OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. ROBERT KONTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1966 OROSLAVJE 0,00 0,00 0,00 288.790,68 0,00 0,00 0,00 288.790,68
302. DALIBOR TURČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1977 KLANJEC 50.874,42 0,00 16.115,78 221.647,27 0,00 0,00 0,00 288.637,47
303. JASMINA LUGARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1978 KONJŠČINA 0,00 0,00 2.000,97 286.356,77 0,00 0,00 0,00 288.357,74
304. IVAN TOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1948 KONJŠČINA -0,03 0,00 -45,00 287.732,58 0,00 0,00 0,00 287.687,55
305. TOMISLAV ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1986 DONJA PAČETINA 9.207,90 0,00 70.727,39 206.767,15 0,00 0,00 0,00 286.702,44
306. MILAN STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1969 ZLATAR 0,00 0,00 -545,60 284.102,34 0,00 0,00 0,00 283.556,74
307. ŽELJKO KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1954 OROSLAVJE 125.176,13 0,00 35.568,25 121.780,35 0,00 0,00 0,00 282.524,73
308. JADRANKA FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PETROVSKO 0,00 0,00 9.228,79 271.349,45 0,00 0,00 0,00 280.578,24
309. STJEPAN GLUMPAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 14.913,29 263.897,89 0,00 0,00 0,00 278.811,18
310. JASIN ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 LUG ZABOČKI 91.214,95 0,00 8.074,84 176.510,61 0,00 0,00 0,00 275.800,40
311. VALENTINA BREZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1986 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 16.495,49 258.892,66 0,00 0,00 0,00 275.388,15
312. LIDIJA ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1963 PREGRADA 0,00 0,00 203,25 273.999,01 0,00 0,00 0,00 274.202,26
313. ŽELJKO ROD KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1960 LOVREČAN 0,00 0,00 397,25 271.745,39 0,00 0,00 0,00 272.142,64
314. SANJA SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PROSENIK ZAČRETSKI 98.201,81 0,00 3.927,84 169.921,63 0,00 0,00 0,00 272.051,28
315. NENAD ŠOBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1966 KLANJEC 32.621,02 0,00 589,03 238.582,34 0,00 0,00 0,00 271.792,39
316. TANJA GROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 POZNANOVEC 35.446,18 0,00 6.586,87 229.426,35 0,00 0,00 0,00 271.459,40
317. VALENTINA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1973 ORATJE 108.616,68 0,00 9.902,34 151.780,25 0,00 0,00 0,00 270.299,27
318. KATARINA OREMUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1962 STRMEC STUBIČKI 44.538,52 0,00 3.217,61 222.488,13 0,00 0,00 0,00 270.244,26
319. VESNA HOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 -474,65 270.681,70 0,00 0,00 0,00 270.207,05
320. LOKMAN DŽAFERI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1963 KUMROVEC 0,00 0,00 766,26 269.173,43 0,00 0,00 0,00 269.939,69
321. LJUBICA BOROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1937 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 269.150,93 0,00 0,00 0,00 269.150,93
322. IVAN KIŠUR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1967 OROSLAVJE 29.815,70 0,00 0,00 237.874,46 0,00 778,34 0,00 268.468,50
323. NADA MUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1963 PECE 0,00 0,00 345,42 267.392,65 0,00 0,00 0,00 267.738,07
324. ZLATKO PRISTOŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1954 ŽIDOVINJAK 46.181,21 0,00 1.497,09 219.954,28 0,00 0,00 0,00 267.632,58
325. ANA PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1965 GRLETINEC 0,00 -76,66 -939,90 267.813,85 0,00 0,00 0,00 266.797,29
326. ŠTEFICA KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1969 MARIJA BISTRICA 36.611,73 0,00 6.940,06 222.737,14 0,00 0,00 0,00 266.288,93
327. ŽELJKO ŠKUDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1954 GREGUROVEC 11.319,40 0,00 1.056,84 252.765,97 0,00 0,00 0,00 265.142,21
328. DAVORIN TRŠINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 ZABOK 0,00 0,00 0,00 263.539,22 0,00 0,00 0,00 263.539,22
329. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 261.397,20 0,00 2.924,50 0,00 263.415,72
330. MLADEN MIŠAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 7.894,28 0,00 0,00 255.421,39 0,00 0,00 0,00 263.315,67
