OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 13.921.652,47 1,31 59.224.244,62 17.718,40 0,00 0,00 0,00 73.163.616,80
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.438.112,63 -0,85 29.538,68 604.830,19 0,00 0,00 0,00 2.072.480,65
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 621.446,96 0,00 564.647,35 448.821,19 0,00 13.540,67 0,00 1.648.456,17
4. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 464.028,37 32.031,91 146.701,62 770.469,42 0,00 11.319,42 0,00 1.424.550,74
5. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 49.724,01 0,00 56.091,92 1.216.920,34 0,00 0,00 0,00 1.322.736,27
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 451.911,04 0,00 137.068,11 679.388,94 0,00 0,00 0,00 1.268.368,09
7. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 356.351,89 0,00 54.711,73 713.123,80 0,00 0,00 0,00 1.124.187,42
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 735.317,35 0,00 362.093,49 12.193,89 0,00 0,00 0,00 1.109.604,73
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 519.721,83 106.632,28 37.197,90 383.061,97 0,00 -210,59 0,00 1.046.403,39
10. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 101.341,46 0,00 37.358,14 823.540,56 0,00 10.280,73 0,00 972.520,89
11. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 690.292,36 0,00 77.417,67 122.601,84 0,00 0,00 0,00 890.311,87
12. ŽARKO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 ČAZMA 353.388,48 0,00 476.843,76 -5.108,53 0,00 0,00 0,00 825.123,71
13. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 505.201,04 0,00 52.939,64 250.478,89 0,00 0,00 0,00 808.619,57
14. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 416.128,88 306.019,44 0,00 0,00 0,00 722.096,30
15. MELITA MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 113.824,89 0,00 28.582,46 578.308,03 0,00 0,00 0,00 720.715,38
16. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 27.412,34 0,00 21.079,46 671.259,09 0,00 0,00 0,00 719.750,89
17. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 120.891,82 0,00 50.561,43 548.227,26 0,00 0,00 0,00 719.680,51
18. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 225.616,85 485.708,25 0,00 0,00 0,00 711.325,10
19. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 108.024,11 0,00 31.380,14 558.733,16 0,00 0,00 0,00 698.137,41
20. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 15.783,39 0,00 -57,50 681.597,69 0,00 0,00 0,00 697.323,58
21. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 279.856,55 0,00 57.562,20 342.499,44 0,00 0,00 0,00 679.918,19
22. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 230.111,99 447.914,56 0,00 -58,80 0,00 677.967,55
23. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 48.853,94 0,00 24.700,61 565.105,98 0,00 0,00 0,00 638.660,53
24. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 34.109,18 602.050,33 0,00 0,00 0,00 636.159,51
25. MIRJANA ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 MAGLENČA -50,35 0,00 350.846,38 283.076,73 0,00 0,00 0,00 633.872,76
26. SAŠA TKALČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 220.185,80 0,00 258.843,50 141.150,67 0,00 0,00 0,00 620.179,97
27. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 372.179,92 246.653,28 0,00 0,00 0,00 618.833,20
28. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 616.019,48 0,00 0,00 0,00 616.019,48
29. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 100.895,02 506.399,19 0,00 1.209,75 0,00 608.503,96
30. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 43.829,15 0,00 80.834,20 479.416,90 0,00 0,00 0,00 604.080,25
31. SLAVICA SRDOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 116.209,41 0,00 41.246,72 408.586,17 0,00 0,00 0,00 566.042,30
32. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 167.779,84 0,00 160.924,69 230.256,38 0,00 496,64 0,00 559.457,55
33. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 114.553,49 0,00 23.106,86 394.156,41 0,00 0,00 0,00 531.816,76
34. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 55.933,80 0,00 67.663,36 404.915,57 0,00 0,00 0,00 528.512,73
35. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 32.636,49 0,00 22.309,81 457.819,56 0,00 0,00 0,00 512.765,86
36. IVICA FLANJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 TROJSTVENI MARKOVAC -4,32 0,00 5.032,18 504.151,45 0,00 0,00 0,00 509.179,31
37. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 14.957,16 490.391,82 0,00 0,00 0,00 505.348,98
38. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 230.236,97 0,00 -6,75 34.657,66 239.740,04 0,00 0,00 504.627,92
39. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 1.008,98 498.780,29 0,00 0,00 0,00 499.789,27
40. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 499.803,15 0,00 0,00 0,00 499.214,40
41. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 56.336,77 0,00 13.125,61 423.418,73 0,00 0,00 0,00 492.881,11
42. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 16.053,15 0,00 476.552,83 -1.460,88 0,00 0,00 0,00 491.145,10
43. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 40.039,42 0,00 76.444,84 371.004,58 0,00 0,00 0,00 487.488,84
44. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 95.248,33 0,00 23.439,13 366.578,72 0,00 0,00 0,00 485.266,18
45. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 79.003,55 0,00 7.551,56 386.686,24 0,00 0,00 0,00 473.241,35
46. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 108.298,31 0,00 -2.479,49 365.087,87 0,00 0,00 0,00 470.906,69
47. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 10.468,40 459.088,01 0,00 0,00 0,00 469.556,41
48. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 70.873,85 0,00 57.365,28 339.963,41 0,00 0,00 0,00 468.202,54
49. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 113.400,91 0,00 21.752,43 329.931,20 0,00 0,00 0,00 465.084,54
50. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 141.138,25 0,00 72.149,58 250.089,85 0,00 0,00 0,00 463.377,68
51. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 154.548,40 0,00 -1.773,92 307.854,29 0,00 0,00 0,00 460.628,77
52. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 460.419,74 0,00 0,00 0,00 460.419,74
53. STJEPAN KRUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1960 OROVAC 454,22 0,00 0,00 442.703,96 0,00 0,00 0,00 443.158,18
54. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.066,37 439.637,22 0,00 0,00 0,00 440.703,59
55. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 11.171,82 425.103,81 0,00 0,00 0,00 436.275,63
56. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 85.199,51 0,00 9.319,03 337.061,30 0,00 0,00 0,00 431.579,84
57. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 51.685,21 0,00 2.054,66 374.481,35 0,00 0,00 0,00 428.221,22
58. DAMIR IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 DARUVAR 274.327,90 0,00 11.264,89 137.625,04 0,00 0,00 0,00 423.217,83
59. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 9.430,21 0,00 3.549,80 405.818,23 0,00 0,00 0,00 418.798,24
60. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 57.399,05 0,00 954,03 354.247,19 0,00 0,00 0,00 412.600,27
61. DANIJELA ORŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1980 PALEŠNIK 122.070,17 0,00 58.927,56 229.794,69 0,00 0,00 0,00 410.792,42
62. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.414,85 403.860,68 0,00 0,00 0,00 407.275,53
63. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1961 STARO ŠTEFANJE 2.127,04 0,00 205.432,46 198.956,64 0,00 0,00 0,00 406.516,14
64. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 115.285,18 0,00 4.801,14 281.493,50 0,00 0,00 0,00 401.579,82
65. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 115.048,72 0,00 131.614,83 149.908,30 0,00 0,00 0,00 396.571,85
66. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 393.858,81 0,00 0,00 0,00 393.858,81
67. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 103.973,18 0,00 50.056,39 228.914,66 0,00 0,00 0,00 382.944,23
68. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 11.859,73 0,00 3.230,77 363.169,14 0,00 0,00 0,00 378.259,64
69. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 375.749,91 0,00 0,00 0,00 375.749,91
70. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 11.259,49 0,00 8.642,05 352.339,05 0,00 0,00 0,00 372.240,59
71. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 134.225,73 0,00 71.646,36 158.472,53 0,00 0,00 0,00 364.344,62
72. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 9.595,12 0,00 0,00 351.073,78 0,00 0,00 0,00 360.668,90
73. DJURO ANDJEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 19.631,73 0,00 3.257,68 335.469,44 0,00 0,00 0,00 358.358,85
74. SNJEŽANA MILINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1967 GAREŠNICA 0,00 0,00 649,55 356.543,55 0,00 0,00 0,00 357.193,10
75. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 31.716,35 0,00 10.753,49 311.070,93 0,00 0,00 0,00 353.540,77
76. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 352.898,12 0,00 0,00 0,00 352.898,12
77. IVAN PIRIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 352.398,08 0,00 0,00 0,00 352.398,08
78. MARKO ŠAŠINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1981 VELIKA TRNOVITICA 67.700,23 0,00 81.385,54 199.277,05 0,00 0,00 0,00 348.362,82
79. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 34.123,60 0,00 4.693,78 306.302,02 0,00 0,00 0,00 345.119,40
80. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 326.138,01 0,00 18.808,62 0,00 344.946,63
81. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 130.880,49 0,00 102.172,66 111.559,66 0,00 0,00 0,00 344.612,81
82. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 343.110,01 0,00 0,00 0,00 343.110,01
83. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 31.092,81 0,00 14.558,90 295.101,89 0,00 0,00 0,00 340.753,60
84. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.343,41 334.181,23 0,00 0,00 0,00 336.524,64
85. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 111.551,01 0,00 24.330,35 200.543,30 0,00 0,00 0,00 336.424,66
86. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 26.601,12 0,00 12.208,57 297.315,78 0,00 0,00 0,00 336.125,47
87. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 272.927,67 0,00 59.367,06 0,00 331.827,92
88. ZVONKO RAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1970 SREDNJI MOSTI 0,00 0,00 29.218,43 301.532,22 0,00 0,00 0,00 330.750,65
89. IMER ASANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 0,00 0,00 33.940,95 296.544,73 0,00 0,00 0,00 330.485,68
90. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 24.399,55 303.332,46 0,00 0,00 0,00 327.737,05
91. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 325.431,84 0,00 0,00 0,00 326.859,16
92. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 28.501,28 296.291,40 0,00 1.548,85 0,00 326.341,53
93. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 14.880,88 0,00 -919,02 312.145,73 0,00 0,00 0,00 326.107,59
94. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 21.328,94 0,00 0,00 299.693,14 0,00 0,00 0,00 321.022,08
95. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 22.824,33 0,00 12.446,88 282.138,15 0,00 0,00 0,00 317.409,36
96. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 6.204,88 309.592,38 0,00 0,00 0,00 315.797,26
97. MLADEN SREMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1959 IVANSKA 73.209,91 0,00 -148,38 238.977,06 0,00 0,00 0,00 312.038,59
98. DRAGAN TUĐA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1959 NARTA 0,00 0,00 2.484,78 307.022,65 0,00 0,00 0,00 309.507,43
99. DARKO SVIBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1964 GORNJE ZDELICE 178,59 0,00 0,00 307.674,34 0,00 1.330,15 0,00 309.183,08
100. MARIJA GABAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 KAPELA 39.207,55 0,00 4.652,94 265.289,45 0,00 0,00 0,00 309.149,94