FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ŽUPANIJA
PRIMORSKO-GORANSKA
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN30.01.2016. GODINE
Obrada podataka izvršena je 25.01.2016. godine
Red. br. Ime i prezime
Županija, grad/općina Godina rođenja Mjesto prebivališta/boravišta Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Ukupni dug trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Ukupni iznos duga Napomena
1. ERIKA JUREŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1963 BREGI 2.250.323,95 0,00 653.522,00 94.409,27 0,00 72.085,23 0,00 3.070.340,45
2. SIMEUN GALIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBOVSKO 1952 HAMBARIŠTE 1.535.206,64 140.283,51 -779,48 878.039,96 0,00 -100,35 0,00 2.552.650,28
3. ANDREA RADOLOVIĆ GALJEVSKI PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1975 CRIKVENICA 238.501,07 0,00 217.117,37 1.556.712,69 0,00 0,00 0,00 2.012.331,13
4. MUSLI BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1964 CERNIK 1.151.372,88 0,00 241.008,45 418.263,39 0,00 0,00 0,00 1.810.644,72
5. JOSIP DEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1964 KASTAV 497.153,53 0,00 -6.236,71 1.293.222,03 0,00 0,00 0,00 1.784.138,85
6. MATE BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1953 MALINSKA 45.393,40 0,00 36.855,33 1.161.461,00 0,00 412.633,84 0,00 1.656.343,57
7. ŽELJKO ILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1953 KRK 1.482.522,89 0,00 52.529,02 40.971,39 0,00 0,00 0,00 1.576.023,30
8. IVICA TADIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1965 RIJEKA 291.059,19 0,00 46.298,35 1.205.761,95 0,00 0,00 0,00 1.543.119,49
9. IVANA KALINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 99.965,83 0,00 406.282,86 938.000,21 0,00 90.475,92 0,00 1.534.724,82
10. LJUMNIJE BEHRAMAJ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 1.108.103,53 0,00 37.044,29 254.453,94 0,00 0,00 0,00 1.399.601,76
11. LENKO ĐELDUM PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1954 TRIBALJ 0,00 0,00 498.762,85 886.891,26 0,00 0,00 0,00 1.385.654,11
12. ŽELJKO ŽIC PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1972 LOZNATI 89.795,74 58.542,96 98.224,64 1.031.673,18 0,00 0,00 0,00 1.278.236,52
13. IVAN KAŠTELAN PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1949 BARBAT -18,81 0,00 13.754,15 1.236.476,81 0,00 42,23 0,00 1.250.254,38
14. ELDAR JAHIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 333.018,61 0,00 619.910,76 269.801,44 0,00 0,00 0,00 1.222.730,81
15. MIRO KASIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 169.598,79 0,00 75.288,65 966.944,59 0,00 0,00 0,00 1.211.832,03
16. GOJKO BOGOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1950 NJIVICE 1.014.872,94 57.528,33 25.553,94 105.814,98 0,00 -447,07 0,00 1.203.323,12
17. DUŠKO BANIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 112.501,45 0,00 357.070,48 704.129,05 0,00 6.822,55 0,00 1.180.523,53
18. SANJIN RUNDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1960 BUZDOHANJ 148.362,43 0,00 413.053,34 615.100,74 0,00 0,00 0,00 1.176.516,51
19. MILAN BAJČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRK 1960 KRK 407.287,66 0,00 133.791,47 631.757,70 0,00 0,00 0,00 1.172.836,83
20. IVAN LUKETINA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 125.208,88 0,00 56.975,87 969.110,87 0,00 12.864,68 0,00 1.164.160,30
21. IVO HEBERLING PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1956 OMIŠALJ 0,00 0,00 180.609,57 979.137,24 0,00 0,00 0,00 1.159.746,81
22. RADMILA RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1956 RIJEKA -3.480,79 0,00 35.456,11 501.527,09 0,00 588.671,05 0,00 1.122.173,46