331. DRAGUTIN ČARŽAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1946 MRZLO POLJE 63.705,23 0,00 18.392,33 181.092,74 0,00 0,00 0,00 263.190,30
332. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 18.858,17 0,00 9.946,13 232.682,62 0,00 0,00 0,00 261.486,92
333. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 9.774,37 0,00 610,57 250.867,04 0,00 0,00 0,00 261.251,98
334. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 159.774,57 0,00 12.594,38 87.969,30 0,00 0,00 0,00 260.338,25
335. VIKTOR PALJUCA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 259.464,86 0,00 0,00 0,00 259.464,86
336. ZLATKO LOVREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1979 MATUROVEC 106.896,78 0,00 23.132,48 126.688,66 0,00 0,00 0,00 256.717,92
337. STJEPAN AUGUŠTAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 REPNO 3.051,29 0,00 0,00 253.478,22 0,00 0,00 0,00 256.529,51
338. DAVOR SALIJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1965 STRMEC STUBIČKI 74.665,71 0,00 -165,91 180.866,50 0,00 1.076,73 0,00 256.443,03
339. VLASTA GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 15.369,29 0,00 0,00 237.354,18 0,00 0,00 0,00 252.723,47
340. OSMAN EBIBI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1932 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,29 251.255,69 0,00 0,00 0,00 251.255,98
341. VLADIMIR HABULIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 -241,46 251.239,55 0,00 0,00 0,00 250.998,09
342. BRANKICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1976 ZLEĆ 1.663,22 0,00 2.562,10 245.182,10 0,00 0,00 0,00 249.407,42
343. IGOR PAVČNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 ZABOK 0,00 0,00 29.750,77 219.067,05 0,00 0,00 0,00 248.817,82
344. ŽELJKO LJUBEJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 10.658,58 0,00 5.404,28 231.349,69 0,00 0,00 0,00 247.412,55
345. IVAN TRGOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1955 BRAČAK -3,77 0,00 29.176,12 215.819,93 0,00 0,00 0,00 244.992,28
346. BORIS BELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1949 STUBIČKE TOPLICE -0,02 0,00 21.233,31 223.373,62 0,00 0,00 0,00 244.606,91
347. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 474,33 0,00 13.218,80 229.116,95 0,00 0,00 0,00 242.810,08
348. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.536,00 0,00 -2.226,04 240.326,38 0,00 0,00 0,00 241.636,34
349. DAMIR VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 MRZLO POLJE 42.784,61 0,00 8.484,15 190.070,64 0,00 0,00 0,00 241.339,40
350. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 43.399,12 0,00 526,91 194.163,94 0,00 0,00 0,00 238.089,97
351. SNJEŽANA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 SELNICA 11.851,76 0,00 1.259,09 224.519,91 0,00 0,00 0,00 237.630,76
352. DAMIR BARTOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1973 ZLATAR-BISTRICA 104.370,19 0,00 13.186,46 119.723,71 0,00 0,00 0,00 237.280,36
353. ROBERT PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 ZLATAR 0,00 0,00 10.175,66 226.650,93 0,00 0,00 0,00 236.826,59
354. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 85.148,92 0,00 2.789,46 148.038,50 0,00 0,00 0,00 235.976,88
355. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 9.470,59 226.495,76 0,00 0,00 0,00 235.966,35
356. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.928,35 0,00 1.042,86 231.359,18 0,00 0,00 0,00 235.330,39
357. GORAN NOVOSEL KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 LUG POZNANOVEČKI -9.870,11 0,00 7.485,11 236.840,23 0,00 0,00 0,00 234.455,23
358. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 43.945,15 0,00 20.495,97 168.455,92 0,00 0,00 0,00 232.897,04
359. STJEPAN SKULIBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 232.791,06 0,00 0,00 0,00 232.791,06
360. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 232.267,25 0,00 0,00 0,00 232.267,25
361. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 232.163,26 0,00 0,00 0,00 232.163,26
362. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 38.699,90 0,00 5.380,67 188.063,38 0,00 0,00 0,00 232.143,95
363. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 226.250,72 0,00 5.846,64 0,00 232.097,36
364. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 232.583,24 0,00 0,00 0,00 232.082,40
