PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PRERADA D.D. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.963.813,22 0,00 99.558,28 2.701.365,58 0,00 55.045,40 0,00 6.819.782,48
2. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.116.132,45 244.931,07 151.316,80 2.349.680,88 0,00 0,00 0,00 5.862.061,20
3. FI NAG D.D.INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 818.367,38 0,00 157.316,35 4.197.774,24 0,00 0,00 0,00 5.173.457,97
4. LORA POSLOVNI PARK BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 4.369.977,83 -1.220,70 0,00 -6.747,24 0,00 0,00 0,00 4.362.009,89
5. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.862.793,59 17.145,43 211.165,64 1.496.374,63 0,00 -132,44 0,00 3.587.346,85
6. ANTONIO TRANS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 733.237,82 -76,64 205.368,78 1.999.004,99 3.286,67 0,00 0,00 2.940.821,62
7. DEKOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 821.297,44 215.597,53 171.519,26 885.870,76 0,00 -34,72 0,00 2.094.250,27
8. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.558.453,62 71.379,43 0,00 156.859,87 0,00 28.271,01 0,00 1.814.963,93
9. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 589.796,40 397.227,52 646.475,67 2.840,18 0,00 0,00 0,00 1.636.339,77
10. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.032.017,80 6.104,84 14.030,73 217.830,06 0,00 -463,77 0,00 1.269.519,66
11. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.189.308,03 -3.810,61 2.726,30 51.697,24 0,00 0,00 0,00 1.239.920,96
12. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 368.039,65 299.630,89 6.732,73 338.493,36 0,00 0,00 0,00 1.012.896,63
13. VRT D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 922.418,63 -65.488,74 -47.622,77 -123.435,78 0,00 -269,98 271.950,74 957.552,10
14. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 384.918,20 113.373,34 246,98 387.617,14 0,00 0,00 0,00 886.155,66
15. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 457.152,41 47.029,04 25.597,96 319.064,50 0,00 0,00 0,00 848.843,91
16. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 350.005,39 137.281,01 10.268,70 268.796,31 0,00 0,00 0,00 766.351,41
17. ŽITKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ SIRAČ 483.708,95 -2.083,92 18.686,07 244.409,30 0,00 0,00 0,00 744.720,40
18. DARUVARSKI NARODNI DUHAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 26.872,03 0,00 0,00 -0,47 608.192,27 0,00 0,00 635.063,83
19. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 131.085,27 19.615,77 93.949,48 377.186,95 0,00 0,00 0,00 621.837,47
20. STAVO ARTIKEL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 371.204,46 0,00 25,93 176.101,41 0,00 24.507,83 0,00 571.839,63
21. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 445.214,44 -18.893,49 17.061,54 118.490,00 0,00 0,00 0,00 561.872,49
22. AQUA TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 209.442,77 -107.254,86 190.749,04 238.594,73 0,00 0,00 0,00 531.531,68
23. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 182.685,22 0,00 -626,32 316.843,72 0,00 375,29 0,00 499.277,91
24. MB GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 338.330,33 0,00 -126,20 133.538,71 0,00 8.147,45 0,00 479.890,29
25. PRERADA-PROMET D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 341.218,43 5.312,22 1.387,37 40.019,75 0,00 55.683,12 0,00 443.620,89
26. GEODEKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 12.971,12 169.016,20 34.178,22 227.134,09 0,00 0,00 0,00 443.299,63
27. PANPELETI D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK KOSTANJEVAC 235.563,56 -5.532,82 -123,96 200.553,66 0,00 0,00 0,00 430.460,44
28. ROMANOVSKA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKA BARNA -8.662,26 363.982,79 -13,13 3.377,43 0,00 0,00 0,00 358.684,83
29. AGROTURIST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO ĆURLOVAC 278.147,75 13.511,52 2.212,77 53.377,64 0,00 0,00 0,00 347.249,68
30. DRVOGRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 139.107,82 -29.148,28 48.136,32 175.398,10 0,00 -33,82 0,00 333.460,14
31. BRESTOVAC-TVORNICA NAMJEŠTAJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 733.101,26 -817,68 -40.482,42 -364.338,68 0,00 0,00 0,00 327.462,48
32. AEDIFICO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 48.668,91 5.074,78 0,00 35.327,58 0,00 218.993,07 0,00 308.064,34
33. MARGETINAC PODUZEĆE ZA PROIZV.PROMET I USLUGE BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA -4.212,56 1.272,68 10.552,02 298.383,62 0,00 0,00 0,00 305.995,76
34. VICTUM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 118.246,82 77.006,54 68.779,37 41.840,20 0,00 0,00 0,00 305.872,93
35. PABLO J.D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA CERINA 277.851,41 23.084,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.935,61