FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.271.703,09 0,00 664.607,78 95.315,13 0,00 72.677,75 0,00 3.104.303,75
2. SIMEUN GALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1952 HAMBARIŠTE 1.559.004,32 142.261,58 -779,48 910.039,18 0,00 -100,35 0,00 2.610.425,25
3. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 244.528,63 0,00 220.164,79 1.579.427,41 0,00 0,00 0,00 2.044.120,83
4. MUSLI BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 CERNIK 1.161.577,63 0,00 243.067,24 427.521,79 0,00 0,00 0,00 1.832.166,66
5. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 504.442,63 0,00 -6.236,71 1.309.286,08 0,00 0,00 0,00 1.807.492,00
6. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.496.179,94 0,00 34.511,56 45.490,79 0,00 0,00 0,00 1.576.182,29
7. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 294.255,16 0,00 46.911,95 1.222.664,13 0,00 0,00 0,00 1.563.831,24
8. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 100.889,34 0,00 409.743,32 958.001,59 0,00 91.231,90 0,00 1.559.866,15
9. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.119.245,37 0,00 37.457,88 263.788,51 0,00 0,00 0,00 1.420.491,76
10. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1954 TRIBALJ 0,00 0,00 503.584,91 900.959,99 0,00 0,00 0,00 1.404.544,90
11. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 99.008,59 59.206,57 99.695,11 1.047.944,60 0,00 0,00 0,00 1.305.854,87
12. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT -18,81 0,00 4.091,79 1.263.556,79 0,00 42,93 0,00 1.267.672,70
13. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 413.240,70 0,00 184.274,31 647.622,36 0,00 0,00 0,00 1.245.137,37
14. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 336.672,91 0,00 626.857,08 279.434,85 0,00 0,00 0,00 1.242.964,84
15. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 171.933,63 0,00 75.943,25 977.323,68 0,00 0,00 0,00 1.225.200,56
16. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.014.594,84 58.295,86 25.892,24 107.280,38 0,00 -447,07 0,00 1.205.616,25
17. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 113.697,68 0,00 360.184,18 717.690,72 0,00 6.878,97 0,00 1.198.451,55
18. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 149.770,44 0,00 416.652,46 627.428,87 0,00 0,00 0,00 1.193.851,77
19. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 183.349,02 993.415,04 0,00 0,00 0,00 1.176.764,06
20. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 126.587,91 0,00 56.594,38 979.215,16 0,00 12.980,09 0,00 1.175.377,54
21. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 35.894,64 507.569,68 0,00 597.282,01 0,00 1.137.265,54
22. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 57.334,22 0,00 283.245,90 680.665,13 0,00 48.707,09 0,00 1.069.952,34
23. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 469.002,04 157.815,33 3.489,22 398.747,47 0,00 0,00 0,00 1.029.054,06
24. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 439,67 0,00 388,34 1.022.520,29 0,00 0,00 0,00 1.023.348,30
25. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 27.482,14 0,00 704.938,32 285.870,93 0,00 0,00 0,00 1.018.291,39
26. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 184.188,99 0,00 8.184,47 812.990,70 0,00 0,00 0,00 1.005.364,16
27. IVICA MIKULIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1961 MILČETIĆI 0,00 0,00 159.298,18 838.413,15 0,00 0,00 0,00 997.711,33
28. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 735.718,65 49.347,74 41.483,09 162.279,28 0,00 0,00 0,00 988.828,76
29. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 141.770,06 770.593,08 0,00 41.885,23 0,00 954.248,37
30. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 69.143,82 0,00 66.245,72 816.702,07 0,00 0,00 0,00 952.091,61
31. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 128.134,50 0,00 94.219,63 720.231,32 0,00 0,00 0,00 942.585,45
32. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 889.397,83 0,00 47.961,53 0,00 937.359,36
33. RADAMES ZRELC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1950 KASTAV 0,00 0,00 0,00 922.399,06 0,00 0,00 0,00 922.399,06
34. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 77.051,92 0,00 307.078,58 531.475,93 0,00 0,00 0,00 915.606,43
35. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 72.705,37 0,00 45.147,98 785.311,47 0,00 0,00 0,00 903.164,82
36. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 193.368,02 0,00 347.593,95 262.521,91 0,00 87.007,48 0,00 890.491,36
37. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 52.302,84 0,00 4.621,58 302.252,13 0,00 527.926,61 0,00 887.103,16
38. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 12.272,23 0,00 4.301,15 837.928,09 0,00 0,00 0,00 854.501,47
39. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 146.042,51 0,00 31.653,03 676.183,70 0,00 40,71 0,00 853.919,95
40. RENATO BLAŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1969 KLANICE 0,00 0,00 5.753,59 702.037,24 0,00 140.332,79 0,00 848.123,62
41. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 505,00 844.530,76 0,00 0,00 0,00 845.035,76
42. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 39.841,39 0,00 47.488,67 735.812,08 0,00 0,00 0,00 823.142,14
43. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 4.066,82 810.867,36 0,00 0,00 0,00 814.934,18
44. TAJMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1959 CRES 33.827,13 0,00 10.146,76 768.101,56 0,00 0,00 0,00 812.075,45
45. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 18.749,62 0,00 17.532,42 766.518,60 0,00 0,00 0,00 802.800,64
46. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 45.005,45 0,00 94.885,25 656.270,06 0,00 0,00 0,00 796.160,76
47. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 25.595,80 767.757,27 0,00 0,00 0,00 793.353,07
48. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 86.834,59 706.188,58 0,00 0,00 0,00 793.023,17
49. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 26.099,38 0,00 19.300,12 742.684,26 0,00 0,00 0,00 788.083,76
50. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 543.467,49 44.280,59 23.677,11 168.871,92 0,00 0,00 0,00 780.297,11
51. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 96.548,28 0,00 2.267,07 671.088,75 0,00 0,00 0,00 769.904,10
52. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 764.890,51 0,00 0,00 0,00 764.890,51
53. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 288.076,65 0,00 52.972,62 420.987,61 0,00 0,00 0,00 762.036,88
54. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 15.191,81 746.302,22 0,00 0,00 0,00 761.494,03
55. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 765,39 759.706,96 0,00 0,00 0,00 760.472,30
56. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT -2.270,00 0,00 10.499,14 741.192,25 0,00 0,00 0,00 749.421,39
57. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 53.456,47 0,00 32.148,04 653.425,80 0,00 0,00 0,00 739.030,31
58. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 188.482,82 0,00 89.823,03 460.521,12 0,00 126,64 0,00 738.953,61
59. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 734.713,95 0,00 0,00 0,00 737.452,08
60. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 151.584,81 582.754,93 0,00 0,00 0,00 734.339,74
61. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 732.462,51 0,00 0,00 0,00 732.462,51
62. MARTINA MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 392.277,54 8.207,81 21.142,30 306.596,33 0,00 0,00 0,00 728.223,98
63. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 9.695,32 196.447,78 7.346,18 508.080,09 0,00 0,00 0,00 721.569,37
64. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 56.333,67 655.367,33 0,00 2.418,40 0,00 714.113,46
65. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -14.871,86 0,00 168.700,45 558.000,04 0,00 0,00 0,00 711.828,63
66. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 120.184,98 0,00 98.891,19 480.106,80 0,00 0,00 0,00 699.182,97
67. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 146.243,26 539.266,34 0,00 0,00 0,00 685.509,60
68. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 685.044,42 0,00 0,00 0,00 685.044,42
69. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 100.250,60 0,00 27.538,62 555.445,70 0,00 0,00 0,00 683.234,92
70. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 27.456,95 0,00 2.641,51 301.218,83 0,00 351.889,49 0,00 683.206,78
71. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 683.149,61 0,00 0,00 0,00 683.149,61
72. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 183.675,56 0,00 31.467,77 466.965,54 0,00 0,00 0,00 682.108,87
73. BRANKA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 374.482,36 0,00 61.299,05 242.502,62 0,00 0,00 0,00 678.284,03
74. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 20.025,91 0,00 -9.757,44 666.463,93 0,00 0,00 0,00 676.732,40
75. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 187.595,65 0,00 18.170,09 466.494,21 0,00 0,00 0,00 672.259,95
76. SNJEŽANA SULEJMAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 195.260,34 0,00 650,82 474.004,94 0,00 0,00 0,00 669.916,10
77. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 666.475,00 0,00 0,00 0,00 666.475,00
78. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 14.363,20 639.799,56 0,00 0,00 0,00 654.162,76
79. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 653.912,00 0,00 0,00 0,00 653.912,00
80. KRISTINA BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1978 OPATIJA 0,00 0,00 495.608,49 0,00 0,00 148.180,36 0,00 643.788,85
81. DEAN FARINA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 99.294,79 0,00 270.393,36 266.915,80 0,00 310,35 0,00 636.914,30
82. ŽELJKO DAMIJANJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1964 CRES 0,00 0,00 262,20 634.388,40 0,00 0,00 0,00 634.650,60
83. ROBERT JERČENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 39.355,28 0,00 -4.027,02 599.062,38 0,00 0,00 0,00 634.390,64
84. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 186.124,24 0,00 79.414,56 367.614,00 0,00 0,00 0,00 633.152,80
85. TAJIB SIROVICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 ĆUNSKI 6.351,88 0,00 -992,13 625.852,41 0,00 0,00 0,00 631.212,16
86. GORAN LUKETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 41.112,45 0,00 23.398,40 558.909,20 0,00 0,00 0,00 623.420,05
87. DAVID SELJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 OPATIJA 39.217,37 0,00 38.363,19 531.740,71 0,00 0,00 0,00 609.321,27
88. MATO NEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 3.051,27 606.159,55 0,00 0,00 0,00 609.210,82
89. MLADEN ZAHARIJA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1964 PODHUM 65.891,30 0,00 10.836,48 524.189,90 0,00 0,00 0,00 600.917,68
90. ĐEVAD JELAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 198.825,46 0,00 225.456,54 174.338,26 0,00 0,00 0,00 598.620,26
91. PREDRAG BUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 20.992,24 0,00 6.588,68 570.912,74 0,00 0,00 0,00 598.493,66
92. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 49.662,41 0,00 1.295,30 319.886,85 0,00 226.250,25 0,00 597.094,81
93. VLADIMIR MALJEVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1964 BRIBIR -218,77 0,00 1.323,22 595.744,11 0,00 0,00 0,00 596.848,56
94. MARKO PAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1946 MATULJI 206.085,97 0,00 52.695,38 333.525,22 0,00 0,00 0,00 592.306,57
95. RAMON IGNACIO FERNANDEZ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1984 RIJEKA 271.704,15 0,00 0,00 308.784,19 0,00 0,00 0,00 580.488,34
96. SREĆO MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 20.120,87 0,00 23.045,73 537.039,74 0,00 0,00 0,00 580.206,34
97. IGOR STANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1960 MUČIĆI 34.614,95 0,00 4.773,71 537.915,51 0,00 1.665,80 0,00 578.969,97
98. BESIM GAŠAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1977 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 572.755,85 0,00 0,00 0,00 572.755,85
99. JASMIN JUSIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1968 KAMPOR 0,00 0,00 28.438,85 543.206,78 0,00 0,00 0,00 571.645,63
100. ZORAN GEROVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1962 BAŠKA 40.572,80 0,00 36.247,96 489.101,92 0,00 0,00 0,00 565.922,68