PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PAVLIŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO DOMINKOVICA 6.084.371,17 2.205.034,80 795.460,23 11.754.109,71 10.783,29 162,97 0,00 20.849.922,17
2. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.094.031,27 0,00 281.732,81 2.021.853,84 0,00 76.008,84 0,00 6.473.626,76
3. PRERADA D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.215.083,86 0,00 77.905,70 2.127.807,00 0,00 43.769,35 0,00 5.464.565,91
4. AGRARIA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR VELIKO KORENOVO 1.404.845,76 1.598.257,34 113.314,81 451.137,38 0,00 1.192,63 0,00 3.568.747,92
5. ČESMA-SP D.O.O. DRVNA INDUSTRIJA - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 24.500,01 0,00 324.178,44 3.063.184,64 0,00 0,00 0,00 3.411.863,09
6. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.304.462,62 766.855,93 2.219,90 42.012,66 0,00 0,00 0,00 3.115.551,11
7. GRUPA TOMISLAV D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.389.665,26 1.036.734,30 1.911,00 17.922,22 0,00 0,00 0,00 2.446.232,78
8. ORAH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.898.669,25 485.585,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.384.254,34
9. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 935.563,09 23.425,28 167.770,76 1.183.432,36 0,00 -132,44 0,00 2.310.059,05
10. ČIPČIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE DOMANKUŠ 743.557,08 39.192,13 160.076,28 1.044.617,94 0,00 0,00 0,00 1.987.443,43
11. DEKOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 680.548,54 180.444,87 143.072,79 738.040,61 0,00 -34,72 0,00 1.742.072,09
12. TOMINADA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ SIRAČ 5.725,70 0,00 26.652,52 1.677.588,08 0,00 -13,47 0,00 1.709.952,83
13. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 865.422,33 -827,67 51.191,33 646.700,86 0,00 0,00 0,00 1.562.486,85
14. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.307.334,15 61.539,38 0,00 131.226,96 0,00 24.006,60 0,00 1.524.107,09
15. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 575.044,42 450.598,83 35.148,87 182.380,20 0,00 0,00 0,00 1.243.172,32
16. TERMOSAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR LETIČANI 741.638,05 0,00 5.641,82 388.265,44 0,00 0,00 0,00 1.135.545,31
17. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 846.018,78 5.976,78 11.836,26 183.888,19 0,00 -463,77 0,00 1.047.256,24
18. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 354.788,66 255.469,35 5.531,93 273.259,91 0,00 0,00 0,00 889.049,85
19. VRTLINČICA USLUGE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA VRTLINSKA 399.013,29 51.190,50 23.173,12 392.852,39 0,00 0,00 0,00 866.229,30
20. VARIVODA GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 399.276,21 0,00 23.538,98 399.285,73 0,00 12.717,68 0,00 834.818,60
21. GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 660.505,91 0,00 -12.818,19 177.522,61 0,00 0,00 0,00 825.210,33
22. AKTOMA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 359.058,88 309.964,30 -119,61 91.043,72 0,00 0,00 0,00 759.947,29
23. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 319.486,32 98.703,15 246,98 319.694,85 0,00 0,00 0,00 738.131,30
24. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 364.074,11 38.012,85 20.218,80 251.388,09 0,00 0,00 0,00 673.693,85
25. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 294.479,31 112.680,44 8.575,27 226.366,06 0,00 0,00 0,00 642.101,08
26. ZVONO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR VELIKO KORENOVO 316.589,81 55.110,91 12.744,10 244.901,08 0,00 0,00 0,00 629.345,90
27. DRVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BREZOVAC 384.947,51 208.365,76 928,62 32.978,71 0,00 0,00 0,00 627.220,60
28. MAXIMAL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 588.890,81 33.450,24 137,90 2.274,62 0,00 0,00 0,00 624.753,57
29. ŽITKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ SIRAČ 397.011,53 -2.083,92 15.510,35 202.461,60 0,00 0,00 0,00 612.899,56
30. CONGRA D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 557.785,65 52.621,63 42,36 409,79 0,00 0,00 0,00 610.859,43
31. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 306.696,36 112.381,04 7.104,68 173.037,58 0,00 0,00 0,00 599.219,66
32. GRANITI REMUŠ ZADRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 254.637,96 24.691,12 25.383,13 286.441,62 0,00 0,00 0,00 591.153,83
33. TRIGO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 523.911,08 23.826,29 -26,12 1.833,78 0,00 0,00 0,00 549.545,03
34. OSMIJEH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 270.171,82 46.614,62 24.227,76 192.670,69 0,00 0,00 0,00 533.684,89
35. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 122.498,42 15.952,95 74.352,49 298.612,66 0,00 0,00 0,00 511.416,52
36. STAVO ARTIKEL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 325.606,30 0,00 23,26 154.295,64 0,00 20.127,01 0,00 500.052,21
37. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 245.649,52 0,00 5.209,34 233.831,12 0,00 56,14 0,00 484.746,12
38. HOR-GRAD D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, TRGOVINU I USLU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 218.839,17 38.296,21 -6,70 219.925,51 0,00 3.229,49 0,00 480.283,68
39. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 368.344,84 -18.893,49 14.062,16 97.268,76 0,00 0,00 0,00 460.782,27
40. AQUA TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 162.805,72 110.661,31 59.885,96 114.662,80 0,00 0,00 0,00 448.015,79
41. BMK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA NOVA PLOŠČICA 179.528,10 -3.092,31 0,00 251.880,60 0,00 0,00 0,00 428.316,39
42. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 52.422,48 -9.151,29 65.475,71 305.272,22 0,00 0,00 0,00 414.019,12
43. REGNUM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 184.573,18 33.778,60 7.178,86 154.003,63 0,00 0,00 0,00 379.534,27
44. SYS-NET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 45.308,66 316.200,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.508,90
45. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 276.058,41 -188,10 1.087,91 30.563,89 0,00 45.164,36 0,00 352.686,47
46. AKOMA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 182.976,10 -4.969,42 26,00 165.311,51 0,00 0,00 0,00 343.344,19
47. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 180.111,86 125.967,67 1.145,19 25.039,80 0,00 0,00 0,00 332.264,52
48. EKO-GOSPODARSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR KUPINOVAC 107.086,32 0,00 31.264,33 193.199,41 0,00 0,00 0,00 331.550,06
49. ACTUM GRUPA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 187.717,22 101.449,25 980,33 35.921,71 0,00 0,00 0,00 326.068,51
50. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 185.295,46 1.828,96 8.926,13 104.754,97 0,00 0,00 0,00 300.805,52