FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.04.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. HASAN ŠISTEK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1957 KLENOVICA 2.358.310,61 1.157.626,22 17.009,12 86.709,99 0,00 -23,45 0,00 3.619.632,49
2. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.038.481,24 0,00 103.636,49 85.433,19 0,00 66.214,01 0,00 2.293.764,93
3. BORISLAV PURANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.243.027,06 0,00 572.546,75 309.527,92 0,00 0,00 0,00 2.125.101,73
4. ĐANI STROLIGO PRIMORSKO-GORANSKA,MOŠĆENIČKA DRAGA 1954 MOŠĆENICE 263.493,44 331.378,05 192.321,55 1.139.995,42 0,00 15,07 0,00 1.927.203,53
5. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 283.885,87 0,00 189.390,11 1.353.782,80 0,00 0,00 0,00 1.827.058,78
6. MLADEN KRIZMANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 440.256,34 0,00 393.030,76 903.062,90 0,00 0,00 0,00 1.736.350,00
7. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.347.473,18 0,00 192.710,34 10.075,07 0,00 0,00 0,00 1.550.258,59
8. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 424.926,85 0,00 -88.959,80 1.126.944,26 0,00 0,00 0,00 1.462.911,31
9. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 37.395,81 0,00 33.639,37 984.344,88 0,00 347.680,41 0,00 1.403.060,47
10. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 259.390,81 0,00 41.802,43 1.060.427,08 0,00 0,00 0,00 1.361.620,32
11. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 73.502,03 0,00 371.993,65 777.288,44 0,00 82.985,03 0,00 1.305.769,15
12. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1954 MALINSKA 0,00 0,00 453.226,43 769.633,36 0,00 0,00 0,00 1.222.859,79
13. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 997.700,75 0,00 32.946,17 184.105,98 0,00 0,00 0,00 1.214.752,90
14. ŽELJKO BARIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1963 KRK 939.153,31 0,00 169.560,76 0,00 0,00 91.855,94 0,00 1.200.570,01
15. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 990.209,02 49.923,05 22.201,84 91.294,68 0,00 -447,07 0,00 1.153.181,52
16. SLAĐAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 537.586,82 0,00 285.212,72 261.670,71 0,00 0,00 0,00 1.084.470,25
17. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 146.463,12 0,00 68.802,33 864.099,97 0,00 0,00 0,00 1.079.365,42
18. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 134.410,70 0,00 377.760,99 515.090,00 0,00 0,00 0,00 1.027.261,69
19. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 100.648,18 0,00 326.217,27 591.895,15 0,00 6.263,47 0,00 1.025.024,07
20. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 296.808,61 0,00 551.080,76 175.666,81 0,00 0,00 0,00 1.023.556,18
21. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 111.544,24 0,00 51.317,07 846.187,79 0,00 11.721,11 0,00 1.020.770,21
22. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 157.953,82 859.807,58 0,00 0,00 0,00 1.017.761,40
23. VLADO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 KAMPOR -1.699,35 0,00 33.106,22 981.638,49 0,00 0,00 0,00 1.013.045,36
24. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 25.016,90 51.967,38 82.971,34 829.373,92 0,00 0,00 0,00 989.329,54
25. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU -18,81 0,00 2.125,17 970.432,84 0,00 35,33 0,00 972.574,53
26. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 52.207,05 0,00 258.636,04 563.771,86 0,00 44.334,63 0,00 918.949,58
27. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 24.508,90 0,00 625.481,21 256.793,76 0,00 0,00 0,00 906.783,87
28. MARINO BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 393.255,61 0,00 43.449,15 433.819,03 0,00 34.192,23 0,00 904.716,02
29. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 31.110,81 427.106,95 0,00 446.239,58 0,00 900.976,55
30. ZLATKO VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 276.270,04 0,00 95.550,79 524.327,45 0,00 0,00 0,00 896.148,28
31. DENIS RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 206.631,55 0,00 16.032,05 669.657,27 0,00 0,00 0,00 892.320,87
32. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 409.466,00 137.334,90 3.049,44 341.872,08 0,00 0,00 0,00 891.722,42
33. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 383,66 0,00 413,88 885.825,82 0,00 0,00 0,00 886.623,36
34. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 77.811,11 0,00 60.994,73 690.728,68 0,00 0,00 0,00 829.534,52
35. DRAGAN JOVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 106,09 0,00 -4.059,89 824.568,90 0,00 0,00 0,00 820.615,10
36. SLAVKO CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1943 MARČELJI 0,00 0,00 52.555,37 753.034,73 0,00 0,00 0,00 805.590,10
37. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 764.200,64 0,00 40.159,84 0,00 804.360,48
38. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 614.475,75 41.310,37 34.613,94 111.909,39 0,00 0,00 0,00 802.309,45
39. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 427,82 786.023,67 0,00 0,00 0,00 786.451,49
40. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 155.734,64 0,00 -2,82 629.280,85 0,00 0,00 0,00 785.012,67
41. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 66.757,41 0,00 41.152,86 665.173,59 0,00 0,00 0,00 773.083,86
42. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 449.499,46 41.742,39 20.253,82 143.089,69 0,00 115.767,82 0,00 770.353,18
43. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 68.192,09 0,00 275.055,70 422.917,24 0,00 0,00 0,00 766.165,03
44. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 161.969,45 0,00 71.390,20 525.747,25 0,00 0,00 0,00 759.106,90
45. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 124.654,18 624.539,08 0,00 0,00 0,00 749.193,26
46. KRISTIAN BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 182.797,86 0,00 142.964,58 409.538,36 0,00 0,00 0,00 735.300,80
47. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 47.316,06 0,00 4.207,59 218.662,44 0,00 458.840,45 0,00 729.026,54
48. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 36.914,45 0,00 43.265,24 620.291,04 0,00 0,00 0,00 700.470,73
49. SANDRA CIKAČ STJEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 29.547,13 0,00 20.664,22 643.615,13 0,00 0,00 0,00 693.826,48
50. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 789,08 688.372,58 0,00 0,00 0,00 689.161,66
51. KREŠIMIR VUKELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1975 RUKAVAC 171.394,82 0,00 35.300,71 229.222,61 0,00 252.291,30 0,00 688.209,44
52. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 36.689,90 647.014,23 0,00 0,00 0,00 683.704,13
53. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 11.147,24 0,00 3.961,21 668.294,57 0,00 0,00 0,00 683.403,02
54. BRUNO VALENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 68.939,83 0,00 0,00 614.301,95 0,00 0,00 0,00 683.241,78
55. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 16.924,76 0,00 14.931,82 646.610,04 0,00 0,00 0,00 678.466,62
56. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 78.508,00 592.733,03 0,00 0,00 0,00 671.241,03
57. BRANKO BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1969 NOVI VINODOLSKI -1,31 0,00 53.755,66 615.941,55 0,00 655,20 0,00 670.351,10
58. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 76.447,60 0,00 32.996,74 358.005,15 0,00 201.220,67 0,00 668.670,16
59. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 7.882,14 194.305,07 27.377,98 436.616,82 0,00 0,00 0,00 666.182,01
60. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 127.073,80 0,00 28.263,21 509.246,17 0,00 33,92 0,00 664.617,10
61. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 22.823,53 0,00 16.365,79 624.405,89 0,00 0,00 0,00 663.595,21
62. DARKO SAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 449.663,25 0,00 213.693,64 0,00 0,00 0,00 0,00 663.356,89
63. LIDIJA TRINAJSTIĆ-VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,03 0,00 0,00 662.446,28 0,00 0,00 0,00 662.446,31
64. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 40.774,94 0,00 76.663,75 541.343,82 0,00 0,00 0,00 658.782,51
65. NINOSLAV MOŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 5.495,56 0,00 0,00 651.321,82 0,00 0,00 0,00 656.817,38
