FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2017. GODINE
Obrada podataka izvršena je 23.10.2017. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
1. SIMEUN GALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1952 HAMBARIŠTE 1.717.691,79 155.451,70 -779,48 1.073.394,86 0,00 -100,35 0,00 0,00 2.945.658,52
2. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 241.468,08 0,00 235.089,00 1.695.035,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.592,72
3. KRUNOSLAV DIKA PRIMORSKO-GORANSKA,FUŽINE 1941 FUŽINE 419.870,26 0,00 202.320,99 1.044.416,54 0,00 22.238,56 0,00 0,00 1.688.846,35
4. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.586.021,31 0,00 38.855,86 57.188,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682.065,47
5. IVICA BARIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 CRIKVENICA 704.037,49 0,00 970.733,57 -412,06 0,00 3.976,89 0,00 0,00 1.678.335,89
6. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 107.047,48 0,00 427.825,29 1.037.692,33 0,00 96.272,92 0,00 0,00 1.668.838,02
7. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 511.110,22 0,00 269.152,91 717.553,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497.816,18
8. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1954 TRIBALJ 0,00 0,00 532.466,94 958.914,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491.381,89
9. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 141.301,77 63.631,64 109.500,46 1.156.445,43 0,00 3,54 0,00 0,00 1.470.882,84
10. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT -18,81 0,00 -8.822,53 1.453.567,26 0,00 47,57 0,00 0,00 1.444.773,49
11. VLADO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 KAMPOR 3.296,63 0,00 33.958,23 1.245.282,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.282.537,48
12. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 159.159,30 0,00 440.652,10 673.777,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.588,62
13. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.034.329,39 63.413,86 28.148,04 117.051,89 0,00 -447,07 0,00 0,00 1.242.496,11
14. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 114.057,31 0,00 0,00 1.046.533,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.590,61
15. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 505.394,29 170.334,29 3.758,04 433.520,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.006,93
16. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 105.498,56 0,00 101.158,38 893.002,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.659,35
17. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 200.004,67 0,00 8.338,17 885.289,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.632,64
18. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 809.830,13 54.260,70 45.681,97 178.453,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.226,31
19. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 154.130,99 835.922,51 0,00 46.567,66 0,00 0,00 1.036.621,16
20. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 73.472,36 0,00 70.679,62 871.384,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.536,76
21. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 21.489,55 315.325,54 0,00 643.749,29 0,00 0,00 977.083,59
22. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 595.491,36 48.123,00 25.769,65 184.631,70 0,00 93.009,20 0,00 0,00 947.024,91
23. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 175.576,86 0,00 373.478,44 210.596,51 0,00 96.318,96 0,00 0,00 855.970,77
24. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 88.410,60 753.219,51 0,00 0,00 0,00 0,00 841.630,11
25. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 202.626,28 0,00 95.395,62 506.709,54 0,00 142,05 0,00 0,00 804.873,49
26. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1960 GRIŽANE-BELGRAD 0,00 0,00 8.191,75 782.083,34 0,00 0,00 0,00 0,00 790.275,09
27. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 153.342,56 582.648,01 0,00 0,00 0,00 0,00 735.990,57
28. SAVA URUKALO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1949 RIJEKA 322.613,73 0,00 126.612,05 280.734,26 0,00 0,00 0,00 0,00 729.960,04
29. BORIS ĆOZA PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 DRAMALJ 1,72 0,00 201.425,40 527.944,30 0,00 0,00 0,00 0,00 729.371,42
30. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 196.374,68 0,00 19.498,11 503.937,56 0,00 0,00 0,00 0,00 719.810,35
31. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 21.506,31 0,00 -9.757,44 707.447,46 0,00 0,00 0,00 0,00 719.196,33
32. TAJIB SIROVICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 ĆUNSKI 7.007,88 0,00 1.187,49 699.971,04 0,00 0,00 0,00 0,00 708.166,41
33. KRISTINA BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1978 OPATIJA 0,00 0,00 532.814,11 0,00 0,00 158.736,45 0,00 0,00 691.550,56
34. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 196.928,22 0,00 84.408,09 395.953,30 0,00 0,00 0,00 0,00 677.289,61
35. GORDANA HORVAT PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1969 CRIKVENICA 113.844,49 0,00 134.280,95 420.447,84 0,00 1.125,94 0,00 0,00 669.699,22
36. ROBERT JERČENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 43.152,73 0,00 -4.027,02 630.505,50 0,00 0,00 0,00 0,00 669.631,21
37. MATO NEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 660.954,77 0,00 0,00 0,00 0,00 660.954,77
38. DAVID SELJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 OPATIJA 41.413,82 0,00 39.564,62 572.807,78 0,00 0,00 0,00 0,00 653.786,22
39. VLADIMIR MALJEVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1964 BRIBIR -218,77 0,00 6.074,99 638.996,05 0,00 0,00 0,00 0,00 644.852,27
40. MIROSLAV VITALJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 OPATIJA 124.709,81 0,00 116.495,79 398.535,11 0,00 0,00 0,00 0,00 639.740,71
41. SILVANO KUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1956 MIHOLAŠĆICA 132.664,55 80.414,90 -2.847,70 429.123,20 0,00 0,00 0,00 0,00 639.354,95
42. IVAN DMINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 VRBNIK 3.719,70 0,00 6.414,13 626.815,63 0,00 618,27 0,00 0,00 637.567,73
43. FRANJO BURULIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1957 SELCE 347.127,49 225.748,77 2.044,88 51.415,19 0,00 0,00 0,00 0,00 626.336,33
44. IGOR STANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1960 MUČIĆI 36.811,98 0,00 5.015,27 579.742,23 0,00 1.836,82 0,00 0,00 623.406,30
45. TEOFIK BOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOKVE 1955 SOPAČ 0,00 0,00 11.450,11 611.168,44 0,00 0,00 0,00 0,00 622.618,55
46. ZORAN MATIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1961 KRK 15.067,60 0,00 42.373,24 562.089,92 0,00 0,00 0,00 0,00 619.530,76
47. VLADIMIR GOLAC PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1951 BAKAR-DIO 0,00 0,00 -727,61 603.086,34 0,00 0,00 0,00 0,00 602.358,73
48. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -14.871,86 0,00 161.378,29 448.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594.589,43
49. BEZIJAN DURMISHI PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1954 KASTAV 0,00 0,00 284,79 564.634,77 0,00 25.690,65 0,00 0,00 590.610,21
50. KLAUDIO GRUBIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1961 MARTINOVO SELO 0,00 0,00 0,00 584.866,63 0,00 0,00 0,00 0,00 584.866,63
51. ALENKA ABRAMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA -563,91 0,00 4.598,93 495.061,52 0,00 79.287,58 0,00 0,00 578.384,12
52. JOŽEF MAVRINAC PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1952 ČAVLE 0,00 0,00 2.361,27 568.028,56 0,00 0,00 0,00 0,00 570.389,83
53. MIRKO DRPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1957 ŠKRLJEVO 97.632,95 0,00 71.541,75 400.050,44 0,00 0,00 0,00 0,00 569.225,14
54. LJERKA MIKULIČIĆ-KNEŽEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 1.109,11 531.901,36 0,00 33.613,76 0,00 0,00 566.624,23
55. KEVSER HAZIRI PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1961 KASTAV 76.645,80 0,00 1.097,77 475.127,64 0,00 13.552,62 0,00 0,00 566.423,83
56. DAVOR MARŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 0,00 0,00 28.132,87 516.593,39 0,00 21.566,79 0,00 0,00 566.293,05
57. FRANCO BILUCAGLIA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 MALI LOŠINJ 264.631,78 0,00 -443,25 301.455,22 0,00 148,42 0,00 0,00 565.792,17
58. REDŽEP GAŠAJ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1950 MIHOTIĆI 0,00 0,00 -396,19 554.903,24 0,00 9.051,30 0,00 0,00 563.558,35
59. ANTON MILOŠEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1959 LEDENICE 0,00 0,00 167,78 556.689,03 0,00 4.228,85 0,00 0,00 561.085,66
60. JUGOSLAVA CVIJETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1962 KASTAV 0,00 0,00 35.829,50 499.566,05 0,00 25.472,88 0,00 0,00 560.868,43
61. BRANKO GRCE PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT -313,41 0,00 35.568,64 508.477,11 0,00 0,00 0,00 0,00 543.732,34
62. MARCEL SALVARO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1948 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 527.038,26 0,00 0,00 0,00 0,00 527.038,26
63. SENAD MERDANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 10.696,77 514.284,87 0,00 0,00 0,00 0,00 524.981,64
64. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 552,17 521.653,74 0,00 0,00 0,00 0,00 522.205,91
65. DAVOR KRPAN PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 MATULJI -1,10 0,00 9.392,73 512.010,34 0,00 0,00 0,00 0,00 521.401,97
66. MARKO MATAIJA PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1983 NOVI VINODOLSKI 517.208,86 0,00 833,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.042,26
