FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.07.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.194.354,15 0,00 624.499,83 92.037,74 0,00 70.534,03 0,00 2.981.425,75
2. SIMEUN GALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1952 HAMBARIŠTE 1.489.474,94 135.398,32 -885,08 800.282,09 0,00 -100,35 0,00 2.424.169,92
3. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 230.957,21 0,00 209.603,04 1.499.383,86 0,00 0,00 0,00 1.939.944,11
4. MUSLI BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 CERNIK 1.124.657,24 0,00 235.618,63 392.797,93 0,00 0,00 0,00 1.753.073,80
5. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 478.070,91 0,00 -6.236,71 1.251.166,96 0,00 0,00 0,00 1.723.001,16
6. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.446.769,23 0,00 213.096,91 52.736,62 0,00 0,00 0,00 1.712.602,76
7. MARKO DRAGULJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1960 KOSI 429.161,32 0,00 284.492,99 930.901,88 0,00 0,00 0,00 1.644.556,19
8. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 43.643,23 0,00 36.005,66 1.113.220,04 0,00 399.896,99 0,00 1.592.765,92
9. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 282.692,26 0,00 45.369,76 1.163.649,97 0,00 0,00 0,00 1.491.711,99
10. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 97.548,11 0,00 397.223,49 889.254,52 0,00 88.496,79 0,00 1.472.522,91
11. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.078.934,62 0,00 35.961,55 232.153,86 0,00 0,00 0,00 1.347.050,03
12. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1954 TRIBALJ 0,00 0,00 486.560,41 852.197,30 0,00 0,00 0,00 1.338.757,71
13. SLAĐAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 595.564,50 0,00 312.066,69 319.412,46 0,00 0,00 0,00 1.227.043,65
14. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 70.945,45 56.805,66 94.375,02 989.075,29 0,00 0,00 0,00 1.211.201,42
15. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.009.749,29 55.518,98 24.668,30 101.978,66 0,00 -447,07 0,00 1.191.468,16
16. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 163.486,24 0,00 73.574,93 939.772,58 0,00 0,00 0,00 1.176.833,75
17. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU -18,81 0,00 6.624,72 1.165.503,16 0,00 40,40 0,00 1.172.149,47
18. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 323.451,76 0,00 601.725,56 246.719,01 0,00 0,00 0,00 1.171.896,33
19. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 109.369,77 0,00 348.918,93 670.762,50 0,00 6.674,84 0,00 1.135.726,04
20. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 144.676,32 0,00 403.630,97 584.963,60 0,00 0,00 0,00 1.133.270,89
21. VLADO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 KAMPOR -2.135,75 0,00 35.227,82 1.099.441,09 0,00 0,00 0,00 1.132.533,16
22. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 121.598,62 0,00 55.584,27 942.658,23 0,00 12.562,55 0,00 1.132.403,67
23. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 174.280,77 943.895,95 0,00 0,00 0,00 1.118.176,72
24. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 348.516,20 0,00 128.710,65 592.362,03 0,00 0,00 0,00 1.069.588,88
25. MARINO BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 426.681,88 0,00 47.130,15 504.546,76 0,00 37.084,49 0,00 1.015.443,28
26. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 34.308,06 485.707,89 0,00 498.692,41 0,00 1.015.227,57
27. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 55.633,77 0,00 275.083,95 636.689,41 0,00 47.256,94 0,00 1.014.664,07
28. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 449.256,68 151.022,92 3.343,37 379.880,77 0,00 0,00 0,00 983.503,74
29. DENIS RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 218.813,63 0,00 17.008,94 746.548,11 0,00 0,00 0,00 982.370,68
30. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 26.496,05 0,00 678.586,05 276.227,35 0,00 0,00 0,00 981.309,45
31. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 421,10 0,00 363,64 970.580,21 0,00 0,00 0,00 971.364,95
32. ZLATKO VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 301.349,28 0,00 88.742,78 578.597,01 0,00 0,00 0,00 968.689,07
33. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 695.507,97 46.682,11 39.204,92 153.503,65 0,00 0,00 0,00 934.898,65
34. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 175.607,87 0,00 8.032,93 743.484,24 0,00 0,00 0,00 927.125,04
35. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 84.720,17 0,00 66.119,44 769.714,85 0,00 0,00 0,00 920.554,46
36. SLAVKO CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1943 MARČELJI 0,00 0,00 57.183,20 834.445,15 0,00 0,00 0,00 891.628,35
37. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 842.668,06 0,00 45.374,07 0,00 888.042,13
38. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 133.837,40 705.839,81 0,00 39.344,68 0,00 879.021,89
39. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 129.026,27 0,00 89.513,49 642.514,33 0,00 0,00 0,00 861.054,09
40. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 74.113,52 0,00 296.458,06 490.264,35 0,00 0,00 0,00 860.835,93
41. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 70.732,70 0,00 43.822,99 740.259,63 0,00 0,00 0,00 854.815,32
42. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 50.777,65 0,00 4.484,28 269.321,65 0,00 505.013,91 0,00 829.597,49
43. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 479,40 797.001,72 0,00 0,00 0,00 797.481,12
44. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 11.899,12 0,00 4.188,41 772.855,64 0,00 0,00 0,00 788.943,17
45. KRISTIAN BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 196.404,59 0,00 152.382,85 435.124,96 0,00 0,00 0,00 783.912,40
46. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 139.751,46 0,00 30.528,78 611.806,37 0,00 38,46 0,00 782.125,07
47. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 38.870,66 0,00 46.087,95 692.291,41 0,00 0,00 0,00 777.250,02
48. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 1.923,96 765.033,83 0,00 0,00 0,00 766.957,79
49. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 40.341,96 722.504,74 0,00 0,00 0,00 762.846,70
50. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 18.144,40 0,00 16.669,92 721.542,82 0,00 0,00 0,00 756.357,14
51. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 181.170,12 0,00 276.202,06 215.023,31 0,00 81.955,35 0,00 754.350,84
52. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 82.602,09 663.352,94 0,00 0,00 0,00 745.955,03
53. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 43.602,38 0,00 88.309,21 612.946,67 0,00 0,00 0,00 744.858,26
54. SANDRA CIKAČ STJEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 33.019,38 0,00 22.090,98 685.630,81 0,00 0,00 0,00 740.741,17
55. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 25.012,93 0,00 20.139,39 694.566,54 0,00 0,00 0,00 739.718,86
56. LIDIJA TRINAJSTIĆ-VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,03 0,00 0,00 735.571,83 0,00 0,00 0,00 735.571,86
57. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 83.438,03 0,00 34.902,53 397.360,83 0,00 217.949,09 0,00 733.650,48
58. NINOSLAV MOŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 6.238,72 0,00 0,00 725.046,58 0,00 0,00 0,00 731.285,30
59. MARIJA ČORAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1951 NOVI VINODOLSKI 6.022,15 0,00 34.466,70 689.399,10 0,00 0,00 0,00 729.887,95
60. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 92.112,48 0,00 2.668,68 628.321,19 0,00 0,00 0,00 723.102,35
61. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 720.832,85 0,00 0,00 0,00 720.832,85
62. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 14.747,33 701.055,20 0,00 0,00 0,00 715.802,53
63. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 755,83 714.542,16 0,00 0,00 0,00 715.297,94
64. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 276.467,54 0,00 50.920,28 384.217,76 0,00 0,00 0,00 711.605,58
65. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 9.124,27 205.976,88 6.877,15 487.282,80 0,00 0,00 0,00 709.261,10
66. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT NA RABU -2.270,00 0,00 10.010,46 699.797,12 0,00 0,00 0,00 707.537,58
67. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 50.756,56 0,00 29.395,15 619.993,37 0,00 0,00 0,00 700.145,08
68. MARTINA MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 367.710,60 24.634,11 18.584,18 287.335,54 0,00 0,00 0,00 698.264,43
69. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 691.694,66 0,00 0,00 0,00 694.432,79
70. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 146.537,12 542.427,33 0,00 0,00 0,00 688.964,45
71. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 688.857,07 0,00 0,00 0,00 688.857,07
72. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 195.232,69 0,00 87.143,30 406.130,84 0,00 118,28 0,00 688.625,11
73. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 55.560,27 612.818,46 0,00 2.327,00 0,00 670.699,79
74. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -11.641,86 0,00 153.082,14 511.922,42 0,00 0,00 0,00 653.362,70
75. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 26.279,21 0,00 2.604,92 288.468,65 0,00 334.360,04 0,00 651.712,82
76. LUKA GRGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 28.487,23 622.448,80 0,00 0,00 0,00 650.936,03
77. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 114.655,09 0,00 94.829,32 439.099,39 0,00 0,00 0,00 648.583,80
78. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 182.023,55 0,00 17.449,55 446.178,55 0,00 0,00 0,00 645.651,65
79. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 642.517,63 0,00 0,00 0,00 642.517,63
80. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 640.528,57 0,00 0,00 0,00 640.528,57
81. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 97.406,75 0,00 26.729,74 515.352,91 0,00 0,00 0,00 639.489,40
82. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 140.806,32 498.410,69 0,00 0,00 0,00 639.217,01
83. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 178.539,82 0,00 30.760,84 429.175,26 0,00 0,00 0,00 638.475,92
84. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 19.222,69 0,00 -9.757,44 621.248,81 0,00 0,00 0,00 630.714,06
85. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 624.828,08 0,00 0,00 0,00 624.828,08
86. BRANKA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 359.289,33 0,00 52.406,50 210.894,79 0,00 0,00 0,00 622.590,62
87. ŽELJKA TOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 67.383,30 551.445,01 0,00 0,00 0,00 618.828,31
88. SNJEŽANA SULEJMAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 181.228,59 0,00 788,32 433.756,74 -616,59 0,00 0,00 615.157,06
89. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 611.879,33 0,00 0,00 0,00 611.879,33
90. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 12.906,51 597.351,12 0,00 0,00 0,00 610.257,63
91. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 180.262,32 0,00 76.705,23 352.237,94 0,00 0,00 0,00 609.205,49
92. VLADO DOMUNKOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1962 SUPETARSKA DRAGA -0,77 0,00 -1.850,31 609.973,58 0,00 0,00 0,00 608.122,50
93. ŽELJKO DAMIJANJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1964 CRES 0,00 0,00 374,38 592.645,43 0,00 0,00 0,00 593.019,81
94. RADMILA TRIFUNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1957 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 592.826,53 0,00 0,00 0,00 592.826,53
95. TAJIB SIROVICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 ĆUNSKI 5.995,96 0,00 -879,69 585.738,17 0,00 0,00 0,00 590.854,44
96. MIROSLAV VITALJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 OPATIJA 121.472,29 0,00 95.827,81 370.750,99 0,00 0,00 0,00 588.051,09
97. GORAN LUKETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 39.954,69 0,00 22.729,81 520.718,17 0,00 0,00 0,00 583.402,67
98. DRAŽEN GOLEMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 3.126,18 575.727,01 -616,85 -2.524,62 0,00 -77,94 0,00 575.633,78
99. SLOBODAN KARLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1947 NOVI VINODOLSKI 17.126,05 0,00 0,00 556.725,40 0,00 0,00 0,00 573.851,45
100. DEAN FARINA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 95.051,03 0,00 242.508,59 235.178,68 0,00 300,43 0,00 573.038,73