PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. LJEVAONICA BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -1.330.818,97 0,00 652.050,47 9.643.970,03 0,00 0,00 0,00 8.965.201,53
2. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.850.101,01 0,00 368.160,52 2.681.456,28 0,00 88.569,88 0,00 7.988.287,69
3. PRERADA D.D. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.843.361,10 0,00 96.721,48 2.625.971,25 0,00 53.510,60 0,00 6.619.564,43
4. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.015.383,99 238.585,15 147.318,51 2.284.206,41 0,00 0,00 0,00 5.685.494,06
5. FI NAG D.D.INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 578.271,53 -17.359,03 59.936,73 3.853.776,58 0,00 0,00 0,00 4.474.625,81
6. LORA POSLOVNI PARK BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 4.180.165,05 -2.578,45 0,00 -6.747,24 0,00 0,00 0,00 4.170.839,36
7. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.805.833,02 16.778,19 205.259,07 1.453.779,42 0,00 -132,44 0,00 3.481.517,26
8. ANTONIO TRANS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 710.592,39 -76,64 199.634,13 1.943.169,56 3.186,69 0,00 0,00 2.856.506,13
9. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.038.364,14 -827,67 61.208,93 816.391,52 0,00 0,00 0,00 1.915.136,92
10. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 571.734,23 385.400,89 627.779,64 2.751,36 0,00 0,00 0,00 1.587.666,12
11. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 701.636,20 522.657,76 42.454,51 223.023,38 0,00 0,00 0,00 1.489.771,85
12. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.006.701,09 6.087,41 13.732,04 213.210,16 0,00 -463,77 0,00 1.239.266,93
13. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.151.570,45 -3.810,61 2.657,37 50.379,05 0,00 0,00 0,00 1.200.796,26
14. TRIGO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 1.092.732,24 18.155,14 65,23 12.733,61 0,00 0,00 0,00 1.123.686,22
15. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 357.842,00 293.619,97 6.569,29 329.614,30 0,00 0,00 0,00 987.645,56
16. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 378.999,16 111.235,81 246,98 378.372,09 0,00 0,00 0,00 868.854,04
17. JAKŠINIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 537.290,98 0,00 21.674,63 268.480,47 0,00 0,00 0,00 827.446,08
18. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 444.483,33 45.801,83 24.865,79 309.852,92 0,00 0,00 0,00 825.003,87
19. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 376.203,94 129.498,00 8.836,63 216.729,44 0,00 0,00 0,00 731.268,01
20. DABAR D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 272.432,15 271.746,65 31.101,14 74.373,14 0,00 0,00 0,00 649.653,08
21. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 126.538,11 19.117,22 91.282,09 366.492,05 0,00 0,00 0,00 603.429,47
22. ANTOLJAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA POBJENIK 386.836,01 0,00 8.114,45 149.450,18 0,00 20.365,32 0,00 564.765,96
23. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 45.415,55 -9.151,29 80.116,60 374.147,56 0,00 0,00 0,00 490.528,42
24. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 179.243,53 0,00 -1,48 308.867,85 0,00 375,29 0,00 488.485,19
25. LATERES GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKI ZDENCI 86.405,84 368.317,67 0,00 1.924,67 0,00 0,00 0,00 456.648,18
26. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 218.428,42 196.967,51 1.414,93 30.883,69 0,00 0,00 0,00 447.694,55
27. FUSURA NOVA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 420.886,96 -31,64 102,61 22.412,40 0,00 0,00 0,00 443.370,33
28. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 332.228,46 6.184,96 1.346,61 38.833,84 0,00 54.251,39 0,00 432.845,26
29. GEODEKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 12.550,73 146.980,10 33.050,02 219.517,69 0,00 0,00 0,00 412.098,54
30. GEO - INŽENJERING D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 256.182,13 76.811,60 1,13 35.366,83 0,00 0,00 0,00 368.361,69
31. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 224.762,59 1.534,29 10.673,25 126.553,64 0,00 0,00 0,00 363.523,77
32. PROMESOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA VELIKA PISANICA 310.158,93 0,00 1.954,21 37.304,89 0,00 0,00 0,00 349.418,03
33. MB GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 211.115,10 0,00 -14,17 126.761,97 0,00 7.842,30 0,00 345.705,20
34. DRVOGRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 136.037,10 -29.148,28 47.076,91 170.541,26 0,00 -33,82 0,00 324.473,17
35. MARGETINAC PODUZEĆE ZA PROIZV.PROMET I USLUGE BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA -4.212,56 1.272,68 10.346,30 292.925,81 0,00 0,00 0,00 300.332,23