OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
301. KATARINA OREMUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1962 STRMEC STUBIČKI 47.226,12 0,00 3.338,78 235.504,85 0,00 0,00 0,00 0,00 286.069,75
302. MARTINA VIDEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1984 BEDEKOVČINA 27.116,88 0,00 12.210,13 246.417,25 0,00 76,47 0,00 0,00 285.820,73
303. SANJA SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PROSENIK ZAČRETSKI 102.615,90 0,00 4.030,87 177.136,59 0,00 0,00 0,00 0,00 283.783,36
304. IVAN RUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1967 SLANI POTOK 20.333,96 0,00 900,01 262.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.655,97
305. ZLATKO PRISTOŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1954 ŽIDOVINJAK 48.688,61 0,00 1.526,77 232.292,31 0,00 0,00 0,00 0,00 282.507,69
306. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 275.879,34 0,00 3.103,87 0,00 2.918,71 280.995,94
307. ANA PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1965 GRLETINEC 0,00 -76,66 -939,90 281.503,56 0,00 0,00 0,00 0,00 280.487,00
308. ŠTEFICA KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1969 MARIJA BISTRICA 38.558,52 0,00 7.324,63 234.506,63 0,00 0,00 0,00 0,00 280.389,78
309. DRAGUTIN FORKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1963 LADISLAVEC 12.705,72 0,00 763,70 266.150,76 0,00 0,00 0,00 0,00 279.620,18
310. LJERKA VINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1968 HUM ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 279.413,48 0,00 0,00 0,00 0,00 279.413,48
311. IVAN KIŠUR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1967 OROSLAVJE 31.900,94 0,00 0,00 245.689,50 0,00 843,37 0,00 0,00 278.433,81
312. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 20.297,49 0,00 10.267,56 247.444,97 0,00 0,00 0,00 0,00 278.010,02
313. ŽELJKO ŠKUDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1954 GREGUROVEC 11.825,09 0,00 1.068,74 264.071,25 0,00 0,00 0,00 0,00 276.965,08
314. NADA MUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1963 PECE 0,00 0,00 369,58 276.492,27 0,00 0,00 0,00 0,00 276.861,85
315. DRAGUTIN ČARŽAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1946 MRZLO POLJE 67.067,24 0,00 19.331,66 189.987,78 0,00 0,00 0,00 0,00 276.386,68
316. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 10.227,84 0,00 641,27 265.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.309,11
317. ZLATKO LOVREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1979 MATUROVEC 111.940,70 0,00 24.238,29 138.677,86 0,00 0,00 0,00 0,00 274.856,85
318. STJEPAN FLEGAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1970 STUBIČKE TOPLICE -17.201,51 0,00 1.554,12 289.542,91 0,00 0,00 0,00 0,00 273.895,52
319. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 167.138,94 0,00 13.261,63 92.640,28 0,00 0,00 0,00 0,00 273.040,85
320. VLADIMIR HUIS KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1975 ZABOK 0,00 0,00 91.964,35 180.930,10 0,00 0,00 0,00 0,00 272.894,45
321. JADRANKA LASIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1978 DONJA PAČETINA 0,00 -6.400,00 -568,24 279.383,23 0,00 0,00 0,00 0,00 272.414,99
322. MLADEN MIŠAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 8.118,26 0,00 0,00 264.153,30 0,00 0,00 0,00 0,00 272.271,56
323. DAVORIN TRŠINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 ZABOK 0,00 0,00 0,00 271.754,51 0,00 0,00 0,00 0,00 271.754,51
324. DAVOR SALIJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1965 STRMEC STUBIČKI 78.217,47 0,00 -165,91 188.981,37 0,00 1.149,31 0,00 0,00 268.182,24
325. VLASTA GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 16.197,49 0,00 0,00 251.193,58 0,00 0,00 0,00 0,00 267.391,07
326. VIKTOR PALJUCA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 266.618,17 0,00 0,00 0,00 0,00 266.618,17
327. VLADIMIR HABULIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 -241,46 264.476,24 0,00 0,00 0,00 0,00 264.234,78
328. OSMAN EBIBI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1932 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,31 262.827,49 0,00 0,00 0,00 0,00 262.827,80
329. STANISLAV ŠOBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1949 KLANJEC 110.296,16 0,00 0,00 151.697,43 0,00 0,00 0,00 0,00 261.993,59
330. IVAN TRGOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1955 BRAČAK -3,77 0,00 31.406,47 227.153,95 0,00 0,00 0,00 0,00 258.556,65
331. BORIS BELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1949 STUBIČKE TOPLICE -0,02 0,00 21.843,36 236.581,83 1,70 0,00 0,00 0,00 258.426,87
332. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.777,72 0,00 -2.226,04 254.266,45 0,00 0,00 0,00 0,00 255.818,13
333. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 500,89 0,00 13.666,72 240.534,57 0,00 0,00 0,00 0,00 254.702,18
334. SNJEŽANA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 SELNICA 12.682,62 0,00 1.361,33 239.637,52 0,00 0,00 0,00 0,00 253.681,47
335. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 46.166,80 0,00 526,91 205.827,26 0,00 0,00 0,00 0,00 252.520,97
336. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 244.829,60 0,00 6.072,60 0,00 0,00 250.902,20
337. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 3.117,27 0,00 714,36 245.894,21 0,00 0,00 0,00 0,00 249.725,84
338. DAMIR VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 MRZLO POLJE 44.318,17 0,00 8.142,66 196.538,96 0,00 0,00 0,00 0,00 248.999,79
339. ZLATKO ŽEGREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1974 OROSLAVJE 44.706,21 0,00 3.707,84 199.282,51 0,00 0,00 0,00 0,00 247.696,56
340. VIŠNJICA MESIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1963 BREGI ZABOČKI 14.244,11 0,00 1.449,73 231.461,04 0,00 0,00 0,00 0,00 247.154,88
341. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 41.452,94 0,00 5.469,69 199.872,04 0,00 0,00 0,00 0,00 246.794,67
342. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 9.770,62 235.313,68 0,00 0,00 0,00 0,00 245.084,30
343. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 11.069,91 0,00 9.253,97 223.571,07 0,00 0,00 0,00 0,00 243.894,95
344. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 87.649,76 0,00 10.234,50 145.633,82 0,00 0,00 0,00 0,00 243.518,08
345. VETON BRAHAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1973 DONJA STUBICA 5.580,17 0,00 127.218,74 109.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.773,91
346. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 242.742,26 0,00 0,00 0,00 0,00 242.742,26
347. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 242.981,93 0,00 0,00 0,00 0,00 242.481,09
348. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 66.537,23 0,00 30.554,15 145.319,21 0,00 0,00 0,00 0,00 242.410,59
349. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 242.188,67 0,00 0,00 0,00 0,00 242.188,67
350. ANA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 HLEVNICA 4.533,97 0,00 3.552,25 232.970,48 0,00 0,00 0,00 0,00 241.056,70
351. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 46.227,74 0,00 21.132,17 173.344,74 0,00 0,00 0,00 0,00 240.704,65
352. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 79.286,84 0,00 2.874,97 158.229,53 0,00 0,00 0,00 0,00 240.391,34
353. DRAGUTIN JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1976 ZABOK 21.599,92 0,00 3.157,44 213.920,98 0,00 0,00 0,00 0,00 238.678,34
354. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 61.132,17 0,00 22.176,38 153.579,53 0,00 284,71 0,00 0,00 237.172,79
355. MARČELA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 DOLIĆE 0,00 0,00 0,00 179.329,59 0,00 57.618,93 0,00 0,00 236.948,52
356. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 5.060,36 231.849,97 0,00 0,00 0,00 0,00 236.906,45
357. KREŠO KONTENT KRAPINSKO-ZAGORSKA,GORNJA STUBICA 1976 GORNJA STUBICA -558,81 0,00 567,95 200.689,53 0,00 0,00 0,00 36.083,98 236.782,65
358. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 74.729,59 0,00 433,77 161.184,66 0,00 0,00 0,00 0,00 236.348,02
359. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 236.004,95 0,00 62,42 0,00 0,00 236.067,37
360. STJEPAN HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1957 NOVI DVORI KLANJEČKI 0,00 0,00 0,00 235.915,93 0,00 0,00 0,00 0,00 235.915,93
361. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 3.278,97 0,00 988,86 231.282,03 0,00 0,00 0,00 0,00 235.549,86
362. ZLATKO JURKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1965 SELNICA 20.778,90 0,00 16.037,41 198.487,19 0,00 0,00 0,00 0,00 235.303,50
363. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 12.704,83 0,00 3.539,37 218.901,22 0,00 0,00 0,00 0,00 235.145,42
364. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 26.129,87 0,00 241,56 207.738,03 0,00 0,00 0,00 0,00 234.109,46
365. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 46.395,29 0,00 26.432,35 161.122,90 0,00 0,00 0,00 0,00 233.950,54
366. TIHOMIR JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1973 OROSLAVJE 15.703,83 -900,00 40.205,27 176.255,62 0,00 0,00 0,00 0,00 231.264,72
