PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2022. GODINE
Obrada podataka izvršena je 10.10.2022. godine
Valuta:
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. PALETE TOMAS J.D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA VELIKA VES -9.355,11 2.321,25 0,00 0,00 3.559.193,28 0,00 0,00 0,00 3.552.159,42
2. ZAGORJE DRVO J.D.O.O.U STEČAJU KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA LOVREČAN 766.913,90 357.816,88 2.325.196,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.449.927,02
3. UDRUGA STUDIORUM KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZLEĆ 116.342,87 0,00 2.190.611,71 85.172,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.392.127,16
4. MARKA TRGOVINA D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK ZABOK 1.285.017,10 52.224,86 168.605,99 92.658,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598.506,10
5. GENERAL SECURITY D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA DONJA STUBICA 518.999,37 1.079.267,71 -31,73 -33,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598.202,28
6. REVE DOSTAVA D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK ZABOK 1.186.202,45 133.040,30 866,64 -17.313,23 0,00 -3,61 0,00 0,00 1.302.792,55
7. STAMBENA ZADRUGA ZAGREB-CENTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA PUSTODOL -32.096,52 1.125.010,31 -2.518,71 -13.003,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077.391,62
8. REBUS BAUART D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE VELIKO TRGOVIŠĆE 0,00 164.396,69 884.274,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.670,85
9. EKO M&D J.D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE ŠTRUCLJEVO 865.828,25 -1.558,60 5.778,34 70.633,36 0,00 48.091,59 0,00 0,00 988.772,94
10. STORM TRANSPORTE D.O.O.U STEČAJU KRAPINSKO-ZAGORSKA,VELIKO TRGOVIŠĆE VELIKO TRGOVIŠĆE 883.132,45 17.343,59 68,46 2.371,94 0,00 0,00 0,00 0,00 902.916,44
11. PEKARA DUŽ J.D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,BEDEKOVČINA GRABE 52.772,95 13.969,39 309.465,38 449.783,15 0,00 0,00 0,00 0,00 825.990,87
12. MARKO GRADNJA D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK ZABOK -18.315,26 144.340,08 53.531,34 626.681,69 0,00 0,00 0,00 0,00 806.237,85
13. GRAĐEVINARSTVO SHOVEL AND WORK J.D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK ZABOK 655.691,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.691,07
14. LZ ZAGORJE INTERIJERI D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE MATUROVEC 462.509,92 104.607,53 35.495,64 22.080,71 0,00 0,00 0,00 0,00 624.693,80
15. ELMECH D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINSKE TOPLICE ČRET 11.406,91 -15,25 105.735,21 495.464,79 0,00 0,00 0,00 0,00 612.591,66
16. STEELCON D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK ZABOK 430.921,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.921,10
17. JARI D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,KRAPINA BOBOVJE 147.037,63 27.096,63 30.552,52 208.687,50 0,00 0,00 0,00 0,00 413.374,28
18. MONAX PROMET D.O.O. U STEČAJU KRAPINSKO-ZAGORSKA,OROSLAVLJE MOKRICE 246.704,09 166.611,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.315,78
19. KARMAR TRGOVINA J.D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK ZABOK 31.811,31 30.667,65 282.240,43 61.645,24 0,00 0,00 0,00 0,00 406.364,63
20. RANA INTERVENCIJA D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZABOK ZABOK 199.484,64 158.552,21 -463,35 1.472,87 0,00 0,00 0,00 0,00 359.046,37
21. TISA-GRADNJA D.O.O. KRAPINSKO-ZAGORSKA,ZLATAR BISTRICA ZLATAR-BISTRICA 172.208,48 18.040,42 20.501,70 142.820,07 0,00 0,00 0,00 0,00 353.570,67