PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. LJEVAONICA BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -1.761.678,95 0,00 612.489,31 9.339.895,78 0,00 0,00 0,00 8.190.706,14
2. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.718.211,44 0,00 357.994,42 2.548.079,35 0,00 86.379,05 0,00 7.710.664,26
3. PRERADA D.D. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.714.032,43 0,00 94.929,47 2.543.152,34 0,00 51.811,58 0,00 6.403.925,82
4. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.903.856,43 223.135,75 142.892,45 2.211.726,82 0,00 0,00 0,00 5.481.611,45
5. LORA POSLOVNI PARK BJELOVAR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 4.010.667,07 -2.578,45 0,00 -6.747,24 0,00 0,00 0,00 4.001.341,38
6. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.748.484,59 891.036,36 2.581,07 48.919,83 0,00 0,00 0,00 3.691.021,85
7. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.742.778,22 16.371,66 198.720,56 1.406.626,94 0,00 -132,44 0,00 3.364.364,94
8. GRUPA TOMISLAV D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.636.742,89 1.229.089,25 2.268,70 21.247,12 0,00 0,00 0,00 2.889.347,96
9. ORAH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.237.351,80 573.451,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.810.802,85
10. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.008.200,56 -827,67 59.461,72 751.224,96 0,00 0,00 0,00 1.818.059,57
11. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 551.739,59 372.308,94 607.083,31 2.653,03 0,00 0,00 0,00 1.533.784,87
12. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 679.461,52 507.021,91 41.180,30 215.934,62 0,00 0,00 0,00 1.443.598,35
13. TERMOSAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR LETIČANI 869.121,67 0,00 6.734,67 470.466,70 0,00 0,00 0,00 1.346.323,04
14. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 978.675,75 6.068,11 13.401,39 208.096,00 0,00 -463,77 0,00 1.205.777,48
15. VARIVODA GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 475.050,78 0,00 27.547,65 481.425,50 0,00 14.435,35 0,00 998.459,28
16. VRTLINČICA USLUGE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA VRTLINSKA 454.161,20 57.834,97 26.337,49 447.018,95 0,00 0,00 0,00 985.352,61
17. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 346.553,31 286.965,95 6.388,36 319.785,27 0,00 0,00 0,00 959.692,89
18. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 372.310,05 108.789,71 246,98 368.137,92 0,00 0,00 0,00 849.484,66
19. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 430.458,78 44.443,32 24.055,29 299.655,82 0,00 0,00 0,00 798.613,21
20. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 365.712,54 125.766,52 8.534,55 209.293,03 0,00 0,00 0,00 709.306,64
21. DABAR D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 262.267,25 264.899,29 30.401,73 72.592,83 0,00 0,00 0,00 630.161,10
22. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 122.170,36 18.565,33 88.329,32 354.652,89 0,00 0,00 0,00 583.717,90
23. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 277.579,54 0,00 -27,09 298.828,18 0,00 278,92 0,00 576.659,55
24. ANTOLJAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA POBJENIK 367.268,76 0,00 7.876,88 140.098,03 0,00 19.771,75 0,00 535.015,42
25. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 44.053,30 -9.151,29 77.563,02 362.134,70 0,00 0,00 0,00 474.599,73
26. TOMO VINKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 388.627,72 539,01 127,33 39.042,30 0,00 18.908,34 0,00 447.244,70
27. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 211.745,45 190.409,99 1.367,88 29.864,43 0,00 0,00 0,00 433.387,75
28. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 322.276,64 5.957,52 1.301,49 37.521,03 0,00 52.666,47 0,00 419.723,15
29. METALPRODUKT D.D. - U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC ŠANDROVAC 57.547,14 0,00 -22.335,80 378.839,33 0,00 -5.846,90 0,00 408.203,77
30. TERMOSAN TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 337.757,68 -1.057,84 2,17 53.250,31 0,00 0,00 0,00 389.952,32
31. ACTUM GRUPA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 221.094,63 117.465,62 1.149,21 42.282,85 0,00 0,00 0,00 381.992,31
32. GEODEKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 12.085,37 117.232,57 31.801,10 211.086,45 0,00 0,00 0,00 372.205,49
33. GEO - INŽENJERING D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 248.235,68 74.885,49 1,09 34.242,51 0,00 0,00 0,00 357.364,77
34. KLIKOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 231.468,03 8.638,77 11.552,96 102.306,39 0,00 0,00 0,00 353.966,15
35. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 217.858,41 1.503,33 10.368,53 122.751,64 0,00 0,00 0,00 352.481,91
36. PROMESOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA VELIKA PISANICA 299.205,93 0,00 1.884,25 35.963,82 0,00 0,00 0,00 337.054,00
37. KONFOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 272.902,56 -9.021,80 17.986,64 49.777,31 0,00 0,00 0,00 331.644,71
38. DRVOGRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 132.637,85 -29.148,28 45.904,15 165.164,81 0,00 -33,82 0,00 314.524,71
39. BRESTOVAC-TVORNICA NAMJEŠTAJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 698.263,58 -817,68 -27.493,55 -366.111,59 0,00 0,00 0,00 303.840,76