OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 15.218.831,07 1,46 64.743.415,57 20.060,03 0,00 0,00 0,00 79.982.308,13
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.551.705,29 -0,85 31.688,50 651.399,41 0,00 0,00 0,00 2.234.792,35
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 671.209,95 0,00 610.900,00 482.468,18 0,00 14.552,57 0,00 1.779.130,70
4. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 515.853,39 34.818,74 161.257,84 848.417,57 0,00 12.179,89 0,00 1.572.527,43
5. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 56.784,33 0,00 64.246,78 1.293.707,63 0,00 0,00 0,00 1.414.738,74
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 487.166,50 0,00 146.490,87 723.653,15 0,00 0,00 0,00 1.357.310,52
7. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 250.930,57 479.789,47 536.184,84 -58,80 0,00 1.266.845,88
8. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 397.346,62 0,00 60.706,61 788.181,97 0,00 0,00 0,00 1.246.235,20
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 577.129,75 117.477,63 41.109,26 423.522,03 0,00 -210,59 0,00 1.159.028,08
10. AMDI JAHAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1948 BJELOVAR -8.466,76 0,00 71.850,21 1.087.328,29 0,00 0,00 0,00 1.150.711,74
11. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 757.900,10 0,00 85.571,34 135.799,96 0,00 0,00 0,00 979.271,40
12. STEVO SMRČEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 969.243,42 0,00 0,00 969.243,42
13. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 108.604,63 0,00 40.406,44 700.990,79 0,00 11.268,73 0,00 861.270,59
14. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 560.827,17 0,00 59.154,70 238.830,04 0,00 0,00 0,00 858.811,91
15. KRISTA JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1988 ĐULOVAC 0,00 0,00 0,00 0,00 812.214,33 0,00 0,00 812.214,33
16. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 252.890,93 543.647,38 11.971,06 0,00 0,00 808.509,37
17. MELITA LEFLER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 129.585,42 0,00 31.479,84 643.541,53 0,00 0,00 0,00 804.606,79
18. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 470.234,91 325.138,75 0,00 0,00 0,00 795.321,64
19. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 135.496,72 0,00 58.429,92 591.740,74 0,00 0,00 0,00 785.667,38
20. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 124.151,48 0,00 34.324,47 620.428,91 0,00 0,00 0,00 778.904,86
21. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 18.500,99 0,00 -57,50 750.965,30 0,00 0,00 0,00 769.408,79
22. VINKO KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 ROVIŠĆE 0,00 0,00 0,00 0,00 735.904,91 0,00 0,00 735.904,91
23. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 302.549,53 0,00 62.156,46 371.106,43 0,00 0,00 0,00 735.812,42
24. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 701.030,93 0,00 0,00 0,00 701.030,93
25. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 431.638,49 267.248,75 0,00 0,00 0,00 698.887,24
26. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 37.471,72 659.232,98 0,00 0,00 0,00 696.704,70
27. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 54.151,80 0,00 26.354,47 612.441,74 0,00 0,00 0,00 692.948,01
28. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 111.755,46 548.769,99 0,00 1.383,85 0,00 661.909,30
29. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 47.683,65 0,00 86.952,76 509.643,72 0,00 0,00 0,00 644.280,13
30. MARIJAN BARONIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1971 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 626.100,22 0,00 0,00 626.100,22
31. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 9.680,45 0,00 6.434,18 586.544,08 20.790,65 0,00 0,00 623.449,36
32. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 183.240,21 0,00 177.186,29 254.159,38 0,00 547,92 0,00 615.133,80
33. SLAVICA FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 126.371,44 0,00 44.813,33 442.922,20 0,00 0,00 0,00 614.106,97
34. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 128.642,71 0,00 25.901,49 440.322,41 0,00 0,00 0,00 594.866,61
35. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 62.748,75 0,00 74.265,35 446.397,29 0,00 0,00 0,00 583.411,39
36. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 252.303,03 0,00 -6,75 38.086,64 262.047,53 0,00 0,00 552.430,45
37. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 34.919,28 0,00 23.850,71 484.386,48 0,00 0,00 0,00 543.156,47
38. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 16.501,73 526.511,29 0,00 0,00 0,00 543.013,02
39. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 17.594,91 0,00 523.626,89 -1.405,43 0,00 0,00 0,00 539.816,37
40. JOSIP JOZIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 525.420,68 0,00 0,00 525.420,68
41. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 45.341,71 0,00 85.038,39 394.523,55 0,00 0,00 0,00 524.903,65
42. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 61.313,27 0,00 6.227,75 456.316,95 0,00 0,00 0,00 523.857,97
43. MILAN GAVRANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 89.470,59 0,00 38.558,23 394.138,01 0,00 0,00 0,00 522.166,83
44. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 1.061,56 520.837,07 0,00 0,00 0,00 521.898,63
45. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 158.281,29 0,00 80.248,30 277.940,43 0,00 0,00 0,00 516.470,02
46. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 11.351,84 501.878,17 0,00 0,00 0,00 513.230,01
47. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 123.932,40 0,00 24.103,27 363.071,59 0,00 0,00 0,00 511.107,26
48. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 77.781,29 0,00 61.018,09 369.947,74 0,00 0,00 0,00 508.747,12
49. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 166.526,87 0,00 -1.773,92 331.139,03 0,00 0,00 0,00 495.891,98
50. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 12.043,87 460.929,56 21.622,54 0,00 0,00 494.595,97
51. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 492.669,59 0,00 0,00 0,00 492.669,59
52. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 492.314,03 0,00 0,00 0,00 492.314,03
53. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 198.788,06 56.325,54 1.004,17 232.353,49 0,00 0,00 0,00 488.471,26
54. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.169,09 477.320,07 0,00 0,00 0,00 478.489,16
55. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 93.714,05 0,00 10.046,90 365.076,04 0,00 0,00 0,00 468.836,99
56. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 41.088,53 0,00 0,00 416.148,79 0,00 0,00 0,00 457.237,32
57. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 10.605,83 0,00 4.033,29 439.067,08 0,00 0,00 0,00 453.706,20
58. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 63.023,43 0,00 1.045,20 388.701,70 0,00 0,00 0,00 452.770,33
59. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 168.550,98 0,00 9.354,58 274.468,81 0,00 0,00 0,00 452.374,37
60. FILJIP MARKLJUŠAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR -16.779,99 0,00 111.569,48 354.131,58 0,00 0,00 0,00 448.921,07
61. MARIJAN DUNDJER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1957 RASTOVAC 0,00 0,00 16.176,88 431.381,22 0,00 0,00 0,00 447.558,10
62. IVAN PAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1952 VELIKO TROJSTVO 130.328,72 0,00 190.825,68 125.438,21 0,00 -141,52 0,00 446.451,09
63. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 23.990,14 0,00 2.307,18 415.595,38 0,00 0,00 0,00 441.892,70
64. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 126.548,49 0,00 5.211,03 308.451,74 0,00 0,00 0,00 440.211,26
65. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 41.370,48 0,00 -1,73 392.730,43 0,00 0,00 0,00 434.099,18
66. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 124.176,34 0,00 143.776,67 165.151,91 0,00 0,00 0,00 433.104,92
67. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 0,00 430.813,52 0,00 0,00 0,00 430.813,52
68. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1961 VELIKO TROJSTVO 2.239,24 0,00 215.719,72 209.334,01 0,00 0,00 0,00 427.292,97
69. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 421.318,76 0,00 0,00 0,00 421.318,76
70. VLADIMIR BOK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1956 DONJI DARUVAR 69.385,68 0,00 38.828,19 310.207,22 0,00 0,00 0,00 418.421,09
71. VLADO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 10.949,23 408.559,81 -1.990,85 0,00 0,00 417.518,19
72. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 112.361,61 0,00 54.146,93 247.628,22 0,00 0,00 0,00 414.136,76
73. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 0,00 0,00 11.307,87 400.461,79 0,00 0,00 0,00 411.769,66
74. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 149.945,35 0,00 80.218,29 181.388,98 0,00 0,00 0,00 411.552,62
75. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 12.803,86 0,00 9.566,86 386.539,23 0,00 0,00 0,00 408.909,95
76. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 406.728,26 0,00 0,00 0,00 406.728,26
77. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 406.591,17 0,00 0,00 0,00 406.002,42
78. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.632,47 397.382,02 0,00 0,00 0,00 401.014,49
79. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 30.078,66 0,00 18.243,07 342.424,22 0,00 0,00 0,00 390.745,95
80. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 10.497,04 0,00 0,00 377.520,45 0,00 0,00 0,00 388.017,49
81. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 384.850,42 0,00 0,00 0,00 384.850,42
82. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 37.382,14 0,00 5.156,88 337.581,10 0,00 0,00 0,00 380.120,12
83. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 34.646,11 0,00 16.058,57 326.392,43 0,00 0,00 0,00 377.097,11
84. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 355.194,82 0,00 20.217,43 0,00 375.412,25
85. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 123.665,38 0,00 26.496,03 222.778,78 0,00 0,00 0,00 372.940,19
86. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 371.355,81 0,00 0,00 0,00 371.355,81
87. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.576,88 367.968,28 0,00 0,00 0,00 370.545,16
88. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 139.436,35 0,00 109.580,22 119.029,53 0,00 0,00 0,00 368.046,10
89. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 28.633,39 0,00 13.102,18 319.909,08 3.015,38 0,00 0,00 364.660,03
90. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 299.485,37 0,00 63.443,86 0,00 362.462,42
91. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 16.820,51 0,00 -919,02 344.487,77 0,00 0,00 0,00 360.389,26
92. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 26.254,94 0,00 14.252,02 317.682,04 0,00 0,00 0,00 358.189,00
93. MARIO BLAŽEKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ZRINSKI TOPOLOVAC 1986 JAKOPOVAC -0,06 0,00 358.632,20 -815,17 0,00 0,00 0,00 357.816,97
94. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 23.697,71 0,00 0,00 328.084,01 0,00 0,00 0,00 351.781,72
95. BRANKO MILAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 GALOVAC 72.252,51 0,00 51.838,90 222.481,01 0,00 2.354,05 0,00 348.926,47
96. SANJA HANJŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,NOVA RAČA 1984 BEDENIK 429,90 0,00 81.471,70 250.386,75 0,00 16.576,39 0,00 348.864,74
97. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 30.485,97 316.482,94 0,00 1.692,47 0,00 348.661,38
98. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 346.774,68 0,00 0,00 0,00 348.202,00
99. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 25.837,59 322.298,31 0,00 0,00 0,00 348.140,94
100. VIŠNJA PEVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1962 DONJI MOSTI -0,08 0,00 0,00 0,46 0,00 347.940,45 0,00 347.940,83