OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2020. GODINE
Obrada podataka izvršena je 12.10.2020. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
101. SAŠA PETRUŠEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1969 MILČETIĆI 147.066,35 0,00 359.724,45 21.289,35 0,00 0,00 0,00 0,00 528.080,15
102. ROBI KRULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1963 KRALJEVICA 28.072,97 0,00 190.710,02 305.548,48 0,00 0,00 0,00 0,00 524.331,47
103. FABIJAN JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 10.059,63 0,00 10.492,59 472.235,45 0,00 27.668,84 0,00 0,00 520.456,51
104. MLADEN FUGOŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1951 KRK 0,00 0,00 0,00 518.471,87 0,00 0,00 0,00 0,00 518.471,87
105. MILAN MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 CRIKVENICA 0,00 0,00 27.340,83 463.181,16 0,00 26.459,37 0,00 0,00 516.981,36
106. ZVONIMIR JURANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1970 VANTAČIĆI 283.561,63 0,00 16.473,12 215.144,72 0,00 0,00 0,00 0,00 515.179,47
107. LJUBO JURETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1950 KUKULJANOVO 173.623,10 0,00 43.831,03 297.055,55 0,00 0,00 0,00 0,00 514.509,68
108. IZUDIN ZUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1954 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 514.150,96 0,00 0,00 0,00 0,00 514.150,96
109. MILENKO TRAMOŠLJIKA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 130.062,00 0,00 33.216,42 348.893,44 0,00 1.967,42 0,00 0,00 514.139,28
110. JASNA LUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 0,00 0,00 0,00 513.482,53 0,00 0,00 0,00 0,00 513.482,53
111. SILVIO JUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1940 JUŠIĆI 16.271,22 0,00 -8.108,28 502.285,02 0,00 2.479,45 0,00 0,00 512.927,41
112. DRAGAN DAMJANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 105.829,62 0,00 30.501,12 375.165,14 0,00 0,00 0,00 0,00 511.495,88
113. ALICA KENJI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1959 JADRANOVO 0,00 0,00 31.315,36 479.099,99 0,00 0,00 0,00 0,00 510.415,35
114. ANITA TRAHLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1955 DRASTIN 28.044,48 0,00 -551,13 480.571,76 0,00 0,00 0,00 0,00 508.065,11
115. MARKO ĐAKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1982 ŠKRLJEVO 480.902,11 0,00 16.447,14 2.305,17 -0,04 0,00 0,00 0,00 499.654,38
116. REFIK MUJAKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1963 OPRIĆ 0,00 0,00 -1.999,89 498.108,67 0,00 0,00 0,00 0,00 496.108,78
117. NIKOLA KUPINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1953 VELI LOŠINJ 15.270,91 0,00 -360,57 479.114,46 0,00 0,00 0,00 0,00 494.024,80
118. MILJENKO FERARI PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1952 OMIŠALJ 16.409,82 0,00 13.228,18 454.801,33 0,00 6.445,94 0,00 0,00 490.885,27
119. NADA CVITKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1960 NOVI VINODOLSKI 115.563,07 0,00 111.262,09 255.616,16 0,00 0,00 0,00 0,00 482.441,32
120. MLADEN KOMADINA PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1969 KLENOVICA 0,00 0,00 15.167,39 454.811,54 0,00 0,00 0,00 0,00 469.978,93
121. MILENKO GAŠOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1959 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 62.729,28 398.613,72 0,00 0,00 0,00 0,00 461.343,00
122. ZLATAN PENAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 203.502,54 256.416,37 0,00 0,00 0,00 0,00 459.918,91
123. MILOJKO RADIŠKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1966 FUŽINE 319.447,66 0,00 0,00 132.485,54 0,00 3.168,79 0,00 0,00 455.101,99
124. SVETOZAR LJUBOJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 24.199,61 0,00 8.818,19 422.023,40 0,00 -180,38 0,00 0,00 454.860,82
125. JULKA OREŠKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1957 SROKI 42.776,77 0,00 24.474,80 384.819,56 0,00 0,00 0,00 0,00 452.071,13
126. GORDANA STIJELJA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 48.160,00 0,00 187.262,63 211.823,44 0,00 0,00 0,00 0,00 447.246,07
127. ERVIN LUKIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 0,00 0,00 11.281,80 435.734,59 0,00 0,00 0,00 0,00 447.016,39
128. MORENA ŠKORIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA -4,93 0,00 1.097,49 441.610,55 0,00 0,00 0,00 0,00 442.703,11
129. MIRKO SIMČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1946 ŽGOMBIĆI 0,00 0,00 442.587,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.587,84
130. MARIO PILEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 -0,01 441.749,76 0,00 0,00 0,00 0,00 441.749,75
131. NEVENKA GRACIN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 132.971,28 0,00 113.040,49 191.913,35 0,00 0,00 0,00 0,00 437.925,12
132. KOKAN OLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA -2,12 0,00 437.788,87 -0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 437.786,48
