PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
401. BROD KONZALTING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 433.121,97 758.811,20 117.586,02 -5.483,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.035,68
402. RUTH D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.303.826,44 -13.101,37 75,37 12.121,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302.921,57
403. S4G J.D.O.O. ZAGREBAČKA,STUPNIK DONJI STUPNIK 1.076.487,60 209.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.285.567,60
404. GEO-ING D.O.O.ZA PROIZV.GRADIT.I TRGOV. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 886.708,68 0,00 0,00 360.862,60 0,00 37.794,30 0,00 0,00 1.285.365,58
405. AUTO 101 D.O.O.U STEČAJU PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA -21.172,85 1.525.548,88 -7.851,02 -213.275,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.283.249,77
406. BRAĆA SIMIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB prijedor -20,23 0,00 0,00 0,00 1.280.556,74 0,00 0,00 0,00 1.280.536,51
407. PALIĆ TRGOVINA J.D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.125.398,69 154.098,84 -1.767,95 -131,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.597,61
408. BUKI PROMET D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.217.879,43 49.106,36 -0,92 -16,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.968,55
409. SOLDUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 552.712,18 124.686,40 81.680,24 504.306,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263.385,73
410. PEKARNICA KROŠTULA J.D.O.O. ZADARSKA,PAKOŠTANE PAKOŠTANE 64.604,80 52.500,66 95.483,55 1.044.674,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257.263,60
411. KLAGIS NEKRETNINE D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 451.916,77 -383,67 93.326,40 712.221,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257.080,60
412. LES-STA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 52.732,42 -556,69 0,27 2.884,48 1.195.221,98 0,00 0,00 0,00 1.250.282,46
413. HORIZON 2020 PROJEKTI J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.257.076,40 -8.887,78 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.193,28
414. BRANA PROMET J.D.O.O. U LIKVIDACIJI SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 834.578,85 0,00 151.943,86 260.694,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247.217,12
415. ROLAPRINT D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.209.724,98 29.579,32 0,12 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239.306,30
416. GLOBAL ENERGY J.D.O.O.U STEČAJU ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC ŽABNICA 321.694,81 0,00 863.204,53 45.629,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.529,22
417. FUGU-PROMET D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.229.171,37 0,00 0,00 -275,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.896,27
418. MICROMED D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 715.298,22 0,00 85.309,15 427.989,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.597,16
419. LAGER EXPRESS D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 1.048.633,72 -58.166,63 -303,19 216.365,02 19.153,08 0,00 0,00 0,00 1.225.682,00
420. MAKROL MARKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 328.134,28 113.916,40 497.509,06 271.225,66 0,00 11.507,23 0,00 0,00 1.222.292,63
421. LUXUS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,DUBROVNIK DUBROVNIK 588.943,60 511.752,49 -0,19 118.126,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.822,10
422. VAGROS VARAŽDIN D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 868.259,16 27.319,81 0,00 7.872,90 0,00 311.170,13 0,00 0,00 1.214.622,00
423. FROTIP DEVELOPMENT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -17.551,52 1.224.013,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206.462,35
424. RUSROB ACTIVE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.205.810,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.810,26
425. CESAR LOGISTIKA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.204.851,25 0,00 52,77 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.204.904,04
426. BRODOSPLIT-TRUP D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 361.691,24 0,00 49.876,88 790.943,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.511,84
427. INCEPTUM D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.201.780,15 0,00 -147,30 -1.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.495,85
428. ROBY COMMERCE J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,TORDINCI TORDINCI 294.358,45 156.912,52 600.630,14 146.534,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198.435,39
429. RIBA KAŠTELA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL STARI 1.074.356,89 112.163,53 937,67 7.455,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.913,70
430. NEXUS NOA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.188.652,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188.652,87
431. SLAVONA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.275.502,65 -5.950,97 -20.476,96 -61.501,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187.573,40
432. MANILA EMPLOYMENT J.D.O.O.ZA OBAV.DJ.U SVEZI ZAP. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.113.815,04 -1.066,87 3.548,19 63.745,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.041,72
433. ZAPIS D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 608.092,96 63.179,75 3.117,45 467.689,27 0,00 35.335,96 0,00 0,00 1.177.415,39
