OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
GRAD ZAGREB
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
3901. MIROSLAV DIMIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.350,22 0,00 0,00 0,00 174.350,22
3902. IVAN ANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1981 ZAGREB 32.865,13 0,00 32.824,38 105.273,36 0,00 3.382,29 0,00 174.345,16
3903. IVAN HMELINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB 0,00 0,00 1.502,69 172.831,94 0,00 0,00 0,00 174.334,63
3904. IVONA GONZI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 46.184,12 127.974,87 0,00 0,00 0,00 174.158,99
3905. JADRANKA HALUŽAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 25.243,65 0,00 2.975,99 145.879,72 0,00 0,00 0,00 174.099,36
3906. ZDENKO BANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 7.411,07 166.678,70 0,00 0,00 0,00 174.089,77
3907. HONGPING CHEN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.054,73 0,00 0,00 0,00 174.054,73
3908. MIROSLAV MILANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 174.004,75 0,00 0,00 0,00 174.004,75
3909. IVO MARKELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 0,00 0,00 174.002,77 0,00 0,00 0,00 0,00 174.002,77
3910. ABDUL KARIM AL-KHAZAE GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 34.395,08 0,00 -1.093,21 140.697,86 0,00 0,00 0,00 173.999,73
3911. MARIJA OMAZIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 56.700,78 0,00 22.130,92 95.108,97 0,00 0,00 0,00 173.940,67
3912. MARKO ŠARIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ODRANSKI OBREŽ 34.493,34 0,00 13.867,91 125.550,42 0,00 0,00 0,00 173.911,67
3913. TOMISLAV RAIČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -175,77 0,00 -1.800,06 164.473,06 0,00 11.401,54 0,00 173.898,77
3914. TIHOMIR KRANJČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.882,17 0,00 0,00 0,00 173.882,17
3915. SVETLANA NIKOLIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 5.090,04 0,00 0,00 161.526,53 0,00 7.195,12 0,00 173.811,69
3916. MLADEN MALOGORSKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.790,35 0,00 0,00 0,00 173.790,35
3917. SLAVKO MALJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 KAŠINA 0,00 0,00 0,00 173.780,20 0,00 0,00 0,00 173.780,20
3918. DRAGO JERKIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.763,99 0,00 0,00 0,00 173.763,99
3919. LUCIJA GRGIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 ZAGREB 5.651,95 0,00 37.239,02 117.970,58 0,00 12.891,42 0,00 173.752,97
3920. AUGUSTIN GLASNOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 0,00 0,00 3.357,81 170.358,23 0,00 0,00 0,00 173.716,04
3921. BERNARDA BREŠKIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 SESVETE 0,00 0,00 173.642,51 0,00 0,00 0,00 0,00 173.642,51
3922. ANAMARIJA ĆUKURIN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1988 ZAGREB 20.826,25 0,00 37.392,50 115.407,83 0,00 0,00 0,00 173.626,58
3923. MIA FABIJANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1984 ZAGREB 0,00 0,00 -171,43 173.796,19 0,00 0,00 0,00 173.624,76
3924. STJEPAN PAULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 VUGROVEC GORNJI 0,00 0,00 21.588,82 152.019,91 0,00 0,00 0,00 173.608,73
3925. SNJEŽANA MOMČINOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.590,25 0,00 0,00 0,00 173.590,25
3926. PERO BARIŠIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1955 ZAGREB 38.617,58 0,00 11.911,67 122.924,27 0,00 0,00 0,00 173.453,52
3927. IVAN POKUPEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1948 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.438,99 0,00 0,00 0,00 173.438,99
3928. ZAJIM HRUSTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 SESVETE 0,00 0,00 0,00 21.620,68 0,00 151.762,36 0,00 173.383,04
3929. ANDREJA HASANOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 125.085,24 0,00 48.239,33 0,00 173.324,57
3930. DANKO DRAKULIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 -1,57 173.299,09 0,00 0,00 0,00 173.297,52
3931. STANISLAV ARAČ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1940 ZAGREB 13.452,39 0,00 752,63 158.994,91 0,00 0,00 0,00 173.199,93
3932. DRAŽEN CAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB 59.616,01 0,00 17.997,87 95.577,75 0,00 0,00 0,00 173.191,63
