FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.10.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.225.528,74 0,00 640.664,87 93.358,65 0,00 71.398,03 0,00 3.030.950,29
2. SIMEUN GALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1952 HAMBARIŠTE 1.500.154,54 137.989,38 -779,48 841.005,60 0,00 -100,35 0,00 2.478.269,69
3. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 233.688,34 0,00 213.704,87 1.531.433,34 0,00 0,00 0,00 1.978.826,55
4. MUSLI BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 CERNIK 1.139.537,57 0,00 238.620,70 407.099,83 0,00 0,00 0,00 1.785.258,10
5. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 488.699,73 0,00 -6.236,71 1.274.591,21 0,00 0,00 0,00 1.757.054,23
6. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.466.683,64 0,00 205.230,82 40.134,55 0,00 0,00 0,00 1.712.049,01
7. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 44.618,05 0,00 36.478,92 1.141.029,42 0,00 406.991,28 0,00 1.629.117,67
8. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 287.352,55 0,00 46.204,77 1.187.223,81 0,00 0,00 0,00 1.520.781,13
9. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 98.894,75 0,00 402.269,46 916.604,91 0,00 89.599,14 0,00 1.507.368,26
10. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.095.181,39 0,00 36.564,63 244.692,72 0,00 0,00 0,00 1.376.438,74
11. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1954 TRIBALJ 0,00 0,00 493.281,06 871.639,38 0,00 0,00 0,00 1.364.920,44
12. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 80.495,14 57.773,32 96.519,22 1.012.801,88 0,00 0,00 0,00 1.247.589,56
13. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU -18,81 0,00 10.177,86 1.205.518,42 0,00 41,42 0,00 1.215.718,89
14. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 328.780,39 0,00 611.854,52 259.693,59 0,00 0,00 0,00 1.200.328,50
15. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.012.287,33 56.638,16 25.161,59 104.115,47 0,00 -447,07 0,00 1.197.755,48
16. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 166.890,86 0,00 74.529,46 954.907,12 0,00 0,00 0,00 1.196.327,44
17. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 111.114,09 0,00 353.459,26 689.465,22 0,00 6.757,11 0,00 1.160.795,68
18. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 146.729,45 0,00 408.879,13 601.867,59 0,00 0,00 0,00 1.157.476,17
19. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 123.609,49 0,00 56.359,38 957.392,07 0,00 12.730,84 0,00 1.150.091,78
20. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 177.653,90 963.642,88 0,00 0,00 0,00 1.141.296,78
21. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 34.947,51 494.519,02 0,00 578.684,19 0,00 1.104.669,93
22. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 355.929,16 0,00 131.540,62 614.422,94 0,00 0,00 0,00 1.101.892,72
23. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 56.319,12 0,00 278.373,53 654.202,18 0,00 47.841,40 0,00 1.036.736,23
24. DENIS RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 221.250,05 0,00 17.204,32 764.855,53 0,00 0,00 0,00 1.003.309,90
25. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 457.214,82 153.760,52 3.402,15 387.484,76 0,00 0,00 0,00 1.001.862,25
26. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 26.893,48 0,00 689.207,03 280.114,06 0,00 0,00 0,00 996.214,57
27. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 428,58 0,00 373,59 991.302,91 0,00 0,00 0,00 992.105,08
28. IVICA MIKULIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1961 MILČETIĆI 0,00 0,00 156.529,27 816.106,61 0,00 0,00 0,00 972.635,88
29. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 179.066,39 0,00 7.853,12 770.931,23 0,00 0,00 0,00 957.850,74
30. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 711.714,42 47.756,46 40.123,11 157.040,55 0,00 0,00 0,00 956.634,54
31. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 86.101,98 0,00 67.144,38 788.441,34 0,00 0,00 0,00 941.687,70
32. SLAVKO CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1943 MARČELJI 0,00 0,00 57.908,73 853.656,50 0,00 0,00 0,00 911.565,23
33. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 136.461,86 731.580,55 0,00 40.368,62 0,00 908.411,03
34. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 861.290,80 0,00 46.416,91 0,00 907.707,71
35. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 125.003,60 0,00 92.622,45 672.399,20 0,00 0,00 0,00 890.025,25
36. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 75.297,81 0,00 300.738,54 506.663,04 0,00 0,00 0,00 882.699,39
37. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 71.527,76 0,00 44.357,01 758.206,10 0,00 0,00 0,00 874.090,87
38. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 51.469,97 0,00 4.539,61 282.382,78 0,00 514.248,60 0,00 852.640,96
39. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 489,72 815.946,63 0,00 0,00 0,00 816.436,35
40. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 12.049,50 0,00 4.233,85 798.725,02 0,00 0,00 0,00 815.008,37
41. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 142.286,99 0,00 30.981,90 637.395,59 0,00 39,37 0,00 810.703,85
42. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 186.146,80 0,00 300.936,60 233.809,74 0,00 83.991,55 0,00 804.884,69
43. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 39.261,90 0,00 46.652,49 709.620,75 0,00 0,00 0,00 795.535,14
44. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 2.757,06 783.295,35 0,00 0,00 0,00 786.052,41
45. TAJMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1959 CRES 33.093,37 0,00 9.928,51 739.828,70 0,00 0,00 0,00 782.850,58
46. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 41.099,31 740.532,11 0,00 0,00 0,00 781.631,42
47. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 18.388,33 0,00 17.017,54 739.458,65 0,00 0,00 0,00 774.864,52
48. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 44.167,87 0,00 90.727,17 630.196,50 0,00 0,00 0,00 765.091,54
49. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 84.194,49 680.406,21 0,00 0,00 0,00 764.600,70
50. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 25.450,81 0,00 22.359,36 713.748,70 0,00 0,00 0,00 761.558,87
51. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 527.209,73 43.036,07 22.999,35 163.767,45 0,00 0,00 0,00 757.012,60
52. LIDIJA TRINAJSTIĆ-VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,03 0,00 0,00 753.126,19 0,00 0,00 0,00 753.126,22
53. SANDRA CIKAČ STJEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 33.713,83 0,00 22.376,33 694.033,96 0,00 0,00 0,00 750.124,12
54. NINOSLAV MOŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 6.387,35 0,00 0,00 742.720,80 0,00 0,00 0,00 749.108,15
55. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 93.900,28 0,00 2.713,30 645.347,03 0,00 0,00 0,00 741.960,61
56. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 738.378,65 0,00 0,00 0,00 738.378,65
57. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 14.926,48 719.080,34 0,00 0,00 0,00 734.006,82
58. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 759,68 732.534,17 0,00 0,00 0,00 733.293,80
59. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 281.146,46 0,00 51.747,45 398.826,28 0,00 0,00 0,00 731.720,19
60. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT NA RABU -2.270,00 0,00 10.207,42 716.269,80 0,00 0,00 0,00 724.207,22
61. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 51.844,73 0,00 30.363,79 637.039,38 0,00 0,00 0,00 719.247,90
62. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 9.354,42 203.300,05 7.066,19 495.664,92 0,00 0,00 0,00 715.385,58
63. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 198.565,33 0,00 88.366,85 427.694,90 0,00 121,65 0,00 714.748,73
64. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 708.821,94 0,00 0,00 0,00 711.560,07
65. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 148.571,54 558.469,76 0,00 0,00 0,00 707.041,30
66. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 706.220,60 0,00 0,00 0,00 706.220,60
67. MARTINA MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 377.612,02 7.924,25 19.098,16 295.098,35 0,00 0,00 0,00 699.732,78
68. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 57.339,36 629.756,15 0,00 2.363,84 0,00 689.453,41
69. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -11.641,86 0,00 158.743,02 530.282,33 0,00 0,00 0,00 677.383,49
70. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 116.883,85 0,00 96.466,41 455.415,81 0,00 0,00 0,00 668.766,07
71. LUKA GRGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 29.455,07 639.292,25 0,00 0,00 0,00 668.747,32
72. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 26.753,89 0,00 2.662,75 293.607,46 0,00 341.425,08 0,00 664.449,18
73. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 659.446,42 0,00 0,00 0,00 659.446,42
74. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 144.465,00 514.665,93 0,00 0,00 0,00 659.130,93
75. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 657.495,33 0,00 0,00 0,00 657.495,33
76. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 98.552,93 0,00 27.055,75 531.300,69 0,00 0,00 0,00 656.909,37
77. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 180.609,72 0,00 31.045,76 444.195,06 0,00 0,00 0,00 655.850,54
78. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 182.919,29 0,00 17.739,96 454.366,53 0,00 0,00 0,00 655.025,78
79. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 19.546,42 0,00 -9.757,44 639.261,08 0,00 0,00 0,00 649.050,06
80. BRANKA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 365.412,71 0,00 55.532,72 223.422,83 0,00 0,00 0,00 644.368,26
81. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 641.634,83 0,00 0,00 0,00 641.634,83
82. ŽELJKA TOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 68.241,55 567.459,21 0,00 0,00 0,00 635.700,76
83. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 628.608,96 0,00 0,00 0,00 628.608,96
84. KRISTINA BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1978 OPATIJA 0,00 0,00 483.708,30 0,00 0,00 144.761,29 0,00 628.469,59
85. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 13.423,19 614.248,34 0,00 0,00 0,00 627.671,53
86. VLADO DOMUNKOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1962 SUPETARSKA DRAGA -0,77 0,00 -1.540,48 627.401,45 0,00 0,00 0,00 625.860,20
87. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 182.624,89 0,00 77.797,20 358.435,07 0,00 0,00 0,00 618.857,16
88. FIKRET KESEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1962 RIJEKA 0,00 0,00 577.145,13 32.645,19 0,00 5.236,49 0,00 615.026,81
89. ŽELJKO DAMIJANJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1964 CRES 0,00 0,00 535,90 609.258,31 0,00 0,00 0,00 609.794,21
90. RADMILA TRIFUNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1957 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 609.328,59 0,00 0,00 0,00 609.328,59
91. TAJIB SIROVICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 ĆUNSKI 6.139,41 0,00 -715,91 599.406,40 0,00 0,00 0,00 604.829,90
92. GORAN LUKETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 40.421,31 0,00 22.999,28 536.676,50 0,00 0,00 0,00 600.097,09
93. DEAN FARINA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 96.761,43 0,00 252.384,34 247.758,81 0,00 304,43 0,00 597.209,01
94. DRAŽEN GOLEMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 3.126,18 588.543,68 -616,85 -2.524,62 0,00 -77,94 0,00 588.450,45
95. IVAN DMINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 VRBNIK 3.468,83 0,00 8.107,36 574.059,33 0,00 571,28 0,00 586.206,80
96. DAVID SELJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 OPATIJA 38.505,96 0,00 37.974,05 507.890,01 0,00 0,00 0,00 584.370,02
97. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 48.392,48 0,00 1.653,00 311.839,50 0,00 221.294,78 0,00 583.179,76
98. ĐEVAD JELAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 193.739,93 0,00 218.348,01 169.081,40 0,00 0,00 0,00 581.169,34
99. MLADEN ZAHARIJA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1964 PODHUM 64.236,75 0,00 10.644,28 500.579,41 0,00 0,00 0,00 575.460,44
100. PREDRAG BUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 20.638,40 0,00 6.464,24 546.702,62 0,00 0,00 0,00 573.805,26