PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PAVLIŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO DOMINKOVICA 6.391.880,10 2.302.114,14 832.834,29 12.318.533,14 11.383,29 169,74 0,00 21.856.914,70
2. LJEVAONICA BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -807.367,15 0,00 433.154,74 8.755.363,62 0,00 0,00 0,00 8.381.151,21
3. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.452.279,42 0,00 337.403,54 2.317.086,94 0,00 81.941,64 0,00 7.188.711,54
4. PRERADA D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.552.908,27 0,00 80.284,29 2.285.634,42 0,00 48.370,31 0,00 5.967.197,29
5. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.677.963,16 210.709,67 133.927,67 2.064.923,17 0,00 0,00 0,00 5.087.523,67
6. ČESMA-SP D.O.O. DRVNA INDUSTRIJA - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -112.484,38 0,00 395.512,29 3.317.656,51 0,00 0,00 0,00 3.600.684,42
7. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.558.483,54 837.899,59 2.426,53 45.964,26 0,00 0,00 0,00 3.444.773,92
8. GRUPA TOMISLAV D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.531.018,45 1.146.780,62 2.115,64 19.824,39 0,00 0,00 0,00 2.699.739,10
9. ORAH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.092.429,65 535.853,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628.282,88
10. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.060.432,15 15.548,24 185.477,15 1.311.122,05 0,00 -132,44 0,00 2.572.447,15
11. BRESTOVAC-TVORNICA NAMJEŠTAJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 1.064.558,71 -817,68 -285.182,91 1.236.639,91 0,00 0,00 0,00 2.015.198,03
12. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 947.105,80 -827,67 55.922,83 706.499,11 0,00 0,00 0,00 1.708.700,07
13. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.409.911,85 65.554,41 0,00 141.685,94 0,00 25.746,60 0,00 1.642.898,80
14. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 634.547,82 475.352,30 38.599,45 201.576,69 0,00 0,00 0,00 1.350.076,26
15. TERMOSAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR LETIČANI 814.659,06 0,00 6.267,04 441.581,07 0,00 0,00 0,00 1.262.507,17
16. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 921.911,87 6.029,03 12.731,67 197.737,48 0,00 -463,77 0,00 1.137.946,28
17. KAMEN SIRAČ D. D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ SIRAČ 311.368,36 399.138,97 17.189,29 301.288,61 0,00 -2,93 0,00 1.028.982,30
18. VARIVODA GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 449.279,97 0,00 26.087,11 452.162,36 0,00 13.700,36 0,00 941.229,80
19. VRTLINČICA USLUGE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA VRTLINSKA 430.499,50 54.991,80 24.983,46 423.841,09 0,00 0,00 0,00 934.315,85
20. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 323.688,64 273.488,56 6.021,89 299.877,08 0,00 0,00 0,00 903.076,17
21. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 358.761,61 104.155,55 246,98 347.409,15 0,00 0,00 0,00 810.573,29
22. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 402.052,80 41.691,72 22.413,66 279.002,07 0,00 0,00 0,00 745.160,25
23. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 317.135,59 122.718,20 9.266,24 243.678,86 0,00 0,00 0,00 692.798,89
24. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 341.778,69 119.199,24 7.922,71 194.231,00 0,00 0,00 0,00 663.131,64
25. OSMIJEH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 297.769,87 51.383,05 26.678,70 212.181,66 0,00 0,00 0,00 588.013,28
26. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 118.560,76 17.447,49 82.348,64 330.673,30 0,00 0,00 0,00 549.030,19
27. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 259.937,80 0,00 5.789,20 276.484,95 0,00 167,53 0,00 542.379,48
28. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 397.575,98 -18.893,49 15.286,00 105.927,66 0,00 0,00 0,00 499.896,15
29. METALPRODUKT D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC ŠANDROVAC 148.646,66 0,00 -47.464,68 353.614,78 0,00 -10.985,49 0,00 443.811,27
30. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 40.499,64 -9.151,29 72.390,86 337.803,26 0,00 0,00 0,00 441.542,47
31. TOMO VINKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 377.046,32 3.331,13 117,94 36.139,58 0,00 16.762,79 0,00 433.397,76
32. REGNUM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 203.313,32 37.260,37 7.875,77 169.537,55 0,00 0,00 0,00 417.987,01
33. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 198.209,45 177.128,07 1.272,59 27.799,98 0,00 0,00 0,00 404.410,09
34. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 302.119,76 6.083,95 1.210,10 34.862,03 0,00 49.456,32 0,00 393.732,16
35. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 384.273,20 2.209,09 49,81 2.453,84 0,00 0,00 0,00 388.985,94
36. ACTUM GRUPA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 206.812,45 110.612,22 1.076,95 39.560,93 0,00 0,00 0,00 358.062,55
37. KLIKOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 215.637,00 8.201,46 10.849,85 96.048,49 0,00 0,00 0,00 330.736,80
38. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 203.874,35 1.440,60 9.751,32 115.050,87 0,00 0,00 0,00 330.117,14
39. ROMANOVSKA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKA BARNA -8.662,26 323.650,38 -13,13 3.011,88 0,00 0,00 0,00 317.986,87
40. PROMESOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA VELIKA PISANICA 277.021,21 0,00 1.742,56 33.247,55 0,00 0,00 0,00 312.011,32
41. KONFOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 253.281,07 -9.021,80 16.648,65 46.074,29 0,00 0,00 0,00 306.982,21