3933. ROZA PALIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.150,71 0,00 0,00 0,00 173.150,71
3934. EMA OSLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 63.519,00 0,00 60.336,87 49.280,50 0,00 0,00 0,00 173.136,37
3935. DILJA GJERGJAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.131,79 0,00 0,00 0,00 173.131,79
3936. ROMAN-VLADIMIR PETRUŠOV GRAD ZAGREB,ZAGREB 1975 DOBRODOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.106,80 0,00 173.106,80
3937. ANITA DŽOJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 173.039,71 0,00 0,00 0,00 173.039,71
3938. NADA ZGORELEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1949 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.535,52 0,00 402,76 0,00 172.938,28
3939. JASNA BIŠČANIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 0,00 0,00 172.896,39 0,00 0,00 0,00 0,00 172.896,39
3940. MILICA KALAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ODRANSKI OBREŽ 0,00 0,00 0,00 172.830,94 0,00 0,00 0,00 172.830,94
3941. KEMAL SEFEROVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.820,34 0,00 0,00 0,00 172.820,34
3942. ZDRAVKO POPOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 SESVETE -56,54 0,00 4.987,92 167.774,76 0,00 0,00 0,00 172.706,14
3943. NIKOLA VRBAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.634,11 0,00 0,00 0,00 172.634,11
3944. RUŽICA ŠESTAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 1.462,83 171.080,74 0,00 0,00 0,00 172.543,57
3945. MILIVOJ BUDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1958 SESVETE 0,00 0,00 2.679,95 169.854,24 0,00 0,00 0,00 172.534,19
3946. LIDIJA PIRIĆ-ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1965 ZAGREB 0,00 0,00 3.622,76 168.871,29 0,00 0,00 0,00 172.494,05
3947. MATO CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 51.396,41 0,00 25.965,02 95.047,11 0,00 0,00 0,00 172.408,54
3948. ŽELJKO BRODNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.375,43 0,00 0,00 0,00 172.375,43
3949. ZDENKO VLAHOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 20.539,81 0,00 31.813,41 120.000,55 0,00 0,00 0,00 172.353,77
3950. DAMIR MARKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.329,82 0,00 172.329,82
3951. MARTIN LEŠDEDAJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1987 ZAGREB 41.050,43 0,00 11.980,78 119.239,99 0,00 0,00 0,00 172.271,20
3952. VLATKA BOLŠEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.262,11 0,00 0,00 0,00 172.262,11
3953. JOZO JERKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1968 ZAGREB 8.520,73 0,00 -397,20 164.138,30 0,00 0,00 0,00 172.261,83
3954. VJERAN JESIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.220,23 0,00 0,00 0,00 172.220,23
3955. DEAN KONJUG GRAD ZAGREB,ZAGREB 1969 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 172.168,43 0,00 0,00 0,00 172.168,43
3956. SAŠA LACKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 POPOVEC 9.248,15 0,00 747,50 162.170,29 0,00 0,00 0,00 172.165,94
3957. SANJICA PETRINIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 549,87 0,00 6.717,98 156.152,76 0,00 8.626,15 0,00 172.046,76
3958. VESNA KOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1963 ZAGREB 0,00 0,00 172.009,10 21,05 0,00 0,00 0,00 172.030,15
3959. ZDESLAV HORVATEK-LONČAR GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 5.378,38 166.545,58 0,00 0,00 0,00 171.923,96
3960. DAMIR POSILOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.883,65 0,00 0,00 0,00 171.883,65
3961. SOFIJA MEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.828,07 0,00 0,00 0,00 171.828,07
3962. JAKOV CIRIMOTIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 -200,45 171.996,21 0,00 0,00 0,00 171.795,76
3963. ANA BOŠNJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1974 ZAGREB 13.635,53 0,00 -4.991,60 162.353,35 0,00 728,63 0,00 171.725,91
3964. BISERKA TOMAC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1954 ZAGREB -1.704,56 0,00 0,00 173.403,49 0,00 0,00 0,00 171.698,93
3965. ANTON GEČEVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.606,19 0,00 0,00 0,00 171.606,19
3966. ANA ĆURČIJA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 2.906,00 168.611,50 0,00 0,00 0,00 171.517,50
3967. ALEN BARKI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.483,39 0,00 171.483,39
