OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. DAVOR DEVČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 HRVATSKI LESKOVAC 0,00 0,00 139.641,31 44.547,66 0,00 0,00 0,00 184.188,97
3902. SONJA JARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 1.406,45 0,00 110,76 182.487,08 0,00 0,00 0,00 184.004,29
3903. SLAVKO ERJAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 46.580,42 0,00 14.382,69 122.917,63 0,00 29,27 0,00 183.910,01
3904. MARIJAN DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.546,70 0,00 1.164,34 180.135,02 0,00 0,00 0,00 183.846,06
3905. MARIO ČOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 1.640,48 182.122,76 0,00 0,00 0,00 183.763,24
3906. NADA MALKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 MUNCHEN 0,00 0,00 -200,00 183.941,65 0,00 0,00 0,00 183.741,65
3907. NIJAZ OMANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 2.521,15 0,00 20.692,27 160.419,36 0,00 0,00 0,00 183.632,78
3908. ANTO MAGLICA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 JEŽDOVEC 6.280,37 0,00 22.607,57 153.054,83 0,00 1.607,61 0,00 183.550,38
3909. DARIO PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 39.942,94 0,00 33.095,56 110.443,65 0,00 0,00 0,00 183.482,15
3910. DOMAGOJ DELAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 59.797,81 0,00 2.024,21 121.625,46 0,00 0,00 0,00 183.447,48
3911. GORAN DASOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 38.961,34 0,00 15.782,26 128.652,24 0,00 0,00 0,00 183.395,84
3912. STJEPAN JURČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 SESVETE 0,00 0,00 5.062,52 178.302,34 0,00 0,00 0,00 183.364,86
3913. MIROSLAV RAGAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 28.689,77 0,00 24.263,64 130.345,41 0,00 0,00 0,00 183.298,82
3914. ZDRAVKO MEDVEŠEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 125.302,59 57.980,22 0,00 0,00 0,00 183.282,81
3915. FATIMA GREGURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 46.707,82 0,00 7.401,94 123.780,66 0,00 5.382,71 0,00 183.273,13
3916. VIŠNJA GAŠPAROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB -4.515,19 0,00 4.700,63 182.969,81 0,00 0,00 0,00 183.155,25
3917. LJILJANA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.107,51 0,00 0,00 0,00 183.107,51
3918. MILIVOJ ŠOLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 183.107,24 0,00 0,00 0,00 183.107,24
3919. GORDAN MASLAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 HORVATI 13.841,34 0,00 -936,38 170.160,20 0,00 0,00 0,00 183.065,16
3920. VERA SMRDELJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 18.467,77 164.588,75 0,00 0,00 0,00 183.056,52
3921. DENIS ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.430,38 181.590,23 0,00 0,00 0,00 183.020,61
3922. ABRA FELDBAUER SERMEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 2.940,80 180.047,41 0,00 0,00 0,00 182.988,21
3923. MIROSLAV DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.958,20 0,00 0,00 0,00 182.958,20
3924. PAŠKO GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB -19,41 0,00 9.788,18 173.107,31 0,00 0,00 0,00 182.876,08
3925. ISMETA MUJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 40.419,70 0,00 449,15 141.997,37 0,00 0,00 0,00 182.866,22
3926. ROBERT MARTINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.857,87 0,00 0,00 0,00 182.857,87
3927. EDO ULLRICH GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 2.239,62 0,00 -486,50 181.023,04 0,00 0,00 0,00 182.776,16
3928. RUŽA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.748,81 0,00 0,00 0,00 182.748,81
3929. DARKO JURIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 79.965,25 0,00 6,61 102.775,69 0,00 0,00 0,00 182.747,55
3930. SALEM GAGULA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -85,72 0,00 0,00 182.788,31 0,00 0,00 0,00 182.702,59
3931. SAŠA LEKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 12.267,30 0,00 1.224,06 169.119,00 0,00 0,00 0,00 182.610,36
3932. DAUT REDŽEPI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 SESVETE 79.766,68 0,00 37.114,32 65.652,61 0,00 0,00 0,00 182.533,61
3933. NIKOLA VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.461,24 0,00 0,00 0,00 182.461,24
