OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. LUKA MILOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 32.442,60 0,00 18.467,82 122.964,73 0,00 0,00 0,00 173.875,15
3902. DUBRAVKO BULF GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.806,76 0,00 173.806,76
3903. MARIJAN MARENDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.747,17 171.036,00 0,00 0,00 0,00 173.783,17
3904. SLAVICA NOVAK-KAPETANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 LUČKO 8.964,91 0,00 1.803,39 162.969,68 0,00 0,00 0,00 173.737,98
3905. MARIJANA NEKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 40.106,25 0,00 7.494,02 126.120,22 0,00 0,00 0,00 173.720,49
3906. SNJEŽANA RASPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 8.924,89 0,00 1.210,94 163.562,58 0,00 0,00 0,00 173.698,41
3907. SANJA ZORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 LUČKO 34.850,33 0,00 89.990,19 48.849,51 0,00 0,00 0,00 173.690,03
3908. ZLATA VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -1,61 0,00 3.625,10 170.048,66 0,00 0,00 0,00 173.672,15
3909. IVO MARKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 LUČKO 72.864,93 0,00 39.077,79 61.642,71 0,00 0,00 0,00 173.585,43
3910. SANJA ERŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.505,77 0,00 0,00 0,00 173.505,77
3911. NENAD KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.390,16 0,00 0,00 0,00 173.390,16
3912. ZVONKO PERČINLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.376,94 0,00 0,00 0,00 173.376,94
3913. ZDRAVKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE 2.723,03 0,00 5.673,42 164.891,90 0,00 0,00 0,00 173.288,35
3914. DANIJEL KUNA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 78.666,09 0,00 49.599,40 44.978,16 0,00 0,00 0,00 173.243,65
3915. SEJDIJA HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.230,76 0,00 0,00 0,00 173.230,76
3916. OLDRIH ČUHNIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 SESVETE 0,00 0,00 654,54 0,00 0,00 172.541,48 0,00 173.196,02
3917. LJILJANA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.187,85 0,00 0,00 0,00 173.187,85
3918. MILIVOJ ŠOLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.187,58 0,00 0,00 0,00 173.187,58
3919. MARICA RONČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 39.877,77 0,00 2.356,25 130.427,61 386,77 0,00 0,00 173.048,40
3920. MIROSLAV DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.038,89 0,00 0,00 0,00 173.038,89
3921. AUGUSTIN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.998,28 0,00 0,00 0,00 172.998,28
3922. JASNICA CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 7.677,60 165.313,88 0,00 0,00 0,00 172.991,48
3923. JOSO LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 28.683,35 142.222,07 0,00 2.082,31 0,00 172.987,73
3924. IVAN BOSANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.982,34 0,00 0,00 0,00 172.982,34
3925. NADA ZGORELEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.541,04 0,00 396,10 0,00 172.937,14
3926. DARKO DEVETAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 13.952,91 158.971,97 0,00 0,00 0,00 172.924,88
3927. DINKO SENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.923,40 0,00 0,00 0,00 172.923,40
3928. MATE PRKAČIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 IVANJA REKA 0,00 0,00 -949,81 173.745,41 0,00 0,00 0,00 172.795,60
3929. JOSIP ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 72.139,11 100.584,75 0,00 0,00 0,00 172.723,86
3930. JAN-JOSIP MIRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 129.431,79 0,00 44.143,35 -968,10 0,00 0,00 0,00 172.607,04
3931. KSENIJA LOVRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 40.398,63 0,00 9.056,42 123.073,80 0,00 0,00 0,00 172.528,85
3932. JOZO JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 10.756,78 0,00 -397,20 162.152,33 0,00 0,00 0,00 172.511,91
3933. MARA KELENTRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 SESVETE 0,00 0,00 14.116,84 158.323,14 0,00 0,00 0,00 172.439,98
3934. IVONA GONZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 45.830,05 126.601,58 0,00 0,00 0,00 172.431,63
3935. NINO NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 66.322,59 0,00 -1.180,09 107.261,81 0,00 0,00 0,00 172.404,31
3936. JAKOV RIMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 113.647,28 0,00 20.344,27 38.390,87 0,00 0,00 0,00 172.382,42
3937. FEDOR ROŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.201,64 0,00 0,00 0,00 172.201,64
3938. ZORICA IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB -5.504,96 0,00 1.168,14 176.510,95 0,00 0,00 0,00 172.174,13
3939. MIROSLAV MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.123,12 0,00 0,00 0,00 172.123,12
3940. IVAN POKUPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.066,49 0,00 0,00 0,00 172.066,49
3941. DENIS BRAJČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 17.143,62 25.807,61 0,00 129.081,74 0,00 172.032,97
3942. JADRANKA HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 24.922,33 0,00 2.965,42 144.106,77 0,00 0,00 0,00 171.994,52
3943. SNJEŽANA MOMČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.993,89 0,00 0,00 0,00 171.993,89
3944. ZVONIMIR VITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 13.472,08 0,00 0,00 158.440,11 0,00 0,00 0,00 171.912,19
3945. ZDENKO BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 7.325,69 164.536,26 0,00 0,00 0,00 171.861,95
3946. FILIP ČALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.816,82 0,00 0,00 0,00 171.816,82
3947. STJEPAN PAULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 21.332,34 150.472,01 0,00 0,00 0,00 171.804,35
3948. IVAN HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.502,69 170.283,10 0,00 0,00 0,00 171.785,79
3949. ANDREJA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 123.638,65 0,00 48.014,45 0,00 171.653,10