3968. FARUK SPAHIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.446,43 0,00 0,00 0,00 171.446,43
3969. LEOPOLD ĐURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1986 ZAGREB 0,00 0,00 29.659,27 141.720,64 0,00 0,00 0,00 171.379,91
3970. DRAŽEN HADŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 18.978,25 0,00 441,64 151.922,96 0,00 0,00 0,00 171.342,85
3971. ZORAN PETRINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1970 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.342,23 0,00 0,00 0,00 171.342,23
3972. MIRJANA BELIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 0,00 0,00 3.854,40 167.436,21 0,00 0,00 0,00 171.290,61
3973. VLADO VARAT GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 13.999,83 157.290,39 0,00 0,00 0,00 171.290,22
3974. FRANJO FRANC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 2.006,25 169.189,68 0,00 0,00 0,00 171.195,93
3975. JASMINKA KULAŠ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1971 ZAGREB -302,40 0,00 171.472,77 0,00 0,00 -60,63 0,00 171.109,74
3976. ANDREA VINCETIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.072,60 0,00 0,00 0,00 171.072,60
3977. ANITA HRVOJ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1962 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.016,22 0,00 0,00 0,00 171.016,22
3978. GORAN ŠĆRBEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1967 ZAGREB 0,00 0,00 20.591,66 150.422,18 0,00 0,00 0,00 171.013,84
3979. ROMEO ŠAPINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 171.009,87 0,00 0,00 0,00 171.009,87
3980. STJEPAN JURČEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1966 ZAGREB 0,00 0,00 4.734,77 166.270,23 0,00 0,00 0,00 171.005,00
3981. KEMAL KAHRIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 0,00 0,00 19.762,07 151.060,72 0,00 0,00 0,00 170.822,79
3982. VEDRAN ŠPELJAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1961 ZAGREB 6.153,48 0,00 0,00 164.635,92 0,00 0,00 0,00 170.789,40
3983. IGOR HAJDARHODŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1960 ZAGREB 0,00 0,00 170.763,33 0,00 0,00 0,00 0,00 170.763,33
3984. GORAN ŠĆURIC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 SESVETE 39.644,27 0,00 542,71 130.540,16 0,00 0,00 0,00 170.727,14
3985. DENIS ZOVKO GRAD ZAGREB,ZAGREB 1978 ZAGREB 0,00 0,00 1.430,38 169.279,52 0,00 0,00 0,00 170.709,90
3986. RUŽA KOLAKOVIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1953 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.676,49 0,00 0,00 0,00 170.676,49
3987. ZVONIMIR RODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.654,84 0,00 0,00 0,00 170.654,84
3988. MIRO JURIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1957 ZAGREB 0,00 0,00 524,48 170.121,36 0,00 0,00 0,00 170.645,84
3989. DARIJE JURENIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1972 ZAGREB 0,00 0,00 41.696,98 18.891,28 0,00 109.974,59 0,00 170.562,85
3990. GOBIND KISHINCHAND JIANDANI GRAD ZAGREB,ZAGREB 1973 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.443,97 0,00 0,00 0,00 170.443,97
3991. SLAVKO ERJAVEC GRAD ZAGREB,ZAGREB 1950 ZAGREB 43.030,24 0,00 13.385,21 113.987,63 0,00 26,87 0,00 170.429,95
3992. IVANKA JUKIČIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1976 ZAGREB 0,00 0,00 1.296,01 169.125,26 0,00 0,00 0,00 170.421,27
3993. IGOR BOŽIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1977 ZAGREB 103.398,13 0,00 8.721,31 58.289,49 0,00 0,00 0,00 170.408,93
3994. ZRINKO JURINA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 SESVETE 0,00 0,00 1.088,91 169.295,95 0,00 0,00 0,00 170.384,86
3995. DRAGICA KRAVARŠĆAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1959 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.312,46 0,00 0,00 0,00 170.312,46
3996. LJUPKO BAN GRAD ZAGREB,ZAGREB 1951 ZAGREB 82.965,53 0,00 -0,02 87.247,78 0,00 0,00 0,00 170.213,29
3997. MARIJAN DODIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1956 ZAGREB 2.366,70 0,00 1.141,42 166.704,29 0,00 0,00 0,00 170.212,41
3998. VLATKO KOLAK GRAD ZAGREB,ZAGREB 1964 ZAGREB 0,00 0,00 0,00 170.188,90 0,00 0,00 0,00 170.188,90
3999. DRAGUTIN KOLEDIĆ GRAD ZAGREB,ZAGREB 1952 ZAGREB -251,46 0,00 36,38 170.369,80 0,00 0,00 0,00 170.154,72
4000. IGOR HOSTA GRAD ZAGREB,ZAGREB 1979 ZAGREB 65.618,06 0,00 15.967,20 88.550,29 0,00 0,00 0,00 170.135,55