OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. BRANKO JURINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 27.651,35 0,00 5.312,50 151.430,85 0,00 0,00 0,00 184.394,70
3902. DEJAN MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 STRMEC 20.281,60 0,00 2.684,92 161.416,95 0,00 0,00 0,00 184.383,47
3903. SALEM GAGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -131,48 0,00 0,00 184.481,49 0,00 0,00 0,00 184.350,01
3904. DARKO SLUNJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 25.053,55 0,00 23.204,70 136.036,70 0,00 0,00 0,00 184.294,95
3905. DENIS ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.430,38 182.858,83 0,00 0,00 0,00 184.289,21
3906. EDIN MUJKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -70,56 0,00 0,00 184.285,90 0,00 0,00 0,00 184.215,34
3907. BRANKO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.097,92 0,00 0,00 0,00 184.097,92
3908. JASNA VDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 4.464,03 179.588,55 0,00 0,00 0,00 184.052,58
3909. NIKOLINA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 5.940,09 178.099,45 0,00 0,00 0,00 184.039,54
3910. RUŽICA ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 15.599,77 168.400,54 0,00 0,00 0,00 184.000,31
3911. LJILJANA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.994,57 0,00 0,00 0,00 183.994,57
3912. MILIVOJ ŠOLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.994,30 0,00 0,00 0,00 183.994,30
3913. RUŽA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.992,83 0,00 0,00 0,00 183.992,83
3914. RUŽICA STRIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 PARUŽEVINA 34.127,83 0,00 14.350,51 135.491,40 0,00 0,00 0,00 183.969,74
3915. ROBERT MIKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 69.988,89 0,00 0,00 113.966,50 0,00 183.955,39
3916. TANJA POVOLJNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.943,41 0,00 0,00 0,00 183.943,41
3917. MIROSLAV DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.845,23 0,00 0,00 0,00 183.845,23
3918. ANTONIO ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 SESVETE 91.692,42 0,00 24.474,12 67.655,35 0,00 0,00 0,00 183.821,89
3919. SAŠA NOVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.675,80 0,00 183.675,80
3920. MIRA LIPOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.577,60 0,00 0,00 0,00 183.577,60
3921. SELMA TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 23.853,52 159.710,15 0,00 0,00 0,00 183.563,67
3922. NIKOLA VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.473,90 0,00 0,00 0,00 183.473,90
3923. VITOMIR GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.347,30 0,00 0,00 0,00 183.347,30
3924. MARIJA VUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.324,04 0,00 0,00 0,00 183.324,04
3925. DRAGO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 68.352,43 0,00 114.926,47 0,00 0,00 0,00 0,00 183.278,90
3926. NEVENKO MASLAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 62.950,13 0,00 35.129,58 85.149,17 0,00 0,00 0,00 183.228,88
3927. DRAGICA VINCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.203,73 0,00 0,00 0,00 183.203,73
3928. JOSIP BRIŠEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 79,98 183.089,80 0,00 0,00 0,00 183.169,78
3929. MARIJO JURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 11.602,33 0,00 1.512,95 169.964,51 0,00 0,00 0,00 183.079,79
3930. DUBRAVKO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.822,97 0,00 0,00 0,00 182.822,97
3931. NIKOLA ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 14.830,25 167.865,71 0,00 0,00 0,00 182.695,96
3932. BOŽIDAR KOCMUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 97.472,26 0,00 85.076,38 0,00 0,00 0,00 0,00 182.548,64
3933. JADRANKA JELENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 71.951,22 0,00 4.134,68 106.428,07 0,00 0,00 0,00 182.513,97
3934. RAHELA DOPUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.462,96 0,00 0,00 0,00 182.462,96
3935. IVANA BARJAKTAREVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 9.563,71 0,00 -135,93 172.994,55 0,00 0,00 0,00 182.422,33
3936. DAMIR VUKOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 4.648,51 0,00 0,00 177.743,22 0,00 0,00 0,00 182.391,73
3937. BORISLAV KUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 45.407,50 0,00 9.870,86 127.084,51 0,00 0,00 0,00 182.362,87
3938. VILSON PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 41.157,75 0,00 7.047,42 134.151,18 0,00 0,00 0,00 182.356,35
3939. KORALJKA ZDUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.248,45 0,00 0,00 0,00 182.248,45
3940. GORDANA KLISKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.145,19 0,00 0,00 0,00 182.145,19
3941. GROZDANA KARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 29.624,77 0,00 8.483,21 143.943,11 0,00 0,00 0,00 182.051,09
3942. DALIBOR RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 1.415,70 180.615,72 0,00 0,00 0,00 182.031,42
3943. MARIN PAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 19.148,94 162.788,66 0,00 0,00 0,00 181.937,60
3944. TOMISLAV TARADI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZADVORSKO 36.270,39 0,00 18.202,61 127.426,77 0,00 0,00 0,00 181.899,77
3945. MARIO FUNDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 181.887,63 0,00 0,00 0,00 181.887,63
3946. DRAŽEN TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 36.360,52 83.232,34 0,00 62.255,45 0,00 181.848,31
3947. LUKA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 60.021,10 0,00 18.622,58 103.200,52 0,00 0,00 0,00 181.844,20
3948. LJUDEVIT VULJANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 181.790,95 0,00 0,00 0,00 0,00 181.790,95
3949. MARKO KUREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 156.619,28 0,00 24.551,33 589,92 0,00 0,00 0,00 181.760,53
3950. RENATA FILETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 78.062,85 0,00 13.576,78 90.105,46 0,00 0,00 0,00 181.745,09
