OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 13.696.281,14 1,29 58.265.373,21 17.311,58 0,00 0,00 0,00 71.978.967,22
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.418.377,65 -0,85 29.165,18 596.739,51 0,00 0,00 0,00 2.044.281,49
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 612.801,40 0,00 556.611,65 442.975,54 0,00 13.364,87 0,00 1.625.753,46
4. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 54.356,57 0,00 55.249,38 1.347.291,85 0,00 0,00 0,00 1.456.897,80
5. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 455.001,22 31.547,74 144.172,70 756.927,15 0,00 11.169,92 0,00 1.398.818,73
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 445.785,95 0,00 135.431,05 671.698,70 0,00 0,00 0,00 1.252.915,70
7. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 349.229,68 0,00 53.735,76 700.083,60 0,00 0,00 0,00 1.103.049,04
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 725.470,17 0,00 355.299,16 12.024,31 0,00 0,00 0,00 1.092.793,64
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 509.748,08 104.748,07 36.518,36 376.032,66 0,00 -210,59 0,00 1.026.836,58
10. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 100.079,60 0,00 36.828,54 813.446,05 0,00 10.109,08 0,00 960.463,27
11. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 678.546,55 0,00 76.001,10 120.308,87 0,00 0,00 0,00 874.856,52
12. ŽARKO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 ČAZMA 346.520,81 0,00 466.066,90 -5.108,53 0,00 0,00 0,00 807.479,18
13. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 495.536,85 0,00 51.859,87 249.476,64 0,00 0,00 0,00 796.873,36
14. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 26.949,10 0,00 20.633,03 662.789,39 0,00 0,00 0,00 710.371,52
15. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 406.728,78 301.774,05 0,00 0,00 0,00 708.450,81
16. MELITA MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 111.086,74 0,00 28.079,08 566.974,70 0,00 0,00 0,00 706.140,52
17. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 118.354,44 0,00 49.194,40 535.089,26 0,00 0,00 0,00 702.638,10
18. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 220.975,40 475.642,20 0,00 0,00 0,00 696.617,60
19. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 15.311,25 0,00 -57,50 669.893,59 0,00 0,00 0,00 685.147,34
20. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 105.222,23 0,00 30.846,11 548.014,48 0,00 0,00 0,00 684.082,82
21. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 275.913,99 0,00 56.764,01 337.529,43 0,00 0,00 0,00 670.207,43
22. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 226.495,08 442.376,78 0,00 -58,80 0,00 668.812,86
23. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 47.933,52 0,00 24.263,52 556.882,08 0,00 0,00 0,00 629.079,12
24. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 33.525,00 592.115,73 0,00 0,00 0,00 625.640,73
25. MIRJANA ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 MAGLENČA -50,35 0,00 346.250,71 278.713,96 0,00 0,00 0,00 624.914,32
26. SAŠA TKALČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 217.503,15 0,00 255.615,43 139.397,23 0,00 0,00 0,00 612.515,81
27. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 361.849,91 243.075,13 0,00 0,00 0,00 604.925,04
28. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 601.432,90 0,00 0,00 0,00 601.432,90
29. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 99.008,19 499.037,93 0,00 1.179,51 0,00 599.225,63
30. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 43.159,49 0,00 79.771,19 474.165,47 0,00 0,00 0,00 597.096,15
31. BRANKICA ŽAJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 78.821,66 0,00 207.995,11 261.016,52 0,00 28.273,96 0,00 576.107,25
32. SLAVICA SRDOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 114.443,91 0,00 40.627,08 402.620,81 0,00 0,00 0,00 557.691,80
33. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 165.093,84 0,00 158.099,48 226.103,60 0,00 487,73 0,00 549.784,65
34. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 112.105,71 0,00 22.621,34 386.135,81 0,00 0,00 0,00 520.862,86
35. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 54.749,81 0,00 66.516,37 397.708,75 0,00 0,00 0,00 518.974,93
36. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 32.239,89 0,00 22.042,11 453.203,95 0,00 0,00 0,00 507.485,95
37. IVICA FLANJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 TROJSTVENI MARKOVAC -4,32 0,00 4.987,37 497.371,34 0,00 0,00 0,00 502.354,39
38. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 14.688,82 484.116,62 0,00 0,00 0,00 498.805,44
39. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 226.403,33 0,00 -6,75 34.061,92 235.864,46 0,00 0,00 496.322,96
40. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 999,84 491.621,53 0,00 0,00 0,00 492.621,37
41. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 491.982,42 0,00 0,00 0,00 491.393,67
42. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 55.472,18 0,00 12.921,96 417.703,16 0,00 0,00 0,00 486.097,30
43. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 15.785,29 0,00 468.374,44 -1.470,52 0,00 0,00 0,00 482.689,21
44. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 39.118,23 0,00 74.951,84 366.390,89 0,00 0,00 0,00 480.460,96
45. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 93.785,17 0,00 23.056,35 360.692,07 0,00 0,00 0,00 477.533,59
46. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 77.659,47 0,00 7.463,02 389.352,35 0,00 0,00 0,00 474.474,84
47. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 10.314,91 454.360,57 0,00 0,00 0,00 464.675,48
48. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 105.590,61 0,00 -2.479,59 358.917,79 0,00 0,00 0,00 462.028,81
49. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 69.455,82 0,00 56.248,82 334.058,39 0,00 0,00 0,00 459.763,03
50. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 111.571,23 0,00 21.344,01 324.173,55 0,00 0,00 0,00 457.088,79
51. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 454.878,59 0,00 0,00 0,00 454.878,59
52. EDO VACLAVEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 18.813,97 0,00 0,00 435.835,55 0,00 0,00 0,00 454.649,52
53. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 152.467,33 0,00 -1.773,92 303.808,94 0,00 0,00 0,00 454.502,35
54. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 138.159,91 0,00 70.742,56 245.251,25 0,00 0,00 0,00 454.153,72
55. STJEPAN KRUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1960 OROVAC 442,27 0,00 0,00 435.826,65 0,00 0,00 0,00 436.268,92
56. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.048,53 433.090,40 0,00 0,00 0,00 434.138,93
57. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 11.020,32 418.879,62 0,00 0,00 0,00 429.899,94
58. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 83.720,24 0,00 9.192,58 331.797,45 0,00 0,00 0,00 424.710,27
59. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 50.519,68 0,00 2.010,79 365.000,41 0,00 0,00 0,00 417.530,88
60. DAMIR IVANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 DARUVAR 267.839,96 0,00 11.042,92 134.457,22 0,00 0,00 0,00 413.340,10
61. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 9.225,96 0,00 3.465,80 400.051,75 0,00 0,00 0,00 412.743,51
62. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 56.421,90 0,00 938,19 348.261,24 0,00 0,00 0,00 405.621,33
63. DANIJELA ORŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1980 PALEŠNIK 119.799,96 0,00 57.785,80 225.810,81 0,00 0,00 0,00 403.396,57
64. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1961 STARO ŠTEFANJE 2.107,55 0,00 203.645,21 197.153,74 0,00 0,00 0,00 402.906,50
65. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 113.328,36 0,00 4.729,93 276.809,91 0,00 0,00 0,00 394.868,20
66. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.377,04 391.451,96 0,00 0,00 0,00 394.829,00
67. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 113.462,94 0,00 129.501,90 147.259,97 0,00 0,00 0,00 390.224,81
68. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 -97,36 389.076,85 0,00 0,00 0,00 388.979,49
69. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 102.486,28 0,00 49.345,71 225.663,46 0,00 0,00 0,00 377.495,45
70. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 370.367,89 0,00 0,00 0,00 370.367,89
71. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 11.563,21 0,00 1.893,31 354.585,67 0,00 0,00 0,00 368.042,19
72. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 10.991,17 0,00 8.481,38 346.397,30 0,00 0,00 0,00 365.869,85
73. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 131.494,69 0,00 70.216,42 155.400,17 0,00 0,00 0,00 357.111,28
74. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 9.438,42 0,00 0,00 346.479,08 0,00 0,00 0,00 355.917,50
75. DJURO ANDJEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 19.300,25 0,00 3.227,23 329.811,27 0,00 0,00 0,00 352.338,75
76. SNJEŽANA MILINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1967 GAREŠNICA 0,00 0,00 649,55 350.719,31 0,00 0,00 0,00 351.368,86
77. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 37.282,27 0,00 7.468,25 305.955,94 0,00 0,00 0,00 350.706,46
78. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 30.923,49 0,00 10.581,16 308.056,74 0,00 0,00 0,00 349.561,39
79. IVAN PIRIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 348.381,25 0,00 0,00 0,00 348.381,25
80. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 347.346,91 0,00 0,00 0,00 347.346,91
81. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 129.394,04 0,00 100.885,70 110.261,90 0,00 0,00 0,00 340.541,64
82. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 321.089,83 0,00 18.563,86 0,00 339.653,69
83. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 33.557,48 0,00 4.613,32 300.867,75 0,00 0,00 0,00 339.038,55
84. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 338.202,75 0,00 0,00 0,00 338.202,75
85. MARKO ŠAŠINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1981 VELIKA TRNOVITICA 66.552,68 0,00 78.447,37 190.402,92 0,00 0,00 0,00 335.402,97
86. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 30.475,48 0,00 14.298,35 289.665,63 0,00 0,00 0,00 334.439,46
87. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 26.248,05 0,00 12.053,32 293.390,54 0,00 0,00 0,00 331.691,91
88. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.423,09 328.311,25 0,00 0,00 0,00 330.734,34
89. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 109.446,32 0,00 23.954,10 196.680,21 0,00 0,00 0,00 330.080,63
90. ZVONKO RAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1970 SREDNJI MOSTI 0,00 0,00 28.782,88 297.825,58 0,00 0,00 0,00 326.608,46
91. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 268.313,67 0,00 58.658,77 0,00 326.505,63
92. IMER ASANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 0,00 0,00 33.428,91 292.832,04 0,00 0,00 0,00 326.260,95
93. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 24.149,72 300.037,44 0,00 0,00 0,00 324.192,20
94. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 321.723,84 0,00 0,00 0,00 323.151,16
95. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 28.156,47 292.783,43 0,00 1.523,89 0,00 322.463,79
96. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 14.543,90 0,00 -919,02 306.309,50 0,00 0,00 0,00 319.934,38
97. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 6.123,22 304.726,63 0,00 0,00 0,00 310.849,85
98. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 22.228,31 0,00 12.133,26 275.962,97 0,00 0,00 0,00 310.324,54
99. MLADEN SREMEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1959 IVANSKA 71.863,47 0,00 -148,38 235.226,28 0,00 0,00 0,00 306.941,37
100. ZLATKO BIENENFELD BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1947 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 306.809,05 0,00 0,00 0,00 306.809,05