PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. PAVLIŠ D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO DOMINKOVICA 6.469.389,20 2.326.583,46 842.254,60 12.460.798,77 11.534,52 171,45 0,00 22.110.732,00
2. LJEVAONICA BJELOVAR D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR -855.510,44 0,00 415.085,97 8.888.672,99 0,00 0,00 0,00 8.448.248,52
3. BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVINA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 4.541.916,19 0,00 344.342,60 2.393.646,47 0,00 83.437,03 0,00 7.363.342,29
4. PRERADA D.D.-U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 3.679.100,30 0,00 87.048,22 2.412.733,14 0,00 49.530,01 0,00 6.228.411,67
5. PROFI-MAX KOVAČ K.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.754.088,37 214.897,21 136.948,77 2.114.395,47 0,00 0,00 0,00 5.220.329,82
6. AGRA-INVEST D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.622.478,97 855.806,49 2.478,61 46.960,27 0,00 0,00 0,00 3.527.724,34
7. BRESTOVAC-TVORNICA NAMJEŠTAJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA GAREŠNIČKI BRESTOVAC 1.650.597,77 -817,68 -19.545,23 1.823.876,13 0,00 0,00 0,00 3.454.110,99
8. GEA-TVORNICA ULJA D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC HERCEGOVAC 1.285.581,41 15.825,73 189.940,13 1.343.306,85 0,00 -132,44 0,00 2.834.521,68
9. GRUPA TOMISLAV D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.566.647,20 1.174.518,33 2.167,22 20.303,85 0,00 0,00 0,00 2.763.636,60
10. ORAH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 2.141.267,88 548.523,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689.791,44
11. BEK-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 967.694,51 -827,67 57.115,42 721.571,57 0,00 0,00 0,00 1.745.553,83
12. GOMCOM GRADITELJSTVO D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA ČAZMA 1.435.745,93 66.566,42 0,00 144.322,19 0,00 26.185,18 0,00 1.672.819,72
13. OUŽECKY D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC PUPELICA 524.889,20 354.728,01 579.290,65 2.520,96 0,00 0,00 0,00 1.461.428,82
14. NETGATE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 649.683,57 486.024,84 39.469,19 206.415,26 0,00 0,00 0,00 1.381.592,86
15. LORA POSLOVNI PARK BJELOVAR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 1.382.506,74 819,17 -280,08 -13.212,48 0,00 0,00 0,00 1.369.833,35
16. TERMOSAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR LETIČANI 832.982,35 0,00 6.424,63 451.315,43 0,00 0,00 0,00 1.290.722,41
17. REMUŠ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 941.041,09 6.042,20 12.957,37 201.228,26 0,00 -463,77 0,00 1.160.805,15
18. VARIVODA GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 457.964,64 0,00 26.579,30 463.904,82 0,00 13.948,05 0,00 962.396,81
19. VRTLINČICA USLUGE D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA VRTLINSKA 438.457,29 55.949,94 25.439,76 431.651,95 0,00 0,00 0,00 951.498,94
20. JAKOVIĆ GRADNJA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE PREDAVAC 331.393,95 278.030,39 6.145,39 306.586,07 0,00 0,00 0,00 922.155,80
21. SEBASTIJAN D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 363.327,39 105.907,71 246,98 354.394,67 0,00 0,00 0,00 823.876,75
22. RORAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 411.625,51 42.619,00 22.966,88 285.962,31 0,00 0,00 0,00 763.173,70
23. GEGAČ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 322.846,21 125.248,27 9.440,40 248.042,64 0,00 0,00 0,00 705.577,52
24. SIN-DI D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 349.834,46 121.778,44 8.128,90 199.306,85 0,00 0,00 0,00 679.048,65
25. DABAR D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 252.659,25 255.704,11 29.462,51 70.202,05 0,00 0,00 0,00 608.027,92
26. OSMIJEH D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 304.725,87 52.584,96 27.296,47 217.099,49 0,00 0,00 0,00 601.706,79
27. GORZAVET VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 115.410,75 17.824,20 84.364,11 338.754,34 0,00 0,00 0,00 556.353,40
28. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VELIKO TROJSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO VELIKO TROJSTVO 263.548,77 0,00 5.935,36 285.346,09 0,00 278,92 0,00 555.109,14
29. BIPS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 405.852,43 -18.893,49 15.594,47 108.110,17 0,00 0,00 0,00 510.663,58
30. METALPRODUKT D.D. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠANDROVAC ŠANDROVAC 134.499,67 0,00 -16.152,05 354.753,10 0,00 -5.846,90 0,00 467.253,82
31. GEOMAKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 42.052,53 -9.151,29 74.133,86 346.002,86 0,00 0,00 0,00 453.037,96
32. TOMO VINKOVIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 375.909,38 3.953,51 121,11 37.117,78 0,00 18.063,06 0,00 435.164,84
33. REGNUM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 208.036,86 38.137,97 8.051,43 173.452,94 0,00 0,00 0,00 427.679,20
34. MANG D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR STARE PLAVNICE 202.771,03 181.604,03 1.304,70 28.495,68 0,00 0,00 0,00 414.175,44
35. PRERADA - PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 308.912,56 7.335,78 1.240,90 35.758,10 0,00 50.538,13 0,00 403.785,47
36. ACTUM GRUPA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR ŽDRALOVI 211.625,49 112.921,79 1.101,30 40.478,20 0,00 0,00 0,00 366.126,78
37. GEO - INŽENJERING D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR DARUVAR 237.564,55 72.298,96 1,03 32.732,69 0,00 0,00 0,00 342.597,23
38. KLIKOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 220.972,00 8.348,83 11.086,80 98.157,38 0,00 0,00 0,00 338.565,01
39. ANTOLJAK D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA POBJENIK 183.910,20 0,00 7.557,85 127.214,47 0,00 18.974,66 0,00 337.657,18
40. ZENKIĆ D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 208.586,93 1.461,74 9.959,32 117.646,00 0,00 0,00 0,00 337.653,99
41. GEODEKS D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 11.460,44 87.139,70 30.123,96 199.764,28 0,00 0,00 0,00 328.488,38
42. ROMANOVSKA D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE VELIKA BARNA -8.662,26 330.657,52 -13,13 3.075,40 0,00 0,00 0,00 325.057,53
43. STRMOTA-PROMET D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA ĐURĐIC 214.212,60 45.679,82 -1.733,66 66.704,12 0,00 0,00 0,00 324.862,88
44. PROMESOM D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA PISANICA VELIKA PISANICA 284.497,38 0,00 1.790,31 34.162,92 0,00 0,00 0,00 320.450,61
45. VULKANIZACIJA PINTAR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 79.632,86 96.637,55 -31,27 143.808,34 0,00 0,00 0,00 320.047,48
46. KONFOR D.O.O. BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR TROJSTVENI MARKOVAC 259.893,44 -9.021,80 17.099,55 47.322,20 0,00 0,00 0,00 315.293,39
47. DUVI D.O.O BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE GRUBIŠNO POLJE 156.412,39 26.283,84 5.620,84 115.562,91 0,00 1.757,41 0,00 305.637,39
48. DRVOGRAĐENJE D.O.O. U STEČAJU BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR BJELOVAR 128.073,06 -29.148,28 44.329,28 157.944,85 0,00 -33,82 0,00 301.165,09