OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. MIA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -171,43 183.755,17 0,00 0,00 0,00 183.583,74
3902. STJEPAN KAPETANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB -897,74 0,00 12.436,73 171.971,40 0,00 0,00 0,00 183.510,39
3903. HONGPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.453,14 0,00 0,00 0,00 183.453,14
3904. TIHOMIR MUSTAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.450,64 0,00 0,00 0,00 183.450,64
3905. DUŠAN BANDA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1945 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.431,68 0,00 0,00 0,00 183.431,68
3906. JURAJ SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 60.084,97 0,00 185,98 123.143,79 0,00 0,00 0,00 183.414,74
3907. LUKA MILOŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 34.207,22 0,00 19.440,60 129.696,21 0,00 0,00 0,00 183.344,03
3908. ALEN BARKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.302,12 0,00 183.302,12
3909. TONI LEKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 83.223,41 0,00 27.923,38 71.998,10 0,00 0,00 0,00 183.144,89
3910. ZDRAVKO ŠIŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 11.290,43 0,00 3.563,98 168.082,15 0,00 0,00 0,00 182.936,56
3911. ROMAN-VLADIMIR PETRUŠOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.936,28 0,00 182.936,28
3912. MILIVOJ BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 2.890,42 180.016,46 0,00 0,00 0,00 182.906,88
3913. BORIS ČOLAKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 341,62 0,00 9.929,83 133.081,76 39.480,82 0,00 0,00 182.834,03
3914. MARKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ODRANSKI OBREŽ 36.248,36 0,00 14.554,84 131.692,28 0,00 0,00 0,00 182.495,48
3915. BRUNO IVANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 14.320,20 -2.424,34 4.489,64 166.090,77 0,00 0,00 0,00 182.476,27
3916. VINKO PERANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 SESVETE -1.290,70 0,00 14.954,93 168.783,55 0,00 0,00 0,00 182.447,78
3917. JAKOV CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -200,45 182.629,42 0,00 0,00 0,00 182.428,97
3918. NIKICA SUŠAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB -5.123,75 0,00 29.588,45 157.946,66 0,00 0,00 0,00 182.411,36
3919. DARKO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.403,80 0,00 0,00 0,00 182.403,80
3920. VERA MATIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.399,83 0,00 0,00 0,00 182.399,83
3921. IVANA ČERNY GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 39.099,99 0,00 3.767,69 95.682,98 0,00 43.837,84 0,00 182.388,50
3922. ILIR AJDARI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 0,00 0,00 3.958,39 178.420,09 0,00 0,00 0,00 182.378,48
3923. ANKA MARGETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 4.654,32 177.715,98 0,00 0,00 0,00 182.370,30
3924. DARKO DEVETAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 14.434,59 167.890,17 0,00 0,00 0,00 182.324,76
3925. ANTE KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 19.506,46 0,00 24.650,41 138.167,00 0,00 -20,74 0,00 182.303,13
3926. ZDENKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 21.322,87 0,00 33.237,82 127.735,76 0,00 0,00 0,00 182.296,45
3927. SLAVICA NOVAK-KAPETANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 LUČKO 9.400,05 0,00 1.864,28 170.951,63 0,00 0,00 0,00 182.215,96
3928. TIHOMIR BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 48.869,72 2,13 26.105,40 107.227,35 0,00 0,00 0,00 182.204,60
3929. RANKO MURTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 1.851,85 0,00 0,00 180.276,14 0,00 182.127,99
3930. IVAN HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.502,69 180.620,02 0,00 0,00 0,00 182.122,71
3931. KEMAL KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 21.155,13 160.929,89 0,00 0,00 0,00 182.085,02
3932. ILIJA ZELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 7.176,55 0,00 0,00 174.904,21 0,00 182.080,76
3933. DANKO DRAKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.026,69 0,00 0,00 0,00 182.026,69
3934. AUGUSTIN GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 3.550,01 178.476,10 0,00 0,00 0,00 182.026,11
3935. RIZAH BUKVICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 31.700,11 150.278,14 0,00 0,00 0,00 181.978,25
3936. RAJKO KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1937 ZAGREB 0,00 0,00 8.844,52 173.091,45 0,00 0,00 0,00 181.935,97
3937. ANA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 14.606,55 0,00 -4.876,81 171.421,22 0,00 762,49 0,00 181.913,45
3938. SANJA ERŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.762,11 0,00 0,00 0,00 181.762,11
3939. ZVONKO PERČINLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.719,23 0,00 0,00 0,00 181.719,23
3940. ANAMARIJA ĆUKURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 21.887,84 0,00 39.008,50 120.747,33 0,00 0,00 0,00 181.643,67
3941. ZLATA VUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -1,61 0,00 3.768,66 177.706,00 0,00 0,00 0,00 181.473,05
3942. SNJEŽANA RASPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 9.422,09 0,00 1.210,94 170.820,00 0,00 0,00 0,00 181.453,03
3943. TOMISLAV RAIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -175,77 0,00 -1.800,06 171.365,30 0,00 11.946,43 0,00 181.335,90
3944. ISMET ŽIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -395,70 0,00 0,00 181.672,51 0,00 0,00 0,00 181.276,81
3945. JOSO LUKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 29.957,75 148.976,84 0,00 2.242,55 0,00 181.177,14
3946. SLAVICA KROT NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 3.053,19 0,00 813,03 177.216,05 0,00 0,00 0,00 181.082,27
3947. ZDENKO BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 7.671,97 173.224,94 0,00 0,00 0,00 180.896,91
3948. ANDREJA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 129.505,39 0,00 51.370,94 0,00 180.876,33
