARKO MEDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1980 ZABOK 42.778,57 0,00 777,79 117.704,06 0,00 0,00 0,00 161.260,42
372. MILAN ANTOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1966 SVEDRUŽA 0,00 0,00 0,00 160.844,75 0,00 0,00 0,00 160.844,75
373. KREŠIMIR ŠOŠTARKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1970 VIDOVEC PETROVSKI 0,00 0,00 3.047,57 157.704,71 0,00 0,00 0,00 160.752,28
374. DANICA SKOČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 149.702,79 11.010,13 0,00 0,00 160.712,92
375. ŠTEFANIJA VRANKOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1949 VRANKOVEC 0,00 0,00 0,00 160.110,45 0,00 0,00 0,00 160.110,45
376. MILIVOJ KRIZMANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1950 GABROVEC 0,00 0,00 78,21 159.806,26 0,00 0,00 0,00 159.884,47
377. MLADEN KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 -178,80 157.261,66 0,00 1.720,84 0,00 158.803,70
378. VESNICA CIGLENEČKI-VORIH KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1974 CIGLENICA ZAGORSKA 368,32 0,00 977,68 156.516,87 0,00 0,00 0,00 157.862,87
379. MIRKO STOJANAC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 KLANJEC 0,00 0,00 0,00 157.683,47 0,00 0,00 0,00 157.683,47
380. LJUDEVIT ŠPOLJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1951 POŽARKOVEC 0,00 0,00 0,00 157.463,49 0,00 0,00 0,00 157.463,49
381. ŽELJKO CURMAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1951 DONJA PODGORA 0,00 0,00 -324,22 157.686,71 0,00 0,00 0,00 157.362,49
382. MLADEN SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1971 RADAKOVO 71.197,41 0,00 6.284,64 79.872,47 0,00 0,00 0,00 157.354,52
383. JELENA BRUČIĆ-PAVUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1988 BUDINŠĆINA 93.105,83 0,00 19.246,46 44.714,05 0,00 0,00 0,00 157.066,34
384. DRAGICA RADOVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1937 KOZJAK ZAČRETSKI 0,00 0,00 0,00 157.051,13 0,00 0,00 0,00 157.051,13
385. TOMISLAV SVIBEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 0,00 156.691,08 0,00 0,00 0,00 156.691,08
386. MIRELA KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 OROSLAVJE 1.703,12 0,00 198,80 154.269,74 0,00 0,00 0,00 156.171,66
387. JOSIP JAKOPLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1958 KRAPINSKE TOPLICE 0,00 0,00 0,00 154.040,90 0,00 0,00 0,00 154.040,90
388. DUBRAVKA LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1959 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 23.694,41 0,00 6.068,08 124.218,28 0,00 0,00 0,00 153.980,77
389. DARKO CAFUTA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1975 GORNJI MACELJ 40.113,16 0,00 19.350,52 93.304,72 0,00 0,00 0,00 152.768,40
390. DRAGUTIN ČEHULIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1961 GRABE 0,00 0,00 0,00 152.714,08 0,00 0,00 0,00 152.714,08
391. EDUARD PRESEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1953 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 0,00 152.422,92 0,00 0,00 0,00 152.422,92
392. ADALBERT RUNJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1930 BELEC 0,00 0,00 0,00 151.218,86 0,00 0,00 0,00 151.218,86
393. BOŽICA ŠAKA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 BELEC 0,00 0,00 0,00 150.131,29 0,00 0,00 0,00 150.131,29
394. VLAHO KRISTE KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1952 KRAPINICA 18.442,94 0,00 -35,61 131.547,55 0,00 0,00 0,00 149.954,88
395. MARKO GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1980 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 149.839,33 0,00 0,00 0,00 149.839,33
396. MLADEN BLAŠKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1961 MIHOVLJAN 0,00 0,00 2.079,31 143.533,68 0,00 3.514,13 0,00 149.127,12
397. KRISTINA KRZNAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 ZLEĆ 79.987,60 0,00 332,08 68.782,52 0,00 0,00 0,00 149.102,20
398. MIRJANA ŠANTI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1970 ZABOK 9.854,17 0,00 0,00 138.890,80 0,00 0,00 0,00 148.744,97
399. ISMAIL EMURLAI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1932 HUM NA SUTLI 33.832,99 0,00 1.361,14 113.534,70 0,00 0,00 0,00 148.728,83
400. KREŠIMIR KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1958 OROSLAVJE 0,00 0,00 5.182,53 142.508,81 0,00 0,00 0,00 147.691,34