OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. TIHOMIR KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 186.794,49 0,00 0,00 0,00 186.794,49
3902. JELENA BEGOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 3.382,83 0,00 1.404,65 181.978,53 0,00 0,00 0,00 186.766,01
3903. DANIJEL PUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 JEŽDOVEC 47.512,62 0,00 59.390,55 79.815,75 0,00 0,00 0,00 186.718,92
3904. IVAN PESJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 186.648,90 0,00 0,00 0,00 186.648,90
3905. TEREZA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 125,11 186.481,17 0,00 0,00 0,00 186.606,28
3906. ANTUN BISTER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 129.100,05 0,00 57.483,40 0,42 0,00 0,00 0,00 186.583,87
3907. HONGPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 186.528,97 0,00 0,00 0,00 186.528,97
3908. TONI LEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 84.722,75 0,00 28.476,16 73.265,22 0,00 0,00 0,00 186.464,13
3909. JAN-JOSIP MIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 139.510,78 0,00 47.775,76 -968,10 0,00 0,00 0,00 186.318,44
3910. MILIVOJ BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 2.959,30 183.342,27 0,00 0,00 0,00 186.301,57
3911. TIHOMIR BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 49.915,67 2,16 26.685,23 109.635,29 0,00 0,00 0,00 186.238,35
3912. ALEKSANDAR PENDEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 186.209,70 0,00 0,00 0,00 186.209,70
3913. ROMAN-VLADIMIR PETRUŠOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.153,20 0,00 186.153,20
3914. FATMIR QENAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 3.648,80 182.479,26 0,00 0,00 0,00 186.128,06
3915. ILIR AJDARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 4.027,76 182.096,21 0,00 0,00 0,00 186.123,97
3916. RUŽICA ŠESTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 1.533,77 184.551,02 0,00 0,00 0,00 186.084,79
3917. BRUNO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 14.704,73 -2.424,34 4.656,22 169.089,42 0,00 0,00 0,00 186.026,03
3918. ILIJA ZELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 7.376,47 0,00 0,00 178.642,75 0,00 186.019,22
3919. ZVONIMIR MILJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 186.006,22 0,00 0,00 0,00 186.006,22
3920. IVAN BLAŽUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ZAGREB 50.511,92 0,00 41.072,21 94.369,17 0,00 0,00 0,00 185.953,30
3921. JAKOV CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -200,45 186.109,37 0,00 0,00 0,00 185.908,92
3922. KEMAL KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 21.611,04 164.159,81 0,00 0,00 0,00 185.770,85
3923. LUKA MILOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 34.642,33 0,00 19.680,46 131.356,03 0,00 0,00 0,00 185.678,82
3924. BORIS ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 345,46 0,00 10.030,43 134.731,97 40.521,05 0,00 0,00 185.628,91
3925. RANKO MURTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.938,24 0,00 0,00 183.418,01 0,00 185.356,25
3926. STJEPAN KAPETANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -897,74 0,00 12.556,98 173.683,15 0,00 0,00 0,00 185.342,39
3927. MARKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ODRANSKI OBREŽ 36.822,73 0,00 14.779,65 133.702,34 0,00 0,00 0,00 185.304,72
3928. TIHOMIR MUSTAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 185.218,36 0,00 0,00 0,00 185.218,36
3929. MILICA KALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 185.139,44 0,00 0,00 0,00 185.139,44
3930. DIANA MICELLI FUNDUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 96.081,05 0,00 1.679,21 87.265,90 0,00 0,00 0,00 185.026,16
3931. NIKICA SUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -5.123,75 0,00 30.003,58 160.136,79 0,00 0,00 0,00 185.016,62
3932. DUŠAN BANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 185.001,54 0,00 0,00 0,00 185.001,54
3933. ISMET ŽIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -395,70 0,00 0,00 185.333,85 0,00 0,00 0,00 184.938,15
3934. SLAVICA KROT NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 3.126,05 0,00 832,43 180.956,02 0,00 0,00 0,00 184.914,50
3935. ZVONIMIR ZVONAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.912,06 0,00 0,00 0,00 184.912,06
3936. DANKO DRAKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.882,79 0,00 0,00 0,00 184.882,79
3937. ZDRAVKO ŠIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.425,17 0,00 3.564,57 169.787,78 0,00 0,00 0,00 184.777,52
3938. AUGUSTIN GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 3.612,91 181.132,86 0,00 0,00 0,00 184.745,77
3939. IVAN HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.502,69 183.168,86 0,00 0,00 0,00 184.671,55
3940. DARKO DEVETAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 14.553,36 170.089,18 0,00 0,00 0,00 184.642,54
3941. RIZAH BUKVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 32.091,31 152.513,78 0,00 0,00 0,00 184.605,09
3942. VERA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.430,84 0,00 0,00 0,00 184.430,84
3943. VINKO PERANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE -1.290,70 0,00 15.122,12 170.580,51 0,00 0,00 0,00 184.411,93
3944. SLAVICA NOVAK-KAPETANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 LUČKO 9.507,34 0,00 1.879,29 172.919,77 0,00 0,00 0,00 184.306,40
3945. DARKO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 184.300,69 0,00 0,00 0,00 184.300,69
3946. VLADIMIR DEBELJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.218,60 0,00 184.218,60
3947. ANKA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 4.727,38 179.394,46 0,00 0,00 0,00 184.121,84
3948. TOMISLAV RAIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -175,77 0,00 -1.800,06 173.865,73 0,00 12.124,75 0,00 184.014,65
3949. ANAMARIJA ĆUKURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 22.235,27 0,00 39.537,37 122.210,12 0,00 0,00 0,00 183.982,76
