PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PAVLIŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO DOMINKOVICA 6.161.880,27 2.229.504,12 804.880,54 11.896.375,34 10.934,52 164,68 0,00 21.103.739,47
2. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.185.954,56 0,00 309.647,66 2.096.029,32 0,00 77.504,23 0,00 6.669.135,77
3. PRERADA D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.344.998,42 0,00 79.927,69 2.186.316,98 0,00 44.929,05 0,00 5.656.172,14
4. ČESMA-SP D.O.O. DRVNA INDUSTRIJA - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -163.393,62 0,00 455.733,36 3.586.757,95 0,00 0,00 0,00 3.879.097,69
5. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.368.487,78 784.762,83 2.271,98 43.008,67 0,00 0,00 0,00 3.198.531,26
6. GRUPA TOMISLAV D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.425.294,01 1.064.472,00 1.962,58 18.401,68 0,00 0,00 0,00 2.510.130,27
7. ORAH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.947.507,49 498.255,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.445.762,91
8. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 959.240,64 23.994,56 172.233,74 1.215.617,16 0,00 -132,44 0,00 2.370.953,66
9. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 886.011,04 -827,67 52.383,93 661.773,30 0,00 0,00 0,00 1.599.340,60
10. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.332.787,22 62.551,39 0,00 133.863,21 0,00 24.445,18 0,00 1.553.647,00
11. AQUA TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.049.731,01 222.352,34 85.433,86 154.335,80 0,00 0,00 0,00 1.511.853,01
12. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 590.609,01 461.843,03 36.018,61 187.218,77 0,00 0,00 0,00 1.275.689,42
13. AGRARIA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.394.025,22 -635.394,88 115.817,66 362.299,05 0,00 1.216,83 0,00 1.237.963,88
14. TERMOSAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR LETIČANI 759.808,10 0,00 5.799,41 405.226,89 0,00 0,00 0,00 1.170.834,40
15. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 865.148,00 5.989,95 12.061,96 187.378,97 0,00 -463,77 0,00 1.070.115,11
16. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 362.493,97 260.011,18 5.655,43 279.968,90 0,00 0,00 0,00 908.129,48
17. VRTLINČICA USLUGE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA VRTLINSKA 406.927,68 52.148,64 23.629,42 400.663,25 0,00 0,00 0,00 883.368,99
18. VARIVODA GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 423.509,16 0,00 24.291,54 416.188,50 0,00 12.965,37 0,00 876.954,57
19. GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 675.589,77 0,00 -12.818,19 182.642,03 0,00 0,00 0,00 845.413,61
20. AKTOMA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 368.685,59 315.888,62 -119,61 93.346,67 0,00 0,00 0,00 777.801,27
21. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 323.371,54 100.712,94 246,98 326.680,37 0,00 0,00 0,00 751.011,83
22. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 373.646,82 38.940,13 20.772,02 258.348,33 0,00 0,00 0,00 691.707,30
23. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 300.189,93 115.210,51 8.749,43 230.729,84 0,00 0,00 0,00 654.879,71
24. ZVONO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR VELIKO KORENOVO 323.794,43 56.388,68 13.009,36 249.718,78 0,00 0,00 0,00 642.911,25
25. MAXIMAL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 602.038,90 34.154,57 141,04 2.333,81 0,00 0,00 0,00 638.668,32
26. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 310.834,36 116.148,98 7.310,87 179.168,95 0,00 0,00 0,00 613.463,16
27. GRANITI REMUŠ ZADRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 260.219,88 25.226,15 25.922,67 292.809,80 0,00 0,00 0,00 604.178,50
28. OSMIJEH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 277.128,04 47.816,52 24.845,53 197.588,52 0,00 0,00 0,00 547.378,61
29. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 111.756,15 16.329,66 76.367,96 306.693,70 0,00 0,00 0,00 511.147,47
30. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 245.141,35 0,00 5.355,50 244.845,69 0,00 167,53 0,00 495.510,07
31. TRIGO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 449.574,97 29.750,76 53,35 5.089,30 0,00 0,00 0,00 484.468,38
32. HOR-GRAD D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I USLU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 200.206,49 39.367,46 -6,70 238.333,75 0,00 3.324,72 0,00 481.225,72
33. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 376.621,30 -18.893,49 14.370,63 99.451,27 0,00 0,00 0,00 471.549,71
34. BMK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA NOVA PLOŠČICA 184.009,40 -3.092,31 0,00 257.765,08 0,00 0,00 0,00 438.682,17
35. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 51.906,56 -9.151,29 67.218,70 313.471,82 0,00 0,00 0,00 423.445,79
36. REGNUM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 189.296,72 34.656,20 7.354,52 157.919,02 0,00 0,00 0,00 389.226,46
37. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 282.879,47 -188,10 1.118,71 32.203,03 0,00 46.246,17 0,00 362.259,28
38. EKO-GOSPODARSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR KUPINOVAC 112.486,59 0,00 33.614,09 209.969,67 0,00 0,00 0,00 356.070,35
39. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 184.673,44 144.451,84 1.177,30 25.735,52 0,00 0,00 0,00 356.038,10
40. ACTUM GRUPA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 192.530,26 103.758,82 1.004,69 36.838,99 0,00 0,00 0,00 334.132,76
41. AKOMA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 164.578,26 -4.969,42 26,71 169.762,23 0,00 0,00 0,00 329.397,78
42. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 189.988,39 1.865,45 9.134,12 107.350,10 0,00 0,00 0,00 308.338,06
43. PROSTOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -15.076,32 195,87 -174,14 322.841,84 0,00 0,00 0,00 307.787,25
44. KLIKOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 199.805,98 7.764,15 10.146,74 89.790,60 0,00 0,00 0,00 307.507,47