23. MARIN VITEZICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1973 SUSAK 56.864,22 0,00 280.989,95 667.919,55 0,00 48.306,27 0,00 1.054.079,99
24. DOLORES MARGAN-KASTRAPELI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 463.544,45 155.937,92 3.448,91 393.532,72 0,00 0,00 0,00 1.016.464,00
25. IVAN GALETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1951 MALI LOŠINJ 434,53 0,00 381,52 1.007.573,34 0,00 0,00 0,00 1.008.389,39
26. BRANIMIR RUBIL PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1981 DOBREĆ 27.209,58 0,00 697.654,59 283.205,44 0,00 0,00 0,00 1.008.069,61
27. IVICA MIKULIČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1961 MILČETIĆI 0,00 0,00 158.016,15 827.781,62 0,00 0,00 0,00 985.797,77
28. MLADEN SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1955 RIJEKA 181.817,18 0,00 8.031,05 792.682,45 0,00 0,00 0,00 982.530,68
29. NINO HRVATIN PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1990 RIJEKA 724.604,47 48.610,96 40.853,41 159.853,71 0,00 0,00 0,00 973.922,55
30. BOŽO ĐUKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 68.494,68 0,00 65.580,79 803.124,06 0,00 0,00 0,00 937.199,53
31. VIKTOR ČULEV PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 139.694,62 751.695,58 0,00 41.183,03 0,00 932.573,23
32. MLADEN NELL PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1956 KASTAV 0,00 0,00 0,00 875.891,00 0,00 47.246,36 0,00 923.137,36
33. ALMA CVJETKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1949 KUĆELI 112.769,04 0,00 95.352,69 696.366,41 0,00 0,00 0,00 904.488,14
34. RADAMES ZRELC PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1950 KASTAV 0,00 0,00 0,00 904.167,49 0,00 0,00 0,00 904.167,49
35. ĐURO VUKAS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 76.239,75 0,00 304.143,08 519.494,32 0,00 0,00 0,00 899.877,15
36. PREDRAG NIKIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 72.160,13 0,00 44.781,76 772.268,40 0,00 0,00 0,00 889.210,29
37. ZORAN KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 51.729,18 0,00 4.583,64 292.559,43 0,00 521.593,57 0,00 870.465,82
38. MIRKO RUŽIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1954 RIJEKA 190.105,08 0,00 324.520,90 248.393,59 0,00 85.611,08 0,00 848.630,65
39. IVICA SMOJVER PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1967 RIJEKA 12.169,11 0,00 4.269,99 818.942,39 0,00 0,00 0,00 835.381,49
40. IGOR UČUR PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1969 RIJEKA 144.303,67 0,00 31.342,29 657.390,13 0,00 40,08 0,00 833.076,17
41. BRANISLAV KOVAČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1961 RIJEKA 0,00 0,00 497,92 830.803,02 0,00 0,00 0,00 831.300,94
42. MIRIJANA GICIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1959 RIJEKA 39.573,08 0,00 47.101,51 723.192,24 0,00 0,00 0,00 809.866,83
43. FRANJO PEJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KRALJEVICA 1946 KRALJEVICA 0,00 0,00 3.410,08 797.608,24 0,00 0,00 0,00 801.018,32
44. TAJMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1959 CRES 33.487,39 0,00 10.045,71 754.517,96 0,00 0,00 0,00 798.051,06
45. MESUD PEČENKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,PUNAT 1967 PUNAT 0,00 0,00 41.769,88 754.658,74 0,00 0,00 0,00 796.428,62
46. SLOBODAN MILINKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1958 RIJEKA 18.582,34 0,00 17.294,02 753.496,57 0,00 0,00 0,00 789.372,93
47. DRAŽEN BARETIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1967 CRIKVENICA 44.617,64 0,00 92.875,40 643.704,73 0,00 0,00 0,00 781.197,77
48. JAKI GUGIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1953 RIJEKA 0,00 0,00 85.570,89 693.758,08 0,00 0,00 0,00 779.328,97