133. ZLATKO ČUKLIN PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1979 MARČELJI 28.868,03 0,00 95.010,04 313.757,60 0,00 0,00 0,00 0,00 437.635,67
134. MARTINA MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 227.754,28 1.980,52 0,00 207.823,11 0,00 0,00 0,00 0,00 437.557,91
135. MIRJAM ŽUPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 148.403,37 0,00 97.173,37 190.366,10 0,00 0,00 0,00 0,00 435.942,84
136. YASMINA BUWEDEN PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1970 PUNAT 194.950,97 0,00 102.571,60 134.583,16 0,00 0,00 0,00 0,00 432.105,73
137. DARKO DRAGAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA -0,05 0,00 46.999,81 381.564,23 0,00 0,00 0,00 0,00 428.563,99
138. IRFAN AZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1965 NOVI VINODOLSKI 55.150,40 0,00 15.438,36 351.443,23 0,00 0,00 0,00 0,00 422.031,99
139. IVONA MATIJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1975 NOVI VINODOLSKI 318.914,78 0,00 37.440,83 64.925,26 0,00 0,00 0,00 0,00 421.280,87
140. FERDINAND ŠTAJMINGER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 4.036,89 414.926,89 0,00 0,00 0,00 0,00 418.963,78
141. HRVOJE SEKELEZ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1975 KLANA 32.163,52 0,00 32.511,12 352.403,22 0,00 0,00 0,00 0,00 417.077,86
142. NEVIO MATEC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 104,56 412.030,77 0,00 0,00 0,00 0,00 412.135,33
143. PREDRAG RUBČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1965 NOVI VINODOLSKI 12.073,04 0,00 14.656,68 377.872,51 0,00 2.581,36 0,00 0,00 407.183,59
144. NEDILJKO MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 370.312,37 0,00 36.756,55 0,00 0,00 407.068,92
145. SANDA PURGAR PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1967 HRELJIN 71.553,85 0,00 126.346,55 208.686,19 0,00 0,00 0,00 0,00 406.586,59
146. ARMANDO ŠKARPA PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1965 MALINSKA 0,00 0,00 38.705,63 365.653,47 0,00 0,00 0,00 0,00 404.359,10
147. ROMANO ŠALOV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 404.132,15 0,00 0,00 0,00 0,00 404.132,15
148. IVAN GRGUREVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1969 VEPRINAC 153.037,52 0,00 10.059,79 209.794,90 0,00 21.784,27 0,00 0,00 394.676,48
149. DIMITRIJE KRAJINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1948 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 393.963,19 0,00 0,00 0,00 0,00 393.963,19
150. PERO ZOVKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 103.008,59 0,00 348,88 290.236,15 0,00 0,00 0,00 0,00 393.593,62
151. ROBERT MUSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1978 MUNDANIJE 129.687,74 0,00 12.775,06 251.040,23 0,00 0,00 0,00 0,00 393.503,03
152. TATJANA GOLUBOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 SROKI 35.742,73 27.676,34 51.248,75 277.397,03 0,00 0,00 0,00 0,00 392.064,85
153. IGOR PETRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1972 KASTAV 0,00 0,00 33.566,05 0,00 0,00 356.774,06 0,00 0,00 390.340,11
154. JOSIP MOROŽIN PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 VRH 8.914,88 0,00 18.994,23 362.246,52 0,00 0,00 0,00 0,00 390.155,63
155. VINKO HLAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1936 RIJEKA 163.263,51 0,00 107.979,24 118.294,06 0,00 -340,62 0,00 0,00 389.196,19
156. DEAN ČARGONJA PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1972 BUZDOHANJ 148.752,57 0,00 32.515,40 199.875,37 0,00 7.689,79 0,00 0,00 388.833,13
157. IVICA KNEZ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1954 GRIŽANE-BELGRAD 0,00 0,00 0,00 387.538,83 0,00 0,00 0,00 0,00 387.538,83
158. ĐULIANA MIKULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1966 KRALJEVICA -21.394,57 176.946,01 21.591,23 208.727,03 0,00 0,00 0,00 0,00 385.869,70
159. DAMIR BUDISELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1953 NOVI VINODOLSKI 144.522,60 0,00 21.864,31 219.356,17 0,00 0,00 0,00 0,00 385.743,08
160. BOŽO JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1953 PODRVANJ 284.574,38 0,00 87.962,84 11.144,39 0,00 0,00 0,00 0,00 383.681,61
161. MARINA LUKIĆ ŠKODA PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1981 KASTAV 0,00 0,00 -1.309,99 384.605,54 0,00 0,00 0,00 0,00 383.295,55
162. DARKO SAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 207.649,30 0,00 174.333,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.982,32
163. ROMEO MATULJA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 MATULJI 62.634,90 0,00 3.716,37 315.331,75 0,00 0,00 0,00 0,00 381.683,02
164. BRUNA PERIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 26.191,82 0,00 -1.384,23 349.151,33 0,00 3.821,58 0,00 0,00 377.780,50
165. ANAS SHARBINI PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1987 PODKILAVAC 74.593,70 234.853,12 12.488,83 52.754,11 0,00 0,00 0,00 0,00 374.689,76
166. NUSRETA KUKURUZOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 93.115,61 0,00 0,00 279.442,13 0,00 1.526,91 0,00 0,00 374.084,65
