OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
301. AGIM DURMIŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 1.204,29 281.516,21 0,00 0,00 0,00 282.720,50
302. JASMINA LUGARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1978 KONJŠČINA 0,00 0,00 1.956,82 280.061,52 0,00 0,00 0,00 282.018,34
303. IVAN TOLIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KONJŠČINA 1948 KONJŠČINA -0,03 0,00 -45,00 281.558,76 0,00 0,00 0,00 281.513,73
304. TOMISLAV ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1986 DONJA PAČETINA 8.965,50 0,00 69.372,22 201.989,62 0,00 0,00 0,00 280.327,34
305. MILAN STUŽIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1969 ZLATAR 0,00 0,00 -545,61 279.768,09 0,00 0,00 0,00 279.222,48
306. JADRANKA FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1964 PETROVSKO 0,00 0,00 9.108,70 267.975,47 0,00 0,00 0,00 277.084,17
307. VESNA POZAIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1959 ZLATAR 0,00 0,00 275.206,94 0,00 0,00 0,00 0,00 275.206,94
308. ŽELJKO KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1954 OROSLAVJE 121.211,41 0,00 34.441,69 118.156,39 0,00 0,00 0,00 273.809,49
309. STJEPAN GLUMPAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1955 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 14.391,39 258.618,00 0,00 0,00 0,00 273.009,39
310. LIDIJA ILIJAŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,PREGRADA 1963 PREGRADA 0,00 0,00 203,25 272.297,97 0,00 0,00 0,00 272.501,22
311. JASIN ALIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1974 LUG ZABOČKI 89.502,93 0,00 7.880,66 173.177,86 0,00 0,00 0,00 270.561,45
312. VALENTINA BREZAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1986 VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 0,00 16.046,72 251.755,66 0,00 0,00 0,00 267.802,38
313. TANJA GROŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1973 POZNANOVEC 34.923,45 0,00 6.509,79 226.158,01 0,00 0,00 0,00 267.591,25
314. SANJA SINKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 PROSENIK ZAČRETSKI 96.376,11 0,00 3.885,23 166.937,47 0,00 0,00 0,00 267.198,81
315. ŽELJKO ROD KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1960 LOVREČAN 0,00 0,00 388,58 265.704,31 0,00 0,00 0,00 266.092,89
316. NENAD ŠOBAN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1966 KLANJEC 31.746,66 0,00 584,30 232.446,34 0,00 0,00 0,00 264.777,30
317. LJUBICA BOROVEČKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1937 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 264.690,79 0,00 0,00 0,00 264.690,79
318. IVAN KIŠUR KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1967 OROSLAVJE 28.953,23 0,00 0,00 234.642,10 0,00 751,44 0,00 264.346,77
319. NADA MUCKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1963 PECE 0,00 0,00 335,43 263.628,99 0,00 0,00 0,00 263.964,42
320. KATARINA OREMUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1962 STRMEC STUBIČKI 43.426,91 0,00 3.167,49 217.104,33 0,00 0,00 0,00 263.698,73
321. VALENTINA HALAPIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1973 ORATJE 105.840,25 0,00 9.695,45 147.747,11 0,00 0,00 0,00 263.282,81
322. LOKMAN DŽAFERI KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1963 KUMROVEC 0,00 0,00 737,65 262.459,35 0,00 0,00 0,00 263.197,00
323. VESNA HOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 -474,65 263.658,27 0,00 0,00 0,00 263.183,62
324. ZLATKO PRISTOŠEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1954 ŽIDOVINJAK 45.144,13 0,00 1.484,81 214.851,21 0,00 0,00 0,00 261.480,15
325. ANA PODHRAŠKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1965 GRLETINEC 0,00 -76,66 -939,90 262.151,71 0,00 0,00 0,00 261.135,15
