PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST
SVI OBVEZNICI
POPIS POREZNIH OBVEZNIKA KOJI UDOVOLJAVAJU KRITERIJIMA ZA OBJAVU DUGA NA DAN31.10.2021. GODINE
Obrada podataka izvršena je 13.10.2021. godine
Red. br. Naziv pravne osobe
Županija, grad/općina Mjesto sjedišta pravne osobe Dug poreza na dodanu vrijednost Dug poreza na dobit Dug poreza i prireza na dohodak Dug doprinosa za obavezna osiguranja Dug posebnih poreza i trošarina Dug poreza na promet nekretnina Carinski dug Dug po osnovu naknada za koncesije Ukupni iznos duga Napomena
201. SUPER PONUDA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.297.999,13 1.221.293,73 2.989,70 29.826,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.552.108,98
202. DOLCE ROTULIS D.O.O. PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 2.118.916,68 16.843,04 0,00 358.788,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494.547,77
203. AGROBROTHERS J.D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 2.477.067,37 4.985,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.482.052,75
204. VELI DVORI D.O.O. ZADARSKA,PREKO LUKORAN 2.313.235,26 41.336,79 4.838,21 108.546,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.467.956,29
205. TENA D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 309.827,18 0,00 0,00 24.394,26 2.051.944,20 69.831,25 0,00 0,00 2.455.996,89
206. DEBESTPRINT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 2.321.635,62 59.813,22 0,00 51.750,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433.199,29
207. ROGIĆ D.O.O. ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA GORICA 2.360.831,80 -3.536,91 180,89 69.766,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.427.242,10
208. CENTAR D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 2.424.679,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424.679,38
209. LEKKA TRADE D. O. O. U LIKVIDACIJI PRIMORSKO-GORANSKA,RIJEKA RIJEKA 246.241,60 44.056,06 776.083,84 1.358.146,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424.528,22
210. GAMMA FRUTA D.O.O. SISAČKO-MOSLAVAČKA,LEKENIK LEKENIK 2.411.579,54 9.050,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.420.630,38
211. AZURNA VILA, D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SUPETAR SUPETAR 2.126.562,35 0,00 0,00 233.337,57 0,00 56.854,48 0,00 0,00 2.416.754,40
212. SVETGOR SAVJETOVANJE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 25.562,68 -633,67 34.006,44 1.477.250,29 0,00 872.810,47 0,00 0,00 2.408.996,21
213. BEATRICE USLUGE D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.163.370,67 236.072,70 0,00 9.163,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.408.606,78
214. PERDURADO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 2.400.224,87 0,00 -1,16 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 2.400.223,66
215. KOBU D.O.O. ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE SISAČKO-MOSLAVAČKA,SISAK SISAK 33.917,56 301.112,94 195.813,37 1.832.792,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363.636,50
216. PERAGRO D. O. O. U LIKVIDACIJI PRIMORSKO-GORANSKA,OPATIJA IKA 949.414,46 1.872,84 1.401.368,86 33,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.689,94
217. IMUNOLOŠKI ZAVOD D.D. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.344.276,51 0,00 -578,52 -512,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.343.185,74
218. AKTIV TAPETARIJA D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 999.202,70 0,00 39.840,14 1.294.825,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333.868,43
219. ECO-BIOGAS D.O.O. ZAGREBAČKA,PISAROVINA PISAROVINA 2.206.847,61 0,00 9.327,29 108.674,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.324.848,95
220. UDRUGA STUDIORUM KRAPINSKO-ZAGORSKA,SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZLEĆ 112.795,41 0,00 2.121.279,53 82.406,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.316.481,46
221. KRIŽEVAČKA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA U STEČAJU MEĐIMURSKA,ČAKOVEC ČAKOVEC 0,00 2.295.653,64 -496,92 -8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295.147,73
222. MARIO BERISLAVIĆ USLUGE J.D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO DUGO SELO 0,00 0,00 1.324.114,92 963.132,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.287.247,09