49. IVAN JUSTIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1958 CRIKVENICA 25.799,09 0,00 17.286,10 728.793,80 0,00 0,00 0,00 771.878,99
50. GORAN KLEPAC PRIMORSKO-GORANSKA,NOVI VINODOLSKI 1971 NOVI VINODOLSKI 536.416,98 43.704,36 23.363,30 166.508,51 0,00 0,00 0,00 769.993,15
51. SANDRA CIKAČ STJEPIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1970 RIJEKA 34.266,17 0,00 22.603,28 700.717,51 0,00 0,00 0,00 757.586,96
52. MILE ČUBRA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1966 RIJEKA 95.322,23 0,00 2.236,46 658.677,10 0,00 0,00 0,00 756.235,79
53. NAIM BUJUPI PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1962 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 752.122,26 0,00 0,00 0,00 752.122,26
54. DAVOR CURL PRIMORSKO-GORANSKA,DELNICE 1957 DELNICE 0,00 0,00 15.068,96 733.205,21 0,00 0,00 0,00 748.274,17
55. VALTER PERUŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,ČAVLE 1966 PODRVANJ 284.867,91 0,00 52.405,36 410.233,68 0,00 0,00 0,00 747.506,95
56. SLOBODAN IBRAHIMPAŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1963 DRAŽICE -0,05 0,00 762,75 746.632,69 0,00 0,00 0,00 747.395,39
57. BRANKO PEREZA PRIMORSKO-GORANSKA,RAB 1960 BARBAT -2.270,00 0,00 10.364,07 729.159,90 0,00 0,00 0,00 737.253,97
58. MIRJANA KOVAČ PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1968 BRIBIR 52.710,22 0,00 31.270,63 646.893,66 0,00 0,00 0,00 730.874,51
59. VLADIMIR TOMAŠ PRIMORSKO-GORANSKA,CRIKVENICA 1960 CRIKVENICA 0,00 0,00 2.738,13 722.232,68 0,00 0,00 0,00 724.970,81
60. BORIS ŽABKAR PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 VELI LOŠINJ 0,00 0,00 150.189,64 571.017,66 0,00 0,00 0,00 721.207,30
61. OGNJEN JURIN PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1962 OPATIJA 186.361,79 0,00 88.987,33 444.487,94 0,00 124,33 0,00 719.961,39
62. IVICA LUKENDA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1959 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 0,00 719.819,26 0,00 0,00 0,00 719.819,26
63. LJILJANA GREGEC-FABIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VIŠKOVO 1954 VIŠKOVO 9.537,48 200.257,20 7.216,53 502.331,73 0,00 0,00 0,00 719.342,94
64. MARTINA MARAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1983 RIJEKA 385.487,27 8.076,52 20.789,82 301.272,69 0,00 0,00 0,00 715.626,30
65. MEHO BUKVAR PRIMORSKO-GORANSKA,DOBRINJ 1952 SUŽAN -5,94 0,00 58.993,09 643.016,10 0,00 2.393,14 0,00 704.396,39
66. ŽELJKO SERŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAŠKA 1956 BAŠKA -14.871,86 0,00 163.859,33 544.673,47 0,00 0,00 0,00 693.660,94
67. ROBERT SKOČILIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR 1958 HRELJIN 118.656,53 0,00 97.768,49 468.181,63 0,00 0,00 0,00 684.606,65
68. KATARINA FILIPOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OMIŠALJ 1958 OMIŠALJ 0,00 0,00 147.613,70 527.383,11 0,00 0,00 0,00 674.996,81
69. MIODRAG RADENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 27.131,43 0,00 2.708,76 297.694,70 0,00 347.044,37 0,00 674.579,26
70. MILAN KALUĐEROVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 672.699,30 0,00 0,00 0,00 672.699,30
71. RAGIP MAZREKU PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1954 NEREZINE 0,00 0,00 0,00 670.778,43 0,00 0,00 0,00 670.778,43
72. NENAD JURIŠIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1969 KUKULJANI 99.464,57 0,00 27.315,05 543.773,31 0,00 0,00 0,00 670.552,93
73. BERNARDINA DRAGIČEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1974 RIJEKA 182.256,05 0,00 31.272,38 455.929,59 0,00 0,00 0,00 669.458,02
74. KENAN RAMIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,KLANA 1964 KLANA 185.486,30 0,00 17.970,94 460.879,00 0,00 0,00 0,00 664.336,24