365. ZLATKO JURKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1965 SELNICA 19.213,85 0,00 15.163,31 197.076,18 0,00 0,00 0,00 231.453,34
366. STJEPAN HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1957 NOVI DVORI KLANJEČKI 0,00 0,00 0,00 231.379,66 0,00 0,00 0,00 231.379,66
367. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 63.179,06 0,00 28.893,11 137.931,28 0,00 0,00 0,00 230.003,45
368. ANA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 HLEVNICA 5.707,29 0,00 3.338,02 220.822,17 0,00 0,00 0,00 229.867,48
369. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 10.976,47 0,00 737,10 217.640,10 0,00 0,00 0,00 229.353,67
370. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 10.285,34 0,00 8.628,72 210.132,02 0,00 0,00 0,00 229.046,08
371. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 58.546,98 0,00 21.337,76 147.579,12 0,00 0,00 0,00 227.463,86
372. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 81.615,92 0,00 9.651,73 135.901,85 0,00 0,00 0,00 227.169,50
373. DRAGUTIN JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1976 ZABOK 20.562,10 0,00 3.041,30 203.467,92 0,00 0,00 0,00 227.071,32
374. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 71.756,03 0,00 433,77 154.456,15 0,00 0,00 0,00 226.645,95
375. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 25.180,05 0,00 241,56 201.201,22 0,00 0,00 0,00 226.622,83
376. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 44.686,88 0,00 25.970,32 155.900,34 0,00 0,00 0,00 226.557,54
377. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 226.175,09 0,00 0,00 0,00 226.204,09
378. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.794,05 221.318,44 0,00 0,00 0,00 226.108,61
379. MARČELA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 DOLIĆE 0,00 0,00 0,00 171.325,37 0,00 53.732,66 0,00 225.058,03
380. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 3.064,64 0,00 1.096,79 220.462,60 0,00 0,00 0,00 224.624,03
381. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 224.358,76 0,00 0,00 0,00 224.358,76
382. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 98.540,04 0,00 31.692,38 93.957,01 0,00 0,00 0,00 224.189,43
383. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 223.843,28 0,00 46,04 0,00 223.889,32
384. DANIJELA VARDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 LUG POZNANOVEČKI 109.947,88 0,00 3.225,09 110.352,67 0,00 0,00 0,00 223.525,64
385. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.219,02 218.981,98 0,00 0,00 0,00 222.201,00
386. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 11.992,94 0,00 3.372,04 206.409,37 0,00 0,00 0,00 221.774,35
387. DINKA CETINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1950 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 221.746,71 0,00 0,00 0,00 221.746,71
388. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 44.051,90 0,00 382,80 177.062,08 0,00 0,00 0,00 221.496,78
389. BISERKA GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 221.177,36 0,00 0,00 0,00 221.177,36
390. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 54.598,53 0,00 64.108,23 101.519,90 0,00 0,00 0,00 220.226,66
391. DRAGUTIN TOMLJENOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1945 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 219.978,34 0,00 0,00 0,00 219.978,34
392. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 219.519,18 0,00 0,00 0,00 219.519,18
393. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 217.460,19 0,00 0,00 0,00 217.460,19
394. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 6.578,48 0,00 0,00 210.458,83 0,00 0,00 0,00 217.037,31
395. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 17.801,24 0,00 35.027,38 163.777,44 0,00 0,00 0,00 216.606,06
396. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 56.846,22 170.587,90 0,00 0,00 0,00 216.134,59
397. IVICA BELAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 ŠKARIĆEVO -632,87 0,00 0,00 215.319,41 0,00 966,10 0,00 215.652,64
398. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 498,80 0,00 0,00 215.077,08 0,00 0,00 0,00 215.575,88
399. STJEPAN PETRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 HRŠAK BREG 56.414,31 0,00 16.449,22 142.563,41 0,00 0,00 0,00 215.426,94
400. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 7.763,96 0,00 5.690,84 130.919,11 0,00 70.176,11 0,00 214.550,02