OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 14.590.417,41 1,39 62.069.591,34 18.925,60 0,00 0,00 0,00 76.678.935,74
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.496.674,06 -0,85 30.646,99 628.838,43 0,00 0,00 0,00 2.156.158,63
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 647.101,71 0,00 588.492,38 466.167,50 0,00 14.062,34 0,00 1.715.823,93
4. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 490.815,46 33.468,63 154.205,91 810.654,74 0,00 11.763,02 0,00 1.500.907,76
5. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 53.363,88 0,00 60.296,06 1.256.507,19 0,00 0,00 0,00 1.370.167,13
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 470.086,60 0,00 141.925,91 702.208,85 0,00 0,00 0,00 1.314.221,36
7. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 377.486,26 0,00 57.607,83 751.819,20 0,00 0,00 0,00 1.186.913,29
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 764.537,76 0,00 382.254,93 12.697,03 0,00 0,00 0,00 1.159.489,72
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 549.317,84 112.223,48 39.214,36 403.920,69 0,00 -210,59 0,00 1.104.465,78
10. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 725.146,77 0,00 81.621,21 129.405,99 0,00 0,00 0,00 936.173,97
11. ŽARKO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 GRABOVNICA 373.767,57 0,00 508.822,92 -5.108,53 0,00 0,00 0,00 877.481,96
12. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 533.878,47 0,00 56.143,74 247.169,60 0,00 0,00 0,00 837.191,81
13. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 105.085,91 0,00 38.929,66 678.327,57 0,00 10.790,08 0,00 833.133,22
14. MELITA MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 121.950,06 0,00 30.076,17 611.938,40 0,00 0,00 0,00 763.964,63
15. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 444.022,63 318.107,26 0,00 0,00 0,00 762.077,87
16. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 128.421,21 0,00 54.617,94 573.439,74 0,00 0,00 0,00 756.478,89
17. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 239.677,69 515.578,11 0,00 0,00 0,00 755.255,80
18. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 116.338,40 0,00 32.844,78 590.539,74 0,00 0,00 0,00 739.722,92
19. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 17.184,41 0,00 -57,50 718.328,31 0,00 0,00 0,00 735.455,22
20. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 291.555,66 0,00 59.930,72 357.247,48 0,00 0,00 0,00 708.733,86
21. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 240.844,78 464.347,32 0,00 -58,80 0,00 705.133,10
22. VINKO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 683.925,20 0,00 0,00 683.925,20
23. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 35.842,71 631.530,21 0,00 0,00 0,00 667.372,92
24. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 51.585,19 0,00 25.199,02 589.509,39 0,00 0,00 0,00 666.293,60
25. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 660.499,98 0,00 0,00 0,00 660.499,98
26. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 402.833,12 257.271,05 0,00 0,00 0,00 660.104,17
27. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 106.493,99 528.242,99 0,00 1.299,51 0,00 636.036,49
28. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 45.816,29 0,00 83.988,55 495.000,02 0,00 0,00 0,00 624.804,86
29. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 9.047,92 0,00 6.041,33 561.856,09 19.343,32 0,00 0,00 596.288,66
30. SLAVICA FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 121.448,33 0,00 43.085,45 426.287,71 0,00 0,00 0,00 590.821,49
31. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 175.750,26 0,00 169.308,17 242.579,28 0,00 523,08 0,00 588.160,79
32. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 121.817,04 0,00 24.547,61 417.956,79 0,00 0,00 0,00 564.321,44
33. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 59.447,17 0,00 71.066,94 426.300,99 0,00 0,00 0,00 556.815,10
34. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 241.612,88 0,00 -6,75 36.425,43 251.240,42 0,00 0,00 529.271,98
35. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 33.813,36 0,00 23.104,21 471.515,83 0,00 0,00 0,00 528.433,40
36. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 15.753,45 509.012,81 0,00 0,00 0,00 524.766,26
37. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 1.036,08 520.023,09 0,00 0,00 0,00 521.059,17
38. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 16.847,98 0,00 500.821,34 -1.432,30 0,00 0,00 0,00 516.237,02
39. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 58.902,35 0,00 13.729,91 440.379,04 0,00 0,00 0,00 513.011,30
40. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 99.590,10 0,00 24.574,99 384.046,77 0,00 0,00 0,00 508.211,86
41. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 42.772,96 0,00 80.875,14 384.540,07 0,00 0,00 0,00 508.188,17
42. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 507.755,20 0,00 0,00 0,00 507.166,45
43. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 10.923,84 481.148,02 0,00 0,00 0,00 492.071,86
44. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 149.976,15 0,00 76.324,78 264.447,90 0,00 0,00 0,00 490.748,83
45. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 73.827,08 0,00 60.678,23 355.313,72 0,00 0,00 0,00 489.819,03
46. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 118.830,30 0,00 22.964,38 347.016,34 0,00 0,00 0,00 488.811,02
47. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 160.723,77 0,00 -1.773,92 319.858,48 0,00 0,00 0,00 478.808,33
48. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 476.862,49 0,00 0,00 0,00 476.862,49
49. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 185.150,11 68.279,34 974,70 218.311,10 0,00 0,00 0,00 472.715,25
50. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 84.937,46 0,00 36.465,34 350.926,07 0,00 0,00 0,00 472.328,87
51. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 471.370,56 0,00 0,00 0,00 471.370,56
52. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.119,33 459.064,18 0,00 0,00 0,00 460.183,51
53. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 11.621,40 443.573,37 0,00 0,00 0,00 455.194,77
54. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 55.127,38 0,00 2.184,85 395.677,21 0,00 0,00 0,00 452.989,44
55. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 89.589,09 0,00 9.694,28 351.986,91 0,00 0,00 0,00 451.270,28
56. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.527,04 441.878,60 0,00 0,00 0,00 445.405,64
57. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 39.263,49 0,00 -0,07 401.414,99 0,00 0,00 0,00 440.678,41
58. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 10.036,29 0,00 3.799,06 422.959,29 0,00 0,00 0,00 436.794,64
59. MARIJAN DUNDJER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1957 RASTOVAC 0,00 0,00 16.176,88 419.871,94 0,00 0,00 0,00 436.048,82
60. IVAN PAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1952 VELIKO TROJSTVO 132.931,66 0,00 184.634,69 118.201,10 0,00 -141,52 0,00 435.625,93
61. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 162.152,79 0,00 9.007,75 264.031,25 0,00 0,00 0,00 435.191,79
62. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 60.298,64 0,00 1.001,03 372.009,83 0,00 0,00 0,00 433.309,50
63. DANIJELA ORŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1980 PALEŠNIK 128.806,79 0,00 62.315,60 241.616,35 0,00 0,00 0,00 432.738,74
64. FILJIP MARKLJUŠAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR -16.779,99 0,00 107.692,81 340.677,67 0,00 0,00 0,00 431.590,49
65. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 121.091,86 0,00 5.012,45 295.391,51 0,00 0,00 0,00 421.495,82
66. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 38.948,01 0,00 -226,73 378.696,96 0,00 0,00 0,00 417.418,24
67. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1961 VELIKO TROJSTVO 2.184,88 0,00 210.735,95 204.306,58 0,00 0,00 0,00 417.227,41
68. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 0,00 417.023,25 0,00 0,00 0,00 417.023,25
69. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 119.754,36 0,00 137.884,73 157.767,00 0,00 0,00 0,00 415.406,09
70. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 408.048,75 0,00 0,00 0,00 408.048,75
71. VLADIMIR BOK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DONJI DARUVAR 66.823,61 0,00 37.104,38 298.383,87 0,00 0,00 0,00 402.311,86
72. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 108.385,37 0,00 52.165,23 238.562,22 0,00 0,00 0,00 399.112,82
73. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 12.739,62 0,00 3.953,95 381.698,49 0,00 0,00 0,00 398.392,06
74. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 391.720,45 0,00 0,00 0,00 391.720,45
75. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 12.055,67 0,00 9.118,83 369.970,60 0,00 0,00 0,00 391.145,10
76. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 142.329,81 0,00 75.889,53 167.589,52 0,00 0,00 0,00 385.808,86
77. ĐURO ANĐEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 20.615,37 0,00 3.348,06 352.259,35 0,00 0,00 0,00 376.222,78
78. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 28.786,93 0,00 17.220,21 329.719,53 0,00 0,00 0,00 375.726,67
79. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 10.060,09 0,00 0,00 364.708,06 0,00 0,00 0,00 374.768,15
80. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 369.370,79 0,00 0,00 0,00 369.370,79
81. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 34.069,10 0,00 11.264,82 320.015,26 0,00 0,00 0,00 365.349,18
82. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 35.803,50 0,00 4.932,53 322.427,60 0,00 0,00 0,00 363.163,63
83. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 341.117,92 0,00 19.534,91 0,00 360.652,83
84. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 32.924,67 0,00 15.332,03 311.233,37 0,00 0,00 0,00 359.490,07
85. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 357.671,84 0,00 0,00 0,00 357.671,84
86. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 135.291,37 0,00 105.991,54 115.410,67 0,00 0,00 0,00 356.693,58
87. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 117.796,44 0,00 25.446,84 212.006,55 0,00 0,00 0,00 355.249,83
88. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.463,77 351.599,76 0,00 0,00 0,00 354.063,53
89. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 27.648,84 0,00 12.669,26 308.963,50 0,00 0,00 0,00 349.281,60
90. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 286.619,20 0,00 61.468,81 0,00 347.621,20
91. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 15.880,83 0,00 -919,02 328.861,21 0,00 0,00 0,00 343.823,02
92. ZVONKO RAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1970 SREDNJI MOSTI 0,00 0,00 30.510,88 312.531,26 0,00 0,00 0,00 343.042,14
93. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 24.592,94 0,00 13.377,49 300.462,42 0,00 0,00 0,00 338.432,85
94. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 25.140,92 313.110,10 0,00 0,00 0,00 338.256,06
95. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 336.434,90 0,00 0,00 0,00 337.862,22
96. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 29.524,47 306.700,92 0,00 1.622,89 0,00 337.848,28
97. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 22.550,13 0,00 0,00 314.329,73 0,00 0,00 0,00 336.879,86
98. MARKO ŠAŠINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1981 VELIKA TRNOVITICA 71.105,47 0,00 86.664,55 175.620,42 0,00 0,00 0,00 333.390,44
99. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 6.447,22 324.031,01 0,00 0,00 0,00 330.478,23
100. ZDRAVKO PEVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 -279,67 0,00 329.587,77 0,00 329.308,10