OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 14.767.721,77 1,41 62.823.955,62 19.245,66 0,00 0,00 0,00 77.610.924,46
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.512.199,99 -0,85 30.940,84 635.203,56 0,00 0,00 0,00 2.178.343,54
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 653.903,35 0,00 594.814,23 470.766,39 0,00 14.200,65 0,00 1.733.684,62
4. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 497.917,31 33.849,53 156.195,47 821.308,73 0,00 11.880,64 0,00 1.521.151,68
5. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 54.328,89 0,00 61.410,67 1.267.002,49 0,00 0,00 0,00 1.382.742,05
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 474.905,34 0,00 143.213,82 708.258,93 0,00 0,00 0,00 1.326.378,09
7. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 383.089,46 0,00 58.375,65 762.078,20 0,00 0,00 0,00 1.203.543,31
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 772.284,74 0,00 387.600,17 12.830,44 0,00 0,00 0,00 1.172.715,35
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 557.164,40 113.705,83 39.748,96 409.450,80 0,00 -210,59 0,00 1.119.859,40
10. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 734.387,45 0,00 82.735,66 131.209,91 0,00 0,00 0,00 948.333,02
11. ŽARKO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 GRABOVNICA 379.170,52 0,00 517.301,30 -5.108,53 0,00 0,00 0,00 891.363,29
12. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 541.481,49 0,00 56.993,22 245.031,98 0,00 0,00 0,00 843.506,69
13. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 106.078,64 0,00 39.346,30 684.721,52 0,00 10.925,12 0,00 841.071,58
14. MELITA LEFLER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 124.104,21 0,00 30.472,19 620.854,57 0,00 0,00 0,00 775.430,97
15. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 451.417,88 320.578,83 0,00 0,00 0,00 771.944,69
16. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 243.405,54 523.497,30 17,54 0,00 0,00 766.920,38
17. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 130.417,42 0,00 55.693,41 578.968,67 0,00 0,00 0,00 765.079,50
18. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 118.542,70 0,00 33.262,24 598.972,36 0,00 0,00 0,00 750.777,30
19. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 17.555,86 0,00 -57,50 727.536,18 0,00 0,00 0,00 745.034,54
20. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 294.657,35 0,00 60.558,67 361.157,48 0,00 0,00 0,00 716.373,50
21. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 243.690,28 468.703,99 0,00 -58,80 0,00 712.335,27
22. VINKO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 698.590,21 0,00 0,00 698.590,21
23. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 36.302,30 639.345,97 0,00 0,00 0,00 675.648,27
24. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 52.309,30 0,00 25.525,01 595.979,27 0,00 0,00 0,00 673.813,58
25. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 673.748,40 0,00 0,00 0,00 673.748,40
26. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 410.959,96 260.086,06 0,00 0,00 0,00 671.046,02
27. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 107.978,40 534.034,24 0,00 1.323,30 0,00 643.335,94
28. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 46.343,13 0,00 84.824,84 499.131,43 0,00 0,00 0,00 630.299,40
29. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 9.226,37 0,00 6.152,16 568.821,31 19.751,65 0,00 0,00 603.951,49
30. SLAVICA FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 122.837,29 0,00 43.572,92 430.980,82 0,00 0,00 0,00 597.391,03
31. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 177.863,40 0,00 171.530,82 245.846,36 0,00 530,09 0,00 595.770,67
32. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 123.742,76 0,00 24.929,57 424.266,77 0,00 0,00 0,00 572.939,10
33. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 60.378,65 0,00 71.969,30 431.970,75 0,00 0,00 0,00 564.318,70
34. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 244.628,89 0,00 -6,75 36.894,11 254.289,42 0,00 0,00 535.805,67
35. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 34.125,38 0,00 23.314,82 475.147,01 0,00 0,00 0,00 532.587,21
36. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 15.964,56 513.949,65 0,00 0,00 0,00 529.914,21
37. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 1.043,27 525.655,01 0,00 0,00 0,00 526.698,28
38. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 17.058,71 0,00 507.255,45 -1.424,72 0,00 0,00 0,00 522.889,44
39. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 59.582,54 0,00 12.096,78 444.875,59 0,00 0,00 0,00 516.554,91
40. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 100.741,20 0,00 24.876,13 388.677,92 0,00 0,00 0,00 514.295,25
41. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 43.497,68 0,00 82.049,72 387.730,68 0,00 0,00 0,00 513.278,08
42. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 11.044,59 486.996,60 0,00 0,00 0,00 498.041,19
43. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 152.319,27 0,00 77.431,72 268.254,52 0,00 0,00 0,00 498.005,51
44. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 74.942,67 0,00 61.556,57 358.828,81 0,00 0,00 0,00 495.328,05
45. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 120.269,76 0,00 23.285,69 351.545,98 0,00 0,00 0,00 495.101,43
46. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 162.360,99 0,00 -1.773,92 323.041,04 0,00 0,00 0,00 483.628,11
47. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 481.221,82 0,00 0,00 0,00 481.221,82
48. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 188.283,62 69.334,43 991,69 221.574,12 0,00 0,00 0,00 480.183,86
49. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 86.216,39 0,00 37.055,81 356.380,57 0,00 0,00 0,00 479.652,77
50. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 477.379,64 0,00 0,00 0,00 477.379,64
51. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.133,37 464.214,70 0,00 0,00 0,00 465.348,07
52. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 11.740,59 448.470,05 0,00 0,00 0,00 460.210,64
53. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 56.039,98 0,00 2.219,36 401.296,72 0,00 0,00 0,00 459.556,06
54. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 90.752,86 0,00 9.793,76 355.417,16 0,00 0,00 0,00 455.963,78
55. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 39.816,69 0,00 -0,07 405.571,83 0,00 0,00 0,00 445.388,45
56. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 10.196,97 0,00 3.865,14 427.503,76 0,00 0,00 0,00 441.565,87
57. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 163.957,91 0,00 9.105,60 266.975,98 0,00 0,00 0,00 440.039,49
58. MARIJAN DUNDJER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1957 RASTOVAC 0,00 0,00 16.176,88 423.119,04 0,00 0,00 0,00 439.295,92
59. IVAN PAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1952 VELIKO TROJSTVO 132.616,43 0,00 186.381,35 120.242,89 0,00 -141,52 0,00 439.099,15
60. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 61.067,38 0,00 1.013,49 376.719,10 0,00 0,00 0,00 438.799,97
61. FILJIP MARKLJUŠAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR -16.779,99 0,00 108.786,54 344.473,40 0,00 0,00 0,00 436.479,95
62. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 0,00 428.526,28 0,00 0,00 0,00 428.526,28
63. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 122.631,33 0,00 5.068,47 299.076,18 0,00 0,00 0,00 426.775,98
64. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 39.631,46 0,00 -226,73 385.719,96 0,00 0,00 0,00 425.124,69
65. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 121.001,93 0,00 139.547,01 159.850,51 0,00 0,00 0,00 420.399,45
66. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1961 VELIKO TROJSTVO 2.200,22 0,00 212.142,02 205.724,97 0,00 0,00 0,00 420.067,21
67. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 411.810,82 0,00 0,00 0,00 411.810,82
68. VLADIMIR BOK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DONJI DARUVAR 67.546,44 0,00 37.590,72 301.719,59 0,00 0,00 0,00 406.856,75
69. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 109.555,14 0,00 52.724,33 241.120,01 0,00 0,00 0,00 403.399,48
70. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 12.266,76 0,00 9.245,23 374.645,09 0,00 0,00 0,00 396.157,08
71. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 395.954,60 0,00 0,00 0,00 395.954,60
72. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 144.478,38 0,00 77.014,48 170.006,58 0,00 0,00 0,00 391.499,44
73. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 391.434,64 0,00 0,00 0,00 390.845,89
74. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.556,78 386.054,86 0,00 0,00 0,00 389.611,64
75. ĐURO ANĐEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 20.876,15 0,00 3.372,02 356.710,74 0,00 0,00 0,00 380.958,91
76. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 29.151,37 0,00 17.508,79 333.303,89 0,00 0,00 0,00 379.964,05
77. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 10.183,37 0,00 0,00 368.322,81 0,00 0,00 0,00 378.506,18
78. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 373.738,05 0,00 0,00 0,00 373.738,05
79. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 34.692,86 0,00 11.400,40 322.386,60 0,00 0,00 0,00 368.479,86
80. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 36.248,88 0,00 4.995,83 326.702,85 0,00 0,00 0,00 367.947,56
81. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 345.089,43 0,00 19.727,47 0,00 364.816,90
82. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 33.410,34 0,00 15.537,02 315.510,17 0,00 0,00 0,00 364.457,53
83. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 361.532,48 0,00 0,00 0,00 361.532,48
84. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 119.452,24 0,00 25.742,85 215.045,72 0,00 0,00 0,00 360.240,81
85. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 136.460,79 0,00 107.004,01 116.431,65 0,00 0,00 0,00 359.896,45
86. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.495,68 356.217,81 0,00 0,00 0,00 358.713,49
87. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 27.926,61 0,00 12.791,40 312.051,57 78,02 0,00 0,00 352.847,60
88. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 290.249,12 0,00 62.026,03 0,00 351.808,34
89. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 16.145,94 0,00 -919,02 333.452,18 0,00 0,00 0,00 348.679,10
90. ZVONKO RAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1970 SREDNJI MOSTI 0,00 0,00 30.853,54 315.447,35 0,00 0,00 0,00 346.300,89
91. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 25.061,84 0,00 13.624,22 305.320,55 0,00 0,00 0,00 344.006,61
92. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 22.873,90 0,00 0,00 318.210,22 0,00 0,00 0,00 341.084,12
93. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 25.337,47 315.702,36 0,00 0,00 0,00 341.044,87
94. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 29.795,73 309.460,71 0,00 1.642,52 0,00 340.898,96
95. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 339.352,05 0,00 0,00 0,00 340.779,37
96. VIŠNJA PEVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1962 DONJI MOSTI -0,08 0,00 0,00 0,44 0,00 335.067,56 0,00 335.067,92
97. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 6.511,47 327.858,99 0,00 0,00 0,00 334.370,46
98. SANJA HANJŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1984 BEDENIK 429,90 0,00 77.518,88 239.889,08 0,00 15.962,34 0,00 333.800,20
99. MARIJA GABAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 KAPELA 42.641,27 0,00 4.996,13 285.085,20 0,00 0,00 0,00 332.722,60
100. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 68.636,79 0,00 49.204,99 212.292,12 0,00 2.252,33 0,00 332.386,23