PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.909.510,42 0,00 372.752,29 2.736.885,41 0,00 89.559,42 0,00 8.108.707,54
2. PRERADA D.D. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.900.670,48 0,00 98.072,32 2.658.295,92 0,00 54.278,00 0,00 6.711.316,72
3. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.065.758,22 241.758,11 149.317,65 2.316.943,63 0,00 0,00 0,00 5.773.777,61
4. FI NAG D.D.INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 795.561,16 0,00 266.425,80 4.255.720,05 0,00 0,00 0,00 5.317.707,01
5. LORA POSLOVNI PARK BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 4.292.726,12 0,00 0,00 -6.747,24 0,00 0,00 0,00 4.285.978,88
6. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.834.313,31 16.961,81 208.212,35 1.475.077,02 0,00 -132,44 0,00 3.534.432,05
7. ANTONIO TRANS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 721.915,10 -76,64 202.501,46 1.971.087,28 3.236,68 0,00 0,00 2.898.663,88
8. DEKOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 811.718,63 213.205,18 169.583,30 875.810,03 0,00 -34,72 0,00 2.070.282,42
9. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.051.988,28 -827,67 61.998,10 827.588,80 0,00 0,00 0,00 1.940.747,51
10. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.541.361,31 70.709,75 0,00 155.115,39 0,00 27.980,79 0,00 1.795.167,24
11. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 580.765,31 391.314,20 637.127,65 2.795,78 0,00 0,00 0,00 1.612.002,94
12. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 711.651,96 529.720,09 43.030,04 226.225,19 0,00 0,00 0,00 1.510.627,28
13. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.019.359,44 6.096,12 13.881,39 215.520,11 0,00 -463,77 0,00 1.254.393,29
14. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.170.439,24 -3.810,61 2.691,83 51.038,15 0,00 0,00 0,00 1.220.358,61
15. TRIGO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 1.109.954,49 18.403,85 66,29 12.943,00 0,00 0,00 0,00 1.141.367,63
16. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 362.940,83 296.625,43 6.651,01 334.053,83 0,00 0,00 0,00 1.000.271,10
17. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 381.899,29 112.340,65 246,98 382.994,60 0,00 0,00 0,00 877.481,52
18. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 450.817,87 46.415,44 25.231,88 314.458,70 0,00 0,00 0,00 836.923,89
19. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 346.226,50 135.606,80 10.153,45 265.908,68 0,00 0,00 0,00 757.895,43
20. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 381.518,59 131.183,42 8.973,07 220.088,28 0,00 0,00 0,00 741.763,36
21. ŽITKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ SIRAČ 477.808,67 -2.083,92 18.469,95 241.554,52 0,00 0,00 0,00 735.749,22
22. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 128.811,69 19.366,50 92.615,78 371.839,51 0,00 0,00 0,00 612.633,48
23. DARUVARSKI NARODNI DUHAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 0,00 0,00 0,00 -0,50 596.572,44 0,00 0,00 596.571,94
24. STAVO ARTIKEL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 368.101,23 0,00 25,75 174.617,40 0,00 24.209,69 0,00 566.954,07
25. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 439.737,68 -18.893,49 16.857,42 117.045,77 0,00 0,00 0,00 554.747,38
26. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 179.513,51 0,00 -396,99 312.710,39 0,00 375,29 0,00 492.202,20
27. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 221.446,95 199.929,38 1.436,18 31.344,06 0,00 0,00 0,00 454.156,57
28. FUSURA NOVA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 429.333,26 -31,64 104,63 22.855,06 0,00 0,00 0,00 452.261,31
29. PRERADA-PROMET D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 336.723,45 6.287,69 1.366,99 39.426,80 0,00 54.967,25 0,00 438.772,18
30. GEODEKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 12.760,92 161.989,93 33.614,13 223.325,87 0,00 0,00 0,00 431.690,85
31. BRESTOVAC-TVORNICA NAMJEŠTAJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 772.782,07 -817,68 -26.485,60 -346.848,28 0,00 0,00 0,00 398.630,51
32. MB GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 221.479,08 0,00 0,00 131.624,64 0,00 7.994,87 0,00 361.098,59
33. ROMANOVSKA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKA BARNA -8.662,26 359.345,96 -13,13 3.335,43 0,00 0,00 0,00 354.006,00
34. DRVOGRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 137.572,46 -29.148,28 47.606,61 172.969,67 0,00 -33,82 0,00 328.966,64
35. PANPELETI D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK KOSTANJEVAC 103.162,08 16.626,05 -2.235,22 188.544,53 0,00 0,00 0,00 306.097,44
36. AEDIFICO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 48.060,57 5.011,78 0,00 34.887,60 0,00 215.494,02 0,00 303.453,97
37. MARGETINAC PODUZEĆE ZA PROIZV.PROMET I USLUGE BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA -4.212,56 1.272,68 10.449,16 295.654,72 0,00 0,00 0,00 303.164,00
38. VICTUM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 116.645,61 75.954,11 67.864,34 41.282,59 0,00 0,00 0,00 301.746,65