3934. JASNA VDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 4.421,50 178.009,17 0,00 0,00 0,00 182.430,67
3935. TANJA POVOLJNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.413,92 0,00 0,00 0,00 182.413,92
3936. BRANKO BLAŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.402,60 0,00 0,00 0,00 182.402,60
3937. ĐURO TIŠLJAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 0,00 0,00 15.520,20 166.871,31 0,00 0,00 0,00 182.391,51
3938. BARBARA SREBROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.345,06 0,00 182.345,06
3939. VITOMIR GALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.321,39 0,00 0,00 0,00 182.321,39
3940. MIRA LIPOVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.152,50 0,00 0,00 0,00 182.152,50
3941. ALENKA OSTOJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZADVORSKO 132.092,20 0,00 26.016,03 -55,91 0,00 24.091,61 0,00 182.143,93
3942. NIKOLINA NOVAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 0,00 0,00 5.874,28 176.255,05 0,00 0,00 0,00 182.129,33
3943. DARKO SLUNJSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 24.753,79 0,00 22.949,45 134.424,70 0,00 0,00 0,00 182.127,94
3944. RUŽICA ROMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 0,00 0,00 15.429,58 166.646,13 0,00 0,00 0,00 182.075,71
3945. DRAŽEN TRPUTEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 35.973,08 82.379,35 0,00 63.719,49 0,00 182.071,92
3946. DAMIR PETRAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.051,53 0,00 0,00 0,00 182.051,53
3947. BRANKO JURINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 27.245,65 0,00 5.269,35 149.528,41 0,00 0,00 0,00 182.043,41
3948. MARIJA VUČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 182.004,71 0,00 0,00 0,00 182.004,71
3949. ANTONIO POTOČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 ZAGREB 6.169,87 0,00 -2.165,99 177.981,29 0,00 0,00 0,00 181.985,17
3950. DEJAN MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 STRMEC 20.017,44 0,00 2.653,39 159.281,93 0,00 0,00 0,00 181.952,76
3951. SELMA TROGRLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 23.613,10 158.317,83 0,00 0,00 0,00 181.930,93
3952. ZORICA HOTKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 -201,14 182.114,25 0,00 0,00 0,00 181.913,11
3953. ANTONIO ĆORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1985 ZAGREB 90.725,38 0,00 24.208,72 66.942,75 0,00 0,00 0,00 181.876,85
3954. NEVENKO MASLAĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 62.475,65 0,00 34.860,96 84.488,07 0,00 0,00 0,00 181.824,68
3955. DRAGO PERIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 67.748,34 0,00 113.915,06 0,00 0,00 0,00 0,00 181.663,40
3956. SAŠA NOVKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.637,09 0,00 181.637,09
3957. ROBERT MIKANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 68.846,36 0,00 0,00 112.640,91 0,00 181.487,27
3958. RAHELA DOPUĐA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 181.179,15 0,00 0,00 0,00 181.179,15
3959. NIKOLA ANTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 14.748,27 166.383,79 0,00 0,00 0,00 181.132,06
3960. VILSON PREKPALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 40.560,29 0,00 6.949,24 133.530,47 0,00 0,00 0,00 181.040,00
3961. DAMIR VUKOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 4.593,98 0,00 0,00 176.371,80 0,00 0,00 0,00 180.965,78
3962. ANTO VAREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -2.618,01 0,00 38.232,04 145.341,80 0,00 -19,82 0,00 180.936,01
3963. DUBRAVKO ZVONC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.934,80 0,00 0,00 0,00 180.934,80
3964. RUŽICA STRIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 PARUŽEVINA 33.596,09 0,00 14.174,91 133.158,66 0,00 0,00 0,00 180.929,66
3965. KORALJKA ZDUNIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.840,61 0,00 0,00 0,00 180.840,61
3966. GORDANA KLISKA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.834,35 0,00 0,00 0,00 180.834,35
3967. MARIJO JURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 11.465,99 0,00 1.504,56 167.794,54 0,00 0,00 0,00 180.765,09
3968. MARIO FUNDELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 0,00 180.732,29 0,00 0,00 0,00 180.732,29
