PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PAVLIŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO DOMINKOVICA 6.314.371,00 2.277.644,83 823.413,98 12.176.267,51 11.232,05 168,04 0,00 21.603.097,41
2. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.362.787,76 0,00 330.464,49 2.231.346,45 0,00 80.446,25 0,00 7.005.044,95
3. LJEVAONICA BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -914.436,84 0,00 567.416,85 7.129.488,76 0,00 0,00 0,00 6.782.468,77
4. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.627.038,21 206.522,12 130.906,57 2.015.450,90 0,00 0,00 0,00 4.979.917,80
5. ČESMA-SP D.O.O. DRVNA INDUSTRIJA - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -138.863,42 0,00 379.036,79 3.204.882,17 0,00 0,00 0,00 3.445.055,54
6. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.494.443,71 819.992,70 2.374,44 44.968,23 0,00 0,00 0,00 3.361.779,08
7. GRUPA TOMISLAV D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.495.389,70 1.119.042,92 2.064,06 19.344,95 0,00 0,00 0,00 2.635.841,63
8. ORAH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.043.591,41 523.182,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.566.774,32
9. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.004.019,17 15.270,75 181.014,17 1.278.937,25 0,00 -132,44 0,00 2.479.108,90
10. BRESTOVAC DRVNI KOMBINAT D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 1.973.517,58 0,00 -69.009,92 200.731,01 0,00 0,00 0,00 2.105.238,67
11. BRESTOVAC-PILANA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 1.843.620,13 0,00 -16.998,64 238.923,85 0,00 0,00 0,00 2.065.545,34
12. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 926.517,09 -827,67 54.730,23 691.426,69 0,00 0,00 0,00 1.671.846,34
13. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.384.077,78 64.542,41 0,00 139.049,72 0,00 25.308,03 0,00 1.612.977,94
14. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 619.412,08 464.679,76 37.729,72 196.738,13 0,00 0,00 0,00 1.318.559,69
15. TERMOSAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR LETIČANI 796.448,57 0,00 6.109,45 431.846,73 0,00 0,00 0,00 1.234.404,75
16. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 902.782,66 6.015,86 12.505,98 194.246,71 0,00 -463,77 0,00 1.115.087,44
17. TRIGO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 1.058.686,05 20.774,78 56,51 11.014,68 0,00 0,00 0,00 1.090.532,02
18. VARIVODA GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 440.595,30 0,00 25.505,92 439.877,96 0,00 13.452,67 0,00 919.431,85
19. VRTLINČICA USLUGE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA VRTLINSKA 422.586,50 54.033,67 24.527,15 416.030,25 0,00 0,00 0,00 917.177,57
20. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 315.983,33 268.946,74 5.898,40 293.168,10 0,00 0,00 0,00 883.996,57
21. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 354.195,84 102.405,56 246,98 340.423,62 0,00 0,00 0,00 797.272,00
22. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 392.480,09 40.764,45 21.860,43 272.041,84 0,00 0,00 0,00 727.146,81
23. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 311.424,96 120.188,14 9.092,08 239.315,08 0,00 0,00 0,00 680.020,26
24. MAXIMAL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 627.906,34 35.540,27 147,21 2.450,25 0,00 0,00 0,00 666.044,07
25. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 333.866,66 116.620,04 7.716,52 189.155,13 0,00 0,00 0,00 647.358,35
26. OSMIJEH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 290.813,65 50.181,14 26.060,93 207.263,82 0,00 0,00 0,00 574.319,54
27. METALPRODUKT D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC ŠANDROVAC 144.638,77 0,00 -5.535,85 440.899,23 0,00 -11.934,90 0,00 568.067,25
28. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 115.124,94 17.070,79 80.333,17 322.592,25 0,00 0,00 0,00 535.121,15
29. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 247.102,78 0,00 5.643,05 265.647,34 0,00 167,53 0,00 518.560,70
30. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 389.337,81 -18.893,49 14.977,52 103.745,13 0,00 0,00 0,00 489.166,97
31. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 54.454,74 -9.151,29 70.647,86 329.603,66 0,00 0,00 0,00 445.554,97
32. TOMO VINKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 362.618,87 2.725,00 114,78 35.161,39 0,00 13.765,03 0,00 414.385,07
33. REGNUM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 198.589,77 36.382,78 7.700,11 165.622,14 0,00 0,00 0,00 408.294,80
34. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 193.647,86 172.652,12 1.240,48 27.104,27 0,00 0,00 0,00 394.644,73
35. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 295.326,97 4.864,42 1.179,30 33.965,96 0,00 48.374,51 0,00 383.711,16
36. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 373.906,07 2.150,37 48,44 2.386,72 0,00 0,00 0,00 378.491,60
37. METAL MOD J.D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 30.009,14 106.567,69 55.120,19 174.304,00 0,00 0,00 0,00 366.001,02
38. ACTUM GRUPA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 201.999,40 108.302,65 1.052,60 38.643,64 0,00 0,00 0,00 349.998,29
39. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 199.161,78 1.937,23 9.543,33 112.455,74 0,00 0,00 0,00 323.098,08
40. KLIKOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 210.302,01 8.054,09 10.612,90 93.939,61 0,00 0,00 0,00 322.908,61
41. ROMANOVSKA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKA BARNA -8.662,26 316.643,24 -13,13 2.948,39 0,00 0,00 0,00 310.916,24
42. PROMESOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA VELIKA PISANICA 270.627,97 0,00 1.694,80 32.332,19 0,00 0,00 0,00 304.654,96