OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 13.473.359,50 1,26 57.316.924,30 16.909,20 0,00 0,00 0,00 70.807.194,26
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.398.857,17 -0,85 28.795,75 588.736,77 0,00 0,00 0,00 2.016.388,84
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 604.249,82 0,00 548.663,31 437.193,44 0,00 13.190,98 0,00 1.603.297,55
4. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 52.977,84 0,00 53.848,00 1.333.394,18 0,00 0,00 0,00 1.440.220,02
5. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 446.072,19 31.068,83 141.671,27 743.532,03 0,00 11.022,05 0,00 1.373.366,37
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 439.727,43 0,00 133.811,78 664.092,07 0,00 0,00 0,00 1.237.631,28
7. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 342.184,89 0,00 52.001,42 687.185,12 0,00 0,00 0,00 1.081.371,43
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 715.730,03 0,00 348.578,68 11.856,61 0,00 0,00 0,00 1.076.165,32
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 499.882,74 102.884,34 35.846,21 369.079,75 0,00 -210,59 0,00 1.007.482,45
10. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 98.831,45 0,00 36.304,70 803.461,26 0,00 9.939,30 0,00 948.536,71
11. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 666.928,42 0,00 74.599,92 118.040,82 0,00 0,00 0,00 859.569,16
12. ŽARKO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 ČAZMA 339.727,78 0,00 455.407,18 -5.108,53 0,00 0,00 0,00 790.026,43
13. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 485.977,71 0,00 50.791,84 252.628,51 0,00 0,00 0,00 789.398,06
14. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 26.490,90 0,00 20.191,46 654.411,74 0,00 0,00 0,00 701.094,10
15. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 397.430,86 297.820,06 0,00 0,00 0,00 695.198,90
16. MELITA MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 108.378,35 0,00 27.581,18 555.764,58 0,00 0,00 0,00 691.724,11
17. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 216.285,47 465.685,59 0,00 0,00 0,00 681.971,06
18. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 17.108,25 0,00 -57,50 658.316,72 0,00 0,00 0,00 675.367,47
19. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 102.450,81 0,00 30.291,97 535.254,37 0,00 0,00 0,00 667.997,15
20. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 272.014,29 0,00 55.974,50 332.613,42 0,00 0,00 0,00 660.602,21
21. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 222.917,48 436.899,19 0,00 -58,80 0,00 659.757,67
22. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 47.023,10 0,00 23.831,17 548.747,60 0,00 0,00 0,00 619.601,87
23. MIRJANA ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 MAGLENČA -50,35 0,00 341.705,00 274.398,60 0,00 0,00 0,00 616.053,25
24. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 32.947,15 582.289,10 0,00 0,00 0,00 615.236,25
25. SAŠA TKALČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 214.849,65 0,00 252.422,45 137.662,89 0,00 0,00 0,00 604.934,99
26. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 351.632,18 239.535,87 0,00 0,00 0,00 591.168,05
27. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 42.497,11 0,00 78.719,74 468.971,08 0,00 0,00 0,00 590.187,93
28. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 DONJI MOSTI 0,00 0,00 97.141,87 491.756,66 0,00 1.149,59 0,00 590.048,12
29. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 585.414,17 0,00 0,00 0,00 585.414,17
30. BRANKICA ŽAJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 77.831,44 0,00 205.596,08 257.245,31 0,00 27.939,03 0,00 568.611,86
31. SLAVICA SRDOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 112.697,61 0,00 40.014,17 396.720,30 0,00 0,00 0,00 549.432,08
32. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 162.437,04 0,00 155.304,99 221.995,98 0,00 478,92 0,00 540.216,93
33. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 109.684,53 0,00 22.141,09 378.202,34 0,00 0,00 0,00 510.027,96
34. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 53.578,69 0,00 65.381,85 390.580,27 0,00 0,00 0,00 509.540,81
35. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 31.847,60 0,00 21.777,31 448.638,54 0,00 0,00 0,00 502.263,45
36. IVICA FLANJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 TROJSTVENI MARKOVAC -4,32 0,00 4.943,05 490.664,92 0,00 0,00 0,00 495.603,65
37. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 14.423,39 477.909,63 0,00 0,00 0,00 492.333,02
38. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 222.611,36 0,00 -6,75 33.472,67 232.031,00 0,00 0,00 488.108,28
39. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 990,81 484.540,60 0,00 0,00 0,00 485.531,41
40. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 482.263,14 0,00 0,00 0,00 481.674,39
41. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 15.520,34 0,00 460.284,93 -1.480,05 0,00 0,00 0,00 474.325,22
42. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 38.207,06 0,00 73.475,07 362.025,45 0,00 0,00 0,00 473.707,58
43. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 92.337,91 0,00 22.677,73 354.869,40 0,00 0,00 0,00 469.885,04
44. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 183.131,02 68.289,24 1.628,35 215.089,64 0,00 0,00 0,00 468.138,25
45. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 76.330,01 0,00 7.375,46 384.010,55 0,00 0,00 0,00 467.716,02
46. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 102.912,34 0,00 -2.479,69 352.814,76 0,00 0,00 0,00 453.247,41
47. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 68.053,19 0,00 55.144,50 328.217,53 0,00 0,00 0,00 451.415,22
48. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 10.163,10 439.552,27 0,00 0,00 0,00 449.715,37
49. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 449.397,68 0,00 0,00 0,00 449.397,68
50. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 109.761,44 0,00 20.940,02 318.478,51 0,00 0,00 0,00 449.179,97
51. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 150.408,87 0,00 -1.773,92 299.807,54 0,00 0,00 0,00 448.442,49
52. EDO VACLAVEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 18.547,57 0,00 0,00 429.890,82 0,00 0,00 0,00 448.438,39
53. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 135.213,94 0,00 69.350,83 240.465,22 0,00 0,00 0,00 445.029,99
54. STJEPAN KRUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1960 OROVAC 430,44 0,00 0,00 429.024,08 0,00 0,00 0,00 429.454,52
55. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.030,88 426.614,75 0,00 0,00 0,00 427.645,63
56. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 82.257,04 0,00 9.067,50 333.443,00 0,00 0,00 0,00 424.767,54
57. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 10.870,46 412.723,10 0,00 0,00 0,00 423.593,56
58. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 9.023,93 0,00 3.382,71 394.338,07 0,00 0,00 0,00 406.744,71
59. DAMIR IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 DARUVAR 261.422,53 0,00 10.823,38 131.323,84 0,00 0,00 0,00 403.569,75
60. MATE MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 83.504,39 0,00 45.403,26 272.931,85 0,00 0,00 0,00 401.839,50
61. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1961 STARO ŠTEFANJE 2.088,27 0,00 201.877,38 195.370,43 0,00 0,00 0,00 399.336,08
62. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 55.455,37 0,00 922,52 342.340,35 0,00 0,00 0,00 398.718,24
63. DANIJELA ORŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1980 PALEŠNIK 117.554,42 0,00 56.656,45 221.870,26 0,00 0,00 0,00 396.081,13
64. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 111.392,80 0,00 4.659,50 272.177,25 0,00 0,00 0,00 388.229,55
65. PAVLE DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1954 PREDAVAC 121.225,71 0,00 3.116,21 261.565,22 0,00 0,00 0,00 385.907,14
66. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 384.346,86 0,00 0,00 0,00 384.346,86
67. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 111.894,39 0,00 127.411,93 143.791,39 0,00 0,00 0,00 383.097,71
68. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.339,65 377.587,44 0,00 0,00 0,00 380.927,09
69. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 101.015,55 0,00 48.642,76 222.447,59 0,00 0,00 0,00 372.105,90
70. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 365.044,38 0,00 0,00 0,00 365.044,38
71. BOŽICA HAŠPERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1958 KOSTANJEVAC 605,44 0,00 143,49 351.379,52 0,00 0,00 0,00 352.128,45
72. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 9.283,43 0,00 0,00 341.934,32 0,00 0,00 0,00 351.217,75
73. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 128.793,34 0,00 68.802,03 152.361,17 0,00 0,00 0,00 349.956,54
74. DJURO ANDJEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 18.972,37 0,00 3.197,11 324.214,64 0,00 0,00 0,00 346.384,12
75. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 30.139,24 0,00 10.410,72 305.075,28 0,00 0,00 0,00 345.625,24
76. SNJEŽANA MILINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1967 GAREŠNICA 0,00 0,00 649,55 344.958,35 0,00 0,00 0,00 345.607,90
77. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 36.643,90 0,00 7.360,30 300.931,78 0,00 0,00 0,00 344.935,98
78. IVAN PIRIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 344.408,10 0,00 0,00 0,00 344.408,10
79. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 341.856,02 0,00 0,00 0,00 341.856,02
80. SANJA LJUBIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 NOVOSELJANI 0,00 0,00 3.109,59 337.541,94 0,00 0,00 0,00 340.651,53
81. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 127.923,75 0,00 99.612,74 108.978,22 0,00 0,00 0,00 336.514,71
82. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 316.096,52 0,00 18.321,77 0,00 334.418,29
83. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 333.348,81 0,00 0,00 0,00 333.348,81
84. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 32.997,51 0,00 4.533,74 295.492,56 0,00 0,00 0,00 333.023,81
85. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 29.864,86 0,00 14.040,64 284.288,47 0,00 0,00 0,00 328.193,97
86. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 25.898,81 0,00 11.899,76 289.507,98 0,00 0,00 0,00 327.306,55
87. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.379,26 322.505,08 0,00 0,00 0,00 324.884,34
88. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 107.364,51 0,00 23.581,93 192.859,13 0,00 0,00 0,00 323.805,57
89. ZVONKO RAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1970 SREDNJI MOSTI 0,00 0,00 28.352,06 294.159,24 0,00 0,00 0,00 322.511,30
90. IMER ASANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 0,00 0,00 32.922,43 289.159,70 0,00 0,00 0,00 322.082,13
91. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 263.749,84 0,00 57.958,19 0,00 321.241,22
92. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 23.902,60 296.778,23 0,00 0,00 0,00 320.685,87
93. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 318.056,15 0,00 0,00 0,00 319.483,47
94. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 27.815,41 289.313,58 0,00 1.499,21 0,00 318.628,20
95. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 14.210,58 0,00 -919,02 301.371,00 0,00 0,00 0,00 314.662,56
96. KRUNOSLAV BRNČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1959 DARUVAR -8,13 0,00 0,00 310.122,50 0,00 320,86 0,00 310.435,23
97. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 6.042,44 299.913,75 0,00 0,00 0,00 305.956,19
98. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 21.638,77 0,00 11.823,06 269.854,88 0,00 0,00 0,00 303.316,71
99. DRAGAN TUĐA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1959 NARTA 0,00 0,00 2.963,22 300.098,70 0,00 0,00 0,00 303.061,92
100. ZLATKO BIENENFELD BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1947 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 303.033,49 0,00 0,00 0,00 303.033,49