67. SILVIO JUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1940 JUŠIĆI 16.842,65 0,00 -7.407,79 505.370,27 0,00 2.556,80 0,00 0,00 517.361,93
68. SREĆKO GALJANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1963 PUNAT 0,00 0,00 26.906,34 470.872,71 0,00 12.333,53 0,00 0,00 510.112,58
69. JOSIP ANTOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1978 PUNAT 0,00 0,00 -3.859,69 508.791,26 0,00 0,00 0,00 0,00 504.931,57
70. FRANCISKO LONČARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 SELCE 0,00 0,00 14.836,55 487.017,16 0,00 0,00 0,00 0,00 501.853,71
71. FRANJO TOMINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1958 LOVRAN 0,00 0,00 0,00 487.843,79 0,00 0,00 0,00 0,00 487.843,79
72. HAJRUDIN AVDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1956 SVETI VID-MIHOLJICE 952,69 0,00 58.413,74 427.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.232,43
73. NENAD ŠPANJOL-ŠIMUNELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1971 BANJOL 0,00 0,00 962,44 483.910,17 0,00 0,00 0,00 0,00 484.872,61
74. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 73.761,31 0,00 2.471,14 406.191,32 0,00 0,00 0,00 0,00 482.423,77
75. DINKO MIHELČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1960 DELNICE 251.624,46 0,00 36.519,47 150.384,33 0,00 43.508,68 0,00 0,00 482.036,94
76. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 35.353,43 0,00 -1.155,83 446.952,39 0,00 44,86 0,00 0,00 481.194,85
77. ANTON LOŽNIK PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1959 CRIKVENICA 0,00 0,00 0,00 479.542,19 0,00 0,00 0,00 0,00 479.542,19
78. MILJENKO FERARI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 15.020,41 0,00 9.923,63 448.264,50 0,00 5.885,40 0,00 0,00 479.093,94
79. MIRA MACOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1970 KAMPOR 0,00 0,00 13.319,57 460.345,55 0,00 0,00 0,00 0,00 473.665,12
80. ZORKA BJELAJAC PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 0,00 0,00 15.749,82 449.655,28 0,00 0,00 0,00 0,00 465.405,10
81. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 4.243,71 9.818,64 3.979,53 447.207,41 0,00 0,00 0,00 0,00 465.249,29
82. DAUT SABRIU PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1948 PUNAT 32.374,62 0,00 127.074,26 299.867,49 0,00 0,00 0,00 0,00 459.316,37
83. NENAD ŠTOKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1964 BARBAT 10,40 0,00 1.465,59 455.236,42 0,00 0,00 0,00 0,00 456.712,41
84. NIK LEKAJ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1961 ŠKRLJEVO 132.217,49 0,00 236.646,54 84.537,44 0,00 0,00 0,00 0,00 453.401,47
85. LAURA VLAH PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1959 KASTAV 89.067,19 0,00 57.146,87 305.090,11 0,00 0,00 0,00 0,00 451.304,17
86. QAMILE BUJARI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1972 RIJEKA 73.181,38 0,00 82.111,65 292.730,82 0,00 0,00 0,00 0,00 448.023,85
87. MILENKO GAŠOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1959 NOVI VINODOLSKI 0,00 0,00 59.321,72 387.257,07 0,00 0,00 0,00 0,00 446.578,79
88. DARKO PETROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1968 PODHUM 0,00 0,00 -357,65 444.136,54 0,00 0,00 0,00 0,00 443.778,89
89. GORAN PINTAR PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1980 SROKI 342.819,41 0,00 24.062,97 74.167,28 0,00 0,00 0,00 0,00 441.049,66
90. FRANJO ŠTOKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1951 BARBAT -3.016,75 0,00 -15.803,81 457.084,64 0,00 0,00 0,00 0,00 438.264,08
91. BRANKO DEBELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1968 BARBAT -0,96 0,00 13.713,39 422.992,78 0,00 0,00 0,00 0,00 436.705,21
92. EDUARD JAVORČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 435.522,06 0,00 0,00 0,00 0,00 435.522,06
93. DRAŽENKA SABADIN PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1951 NJIVICE 54.078,65 0,00 50.005,10 326.867,77 0,00 2.651,84 0,00 0,00 433.603,36
94. BRANIMIR ŠIMANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1972 PUNAT 202.830,90 0,00 36.138,27 193.506,26 0,00 0,00 0,00 0,00 432.475,43
95. MIROSLAV PRANJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 DRIVENIK 25.005,24 0,00 28.574,32 374.699,26 0,00 0,00 0,00 0,00 428.278,82
96. DRAGAN TEŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1973 MATULJI -642,06 0,00 14.384,46 411.874,39 0,00 0,00 0,00 0,00 425.616,79
97. EUGEN ŠVAST PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 57.748,69 366.439,73 0,00 0,00 0,00 0,00 424.188,42
98. STIPO ŠIMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 12.611,73 405.095,51 0,00 0,00 0,00 0,00 417.707,24
99. IVICA FUĆAK PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1956 PODČUDNIČ 287.186,70 132.941,86 10,93 -2.515,42 0,00 0,00 0,00 0,00 417.624,07
100. SMAJL HASANBAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1955 MARINIĆI 0,00 0,00 263.479,50 152.066,15 0,00 0,00 0,00 0,00 415.545,65