FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.07.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 28.07.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.069.313,24 0,00 559.662,03 86.739,58 0,00 67.068,52 0,00 2.782.783,37
2. BORISLAV PURANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.261.198,03 0,00 584.063,93 319.348,17 0,00 0,00 0,00 2.164.610,13
3. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 290.291,77 0,00 193.356,55 1.380.549,92 0,00 0,00 0,00 1.864.198,24
4. MLADEN KRIZMANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1946 OPATIJA 448.737,54 0,00 398.751,80 918.751,76 0,00 0,00 0,00 1.766.241,10
5. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 435.438,86 0,00 -6.236,71 1.149.900,93 0,00 0,00 0,00 1.579.103,08
6. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.366.892,75 0,00 197.655,01 10.384,87 0,00 0,00 0,00 1.574.932,63
7. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 39.733,23 0,00 34.107,43 1.003.955,89 0,00 354.126,89 0,00 1.431.923,44
8. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 263.999,89 0,00 42.625,50 1.078.811,71 0,00 0,00 0,00 1.385.437,10
9. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 92.146,76 0,00 376.984,17 795.994,91 0,00 84.075,27 0,00 1.349.201,11
10. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1954 MALINSKA 0,00 0,00 459.791,13 783.931,59 0,00 0,00 0,00 1.243.722,72
11. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.013.768,99 0,00 33.542,62 191.576,86 0,00 0,00 0,00 1.238.888,47
12. ŽELJKO BARIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1963 KRK 953.654,48 0,00 172.271,91 0,00 0,00 93.087,88 0,00 1.219.014,27
13. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.008.618,37 51.029,94 22.689,71 93.407,99 0,00 -447,07 0,00 1.175.298,94
14. SLAĐAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 549.054,93 0,00 290.524,49 271.059,05 0,00 0,00 0,00 1.110.638,47
15. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 149.830,33 0,00 69.746,36 879.068,17 0,00 0,00 0,00 1.098.644,86
16. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 136.441,26 0,00 382.963,31 526.878,04 0,00 0,00 0,00 1.046.282,61
17. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 302.078,68 0,00 561.098,41 183.000,56 0,00 0,00 0,00 1.046.177,65
18. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 102.373,33 0,00 330.707,71 605.462,21 0,00 6.344,84 0,00 1.044.888,09
19. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 113.533,02 0,00 52.223,35 863.619,90 0,00 11.887,55 0,00 1.041.263,82
20. VLADO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 KAMPOR -2.135,75 0,00 35.364,69 1.003.415,19 0,00 0,00 0,00 1.036.644,13
21. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 161.125,65 874.407,36 0,00 0,00 0,00 1.035.533,01
22. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 34.974,60 52.924,40 85.774,65 853.030,03 0,00 0,00 0,00 1.026.703,68
23. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU -18,81 0,00 5.567,62 1.010.831,79 0,00 36,33 0,00 1.016.416,93
24. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 52.884,86 0,00 261.889,47 576.162,01 0,00 44.912,67 0,00 935.849,01
25. MARINO BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 399.867,40 0,00 44.177,26 445.776,03 0,00 34.764,33 0,00 924.585,02
26. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 31.743,23 438.954,50 0,00 456.614,87 0,00 923.831,81
27. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 24.901,96 0,00 635.985,46 260.637,77 0,00 0,00 0,00 921.525,19
28. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 417.336,68 140.042,42 3.107,58 349.392,87 0,00 0,00 0,00 909.879,55
29. DENIS RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 209.041,19 0,00 16.225,28 682.833,36 0,00 0,00 0,00 908.099,83
30. ZLATKO VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 281.230,77 0,00 89.924,57 535.889,79 0,00 0,00 0,00 907.045,13
31. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 391,07 0,00 423,72 897.177,87 0,00 0,00 0,00 897.992,66
32. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 79.177,74 0,00 62.008,41 704.319,23 0,00 0,00 0,00 845.505,38
33. DRAGAN JOVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 108,47 0,00 -4.059,89 843.546,82 0,00 0,00 0,00 839.595,40
34. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 630.504,10 42.372,91 35.522,05 114.721,23 0,00 0,00 0,00 823.120,29
35. SLAVKO CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1943 MARČELJI 0,00 0,00 53.217,56 767.104,79 0,00 0,00 0,00 820.322,35
36. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 777.688,57 0,00 41.191,23 0,00 818.879,80
37. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 161.735,79 0,00 -2,82 648.429,86 0,00 0,00 0,00 810.162,83
38. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 438,02 799.830,19 0,00 0,00 0,00 800.268,21
39. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 459.653,79 42.688,81 20.706,38 146.498,12 0,00 118.819,12 0,00 788.366,22
40. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 67.543,73 0,00 41.681,02 677.992,69 0,00 0,00 0,00 787.217,44
41. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 69.363,36 0,00 279.289,13 434.205,55 0,00 0,00 0,00 782.858,04
42. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 160.359,83 0,00 73.656,78 532.431,30 0,00 0,00 0,00 766.447,91
43. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 48.000,77 0,00 4.262,32 226.649,85 0,00 467.973,66 0,00 746.886,60
44. KRISTIAN BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 185.489,30 0,00 144.827,53 415.575,33 0,00 0,00 0,00 745.892,16
45. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 126.840,14 619.036,57 0,00 0,00 0,00 745.876,71
46. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 37.301,39 0,00 43.823,58 632.499,78 0,00 0,00 0,00 713.624,75
47. SANDRA CIKAČ STJEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 30.233,95 0,00 20.946,44 651.925,92 0,00 0,00 0,00 703.106,31
48. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 1.400,14 701.503,25 0,00 0,00 0,00 702.903,39
49. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 11.295,96 0,00 4.006,15 685.536,33 0,00 0,00 0,00 700.838,44
