OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. RAŠID BAJRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 -624,33 179.154,72 0,00 0,00 0,00 178.530,39
3902. ANA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 14.281,70 0,00 -4.915,22 168.387,59 0,00 751,16 0,00 178.505,23
3903. DARIJE JURENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 43.592,09 19.879,98 0,00 115.026,58 0,00 178.498,65
3904. JURAJ SRUK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 58.578,35 0,00 7,10 119.892,45 0,00 0,00 0,00 178.477,90
3905. JOSIP ZEMLJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1943 HRAŠĆE TUROPOLJSKO 0,00 0,00 74.894,67 103.531,62 0,00 0,00 0,00 178.426,29
3906. MARIJAN MARENDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 2.747,17 175.634,37 0,00 0,00 0,00 178.381,54
3907. JADRANKA HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 25.897,02 0,00 2.997,50 149.484,71 0,00 0,00 0,00 178.379,23
3908. JASNICA CVETKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 8.050,43 170.314,59 0,00 0,00 0,00 178.365,02
3909. NENAD KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.356,02 0,00 0,00 0,00 178.356,02
3910. ANDREJA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 128.026,65 0,00 50.323,28 0,00 178.349,93
3911. KEMAL KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 20.689,09 157.628,20 0,00 0,00 0,00 178.317,29
3912. SVETLANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 5.250,71 0,00 0,00 165.557,52 0,00 7.501,41 0,00 178.309,64
3913. SINIŠA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 11.841,81 166.459,41 0,00 0,00 0,00 178.301,22
3914. LUCIJA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 5.800,04 0,00 38.132,81 120.973,43 0,00 13.351,55 0,00 178.257,83
3915. AUGUSTIN GUCIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.219,46 0,00 0,00 0,00 178.219,46
3916. DRAGO JERKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 178.098,67 0,00 0,00 0,00 178.098,67
3917. TIHOMIR BABIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1946 ZAGREB 47.800,53 2,11 25.512,68 104.765,91 0,00 0,00 0,00 178.081,23
3918. ILIJA ZELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 6.972,18 0,00 0,00 171.082,59 0,00 178.054,77
3919. EMA OSLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 65.325,50 0,00 61.985,51 50.678,31 0,00 0,00 0,00 177.989,32
3920. MIROSLAV MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 177.830,72 0,00 0,00 0,00 177.830,72
3921. DRAŽEN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 61.163,11 0,00 18.428,70 98.192,45 0,00 0,00 0,00 177.784,26
3922. MLADEN LESKOVAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 177.711,37 0,00 0,00 0,00 177.711,37
3923. IVONA GONZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 46.904,07 130.767,24 0,00 0,00 0,00 177.671,31
3924. ISMET ŽIGA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -395,70 0,00 0,00 177.929,82 0,00 0,00 0,00 177.534,12
3925. DAMIR MILČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 177.395,56 0,00 0,00 0,00 177.395,56
3926. ANTE KNEŽEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 18.979,67 0,00 23.984,71 134.435,68 0,00 -20,74 0,00 177.379,32
3927. STJEPAN PAULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 22.110,32 155.167,33 0,00 0,00 0,00 177.277,65
3928. ŽARKO GOJČETA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.785,28 0,00 435,38 0,00 177.220,66
3929. LJILJANA VIDOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 177.165,71 0,00 0,00 0,00 177.165,71
3930. MILIVOJ ŠOLEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1933 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 177.165,44 0,00 0,00 0,00 177.165,44
3931. SLAVICA KROT NOVOSEL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 2.978,72 0,00 793,20 173.392,95 0,00 0,00 0,00 177.164,87
3932. HASAN KURTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 15.150,13 0,00 1.487,79 160.520,74 0,00 0,00 0,00 177.158,66
3933. MIROSLAV DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 177.016,61 0,00 0,00 0,00 177.016,61
3934. ZDENKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 21.060,90 0,00 32.761,29 123.160,15 0,00 0,00 0,00 176.982,34
3935. DRAGUTIN KERIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1947 STARJAK 0,00 0,00 0,00 176.907,04 0,00 0,00 0,00 176.907,04
3936. LEOPOLD ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 30.586,07 146.320,42 0,00 0,00 0,00 176.906,49
3937. GORAN ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 21.360,72 155.524,80 0,00 0,00 0,00 176.885,52
3938. SNJEŽANA MOMČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.836,18 0,00 0,00 0,00 176.836,18
3939. ZDENKA VALENTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 22.400,43 0,00 98.146,38 56.227,09 0,00 0,00 0,00 176.773,90
3940. IRFAN SELIMOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.720,78 0,00 0,00 0,00 176.720,78
3941. SANJICA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 562,94 0,00 6.867,02 160.393,55 0,00 8.889,29 0,00 176.712,80
3942. ANDREA VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.648,46 0,00 0,00 0,00 176.648,46
3943. DILJA GJERGJAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.626,75 0,00 0,00 0,00 176.626,75
3944. VLADO VARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 14.451,45 162.172,00 0,00 0,00 0,00 176.623,45
3945. NADA JURČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 4.160,49 0,00 0,00 172.427,77 0,00 0,00 0,00 176.588,26
3946. IVANKA JUKIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.354,34 175.120,14 0,00 0,00 0,00 176.474,48
3947. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.457,45 0,00 0,00 0,00 176.457,45
3948. SOFIJA MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.317,10 0,00 0,00 0,00 176.317,10
3949. LJUPKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 85.940,48 0,00 -0,02 90.322,68 0,00 0,00 0,00 176.263,14
3950. SILVIJA MARIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 18.235,15 0,00 13.250,10 144.758,34 0,00 0,00 0,00 176.243,59
