OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 14.920.598,66 1,43 63.474.390,07 19.521,62 0,00 0,00 0,00 78.414.511,78
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.525.586,88 -0,85 31.194,19 640.691,73 0,00 0,00 0,00 2.197.471,95
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 659.767,92 0,00 600.265,10 474.731,71 0,00 14.319,90 0,00 1.749.084,63
4. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 504.040,73 34.177,96 157.910,92 830.494,92 0,00 11.982,04 0,00 1.538.606,57
5. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 55.160,95 0,00 62.371,73 1.276.051,90 0,00 0,00 0,00 1.393.584,58
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 479.060,20 0,00 144.324,29 713.475,45 0,00 0,00 0,00 1.336.859,94
7. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 387.920,68 0,00 59.037,69 770.923,81 0,00 0,00 0,00 1.217.882,18
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 778.964,41 0,00 392.208,99 12.945,46 0,00 0,00 0,00 1.184.118,86
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 563.929,92 114.983,96 40.209,92 414.219,04 0,00 -210,59 0,00 1.133.132,25
10. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 742.355,02 0,00 83.696,56 132.765,31 0,00 0,00 0,00 958.816,89
11. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 548.037,03 0,00 57.725,67 242.341,52 0,00 0,00 0,00 848.104,22
12. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 106.934,61 0,00 39.705,54 690.234,57 0,00 11.041,56 0,00 847.916,28
13. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 246.619,79 530.325,41 11.521,20 0,00 0,00 788.466,40
14. MELITA LEFLER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 125.961,59 0,00 30.813,65 628.542,35 0,00 0,00 0,00 785.317,59
15. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 457.794,28 322.165,38 0,00 0,00 0,00 779.907,64
16. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 246.143,75 472.460,45 56.190,17 -58,80 0,00 774.735,37
17. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 132.138,61 0,00 56.620,71 584.194,42 0,00 0,00 0,00 772.953,74
18. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 120.443,31 0,00 33.622,19 606.243,19 0,00 0,00 0,00 760.308,69
19. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 17.876,13 0,00 -57,50 735.475,44 0,00 0,00 0,00 753.294,07
20. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 297.331,72 0,00 61.100,10 364.528,81 0,00 0,00 0,00 722.960,63
21. VINKO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 711.234,79 0,00 0,00 711.234,79
22. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 686.089,70 0,00 0,00 0,00 686.089,70
23. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 36.698,57 646.084,95 0,00 0,00 0,00 682.783,52
24. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 417.967,16 262.513,23 0,00 0,00 0,00 680.480,39
25. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 52.933,66 0,00 25.806,08 601.557,81 0,00 0,00 0,00 680.297,55
26. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 109.258,31 539.027,65 0,00 1.343,82 0,00 649.629,78
27. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 46.797,38 0,00 85.545,92 502.693,66 0,00 0,00 0,00 635.036,96
28. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 9.380,24 0,00 6.247,73 574.826,90 20.103,73 0,00 0,00 610.558,60
29. SLAVICA FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 124.034,88 0,00 43.993,25 435.027,31 0,00 0,00 0,00 603.055,44
30. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 179.685,40 0,00 173.447,25 248.663,35 0,00 536,13 0,00 602.332,13
31. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 125.403,17 0,00 25.258,92 429.707,44 0,00 0,00 0,00 580.369,53
32. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 61.181,79 0,00 72.747,35 436.859,37 0,00 0,00 0,00 570.788,51
33. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 247.229,37 0,00 -6,75 37.298,22 256.918,36 0,00 0,00 541.439,20
34. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 34.394,40 0,00 23.496,41 478.277,94 0,00 0,00 0,00 536.168,75
35. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 16.146,59 518.206,32 0,00 0,00 0,00 534.352,91
36. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 17.240,41 0,00 512.803,13 -1.418,18 0,00 0,00 0,00 528.625,36
37. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 60.169,02 0,00 9.544,91 448.752,65 0,00 0,00 0,00 518.466,58
38. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 44.122,55 0,00 83.062,47 390.128,36 0,00 0,00 0,00 517.313,38
39. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 1.049,47 511.767,16 0,00 0,00 0,00 512.816,63
40. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 87.319,12 0,00 37.564,92 384.052,09 0,00 0,00 0,00 508.936,13
41. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 154.339,58 0,00 78.386,16 271.536,72 0,00 0,00 0,00 504.262,46
42. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 11.148,71 492.039,42 0,00 0,00 0,00 503.188,13
43. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 121.510,89 0,00 23.562,74 355.451,61 0,00 0,00 0,00 500.525,24
44. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 75.904,58 0,00 61.815,54 362.191,09 0,00 0,00 0,00 499.911,21
45. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 163.772,66 0,00 -1.773,92 325.785,15 0,00 0,00 0,00 487.783,89
46. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 484.980,56 0,00 0,00 0,00 484.980,56
47. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 482.560,84 0,00 0,00 0,00 482.560,84
48. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 193.516,74 54.969,71 978,13 226.864,20 0,00 0,00 0,00 476.328,78
49. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.145,47 468.655,63 0,00 0,00 0,00 469.801,10
50. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 11.843,36 452.692,13 0,00 0,00 0,00 464.535,49
51. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 91.756,30 0,00 9.879,54 358.273,67 0,00 0,00 0,00 459.909,51
52. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 40.293,67 0,00 0,00 409.155,96 0,00 0,00 0,00 449.449,63
53. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 10.335,52 0,00 3.922,12 431.422,15 0,00 0,00 0,00 445.679,79
54. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 165.514,33 0,00 9.189,97 269.515,03 0,00 0,00 0,00 444.219,33
55. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 61.730,21 0,00 1.024,24 380.779,56 0,00 0,00 0,00 443.534,01
56. MARIJAN DUNDJER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1957 RASTOVAC 0,00 0,00 16.176,88 425.918,80 0,00 0,00 0,00 442.095,68
57. IVAN PAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1952 VELIKO TROJSTVO 132.200,79 0,00 187.887,37 122.003,39 0,00 -141,52 0,00 441.950,03
58. FILJIP MARKLJUŠAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR -16.779,99 0,00 109.729,57 347.746,21 0,00 0,00 0,00 440.695,79
59. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 23.369,86 0,00 2.249,12 406.142,00 0,00 0,00 0,00 431.760,98
60. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 40.220,75 0,00 -226,73 391.718,22 0,00 0,00 0,00 431.712,24
61. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 123.958,71 0,00 5.116,78 302.253,22 0,00 0,00 0,00 431.328,71
62. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 122.077,62 0,00 140.980,29 161.646,95 0,00 0,00 0,00 424.704,86
63. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1961 VELIKO TROJSTVO 2.213,44 0,00 213.354,36 206.947,94 0,00 0,00 0,00 422.515,74
64. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 0,00 421.491,94 0,00 0,00 0,00 421.491,94
65. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 415.054,58 0,00 0,00 0,00 415.054,58
66. VLADIMIR BOK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DONJI DARUVAR 68.169,69 0,00 38.010,05 304.595,73 0,00 0,00 0,00 410.775,47
67. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 110.563,75 0,00 53.206,39 243.325,41 0,00 0,00 0,00 407.095,55
68. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 9.208,81 397.166,70 0,02 0,00 0,00 406.375,53
69. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 0,00 0,00 11.084,39 392.671,05 0,00 0,00 0,00 403.755,44
70. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 12.448,76 0,00 9.354,22 378.675,58 0,00 0,00 0,00 400.478,56
71. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 399.605,39 0,00 0,00 0,00 399.605,39
72. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 146.330,93 0,00 77.984,46 172.090,68 0,00 0,00 0,00 396.406,07
73. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 396.570,64 0,00 0,00 0,00 395.981,89
74. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.582,43 389.893,22 0,00 0,00 0,00 393.475,65
75. ĐURO ANĐEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 21.101,01 0,00 3.392,68 360.548,86 0,00 0,00 0,00 385.042,55
76. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 29.465,59 0,00 17.757,61 336.394,43 0,00 0,00 0,00 383.617,63
77. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 10.289,66 0,00 0,00 371.439,55 0,00 0,00 0,00 381.729,21
78. ZDENKA PETAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 1.205,88 379.450,74 0,00 0,00 0,00 380.656,62
79. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 377.503,62 0,00 0,00 0,00 377.503,62
80. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 36.632,90 0,00 5.050,40 330.389,09 0,00 0,00 0,00 372.072,39
81. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 35.230,69 0,00 11.517,28 324.431,23 0,00 0,00 0,00 371.179,20
82. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 33.829,10 0,00 15.713,75 319.197,78 0,00 0,00 0,00 368.740,63
83. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 348.513,78 0,00 19.893,50 0,00 368.407,28
84. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 364.861,25 0,00 0,00 0,00 364.861,25
85. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 120.879,92 0,00 25.998,07 217.666,16 0,00 0,00 0,00 364.544,15
86. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.523,20 360.199,61 0,00 0,00 0,00 362.722,81
87. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 137.469,10 0,00 107.877,00 117.311,99 0,00 0,00 0,00 362.658,09
88. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 28.166,11 0,00 12.896,71 314.714,20 2.905,30 0,00 0,00 358.682,32
89. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 293.378,95 0,00 62.506,48 0,00 355.418,62
90. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 16.374,53 0,00 -919,02 337.395,24 0,00 0,00 0,00 352.850,75
91. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 25.466,14 0,00 13.836,96 309.509,41 0,00 0,00 0,00 348.812,51
92. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 23.153,06 0,00 0,00 321.556,08 0,00 0,00 0,00 344.709,14
93. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 30.029,63 311.840,29 0,00 1.659,45 0,00 343.529,37
94. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 25.506,94 317.937,49 0,00 0,00 0,00 343.449,47
95. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 341.867,31 0,00 0,00 0,00 343.294,63
96. VIŠNJA PEVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1962 DONJI MOSTI -0,08 0,00 0,00 0,45 0,00 341.366,48 0,00 341.366,85
97. SANJA HANJŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1984 BEDENIK 429,90 0,00 78.858,34 243.446,35 0,00 16.170,42 0,00 338.905,01
98. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 69.862,03 0,00 50.097,53 215.744,75 0,00 2.286,80 0,00 337.991,11
99. IVAN KOLOMAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 TOMAŠICA 0,00 0,00 0,00 337.824,57 0,00 0,00 0,00 337.824,57
100. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 6.566,87 331.159,61 0,00 0,00 0,00 337.726,48