OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 GRUBIŠNO POLJE 15.939.974,12 1,54 67.811.611,70 21.361,79 0,00 0,00 0,00 0,00 83.772.949,15
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.587.145,76 -0,85 25.579,06 677.287,97 9,37 0,00 0,00 0,00 2.290.021,31
3. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 60.709,27 0,00 68.754,16 1.336.080,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.543,72
4. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 420.136,25 0,00 63.864,75 829.908,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.909,01
5. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 609.043,75 123.506,73 43.283,65 446.014,41 0,00 -210,59 0,00 0,00 1.221.637,95
6. MARIO DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1977 TUK 0,00 0,00 0,00 28.910,72 1.162.478,32 0,00 0,00 0,00 1.191.389,04
7. STEVO SMRČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.451,75 0,00 0,00 0,00 1.058.451,75
8. NREK KAJZOGAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1952 GAREŠNICA 417.605,77 612.826,01 4.218,01 20.785,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.434,88
9. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 795.484,33 0,00 88.039,30 143.137,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.660,68
10. STJEPAN MATIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1971 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.571,25 0,00 0,00 0,00 1.006.571,25
11. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 112.642,34 0,00 42.018,62 726.996,69 0,00 11.817,98 0,00 0,00 893.475,63
12. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 591.750,63 0,00 62.609,74 226.624,70 0,00 0,00 0,00 0,00 880.985,07
13. KRISTA JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1988 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 880.155,98 0,00 0,00 0,00 880.155,98
14. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 268.053,03 575.856,67 24.456,16 0,00 0,00 0,00 868.365,86
15. MELITA LEFLER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 138.346,96 0,00 33.090,54 679.805,88 0,00 0,00 0,00 0,00 851.243,38
16. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 143.615,82 0,00 62.958,82 613.414,31 0,00 0,00 0,00 0,00 819.988,95
17. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 20.011,74 0,00 -57,15 788.416,06 0,00 0,00 0,00 0,00 808.370,65
18. VINKO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 795.551,28 0,00 0,00 0,00 795.551,28
19. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 117.680,55 572.324,58 0,00 1.480,63 0,00 22.399,18 713.884,94
20. MARIJAN BARONIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 683.695,77 0,00 0,00 0,00 683.695,77
21. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 136.475,14 0,00 27.455,08 465.986,83 0,00 0,00 0,00 0,00 629.917,05
22. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 0,00 -344,95 580.852,11 -58,80 0,00 0,00 580.448,16
23. JOSIP JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 572.747,55 0,00 0,00 0,00 572.747,55
24. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 17.360,37 546.590,71 0,00 0,00 0,00 0,00 563.951,08
25. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 94.672,33 0,00 40.959,80 418.523,33 0,00 0,00 0,00 0,00 554.155,46
26. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 64.079,78 0,00 -5.300,76 474.605,60 0,00 0,00 0,00 0,00 533.384,62
27. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 82.318,72 0,00 60.179,10 388.685,69 0,00 0,00 0,00 0,00 531.183,51
28. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 211.532,83 59.603,61 1.019,63 245.625,27 0,00 0,00 0,00 0,00 517.781,34
29. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 317.134,47 184.432,32 0,00 0,00 0,00 0,00 501.514,77
30. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.226,19 498.268,56 0,00 0,00 0,00 0,00 499.494,75
31. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 98.447,43 0,00 10.451,53 381.919,33 0,00 0,00 0,00 0,00 490.818,29
32. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 43.186,21 0,00 0,00 433.055,75 0,00 0,00 0,00 0,00 476.241,96
33. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 44.150,25 0,00 -1,73 430.060,56 0,00 0,00 0,00 0,00 474.209,08
34. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 11.259,39 0,00 4.302,08 457.550,66 0,00 0,00 0,00 0,00 473.112,13
35. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 175.892,88 0,00 9.752,56 286.445,83 0,00 0,00 0,00 0,00 472.091,27
36. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 25.489,83 0,00 2.447,56 438.451,31 0,00 0,00 0,00 0,00 466.388,70
37. IVAN PAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1952 VELIKO TROJSTVO 131.854,02 0,00 195.046,94 133.742,71 0,00 -141,52 0,00 0,00 460.502,15
38. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1961 VELIKO TROJSTVO 2.301,61 0,00 221.438,59 215.102,96 0,00 0,00 0,00 0,00 438.843,16
39. VLADIMIR BOK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DONJI DARUVAR 72.325,65 0,00 40.806,25 323.774,45 0,00 0,00 0,00 0,00 436.906,35
40. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 430.818,42 0,00 0,00 0,00 0,00 430.229,67
41. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 13.662,40 0,00 10.080,98 405.551,69 0,00 0,00 0,00 0,00 429.295,07
42. ANĐELKO TOŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 0,00 0,00 420.303,08 0,00 0,00 -510,68 0,00 0,00 419.792,40
43. FILJIP MARKLJUŠAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR -16.779,99 0,00 115.950,99 314.937,14 0,00 0,00 0,00 0,00 414.108,14
44. LJUBICA KADEŽABEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1956 SIRAČ 0,00 0,00 405.751,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.751,94
45. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 39.193,61 0,00 5.388,29 354.969,65 0,34 0,00 0,00 0,00 399.551,89
46. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 38.817,02 0,00 12.296,73 338.065,25 0,00 0,00 0,00 0,00 389.179,00
47. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 28.162,07 0,00 15.255,52 337.441,44 0,00 0,00 0,00 0,00 380.859,03
48. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 17.898,78 0,00 -919,02 362.590,78 0,00 0,00 0,00 0,00 379.570,54
49. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 29.763,16 0,00 13.598,95 332.469,04 3.281,53 0,00 0,00 0,00 379.112,68
50. MARIO BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1986 JAKOPOVAC -0,06 0,00 379.721,15 -815,17 0,00 0,00 0,00 0,00 378.905,92
51. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 7.530,98 369.328,19 0,00 0,00 0,00 0,00 376.859,17
52. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 78.032,12 0,00 55.747,54 238.767,65 0,00 2.516,64 0,00 0,00 375.063,95
53. SANJA HANJŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1984 BEDENIK 429,90 0,00 87.790,18 267.166,94 0,00 17.557,94 0,00 0,00 372.944,96
54. MARIO STRAGA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1967 SIRAČ -22,30 0,00 0,00 370.229,61 0,00 0,00 0,00 0,00 370.207,31
55. IVAN KOLOMAZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 TOMAŠICA 0,00 0,00 0,00 365.119,97 0,00 0,00 0,00 0,00 365.119,97
56. KLAUDIJA DRAGOZET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 GAREŠNICA 126.482,44 0,00 31.938,40 204.623,65 0,00 0,00 0,00 0,00 363.044,49
57. VIŠNJA PEVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1962 DONJI MOSTI -0,08 0,00 0,00 0,49 0,00 360.279,10 0,00 0,00 360.279,51
58. ZLATAN ANČOV BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 1.800,86 0,00 976,06 351.692,59 1.969,49 0,00 0,00 0,00 356.439,00
59. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 12.162,46 0,00 4.574,70 335.366,53 0,00 0,00 0,00 0,00 352.103,69
60. VESNA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 BREZA 0,00 0,00 0,00 351.515,87 0,00 0,00 0,00 0,00 351.515,87
61. IVAN JANDROKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1951 CIGLENA 46.767,72 0,00 92.032,48 211.536,60 0,00 0,00 0,00 0,00 350.336,80
62. DARKO SVIBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1964 GORNJE ZDELICE 204,63 0,00 0,00 342.005,88 0,00 1.620,85 0,00 0,00 343.831,36
63. ĐURO ANĐEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 16.824,12 0,00 1.192,16 322.021,97 -0,61 0,00 0,00 0,00 340.037,64
64. DEJAN ZOZOLI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 170.804,69 56.032,57 14.656,07 95.638,40 0,00 0,00 0,00 0,00 337.131,73
65. DARIO BEDI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1979 DARUVAR -0,11 0,00 45.562,02 290.642,63 0,00 263,30 0,00 0,00 336.467,84
66. DARKO ROČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 MALI ZDENCI 381.984,67 0,00 -60.855,53 13.924,38 0,00 0,00 0,00 0,00 335.053,52
67. ĐURĐICA ZEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 163.996,20 11.384,46 11.192,86 135.869,12 0,00 0,00 0,00 0,00 322.442,64
68. ANTUN KUŠEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1957 KEGLJEVAC 0,00 0,00 0,00 322.421,90 0,00 0,00 0,00 0,00 322.421,90