326. ŠTEFICA KREBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1969 MARIJA BISTRICA 36.295,17 0,00 6.781,00 217.869,20 0,00 0,00 0,00 260.945,37
327. ŽELJKO ŠKUDAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1954 GREGUROVEC 11.110,25 0,00 1.051,92 248.090,03 0,00 0,00 0,00 260.252,20
328. DAVORIN TRŠINSKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1959 ZABOK 0,00 0,00 0,00 260.141,32 0,00 0,00 0,00 260.141,32
329. MLADEN MIŠAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1962 BEDEKOVČINA 7.754,83 0,00 0,00 251.809,83 0,00 0,00 0,00 259.564,66
330. VIKTOR PALJUCA KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1961 KRAPINA 0,00 0,00 0,00 257.866,64 0,00 0,00 0,00 257.866,64
331. DRAGUTIN ČARŽAVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1946 MRZLO POLJE 62.314,68 0,00 18.003,82 177.413,69 0,00 0,00 0,00 257.732,19
332. DARKO HRŠAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1967 SLATINA SVEDRUŠKA -8,08 0,00 -897,90 255.400,70 0,00 2.850,31 0,00 257.345,03
333. DAMIR IVKOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KUMROVEC 1966 RAZDRTO TUHELJSKO 18.262,86 0,00 12.869,67 224.697,20 0,00 0,00 0,00 255.829,73
334. SONJA VARJAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1963 PODBREZOVICA 156.728,62 0,00 12.318,40 86.037,37 0,00 0,00 0,00 255.084,39
335. STJEPAN POŽGAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1962 LOBOR 9.586,81 0,00 597,87 244.839,56 0,00 0,00 0,00 255.024,24
336. BOR MASTEN KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1973 OROSLAVJE 33.597,49 0,00 6.309,33 211.943,86 0,00 0,00 0,00 251.850,68
337. DAVOR SALIJEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1965 STRMEC STUBIČKI 73.196,68 0,00 -165,91 177.510,14 0,00 1.046,71 0,00 251.587,62
338. ZLATKO LOVREČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1979 MATUROVEC 104.810,58 0,00 22.675,11 121.991,18 0,00 0,00 0,00 249.476,87
339. VLASTA GOSPOČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA 1957 DONJA STUBICA 15.026,74 0,00 0,00 231.630,11 0,00 0,00 0,00 246.656,85
340. OSMAN EBIBI KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1932 STUBIČKE TOPLICE 0,00 0,00 0,28 246.469,52 0,00 0,00 0,00 246.469,80
341. VLADIMIR HABULIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1951 BEDEKOVČINA 0,00 0,00 -241,46 245.764,77 0,00 0,00 0,00 245.523,31
342. IGOR PAVČNIK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1965 ZABOK 0,00 0,00 29.343,71 215.699,15 0,00 0,00 0,00 245.042,86
343. DRAGUTIN ŠČURIC KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1954 MARIJA BISTRICA 0,00 0,00 658,33 163.255,74 0,00 81.031,60 0,00 244.945,67
344. BRANKICA CVETKO KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1976 ZLEĆ 1.610,54 0,00 2.562,10 239.757,45 0,00 0,00 0,00 243.930,09
345. ŽELJKO LJUBEJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1964 KLOKOVEC 10.404,69 0,00 5.300,20 226.741,62 0,00 0,00 0,00 242.446,51
346. STJEPAN SKULIBER KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1968 PODGRAĐE 0,00 0,00 0,00 240.310,94 0,00 0,00 0,00 240.310,94
347. BORIS BELJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,STUBIČKE TOPLICE 1949 STUBIČKE TOPLICE -0,02 0,00 21.579,22 218.099,54 0,00 0,00 0,00 239.678,74
348. IVAN TRGOVEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1955 BRAČAK -3,77 0,00 28.155,08 211.132,11 0,00 0,00 0,00 239.283,42
349. DAMIR VINCEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE 1969 MRZLO POLJE 42.150,32 0,00 8.355,16 187.395,29 0,00 0,00 0,00 237.900,77
350. RUDOLF KRESONJA KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1952 GORA VETERNIČKA 463,34 0,00 13.033,54 224.394,56 0,00 0,00 0,00 237.891,44
