OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. MATO CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 52.719,90 0,00 26.645,59 97.489,95 0,00 0,00 0,00 176.855,44
3902. MARIJAN MARENDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.747,17 174.084,74 0,00 0,00 0,00 176.831,91
3903. STANISLAV ARAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 13.710,83 0,00 752,63 162.346,50 0,00 0,00 0,00 176.809,96
3904. MARIJA OMAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 57.560,37 0,00 22.408,87 96.793,60 0,00 0,00 0,00 176.762,84
3905. SEJDIJA HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.762,51 0,00 0,00 0,00 176.762,51
3906. MARKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ODRANSKI OBREŽ 35.074,09 0,00 14.095,22 127.582,82 0,00 0,00 0,00 176.752,13
3907. NENAD KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.682,54 0,00 0,00 0,00 176.682,54
3908. JASNA BIŠČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 176.670,04 0,00 0,00 0,00 0,00 176.670,04
3909. RAŠID BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 -624,33 177.242,81 0,00 0,00 0,00 176.618,48
3910. RIZAH BUKVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 30.900,32 145.707,48 0,00 0,00 0,00 176.607,80
3911. TOMISLAV RAIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -175,77 0,00 -1.800,06 167.001,24 0,00 11.581,85 0,00 176.607,26
3912. JASNICA CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 7.924,79 168.629,37 0,00 0,00 0,00 176.554,16
3913. ANAMARIJA ĆUKURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 21.177,54 0,00 37.927,25 117.400,86 0,00 0,00 0,00 176.505,65
3914. JOSIP ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 73.966,06 102.538,53 0,00 0,00 0,00 176.504,59
3915. AUGUSTIN GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 3.421,41 173.044,52 0,00 0,00 0,00 176.465,93
3916. AUGUSTIN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.459,95 0,00 0,00 0,00 176.459,95
3917. ROZA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.456,86 0,00 0,00 0,00 176.456,86
3918. ROMAN-VLADIMIR PETRUŠOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.359,46 0,00 176.359,46
3919. ZDENKO BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 7.497,41 168.844,89 0,00 0,00 0,00 176.342,30
3920. DANIJEL NIKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 29.900,70 58.769,08 0,01 64.168,58 0,00 23.489,68 0,00 176.328,05
3921. JADRANKA HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 25.568,55 0,00 2.986,69 147.672,37 0,00 0,00 0,00 176.227,61
3922. DANKO DRAKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.187,56 0,00 0,00 0,00 176.187,56
3923. DAMIR MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.114,60 0,00 176.114,60
3924. JASMINKA KULAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -186,31 0,00 176.334,34 0,00 0,00 -60,63 0,00 176.087,40
3925. TUO XU GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.054,90 0,00 0,00 0,00 176.054,90
3926. SVETLANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 5.169,94 0,00 0,00 163.531,03 0,00 7.347,43 0,00 176.048,40
3927. LUCIJA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 5.725,59 0,00 37.683,47 119.463,80 0,00 13.120,23 0,00 175.993,09
3928. MILIVOJ BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 2.749,60 173.217,02 0,00 0,00 0,00 175.966,62
3929. DRAGO JERKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.919,49 0,00 0,00 0,00 175.919,49
3930. MIROSLAV MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.907,28 0,00 0,00 0,00 175.907,28
3931. IVONA GONZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 46.542,13 129.363,43 0,00 0,00 0,00 175.905,56
3932. LJILJANA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.825,19 0,00 0,00 0,00 175.825,19
3933. MILIVOJ ŠOLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.824,92 0,00 0,00 0,00 175.824,92
3934. ANDREJA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 126.547,91 0,00 49.275,61 0,00 175.823,52
3935. HASAN KURTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 14.779,25 0,00 1.425,83 159.563,68 0,00 0,00 0,00 175.768,76
3936. MIROSLAV DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.676,14 0,00 0,00 0,00 175.676,14
3937. EMA OSLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 64.417,31 0,00 61.156,68 49.975,59 0,00 0,00 0,00 175.549,58
3938. DEAN KONJUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.485,01 0,00 0,00 0,00 175.485,01
3939. DRAŽEN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 60.385,34 0,00 18.212,10 96.877,95 0,00 0,00 0,00 175.475,39
3940. STJEPAN PAULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 21.848,15 153.585,03 0,00 0,00 0,00 175.433,18
3941. ALEN BARKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.394,32 0,00 175.394,32
3942. ŽARKO GOJČETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.928,32 0,00 425,30 0,00 175.353,62
3943. JAKOV CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -200,45 175.514,85 0,00 0,00 0,00 175.314,40
3944. MLADEN MALOGORSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.234,52 0,00 0,00 0,00 175.234,52
3945. SNJEŽANA MOMČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.204,34 0,00 0,00 0,00 175.204,34
3946. ANA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 13.956,85 0,00 -4.953,62 165.353,99 0,00 739,83 0,00 175.097,05
3947. DRAŽEN JURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 22.517,42 0,00 6.335,69 146.099,76 0,00 0,00 0,00 174.952,87
3948. DILJA GJERGJAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.869,71 0,00 0,00 0,00 174.869,71
3949. IVAN POKUPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.826,74 0,00 0,00 0,00 174.826,74
3950. KEMAL SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.789,45 0,00 0,00 0,00 174.789,45
