PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PAVLIŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO DOMINKOVICA 6.237.704,39 2.253.441,49 814.096,06 12.035.548,25 11.082,47 166,35 0,00 21.352.039,01
2. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.274.577,21 0,00 323.600,86 2.168.050,23 0,00 78.967,11 0,00 6.845.195,41
3. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.654.311,01 200.514,60 126.391,37 1.940.159,00 0,00 0,00 0,00 4.921.375,98
4. ČESMA-SP D.O.O. DRVNA INDUSTRIJA - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -116.803,89 0,00 459.667,35 3.290.536,29 0,00 0,00 0,00 3.633.399,75
5. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.431.105,71 802.280,44 2.322,93 43.983,04 0,00 0,00 0,00 3.279.692,12
6. GRUPA TOMISLAV D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.460.148,22 1.091.606,71 2.013,04 18.870,70 0,00 0,00 0,00 2.572.638,67
7. ORAH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.995.284,03 510.650,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.934,33
8. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 981.288,16 24.551,47 176.599,70 1.247.102,29 0,00 -132,44 0,00 2.429.409,18
9. AQUA TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.104.721,23 504.748,50 332.426,72 193.874,35 0,00 0,00 0,00 2.135.770,80
10. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 906.152,17 -827,67 53.550,60 676.518,08 0,00 0,00 0,00 1.635.393,18
11. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.358.594,58 63.541,40 0,00 136.442,13 0,00 24.874,22 0,00 1.583.452,33
12. BRESTOVAC DRVNI KOMBINAT D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 1.507.409,22 0,00 -121.477,87 -11.372,60 0,00 0,00 0,00 1.374.558,75
13. BRESTOVAC-PILANA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 1.293.452,63 0,00 -23.744,79 47.988,85 0,00 0,00 0,00 1.317.696,69
14. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 604.015,85 472.842,79 36.869,44 191.952,15 0,00 0,00 0,00 1.305.680,23
15. TERMOSAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR LETIČANI 778.480,29 0,00 5.953,57 422.218,18 0,00 0,00 0,00 1.206.652,04
16. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 883.861,37 6.002,83 12.282,75 190.793,85 0,00 -463,77 0,00 1.092.477,03
17. TRIGO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 1.030.644,58 35.813,32 54,92 8.449,83 0,00 0,00 0,00 1.074.962,65
18. VRTLINČICA USLUGE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA VRTLINSKA 414.713,83 53.085,95 24.075,81 408.304,30 0,00 0,00 0,00 900.179,89
19. VARIVODA GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 432.005,03 0,00 24.762,66 424.509,48 0,00 13.207,68 0,00 894.484,85
20. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 308.361,77 264.454,27 5.776,24 286.532,04 0,00 0,00 0,00 865.124,32
21. AKTOMA D.O.O.U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 377.863,81 321.684,15 -239,22 95.599,56 0,00 0,00 0,00 794.908,30
22. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 349.679,70 102.694,61 246,98 333.514,03 0,00 0,00 0,00 786.135,32
23. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 383.011,43 39.847,25 21.313,22 265.157,27 0,00 0,00 0,00 709.329,17
24. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 305.776,41 117.685,57 8.919,81 234.998,75 0,00 0,00 0,00 667.380,54
25. ZVONO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR VELIKO KORENOVO 330.842,43 57.638,67 13.268,86 254.431,76 0,00 0,00 0,00 656.181,72
26. MAXIMAL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 614.901,16 34.843,59 144,11 2.391,71 0,00 0,00 0,00 652.280,57
27. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 327.227,18 119.889,88 7.512,58 184.134,46 0,00 0,00 0,00 638.764,10
28. OSMIJEH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 283.933,04 48.992,30 25.449,87 202.399,44 0,00 0,00 0,00 560.774,65
29. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 111.711,54 16.698,18 78.339,61 314.599,07 0,00 0,00 0,00 521.348,40
30. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 243.288,23 0,00 5.498,48 255.077,23 0,00 167,53 0,00 504.031,47
31. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 384.717,83 -18.893,49 14.672,40 101.586,35 0,00 0,00 0,00 482.083,09
32. BMK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA NOVA PLOŠČICA 188.393,28 -3.092,31 0,00 263.521,64 0,00 0,00 0,00 448.822,61
33. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 45.625,77 -9.151,29 68.923,81 321.493,17 0,00 0,00 0,00 426.891,46
34. METALPRODUKT D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC ŠANDROVAC 109.446,07 0,00 -1.131,03 319.677,33 0,00 -12.884,31 0,00 415.108,06
35. REGNUM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 193.917,58 35.514,72 7.526,36 161.749,31 0,00 0,00 0,00 398.707,97
36. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 189.135,86 163.302,71 1.208,71 26.416,11 0,00 0,00 0,00 380.063,39
37. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 288.608,01 -188,10 1.148,84 33.079,62 0,00 47.304,46 0,00 369.952,83
38. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 363.651,64 2.012,17 47,09 2.320,31 0,00 0,00 0,00 368.031,21
39. ACTUM GRUPA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 197.238,67 106.018,18 1.028,51 37.736,33 0,00 0,00 0,00 342.021,69
40. AKOMA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 169.351,07 -4.969,42 27,41 174.116,18 0,00 0,00 0,00 338.525,24
41. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 194.500,43 1.901,14 9.337,59 109.888,81 0,00 0,00 0,00 315.627,97
42. KLIKOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 205.025,00 7.908,32 10.378,53 91.853,64 0,00 0,00 0,00 315.165,49
43. ROMANOVSKA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKA BARNA -8.662,26 309.712,27 -13,13 2.885,56 0,00 0,00 0,00 303.922,44