50. BRUNO VALENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 70.372,08 0,00 0,00 627.486,62 0,00 0,00 0,00 697.858,70
51. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 37.397,87 659.913,32 0,00 0,00 0,00 697.311,19
52. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 17.166,01 0,00 15.275,62 659.398,81 0,00 0,00 0,00 691.840,44
53. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 302.149,62 0,00 107.231,52 280.997,85 0,00 0,00 0,00 690.378,99
54. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 129.581,47 0,00 28.711,34 526.210,84 0,00 34,82 0,00 684.538,47
55. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 77.830,32 0,00 33.373,71 367.808,87 0,00 204.529,59 0,00 683.542,49
56. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 78.152,83 604.668,71 0,00 0,00 0,00 682.821,54
57. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 23.256,60 0,00 18.528,08 638.598,87 0,00 0,00 0,00 680.383,55
58. LIDIJA TRINAJSTIĆ-VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,03 0,00 0,00 674.877,59 0,00 0,00 0,00 674.877,62
59. DARKO SAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 455.265,28 0,00 218.933,15 0,00 0,00 0,00 0,00 674.198,43
60. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 41.334,21 0,00 78.919,68 553.473,96 0,00 0,00 0,00 673.727,85
61. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 8.107,01 198.314,67 21.738,45 444.728,49 0,00 0,00 0,00 672.888,62
62. NINOSLAV MOŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1950 MALI LOŠINJ 5.642,56 0,00 0,00 663.871,66 0,00 0,00 0,00 669.514,22
63. MUJAGA MUJAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1949 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 86.485,74 577.907,54 0,00 0,00 0,00 664.393,28
64. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 660.173,01 0,00 0,00 0,00 660.173,01
65. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 84.941,64 0,00 2.489,69 569.746,90 0,00 0,00 0,00 657.178,23
66. ENVER OKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KORNIĆ 0,00 0,00 29.320,61 627.069,70 0,00 0,00 0,00 656.390,31
67. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 740,38 652.092,56 0,00 0,00 0,00 652.832,89
68. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 14.028,79 638.472,75 0,00 0,00 0,00 652.501,54
69. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT NA RABU -2.270,00 0,00 9.220,46 643.441,62 0,00 0,00 0,00 650.392,08
70. MARIJA ČORAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1951 NOVI VINODOLSKI 5.478,36 0,00 29.920,99 611.621,90 0,00 0,00 0,00 647.021,25
71. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 259.335,21 0,00 50.189,81 335.339,39 0,00 0,00 0,00 644.864,41
72. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 46.391,93 0,00 27.931,43 561.338,18 0,00 0,00 0,00 635.661,54
73. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 632.713,53 0,00 0,00 0,00 635.451,66
74. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 628.928,34 0,00 0,00 0,00 628.928,34
75. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 138.377,12 487.797,55 0,00 0,00 0,00 626.174,67
76. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 52.630,25 554.597,79 0,00 2.179,25 0,00 609.401,35
77. JADRANKA MAČUKAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA -95,89 0,00 29.145,09 576.470,90 0,00 0,00 0,00 605.520,10
78. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 181.865,66 0,00 82.235,67 336.080,21 0,00 0,00 0,00 600.181,54
79. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 170.852,28 0,00 16.284,74 412.109,42 0,00 0,00 0,00 599.246,44
80. MLADEN LUKARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1957 CRIKVENICA 7.149,33 0,00 88.237,97 500.402,45 0,00 0,00 0,00 595.789,75
81. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 24.375,29 0,00 2.372,96 256.444,93 0,00 306.022,25 0,00 589.215,43
82. JOSIP MAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1949 JADRANOVO 90.853,19 0,00 97.221,97 399.391,87 0,00 0,00 0,00 587.467,03
83. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 584.332,68 0,00 0,00 0,00 584.332,68
84. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 582.191,22 0,00 0,00 0,00 582.191,22
85. DUBRAVKA PRPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 85.394,88 39.694,61 289.229,63 167.670,56 0,00 0,00 0,00 581.989,68
86. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -8.518,86 0,00 141.202,23 447.997,28 0,00 0,00 0,00 580.680,65
87. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 92.809,44 0,00 25.422,11 461.102,63 0,00 0,00 0,00 579.334,18
88. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 170.237,48 0,00 29.618,02 378.647,20 0,00 0,00 0,00 578.502,70
89. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 105.715,57 0,00 88.262,99 383.370,60 0,00 0,00 0,00 577.349,16
90. SLAVKO MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1965 CERNIK 4.283,09 0,00 0,00 569.965,66 0,00 0,00 0,00 574.248,75
91. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 130.393,91 442.927,29 0,00 0,00 0,00 573.321,20
92. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 567.133,93 0,00 0,00 0,00 567.133,93
93. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 17.924,22 0,00 -9.757,44 558.717,89 0,00 0,00 0,00 566.884,67
94. ŽELJKA TOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 63.940,86 496.928,50 0,00 0,00 0,00 560.869,36
95. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 170.786,05 0,00 72.325,36 313.847,48 0,00 0,00 0,00 556.958,89
96. INES KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1955 BREGI -6.038,84 0,00 45.630,20 517.261,42 0,00 0,00 0,00 556.852,78
97. IGOR ROSANDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1968 PUNAT 4.703,21 0,00 136.300,06 414.373,53 0,00 0,00 0,00 555.376,80
98. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 554.493,16 0,00 0,00 0,00 554.493,16
99. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 10.927,76 539.292,78 0,00 0,00 0,00 550.220,54
100. NEBOJŠA VIDANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 549.387,82 0,00 0,00 0,00 549.387,82