3949. ZORISLAV JEŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1944 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.830,15 0,00 0,00 0,00 180.830,15
3950. NIKOLA CINDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.295,19 0,00 442,48 0,00 180.737,67
3951. SVETLANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 5.331,49 0,00 0,00 167.584,04 0,00 7.655,39 0,00 180.570,92
3952. JADRANKA HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 26.225,48 0,00 3.008,31 151.297,06 0,00 0,00 0,00 180.530,85
3953. LUCIJA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 5.874,49 0,00 38.582,15 122.483,06 0,00 13.582,87 0,00 180.522,57
3954. RAŠID BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 -624,33 181.066,66 0,00 0,00 0,00 180.442,33
3955. EMA OSLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 66.233,68 0,00 62.814,33 51.381,04 0,00 0,00 0,00 180.429,05
3956. SEJDIJA HASANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.352,80 0,00 0,00 0,00 180.352,80
3957. JOSIP ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 75.823,28 104.524,70 0,00 0,00 0,00 180.347,98
3958. DRAGO JERKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.277,85 0,00 0,00 0,00 180.277,85
3959. SINIŠA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 11.976,79 168.295,35 0,00 0,00 0,00 180.272,14
3960. ZVONIMIR ZVONAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.236,83 0,00 0,00 0,00 180.236,83
3961. JASNICA CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 8.176,08 171.999,81 0,00 0,00 0,00 180.175,89
3962. DUBRAVKO CIK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 3.063,70 177.070,38 0,00 0,00 0,00 180.134,08
3963. SILVIJA MARIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 18.707,63 0,00 13.532,29 147.853,90 0,00 0,00 0,00 180.093,82
3964. DRAŽEN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 61.940,89 0,00 18.645,28 99.506,95 0,00 0,00 0,00 180.093,12
3965. NADA JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.237,97 0,00 0,00 175.785,91 0,00 0,00 0,00 180.023,88
3966. MLADEN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.010,96 0,00 0,00 0,00 180.010,96
3967. AUGUSTIN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.978,99 0,00 0,00 0,00 179.978,99
3968. MARIJAN MARENDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.747,17 177.184,01 0,00 0,00 0,00 179.931,18
3969. PETAR KRIŠTO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 SESVETE 0,00 0,00 179.919,33 0,00 0,00 0,00 0,00 179.919,33
3970. VLADIMIR DEBELJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.888,65 0,00 179.888,65
3971. GORAN ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 21.747,34 158.090,05 0,00 0,00 0,00 179.837,39
3972. MIROSLAV MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.754,15 0,00 0,00 0,00 179.754,15
3973. LEOPOLD ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 31.052,00 148.632,87 0,00 0,00 0,00 179.684,87
3974. DAMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 63.237,37 0,00 1.514,64 96.076,24 0,00 18.704,93 0,00 179.533,18
3975. IVANKA JUKIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.383,67 178.133,96 0,00 0,00 0,00 179.517,63
3976. ANDREA VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.451,64 0,00 0,00 0,00 179.451,64
3977. IVONA GONZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 47.266,02 132.171,04 0,00 0,00 0,00 179.437,06
3978. VLADO VARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 14.678,50 164.626,11 0,00 0,00 0,00 179.304,61
3979. LJUPKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 87.436,09 0,00 -0,02 91.868,53 0,00 0,00 0,00 179.304,60
3980. ŽELJKO BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 35.396,83 0,00 46.283,33 80.074,06 0,00 17.496,74 0,00 179.250,96
3981. TATJANA MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.913,81 0,00 6.298,15 0,00 179.211,96
3982. STJEPAN PAULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 22.372,50 156.749,64 0,00 0,00 0,00 179.122,14
3983. SILVANO FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 49.541,28 0,00 11.790,56 117.777,56 0,00 0,00 0,00 179.109,40
3984. ŽARKO GOJČETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.642,24 0,00 445,45 0,00 179.087,69
3985. SANJICA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 569,52 0,00 6.941,95 162.536,96 0,00 9.021,59 0,00 179.070,02
3986. ALEKSANDAR PENDEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.958,95 0,00 0,00 0,00 178.958,95
3987. MAJA BRKLJAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 16.795,24 0,00 0,00 162.124,21 0,00 0,00 0,00 178.919,45
3988. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.896,35 0,00 0,00 0,00 178.896,35
3989. MARIO TRIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 14.326,84 0,00 1.510,02 162.970,58 0,00 0,00 0,00 178.807,44
3990. ZDENKO JANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 178.797,86 0,00 -68,43 0,00 178.729,43
3991. IGOR ČERNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 4.195,18 174.489,31 0,00 0,00 0,00 178.684,49
3992. FRANJO ZELKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 58.462,09 0,00 0,00 120.200,62 0,00 0,00 0,00 178.662,71
3993. ROMEO ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.654,90 0,00 0,00 0,00 178.654,90
3994. TOMISLAV JURILJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 22.259,83 156.322,56 0,00 0,00 0,00 178.582,39
3995. SOFIJA MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.573,88 0,00 0,00 0,00 178.573,88
3996. FARUK SPAHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.522,25 0,00 0,00 0,00 178.522,25
3997. LJILJANA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.506,24 0,00 0,00 0,00 178.506,24
3998. MILIVOJ ŠOLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.505,97 0,00 0,00 0,00 178.505,97
3999. IGOR BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 108.475,42 0,00 9.161,53 60.852,79 0,00 0,00 0,00 178.489,74
4000. SNJEŽANA MOMČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.468,02 0,00 0,00 0,00 178.468,02