3951. MIRJANA BELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 3.909,81 170.867,03 0,00 0,00 0,00 174.776,84
3952. VESNA KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 174.712,16 21,64 0,00 0,00 0,00 174.733,80
3953. ILIR AJDARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 3.816,56 170.904,47 0,00 0,00 0,00 174.721,03
3954. LIDIJA PIRIĆ-ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 3.670,62 171.039,78 0,00 0,00 0,00 174.710,40
3955. ZDENKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 20.798,93 0,00 32.284,76 121.571,71 0,00 0,00 0,00 174.655,40
3956. MLADEN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.623,70 0,00 0,00 0,00 174.623,70
3957. KEMAL KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 20.223,04 154.326,52 0,00 0,00 0,00 174.549,56
3958. DRAGUTIN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 11.569,50 0,00 27.323,79 135.985,33 0,00 -343,60 0,00 174.535,02
3959. DARIJE JURENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 42.639,35 19.382,93 0,00 112.486,79 0,00 174.509,07
3960. SANJICA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 556,37 0,00 6.792,10 158.250,13 0,00 8.757,01 0,00 174.355,61
3961. RUŽICA ŠESTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 1.480,52 172.807,87 0,00 0,00 0,00 174.288,39
3962. BISERKA TOMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -1.704,56 0,00 0,00 175.921,92 0,00 0,00 0,00 174.217,36
3963. NIKOLA VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.147,80 0,00 0,00 0,00 174.147,80
3964. LEOPOLD ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 30.120,13 144.007,96 0,00 0,00 0,00 174.128,09
3965. IGOR HAJDARHODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 174.097,09 0,00 0,00 0,00 0,00 174.097,09
3966. VJERAN JESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.080,54 0,00 0,00 0,00 174.080,54
3967. SOFIJA MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.060,31 0,00 0,00 0,00 174.060,31
3968. SAŠA LACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 9.370,57 0,00 747,50 163.932,95 0,00 0,00 0,00 174.051,02
3969. ŽELJKO BRODNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.029,57 0,00 0,00 0,00 174.029,57
3970. ILIJA ZELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 6.767,82 0,00 0,00 167.260,98 0,00 174.028,80
3971. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.018,57 0,00 0,00 0,00 174.018,57
3972. TIHOMIR BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 46.731,34 2,08 24.919,97 102.304,47 0,00 0,00 0,00 173.957,86
3973. VLADO VARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 14.224,41 159.717,83 0,00 0,00 0,00 173.942,24
3974. GORAN ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 20.974,09 152.959,56 0,00 0,00 0,00 173.933,65
3975. DAMIR POSILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.886,99 0,00 0,00 0,00 173.886,99
3976. ANDREA VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.845,30 0,00 0,00 0,00 173.845,30
3977. ISMET ŽIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -395,70 0,00 0,00 174.187,12 0,00 0,00 0,00 173.791,42
3978. FARUK SPAHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.787,88 0,00 0,00 0,00 173.787,88
3979. DRAŽEN HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 19.229,37 0,00 441,64 154.000,59 0,00 0,00 0,00 173.671,60
3980. ANA ĆURČIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.939,69 170.700,83 0,00 0,00 0,00 173.640,52
3981. ZORAN PETRINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.617,95 0,00 0,00 0,00 173.617,95
3982. ROMEO ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.539,70 0,00 0,00 0,00 173.539,70
3983. IVANKA JUKIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.325,02 172.106,32 0,00 0,00 0,00 173.431,34
3984. ANITA HRVOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.386,24 0,00 0,00 0,00 173.386,24
3985. FRANJO FRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.025,68 171.357,94 0,00 0,00 0,00 173.383,62
3986. DAMIR MILČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.249,54 0,00 0,00 0,00 173.249,54
3987. SLAVICA KROT NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 2.904,24 0,00 773,37 169.569,88 0,00 0,00 0,00 173.247,49
3988. LJUPKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 84.444,88 0,00 -0,02 88.776,84 0,00 0,00 0,00 173.221,70
3989. NADA JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.083,00 0,00 0,00 169.069,65 0,00 0,00 0,00 173.152,65
3990. TATJANA MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 166.998,29 0,00 6.099,01 0,00 173.097,30
3991. IGOR BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 105.078,25 0,00 8.866,99 59.137,67 0,00 0,00 0,00 173.082,91
3992. VEDRAN ŠPELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 6.274,11 0,00 0,00 166.784,91 0,00 0,00 0,00 173.059,02
3993. NISVET HODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 90.435,94 27.646,39 36,83 54.906,90 0,00 0,00 0,00 173.026,06
3994. ZVONIMIR RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.025,37 0,00 0,00 0,00 173.025,37
3995. NADA ZGORELEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.546,77 0,00 409,49 0,00 172.956,26
3996. DAMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 60.771,04 0,00 1.459,64 92.618,48 0,00 18.096,77 0,00 172.945,93
3997. ŽELJKO BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 34.092,66 0,00 44.643,72 77.319,73 0,00 16.861,56 0,00 172.917,67
3998. STJEPAN JURČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.785,25 168.123,58 0,00 0,00 0,00 172.908,83
3999. DIANA PRENKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 8.328,55 0,00 2.807,49 161.641,85 0,00 0,00 0,00 172.777,89
4000. ZRINKO JURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 1.088,91 171.637,97 0,00 0,00 0,00 172.726,88