OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. DAMIR VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 MRZLO POLJE 40.025,99 0,00 7.923,07 178.435,20 0,00 0,00 0,00 226.384,26
302. VLASTA GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 13.879,51 0,00 0,00 212.459,40 0,00 0,00 0,00 226.338,91
303. ROBERT PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 ZLATAR 0,00 0,00 8.895,50 216.441,95 0,00 0,00 0,00 225.337,45
304. DRAGICA ZAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1953 VELIKA VES 0,00 0,00 0,00 225.095,69 0,00 0,00 0,00 225.095,69
305. BORIS BELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1949 STUBIČKE TOPLICE -0,02 0,00 20.736,00 203.514,77 0,00 0,00 0,00 224.250,75
306. VESNA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1954 GORNJA PAČETINA 0,00 0,00 20,83 223.763,11 0,00 0,00 0,00 223.783,94
307. BISERKA GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 222.206,89 0,00 0,00 0,00 222.206,89
308. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 426,53 0,00 12.413,07 208.578,60 0,00 0,00 0,00 221.418,20
309. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.101,19 0,00 2.672,24 215.256,56 0,00 0,00 0,00 221.029,99
310. DAMIR BARTOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1973 ZLATAR-BISTRICA 97.044,39 0,00 12.308,18 111.120,76 0,00 0,00 0,00 220.473,33
311. STJEPAN HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1957 NOVI DVORI KLANJEČKI 592,41 0,00 -164,57 219.628,69 0,00 0,00 0,00 220.056,53
312. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 8.930,89 210.633,81 0,00 0,00 0,00 219.564,70
313. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 39.839,14 0,00 19.351,55 159.661,74 0,00 0,00 0,00 218.852,43
314. SINIŠA OZIMEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1976 DONJA STUBICA 0,00 0,00 0,00 218.251,94 0,00 0,00 0,00 218.251,94
315. IVANKA MOGULJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1968 PROSENIK 55.387,21 0,00 3.519,14 155.723,39 0,00 0,00 0,00 214.629,74
316. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 214.129,21 0,00 0,00 0,00 214.129,21
317. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 213.424,53 0,00 0,00 0,00 213.424,53
318. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 213.877,76 0,00 0,00 0,00 213.376,92
319. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 23.471,49 0,00 241,56 189.442,58 0,00 0,00 0,00 213.155,63
320. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 38.420,52 0,00 1.241,85 173.183,64 0,00 0,00 0,00 212.846,01
321. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 41.613,74 0,00 24.710,96 146.505,83 0,00 0,00 0,00 212.830,53
322. VESNICA MRKOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1967 ZLATAR 0,00 0,00 14.458,11 197.085,97 0,00 0,00 0,00 211.544,08
323. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.100,92 208.093,31 0,00 0,00 0,00 211.194,23
324. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 33.747,63 0,00 10.602,95 166.821,53 0,00 0,00 0,00 211.172,11
325. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 53.896,65 0,00 19.829,22 136.785,37 0,00 0,00 0,00 210.511,24
326. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 74.893,57 0,00 5.806,80 129.706,54 0,00 0,00 0,00 210.406,91
327. STJEPAN DROBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1955 STUBIČKE TOPLICE 25.709,46 0,00 0,01 184.064,52 0,00 0,00 0,00 209.773,99
328. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.588,52 0,00 1.654,01 205.213,10 0,00 0,00 0,00 209.455,63
329. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 66.407,10 0,00 433,77 142.352,68 0,00 0,00 0,00 209.193,55
330. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 207.828,85 0,00 0,00 0,00 207.828,85
331. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 91.317,99 0,00 29.502,75 86.875,97 0,00 0,00 0,00 207.696,71
332. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 57.138,28 0,00 25.905,18 124.641,66 0,00 0,00 0,00 207.685,12
333. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.315,01 202.373,98 0,00 0,00 0,00 206.685,11
334. ZDENKA BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1973 ZLATAR -659,03 0,00 0,00 205.636,86 0,00 581,55 0,00 205.559,38
335. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 2.679,10 0,00 958,80 201.000,24 0,00 0,00 0,00 204.638,14
336. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 198.801,67 0,00 5.440,17 0,00 204.241,84
337. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 8.874,03 0,00 9.185,31 186.161,58 0,00 0,00 0,00 204.220,92
338. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 57.625,51 144.588,35 0,00 0,00 0,00 202.213,86
339. DUBRAVKO RANOGAJEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,JESENJE 1982 BRDO JESENJSKO 19.605,22 0,00 35.964,19 146.371,18 0,00 0,00 0,00 201.940,59
340. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 49.351,89 0,00 58.379,39 92.571,70 0,00 0,00 0,00 200.302,98
341. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 10.230,77 0,00 737,10 189.316,44 0,00 0,00 0,00 200.284,31
342. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 52.629,41 158.844,40 0,00 0,00 0,00 200.174,28
343. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 70.762,05 0,00 10.450,14 118.395,72 0,00 0,00 0,00 199.607,91
344. STJEPAN JERŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1961 SVETI KRIŽ ZAČRETJE -4.347,00 0,00 0,00 192.317,82 0,00 11.045,14 0,00 199.015,96
345. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 38.791,84 0,00 382,80 159.588,73 0,00 0,00 0,00 198.763,37
346. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 16.243,48 0,00 32.543,93 149.746,37 0,00 0,00 0,00 198.533,78
347. ĐURĐA FRUK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1963 KRAPINA 27.442,57 0,00 12.589,17 151.547,68 0,00 6.927,18 0,00 198.506,60
348. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 198.257,71 0,00 0,00 0,00 198.286,71
349. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 10.712,39 0,00 3.071,06 183.938,54 0,00 0,00 0,00 197.721,99
350. ANA KRUPA KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA -3.693,71 0,00 0,00 200.812,64 0,00 0,00 0,00 197.118,93
351. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 441,05 0,00 0,00 196.665,13 0,00 0,00 0,00 197.106,18
352. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 5.980,42 0,00 0,00 190.783,38 0,00 0,00 0,00 196.763,80
353. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 196.524,61 0,00 0,00 0,00 196.524,61
354. NIKOLA BELOŠA-FIJAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1976 PEŠĆENO 0,00 0,00 6.589,99 189.811,91 0,00 0,00 0,00 196.401,90
355. IVICA VLAHEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1961 MARTINŠĆINA 1.280,35 0,00 2.958,40 191.346,75 0,00 0,00 0,00 195.585,50
356. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 16.269,08 0,00 14.240,76 164.521,15 0,00 0,00 0,00 195.030,99
357. IVANČICA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1971 LUG POZNANOVEČKI 15.276,42 0,00 53.250,25 126.132,02 0,00 0,00 0,00 194.658,69
358. VLADIMIR VRANIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 MARTINIŠĆE 5.727,04 0,00 6.062,09 118.836,06 0,00 63.865,09 0,00 194.490,28
359. ROBERT VINCELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1988 KRAPINA 25.301,81 0,00 980,28 167.676,73 0,00 0,00 0,00 193.958,82
360. ĐURĐICA POSARIĆ SEMPER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1978 SUŠOBREG BISTRIČKI 54.439,81 0,00 3.909,56 133.874,18 0,00 0,00 0,00 192.223,55
361. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 191.913,91 0,00 0,00 0,00 191.913,91
362. SNJEŽANA KUNŠTEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1969 SVEDRUŽA 61.637,58 0,00 23.705,88 106.431,67 0,00 0,00 0,00 191.775,13
363. IVAN JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 LUG ZABOČKI 15.142,48 0,00 7.629,46 168.408,78 0,00 0,00 0,00 191.180,72
364. IVICA SMRČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1965 DONJA STUBICA 33.786,01 0,00 14.246,13 143.098,96 0,00 0,00 0,00 191.131,10
365. ANA ČAČKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1952 VRBOVO 0,00 0,00 0,00 190.367,64 0,00 0,00 0,00 190.367,64
366. ZLATKO BINGULA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1970 MARTINŠĆINA 27.569,57 0,00 3.498,60 158.213,23 0,00 0,00 0,00 189.281,40
367. JOSIP PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 SELNO 0,00 0,00 0,00 189.012,70 0,00 0,00 0,00 189.012,70
368. DANICA KOVAČIĆEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HRAŠĆINA 1961 DONJI KRALJEVEC -917,47 0,00 15.696,39 173.147,60 0,00 0,00 0,00 187.926,52
369. NIKOLA HREN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1965 STUBIČKA SLATINA 37.260,17 0,00 3.220,89 146.944,48 0,00 0,00 0,00 187.425,54