69. DARKO BLAŽEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 126.077,29 0,00 3.297,88 193.044,15 0,00 0,00 0,00 0,00 322.419,32
70. NIKOLA GALOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1951 POBJENIK 11.850,90 0,00 1.247,83 309.147,26 0,00 0,00 0,00 0,00 322.245,99
71. ILIJA SIVONJIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DEŽANOVAC 1987 DEŽANOVAC 117.230,11 0,00 0,00 106.509,91 0,00 94.476,47 0,00 0,00 318.216,49
72. NOVO PEJAZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1982 DARUVAR 248.756,36 0,00 66.921,63 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 315.677,71
73. ZORKA ŠARKANJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1959 VELIKO TROJSTVO 0,00 0,00 0,00 314.220,19 0,00 0,00 0,00 0,00 314.220,19
74. EDO VACLAVEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 2.710,88 0,00 0,00 308.146,52 0,00 0,00 0,00 0,00 310.857,40
75. KRISTA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1971 PREDAVAC 14.232,35 0,00 9.188,85 287.277,65 0,00 0,00 0,00 0,00 310.698,85
76. ZVONKO BALDER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SIRAČ 1960 SIRAČ 45.124,70 0,00 117.231,80 147.590,17 0,00 0,00 0,00 0,00 309.946,67
77. MAJA ĐURAŠIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1986 KAKINAC 0,00 0,00 0,00 0,00 307.951,17 0,00 0,00 0,00 307.951,17
78. BRANISLAV OBRAČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1963 SEVERIN -126,44 0,00 125,35 305.232,59 0,00 2.179,60 0,00 0,00 307.411,10
79. ROZO FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1977 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 -4.272,71 309.927,42 0,00 0,00 0,00 305.654,71
80. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 300.874,96 0,00 0,00 0,00 0,00 300.874,96
81. MILAN MILJANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1953 BJELOVAR 98.559,25 0,00 70.934,45 131.280,68 0,00 0,00 0,00 0,00 300.774,38
82. DANIJELA SUŽNJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1973 VELIKI PAŠIJAN 0,00 0,00 181.013,81 0,00 0,00 112.841,37 0,00 0,00 293.855,18
83. ZAVIŠA ĆURUVIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1983 BJELOVAR 34.042,95 0,00 56.515,26 150.852,38 0,00 52.346,97 0,00 0,00 293.757,56
84. ROSA ŠTIMAC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 43.825,24 0,00 72.681,61 146.491,03 0,00 30.290,30 0,00 0,00 293.288,18
85. JOSIP KOVAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 293.173,81 0,00 0,00 0,00 0,00 293.173,81
86. DANIJEL KALABEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1985 PREDAVAC 0,00 0,00 22.852,03 42.543,38 227.503,42 0,00 0,00 0,00 292.898,83
87. MATO MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1971 KAJGANA -1.224,26 0,00 129.936,78 161.848,98 0,00 0,00 0,00 0,00 290.561,50
88. JASMINA KOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 286.864,71 0,00 2.297,03 0,00 0,00 289.161,74
89. NADA FRAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 140.099,45 0,00 7.347,93 123.280,42 0,00 16.993,92 0,00 0,00 287.721,72
90. MARJAN BRICO BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1970 DARUVAR 61.498,32 0,00 3.539,92 220.575,85 0,00 0,00 0,00 0,00 285.614,09
91. VLADIMIR TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1991 VELIKI BASTAJI 0,00 0,00 0,00 0,00 282.763,11 0,00 0,00 0,00 282.763,11
92. KRISTIAN BOLČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 279.507,85 0,00 0,00 0,00 279.507,85
93. ARDIAN PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1987 LETIČANI 35.164,70 0,00 11.381,62 230.356,13 0,00 0,00 0,00 0,00 276.902,45
94. RAJKO BUNČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1957 GAREŠNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.975,19 0,00 0,00 274.975,19
95. ĐURĐA BARTOLČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1962 IVANSKA 76.998,47 0,00 3.306,91 194.034,96 0,00 0,00 0,00 0,00 274.340,34
96. DANIJEL IVANIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1983 ROVIŠĆE 16.416,58 10.698,29 189.067,94 56.687,64 0,00 0,00 0,00 0,00 272.870,45
97. MILAN VUČKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1952 VELIKI ZDENCI 95.840,11 0,00 135.245,30 40.720,57 0,00 0,00 0,00 0,00 271.805,98
98. JASNA FIALA-TEODORČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 0,00 0,00 14.656,53 255.515,20 0,00 0,00 0,00 0,00 270.171,73
99. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 111.062,65 0,00 -2.479,39 161.219,21 0,00 0,00 0,00 0,00 269.802,47
100. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 56.409,67 0,00 11.758,05 201.242,36 0,00 0,00 0,00 0,00 269.410,08