OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
3901. VALENTINA PERUŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 33.829,88 0,00 0,00 29.869,21 0,00 0,00 0,00 0,00 63.699,09
3902. KREŠIMIR ŠANTEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 173,33 0,00 2.506,90 61.001,02 0,00 0,00 0,00 0,00 63.681,25
3903. TOMISLAV BRČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 59.336,04 0,00 4.340,94 0,00 0,00 63.676,98
3904. DARKO MATUŠIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 1.979,09 61.689,71 0,00 0,00 0,00 0,00 63.668,80
3905. NIKOLA ŠURMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB -17.260,69 0,00 360,98 80.567,89 0,00 0,00 0,00 0,00 63.668,18
3906. MLADEN VINKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 63.666,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.666,56
3907. VEDRAN CVITAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.661,26 0,00 0,00 0,00 0,00 63.661,26
3908. PETRA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.613,51 0,00 0,00 0,00 0,00 63.613,51
3909. GORDANA ĆOSO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.604,85 0,00 0,00 0,00 0,00 63.604,85
3910. MARICA JARANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 11.284,29 0,00 0,00 52.311,77 0,00 0,00 0,00 0,00 63.596,06
3911. DUBRAVKA BARAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 3.644,70 32.284,33 0,00 27.644,70 0,00 0,00 63.573,73
3912. IVKA ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.554,34 0,00 0,00 0,00 0,00 63.554,34
3913. ANTO ŠOLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 DOBRODOL 1.340,71 0,00 7.757,33 54.435,77 0,00 0,00 0,00 0,00 63.533,81
3914. SHERAFEDIN MEHMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 0,00 0,00 0,00 63.529,55 0,00 0,00 0,00 0,00 63.529,55
3915. RANKO VUČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 63.528,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.528,96
3916. MACA TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 63.505,84 0,00 0,00 0,00 0,00 63.505,84
3917. FRANJO BIBEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.464,53 0,00 0,00 63.464,53
3918. DAMIR KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 5.199,82 0,00 1.641,64 56.619,46 0,00 0,00 0,00 0,00 63.460,92
3919. ŽELJKA PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 33.536,11 29.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 63.415,96
3920. MARJAN RADI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.415,76 0,00 0,00 0,00 0,00 63.415,76
3921. ROBERT RIHTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 -16,99 59.605,53 0,00 3.826,03 0,00 0,00 63.414,57
3922. JAVORKA ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.414,22 0,00 0,00 0,00 0,00 63.414,22
3923. DESTAN ČABRATI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 15.894,06 0,00 -597,77 48.114,71 0,00 0,00 0,00 0,00 63.411,00
3924. MIRJANA SOKOL-MUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.405,75 0,00 0,00 63.405,75
3925. KAROLINA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.387,05 0,00 0,00 63.387,05
3926. VESNA KRALJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.385,83 0,00 0,00 63.385,83
3927. ŽELJKO MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.356,38 0,00 0,00 0,00 0,00 63.356,38
3928. IVAN GRŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.343,48 0,00 0,00 0,00 0,00 63.343,48
3929. DARJA JURČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 6.795,00 0,00 16.026,03 40.485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 63.306,23
3930. TAMARA KORDIĆ DRITANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 50.191,28 0,00 13.087,92 0,00 0,00 63.279,20
3931. DIJANA KRTANJEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 63.273,95 0,00 0,00 63.274,83
3932. DEJAN GLAVAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1991 JEŽDOVEC 0,00 0,00 0,00 63.220,68 0,00 0,00 0,00 0,00 63.220,68
3933. MARIJA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.206,95 0,00 0,00 63.206,95
3934. ILIJA SINIČKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 63.198,85 0,00 0,00 63.200,65
3935. ANTON KARAMATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.196,61 0,00 0,00 63.196,61
3936. DRAGOMIR STOJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.980,88 0,00 0,00 60.201,78 0,00 0,00 63.182,66
3937. BOŽIDAR ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 0,00 0,00 1.921,91 61.237,10 0,00 0,00 0,00 0,00 63.159,01
3938. MARIO VRANJEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 3.528,97 0,00 20.309,90 39.318,12 0,00 0,00 0,00 0,00 63.156,99
3939. ROBERT ŠOLJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.148,35 0,00 0,00 0,00 0,00 63.148,35
3940. SELIM SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 5,10 63.136,22 0,00 0,00 0,00 0,00 63.141,32
3941. IVAN ŠPICNAGLN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.111,85 0,00 0,00 63.111,85
3942. VERA CERTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.095,63 0,00 0,00 63.095,63
3943. DRAGAN MLADENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 63.027,88 0,00 0,00 0,00 0,00 63.027,88
3944. HRVOJE MARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.014,78 0,00 0,00 63.014,78
3945. ŽELJKO KREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 16.715,66 0,00 46.283,02 0,00 0,00 62.998,68
3946. MIRELA LUGAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB -601,93 0,00 -2.226,20 65.725,60 0,00 0,00 0,00 0,00 62.897,47
3947. PAŠKO KARAGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.892,04 0,00 0,00 0,00 0,00 62.892,04
3948. ELLI GALEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 1.134,65 0,00 1.749,44 59.995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 62.879,57
3949. VLADIMIR KONJHODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB -1,02 0,00 0,00 62.861,42 0,00 0,00 0,00 0,00 62.860,40
3950. KREŠO RADOVANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 51.086,39 11.736,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.823,17
3951. MILAN RADAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 24.441,32 0,00 3.159,21 35.213,65 0,00 0,00 0,00 0,00 62.814,18
