OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. SNJEŽANA RASPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 9.668,65 0,00 1.210,94 174.418,89 0,00 0,00 0,00 185.298,48
3902. LJUPKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 90.378,53 0,00 -0,02 94.909,83 0,00 0,00 0,00 185.288,34
3903. EMA OSLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 68.020,43 0,00 64.444,95 52.763,59 0,00 0,00 0,00 185.228,97
3904. TATJANA MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.732,90 0,00 6.494,04 0,00 185.226,94
3905. LEOPOLD ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 31.968,66 153.182,38 0,00 0,00 0,00 185.151,04
3906. RAJKO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 9.038,32 176.089,37 0,00 0,00 0,00 185.127,69
3907. IVICA LAMEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 184.632,99 405,64 0,00 -11,04 0,00 185.027,59
3908. SVETLANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 5.490,41 0,00 0,00 171.570,99 0,00 7.958,34 0,00 185.019,74
3909. MARIO TRIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 14.847,79 0,00 1.562,78 168.593,41 0,00 0,00 0,00 185.003,98
3910. DRAGOMIR TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.987,33 0,00 184.987,33
3911. LUCIJA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 6.020,96 0,00 39.466,17 125.453,09 0,00 14.037,97 0,00 184.978,19
3912. ANDREA VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.966,57 0,00 0,00 0,00 184.966,57
3913. TOMISLAV JURILJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 23.112,09 161.788,12 0,00 0,00 0,00 184.900,21
3914. BRANKA MEDJUGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.704,67 0,00 184.704,67
3915. DRAŽEN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 63.471,09 0,00 19.071,39 102.093,08 0,00 0,00 0,00 184.635,56
3916. SILVIO VOJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 48.330,80 0,00 22.373,79 113.910,39 0,00 0,00 0,00 184.614,98
3917. VLADO VARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 15.125,19 169.454,35 0,00 0,00 0,00 184.579,54
3918. DRAGO JERKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.565,16 0,00 0,00 0,00 184.565,16
3919. MLADEN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.535,12 0,00 0,00 0,00 184.535,12
3920. LUIS EZEQUIEL IBANEZ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 195.906,68 0,00 0,00 -11.380,26 0,00 0,00 0,00 184.526,42
3921. DANIJEL NIKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 32.099,10 57.569,98 0,01 68.928,43 0,00 25.888,15 0,00 184.485,67
3922. TATJANA POKRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE -14.593,20 0,00 1.201,54 209.648,10 0,00 -11.796,82 0,00 184.459,62
3923. VEDRAN SOLDO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 ZAGREB 0,00 0,00 15.892,15 168.508,60 0,00 0,00 0,00 184.400,75
3924. ZORISLAV JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.261,75 0,00 0,00 0,00 184.261,75
3925. MIRKO ĐORĐEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 148.662,51 0,00 0,00 35.595,68 0,00 184.258,19
3926. RAŠID BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 -624,33 184.828,15 0,00 0,00 0,00 184.203,82
3927. ROBERT JANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 43,46 0,00 -1.018,40 185.160,25 0,00 0,00 0,00 184.185,31
3928. SINIŠA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 12.242,34 171.907,34 0,00 0,00 0,00 184.149,68
3929. MIROSLAV ČUSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 27.574,05 0,00 7.710,03 148.857,63 0,00 0,00 0,00 184.141,71
3930. JOSIP ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 77.650,23 106.478,48 0,00 0,00 0,00 184.128,71
3931. MARICA KAROL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 10.033,56 0,00 27.014,10 147.077,36 0,00 0,00 0,00 184.125,02
3932. ĐURO CRNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 49.000,54 0,00 28.835,51 106.246,85 0,00 0,00 0,00 184.082,90
3933. FRANJO ZELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 60.229,99 0,00 0,00 123.692,04 0,00 0,00 0,00 183.922,03
3934. SEJDIJA HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.884,55 0,00 0,00 0,00 183.884,55
3935. IGOR BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 111.817,20 0,00 9.451,28 62.539,89 0,00 0,00 0,00 183.808,37
3936. SLAVICA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 403,01 183.373,51 0,00 0,00 0,00 183.776,52
3937. JASNICA CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 8.423,27 175.315,30 0,00 0,00 0,00 183.738,57
3938. SANJICA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 582,45 0,00 7.089,37 166.753,88 0,00 9.281,86 0,00 183.707,56
3939. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.694,61 0,00 0,00 0,00 183.694,61
3940. ROMEO ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.686,73 0,00 0,00 0,00 183.686,73
3941. GORAN ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 20.483,65 163.136,91 0,00 0,00 0,00 183.620,56
3942. ZDENKA SRAČEK-JURINJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 25.161,90 158.414,03 0,00 0,00 0,00 183.575,93
3943. PAVAO VLAH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 104.769,91 0,00 31.906,41 46.873,75 0,00 0,00 0,00 183.550,07
3944. MIROSLAV MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.538,31 0,00 0,00 0,00 183.538,31
3945. SANDRA FRANJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 0,00 0,00 0,00 174.089,04 0,00 9.402,20 0,00 183.491,24
3946. NIKOLA CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.020,72 0,00 457,36 0,00 183.478,08
3947. AUGUSTIN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.440,66 0,00 0,00 0,00 183.440,66
3948. MARICA PERNAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.426,90 0,00 183.426,90
3949. SINIŠA BRATANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 20.408,40 0,00 9.091,44 153.905,77 0,00 0,00 0,00 183.405,61
3950. HINKO LAPUH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 183.323,99 0,00 0,00 0,00 0,00 183.323,99