75. ZORAN KOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1968 RIJEKA 19.803,90 0,00 -9.757,44 653.375,73 0,00 0,00 0,00 663.422,19
76. BRANKA JANKOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1956 MALI LOŠINJ 370.283,03 0,00 58.462,53 233.175,49 0,00 0,00 0,00 661.921,05
77. ŽELJKO PENKO PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 654.213,55 0,00 0,00 0,00 654.213,55
78. SNJEŽANA SULEJMAN PRIMORSKO-GORANSKA,KASTAV 1968 KASTAV 188.194,71 0,00 475,44 462.288,89 5,81 0,00 0,00 650.964,85
79. ŽELJKA TOMLJENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1952 RIJEKA 0,00 0,00 68.924,17 579.984,66 0,00 0,00 0,00 648.908,83
80. GORDANA UROIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 0,00 0,00 0,00 641.703,45 0,00 0,00 0,00 641.703,45
81. ILJAZ JONUZI PRIMORSKO-GORANSKA,MALINSKA-DUBAŠNICA 1947 SVETI VID-MIHOLJICE 0,00 0,00 13.902,33 627.476,10 0,00 0,00 0,00 641.378,43
82. KRISTINA BOBANOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1978 OPATIJA 0,00 0,00 490.071,17 0,00 0,00 146.597,31 0,00 636.668,48
83. ROBERT JERČENOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1973 RIJEKA 38.785,79 0,00 -4.027,02 593.397,09 0,00 0,00 0,00 628.155,86
84. ŽELJKO ŠTEFANČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1963 RIJEKA 184.504,01 0,00 78.665,71 363.364,07 0,00 0,00 0,00 626.533,79
85. ŽELJKO DAMIJANJEVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,CRES 1964 CRES 0,00 0,00 698,49 622.259,92 0,00 0,00 0,00 622.958,41
86. TAJIB SIROVICA PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1955 ĆUNSKI 6.253,51 0,00 -1.152,39 613.116,04 0,00 0,00 0,00 618.217,16
87. DEAN FARINA PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1964 RUKAVAC 98.121,82 0,00 261.558,92 257.552,92 0,00 307,61 0,00 617.541,27
88. GORAN LUKETA PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1947 RIJEKA 40.792,45 0,00 23.213,61 549.157,50 0,00 0,00 0,00 613.163,56
89. IVAN DMINIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,VRBNIK 1953 VRBNIK 3.501,79 0,00 8.452,29 586.741,92 0,00 577,45 0,00 599.273,45
90. DAVID SELJAK PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1954 OPATIJA 38.887,98 0,00 38.183,01 520.204,60 0,00 0,00 0,00 597.275,59
91. MATO NEDIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MALI LOŠINJ 1961 MALI LOŠINJ 0,00 0,00 3.037,93 588.841,85 0,00 0,00 0,00 591.879,78
92. SNJEŽANA KOS PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1960 RIJEKA 49.074,42 0,00 1.679,85 316.160,86 0,00 223.955,81 0,00 590.870,94
93. MLADEN ZAHARIJA PRIMORSKO-GORANSKA,JELENJE 1964 PODHUM 65.125,23 0,00 10.747,49 512.765,00 0,00 0,00 0,00 588.637,72
94. PREDRAG BUČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1957 RIJEKA 20.828,41 0,00 6.531,06 559.210,22 0,00 0,00 0,00 586.569,69
95. VLADIMIR MALJEVAC PRIMORSKO-GORANSKA,VINODOLSKA OPĆINA 1964 BRIBIR -218,77 0,00 1.300,94 583.880,37 0,00 0,00 0,00 584.962,54
96. ĐEVAD JELAČIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1950 RIJEKA 196.470,81 0,00 222.114,58 161.581,96 0,00 0,00 0,00 580.167,35
97. ENNIO ZANUTEL PRIMORSKO-GORANSKA,LOVRAN 1951 LOVRAN 0,00 0,00 582,26 578.286,84 0,00 0,00 0,00 578.869,10
98. MIROSLAV VITALJIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA 1972 OPATIJA 103.863,75 0,00 100.595,26 369.914,05 0,00 0,00 0,00 574.373,06
99. SREĆO MAŠINOVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA 1951 RIJEKA 19.928,64 0,00 22.560,13 529.257,20 0,00 0,00 0,00 571.745,97
100. MARKO PAVIĆ PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI 1946 MATULJI 204.113,17 0,00 45.533,18 317.381,67 0,00 0,00 0,00 567.028,02