3951. ROBERT DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,04 0,00 180,29 181.551,68 0,00 0,00 0,00 181.732,01
3952. MARKO CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 60.105,58 0,00 10.475,54 111.037,82 0,00 0,00 0,00 181.618,94
3953. KREŠIMIR DRVIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 75.168,77 0,00 4.165,46 102.256,73 0,00 0,00 0,00 181.590,96
3954. LJUBANKA FORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 36.245,72 0,00 7.824,40 137.344,58 0,00 0,00 0,00 181.414,70
3955. KATA ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.387,16 0,00 0,00 0,00 181.387,16
3956. BESIR ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 11,34 0,00 1.018,39 180.352,37 0,00 0,00 0,00 181.382,10
3957. DRAGUTIN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.358,06 0,00 0,00 0,00 181.358,06
3958. IGOR GANČEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 18.775,41 0,00 1.283,64 161.259,81 0,00 0,00 0,00 181.318,86
3959. MIROSLAV BOTKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 POPOVEC 21.536,47 0,00 27,01 159.749,21 0,00 0,00 0,00 181.312,69
3960. PREDRAG-DRAGO RAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 1.400,29 179.902,42 0,00 0,00 0,00 181.302,71
3961. PETRA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 1.818,64 179.444,85 0,00 0,00 0,00 181.263,49
3962. ALJOŠA MRĐENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DEMERJE 58.908,08 0,00 10.217,32 112.088,52 0,00 0,00 0,00 181.213,92
3963. DAMIR NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 36.401,44 0,00 41.946,13 102.821,47 0,00 0,00 0,00 181.169,04
3964. MARIO PERAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 4.330,09 176.794,45 0,00 0,00 0,00 181.124,54
3965. NIKO DUJLO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 14.221,32 0,00 693,93 164.991,76 0,00 1.214,14 0,00 181.121,15
3966. TAJANA ŠILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 3.569,47 0,00 3.151,35 174.383,22 0,00 0,00 0,00 181.104,04
3967. ASLLAN SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -4.083,64 0,00 3.852,71 181.212,16 0,00 0,00 0,00 180.981,23
3968. GORDAN MASLAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HORVATI 13.989,63 0,00 -936,38 167.894,71 0,00 0,00 0,00 180.947,96
3969. KAREN PAULA BEGIĆ JUKČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.857,25 0,00 180.857,25
3970. DUNJA DESPOTOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -16.641,31 0,00 154.696,27 42.731,75 0,00 0,00 0,00 180.786,71
3971. IVAN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 180.773,02 0,00 0,00 0,00 180.773,02
3972. ANTONELA BRKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.649,46 0,00 180.649,46
3973. NIVES MORIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.611,91 0,00 0,00 0,00 180.611,91
3974. MARKO KRZNARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 8.021,74 0,00 29.708,81 142.867,87 0,00 0,00 0,00 180.598,42
3975. XIAOHUA XIA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.481,63 0,00 0,00 0,00 180.481,63
3976. MILENA ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.463,17 0,00 0,00 0,00 180.463,17
3977. CARMELO DI NUZZO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.417,07 0,00 0,00 0,00 180.417,07
3978. PRENK NOKAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 -1.446,30 181.753,42 0,00 0,00 0,00 180.307,12
3979. XIAOFEN CHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.294,82 0,00 0,00 0,00 180.294,82
3980. DUŠKO RIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 740,03 179.542,89 0,00 0,00 0,00 180.282,92
3981. BLAŽENKO LUKENDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 23.385,89 156.700,47 0,00 0,00 0,00 180.086,36
3982. ANTON JOSIPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.055,16 0,00 0,00 0,00 180.055,16
3983. RAŠID BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 -624,33 180.648,81 0,00 0,00 0,00 180.024,48
3984. NADA TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 63.391,11 9.930,63 14.600,26 92.018,21 0,00 0,00 0,00 179.940,21
3985. FATIMA MARGUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 22.094,91 0,00 9.141,83 148.584,84 0,00 0,00 0,00 179.821,58
3986. JOSIP JANTULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.733,29 0,00 0,00 0,00 179.733,29
3987. IVO LUKIĆ-MIJATOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.669,70 0,00 0,00 0,00 179.669,70
3988. MLADEN MILANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.696,64 177.927,97 0,00 0,00 0,00 179.624,61
3989. HRVATKO ŠIMUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.262,85 0,00 179.262,85
3990. RENATO VRBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 43.720,46 0,00 5.387,07 130.114,22 0,00 0,00 0,00 179.221,75
3991. IVAN BORAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 14.104,51 0,00 3.550,30 161.558,18 0,00 0,00 0,00 179.212,99
3992. DIJANA MANDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,00 0,00 8.880,33 170.325,30 0,00 0,00 0,00 179.205,63
3993. DRAGUTIN GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 -146,46 -217,20 0,00 179.489,82 0,00 179.126,16
3994. PEJO GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 19.781,70 0,00 4.863,34 154.419,03 0,00 0,00 0,00 179.064,07
3995. HUSEIN HADŽAJLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.054,47 0,00 0,00 0,00 179.054,47
3996. MIJO VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 178.866,06 0,00 0,00 0,00 178.866,06
3997. RENATE SCHUBERT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 4.326,08 0,00 631,59 175.949,99 0,00 -2.081,18 0,00 178.826,48
3998. PETRA NOTHDURFTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 178.726,02 0,00 0,00 0,00 0,00 178.726,02
3999. ORNELA ĆURLIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.666,19 0,00 0,00 0,00 178.666,19
4000. LIDIJA PIRIĆ-ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 3.119,60 175.529,23 0,00 0,00 0,00 178.648,83