223. DALMOSTAN D.O.O. ŠIBENSKO-KNINSKA,ŠIBENIK ŠIBENIK 2.286.856,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.286.856,52
224. ADRIANWHEELS J.D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 2.281.933,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281.933,20
225. ŠOLJIĆ USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.270.524,66 15.831,66 756,53 -5.582,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281.530,37
226. MAGANIĆ D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR -144.608,56 613.382,26 557.768,85 1.245.493,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272.035,72
227. INVEST GRADNJA VIR D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,VIR VIR 1.416.303,29 248.602,14 9.843,98 445.799,69 0,00 142.365,97 0,00 0,00 2.262.915,07
228. MILA PROFIL D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.211.016,62 48.731,06 0,03 -672,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259.075,32
229. BICEPS J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.243.070,26 0,00 476,61 7.257,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.804,44
230. ZEPTER ZEST D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.032.472,45 -722,43 -4.979,06 217.716,13 -551,57 0,00 0,00 0,00 2.243.935,52
231. SIANA PROJEKT D.O.O. ISTARSKA,PULA PULA 1.159.109,43 1.081.160,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.269,60
232. AGRO-KORN J.D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,VIŠKOVCI VIŠKOVCI 157.396,44 163.565,10 1.059.746,91 858.591,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.239.299,63
233. PAVO-PROMET D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUG GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -366,00 63.660,75 2.147.831,41 -2.796,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208.329,33
234. VENTO VELA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.170.406,45 -13.632,60 -9.432,92 45.225,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192.566,77
235. TREMAK D.O.O. MEĐIMURSKA,PRIBISLAVEC PRIBISLAVEC 1.324.203,88 -64.675,48 96.629,30 835.318,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.191.476,06
236. RIJEKA FOOD J. D. O. O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.806.475,47 365.140,38 -11,44 16.321,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.187.925,93
237. VITELLO FOODS J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB LUČKO 1.281.170,82 0,00 529.287,80 363.407,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.866,42
238. EUROM DENIS D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.993.924,44 123.390,32 1.168,98 52.817,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171.300,90
239. PROFI HORECA D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.076.948,39 83.590,46 0,84 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.545,30
240. V.E.M.S. D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,VUKOVAR VUKOVAR 1.029.310,74 0,00 36.835,81 1.083.702,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149.849,28
241. PRO-NETWORK D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.028.371,99 34.785,19 1.408,86 80.030,53 0,00 -2.253,83 0,00 0,00 2.142.342,74
242. FIGO D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 1.227.326,90 913.234,43 -792,42 -2.108,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.137.660,88
243. BANHAM SECURITY D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 267.317,03 -12.886,54 8.657,37 456.846,09 0,00 1.415.427,71 0,00 0,00 2.135.361,66
244. MAXIMA USLUGE D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.873.766,65 232.869,26 1.416,83 26.297,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.134.350,56
245. MEATPRODUKT D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETI IVAN ZELINA TOMAŠEVEC 2.088.674,09 3.632,56 0,00 30.065,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122.372,14
246. GRADNJA GRBAVAC D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.362.665,86 457.384,77 2.636,70 171.199,98 0,00 114.242,32 0,00 0,00 2.108.129,63
247. MURT TRANSPORTI J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.108.071,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.071,32
248. FOOD TRANSPORT SERVICES J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,MAKARSKA MAKARSKA 2.105.850,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.850,76
