OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 14.147.023,81 1,34 60.183.116,04 18.125,23 0,00 0,00 0,00 74.348.266,42
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.457.847,62 -0,85 29.912,18 612.920,89 0,00 0,00 0,00 2.100.679,84
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 630.092,52 0,00 572.683,03 454.666,84 0,00 13.716,47 0,00 1.671.158,86
4. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 473.055,52 32.516,08 149.230,54 784.011,73 0,00 11.468,91 0,00 1.450.282,78
5. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 50.950,64 0,00 57.508,70 1.230.260,97 0,00 0,00 0,00 1.338.720,31
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 458.036,14 0,00 138.705,17 687.079,16 0,00 0,00 0,00 1.283.820,47
7. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 363.474,10 0,00 55.687,71 726.164,00 0,00 0,00 0,00 1.145.325,81
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 745.164,52 0,00 368.887,82 12.363,45 0,00 0,00 0,00 1.126.415,79
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 529.695,57 108.516,50 37.877,44 390.091,29 0,00 -210,59 0,00 1.065.970,21
10. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 702.038,17 0,00 78.834,25 124.894,80 0,00 0,00 0,00 905.767,22
11. ŽARKO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 ČAZMA 360.256,16 0,00 487.620,62 -5.108,53 0,00 0,00 0,00 842.768,25
12. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 514.865,23 0,00 54.019,41 249.431,80 0,00 0,00 0,00 818.316,44
13. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 102.603,33 0,00 37.887,73 662.337,87 0,00 10.452,38 0,00 813.281,31
14. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 425.528,96 310.244,17 0,00 0,00 0,00 735.721,11
15. MELITA MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 116.563,04 0,00 29.085,84 589.641,32 0,00 0,00 0,00 735.290,20
16. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 123.429,20 0,00 51.928,46 558.356,67 0,00 0,00 0,00 733.714,33
17. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 230.355,30 495.774,28 0,00 0,00 0,00 726.129,58
18. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 110.826,00 0,00 31.800,81 569.451,86 0,00 0,00 0,00 712.078,67
19. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 16.255,53 0,00 -57,50 695.301,78 0,00 0,00 0,00 711.499,81
20. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 283.799,11 0,00 58.360,38 347.469,48 0,00 0,00 0,00 689.628,97
21. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 233.728,90 453.452,34 0,00 -58,80 0,00 687.122,24
22. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 49.774,36 0,00 24.537,26 573.329,82 0,00 0,00 0,00 647.641,44
23. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 34.693,37 611.984,94 0,00 0,00 0,00 646.678,31
24. MIRJANA ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 MAGLENČA -50,35 0,00 355.442,05 287.783,03 0,00 0,00 0,00 643.174,73
25. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 382.509,94 250.231,43 0,00 0,00 0,00 632.741,37
26. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 630.781,60 0,00 0,00 0,00 630.781,60
27. SAŠA TKALČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 222.868,45 0,00 262.071,58 142.904,10 0,00 0,00 0,00 627.844,13
28. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 102.781,85 513.760,48 0,00 1.240,00 0,00 617.782,33
29. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 44.498,81 0,00 81.897,20 484.668,35 0,00 0,00 0,00 611.064,36
30. SLAVICA SRDOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 117.974,91 0,00 41.866,36 414.551,53 0,00 0,00 0,00 574.392,80
31. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 170.465,85 0,00 163.749,89 234.409,15 0,00 505,55 0,00 569.130,44
32. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 117.001,28 0,00 23.592,39 402.177,05 0,00 0,00 0,00 542.770,72
33. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 57.117,80 0,00 68.810,36 412.122,37 0,00 0,00 0,00 538.050,53
34. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 33.033,09 0,00 22.577,52 462.435,16 0,00 0,00 0,00 518.045,77
35. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 234.070,61 0,00 -6,75 35.253,40 243.615,63 0,00 0,00 512.932,89
36. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 15.225,51 496.667,03 0,00 0,00 0,00 511.892,54
37. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 507.623,87 0,00 0,00 0,00 507.035,12
38. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 1.018,11 505.939,03 0,00 0,00 0,00 506.957,14
39. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 57.201,36 0,00 13.329,26 429.134,29 0,00 0,00 0,00 499.664,91
40. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 16.321,00 0,00 484.731,23 -1.451,25 0,00 0,00 0,00 499.600,98
41. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 40.960,62 0,00 77.937,83 375.750,02 0,00 0,00 0,00 494.648,47
42. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 96.711,49 0,00 23.821,91 372.465,40 0,00 0,00 0,00 492.998,80
43. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 111.006,02 0,00 -2.479,40 371.257,95 0,00 0,00 0,00 479.784,57
44. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 10.621,88 466.522,16 0,00 0,00 0,00 477.144,04
45. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 71.037,24 0,00 58.481,73 345.868,45 0,00 0,00 0,00 475.387,42
46. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 115.230,60 0,00 22.160,85 335.688,83 0,00 0,00 0,00 473.080,28
47. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 144.116,59 0,00 73.556,61 254.928,44 0,00 0,00 0,00 472.601,64
48. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 156.629,48 0,00 -1.773,92 311.899,66 0,00 0,00 0,00 466.755,22
49. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 465.960,89 0,00 0,00 0,00 465.960,89
50. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 451.425,68 0,00 0,00 0,00 451.425,68
51. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.084,22 446.184,03 0,00 0,00 0,00 447.268,25
52. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 11.323,33 431.327,98 0,00 0,00 0,00 442.651,31
53. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 86.678,78 0,00 9.445,49 342.325,15 0,00 0,00 0,00 438.449,42
54. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 52.845,21 0,00 2.098,53 381.624,27 0,00 0,00 0,00 436.568,01
55. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 37.880,09 0,00 -0,07 391.019,77 0,00 0,00 0,00 428.899,79
56. STJEPAN KRUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1960 OROVAC 466,18 0,00 0,00 427.559,20 0,00 0,00 0,00 428.025,38
57. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 9.634,45 0,00 3.633,80 411.594,69 0,00 0,00 0,00 424.862,94
58. IVAN PAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1952 VELIKO TROJSTVO 127.507,72 0,00 181.212,86 113.095,08 0,00 0,00 0,00 421.815,66
59. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.452,66 416.444,91 0,00 0,00 0,00 419.897,57
60. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 58.376,20 0,00 969,87 360.233,13 0,00 0,00 0,00 419.579,20
61. FILJIP MARKLJUŠAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR -16.779,99 0,00 104.957,69 331.185,46 0,00 0,00 0,00 419.363,16
62. DANIJELA ORŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1980 PALEŠNIK 124.340,39 0,00 60.069,31 233.778,54 0,00 0,00 0,00 418.188,24
63. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1961 VELIKO TROJSTVO 2.146,53 0,00 207.219,72 200.759,55 0,00 0,00 0,00 410.125,80
64. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 117.242,01 0,00 4.872,35 286.177,08 0,00 0,00 0,00 408.291,44
65. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 116.634,50 0,00 133.727,76 152.556,66 0,00 0,00 0,00 402.918,92
66. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 398.640,76 0,00 0,00 0,00 398.640,76
67. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 0,00 391.669,61 0,00 0,00 0,00 391.669,61
68. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 105.460,07 0,00 50.767,06 232.165,85 0,00 0,00 0,00 388.392,98
69. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 12.156,25 0,00 3.750,01 369.413,45 0,00 0,00 0,00 385.319,71
70. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 381.131,92 0,00 0,00 0,00 381.131,92
71. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 11.527,80 0,00 8.802,72 358.280,82 0,00 0,00 0,00 378.611,34
72. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 136.956,78 0,00 73.076,29 161.544,92 0,00 0,00 0,00 371.577,99
73. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 9.751,81 0,00 0,00 355.668,48 0,00 0,00 0,00 365.420,29
74. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 27.875,57 0,00 16.498,54 320.755,92 0,00 0,00 0,00 365.130,03
75. DJURO ANDJEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 19.963,21 0,00 3.288,14 341.127,57 0,00 0,00 0,00 364.378,92
76. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 358.449,35 0,00 0,00 0,00 358.449,35
77. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 32.509,22 0,00 10.925,80 314.085,14 0,00 0,00 0,00 357.520,16
78. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 34.689,72 0,00 4.774,24 311.736,28 0,00 0,00 0,00 351.200,24
79. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 331.186,18 0,00 19.053,38 0,00 350.239,56
80. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 132.366,94 0,00 103.459,61 112.857,44 0,00 0,00 0,00 348.683,99
81. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 348.017,30 0,00 0,00 0,00 348.017,30
82. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 31.710,14 0,00 14.819,44 300.538,12 0,00 0,00 0,00 347.067,70
83. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 113.655,70 0,00 24.706,60 204.406,37 0,00 0,00 0,00 342.768,67
84. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.383,97 340.051,22 0,00 0,00 0,00 342.435,19
85. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 26.954,20 0,00 12.363,82 301.241,03 0,00 0,00 0,00 340.559,05
86. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 277.541,67 0,00 60.075,34 0,00 337.150,20
87. ZVONKO RAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1970 SREDNJI MOSTI 0,00 0,00 29.653,98 305.238,86 0,00 0,00 0,00 334.892,84
88. IMER ASANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 0,00 0,00 34.452,99 300.257,40 0,00 0,00 0,00 334.710,39
89. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 15.217,86 0,00 -919,02 317.981,97 0,00 0,00 0,00 332.280,81
90. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 24.649,39 306.627,49 0,00 0,00 0,00 331.281,92
91. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 329.139,83 0,00 0,00 0,00 330.567,15
92. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 28.846,09 299.799,36 0,00 1.573,80 0,00 330.219,25
93. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 21.740,47 0,00 0,00 304.625,62 0,00 0,00 0,00 326.366,09
94. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 23.420,34 0,00 12.760,49 288.313,37 0,00 0,00 0,00 324.494,20
95. MARKO ŠAŠINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1981 VELIKA TRNOVITICA 68.847,78 0,00 83.459,96 169.398,65 0,00 0,00 0,00 321.706,39
96. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 6.286,55 314.458,15 0,00 0,00 0,00 320.744,70
97. ZDRAVKO PEVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 -279,67 0,00 319.770,55 0,00 319.490,88
98. MLADEN SREMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1959 IVANSKA 74.556,36 0,00 -148,38 242.727,82 0,00 0,00 0,00 317.135,80
99. MARIJA GABAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 KAPELA 40.122,20 0,00 4.744,36 270.562,54 0,00 0,00 0,00 315.429,10
100. SANJA HANJŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1984 BEDENIK 429,90 0,00 72.080,47 225.446,13 0,00 15.117,51 0,00 313.074,01