66. MUJAGA MUJAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1949 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 85.228,21 566.114,41 0,00 0,00 0,00 651.342,62
67. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 647.750,19 0,00 0,00 0,00 647.750,19
68. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 83.173,49 0,00 2.445,55 557.838,33 0,00 0,00 0,00 643.457,37
69. ENVER OKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KORNIĆ 0,00 0,00 28.669,33 614.527,19 0,00 0,00 0,00 643.196,52
70. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 736,57 639.228,42 0,00 0,00 0,00 639.964,94
71. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 13.851,62 625.575,86 0,00 0,00 0,00 639.427,48
72. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT NA RABU -2.270,00 0,00 9.025,66 632.080,15 0,00 0,00 0,00 638.835,81
73. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 254.707,71 0,00 48.342,09 325.821,57 0,00 0,00 0,00 628.871,37
74. MARIJA ČORAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1951 NOVI VINODOLSKI 5.344,27 0,00 26.226,70 593.275,26 0,00 0,00 0,00 624.846,23
75. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 244.189,22 0,00 104.758,94 275.132,42 0,00 0,00 0,00 624.080,58
76. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 620.704,65 0,00 0,00 0,00 623.442,78
77. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 616.685,81 0,00 0,00 0,00 616.685,81
78. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 136.365,07 476.861,61 0,00 0,00 0,00 613.226,68
79. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 178.569,63 0,00 100.909,25 323.096,53 0,00 0,00 0,00 602.575,41
80. JADRANKA MAČUKAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 6.165,42 0,00 28.817,91 565.516,54 0,00 0,00 0,00 600.499,87
81. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 22.235,91 0,00 26.984,51 549.409,65 0,00 0,00 0,00 598.630,07
82. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 50.890,12 542.776,41 0,00 2.142,82 0,00 595.803,41
83. IVAN GERMANIS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 586.431,84 0,00 0,00 0,00 586.431,84
84. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 167.660,29 0,00 15.997,53 400.568,88 0,00 0,00 0,00 584.226,70
85. MLADEN LUKARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1957 CRIKVENICA 7.041,92 0,00 86.122,46 489.095,59 0,00 0,00 0,00 582.259,97
86. BOŽIDAR ANDROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1955 MARINIĆI 69.068,10 0,00 36.896,35 466.633,36 0,00 3.991,93 0,00 576.589,74
87. JOSIP MAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1949 JADRANOVO 89.585,33 0,00 95.441,77 389.339,00 0,00 0,00 0,00 574.366,10
88. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 23.905,83 0,00 2.315,77 248.229,34 0,00 299.034,85 0,00 573.485,79
89. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 572.520,11 0,00 0,00 0,00 572.520,11
90. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 570.341,06 0,00 0,00 0,00 570.341,06
91. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 91.675,86 0,00 25.099,68 450.260,26 0,00 0,00 0,00 567.035,80
92. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 168.190,33 0,00 29.336,23 368.722,63 0,00 0,00 0,00 566.249,19
93. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 103.511,31 0,00 86.643,90 371.844,85 0,00 0,00 0,00 562.000,06
94. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -9.019,35 0,00 135.653,47 434.769,35 0,00 0,00 0,00 561.403,47
95. SLAVKO MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1965 CERNIK 4.205,14 0,00 0,00 556.074,39 0,00 0,00 0,00 560.279,53
96. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 126.794,85 431.780,83 0,00 0,00 0,00 558.575,68
97. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 555.442,03 0,00 0,00 0,00 555.442,03
98. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 17.604,05 0,00 -9.757,44 545.833,70 0,00 0,00 0,00 553.680,31
99. INES KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1955 BREGI -7.137,29 0,00 47.770,42 512.937,11 0,00 0,00 0,00 553.570,24
100. ŽELJKA TOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 63.092,04 486.020,48 0,00 0,00 0,00 549.112,52