OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. ZRINKO JURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 0,00 182.894,55 0,00 0,00 0,00 182.894,55
3902. IVICA MUNĐER GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 2.461,92 180.418,21 0,00 0,00 0,00 182.880,13
3903. ŽELJKO BAŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 110.193,95 0,00 11.273,73 61.376,97 0,00 0,00 0,00 182.844,65
3904. PETAR HEDL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.691,02 0,00 0,00 0,00 182.691,02
3905. SONJA JARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 1.392,12 0,00 108,91 181.087,67 0,00 0,00 0,00 182.588,70
3906. MIRJANA KRATOFIL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB -0,38 2.139,27 44.373,90 135.995,73 0,00 0,00 0,00 182.508,52
3907. SLAVKO ERJAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 46.205,40 0,00 14.277,32 121.974,33 0,00 29,02 0,00 182.486,07
3908. VEDRAN IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 70.288,91 0,00 30.255,48 81.920,24 0,00 0,00 0,00 182.464,63
3909. MARIJAN DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.527,69 0,00 1.161,92 178.716,29 0,00 0,00 0,00 182.405,90
3910. VLADO LUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 20.936,34 0,00 4.460,56 156.961,72 0,00 0,00 0,00 182.358,62
3911. PAVLE PLAŽANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.315,66 0,00 0,00 0,00 182.315,66
3912. DRAŽEN TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 35.575,92 81.504,98 0,00 65.163,88 0,00 182.244,78
3913. ANA VODENIČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.235,87 0,00 0,00 0,00 182.235,87
3914. LJILJANA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.198,19 0,00 0,00 0,00 182.198,19
3915. MILIVOJ ŠOLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.197,92 0,00 0,00 0,00 182.197,92
3916. IVAN DŽAJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 -1.206,20 183.348,78 0,00 0,00 0,00 182.142,58
3917. LEONARD VNUČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 20.978,70 0,00 188,16 160.934,23 0,00 0,00 0,00 182.101,09
3918. DONALD FRANK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 86.444,55 0,00 95.620,94 0,00 182.065,49
3919. STJEPAN JURČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 5.027,90 177.031,34 0,00 0,00 0,00 182.059,24
3920. MIROSLAV DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.048,91 0,00 0,00 0,00 182.048,91
3921. ANA BRNAS GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 83.451,92 0,00 36.119,07 62.435,79 0,00 0,00 0,00 182.006,78
3922. TOMISLAV KULJANAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 37.594,30 0,00 56.658,28 87.742,61 0,00 0,00 0,00 181.995,19
3923. JERONIM ŠIMIČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 12.251,07 0,00 0,00 169.648,95 0,00 0,00 0,00 181.900,02
3924. SAIDA IBRAIMI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 4.013,09 177.885,23 0,00 0,00 0,00 181.898,32
3925. ABRA FELDBAUER SERMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 4.238,58 177.570,39 0,00 0,00 0,00 181.808,97
3926. GORAN DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 38.612,13 0,00 15.649,36 127.511,25 0,00 0,00 0,00 181.772,74
3927. DENIS ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.430,38 180.289,80 0,00 0,00 0,00 181.720,18
3928. NADA MALKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 MUNCHEN 0,00 0,00 -200,00 181.871,36 0,00 0,00 0,00 181.671,36
3929. DARIO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 39.522,35 0,00 32.748,08 109.285,15 0,00 0,00 0,00 181.555,58
3930. MARIO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 1.618,86 179.883,02 0,00 0,00 0,00 181.501,88
3931. NIJAZ OMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 2.493,94 0,00 20.417,95 158.581,50 0,00 0,00 0,00 181.493,39
3932. RUŽA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.473,55 0,00 0,00 0,00 181.473,55
3933. NIKOLA VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.423,15 0,00 0,00 0,00 181.423,15
