PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. LJEVAONICA BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -1.291.920,53 0,00 504.480,96 9.324.694,62 0,00 0,00 0,00 8.537.255,05
2. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.788.786,92 0,00 363.453,53 2.616.919,88 0,00 87.555,50 0,00 7.856.715,83
3. PRERADA D.D. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.777.152,70 0,00 94.761,90 2.587.364,09 0,00 52.723,94 0,00 6.512.002,63
4. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.963.745,72 226.430,18 145.269,20 2.250.647,71 0,00 0,00 0,00 5.586.092,81
5. LORA POSLOVNI PARK BJELOVAR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 4.101.704,30 -2.578,45 0,00 -6.747,24 0,00 0,00 0,00 4.092.378,61
6. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.776.638,08 16.589,96 202.231,68 1.431.947,39 0,00 -132,44 0,00 3.427.274,67
7. GRUPA TOMISLAV D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.664.772,78 1.250.911,08 2.309,28 21.624,30 0,00 0,00 0,00 2.939.617,44
8. ORAH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.275.773,86 583.419,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.859.192,92
9. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.024.398,13 -827,67 60.399,96 801.978,27 0,00 0,00 0,00 1.885.948,69
10. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 562.476,54 379.339,20 618.197,05 2.705,84 0,00 0,00 0,00 1.562.718,63
11. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 691.369,12 515.418,22 41.864,54 219.741,21 0,00 0,00 0,00 1.468.393,09
12. TERMOSAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR LETIČANI 883.678,88 0,00 6.858,65 478.124,93 0,00 0,00 0,00 1.368.662,46
13. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 993.725,10 6.078,47 13.578,95 210.842,25 0,00 -463,77 0,00 1.223.761,00
14. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.132.228,19 -3.810,61 2.622,04 49.703,41 0,00 0,00 0,00 1.180.743,03
15. TRIGO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 1.075.077,83 17.900,19 64,14 12.518,98 0,00 0,00 0,00 1.105.561,14
16. VARIVODA GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 481.883,20 0,00 27.934,87 488.431,67 0,00 14.630,21 0,00 1.012.879,95
17. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 352.615,23 290.539,09 6.485,51 325.063,39 0,00 0,00 0,00 974.703,22
18. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 375.902,04 110.103,25 246,98 373.633,58 0,00 0,00 0,00 859.885,85
19. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 437.989,84 45.172,83 24.490,52 305.131,56 0,00 0,00 0,00 812.784,75
20. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 370.755,93 127.770,29 8.696,77 213.286,31 0,00 0,00 0,00 720.509,30
21. DABAR D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 269.062,45 268.576,26 30.777,31 73.548,85 0,00 0,00 0,00 641.964,87
22. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 124.207,48 18.861,69 89.914,94 361.010,42 0,00 0,00 0,00 593.994,53
23. ANTOLJAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA POBJENIK 381.313,52 0,00 8.004,45 146.045,93 0,00 20.090,49 0,00 555.454,39
24. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 232.352,13 0,00 -1,48 304.219,39 0,00 278,92 0,00 536.848,96
25. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 44.553,31 -9.151,29 78.934,27 368.585,49 0,00 0,00 0,00 482.921,78
26. TOMO VINKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 401.932,89 539,01 129,82 39.811,87 0,00 19.246,35 0,00 461.659,94
27. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 215.334,15 193.931,32 1.393,14 30.411,77 0,00 0,00 0,00 441.070,38
28. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 327.620,68 6.079,65 1.325,72 38.225,99 0,00 53.517,56 0,00 426.769,60
29. TERMOSAN TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 336.157,13 794,72 2,22 80.089,55 0,00 0,00 0,00 417.043,62
30. GEODEKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 12.335,26 132.155,56 32.471,76 215.613,94 0,00 0,00 0,00 392.576,52
31. ACTUM GRUPA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 224.881,16 119.282,60 1.168,36 43.004,51 0,00 0,00 0,00 388.336,63
32. GEO - INŽENJERING D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 252.502,85 75.919,80 1,11 34.846,25 0,00 0,00 0,00 363.270,01
33. KLIKOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 235.665,18 8.754,70 11.739,38 103.965,51 0,00 0,00 0,00 360.124,77
34. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 221.565,89 1.519,96 10.532,16 124.793,28 0,00 0,00 0,00 358.411,29
35. PROMESOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA VELIKA PISANICA 305.087,60 0,00 1.921,82 36.683,95 0,00 0,00 0,00 343.693,37
36. KONFOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 278.104,65 -9.021,80 18.341,38 50.759,06 0,00 0,00 0,00 338.183,29
37. DRVOGRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 134.463,21 -29.148,28 46.533,91 168.051,92 0,00 -33,82 0,00 319.866,94
38. LATERES GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKI ZDENCI 108.079,30 192.753,08 0,00 1.886,51 0,00 0,00 0,00 302.718,89
39. DORIAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 83.690,13 29.067,12 16.124,88 172.146,16 0,00 0,00 0,00 301.028,29