FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.01.2014. GODINE
Obrada podataka izvršena je 27.01.2014. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. HASAN ŠISTEK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1957 KLENOVICA 2.308.731,73 1.133.854,49 16.624,27 84.179,30 0,00 -23,45 0,00 3.543.366,34
2. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.006.964,08 0,00 101.679,42 84.097,77 0,00 65.340,51 0,00 2.258.081,78
3. BORISLAV PURANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 1.222.992,88 0,00 545.836,65 256.019,79 0,00 0,00 0,00 2.024.849,32
4. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 276.333,62 0,00 176.688,85 1.325.020,93 0,00 0,00 0,00 1.778.043,40
5. JASNA DUDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 PALIT 125.540,26 0,00 336.798,26 1.047.616,18 0,00 0,00 0,00 1.509.954,70
6. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 498.538,65 0,00 -88.959,80 1.089.489,11 0,00 0,00 0,00 1.499.067,96
7. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.328.167,93 0,00 135.017,93 16.889,61 0,00 0,00 0,00 1.480.075,47
8. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 36.452,62 0,00 33.160,91 958.797,41 0,00 341.090,67 0,00 1.369.501,61
9. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 254.679,31 0,00 41.551,03 1.040.233,97 0,00 0,00 0,00 1.336.464,31
10. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 72.444,59 0,00 366.892,24 755.797,10 0,00 81.870,56 0,00 1.277.004,49
11. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1954 MALINSKA 0,00 0,00 446.547,46 753.617,39 0,00 0,00 0,00 1.200.164,85
12. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 981.275,44 0,00 32.336,47 175.069,12 0,00 0,00 0,00 1.188.681,03
13. ŽELJKO BARIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1963 KRK 924.329,89 0,00 166.789,37 0,00 0,00 90.596,62 0,00 1.181.715,88
14. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 979.335,04 48.791,57 21.703,13 89.134,41 0,00 -447,07 0,00 1.138.517,08
15. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 143.021,08 0,00 67.837,32 848.799,13 0,00 0,00 0,00 1.059.657,53
16. SLAĐAN NIKOLIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1958 KASTAV 525.863,85 0,00 279.782,91 250.673,77 0,00 0,00 0,00 1.056.320,53
17. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 132.335,01 0,00 372.443,06 501.640,03 0,00 0,00 0,00 1.006.418,10
18. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 98.884,69 0,00 321.627,04 576.626,69 0,00 6.180,29 0,00 1.003.318,71
19. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 291.421,42 0,00 540.840,49 166.770,12 0,00 0,00 0,00 999.032,03
20. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 109.511,26 0,00 50.980,60 826.968,33 0,00 11.550,97 0,00 999.011,16
21. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 154.774,73 843.483,38 0,00 0,00 0,00 998.258,11
22. VLADO GABRIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1961 KAMPOR -1.699,35 0,00 36.807,57 957.977,92 0,00 0,00 0,00 993.086,14
23. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 23.206,21 50.989,09 78.229,01 798.180,77 0,00 0,00 0,00 950.605,08
24. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT NA RABU -18,81 0,00 11.926,86 928.484,83 0,00 34,31 0,00 940.427,19
25. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 51.514,18 0,00 255.310,30 549.706,41 0,00 43.743,75 0,00 900.274,64
26. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 24.107,10 0,00 614.743,53 252.864,32 0,00 0,00 0,00 891.714,95
27. MARINO BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1975 KASTAV 386.496,90 0,00 42.704,86 420.196,34 0,00 33.607,43 0,00 883.005,53
28. RADMILA STRIGIOTTI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 30.464,33 413.596,15 0,00 435.633,73 0,00 876.213,42
29. DENIS RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1971 KASTAV 204.168,36 0,00 15.834,53 654.788,41 0,00 0,00 0,00 874.791,30
30. ZLATKO VUKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1964 RIJEKA 271.199,07 0,00 91.442,74 511.108,19 0,00 0,00 0,00 873.750,00
31. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 376,09 0,00 400,79 868.515,14 0,00 0,00 0,00 869.292,02
32. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 401.420,41 134.567,21 2.990,01 322.548,51 0,00 0,00 0,00 861.526,14
33. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 216.073,53 0,00 68.397,38 530.847,30 0,00 0,00 0,00 815.318,21
34. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 76.414,11 0,00 59.958,52 675.436,15 0,00 0,00 0,00 811.808,78
35. DRAGAN JOVANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1944 RIJEKA 103,65 0,00 -4.059,89 802.800,08 0,00 0,00 0,00 798.843,84
36. SLAVKO CVETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1943 MARČELJI 0,00 0,00 51.886,37 737.252,06 0,00 0,00 0,00 789.138,43
37. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 749.013,00 0,00 39.105,54 0,00 788.118,54
38. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 600.293,21 40.224,22 33.685,65 109.035,06 0,00 0,00 0,00 783.238,14
39. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 417,39 770.510,38 0,00 0,00 0,00 770.927,77
40. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 65.953,62 0,00 40.612,97 650.669,65 0,00 0,00 0,00 757.236,24
41. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 439.345,15 40.774,94 19.791,21 139.605,53 0,00 112.648,71 0,00 752.165,54
42. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 66.994,79 0,00 270.728,19 409.978,12 0,00 0,00 0,00 747.701,10
43. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 122.435,45 604.675,12 0,00 0,00 0,00 727.110,57
44. MATO NEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 10.849,43 713.969,81 0,00 0,00 0,00 724.819,24
45. KRISTIAN BOŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 180.046,61 0,00 141.060,22 400.710,47 0,00 0,00 0,00 721.817,30
46. DAMIR SIRONIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1970 IKA 73.415,23 0,00 58.520,52 585.083,19 0,00 0,00 0,00 717.018,94
47. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 145.860,02 0,00 -4,68 569.689,38 0,00 0,00 0,00 715.544,72
48. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 46.616,14 0,00 4.151,65 209.097,58 0,00 449.504,28 0,00 709.369,65
49. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 36.518,91 0,00 42.694,49 606.411,03 0,00 0,00 0,00 685.624,43
50. SANDRA CIKAČ STJEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 28.845,05 0,00 20.375,73 635.119,64 0,00 0,00 0,00 684.340,42
51. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 195,13 673.550,14 0,00 0,00 0,00 673.745,27
52. KREŠIMIR VUKELIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1975 RUKAVAC 167.786,80 0,00 34.599,65 219.485,32 0,00 247.848,56 0,00 669.720,33
53. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 35.982,01 632.428,51 0,00 0,00 0,00 668.410,52
54. BRUNO VALENČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 67.475,75 0,00 0,00 599.424,33 0,00 0,00 0,00 666.900,08
55. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 10.995,21 0,00 3.915,27 648.300,50 0,00 0,00 0,00 663.210,98
56. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 7.652,27 190.206,38 32.933,83 428.113,22 0,00 0,00 0,00 658.905,70
57. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 76.874,22 579.132,15 0,00 0,00 0,00 656.006,37
58. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 22.380,84 0,00 21.445,56 608.497,55 0,00 0,00 0,00 652.323,95
59. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 75.034,15 0,00 32.611,39 346.583,61 0,00 197.838,23 0,00 652.067,38
60. DARKO SAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1979 RIJEKA 443.080,10 0,00 208.420,13 0,00 0,00 -0,27 0,00 651.499,96
61. LIDIJA TRINAJSTIĆ-VELIMIROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 0,03 0,00 8,81 648.338,75 0,00 0,00 0,00 648.347,59
62. BRANKO BUTKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1969 NOVI VINODOLSKI -1,31 0,00 47.937,64 595.433,01 0,00 637,51 0,00 644.006,85
63. NINOSLAV MOŽETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1950 CRES 5.345,30 0,00 0,00 637.093,14 0,00 0,00 0,00 642.438,44
64. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 40.203,24 0,00 74.409,87 527.544,22 0,00 0,00 0,00 642.157,33
65. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 124.510,40 0,00 27.805,11 489.535,40 0,00 33,00 0,00 641.883,91