3934. OLIVER PERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 3.518,07 0,00 9.391,34 168.416,53 0,00 0,00 0,00 181.325,94
3935. VITOMIR GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.269,74 0,00 0,00 0,00 181.269,74
3936. SALEM GAGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.052,63 0,00 0,00 0,00 181.052,63
3937. MIROSLAV RAGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 28.299,40 0,00 24.044,24 128.707,29 0,00 0,00 0,00 181.050,93
3938. BRANKA MEDJUGORAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.985,98 0,00 180.985,98
3939. FATIMA GREGURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 46.117,59 0,00 7.313,81 122.221,80 0,00 5.309,72 0,00 180.962,92
3940. DARKO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 79.156,31 0,00 6,54 101.782,43 0,00 0,00 0,00 180.945,28
3941. DOMAGOJ DELAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 59.042,10 0,00 1.984,66 119.889,52 0,00 0,00 0,00 180.916,28
3942. DAUT REDŽEPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 79.053,66 0,00 36.769,37 65.065,88 0,00 0,00 0,00 180.888,91
3943. TANJA POVOLJNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.846,07 0,00 0,00 0,00 180.846,07
3944. ANTO MAGLICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 JEŽDOVEC 6.204,04 0,00 22.311,20 151.259,06 0,00 1.036,17 0,00 180.810,47
3945. JASNA VDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 4.377,90 176.390,15 0,00 0,00 0,00 180.768,05
3946. VIŠNJA GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -4.515,19 0,00 4.635,84 180.638,82 0,00 0,00 0,00 180.759,47
3947. VERA SMRDELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 18.272,00 162.442,36 0,00 0,00 0,00 180.714,36
3948. MIRA LIPOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.691,64 0,00 0,00 0,00 180.691,64
3949. BRANKO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.664,73 0,00 0,00 0,00 180.664,73
3950. MARIJA VUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.652,27 0,00 0,00 0,00 180.652,27
3951. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 39.922,55 0,00 443,58 140.235,73 0,00 0,00 0,00 180.601,86
3952. ŽELIMIR-ANTUN KOVAČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 14.696,85 0,00 47.120,06 118.728,47 0,00 0,00 0,00 180.545,38
3953. NEVENKO MASLAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 61.989,26 0,00 34.585,60 83.810,38 0,00 0,00 0,00 180.385,24
3954. SELMA TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 23.366,65 156.890,55 0,00 0,00 0,00 180.257,20
3955. ĐURO TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 15.313,51 164.923,60 0,00 0,00 0,00 180.237,11
3956. ROBERT MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.188,75 0,00 0,00 0,00 180.188,75
3957. NIKOLINA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 5.806,82 174.364,38 0,00 0,00 0,00 180.171,20
3958. PAŠKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -19,41 0,00 9.764,06 170.393,97 0,00 0,00 0,00 180.138,62
3959. EDO ULLRICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 2.205,18 0,00 -486,50 178.411,66 0,00 0,00 0,00 180.130,34
3960. RUŽICA ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 15.255,12 164.847,70 0,00 0,00 0,00 180.102,82
3961. ANTONIO POTOČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 6.090,16 0,00 -1.175,34 175.159,24 0,00 0,00 0,00 180.074,06
3962. DRAGO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 67.129,10 0,00 112.878,27 0,00 0,00 0,00 0,00 180.007,37
3963. DARKO SLUNJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 24.446,52 0,00 22.687,80 132.772,23 0,00 0,00 0,00 179.906,55
3964. ANTONIO ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 89.734,07 0,00 23.936,67 66.212,28 0,00 0,00 0,00 179.883,02
3965. RAHELA DOPUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.863,12 0,00 0,00 0,00 179.863,12
3966. ALENKA OSTOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZADVORSKO 130.282,48 0,00 25.776,67 -55,91 0,00 23.776,23 0,00 179.779,47
3967. BRANKO JURINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 26.829,78 0,00 5.225,13 147.578,24 0,00 0,00 0,00 179.633,15
