FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.07.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.07.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.015.558,90 0,00 675.422,20 96.198,83 0,00 73.255,77 0,00 2.860.435,70
2. SIMEUN GALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1952 HAMBARIŠTE 1.582.219,46 144.191,22 -779,48 933.691,82 0,00 -100,35 0,00 2.659.222,67
3. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 241.155,00 0,00 223.167,01 1.597.974,86 0,00 0,00 0,00 2.062.296,87
4. MUSLI BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 CERNIK 1.171.532,58 0,00 245.075,63 432.217,35 0,00 0,00 0,00 1.848.825,56
5. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 511.553,31 0,00 0,00 1.321.264,28 0,00 0,00 0,00 1.832.817,59
6. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.509.502,69 0,00 34.554,50 46.279,48 0,00 0,00 0,00 1.590.336,67
7. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 101.790,24 0,00 413.119,08 978.025,09 0,00 91.969,37 0,00 1.584.903,78
8. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 297.372,90 0,00 47.517,22 1.235.541,38 0,00 0,00 0,00 1.580.431,50
9. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.130.114,47 0,00 37.861,34 269.283,35 0,00 0,00 0,00 1.437.259,16
10. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1954 TRIBALJ 0,00 0,00 508.315,66 911.073,08 0,00 0,00 0,00 1.419.388,74
11. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 108.330,18 59.853,93 101.129,58 1.063.817,70 0,00 0,00 0,00 1.333.131,39
12. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT -18,81 0,00 7.516,71 1.290.512,80 0,00 43,61 0,00 1.298.054,31
13. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 419.048,02 0,00 187.135,24 659.487,44 0,00 0,00 0,00 1.265.670,70
14. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 340.237,77 0,00 633.633,36 285.221,21 0,00 0,00 0,00 1.259.092,34
15. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 174.211,32 0,00 76.581,83 987.448,68 0,00 0,00 0,00 1.238.241,83
16. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 114.864,63 0,00 363.221,66 727.309,19 0,00 6.934,01 0,00 1.212.329,49
17. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.016.036,19 59.044,60 26.222,25 108.709,90 0,00 -447,07 0,00 1.209.565,87
18. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 151.143,98 0,00 420.163,48 635.843,97 0,00 0,00 0,00 1.207.151,43
19. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 186.074,88 1.003.732,08 0,00 0,00 0,00 1.189.806,96
20. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 127.933,19 0,00 57.094,91 989.072,11 0,00 13.092,67 0,00 1.187.192,88
21. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 36.322,43 513.464,34 0,00 605.682,18 0,00 1.151.988,16
22. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 57.792,72 0,00 285.446,63 689.487,54 0,00 49.098,10 0,00 1.081.824,99
23. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 474.326,04 159.646,79 3.528,55 403.834,57 0,00 0,00 0,00 1.041.335,95
24. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 444,68 0,00 395,00 1.033.490,12 0,00 0,00 0,00 1.034.329,80
25. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 27.748,02 0,00 712.043,75 288.471,14 0,00 0,00 0,00 1.028.262,91
26. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 186.502,74 0,00 8.334,13 826.690,49 0,00 0,00 0,00 1.021.527,36
27. IVICA MIKULIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1961 MILČETIĆI 0,00 0,00 162.315,56 847.770,13 0,00 0,00 0,00 1.010.085,69
28. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 746.560,77 50.066,48 42.097,36 164.645,49 0,00 0,00 0,00 1.003.370,10
29. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 142.511,99 782.916,65 0,00 42.570,24 0,00 967.998,88
30. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 69.777,06 0,00 66.894,38 826.336,44 0,00 0,00 0,00 963.007,88
31. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 120.855,43 0,00 93.045,04 744.344,36 0,00 0,00 0,00 958.244,83
32. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 898.962,79 0,00 48.659,19 0,00 947.621,98
