OSTALI POREZNI OBVEZNICI - GRAĐANI ŽUPANIJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ZVONIMIR STANIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1951 MALA PERATOVICA 14.367.495,77 1,36 61.121.142,43 18.523,22 0,00 0,00 0,00 75.507.162,78
2. TOMISLAV BAŠLJAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1953 TOMAŠICA 1.477.153,58 -0,85 30.277,56 620.835,69 0,00 0,00 0,00 2.128.265,98
3. DRAŽEN HAĐASIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR 638.550,13 0,00 580.544,04 460.385,40 0,00 13.888,45 0,00 1.693.368,02
4. VLADIMIR SVETNIČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1961 BJELOVAR 481.886,43 32.989,72 151.704,48 797.259,62 0,00 11.615,15 0,00 1.475.455,40
5. ANTUN VUKUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 STARE PLAVNICE 52.150,60 0,00 58.894,68 1.243.311,55 0,00 0,00 0,00 1.354.356,83
6. IVICA LUKINIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BEREK 1964 BEREK 464.028,08 0,00 140.306,64 694.602,22 0,00 0,00 0,00 1.298.936,94
7. FRANJO MARKEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1956 ROVIŠĆE 370.441,47 0,00 56.642,46 738.920,72 0,00 0,00 0,00 1.166.004,65
8. LJERKA KUFNER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1968 DARUVAR 754.797,62 0,00 375.534,45 12.529,33 0,00 0,00 0,00 1.142.861,40
9. SANJA VIDOVIĆ POPOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 539.452,50 110.359,75 38.542,21 396.967,78 0,00 -210,59 0,00 1.085.111,65
10. IVICA ŠPOLJARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1970 PRGOMELJE 713.528,64 0,00 80.220,03 127.137,94 0,00 0,00 0,00 920.886,61
11. ŽARKO JURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1961 ČAZMA 366.974,54 0,00 498.163,20 -5.108,53 0,00 0,00 0,00 860.029,21
12. JASMINKA JAGUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 524.319,33 0,00 55.075,71 244.175,13 0,00 0,00 0,00 823.570,17
13. JOZO REBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1949 VELIKO TROJSTVO 103.837,76 0,00 38.405,82 670.288,56 0,00 10.620,30 0,00 823.152,44
14. MELITA MLINARIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 GAREŠNICA 119.241,67 0,00 29.578,27 600.728,27 0,00 0,00 0,00 749.548,21
15. JOZEF PREKPALJAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR -52,02 0,00 434.724,71 314.201,01 0,00 0,00 0,00 748.873,70
16. SINIŠA JURAS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 125.911,42 0,00 53.265,77 565.860,49 0,00 0,00 0,00 745.037,68
17. SMILJAN TUNIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1972 ĐULOVAC 0,00 0,00 234.990,75 505.621,50 0,00 0,00 0,00 740.612,25
18. SNJEŽANA FIŠKUŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1968 BJELOVAR 113.566,97 0,00 32.319,92 579.937,55 0,00 0,00 0,00 725.824,44
19. RADMILA MOULIS BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1962 VRBOVAC 16.717,41 0,00 -57,50 706.751,44 0,00 0,00 0,00 723.411,35
20. ZDRAVKO HORVAT BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 CIGLENA 287.655,96 0,00 59.141,21 352.331,47 0,00 0,00 0,00 699.128,64
21. JOSIP ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1953 MAGLENČA -0,20 0,00 237.267,18 458.869,73 0,00 -58,80 0,00 696.077,91
22. ETA ORAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 0,00 0,00 35.264,86 621.703,58 0,00 0,00 0,00 656.968,44
23. BAHRUDIN RESUMOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 50.674,77 0,00 24.789,15 581.374,91 0,00 0,00 0,00 656.838,83
24. DJURO PAVLIŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1948 DOMINKOVICA 0,00 0,00 392.615,39 253.731,79 0,00 0,00 0,00 646.347,18
25. VEDŽI SINANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 643.576,79 0,00 0,00 0,00 643.576,79