3951. FARUK SPAHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.179,42 0,00 0,00 0,00 183.179,42
3952. DUBRAVKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 3.123,41 179.935,01 0,00 0,00 0,00 183.058,42
3953. MILJENKO VITOJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 9.135,11 161.931,69 0,00 11.948,21 0,00 183.015,01
3954. SOFIJA MEDAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.013,84 0,00 0,00 0,00 183.013,84
3955. DRAŽEN HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 20.236,61 0,00 441,64 162.334,03 0,00 0,00 0,00 183.012,28
3956. IVANA ČERNY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 40.367,91 0,00 3.973,30 99.111,64 0,00 39.554,67 0,00 183.007,52
3957. MARIJAN MARENDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.747,17 180.232,75 0,00 0,00 0,00 182.979,92
3958. JOSO LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 30.589,71 152.326,46 0,00 0,00 0,00 182.916,17
3959. IVONA GONZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 47.978,10 134.932,89 0,00 0,00 0,00 182.910,99
3960. STEVO SAKAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 60.757,46 0,00 8.821,83 113.307,88 0,00 0,00 0,00 182.887,17
3961. HRVOJE KATALINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 21.045,88 161.829,74 0,00 0,00 0,00 182.875,62
3962. MATO ŠOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 22.571,84 0,00 46.836,18 113.433,11 0,00 0,00 0,00 182.841,13
3963. TIHANA TUMPA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 55.749,99 0,00 -7.003,54 134.086,87 0,00 0,00 0,00 182.833,32
3964. ŽARKO GOJČETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.295,60 0,00 465,27 0,00 182.760,87
3965. STJEPAN PAULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 22.888,31 159.862,66 0,00 0,00 0,00 182.750,97
3966. ZORAN PETRINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.745,83 0,00 0,00 0,00 182.745,83
3967. MARJAN GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 2.497,40 180.222,96 0,00 0,00 0,00 182.720,36
3968. DRAŽEN JURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 17.766,37 0,00 6.771,01 158.124,34 0,00 0,00 0,00 182.661,72
3969. IVANKA KAJBA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.586,86 0,00 0,00 0,00 182.586,86
3970. ŽELJKO HERAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 83.315,07 0,00 13.948,94 85.271,11 0,00 0,00 0,00 182.535,12
3971. ZVONIMIR RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.533,53 0,00 0,00 0,00 182.533,53
3972. FILIP PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -1,38 0,00 -21,52 182.467,22 0,00 0,00 0,00 182.444,32
3973. ZDRAVKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 0,01 0,00 0,00 182.381,22 0,00 0,00 0,00 182.381,23
3974. GORDAN MASLAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HORVATI 13.513,02 0,00 -936,38 169.740,72 0,00 0,00 0,00 182.317,36
3975. MARINO HADAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 SESVETE 0,00 0,00 11.223,27 170.951,00 0,00 0,00 0,00 182.174,27
3976. FRANJO FRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.103,60 180.054,79 0,00 0,00 0,00 182.158,39
3977. ANA ĆURČIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 3.074,84 179.081,11 0,00 0,00 0,00 182.155,95
3978. RADE BAČELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 6.257,85 0,00 0,00 175.833,95 0,00 0,00 0,00 182.091,80
3979. MIROSLAV ABRAMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 5.301,19 129.602,80 0,00 47.086,63 0,00 181.990,62
3980. MIJO VICEBAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 181.990,14 0,00 0,00 0,00 181.990,14
3981. DAMIR POSILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.922,36 0,00 0,00 0,00 181.922,36
3982. ADRIANA LJUBIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 9.621,57 0,00 5.096,63 167.160,43 0,00 0,00 0,00 181.878,63
3983. DILJA GJERGJAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.840,54 0,00 0,00 0,00 181.840,54
3984. BRANKA ZRAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 57.941,24 0,00 53.835,08 70.024,05 0,00 0,00 0,00 181.800,37
3985. SNJEŽANA MOMČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.678,47 0,00 0,00 0,00 181.678,47
3986. SAŠA LACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 9.861,61 0,00 747,50 171.002,94 0,00 0,00 0,00 181.612,05
3987. VJERAN JESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.542,21 0,00 0,00 0,00 181.542,21
3988. LJILJANA BIJELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 7.425,85 174.113,65 0,00 0,00 0,00 181.539,50
3989. STJEPAN BAHLEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 MORAVČE 0,00 0,00 -34,83 181.471,18 0,00 0,00 0,00 181.436,35
3990. KATARINA JANUS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 27.466,56 0,00 5.123,97 148.809,35 0,00 0,00 0,00 181.399,88
3991. MARICA KULEŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 SESVETE 17.533,18 -2.662,43 21.967,54 144.502,12 0,00 0,00 0,00 181.340,41
3992. TVRTKO ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 12.179,25 0,00 16.724,23 152.401,51 0,00 0,00 0,00 181.304,99
3993. INGA GRUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 10.198,29 0,00 -6.884,75 177.987,57 0,00 0,00 0,00 181.301,11
3994. GORAN DRAGAŠEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,02 0,00 23.605,35 0,00 0,00 157.543,02 0,00 181.148,39
3995. LJILJANA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.143,58 0,00 0,00 0,00 181.143,58
3996. MILIVOJ ŠOLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.143,31 0,00 0,00 0,00 181.143,31
3997. ZRINKO JURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 181.031,79 0,00 0,00 0,00 181.031,79
3998. MIROSLAV DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.994,34 0,00 0,00 0,00 180.994,34
3999. SONJA JARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 1.375,50 0,00 106,78 179.464,65 0,00 0,00 0,00 180.946,93
4000. BOŽIDARKA KUTI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 11.896,12 0,00 6.224,07 162.738,71 0,00 0,00 0,00 180.858,90