167. JASMIN BRKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 129.914,32 0,00 128.322,55 114.573,68 0,00 0,00 0,00 0,00 372.810,55
168. SANJIN DELIĆ-IBUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1986 CRIKVENICA 122.604,27 0,00 74.268,13 175.456,98 0,00 0,00 0,00 0,00 372.329,38
169. STOJA BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1960 KASTAV 1.465,64 0,00 -725,08 369.759,91 0,00 0,00 0,00 0,00 370.500,47
170. ZDENKO PRAR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 60.428,55 0,00 -61,32 306.821,17 -300,00 0,00 0,00 0,00 366.888,40
171. ŽELJKO JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MRKOPALJ 1966 MRKOPALJ 0,00 0,00 31.392,43 334.946,36 0,00 0,00 0,00 0,00 366.338,79
172. SNJEŽANA KABALIN PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1963 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 27.035,17 338.119,41 0,00 0,00 0,00 0,00 365.154,58
173. MIRKO VLAJNIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 363.507,58 0,00 0,00 0,00 0,00 363.507,58
174. LUCIJAN DERENČINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1980 RIJEKA 21.385,98 0,00 0,00 233.068,40 0,00 108.540,17 0,00 0,00 362.994,55
175. KLAUDIO MANCE PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 39.979,17 0,00 0,00 280.014,34 0,00 38.256,07 0,00 0,00 358.249,58
176. MLADEN PEŠUT PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1966 ŠMRIKA 0,00 0,00 75.472,72 268.341,37 0,00 12.669,90 0,00 0,00 356.483,99
177. NIKOLA MALJEVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1958 LIPLJE 0,00 0,00 0,00 351.981,92 0,00 0,00 0,00 0,00 351.981,92
178. ŽARKO KRSTINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1964 PALIT -11.695,95 0,00 364.406,74 -929,12 0,00 0,00 0,00 0,00 351.781,67
179. TIHOMIR GRBAC PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1953 MALI DOL 0,00 0,00 0,00 345.829,00 0,00 4.748,63 0,00 0,00 350.577,63
180. MARKO MIĆANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1955 MUČIĆI 0,00 0,00 347.363,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347.363,04
181. ALEKSANDAR BIAGINI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1976 RIJEKA 267.493,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.258,53 0,00 346.752,42
182. LJILJENKA BREKALO PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1950 MAVRINCI 0,09 0,00 -71,13 345.210,69 0,00 0,00 0,00 0,00 345.139,65
183. ISA BELEGU PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1953 ČIŽIĆI 0,00 0,00 0,00 338.772,20 0,00 0,00 0,00 0,00 338.772,20
184. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 306.969,26 0,00 29.802,28 0,00 0,00 336.771,54
185. MIRANDA MALOVRH PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA 0,00 0,00 335.665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.665,00
186. AMELIJA MIHICH PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 5.680,66 0,00 0,00 329.634,69 0,00 0,00 0,00 0,00 335.315,35
187. BARTUL PARO PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1947 OMIŠALJ 1.546,35 0,00 4.181,40 324.433,48 0,00 1.429,72 0,00 0,00 331.590,95
188. LIVIO DETAN PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA 1966 MOŠĆENIČKA DRAGA 0,00 0,00 0,00 330.713,29 0,00 0,00 0,00 0,00 330.713,29
189. MATO DUJAK PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1991 CRIKVENICA 0,00 0,00 328.315,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.315,54
190. MIODRAG JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 4.533,89 323.488,35 0,00 0,00 0,00 0,00 328.022,24
191. MILAN MARINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1956 CRIKVENICA 50.525,10 0,00 3.304,76 273.811,32 0,00 0,00 0,00 0,00 327.641,18
192. MLADEN VUČETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1970 KASTAV 0,00 0,00 0,00 324.991,30 0,00 0,00 0,00 0,00 324.991,30
193. MLADEN ROŽANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1960 KREUZLINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.550,21 0,00 0,00 321.550,21
194. ZVONKO ČERVENJAK PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 0,00 0,00 0,00 321.056,48 0,00 0,00 0,00 0,00 321.056,48
195. DAMIR MILEKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 320.994,82 0,00 0,00 0,00 0,00 320.994,82
196. SNJEŽANA SULEJMAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 112.448,60 0,00 1.061,52 205.815,35 0,00 0,00 0,00 0,00 319.325,47
197. MARIJO BENULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 38.669,05 0,00 23.426,14 253.526,08 0,00 0,00 0,00 0,00 315.621,27
198. MIRJANA LENAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 111.999,48 0,00 55.944,70 146.890,47 0,00 0,00 0,00 0,00 314.834,65
199. JOSIP SAKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 109.639,96 0,00 79.593,72 124.923,56 0,00 0,00 0,00 0,00 314.157,24
200. VALTER GOLUBOVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1956 SROKI 769,14 0,00 0,00 313.045,06 0,00 0,00 0,00 0,00 313.814,20