26. TIHOMIR VOČANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1975 GORNJI MOSTI 0,00 0,00 104.627,67 520.961,72 0,00 1.269,59 0,00 626.858,98
27. IVO KOPČINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GRUBIŠNO POLJE 1966 GRUBIŠNO POLJE 45.153,91 0,00 82.937,10 489.805,63 0,00 0,00 0,00 617.896,64
28. ANTUN MOTAL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 NOVOSELJANI 8.823,54 0,00 5.901,97 549.212,22 18.829,93 0,00 0,00 582.767,66
29. SLAVICA FILIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1975 PREDAVAC 119.702,03 0,00 42.472,54 420.387,20 0,00 0,00 0,00 582.561,77
30. BLAŽE BARIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1963 BJELOVAR 173.093,46 0,00 166.513,68 238.471,66 0,00 514,27 0,00 578.593,07
31. MIROSLAV BARIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 KUPINOVAC 119.395,86 0,00 24.067,36 410.023,32 0,00 0,00 0,00 553.486,54
32. MILOVAN MURGAŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 58.276,05 0,00 69.932,42 419.172,51 0,00 0,00 0,00 547.380,98
33. STJEPAN ŠIPRAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 33.421,07 0,00 22.839,41 466.950,42 0,00 0,00 0,00 523.210,90
34. LJILJANA ROKSIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1956 BJELOVAR 237.820,91 0,00 -6,75 35.836,18 247.406,96 0,00 0,00 521.057,30
35. SAŠA KOVARIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 BJELOVAR 0,00 0,00 15.488,02 502.805,82 0,00 0,00 0,00 518.293,84
36. MIRKO MAJCAN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1952 PALEŠNIK 0,00 0,00 -588,75 515.274,58 0,00 0,00 0,00 514.685,83
37. LJILJANA BRLETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 1.027,05 512.942,16 0,00 0,00 0,00 513.969,21
38. ASLLAN SHATRI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 BJELOVAR 16.583,03 0,00 492.731,83 -1.441,83 0,00 0,00 0,00 507.873,03
39. MIRKO PERŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 58.047,16 0,00 13.528,48 434.725,60 0,00 0,00 0,00 506.301,24
40. MARIO DRAGOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1976 BJELOVAR 41.861,79 0,00 79.398,37 379.901,20 0,00 0,00 0,00 501.161,36
41. DANIJEL FURDIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 GRGINAC 98.142,84 0,00 24.196,37 378.224,10 0,00 0,00 0,00 500.563,31
42. MARIJAN OSMANOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1955 DARUVAR 113.654,86 0,00 -2.479,31 377.293,90 0,00 0,00 0,00 488.469,45
43. MILENKO TUPI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 0,00 0,00 10.772,03 473.794,69 0,00 0,00 0,00 484.566,72
44. BISERKA BEDNJANEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1960 ČAZMA 72.424,45 0,00 59.573,91 350.606,20 0,00 0,00 0,00 482.604,56
45. DARIO RADIČEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1987 ROVIŠĆE 147.030,18 0,00 74.933,05 259.661,87 0,00 0,00 0,00 481.625,10
46. KAJA MAMIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1939 NOVOSELJANI 117.020,51 0,00 22.560,39 341.321,30 0,00 0,00 0,00 480.902,20
47. MAJA ŠKET BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 158.665,31 0,00 -1.773,92 315.857,08 0,00 0,00 0,00 472.748,47
48. ZLATKO KOMLJENOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1962 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 471.381,58 0,00 0,00 0,00 471.381,58
49. BORISLAV BOŽIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 181.210,41 66.952,80 953,33 214.208,49 0,00 0,00 0,00 463.325,03
50. JASENKA JABUKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1974 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 462.654,73 0,00 0,00 0,00 462.654,73
