OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 13.252.887,54 1,24 56.378.897,91 16.511,21 0,00 0,00 0,00 69.648.297,90
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.386.160,23 -0,85 28.430,37 580.821,97 0,00 0,00 0,00 1.995.411,72
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 595.792,21 0,00 540.802,30 431.474,88 0,00 13.019,00 0,00 1.581.088,39
4. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 52.386,07 0,00 52.854,64 1.319.649,28 0,00 0,00 0,00 1.424.889,99
5. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 437.241,28 30.595,19 139.197,33 730.284,14 0,00 10.875,81 0,00 1.348.193,75
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 433.735,49 0,00 132.210,31 656.569,01 0,00 0,00 0,00 1.222.514,81
7. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 335.217,52 0,00 51.069,49 674.428,40 0,00 0,00 0,00 1.060.715,41
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 706.096,93 0,00 341.932,05 11.690,73 0,00 0,00 0,00 1.059.719,71
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 490.125,81 101.041,09 35.181,44 362.203,26 0,00 -210,59 0,00 988.341,01
10. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 97.597,02 0,00 35.786,61 793.586,18 0,00 9.771,38 0,00 936.741,19
11. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 655.437,95 0,00 73.214,14 115.797,68 0,00 0,00 0,00 844.449,77
12. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 476.523,61 0,00 49.735,54 253.786,48 0,00 0,00 0,00 780.045,63
13. ŽARKO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 ČAZMA 333.009,40 0,00 444.864,60 -5.108,53 0,00 0,00 0,00 772.765,47
14. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR 26.037,74 0,00 19.754,73 646.126,16 0,00 0,00 0,00 691.918,63
15. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 388.235,11 293.812,05 0,00 0,00 0,00 681.995,14
16. MELITA MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 105.699,72 0,00 27.088,75 544.689,80 0,00 0,00 0,00 677.478,27
17. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 211.647,06 455.838,37 0,00 0,00 0,00 667.485,43
18. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 16.646,37 0,00 -57,50 648.867,06 0,00 0,00 0,00 665.455,93
19. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 106.522,93 0,00 29.770,30 522.381,81 0,00 0,00 0,00 658.675,04
20. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 268.157,44 0,00 55.193,67 327.751,43 0,00 0,00 0,00 651.102,54
21. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 219.379,20 431.481,80 0,00 -58,80 0,00 650.802,00
22. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 132.175,91 0,00 96.218,73 391.416,60 0,00 0,00 0,00 619.811,24
23. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 32.375,66 579.161,80 0,00 0,00 0,00 611.537,46
24. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 46.122,69 0,00 23.403,57 540.702,51 0,00 0,00 0,00 610.228,77
25. MIRJANA ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 MAGLENČA -50,35 0,00 337.209,24 270.130,66 0,00 0,00 0,00 607.289,55
26. SAŠA TKALČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 212.225,32 0,00 249.264,55 135.947,56 0,00 0,00 0,00 597.437,43
27. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 41.842,01 0,00 77.679,84 463.833,80 0,00 0,00 0,00 583.355,65
28. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 DONJI MOSTI 0,00 0,00 95.296,05 484.555,42 0,00 1.120,00 0,00 580.971,47
29. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 341.526,73 236.035,51 0,00 0,00 0,00 577.562,24
30. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 573.607,11 0,00 0,00 0,00 573.607,11
31. BRANKICA ŽAJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 76.852,10 0,00 203.223,42 253.515,52 0,00 27.607,78 0,00 561.198,82
32. SLAVICA SRDOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 110.970,49 0,00 39.407,99 390.884,63 0,00 0,00 0,00 541.263,11
33. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 159.809,43 0,00 152.541,20 217.933,47 0,00 470,20 0,00 530.754,30
34. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 52.420,44 0,00 64.259,79 383.530,13 0,00 0,00 0,00 500.210,36
35. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 107.289,95 0,00 21.666,12 370.356,07 0,00 0,00 0,00 499.312,14
36. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 31.459,62 0,00 21.515,42 444.123,28 0,00 0,00 0,00 497.098,32
37. IVICA FLANJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 TROJSTVENI MARKOVAC -4,32 0,00 4.899,22 484.032,21 0,00 0,00 0,00 488.927,11
38. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 14.160,88 471.770,84 0,00 0,00 0,00 485.931,72
39. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 218.861,06 0,00 -6,75 32.889,89 228.239,67 0,00 0,00 479.983,87
40. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 981,87 477.537,47 0,00 0,00 0,00 478.519,34
41. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 471.192,35 0,00 0,00 0,00 470.603,60
42. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 37.305,89 0,00 72.014,53 357.974,05 0,00 0,00 0,00 467.294,47
43. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 15.258,31 0,00 452.284,33 -1.489,47 0,00 0,00 0,00 466.053,17
44. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 90.906,56 0,00 22.303,27 349.110,70 0,00 0,00 0,00 462.320,53
45. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 75.015,15 0,00 7.288,85 378.727,47 0,00 0,00 0,00 461.031,47
46. MLADEN ROGLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 460.759,81 0,00 0,00 0,00 460.759,81
47. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 179.234,62 66.977,27 1.605,71 211.032,12 0,00 0,00 0,00 458.849,72
48. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 100.263,50 0,00 -2.479,78 346.778,81 0,00 0,00 0,00 444.562,53
49. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 443.976,99 0,00 0,00 0,00 443.976,99
50. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 66.665,98 0,00 54.052,32 322.440,86 0,00 0,00 0,00 443.159,16
51. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 148.373,04 0,00 -1.773,92 295.850,12 0,00 0,00 0,00 442.449,24
52. EDO VACLAVEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 18.284,10 0,00 0,00 424.011,43 0,00 0,00 0,00 442.295,53
53. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 BJELOVAR 107.971,53 0,00 20.540,48 312.846,04 0,00 0,00 0,00 441.358,05
54. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 132.300,35 0,00 67.974,39 235.731,79 0,00 0,00 0,00 436.006,53
55. STJEPAN KRUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1960 OROVAC 418,74 0,00 0,00 422.296,28 0,00 0,00 0,00 422.715,02
56. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.013,42 420.210,25 0,00 0,00 0,00 421.223,67
57. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 80.809,93 0,00 8.943,79 328.190,22 0,00 0,00 0,00 417.943,94
58. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 10.722,25 406.634,23 0,00 0,00 0,00 417.356,48
59. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 8.824,12 0,00 3.300,54 388.687,15 0,00 0,00 0,00 400.811,81
60. MATE MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 82.469,00 0,00 44.911,13 269.760,74 0,00 0,00 0,00 397.140,87
61. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1961 STARO ŠTEFANJE 2.069,20 0,00 200.128,98 193.606,71 0,00 0,00 0,00 395.804,89
62. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 54.499,46 0,00 907,03 336.484,54 0,00 0,00 0,00 391.891,03
63. DANIJELA ORŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1980 PALEŠNIK 115.333,56 0,00 55.539,51 217.973,00 0,00 0,00 0,00 388.846,07
64. PAVLE DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1954 PREDAVAC 119.519,03 0,00 3.056,32 258.215,48 0,00 0,00 0,00 380.790,83
65. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 379.766,22 0,00 0,00 0,00 379.766,22
66. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.302,66 367.910,90 0,00 0,00 0,00 371.213,56
67. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 368.390,98 0,00 0,00 0,00 368.390,98
68. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 99.560,98 0,00 47.947,54 219.267,09 0,00 0,00 0,00 366.775,61
69. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 359.779,36 0,00 0,00 0,00 359.779,36
70. ISMAIL ASANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 46.882,02 0,00 31.720,16 273.161,32 0,00 0,00 0,00 351.763,50
71. BOŽICA HAŠPERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1958 KOSTANJEVAC 598,42 0,00 143,49 347.573,58 0,00 0,00 0,00 348.315,49
72. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 9.130,14 0,00 0,00 337.439,50 0,00 0,00 0,00 346.569,64
73. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 126.121,67 0,00 67.403,18 149.355,57 0,00 0,00 0,00 342.880,42
74. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 29.363,61 0,00 10.242,14 302.126,62 0,00 0,00 0,00 341.732,37
75. IVAN PIRIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 340.478,58 0,00 0,00 0,00 340.478,58
76. SNJEŽANA MILINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1967 GAREŠNICA 0,00 0,00 649,55 339.260,71 0,00 0,00 0,00 339.910,26
77. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 36.012,54 0,00 7.253,53 295.962,79 0,00 0,00 0,00 339.228,86
78. SANJA LJUBIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 NOVOSELJANI 0,00 0,00 3.061,05 332.590,82 0,00 0,00 0,00 335.651,87
79. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 126.469,61 0,00 98.353,77 107.708,67 0,00 0,00 0,00 332.532,05
80. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 311.158,09 0,00 18.082,33 0,00 329.240,42
81. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 328.548,21 0,00 0,00 0,00 328.548,21
82. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 32.443,70 0,00 4.455,03 290.176,43 0,00 0,00 0,00 327.075,16
83. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 25.553,41 0,00 11.747,88 285.668,07 0,00 0,00 0,00 322.969,36
84. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 29.260,95 0,00 13.785,76 278.970,38 0,00 0,00 0,00 322.017,09
85. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.335,91 316.762,71 0,00 0,00 0,00 319.098,62
86. IMER ASANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 0,00 0,00 32.421,52 285.527,73 0,00 0,00 0,00 317.949,25
87. STEVO LONČARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1947 BEDENIK 0,00 0,00 -589,19 318.426,50 0,00 0,00 0,00 317.837,31
88. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 105.305,58 0,00 23.213,86 189.080,03 0,00 0,00 0,00 317.599,47
89. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 23.658,19 293.554,83 0,00 0,00 0,00 317.218,06
90. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 259.236,14 0,00 57.265,30 0,00 316.034,63
91. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 314.428,77 0,00 0,00 0,00 315.856,09
92. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 27.478,09 285.881,87 0,00 1.474,80 0,00 314.834,76
93. IVAN PUGAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1951 ČAZMA 39.487,88 0,00 67.867,97 204.392,67 0,00 0,00 0,00 311.748,52
94. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 13.880,93 0,00 -919,02 296.699,74 0,00 0,00 0,00 309.661,65
95. KRUNOSLAV BRNČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1959 DARUVAR -8,13 0,00 0,00 307.292,68 0,00 317,16 0,00 307.601,71
96. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 5.962,55 295.153,77 0,00 0,00 0,00 301.116,32
97. DRAGAN TUĐA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1959 NARTA 0,00 0,00 2.936,42 296.693,48 0,00 0,00 0,00 299.629,90
98. ZLATKO BIENENFELD BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1947 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 299.299,39 0,00 0,00 0,00 299.299,39
99. MAJA ŠAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1978 BJELOVAR 50.994,00 0,00 78.969,77 168.653,00 0,00 0,00 0,00 298.616,77
100. MLADEN SREMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1959 IVANSKA 69.214,48 0,00 -910,25 228.752,30 0,00 0,00 0,00 297.056,53