370. NAGIP ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 KRAPINA 0,00 0,00 3.182,00 184.126,81 0,00 0,00 0,00 187.308,81
371. JOSIP STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1949 ZLATAR 2.329,05 0,00 0,00 182.919,32 0,00 1.778,59 0,00 187.026,96
372. STJEPAN KRALJIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1948 STRMEC STUBIČKI 0,00 0,00 0,00 186.269,09 0,00 0,00 0,00 186.269,09
373. DUBRAVKO BELAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1965 MIHANOVIĆEV DOL 0,00 0,00 0,00 186.085,06 0,00 0,00 0,00 186.085,06
374. RUDOLF FOTIVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1950 DUBRAVA ZABOČKA 0,00 0,00 0,00 186.267,26 0,00 -299,33 0,00 185.967,93
375. DRAGUTIN PETANJEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1951 VELIKI KOMOR 0,00 0,00 -1.346,16 186.919,42 0,00 0,00 0,00 185.573,26
376. IVAN CVILINDER KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1949 KLOKOVEC 0,00 0,00 0,00 184.855,11 0,00 0,00 0,00 184.855,11
377. ANDREAS KOGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1980 KRALJEVEC ŠEMNIČKI 22.770,88 0,00 22.489,98 139.510,29 0,00 0,00 0,00 184.771,15
378. MLADEN APLENC KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1974 KLOKOVEC 0,00 0,00 315,76 184.327,32 0,00 0,00 0,00 184.643,08
379. VLADIMIR PLANCUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1956 VOJNOVEC LOBORSKI 0,00 0,00 0,00 184.390,40 0,00 0,00 0,00 184.390,40
380. DAMIR JADAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1964 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 0,00 184.170,60 0,00 0,00 0,00 184.170,60
381. FREDI GRINE KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PRESEKA PETROVSKA 0,00 0,00 -152,53 183.264,45 0,00 0,00 0,00 183.111,92
382. JOSIP ŠARONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1972 MIHOVLJAN 0,00 0,00 1.308,57 181.647,94 0,00 0,00 0,00 182.956,51
383. ZVONKO TRČAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1963 BEDEKOVČINA 45.560,66 0,00 -1.122,39 137.401,44 0,00 0,00 0,00 181.839,71
384. DRAŽEN BRATKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1977 ZLATAR-BISTRICA 114.721,63 0,00 6.452,28 57.186,08 0,00 3.459,04 0,00 181.819,03
385. ZLATKO JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1958 ZABOK 0,00 0,00 0,00 181.811,47 0,00 0,00 0,00 181.811,47
386. JADRANKA ŠEREMET KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1966 VINIPOTOK 0,00 0,00 -393,34 181.173,37 0,00 0,00 0,00 180.780,03
387. ANA JAGEČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1953 MOKRICE 0,00 0,00 288,58 179.786,33 0,00 0,00 0,00 180.074,91
388. BRANKA JURIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1955 KRAPINA 13.281,20 0,00 674,06 165.855,70 0,00 0,00 0,00 179.810,96
389. ILIJA BIRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1956 ZABOK 34.246,04 0,00 42.177,98 102.912,78 0,00 0,00 0,00 179.336,80
390. ŽELJKO STRMEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,RADOBOJ 1968 JAZVINE 8.877,07 0,00 10.549,65 159.903,38 0,00 0,00 0,00 179.330,10
391. JANKO DOBRIČEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 ORATJE 89.792,61 0,00 38.390,47 50.890,84 0,00 0,00 0,00 179.073,92
392. MILAN GAJŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1959 BREGI KOSTELSKI 0,00 0,00 152,29 178.886,20 0,00 0,00 0,00 179.038,49
393. MARIJA KOMORSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1965 MALI BUKOVEC 18.618,11 0,00 17.264,36 142.550,22 0,00 0,00 0,00 178.432,69
394. ANĐELKO PREGIBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1957 PAVLOVEC ZABOČKI 0,00 0,00 0,00 178.232,18 0,00 0,00 0,00 178.232,18
395. ŠTEFICA TOPORAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1960 MOKRICE 0,00 0,00 -1.235,30 178.709,24 0,00 0,00 0,00 177.473,94
396. BRANKO JAGIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1950 ŠTUPARJE 61.800,06 0,00 17.505,27 96.727,19 0,00 0,00 0,00 176.032,52
397. DRAGUTIN LOVRIŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1960 SELNICA 0,00 0,00 0,00 175.849,92 0,00 0,00 0,00 175.849,92
398. JOSIP PAVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1948 PODBREZOVICA 0,00 0,00 0,00 174.467,40 0,00 0,00 0,00 174.467,40
399. ŠTEFICA ŠARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1947 KRAPINA 832,25 0,00 0,00 173.331,19 0,00 0,00 0,00 174.163,44
400. STANKO TENŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1966 MARTINEC OREHOVIČKI 0,00 0,00 4.158,86 169.715,88 0,00 0,00 0,00 173.874,74