OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. VJERAN JESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 168.499,61 0,00 0,00 0,00 168.499,61
3902. SINIŠA BEZJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 JEŽDOVEC -9.162,83 0,00 2.818,25 174.831,57 0,00 0,00 0,00 168.486,99
3903. TOMISLAV RAIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -175,77 0,00 -1.800,06 159.392,74 0,00 11.040,93 0,00 168.457,84
3904. FILIPA LEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 46.905,66 0,00 36.566,00 84.928,15 0,00 0,00 0,00 168.399,81
3905. SAŠA LACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 9.003,30 0,00 747,50 158.644,98 0,00 0,00 0,00 168.395,78
3906. HARIS TROBRADOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 41.693,26 0,00 15.960,04 110.673,43 0,00 0,00 0,00 168.326,73
3907. EMA OSLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 61.722,38 0,00 58.697,24 47.890,31 0,00 0,00 0,00 168.309,93
3908. MARIJA OMAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 54.981,59 0,00 21.575,01 91.739,69 0,00 0,00 0,00 168.296,29
3909. NINO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 64.716,94 0,00 -1.206,04 104.758,40 0,00 0,00 0,00 168.269,30
3910. BISERKA TOMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -1.704,56 0,00 0,00 169.936,40 0,00 0,00 0,00 168.231,84
3911. MARKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ODRANSKI OBREŽ 33.331,84 0,00 13.413,30 121.485,61 0,00 0,00 0,00 168.230,75
3912. AUGUSTIN GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 3.230,61 164.985,66 0,00 0,00 0,00 168.216,27
3913. LIDIJA PIRIĆ-ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 3.527,04 164.534,29 0,00 0,00 0,00 168.061,33
3914. VLATKA BOLŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.985,74 0,00 0,00 0,00 167.985,74
3915. DAMIR POSILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.876,97 0,00 0,00 0,00 167.876,97
3916. ANAMARIJA ĆUKURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 20.123,67 0,00 36.323,01 111.421,79 0,00 0,00 0,00 167.868,47
3917. FILIP ČALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.835,10 0,00 0,00 0,00 167.835,10
3918. HONGPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.834,70 0,00 0,00 0,00 167.834,70
3919. IVAN ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 31.539,81 0,00 31.631,25 101.410,32 0,00 3.248,50 0,00 167.829,88
3920. MILJENKO PODGORSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 167.803,03 0,00 0,00 0,00 167.803,03
3921. ZDENKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 20.021,56 0,00 30.870,71 116.858,26 0,00 0,00 0,00 167.750,53
3922. ZDESLAV HORVATEK-LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.278,34 162.452,68 0,00 0,00 0,00 167.731,02
3923. KRISTIAN KRVARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.463,72 0,00 0,00 0,00 167.463,72
3924. TIHOMIR KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.443,70 0,00 0,00 0,00 167.443,70
3925. SANJICA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 536,86 0,00 6.569,75 151.928,74 0,00 8.364,44 0,00 167.399,79
3926. SOFIJA MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 167.363,57 0,00 0,00 0,00 167.363,57
3927. IVAN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 167.293,89 0,00 0,00 0,00 167.293,89
3928. ANA ĆURČIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.838,61 164.432,85 0,00 0,00 0,00 167.271,46
3929. STJEPAN JURČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.633,80 162.563,58 0,00 0,00 0,00 167.197,38
3930. BORIS MILČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.069,57 0,00 167.069,57
3931. MIA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -171,43 167.205,14 0,00 0,00 0,00 167.033,71
3932. RUŽA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 166.957,43 0,00 0,00 0,00 166.957,43
3933. DRAGUTIN KOLEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -251,46 0,00 36,38 167.133,09 0,00 0,00 0,00 166.918,01
3934. DENIS ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.430,38 165.487,01 0,00 0,00 0,00 166.917,39
3935. IDRIS AMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 4.019,33 162.889,80 0,00 0,00 0,00 166.909,13
3936. DRAGICA KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 166.878,95 0,00 0,00 0,00 166.878,95
3937. FRANJO FRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 1.967,40 164.853,18 0,00 0,00 0,00 166.820,58
3938. ZORAN PETRINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 166.790,80 0,00 0,00 0,00 166.790,80
3939. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 166.781,41 0,00 0,00 0,00 166.781,41
3940. FARUK SPAHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 166.763,53 0,00 0,00 0,00 166.763,53
3941. PETAR POLJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 54.405,93 0,00 9.235,12 103.118,93 0,00 0,00 0,00 166.759,98
3942. DRAŽEN HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 18.476,01 0,00 441,64 147.767,64 0,00 0,00 0,00 166.685,29
3943. MIRO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 524,48 166.150,75 0,00 0,00 0,00 166.675,23
3944. MARTINA BUKAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ŽERJAVINEC 0,00 0,00 1.492,81 165.130,26 0,00 0,00 0,00 166.623,07
3945. ROMAN-VLADIMIR PETRUŠOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.601,48 0,00 166.601,48
3946. PERO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 36.964,32 0,00 11.408,36 118.214,01 0,00 0,00 0,00 166.586,69
3947. ROZA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 -212,08 166.538,38 0,00 0,00 0,00 166.326,30
3948. SLAVKO ERJAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 41.936,56 0,00 13.077,91 111.236,63 0,00 26,14 0,00 166.277,24
3949. ANITA HRVOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 166.276,18 0,00 0,00 0,00 166.276,18
3950. VEDRAN ŠPELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 5.912,23 0,00 0,00 160.337,93 0,00 0,00 0,00 166.250,16
