FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.04.2015. GODINE
Obrada podataka izvršena je 24.04.2015. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.163.522,15 0,00 608.512,43 90.731,35 0,00 69.679,52 0,00 2.932.445,45
2. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 304.327,21 0,00 205.558,76 1.471.628,62 0,00 0,00 0,00 1.981.514,59
3. MLADEN KRIZMANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 474.652,31 0,00 417.607,47 966.689,96 0,00 0,00 0,00 1.858.949,74
4. MUSLI BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 CERNIK 1.109.940,43 0,00 232.649,55 382.595,27 0,00 0,00 0,00 1.725.185,25
5. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 467.558,90 0,00 -6.236,71 1.228.000,15 0,00 0,00 0,00 1.689.322,34
6. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.427.073,66 0,00 208.920,13 51.281,25 0,00 0,00 0,00 1.687.275,04
7. MARKO DRAGULJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1960 KOSI 418.123,22 0,00 277.170,48 911.204,57 0,00 0,00 0,00 1.606.498,27
8. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 42.679,12 0,00 35.537,60 1.092.122,66 0,00 373.824,49 0,00 1.544.163,87
9. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 278.083,18 0,00 44.546,76 1.144.277,23 0,00 0,00 0,00 1.466.907,17
10. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 96.216,27 0,00 392.232,97 868.875,82 0,00 87.406,55 0,00 1.444.731,61
11. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.062.866,38 0,00 35.365,10 223.694,85 0,00 0,00 0,00 1.321.926,33
12. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1954 TRIBALJ 0,00 0,00 479.924,96 836.910,93 0,00 0,00 0,00 1.316.835,89
13. SLAĐAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 584.096,39 0,00 306.754,92 309.035,98 0,00 0,00 0,00 1.199.887,29
14. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.011.301,65 54.412,09 24.180,43 99.865,35 0,00 -447,07 0,00 1.189.312,45
15. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 61.642,65 55.848,64 92.254,38 953.374,35 0,00 0,00 0,00 1.163.120,02
16. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 160.119,03 0,00 72.630,90 924.804,38 0,00 0,00 0,00 1.157.554,31
17. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 318.181,69 0,00 591.707,91 237.829,06 0,00 0,00 0,00 1.147.718,66
18. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU -18,81 0,00 3.173,09 1.130.010,44 0,00 39,40 0,00 1.133.204,12
19. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 107.644,62 0,00 344.428,49 656.207,33 0,00 6.593,47 0,00 1.114.873,91
20. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 142.645,76 0,00 398.440,49 572.187,42 0,00 0,00 0,00 1.113.273,67
21. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 119.609,84 0,00 54.718,73 926.175,02 0,00 12.396,11 0,00 1.112.899,70
22. VLADO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 KAMPOR -2.135,75 0,00 34.240,88 1.076.747,00 0,00 0,00 0,00 1.108.852,13
23. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 170.967,43 928.308,06 0,00 0,00 0,00 1.099.275,49
24. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 54.955,96 0,00 271.830,52 623.311,11 0,00 46.678,90 0,00 996.776,49
25. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 33.675,64 476.993,58 0,00 488.317,12 0,00 995.505,55
26. MARINO BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 420.070,09 0,00 46.402,04 491.601,62 0,00 36.512,39 0,00 994.586,14
27. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 26.102,99 0,00 668.081,80 272.383,34 0,00 0,00 0,00 966.568,13
28. DENIS RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 216.403,99 0,00 16.815,71 732.383,90 0,00 0,00 0,00 965.603,60
29. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 441.386,00 148.315,40 3.285,23 372.360,31 0,00 0,00 0,00 965.346,94
30. ZLATKO VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 296.388,55 0,00 87.435,28 578.152,93 0,00 0,00 0,00 961.976,76
31. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 413,69 0,00 353,80 954.027,27 0,00 0,00 0,00 954.794,76
32. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 679.479,62 45.619,57 38.296,81 150.005,58 0,00 0,00 0,00 913.401,58
33. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 83.353,54 0,00 65.105,76 755.136,18 0,00 0,00 0,00 903.595,48
34. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 172.187,36 0,00 7.811,68 722.663,00 0,00 0,00 0,00 902.662,04
35. SLAVKO CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1943 MARČELJI 0,00 0,00 56.468,47 819.386,98 0,00 0,00 0,00 875.855,45
36. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 828.191,98 0,00 44.342,68 0,00 872.534,66
37. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 131.255,38 687.053,11 0,00 38.332,00 0,00 856.640,49
38. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 141.010,19 0,00 86.378,12 617.577,38 0,00 0,00 0,00 844.965,69
39. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 72.942,25 0,00 292.224,63 477.987,90 0,00 0,00 0,00 843.154,78
40. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 69.946,38 0,00 43.294,83 726.452,42 0,00 0,00 0,00 839.693,63
41. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 50.092,94 0,00 4.429,55 260.346,12 0,00 495.880,70 0,00 810.749,31
42. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 341.184,69 0,00 125.911,79 337.087,97 0,00 0,00 0,00 804.184,45
43. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 469,20 782.207,08 0,00 0,00 0,00 782.676,28
44. KRISTIAN BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 193.713,15 0,00 150.519,90 431.876,38 0,00 0,00 0,00 776.109,43
45. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 11.750,40 0,00 4.143,47 753.941,68 0,00 0,00 0,00 769.835,55
46. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 38.483,72 0,00 45.529,61 679.094,56 0,00 0,00 0,00 763.107,89
47. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 137.243,79 0,00 30.080,65 593.169,50 0,00 37,56 0,00 760.531,50
48. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 1.872,26 750.915,04 0,00 0,00 0,00 752.787,30
49. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 39.598,61 708.617,52 0,00 0,00 0,00 748.216,13
50. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 17.903,15 0,00 16.326,12 707.765,92 0,00 0,00 0,00 741.995,19
51. IGOR ROSANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1968 PUNAT -608,64 0,00 290.329,74 449.377,94 0,00 0,00 0,00 739.099,04
52. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 24.579,86 0,00 17.977,89 691.256,56 0,00 0,00 0,00 733.814,31
53. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 81.036,35 650.429,14 0,00 0,00 0,00 731.465,49
54. SANDRA CIKAČ STJEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 32.332,56 0,00 21.808,76 677.320,02 0,00 0,00 0,00 731.461,34
55. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 43.043,11 0,00 85.936,54 599.828,43 0,00 0,00 0,00 728.808,08
56. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 82.055,31 0,00 34.525,56 391.079,89 0,00 214.640,17 0,00 722.300,93
57. LIDIJA TRINAJSTIĆ-VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,03 0,00 0,00 722.152,40 0,00 0,00 0,00 722.152,43
58. NINOSLAV MOŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 6.091,72 0,00 0,00 711.508,64 0,00 0,00 0,00 717.600,36
59. MUJAGA MUJAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1949 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 90.328,21 623.232,37 0,00 0,00 0,00 713.560,58
60. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 176.248,14 0,00 252.064,94 203.114,49 0,00 79.941,52 0,00 711.369,09
61. MARIJA ČORAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1951 NOVI VINODOLSKI 5.888,06 0,00 30.706,95 672.924,80 0,00 0,00 0,00 709.519,81
62. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 90.344,33 0,00 2.624,54 615.424,51 0,00 0,00 0,00 708.393,38
63. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 707.421,91 0,00 0,00 0,00 707.421,91
64. DARKO SAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 469.568,17 0,00 234.725,67 0,00 0,00 0,00 0,00 704.293,84
65. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 8.896,64 208.338,17 6.610,99 478.992,82 0,00 0,00 0,00 702.838,62
66. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 14.570,16 687.170,19 0,00 0,00 0,00 701.740,35
67. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 752,02 700.689,91 0,00 0,00 0,00 701.441,88
68. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 271.840,04 0,00 50.102,20 373.711,83 0,00 0,00 0,00 695.654,07
69. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT NA RABU -2.270,00 0,00 9.815,66 687.447,54 0,00 0,00 0,00 694.993,20
70. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 49.680,35 0,00 28.448,50 607.076,72 0,00 0,00 0,00 685.205,57
71. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 678.697,64 0,00 0,00 0,00 681.435,77
72. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 675.626,41 0,00 0,00 0,00 675.626,41
73. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 144.525,07 530.503,26 0,00 0,00 0,00 675.028,33
74. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 191.936,66 0,00 85.933,20 391.474,93 0,00 114,95 0,00 669.459,74
75. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 53.820,60 600.008,96 0,00 2.290,57 0,00 656.114,19
76. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 25.809,75 0,00 2.547,73 283.386,30 0,00 327.372,64 0,00 639.116,42
77. LUKA GRGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 27.542,75 609.732,51 0,00 0,00 0,00 637.275,26
78. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 180.605,57 0,00 17.162,34 438.080,54 0,00 0,00 0,00 635.848,45
79. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -11.641,86 0,00 147.534,57 497.706,35 0,00 0,00 0,00 633.599,06
80. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 112.450,83 0,00 93.210,23 426.904,34 0,00 0,00 0,00 632.565,40
81. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 629.716,94 0,00 0,00 0,00 629.716,94
82. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 627.690,29 0,00 0,00 0,00 627.690,29
83. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 96.273,17 0,00 26.407,31 503.522,41 0,00 0,00 0,00 626.202,89
84. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 176.492,67 0,00 30.479,05 418.262,57 0,00 0,00 0,00 625.234,29
85. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 137.207,72 486.276,13 0,00 0,00 0,00 623.483,85
86. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 18.902,52 0,00 -9.757,44 607.376,49 0,00 0,00 0,00 616.521,57
87. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 612.148,06 0,00 0,00 0,00 612.148,06
88. ŽELJKA TOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 66.534,48 539.548,87 0,00 0,00 0,00 606.083,35
89. BRANKA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 353.233,25 0,00 49.351,54 202.446,50 0,00 0,00 0,00 605.031,29
90. SNJEŽANA SULEJMAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 179.983,66 0,00 609,35 421.863,21 0,00 0,00 0,00 602.456,22
91. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 177.925,70 0,00 75.625,26 346.108,90 0,00 0,00 0,00 599.659,86
92. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 599.275,59 0,00 0,00 0,00 599.275,59
93. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 12.401,19 584.581,65 0,00 0,00 0,00 596.982,84
94. VLADO DOMUNKOŠ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1962 SUPETARSKA DRAGA -0,77 0,00 -2.153,24 596.746,62 0,00 0,00 0,00 594.592,61
95. TAJIB SIROVICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 ĆUNSKI 5.854,09 0,00 -1.038,84 578.119,03 0,00 0,00 0,00 582.934,28
96. RADMILA TRIFUNOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1957 BUZDOHANJ 0,00 0,00 0,00 580.447,86 0,00 0,00 0,00 580.447,86
97. ŽELJKO DAMIJANJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1964 CRES 0,00 0,00 217,47 580.157,15 0,00 0,00 0,00 580.374,62
98. GORAN LUKETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 39.493,19 0,00 22.463,31 508.877,28 0,00 0,00 0,00 570.833,78
99. DRAŽEN GOLEMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1971 RIJEKA 3.126,18 563.051,18 -616,85 -2.524,62 0,00 -77,94 0,00 562.957,95
100. SLOBODAN KARLOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1947 NOVI VINODOLSKI 16.924,27 0,00 0,00 544.514,51 0,00 0,00 0,00 561.438,78