3950. DRAGO JERKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.632,18 0,00 0,00 0,00 171.632,18
3951. SVETLANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 5.011,02 0,00 0,00 159.544,08 0,00 7.044,48 0,00 171.599,58
3952. LUCIJA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 5.579,12 0,00 36.799,45 116.493,77 0,00 12.665,13 0,00 171.537,47
3953. DILJA GJERGJAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.412,95 0,00 0,00 0,00 171.412,95
3954. GENNARO TRIESTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.361,47 0,00 0,00 0,00 171.361,47
3955. TOMISLAV OREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 180,51 0,00 6.269,61 164.843,56 0,00 0,00 0,00 171.293,68
3956. TOMISLAV RAIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -175,77 0,00 -1.800,06 161.972,63 0,00 11.223,22 0,00 171.220,02
3957. MARIJA OMAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 55.850,63 0,00 21.856,02 93.442,84 0,00 0,00 0,00 171.149,49
3958. NIKOLA VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.137,05 0,00 0,00 0,00 171.137,05
3959. ANITA DŽOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.125,73 0,00 0,00 0,00 171.125,73
3960. IVAN ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 32.209,75 0,00 32.234,37 103.363,06 0,00 3.316,13 0,00 171.123,31
3961. MARKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ODRANSKI OBREŽ 33.918,97 0,00 13.643,10 123.540,36 0,00 0,00 0,00 171.102,43
3962. BISERKA TOMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -1.704,56 0,00 0,00 172.754,09 0,00 0,00 0,00 171.049,53
3963. AUGUSTIN GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 3.294,91 167.701,47 0,00 0,00 0,00 170.996,38
3964. HONGPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.978,90 0,00 0,00 0,00 170.978,90
3965. BORIS MILČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.947,07 0,00 170.947,07
3966. DRAŽEN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 58.855,14 0,00 17.785,99 94.291,82 0,00 0,00 0,00 170.932,95
3967. KEMAL SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.872,86 0,00 0,00 0,00 170.872,86
3968. RUŽICA ŠESTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 1.445,34 169.372,58 0,00 0,00 0,00 170.817,92
3969. IGOR PETER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.816,68 0,00 170.816,68
3970. ANAMARIJA ĆUKURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 20.478,82 0,00 36.863,63 113.436,71 0,00 0,00 0,00 170.779,16
3971. EMA OSLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 62.630,56 0,00 59.526,06 48.593,04 0,00 0,00 0,00 170.749,66
3972. ŽELJKO BRODNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.739,47 0,00 0,00 0,00 170.739,47
3973. TIHOMIR KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.698,31 0,00 0,00 0,00 170.698,31
3974. IDRIS AMETI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 4.104,63 166.570,31 0,00 0,00 0,00 170.674,94
3975. PETAR POLJANČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 55.672,33 0,00 9.444,36 105.484,35 0,00 0,00 0,00 170.601,04
3976. DANKO DRAKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 99,82 170.482,07 0,00 0,00 0,00 170.581,89
3977. VJERAN JESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.380,37 0,00 0,00 0,00 170.380,37
3978. MIA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -171,43 170.536,88 0,00 0,00 0,00 170.365,45
3979. MIRKO ČULO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 13.544,11 0,00 3.091,38 153.726,89 0,00 0,00 0,00 170.362,38
3980. LIDIJA PIRIĆ-ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 3.575,43 166.726,62 0,00 0,00 0,00 170.302,05
3981. SAŠA LACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 9.127,07 0,00 747,50 160.427,00 0,00 0,00 0,00 170.301,57
3982. IGOR HOSTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 68.104,84 0,00 15.567,71 86.606,77 0,00 0,00 0,00 170.279,32
3983. VLATKA BOLŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.147,42 0,00 0,00 0,00 170.147,42
3984. ZDENKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 20.283,53 0,00 31.347,24 118.446,66 0,00 0,00 0,00 170.077,43
3985. PERO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 37.800,03 0,00 11.662,78 120.595,02 0,00 0,00 0,00 170.057,83
3986. BOŽO BUDAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 127.570,07 0,00 42.423,99 0,00 169.994,06
3987. BERNARDA BREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 169.982,88 0,00 0,00 0,00 0,00 169.982,88
3988. DAMIR POSILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.902,33 0,00 0,00 0,00 169.902,33
3989. ROMAN-VLADIMIR PETRUŠOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.889,88 0,00 169.889,88
3990. ZDESLAV HORVATEK-LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.328,91 164.521,61 0,00 0,00 0,00 169.850,52
3991. SANJICA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 543,44 0,00 6.644,68 154.072,65 0,00 8.496,74 0,00 169.757,51
3992. ROZA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 -212,08 169.880,88 0,00 0,00 0,00 169.668,80
3993. FIKRET JAHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.651,82 0,00 0,00 0,00 169.651,82
3994. STANISLAV ARAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 13.196,78 0,00 752,63 155.680,14 0,00 0,00 0,00 169.629,55
3995. SOFIJA MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.620,35 0,00 0,00 0,00 169.620,35
3996. MARTINA BUKAIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1982 ŽERJAVINEC 0,00 0,00 1.514,51 168.010,08 0,00 0,00 0,00 169.524,59
3997. ALMIR ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.497,82 0,00 0,00 0,00 169.497,82
3998. RAIB ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.485,48 0,00 0,00 0,00 169.485,48
3999. ANA ĆURČIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.872,67 166.545,14 0,00 0,00 0,00 169.417,81
4000. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.220,31 0,00 0,00 0,00 169.220,31