3952. ŽELJKO GRABROVEČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 34.386,44 0,00 3.309,55 25.108,68 0,00 0,00 0,00 0,00 62.804,67
3953. VJEKOSLAV MIKŠA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.777,17 0,00 0,00 0,00 0,00 62.777,17
3954. IVAN PRIMORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 62.759,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.759,94
3955. ELENA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 -1.167,72 63.902,97 0,00 0,00 0,00 0,00 62.735,25
3956. MARIJANA DUJMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 41.500,43 0,00 12.561,01 8.661,51 0,00 0,00 0,00 0,00 62.722,95
3957. DARKO MIKLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.713,99 0,00 0,00 62.713,99
3958. DEJAN ĐANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 62.686,29 0,00 0,00 0,00 62.686,29
3959. DARKO ŠOŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 9.193,93 0,00 0,00 53.479,40 0,00 0,00 62.673,33
3960. DRAŠKO ORŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 63.893,33 0,00 -999,06 -222,65 0,00 0,00 0,00 0,00 62.671,62
3961. TOMO LUKENDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.665,27 0,00 0,00 0,00 0,00 62.665,27
3962. DAMIR KRIZMANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 48.558,12 14.083,57 0,00 0,00 0,00 0,00 62.641,69
3963. DJON LEKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 SESVETE -37,82 0,00 13.750,52 48.878,66 0,00 0,00 0,00 0,00 62.591,36
3964. MLADEN MUNJAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ŽERJAVINEC -36.187,52 0,00 -558,55 99.227,60 0,00 0,00 0,00 0,00 62.481,53
3965. HRVOJE MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -8.437,38 0,00 0,00 70.887,11 0,00 0,00 0,00 0,00 62.449,73
3966. DINO BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 SESVETE 0,00 0,00 5.445,00 56.932,80 0,00 0,00 0,00 0,00 62.377,80
3967. SREĆKO PAPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.358,76 0,00 0,00 0,00 0,00 62.358,76
3968. VLATKO WARONIG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 147,99 62.196,60 0,00 0,00 0,00 0,00 62.344,59
3969. ABDULA BAJRAMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB -597,84 0,00 3.132,88 59.807,53 0,00 0,00 0,00 0,00 62.342,57
3970. BRANISLAV STANAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.310,23 0,00 0,00 0,00 0,00 62.310,23
3971. JAKOV TOMKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 4.552,68 57.752,15 0,00 0,00 0,00 0,00 62.304,83
3972. VERA FRANCISKA GOETZE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.277,96 0,00 0,00 62.277,96
3973. LIDIJA ČUTURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 53.041,88 0,00 9.234,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.276,18
3974. TIHOMIR BLAŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.271,12 0,00 0,00 0,00 0,00 62.271,12
3975. MIRTA ŠKALJAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 62.119,19 -69,37 0,00 207,43 0,00 0,00 62.257,25
3976. SANJICA SUKNAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 18.742,67 0,00 11.197,12 32.244,51 0,00 0,00 0,00 0,00 62.184,30
3977. MAJA TOUZA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.181,03 0,00 0,00 0,00 0,00 62.181,03
3978. ŽELJKO SESVEČAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 8.328,58 53.815,10 0,00 0,00 0,00 0,00 62.143,68
3979. MLADEN SUNTEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 18.343,20 0,00 3.824,39 6.305,24 0,00 33.640,93 0,00 0,00 62.113,76
3980. IVO MARINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 33.298,24 0,00 28.802,71 0,00 0,00 62.100,95
3981. VINKO ĆIBARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 62.073,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.073,94
3982. MIJO ŽNIDARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 78.140,65 0,00 1.905,39 -18.001,36 0,00 0,00 0,00 0,00 62.044,68
3983. MARKO ŠUŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 62.025,84 0,00 0,00 0,00 0,00 62.025,84
3984. IVICA MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 ZAGREB 0,00 0,00 61.995,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.995,17
3985. TONKICA MIKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 61.995,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.995,17
3986. BRANIMIR BANEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1938 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.975,01 0,00 0,00 61.975,01
3987. GITA GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -4.262,46 0,00 -1.681,56 67.888,06 0,00 0,00 0,00 0,00 61.944,04
3988. BISERKA VUKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 3.840,96 0,00 592,59 57.480,38 0,00 0,00 0,00 0,00 61.913,93
3989. RUDOLF RADIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB -550,77 0,00 -1.008,07 63.462,06 0,00 0,00 0,00 0,00 61.903,22
3990. DARKO FUČKAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB -0,08 0,00 0,00 61.855,58 0,00 0,00 0,00 0,00 61.855,50
3991. IVANA BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 3.157,78 0,00 9.266,14 49.421,32 0,00 0,00 0,00 0,00 61.845,24
3992. TIHOMIR BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 2.128,39 59.653,54 0,00 0,00 0,00 0,00 61.781,93
3993. ŽELIMIR EBERLING GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.759,96 0,00 0,00 0,00 0,00 61.759,96
3994. IVAN TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.745,41 0,00 0,00 61.745,41
3995. IVICA BELJAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -783,08 0,00 7.602,44 54.894,53 0,00 0,00 0,00 0,00 61.713,89
3996. DRAŽEN JAKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 30.660,42 0,00 5.055,17 25.916,96 0,00 0,00 0,00 0,00 61.632,55
3997. MARIJANA ANTUNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 4.327,96 57.294,05 0,00 0,00 0,00 0,00 61.622,01
3998. SAŠA BAN OSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.608,34 0,00 0,00 0,00 0,00 61.608,34
3999. ŠEHERZADA ŠEČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.595,81 0,00 0,00 61.595,81
4000. MIKA ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 61.581,97 0,00 0,00 0,00 0,00 61.581,97