FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.10.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.100.487,83 0,00 575.827,08 88.060,49 0,00 67.932,52 0,00 2.832.307,92
2. BORISLAV PURANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.279.570,90 0,00 595.725,96 347.458,15 0,00 0,00 0,00 2.222.755,01
3. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 296.768,84 0,00 197.379,33 1.411.694,93 0,00 0,00 0,00 1.905.843,10
4. MLADEN KRIZMANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 457.312,97 0,00 404.901,47 934.614,95 0,00 0,00 0,00 1.796.829,39
5. MUSLI BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 CERNIK 1.079.852,73 0,00 226.579,43 358.546,79 0,00 0,00 0,00 1.664.978,95
6. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 446.067,67 0,00 -6.236,71 1.180.636,88 0,00 0,00 0,00 1.620.467,84
7. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.386.807,16 0,00 198.049,39 -422,57 0,00 0,00 0,00 1.584.433,98
8. MARKO DRAGULJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1960 KOSI 395.556,44 0,00 262.200,03 867.744,85 0,00 0,00 0,00 1.525.501,32
9. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 40.708,05 0,00 34.580,69 1.036.943,05 0,00 360.645,01 0,00 1.472.876,80
10. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 268.660,18 0,00 43.460,50 1.101.481,06 0,00 0,00 0,00 1.413.601,74
11. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 93.493,40 0,00 382.030,14 821.814,70 0,00 85.177,62 0,00 1.382.515,86
12. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1954 MALINSKA 0,00 0,00 466.439,93 802.469,16 0,00 0,00 0,00 1.268.909,09
13. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.030.015,76 0,00 34.145,70 203.211,24 0,00 0,00 0,00 1.267.372,70
14. ŽELJKO BARIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1963 KRK 968.316,78 0,00 175.013,18 0,00 0,00 94.333,51 0,00 1.237.663,47
15. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.010.482,65 52.149,12 23.183,00 95.544,80 0,00 -447,07 0,00 1.180.912,50
16. SLAĐAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 560.650,47 0,00 295.895,29 284.632,19 0,00 0,00 0,00 1.141.177,95
17. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 153.234,95 0,00 70.700,89 894.202,71 0,00 0,00 0,00 1.118.138,55
18. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 307.407,31 0,00 571.227,37 216.464,34 0,00 0,00 0,00 1.095.099,02
19. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 138.494,39 0,00 388.223,43 542.877,55 0,00 0,00 0,00 1.069.595,37
20. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 104.117,65 0,00 335.248,04 623.260,45 0,00 6.427,11 0,00 1.069.053,25
21. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 115.543,89 0,00 53.142,49 885.326,19 0,00 12.055,84 0,00 1.066.068,41
22. VLADO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 KAMPOR -2.135,75 0,00 37.676,13 1.029.514,29 0,00 0,00 0,00 1.065.054,67
23. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU -18,81 0,00 9.109,66 1.054.479,77 0,00 37,35 0,00 1.063.607,97
24. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 43.658,81 53.892,06 87.918,85 875.425,80 0,00 0,00 0,00 1.060.895,52
25. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 164.355,04 893.249,80 0,00 0,00 0,00 1.057.604,84
26. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 53.570,21 0,00 265.179,05 592.770,30 0,00 45.497,13 0,00 957.016,69
27. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 32.382,68 455.014,19 0,00 467.105,43 0,00 951.021,51
28. MARINO BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 406.552,66 0,00 44.913,46 461.946,35 0,00 35.342,77 0,00 948.755,24
29. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 25.299,39 0,00 646.606,44 264.524,48 0,00 0,00 0,00 936.430,31
30. ZLATKO VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 286.246,62 0,00 93.871,13 551.661,07 0,00 0,00 0,00 931.778,82
31. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 425.294,82 142.780,02 3.166,36 356.985,21 0,00 0,00 0,00 928.226,41
32. DENIS RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 211.477,61 0,00 16.420,66 700.236,30 0,00 0,00 0,00 928.134,57
33. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 398,55 0,00 333,67 916.996,06 0,00 0,00 0,00 917.728,28
34. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 80.559,55 0,00 63.033,35 722.141,24 0,00 0,00 0,00 865.734,14
35. DRAGAN JOVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA -2,97 0,00 -4.059,89 869.641,08 0,00 0,00 0,00 865.578,22
36. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 646.710,55 43.447,26 36.440,24 117.564,28 0,00 0,00 0,00 844.162,33
37. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 165.194,31 0,00 -2,82 674.697,14 0,00 0,00 0,00 839.888,63
38. SLAVKO CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1943 MARČELJI 0,00 0,00 53.889,90 785.411,67 0,00 0,00 0,00 839.301,57
39. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 795.406,83 0,00 42.234,07 0,00 837.640,90
40. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 448,34 817.870,61 0,00 0,00 0,00 818.318,95
41. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 68.338,79 0,00 42.215,04 695.034,68 0,00 0,00 0,00 805.588,51
42. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 70.547,65 0,00 283.569,61 449.699,75 0,00 0,00 0,00 803.817,01
43. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 470.989,42 39.665,85 21.163,97 149.944,41 0,00 121.904,32 0,00 803.667,97
44. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 148.785,09 0,00 76.323,83 561.711,24 0,00 0,00 0,00 786.820,16
45. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 129.196,01 643.246,72 0,00 0,00 0,00 772.442,73
46. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 48.693,09 0,00 4.317,65 238.806,47 0,00 477.208,35 0,00 769.025,56
47. KRISTIAN BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 188.210,65 0,00 146.711,19 419.601,77 0,00 0,00 0,00 754.523,61
48. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 37.692,63 0,00 44.388,12 648.924,65 0,00 0,00 0,00 731.005,40
49. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 11.446,34 0,00 4.051,59 709.875,12 0,00 0,00 0,00 725.373,05
50. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 629,80 718.860,29 0,00 0,00 0,00 719.490,09
51. BRUNO VALENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 71.820,25 0,00 0,00 644.898,25 0,00 0,00 0,00 716.718,50
52. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 38.119,28 677.036,21 0,00 0,00 0,00 715.155,49
53. SANDRA CIKAČ STJEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 30.928,40 0,00 21.231,79 660.329,07 0,00 0,00 0,00 712.489,26
54. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 132.117,00 0,00 29.164,46 550.269,45 0,00 35,73 0,00 711.586,64
55. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 17.409,94 0,00 15.623,24 676.410,15 0,00 0,00 0,00 709.443,33
56. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 309.028,41 0,00 109.731,57 286.928,45 0,00 0,00 0,00 705.688,43
57. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 23.694,48 0,00 20.747,86 657.030,00 0,00 0,00 0,00 701.472,34
58. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 79.745,18 620.817,49 0,00 0,00 0,00 700.562,67
59. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 79.228,41 0,00 33.754,87 377.929,58 0,00 207.875,28 0,00 698.788,14
60. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 41.899,70 0,00 81.219,06 569.819,28 0,00 0,00 0,00 692.938,04
61. LIDIJA TRINAJSTIĆ-VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,03 0,00 0,00 691.527,47 0,00 0,00 0,00 691.527,50
62. NINOSLAV MOŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 5.791,19 0,00 0,00 680.641,39 0,00 0,00 0,00 686.432,58
63. MUJAGA MUJAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1949 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 87.757,25 593.912,17 0,00 0,00 0,00 681.669,42
64. DARKO SAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 456.401,88 0,00 224.230,19 0,00 0,00 0,00 0,00 680.632,07
65. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 8.334,38 202.368,82 16.272,28 452.930,31 0,00 0,00 0,00 679.905,79
66. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 676.814,32 0,00 0,00 0,00 676.814,32
67. MARIJA ČORAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1951 NOVI VINODOLSKI 5.613,93 0,00 33.715,98 636.054,33 0,00 0,00 0,00 675.384,24
68. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 86.729,44 0,00 2.534,31 585.868,26 0,00 0,00 0,00 675.132,01
69. ENVER OKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KORNIĆ 0,00 0,00 29.984,70 643.832,05 0,00 0,00 0,00 673.816,75
70. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 744,23 669.180,08 0,00 0,00 0,00 669.924,26
71. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 14.207,94 655.593,40 0,00 0,00 0,00 669.801,34
72. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT NA RABU -2.270,00 0,00 9.417,42 659.009,81 0,00 0,00 0,00 666.157,23
73. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 264.014,13 0,00 52.075,95 349.043,42 0,00 0,00 0,00 665.133,50
74. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 47.480,10 0,00 28.900,01 577.479,68 0,00 0,00 0,00 653.859,79
75. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 648.936,32 0,00 0,00 0,00 651.674,45
76. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 645.387,37 0,00 0,00 0,00 645.387,37
77. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 140.411,54 502.935,48 0,00 0,00 0,00 643.347,02
78. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 54.409,23 570.630,99 0,00 2.216,09 0,00 627.250,37
79. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 185.198,30 0,00 83.459,22 356.113,68 0,00 0,00 0,00 624.771,20
80. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 174.079,73 0,00 16.575,15 421.524,63 0,00 0,00 0,00 612.179,51
81. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 24.849,97 0,00 2.430,79 268.832,29 0,00 313.087,29 0,00 609.200,34
82. JOSIP MAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1949 JADRANOVO 92.135,14 0,00 99.035,89 413.636,87 0,00 0,00 0,00 604.807,90
83. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -8.518,86 0,00 146.862,82 465.452,69 0,00 0,00 0,00 603.796,65
84. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 600.356,96 0,00 0,00 0,00 600.356,96
85. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 598.253,51 0,00 0,00 0,00 598.253,51
86. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 107.944,33 0,00 89.900,08 398.782,56 0,00 0,00 0,00 596.626,97
87. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 93.955,62 0,00 25.748,12 476.145,93 0,00 0,00 0,00 595.849,67
88. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 172.307,38 0,00 29.902,94 392.762,51 0,00 0,00 0,00 594.972,83
89. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 134.052,48 458.278,03 0,00 0,00 0,00 592.330,51
90. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 165.699,06 0,00 173.769,53 173.288,86 0,00 75.824,36 0,00 588.581,81
91. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 18.247,95 0,00 -9.757,44 575.825,69 0,00 0,00 0,00 584.316,20
92. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 583.036,20 0,00 0,00 0,00 583.036,20
93. ŽELJKA TOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 64.799,11 512.038,19 0,00 0,00 0,00 576.837,30
94. INES KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1955 BREGI -393,53 0,00 38.057,00 536.569,99 0,00 0,00 0,00 574.233,46
95. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 173.148,62 0,00 73.417,33 327.225,74 0,00 0,00 0,00 573.791,69
96. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 570.318,30 0,00 0,00 0,00 570.318,30
97. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 MALINSKA 0,00 0,00 11.408,50 555.285,51 0,00 0,00 0,00 566.694,01
98. BRANKA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 340.851,92 0,00 43.368,36 181.984,79 0,00 0,00 0,00 566.205,07
99. IGOR ROSANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1968 PUNAT 448,61 0,00 139.161,47 425.736,81 0,00 0,00 0,00 565.346,89
100. NEBOJŠA VIDANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 565.280,20 0,00 0,00 0,00 565.280,20