351. ZLATKO MARTINUŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,LOBOR 1963 LOBOR 3.436,02 0,00 -2.226,04 234.560,67 0,00 0,00 0,00 235.770,65
352. ROBERT PERGER KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 ZLATAR 0,00 0,00 9.881,31 224.303,57 0,00 0,00 0,00 234.184,88
353. DAMIR BARTOLEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1973 ZLATAR-BISTRICA 102.685,77 0,00 12.984,52 117.745,63 0,00 0,00 0,00 233.415,92
354. STJEPAN ČANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1945 JASENOVAC ZAGORSKI 0,00 0,00 9.346,50 222.848,62 0,00 0,00 0,00 232.195,12
355. IVANA FUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA 1984 ZLATAR-BISTRICA 42.254,39 0,00 526,91 189.339,93 0,00 0,00 0,00 232.121,23
356. SNJEŽANA MIKETIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1967 SELNICA 11.508,11 0,00 1.216,80 218.267,16 0,00 0,00 0,00 230.992,07
357. VESNICA MRKOCI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1967 ZLATAR 0,00 0,00 16.169,25 214.349,16 0,00 0,00 0,00 230.518,41
358. LJILJANA HORVAT KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1966 VELIKI KOMOR 83.559,92 0,00 2.723,64 143.823,42 0,00 0,00 0,00 230.106,98
359. ZLATKO JURKI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1965 SELNICA 18.566,53 0,00 14.783,04 196.450,52 0,00 0,00 0,00 229.800,09
360. BOŽIDAR KADOIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1943 ZLATAR 43.001,05 0,00 20.232,83 166.433,87 0,00 0,00 0,00 229.667,75
361. STJEPAN HARAPIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1957 NOVI DVORI KLANJEČKI -18,30 0,00 -511,34 230.144,70 0,00 0,00 0,00 229.615,06
362. JOSIP BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 2.850,21 0,00 1.042,86 225.347,40 0,00 0,00 0,00 229.240,47
363. DRAGICA ČUČEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1961 HUM NA SUTLI 0,00 0,00 0,00 228.016,69 0,00 0,00 0,00 228.016,69
364. NENAD ŠTRUCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1974 GORNJI ČEMEHOVEC 0,00 0,00 0,00 227.934,72 0,00 0,00 0,00 227.934,72
365. FRANJO ŠKRLEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 ĐURMANEC 0,00 0,00 -500,84 228.282,29 0,00 0,00 0,00 227.781,45
366. NIKOLA KLARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MIHOVLJAN 1965 KUZMINEC 37.561,22 0,00 5.343,85 183.179,23 0,00 0,00 0,00 226.084,30
367. ANA HRESTAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1958 HLEVNICA 5.540,89 0,00 3.249,41 216.913,76 0,00 0,00 0,00 225.704,06
368. ZVONIMIR BARŠIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1956 KAČKOVEC 0,00 0,00 0,00 219.483,59 0,00 5.753,18 0,00 225.236,77
369. ŽARKO FIZIR KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1977 DONJA PAČETINA 61.790,10 0,00 28.206,09 134.875,59 0,00 0,00 0,00 224.871,78
370. VESNA HABLJAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1968 LUG OREHOVIČKI 9.960,84 0,00 8.370,11 205.561,72 0,00 0,00 0,00 223.892,67
371. BOŽO KUČIŠ KRAPINSKO-ZAGORSKA,HUM NA SUTLI 1973 HUM NA SUTLI 57.477,73 0,00 20.990,90 145.097,30 0,00 0,00 0,00 223.565,93
372. MLADEN SEDAK-BENČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,MAČE 1959 MAČE 24.787,20 0,00 241,56 198.497,55 0,00 0,00 0,00 223.526,31
373. STJEPAN KROG KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1938 GORNJA PAČETINA 43.980,27 0,00 25.680,75 153.740,25 0,00 0,00 0,00 223.401,27
374. IVAN BELOŠEVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ĐURMANEC 1959 PODBREZOVICA 70.526,15 0,00 433,77 151.673,20 0,00 0,00 0,00 222.633,12
375. DRAGUTIN JUG KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1976 ZABOK 20.132,85 0,00 2.993,26 199.144,50 0,00 0,00 0,00 222.270,61