3968. MARIO FUNDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 179.547,98 0,00 0,00 0,00 179.547,98
3969. SAŠA NOVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.547,22 0,00 179.547,22
3970. VILSON PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 39.947,84 0,00 6.848,58 132.737,25 0,00 0,00 0,00 179.533,67
3971. NIKOLA ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 14.664,22 164.864,68 0,00 0,00 0,00 179.528,90
3972. DAMIR VUKOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 4.538,08 0,00 0,00 174.965,99 0,00 0,00 0,00 179.504,07
3973. GORDANA KLISKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.490,62 0,00 0,00 0,00 179.490,62
3974. DEJAN MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 STRMEC 19.746,66 0,00 2.621,06 157.093,33 0,00 0,00 0,00 179.461,05
3975. ZORICA HOTKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -201,14 179.427,96 0,00 0,00 0,00 179.226,82
3976. GROZDANA KARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 29.136,56 0,00 8.341,50 141.712,82 0,00 0,00 0,00 179.190,88
3977. ROBERT DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,04 0,00 180,29 178.984,71 0,00 0,00 0,00 179.165,04
3978. TVRTKO ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 SESVETE 8.105,27 0,00 16.909,84 154.147,66 0,00 0,00 0,00 179.162,77
3979. MIROSLAV BOTKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 POPOVEC 21.221,46 0,00 27,01 157.814,60 0,00 0,00 0,00 179.063,07
3980. DRAGUTIN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.037,05 0,00 0,00 0,00 179.037,05
3981. NADA TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 66.145,91 9.635,03 14.048,57 89.202,20 0,00 0,00 0,00 179.031,71
3982. DUBRAVKO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.999,26 0,00 0,00 0,00 178.999,26
3983. DALIBOR RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 1.415,70 177.534,20 0,00 0,00 0,00 178.949,90
3984. LUKA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 59.022,66 0,00 18.294,72 101.465,36 0,00 0,00 0,00 178.782,74
3985. MARIO PERAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 5.007,56 173.754,55 0,00 0,00 0,00 178.762,11
3986. IVAN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 178.719,35 0,00 0,00 0,00 178.719,35
3987. DAMIR PETRAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.635,81 0,00 0,00 0,00 178.635,81
3988. ASLLAN SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -4.083,64 0,00 3.793,39 178.893,31 0,00 0,00 0,00 178.603,06
3989. MARIN PAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 18.650,95 159.821,79 0,00 0,00 0,00 178.472,74
3990. BESIR ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 11,15 0,00 1.018,39 177.430,51 0,00 0,00 0,00 178.460,05
3991. MARIJO JURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 11.326,23 0,00 1.495,96 165.570,11 0,00 0,00 0,00 178.392,30
3992. DIJANA DURLEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 28.862,22 0,00 2.829,86 136.938,16 0,00 9.752,22 0,00 178.382,46
3993. ANTO VAREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -2.618,01 0,00 37.922,04 143.020,55 0,00 -19,82 0,00 178.304,76
3994. KATA ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.279,69 0,00 0,00 0,00 178.279,69
3995. ROBERT MIKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 67.675,16 0,00 0,00 110.577,23 0,00 178.252,39
3996. JOSIP BRIŠEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 0,00 178.228,88 0,00 0,00 0,00 178.228,88
3997. LJUBANKA FORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 35.620,02 0,00 7.700,74 134.867,97 0,00 0,00 0,00 178.188,73
3998. MARKO KUREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 153.534,84 0,00 24.027,50 571,86 0,00 0,00 0,00 178.134,20
3999. ALJOŠA MRĐENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DEMERJE 57.876,02 0,00 10.031,16 110.215,89 0,00 0,00 0,00 178.123,07
4000. JADRANKA JELENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 70.194,05 0,00 4.039,13 103.883,48 0,00 0,00 0,00 178.116,66