434. JAGO KOMERC, D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 0,00 0,00 183,41 2.459,77 0,00 0,00 0,00 1.172.658,38 1.175.301,56
435. ALAVANJA GRADNJA J.D.O.O. ZADARSKA,BENKOVAC BENKOVAČKO SELO -2.220,60 574.430,63 305.270,62 295.716,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173.197,58
436. TROGIRSKI KOMUNALAC D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,TROGIR TROGIR 728.939,63 442.008,07 0,00 1.497,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172.445,36
437. PLACA UGOSTITELJSTVO D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 147.033,99 0,00 144.432,29 878.639,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.106,16
438. GLOBO DELIVERY J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 702.886,65 464.432,30 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167.322,00
439. BAZE - TELEKOMUNIKACIJA D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) STRMEC 1.008.698,95 38.644,42 17.771,49 99.552,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164.666,97
440. DARKO BRADAŠEVIĆ-CONTACT TRADE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 792.942,09 30.452,00 28,92 187.725,47 0,00 150.404,45 0,00 0,00 1.161.552,93
441. BRACO PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.159.984,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.984,71
442. MALI JUREK J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.073.716,79 21.269,05 0,00 63.813,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158.799,12
443. MAJTOS MILK D.O.O. ZA USLUGE U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.155.898,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.898,03
444. KRUŠEVIK GRAĐENJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL KAMBELOVAC 914.560,44 0,00 0,00 0,00 0,00 240.043,93 0,00 0,00 1.154.604,37
445. UNITEC INTERNATIONAL J.D.O.O.U STEČAJU ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA DONJA ZELINA 1.153.573,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.573,89
446. CRTA-TRADE D.O.O.ZA PROIZVODNJU,USLUGE,TRGO ZADARSKA,ZADAR ZADAR 769.937,67 79.019,09 4.969,74 265.600,72 0,00 29.389,03 0,00 0,00 1.148.916,25
447. GLOBAL ADS FACTORY D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 814.801,12 324.747,29 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.139.548,25
448. MEMEKS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 374.824,09 696.200,67 0,00 63.990,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.014,89
449. KOTOLAS J.D.O.O.ZA USLUGE U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,NAŠICE NAŠICE 663.589,17 0,00 462.218,53 8.672,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134.479,98
450. TARGET DRIVE J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.115.088,47 0,00 0,00 18.007,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133.095,88
451. SERVIS VATROGASNIH APARATA PULA D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.068.931,93 63.957,96 -0,16 -0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132.889,38
452. MOBILE ONLINE SHOP J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 56.869,70 602.450,64 470.952,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130.272,73
453. VIS GRADITELJ GRADITELJSTVO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 870.407,31 259.526,30 -0,08 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.934,46
454. GEO-TRON D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.034.597,09 92.833,44 -137,46 1.386,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.679,41
455. ORYCHEIO D.O.O. ZAGREBAČKA,FARKAŠEVAC ŽABNICA 1.119.740,84 6.566,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.307,13
456. EUROLEX SIGURNOST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 709.610,81 417.710,23 -2.527,10 -435,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.358,14
457. GOLDCORN GROUP D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.079.324,36 44.159,91 0,00 79,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123.563,75
458. AUTO PAR D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB HRVATSKI LESKOVAC 1.235.889,96 0,00 -7.464,85 -108.076,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.348,84
459. BLACK-DYNAMIC D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 484.405,84 449.198,74 1.715,86 184.487,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.807,69
460. DANI GRADITELJSTVO J.D.O.O. ZADARSKA,PRIVLAKA PRIVLAKA 1.071.673,84 0,00 0,00 0,00 0,00 41.147,45 0,00 0,00 1.112.821,29
461. TK TIM D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 831.923,94 -38.924,85 80.413,21 213.306,06 0,00 19.284,24 0,00 0,00 1.106.002,60
462. ADRIA MM PRODUKCIJA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.016.532,12 89.370,70 -39.817,04 38.028,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104.113,84
463. SIKA D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,KAŠTELA KAŠTEL NOVI 1.090.230,76 4.924,37 1.230,95 7.556,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.942,22
464. PRIGORAC-GRAĐENJE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 16.320,94 0,00 168.753,24 915.717,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.791,95
465. MARINA KRISTIĆ D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 955.929,30 42.946,56 0,00 564,70 0,00 93.199,87 0,00 0,00 1.092.640,43
466. POWER SHOP D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.088.731,44 0,00 205,45 2.343,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091.280,38