33. RADAMES ZRELC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1950 KASTAV 0,00 0,00 0,00 937.648,60 0,00 0,00 0,00 937.648,60
34. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 77.844,21 0,00 309.942,22 539.552,99 0,00 0,00 0,00 927.339,42
35. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 195.219,53 0,00 370.868,94 270.193,04 0,00 88.369,70 0,00 924.651,21
36. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 73.237,27 0,00 45.505,24 794.424,01 0,00 0,00 0,00 913.166,52
37. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 52.958,56 0,00 4.658,60 308.096,35 0,00 534.104,62 0,00 899.818,13
38. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 550.483,21 44.842,71 23.983,24 171.177,49 0,00 83.287,75 0,00 873.774,40
39. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 147.738,78 0,00 31.956,16 688.405,92 0,00 41,32 0,00 868.142,18
40. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 12.372,83 0,00 4.331,55 850.337,74 0,00 0,00 0,00 867.042,12
41. RENATO BLAŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1969 KLANICE 0,00 0,00 5.819,31 710.763,99 0,00 142.249,43 0,00 858.832,73
42. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 511,90 854.311,23 0,00 0,00 0,00 854.823,13
43. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 40.103,13 0,00 47.866,35 744.511,76 0,00 0,00 0,00 832.481,24
44. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 4.733,72 820.190,66 0,00 0,00 0,00 824.924,38
45. TAJMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1959 CRES 34.158,55 0,00 10.245,33 777.741,43 0,00 0,00 0,00 822.145,31
46. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 18.912,81 0,00 17.764,98 775.610,64 0,00 0,00 0,00 812.288,43
47. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 45.383,76 0,00 96.890,01 664.916,55 0,00 0,00 0,00 807.190,32
48. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1967 POLJE 0,00 0,00 25.897,85 776.923,92 0,00 0,00 0,00 802.821,77
49. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 86.122,96 714.703,55 0,00 0,00 0,00 800.826,51
50. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 26.392,32 0,00 14.094,38 752.623,45 0,00 0,00 0,00 793.110,15
51. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 97.744,32 0,00 2.296,92 679.585,37 0,00 0,00 0,00 779.626,61
52. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 15.311,66 759.381,00 0,00 0,00 0,00 774.692,66
53. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 ARLLAT 0,00 0,00 0,00 773.735,00 0,00 0,00 0,00 773.735,00
54. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 291.206,85 0,00 51.567,26 427.867,05 0,00 0,00 0,00 770.641,16
55. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 767,97 768.849,96 0,00 0,00 0,00 769.617,88
56. DAMIR DUGANDŽIJA PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1964 KRK 97.568,97 0,00 9.834,69 658.589,86 0,00 0,00 0,00 765.993,52
57. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT -2.270,00 0,00 10.630,91 749.318,81 0,00 0,00 0,00 757.679,72
58. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 190.551,94 0,00 90.638,27 470.050,49 0,00 128,89 0,00 751.369,59
59. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 54.184,45 0,00 32.629,24 659.798,04 0,00 0,00 0,00 746.611,73
60. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 743.278,43 0,00 0,00 0,00 746.016,56
61. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 152.945,83 590.593,63 0,00 0,00 0,00 743.539,46
62. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 741.185,05 0,00 0,00 0,00 741.185,05
63. MARTINA MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 398.901,59 8.335,89 21.486,16 311.789,67 0,00 0,00 0,00 740.513,31
64. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -14.871,86 0,00 172.381,24 567.389,14 0,00 0,00 0,00 724.898,52
65. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 9.849,29 193.102,11 7.472,64 513.687,73 0,00 0,00 0,00 724.111,77
66. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 53.620,86 663.804,97 0,00 2.443,04 0,00 719.862,93
67. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 121.676,02 0,00 99.986,40 488.128,83 0,00 0,00 0,00 709.791,25
68. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 693.476,12 0,00 0,00 0,00 693.476,12
69. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 144.787,90 547.247,45 0,00 0,00 0,00 692.035,35
70. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 101.017,39 0,00 27.756,72 563.221,11 0,00 0,00 0,00 691.995,22
71. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 691.606,72 0,00 0,00 0,00 691.606,72
72. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 185.060,32 0,00 31.658,38 474.120,11 0,00 0,00 0,00 690.838,81
73. BRANKA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 378.578,90 0,00 64.153,03 247.990,20 0,00 0,00 0,00 690.722,13
74. SNJEŽANA SULEJMAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 202.678,29 0,00 824,83 485.736,58 0,00 0,00 0,00 689.239,70
75. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 20.242,48 0,00 -9.757,44 675.620,49 0,00 0,00 0,00 686.105,53
76. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 188.706,81 0,00 18.364,37 471.971,98 0,00 0,00 0,00 679.043,16
77. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 674.825,06 0,00 0,00 0,00 674.825,06
78. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 14.826,17 648.210,11 0,00 0,00 0,00 663.036,28
79. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 662.210,46 0,00 0,00 0,00 662.210,46
80. DEAN FARINA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 100.439,05 0,00 279.270,27 272.438,25 0,00 313,02 0,00 652.460,59
81. KRISTINA BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1978 OPATIJA 0,00 0,00 501.024,61 0,00 0,00 149.724,66 0,00 650.749,27
82. ŽELJKO DAMIJANJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1964 CRES 0,00 0,00 417,95 642.608,77 0,00 0,00 0,00 643.026,72
83. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 187.704,81 0,00 80.145,09 371.759,88 0,00 0,00 0,00 639.609,78
84. TAJIB SIROVICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 ĆUNSKI 6.447,85 0,00 -1.588,44 634.665,75 0,00 0,00 0,00 639.525,16
85. ROBERT JERČENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 39.910,83 0,00 -4.027,02 601.683,80 0,00 0,00 0,00 637.567,61
86. MATO NEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 3.064,28 616.942,02 0,00 0,00 0,00 620.006,30
87. MLADEN VUČETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 236.957,27 0,00 27.182,46 355.074,92 0,00 0,00 0,00 619.214,65
88. DAVID SELJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 OPATIJA 39.538,70 0,00 38.538,95 539.383,18 0,00 0,00 0,00 617.460,83
89. MLADEN ZAHARIJA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1964 PODHUM 66.638,62 0,00 10.923,29 531.723,92 0,00 0,00 0,00 609.285,83
90. PREDRAG BUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 21.152,06 0,00 6.644,89 578.717,56 0,00 0,00 0,00 606.514,51
91. MARKO PAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1946 MATULJI 208.301,39 0,00 51.756,75 345.759,13 0,00 0,00 0,00 605.817,27
92. ĐEVAD JELAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 201.122,47 0,00 228.146,38 176.111,79 0,00 0,00 0,00 605.380,64
93. VLADIMIR MALJEVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1964 BRIBIR -218,77 0,00 1.344,95 603.706,22 0,00 0,00 0,00 604.832,40
94. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 50.236,00 0,00 1.309,79 323.521,64 0,00 228.488,52 0,00 603.555,95
95. RAMON IGNACIO FERNANDEZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 274.942,21 0,00 0,00 319.323,79 0,00 0,00 0,00 594.266,00
96. IGOR STANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1960 MUČIĆI 34.936,36 0,00 4.809,05 545.669,13 0,00 1.690,82 0,00 587.105,36
97. ZORAN MATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1961 KRK 13.923,88 0,00 42.309,29 528.422,07 0,00 0,00 0,00 584.655,24
98. SREĆO MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 20.308,39 0,00 20.686,51 542.826,25 0,00 0,00 0,00 583.821,15
99. BESIM GAŠAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 580.658,31 0,00 0,00 0,00 580.658,31
100. BORIS ĆOZA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 DRAMALJ -20.173,15 0,00 138.455,64 461.823,77 0,00 0,00 0,00 580.106,26