66. MUJAGA MUJAGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1949 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 83.942,73 552.659,24 0,00 0,00 0,00 636.601,97
67. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 2.434,46 0,00 0,00 632.137,11 0,00 0,00 0,00 634.571,57
68. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 633.651,34 0,00 0,00 0,00 633.651,34
69. RAJKO POPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1961 CRIKVENICA 69.782,24 0,00 41.043,99 522.710,87 0,00 0,00 0,00 633.537,10
70. ENVER OKANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1957 KORNIĆ 0,00 0,00 28.019,39 600.305,99 0,00 0,00 0,00 628.325,38
71. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 81.366,04 0,00 2.400,43 544.265,18 0,00 0,00 0,00 628.031,65
72. DAVOR LULIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1960 MATULJI 394.992,46 0,00 189.244,24 43.080,21 0,00 0,00 0,00 627.316,91
73. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT NA RABU -2.270,00 0,00 8.826,54 619.066,22 0,00 0,00 0,00 625.622,76
74. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 732,68 624.678,43 0,00 0,00 0,00 625.411,06
75. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 13.670,51 610.992,39 0,00 0,00 0,00 624.662,90
76. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 250.887,12 0,00 46.504,03 314.692,30 0,00 0,00 0,00 612.083,45
77. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 607.028,95 0,00 0,00 0,00 609.767,08
78. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 602.771,24 0,00 0,00 0,00 602.771,24
79. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 134.308,30 464.282,70 0,00 0,00 0,00 598.591,00
80. MARIJA ČORAK PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1951 NOVI VINODOLSKI 5.207,21 0,00 21.559,67 571.553,93 0,00 0,00 0,00 598.320,81
81. JADRANKA MAČUKAT PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 5.987,86 0,00 28.289,14 551.449,67 0,00 0,00 0,00 585.726,67
82. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 21.833,87 0,00 26.048,16 535.816,08 0,00 0,00 0,00 583.698,11
83. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 49.166,66 529.292,38 0,00 2.105,58 0,00 580.558,68
84. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 175.200,36 0,00 94.486,88 307.455,15 0,00 0,00 0,00 577.142,39
85. IVAN GERMANIS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 0,00 0,00 0,01 572.286,37 0,00 0,00 0,00 572.286,38
86. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 101.258,06 0,00 84.988,82 381.875,01 0,00 0,00 0,00 568.121,89
87. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 164.397,37 0,00 15.703,93 387.371,95 0,00 0,00 0,00 567.473,25
88. MLADEN LUKARIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1957 CRIKVENICA 6.932,12 0,00 84.012,11 476.137,53 0,00 0,00 0,00 567.081,76
89. INES KINKELA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1955 BREGI -703,52 0,00 44.709,33 521.887,71 0,00 0,00 0,00 565.893,52
90. JOSIP MAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1949 JADRANOVO 88.289,29 0,00 96.613,21 377.662,78 0,00 0,00 0,00 562.565,28
91. BOŽIDAR ANDROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1955 MARINIĆI 67.741,08 0,00 36.108,66 454.222,35 0,00 3.905,82 0,00 561.977,91
92. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 231.133,31 0,00 58.957,18 269.136,67 0,00 0,00 0,00 559.227,16
93. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 559.045,09 0,00 0,00 0,00 559.045,09
94. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 556.827,59 0,00 0,00 0,00 556.827,59
95. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 23.425,94 0,00 2.257,30 238.431,21 0,00 291.892,17 0,00 556.006,62
96. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 90.517,09 0,00 24.770,08 437.776,95 0,00 0,00 0,00 553.064,12
97. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 166.097,69 0,00 29.048,17 357.177,58 0,00 0,00 0,00 552.323,44
98. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -10.615,78 0,00 140.496,01 419.847,51 0,00 0,00 0,00 549.727,74
99. SLAVKO MILARDOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1965 CERNIK 4.125,46 0,00 0,00 540.474,46 0,00 0,00 0,00 544.599,92
100. RAJKO ERDEMOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 542.465,08 0,00 0,00 0,00 542.465,08