3951. DAMIR KOVAČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 62.004,20 0,00 1.487,14 94.347,35 0,00 18.400,85 0,00 176.239,54
3952. IVAN POKUPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.229,74 0,00 0,00 0,00 176.229,74
3953. FARUK SPAHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.155,07 0,00 0,00 0,00 176.155,07
3954. TATJANA MRAOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 169.956,04 0,00 6.198,58 0,00 176.154,62
3955. ROMEO ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 176.097,30 0,00 0,00 0,00 176.097,30
3956. ŽELJKO BOŠKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 34.744,74 0,00 45.463,53 78.696,90 0,00 17.179,15 0,00 176.084,32
3957. RUŽICA ŠESTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 1.498,40 174.553,99 0,00 0,00 0,00 176.052,39
3958. DRAŽEN HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 19.483,25 0,00 441,64 156.101,08 0,00 0,00 0,00 176.025,97
3959. VJERAN JESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.961,28 0,00 0,00 0,00 175.961,28
3960. SAŠA LACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 9.494,34 0,00 747,50 165.714,97 0,00 0,00 0,00 175.956,81
3961. ZORAN PETRINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.918,68 0,00 0,00 0,00 175.918,68
3962. DAMIR POSILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.912,34 0,00 0,00 0,00 175.912,34
3963. ANA ĆURČIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.973,76 172.813,13 0,00 0,00 0,00 175.786,89
3964. IGOR BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 106.776,83 0,00 9.014,26 59.995,23 0,00 0,00 0,00 175.786,32
3965. ANITA HRVOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.782,30 0,00 0,00 0,00 175.782,30
3966. ŽELJKO BRODNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.701,89 0,00 0,00 0,00 175.701,89
3967. NIKOLA VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.678,12 0,00 0,00 0,00 175.678,12
3968. MARIO TRIKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 14.062,05 0,00 1.483,20 160.112,55 0,00 0,00 0,00 175.657,80
3969. BURIM MUSTAFI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 88.592,46 0,00 27.943,55 59.105,92 0,00 0,00 0,00 175.641,93
3970. FRANJO FRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.045,32 173.550,03 0,00 0,00 0,00 175.595,35
3971. DANIJEL NIKŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 30.454,82 55.638,24 0,01 65.368,32 0,00 24.094,22 0,00 175.555,61
3972. VLADIMIR DEBELJAČKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.462,48 0,00 175.462,48
3973. ZVONIMIR ZVONAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.457,70 0,00 0,00 0,00 175.457,70
3974. ZVONIMIR RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 175.421,95 0,00 0,00 0,00 175.421,95
3975. TOMISLAV JURILJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 21.826,64 153.544,48 0,00 0,00 0,00 175.371,12
3976. VEDRAN ŠPELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 6.396,06 0,00 0,00 168.957,53 0,00 0,00 0,00 175.353,59
3977. MARICA KAROL GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 9.538,39 0,00 25.729,84 139.984,60 0,00 0,00 0,00 175.252,83
3978. DRAŽEN JURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 SESVETE 19.658,30 0,00 6.445,42 149.130,63 0,00 0,00 0,00 175.234,35
3979. MIROSLAV ČUSAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 26.181,61 0,00 7.380,12 141.616,27 0,00 0,00 0,00 175.178,00
3980. SILVIO VOJKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 45.899,02 0,00 21.186,67 108.086,87 0,00 0,00 0,00 175.172,56
3981. SILVANO FAZLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 48.395,86 0,00 11.548,15 115.212,17 0,00 0,00 0,00 175.156,18
3982. ZRINKO JURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 1.088,91 174.005,73 0,00 0,00 0,00 175.094,64
3983. IGOR ČERNI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 SESVETE 0,00 0,00 4.117,02 170.963,68 0,00 0,00 0,00 175.080,70
3984. DRAGOMIR TEŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 VELIKO POLJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.998,26 0,00 174.998,26
3985. ZDENKO JANJIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 SESVETE 0,00 0,00 0,00 174.920,26 0,00 -68,43 0,00 174.851,83
3986. STJEPAN JURČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.836,29 169.997,28 0,00 0,00 0,00 174.833,57
3987. PAVLE PLAŽANIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.820,28 0,00 0,00 0,00 174.820,28
3988. MARINO HADAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 11.223,27 163.583,21 0,00 0,00 0,00 174.806,48
3989. SLAVICA ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 220,66 174.584,90 0,00 0,00 0,00 174.805,56
3990. SONJA JARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 1.312,82 0,00 98,70 173.342,84 0,00 0,00 0,00 174.754,36
3991. FILIP PAVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB -1,38 0,00 -21,52 174.733,01 0,00 0,00 0,00 174.710,11
3992. SLAVKO ERJAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 44.129,94 0,00 13.694,18 116.753,78 0,00 27,62 0,00 174.605,52
3993. RADE BAČELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 5.973,19 0,00 0,00 168.622,54 0,00 0,00 0,00 174.595,73
3994. DENIS ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.430,38 173.092,84 0,00 0,00 0,00 174.523,22
3995. MARIJAN DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.422,46 0,00 1.148,52 170.864,55 0,00 0,00 0,00 174.435,53
3996. RUŽA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.415,97 0,00 0,00 0,00 174.415,97
3997. ĐURO CRNČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 46.260,69 0,00 27.312,41 100.634,99 0,00 0,00 0,00 174.208,09
3998. MILENA ANDRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 5.073,89 169.056,04 0,00 0,00 0,00 174.129,93
3999. ELVIR HAUŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1980 ZAGREB 4.582,40 0,00 -329,15 169.869,55 0,00 0,00 0,00 174.122,80
4000. MARJAN GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1983 SESVETE 0,00 0,00 2.414,67 171.654,18 0,00 0,00 0,00 174.068,85