3951. BERNARDA BREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 166.241,92 0,00 0,00 0,00 0,00 166.241,92
3952. MIROSLAV BOTKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 POPOVEC 19.406,33 0,00 27,01 146.667,22 0,00 0,00 0,00 166.100,56
3953. MARIO FUNDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 166.066,66 0,00 0,00 0,00 166.066,66
3954. MARIJAN DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.311,25 0,00 1.134,36 162.566,75 0,00 0,00 0,00 166.012,36
3955. VLADO VARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.550,67 152.435,48 0,00 0,00 0,00 165.986,15
3956. ROMEO ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 165.950,27 0,00 0,00 0,00 165.950,27
3957. ZVONIMIR RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 165.913,79 0,00 0,00 0,00 165.913,79
3958. MIRJANA BELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 5.327,65 160.574,57 0,00 0,00 0,00 165.902,22
3959. LEOPOLD ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 28.737,54 137.146,00 0,00 0,00 0,00 165.883,54
3960. GORAN JAKOPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 68.740,37 0,00 8.092,03 88.953,23 0,00 0,00 0,00 165.785,63
3961. ZRINKO JURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 1.088,91 164.611,91 0,00 0,00 0,00 165.700,82
3962. MILIVOJ BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 2.540,66 163.128,71 0,00 0,00 0,00 165.669,37
3963. DRAGUTIN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 165.663,22 0,00 0,00 0,00 165.663,22
3964. DEAN KONJUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 165.535,27 0,00 0,00 0,00 165.535,27
3965. ANDREA VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 165.527,19 0,00 0,00 0,00 165.527,19
3966. IVANA SUŠAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 13.594,39 0,00 7.209,19 144.708,16 0,00 0,00 0,00 165.511,74
3967. ZLATKO BOŽIČEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 23.763,92 141.673,94 0,00 0,00 0,00 165.437,86
3968. JASNA BIŠČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 165.349,11 0,00 0,00 0,00 0,00 165.349,11
3969. BOŽO BUDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 123.621,42 0,00 41.709,11 0,00 165.330,53
3970. MARIJA VUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 165.257,36 0,00 0,00 0,00 165.257,36
3971. GORAN ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 19.826,82 145.347,45 0,00 0,00 0,00 165.174,27
3972. IGOR BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 100.037,88 0,00 8.429,97 56.593,01 0,00 0,00 0,00 165.060,86
3973. MILENA ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 4.835,23 160.172,06 0,00 0,00 0,00 165.007,29
3974. ANA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 12.992,89 0,00 -5.067,58 156.352,06 0,00 706,22 0,00 164.983,59
3975. MARINO HADAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 11.223,27 153.732,49 0,00 0,00 0,00 164.955,76
3976. ASLLAN SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -4.083,64 0,00 3.451,56 165.531,97 0,00 0,00 0,00 164.899,89
3977. RAHELA DOPUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 164.882,68 0,00 0,00 0,00 164.882,68
3978. FRANJO ZELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 53.998,39 0,00 -508,74 111.385,28 0,00 0,00 0,00 164.874,93
3979. JOZO MACOKATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,01 164.808,22 0,00 0,00 0,00 164.808,23
3980. DAMIR MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.760,24 0,00 164.760,24
3981. JAKOV CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -200,45 164.958,96 0,00 0,00 0,00 164.758,51
3982. KEMAL KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 20.226,80 144.529,11 0,00 0,00 0,00 164.755,91
3983. MIRA BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 104,65 0,00 1.622,69 162.989,77 0,00 0,00 0,00 164.717,11
3984. HUSEIN HADŽAJLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 164.671,04 0,00 0,00 0,00 164.671,04
3985. DUŠAN KOTUR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 164.632,15 0,00 0,00 0,00 164.632,15
3986. MLADEN MILANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 1.696,64 162.932,15 0,00 0,00 0,00 164.628,79
3987. DUŠAN BAČKONJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1941 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 164.569,56 0,00 0,00 0,00 164.569,56
3988. ZDENKO ADELSBERGER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 5.529,74 0,00 30.944,22 127.996,41 0,00 0,00 0,00 164.470,37
3989. IVANKA JUKIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.237,99 163.163,14 0,00 0,00 0,00 164.401,13
3990. ROBERT DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,04 0,00 180,29 164.193,67 0,00 0,00 0,00 164.374,00
3991. SAŠA KUREVIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,01 0,00 2.075,32 162.287,03 0,00 0,00 0,00 164.362,36
3992. VLASTA GOLUBIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 13.450,59 141.652,21 0,00 9.221,97 0,00 164.324,77
3993. BRANKO SLAVUJEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 2.265,14 161.948,73 0,00 0,00 0,00 164.213,87
3994. LJUPKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 80.006,83 0,00 -0,02 84.189,69 0,00 0,00 0,00 164.196,50
3995. GORDANA KLISKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 164.194,87 0,00 0,00 0,00 164.194,87
3996. IVAN BOSANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 164.136,22 0,00 0,00 0,00 164.136,22
3997. IGOR HAJDARHODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 164.095,81 0,00 0,00 0,00 0,00 164.095,81
3998. TATJANA MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 158.221,43 0,00 5.803,55 0,00 164.024,98
3999. NEVENKO MASLAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 56.452,67 0,00 31.451,12 76.096,22 0,00 0,00 0,00 164.000,01
4000. GORDANA KOSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 1.030,31 162.830,64 0,00 0,00 0,00 163.860,95