51. MARIJAN HENC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 1.101,68 452.588,53 0,00 0,00 0,00 453.690,21
52. PALJA GAŠI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1964 PREDAVAC 0,00 0,00 11.471,54 437.416,85 0,00 0,00 0,00 448.888,39
53. ANTUN DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1949 PREDAVAC 88.125,89 0,00 9.569,20 347.474,57 0,00 0,00 0,00 445.169,66
54. FRANC HLODIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,DARUVAR 1953 DARUVAR 53.979,99 0,00 2.141,45 388.611,92 0,00 0,00 0,00 444.733,36
55. VLADIMIR BATRENJAK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 38.567,97 0,00 -0,07 396.188,66 0,00 0,00 0,00 434.756,56
56. MARIJAN DUNDJER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1957 RASTOVAC 0,00 0,00 16.176,88 415.789,41 0,00 0,00 0,00 431.966,29
57. JOSIP MARETIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 VELIKO TROJSTVO 9.834,26 0,00 3.715,97 417.245,61 0,00 0,00 0,00 430.795,84
58. NEAT BILJALI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 0,00 0,00 3.489,65 427.109,56 0,00 0,00 0,00 430.599,21
59. ĐURO PELENGIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,IVANSKA 1964 PALJEVINE 159.883,25 0,00 8.884,72 260.328,88 0,00 0,00 0,00 429.096,85
60. IVAN PAVIČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1952 VELIKO TROJSTVO 130.204,71 0,00 182.438,64 115.633,99 0,00 0,00 0,00 428.277,34
61. ZDRAVKA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1969 GAREŠNICA 59.332,11 0,00 985,36 366.088,94 0,00 0,00 0,00 426.406,41
62. FILJIP MARKLJUŠAJ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1966 BJELOVAR -16.779,99 0,00 106.317,70 335.905,35 0,00 0,00 0,00 425.443,06
63. DANIJELA ORŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1980 PALEŠNIK 126.561,25 0,00 61.186,25 237.675,80 0,00 0,00 0,00 425.423,30
64. DARKO SMONKAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1958 BJELOVAR 119.156,30 0,00 4.942,02 290.758,85 0,00 0,00 0,00 414.857,17
65. MATO BERTIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1961 VELIKO TROJSTVO 2.165,60 0,00 208.968,12 202.523,27 0,00 0,00 0,00 413.656,99
66. OGNJEN PELEŠ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1977 ROGOŽA 118.185,81 0,00 135.794,76 155.147,43 0,00 0,00 0,00 409.128,00
67. TIHOMIR VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1960 SREDNJA DIKLENICA 0,00 0,00 0,00 403.318,76 0,00 0,00 0,00 403.318,76
68. PETAR PEJČIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1968 BATINJANI 0,00 0,00 0,00 402.294,47 0,00 0,00 0,00 402.294,47
69. IVAN SUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1956 ĆURLOVAC 38.088,72 0,00 -226,73 362.315,81 0,00 0,00 0,00 400.177,80
70. SNJEŽANA GRAFF GYUGECZ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1960 BJELOVAR 106.914,64 0,00 51.462,28 235.346,35 0,00 0,00 0,00 393.723,27
71. GOLUBE JOSIFOVSKI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 BJELOVAR 12.446,32 0,00 3.851,42 375.522,03 0,00 0,00 0,00 391.819,77
72. BERNARDA DOMINKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1965 PREDAVAC 0,00 0,00 0,00 386.396,94 0,00 0,00 0,00 386.396,94
73. ANTON PALUCA BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1959 LETIČANI 11.790,28 0,00 8.959,90 364.093,42 0,00 0,00 0,00 384.843,60
74. MIRJANA ŠINGERBERGER BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1954 MAGLENČA -50,35 0,00 258.879,60 120.079,98 0,00 0,00 0,00 378.909,23
75. EDITA BROZOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1969 GUDOVAC 139.628,45 0,00 74.475,14 164.550,52 0,00 0,00 0,00 378.654,11