3969. JOSIP BRIŠEVAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1989 SESVETE 0,00 0,00 0,00 180.689,46 0,00 0,00 0,00 180.689,46
3970. GROZDANA KARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 29.383,69 0,00 8.413,23 142.841,79 0,00 0,00 0,00 180.638,71
3971. DIJANA DURLEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 29.388,45 0,00 2.878,12 138.417,03 0,00 9.856,50 0,00 180.540,10
3972. DALIBOR RUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 1.415,70 179.094,06 0,00 0,00 0,00 180.509,76
3973. ROBERT DUČKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,04 0,00 180,29 180.284,10 0,00 0,00 0,00 180.464,43
3974. JADRANKA JELENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 71.083,52 0,00 4.087,49 105.171,55 0,00 0,00 0,00 180.342,56
3975. LUKA MAMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 59.528,07 0,00 18.460,68 102.343,69 0,00 0,00 0,00 180.332,44
3976. DRAGICA VINCEK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1942 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.319,01 0,00 0,00 0,00 180.319,01
3977. MARIN PAPIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 18.903,03 161.323,61 0,00 0,00 0,00 180.226,64
3978. DRAGUTIN HORVAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 180.211,94 0,00 0,00 0,00 180.211,94
3979. MIROSLAV BOTKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 POPOVEC 21.380,92 0,00 27,01 158.793,89 0,00 0,00 0,00 180.201,82
3980. ZLATKO BLAŽUN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 97.679,80 0,00 50.136,75 32.203,77 0,00 0,00 0,00 180.020,32
3981. MARKO KUREŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 155.096,17 0,00 24.292,66 581,00 0,00 0,00 0,00 179.969,83
3982. TOMISLAV TARADI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZADVORSKO 35.878,27 0,00 18.009,68 126.065,80 0,00 0,00 0,00 179.953,75
3983. BESIR ZIBERI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 11,24 0,00 1.018,39 178.909,53 0,00 0,00 0,00 179.939,16
3984. KATA ČIČAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 179.852,67 0,00 0,00 0,00 179.852,67
3985. BORISLAV KUŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 44.761,64 0,00 9.751,25 125.330,08 0,00 0,00 0,00 179.842,97
3986. LJUBANKA FORIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 35.936,75 0,00 7.763,34 136.121,62 0,00 0,00 0,00 179.821,71
3987. ASLLAN SHABANAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB -4.083,64 0,00 3.823,42 180.067,10 0,00 0,00 0,00 179.806,88
3988. AMRUSH AMRUSHI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SRBIJA 0,00 0,00 0,00 179.785,04 0,00 0,00 0,00 179.785,04
3989. IVAN CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 SESVETE 0,00 0,00 0,00 179.758,91 0,00 0,00 0,00 179.758,91
3990. LJUDEVIT VULJANKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 179.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.754,00
3991. RENATA FILETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 77.199,05 0,00 13.442,05 89.052,83 0,00 0,00 0,00 179.693,93
3992. TAJANA ŠILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 SESVETE 3.517,42 0,00 3.115,45 173.059,33 0,00 0,00 0,00 179.692,20
3993. ALJOŠA MRĐENOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DEMERJE 58.398,44 0,00 10.125,40 111.163,81 0,00 0,00 0,00 179.687,65
3994. KREŠIMIR DRVIŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 74.349,78 0,00 4.115,37 101.190,63 0,00 0,00 0,00 179.655,78
3995. MARIO PERAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 ZAGREB 0,00 0,00 4.311,90 175.293,33 0,00 0,00 0,00 179.605,23
3996. PREDRAG-DRAGO RAJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 1.400,29 178.184,55 0,00 0,00 0,00 179.584,84
3997. NADA TOKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 64.698,72 9.784,66 14.327,83 90.627,65 0,00 0,00 0,00 179.438,86
3998. MARKO CVITKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 59.342,84 0,00 10.340,04 109.605,07 0,00 0,00 0,00 179.287,95
3999. IGOR GANČEV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 18.521,36 0,00 1.274,19 159.357,85 0,00 0,00 0,00 179.153,40
4000. PETRA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 1.796,95 177.319,61 0,00 0,00 0,00 179.116,56