467. EURO-ŽIR D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,DRENOVCI RAJEVO SELO 1.095.382,11 -5.030,88 0,00 -458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.089.892,98
468. GRUPA GARD ZAŠTITA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 359.811,67 544.893,33 373,22 181.401,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.479,54
469. PHOENIX CONSULTING D.O.O. ISTARSKA,BUJE BUJE - BUIE 1.083.175,82 -177,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.998,16
470. GRAD-ING D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 2.919,68 3.423,97 1.075.937,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.281,35
471. STRIKE CONSULTING J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.056.578,35 -1.845,81 1.094,49 26.213,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.040,08
472. LJUBAV I POBJEDA D.O.O. ISTARSKA,ROVINJ ROVINJ 322.922,59 546.742,44 12.775,87 194.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.628,40
473. STAMBENA ZADRUGA ZAGREB-CENTAR KRAPINSKO-ZAGORSKA,DONJA STUBICA PUSTODOL -32.096,52 1.115.129,16 -2.518,71 -13.003,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.510,47
474. CLAIRVOYANT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.065.914,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065.914,18
475. COBALT INDUSTRIES J.D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 0,00 1.064.590,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.590,04
476. UGOSTITELJSTVO REGNUM D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 533.538,69 0,00 35.161,80 494.359,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.060,05
477. KUKREN GRAD D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.061.420,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.061.420,68
478. BIT CENTAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -20.525,81 1.038.561,56 5.073,27 35.884,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.993,23
479. GRADNJA I ULAGANJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.048.834,52 6.844,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.055.678,73
480. ORADA NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU DUBROVAČKO-NERETVANSKA,KONAVLE CAVTAT 751.017,15 0,00 300.143,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.051.161,11
481. MARKO ĆATIĆ J.D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.048.843,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048.843,39
482. DIVES KERAMIKE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 68.626,49 976.950,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.577,42
483. DONTOURS D.O.O. TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE ZADARSKA,ZADAR ZADAR 357.754,01 295.451,83 254.006,39 136.480,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.692,41
484. GOMEX J.D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 1.001.171,99 39.714,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.886,07
485. ASTICUS PROJEKT D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 843.942,88 183.837,33 0,00 11.814,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.594,66
486. SPARTAN D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.038.617,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.617,96
487. ZAŠTITA TRUPA OD KOROZIJE D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 872.151,22 0,00 20.609,46 143.656,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.417,66
488. SOLO J.D.O.O. U STEČAJU OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 1.033.625,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.625,80
489. KAPITOL PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.031.294,36 -730,59 0,00 -1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.562,00
490. PRIGORKA - D.D. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.027.844,25 0,00 -536,40 43,59 0,00 -37,19 0,00 0,00 1.027.314,25
491. MIBA-GRADNJA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.025.944,65 -1.788,27 169,31 2.185,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.511,00
492. INVESTITOR D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 1.013.553,60 7.442,99 -1,89 -42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.951,95
493. GEOPROM D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,BAKAR HRELJIN 1.020.481,32 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.481,27
494. IMPOR USLUGE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 10.368,95 989.954,63 0,00 18.214,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018.537,89
495. MV GRADNJA D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 963.852,90 51.733,48 0,00 2.257,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.843,96
496. EUROPA 92 TURIZAM D.O.O. ZADARSKA,POSEDARJE PODGRADINA 495.633,60 464.501,10 833,99 56.191,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.159,95
497. M&S AUTO D.O.O. KARLOVAČKA,KARLOVAC KARLOVAC 1.010.224,68 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.224,95
498. LA LUNA TRADE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 976.311,37 135,26 5.141,98 27.778,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.366,92
499. GLOBAL CARS D.O.O. VARAŽDINSKA,GORNJI KNEGINEC GORNJI KNEGINEC 1.007.132,46 -195,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.937,24
500. MOTUS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 384.785,03 12.127,93 64.747,12 544.958,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.618,11