FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.132.004,99 0,00 592.169,75 89.395,93 0,00 68.806,02 0,00 2.882.376,69
2. BORISLAV PURANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.300.231,68 0,00 607.537,63 357.995,23 0,00 0,00 0,00 2.265.764,54
3. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 298.760,13 0,00 201.459,02 1.441.574,02 0,00 0,00 0,00 1.941.793,17
4. MLADEN KRIZMANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 465.982,64 0,00 411.118,93 950.652,44 0,00 0,00 0,00 1.827.754,01
5. MUSLI BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 CERNIK 1.094.896,58 0,00 229.614,49 370.483,26 0,00 0,00 0,00 1.694.994,33
6. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.406.940,41 0,00 204.143,84 49.793,53 0,00 0,00 0,00 1.660.877,78
7. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 456.813,29 0,00 -6.236,71 1.204.318,50 0,00 0,00 0,00 1.654.895,08
8. MARKO DRAGULJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1960 KOSI 406.839,83 0,00 269.685,26 889.386,95 0,00 0,00 0,00 1.565.912,04
9. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 41.693,58 0,00 35.059,14 1.064.379,03 0,00 367.234,75 0,00 1.508.366,50
10. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 273.371,68 0,00 44.307,56 1.122.791,38 0,00 0,00 0,00 1.440.470,62
11. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 94.854,83 0,00 387.131,55 845.196,75 0,00 86.292,08 0,00 1.413.475,21
12. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.046.441,07 0,00 34.755,40 213.365,30 0,00 0,00 0,00 1.294.561,77
13. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1954 MALINSKA 0,00 0,00 473.173,33 819.602,28 0,00 0,00 0,00 1.292.775,61
14. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.008.931,77 53.280,61 23.681,72 97.705,08 0,00 -447,07 0,00 1.183.152,11
15. SLAĐAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 572.373,43 0,00 301.325,11 296.746,34 0,00 0,00 0,00 1.170.444,88
16. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 156.676,99 0,00 71.665,89 909.503,54 0,00 0,00 0,00 1.137.846,42
17. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 312.794,50 0,00 581.467,64 227.058,94 0,00 0,00 0,00 1.121.321,08
18. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 50.048,81 54.870,35 90.086,61 898.067,70 0,00 0,00 0,00 1.093.073,47
19. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU -18,81 0,00 -460,35 1.092.458,75 0,00 38,38 0,00 1.092.017,97
20. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 105.881,13 0,00 339.838,26 639.646,13 0,00 6.510,29 0,00 1.091.875,81
21. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 140.570,07 0,00 393.134,66 557.444,73 0,00 0,00 0,00 1.091.149,46
22. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 117.576,86 0,00 54.226,16 905.662,82 0,00 12.225,97 0,00 1.089.691,81
23. VLADO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 KAMPOR -2.135,75 0,00 39.237,79 1.051.356,55 0,00 0,00 0,00 1.088.458,59
24. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 167.643,02 910.691,17 0,00 0,00 0,00 1.078.334,19
25. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 54.263,09 0,00 268.504,78 607.952,96 0,00 46.088,02 0,00 976.808,85
26. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 33.029,16 468.085,61 0,00 477.711,27 0,00 975.345,25
27. MARINO BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 413.311,38 0,00 45.657,75 476.686,23 0,00 35.927,59 0,00 971.582,95
28. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 25.701,19 0,00 657.344,12 268.453,90 0,00 0,00 0,00 951.499,21
29. ZLATKO VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 291.317,58 0,00 95.496,39 563.680,84 0,00 0,00 0,00 950.494,81
30. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 433.340,41 145.547,71 3.225,80 364.672,75 0,00 0,00 0,00 946.786,67
31. DENIS RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 213.940,80 0,00 16.618,19 716.222,35 0,00 0,00 0,00 946.781,34
32. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 406,12 0,00 343,74 935.423,89 0,00 0,00 0,00 936.173,75
33. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 663.095,08 44.533,42 37.368,52 146.429,76 0,00 0,00 0,00 891.426,78
34. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 81.956,55 0,00 64.069,55 738.550,97 0,00 0,00 0,00 884.577,07
35. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 168.690,84 0,00 7.585,52 698.531,57 0,00 0,00 0,00 874.807,93
36. SLAVKO CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1943 MARČELJI 0,00 0,00 54.572,52 802.311,58 0,00 0,00 0,00 856.884,10
37. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 811.711,66 0,00 43.288,38 0,00 855.000,04
38. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 128.653,53 665.001,42 0,00 37.296,81 0,00 830.951,76
39. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 71.744,95 0,00 287.897,12 463.756,08 0,00 0,00 0,00 823.398,15
40. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 69.142,59 0,00 42.754,94 710.655,80 0,00 0,00 0,00 822.553,33
41. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 476.686,95 40.515,33 21.626,59 153.428,57 0,00 125.023,43 0,00 817.280,87
42. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 141.518,69 0,00 83.534,02 589.988,77 0,00 0,00 0,00 815.041,48
43. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 49.393,02 0,00 4.373,61 249.488,54 0,00 486.544,53 0,00 789.799,70
44. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 458,77 765.401,07 0,00 0,00 0,00 765.859,84
45. KRISTIAN BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 190.961,90 0,00 148.615,54 425.739,08 0,00 0,00 0,00 765.316,52
46. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 316.947,05 0,00 112.259,09 330.061,44 0,00 0,00 0,00 759.267,58
47. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 11.598,37 0,00 4.097,53 731.759,90 0,00 0,00 0,00 747.455,80
48. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 38.088,18 0,00 44.958,87 663.921,85 0,00 0,00 0,00 746.968,90
49. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 1.248,89 734.799,91 0,00 0,00 0,00 736.048,80
50. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 134.680,40 0,00 29.622,55 571.270,99 0,00 36,64 0,00 735.610,58
51. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 38.854,40 692.739,09 0,00 0,00 0,00 731.593,49
52. BRUNO VALENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 73.284,33 0,00 0,00 655.570,84 0,00 0,00 0,00 728.855,17
53. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 17.656,54 0,00 15.974,68 692.000,27 0,00 0,00 0,00 725.631,49
54. SANDRA CIKAČ STJEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 31.630,48 0,00 21.520,27 668.824,53 0,00 0,00 0,00 721.975,28
55. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 24.137,17 0,00 23.026,69 674.055,53 0,00 0,00 0,00 721.219,39
56. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 81.364,32 635.535,56 0,00 0,00 0,00 716.899,88
57. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 42.471,41 0,00 83.562,78 584.736,11 0,00 0,00 0,00 710.770,30
58. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 80.641,86 0,00 34.140,21 384.504,73 0,00 211.257,73 0,00 710.544,53
59. LIDIJA TRINAJSTIĆ-VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,03 0,00 0,00 706.752,18 0,00 0,00 0,00 706.752,21
60. NINOSLAV MOŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 5.941,46 0,00 0,00 695.987,27 0,00 0,00 0,00 701.928,73
61. MUJAGA MUJAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1949 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 89.042,73 608.484,51 0,00 0,00 0,00 697.527,24
62. DARKO SAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 462.985,03 0,00 229.369,01 0,00 0,00 0,00 0,00 692.354,04
63. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 692.030,35 0,00 0,00 0,00 692.030,35
64. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 88.536,89 0,00 2.579,43 600.558,63 0,00 0,00 0,00 691.674,95
65. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 8.663,95 206.467,52 10.155,74 464.642,97 0,00 0,00 0,00 689.930,18
66. ENVER OKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KORNIĆ 0,00 0,00 30.661,87 659.170,45 0,00 0,00 0,00 689.832,32
67. MARIJA ČORAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1951 NOVI VINODOLSKI 5.751,00 0,00 27.031,01 654.401,81 0,00 0,00 0,00 687.183,82
68. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 14.389,05 671.294,04 0,00 0,00 0,00 685.683,09
69. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 748,13 684.847,24 0,00 0,00 0,00 685.595,32
70. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 267.109,71 0,00 53.028,71 361.289,87 0,00 0,00 0,00 681.428,29
71. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT NA RABU -2.270,00 0,00 9.616,54 673.140,92 0,00 0,00 0,00 680.487,46
72. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 48.580,22 0,00 29.890,79 592.190,46 0,00 0,00 0,00 670.661,47
73. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 663.729,21 0,00 0,00 0,00 666.467,34
74. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 660.419,13 0,00 0,00 0,00 660.419,13
75. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 142.468,30 516.631,62 0,00 0,00 0,00 659.099,92
76. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 188.567,40 0,00 84.696,21 373.645,81 0,00 0,00 0,00 646.909,42
77. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 56.227,99 585.232,22 0,00 2.253,33 0,00 643.707,60
78. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 171.216,78 0,00 200.707,44 188.093,49 0,00 77.882,94 0,00 637.900,65
79. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 25.329,86 0,00 2.489,26 278.191,02 0,00 320.229,96 0,00 626.240,10
80. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 177.342,65 0,00 16.868,74 429.802,57 0,00 0,00 0,00 624.013,96
81. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -11.641,86 0,00 152.637,60 481.491,78 0,00 0,00 0,00 622.487,52
82. JOSIP MAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1949 JADRANOVO 93.431,17 0,00 100.884,18 426.430,31 0,00 0,00 0,00 620.745,66
83. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 614.949,19 0,00 0,00 0,00 614.949,19
84. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 110.197,58 0,00 91.555,16 412.755,67 0,00 0,00 0,00 614.508,41
85. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 612.884,14 0,00 0,00 0,00 612.884,14
86. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 95.114,40 0,00 26.077,71 489.746,42 0,00 0,00 0,00 610.938,53
87. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 174.400,03 0,00 30.190,99 405.424,79 0,00 0,00 0,00 610.015,81
88. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 137.771,48 472.189,33 0,00 0,00 0,00 609.960,81
89. INES KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1955 BREGI -1.232,33 0,00 41.086,51 561.628,82 0,00 0,00 0,00 601.483,00
90. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 18.575,23 0,00 -9.757,44 591.513,33 0,00 0,00 0,00 600.331,12
91. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 597.505,06 0,00 0,00 0,00 597.505,06
92. ŽELJKA TOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 65.666,79 525.705,78 0,00 0,00 0,00 591.372,57
93. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 175.537,16 0,00 74.521,29 339.142,83 0,00 0,00 0,00 589.201,28
94. BRANKA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 347.042,58 0,00 46.330,36 192.127,90 0,00 0,00 0,00 585.500,84
95. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 584.709,19 0,00 0,00 0,00 584.709,19
96. VLADO DOMUNKOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1962 SUPETARSKA DRAGA -0,77 0,00 3.525,32 579.600,47 0,00 0,00 0,00 583.125,02
97. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 11.900,30 569.845,84 0,00 0,00 0,00 581.746,14
98. SNJEŽANA SULEJMAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 170.654,01 0,00 432,68 406.819,71 1,05 0,00 0,00 577.907,45
99. IGOR ROSANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1968 PUNAT -634,65 0,00 143.409,51 434.334,48 0,00 0,00 0,00 577.109,34
100. TAJIB SIROVICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 ĆUNSKI 5.709,07 0,00 -598,44 568.519,50 0,00 0,00 0,00 573.630,13