367. NIKO STAREŠINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1964 KRUŠLJEVO SELO 3.988,31 0,00 0,00 226.970,15 0,00 0,00 0,00 0,00 230.958,46
368. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 57.515,22 0,00 66.768,64 106.494,34 0,00 0,00 0,00 0,00 230.778,20
369. DINKA CETINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1950 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 230.330,46 0,00 0,00 0,00 0,00 230.330,46
370. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 6.910,96 0,00 0,00 221.396,73 0,00 0,00 0,00 0,00 228.307,69
371. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.198,81 225.035,17 0,00 0,00 0,00 0,00 228.233,98
372. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 228.057,34 0,00 0,00 0,00 0,00 228.057,34
373. ZDENKA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1973 ZLATAR -659,03 0,00 0,00 227.930,86 0,00 727,24 0,00 0,00 227.999,07
374. IVICA BELAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 ŠKARIĆEVO -632,87 0,00 0,00 226.965,40 0,00 1.047,85 0,00 0,00 227.380,38
375. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 227.114,48 0,00 0,00 0,00 0,00 227.114,48
376. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 18.667,23 0,00 36.407,98 171.577,57 0,00 0,00 0,00 0,00 226.652,78
377. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 33.557,68 0,00 4.183,42 188.802,14 0,00 0,00 0,00 0,00 226.543,24
378. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 530,90 0,00 0,00 225.312,57 0,00 0,00 0,00 0,00 225.843,47
379. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 8.200,17 0,00 5.873,13 137.636,28 0,00 73.684,50 0,00 0,00 225.394,08
380. STJEPAN DROBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1955 STUBIČKE TOPLICE 29.549,07 0,00 0,01 195.700,30 0,00 0,00 0,00 0,00 225.249,38
381. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 58.980,23 177.116,30 0,00 0,00 0,00 0,00 224.797,00
382. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 39.556,83 0,00 16.300,84 168.587,38 0,00 0,00 0,00 0,00 224.445,05
383. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.757,53 0,00 0,00 219.438,87 0,00 2.210,79 0,00 0,00 224.407,19
384. ZVONKO LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1952 ZABOK 0,00 0,00 53.509,60 170.010,14 0,00 0,00 0,00 0,00 223.519,74
385. MARIJA ŠKRINJAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 223.383,08 0,00 0,00 0,00 0,00 223.383,08
386. BISERKA GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 222.996,68 0,00 0,00 0,00 0,00 222.996,68
387. STJEPAN PETRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 HRŠAK BREG 52.591,69 0,00 17.680,28 152.147,76 0,00 0,00 0,00 0,00 222.419,73
388. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 221.518,11 0,00 0,00 0,00 0,00 221.518,11
389. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 223.980,51 0,00 0,00 0,00 0,00 220.286,80
390. MILJENKO GRAH KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZAGORSKA SELA 1965 ZAGORSKA SELA 0,00 0,00 960,75 218.538,56 0,00 0,00 0,00 0,00 219.499,31
391. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 109.415,33 0,00 47.842,86 61.943,81 0,00 0,00 0,00 0,00 219.202,00
392. IVANČICA KOSIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1971 LUG POZNANOVEČKI 17.314,99 0,00 59.455,73 142.054,13 0,00 0,00 0,00 0,00 218.824,85
393. DAMIR GUDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1971 KLOKOVEC 84.866,22 0,00 17.574,82 114.949,83 0,00 0,00 0,00 0,00 217.390,87
394. DAVORIN LOVRENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1954 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 215.120,81 0,00 0,00 77,98 0,00 0,00 215.198,79
395. JOŽE PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1966 LASTINE 0,00 0,00 1.868,68 212.344,51 0,00 0,00 0,00 0,00 214.213,19
396. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC 0,00 0,00 17.259,52 196.433,34 0,00 0,00 0,00 0,00 213.692,86
397. KRUNOSLAV SEKUŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1973 VELIKO TRGOVIŠĆE 21.740,02 0,00 0,00 191.897,58 0,00 0,00 0,00 0,00 213.637,60
398. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 68.514,54 0,00 26.224,63 118.732,22 0,00 0,00 0,00 0,00 213.471,39
399. MIROSLAV HABAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1967 OPASANJEK 25.244,12 0,00 0,00 188.147,40 0,00 0,00 0,00 0,00 213.391,52
400. ZVJEZDANA ŽNIDAREC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1974 MALA GORA 0,00 0,00 0,00 199.135,47 0,00 13.989,05 0,00 0,00 213.124,52