OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 15.069.733,34 1,45 64.108.902,82 19.790,83 0,00 0,00 0,00 79.198.428,44
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.538.646,09 -0,85 31.441,34 646.045,55 0,00 0,00 0,00 2.216.132,13
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 665.488,93 0,00 605.582,55 478.599,95 0,00 14.436,23 0,00 1.764.107,66
4. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 510.014,26 34.498,35 159.584,38 839.456,26 0,00 12.080,96 0,00 1.555.634,21
5. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 55.972,64 0,00 63.309,25 1.284.879,76 0,00 0,00 0,00 1.404.161,65
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 483.113,35 0,00 145.407,58 718.564,30 0,00 0,00 0,00 1.347.085,23
7. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 248.537,17 476.124,96 526.947,50 -58,80 0,00 1.251.550,63
8. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 392.633,65 0,00 60.053,50 779.552,89 0,00 0,00 0,00 1.232.240,04
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 570.529,84 116.230,80 40.659,59 418.870,53 0,00 -210,59 0,00 1.146.080,17
10. AMDI JAHAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1948 BJELOVAR -8.466,76 0,00 71.272,65 1.077.890,34 0,00 0,00 0,00 1.140.696,23
11. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 750.127,56 0,00 84.633,95 134.282,64 0,00 0,00 0,00 969.044,15
12. STEVO SMRČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 950.749,54 0,00 0,00 950.749,54
13. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 107.769,62 0,00 40.055,99 695.612,66 0,00 11.155,15 0,00 854.593,42
14. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 554.432,10 0,00 58.440,18 239.559,69 0,00 0,00 0,00 852.431,97
15. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 249.755,36 536.986,40 11.746,13 0,00 0,00 798.487,89
16. KRISTA JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1988 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 798.163,78 0,00 0,00 798.163,78
17. MELITA LEFLER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 127.773,50 0,00 31.146,75 636.041,93 0,00 0,00 0,00 794.962,18
18. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 464.014,59 323.578,42 0,00 0,00 0,00 787.540,99
19. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 133.817,66 0,00 57.525,31 587.565,26 0,00 0,00 0,00 778.908,23
20. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 122.297,40 0,00 33.973,33 613.336,06 0,00 0,00 0,00 769.606,79
21. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 18.188,56 0,00 -57,50 743.220,37 0,00 0,00 0,00 761.351,43
22. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 299.940,62 0,00 61.628,28 367.817,63 0,00 0,00 0,00 729.386,53
23. VINKO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 723.569,85 0,00 0,00 723.569,85
24. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 694.517,66 0,00 0,00 0,00 694.517,66
25. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 37.085,15 652.658,96 0,00 0,00 0,00 689.744,11
26. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 424.802,83 264.881,00 0,00 0,00 0,00 689.683,83
27. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 53.542,73 0,00 26.080,28 606.999,79 0,00 0,00 0,00 686.622,80
28. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 110.506,88 543.898,81 0,00 1.363,84 0,00 655.769,53
29. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 47.240,51 0,00 86.249,34 506.168,71 0,00 0,00 0,00 639.658,56
30. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 9.530,34 0,00 6.340,96 580.685,48 20.447,19 0,00 0,00 617.003,97
31. MARIJAN BARONIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 614.189,28 0,00 0,00 614.189,28
32. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 181.462,80 0,00 175.316,77 251.411,36 0,00 542,03 0,00 608.732,96
33. SLAVICA FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 125.203,16 0,00 44.403,28 438.974,75 0,00 0,00 0,00 608.581,19
34. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 127.022,94 0,00 25.580,20 435.014,92 0,00 0,00 0,00 587.618,06
35. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 61.965,27 0,00 73.506,35 441.628,33 0,00 0,00 0,00 577.099,95
36. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 249.766,20 0,00 -6,75 37.692,44 259.482,94 0,00 0,00 546.934,83
37. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 34.656,84 0,00 23.673,56 481.332,22 0,00 0,00 0,00 539.662,62
38. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 16.324,16 522.358,80 0,00 0,00 0,00 538.682,96
39. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 17.417,66 0,00 518.215,01 -1.411,81 0,00 0,00 0,00 534.220,86
40. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 44.732,13 0,00 84.050,43 392.076,33 0,00 0,00 0,00 520.858,89
41. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 60.741,15 0,00 6.989,66 452.534,81 0,00 0,00 0,00 520.265,62
42. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 1.055,52 516.302,10 0,00 0,00 0,00 517.357,62
43. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 88.394,86 0,00 38.061,57 389.095,04 0,00 0,00 0,00 515.551,47
44. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 156.310,43 0,00 79.317,23 274.738,57 0,00 0,00 0,00 510.366,23
45. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 11.250,27 496.958,80 0,00 0,00 0,00 508.209,07
46. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 122.721,64 0,00 23.833,00 359.261,60 0,00 0,00 0,00 505.816,24
47. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 76.842,94 0,00 61.418,72 366.072,66 0,00 0,00 0,00 504.334,32
48. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 165.149,77 0,00 -1.773,92 328.462,08 0,00 0,00 0,00 491.837,93
49. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 488.647,30 0,00 0,00 0,00 488.647,30
50. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 487.615,21 0,00 0,00 0,00 487.615,21
51. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 196.152,40 55.647,63 991,15 229.608,83 0,00 0,00 0,00 482.400,01
52. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.157,28 472.987,84 0,00 0,00 0,00 474.145,12
53. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 11.943,61 456.810,85 0,00 0,00 0,00 468.754,46
54. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 92.735,18 0,00 9.963,22 361.592,81 0,00 0,00 0,00 464.291,21
55. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 40.758,97 0,00 0,00 412.652,38 0,00 0,00 0,00 453.411,35
56. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 10.470,68 0,00 3.977,70 435.244,61 0,00 0,00 0,00 449.692,99
57. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 167.032,66 0,00 9.272,27 271.991,92 0,00 0,00 0,00 448.296,85
58. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 62.376,82 0,00 1.034,72 384.740,63 0,00 0,00 0,00 448.152,17
59. MARIJAN DUNDJER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1957 RASTOVAC 0,00 0,00 16.176,88 428.650,01 0,00 0,00 0,00 444.826,89
60. FILJIP MARKLJUŠAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR -16.779,99 0,00 110.649,53 350.938,90 0,00 0,00 0,00 444.808,44
61. IVAN PAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1952 VELIKO TROJSTVO 131.870,76 0,00 189.356,53 123.720,79 0,00 -141,52 0,00 444.806,56
62. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 23.680,00 0,00 2.278,15 410.868,68 0,00 0,00 0,00 436.826,83
63. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 40.795,62 0,00 -1,73 395.322,74 0,00 0,00 0,00 436.116,63
64. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 125.253,60 0,00 5.163,90 305.352,48 0,00 0,00 0,00 435.769,98
65. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 123.126,98 0,00 142.378,48 163.399,44 0,00 0,00 0,00 428.904,90
66. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 0,00 426.152,74 0,00 0,00 0,00 426.152,74
67. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1961 VELIKO TROJSTVO 2.226,34 0,00 214.537,04 208.140,98 0,00 0,00 0,00 424.904,36
68. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 418.218,95 0,00 0,00 0,00 418.218,95
69. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 10.820,76 403.820,60 0,02 0,00 0,00 414.641,38
70. VLADIMIR BOK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DONJI DARUVAR 68.777,69 0,00 38.419,12 307.401,48 0,00 0,00 0,00 414.598,29
71. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 111.312,13 0,00 53.676,66 245.476,82 0,00 0,00 0,00 410.465,61
72. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 0,00 0,00 11.196,13 396.566,43 0,00 0,00 0,00 407.762,56
73. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 12.626,31 0,00 9.460,54 382.607,41 0,00 0,00 0,00 404.694,26
74. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 403.166,83 0,00 0,00 0,00 403.166,83
75. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 148.138,14 0,00 78.930,69 174.123,78 0,00 0,00 0,00 401.192,61
76. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 401.580,91 0,00 0,00 0,00 400.992,16
77. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.607,45 393.637,62 0,00 0,00 0,00 397.245,07
78. ĐURO ANĐEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 21.320,36 0,00 3.412,83 364.293,03 0,00 0,00 0,00 389.026,22
79. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 29.772,12 0,00 18.000,34 339.409,32 0,00 0,00 0,00 387.181,78
80. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 10.393,35 0,00 0,00 374.479,99 0,00 0,00 0,00 384.873,34
81. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 381.177,03 0,00 0,00 0,00 381.177,03
82. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 37.007,52 0,00 5.103,64 333.985,10 0,00 0,00 0,00 376.096,26
83. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 34.237,61 0,00 15.886,16 322.795,12 0,00 0,00 0,00 372.918,89
84. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 351.854,30 0,00 20.055,46 0,00 371.909,76
85. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 122.272,65 0,00 26.247,05 220.222,46 0,00 0,00 0,00 368.742,16
86. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 368.108,54 0,00 0,00 0,00 368.108,54
87. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.550,04 364.083,94 0,00 0,00 0,00 366.633,98
88. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 138.452,73 0,00 108.728,61 118.170,75 0,00 0,00 0,00 365.352,09
89. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 28.399,75 0,00 12.999,44 317.311,64 2.960,34 0,00 0,00 361.671,17
90. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 296.432,16 0,00 62.975,17 0,00 358.940,52
91. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 16.597,52 0,00 -919,02 341.241,61 0,00 0,00 0,00 356.920,11
92. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 25.860,54 0,00 14.044,48 313.595,72 0,00 0,00 0,00 353.500,74
93. MARIO BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1986 JAKOPOVAC -0,06 0,00 354.261,85 -815,17 0,00 0,00 0,00 353.446,62
94. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 23.425,39 0,00 0,00 324.820,05 0,00 0,00 0,00 348.245,44
95. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 30.257,80 314.161,63 0,00 1.675,96 0,00 346.095,39
96. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 25.672,26 320.117,92 0,00 0,00 0,00 345.795,22
97. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 344.321,00 0,00 0,00 0,00 345.748,32
98. VIŠNJA PEVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1962 DONJI MOSTI -0,08 0,00 0,00 0,46 0,00 345.253,76 0,00 345.254,14
99. SANJA HANJŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1984 BEDENIK 429,90 0,00 80.165,02 246.916,55 0,00 16.373,41 0,00 343.884,88
100. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 71.057,27 0,00 50.968,22 219.112,89 0,00 2.320,43 0,00 343.458,81