249. SIRENA POREČ D.O.O. ISTARSKA,POREČ POREČ - PARENZO -13.892,23 960,76 766.787,33 1.341.614,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095.470,19
250. CIGLANA-SINJ D.D.PROIZV.OPEKE,CRIJEP.,PR.OD PEČ.GL SPLITSKO-DALMATINSKA,SINJ SINJ -5.842,12 0,00 0,02 -46.727,46 0,00 0,00 0,00 2.134.907,31 2.082.337,75
251. VODOPLAST DISTRIBUCIJA D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 2.077.033,39 5.607,49 -162,62 -1.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081.374,26
252. PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O. BRODSKO-POSAVSKA,SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD -79.539,98 2.098.447,49 -1.822,54 58.822,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075.907,55
253. GLOBAL TRADE J.D.O.O. ISTARSKA,UMAG UMAG - UMAGO 2.066.394,22 2.059,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.453,77
254. SLAD D.O.O. ZADARSKA,PAKOŠTANE PAKOŠTANE 1.748.808,37 50.486,43 3.230,16 265.130,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.067.655,19
255. DRVNA INDUSTRIJA NOVA GRADIŠKA D.O.O. U STEČAJU BRODSKO-POSAVSKA,NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA 2.055.908,12 0,00 587,46 1.765,01 -522,50 0,00 0,00 0,00 2.057.738,09
256. JO-LAME D.O.O ZAGREBAČKA,PISAROVINA PISAROVINA -33.597,49 -4.303,01 0,00 1.824.333,19 0,00 249.608,56 0,00 0,00 2.036.041,25
257. TEXTILE WORLD J.D.O.O. U STEČAJU SPLITSKO-DALMATINSKA,PODSTRANA PODSTRANA - GRBAVAC 1.083.501,56 21.445,67 27.884,78 898.726,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.031.558,51
258. KAPITAL ONE J.D.O.O. VARAŽDINSKA,JALŽABET KELEMEN 1.175.347,32 0,00 841.912,10 11.834,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.029.094,06
259. DRNIŠTRANS S P.O. U STEČAJU ŠIBENSKO-KNINSKA,DRNIŠ DRNIŠ -1.614,13 0,00 305,27 2.029.979,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028.670,40
260. PERSOLVO CENTAR D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.996.774,64 7.217,33 0,00 14.506,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.018.498,20
261. INING D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.068.757,55 79.352,91 -1.730,63 825.598,84 0,00 36.708,94 0,00 0,00 2.008.687,61
262. INDUSTROGRADNJA PROJEKTI D.O.O.ZA USLUGEU STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.998.538,93 5.963,49 0,00 81,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.004.583,51
263. IMES -MESNA INDUSTRIJA D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR SAMOBOR 708.352,50 14.455,31 200.131,91 1.076.992,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.931,83
264. AUGA KVADRAT D.O.O. VARAŽDINSKA,VARAŽDIN VARAŽDIN 1.046.596,99 0,00 31.229,93 919.951,64 0,00 199,92 0,00 0,00 1.997.978,48
265. CROATIA GOLF D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.791.108,12 0,00 31.192,91 171.319,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.993.620,36
266. ŽIŽIĆ PETROL D.O.O. U STEČAJU ZADARSKA,ZADAR ZADAR 1.139.537,90 -895,77 698.508,77 151.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988.347,90
267. DAMONT INTERIJERI D.O.O. ZAGREBAČKA,SAMOBOR VRHOVČAK 133.689,01 0,00 690.115,00 1.162.930,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986.734,61
268. PLUS KARAČIĆ D.O.O. ZAGREBAČKA,BISTRA DONJA BISTRA 1.216,58 0,00 188.992,22 1.787.136,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977.345,44
269. KOZJAK USLUGE D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.971.489,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971.489,07
270. ČIKO TRANSPORT D.O.O.U STEČAJU POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA POŽEGA 130.893,68 0,00 -6.200,53 -4.325,91 1.846.265,98 0,00 0,00 0,00 1.966.633,22
271. BALASSA TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,GORIČAN GORIČAN 1.915.161,78 15.763,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930.924,99
272. ČARUGA TRADE D.O.O. ZAGREBAČKA,SVETA NEDJELJA (Samobor) MALA GORICA 1.501.522,63 425.095,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926.618,32
273. OMNIBUS PLUS D.O.O. ISTARSKA,NOVIGRAD NOVIGRAD - CITTANOVA 1.910.657,86 15.672,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926.329,94
274. DIOKI D.D. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.952.496,56 0,00 -8.542,23 -28.113,52 0,00 -15,14 0,00 0,00 1.915.825,67
