FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.10.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.036.414,71 0,00 686.236,62 97.082,51 0,00 73.833,79 0,00 2.893.567,63
2. SIMEUN GALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1952 HAMBARIŠTE 1.605.434,61 146.120,87 -779,48 957.579,43 0,00 -100,35 0,00 2.708.255,08
3. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 234.774,74 0,00 226.157,10 1.614.607,63 0,00 0,00 0,00 2.075.539,47
4. MUSLI BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 CERNIK 1.181.487,53 0,00 247.084,01 436.912,91 0,00 0,00 0,00 1.865.484,45
5. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 518.597,75 0,00 0,00 1.340.627,73 0,00 0,00 0,00 1.859.225,48
6. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.521.598,95 0,00 35.628,64 47.068,17 0,00 0,00 0,00 1.604.295,76
7. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 102.691,15 0,00 416.494,83 988.316,91 0,00 92.706,85 0,00 1.600.209,74
8. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 300.490,63 0,00 47.358,25 1.246.503,93 0,00 0,00 0,00 1.594.352,81
9. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.140.983,57 0,00 38.264,80 272.863,49 0,00 0,00 0,00 1.452.111,86
10. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1954 TRIBALJ 0,00 0,00 512.454,33 919.271,48 0,00 0,00 0,00 1.431.725,81
11. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 117.686,17 60.501,30 102.564,05 1.079.690,79 0,00 0,00 0,00 1.360.442,31
12. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT -18,81 0,00 -5.653,26 1.317.727,61 0,00 44,29 0,00 1.312.099,83
13. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 424.855,33 0,00 189.996,18 669.437,83 0,00 0,00 0,00 1.284.289,34
14. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 343.802,62 0,00 640.409,64 289.092,86 0,00 0,00 0,00 1.273.305,12
15. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 176.489,02 0,00 77.220,40 997.573,68 0,00 0,00 0,00 1.251.283,10
16. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 116.031,58 0,00 366.259,15 735.012,98 0,00 6.989,05 0,00 1.224.292,76
17. VLADO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 KAMPOR 3.015,97 0,00 33.745,13 1.182.561,68 0,00 0,00 0,00 1.219.322,78
18. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 152.517,52 0,00 423.674,50 642.344,39 0,00 0,00 0,00 1.218.536,41
19. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.016.548,17 59.793,33 26.552,26 110.139,42 0,00 -447,07 0,00 1.212.586,11
20. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 187.616,59 1.012.134,43 0,00 0,00 0,00 1.199.751,02
21. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 36.750,23 519.358,99 0,00 614.082,36 0,00 1.166.710,79
22. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 58.251,21 0,00 287.647,36 696.395,24 0,00 49.489,10 0,00 1.091.782,91
23. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 479.650,03 161.478,25 3.567,87 408.921,64 0,00 0,00 0,00 1.053.617,79
24. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 188.816,49 0,00 8.483,79 837.150,03 0,00 0,00 0,00 1.034.450,31
25. IVICA MIKULIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1961 MILČETIĆI 0,00 0,00 164.366,12 859.605,17 0,00 0,00 0,00 1.023.971,29
26. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 757.402,89 50.785,22 42.711,64 167.011,69 0,00 0,00 0,00 1.017.911,44
27. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 144.228,33 791.999,97 0,00 43.255,26 0,00 979.483,56
28. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 113.655,00 0,00 94.540,25 768.785,65 0,00 0,00 0,00 976.980,90
29. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 70.410,31 0,00 67.543,03 834.056,13 0,00 0,00 0,00 972.009,47
30. RADAMES ZRELC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1950 KASTAV 0,00 0,00 0,00 959.093,35 0,00 0,00 0,00 959.093,35
31. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 906.613,06 0,00 49.356,86 0,00 955.969,92
32. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 78.636,50 0,00 312.805,86 545.715,35 0,00 0,00 0,00 937.157,71
33. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 73.769,16 0,00 45.862,51 801.621,85 0,00 0,00 0,00 921.253,52
34. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 53.421,72 0,00 4.695,62 312.025,90 0,00 540.282,64 0,00 910.425,88
35. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 558.196,01 45.404,84 24.289,36 173.483,06 0,00 84.953,66 0,00 886.326,93
36. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 149.435,06 0,00 32.259,30 697.387,88 0,00 41,92 0,00 879.124,16
37. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 12.473,43 0,00 4.361,95 859.507,15 0,00 0,00 0,00 876.342,53
38. RENATO BLAŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1969 KLANICE 0,00 0,00 5.885,04 717.576,07 0,00 144.166,07 0,00 867.627,18
39. MARKO MATAIJA PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1983 NOVI VINODOLSKI 494.823,79 0,00 0,00 368.905,80 0,00 0,00 0,00 863.729,59
40. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 518,80 862.177,00 0,00 0,00 0,00 862.695,80
41. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 182.034,64 0,00 377.166,87 208.327,75 0,00 89.731,92 0,00 857.261,18
42. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 40.364,87 0,00 48.244,03 751.296,72 0,00 0,00 0,00 839.905,62
43. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 5.412,36 827.599,26 0,00 0,00 0,00 833.011,62
44. TAJMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1959 CRES 34.489,97 0,00 10.343,90 785.466,57 0,00 0,00 0,00 830.300,44
45. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 19.076,00 0,00 17.997,53 782.787,96 0,00 0,00 0,00 819.861,49
46. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 45.762,07 0,00 97.917,82 671.648,36 0,00 0,00 0,00 815.328,25
47. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1967 POLJE 0,00 0,00 25.903,85 784.175,89 0,00 0,00 0,00 810.079,74
48. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 86.861,64 721.303,81 0,00 0,00 0,00 808.165,45
49. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 26.685,26 0,00 14.218,95 760.647,91 0,00 0,00 0,00 801.552,12
50. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 15.431,50 772.598,72 0,00 0,00 0,00 788.030,22
51. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 98.940,36 0,00 2.326,78 686.167,32 0,00 0,00 0,00 787.434,46
52. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 ARLLAT 0,00 0,00 0,00 780.664,78 0,00 0,00 0,00 780.664,78
53. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 770,54 776.078,28 0,00 0,00 0,00 776.848,77
54. DAMIR DUGANDŽIJA PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1964 KRK 99.117,23 0,00 7.267,74 665.041,44 0,00 0,00 0,00 771.426,41
55. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT -2.270,00 0,00 10.762,67 755.530,65 0,00 0,00 0,00 764.023,32
56. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 192.621,05 0,00 91.453,51 476.339,61 0,00 131,15 0,00 760.545,32
57. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 54.912,44 0,00 32.911,81 666.170,28 0,00 0,00 0,00 753.994,53
58. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 749.928,21 0,00 0,00 0,00 752.666,34
59. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 154.306,85 596.517,65 0,00 0,00 0,00 750.824,50
60. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 747.992,89 0,00 0,00 0,00 747.992,89
61. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -14.871,86 0,00 175.301,57 574.863,54 0,00 0,00 0,00 735.293,25
62. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 123.167,06 0,00 101.081,61 504.117,05 0,00 0,00 0,00 728.365,72
63. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 10.003,27 191.046,21 7.599,10 519.295,34 0,00 0,00 0,00 727.943,92
64. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 54.017,41 670.327,92 0,00 2.467,69 0,00 726.807,08
65. SNJEŽANA SULEJMAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 212.608,42 0,00 181,91 497.607,17 0,00 0,00 0,00 710.397,50
66. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 699.993,11 0,00 0,00 0,00 699.993,11
67. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 146.441,88 553.313,85 0,00 0,00 0,00 699.755,73
68. BRANKA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 382.675,44 0,00 65.082,74 251.563,07 0,00 0,00 0,00 699.321,25
69. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 101.784,19 0,00 27.974,82 569.081,84 0,00 0,00 0,00 698.840,85
70. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 698.149,12 0,00 0,00 0,00 698.149,12
71. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 186.445,09 0,00 31.849,00 479.360,02 0,00 0,00 0,00 697.654,11
72. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 20.459,06 0,00 -9.757,44 682.862,38 0,00 0,00 0,00 693.564,00
73. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 188.345,98 0,00 18.558,65 477.449,75 0,00 0,00 0,00 684.354,38
74. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 681.260,44 0,00 0,00 0,00 681.260,44
75. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 14.993,09 654.705,98 0,00 0,00 0,00 669.699,07
76. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 668.594,22 0,00 0,00 0,00 668.594,22
77. DEAN FARINA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 101.583,31 0,00 282.418,77 276.046,01 0,00 315,70 0,00 660.363,79
78. KRISTINA BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1978 OPATIJA 0,00 0,00 506.447,18 0,00 0,00 151.268,96 0,00 657.716,14
79. TAJIB SIROVICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 ĆUNSKI 6.543,82 0,00 -1.588,44 647.596,51 0,00 0,00 0,00 652.551,89
80. ŽELJKO DAMIJANJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1964 CRES 0,00 0,00 -180,70 648.914,44 0,00 0,00 0,00 648.733,74
81. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 189.285,37 0,00 80.875,61 375.905,78 0,00 0,00 0,00 646.066,76
82. ROBERT JERČENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 40.466,37 0,00 -4.027,02 597.778,45 0,00 0,00 0,00 634.217,80
83. MATO NEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 3.077,29 624.484,24 0,00 0,00 0,00 627.561,53
84. MLADEN VUČETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 239.010,23 0,00 27.408,25 360.751,39 0,00 0,00 0,00 627.169,87
85. DAVID SELJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 OPATIJA 39.860,03 0,00 38.714,72 545.110,97 0,00 0,00 0,00 623.685,72
86. MARKO PAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1946 MATULJI 211.620,63 0,00 52.594,91 353.108,22 0,00 0,00 0,00 617.323,76
87. MLADEN ZAHARIJA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1964 PODHUM 67.385,94 0,00 11.010,11 537.343,22 0,00 0,00 0,00 615.739,27
88. RAMON IGNACIO FERNANDEZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 278.180,27 0,00 0,00 336.058,57 0,00 0,00 0,00 614.238,84
89. ĐEVAD JELAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 203.419,48 0,00 231.029,46 177.885,32 0,00 0,00 0,00 612.334,26
90. VLADIMIR MALJEVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1964 BRIBIR -218,77 0,00 1.366,69 609.753,64 0,00 0,00 0,00 610.901,56
91. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 50.809,59 0,00 1.324,29 327.156,42 0,00 230.726,78 0,00 610.017,08
92. MIROSLAV VITALJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 OPATIJA 100.515,37 0,00 106.462,24 392.400,11 0,00 0,00 0,00 599.377,72
93. BORIS ĆOZA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 DRAMALJ -20.865,35 0,00 144.902,12 473.536,45 0,00 0,00 0,00 597.573,22
94. IGOR STANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1960 MUČIĆI 35.257,78 0,00 4.844,39 551.508,05 0,00 1.715,84 0,00 593.326,06
95. ZORAN MATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1961 KRK 14.119,88 0,00 42.753,74 534.191,52 0,00 0,00 0,00 591.065,14
96. SREĆO MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 20.166,03 0,00 20.897,62 548.612,76 0,00 0,00 0,00 589.676,41
97. BESIM GAŠAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 586.646,12 0,00 0,00 0,00 586.646,12
98. JASMIN JUSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1968 KAMPOR 0,00 0,00 27.903,85 556.638,94 0,00 0,00 0,00 584.542,79
99. ZORAN GEROVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1962 BAŠKA 41.772,31 0,00 36.997,28 501.080,27 0,00 0,00 0,00 579.849,86
100. ZORAN VUKELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1961 NOVI VINODOLSKI 342.894,97 0,00 31.419,34 202.094,04 0,00 0,00 0,00 576.408,35