OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 13.027.516,20 1,21 55.420.026,49 16.104,38 0,00 0,00 0,00 68.463.648,28
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.366.425,24 -0,85 28.056,87 572.731,27 0,00 0,00 0,00 1.967.212,53
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 587.146,65 0,00 532.766,62 425.629,23 0,00 12.843,20 0,00 1.558.385,70
4. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 50.992,18 0,00 51.437,86 1.305.598,91 0,00 0,00 0,00 1.408.028,95
5. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 428.214,13 30.111,02 136.668,41 716.741,83 0,00 10.726,32 0,00 1.322.461,71
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 427.610,39 0,00 130.573,25 648.878,79 0,00 0,00 0,00 1.207.062,43
7. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 57.837,72 0,00 781.940,76 319.856,18 0,00 0,00 0,00 1.159.634,66
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 696.249,76 0,00 335.137,72 11.521,17 0,00 0,00 0,00 1.042.908,65
9. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 328.095,31 0,00 50.116,85 661.388,20 0,00 0,00 0,00 1.039.600,36
10. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 480.152,07 99.156,87 34.501,90 355.173,94 0,00 -210,59 0,00 968.774,19
11. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 96.335,15 0,00 35.257,02 783.491,66 0,00 9.599,73 0,00 924.683,56
12. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 643.692,14 0,00 71.797,56 113.504,72 0,00 0,00 0,00 828.994,42
13. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 466.859,42 0,00 48.655,77 255.724,50 0,00 0,00 0,00 771.239,69
14. ŽARKO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 ČAZMA 326.141,72 0,00 434.087,74 -5.108,53 0,00 0,00 0,00 755.120,93
15. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 378.835,03 309.139,82 0,00 0,00 0,00 687.922,83
16. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1950 BJELOVAR 25.574,51 0,00 19.308,30 637.656,47 0,00 0,00 0,00 682.539,28
17. MELITA MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 102.961,57 0,00 26.585,37 533.356,51 0,00 0,00 0,00 662.903,45
18. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 16.174,23 0,00 -57,50 637.162,96 0,00 0,00 0,00 653.279,69
19. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 206.905,59 445.772,34 0,00 0,00 0,00 652.677,93
20. MARICA LUKČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 BJELOVAR 595.854,06 46.535,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.389,33
21. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 215.762,29 425.944,02 0,00 -58,80 0,00 641.647,31
22. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 264.214,88 0,00 54.395,49 322.781,39 0,00 0,00 0,00 641.391,76
23. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 129.806,86 0,00 95.040,01 385.103,60 0,00 0,00 0,00 609.950,47
24. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 45.202,27 0,00 22.966,47 532.478,67 0,00 0,00 0,00 600.647,41
25. MIRJANA ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 MAGLENČA -50,35 0,00 332.613,57 265.767,89 0,00 0,00 0,00 598.331,11
26. SAŠA TKALČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 209.542,67 0,00 246.036,47 134.194,13 0,00 0,00 0,00 589.773,27
27. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 41.172,35 0,00 76.616,84 458.582,35 0,00 0,00 0,00 576.371,54
28. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 DONJI MOSTI 0,00 0,00 93.409,22 477.194,13 0,00 1.089,75 0,00 571.693,10
29. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 560.137,71 0,00 0,00 0,00 560.137,71
30. BRANKICA ŽAJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 75.851,00 0,00 200.798,03 249.702,85 0,00 27.269,17 0,00 553.621,05
31. SLAVICA SRDOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 109.204,99 0,00 38.788,35 384.919,27 0,00 0,00 0,00 532.912,61
32. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 157.123,42 0,00 149.716,00 213.780,70 0,00 461,29 0,00 521.081,41
33. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 31.063,02 0,00 21.247,71 439.507,68 0,00 0,00 0,00 491.818,41
34. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 51.236,44 0,00 63.112,79 376.323,33 0,00 0,00 0,00 490.672,56
35. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 104.842,16 0,00 21.180,59 362.335,43 0,00 0,00 0,00 488.358,18
36. IVICA FLANJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 TROJSTVENI MARKOVAC -4,32 0,00 4.854,41 477.252,10 0,00 0,00 0,00 482.102,19
37. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 13.892,53 465.495,63 0,00 0,00 0,00 479.388,16
38. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 215.027,42 0,00 -6,75 32.291,96 224.364,08 0,00 0,00 471.676,71
39. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 972,74 470.378,73 0,00 0,00 0,00 471.351,47
40. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 14.990,46 0,00 444.105,93 -1.499,10 0,00 0,00 0,00 457.597,29
41. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 36.384,69 0,00 69.714,29 350.719,39 0,00 0,00 0,00 456.818,37
42. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 89.443,40 0,00 21.920,49 343.224,02 0,00 0,00 0,00 454.587,91
43. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 73.671,07 0,00 7.200,32 373.326,97 0,00 0,00 0,00 454.198,36
44. MLADEN ROGLIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 452.244,57 0,00 0,00 0,00 452.244,57
45. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 175.251,62 65.636,15 1.582,57 206.884,43 0,00 0,00 0,00 449.354,77
46. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 438.435,84 0,00 0,00 0,00 438.435,84
47. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 97.555,79 0,00 12,85 340.608,73 0,00 0,00 0,00 438.177,37
48. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 146.291,96 0,00 -1.773,92 291.804,75 0,00 0,00 0,00 436.322,79
49. EDO VACLAVEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 18.014,78 0,00 0,00 418.001,37 0,00 0,00 0,00 436.016,15
50. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 65.247,94 0,00 52.935,87 316.535,82 0,00 0,00 0,00 434.719,63
51. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 BJELOVAR 106.141,84 0,00 20.132,06 307.088,41 0,00 0,00 0,00 433.362,31
52. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 129.322,01 0,00 66.567,36 230.893,20 0,00 0,00 0,00 426.782,57
53. STJEPAN KRUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,SEVERIN 1960 OROVAC 406,78 0,00 0,00 415.418,97 0,00 0,00 0,00 415.825,75
54. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 995,57 413.663,44 0,00 0,00 0,00 414.659,01
55. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 10.570,74 400.410,06 0,00 0,00 0,00 410.980,80
56. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 79.330,66 0,00 8.817,33 322.820,71 0,00 0,00 0,00 410.968,70
57. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 8.619,88 0,00 3.216,54 382.910,69 0,00 0,00 0,00 394.747,11
58. MATE MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1972 BJELOVAR 81.410,60 0,00 44.408,06 266.519,17 0,00 0,00 0,00 392.337,83
59. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1961 STARO ŠTEFANJE 2.049,71 0,00 198.341,72 191.803,80 0,00 0,00 0,00 392.195,23
60. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 53.522,31 0,00 891,19 330.498,59 0,00 0,00 0,00 384.912,09
61. DANIJELA ORŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1980 PALEŠNIK 113.063,34 0,00 54.397,76 213.989,15 0,00 0,00 0,00 381.450,25
62. PAVLE DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1954 PREDAVAC 117.774,43 0,00 2.995,10 254.791,30 0,00 0,00 0,00 375.560,83
63. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 374.984,27 0,00 0,00 0,00 374.984,27
64. STIPO GELIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 STARČEVLJANI 0,00 0,00 -4.624,90 370.664,00 0,00 0,00 0,00 366.039,10
65. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 362.492,65 0,00 0,00 0,00 362.492,65
66. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 98.074,09 0,00 47.236,87 216.015,90 0,00 0,00 0,00 361.326,86
67. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.264,85 356.619,38 0,00 0,00 0,00 359.884,23
68. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 354.397,35 0,00 0,00 0,00 354.397,35
69. BOŽICA HAŠPERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1958 KOSTANJEVAC 591,25 0,00 143,49 343.683,05 0,00 0,00 0,00 344.417,79
70. ISMAIL ASANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 45.813,16 0,00 31.042,22 267.083,69 0,00 0,00 0,00 343.939,07
71. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 8.973,45 0,00 0,00 332.844,80 0,00 0,00 0,00 341.818,25
72. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 28.570,74 0,00 10.069,83 299.112,41 0,00 0,00 0,00 337.752,98
73. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 124.400,63 0,00 65.973,25 146.283,18 0,00 0,00 0,00 336.657,06
74. IVAN PIRIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 -0,02 336.461,76 0,00 0,00 0,00 336.461,74
75. SNJEŽANA MILINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1967 GAREŠNICA 0,00 0,00 649,55 333.436,44 0,00 0,00 0,00 334.085,99
76. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 35.367,15 0,00 7.144,39 290.883,39 0,00 0,00 0,00 333.394,93
77. SANJA LJUBIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 NOVOSELJANI 0,00 0,00 3.011,43 327.529,67 0,00 0,00 0,00 330.541,10
78. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 124.983,16 0,00 97.066,82 106.410,89 0,00 0,00 0,00 328.460,87
79. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 306.109,92 0,00 17.837,57 0,00 323.947,49
80. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 323.640,92 0,00 0,00 0,00 323.640,92
81. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 31.877,58 0,00 4.374,57 284.742,17 0,00 0,00 0,00 320.994,32
82. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 25.200,33 0,00 11.592,63 281.742,82 0,00 0,00 0,00 318.535,78
83. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1978 DONJA PETRIČKA 28.643,62 0,00 13.525,22 273.534,15 0,00 0,00 0,00 315.702,99
84. IMER ASANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 0,00 0,00 31.909,48 281.815,06 0,00 0,00 0,00 313.724,54
85. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 23.408,35 290.259,80 0,00 0,00 0,00 313.673,19
86. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.290,61 310.892,74 0,00 0,00 0,00 313.183,35
87. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 310.720,78 0,00 0,00 0,00 312.148,10
88. STEVO LONČARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1947 BEDENIK 0,00 0,00 -589,19 312.565,25 0,00 0,00 0,00 311.976,06
89. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKI GRĐEVAC 1952 VELIKI GRĐEVAC 103.200,89 0,00 22.837,61 185.216,96 0,00 0,00 0,00 311.255,46
90. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 27.133,28 282.373,91 0,00 1.449,85 0,00 310.957,04
91. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 254.622,15 0,00 56.557,02 0,00 310.712,36
92. IVAN PUGAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1951 ČAZMA 39.060,23 0,00 67.154,22 202.331,21 0,00 0,00 0,00 308.545,66
93. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 13.543,95 0,00 -919,02 293.300,45 0,00 0,00 0,00 305.925,38
94. KRUNOSLAV BRNČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1959 DARUVAR -8,13 0,00 0,00 304.318,01 0,00 313,38 0,00 304.623,26
95. STJEPAN MIHALIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1954 SREDNJI MOSTI 47.772,25 0,00 151,66 254.509,83 0,00 0,00 0,00 302.433,74
96. MAJA ŠAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1978 BJELOVAR 50.100,53 0,00 77.511,95 169.047,08 0,00 0,00 0,00 296.659,56
97. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 5.880,88 290.288,00 0,00 0,00 0,00 296.168,88
98. DRAGAN TUĐA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1959 NARTA 0,00 0,00 2.909,03 293.212,59 0,00 0,00 0,00 296.121,62
99. ZLATKO BIENENFELD BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1947 DARUVAR 0,00 0,00 0,00 295.482,33 0,00 0,00 0,00 295.482,33
100. DARKO SVIBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1964 GORNJE ZDELICE 167,05 0,00 0,00 292.465,40 0,00 1.201,37 0,00 293.833,82