275. DIVA STIL D.O.O. U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.913.022,01 0,00 777,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913.799,25
276. FRUIT MAR D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.906.595,13 0,00 0,00 6.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912.827,13
277. TRUNCUS D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.855.418,49 11.194,12 1.829,32 41.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909.910,93
278. KRAJA J.D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,DUGI RAT DUGI RAT 1.818.789,72 0,00 12.289,22 69.517,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.596,46
279. SELLA D. O. O. PRIMORSKO-GORANSKA,MATULJI BREGI -4.797,97 0,00 1.178.912,94 725.629,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899.744,64
280. HORIZONT IT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB -30.218,38 1.907.282,13 -218,29 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876.845,44
281. DS CENTAR PROJEKT D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.937.656,67 -6.845,33 -36.102,23 -26.115,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868.593,49
282. NET SOLUTION TECHNOLOGIE J.D.O.O.U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.846.217,49 7.845,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.854.063,44
283. STOLARIJA DANKIĆ D.O.O. ZAGREBAČKA,DUGO SELO DUGO SELO 1.853.449,12 -2.024,42 25,34 397,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851.847,88
284. BONUS COM D.O.O ZA TROGVINU I USLUGE GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 902.354,35 104.309,53 59.199,16 764.006,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.829.869,90
285. HICON TRADE D.O.O.U STEČAJU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA MALA BUNA 1.826.067,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826.067,81
286. ASSUMO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU GRAD ZAGREB,ZAGREB SESVETE 1.158.658,99 369,52 117.964,89 544.132,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.125,67
287. DRIC D.O.O. U LIKVIDACIJI SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.324.739,59 482.745,19 -0,30 -87,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.397,36
288. POINT EXPORT D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,OSIJEK OSIJEK 0,00 0,00 1.580.536,97 222.121,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.658,07
289. NITROGENIUM D.O.O. SPLITSKO-DALMATINSKA,SPLIT SPLIT 1.802.278,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.278,65
290. EKO-MONT POD.ZA PROJEKTIRANJE PROIZVOD.I MONT.GRAĐ GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.456.479,37 -33.145,98 96.367,47 280.928,13 0,00 -17,48 0,00 0,00 1.800.611,51
291. LUKA GRADNJA D.O.O. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA,ŠTITAR ŠTITAR 1.206.128,05 100.613,84 18.628,99 474.417,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.788,77
292. PORTOS ADRIATIC D.O.O. ZADARSKA,ZADAR ZADAR 897.194,89 0,00 272,83 868.433,74 0,00 15.491,16 0,00 0,00 1.781.392,62
293. RAONIĆ TRADE D.O.O. OSJEČKO-BARANJSKA,BELI MANASTIR BELI MANASTIR 1.775.395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.395,20
294. ORLJAVA D. O. O.U STEČAJU POŽEŠKO-SLAVONSKA,POŽEGA POŽEGA 1.361.131,31 0,00 3.362,49 397.629,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.762.123,00
295. BAGARIS AGRO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.756.401,59 0,00 -168,75 -180,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.051,95
296. CAPACTA CONSILATIO D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 0,00 1.756.016,82 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.756.016,81
297. VEGA MIL D.O.O.U STEČAJU ZAGREBAČKA,VELIKA GORICA VELIKA KOSNICA 1.649.691,47 44.851,54 9.489,29 47.682,57 0,00 442,60 0,00 0,00 1.752.157,47
298. DISPUTO TRADE J.D.O.O. GRAD ZAGREB,ZAGREB ZAGREB 1.751.524,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751.524,52
299. ELMA KURTALJ POD.ZA VANJSKU I UNUTARNJU TRGOV.I P ZAGREBAČKA,JASTREBARSKO PLEŠIVICA 113.314,31 1.054.791,20 3,14 570.870,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738.979,21
300. W-TRADE D.O.O. MEĐIMURSKA,PRELOG PRELOG 0,00 -0,99 0,00 0,00 0,00 1.730.831,86 0,00 0,00 1.730.830,87