76. JOSIP MOLNAR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1950 KOBASIČARI 28.328,73 0,00 16.857,38 325.212,98 0,00 0,00 0,00 370.399,09
77. ĐURO ANĐEL BJELOVARSKO-BILOGORSKA,HERCEGOVAC 1960 VELIKA TRNAVA 20.287,49 0,00 3.317,94 346.662,72 0,00 0,00 0,00 370.268,15
78. DRAGUTIN ŠANTEK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 GORNJI DRAGANEC 9.905,10 0,00 0,00 360.163,30 0,00 0,00 0,00 370.068,40
79. FRANJO BENAČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1948 PRNJAROVAC 0,00 0,00 0,00 363.879,90 0,00 0,00 0,00 363.879,90
80. SLOBODAN ĐURIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1944 BJELOVAR 33.284,85 0,00 11.094,38 317.033,80 0,00 0,00 0,00 361.413,03
81. JOVO POTREBIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1954 KAJGANA 35.243,53 0,00 4.852,95 317.052,41 0,00 0,00 0,00 357.148,89
82. RAJKO ĐURĐEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1954 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 336.124,61 0,00 19.292,82 0,00 355.417,43
83. SANDRA IVANUŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKO TROJSTVO 1978 VELIKO TROJSTVO 32.314,05 0,00 15.074,32 305.856,21 0,00 0,00 0,00 353.244,58
84. DRITA ŠABANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1965 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 352.817,90 0,00 0,00 0,00 352.817,90
85. NATAŠA VRANČIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1973 BJELOVAR 133.821,08 0,00 104.718,58 114.126,99 0,00 0,00 0,00 352.666,65
86. ZVONKO PIŽIR BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1952 VELIKO KORENOVO 115.714,63 0,00 25.074,67 208.185,47 0,00 0,00 0,00 348.974,77
87. MARIJA REBROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1964 MALO VUKOVJE 0,00 0,00 2.423,65 345.793,59 0,00 0,00 0,00 348.217,24
88. ROBERT KARADAKIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1974 PREDAVAC 27.299,60 0,00 12.515,70 305.080,94 0,00 0,00 0,00 344.896,24
89. ZVONKO NOVAKOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ĐULOVAC 1961 VUKOVIJE -466,81 0,00 0,00 282.055,37 0,00 60.768,23 0,00 342.356,79
90. ZVONKO RAŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,KAPELA 1970 SREDNJI MOSTI 0,00 0,00 30.080,06 308.864,92 0,00 0,00 0,00 338.944,98
91. IMER ASANI BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1949 BJELOVAR 0,00 0,00 34.953,90 303.889,37 0,00 0,00 0,00 338.843,27
92. VELJKO TRBOJEVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1947 BJELOVAR 15.547,51 0,00 -919,02 323.691,33 0,00 0,00 0,00 338.319,82
93. MILIVOJ MILUROVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ŠTEFANJE 1957 DASKATICA 5,04 0,00 24.893,80 309.850,89 0,00 0,00 0,00 334.749,73
94. MARTIN TOMAŽIN BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1967 GUDOVAC 0,00 0,00 1.427,32 332.767,21 0,00 0,00 0,00 334.194,53
95. MIRKO LEŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1967 DONJI DRAGANEC 0,00 0,00 29.183,41 303.231,07 0,00 1.598,21 0,00 334.012,69
96. MILAN VRAČ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,GAREŠNICA 1955 VELIKO VUKOVJE 22.143,06 0,00 0,00 309.450,87 0,00 0,00 0,00 331.593,93
97. DARKO KAŠNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ROVIŠĆE 1959 PREDAVAC 24.003,40 0,00 13.067,29 294.354,33 0,00 0,00 0,00 331.425,02
98. ZDRAVKO PEVEC BJELOVARSKO-BILOGORSKA,BJELOVAR 1955 BJELOVAR 0,00 0,00 0,00 -279,67 0,00 328.280,60 0,00 328.000,93
99. MARKO ŠAŠINOVIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,VELIKA TRNOVITICA 1981 VELIKA TRNOVITICA 69.970,39 0,00 85.053,40 172.492,35 0,00 0,00 0,00 327.516,14
100. MARKO MILIŠIĆ BJELOVARSKO-BILOGORSKA,ČAZMA 1964 ČAZMA 0,00 0,00 6.366,44 319.218,13 0,00 0,00 0,00 325.584,57