PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Dug prijavljen u postupak izvanredne uprave s osnova javnih davanja koja se iskazuju na listi dužnika Napomena
1. PRERADA D.D. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 4.209.811,11 0,00 97.126,81 2.882.657,18 0,00 58.756,19 0,00 0,00 7.248.351,29
2. FI NAG D.D.INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNICA 904.500,80 0,00 299.419,26 4.614.592,61 0,00 0,00 0,00 433.155,97 6.251.668,64
3. JAKŠINIĆ D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.394.517,10 4.852,12 1.029.771,30 844.016,02 0,00 0,00 0,00 0,01 4.273.156,55
4. DEKOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 867.615,93 227.165,78 180.880,59 934.519,59 0,00 -31,17 0,00 0,00 2.210.150,72
5. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.641.103,75 74.617,65 0,00 165.295,30 0,00 29.674,36 0,00 0,00 1.910.691,06
6. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.722.543,97 -3.810,61 2.892,95 54.884,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776.510,62
7. REMUŠ D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.032.192,90 6.146,98 14.752,90 228.833,10 0,00 -463,77 0,00 0,00 1.281.462,11
8. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 392.695,09 314.163,84 7.127,90 359.960,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.947,60
9. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 399.516,21 118.708,93 246,98 409.969,41 0,00 0,00 0,00 0,00 928.441,53
10. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 368.278,24 145.376,71 10.825,98 282.759,49 0,00 0,00 0,00 0,00 807.240,42
11. ŽITKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ SIRAČ 512.239,85 -2.083,92 19.731,15 258.213,71 0,00 0,00 0,00 0,00 788.100,79
12. MULTI BROD D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 59.701,72 0,00 21.029,03 651.255,94 0,00 0,00 0,00 0,00 731.986,69
13. DARUVARSKI NARODNI DUHAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 29.194,38 0,00 0,00 -0,47 664.380,11 0,00 0,00 0,00 693.574,02
14. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 141.874,01 20.821,15 100.398,58 403.044,66 0,00 0,00 0,00 0,00 666.138,40
15. RIBA D.D.ZA PROIZVODNJU I UZGOJ RIBE I RIBLJE MAD BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA KANIŠKA IVA 59.275,73 0,00 15.224,09 591.394,23 0,00 0,00 0,00 7,89 665.901,94
16. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 471.697,42 -18.893,49 18.048,59 125.473,64 0,00 0,00 0,00 0,00 596.326,16
17. STAVO ARTIKEL D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 386.210,17 0,00 26,80 183.277,37 0,00 25.949,50 0,00 0,00 595.463,84
18. AQUA TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 227.055,87 0,00 205.446,42 147.272,07 0,00 0,00 0,00 0,00 579.774,36
19. GASTRAL NATURA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 407.572,02 0,00 -45.948,79 192.847,29 0,00 0,00 0,00 0,00 554.470,52
20. ZLATNA SVINJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 542.854,41 0,00 -15,78 -44,31 0,00 0,00 0,00 0,00 542.794,32
21. BOŽIĆNA BAJKA ZADRUGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA GRABOVNICA 0,00 504.836,02 1.523,40 -5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 506.354,22
22. GWAY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 195.318,66 198.479,79 -270,71 5.241,81 0,00 0,00 0,00 0,00 398.769,55
23. KEC D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA STANIĆI 391.984,83 4.431,41 0,00 295,70 0,00 0,00 0,00 0,00 396.711,94
24. ROMANOVSKA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKA BARNA -8.662,26 386.404,22 -13,13 3.580,65 0,00 0,00 0,00 0,00 381.309,48
25. BRESTOVAC-TVORNICA NAMJEŠTAJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 685.342,51 -817,68 -19.651,87 -305.690,28 0,00 0,00 0,00 0,00 359.182,68
26. AEDIFICO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 51.610,59 5.379,39 0,00 37.455,16 0,00 235.912,75 0,00 0,00 330.357,89
27. VICTUM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 125.989,49 82.095,58 73.204,06 44.536,52 0,00 0,00 0,00 0,00 325.825,65
28. DANIMIR KLASIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE TUK 228.534,12 29.473,03 341,69 56.464,86 0,00 0,00 0,00 0,00 314.813,70
29. ALKRI DRUŠTVO ZA PROIZVOD. I TRGOVINU D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE -62,65 1.661,83 -0,12 311.467,17 0,00 0,00 0,00 0,00 313.066,23