3950. SILVIJA MARIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 19.169,84 0,00 13.808,35 150.882,17 0,00 0,00 0,00 183.860,36
3951. SANJA ERŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.797,92 0,00 0,00 0,00 183.797,92
3952. ZVONKO PERČINLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.776,23 0,00 0,00 0,00 183.776,23
3953. RAJKO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 8.940,89 174.582,12 0,00 0,00 0,00 183.523,01
3954. INGA GRUIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 9.938,37 0,00 -6.884,75 180.458,63 0,00 0,00 0,00 183.512,25
3955. ZLATA VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -1,61 0,00 3.804,06 179.594,11 0,00 0,00 0,00 183.396,56
3956. NADA JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.313,77 0,00 0,00 179.071,04 0,00 0,00 0,00 183.384,81
3957. SNJEŽANA RASPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 9.544,69 0,00 1.210,94 172.609,53 0,00 0,00 0,00 183.365,16
3958. ANDREJA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 130.951,98 0,00 52.395,83 0,00 183.347,81
3959. MLADEN GERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 HORVATI 12.339,45 0,00 -3.966,94 174.964,87 0,00 0,00 0,00 183.337,38
3960. ZDENKO BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 7.757,35 175.367,38 0,00 0,00 0,00 183.124,73
3961. SILVANO FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 50.661,80 0,00 12.081,09 120.287,19 0,00 0,00 0,00 183.030,08
3962. DAVOR RATKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 5.932,61 0,00 17.393,05 159.589,85 0,00 0,00 0,00 182.915,51
3963. EMA OSLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 67.122,12 0,00 63.625,14 52.068,50 0,00 0,00 0,00 182.815,76
3964. SVETLANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 5.410,51 0,00 0,00 169.566,49 0,00 7.806,03 0,00 182.783,03
3965. DAMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 64.443,72 0,00 1.541,54 97.767,53 0,00 19.002,40 0,00 182.755,19
3966. LUCIJA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 5.947,32 0,00 39.021,72 123.959,87 0,00 13.809,16 0,00 182.738,07
3967. GORAN ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 22.125,56 160.599,53 0,00 0,00 0,00 182.725,09
3968. IVANA ČERNY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 39.730,45 0,00 3.869,93 97.387,83 0,00 41.691,35 0,00 182.679,56
3969. JADRANKA HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 26.546,80 0,00 3.018,88 153.070,01 0,00 0,00 0,00 182.635,69
3970. ZORISLAV JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.536,46 0,00 0,00 0,00 182.536,46
3971. ZDENKO JANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 182.591,15 0,00 -68,43 0,00 182.522,72
3972. IVANKA JUKIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.412,36 181.082,26 0,00 0,00 0,00 182.494,62
3973. DRAGO JERKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.409,66 0,00 0,00 0,00 182.409,66
3974. LEOPOLD ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 31.507,80 150.895,06 0,00 0,00 0,00 182.402,86
3975. DRAŽEN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 62.701,76 0,00 18.857,16 100.792,88 0,00 0,00 0,00 182.351,80
3976. ŽELJKO BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 36.034,74 0,00 47.085,31 81.421,29 0,00 17.807,42 0,00 182.348,76
3977. RAŠID BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 -624,33 182.937,01 0,00 0,00 0,00 182.312,68
3978. HAKI ISMAJLI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.310,07 0,00 0,00 0,00 182.310,07
3979. LJUPKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 88.899,18 0,00 -0,02 93.380,77 0,00 0,00 0,00 182.279,93
3980. MLADEN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.260,55 0,00 0,00 0,00 182.260,55
3981. JOSIP ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 76.731,71 105.496,19 0,00 0,00 0,00 182.227,90
3982. IGOR ČERNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 4.271,64 177.938,31 0,00 0,00 0,00 182.209,95
3983. TATJANA MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.807,28 0,00 6.395,56 0,00 182.202,84
3984. SINIŠA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 12.108,83 170.091,37 0,00 0,00 0,00 182.200,20
3985. ANDREA VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.193,87 0,00 0,00 0,00 182.193,87
3986. SEJDIJA HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.108,92 0,00 0,00 0,00 182.108,92
3987. NIKOLA CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.650,42 0,00 449,88 0,00 182.100,30
3988. JASNICA CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 8.298,99 173.648,39 0,00 0,00 0,00 181.947,38
3989. VLADO VARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 14.900,61 167.026,91 0,00 0,00 0,00 181.927,52
3990. MARIO TRIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 14.585,87 0,00 1.536,25 165.766,46 0,00 0,00 0,00 181.888,58
3991. TOMISLAV JURILJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 22.683,61 159.040,25 0,00 0,00 0,00 181.723,86
3992. AUGUSTIN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.700,26 0,00 0,00 0,00 181.700,26
3993. DRAGOMIR TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.657,64 0,00 181.657,64
3994. MIROSLAV MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.635,78 0,00 0,00 0,00 181.635,78
3995. DUBRAVKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 3.093,39 178.494,79 0,00 0,00 0,00 181.588,18
3996. SILVIO VOJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 47.520,21 0,00 21.978,08 111.969,22 0,00 0,00 0,00 181.467,51
3997. MARIJAN MARENDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.747,17 178.699,96 0,00 0,00 0,00 181.447,13
3998. SANJICA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 575,95 0,00 7.015,25 164.633,78 0,00 9.151,00 0,00 181.375,98
3999. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.282,23 0,00 0,00 0,00 181.282,23
4000. FRANJO ZELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 59.341,15 0,00 0,00 121.936,68 0,00 0,00 0,00 181.277,83