376. SREČKO BENKOTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1980 SEKIRIŠĆE 10.805,01 0,00 737,10 210.274,13 0,00 0,00 0,00 221.816,24
377. MLADEN HURSA KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1962 STUBIČKA SLATINA -3,88 0,00 4.683,90 216.962,53 0,00 0,00 0,00 221.642,55
378. BISERKA GABUD KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1955 LAZ BISTRIČKI 0,00 0,00 0,00 221.375,38 0,00 0,00 0,00 221.375,38
379. VJEKOSLAV KRALJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,DESINIĆ 1967 GROHOT 79.120,29 0,00 9.410,68 131.876,66 0,00 0,00 0,00 220.407,63
380. SANJA ŠOŠTARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK 1977 HUM ZABOČKI 96.879,47 0,00 31.188,92 92.328,86 0,00 0,00 0,00 220.397,25
381. MILAN VINCELJ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1951 BOBOVJE 2.975,99 0,00 1.065,06 215.987,61 0,00 0,00 0,00 220.028,66
382. MARČELA OVČARIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1986 DOLIĆE 0,00 0,00 0,00 167.885,59 0,00 52.125,28 0,00 220.010,87
383. BISERKA LONČAREVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE 1969 OROSLAVJE 0,00 0,00 3.191,87 216.478,34 0,00 0,00 0,00 219.670,21
384. ROMAN KOŠI KRAPINSKO-ZAGORSKA,MARIJA BISTRICA 1972 GLOBOČEC 0,00 0,00 0,00 218.979,16 0,00 46,04 0,00 219.025,20
385. JANKO PAVLINIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1955 LADISLAVEC 0,00 0,00 29,00 218.924,18 0,00 0,00 0,00 218.953,18
386. DANIJELA VARDIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA 1985 LUG POZNANOVEČKI 107.648,41 0,00 3.188,53 107.760,32 0,00 0,00 0,00 218.597,26
387. DINKA CETINA KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1950 SVETI KRIŽ 0,00 0,00 0,00 218.196,42 0,00 0,00 0,00 218.196,42
388. VLADIMIR LONČAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1951 GORNJA BATINA 0,00 0,00 0,00 217.126,98 0,00 0,00 0,00 217.126,98
389. VLADO HANŽEK KRAPINSKO-ZAGORSKA,BUDINŠČINA 1966 GRTOVEC 11.698,50 0,00 3.302,84 201.242,64 0,00 0,00 0,00 216.243,98
390. ŠTEFANIJA KOŠUTIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1958 VELIKA VES 42.842,45 0,00 382,80 172.965,32 0,00 0,00 0,00 216.190,57
391. DRAGUTIN TOMLJENOVIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,TUHELJ 1945 TUHELJ 0,00 0,00 0,00 215.742,64 0,00 0,00 0,00 215.742,64
392. ANĐELKO ŽUPANČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KLANJEC 1982 DOL KLANJEČKI 53.392,17 0,00 62.791,00 99.462,41 0,00 0,00 0,00 215.645,58
393. IVAN KRIVAK KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRALJEVEC NA SUTLI 1961 KRALJEVEC NA SUTLI -11.299,53 0,00 55.876,65 167.887,71 0,00 0,00 0,00 212.464,83
394. JOSIP TARADE KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1963 JURJEVEC 17.443,06 0,00 34.456,36 160.551,26 0,00 0,00 0,00 212.450,68
395. IVAN PELIN KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1957 KRAPINA 6.440,97 0,00 0,00 205.934,84 0,00 0,00 0,00 212.375,81
396. ŽELJKO ZEBEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,NOVI GOLUBOVEC 1960 GORA VETERNIČKA 0,00 0,00 0,00 212.340,02 0,00 0,00 0,00 212.340,02
397. STJEPAN PETRAČ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE 1970 HRŠAK BREG 56.909,00 0,00 15.928,09 138.599,27 0,00 0,00 0,00 211.436,36
398. STJEPAN FRLJUŽEC KRAPINSKO-ZAGORSKA,PETROVSKO 1951 PETROVSKO 485,52 0,00 0,00 210.843,62 0,00 0,00 0,00 211.329,14
399. IVICA BELAČIĆ KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA 1971 ŠKARIĆEVO -632,87 0,00 0,00 210.602,54 0,00 932,29 0,00 210.901,96
400. MATEJ GERGURI KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR 1975 ZLATAR 0,00 0,00 63.031,80 147.844,23 0,00 0,00 0,00 210.876,03