PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PAVLIŠ D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO DOMINKOVICA 6.545.213,32 2.350.520,83 851.470,12 12.599.971,68 11.682,47 173,12 0,00 22.359.031,54
2. LJEVAONICA BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -1.317.732,34 0,00 597.476,11 9.123.077,24 0,00 0,00 0,00 8.402.821,01
3. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.629.454,43 0,00 351.130,79 2.470.178,03 0,00 84.899,91 0,00 7.535.663,16
4. PRERADA D.D.-U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.613.414,61 0,00 89.256,29 2.480.417,44 0,00 50.664,49 0,00 6.233.752,83
5. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.828.558,68 218.993,72 139.904,19 2.162.792,26 0,00 0,00 0,00 5.350.248,85
6. LORA POSLOVNI PARK BJELOVAR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.896.128,35 2.075,89 0,00 -6.747,24 0,00 0,00 0,00 3.891.457,00
7. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.685.132,45 873.324,10 2.529,56 47.934,64 0,00 0,00 0,00 3.608.920,75
8. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.519.881,38 16.097,19 194.306,09 1.374.791,98 0,00 -132,44 0,00 3.104.944,20
9. GRUPA TOMISLAV D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.601.501,41 1.201.653,04 2.217,68 20.772,87 0,00 0,00 0,00 2.826.145,00
10. ORAH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.189.044,42 560.918,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749.962,86
11. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 987.835,64 -827,67 58.282,09 736.316,35 0,00 0,00 0,00 1.781.606,41
12. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.461.018,40 67.556,43 0,00 146.901,11 0,00 26.614,22 0,00 1.702.090,16
13. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 538.240,22 363.469,91 593.110,20 2.586,62 0,00 0,00 0,00 1.497.406,95
14. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 664.490,29 496.465,37 40.320,02 211.148,64 0,00 0,00 0,00 1.412.424,32
15. TERMOSAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR LETIČANI 850.938,91 0,00 6.578,79 460.838,16 0,00 0,00 0,00 1.318.355,86
16. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 959.754,46 6.055,08 13.178,16 204.643,14 0,00 -463,77 0,00 1.183.167,07
17. VARIVODA GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 466.460,51 0,00 27.060,80 472.616,77 0,00 14.190,36 0,00 980.328,44
18. VRTLINČICA USLUGE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA VRTLINSKA 446.288,53 56.887,25 25.886,15 439.293,00 0,00 0,00 0,00 968.354,93
19. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 338.931,75 282.473,48 6.266,20 313.149,21 0,00 0,00 0,00 940.820,64
20. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 367.793,91 107.625,41 246,98 361.228,33 0,00 0,00 0,00 836.894,63
21. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 420.990,12 43.526,12 23.508,08 292.771,25 0,00 0,00 0,00 780.795,57
22. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 328.432,69 127.723,33 9.610,78 252.311,55 0,00 0,00 0,00 718.078,35
23. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 357.729,64 124.301,57 8.330,61 204.272,36 0,00 0,00 0,00 694.634,18
24. DABAR D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 257.436,71 260.276,30 29.929,53 71.390,84 0,00 0,00 0,00 619.033,38
25. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 118.771,88 18.192,72 86.335,76 346.659,71 0,00 0,00 0,00 569.960,07
26. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 273.087,71 0,00 -121,66 292.049,89 0,00 278,92 0,00 565.294,86
27. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 413.948,96 -18.893,49 15.896,24 110.245,25 0,00 0,00 0,00 521.196,96
28. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 42.796,01 -9.151,29 75.838,97 354.024,21 0,00 0,00 0,00 463.507,90
29. TOMO VINKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 378.396,53 4.589,67 124,20 38.074,74 0,00 18.483,36 0,00 439.668,50
30. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 207.233,45 185.982,68 1.336,11 29.176,27 0,00 0,00 0,00 423.728,51
31. METALPRODUKT D.D. - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC ŠANDROVAC 58.498,39 0,00 -15.546,01 378.255,04 0,00 -5.846,90 0,00 415.360,52
32. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 315.557,68 8.614,67 1.271,03 36.634,69 0,00 51.596,42 0,00 413.674,49
33. ACTUM GRUPA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 216.333,90 115.181,15 1.125,12 41.375,54 0,00 0,00 0,00 374.015,71
34. GEODEKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 11.771,18 101.985,96 30.957,90 205.394,09 0,00 0,00 0,00 350.109,13
35. GEO - INŽENJERING D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 242.870,64 73.585,08 1,06 33.483,42 0,00 0,00 0,00 349.940,20
36. ANTOLJAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA POBJENIK 188.181,97 0,00 7.716,48 133.586,25 0,00 19.371,01 0,00 348.855,71
37. KLIKOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 226.191,02 8.493,00 11.318,59 100.220,42 0,00 0,00 0,00 346.223,03
38. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 213.197,06 1.482,42 10.162,79 120.184,71 0,00 0,00 0,00 345.026,98
39. ROMANOVSKA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKA BARNA -8.662,26 337.512,33 -13,13 3.137,52 0,00 0,00 0,00 331.974,46
40. PROMESOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA VELIKA PISANICA 291.811,03 0,00 1.837,02 35.058,39 0,00 0,00 0,00 328.706,44
41. KONFOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 266.362,06 -9.021,80 17.540,65 48.542,97 0,00 0,00 0,00 323.423,88
42. DUVI D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 160.150,67 26.800,06 5.739,87 118.010,39 0,00 1.792,23 0,00 312.493,22
43. DRVOGRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 130.342,84 -29.148,28 45.112,36 161.534,89 0,00 -33,82 0,00 307.807,99
44. VULKANIZACIJA PINTAR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 59.509,08 98.934,68 2,49 148.144,15 0,00 0,00 0,00 306.590,40